9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse har foretaget. Opgørelserne er baseret på elevers ansøgninger, som er modtaget via optagelse.dk 1. Udtrækket er foretaget pr. 2. marts 2. I notatet indgår udelukkende 1. prioritets tilmeldingerne. Elevernes 1. prioritets uddannelsesvalg viser følgende: Elevernes uddannelsesvalg ,3 % af eleverne i 9. klasse har valgt ikke at forlade grundskolen og i stedet fortsætte i 1. klasse elever fra 9. og 1. klasse har søgt en uddannelse uden for grundskolen. Fordelingen af disse ses i figur 1. Figur 1 Tilmelding til ungdomsne fra elever i 9. og 1. klasse, der forlader grundskolen i 213, procent ,8 73,6 1,4 6,3 Erhvervs Gymnasiale Særligt tilrettelagte ungdoms (se note 1) Øvrigt (se note 2) Note 1: Omfatter egu og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. 1 Optagelse.dk er et elektronisk ansøgningssystem, som fra 29 har været obligatorisk for elever fra 9. og 1. klasse. Før 29 blev oplysningerne indberettet af institutionerne på et skema til UNI C Statistik & Analyse. 2 Bemærk, at populationen ikke indeholder alle, men dog langt de fleste 9. og 1. klasseelever. Udtrækket er foretaget 2. marts 213. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 1 af 23

2 73,6 % af eleverne fra 9. og 1. klasse, der forlader grundskolen, har valgt en gymnasial uddannelse som 1. prioritet. 18,8 % af eleverne fra 9. og 1. klasse, der forlader grundskolen, har valgt en erhvervsfaglig uddannelse som 1. prioritet. 1,4 % af eleverne fra 9. og 1. klasse, der forlader grundskolen, har valgt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (EGU eller STU) som 1. prioritet. Udviklingen i elevernes uddannelsesvalg siden 21 I perioden har andelen af elever, som har valgt en gymnasial uddannelse, været stigende. I 21 ønskede 58,6 % af de elever, som forlod grundskolen, en gymnasial uddannelse. I 213 er andelen steget med 14,9 procentpoint til 73,6 %. Hovedparten af stigningen er sket efter 27, hvor andelen er steget med 12, procentpoint fra 61,6 % i 27. I forhold til 212 er andelen steget 2, procentpoint. Der været et støt fald i andelen af 9. og 1. klasse elever, som ønsker at fortsætte på en erhvervsfaglig uddannelse. Mens 31,7 % af de elever, som forlod grundskolen i 21 ønskede en erhvervsfaglig uddannelse, var andelen i 213 på 18,8 % et fald på 12,9 procentpoint. Hovedparten af faldet er sket efter 27, hvor andelen er faldet med 9,7 procentpoint fra 28,5 % i 27. Faldet i forhold til 212 er på 1,6 procentpoint. Andelen af elever fra 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 1. klasse, har siden 27 været lidt under 5 %. I perioden fra 21 til 27 faldt denne andel med 11,4 procentpoint. I 21 valgte 6,4 % at fortsætte i 1. klasse, hvorimod kun 49, % af 9. klasseeleverne valgte at tage 1. klasse med i 27. I 213 er andelen 48,3 %. Valg af ungdomsuddannelse 213 Blandt de elever, der vælger en gymnasial uddannelse, vælger størstedelen stx (65,2 %). 16,4 % vælger hhx, 9,4 % har søgt htx som første prioritet og 8,3 % hf. Blandt de elever, der ønsker at fortsætte på en erhvervsfaglig uddannelse, er især den merkantile indgang populær. 2,9 % har valgt denne i 213. Herefter følger indgangene bygge og anlæg (15,1 %), sundhed, omsorg og pædagogik (13,4 %), bil, fly og andre transportmidler (11,8 %) samt strøm, styring og it (11,2 %). Uddannelsesvalg og køn De erhvervsgymnasiale søges mest af drenge, især htx, mens der til de almengymnasiale er flest piger blandt ansøgerne. I 213 er 76 % af ansøgerne til htx drenge og 6 % af ansøgerne til stx er piger. På erhvervsfaglige vælges størstedelen af indgangene hovedsageligt af drenge, mens indgangene krop og stil samt sundhed, omsorg og pædagogik tiltrækker mange piger. I 213 er mellem 92 % og 99 % af ansøgerne til indgangene strøm, styring og IT; bil, fly og andre transportmidler; UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 2 af 23

3 transport og logistik eller bygge og anlæg, drenge. 94 % af ansøgerne til indgangen krop og stil og 83 % af ansøgerne til sundhed, omsorg og pædagogik er piger. Uddannelsesvalg og herkomst 51 % af 9. klasseeleverne med anden herkomst end dansk vælger en gymnasial uddannelse efter 9. klasse, hvilket kun er tilfældet for 39 % af eleverne i 9. klasse med dansk herkomst. Blandt de unge med anden herkomst end dansk, som forlader grundskolen, vælger 77 % en gymnasial ungdomsuddannelse og 15 % en erhvervsfaglig uddannelse. Blandt eleverne med dansk herkomst vælger en lidt mindre andel (73 %) en gymnasial uddannelse og en lidt større andel (19 %) en erhvervsfaglig uddannelse. Uddannelsesvalg og forældrenes højeste uddannelsesniveau Andelen af elever, som har valgt en gymnasial uddannelse, når de forlader grundskolen er størst, når forældrenes uddannelsesniveau er højere % af de elever, hvor mindst én af forældrene har en lang videregående uddannelse, har valgt en gymnasial uddannelse. 48 % af de elever, hvor begge forældre er ufaglærte, har valgt en gymnasial uddannelse. Jo lavere forældrenes uddannelsesniveau er, des større er andelen af elever, som har valgt en erhvervsfaglig uddannelse, når de forlader grundskolen % af de elever, hvor begge forældre er ufaglærte, har valgt en erhvervsfaglig uddannelse. 3 % af de elever, hvor mindst én af forældrene har en lang videregående uddannelse, har valgt en erhvervsfaglig uddannelse. Uddannelsesvalg og region Region Nordjylland har den største andel af elever, der vælger erhvervsfaglige. 24 % af de 9. og 1. klasseelever, som forlader en nordjysk grundskole i 213 har valgt en erhvervsfaglig uddannelse, og 68 % har valgt en gymnasial uddannelse. Region Hovedstaden har den mindste andel, der vælger erhvervsfaglige. I Region Hovedstaden har 13 % af eleverne valgt erhvervsfaglige, mens 8 % har valgt at fortsætte på gymnasiale. 3 Eneste undtagelse er, at en større andel af unge, hvor forældrenes højeste uddannelsesniveau er en gymnasial uddannelse, vælger en gymnasial uddannelse end af unge, hvor forældrenes højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse. Tilsvarende er der en mindre andel af unge, hvor forældrenes højeste uddannelsesniveau er en gymnasial uddannelse, der vælger end en erhvervsuddannelse end unge, hvor forældrenes højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 3 af 23

4 Tilmelding til 1. klasse i klasse og køn 5,9 % af tilmeldingerne til 1. klasse i 213 er fra drenge. Det er første gang i perioden , at der er flest drenge blandt eleverne fra 9. og 1. klasse, der vælger at fortsætte i 1. klasse. 1. klasse og herkomst 49 % af 9. klasseeleverne med dansk herkomst vælger at fortsætte i 1. klasse, hvorimod kun 39 % af 9. klasseeleverne af anden herkomst end dansk gør det samme. 1. klasse og forældrenes højeste uddannelsesniveau Andelen af 9. klasseelever, som vælger 1. klasse, er lavest (34 %) blandt elever, hvor mindst en af forældrene har en lang videregående uddannelse. Andelen, som fortsætter i 1. klasse, er størst blandt elever, hvor en eller begge forældre har en erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelse (53 %) eller hvor begge forældre er ufaglærte (52 %). 1. klasse og region Region Hovedstaden er den region, hvor færrest (39 %) af eleverne fra 9. klasse fortsætter i 1. klasse, mens Region Midtjylland og Region Syddanmark er de regioner, hvor flest (53 %) elever fra 9. klasse vælger at fortsætte i 1. klasse. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 4 af 23

5 9. og 1. klasseelevernes uddannelsesvalg Dette notat viser opgørelser af 9. og 1. klasseelevers 1. prioritets uddannelsesvalg i optagelse.dk per den 2. marts 213. Det samlede antal ansøgninger i 213 fordeler sig på ansøgninger fra elever, der går i 9. klasse, og ansøgninger fra elever, der går i 1. klasse2 (tabel 1). Af de elever, der går i 9. klasse og har søgt ind på en uddannelse via optagelse.dk, har 48,3 % (31.936) valgt at fortsætte i 1. klasse, mens 47,7 % (31.521) ønsker at fortsætte på enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse.,3 % (181) har valgt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 4, mens 3,7 % (2.431) ikke har tilmeldt sig ungdomsuddannelse eller 1. klasse 5. Af de elever, der går i 1. klasse og har søgt ind på en uddannelse via optagelse.dk, fortsætter 1,7 % (575) i 1. klasse igen, mens 9,8 % (3.786) ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse. 2,2 % (757) er tilmeldt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, mens 5,3 % (1.794) ikke har tilmeldt sig ungdomsuddannelse eller 1. klasse 5. Tabel 1 9. og 1. klasseelevernes uddannelsesvalg i 213, fordelt på klassetrin Uddannelsesvalg 9. klasse 1. klasse 9. og 1. klasse 1. klasse Erhvervsfaglige Gymnasiale Særligt tilrettelagte ungdoms Øvrigt I alt Note 1: Omfatter egu samt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. Udviklingen i elevernes uddannelsesvalg siden 21 Elever fra 9. klasse Siden 21 har en stadigt mindre andel af eleverne fra 9. klasse valgt at fortsætte i 1. klasse. I begyndelsen af perioden var der flere, som valgte at fortsætte i 1. klasse end som forlod grundskolen. Dette billede er de seneste år ændret, og de sidste syv år har under halvdelen valgt at fortsætte i 1. klasse mod 6,4 % i 21 (figur 2). Andelen er i 213 på 48,3 %, en smule lavere end andelen i 212. Samtidig med, at en mindre andel (set over hele perioden) vælger 1. klasse, vælger en fortsat større andel at påbegynde en gymnasial uddannelse. I 213 har,5 % af eleverne fra 9. klasse ønsket en gymnasial uddannelse. Det er en stigning fra 212 på 1,4 procentpoint og en stigning fra 21 på 14,8 procentpoint. 4 Omfatter egu samt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 5 Eleverne har i stedet angivet produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 5 af 23

6 I 213 har 7,2 % af eleverne fra 9. klasse valgt en erhvervsfaglig uddannelse. Dette er det laveste niveau i hele perioden og 1 procentpoint lavere end i 212. Figur 2 9. klasseelevernes uddannelsesvalg i perioden 21 til 213, procent klasse Erhvervs Gymnasiale Særligt tilrettelagte ungdoms (se note 1) Øvrigt (se note 2) Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 21 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra 28. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet samt fra 23 til 28 manglende udfyldt tilmelding. Bemærk: Andelene ses også på tabelform i bilag 1 side 19. Elever fra 1. klasse Også for eleverne i 1. klasse kan tendensen fra de forrige år genfindes i dette års tal. En stadig mindre andel vælger en erhvervsfaglig uddannelse, mens en større andel vælger en gymnasial uddannelse. I 213 har 67,4 % valgt at fortsætte på en gymnasial uddannelse. Det er en stigning på 1,5 procentpoint i forhold til 212 og en stigning på 13, procentpoint i forhold til ,4 % har som 1. prioritet søgt ind på en erhvervsfaglig uddannelse (figur 3). Det er et fald på 1,1 procentpoint i forhold til andelen i 212 og et fald på 11,8 procentpoint i forhold til 21. Fra 22 til 27 valgte omkring,5 % af eleverne i 1. klasse en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som i denne periode bestod udelukkende af egu. I 28 steg denne andel til 1,7 %, hvilket primært skyldes den nyoprettede ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I 213 er andelen på 2,2 %. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 6 af 23

7 Figur 3 1. klasseelevernes uddannelsesvalg i perioden 21 til 213, procent klasse (se note 1) Erhvervs Gymnasiale Særligt tilrettelagte ungdoms (se note 2) Øvrigt (se note 3) Note 1: I indberetningsskemaet før 29 var det ikke muligt at indtaste elever, der gik fra en 1. klasse til en 1. klasse. Note 2: Omfatter i hele perioden egu. I 21 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra 28. Note 3: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 23 til 28 manglende udfyldt tilmelding. Bemærk: Andelene ses også på tabelform i bilag 2 side 19. Elever fra 9. og 1. kl., som har søgt en uddannelse uden for grundskolen Ser man udelukkende på de elever, der forlader grundskolen, har der været et støt fald i andelen af elever, der ønsker at fortsætte på en erhvervsfaglig uddannelse. Mens 31,7 % af disse elever i 21 ønskede en erhvervsfaglig uddannelse, lå andelen i 213 på 18,8 % (figur 4). Det er et fald på 12,9 procentpoint. Hovedparten af faldet er sket efter 27, idet andelen er faldet med 9,7 procentpoint fra 28,5 % i 27. Faldet i forhold til 212 er på 1,6 procentpoint. I samme periode har der været en stigende tendens i andelen, der har ønsket at fortsætte på en gymnasial uddannelse. I 21 var der således 58,6 %, der ønskede en gymnasial uddannelse, men andelen i 213 var steget til 73,6 %. Hovedparten af stigningen er sket efter 27, idet andelen er steget med 12, procentpoint fra 61,6 % i 27. Stigningen er på 2, procentpoint i forhold til 212. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 7 af 23

8 Figur 4 Tilmelding til ungdomsne fra elever i 9. og 1. klasse, der forlader grundskolen i perioden 21 til 213, procent Erhvervs Gymnasiale Særligt tilrettelagte ungdoms (se note 1) Øvrigt (se note 2) Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 21 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra 28. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 23 til 28 manglende udfyldt tilmelding. Bemærk: Andelene ses også på tabelform i bilag 3 side 19. Udvikling i valg af gymnasiale siden 21 I 213 har 65,2 % af de 9. og 1. klasseelever, der ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse, valgt stx. Herefter følger hhx med 16,4 %. Henholdsvis 9,4 % og 8,3 % har valgt htx og hf (se figur 5 samt bilag 4 side 2). Alle disse andele har været forholdsvist stabile de seneste tre år. Siden 21 er andelen, der vælger stx, steget fra 62, % til 65,6 % i 27, for herefter at falde en smule. I 211 steg andelen igen med 1 procentpoint til 65,1 %. I 212 faldt den til 64,3 %, og i 213 er andelen igen over 65 % (65,2 %). Figur 5 og bilag 4 (side 2) viser også, at andelen, der vælger hhx, er faldet fra 21,3 % til 16,4 % i perioden 21 til 213. Der er, efter lille stigning fra 211 til 212, i 213 et fald på,6 procentpoint fra 17, % i 212 til 16,4 % i 213. Andelen er nu på niveau med andelen i 211 (16,3 %). UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 8 af 23

9 Andelen, der vælger hf, har været stigende siden 26, hvor den var på 5,5 % det laveste i perioden fra 21. I 213 er andelen på 8,3 %, hvilket er et lille fald på,4 procentpoint i forhold til 212. Figur 5 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til gymnasiet i perioden 21 til 213, fordelt på gymnasial uddannelse, procent Højere handelseksamen hhx Studentereksamen stx Højere forberedelseseksamen hf Højere teknisk eksamen htx Studenterkursus International Baccalaureate IB Bemærk: Andelene ses også på tabelform i bilag 4 side 2. Udvikling i valg af erhvervsfaglige siden 21 Blandt de elever, der ønsker at fortsætte på en erhvervsfaglig uddannelse, er især den merkantile indgang populær. Herefter følger indgangene bygge og anlæg, sundhed, omsorg og pædagogik, bil, fly og andre transportmidler samt strøm, styring og it. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 9 af 23

10 Tabel 2 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til erhvervsne 1 i perioden 28 til 213, fordelt på indgang, procent Bil, fly og andre transportmidler 12,1 13,1 13,7 13,9 13,5 11,8 Bygge og anlæg 21,4 16,8 15,8 15,8 15,7 15,1 Bygnings og brugerservice,3,1,2,2,2,2 Dyr, planter og natur 5,3 5,9 6,8 6,7 7,7 8,8 Krop og stil 5,2 4,2 3,9 3,3 3,5 2,8 Mad til mennesker 6,4 7, 6,9 7,8 7,8 7,3 Medieproduktion 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 Merkantil 21,8 22,8 21,6 21,2 2,6 2,9 Produktion og udvikling 4,9 5,1 4,5 4,3 4,6 4,5 Strøm, styring og it 9,2 9,7 8,8 9, 9,3 11,2 Sundhed, omsorg og pædagogik 9,7 11,9 14,7 14,3 13,6 13,4 Transport og logistik 1,1,7,6,9,8 1,2 Erhvervsfaglige i alt Note 1: Erhvervsne blev i 28 omlagt fra 7 til 12 indgange. Tabel 2 viser, hvordan 9. og 1. klassernes søgning til erhvervsne fordeler sig på de 12 indgange. For strøm, styring og IT er andelen af tilmeldte steget mest fra 212, med 1,9 procentpoint til nu 11,2 % af ansøgningerne. I antal dækker det dog kun over en stigning på 122 personer. Også søgningen til indgangen dyr, planter og natur er steget med 1,1 procentpoint (svarende til 35 elever). Det største fald er på indgangen Bil, fly og andre transportmidler, hvor andelen er faldet med 1,7 procentpoint (svarende til 39 elever). Bygge og anlæg er den indgang, der siden 28 har haft det største fald i procentpoint (6,3 procentpoint). Sundhed, omsorg og pædagogik er den indgang, som har oplevet den største stigning i andelen i samme periode. Her er andelen er steget med 3,7 procentpoint fra en andel på 9,7 % i 28 til 13,4 % i 213. Uddannelsesvalg og køn For første gang i perioden siden 21 er der i 213 flere drenge end piger blandt eleverne fra 9. og 1. klasse, der vælger at fortsætte i 1. klasse. 5,9 % af tilmeldingerne til 1. klasse i 213 er fra drenge (figur 6). UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 1 af 23

11 Figur 6 Andel drenge fra 9. og 1. klasse der har valgt at fortsætte i 1. klasse i perioden , procent Figur 7 viser drengeandelen af 9. og 1. klasse eleverne, fordelt på tilmeldinger til de gymnasiale. Af figuren ses, at hovedparten af dem, som søger ind på de erhvervsgymnasiale som første prioritet, er drenge, mens pigerne tegner sig for den største andel på de almengymnasiale. I 213 er 76 % af ansøgerne til htx og 6 % af ansøgerne til hhx drenge hvorimod 6 % af ansøgerne til stx, 63 % af ansøgerne til IB, 59 % af ansøgerne til studenterkursus og 64 % af ansøgerne til hf er piger. Figur 7 Andel drenge fra 9. og 1. klasse, fordelt på tilmeldinger til gymnasiale som 1. prioritet for årene , procent Hf Hhx Htx IB Stx Studenterkursus UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 11 af 23

12 Figur 8 viser drengeandelen af 9. og 1. klasseelever for på tilmeldinger til erhvervsfaglige. Figur 8 Andel drenge fra 9. og 1. klasse, fordelt på tilmeldinger til erhvervsfaglige, for årene , procent Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Indgangene krop og stil samt sundhed, omsorg og pædagogik søges hovedsageligt af pigerne, mens indgangene bil, fly og andre transportmidler; bygge og anlæg; bygnings og brugerservice; strøm, styring og it samt transport og logistik hovedsageligt søges af drengene. På størstedelen af indgangene er drengene i overtal. I 213 er mellem 92 % og 99 % af ansøgerne til indgangene strøm, styring og IT; bil, fly og andre transportmidler; bygge og anlæg eller transport og logistik, drenge. 94 % af ansøgerne til indgangen krop og stil og 83 % af ansøgerne til sundhed, omsorg og pædagogik er piger. Uddannelsesvalg og herkomst Figur 9 viser 9. klasseelevernes uddannelsesvalg for 213 grupperet på herkomst. Af figuren ses, at andelen af elever, som vælger 1. klasse, er størst, 49 %, blandt elever af dansk herkomst mod 39 % af eleverne med anden herkomst end dansk. 51 % af de unge med anden herkomst end dansk vælger en gymnasial uddannelse efter 9. klasse mod 39 % af de unge med dansk herkomst. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 12 af 23

13 Figur 9 9. klasseelevernes uddannelsesvalg 213, grupperet på herkomst 1, procent Dansk herkomst Anden herkomst 1. klasse Erhvervsfaglige Gymnasiale Særligt tilrettelagte ungdoms Øvrigt Note 1: 16 (,2 %) af eleverne indgår ikke i ovenstående, da herkomsten for disse elever er ukendt. Figur 1 viser 1. klasseelevernes uddannelsesvalg for 213 grupperet på herkomst. Det ses, at der for 1. klasseleverne ikke er store forskelle på fordelingen på uddannelsesvalg for elever af dansk herkomst og elever af anden herkomst. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 13 af 23

14 Figur 1 1. klasseelevernes uddannelsesvalg 213, grupperet på herkomst 1, procent Dansk herkomst Anden herkomst 1. klasse Erhvervsfaglige Gymnasiale Særligt tilrettelagte ungdoms Øvrigt Note 1: 22 (,6 %) af eleverne indgår ikke i ovenstående, da herkomsten for disse elever er ukendt. Figur 11 illustrerer, hvordan de elever i 9. og 1. klasse, der afslutter grundskolen, fordeler sig på tilmeldte. Figur 11 Tilmelding til ungdomsne fra elever i 9. og 1. klasse, der forlader grundskolen i 213, grupperet på herkomst 1, procent Dansk herkomst Anden herkomst Erhvervsfaglige Gymnasiale Særligt tilrettelagte ungdoms Øvrigt Note 1: 29 (,4 %) af eleverne indgår ikke i ovenstående, da herkomsten for disse elever er ukendt. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 14 af 23

15 77 % af 9. og 1. klasseeleverne med anden herkomst end dansk vælger en gymnasial ungdomsuddannelse og 15 % en erhvervsfaglig uddannelse. Af eleverne med dansk herkomst vælger en lidt mindre andel (73 %) en gymnasial uddannelse og en lidt større andel (19 %) en erhvervsfaglig uddannelse. Uddannelsesvalg og forældrenes højeste uddannelsesniveau Figur 12 viser 9. klasseelevernes tilmelding til 1. klasse for årene opdelt på forældrenes højeste uddannelsesniveau. Andelen af 9. klasseelever, som vælger 1. klasse, er lavest (34 % i 213) blandt elever, hvor mindst én af forældrene har en lang videregående uddannelse. Andelen, som fortsætter i 1. klasse, er størst blandt elever, hvor forældrenes højeste uddannelsesniveau er en erhvervsfaglig uddannelse (53 % i 213), eller hvor begge forældre er ufaglærte (52 % i 213). Figur klasseelevernes tilmeldinger til 1. klasse 213, opdelt på forældrenes højeste uddannelsesniveau ved elevens 13. år, procent Grundskolen Gymnasiale Erhvervsfaglige Korte videregående Mellemlange videregående Lange videregående Note 1: 1,2 % af eleverne indgår ikke i ovenstående, da forældrenes højeste fuldførte uddannelse ved elevens 13. år for disse elever er ukendt. Figur 14 viser valg af uddannelse for de elever, som forlader grundskolen, grupperet efter forældrenes højeste fuldførte uddannelse. Det ses, at jo højere forældrenes uddannelsesniveau er, des større er andelen af elever, som har valgt en gymnasial uddannelse. Den modsatte tendens ses for tilmeldingen til de erhvervsfaglige. Eneste undtagelse fra ovenstående tendenser er, at en større andel af unge, hvor forældrenes højeste uddannelsesniveau er en gymnasial uddannelse, vælger en gymnasial uddannelse end af unge, hvor forældrenes højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse. Tilsvarende er der en mindre andel af unge, hvor forældrenes højeste uddannelsesniveau er en gymnasial uddannelse, der vælger end en erhvervsuddannelse end unge, hvor forældrenes højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 15 af 23

16 Ser man udelukkende på 9. klasses tilmeldinger til 1. klasse på efterskole, fås, at andelen af unge der vælger efterskole, er højest blandt de unge, hvor mindst en af forældrene har en videregående uddannelse. Andelen, der vælger 1. klasse på en folkeskole, er højest blandt de unge, hvis forældre begge er ufaglærte. Figur 13 Andel af 9. klasseelevernes tilmeldinger til 1. klasse fordelt på skoletype, opdelt på forældrenes højeste uddannelsesniveau ved elevens 13. år, procent Grundskolen Gymnasiale Erhvervsfaglige Korte videregående Mellemlange videregående Lange videregående 1. kl. på folkeskole 1. kl. på efterskole 1. kl. på fri /privatskole 1. kl. mv. øvrig Note 422 (1,3 %) af eleverne, der vælger 1. klasse, indgår ikke i ovenstående, da forældrenes højeste fuldførte uddannelse ved elevens 13. år for disse elever er ukendt. 9. og 1. klasseelevernes valg af uddannelse efter grundskolen er også forskelligt for forskellige niveauer af forældrenes højeste uddannelsesniveau: 93 % af de elever, hvor mindst én af forældrene har en lang videregående uddannelse, har valgt en gymnasial uddannelse. 48 % af de elever, hvor begge forældre er ufaglærte, har valgt en gymnasial uddannelse. 34 % af de elever, hvor begge forældre er ufaglærte, har valgt en erhvervsfaglig uddannelse. For elever, hvor mindst én af forældrene har en lang videregående uddannelse, har kun 3 % valgt en erhvervsfaglig uddannelse. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 16 af 23

17 Figur 14 Tilmelding til ungdomsne fra elever i 9. og 1. klasse, der forlader grundskolen i 213, grupperet på forældrenes højeste fuldførte uddannelse ved elevens 13. år, procent Grundskolen Gymnasiale Erhvervsfaglige Korte videregående Mellemlange videregående Lange videregående Erhvervs Gymnasiale Særligt tilrettelagte ungdoms Øvrigt Note 1: 964 (1,4 %) af eleverne indgår ikke i ovenstående, da forældrenes højeste fuldførte uddannelse ved elevens 13. år for disse elever er ukendt. Uddannelsesvalg og region I figur 15 kan det opdelt på regioner 6 aflæses, hvor stor en andel af eleverne fra 9. klasse, der har valgt at fortsætte i 1. klasse. Region Hovedstaden er den region, hvor færrest (39 %) af eleverne fra 9. klasse fortsætter i 1. klasse, mens Region Midtjylland og Region Syddanmark er de regioner, hvor flest (53 %) elever fra 9. klasse vælger at fortsætte i 1. klasse. 6 Region er her defineret ved grundskolens beliggenhed. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 17 af 23

18 Figur klasseelevernes tilmeldinger til 1. klasse 213, opdelt på regioner, procent Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Note 1.: Opdelingen i region er baseret på 9. klasse institutionens beliggenhed. I figur 16 kan det for de enkelte regioner aflæses, hvordan de elever i 9. og 1. klasse, der afslutter grundskolen, fordeler sig på tilmeldte. Figur 16 Tilmelding til ungdomsne fra elever i 9. og 1. klasse, der forlader grundskolen i 213, grupperet på regioner, procent Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhvervsfaglige Gymnasiale Særligt tilrettelagte ungdoms Øvrigt Region Nordjylland har den største andel, der vælger erhvervsfaglige. Her viser tallene for 213, at 24 % af eleverne har valgt en erhvervsfaglig uddannelse, 68 % har valgt en gymnasial uddannelse. I Region Hovedstaden har kun 13 % af eleverne valgt erhvervsfaglige, mens 8 % har valgt at fortsætte på gymnasiale. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 18 af 23

19 Bilag Bilag 1 9. klasseelevernes uddannelsesvalg i perioden 21 til 213, procent Uddannelsesvalg klasse 6,4 6,1 57,1 55,2 54,2 51,9 49, 48,3 47,6 47,6 49,1 48,8 48,3 Erhvervsfaglige 1,5 1,2 11,2 11,2 11,3 12,2 13,1 12,7 12,2 1,6 9, 8,2 7,2 Gymnasiale 25,7 26,5 27,6 29,4 3, 31,5 32,9 34,1 36,9 38,4 38, 39,1,5 Særligt tilrettelagte ungdoms 1,3,2,2,2,3,3,2,3,2,2,4,3,3 Øvrigt 2 3, 3, 3,8 4,1 4,1 4,2 4,7 4,6 3, 3,1 3,5 3,6 3,7 9. klasse i alt Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 21 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra 28. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet samt fra 23 til 28 manglende udfyldt tilmelding. Bilag 2 1. klasseelevernes uddannelsesvalg i perioden 21 til 213, procent Uddannelsesvalg klasse 1 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 Erhvervsfaglige 35,2 35,1 34,6 33,9 33,5 32,8 31,6 28,3 27,8 27,1 25,5 24,5 23,4 Gymnasiale 54,4 55,2 56,1 56,4 56,9 57,6 58,3 6,6 63,4 64,7 65,3 65,9 67,4 Særligt tilrettelagte ungdoms 2 2,,6,6,5,5,5,5 1,7,9 1,3 1,9 2,2 2,2 Øvrigt 3 8,4 9,1 8,8 9,1 9, 9,1 9,6 9,3 6,2 5,2 5,5 5,9 5,3 1. klasse i alt Note 1: I indberetningsskemaet før 29 var det ikke muligt at indtaste elever, der gik fra en 1. klasse til en 1. klasse. Note 2: Omfatter i hele perioden egu. I 21 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra 28. Note 3: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 23 til 28 manglende udfyldt tilmelding. Bilag 3 Tilmelding til ungdomsne fra elever i 9. og 1. klasse, der forlader grundskolen i perioden 21 til 213, procent Uddannelsesvalg Erhvervsfaglige 31,7 31,2 31, 29,8 29,3 29,1 28,5 26,3 25,7 23,7 21,8 2,4 18,8 Gymnasiale 58,6 59,9 59,6 6,6 61,1 61,5 61,6 63,5 67,7 69,7 7,7 71,6 73,6 Særligt tilrettelagte ungdoms 1 1,5,6,5,4,6,5,5 1,1,7,9 1,3 1,5 1,4 Øvrigt 2 8,1 8,4 8,8 9,2 9, 8,9 9,4 9,1 6, 5,7 6,2 6,5 6,3 Elever, der forlader grundskolen Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 21 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra 28. Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 23 til 28 manglende udfyldt tilmelding. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 19 af 23

20 Bilag 4 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til gymnasiet i perioden 21 til 213, fordelt på gymnasial uddannelse, procent Højere handelseksamen hhx 21,3 2,6 2, 2,7 2,3 19,5 19, 18,8 18,8 17,7 16,3 17, 16,4 Højere teknisk eksamen htx 9,8 8,8 9,2 8,5 9,1 8,9 9,4 1,2 1,3 1,1 9,5 9,4 9,4 Studentereksamen stx 62, 63,5 63,1 63,4 64,4 65,6 65,6 64,5 64, 64,1 65,1 64,3 65,2 Studenterkursus,2,2,3,3,5,4,1,1,1,1,1,1,1 Højere forberedelseseksamen hf 6,8 6,8 7,4 7, 5,7 5,5 5,8 6,3 6,9 8, 8,5 8,7 8,3 International Baccalaureate IB,1,5,6,5 Gymnasiale i alt UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 2 af 23

21 Bilag 5 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger 213 Uddannelsesvalg 9. klasse 1. klasse 9. og 1. klasse 1. klasse klasse på husholdnings og håndarbejdsskole Efterskole Efterskole med samlet særligt tilbud Erhvervsskoler m.v Folkeskole herunder et 1. klassecenter Friskole/privat grundskole Specialskole for børn Ungdomsskole Erhvervs Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Gymnasiale Højere forberedelseseksamen hf Højere handelseksamen hhx Højere teknisk eksamen htx International Baccalaureate IB Studentereksamen stx Studenterkursus Særligt tilrettelagte ungdoms EGU erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Øvrigt Anden aktivitet end ungdomsuddannelse eller 1. klasse I alt Bemærk: Enkelte tal summerer ikke til totalen, da celler med under fem elever ikke vises. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 21 af 23

22 Bilag 6 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger 213, procent Uddannelsesvalg 9. klasse 1. klasse 9. og 1. klasse som forlader skolen 1 1. klasse 48,3 1,7 1. klasse på husholdnings og håndarbejdsskole,3,1 Efterskole 21,6,4 Efterskole med samlet særligt tilbud 1,1,5 Erhvervsskoler m.v.,4, Folkeskole herunder et 1. klassecenter 16,8,4 Friskole/privat grundskole 4,9, Specialskole for børn,1, Ungdomsskole 3,1,2 Erhvervs 7,2 23,4 18,8 Bil, fly og andre transportmidler 1,2 2,1 2,2 Bygge og anlæg 1,3 3,2 2,8 Bygnings og brugerservice,,1, Dyr, planter og natur,8 1,7 1,6 Krop og stil,2,7,5 Mad til mennesker,6 1,5 1,4 Medieproduktion,2,7,5 Merkantil 1,1 5,6 3,9 Produktion og udvikling,4 1,,8 Strøm, styring og IT,9 2,5 2,1 Sundhed, omsorg og pædagogik,5 4, 2,5 Transport og logistik,1,3,2 Gymnasiale,5 67,4 73,6 Højere forberedelseseksamen hf, 12,1 6,1 Højere handelseksamen hhx 6,3 11,8 12,1 Højere teknisk eksamen htx 4,2 5,7 6,9 International Baccalaureate IB,2,3,4 Studentereksamen stx 29,8 37,4 48, Studenterkursus,,1,1 Særligt tilrettelagte ungdoms,3 2,2 1,4 EGU erhvervsgrunduddannelse,1,5,3 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,2 1,8 1,1 Øvrigt 3,7 5,3 6,3 Anden aktivitet end ungdomsuddannelse eller 1. klasse 3,7 5,3 6,3 I alt Note 1: Elever, som vælger 1. klasse, er ikke medregnet. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 22 af 23

