Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)"

Transkript

1 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland

2 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland pr. 15. marts 2012 (antal) Elevers søgning i UU Vestsjælland pr. 15. marts 2012 () Historisk oversigt for UU Vestsjælland og hele landet i procent for 9. klasse Historisk oversigt for UU Vestsjælland og hele landet i procent for 10. klasse Historisk oversigt af elevers søgning fra 9. klasse i UU Vestsjælland pr. 15. marts , opdelt på kommune niveau () Historisk oversigt af elevers søgning fra 10. klasse i UU Vestsjælland pr. 15. marts , opdelt på kommune niveau () Uddannelsesparathedsvurderinger Opfølgning på sparathedsvurderinger Hvad laver 9.klasserne i UU Vestsjælland et år efter 15.marts Hvad laver 10.klasserne i UU Vestsjælland et år efter 15.marts Kapitel 2. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr. 15. marts 2012 (antal) Elevers søgning i Ringsted Kommune pr. 15. marts () Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Ringsted Kommune pr. 15. marts Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Ringsted Kommune pr. 15. marts Elevers søgning pr. 15. marts 2011 i Ringsted Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) Hvad laver 9.klasserne i Ringsted Kommune et år efter 15.marts Hvad laver 10.klasserne i Ringsted Kommune et år efter 15.marts Kapitel 3. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr. 15. marts 2012 (antal) Fordeling i Slagelse Kommune pr. 15. marts () Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Slagelse Kommune pr. 15. marts Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Slagelse Kommune pr. 15. marts Elevers søgning pr. 15. marts 2012 i Slagelse Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) Hvad laver 9.klasserne i Slagelse Kommune et år efter 15.marts Hvad laver 10.klasserne i Slagelse Kommune et år efter 15.marts Kapitel 4. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2012 (antal) Fordeling i Sorø Kommune pr. 15. marts () Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Sorø Kommune pr. 15. marts Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Sorø Kommune pr. 15. marts Elevers søgning pr. 15. marts 2012 i Sorø Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) Hvad laver 9.klasserne i Sorø Kommune et år efter 15.marts Hvad laver 10.klasserne i Sorø Kommune et år efter 15.marts

3 Indledning 1. Omfang FTU opgørelsen for 2012 omfatter og 10.klasseelever på skoler i Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner, der har gennemgået et vejledningsforløb med en svejleder fra UU Vestsjælland. De 2177 elever er fordelt med henholdsvis 485 i Ringsted, 1245 i Slagelse og 447 i Sorø Kommune, og på 41 skoler/institutioner. Af de 2177 elever valgte 768 at tilmelde sig et 10.klasseforløb, 324 en erhvervs, 981 en gymnasial, 13 et individuelt tilrettelagt sforløb, mens 91 elever valgte andet (produktionsskole, udlandsophold, arbejde mv.). Se tabel 1 i kapitel Overordnet udvikling af søgemønster i UU Vestsjælland 9.klassernes valg i UU Vestsjælland viser et lille fald i søgningen fra 2011 til 2012 mod 10.klasse (fra 49,4 til 48,1), ingen ændring i søgningen mod erhvervsrne (fra 10,0 til 10,0) og en stigning mod de gymnasiale r (fra 34,4 til 37,7). Se tabel 3 i kapitel 1. I forhold til landsgennemsnittet afviger 9.klasse elever i UU Vestsjælland ved at have en større søgefrekvens mod erhvervsr (10,0 mod 8,2) mod en lidt lavere søgefrekvens til 10.klasse og de gymnasiale r. Med stigningen i søgningen mod de gymnasiale r, er 9.klasse elever i UU Vestsjælland, sammenlignet med de sidste 5 år (fra 30,0 til 37,7), dog tæt på landsgennemsnit for 2012 (37,7 mod 38,1) 10.klassernes valg i UU Vestsjælland viser et lille fald i søgningen fra 2011 til 2012 mod erhvervsrne (fra 31,4 til 28,1) og cementerer dermed de sidste 5 års udvikling. Derimod fastholdes andelen (som de sidste 4 år har udgjort ca. 2/3 del af 10.klasseeleverne), som søger mod de gymnasiale r og udbygges med en stigning fra 2011 til 2012 fra 59,9 til 64,7. Se tabel 4 i kapitel 1. Sammenlignet med landsgennemsnittet er det, trods et fald på omkring 10 over de sidste 5 år i søgningen mod erhvervsrne, stadig en højere søgefrekvens end på landsplan (28,1 mod 25,7), mens søgningen mod de gymnasiale r nu har stabiliseret sig på niveau. Andelen af elever i 9.- og 10.klasse i UU Vestsjælland, som vælger andet, der bl.a. dækker over arbejde, produktionsskole, udlandsophold og elever, hvor tilmelding stadig pågår, eller som ikke går direkte i, ligger henholdsvis 0,4 og 1,9 procentpoint under landsgennemsnittet. 3. Overordnet sammenligninger på kommunalt niveau På kommuneniveau er der dog en større spredning. Følgende sammenligninger kan fremhæves: - Således er der en større spredning på over 8 procentpoint af 9.klasser, som søger 10.klasse, hvor Slagelses elever ligger i toppen med 51 og Sorø på knap Søgningen til de gymnasiale r for 9.klasseelever er markant lavere i Slagelse Kommune (34,6) i forhold til Ringsted (40,7) og Sorø (42,3) - Ovenstående mønster er en gentagelse fra de sidste år - men udlignes med 10.klassernes søgning mod de gymnasiale r, hvor Slagelse ligger i top med 68,2, efterfulgt af Sorø (61,5) og Ringsted 56,5). 3

4 3a. Særligt for Ringsted Kommune (se kap.2 tabel 2) 9.klasseelever: Sammenlignet med sidste år er der i Ringsted Kommune et fald på godt 4,2point i søgningen mod et 10.klasse forløb (46,6), og ligger nu under niveauet på landsplan som er 49,3 Mens søgningen generelt er faldet til et 10.klasse forløb, har søgningen til 10.klasse på en folkeskole (her primært Ringsted 10.klassecenter) de sidste 5 år været stabil (28 +/- 2 point). Derimod ses et kraftigt fald på over 5 i samme tidsperiode (fra 20,3 til 15) i søgningen mod 10.klasse på en efterskole. Faldet i søgningen mod 10.klasse modvirkes af en tilsvarende stigningen på 4,7 i søgningen mod en gymnasial (fra 36 til 40,7) og ligger nu over niveauet på landsplan, som er 38,1. Der kan spores en svag stigning i søgningen mod en erhvervs (fra 9,1 til 9,9), hvilket er lidt over landsniveau (8,2). 10.klasseelever: Der er ingen nævneværdig ændring i søgningen mod en gymnasial (56,2 til 56,5), men det ligger stadig under landsgennemsnit på godt 64. Internt i den gymnasiale gruppe tegner HHX sig for en stigning på 3,3point, hvilket svarer til 50 reel stigning. I søgningen mod erhvervsrne er sidste års fald på 7,6 i forhold til 2010 ændret til en stigning fra 28,1 i 2011 til 35,1 i Det er godt 10 over landsgennemsnittet på 25,7. 3b. Særligt for Slagelse Kommune (se kap.3 tabel 2) 9.klasseelever: Sidste års kraftige stigning i søgningen mod 10.klasse (på knapt 5) er nu fladet ud, og 51 har søgt denne vej. Det ligger tæt på landsgennemsnittet på 49,3 I søgningen mod en erhvervs er der ingen ændringer (fra 9,6 til 9,5), hvilket er lidt over landsniveau (8,2). Tilstrømningen mod de gymnasiale r er steget fra 30,1 til 34,6, men ligger stadig under niveauet på landsplan, som er 38,1. 10.klasseelever: Hvor 9.klasseeleverne ligger under landsniveau i søgningen mod de gymnasiale r, er 10.klassernes søgning steget kraftigt. Fra 63,6 til 68,2 - og er således markant over landsniveauet på godt 64. Internt i den gymnasiale gruppe tegner HF sig for en tilbagegang på 5,2 (fra 27,8 til 22,6), mens STX stiger med 9,1 og HTX med 3,3 (en fordobling i forhold til 2011) Erhvervsrne går 5 point tilbage, fra 29,9 til 24,9, og ligger nu på landsniveauet på 25,7. 3c. Særligt for Sorø Kommune (se kap.4 tabel 2) 9.klasseelever: Sammenlignet med sidste år er der en lille stigning på 2,6point af elever, som søger mod et 10.klasse forløb (fra 40,2 til 42,8). Det er dog stadig væsentligt under niveauet for landsgennemsnittet på 49,3. I søgningen mod erhvervsr og gymnasiale r, kan der kun spores moderate ændringer (EUD 11,9 til 11,1, og GYM 43,1 til 42,3). Begge ligger over landsniveauet (EUD 8,2 og GYM 38,1). 10.klasseelever: Sidste års kraftige fald i søgningen mod en gymnasial (fra 64,3 i 2010 til 47,6 i 2011) er nu tilbage på de foregående 5 års niveau (61,5 i 2012). Sidste års udsving kunne dog i overvejende grad tilskrives opgørelsesmetoden. Ligeledes er erhvervsrne tilbage på foregående års niveau på godt 1/3 del (32,1 i 2012). 4

5 4. Uddannelsesparathed 2012 (tal parentes er 2011 tal) 80 (96) unge med bopæl i UU Vestsjælland er i forbindelse med tilmelding til ungdoms blevet erklæret ikke sparate. 6 (9) elever er blevet vurderet ikke sparate til en erhvervs, og 74 (86) er vurderet ikke sparate til en gymnasial. Af de 80 elever kommer de 48 (44) fra skoler i Slagelse Kommune, 9 (32) elever fra skoler i Ringsted Kommune og 7 (7) elever fra skoler i Sorø Kommune. 16 (13) elever er bosiddende i UU Vestsjælland men kommer fra skoler beliggende udenfor de 3 kommuner. På nuværende tidspunkt er elevernes sparathed ikke færdig vurderet på de modtagende institutioner. 5. Uddannelsesparathed 2011 opfølgning et år efter(se kap.1 tabel 8) Af de 96 elever i UU Vestsjælland som blev vurderet ikke sparate til en ungdoms i marts 2011, er 96 stadig i gang eller tilmeldt en saktivitet. Følgende nøgletal skal fremhæves pr. 8.marts 2012: - 56 af elever til vurdering på EUD er i gang med en erhvervs - 77 af elever til vurdering på HF er i gang med en gymnasial - 53 af elever til vurdering på HHX er i gang med en gymnasial - 78 af elever til vurdering på HTX er i gang med en gymnasial - 52 af elever til vurdering på STX er i gang med en gymnasial 6. Hvad laver de unge et år efter 15.marts 2011 Generelt er billedet i UU Vestsjælland, at eleverne holder fast i deres svalg og på nogle område bedre end eleverne i Erhvervsr: Af de elever, som valgte en erhvervs efter grundskolen i 2011, holder 69,5 af 9.klassern ved (57,6 i 2010) og 60,1 af 10.klasserne (56,4 i 2010l) er stadig tilmeldt en erhvervs et år efter. Det er værd at bemærke, at trods de sidste års fald i søgningen mod EUD, tyder det på, at de elever, som vælger EUD, også holder ved. - Gymnasiale r: For de elever, som valgte en gymnasial, holder 85,4 af 9.klasserne ved (86,4 i 2010) og 75,5 af 10.klasserne ved (81,5 i 2010). Se tabel 9 og 10 i kapitel 1 UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau og under de respektive kommuner kapitler. Særligt for Ringsted Kommune 9.klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 9.klasse elever i Ringsted Kommune er steget med knapt 20point (til 75,7 i 2011 fra 58,6 i 2010). Fastholdelsen på de gymnasiale r er faldet til 80,1 i 2011 fra 86,7 i klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 10.klasse elever i Ringsted Kommune er på 50, et lille fald fra 56,8 Fastholdelsen på de gymnasiale r er ligeledes faldet til 73,5 i 2011 fra 83,3 i Særligt for Slagelse Kommune 9.klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 9.klasse elever i Slagelse Kommune er steget til 67,1 fra 57,1 i Fastholdelsen på de gymnasiale r er ligeledes steget til 89,1 i 2011 fra 85,5 i klasserelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 10.klasse elever fra Xclass er på 61,5 (57,7 i 2010) Fastholdelsen på de gymnasiale r fra Xclass er faldet til 74 i 2011 fra 79,9 i

6 Særligt for Sorø Kommune 9.klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 9.klasse elever i Sorø Kommune er steget med over 10point til 69 i 2011 fra 58,1 i Væsentlig er det at bemærke, at af de elever, som søgte mod en erhvervs, er 16,7 (11,6 i 2010) tilbage i et grundskoleforløb (10.klasse). Fastholdelsen på de gymnasiale r er faldet til 84,2 i 2011 fra 87,6 i klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 10.klasse elever på Sorø Borgerskole er steget med knapt 50 til 71,1 i 2011 fra 50,0 i Fastholdelsen på de gymnasiale r fra Sorø Borgerskole ligger på 85,7 i 2011 og er tæt på 2010 niveauet på 82,6. Noter til tabeller: - Datakilder: UU Vestsjællands administrative elevsystem (UV-Vej), (UNI-C) og Danmarks Statistik. - Tilmelding til individuelle tilrettelagte r (EGU og STU), foregår løbende bl.a. via visitationssystemer og er derfor ikke repræsentative, men afspejler typisk status pr. marts. 6

7 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland pr. 15. marts 2012 (antal) Elever i UU Vestsjælland har pr. 15.marts 2012 søgt 9. kl. Fra 9. klasse Fra 10. klasse i alt M K M K 10. kl. i alt Hoved total 10. klasse klasse andet klasse efterskole klasse folkeskole klasse privatskole klasse specialskole Erhvervs Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Gymnasial HF HHX HTX STX Individuelt tilrettelagt EGU STU Andet Arbejde Går ikke direkte i Musikalsk/Kunst Grundkursus Produktionsskole Tilmelding pågår / ikke tilmeldt Uddannelsesforberedende aktivitet Uddannelsesophold i udlandet VUC-AVU Hovedtotal

8 2. Elevers søgning i UU Vestsjælland pr. 15. marts 2012 () Elever i UU Vestsjælland har pr. 15.marts 2012 søgt 9. kl. Fra 9. klasse Fra 10. klasse i alt M K M K 10. kl. i alt Hoved total 10. klasse 48,6 47,7 48,1 0,7 0,6 0,7 35,3 10. klasse andet 1,3 1,5 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 10. klasse efterskole 15,9 18,5 17,2 0,0 0,0 0,0 12,5 10. klasse folkeskole 28,7 25,5 27,1 0,4 0,0 0,2 19,8 10. klasse privatskole 1,9 2,1 2,0 0,0 0,0 0,0 1,5 10. klasse specialskole 0,9 0,0 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 Erhvervs 15,4 4,6 10,0 30,1 26,4 28,1 14,9 Bil, fly og andre transportmidler 4,9 0,3 2,6 3,6 0,0 1,7 2,3 Bygge og anlæg 4,2 0,3 2,2 7,6 1,0 4,1 2,7 Dyr, planter og natur 1,3 0,5 0,9 2,5 2,9 2,7 1,4 Krop og stil 0,1 0,8 0,4 0,4 3,5 2,0 0,9 Mad til mennesker 1,5 1,1 1,3 2,9 5,1 4,1 2,1 Medieproduktion 0,6 0,3 0,4 1,1 0,6 0,8 0,6 Merkantil 0,8 0,8 0,8 2,2 4,5 3,4 1,5 Produktion og udvikling 0,4 0,0 0,2 1,1 0,6 0,8 0,4 Strøm, styring og IT 1,5 0,0 0,8 5,1 0,0 2,4 1,2 Sundhed, omsorg og pædagogik 0,0 0,8 0,4 2,9 8,0 5,6 1,8 Transport og logistik 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 0,5 0,1 Gymnasial 31,9 43,6 37,7 62,0 67,2 64,7 45,1 HF 0,0 0,0 0,0 16,3 27,1 22,0 6,0 HHX 8,8 4,5 6,6 12,0 8,9 10,3 7,6 HTX 5,7 1,8 3,7 10,5 1,6 5,8 4,3 STX 17,4 37,3 27,4 23,2 29,6 26,6 27,2 Individuelt tilrettelagt 0,4 0,4 0,4 1,4 1,0 1,2 0,6 EGU 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 STU 0,3 0,3 0,3 1,1 0,6 0,8 0,4 Andet 3,8 3,8 3,8 5,8 4,8 5,3 4,2 Arbejde 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,3 Går ikke direkte i 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 Musikalsk/Kunst Grundkursus 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,2 0,1 Produktionsskole 1,9 1,0 1,4 3,3 2,5 2,9 1,8 Tilmelding pågår / ikke tilmeldt 0,4 0,5 0,4 0,4 0,0 0,2 0,4 Uddannelsesforberedende aktivitet 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,1 Uddannelsesophold i udlandet 0,9 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 VUC-AVU 0,0 0,3 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 Hovedtotal 8

9 3. Historisk oversigt for UU Vestsjælland og hele landet i procent for 9. klasse Valget fra 9. klasse Hele landet UU Vestsjælland klasse 48,3 47,6 47,6 49,1 49,3 46,1 50,2 46,4 49,6 48,1 Erhvervsr 12,7 12,2 10,6 9,0 8,2 17,7 14,2 12,2 10,0 10,0 Gymnasiale r 34,1 36,9 38,4 38,0 38,1 30,0 29,8 36,6 34,4 37,7 Individuelt tilrettelagt 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 Andet 4,6 3,0 3,1 3,5 4,2 5,9 5,5 4,7 5,7 3,8 Hele landet : UU Vestsjælland : 9

10 4. Historisk oversigt for UU Vestsjælland og hele landet i procent for 10. klasse Valget fra 10. klasse Hele landet UU Vestsjælland Erhvervsr 28,3 27,8 27,1 25,3 25,7 40,0 27,8 30,6 31,4 28,1 Gymnasiale r 60,7 64,3 64,7 65,3 64,1 45,6 63,4 62,2 59,9 64,7 Individuelt tilrettelagt 1,7 0,9 1,3 1,9 2,4 0,5 0,7 0,2 2,3 1,2 Andet 9,3 6,2 5,2 7,2 7,9 13,9 6,0 7,1 6,4 6,0 Hele landet : UU Vestsjælland : 10

11 Valget fra 9. klasse 5. Historisk oversigt af elevers søgning fra 9. klasse i UU Vestsjælland pr. 15. marts , opdelt på kommune niveau () UU Vest sjæll and 12 Ringsted Slagelse Sorø klasse 48,1 52,4 55,0 44,2 50,4 46,6 46,2 52,4 48,2 53,0 51,0 39,1 39,5 44,4 40,2 42,8 Erhvervsr 10,0 12,9 10,0 8,7 9,1 9,9 18,0 14,2 14,0 9,7 9,5 21,8 18,6 11,5 11,9 11,1 Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt 37,7 28,5 29,6 42,4 36,0 40,7 28,1 27,1 32,0 30,1 34,6 36,6 37,2 40,9 43,1 42,3 0,4 0,6 0,3 0,0 0,5 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 Andet 3,8 5,6 5,1 4,7 4,0 2,0 7,3 6,0 5,5 7,0 4,6 2,5 4,4 2,9 4,5 3,5 UU Vestsjælland : Ringsted Kommune : Slagelse Kommune : Sorø Kommune : 11

12 Valget fra 10. klasse 6. Historisk oversigt af elevers søgning fra 10. klasse i UU Vestsjælland pr. 15. marts , opdelt på kommune niveau () UU Vest sjæll and 12 Ringsted Slagelse Sorø Erhvervsr 28,1 45,8 29,4 35,8 28,1 35,1 40,1 26,8 28,7 29,9 24,9 27,6 29,3 31,4 46,0 32,1 Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt 64,7 35,0 61,8 53,7 56,2 56,5 45,6 63,6 64,7 63,5 68,2 67,2 65,5 64,3 47,6 61,5 1,2 1,7 2,9 0,0 5,0 2,3 0,0 0,0 0,0 1,8 0,8 0,0 0,0 1,4 0,0 1,3 Andet 6,0 17,5 5,9 10,6 10,7 3,8 14,3 9,6 6,6 4,8 5,8 5,2 5,2 2,9 6,4 5,1 UU Vestsjælland : Ringsted Kommune : Slagelse Kommune : Sorø Kommune : 12

13 7. Uddannelsesparathedsvurderinger 2012 Fordeling af elever, som af skole og vejleder blev vurderet ikke sparat: Bopælskommune og søgte Elever fra 9.klasse Elever fra 10.klasse Hovedtotal Ringsted EUD 1 1 HF 1 1 HHX HTX 1 1 STX 3 3 Slagelse EUD HF HHX 2 2 HTX STX Sorø EUD 1 1 HF 3 3 HTX 1 1 STX Hovedtotal Opfølgning på sparathedsvurderinger 2011 Fordeling af elever som af skole og vejleder blev vurderet ikke sparat på 1. marts 2011: Bopælskommune og aktuel status/ placering pr. 8. marts 2012 Uddannelse, som eleven blev vurderet ikke sparat til af skole og vejleder, pr. 1. marts 2011, med angivelse af den aktuelle placering (antal og ) Ex: EUD HF HHX HTX STX Hoved total Afbrudt Gymnasiale r I gang Erhvervsr Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale r Midlertidige aktiviteter Tilmeldt Erhvervsr Hovedtotal Ex. sådan læses tabellen: 33 elever i UU Vestsjælland blev vurderet ikke sparate til STX i marts Pr. 8.marts 2012 har 2 elever (6) nu afbrudt en gymnasial (pt. er de i vejledning), 4 er i gang (12) på en erhvervs, 8 (24) er i grundskolen (et 10.klasseforløb), 1 (3) er i gang med en midlertidigt aktivitet, og 1 (3) er i gang med en forberedende og udviklende aktivitet, mens 17 (52) stadig er i gang med en gymnasial. 13

14 Fordeling af elever, som af skole og vejleder blev vurderet ikke sparat på 1. marts 2011, opdelt på kommuneniveau: Uddannelse, som eleven blev vurderet ikke sparat til af skole og vejleder, pr. 1. Bopælskommune og aktuel status/placering pr. 8. marts 2012 marts 2011, med angivelse af den aktuelle placering. EUD HF HHX HTX STX Hoved total Fraflyttet UU Vestsjælland Afbrudt 1 1 Gymnasiale r 1 1 I gang 1 1 Gymnasiale r 1 1 Ringsted I gang Erhvervsr Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale r Midlertidige aktiviteter 1 1 Slagelse Afbrudt 2 2 Gymnasiale r 2 2 I gang Erhvervsr Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale r Midlertidige aktiviteter 1 1 Tilmeldt 1 1 Erhvervsr 1 1 Sorø I gang Erhvervsr 2 2 Grundskolen Gymnasiale r Hovedtotal Ex. sådan læses tabellen: 48 elever i Slagelse Kommune blev vurderet ikke sparate. Heraf var de 11 på STX. Pr. 8.marts 2012 har 2 elever nu afbrudt en gymnasial, 1 er i gang på en erhvervs, 2 er i grundskolen (et 10.klasseforløb), 1 er i gang med en midlertidigt aktivitet, mens 5 stadig er i gang med en gymnasial (dvs. under 50). 14

15 9. Hvad laver 9.klasserne i UU Vestsjælland et år efter 15.marts 2011 Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2011 med deres aktuelle placering i procent og antal Andet Erhvervsr Gymnasiale r 10.klasse 10. klasse 31 3,8 26 3,2 17 2, ,7 2 0,2 813 Erhvervs Gymnasial Individuelt tilrettelagt 24 14, ,5 5 3, ,2 1 0, ,1 13 2, , ,1 0, ,0 0,0 0,0 1 20,0 3 60,0 5 Hovedtotal Andet 49 52, ,7 3 3, ,9 1 1,1 94 Ex. sådan læses tabellen: 813 (100) elever valgte et 10.klasseforløb. Heraf er de 31 (3,8) nu i gang med en andet aktivitet, 26 (3,2) er på en erhvervs, og 737 (90,7) er i gang med det de valgte, nemlig 10.klasse. 10. Hvad laver 10.klasserne i UU Vestsjælland et år efter 15.marts 2011 Fordeling af 10.klassernes Individuelt tilrettelagt svalg pr. 15. marts 2011 med deres aktuelle placering i procent og antal Erhvervs Gymnasial Individuelt tilrettelagt Andet Erhvervsr Gymnasiale r 10.klasse Individuelt tilrettelagt 32 19, ,1 6 3, ,6 0, ,4 14 4, , ,5 0, ,3 0,0 0,0 1 8, ,3 12 Andet 13 39,4 3 9,1 2 6, ,3 4 12,1 33 Hovedtotal 15

16 2. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr. 15. marts 2012 (antal) Elever i Ringsted Kommune har pr. 15.marts 2012 søgt 9. kl. Fra 9. klasse Fra 10. klasse i alt M K M K 10. kl. i alt Hoved total 10. klasse klasse andet klasse efterskole klasse folkeskole klasse specialskole Erhvervs Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Gymnasial HF HHX HTX STX Individuelt tilrettelagt EGU STU Andet Arbejde Produktionsskole Tilmelding pågår / ikke tilmeldt Uddannelsesophold i udlandet Hovedtotal

17 2. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr. 15. marts () Ringsted Kommune Søgning fra 9. klasse Søgning fra 10. klasse klasse 52,4 55,0 44,2 50,4 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 10. klasse andet 2,4 0,3 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse efterskole 20,3 24,2 19,9 18,3 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse folkeskolen 28,5 30,5 24,0 26,7 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse privatskole 1,2 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse specialskole 0,0 0,0 0,0 4,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 Erhvervs 12,9 10,0 8,6 9,1 9,9 45,8 29,4 35,8 28,1 35,1 Bil, fly og andre transportmidler 2,6 1,1 2,4 2,7 2,5 4,2 2,9 3,3 0,8 2,3 Bygge og anlæg 2,6 2,0 2,1 0,7 2,0 13,3 2,0 6,5 2,5 3,1 Bygnings- og brugerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 Dyr, planter og natur 1,5 1,7 0,6 0,5 0,6 0,8 2,9 3,3 1,7 4,6 Krop og stil 0,9 0,3 0,3 0,5 0,8 0,8 0,0 1,6 4,1 1,5 Mad til mennesker 0,3 0,9 0,0 1,0 2,0 0,8 2,0 0,8 0,0 4,6 Medieproduktion 0,0 0,3 0,9 0,2 0,3 4,2 2,0 1,6 0,8 3,1 Merkantil 2,1 1,7 0,6 0,7 1,1 12,5 7,8 8,1 5,8 6,1 Produktion og udvikling 0,9 0,9 0,6 0,5 0,0 0,8 0,0 0,8 1,7 2,3 Strøm, styring og IT 1,5 0,0 0,6 1,0 0,3 4,2 2,0 4,1 1,7 0,8 Sundhed, omsorg og pædagogik 0,6 1,1 0,6 1,2 0,3 4,2 7,8 5,7 9,1 4,6 Transport og logistik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 Gymnasial 28,5 29,6 42,4 36,0 40,7 35,0 61,8 53,7 56,2 56,5 HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 7,8 11,4 23,1 22,1 HHX 4,7 5,7 7,4 5,7 8,8 8,3 17,6 8,1 6,6 9,9 HTX 5,9 4,0 5,6 6,7 3,7 1,7 8,8 6,5 2,5 2,3 STX 17,9 19,9 29,4 23,7 28,2 15,8 27,5 27,6 24,0 22,1 Individuelt tilrettelagt 0,6 0,3 0,0 0,5 0,8 1,7 2,9 0,0 5,0 2,3 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 STU 0,6 0,3 0,0 0,5 0,6 1,7 2,0 0,0 5,0 2,3 Andet 5,6 5,1 4,7 4,0 2,0 17,5 5,9 10,6 10,7 3,8 12. skoleår/specialskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 Andre r 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 Arbejde 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 Går ikke direkte i 2,1 2,3 0,9 0,2 0,0 10,0 2,0 4,9 0,8 0,0 Produktionsskole 0,9 1,1 1,8 1,5 0,3 4,2 1,0 4,1 2,5 3,1 Tilmelding pågår / ikke tilmeldt 1,8 0,6 0,0 1,2 0,3 3,3 1,0 0,8 0,8 0,2 Uddannelsesophold i udlandet 0,9 0,9 1,8 0,7 1,4 0,0 2,0 0,8 0,8 1,0 17

18 3. Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Ringsted Kommune pr. 15. marts Stablet -fordeling på skoleform af de 9. klasser, som har valgt en 10.klasse: Stablet -fordeling på indgang af de 9. klasser, som har valgt en erhvervs: 18

19 Stablet -fordeling på af de 9. klasser, som har valgt en gymnasial : Stablet -fordeling på aktivitet af de 9. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 19

20 4. Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Ringsted Kommune pr. 15. marts Stablet -fordeling på indgang af de 10. klasser, som har valgt en erhvervs: Stablet -fordeling på af de 10. klasser, som har valgt en gymnasial : 20

21 Stablet -fordeling på aktivitet af de 10. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 21

22 5. Elevers søgning pr. 15. marts 2011 i Ringsted Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) Benløse Skole Dagmarskolen 9.klasse Dagmarskolen 10.klasse 10. klasse 38, , ,0 3 0,0 Andet 0,0 4,3 3 20,0 1 2,5 3 Erhvervs 5,7 4 5,8 4 0,0 36,9 45 Gymnasial 55, ,2 25 0,0 60,7 74 Individuelt tilrettelagt 0,0 1,4 1 20,0 1 0,0 Ringsted Komm. Ungdomsskole Ringsted Ny Friskole Ringsted Privatskole Sct Joseph Skole 10. klasse 57,1 4 45, ,2 2 45,8 11 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 42,9 3 9,1 2 11,1 1 8,3 2 Gymnasial 0,0 45, ,7 6 45,8 11 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 0,0 0,0 Sdr. Parkskolen 9.klasse Sdr. Parkskolen 10.klasse Ringsted 10.klassecenter Valdemarskolen Vigersted Skole 10. klasse 51,6 16 0,0 46, ,0 29 Andet 0,0 25,0 1 3,1 2 3,4 2 Erhvervs 9,7 3 25,0 1 15, ,3 6 Gymnasial 32,3 10 0,0 34, ,2 21 Individuelt tilrettelagt 6,5 2 50,0 2 0,0 0,0 22

23 6. Hvad laver 9.klasserne i Ringsted Kommune et år efter 15.marts 2011 Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2011 med deres aktuelle placering i procent og antal Andet Erhvervsr Gymnasiale r 10.klasse Individuelt tilrettelagt 10. klasse 4 2,0 10 4,9 6 2, ,2 0,0 204 Erhvervs Gymnasial Individuelt tilrettelagt 4 10, ,7 1 2,7 4 10,8 0, ,4 3 2, , ,4 0, ,0 0,0 0,0 0,0 2 Hovedtotal 2 Andet 7 43,8 2 12,5 1 6,3 6 37,5 0,0 16 Ex. sådan læses tabellen: 204 (100) elever valgte et 10.klasseforløb. Heraf er de 4 (2) nu i gang med en andet aktivitet, 10 (4,9) er på en erhvervs, og 184 (90,2) er i gang med det de valgte, nemlig 10.klasse. 23

24 På skoleniveau: Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2010 med deres aktuelle placering i procent Andet Erhvervsr Gymnasiale r 10.klasse Individuelt tilrettelagt Hovedtotal Benløse Skole 0,0 12,3 31,6 56,1 0,0 10.klasse 0,0 6,7 0,0 93,3 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 0,0 83,3 0,0 16,7 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 90,0 10,0 0,0 Dagmarskolen 9,9 17,3 30,9 42,0 0,0 10.klasse 9,8 7,3 7,3 75,6 0,0 Andet 60,0 20,0 0,0 20,0 0,0 Erhvervs 8,3 75,0 8,3 8,3 0,0 Gymnasial 0,0 4,3 91,3 4,3 0,0 Ringsted Ny Friskole 9,1 4,5 22,7 63,6 0,0 10.klasse 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 12,5 0,0 62,5 25,0 0,0 Ringsted Privatskole 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 10.klasse 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 57,1 42,9 0,0 Sct Joseph Skole 4,2 0,0 54,2 41,7 0,0 10.klasse 0,0 0,0 11,1 88,9 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 85,7 14,3 0,0 Sdr. Parkskolen 0,0 4,4 24,4 66,7 4,4 10.klasse 0,0 4,5 4,5 90,9 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 58,8 41,2 0,0 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 0,0 0,0 Valdemarskolen 1,1 7,9 36,0 55,1 0,0 10.klasse 0,0 4,7 0,0 95,3 0,0 Erhvervs 14,3 57,1 0,0 28,6 0,0 Gymnasial 0,0 2,6 82,1 15,4 0,0 Vigersted Skole 7,1 16,1 28,6 48,2 0,0 10.klasse 0,0 7,4 0,0 92,6 0,0 Andet 33,3 0,0 33,3 33,3 0,0 Erhvervs 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 5,6 5,6 83,3 5,6 0,0 Hovedtotal 4,2 10,4 32,6 52,3 0,5 24

25 7. Hvad laver 10.klasserne i Ringsted Kommune et år efter 15.marts 2011 Fordeling af 10.klassernes svalg pr. 15. marts 2011 med deres aktuelle placering i procent og antal Andet Ringsted 10.klassecenter Erhvervs Gymnasial Erhvervsr Gymnasiale r 10.klasse 7 20, ,0 2 5,9 8 23, ,8 3 4, ,5 9 13,2 68 Andet 3 42,9 0,0 1 14,3 3 42,9 7 Hovedtotal 25

26 3. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr. 15. marts 2012 (antal) Elever i Slagelse Kommune har pr. 15.marts 2012 søgt 9. kl. Fra 9. klasse Fra 10. klasse i alt M K M K 10. kl. i alt Hoved total 10. klasse klasse andet klasse efterskole klasse folkeskole klasse fri-/ privatskole Erhvervs Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Gymnasial HF HHX HTX STX Individuelt tilrettelagt EGU STU Andet Arbejde Går ikke direkte i Musikalsk/Kunst Grundkursus Produktionsskole Tilmelding pågår / ikke tilmeldt Uddannelsesforberedende aktivitet Uddannelsesophold i udlandet VUC-AVU Hovedtotal

27 2. Fordeling i Slagelse Kommune pr. 15. marts () Slagelse Kommune Søgning fra 9. klasse Søgning fra 10. klasse klasse 46,2 52,4 48,2 53,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 10. klasse andet 3,7 2,2 0,9 0,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse efterskole 16,9 18,8 18,4 17,4 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse folkeskolen 23,1 29,3 26,7 31,4 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 10. klasse fri-/privatskole 2,5 2,2 2,3 2,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse specialskole 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 18,0 14,2 14,0 9,6 9,5 40,1 26,8 28,6 29,9 24,9 Bil, fly og andre transportmidler 2,1 2,9 2,6 2,6 2,7 3,7 1,1 1,2 5,7 1,6 Bygge og anlæg 6,3 3,7 3,6 1,2 2,2 9,2 4,2 3,2 2,4 4,7 Bygnings- og brugerservice 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dyr, planter og natur 1,0 0,7 0,8 0,5 0,8 3,7 1,1 1,2 1,2 1,6 Krop og stil 1,1 0,9 0,3 0,3 0,3 4,1 0,8 0,9 1,2 1,8 Mad til mennesker 1,5 0,5 1,5 0,5 1,2 0,0 1,1 1,4 1,8 3,1 Medieproduktion 0,1 0,1 0,0 0,2 0,6 0,9 0,8 1,2 0,6 0,3 Merkantil 2,7 1,8 2,3 1,1 0,6 8,8 5,4 8,7 6,0 2,6 Produktion og udvikling 1,0 0,9 0,1 0,5 0,3 0,9 2,7 1,2 1,8 0,5 Strøm, styring og IT 1,2 0,8 0,5 1,6 0,7 3,7 1,9 2,9 1,5 3,1 Sundhed, omsorg og pædagogik 0,9 1,7 2,3 1,0 0,1 5,1 7,7 6,6 7,5 5,5 Transport og logistik 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Gymnasial 28,1 27,1 32,0 30,1 34,6 45,6 63,6 64,7 63,6 68,2 HF 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 19,8 28,4 26,9 27,8 22,6 HHX 5,8 4,5 6,4 4,3 6,7 7,4 10,7 16,8 12,5 9,7 HTX 4,5 5,1 4,3 4,0 3,8 1,8 5,4 3,8 3,0 6,6 STX 17,8 17,4 21,4 21,7 24,1 16,6 19,2 17,3 20,3 29,4 Individuelt tilrettelagt 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,8 0,8 EGU 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 STU 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,5 Andet 7,3 6,0 5,5 7,0 4,6 14,3 9,6 6,6 4,8 5,8 Andre r 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9 0,8 0,6 0,3 0,8 Arbejde 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 Går ikke direkte i 1,5 1,1 0,8 0,5 0,3 6,9 1,1 2,3 0,9 0,0 Produktionsskole 1,2 2,0 2,1 2,2 1,7 2,8 5,0 3,8 2,4 3,1 Tilmelding pågår / ikke tilmeldt 3,9 1,8 1,3 2,4 0,6 2,8 0,0 0,0 1,2 0,3 Uddannelsesophold i udlandet 0,6 0,9 1,3 1,8 1,4 0,9 2,7 0,0 0,0 1,3 27

28 3. Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Slagelse Kommune pr. 15. marts Stablet -fordeling på skoleform af de 9. klasser, som har valgt en 10.klasse: Stablet -fordeling på indgang af de 9. klasser, som har valgt en erhvervs: 28

29 Stablet -fordeling på af de 9. klasser, som har valgt en gymnasial : Stablet -fordeling på aktivitet af de 9. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 29

30 4. Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Slagelse Kommune pr. 15. marts Stablet -fordeling på indgang af de 10. klasser, som har valgt en erhvervs: Stablet -fordeling på af de 10. klasser, som har valgt en gymnasial : 30

31 Stablet -fordeling på aktivitet af de 10. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 31

32 5. Elevers søgning pr. 15. marts 2012 i Slagelse Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) Dyhrs Skole Dyhrs Skole Eggeslevmagle 9.klasse 10.klasse Skole Forlev Friskole 10. klasse 38,8 26 0,0 61, ,0 8 Andet 7,5 5 4,8 1 7,8 6 12,5 2 Erhvervs 0,0 4,8 1 11,7 9 12,5 2 Gymnasial 53, , , ,0 4 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 0,0 0,0 Nymarkskolen Antvorskov Baggesenskolen Centralskole Dalmose Broskolen Skole 10. klasse 50, , , ,3 27 Andet 2,8 3 8,5 5 2,5 1 2,4 1 Erhvervs 11,3 12 5,1 3 12,5 5 7,1 3 Gymnasial 35, , , ,2 11 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 2,5 1 0,0 Helms Skole Landsgrav Lille Egede Marievangsskolen Friskole Friskole 10. klasse 38,9 7 66, , ,4 39 Andet 5,6 1 0,0 0,0 2,5 2 Erhvervs 0,0 9,5 2 18,8 3 7,6 6 Gymnasial 55, ,8 5 18,8 3 40,5 32 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 0,0 0,0 Nørrevangsskolen 9.klasse Nørrevangsskolen 10.klasse Skælskør Skole 10. klasse 39, ,8 26 0,0 63,3 19 Andet 1,3 1 6,7 3 55,6 5 3,3 1 Erhvervs 15,4 12 2,2 1 33,3 3 3,3 1 Gymnasial 43, ,3 15 0,0 30,0 9 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 11,1 1 0,0 Stillinge Skole Søndermarkss Trelleborg Tårnborg kolen Friskole Skole 10. klasse 33,3 9 41,7 1 76, ,9 12 Andet 0,0 2,1 5 0,0 0,0 Erhvervs 18,5 5 10, ,4 2 7,1 2 Gymnasial 44, ,8 7,7 1 50,0 14 Individuelt tilrettelagt 3,7 1 0,0 1 0,0 0,0 Ungslagelse Vemmelev Skole Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse 10. klasse 21,1 4 56,8 21 0,3 1 Andet 42,1 8 2,7 1 4,3 15 Erhvervs 26,3 5 13,5 5 25,8 90 Gymnasial 10,5 2 27, ,1 241 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 0,6 2 32

33 6. Hvad laver 9.klasserne i Slagelse Kommune et år efter 15.marts 2011 Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2011 med deres aktuelle placering i procent og antal Andet Erhvervsr Gymnasiale r 10.klasse 10. klasse 20 4,3 10 2,1 10 2, ,2 1 0,2 467 Erhvervs Gymnasial Individuelt tilrettelagt 17 20, ,1 1 1,2 9 10,6 1 1, ,6 4 1, ,1 18 6,8 0, ,0 0,0 0,0 0,0 1 50,0 2 Hovedtotal Andet 33 53,2 6 9,7 2 3, ,3 1 1,6 62 Ex. sådan læses tabellen: 467 (100) elever valgte et 10.klasseforløb. Heraf er de 20 (4,3) nu i gang med en andet aktivitet, 10 (2,1) er på en erhvervs og 426 (91,2) er i gang med det, de valgte, nemlig 10.klasse. På skoleniveau: Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2010 med deres aktuelle placering i procent Andet Individuelt tilrettelagt Erhvervsr Gymnasiale r klasse Individuelt tilrettelagt Hovedtotal Antvorskov Skole 5,6 8,8 30,4 55,2 0,0 10.klasse 4,5 3,0 4,5 88,1 0,0 Andet 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0 Erhvervs 7,7 61,5 0,0 30,8 0,0 Gymnasial 0,0 2,4 85,4 12,2 0,0 Baggesenskolen 14,3 10,7 25,0 50,0 0,0 10.klasse 12,1 3,0 0,0 84,8 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 25,0 62,5 12,5 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 0,0 0,0 Broskolen 10,0 20,0 15,0 55,0 0,0 10.klasse 0,0 4,8 4,8 90,5 0,0 Andet 0,0 33,3 0,0 66,7 0,0 Erhvervs 44,4 55,6 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 14,3 71,4 14,3 0,0 Dalmose Centralskole 6,5 12,9 29,0 51,6 0,0 10.klasse 6,3 0,0 0,0 93,8 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 20,0 80,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2010 med deres aktuelle placering i procent Andet Erhvervsr Gymnasiale r 10.klasse Individuelt tilrettelagt Hovedtotal Dyhrs Skole 9,5 3,2 41,3 46,0 0,0 10.klasse 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0 Erhvervs 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 96,3 3,7 0,0 Eggeslevmagle Skole 10,3 4,1 27,8 57,7 0,0 10.klasse 3,4 1,7 1,7 93,2 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 57,1 42,9 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 6,9 0,0 89,7 3,4 0,0 Forlev Friskole 0,0 0,0 36,8 63,2 0,0 10.klasse 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 0,0 0,0 Helms Skole 0,0 8,3 50,0 41,7 0,0 10.klasse 0,0 0,0 16,7 83,3 0,0 Erhvervs 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 0,0 0,0 Landsgrav Friskole 0,0 0,0 22,2 77,8 0,0 10.klasse 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 Lille Egede Friskole 11,8 0,0 29,4 58,8 0,0 10.klasse 10,0 0,0 0,0 90,0 0,0 Erhvervs 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 16,7 0,0 83,3 0,0 0,0 Lille Valbygård Skole 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0 10.klasse 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0 Marievangsskolen 6,0 10,7 28,6 54,8 0,0 10.klasse 2,1 6,4 0,0 91,5 0,0 Andet 60,0 0,0 20,0 20,0 0,0 Erhvervs 0,0 85,7 0,0 14,3 0,0 Gymnasial 4,0 0,0 92,0 4,0 0,0 Nymarkskolen 6,7 6,7 28,9 57,8 0,0 10.klasse 4,2 0,0 0,0 95,8 0,0 Andet 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 Erhvervs 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 86,7 13,3 0,0 Nørrevangsskolen 12,2 14,6 17,1 56,1 0,0 10.klasse 4,0 4,0 4,0 88,0 0,0 Andet 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 Erhvervs 20,0 80,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 12,5 12,5 75,0 0,0 0,0 34

35 Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2010 med deres aktuelle placering i procent Andet Erhvervsr Gymnasiale r 10.klasse Individuelt tilrettelagt Hovedtotal Skælskør Skole 10,3 5,1 33,3 51,3 0,0 10.klasse 15,0 0,0 0,0 85,0 0,0 Erhvervs 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 Gymnasial 6,7 0,0 86,7 6,7 0,0 Stillinge Skole 0,0 13,6 13,6 72,7 0,0 10.klasse 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 Søndermarksskolen 4,5 4,5 56,8 34,1 0,0 10.klasse 6,3 6,3 12,5 75,0 0,0 Andet 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 Erhvervs 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 92,0 8,0 0,0 Tårnborg Skole 9,7 22,6 29,0 38,7 0,0 10.klasse 8,3 0,0 0,0 91,7 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 0,0 85,7 0,0 14,3 0,0 Gymnasial 0,0 10,0 90,0 0,0 0,0 Ungslagelse 34,4 18,8 0,0 34,4 12,5 10.klasse 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 Andet 36,4 18,2 0,0 40,9 4,5 Erhvervs 25,0 50,0 0,0 0,0 25,0 Gymnasial 0,0 0,0 0,0 0,0 Individuelt tilrettelagt 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Vemmelev Skole 10,2 6,1 26,5 57,1 0,0 10.klasse 0,0 0,0 3,6 96,4 0,0 Andet 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 92,3 7,7 0,0 Hovedtotal 9,0 8,9 28,7 53,0 0,5 35

36 7. Hvad laver 10.klasserne i Slagelse Kommune et år efter 15.marts 2011 Fordeling af 10.klassernes svalg pr. 15. marts 2011 med deres aktuelle placering i procent og antal Dyhrs Skole Gymnasial Andet Erhvervsr Andet 1 Xclass Erhvervs Gymnasial Gymnasiale r klasse 15 15, ,5 3 3, , ,6 8 4, , ,3 196 Andet 7 53,8 2 15,4 0,0 4 30,8 13 Hovedtotal

37 4. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2012 (antal) Elever i Sorø Kommune har pr. 15.marts 2012 søgt 9. kl. Fra 9. klasse Fra 10. klasse i alt M K M K 10. kl. i alt Hoved total 10. klasse klasse andet klasse efterskole klasse folkeskole klasse fri-/ privatskole Erhvervs Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Gymnasial HF HHX HTX STX Individuelt tilrettelagt EGU STU Andet Arbejde Musikalsk/Kunst Grundkursus Produktionsskole Tilmelding pågår / ikke tilmeldt Uddannelsesophold i udlandet VUC-AVU Hovedtotal

38 2. Fordeling i Sorø Kommune pr. 15. marts () Sorø Kommune Søgning fra 9. klasse Søgning fra 10. klasse klasse 39,1 39,5 44,4 40,2 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse andet 2,5 0,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse efterskole 20,3 18,3 24,3 18,1 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse folkeskolen 11,6 15,9 17,9 16,1 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse privatskole 4,7 5,0 2,1 5,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse specialskole 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 21,9 18,6 11,5 11,9 11,1 27,6 29,3 31,4 46,0 32,1 Bil, fly og andre transportmidler 2,8 4,1 1,6 2,8 2,4 1,7 0,0 1,4 4,8 1,3 Bygge og anlæg 6,6 2,4 2,1 1,4 2,4 5,2 8,6 2,9 6,3 2,6 Bygnings- og brugerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 Dyr, planter og natur 2,5 2,9 0,8 0,8 1,4 5,2 0,0 4,3 0,0 5,1 Krop og stil 1,9 0,6 0,8 0,3 0,3 1,7 1,7 1,4 4,8 3,8 Mad til mennesker 2,2 0,6 1,1 1,4 1,1 1,7 3,4 2,9 6,3 7,7 Medieproduktion 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 Merkantil 2,2 2,1 0,8 1,1 0,8 0,0 5,2 4,3 7,9 2,6 Produktion og udvikling 1,3 1,2 0,3 0,3 1,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Strøm, styring og IT 0,9 1,2 2,4 2,3 1,1 0,0 3,4 1,4 4,8 1,3 Sundhed, omsorg og pædagogik 1,6 2,7 1,1 0,8 1,4 10,3 6,9 10,0 11,1 7,7 Transport og logistik 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 36,6 37,2 40,9 43,1 42,3 67,2 65,5 64,3 47,6 61,5 HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 22,4 12,9 17,5 19,2 HHX 4,1 4,4 5,3 2,8 4,3 10,3 20,7 10,0 6,3 14,1 HTX 4,7 2,7 2,9 3,1 3,5 5,2 6,9 7,1 3,2 7,7 STX 27,8 30,1 32,6 37,1 34,4 31,0 15,5 34,3 20,6 20,5 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 1,4 0,0 1,3 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,3 STU 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 2,5 4,4 2,9 4,5 3,5 5,2 5,2 2,9 6,3 5,1 12. skoleår/specialskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 Andre r 0,0 0,0 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 1,4 0,0 1,3 Arbejde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 Går ikke direkte i 0,9 1,2 1,3 1,4 0,0 3,4 1,7 1,4 0,0 0,0 Produktionsskole 0,9 1,5 1,1 1,7 1,9 0,0 1,7 0,0 1,6 1,3 Tilmelding pågår / ikke tilmeldt 0,3 1,2 0,0 0,6 0,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Uddannelsesophold i udlandet 0,3 0,6 0,0 0,6 0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 1,3 38

39 3. Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Sorø Kommune pr. 15. marts Stablet -fordeling på skoleform af de 9. klasser, som har valgt en 10.klasse: Stablet -fordeling på indgang af de 9. klasser, som har valgt en erhvervs: 39

40 Stablet -fordeling på af de 9. klasser, som har valgt en gymnasial : Stablet -fordeling på aktivitet af de 9. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 40

41 4. Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Sorø Kommune pr. 15. marts Stablet -fordeling på indgang af de 10. klasser, som har valgt en erhvervs: Stablet -fordeling på af de 10. klasser, som har valgt en gymnasial : 41

42 Stablet -fordeling på aktivitet af de 10. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 42

43 5. Elevers søgning pr. 15. marts 2012 i Sorø Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) Frederiksberg Skole Holbergskolen Pedersborg Skole Reerslev Friskole 10. klasse 27, , , ,0 7 Andet 3,2 2 0,0 0,0 10,0 1 Erhvervs 7,9 5 11,4 5 10,2 5 10,0 1 Gymnasial 61, ,5 9 42, ,0 1 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 0,0 0,0 Ruds Vedby Skole Sorø Borgerskole 9.klasse Sorø Borgerskole 10.klasse Sorø Friskole, Kristiansminde 10. klasse 50,0 6 37,5 24 0, Andet 0,0 3,1 2 7,4 4 0,0 Erhvervs 33,3 4 15, ,7 22 0,0 Gymnasial 16,7 2 43, ,0 27 0,0 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 1,9 1 0,0 Sorø Privatskole 9.klasse Sorø Privatskole 10.klasse Stenlille Skole Ung Sorø 10. klasse 31,9 23 0,0 48, ,9 3 Andet 1,4 1 0,0 8,9 4 42,9 3 Erhvervs 5,6 4 12,5 3 13,3 6 14,3 1 Gymnasial 61, , ,7 12 0,0 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 2,2 1 0,0 43

44 6. Hvad laver 9.klasserne i Sorø Kommune et år efter 15.marts 2011 Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2011 med deres aktuelle placering i procent og antal Andet Erhvervsr Gymnasiale r 10.klasse 10. klasse 7 4,9 6 4,2 1 0, ,4 1 0,7 142 Erhvervs Gymnasial Individuelt tilrettelagt 3 7, ,0 3 7,1 7 16,7 0, ,0 6 3, ,2 15 9,9 0, ,0 0,0 0,0 1 0,0 1 Hovedtotal Andet 9 56,3 3 18,8 0,0 4 25,0 0,0 16 Ex. sådan læses tabellen: 142 (100) elever valgte et 10.klasseforløb. Heraf er de 7 (4.9) nu i gang med en andet aktivitet, 6 (4,2) er på en erhvervs, og 127 (89,4) er i gang med det, de valgte, nemlig 10.klasse. På skoleniveau: Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2010 med deres aktuelle placering i procent Andet Individuelt tilrettelagt Erhvervsuddannel ser Gymnasiale uddannel ser 10.klasse Individuelt tilrettelagt uddannel se Hoved total Frederiksberg Skole 3,4 3,4 58,6 34,5 0,0 10.klasse 9,5 4,8 0,0 85,7 0,0 Erhvervs 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 97,1 2,9 0,0 Holbergskolen 7,3 14,6 24,4 53,7 0,0 10.klasse 4,5 4,5 0,0 90,9 0,0 Andet 33,3 33,3 0,0 33,3 0,0 Erhvervs 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 8,3 83,3 8,3 0,0 Pedersborg Skole 1,7 25,4 35,6 37,3 0,0 10.klasse 0,0 10,5 0,0 89,5 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 0,0 81,8 0,0 18,2 0,0 Gymnasial 3,6 10,7 75,0 10,7 0,0 44

45 Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2010 med deres aktuelle placering i procent Andet Erhvervsuddannel ser Gymnasiale uddannel ser 10.klasse Individuelt tilrettelagt uddannel se Hoved total Ruds Vedby Skole 20,0 13,3 26,7 40,0 0,0 10.klasse 0,0 16,7 0,0 83,3 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 20,0 20,0 40,0 20,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 0,0 0,0 Sorø Borgerskole 4,2 8,3 43,8 43,8 0,0 10.klasse 0,0 0,0 5,3 94,7 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 86,4 13,6 0,0 Sorø Friskole, Kristiansminde 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0 10.klasse 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 0,0 0,0 0,0 0,0 Sorø Privatskole 7,8 7,8 42,9 41,6 0,0 10.klasse 6,9 3,4 0,0 89,7 0,0 Andet 50,0 25,0 0,0 25,0 0,0 Erhvervs 0,0 75,0 0,0 25,0 0,0 Gymnasial 5,0 2,5 82,5 10,0 0,0 Stenlille Skole 7,8 17,6 15,7 56,9 2,0 10.klasse 8,0 0,0 0,0 88,0 4,0 Andet 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0 Erhvervs 10,0 80,0 0,0 10,0 0,0 Gymnasial 0,0 8,3 66,7 25,0 0,0 Individuelt tilrettelagt 0,0 0,0 0,0 0,0 Ung Sorø 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 Hovedtotal 6,2 12,5 37,4 43,6 0,3 45

46 7. Hvad laver 10.klasserne i Sorø Kommune et år efter 15.marts 2011 Fordeling af 10.klassernes svalg pr. 15. marts 2011 med deres aktuelle placering i procent og antal Sorø Borgerskole Erhvervs Gymnasial Andet Erhvervsr Gymnasiale r 10.klasse Hovedtotal 6 23, ,1 1 3, , ,7 21 Andet 1 25,0 3 75,0 4 Sorø Privatskole Erhvervs Gymnasial ,1 8 88,9 9 46

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland 2013 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) UU Vestsjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 19-03-2013 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 25-03-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Sorø Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2011...

Læs mere

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Indledning Elever i 9. klasse og 10. klasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vestsjælland.

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17 årige: Sammenlignet med december 2011 kan vi konstatere en positiv tendens af unge, som er i

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven.

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Det skal i første omgang bemærkes, at UU Vejle har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0 9. klasserne, Næstved Antal elever der har ønsket/fra afgangsskole Borup Ris Susålandets skole Herlufmagle Holmegårdsskolen Kalbyris Kildemark 10. kl. Folkeskole 5 4 6 6 6 2 10. kl. Kommunale ungdomsskole

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 I dette notat redegøres for status den 5/9 2011 på de kommunale udskolingselevers uddannelsesvalg den 15/3 2011 1. Udskolingsresultatet

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1.

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1. 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige

Læs mere

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Datamaterialet er udarbejdet på grundlag af tilgængelig data på 2.289 uge der ved tilmeldingen på optagelse.dk havde bopæl i Vejle Kommune.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 4. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for unge

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune FTU 2019 Assens Kommune Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2019 - Assens Kommune Det politiske mål er, at alle unge i Danmark skal have en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Ledelsessekretariatet BSF Politik og Strategi BSF Der er fremgang på det danske arbejdsmarked,

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA)

Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA) Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA) Dansk Engelsk Fysik/Kemi Matematik Kommune Skole Læsn. Mundt. Ord. Retskr. Skr. Mundtlig Mundtlig Matematisk Matematiske problemløsning færdigheder

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND Skarridsøgade 37 4450 Jyderup Tlf. 72 36 81 56 Mailadr.uunvs@holb.dk. www.uu-nordvest.dk Nordvestsjælland UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND UU-NVS Holbæk Kommune Ungetal 2009/2010 Forord

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Hvor udbydes 10. klasse?

Hvor udbydes 10. klasse? Hvor udbydes. klasse? - oversigt over placeringen af de kommunale tilbud Dette notat har til formål at anskueliggøre, hvor de forskellige typer af. klasse bliver udbudt fordelt på kommuner og regioner.

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Notat om udskolingen Juni 2018

Notat om udskolingen Juni 2018 Notat om udskolingen 2018 Juni 2018 1 Indhold 1. Indledning / Resumé af væsentlige pointer fra notatet...3 2. Antal elever der udskoles på Frederiksberg, 2018...5 3. Andelen af en ungdomsårgang der gennemfører

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Odense Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Odense Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Odense Kommune Der er fremgang på det danske arbejdsmarked, og derfor er der stor politisk opmærksomhed på,

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Lovmæssige grundlag...3 Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven...3 Fem nye bekendtgørelser...3 Overgang fra 9.

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL KVT. 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL KVT. 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 219 GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR BØRN & LÆRING UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING EGGERTSVEJ 2 48 NYKØBING F. TLF 5482243 WWW.UUGULDBORGSUND.DK 2-3-218 TSC 3.

Læs mere

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

UU råd. 24. marts 2011 UU Nordvestjylland

UU råd. 24. marts 2011 UU Nordvestjylland UU råd 24. marts 2011 UU Nordvestjylland Ungepakken indeholder - på Undervisningsministeriets område (1 af 2) Tredobling af præmie og bonus til praktikvirksomheder (1.650 ekstra pladser) 1.500 ekstra skolepraktikpladser

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet. 9.1. 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Profilmodellen udarbejdes én gang om året, og bruges til at evaluere

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2017 - Bilag UU Nordvestjylland var i oktober 2016 på besøg på Færch Plast i Holstebro som led i Industriens kampagne Hands On for at skabe opmærksomhed om industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 INDHOLD HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner. På baggrund af data fra UVVej og optagelse.dk Overblik

Læs mere