UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner"

Transkript

1 UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12

2 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er således tale om de unges uddannelsesønsker på opgørelsesdagen og ikke hvad de faktisk går i gang med efter sommerferien. 9. og 10. klassernes uddannelsesvalg 2007 Folke- og privatskoler samt øvrige Århus Kommune Fra 9. klasse Fra 10. klasse Antal elever der har ønsket Piger Drenge Piger Drenge I alt 9. klasse 10. klasse 9. og klasse folkeskolen ,69 7, klasse folkeskole m/ brobygning ,42 12, klasse fri grundskole ,26 5, klasse fri grundskole m/ brobygning ,28 0, klasse efterskole ,61 15, klasse efterskole m/ brobygning ,07 0, klasse på hus- og håndarbejdsskole ,49 0,37 Tilmeldt 10. skoleår ,35 0,26 Erhvervsuddannelserne 41,10 De merkantile uddannelser ,06 11,01 3,60 Teknologi og kommunikation ,78 2,88 1,31 Bygge og anlæg ,69 4,53 2,41 Håndværk og teknik ,35 0,51 0,39 Fra jord til bord ,39 1,75 0,73 Mekanik, transport og logistik ,63 1,65 0,89 Service ,60 3,70 1,39 Faglært landmand ,07 0,00 0,05 Social- og sundhedsuddannelse 10,79 Grundforløbet ,70 2,88 1,26 Social- og sundhedshjælper ,04 0,21 0,08 Pædagogisk grunduddannelse ,00 0,00 0,00 Gymnasiale uddannelser 1,34 Studentereksamen - stx ,02 32,61 26,96 Studenterkursus ,00 0,00 0,00 Højere forberedelseseksamen - hf ,66 1,44 Højere handelseksamen - hhx ,86 15,33 7,53 Højere teknisk eksamen - htx ,33 4,73 2,94 Andet 38,87 EGU erhvervsgrunduddannelse ,07 0,21 0,10 Uddannelser som ikke er nævnt ovenstående ,53 1,95 0,89 Antal elever, der ikke går direkte i uddannelse ,65 9,05 5,77 Antal elever, der endnu ikke har udfyldt tilmeldingen ,06 1,34 1,13 I alt ,00 100,00 100,00 Ovenstående skema viser 9. og 10. klasse elevernes valg af ungdomsuddannelse og 10. klasse i Århus Kommune Side 2 af 12

3 Sammenlagt har i alt: 55,18 % af 9 klasserne tilmeldt sig 10. klasse 5,57 % af 9. klasse eleverne og 26,03 % af 10. klasse eleverne har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse 66,00 % af alle elever der forlader grundskolen påbegynder en gymnasial uddannelse, med STX på 45,77 % som den største aftager Uddannelser der ikke er nævnt i ovenstående dækker over en vifte af forskellige uddannelser fx søfartsuddannelserne. Antal elever der ikke går direkte i kompetencegivende ungdomsuddannelse dækker over en bred vifte af ønsker til fremtidige aktiviteter. Det kan være arbejde, produktionsskole, 10 klasse specialskoler, udlandsophold herunder High School osv. Dette er nærmere specificeret i opgørelsen på side 11. Grunden til at nogle elever ikke har udfyldt tilmelding kan fx være at de er langtidssyge at de ikke har kunnet træffes at de ikke er fagligt parate til at blive tilmeldt en ungdomsuddannelse at de ikke er parate til et uddannelsesforberedende forløb Udviklingen fra Ansøgere til ungdomsuddannelserne fra folke- og privatskoler i Århus Ansøgere til 10. klasse er ikke medtaget Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Teknisk Skole EUD , , , ,13 Handelsskolen EUD 135 6, , , ,11 Landbrugsskole 7 0,33 6 0,29 3 0,13 2 0,09 STX , , , ,77 Studenterkursus 4 0,19 0 0,00 1 0,04 0 0,00 HHX , , , ,79 HTX 130 6, , , ,99 HF 49 2, , , ,45 Social- og sundhedsuddannelse 40 1, , , ,27 Anden uddannelse 89 4, , , ,52 EGU 10 0,47 5 0, ,56 4 0,18 Arbejde/andet/ikke udfyldt 148 6, , , ,72 I alt , , , ,00 Bemærkninger til udviklingen fra 2006 til 2007: Side 3 af 12

