9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser fortsat bliver mere populære, mens erhvervsuddannelserne vælges af en mindre andel end tidligere. Blandt de elever, der vælger en gymnasial uddannelse, vælger størstedelen stx. På erhvervsuddannelserne er især den merkantile indgang populær. Htx vælges hovedsageligt af drengene, mens de almengymnasiale uddannelser hovedsageligt vælges af pigerne. På erhvervsuddannelserne vælges størstedelen af indgangene hovedsageligt af drenge, mens indgangene krop og stil samt sundhed, omsorg og pædagogik hovedsageligt vælges af piger. Eleverne fra 9. og 10. klasse skulle senest den 15. marts 2010 ansøge om optagelse i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse. Dette notat beskriver elevernes valg på baggrund af de knap registrerede ansøgninger, optagelse.dk 1 har modtaget fra elever i 9. og 10. klasse (tabel 1). Det samlede antal ansøgninger i 2010 fordeler sig på knap ansøgninger fra elever, der afslutter 9. klasse, og ansøgninger fra elever, der afslutter 10. klasse. Af de elever, der afslutter 9. klasse, har knap valgt at fortsætte i 10. klasse, mens ønsker at fortsætte på enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Godt elever har tilmeldt sig andre uddannelser, eller går ikke direkte i uddannelse. Af de elever, der afslutter 10. klasse, fortsætter 551 i en 10. klasse, mens knap elever ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Knap elever har tilmeldt sig andre uddannelser eller går ikke direkte i uddannelse. 1 Optagelse.dk er et elektronisk ansøgningssystem, som fra 2009 har været obligatorisk for elever fra 9. og 10. klasse. Før 2009 blev oplysningerne indberettet af institutionerne på et skema til UNI C Statistik & Analyse. UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 1 af 11

2 Tabel 1 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne i 2010, fordelt på klassetrin 9. klasse 10. klasse 9. og 10. klasse 10. klasse Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser Andet I alt Note 1: Omfatter egu samt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. De gymnasiale uddannelser bliver stadig mere populære Siden 2000 har en stadigt mindre andel af eleverne fra 9. klasse valgt at fortsætte i 10. klasse. Traditionelt har andelen, som efter 9. klasse valgte 10. klasse, været større end andelen, der forlod grundskolen. Dette billede er de seneste år ændret, og de sidste to år har en andel på knap 48 pct. valgt at fortsætte i 10. klasse mod 62 pct. i 2000 (tabel 2). Samtidig med at en mindre andel vælger 10. klasse, vælger en fortsat større andel at påbegynde en gymnasial uddannelse. I 2010 har godt 38 pct. af eleverne fra 9. klasse ønsket en gymnasial uddannelse mod 25 pct. i I 2010 har knap 11 pct. af eleverne fra 9. klasse valgt en erhvervsuddannelse. Dette er en mindre andel end i 2007, hvor 13 pct. valgte en erhvervsuddannelse, men fortsat over niveauet for perioden 2000 til Tabel 2 9. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne i perioden 2000 til 2010, procent klasse 61,8 60,4 60,1 57,1 55,2 54,2 51,9 49,0 48,3 47,6 47,6 Erhvervsuddannelser 10,0 10,5 10,2 11,2 11,2 11,3 12,2 13,1 12,7 12,2 10,6 Gymnasiale uddannelser 25,2 25,7 26,5 27,6 29,4 30,0 31,5 32,9 34,1 36,9 38,4 Særligt tilrettelagte ungdomsudd. 1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 Andet 2 2,8 3,0 3,0 3,8 4,1 4,1 4,2 4,7 4,6 3,0 3,1 9. klasse i alt Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2000 og 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse (fra 2008 opdelt på udlandsophold, arbejde og andet), samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. Også for eleverne i 10. klasse kan tendensen fra de forrige år genfindes i de seneste tal. En stadig mindre del vælger en erhvervsuddannelse, mens en større del vælger UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 2 af 11

