REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER"

Transkript

1 REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER

2 1. GENERELT Dekorationer bæres normalt altid, når påklædningen er galla og/eller festdragt, og/eller nationaldragt (gallauniform kan være civil eller militær. Festdragt er kjole og hvidt). I sådanne tilfælde samt ved andre særlige lejligheder kan dekorationer også bæres til smoking, mørkt tøj og habit. Dette gælder især, når det fremgår af invitationen eller lignende. 2. BÆRING AF STORE ELLER SMÅ DEKORATIONER a. Store dekorationer bæres: 1. Når Hendes Majestæt Dronningen eller Hans Kongelige Højhed Prinsen (eller evt. Regenten) er til stede. 2. Ved kirkelige højtideligheder. 3. Ved officielle galla- og festforestillinger i Det Kgl. Teater. Til gallauniform, kjole og hvidt og hertil svarende damepåklædning bæres normalt storkorsbånd. b. Store dekorationer kan bæres: 1. Ved militære højtideligheder hvor forsvarets personel anlægger dekorationer. 2. Ved jubilæumsfester, mindehøjtideligheder og tilsvarende sammenkomster arrangeret af foreninger, sammenslutninger, broderskaber o.l. 3. Ved større familiefester. Til gallauniform kan kun bæres store dekorationer. Ved udendørs arrangementer kan dekorationer dog ikke bryststjerner og storkorsbånd - bæres til civilt overtøj. c. Små dekorationer bæres: I alle andre tilfælde. Kommandørkors, kommandørkors af 1. grad, storkors af Dannebrogordenen og Elefantordenen bæres dog aldrig en miniature. Hvis man ikke er dekoreret med nogle af disse danske ordener, men med et udenlandsk kommandørkors, bæres dette heller ikke en miniature. Hvis man imidlertid har flere udenlandske kommandørkors, kan overskydende kommandørkors bæres en miniature, dog ikke til gallauniform.

3 3. DANSKE DEKORATIONER a. Ordenstegnet til ridder, hhv. ridder af 1. grad af Dannebrogordenen bæres af herrer i brystbånd, der monteres i krydslagt facon. Af damer bæres ordenstegnet i sløjfe, til uniform dog i krydsbånd. Det samme gælder for Dannebrogordenens hhv. Dannebrogsmændenes hæderstegn. Det anførte gælder tilsvarende for Fortjenstmedaljen, for Medaljen ingenio et arti, for Den kongelige belønningsmedalje samt for alle kgl. Indstiftede eller approberede medaljer og hæderstegn, medmindre andet er fastsat i respektive statuetter. Ordensbånd, der er tildelt med spænde, bæres dog lodret. b. De under a. nævnte dekorationer bæres i følgende indbyrdes rækkefølge fra højre mod venstre: 1. Dannebrogordenens hæderstegn. 2. Ridderkorset af 1. grad/ridderkorset af Dannebrogordenen. 3. Dannebrogsmændenes hæderstegn. 4. Fortjenstmedaljen i guld. 5. Medaljen ingenio et arti. 6. Fortjenstmedaljen i sølv med spænde. 7. Kongelig erindrings- og mindemedalje i den rækkefølge, hvori de er modtaget, således at den senest modtagne bæres længst til højre. 8. Den kongelige belønningsmedalje med inskription eller spænde. 9. Fortjenstmedaljen i sølv 10. Den kongelige belønningsmedalje. 11. Andre danske hæderstegn, medaljer m.m. i den rækkefølge, der er anført i Kongelig Dansk Hof- og Statskalender. c. De under a. nævnte dekorationer bæres i én vandret række på venstre side af brystet i reversets knaphul eller i højde hermed. To eller flere dekorationer skal anbringes således, at de dækker noget over hinanden. Båndet af den inderste, længst til højre værende dekoration skal i så fald ligge over det nærmest til venstre værende bånd. Til uniformen placeres de nævnte dekorationer således, at den inderste, længst til højre værende dekoration ikke kommer til højre for midten af brystet. Overkanten af båndene skal være i højde med den øverste knap i uniformsjakken ved dobbeltradet uniform, ved enkeltradet i højde med et punkt midt imellem den øverste og næstøverste knap.

4 d. Ordenstegnet til kommandør af Dannebrogordenen bæres af herrer i bånd om halsen, således at ordensbåndet ligger uden på slipset, men ved dobbelt flip under flippen, og således at ordenstegnet vises frem under slipsesløjfen eller udenpå slipseknuden. Til gallauniform med høj krave lægges båndet om halsen inden for uniformsjakkens krave, således at ordenstegnet og en antydning af ordensbåndet hænger frem ved sammenhægtningen. Damer bærer ordenstegnet i sløjfeformet ordensbånd på venstre side af brystet, til uniform dog i kommandørbånd om halsen. Kommandører af 1. grad af Dannebrogordenen bærer brystkorset på venstre side af brystet, omtrent på højde med hjertet. e. Dannebrogordenens storkorsstjerne bæres på venstre side af brystet omtrent på højde med hjertet. Storkorsbåndet, der kun bæres til gallauniform. kjole og hvidt og hertil svarende damepåklædning, bæres fra højre skulder til venstre hofte; til kjole og hvidt under kjolen, men over vesten. Gejstlige bærer til ornat ordenstegnet i kommandørbånd om halsen. På Dannebrogordenens ordens- og højtidsdage (28. januar, 15. april, 28. juni samt Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag) bærer storkorsriddere ordenstegnet i kæde fremfor storkorsbånd. Ordenskæden bæres om halsen hvilende på begge skuldre, til uniform under epauletterne. f. Elefantordenens stjerne bæres på venstre side af brystet, omtrent i højde med hjertet oven for alle andre bryststjerner. Ordensbåndet, der kun bæres til gallauniform. kjole og hvidt og hertil svarende damepåklædning. bæres fra venstre skulder til højre hofte; til kjole og hvidt under kjolen, men over vesten. På Elefantordenens ordens- og højtidsdage (1. januar og 28. juni samt Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag) bæres ordenstegnet i kæde fremfor i ordensbåndet. Ordenskæden bæres om halsen hvilende på begge skuldre, til uniform under epauletterne. g. Kong Christian X's mindetegn og Kong Frederik IX's mindetegn bæres på venstre side af brystet neden for såvel danske som udenlandske officers- og ridderkors samt bryststjerner.

5 4. UDENLANDSKE DEKORATIONER a. Brystbånd til udenlandske dekorationer (ridder- og officerkors samt medaljer og hæderstegn) knyttes som danske ordensbånd og de nævnte dekorationer bæres i øvrigt på samme måde som de tilsvarende danske dekorationer. Udenlandske dekorationer bæres altid efter danske dekorationer og i følgende rækkefølge fra højre til venstre, idet dekorationer til højere grad går forud for dekorationer til lavere grad: - Svenske dekorationer - Norske dekorationer - Finske dekorationer - Islandske dekorationer - Andre udenlandske dekorationer i den orden, de er modtaget Flere dekorationer fra samme land bæres i den dér fastsatte indbyrdes rækkefølge. Ønskes der udvist særlig opmærksomhed over for en udenlandsk person, kan dekorationer fra det pågældende land bæres umiddelbart efter danske dekorationer. b. Udenlandske kommandørkors bæres på samme måde som Dannebrogordenens kommandørkors. Hvis et udenlandsk kommandørkors bæres sammen med Dannebrogordenens kommandørkors, skal Dannebrogordenens kommandørkors bæres ovenpå det udenlandske. Der bør normalt ikke bæres mere end to kommandørkors om halsen. Til enkeltradet uniform kan evt. yderligere kommandørkors bæres i kommandørkrydsbånd på højre side af brystet. Udenlandske kommandørkors bæres i så fald i samme højde som ridder- og officerskors og i den rækkefølge, der er anført ovenfor under a. Er der ikke plads til, at dekorationerne kan hænge ved siden af hinanden, skal de anbringes således, at de dækker noget over hinanden; den til venstre værende dekorations bånd skal da ligge over det nærmest til højre værende bånd, og den første dekoration må ikke komme til venstre for midten af brystet. Til dobbeltradet uniform anbringes yderligere udenlandske kommandørkors tilsvarende langs overknapningens øverste kant. Til kjole og hvidt kan overskydende kommandørkors bæres "en miniature".

6 c. Udenlandske bryststjerner, der hører til storkorsgrad, storofficersgrad eller kommandør af 1. grad, bæres på venstre eller højre side af brystet efter den pågældende ordens statutter. Udenlandske bryststjerner bæres til venstre for eller under bryststjernen for storkors eller brystkorset for kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen. Udenlandske bryststjerner bæres indbyrdes fra oven og nedefter i den rækkefølge, der er anført for udenlandske officers- og ridderkors, dog at storkorsstjerner bæres foran (oven for eller til højre for) bryststjerner til storofficersdekorationer eller kommandørdekorationer af 1. grad. Udenlandske storkorsbånd bæres kun til gallauniform, kjole og hvidt og tilsvarende damepåklædning. Til kjole og hvidt kan overskydende ordenstegn til udenlandske ordeners storkorsgrad, storofficersgrad og kommandør af 1. grad bæres "en miniature". d. Danske statsborgere, der er dekoreret i Dannebrogordenen, eller som beklæder en statstjenestemandsstilling, skal søge om tilladelse til at anlægge og bære en tildelt udenlandsk dekoration. Ansøgningen stiles til Dronningen og indsendes til Ordenskapitlet, Det Gule Palæ, Amaliegade 18, Postboks 2143, 1015 København K 5. SMÅ DEKORATIONER (MINIATURE-DEKORATIONER) Miniaturedekorationer er mindre udgaver af egentlige ordenstegn og medaljer. Miniaturedekorationer er alle af samme størrelse. Den til en dekoration svarende ordensgrad er markeret på ordensbånd. Til ridder af 1. grad (officer) bæres på ordensbåndet en roset. For de højere ordensgrader anbringes under rosetten vinger af sølv eller guld, der vandret viser ud under rosetten til begge sider således: - For kommandører: Begge vinger i sølvsnor - For kommandører af 1. grad: Højre vinge i guldsnor, venstre vinge i sølvsnor. - For storkors: Begge vinger i guldsnor. Miniaturedekorationer bæres i samme indbyrdes rækkefølge som store dekorationer, og de til dekorationerne hørende bånd knyttes på samme måde som danske ordensbånd.

7 Dekorationer til kommandør, kommandør af 1. grad og storkors af Dannebrogordenen samt til Elefantordenen kan aldrig bæres en miniature. Tilsvarende udenlandske dekorationer kun en miniature som overskydende ordenstegn. I de tilfælde, hvor store dekorationer bæres eller kan bæres, kan den, der bærer et dansk eller udenlandsk kommandørkørs, eller en dekoration til højere ordensgrad, vælge at bære yderligere dekorationer en miniature. Til gallauniform kan dog ikke bæres miniauturedekorationer. Hofmarskallatet, DET GULE PALÆ, August 2003 Godkendte dekorationsforkortelser til brug i breve og på kuverter: Ridder af Elefantordenen..R.E. Storkommandør af Dannebrogordenen...S.Kmd. Storkors af Dannebrogordenen m. bryststjerne i diamanter SK. i diam. Storkors af Dannebrogordenen..SK. Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen...K.1 Kommandør af Dannebrogordenen...K. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.R.1 Ridder af Dannebrogordenen...R. Dannebrogordenens hæderstegn.d.ht. Dannebrogsmændenes hæderstegn.d.m. Fortjenstmedaljen i guld F.M.1 Fortjenstmedaljen i sølv m. spænde F.M.2 m. spænde Fortjenstmedaljen i sølv F.M.2 Medaljen ingenio et arti..m.i.&a.

8

HJEMMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST APR 2013

HJEMMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST APR 2013 11. DEKORATIONER OG TEGN 11.1. De kongelige ridderordner. H.M. Dronningen er ordensherre for de to kongelige danske ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen, mens H.K.H. Prinsen er ordenskansler.

Læs mere

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig

Læs mere

Frederik 6.s uniform fra Livgarden 31 G.1

Frederik 6.s uniform fra Livgarden 31 G.1 Frederik 6.s uniform fra Livgarden 31 G.1 Introduktion Beskrivelse, materialer, snit Mode Dragtens historie Tilstand Konservering Andre dragter som tilhørte Frederik 3. Kilder, litteratur Introduktion

Læs mere

Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemsemblem indstiftet den 13. marts 1941. Emblemet bæres ved forenings arrangementer. (se i øvrigt 16.4.

Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemsemblem indstiftet den 13. marts 1941. Emblemet bæres ved forenings arrangementer. (se i øvrigt 16.4. Medlemsemblem Håndbog Afsnit: 16.0. Tegn og emblemer. Dato: 24. juni 2008 Side: 1 Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemsemblem indstiftet den 13. marts 1941. Emblemet er tegnet af en tidligere flyversoldat:

Læs mere

BESTEMMELSE FOR BEREDSKABSSTYRELSENS HÆDERSTEGN OG ANCIENNITETSTEGN

BESTEMMELSE FOR BEREDSKABSSTYRELSENS HÆDERSTEGN OG ANCIENNITETSTEGN BESTEMMELSE FOR BEREDSKABSSTYRELSENS HÆDERSTEGN OG ANCIENNITETSTEGN 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Denne bestemmelse er gældende for Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriets

Læs mere

Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o

Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o Introduktion Beskrivelse, materialer, snit Mode Dragtens historie Tilstand Konservering Andre dragter som tilhørte Frederik 7. Kilder, litteratur Introduktion Frederik

Læs mere

HJEMMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST DEC 2015

HJEMMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST DEC 2015 2. GENERELLE BESTEMMELSER 2.1. Generelt. Hjemmeværnets (HJV) uniformsbestemmelser er primært udarbejdet til brug for frivilligt personel i Hjemmeværnet og er derfor ikke fuldt dækkende for ansat militært

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Randers Pigegardes Tjenestereglement

Randers Pigegardes Tjenestereglement Randers Pigegardes Tjenestereglement Dette tjenestereglement er gældende fra 1/9 2004. A. Tjenesteuniform: 1. Tjenesteuniform: Uniformen består af en blå, to-radet jakke med skulderstropper og høj, rød

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds faneregulativ

Dansk Sygeplejeråds faneregulativ Dansk Sygeplejeråds faneregulativ Dansk Sygeplejeråds faneregulativ Layout: Dansk Sygeplejeråd 17-06 Copyright Dansk Sygeplejeråd januar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden

Læs mere

Amy og Alice Design Ilse Funch

Amy og Alice Design Ilse Funch Amy og Alice Design Ilse Funch Dukkerne Sidse og Amy er strikket efter samme opskrift: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Gule nuancer garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet

Læs mere

Dannebrogsviden Så ved vi det. 12 fortællinger om Dannebrog.

Dannebrogsviden Så ved vi det. 12 fortællinger om Dannebrog. Danmarks-Samfundet Nationalt videncenter om Dannebrog Dannebrogsviden Så ved vi det. 12 fortællinger om Dannebrog. Af Søren Cruys-Bagger fra Nationalt videncenter om Dannebrog. Flagkonsulent i Danmarks-Samfundet.

Læs mere

K o n g e l i g t a a b e n t B r e v,

K o n g e l i g t a a b e n t B r e v, K o n g e l i g t a a b e n t B r e v, a n g a a e n d e D a n n e b r o g > O r d e n e n s U d v i d e l e. K i ø b e n h a v n, d e n 2 8 d e J u n i i 1 8 0 8. K i ø b e n h a v n. T r y k t h o s

Læs mere

FATNINGER - OPSTILLINGER - FIGURER -

FATNINGER - OPSTILLINGER - FIGURER - Uddrag af Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme København - Anno 1991 samt andre kilder FATNINGER - OPSTILLINGER - FIGURER - 1. Udgave Juni 2010 Fatninger,

Læs mere

DDS uniformsknapper. Stenlændernes Spejdermuseum, aug. 2015, ver. 1.0

DDS uniformsknapper. Stenlændernes Spejdermuseum, aug. 2015, ver. 1.0 DDS uniformsknapper Stenlændernes Spejdermuseum, aug. 2015, ver. 1.0 Tidsfastsættelse af uniformer i DDS ved hjælp af knapper Navnlig i perioden fra 1909 til medio 50'erne kan det være svært at tidsfastsætte

Læs mere

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON 2 REGIMENTSMÆRKET I forbindelse med nyt forsvarsforlig fi k det nuværende Gardehusarregiment (GHR) nyt regimentsmærke, idet de tre gamle regimenter;

Læs mere

Christian 9.s habit og overfrakke, 1884 og 1904 A1-1763 abcdefg

Christian 9.s habit og overfrakke, 1884 og 1904 A1-1763 abcdefg Christian 9.s habit og overfrakke, 1884 og 1904 A1-1763 abcdefg Introduktion Beskrivelse, materialer, snit Mode Dragtens historie Tilstand Konservering Andre dragter som tilhørte Christian 9. Kilder, litteratur

Læs mere

Instruktioner for Kænguru Slyngen

Instruktioner for Kænguru Slyngen Instruktioner for Kænguru Slyngen På ryggen Ammestilling Den fleksible allround slynge med mange muligheder Nem at tage af og på nemt at skifte stilling! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn!

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON 2 REGIMENTSMÆRKET I forbindelse med nyt forsvarsforlig fik det nuværende Gardehusarregiment (GHR) nyt regimentsmærke, idet de tre gamle regimenter; Sjællandske

Læs mere

Skak, backgammon & dam

Skak, backgammon & dam Skak, backgammon & dam da Spillevejledning Varenummer: 349 582 Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.dk Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92630AB6X6VII 2017-07

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Sweater med kanin Sværhedsgrad:

Sweater med kanin Sværhedsgrad: Sweater med kanin Sweater med kanin Sværhedsgrad: Garn: COOP, Bambus, 50 % bambus, 50 % bomuld, 50 g = 80 m Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Sweaterens mål: Overvidde: ca.

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Kend din kropstype. De fem kropstyper vi sætter fokus på er:

Kend din kropstype. De fem kropstyper vi sætter fokus på er: Kend din kropstype At kende din kropstype er et rigtigt godt udgangspunkt for at finde det tøj, der skaber balance i din krop. Når du kender din kropstype, giver det dig mulighed for at arbejde med, hvad

Læs mere

Vejledning for fanebærere

Vejledning for fanebærere Vejledning for fanebærere og ceremoniel 1. Opstilling til parade Faneløjtnant og fanebærer med tildækket fane træder an på paradens højre fløj. Fanen tages ved fod. Inden fanen afdækkes kommanderes:»paraden

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Mentha - en dejlig løstsiddende pullover

Mentha - en dejlig løstsiddende pullover Mentha - en dejlig løstsiddende pullover Design: Hanna Maciejewska Mentha er en dejlig løstsiddende pullover med et lækkert hulmønster på ryggen. Pulloveren er strikket oppefra og ned og er så godt som

Læs mere

ANNE SAX Guide til den bedste bh

ANNE SAX Guide til den bedste bh Guide til den bedste bh Hej, lingeriguiden er skrevet til dig som en hjælp, når du skal finde den perfekte bh, eller når du vil tjekke og rydde ud i de bh er, der ligger i skuffen. Den perfekte bh sidder

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Olivia. Af Ilse Charlotte Funch

Olivia. Af Ilse Charlotte Funch Olivia Af Ilse Charlotte Funch Dukken: Materiale til dukken: Tyndt beige garn, som passer til pinde nr. 2,5. Jeg har brugt Strømpegarn. Råhvidt og lyseblåt garn til undertøj og rustrødt garn til hår. Nogle

Læs mere

UKLASSIFICERET FLYVERTAKTISK KOMMANDO MAR 2008

UKLASSIFICERET FLYVERTAKTISK KOMMANDO MAR 2008 FLV UNIFORMSREGLEMENT RFLV 628.1 1 2008-03 GYLDIGHEDSOMRÅDE Nærværende reglement AUTORISATION RFLV 628.1, "UNIFORMSREGLEMENT" fastsætter bestemmelser for sammensætning og brug af flyvevåbnets uniformer.

Læs mere

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012 Notat Til Aarhus Byråd Den 10. oktober 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger 1. Konklusion Dette notat indeholder redegørelser og svar

Læs mere

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte BENSVING Formål: Smidighed i ryg og hofte Lig på ryggen med armene ud til siden, benene bøjede og skulderne i mod gulvet Kør roligt knæene ud til siden til de rører jorden og tilbage igen Hold fødderne

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Mesterskabsbestemmelser for Udspring Gældende fra 2018 Gældende fra 2018 Side 1 af 10 Indhold 01.00 DEFINITIONER... 3 02.00 MESTERSKABER GENERELT... 4 02.01 Generelt... 4 02.02 Arrangementer... 4 02.03

Læs mere

18-03 NOVA STØRRELSE: XS-2XL

18-03 NOVA STØRRELSE: XS-2XL 18-03 NOVA STØRRELSE: XS-2XL 18-03 BASISMODEL MED RAGLAN, TIL DAMER GARNKVALITET GARNALTERNATIV STØRRELSE OVERVIDDE OVERVIDDE HEL LÆNGDE HEL LÆNGDE Nova 100 % bomuld, 50 g = ca. 170 m Järbo 8/4, MiniRaggi,

Læs mere

Ghita - en klassisk cardigan

Ghita - en klassisk cardigan Ghita - en klassisk cardigan Design: Hanna Maciejewska Ghita er en smuk og klassisk cardigan med en dyb V-udskæring og et smukt strukturmønster på ryggen. Cardiganen har en elegant konstruktion, strikket

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Bemalingsbeskrivelse for Dansk Linieinfanteri 1848

Bemalingsbeskrivelse for Dansk Linieinfanteri 1848 Bemalingsbeskrivelse for Dansk Linieinfanteri 1848 SEKONDLØJTNANT Sort chakot med blank sort top og sorte læderremme omkring. Lakeret sort skygge med hvid metalkant. Bagstykket sort voksdug fastholdt af

Læs mere

til dennes nuværende Indretning i Almindelighed, kundgjøres herved samtlige Undersaatter:

til dennes nuværende Indretning i Almindelighed, kundgjøres herved samtlige Undersaatter: 28. Juni. 1808 Kgl. aabent Brev ang. Dannebrog-Ordenens Udvidelse *) *) Dette aabne Brev er og udkommet paa. Tydsk. Cancel, p. 110. Forandret ved Aabent Brev 21 Febr. 1842. Jvfr. Aabent Brev ang. Dannebrogsmændenes

Læs mere

SAGA BASISMODEL MED RAGLAN STØRRELSE: XS-XXL 16-11

SAGA BASISMODEL MED RAGLAN STØRRELSE: XS-XXL 16-11 SAGA BASISMODEL MED RAGLAN STØRRELSE: XS-XXL 16-11 16-11 BASISMODEL MED RAGLAN VED SPØRGSMÅL TIL OPSKRIFTEN ELLER GARNET Järbo Garn AB Tlf. +46-026 - 27 30 30 E-mail info@jarbo.se VEDR. EVT. RETTELSER

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og 46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og ryg af sort glittet hørlærred. Mønstrede metalknapper.

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Udsprings sektionen

Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Udsprings sektionen Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Udsprings sektionen Forslagsstilleren ønsker at hver enkelt ændring behandles som et delpunkt for sig. Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 23 01.01

Læs mere

NÅR EN KRIG BLIVER FOR LANG

NÅR EN KRIG BLIVER FOR LANG NÅR EN KRIG BLIVER FOR LANG - må medaljebåndet strækkes til det yderste - Tekst & billeder: Poul Christensen I starten af 2. verdenskrig tromlede tyskerne modstanderne fra en side med deres nye militære

Læs mere

Bilag A.1.1.1. Billeddokumentation Guldbroderede, broderede, vævede genstande og filtunderlag

Bilag A.1.1.1. Billeddokumentation Guldbroderede, broderede, vævede genstande og filtunderlag Bilag A.1.1.1 Guldbroderede, broderede, vævede genstande og filtunderlag Side 1 af 37 1. Indledning For at give tilbudsgivere et indtryk af genstandende i aftalen er her en række billeder af dem. Billederne

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Loddevejledning til samling af CanSat-shields

Loddevejledning til samling af CanSat-shields Loddevejledning til samling af CanSat-shields Vejledning til lodning af komponenter på CanSat-shield til Arduino Nedenstående vejledning illustrerer, hvordan komponenterne skal loddes på CanSat-shield'et

Læs mere

Mål til jakke Omkreds af hals

Mål til jakke Omkreds af hals Mål til jakke Omkreds af hals Mål rundt om den nederste del af halsen. Put en finger mellem målebåndet og halsen. Skulderbredde Mål mellem skuldrenes yderste punkter. Referencepunkter for starten og slutningen

Læs mere

Materialer: tønder, køller, silkepapir, karton, snor, sakse, tusser, skabeloner til fastelavnspynt, grene til fastelavnsris, lim, blyanter.

Materialer: tønder, køller, silkepapir, karton, snor, sakse, tusser, skabeloner til fastelavnspynt, grene til fastelavnsris, lim, blyanter. Sommerlejr 2013 årets gang Strandlyst Græsmarken 19 B, 4400 Kalundborg Vi skal afholde fastelavn, påske, pinse, Sankt Hans, jul og nytår på en uge. Husk børnene gerne skal have fastelavns tøj og nissehue

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

M 1901 fremstillet i 1908 M 1901 fremstillet i 1942

M 1901 fremstillet i 1908 M 1901 fremstillet i 1942 Dragonhjelm M 1901 Dragonhjelm M 1901 er den yngste og dermed den sidste hjelm i kategorien af nysølvhjelme. Hjelmen fremstår nærmest som en krydsning mellem tre af de tidligere beskrevne hjelme, nemlig

Læs mere

1 Belgien Arbejdsfortjenstdekorrationen for industrielt arbejde. 1. klasse. Originalt etui

1 Belgien Arbejdsfortjenstdekorrationen for industrielt arbejde. 1. klasse. Originalt etui DB Lot Land Beskrivelse Opråbspris Salgspris 1 Belgien Arbejdsfortjenstdekorrationen for industrielt arbejde. 1. klasse. Originalt etui kr. 100,00 kr. 100,00 2 Belgien Arbejdsfortjenstdekorrationen for

Læs mere

CASSIOPEIA Grundmønster til barne/dametrøje og -sweater Pinde: nr. 5½ Hæklenål: nr. 4½ Størrelse: 2-12 år, XS-XL Garnforbrug: 6 (6) 7 (8) 9 (10) ngl

CASSIOPEIA Grundmønster til barne/dametrøje og -sweater Pinde: nr. 5½ Hæklenål: nr. 4½ Størrelse: 2-12 år, XS-XL Garnforbrug: 6 (6) 7 (8) 9 (10) ngl CASSIOPEIA Grundmønster til barne/dametrøje og -sweater Pinde: nr. 5½ Hæklenål: nr. 4½ Størrelse: 2-12 år, XS-XL Garnforbrug: 6 (6) 7 (8) 9 (10) ngl i fv. 02 (barnestr.), 10 (11) 12 (13) 14 ngl i fv. 02

Læs mere

Uge 7: Samling af motiver og kant del 1

Uge 7: Samling af motiver og kant del 1 Uge 7: Samling af motiver og kant del 1 Forklaring af masker Hvis du har brug for hjælp med maskerne eller teknikkerne, kan du finde en billedvejledning her: http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntucal-2018-information/

Læs mere

Bærevejledning til vikle

Bærevejledning til vikle Mama s LIFE Bærevejledning til vikle Strækvikle kan anvendes til børn med en vægt på 2-10 kg. Fastvikle 3-20 kg. Tips til en god start kom godt i gang: Viklen skal være strammere, end man umiddelbart synes

Læs mere

91211 TROPIK D A D B C

91211 TROPIK D A D B C 91211 TROPIK D A D C B 91211 SPORTY STRIK GARNKVALITET Tropik (50 % Bambus, 25 % Bomuld, 25 % Akryl. Nøgle ca 50 g = 123 m) STØRRELSE XS(S)M(L)XL(2XL) OVERVIDDE Model A Ca 82(90)98(106)118(130) cm Tunika

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

FORKORTELSER. Officer, Ridder. Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder, Br. R. B. 1. 2. 3. 4. 5. = Brasilianske Rio Branco Orden,

FORKORTELSER. Officer, Ridder. Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder, Br. R. B. 1. 2. 3. 4. 5. = Brasilianske Rio Branco Orden, FORKORTELSER Danske ridderordner og hæderstegn. RE. = Ridder af Elefanten. SKmd. = Storkommandør af Dannebrog. SK. = Storkors af Dannebrog. K' = Kommandør af 1. grad af Dannebrog. K. = Kommandør af Dannebrog.

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Christian 6.s brokadesdragt, 1743 Rosenborg, 31 F.1

Christian 6.s brokadesdragt, 1743 Rosenborg, 31 F.1 Christian 6.s brokadesdragt, 1743 Rosenborg, 31 F.1 Introduktion Beskrivelse, materialer, snit Mode Dragtens historie Tilstand Konservering Andre dragter som tilhørte Christian 6. Kilder, litteratur Introduktion

Læs mere

16-02 SAGA BASISMODEL TIL DAMER STØRRELSE: XL - XXL (A) (B) (C) (D) (J) (E) (G) (F) (H)

16-02 SAGA BASISMODEL TIL DAMER STØRRELSE: XL - XXL (A) (B) (C) (D) (J) (E) (G) (F) (H) 16-02 (A) D SAGA BASISMODEL TIL DAMER STØRRELSE: XL - XXL B 16-02 BASISMODEL TIL DAMER GARNKVALITET GARNALTERNATIV Saga 100 % uld, 50 g = ca. 121 m Fuga, Lady, Fantasi, Gästrike 3-trådet, Mellanraggi Bemærk

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning 5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning af forskningsbibliotekar Stig T. Rasmussen i Billede nr. 1 viser en dreng, der med front mod betragteren sidder på toppen af

Læs mere

Fortjenstmedaljen i sølv - en oplevelse for livet

Fortjenstmedaljen i sølv - en oplevelse for livet Fortjenstmedaljen i sølv - en oplevelse for livet At blive indstillet til og modtage Fortjenstmedaljen i sølv er og bliver en oplevelse for livet. Det er sikkert relativt få beskåret at opnå denne hæder.

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Instruktioner for Kænguru Slyngen

Instruktioner for Kænguru Slyngen Instruktioner for Kænguru Slyngen På ryggen Ammestilling Den fleksible allround slynge med mange muligheder Nem at tage af og på nemt at skifte stilling! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn!

Læs mere

BABYSÆT: CARDIGAN, KJOLE, BODY OG PANDEBÅND

BABYSÆT: CARDIGAN, KJOLE, BODY OG PANDEBÅND Version 1 92168. BABYSÆT: CARDIGAN, KJOLE, BODY OG PANDEBÅND GARNKVALITET Eko Bomull (100% Økologisk egyptisk bomuld. Nøgle ca 50 g = 120 m) STRIKKEFASTHED Ca 22 m og 32 p i glatstrikning på p 3.5 mm =

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER STATSMINISTERIET VEJLEDNING OM EKSPEDITION AF STATSRÅDSSAGER NOVEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag

Læs mere

Kursus i overlocker. Trådningsdiagram til 640D.

Kursus i overlocker. Trådningsdiagram til 640D. Trådningsdiagram til 640D. Side 1 Trådningsdiagram til 925D, 929D M1034D og 940D. Side 2 Trådspændingerne: Gul 4 Rød 4 Grøn 4 Blå 4 Blå: 7 Grøn: 7 Side 3 Sådan finder man de forskellige knapper på 640D.

Læs mere

172 VIII Rodfæstede ritualer og reglementeret brug. Kjole af hvid jersey, designet af Jesper Høvring. År 2010 Dronningens

172 VIII Rodfæstede ritualer og reglementeret brug. Kjole af hvid jersey, designet af Jesper Høvring. År 2010 Dronningens 172 VIII Rodfæstede ritualer og reglementeret brug Kjole af hvid jersey, designet af Jesper Høvring. År 2010 Dronningens 70 års fødselsdagsfejring i Det Kongelige Teater. Den asymmetriske, hellange draperede

Læs mere

Fv 2: Ca. 50 g (fv , sort) GARNFORBRUG

Fv 2: Ca. 50 g (fv , sort) GARNFORBRUG 91964 EKO BOMULL Version 1 91964 PANDA, BAMSER OG PUDER GARNKVALITET Eko bomull (100 % Bomuld. Nøgle ca. 50 gram = 120 m) HÆKLEFASTHED Ca. 23 fm x 24 rk på hæklenål 3 mm = 10 x 10 cm STRIKKEFASTHED Ca.

Læs mere

Marineforeningen for Grenaa og Omegn

Marineforeningen for Grenaa og Omegn A040000 - Miniemblem Kr. Foreningens medlemsemblem i "miniformat" monteret på nål med "sikkerhedsprop". Må kun bæres af foreningens medlemmer. A050000 - Kendingstegn Kr. Foreningens kendingstegn monteret

Læs mere

Billede Beskrivelse Ønskede antal

Billede Beskrivelse Ønskede antal Billede Beskrivelse Ønskede antal Gæstebog 22 sider (20 x 24,5 cm) Gæstebog 22 sider (20 x 24,5 cm) Sæt med 3 papir blomster (Ø8 cm) Stor papir bloms (Ø10 cm) Papgren med tilhørende navnetag Papgrene sæt

Læs mere

RUND HÆKLET TUNIKA

RUND HÆKLET TUNIKA Version 3 91504. RUND HÆKLET TUNIKA GARNKVALITET Tropik, 50% Bambus, 25% Bomuld, 25% Akryl, ca. 50 g = ca. 123 m HÆKLEFASTHED 18 m x 9 rk i gitterhækling (= 1 stm, 1 lm) med hæklenål nr. 3.5 = 10 x 10

Læs mere

Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol

Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol På- og afklædning af overkrop indeholder mange momenter, der påvirkes af personens ressourcer, både hvad angår det mentale, muskelstyrke, balance i den siddende stilling

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

Landsknægtfaner. Indledning. Kilder. af Preben Kannik, 1962

Landsknægtfaner. Indledning. Kilder. af Preben Kannik, 1962 Landsknægtfaner af Preben Kannik, 1962 Indledning Landsknægttidens 1) faner kan deles i to store hovedgrupper. Den såkaldte ældre type er karakteriseret ved at være syet af forskelligtfarvet silketøj i

Læs mere

HUSFORENINGEN SYD DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM.

HUSFORENINGEN SYD DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. Lyneborggade 21 Umiddelbart tilgængelig bag låge. Topplade er Vanskeligt tilgængelig på grund af stålstang fjernet. i kant af lem til teknikskakt, og man skal ind og Nye spots er monteret under hylde over

Læs mere

Cirkulær hyperboloide (snoet trætårn i Camp Adventure ved Gisselfeld Kloster v/ Haslev)

Cirkulær hyperboloide (snoet trætårn i Camp Adventure ved Gisselfeld Kloster v/ Haslev) Cirkulær hyperboloide (snoet trætårn i Camp Adventure ved Gisselfeld Kloster v/ Haslev) https://en.wikipedia.org/wiki/quadric#euclidean_space Ligning og parametrisering https://en.wikipedia.org/wiki/hyperboloid

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel DGI Skydning Hjælp på banen Riffel Indhold Det rigtige aftræk 3 Det rigtige sigte 4 Det rigtige ringkorn 5 Godstykkelse på ringkorn 6 Nulpunktet 7 Fokuspunkter - BK indendørs 8 Fokuspunkter - stående med

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis

Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der har fået

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Samlevejledning til byg-selv drone Dette er samlevejledningen. Hvert skridt indledes med en beskrivelse af de nødvendige komponenter, efterfulgt af en generel beskrivelse og et billede. Indhold SDU s byg-selv-drone

Læs mere

Boxsekstant (Francis Barker) instrumentbeskrivelse og virkemåde

Boxsekstant (Francis Barker) instrumentbeskrivelse og virkemåde Boxsekstant (Francis Barker) instrumentbeskrivelse og virkemåde Sekstantens dele Figur 1. Boxsekstanten i sit læderetui. Figur 2 Boxsekstanten med etuioverdelen knappet af. Boxsekstanten eller lommesekstanten

Læs mere

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730 Herlev Telefon 2177 5048 gertolsen@gertolsen.dk Brugsanvisning for Testværktøj på Naturlegeredskaber Af Gert Olsen Brug af testværktøj 03.10.2004 Side 1 af 9

Læs mere

DK... Guldmann ABC sejl. Vers. 1.00

DK... Guldmann ABC sejl. Vers. 1.00 DK....... Guldmann ABC sejl Vers. 1.00 DK....... Guldmann ABC sejl Varenummer xxxxx-xxx ACTIVE Micro Plus Polyester Størrelse: XS - XXL ACTIVE Trainer Polyester Størrelse: Kids - XL BASIC Basic Polyester/net

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører med passagerer.

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører med passagerer. Gode øvelser til dig, der kører med passagerer. Bevæg dig selv om du har stillesiddende arbejde Der er mange stillesiddende timer bag rattet, hvad enten man kører bus eller taxi. Bevægelse er meget vigtig

Læs mere

Få nu julen fixet 3 9,- 88,- 188,- 248,- 50 LED - L: 9,9 M

Få nu julen fixet 3 9,- 88,- 188,- 248,- 50 LED - L: 9,9 M Få nu julen fixet LYSKÆDE Med LED pærer. Til inden-/udendørs brug. Tilgangskabel 50 LED: 5 m. Tilgangskabel 100, 200 og 300 LED: 10 m. Varm hvid 50 LED - L: 9,9 M 3 9,- Varm hvid 100 LED - L: 19,9 m Varm

Læs mere

Prins Henriks dødsfald og bisættelse

Prins Henriks dødsfald og bisættelse Prins Henriks dødsfald og bisættelse 1934-2018 Prins Henriks sidste rejse torsdag den 15. februar 2018 klokken 10.00. Prins Henriks båre blev kørt i rustvogn fra Fredensborg Slot, efterfulgt af den nærmeste

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Disclaimer: Der kan forekomme fejl. Kontakt venligst Tobias Lundby (tolu@mmmi.sdu.dk) eller Kristian Terkildsen (khte@mmmi.sdu.dk), hvis du har spørgsmål hertil. Husk altid at tjekke droneregler.dk for

Læs mere

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo.

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo. Udklipshedebo Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne. I omvendt udklipshedebo

Læs mere

Tyske medaljer 1935 1945

Tyske medaljer 1935 1945 Jeg samler på Tyske medaljer 1935 1945 1 Medaljesamleren At samle på medaljer, ordner og dekorationer givet af en stat, land, konge eller præsident, som tak for god tjeneste, heroisme i militæret eller

Læs mere

PLISSEGARDIN PREMIUM. Monterings- og betjeningsvejledning. Plissegardiner med snoretræk eller kædetræk

PLISSEGARDIN PREMIUM. Monterings- og betjeningsvejledning. Plissegardiner med snoretræk eller kædetræk PLISSEGARDIN PREMIUM Monterings- og betjeningsvejledning Plissegardiner med snoretræk eller kædetræk A100 (AO10) - A110 (AO20) - A115 (BO20) - A200 (AK10) For at kunne sikre en problemfri funktion af plissegardinet

Læs mere

PROTOKOL FOR REGION HOVEDSTADEN

PROTOKOL FOR REGION HOVEDSTADEN Sekretariatet PROTOKOL FOR REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Ref.: Frits Ripperger Dato: 6. december 2018 Journalnr.: 18061453

Læs mere