4 Antallet af elever der vælger at fortsætte på en gymnasial uddannelse er stort set uændret fra 66,1 % i 2006 til 66,0 % i Der er dog visse forskydninger inden for området. Det almene gymnasium og HF oplever en mindre stigning, der modsvares af et tilsvarende fald fra HHX og HTX. For erhvervsuddannelsernes vedkommende (Tekniske EUD, Merkantil EUD, Landbrugsskole og Social- og sundhed), er der samlet set et fald i antallet af elever, der søger disse uddannelser, fra 22,05 % i 2006 til 20,60 % i Kun social- og sundhedsuddannelserne har oplevet en mindre fremgang. Gruppen af unge, der ikke går direkte i uddannelse, stiger fra 9,72 % i 2006 til 11,72 % i De efterfølgende tabeller viser udviklingen fra i folkeskoletallene uden eleverne fra områderne: Heltidsundervisningen (HU), Undervisning & Arbejde (U&A) og kuratorerne. Valgene for disse elever opgøres særskilt. I 2005 blev opgørelsesmetoden ændret for kategorien anden uddannelse idet kuratorelever i 9. specialklasse, der visiteres til 10. specialklasse, tidligere blev registreret under anden uddannelse. Fra 2005 er de blevet registreret under ikke i kompetencegivende uddannelse med den begrundelse, at de ikke vælger men indstilles eller visiteres. 9. klassernes uddannelsesvalg 2003 til 2007 Folke- og privatskoler kl. egen/anden skole 40,89 38,84 40,6 35,47 33, klasse efterskole 21,52 17,94 20,36 20,82 21, klasse i alt 62,40 56,78 60,96 56,29 55,07 EGU 0,24 0,20 0,04 0,15 0,04 Teknisk Skole EUD 4,43 4,23 3,28 4,87 4,46 Handelsskolen EUD 1,42 1,32 1,34 1,51 1,10 Landbrugsskole 0,04 0,20 0,14 0,04 0,04 STX 20,62 24,07 22,41 25,31 25,98 HHX 3,05 4,63 3,64 4,84 5,05 HTX 2,48 2,63 2,2 2,53 2,41 Social- og sundhedsudd. 0,32 0,52 0,51 0,72 0,73 Anden uddannelse 2,40 1,87 0,61 0,57 0,29 Arbejde/andet/ikke udfyldt 2,60 3,55 4,9 3,17 4,83 Sum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever Bemærkninger til udviklingen fra : Tendensen med at eleverne i mindre omfang vælger at fortsætte i 10. klasse fortsætter. Således vælger kun 55,07 % i 2007 mod 56,29 % i 2006 at fortsætte i 10 klasse direkte fra 9. klasse. Side 4 af 12

5 Antallet af elever der vælger at fortsætte på en gymnasial uddannelse er stigende fra 32,68 % i 2006 til 33,44 % i Det er forskydninger inden for området. Det almene gymnasium og HHX oplever en mindre fremgang, hvorimod der er en lille tilbagegang for HTX. For erhvervsuddannelsernes vedkommende (Tekniske EUD, Merkantil EUD, Landbrugsskole og Social- og sundhed), er der samlet set et fald i antallet af elever, der søger disse uddannelser, fra 7,14 % i 2006 til 6,33 % i Der er en stigning i antallet af elever, der ikke går direkte i uddannelse fra 3,17 % i 2006 til 4,83 % i Ansøgere til ungdomsuddannelse fra 10. klasse i folkeskolerne og privatskolerne i Århus Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Teknisk Skole EUD , , , ,30 Handelsskolen EUD 101 9, , , ,16 Landbrugsskole 2 0,20 2 0,20 2 0,19 0 0,00 STX , , , ,69 Studenterkursus 2 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 HHX , , , ,83 HTX 64 6, , , ,89 HF 49 4, , , ,84 Social- og sundhedsudd. 27 2, , , ,19 Anden uddannelse 21 2, , , ,28 EGU 5 0,49 4 0,41 4 0,36 1 0,11 Ikke i uddannelse 59 5, , , ,71 I alt , , , ,00 * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever Bemærkninger til 10. klassernes uddannelsesvalg : Antallet af elever der vælger at fortsætte på en gymnasial uddannelse er faldende fra 61,27 % i 2006 til 59,30 % i Der er forskydninger inden for området. Det almene gymnasium og HF oplever en mindre fremgang, hvorimod der er tilbagegang for HTX og HHX. For erhvervsuddannelsernes vedkommende (Tekniske EUD, Merkantil EUD, Landbrugsskole og Social- og sundhed), er der samlet set en stigning i antallet af elever, der søger disse uddannelser, fra 28,91 % i 2006 til 29,65 % i Antallet af unge der ikke går i uddannelse stiger fra 7,39 % i 2006 til 8,71 % i Side 5 af 12

6 9. og 10. klassernes uddannelsesvalg 2007 Folkeskoler i Århus Kommune Fra 9. klasse Fra 10. klasse I alt fra 9. fra og 10. Antal elever der har ønsket Piger Drenge Piger Drenge procent procent procent 10. klasse folkeskolen , klasse folkeskole m/ brobygning , klasse fri grundskole , klasse fri grundskole m/ brobygning , klasse efterskole , klasse efterskole m/ brobygning , klasse på hus- og håndarbejdsskole ,55 Tilmeldt 10. skoleår ,00 Erhvervsuddannelserne 55,39 De merkantile uddannelser ,18 13,46 6,93 Teknologi og kommunikation ,89 3,04 2,41 Bygge og anlæg ,82 5,35 4,58 Håndværk og teknik ,30 0,72 0,69 Fra jord til bord ,38 1,88 1,26 Mekanik, transport og logistik ,76 2,17 1,89 Service ,72 4,78 2,86 Faglært landmand ,04 0,00 0,06 Social- og sundhedsuddannelse 6,09 31,40 20,68 Grundforløbet ,76 3,76 2,52 Social- og sundhedshjælper ,00 0,29 0,11 Pædagogisk grunduddannelse ,00 0,00 0,00 Gymnasiale uddannelser 0,76 4,05 2,63 Studentereksamen - stx ,03 24,89 43,76 Studenterkursus ,00 0,00 0,00 Højere forberedelseseksamen - hf ,00 6,80 2,69 Højere handelseksamen - hhx ,07 15,05 12,83 Højere teknisk eksamen - htx ,49 5,35 5,50 Andet 32,60 52,10 64,78 EGU erhvervsgrunduddannelse ,04 0,14 0,11 Uddannelser som ikke er nævnt ovenstående ,25 1,74 1,03 Antal elever, der ikke går direkte i uddannelse ,81 8,68 8,59 Antal elever, der endnu ikke har udfyldt tilmeldingen ,06 1,88 2,18 I alt ,00 100,00 100,00 * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever Side 6 af 12

7 Ansøgere til ungdomsuddannelserne fra folkeskolerne i Århus Kommune Ansøgere til 10. klasse er ikke medtaget Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Teknisk Skole EUD , , , ,69 Handelsskolen EUD 123 7, , , ,93 Landbrugsskole 5 0,29 5 0,30 3 0,20 1 0,06 STX , , , ,76 Studenterkursus 3 0,17 0 0,00 1 0,01 0 0,00 HHX , , , ,83 HTX 113 6, , , ,50 HF 40 2, , , ,69 Social- og sundhedsudd. 32 1, , , ,63 Anden uddannelse 29 1, , , ,03 EGU 10 0,57 5 0,30 8 0,44 2 0,11 Ikke i uddannelse 129 7, , , ,77 I alt , , , ,00 * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever 9. klasse kl. egen/anden skole 42,29 39,44 40,92 36,84 33, klasse efterskole 21,44 17,72 20,29 19,97 21, klasse i alt 63,73 57,16 61,21 56,80 55,39 EGU 0,29 0,20 0,04 0,17 0,04 Erhvervsuddannelser Teknisk Skole EUD 4,53 4,57 3,25 5,10 4,86 Handelsskolen EUD 1,54 1,12 1,5 1,53 1,18 Landbrugsskole 0,05 0,19 0,13 0,04 0,04 Gymnasiale uddannelser STX 19,75 24,52 22,83 24,11 25,03 HHX 3,37 4,76 3,48 4,62 5,07 HTX 2,65 2,84 2,36 2,75 2,49 Social- og sundhedsuddannelse 0,39 0,37 0,6 0,83 0,76 Anden uddannelse 1,49 0,70 0,73 0,61 0,25 Arbejde/andet/ikke udfyldt 2,22 3,54 3,82 3,44 4,86 Sum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Antal elever * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever Side 7 af 12

8 10. klasse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Teknisk Skole EUD , , , ,95 Handelsskolen EUD 99 11, , , ,46 Landbrugsskole 1 0,01 2 0,26 2 0,24 0 0,00 STX , , , ,89 Studenterkursus 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 HHX , , , ,05 HTX 52 6, , , ,35 HF 40 4, , , ,80 Social- og sundhedsuddannelse 24 2, , , ,05 Anden uddannelse 14 1, , , ,74 EGU 5 0,60 4 0,52 4 0,49 1 0,14 Ikke i uddannelse 53 6, , , ,56 I alt , , , ,00 * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever Frekvensen for ønsket gymnasial uddannelse pr. 15. marts 2006 og 2007 Folkeskolerne i Århus Kommune klasse 10. klasse 9. klasse 10. klasse STX HHX HTX STX HHX HTX HF STX HHX HTX STX HHX HTX HF Skole % % % % % % % % % % % % % % Bakkegårdsskolen 9,7 9,7 3,2 20,7 3,4 0,0 Beder Skole 19,3 1,8 1,8 29,0 31,0 3,0 2,0 16,4 0,0 0,0 27,3 30,7 4,5 1,1 Ellekærskolen 20,5 0,0 2,6 3,6 14,3 3,6 Elsted Skole 15,8 8,8 0,0 26,7 6,7 1,7 Engdalskolen 29,9 3,9 6,5 38,4 1,4 1,4 Fjordsgades Skole 34,0 6,0 0,0 37,7 3,8 0,0 Frydenlundskolen 12,5 0,0 6,3 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 Gammelgårdskolen 28,6 1,1 2,2 26,9 1,3 1,3 Grønløkkeskolen 9,1 4,5 0,0 25,0 7,8 15,8 4,7 15,4 5,1 5,1 10,3 12,1 15,5 10,3 Hasle Skole 18,6 7,0 4,7 31,8 6,8 4,5 Hasselager Skole 16,3 6,3 7,5 25,4 4,2 1,4 Holme Skole 18,8 0,0 2,1 18,6 5,1 8,5 Højvangskolen 26,9 0,0 9,6 10,3 15,5 3,4 Hårup Skole 17,1 0,0 5,7 22,7 2,3 2,3 Jellebakkeskolen 31,1 8,2 0,0 22,8 3,5 1,8 Katrinebjergskolen 20,6 0,0 1,6 16,9 3,1 6,2 Kragelundskolen 29,3 0,0 2,4 11,1 6,7 0,0 Lystrup Skole 28,6 5,7 0,0 35,1 5,4 0,0 Læssøesgades Skole 18,2 0,0 9,1 0,0 3,4 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 Malling Skole 10,4 6,3 4,2 20,8 4,2 0,0 Møllevangskolen 36,1 5,6 0,0 22,0 10,0 10,0 Mårslet Skole 21,3 4,9 0,0 25,4 6,3 3,2 Nordgårdskolen 3,2 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 Side 8 af 12

9 Næshøjskolen 17,1 12,2 2,4 23,7 0,0 0,0 Risskov Skole 44,9 7,2 1,4 57,9 4,2 1,1 Rosenvangskolen 33,8 7,8 31,6 0,0 1,3 Rundhøjskolen 15,8 0,0 10,5 30,4 20,9 3,5 2,6 14,3 28,6 0,0 32,5 17,9 4,1 3,3 Sabro-Korsvejskolen 25,0 0,0 3,1 22,6 0,0 3,2 Samsøgade Skole 36,2 5,8 4,3 26,2 3,3 0,0 Skjoldhøjskolen 28,4 4,5 1,5 44,3 10,1 8,9 15,2 32,8 10,3 10,3 27,3 18,2 6,1 15,2 Skovvangskolen 18,8 8,3 2,1 16,7 4,8 4,8 Skæring Skole 18,3 7,0 1,4 30,8 7,7 0,0 Skødstrup Skole 32,7 11,5 0,0 28,8 0,0 1,7 Skåde Skole 37,1 5,7 0,0 38,6 5,3 3,5 Solbjergskolen 12,5 7,5 2,5 30,9 17,7 10,9 7,3 24,4 0,0 6,7 33,3 15,6 2,2 11,1 Strandskolen 45,6 11,8 1,5 30,5 3,7 2,4 Sødalskolen 15,4 3,8 0,0 21,1 10,5 0,0 Sølystskolen 30,4 4,3 0,0 26,9 17,3 1,9 3,8 54,8 4,8 0,0 18,9 8,1 2,7 0,0 Søndervangskolen 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Århus Ungdomsskole 14,5 24,2 1,6 6,5 18,4 8,2 0,0 20,4 Tilst Skole 27,0 3,2 3,2 22,5 8,8 2,5 Tovshøjskolen 5,0 0,0 0,0 22,6 4,8 4,8 8,1 3,7 7,4 7,4 46,4 0,0 3,6 0,0 Tranbjerg Skole 5,0 5,0 35,0 9,5 14,3 0,0 Vejlby Skole 37,1 5,7 2,9 33,0 17,5 1,3 3,8 14,3 0,0 7,1 23,3 19,8 3,5 5,8 Vestergårdskolen 15,6 0,0 0,0 21,3 7,9 23,6 4,5 22,7 15,9 0,0 26,7 4,0 12,0 8,0 Viby Skole 29,0 2,6 15,8 22,6 5,7 3,8 Virupskolen 10,5 0,0 0,0 24,2 0,0 1,6 Vorrevangskolen 16,7 2,8 0,0 14,0 9,3 2,3 Åby Skole 26,2 6,6 0,0 17,3 1,9 3,8 Side 9 af 12

10 Øvrige i Århus Kommune Fra 9. kl. Fra 10. kl. I alt fra 9. fra 10. Antal elever der har ønsket Piger Drenge Piger Drenge procent procent procent 10. klasse folkeskolen , klasse folkeskole m/ brobygning , klasse fri grundskole , klasse fri grundskole m/ brobygning , klasse efterskole , klasse efterskole m/ brobygning , klasse på hus- og håndarbejdsskole ,95 Tilmeldt 10. skoleår ,52 Erhvervsuddannelserne 58,10 De merkantile uddannelser ,90 6,45 2,67 Teknologi og kommunikation ,95 3,23 1,33 Bygge og anlæg ,81 0,00 5,33 Håndværk og teknik ,00 0,00 0,00 Fra jord til bord ,95 3,23 1,33 Mekanik, transport og logistik ,00 0,00 0,00 Service ,00 0,00 0,00 Faglært landmand ,95 0,00 1,33 Social- og sundhedsuddannelse 8,57 12,90 12,00 Grundforløbet ,95 0,00 1,33 Social- og sundhedshjælper ,00 0,00 0,00 Pædagogisk grunduddannelse ,00 0,00 0,00 Gymnasiale uddannelser 0,95 0,00 1,33 Studentereksamen - stx ,00 0,00 0,00 Studenterkursus ,00 0,00 0,00 Højere forberedelseseksamen - hf ,00 0,00 0,00 Højere handelseksamen - hhx ,00 0,00 0,00 Højere teknisk eksamen - htx ,00 0,00 0,00 Andet 0,00 0,00 0,00 EGU erhvervsgrunduddannelse ,90 3,23 2,67 Uddannelser som ikke er nævnt ovenstående ,33 22,58 18,67 Antal elever, der ikke går direkte i uddannelse ,90 61,29 58,67 Antal elever, der endnu ikke har udfyldt tilmeldingen ,76 0,00 6,67 I alt ,00 100,00 100,00 9. og 10. Side 10 af 12

11 Opgørelse over de elever der ikke tilmelder sig uddannelserne på FTU skemaet Folkeskoler, øvrige og privatskoler Uddannelse Arbejde Produktionsskole Udlandet Uafklaret Andet i alt 9. kl. drenge kl. piger kl. drenge kl. piger Sammenligning Uddannelse Arbejde Produktionsskole Udlandet Uafklaret Andet 2007 (procent) 5,86 25,78 26,95 16,80 8,59 17, (procent) 24,00 22,30 16,50 6,60 14,90 15, (procent) 18,40 27,20 15,00 16,70 3,50 19,30 Udviklingen i forhold til 2005 Der er procentvis en stor stigning i antallet af elever, der søger til produktionsskolerne og i gruppen af unge, der vælger et år i udlandet inden uddannelse. Antallet af uafklarede falder markant. Bemærkninger til kategorierne Uddannelse omfatter unge, der søger 11 skoleår på efterskole, ungdomshøjskole, erhvervsforskole, særlige specialskoletilbud og andre skoletilbud. Udlandet omhandler unge, der for de flestes vedkommende søger High School eller andet ophold i udlandet. En del af disse unge har tilmeldt sig uddannelse 2008 eller på anden måde angivet planlagt uddannelsesforløb. Andet omfatter samt en gruppe elever med særlige problemstillinger fx meget fravær fra grundskolen, er syge, i fængsel eller er anbragt uden for hjemmet. Ungdommens Uddannelsesvejledning har særlig opmærksomhed på denne brede gruppe af unge, der ikke har valgt at starte på en kompetencegivende ungdomsuddannelse i Side 11 af 12

12 Samsø Kommune Fra 9. klasse Fra 10. klasse Piger Drenge Piger Drenge I alt og 10. klasse klasse 10. klasse folkeskolen 0 0,00 0, klasse folkeskole m/ brobygning ,05 12, klasse fri grundskole 0 0,00 0, klasse fri grundskole m/ brobygning 0 0,00 0, klasse efterskole ,62 30, klasse efterskole m/ brobygning 0 0,00 0, klasse på hus- og håndarbejdsskole 0 0,00 0,00 Tilmeldt 10. skoleår 4 4 9,52 6,15 Erhvervsuddannelserne 76,19 49,23 De merkantile uddannelser 3 3 0,00 13,04 4,62 Teknologi og kommunikation 1 1 2,38 0,00 1,54 Bygge og anlæg 1 1 0,00 4,35 1,54 Håndværk og teknik 0 0,00 0,00 0,00 Fra jord til bord 0 0,00 0,00 0,00 Mekanik, transport og logistik 0 0,00 0,00 0,00 Service 1 1 0,00 4,35 1,54 Faglært landmand 2 2 0,00 8,70 3,08 Social- og sundhedsuddannelse 2,38 30,43 12,31 Grundforløbet 0 0,00 0,00 0,00 Social- og sundhedshjælper 0 0,00 0,00 0,00 Pædagogisk grunduddannelse 0 0,00 0,00 0,00 Gymnasiale uddannelser 0,00 0,00 0,00 Studentereksamen - stx ,14 43,48 20,00 Studenterkursus 0 0,00 0,00 0,00 Højere forberedelseseksamen - hf 0 0,00 0,00 0,00 Højere handelseksamen - hhx ,76 13,04 7,69 Højere teknisk eksamen - htx ,38 4,35 3,08 Andet 14,29 60,87 30,77 EGU erhvervsgrunduddannelse 0 0,00 0,00 0,00 Uddannelser som ikke er nævnt 1 1 2,38 0,00 1,54 ovenstående Antal elever, der ikke går direkte i ,76 8,70 6,15 uddannelse Antal elever, der endnu ikke har udfyldt 0 0,00 0,00 0,00 tilmeldingen I alt ,00 100,00 100,00 Side 12 af 12

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Bilag 6 - Oversigt over elevvandring klasse 2017/ september tal

Bilag 6 - Oversigt over elevvandring klasse 2017/ september tal Risskov Skole Skæring Skole Skødstrup Skole Strandskolen Sølystskolen Elev Skole Ellevangskolen Elsted Skole Hårup Skole Lystrup Skole Virupskolen Bakkegårdsskolen Katrinebjergskolen Lisbjergskolen Samsøgades

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Åbningstider på skoler og anlæg, pr

Åbningstider på skoler og anlæg, pr Åbningstider på skoler og anlæg, pr. 31.05.18 Mandage torsdage fra 15 22, hele skoleåret Ellekærskolen, klasse- og faglokaler Katrinebjergskolen, klasse- og faglokaler Elsted Skole, klasse- og faglokaler

Læs mere

Aarhus Kommune. Aarhus Kommune

Aarhus Kommune. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Garantidistrikt Ændring Ændring Grenåvej Øst 1.16 1.87 1.92 1.11 1.136 1.172 156 1.28 1.36 1.431 1.473 1.58 1.52 24 Grenåvej Vest 817 847 85 848 843 842 24 1.49 1.25 1.54 1.75 1.17 1.117

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juli 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Fakta. Fakta. Aarhus Kommune

Fakta. Fakta. Aarhus Kommune Fakta Fakta 0. klasser til kommende skoleår Børnehaveklassedannelsen på den enkelte skole er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens bestemmelser samt de byrådsbesluttede rammer i Styrelsesvedtægten.

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Fakta. Aarhus Kommune

Fakta. Aarhus Kommune Fakta Fakta 0. klasser til kommende skoleår Børnehaveklassedannelsen på den enkelte skole er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens bestemmelser samt de byrådsbesluttede rammer i Styrelsesvedtægten.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/2019 KOMMUNERAPPORT. Aarhus Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/2019 KOMMUNERAPPORT. Aarhus Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/2019 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Læring og Udvikling Grøndalsvej 2, 8260 Viby J Side 1 af 22 Besvarelse af 10-dages forespørgsel om udviklingen i læseresultater og i resultaterne for hhv. dansk og matematik for afgangsklasserne på de

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2018

AFBRUDSRAPPORTEN 2018 AFBRUDSRAPPORTEN 2018 Opgørelse for Aarhus Kommune over 15 24-åriges afbrud fra ungdomsuddannelser og aktivitet efter afbrud. Rapporten omfatter skoleåret 2017 2018 UU Aarhus-Samsø - Unge & Uddannelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder:

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Forventninger til læringsplatformen Tekniske IT-kompetencer IT-didaktiske

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2017

AFBRUDSRAPPORTEN 2017 AFBRUDSRAPPORTEN 2017 Opgørelse for Aarhus Kommune over 15 24-åriges afbrud fra ungdomsuddannelser og forløb efter afbrud i perioden 1. august 2016-31. juli 2017 UU Aarhus-Samsø - Unge & Uddannelse JOBCENTER

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse 1. klasse Struer Statsgymnasium Tina Boel van Ingen Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 1. klasse 1. klasse Efterskoler Folkeskoler incl Special Friskoler og private grundskoler Husholdnings-

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven.

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Det skal i første omgang bemærkes, at UU Vejle har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport 2011 Afrapportering af kriminalitetstal SSP Aarhus, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Telefon: 89 40 47 90. ssp@mbu.aarhus.dk FORORD Årsrapporten

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2017 - Bilag UU Nordvestjylland var i oktober 2016 på besøg på Færch Plast i Holstebro som led i Industriens kampagne Hands On for at skabe opmærksomhed om industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Socialdemokratiet vedrørende principudvikling i skolebestyrelserne

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Socialdemokratiet vedrørende principudvikling i skolebestyrelserne Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Socialdemokratiet vedrørende principudvikling i skolebestyrelserne Spørgsmål: Børn og Unge har den 9. maj 2018 modtaget en forespørgsel fra den socialdemokratiske

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Sorø Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2011...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Ledelsessekretariatet BSF Politik og Strategi BSF Der er fremgang på det danske arbejdsmarked,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Datamaterialet er udarbejdet på grundlag af tilgængelig data på 2.289 uge der ved tilmeldingen på optagelse.dk havde bopæl i Vejle Kommune.

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17 årige: Sammenlignet med december 2011 kan vi konstatere en positiv tendens af unge, som er i

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune FTU 2019 Assens Kommune Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2019 - Assens Kommune Det politiske mål er, at alle unge i Danmark skal have en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1 Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1 17. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Analysens fundament... 2 2.1 Skoler og områder... 3 2.2 Prognose for udvikling i skolernes

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster

Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster Dokumentation af fremgangsmåde og metode - Jens Gundgaard, COWI 20. januar 2008 Undersøgelsen skal vise, hvordan unges uddannelsesmønster påvirkes

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt 1 Indhold Indledning... 3 10 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering Endelig prioritering skoletoiletpuljen Dette notat indeholder en opsamling og den endelige prioritering af skoletoiletpuljen til renovering

Læs mere

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland 2013 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) UU Vestsjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 19-03-2013 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers

Læs mere

Bilag 1 Den integrerede implementeringsmodel Kilde: Implementering af politik, af Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, 2008, Fig. 1.1, s. 18.

Bilag 1 Den integrerede implementeringsmodel Kilde: Implementering af politik, af Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, 2008, Fig. 1.1, s. 18. Bilag 1 Den integrerede implementeringsmodel Kilde: Implementering af politik, af Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, 2008, Fig. 1.1, s. 18. Bilag 2 Annonce og spørgeskema Overskrift: Oplevelsen

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen. EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER

KVALITETSRAPPORT. Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen. EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER KVALITETSRAPPORT Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1.

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1. 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 I dette notat redegøres for status den 5/9 2011 på de kommunale udskolingselevers uddannelsesvalg den 15/3 2011 1. Udskolingsresultatet

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Elevgrundlaget for den delvise udlægning af hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har ansøgt om en delvis udlægning af hf

Læs mere

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium.

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium. Datagrundlaget Samlet set viser data, at der ikke mangler STX-kapacitet i centrum af Aarhus. Det kan samtidig konstateres, at der ud over STX og HF ikke findes andre uddannelser ud over grundskoleniveau

Læs mere