3 en gymnasial uddannelse. I 2010 har knap 65 pct. valgt at fortsætte på en gymnasial uddannelse, mens 27 pct. har valgt at fortsætte på en erhvervsuddannelse (tabel 3). Fra 2002 til 2007 valgte omkring 0,5 pct. af eleverne i 10. klasse en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som i denne periode bestod af egu. I 2008 steg andelen til 1,7 pct., hvilket primært skyldes den nyoprettede ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Den samlede andel er siden faldet lidt. Tabel klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne i perioden 2000 til 2010, procent klasse 1 1,6 1,7 Erhvervsuddannelser 35,5 35,2 35,1 34,6 33,9 33,5 32,8 31,6 28,3 27,8 27,1 Gymnasiale uddannelser 53,6 54,4 55,2 56,1 56,4 56,9 57,6 58,3 60,6 63,4 64,7 Særligt tilrettelagte ungdomsudd. 2 2,4 2,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,7 0,9 1,3 Andet 3 8,5 8,4 9,1 8,8 9,1 9,0 9,1 9,6 9,3 6,2 5,2 10. klasse i alt Note 1: I indberetningsskemaet før 2009 var det ikke muligt at indtaste elever, der gik fra en 10. klasse til en 10. klasse. Note 2: Omfatter i hele perioden egu. I 2000 og 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra Note 3: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse (fra 2008 opdelt på udlandsophold, arbejde og andet), samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. Ser man udelukkende på de elever, der forlader skolen, har der været et støt fald i andelen af elever, der ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Mens 32 pct. i 2000 ønskede en erhvervsuddannelse, lå andelen i 2010 på 24 pct. (tabel 4). I samme periode har der været en stigende tendens i andelen, der ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse. I 2000 var der således godt 58 pct., der ønskede en gymnasial uddannelse, men andelen i 2010 var steget til knap 70 pct. Tabel 4 Tilmelding til ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i perioden 2000 til 2010, procent Erhvervsuddannelser 31,9 31,7 31,2 31,0 29,8 29,3 29,1 28,5 26,3 25,7 23,7 Gymnasiale uddannelser 58,4 58,6 59,9 59,6 60,6 61,1 61,5 61,6 63,5 67,6 69,7 Særligt tilrettelagte ungdomsudd. 1 1,7 1,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 1,1 0,7 0,9 Andet 2 8,0 8,1 8,4 8,8 9,2 9,0 8,9 9,4 9,1 6,1 5,7 Elever, der forlader grundskolen Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2000 og 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse (fra 2008 opdelt på udlandsophold, arbejde og andet), samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 3 af 11

4 Stx er mest populær blandt de gymnasiale uddannelser I 2010 har 64 pct. af de elever, der ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse, valgt stx. Herefter følger hhx, som er valgt af knap 18 pct. af eleverne fra 9. og 10. klasse. Henholdsvis 10 og 8 pct. har valgt htx og hf (tabel 5). Over tid er andelen, der vælger stx, generelt steget lidt fra knap 62 pct. i 2000 til knap 66 pct. i 2006 og 2007, for herefter at falde til 64 pct. frem mod Andelen, der vælger hhx, er faldet fra godt 21 pct. til knap 18 pct. i perioden 2000 til Tabel 5 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til gymnasiet i perioden 2000 til 2010, fordelt på gymnasial uddannelse, procent Højere handelseksamen hhx 21,4 21,3 20,6 20,0 20,7 20,3 19,5 19,0 18,8 18,8 17,7 Højere teknisk eksamen htx 9,2 9,8 8,8 9,2 8,5 9,1 8,9 9,4 10,2 10,3 10,1 Studentereksamen stx 61,7 62,0 63,5 63,1 63,4 64,4 65,6 65,6 64,5 64,0 64,1 Studenterkursus 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 Højere forberedelseseksamen hf 7,3 6,8 6,8 7,4 7,0 5,7 5,5 5,8 6,3 6,9 8,0 International Baccalaureate IB 0,1 Gymnasiale uddannelser i alt Blandt de elever, der ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse, er især den merkantile indgang populær. Herefter følger indgangene bygge og anlæg, sundhed, omsorg og pædagogik, samt bil, fly og andre transportmidler. Mens andelen, der søger bygge og anlæg er faldet fra 2008 til 2010, er andelen, der søger sundhed, omsorg og pædagogik, steget (tabel 6). UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 4 af 11

5 Tabel 6 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til erhvervsuddannelserne 1 i perioden 2008 til 2010, procent Bil, fly og andre transportmidler 12,1 13,1 13,7 Bygge og anlæg 21,4 16,8 15,8 Bygnings og brugerservice 0,3 0,1 0,2 Dyr, planter og natur 5,3 5,9 6,8 Krop og stil 5,2 4,2 3,9 Mad til mennesker 6,4 7,0 6,9 Medieproduktion 2,6 2,7 2,6 Merkantil 21,8 22,8 21,6 Produktion og udvikling 4,9 5,1 4,5 Strøm, styring og it 9,2 9,7 8,8 Sundhed, omsorg og pædagogik 9,7 11,9 14,7 Transport og logistik 1,1 0,7 0,6 Erhvervsuddannelser i alt Note 1: Erhvervsuddannelserne blev i 2008 omlagt fra 7 til 12 indgange. Drenge og piger har forskellige søgemønstre Blandt de elever fra 9. og 10. klasse, der vælger at fortsætte i 10. klasse, er der en lille overvægt af piger. I 2010 stod pigerne for 51,5 pct. af tilmeldingerne til 10. klasse (figur 1). Figur 1 Andel drenge fra 9. og 10. klasse der har valgt at fortsætte i 10. klasse, procent UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 5 af 11

6 Figur 2 viser andelen af drenge fra 9. og 10. klasse, fordelt på tilmeldinger til de gymnasiale uddannelser. Af figuren ses, at htx primært er populær blandt drengene, mens de almengymnasiale uddannelser primært er populære blandt pigerne. Figur 2 Andel drenge fra 9. og 10. klasse, fordelt på tilmeldinger til de gymnasiale uddannelser, procent Hhx Htx Stx Studenterkursus Hf Figur 3 viser andelen af drenge fra 9. og 10. klasse, fordelt på tilmeldinger til erhvervsuddannelserne. Indgangene krop og stil, samt sundhed, omsorg og pædagogik søges hovedsageligt af pigerne, mens indgangene bil, fly og andre transportmidler, bygge og anlæg, strøm, styring og it samt transport og logistik hovedsageligt søges af drengene. På størstedelen af indgangene er drengene i overtal. UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 6 af 11

7 Figur 3 Andel drenge fra 9. og 10. klasse fordelt på tilmeldinger til erhvervsuddannelserne, procent Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Regionale forskelle i de unges valg I figur 4 kan det opdelt på regioner aflæses, hvor stor en andel af eleverne fra 9. klasse der har valgt at fortsætte i 10. klasse. Region Hovedstaden er den region, hvor færrest (38 pct.) af eleverne fra 9. klasse fortsætter i 10. klasse, mens Region Midtjylland er den region, hvor flest (53 pct.) elever fra 9. klasse vælger at fortsætte i 10. klasse. Region Midtjylland er dog skarpt forfulgt af Region Nordjylland og Syddanmark. UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 7 af 11

8 Figur 4 9. klasseelevernes tilmeldinger til 10. klasse 2010, fordelt på regioner, procent Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I figur 5 kan det for de enkelte regioner aflæses, hvorledes de elever i 9. og 10. klasse, der afslutter grundskolen, fordeler sig på tilmeldte uddannelser. I Region Nordjylland har 30 pct. af eleverne valgt at fortsætte på en erhvervsuddannelse, mens det tilsvarende gør sig gældende for kun 18 pct. i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden har 75 pct. af eleverne valgt at fortsætte på en gymnasial uddannelse, mens det tilsvarende gør sig gældende for kun 64 pct. i region Nordjylland. Figur 5 Tilmelding til ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i 2010, fordelt på regioner, procent Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Anm.: Tallene i figuren kan også aflæses i bilag 3. Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser Andet UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 8 af 11

9 Bilag Bilag 1 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger klasse 10. klasse 9. og 10. klasse 10. klasse klasse på hus og håndarbejdsskole Efterskole Folkeskole herunder et 10. klassecenter Friskole/privat grundskole Specialskole for børn Specialskole for voksne Ungdomsskole Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Gymnasiale uddannelser Højere forberedelseseksamen hf Højere handelseksamen hhx Højere teknisk eksamen htx International Baccalaureate IB Studentereksamen stx Studenterkursus Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser EGU erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Øvrige uddannelser Produktionsskole Ungdomshøjskole VUC Øvrigt Andet Arbejde Udlandsophold I alt Anm.: Enkelte tal summerer ikke til totalen, da celler med under fem elever ikke vises. UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 9 af 11

10 Bilag 2 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger 2010, procent 9. klasse 10. klasse 9. og 10. klasse, som forlader skolen klasse 47,6 1,7 10. klasse på hus og håndarbejdsskole 0,5 0,1 Efterskole 22,4 0,8 Folkeskole herunder et 10. klassecenter 17,8 0,4 Friskole/privat grundskole 4,5 0,0 Specialskole for børn 0,1 0,0 Specialskole for voksne 0,0 0,0 Ungdomsskole 2,4 0,3 Erhvervsuddannelser 10,6 27,1 23,7 Bil, fly og andre transportmidler 1,9 2,7 3,3 Bygge og anlæg 1,9 3,8 3,8 Bygnings og brugerservice 0,0 0,1 0,0 Dyr, planter og natur 0,9 1,6 1,6 Krop og stil 0,3 1,3 0,9 Mad til mennesker 0,8 1,7 1,6 Medieproduktion 0,3 0,7 0,6 Merkantil 2,0 6,4 5,1 Produktion og udvikling 0,6 1,0 1,1 Strøm, styring og it 0,9 2,5 2,1 Sundhed, omsorg og pædagogik 1,0 5,1 3,5 Transport og logistik 0,0 0,2 0,1 Gymnasiale uddannelser 38,4 64,7 69,7 Højere forberedelseseksamen hf 0,0 11,4 5,6 Højere handelseksamen hhx 6,0 13,1 12,3 Højere teknisk eksamen htx 4,1 6,0 7,0 International Baccalaureate IB 0,0 0,1 0,1 Studentereksamen stx 28,2 34,1 44,7 Studenterkursus 0,0 0,1 0,1 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,2 1,3 0,9 EGU erhvervsgrunduddannelse 0,1 0,3 0,3 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0,1 1,0 0,6 Øvrige uddannelser 0,7 1,9 1,6 Produktionsskole 0,6 1,4 1,3 Ungdomshøjskole 0,0 0,1 0,1 VUC 0,0 0,4 0,2 Øvrigt 2,5 3,3 4,0 Andet 1,5 1,7 2,3 Arbejde 0,4 1,3 1,1 Udlandsophold 0,6 0,3 0,7 I alt Note 1: Elever, som efter 9. klasse vælger 10. klasse, er ikke medregnet. UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 10 af 11

11 Bilag 3 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger 2010, fordelt på regioner, procent 9. klasse 10. klasse 9. og 10. klasse som forlader skolen 1 Hovedstaden klasse 38,5 2,9 Erhvervsuddannelser 7,6 27,5 17,7 Gymnasiale uddannelser 50,3 59,9 75,1 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,3 1,9 1,0 Andet 2 3,3 7,7 6,2 Midtjylland klasse 52,8 1,5 Erhvervsuddannelser 10,3 25,4 24,0 Gymnasiale uddannelser 33,1 66,2 68,6 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,3 1,3 1,0 Andet 2 3,5 5,5 6,4 Nordjylland klasse 52,3 1,8 Erhvervsuddannelser 12,4 32,1 29,5 Gymnasiale uddannelser 32,0 59,8 63,8 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,2 1,7 1,1 Andet 2 3,2 4,5 5,6 Sjælland klasse 45,4 1,7 Erhvervsuddannelser 13,3 25,9 25,3 Gymnasiale uddannelser 38,5 67,3 69,5 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,1 0,7 0,4 Andet 2 2,8 4,5 4,8 Syddanmark klasse 51,5 1,2 Erhvervsuddannelser 11,6 26,7 25,6 Gymnasiale uddannelser 33,8 67,0 68,6 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,3 1,0 0,8 Andet 2 2,8 4,2 5,0 Note 1: Elever, som efter 9. klasse vælger 10. klasse, er ikke medregnet. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. UNI C Statistik & Analyse, 1. juni 2010 Side 11 af 11

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 I dette notat redegøres for status den 5/9 2011 på de kommunale udskolingselevers uddannelsesvalg den 15/3 2011 1. Udskolingsresultatet

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse 1. klasse Struer Statsgymnasium Tina Boel van Ingen Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 1. klasse 1. klasse Efterskoler Folkeskoler incl Special Friskoler og private grundskoler Husholdnings-

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Hvor udbydes 10. klasse?

Hvor udbydes 10. klasse? Hvor udbydes. klasse? - oversigt over placeringen af de kommunale tilbud Dette notat har til formål at anskueliggøre, hvor de forskellige typer af. klasse bliver udbudt fordelt på kommuner og regioner.

Læs mere

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune FTU 2019 Assens Kommune Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2019 - Assens Kommune Det politiske mål er, at alle unge i Danmark skal have en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Ledelsessekretariatet BSF Politik og Strategi BSF Der er fremgang på det danske arbejdsmarked,

Læs mere

Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne

Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne 1 Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet,

Læs mere

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0 9. klasserne, Næstved Antal elever der har ønsket/fra afgangsskole Borup Ris Susålandets skole Herlufmagle Holmegårdsskolen Kalbyris Kildemark 10. kl. Folkeskole 5 4 6 6 6 2 10. kl. Kommunale ungdomsskole

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland 2013 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) UU Vestsjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 19-03-2013 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Sorø Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2011...

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven.

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Det skal i første omgang bemærkes, at UU Vejle har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Søgning til ungdomsuddannelser 2018

Søgning til ungdomsuddannelser 2018 Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Marianne Møller Sørensen Sagsnr. 17.27.00-P05-1-18 Dato:26.3.2018 Søgning til ungdomsuddannelser 2018 Flere 9. og 10. klasseelever fra har i år søgt en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2017 - Bilag UU Nordvestjylland var i oktober 2016 på besøg på Færch Plast i Holstebro som led i Industriens kampagne Hands On for at skabe opmærksomhed om industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Hvor udbydes 10. klasse?

Hvor udbydes 10. klasse? Hvor udbydes. klasse? - oversigt over placeringen af de kommunale tilbud Dette notat har til formål at anskueliggøre, hvor de forskellige typer af. klasse bliver udbudt fordelt på kommuner og regioner.

Læs mere

cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Undervisningsministeriet, Vejledningskontoret

cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Undervisningsministeriet, Vejledningskontoret qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17 årige: Sammenlignet med december 2011 kan vi konstatere en positiv tendens af unge, som er i

Læs mere

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Datamaterialet er udarbejdet på grundlag af tilgængelig data på 2.289 uge der ved tilmeldingen på optagelse.dk havde bopæl i Vejle Kommune.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 25-03-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Elevgrundlaget for den delvise udlægning af hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har ansøgt om en delvis udlægning af hf

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Dato 21. juni 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Undervisningsministeriet har med stor

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Odense Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Odense Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Odense Kommune Der er fremgang på det danske arbejdsmarked, og derfor er der stor politisk opmærksomhed på,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1.

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1. 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014.

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2014 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2014 evalueret den vejledning, som de

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 4. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for unge

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere