Europa-Kommissionen. Skriv. klart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Kommissionen. Skriv. klart"

Transkript

1 Europa-Kommissionen Skriv klart DA 1

2 Skriv klart Som ansat i Europa-Kommissionen skal man beherske mange forskellige former for skriftlig kommunikation. Alle typer tekster retsakter, tekniske rapporter, mødereferater, pressemeddelelser og taler tjener deres formål bedst og er lettere at forstå, hvis de er formuleret klart. Denne vejledning kan hjælpe dig med at skrive klart, uanset om du skriver på dit modersmål eller et af de andre officielle sprog, som alle er arbejdssprog i Kommissionen ifølge Rådets forordning nr. 1 fra 1958, der gælder den dag i dag. Den giver dig nogle tip, som dog ikke skal opfattes som regler, og når du bruger dem, er det vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på målgruppen og formålet med din tekst. Der er mindst tre gode grunde til at skrive klart: Samarbejdet bliver mere effektivt. Man undgår unødigt skriveri frem og tilbage. Det skaber tillid. Tip 1: Tænk, før du skriver... side 3 Tip 2: Kend dine læsere og deres behov... side 4 Tip 3: Få form på din tekst... side 5 Tip 4: Skriv kort og enkelt... side 6 Tip 5: Tænk over tekstens indre logik... side 7 Tip 6: Ud med overflødige substantiver... side 8 Tip 7: Vær konkret, ikke abstrakt... side 9 Tip 8: Undgå for mange passiver...side 10 Tip 9: Pas på lumske ord og vendinger, og vær forsigtig med jargon og forkortelser...side 11 Tip 10: Tjek din tekst...side 14 Interne skrivevejledninger på nettet...side 15 2

3 1. Tænk, før du skriver Før man kan skrive klart, må man tænke klart. Overvej følgende spørgsmål: Hvem skal læse teksten? Kommissionens tekster henvender sig især til tre målgrupper: EU-ansatte kolleger i Kommissionen og andre institutioner eksperter uden for institutionerne offentligheden som er langt den største gruppe. De fleste af Kommissionens tekster er nu på internettet og offentligt tilgængelige. Alt, hvad vi skriver og offentliggør som repræsentanter for Kommissionen, påvirker EU s image. Mere herom i tip 2. Hvad vil du opnå? Hvad er formålet med din tekst? Hvad vil du have læserne til? at træffe en beslutning? at forholde sig på en bestemt måde? at løse et problem? at ændre holdning til noget? Hvordan vil du opnå det? Læg dig fast på budskabet. Lav en brainstorming med dig selv, og skriv stikord ned i tilfældig rækkefølge, f.eks. i et boblediagram (se illustration). Streg de irrelevante stikord ud. Saml beslægtede stikord i grupper. Skaf dig de informationer, du mangler: Notér, hvilke informationer du skal tjekke, og find ud af, om du er nødt til at kontakte eksperter. Denne metode kan bruges på så at sige alle vores tekster: notater, rapporter, breve, vejledninger osv. Der gælder særlige regler for formelle dokumenter som f.eks. retsakter. Alternativt kan man stille følgende 7 spørgsmål, som sikrer, at man får alle relevante punkter med. HVAD? Hovedbudskab HVEM? Berørte personer HVORNÅR? Tidspunkter, tidslinjer og frister HVOR? Sted(er) HVORDAN? Rammer, vilkår, midler og måder HVORFOR? Baggrund og/eller mål HVOR MEGET? Antal, mængde, beløb og andre målelige størrelser forkortelser jargon langt passiv abstrakt 3

4 2. Kend dine læsere og deres behov Skriv direkte og vedkommende Tænk hele tiden på, hvem teksten egentlig er beregnet på: ikke din chef, ikke den, der skal revidere din oversættelse, men de endelige brugere. De har lige så travlt som dig. Hvem er de, hvad ved de i forvejen, og hvad har de brug for at få forklaret? Sæt dig i læsernes sted: Prøv at fange deres opmærksomhed, eventuelt ved at henvende dig direkte til dem (lad valget mellem en direkte og en mere upersonlig stil afhænge af målgruppe og teksttype). Forestil dig, hvilke spørgsmål de kunne finde på at stille, og giv svarene med det samme. Nogle af spørgsmålene kan måske endda bruges som overskrift (f.eks.: Hvad indebærer denne nye politik? Hvorfor er der brug for en ny politik? Hvem berører den nye politik? Hvad forventer vi at opnå? ). Hold dig til sagen. Giv kun læserne de oplysninger, de virkelig har brug for. Skriv så lidt som muligt om Kommissionens procedurer og de interinstitutionelle formaliteter. De er irrelevante for de fleste læsere og forstærker blot offentlighedens opfattelse af Kommissionen som bureaukratisk og fjern. Hvis de virkelig er så vigtige, at du er nødt til at tage dem med, så forklar kort hvorfor. Nu kan du gå i gang med at lave din disposition. 4

5 3. Få form på din tekst Når du begynder Hvis du har tænkt dig, at der skal være et resumé i din tekst, så begynd med det. Det er mest praktisk, at resuméet står først, for så kan læseren straks danne sig et indtryk af, hvad teksten drejer sig om. Somme tider er det også det eneste, der bliver læst. Måske finder du endda ud af, at du kan nøjes med resuméet. Sørg for, at der er logisk sammenhæng i teksten, så læseren kan følge din tankegang. Brug overskrifter, underoverskrifter og andre fremhævelser til at markere tekstens hovedpunkter. Jo mere sigende en overskrift er, jo bedre. En overskrift som Bedre kontrol med fusioner er meget mere informativ end Fusionskontrol. Hav hele tiden i baghovedet, hvordan du bedst får budskabet frem, og gør teksten læservenlig. Kunne billeder, figurer eller tabeller klare det bedre end ord? Bør der være en ordforklaring eller en liste med definitioner? Mange læsere springer direkte fra indledningen og et eventuelt resumé til konklusionen. Gør derfor konklusionen kortfattet, klar og præcis. Lav også en indholdsfortegnelse, så læserne kan se, hvordan teksten er bygget op. Mens du skriver Følg tippene i denne vejledning Brug de interne skrivevejledninger (se sidste side) Lug ud! Vær hård se på hvert afsnit og hvert ord, og overvej, om de virkelig er nødvendige. Fjern det overflødige, men uden at det går ud over budskabet. Fristen for indsendelse af ansøgninger er fastsat til den 31. marts 2010 Fristen for at indsende ansøgninger er den 31. marts 2010 Ansøgningsfrist: 31. marts 2010 Når du er færdig Se tip 10 om tjek af teksten. To problemer, vi tit har i Kommissionen: 1. Genbrug uden tilpasning Den tekst, der genbruges, kan være uklar og afspejler måske ikke ændrede forhold og ny skrivepraksis. Vær omhyggelig med at tilpasse formuleringerne. 2. Kritikløs sammenstykning En ny tekst må undertiden stykkes sammen af passager fra flere forskellige eksisterende dokumenter. Men vær så på vagt over for gentagelser, udeladelser og inkonsekvent terminologi. Ellers ender teksten let med at blive usammenhængende og tåget. 5

6 4. Skriv kort og enkelt Kort... En tekst bliver ikke bedre af at være lang. Du stiger ikke i læsernes agtelse, fordi du skriver 20 sider i stedet for 10, særlig ikke hvis de finder ud af, at du kun havde behøvet at skrive 10. De vil snarere blive irriteret over, at du har spildt deres tid.... og enkelt Brug så vidt muligt enkle ord. Du kommer ikke til at fremstå som mindre klog eller velformuleret ved at bruge et ukompliceret sprog. Tværtimod kommer du til at virke mere troværdig. Her er nogle tip til at undgå unødvendigt fyld: Sig ikke det, der siger sig selv. Stol på læsernes sunde fornuft, men overvurder ikke deres forhåndskendskab til emnet. Fyld ikke din tekst med overflødige udtryk som der er almindelig enighed om, som bekendt, efter min personlige mening, på den ene side..., på den anden side..., og så fremdeles. Undgå gentagelser. Hvis du f.eks. omtaler et udvalg med et langt navn, så skriv kun navnet fuldt ud første gang: Spørgsmålet blev forelagt Udvalget for Udarbejdelse af Visdomsbøger. Udvalget mente.... Korte tekster og korte sætninger har som regel større gennemslagskraft. Tommelfingerregel: 1 tekst = højst 15 sider 1 sætning = 20 ord i gennemsnit (men variér sætningernes længde!) Unødvendigt lange sætninger kan gøre din tekst uklar. Forsøg at udtrykke dig i kortere sætninger, men sørg for at kæde sætningerne sammen med ord, som skaber logisk sammenhæng mellem dem (f.eks. men, så, dog ). Vær dog i den forbindelse opmærksom på, at en ophobning af meget korte sætninger kan gå ud over læseligheden. i betragtning af at hovedparten af inden for rammerne af således at i tilfælde af at hvis dette ikke er tilfældet hvis dette er tilfældet i den hensigt at med henblik på at udbede sig påbegynde forespørge fremsende da de fleste under så hvis hvis ikke i så fald for at for at bede om begynde spørge sende 6

7 En enkel og ukompliceret stil er også at:... undgå flertydighed Hvis du bruger samme ord om forskellige ting, risikerer du at forvirre læseren: Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Du kan også indsende en ansøgning om at få fristen forlænget. Ansøgningen... (hvad for en ansøgning taler vi nu om?). Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Du kan også bede om at få fristen udsat. Ansøgningen lade være med at lave om på terminologien bare for variationens skyld Måske synes du, du kan gøre din tekst mindre kedelig ved at bruge forskellige ord om samme ting. Men også her risikerer læseren at blive forvirret: Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Udvalget kan afvise anmodningen... (dvs. ansøgningen eller hvad?). Du skal aflevere ansøgningen senest tirsdag. Udvalget kan afvise den undgå dobbeltnægtelser Det er ikke ualmindeligt at ansøgninger bliver afvist, så lad være med at klage, medmindre du er sikker på, at din ikke er udfyldt forkert. Det sker jævnligt, at ansøgninger bliver afvist, så klag kun, hvis du er sikker på, at din er udfyldt rigtigt. 5. Tænk over tekstens indre logik Emne ß ny information På dansk står emnet, som læseren kender, normalt først i sætningen. Derefter kommer det nye, man vil fortælle. Det er også bedst, hvis der kun er én ny information pr. punktum. Sammenhæng i teksten kan du dels markere med forbinderord (se tip 4), men du kan også sikre den ved at genoptage forrige sætnings nye information som emne for den efterfølgende. Et emne må ikke optræde som kendt, hvis det først forklares senere. Her er en sætning, som de fleste nok skal læse mere end én gang for at forstå, selv om den kun er få ord for lang. Særlig svær bliver sætningen at læse, fordi forringelsen omtales som kendt undervejs, selv om den først præsenteres til allersidst. Det bliver lettere, hvis informationerne rykkes på plads i en mere logisk rækkefølge: Der betales erstatning med så mange procent af forsikringssummen, som forringelsen er opgjort til, hvis en skade, der er omfattet af forsikringen, bevirker, at forsikringsgenstandens brugsværdi bliver forringet. En skade, der er omfattet af forsikringen, kan forringe forsikringsgenstandens brugsværdi; 1 i så fald udregnes forringelsen som en procentdel af brugsværdien, 2 og erstatningen udbetales med denne procentdel af forsikringssummen. 3 Gør det klart, hvem der gør hvad Det kan også gøre sætningens sammenhænge klarere, hvis det fremgår umiddelbart, hvem der gør hvad (se også tip 8). I ovenstående eksempel kunne man vise det på denne måde: En skade, som forsikringen dækker, vil i nogle tilfælde kun forringe den forsikrede genstands brugsværdi delvis; i så fald regner forsikringsselskabet ud, hvor mange procent brugsværdien er forringet med, og som erstatning udbetaler det denne procentdel af forsikringssummen. 7

8 Vigtige sætningsled må ikke gemme sig Biomstændigheder kan komme til at skygge for de led, der er centrale for forståelsen. Her er et simpelt eksempel på det: Emnet gemmer sig midt i den nye information, som er splittet i to dele: Det er sandsynligt, at et rygeforbud i restauranter snart vil blive en realitet. Et rygeforbud i restauranter bliver nok snart en realitet. 6. Ud med overflødige substantiver Prøv, om ikke din sætning kan blive klarere, hvis du ændrer... Det er ikke kun substantiver, der ender på else og ing, der med fordel kan laves om: dette til dette: gennem udnyttelsen af ved indførelse af ved at udnytte ved at indføre Her er substantivet ændret til et verbum. Verber er mere direkte og mindre abstrakte end substantiver. Mange substantiver, der ender på else og ing, er simpelthen forklædte verber. De optræder ofte i udtryk som nedenstående, hvor en verbalform ville gøre udtrykket mindre tungt: indgive en klage foretage indkøb af føre kontrol med holde møde klage købe kontrollere mødes Man kan altså gøre sætninger mindre tunge ved at lave substantiver om til verber: På grund af tilsidesættelsen af de interne regler, er der sket en forlængelse af sagsbehandlingstiden. foretage en evaluering af gennemføre en undersøgelse af gøre sig overvejelser om evaluere undersøge overveje Fordi de interne regler er blevet tilsidesat, tager det længere tid at behandle sagerne. 8

9 7. Vær konkret, ikke abstrakt Konkrete budskaber er klare abstrakte formuleringer kan virke vage og fremmedgørende. Alt for abstrakt sprog kan forlede læseren til at tro, at du ikke ved, hvad du taler om, eller at du har en skjult dagsorden. Brug konkrete eller specifikke ord, hvis der ikke er meget vægtige grunde til ikke at gøre det. Budskabet bliver mere direkte og tydeligt. Som eksemplerne viser, er det tit et spørgsmål om at vælge det relevante abstraktionsniveau. Som overbegreb er befordringsmiddel f.eks. udmærket, men brug hellere det mere specifikke begreb, hvis det er muligt. TIP: I Word kan du markere og højreklikke på et ord og vælge synonymfunktionen i den rullemenu, der kommer frem, og få hjælp til at finde et andet mere konkret eller rammende ord: I stedet for...:... så prøv: acceptere en beslutning godkende en beslutning beskæftigelsesmuligheder negativ udvikling skrivelse publikation arbejdspladser fald, forringelse brev bog, vejledning, rapport, brochure acceptere et synspunkt acceptere et forslag anerkende et synspunkt være indforstået med et forslag befordringsmiddel - køretøj - motorkøretøj - bil 9

10 8. Undgå for mange passiver Ved at bruge passiv kan man lade den, der handler (agenten), træde i baggrunden. Det kan ofte være praktisk, men man skal passe på med at overdrive det: Ud fra et ønske om, at længden af dokumenter udarbejdet af generaldirektoraterne begrænses til 15 sider, er generalsekretæren af Kommissionen blevet pålagt at fastsætte nye retningslinjer. Kommissionen har pålagt generalsekretæren at fastsætte nye retningslinjer ud fra et ønske om, at generaldirektoraterne begrænser dokumenternes længde til 15 sider. Se her, hvordan man kan gøre denne uklare sætning langt mere letlæst uden tab af mening : uklart: Der blev af Europa-Parlamentet fremsat forslag om, at kontrollen af de af ansøgerne indsendte projektforslag forestås af medlemsstaterne. lidt bedre: Europa-Parlamentet fremsatte forslag om, at medlemsstaterne forestår kontrollen af de projektforslag, som ansøgerne indsender.... og derpå erstatte de abstrakte substantiver med verber: og nævn agenten Hvis du bruger aktive verber i stedet for passive, bliver din tekst mere præcis, fordi du er nødt til at nævne agenten, dvs. den person, organisation eller ting, der udfører handlingen. Det er let at afgøre, hvem der er agent her: Projektet blev forkastet på kommissionsniveau. Kommissionen forkastede projektet. Men her er det umuligt: Det overvejes at forbyde tobaksreklamer i EU. Hvem står bag disse overvejelser? Kommissionen, medlemsstaterne, et udvalg? Men du behøver ikke at undgå passiver for enhver pris. De kan som sagt være praktiske, f.eks. hvis det ikke er nødvendigt at sige, hvem der udfører handlingen, fordi det er irrelevant ( De ansatte opfordres til at skrive klart ). Husk altid på, at EU-tekster skal oversættes til mange sprog. Hvis originalen er uklar, risikerer man, at teksten oversættes forskelligt til de forskellige sprog, fordi hver enkelt oversætter forsøger at gætte, hvad meningen mon er. meget bedre: Europa-Parlamentet foreslog, at medlemsstaterne selv kontrollerer de projektforslag, som ansøgerne indsender. 10

11 9. Pas på lumske ord og vendinger, og vær forsigtig med jargon og forkortelser Pas på lumske ord og vendinger Når man arbejder i et flersproget miljø som Kommissionen, er man nødt til at kunne begå sig på andet end sit modersmål, typisk engelsk. Det kan være en stor udfordring at skulle udtrykke sig på et fremmedsprog, især skriftligt, og i sagens natur udsættes man for påvirkninger fra mange sprog og risikerer at blande elementer fra de forskellige sprog sammen. Til illustration heraf har vi nedenfor samlet en liste med eksempler på ord, som danskere erfaringsmæssigt har problemer med på engelsk. Der er ikke tale om en ordbog, og listen er ikke udtømmende, ligesom der kan være løsninger, som i det konkrete tilfælde er mere korrekte. Dansk Hedder ikke Hvori består fælden? Forslag aktuel actual "actual" betyder "faktisk, reel" current, topical eventuelt eventually "eventually" betyder "til sidst" possibly, if any genial genial "genial" betyder "mild", "venlig" brilliant gymnasium gymnasium "gymnasium" betyder "gymnastiksal" upper secondary school højskole high school "high school" svarer til "gymnasium" folk high school (folkehøjskole) på amerikansk overbærende overbearing "overbearing" betyder "overlegen" tolerant overse oversee "oversee" betyder "holde opsyn" miss, fail to see overtage overtake "overtake" betyder "overhale" take over paragraf paragraph "paragraph" betyder "afsnit", "stk." article sensibel sensible "sensible" betyder "fornuftig" sensitive 11

12 Vær forsigtig med jargon Jargon er indforstået sprog, som bruges af en bestemt kreds af sprogbrugere (f.eks. fagfolk), når de kommunikerer med hinanden. Jargon bør kun bruges inden for denne kreds. Udenforstående har svært ved at forstå en tekst, der er fyldt med jargon. Nogle opgiver måske endda at komme igennem den, så sørg for, at der er så lidt jargon som muligt i tekster henvendt til offentligheden. Hvis du ikke synes, du kan komme uden om jargon i tekster til offentligheden, så forklar jargonudtrykkene første gang, du bruger dem, eller indsæt en ordliste, et link eller en henvisning til et af webstederne nederst på denne side. Denne ikke-udtømmende liste indeholder eksempler på jargon, der ofte bruges i EU-institutionerne: Jargon tiltrædende land acquis communautaire kandidatland komitologi fællesskabsmetode mainstreaming proportionalitet subsidiaritet Forklaring land, der står lige for at blive medlem af EU EU-retten land, der stadig forhandler om at blive medlem af EU procedure, hvor Kommissionen hører ekspertudvalg den sædvanlige beslutningsproces i EU, hvor Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet arbejder sammen det, at der tages hensyn til et bestemt spørgsmål i alle EU-politikker det princip, at en myndighed kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå de fastsatte mål det princip, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt Der findes gode forklaringer på EU-jargon i: Guide til EU-jargon forklaret, så alle kan forstå det ( Definitioner af tekniske og juridiske udtryk i EU-sammenhæng findes her: ( 12

13 Pas på med forkortelser For mange uigennemskuelige forkortelser kan gøre en tekst uforståelig og få læseren til at falde i søvn: EFRU + ELFUL + ESF = ZZZZZZZ. Hvis du er usikker på, om læseren vil forstå, hvad en forkortelse står for, bør du: undlade at bruge den og skrive udtrykket helt ud, hvis det kun forekommer en eller to gange i teksten, eller skrive udtrykket helt ud første gang, du bruger det i en tekst, og sætte forkortelsen i parentes bagefter; herefter kan du bruge forkortelsen i resten af teksten, og/eller indsætte en forkortelsesliste eller et link, hvor forkortelserne forklares. Listen over akronymer i Vejledning i Udformning af EU-publikationer ( code/da/da htm) forklarer mange af de akronymer og forkortelser, der anvendes i Kommissionens tekster. Undertiden vil lange og tunge udtryk, der forekommer mange gange i teksten, med fordel kunne forkortes. I stedet for at skrive centrale støtteteknologier på hver anden linje, kunne man korte det ned til støtteteknologier eller eventuelt CST. Husk, at forkortelser og akronymer kan betyde forskellige ting i forskellige sammenhænge. står for dansk standard Danmarks Statistik Danske Slagterier Dansk Standardiseringsråd Dansk Sejlunion Dansk Smedemesterforening Dansk Socialrådgiverforening Dansk Speditørforening osv. Kilde: Tænk som altid på læserne: Det støder nogle læsere, hvis helt almindelige forkortelser skrives helt ud. 13

14 10. Check Tjek din tekst Brug endelig stave- og grammatikkontrollen, men husk, at den kan tage fejl. Læs din tekst kritisk igennem, og sæt dig i læserens sted. Er der logisk sammenhæng mellem sætninger og afsnit? Der vil altid være noget, der kan gøres bedre eller enklere. Bed en kollega om at læse teksten igennem, gerne en, der ikke har været inddraget før. Lyt til kollegaens råd. Følg de råd, som gør teksten kortere, klarere og mere læservenlig. Har du brug for mere hjælp? Selv om du har bestræbt dig på at gøre din tekst så klar som muligt og brugt tippene i denne vejledning, kan du måske sidde med en fornemmelse af, at den kan gøres lidt bedre, især hvis det ikke er dit modersmål, du har skrevet på. Måske er du i tvivl om ord eller vendinger, eller måske synes du ikke, at sproget flyder så godt. Som medarbejder i Kommissionen kan du kontakte Generaldirektoratet for Oversættelse (DGT) og bede om at få din tekst redigeret. Der er to muligheder, alt efter hvilken type tekst der er tale om: Under hensyntagen til de stærkt negative virkninger af fjendtlighederne anmoder vi hermed om øjeblikkelig indstilling af disse fjendtligheder Fred? Websider: dvs. de sider på et websted, der er i html-format. Sådanne sider kan du få hjælp til at få redigeret ved at sende en anmodning via Poetrysystemet: Under code skal du angive WEB (ikke dit GD), og under product REV. Har du brug for hjælp, så kontakt DGT-D-2 (Weboversættelse). Yderligere oplysninger om redigering af webtekster: web/tutorial/index_en.htm Andre tekster: Tekster på engelsk eller fransk: Kan sendes til DGT-D-4 (Redigering). Ηar du brug for hjælp, kan du sende en til DGT-EDIT med en kort beskrivelse af dit problem. Yderligere oplysninger: editing_en.htm Tekster på andre officielle EU-sprog: Er dokumentet vigtigt, kan du få en sprogkyndig, der har dokumentets sprog som modersmål, til at revidere den sproglige form. Send en Poetry-anmodning. Under product skal du angive REV. 14

15 Interne skrivevejledninger på nettet Hvis du har brug for flere oplysninger om interne retningslinjer for stavning og tegnsætning og om vedtagen sprogbrug på dansk, kan du slå op i Retskrivningsinstruksen og Visdomsbogen på henholdsvis: og Tilsvarende vejledninger for mange af de andre officielle EU-sprog findes på webstedet for Generaldirektoratet for Oversættelse: Vejledning i Udformning af EU-publikationer, som udgives af Publikationskontoret, indeholder retningslinjer for udgivelser på de officielle EU-sprog, herunder Den Europæiske Unions Tidende: htm. Fælles praktisk vejledning i affattelse af fællesskabslovgivning på alle officielle EU-sprog kan ses her: Råd om at skrive til nettet findes i Information Provider s Guide : Dette markerer afslutningen på vores korte afhandling om den overordentlig store betydning af enkelhed i... SLUT! 15

16 Litteraturhenvisninger Denne vejledning bygger bl.a. på: The Oxford Guide to Plain English af Martin Cutts, Oxford, Det Forenede Kongerige Écrire pour Être Lu, Ministère de la Communauté française, Belgien 30 Regole per Scrivere Testi Amministrativi Chiari, Università di Padova, Italien Bürgernahe Verwaltungssprache, Bundesverwaltungsamt, Tyskland Klarspråk lönar sig, Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Sverige Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Finland Writing for Translation, Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer The OECD Style Guide, 2nd Edition, OECD, Paris Publications Office Graphic Design Service Layout made by DGT.02 Den danske udgave bygger derudover på: Hansen, Erik: Ping- og pampersprog, Hans Reitzels Forlag, 1986 Jacobsen, Henrik Galberg; Jørgensen, Peter Stray: Håndbog i Nudansk, Politikens Forlag, 2005 Møller, Bent (i samarbejde med Erik Hansen): og uden omsvøb tak!, Statens Informationstjeneste, 1981 Togeby, Ole: Skribentens 10 bud, i Fremstillingens kunst, i Gymsprog, s Se også: Illustrationer: Zeta Field, Generaldirektoratet for Oversættelse, Europa-Kommissionen. Denne vejledning findes online på: 16

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Skriv så det fænger. - til nettet

Skriv så det fænger. - til nettet Skriv så det fænger - til nettet Dagens program Lyt, spørg, lær Kaffe og hygge Fri leg Tak for i dag Hvorfor skal vi skrive bedre på vores hjemmesider? Du sikrer, at modtageren får den rigtige information

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU HVORFOR? På Aalborg Universitet ønsker vi, at vores interne politikker, regler og procedurer skal være enkle og meningsfulde. De

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 18.06.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Side 3: Vejledende oversigt: de foreslåede artikler vedrørende medlemskab af Unionen i forhold til de eksisterende traktater

Side 3: Vejledende oversigt: de foreslåede artikler vedrørende medlemskab af Unionen i forhold til de eksisterende traktater DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 2. april 2003 (03.04) (OR. fr) CONV 648/03 NOTE fra: til: Vedr.: præsidiet konventet Afsnit X: Medlemskab af Unionen Dokumentets indhold: Side 2: De

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet.

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider 2013 Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Når du selv er på nettet Hvad kan irritere dig, når du besøger

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Guide til god netkommunikation Introduktion og vejledning til at producere til intranettet

Guide til god netkommunikation Introduktion og vejledning til at producere til intranettet Hej 2014 Guide til god netkommunikation Introduktion og vejledning til at producere til intranettet o 10 gode råd o Hvad brugerne vil ha og ikke ha o Bliv klar på dit formål o Vælg dit kommunikationsmedium

Læs mere

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 23 MARTS 2019 Klar RET Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar Klagesvar, der lever op til kommunens værdigrundlag og principperne for god forvaltningsskik, vil almindeligvis efterlade borgerne med

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Pressefif og mediekontakt

Pressefif og mediekontakt Pressefif og mediekontakt Disposition for dette dokument Side 1: Mediekontakt (inkl. den gode historie) Side 3: Interviewteknik Side 5: Artikelskrivning (inkl. målgruppe, sprog, opbygning) Side 7: Pressemeddelelse

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD))

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) 9.1.2019 A8-0361/ 001-016 ÆNDRINGSFORSLAG 001-016 af Udvalget om International Handel Betænkning Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER AFSNIT 6 TILBAGEKALDELSE AF AFGØRELSER, OPHÆVELSE AF INDFØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO. Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO. Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160 OTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Tidl. dok. nr.: 15565/09 JAI 801 DROIPEN 152 Vedr.: Udkast

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Skriv godt! ikke flot...

Skriv godt! ikke flot... Skriv til nettet Skriv godt! ikke flot... Vi læser 25% langsommere på skærmen 79% af alle net-læsere skimmer kun online FØR du skriver en tekst til din hjemmeside Før du skriver din tekst til din hjemmeside,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Spørg om EU. Folketingets

Spørg om EU. Folketingets Spørg om EU Folketingets EU-Oplysning Indhold Hvad er EU-Oplysningen? side 3 Vi finder svaret til dig side 4 Vores publikationer side 6 www.eu-oplysningen.dk side 8 Her finder du os side 11 Folketingets

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0047 EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0324 (NLE) 14372/16 COEST 299 PHYTOSAN 36 VETER 123 WTO 324 UD 235 ENFOCUSTOM 188 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0336 Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0347 (NLE) 13981/16 SCH-EVAL 193 FRONT 425 COMIX 724 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2014/0202(COD) 5.2.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 Udkast til betænkning Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) om forslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Det europæiske erhvervspas Brugervejledning for professionelle

Det europæiske erhvervspas Brugervejledning for professionelle Det europæiske erhvervspas Brugervejledning for professionelle 28. september 2018 1. udgave Europa-Kommissionen GD GROW R2 Det europæiske erhvervspas BRUGERVEJLEDNING Det europæiske erhvervspas BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 2009/2016(INI) 10.3.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om særberetningen fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea. Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004

Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea. Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004 Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004 Oversigt l Baggrund for at gå ind i VID-projektet l Hvad har vi arbejdet med i projektet? l Hvad har vi lært

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

Forslag til afgørelse (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 8.6.2017 A8-0061/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Kultur- og Uddannelsesudvalget Betænkning Santiago Fisas Ayxelà Den Europæiske Kulturhovedstad 2020-2033 A8-0061/2017 (COM(2016)0400 C8-0223/2016 2016/0186(COD))

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.6.2017 L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/964 af 8. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 32 endelig 2004/0009 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater,

Læs mere