23 Bilag 7 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger 213, grupperet på regioner, procent Region Uddannelsesvalg 9. klasse 1. klasse 9. og 1. klasse som forlader skolen 1 Hovedstaden 1, 1, 1 1. klasse 39,2 2,3 Erhvervsfaglige 4,2 23,6 12,8 Gymnasiale 52,9 64,2 79,7 Særligt tilrettelagte ungdoms 2,2 2,6 1,1 Øvrigt 3 3,5 7,3 6,3 Midtjylland 1, 1, 1 1. klasse 53, 1, Erhvervsfaglige 7,4 22,8 19,7 Gymnasiale 35,5 68,6 72,1 Særligt tilrettelagte ungdoms 2,2 2,1 1,4 Øvrigt 3 3,9 5,5 6,8 Nordjylland 1, 1, 1 1. klasse 5,6 2,9 Erhvervsfaglige 1,2 27, 24,3 Gymnasiale 35,5 63,4 68,5 Særligt tilrettelagte ungdoms 2,3 1,9 1,3 Øvrigt 3 3,4 4,8 5,9 Sjælland 1, 1, 1 1. klasse 47,7 1,9 Erhvervsfaglige 9,3 23,3 2,9 Gymnasiale 39,6 68,1 72,5 Særligt tilrettelagte ungdoms 2,3 2,1 1,3 Øvrigt 3 3, 4,7 5,3 Syddanmark 1, 1, 1 1. klasse 53, 1,4 Erhvervsfaglige 7,4 22,5 19,8 Gymnasiale 35, 69,2 72,1 Særligt tilrettelagte ungdoms 2,4 2,4 1,7 Øvrigt 3 4,2 4,5 6,4 Note 1: Elever, som vælger 1. klasse, er ikke medregnet. Note 2: Omfatter egu samt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Note 3: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet. UNI C Statistik & Analyse, april 213 Side 23 af 23

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Hvor udbydes 10. klasse?

Hvor udbydes 10. klasse? Hvor udbydes. klasse? - oversigt over placeringen af de kommunale tilbud Dette notat har til formål at anskueliggøre, hvor de forskellige typer af. klasse bliver udbudt fordelt på kommuner og regioner.

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland 2013 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) UU Vestsjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 19-03-2013 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Sorø Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2011...

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Ledelsessekretariatet BSF Politik og Strategi BSF Der er fremgang på det danske arbejdsmarked,

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune FTU 2019 Assens Kommune Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2019 - Assens Kommune Det politiske mål er, at alle unge i Danmark skal have en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Hvor udbydes 10. klasse?

Hvor udbydes 10. klasse? Hvor udbydes. klasse? - oversigt over placeringen af de kommunale tilbud Dette notat har til formål at anskueliggøre, hvor de forskellige typer af. klasse bliver udbudt fordelt på kommuner og regioner.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 25-03-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 I dette notat redegøres for status den 5/9 2011 på de kommunale udskolingselevers uddannelsesvalg den 15/3 2011 1. Udskolingsresultatet

Læs mere

Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne

Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne 1 Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Søgning til ungdomsuddannelser 2018

Søgning til ungdomsuddannelser 2018 Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Marianne Møller Sørensen Sagsnr. 17.27.00-P05-1-18 Dato:26.3.2018 Søgning til ungdomsuddannelser 2018 Flere 9. og 10. klasseelever fra har i år søgt en erhvervsuddannelse

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Dato 21. juni 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Undervisningsministeriet har med stor

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse 1. klasse Struer Statsgymnasium Tina Boel van Ingen Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 1. klasse 1. klasse Efterskoler Folkeskoler incl Special Friskoler og private grundskoler Husholdnings-

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2017 - Bilag UU Nordvestjylland var i oktober 2016 på besøg på Færch Plast i Holstebro som led i Industriens kampagne Hands On for at skabe opmærksomhed om industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0 9. klasserne, Næstved Antal elever der har ønsket/fra afgangsskole Borup Ris Susålandets skole Herlufmagle Holmegårdsskolen Kalbyris Kildemark 10. kl. Folkeskole 5 4 6 6 6 2 10. kl. Kommunale ungdomsskole

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Opdateringer af uddannelsesregistre tilbage i tid og understøttelse af de nye tendenser i profilmodel 2011 i nøgletal fra databanken

Opdateringer af uddannelsesregistre tilbage i tid og understøttelse af de nye tendenser i profilmodel 2011 i nøgletal fra databanken Opdateringer af sregistre tilbage i tid og understøttelse af de nye tendenser i profilmodel 2011 i nøgletal fra databanken Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette notat omhandler, hvilken betydning ændringer

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17 årige: Sammenlignet med december 2011 kan vi konstatere en positiv tendens af unge, som er i

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.5 REGION (BOPÆL)... 6 1.6 KARAKTERER... 8 1.7 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune 1. Måltal nationalt og i Horsens Kommunes Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 39 Offentligt Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner

Læs mere

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Datamaterialet er udarbejdet på grundlag af tilgængelig data på 2.289 uge der ved tilmeldingen på optagelse.dk havde bopæl i Vejle Kommune.

Læs mere

Fremtidens kommunale 10. klasse

Fremtidens kommunale 10. klasse 2019-05-23 Fremtidens kommunale 10. klasse forslag fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers (DEG) interesse for 10. klasse bunder i et ønske om, at de unge vælger ungdomsuddannelse

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Odense Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Odense Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Odense Kommune Der er fremgang på det danske arbejdsmarked, og derfor er der stor politisk opmærksomhed på,

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1.

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1. 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Elevgrundlaget for den delvise udlægning af hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har ansøgt om en delvis udlægning af hf

Læs mere

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven.

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Det skal i første omgang bemærkes, at UU Vejle har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.6 REGION (BOPÆL)... 6 1.7 KARAKTERER... 8 1.8 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 TOTAL 4 KØN 4 GRUNDSKOLE 5 REGIOn (BOPÆL) 6 KARAKTERER 7 FORÆLDRES UDDANNELSE 9 2 INTRODUKTION I denne rapport præsenteres

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere