Trivselsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse"

Transkript

1 Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema til opgørelse/handlingsplan Logo / Firmanavn

2 Vejledning Dette skema består af 6 spørgsmål, der belyser 6 forskellige egenskaber (dimensioner) ved det psykiske arbejdsmiljø, og er baseret på AMI s korte spørgeskema, med brancheorienterede tillægsspørgsmål. AMI gennemførte i -5 en undersøgelse, hvor de spurgte et repræsentativt udsnit på 57 lønmodtagere om deres psykiske arbejdsmiljø. Disse tal kan bruges som sammenligningsgrundlag til jeres første trivselsundersøgelse. AMI er siden omdøbt til Det Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Når I har indsamlet de besvarede skemaer kan I udregne gennemsnittet for hver dimension og svarfordelingen i procent. Såvel gennemsnittet som procenter kan sammenlignes med landsgennemsnittet for lønmodtagere i Danmark. Næste gang der gennemføres en trivselsundersøgelse kan I sammenligne det nye resultat med resultatet fra første undersøgelse og se om de tiltag I har gennemført, bærer frugt. Eksempel: Kvantitative krav Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point.A. Kommer du bagud med dit arbejde?, %,7 % 7,6 % 9,6 % 6,8 %.B. Har du for lidt tid til dine arbejdsopgaver?,8 % 9,7 %, %,5 %,6 % Alle dimensioner, som benævnes med et tal og et stort bogstav (eks..a. og.b.), kan sammenlignes med lønmodtagere i Danmark enten med point, som ses under de enkelte dimension (se næste side) er eller med de opgjorte procent, f.eks. er der i spørgsmål.a. 7,6 % der har svaret Sommetider. Denne sammenligning er kun til orientering. Det er ikke givet, at det altid er godt nok at ligge lidt bedre eller på gennemsnittet, eller at man nødvendigvis har problemer, fordi man ligger lidt dårligere end gennemsnittet. Det er de ansatte sammen med ledelsen der beslutter om et givet resultat er udtryk for at der er et problem, der bør gøres noget ved. Vejledning fortsat

3 Udregning af point og procent Når I har indsamlet alle skemaerne, kan udregningen af point og procent begynde. Point udregnes sådan:. Tæl sammen hvor mange point hver respondent (medarbejder) har i hver enkelt dimension (.A. +.B.,.A. +.B. men ikke.c.,.a. +.B..A. +.B.). Derefter lægges alle respondenters point sammen indenfor hver dimension (samlet antal point på alle.a. +.B. osv.). Til sidst udregnes gennemsnittet på hver enkelt dimension ved at divideres med antallet af respondenter (alle point i.a. +.B./samlet antal besvarelser). Under hver dimension er der en boks hvoraf gennemsnittet for lønmodtagere i Danmark fremgår, som I nu kan sammenligne jer med. Kravene er meget lavere end gennemsnittet Kravene er lidt lavere end gennemsnittet Kravene er lidt højere end gennemsnittet Kravene er meget højere end gennemsnittet, points,, points, points,, points, 8, points Procent udregnes sådan:. Tæl sammen hvor mange der har sat kryds i henholdsvis Altid, Ofte, Sommetider, Sjældent eller Aldrig indenfor hver dimension (f.eks. i.a.: Altid, Ofte, 7 Sommetider, Sjældent og Aldrig = i alt 5 respondenter). Procenter for dem som svarer Sommetider udregnes således: 7/5* = 6,6 %. Nu kan der sammenlignes med AMI gennemsnittet for den dimension, som er 7,6 %. Når alle procenter er udregnet beslutter medarbejdere og ledelsen hvilke tiltag der skal gennemføres. Opgørelse af dimensioner med små bogstaver Spørgsmålene med små bogstaver (f.eks..c. og 5.c.) kan ikke sammenlignes med AMI tallene. Til brug ved beslutning mellem medarbejdere og ledelse om evt. tiltage, kan en grafisk fremstilling (Excel) med resultaterne pr. dimension være nyttig. Hvis I gennemfører undersøgelsen igen, har I denne undersøgelse at sammenligne med. Handlingsplan Skriv løsningsforslag, navn på ansvarlig og tidsfrist for gennemførelse af løsning på problemet

4 . kvantitative krav (arbejdsmængde og arbejdspres). Kvantitative krav handler om, hvor meget, man skal nå på sit arbejde. I skemaet handler de to spørgsmål om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der konstant er høje kvantitative krav, kan der opstå stress. Det hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har ressource til at imødekomme kravene. Det hjælper også, at kravene er klare og entydige, således at man ved, hvornår man har gjort sit arbejde godt nok. Svarfordelingen på spørgsmålene om kvantitative krav for danske lønmodtagere (AMI) er vist med sorte tal i nedenstående skema: Kvantitative krav Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point.A. Kommer du bagud med dit arbejde?, %,7 % 7,6 % 9,6 % 6,8 %.B. Har du for lidt tid til dine arbejdsopgaver?,8 % 9,7 %, %,5 %,6 % Kravene er meget lavere end gennemsnittet Kravene er lidt lavere end gennemsnittet Kravene er lidt højere end gennemsnittet Kravene er meget højere end gennemsnittet, points,, points, points,, points, 8, points

5 . Arbejdstempo. En række job lægger entydigt vægt på højt tempo, derfor vurderes spørgsmålene adskilt fra spørgsmålene om kvantitative krav. Højt tempo kan have konsekvenser som f.eks. store arbejdsmængder og mange tidsfrister. Højt tempo kan blandt andet give stress og forskellige kropslige symptomer (hovedpine, skuldernakkesmerter ol.). Svarfordelingen på spørgsmålene om tempo, for danske lønmodtagere(ami) er vist med sorte tal i nedenstående skema: Tempo i arbejdet Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point.A. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?, % 6, % 9, % 8,8 %,7 %.B. Er arbejdstempoet meget højt gennem hele dagen? 8,6 % 6,7 % 7, % 5, %,6 %.c. Er dit arbejde ensformigt?.d. Er det nødvendigt at gøre det samme igen og igen? Resultaterne for arbejdstempo kan vurderes på denne måde: Arbejdstempoet er meget lavere end gennemsnittet,6 points Arbejdstempoet er lidt lavere end gennemsnittet,7,6 points,7 points Arbejdstempoet er lidt højere end gennemsnittet,8 5,7 points Arbejdstempoet er meget højere end gennemsnittet 5,8 8, points

6 . Fare og angst. Nogle arbejdspladser er farligere end andre. Angsten for at komme til skade er en belastning. Det kan være en medarbejder der oparbejder en angst over tid, men ikke tør fortælle om den. Angst Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist.a. Er du utryg ved dine arbejdsopgaver?.b. Tænker du på at du i dit arbejde kan komme alvorligt til skade? 5

7 . Indflydelse. Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. Der sigtes altså ikke mod indflydelse gennem samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse handler f. eks. om arbejdsstedets indretning, pauser, hvem man arbejder sammen med, tilrettelæggelse af arbejdet og valget af arbejdsredskaber. Indflydelse er en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især, hvis der samtidig er tale om høje krav i arbejdet. Svarfordelingen på spørgsmålene om indflydelse for danske lønmodtagere (AMI) er vist med sorte tal i nedenstående skema: Indflydelse i arbejdet Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point.A. Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 8, %, %,7 %, %,7 %.B. Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 5, % 7,8 % 6, %, %,9 %.c. Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? Resultaterne for spørgsmålene for indflydelse kan vurderes på denne måde: Indflydelse er meget lavere end gennemsnittet, points Indflydelsen er lidt lavere end gennemsnittet,, points, points Indflydelsen er lidt større end gennemsnittet, 5, points Indflydelsen er meget større end gennemsnittet 5, 8, points 6

8 5. Udviklingsmuligheder. Et udviklende arbejde indeholder nogle krav til de ansatte, der er lidt for store, også kaldet udfordringer. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. For få udviklingsmuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. Svarfordelingen for spørgsmålene op udviklingsmuligheder for danske lønmodtagere (AMI) er vist med sorte tal i nedenstående skema: Udvikling i arbejdet Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point 5.A. Kræver dit arbejde, at du er initiativrig?, %,5 %,9 % 6,5 %, % 5.B. Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 6,5 % 7, %, %,5 %,6 % 5.c. Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine evner? Resultatet for udviklingsmuligheder kan vurderes på denne måde: Udviklingsmulighederne er meget ringere end gennemsnittet Udviklingsmulighederne er lidt ringere end gennemsnittet Udviklingsmulighederne er lidt bedre end gennemsnittet Udviklingsmulighederne er meget bedre end gennemsnittet, points, 5, points 5, points 5, 6, points 6, 8, points 7

9 6. Mening i arbejdet. Et meningsfyldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formål handler om, at arbejdet eller produktet har relation til nogle almindelige værdier. Sammenhæng handler om, at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes, at ens arbejde er meningsfyldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde. Manglende mening kan være medvirkende til at mindske trivslen og fremme stress. Svarfordelingen på spørgsmålene om mening i arbejdet for danske lønmodtagere (AMI) er vist med sorte tal i nedenstående skema: Mening i arbejdet Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point 6.A. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?,9 % 5, %,6 %,5 %,7 % 6.B. Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 5,9 % 56,6 % 5,5 %,7 %, % Resultaterne for mening i arbejdet kan vurderes på denne måde: Meningen i arbejdet er meget ringere end gennemsnittet Meningen i arbejdet er lidt ringere end gennemsnittet Meningen i arbejdet er lidt bedre end gennemsnittet Meningen i arbejdet er meget bedre end gennemsnittet 5, points 5, 5,9 points 6, points 6, 7, points 7, 8, points 8

10 7. Dialog. Dialog er vigtig for at øge sikkerheden på arbejdspladsen. Det er vigtigt at de ansatte ved at de kan fortælle om deres fejl og tæt på ulykker uden at blive hængt ud. Dette opnås ved at skabe en god dialog og et forum hvor man kan fortælle og udveksle oplevelser/erfaringer. Dialog Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist 7.a. Får din leder de informationer af dig, som er vigtige for at øge sikkerheden på din arbejdsplads? 7.b. Kan du fortælle om dine fejl til dine kolleger og leder? 9

11 8. Forudsigelighed. Forudsigelighed drejer sig om at undgå uvished og usikkerhed. Dette opnås ved at give de ansatte relevante informationer på det rette tidspunkt. At give relevante informationer er en central ledelsesopgave. Der er altså ikke tale om forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige detaljer i hverdagen. Tværtimod det er de store linier, der betyder noget. Lav forudsigelighed F. eks. omstrukturering eller indførelse af nyt materiel / teknologi kan være en stor stressbelastning. Svarfordelingen for spørgsmålene om forudsigelighed for danske lønmodtagere (AMI) er vist med sorte tal i nedenstående skema: Forudsigelighed Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point 8.A. Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 8.B. Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt?, % 9, % 5, % 9,5 %, %, % 6,9 % 8, % 6,5 %, % Resultaterne for forudsigelighed kan vurderes på denne måde: Forudsigeligheden er meget dårligere end gennemsnittet Forudsigeligheden er lidt dårligere end gennemsnittet Forudsigeligheden er lidt bedre end gennemsnittet Forudsigeligheden er meget bedre end gennemsnittet,5 points,6,5 points,6 points,7 5,6 points 5,7 8, points

12 9. Rolleklarhed. Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde til stress, forvirring og gnidninger mellem medarbejdere og evt. faggrupper. Rolleklarhed er både lodret (hvor meget har jeg at skulle have sagt) og vandret (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?). Rolleklarhed Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point 9.A. Er der klare mål for dit arbejde? 5, % 7,6 % 9,7 % 6, %, % 9.B. Ved du nøjagtig, hvad der forventes af dig i dit arbejde?,8 % 57, % 8, %, %, % Resultaterne for rolleklarhed kan vurderes på denne måde: Rolleklarheden er meget ringere end gennemsnittet Rolleklarheden er lidt ringere end gennemsnittet Rolleklarheden er lidt bedre end gennemsnittet Rolleklarheden er meget bedre end gennemsnittet,6 points,7 5,6 points 5,7 points 5,8 6,7 points 6,8 8, points

13 . Ledelseskvalitet. Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som det opleves af de ansatte. Ledelseskvalitet anses som en meget central faktor for det psykiske arbejdsmiljø. Svarfordelingen på de to spørgsmål om ledelseskvalitet blandt danske lønmodtagere er vist i nedenstående skema med sorte tal: I hvor høj grad kan man på din arbejdsplads sige, at: Ledelseskvalitet Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point.A. den nærmeste leder prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt.b. den nærmeste leder er god til at planlægge arbejdet?, % 5,8 % 6, %,9 %, %, %,8 % 5, %, % 5,8 %.c. sørger lederen for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder?.d. er lederen god til at løse konflikter? Resultaterne for ledelseskvalitet kan vurderes på denne måde: Ledelseskvaliteten er meget lavere end gennemsnittet Ledelseskvaliteten er lidt lavere end gennemsnittet Ledelseskvaliteten er lidt højere end gennemsnittet Ledelseskvaliteten er meget højere end gennemsnittet, points,5, points,5 points,6 5,5 points 5,6 8, points

14 . Social støtte fra en overordnede. Social støtte fra den nærmeste overordnede fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte hos den nærmeste leder. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (kommer støtten, når der er brug for den?) og form (er det den rigtige form for støtte?). At give gode råd, når den ansatte ikke har bedt om det eller føler behov for det, kan være værre end ingenting. Svarfordelingen på spørgsmålene om social støtte fra overordnede danske lønmodtagere (AMI) er vist med sorte tal i nedenstående skema: Social støtte fra en leder Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point.A. Er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 5, %, % 6,5 % 6, %,8 %.B. Får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder?,5 % 8, % 9, % 6,6 %, % Resultaterne for social støtte kan vurderes på denne måde: Den sociale støtte er meget dårligere end gennemsnittet Den sociale støtte er lidt dårligere end gennemsnittet Den sociale støtte er lidt bedre end gennemsnittet Den sociale støtte er meget bedre end gennemsnittet,5 points,6 5,5 points 5,6 points 5,7 6,6 points 6,7 8, points

15 . Belønning i arbejdet. De ansatte kan belønnes på en række måder for deres indsats. De vigtigste former er løn, karrieremuligheder og anerkendelse. I denne sammenhæng fokuserer vi på den daglige anerkendelse for at udføre et godt stykke arbejde. Belønning er en central dimension i det psykiske arbejdsmiljø, fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte der ikke modtager en rimelig belønning for deres indsats, vil ofte reagere med at sætte indsatsen ned. På den måde får virksomheden mindre produktive og engagerede medarbejdere. For de ansatte kan manglende belønning være en stressbelastning. Svarfordelingen på spørgsmålene om belønning i arbejdet for danske lønmodtagere (AMI) er vist med sorte tal i nedenstående skema: Belønning og retfærdighed Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point.A. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?, % 7,6 % %, %, %.B. Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 5, % 5,5 % 8, %, %, % Resultaterne for belønning i arbejdet kan vurderes på denne måde: Belønningen i arbejdet er meget ringere end gennemsnittet Belønningen i arbejdet er lidt ringere end gennemsnittet Belønningen i arbejdet er lidt bedre end gennemsnittet Belønningen i arbejdet er meget bedre end gennemsnittet, points, 5, points 5, points 5, 6, points 6, 8, points

16 Forholdet mellem den ansatte og arbejdspladsen. Tilfredshed med arbejdet. De ansattes tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man skal være opmærksom på, at der kan være stor tilfredshed og samtidigt mange problemer. Den samlede tilfredshed er udtryk for en overordnet vurdering, hvor man tager alle plusser og minusser i betragtning. Svarfordelingen på spørgsmålet med tilfredshed med arbejdet blandt danske lønmodtagere: Tilfredshed.A. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Meget tilfreds,7 % Tilfreds 66, % Utilfreds 9, % Meget utilfreds, % Løsningsforslag Ansvar/frist Point Resultaterne for tilfredshed i arbejdet kan vurderes på denne måde: Tilfredsheden er meget dårligere end gennemsnittet,5 points Tilfredsheden er lidt ringere end gennemsnittet,6, points, points Tilfredsheden er lidt bedre end gennemsnittet,,6 points Tilfredsheden er meget bedre end gennemsnittet,7, points 5

17 . Tillid mellem ledelse og medarbejdere. Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er kontrolstyring og overvågning. De næste spørgsmål handler ikke om det enkelte job, men om arbejdspladsen som helhed. Svarfordelingen blandt danske lønmodtagere (AMI) på de to spørgsmål om tillid er vist med sorte tal i nedenstående skema: Tillid Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point.A. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?, % 5,6 %, %,9 %, %.B. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?,8 %, % 5, % 7,7 %,7 % Resultaterne for tillid kan vurderes på denne måde: Tilliden ligger meget lavere end gennemsnittet Tilliden ligger lidt lavere end gennemsnittet Tilliden ligger lidt højere end gennemsnittet Tilliden ligger meget højere end gennemsnittet, points, 5, points 5, points 5,5 6, points 6,5 8, points 6

18 5. Retfærdighed. Retfærdighed er en central værdi på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed handler både om proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort på, og det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig retfærdigt behandlet, vil det have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte. Svarfordelingen blandt danske lønmodtagere på de to spørgsmål om retfærdighed Retfærdighed Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point 5.A. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 7, % 6, %,7 %, %, % 5.B. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 6, % 9, % 6, % 6,9 %, % Resultaterne for retfærdighed kan vurderes på denne måde: Retfærdigheden ligger meget lavere end gennemsnittet Retfærdigheden ligger lidt lavere end gennemsnittet Retfærdigheden ligger lidt højere end gennemsnittet Retfærdigheden ligger meget højere end gennemsnittet,7 points,8,7 points,8 points,9 5,8 points 5,9 8, points 7

19 Hvordan passer følgende på dit arbejde og din arbejdsplads? Dit arbejde / arbejdspladsen Passer Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Løsningsforslag Ansvar/frist 6.a. Min arbejdsplads gør meget for at forbedre arbejdsmiljøet 6.b. Min arbejdsplads er meget miljøbevidst og gør meget for det ydre miljø 6.c. Vores arbejde bliver respekteret i samfundet som helhed Sociale relationer Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist 7.a. Er der balance i hvor meget du arbejde isoleret fra dine kolleger? 7.b. Har du mulighed for at tale med dine kolleger under arbejdet? 8

20 Social støtte Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist 8.a. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af kolleger? 8.b. Får du i dit arbejde hjælp og støtte fra kolleger? Utryghed for branchen Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist 9.a. Er du bekymret for, at blive arbejdsløs? 9.b. Er du bekymret for, at du på grund af ny teknik bliver overflødig? 9.c. Er du bekymret for, at du får svært ved at finde nyt job, hvis du bliver arbejdsløs? 9.d. Er du bekymret for, at du mod din vilje forflyttes til andet arbejde? 9

21 Helbred og trivsel. De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste uger. Hvor rigtigt eller forkert er følgende udsagn for dit vedkommende? Udsagn om medarbejderen Rigtigt Overvejende rigtigt Overvejende forkert Forkert Løsningsforslag Ansvar/frist.a. Jeg bliver ikke så let syg som andre mennesker..b. Jeg er lige så rask som en hver anden, jeg kender..c. Jeg forventer, ikke at mit helbred bliver dårligere..d. Mit helbred er fremragende.

22 . Udbrændthed. Denne dimension handler om graden af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos de ansatte. Udbrændthed ses ofte i forbindelse med høje krav, uklare krav og roller, mange konflikter og ringe social støtte. En høj grad af udbrændthed hænger sammen med højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdomme. Svarfordelingen på de to spørgsmål om udbrændthed blande danske lønmodtagere vises med sorte tal i nedenstående skema: Helbred og trivsel Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point.A. Hvor tit har du følt dig udkørt?,5 %,6 % 7,5 % 7, %, %.B. Hvor tit har du været følelsesmæssig udmattet?,9 % 7,5 % 5,5 %,9 %, % Resultaterne for udbrændthed kan vurderes på denne måde: De ansatte er mindre udbrændte end gennemsnittet De ansatte er lidt mindre udbrændte end gennemsnittet De ansatte er lidt mere udbrændte end gennemsnittet De ansatte er meget mere udbrændte end gennemsnittet, points,5, points,5 points,6,5 points,6 8, points

23 . Stress. Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Stress i kortere perioder kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger bl.a. risikoen for hjertekarsygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet. Hvis det generelle stress-niveau på en arbejdsplads er højt, kan det hænge sammen med arbejdsforholdene. Svarfordelingen på de to spørgsmål om stress blandt danske lønmodtager vises med sorte tal i nedenstående skema: Helbred og trivsel Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Løsningsforslag Ansvar/frist Point.A. Hvor tit har du været irritabel?, % 5, % 7, % 6, % 6, %.B. Hvor tit har du været stresset?,7 %,8 % 8, %, % 5, % Resultaterne for stress kan vurderes på denne måde: De ansatte er meget mindre stressede end gennemsnittet De ansatte er lidt mindre stressede end gennemsnittet De ansatte er lidt mere stressede end gennemsnittet De ansatte er meget mere stressede end gennemsnittet, points,, points, points,, points, 8, points

24 Konflikter og trivsel Sex-chikane. Ved seksuel chikane forstås uønsket seksuel opmærksomhed. Der kan være tale om direkte berøring, men også hentydninger, vittigheder, billeder, s osv. Chikane kan komme fra kolleger, ledere samt fra kunder, borgere osv. Nr. Problemets karakter Ja, daglig Ja, ugentlig Ja, månedlig Ja, af og til Nej Løsningsforslag Har du inden for de sidste måneder, %, %, %, % 97 %.a. været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Kolleger Leder Borger/kunde.b. Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere X) Ja, daglig Ja, ugentlig Ja, månedlig Ja, af og til Nej Løsningsforslag.a. Har du inden for de sidste måneder været udsat for traumatiserende oplevelser i form af alvorlig ulykke eller, fund af omkomne eller alvorlig tilskadekomne. Kolleger Leder Borger/kunde Dig selv.b. Hvis ja, hvem er den ulykkes-ramte? (Sæt gerne flere X) 5.a. Har du inden for de sidste måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 5.b. Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere X) 6.a. Har du inden for de sidste måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 6.b. Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere X) Ja, daglig Ja, ugentlig Ja, månedlig Ja, af og til Nej Løsningsforslag, %,7 %,6 % 6, % 9, % Kolleger Leder Borger/kunde Ja, daglig Ja, ugentlig Ja, månedlig Ja, af og til Nej Løsningsforslag,5 %, %,5 % 6, % 9,7 % Kolleger Leder Borger/kunde

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse 31. oktober 2016 Virum Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC 27. oktober 2015 HF-lærere Thisted Afdækning af Professionel Kapital 2015 Thy-Mors HF og VUC Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer Nykøbing Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Nørre Snede Erhvervsskole

Nørre Snede Erhvervsskole 11. april 2016 Nørre Snede Erhvervsskole Afdækning af Professionel Kapital foråret 2016 Bestående af: - Lærere Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række

Læs mere

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP 1. november 2017 Herning HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC Administration Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 Nakskov Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - Gymnasiale lærere - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC TAP Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst

Læs mere

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af:

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af: THY-MORS HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Administration AVU-lærer HF-lærer Ledelse TAP aaa Læservejledning I denne rapport er det

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Ledelse Pædagogisk personale Teknisk/administrativt personale aaa Læservejledning

Læs mere

Frederiksværk Gymnasium og HF

Frederiksværk Gymnasium og HF 24. marts 2017 Frederiksværk Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital foråret 2017 Bestående af: - Gymnasielærere 46 - Ledelse 4 - TAP 6 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF Sønderborg Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd Bestående af: AVU, FVU og OBU HF aaa Sønderborg a Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Læservejledning I denne rapport er

Læs mere

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse VUF Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 TAP Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Hasle skole Medarbejderrapport Hasle skole 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af:

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af: 31. oktober 2016 Campus Bornholm Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - AVU/FVU/OBU - Chefgruppe - EUD håndværkerafd. - EUD kontor-handel - EUD mad - HF lærere - HHX/HTX lærere

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36% INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere