6. Stoffer og materialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Stoffer og materialer"

Transkript

1 Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt håndklæde eller engangshåndklæde. Epoxy Epoxyforbindelser er stærkt allergifremkaldende stoffer. Allergi kan opstå selv efter kort tids påvirkning. Epoxyforbindelser er hyppige årsager til allergisk kontakteksem (overfølsomhedseksem). Kontakteksem ses især på hænderne. Eksem viser sig som rødme, kløe, småknopper og væskefyldte blærer. Ved kraftig eksem svulmer huden op og væsker. Epoxy bruges bl.a. i malevarer, fugtspærrer, gulvbelægninger, tætningsmaterialer til beton, fugemasser og klæbemidler. Epoxyharpikser er normalt den ene komponent i et tokomponentprodukt. Den anden komponent er hærderen. Det fremgår af brugsanvisningen, om et produkt indeholder epoxyharpiks eller andre epoxyforbindelser, f.eks. reaktive opløsningsmidler. Personer, der har eksem, epoxyallergi eller kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum), må ikke arbejde med disse produkter. 338

2 Isocyanater kan fremkalde eksem og allergisk astma. Astma er en overfølsomhedslidelse i lungerne, der viser sig ved anfaldsvis åndenød ved udsættelse for stofferne. Isocyanat Isocyanater anvendes bl.a. i malevarer, klæbemidler, tagunderstrygning, fugemasser, gulvbelægning og blødt og hårdt skum, f.eks. præisolerede fjernvarmerør. Isocyanat er ofte hærderkomponenten i et tokomponentsystem. Undertiden leveres hærder og harpiks færdigblandet. De mest almindeligt anvendte er MDI, TDI, HDI og IPDI. MDI er mindst flygtig og bør foretrækkes, hvis det er muligt. TDI (2,4- og 2,8- diisocyanatoluen) står på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Det fremgår af brugsanvisningen om produktet indeholder. Personer, der lider af astma, eksem, isocyanatallergi, kroniske lungelidelser eller har kraftig håndsved, må ikke arbejde med disse produkter. Malevarer, lime og fugemasser med indhold af epoxyharpiks og skal kodenummereres. Kodenummer 339

3 Epoxy- og isocyanatprodukter må ikke anvendes, hvis de kan erstattes af ufarlige, min- Sprøjteforbud Sprøjtning med produkterne uden for sprøjtekabiner og sprøjtebokse med effektiv ventilation er som udgangspunkt forbudt. Sprøjtning er dog tilladt i visse situationer, f.eks. af trægulve i visse sportshaller og udendørs sportsbaner. Der er tidsbegrænsninger ved dette arbejde afhængig af arbejdssituationen. Sprøjtearbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Alle, der skal arbejde med epoxy- eller isocyanatprodukter, skal gennemgå en særlig uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet. Desuden skal arbejdsgiveren sørge for, at der gives tilstrækkelig instruktion i det enkelte arbejdes udførelse. Uddannelse og instruktion Foranstaltninger 340

4 dre farlige eller mindre generende stoffer eller materialer. Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisning, der skal oplyse, om produktet indeholder epoxyharpiks, reaktive opløsningsmidler eller isocyanat. Produktets udhærdningstid skal også oplyses. Arbejdet tilrettelægges så påvirkningerne nedbringes mest muligt. Som minimum skal de sikkerhedsforskrifter, som kodenummeret anviser, følges. Det er vigtigt at undgå hudkontakt, og der skal bruges egnede handsker og egnet arbejdstøj. Desuden er det vigtigt at undgå indånding af eventuelle dampe eller aerosoler. Kun de, der arbejder med produkterne, må færdes i arbejdsområdet. Der skal opsættes advarselsskilte. I selve arbejdslokalet skal der så vidt muligt være adgang til håndvask med rindende håndvarmt vand. Vandhaner må ikke være håndbetjente. Der skal være adgang til brusebad med varmt og koldt vand. Der skal være egnet rensemiddel, mild sæbe, bløde engangshåndklæder samt egnede hudcremer. 341

5 Produkterne skal opbevares forsvarligt. Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder lægges i særlige affaldsbeholdere, tydeligt mærket med indholdet. Der skal findes førstehjælpsudstyr, herunder øjenskylleflaske. Der skal være særskilt omklædningsrum, hvor gangtøj og arbejdstøj opbevares adskilt. Personlig hygiejne Vær omhyggelig med den personlige hygiejne. Vask hænder før toiletbesøg og før spisning og gå evt. i bad straks efter arbejdets ophør. Der må ikke spises, drikkes og ryges på arbejdsstedet. Arbejdstøj, som anvendes ved arbejdet, må ikke bæres under spisning. 342

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988. Epoxyharpikser og isocyanater

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988. Epoxyharpikser og isocyanater At-VEJLEDNING C.0.7 Oktober 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988 Epoxyharpikser og isocyanater Vejledning om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater 2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note - 203-986-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note - 203-986-2 Sikkerhedsdatablad A 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 19-01-2011 Revision: 19-01-2011 / RMA Erstatter den: 07-12-2010

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg 09/2019. Branchevejledning om EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg 09/2019. Branchevejledning om EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER i Bygge & Anlæg 09/2019 Branchevejledning om EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Planlægning af arbejdet Valg af produkt...5 Sikkerhedsdatablade...6 APV ved arbejde

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 88239 DYRUP Gulvlak PUR Super - komponent A 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 03-12-2010 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vespox EP Klar B

Sikkerhedsdatablad. Vespox EP Klar B Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 62780 Udarbejdelsesdato: 26092008 Udarbejdet den:; Udarbejdet den: 26092008 / EJK Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1710435 Leverandør: Revision: 05-02-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: I

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 24-01-2005 Revideret den: 24-01-2005 / JP Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LEAKMASTER LV Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad LEAKMASTER LV Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 7082 Udarbejdet den: 4-0-2009 / MPE Anvendelse: En-komponent ekspanderende fugemasse/ lim 2. Fareidentifikation

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note --

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note -- Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Udarbejdet den: 08-12-2009 / LFJ Anvendelse: Byggebranchen. Lervejdal 14 D, Addit DK-8740 Brædstrup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-07-2010 / HSV Flisekompagniet DANESP Børstenbindervej 2 Anvendelse:

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farvervej 13

Sikkerhedsdatablad. Farvervej 13 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 4259 Leverandør: Udarbejdet den: -09-2007 / LW DAN-GLAS A/S Farvervej 3 Anvendelse: Primer til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 194280 Anvendelse: TEROSTAT 1K-PUR 9100 HVID

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 194280 Anvendelse: TEROSTAT 1K-PUR 9100 HVID 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 194280 Anvendelse: Tætningsmasse på polyurethanbasis, som hærder gennem luftfugtighed Emballage: Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2670 Greve

Sikkerhedsdatablad. 2670 Greve Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 24-04-2003 Titgemeyer Skandinavien A/S Udarbejdet den: 20-08-2007

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Saugskærvej 21

Sikkerhedsdatablad. Saugskærvej 21 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2069555 Leverandør: Revideret den: 04-06-2008 / MPE A. Walsteds Baadeværft A/S Saugskærvej 21

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : EP-V Gulvmaling PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1535614 Anvendelse: Én komponent lim og tætningsmasse. Henkel Norden AB, Copenhagen Hørskætten 3 DK-2630 Taastrup Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1535614 Anvendelse: Én komponent lim og tætningsmasse. Henkel Norden AB, Copenhagen Hørskætten 3 DK-2630 Taastrup Tel. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 1535614 Anvendelse: Én komponent lim og tætningsmasse Emballage: - Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Hørskætten 3 DK-2630 Taastrup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation:

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation: Trælim PU Lys 421 DK - Side 1/4 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: Trælim PU Lys 421 Varetype: 1-komponent fugthærdende polyurethanlim.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farvervej 13

Sikkerhedsdatablad. Farvervej 13 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 4232 Leverandør: Udarbejdet den: -09-2007 / LW DAN-GLAS A/S Farvervej 3 Anvendelse: Primer til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Alkorplus 81068

SIKKERHEDSDATABLAD. Alkorplus 81068 Produktnavn: Versionsnr: 3 Side 1/5 Oprettet: 06. okt. 2005 Udstedelsesto: 01. sep. 2010 erstatter: 07. nov. 2008 Printto: 01-09-2010 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Xi R43, R36/ %

SIKKERHEDSDATABLAD. Xi R43, R36/ % Hereaus lim 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Hereaus lim Varetype: PD955M-30 Leverandør: HIN A/S Langmarksvej 29 8700 Horsens Telefon: 7625 9090 Telefax:

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Speciment Vandig Epoxymaling komponent A

Sikkerhedsdatablad Speciment Vandig Epoxymaling komponent A Sikkerhedsdatablad Speciment Vandig Epoxymaling komponent A Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Udarbejdet: 19-05-2016 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 26-04-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 26-04-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26042012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Under anmeldelse Handelsnavn: Vespucrete

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer.

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Hud og kemi De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Vejledningen handler om de vigtigste krav til forebyggelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PU Helårsskum 582 NBS PU Præcisionsskum 583 PU Brandskum 588 NBS PU Brandskum 589

SIKKERHEDSDATABLAD. PU Helårsskum 582 NBS PU Præcisionsskum 583 PU Brandskum 588 NBS PU Brandskum 589 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: PU Helårsskum 582 NBS PU Præcisionsskum 583 PU Brandskum 588 NBS PU Brandskum 589 PU Montageskum

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning MICOPOX P COMP B

Leverandørbrugsanvisning MICOPOX P COMP B Leverandørbrugsanvisning MICOPOX P COMP B 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Importør MICOPOX P COMP B Beton-apoteket ApS Naverland 2 2600 Glostrup Danmark Telefon

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Sikkerhedsdatablad Produktnr.: 2806/2807/2809 (B) Revisionsdato: 2003-01-20 Erstatter: 1998-10-23 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Produktets navn og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 101400 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 101400 Anvendelse: 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRnr. 101400 Anvendelse: Støbe og imprægneringsmiddel til materialografiske emner Emballage: 1 l Leverandør: Struers A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1193095 Revideret den: 16-03-2004 / LBN Erstatter den: 20-03-2003 Anvendelse: Primer. Leverandør: Würth Danmark A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ardex EG 8, stampasta 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Ardex EG 8, stampasta 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1 Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-06-2010 / JRO Ardex Skandinavia A/S Marielundvej 4 Anvendelse:

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder At-meddelelse nr. 1.03.1 September 1998 Erstatter: Juli 1997 Baggrund Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning. Denne At-meddelelse oplyser

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Nyhedsbrev nr. 8/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17-1 Arbejde med formolier Maj 2006 Opdateret august 2019 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 822-06-0 212-485-8 < 0,5%

SIKKERHEDSDATABLAD 822-06-0 212-485-8 < 0,5% PUR-Hærder 0610-84150 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: PUR-Hærder 0610-84150 Varetype: Isocyanathærder Producent/Importør: Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23102017 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vespox EWKLAR Komponent B Produktnr.:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Permacor Hærder 2330/00

1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Permacor Hærder 2330/00 Dato: 25.04.2005 Erstatter: 11.10.1999 Side: 1(5) 1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Permacor Hærder 2330/00 Firmanavn: Baden-Jensen A/S Adresse: Baltorpbakken

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40200030, 40200029

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40200030, 40200029 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: 101400 Emballage: Cat. No. 40200030, 40200029 1 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Følbar mærkning på emballagen. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

Følbar mærkning på emballagen. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad PU skum 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt: Droppen PU skum Revisionsdato: 31.08.2006 Varenr.: 5045 Produceret for: A/S Harald Nyborg, A. Jacobsens Vænge

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Side 1 af 5 Nummer: 43996 Titel: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Kort titel: Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 06-11-2004 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger EP Epoxyspartelmasse, komp. A

Sikkerhedsdatablad. Flügger EP Epoxyspartelmasse, komp. A Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-06-2013 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger EP Epoxyspartelmasse,

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Klæbestoffer, rød farefarve Leverandør: Au2parts Agerøvej 49, Tilst 8100 Århus C Tlf.: 87 45 44 44 Mail: au2parts@au2parts.dk IDENTIFIKATION AF STOF/MATERIALE KATEGORI: au2parts leverer et bredt udvalg

Læs mere

DK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

DK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: AMPREG 20 RESIN Side /5 SIKKERHEDSDATABLAD DK. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: AMPREG 20 RESIN Varetype: Lamineringsepoxy resin Leverandør: Hallkvist Trading

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer.

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. 14-08-2006 Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Skemaer 14-08-2006 Billede Billede Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Læs mere

WEBINAR Nyt epoxy-kursus

WEBINAR Nyt epoxy-kursus WEBINAR Nyt epoxy-kursus 6. December 2017 Præsentation ved Casper Burlin og Christina Stougaard Hansen, Industriens Uddannelser Program 1. Baggrunden for ændringen af epoxy-kurset: Arbejdsmiljørådets anbefalinger

Læs mere

Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen

Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen At-meddelelse nr. 4.01.7 September 1998 Denne At-meddelelse vejleder om, hvordan folkeskoler og andre skoler med undervisning svarende til folkeskolen

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15012012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Prnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. DYRUP Gulvlak PUR Super - komponent A

Sikkerhedsdatablad. DYRUP Gulvlak PUR Super - komponent A Sikkerhedsdatablad Revision: 12122012 Erstatter: Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Gulvlak PUR Super komponent

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 202-849-4 215-535-7 265-199-0

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 202-849-4 215-535-7 265-199-0 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 66123 Leverandør: Udarbejdet den: 10-10-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 188320 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 188320 Anvendelse: SDSID: 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRnr. 188320 Anvendelse: Støbe og imprægneringsmiddel til materialografiske emner Emballage: 1 l Leverandør: Struers

Læs mere

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem!

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Hos 1/3 opstår håndeksemet allerede inden 20 års alderen. Mange kender til, at huden på hænderne bliver tør og skællende når vinteren banker på - det er tegn

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. Produkt: BERLACRYL Hærder 042.900.080 (186-0) Nr. Dato: 14.09.2006 Erstatter: Side: 1(5)

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. Produkt: BERLACRYL Hærder 042.900.080 (186-0) Nr. Dato: 14.09.2006 Erstatter: Side: 1(5) Dato: 14.09.2006 Erstatter: Side: 1(5) 1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: BERLACRYL Hærder 042.900.080 Firmanavn: Baden-Jensen A/S Adresse: Baltorpbakken

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Interior Whiteboard Finish, komp. B

Sikkerhedsdatablad. Flügger Interior Whiteboard Finish, komp. B Sikkerhedsdatablad Revision: 01-01-2012 Erstatter: 01-11-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Interior

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Interior Whiteboard Finish, komp. A

Sikkerhedsdatablad. Flügger Interior Whiteboard Finish, komp. A Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-11-2011 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Interior Whiteboard Finish,

Læs mere

Hudpleje. Valg af rengøringsmiddel. Vær kritisk ved valg af rengøringsmiddel

Hudpleje. Valg af rengøringsmiddel. Vær kritisk ved valg af rengøringsmiddel Hudpleje Huden er koppens barriere mod omverdenen, og hudens funktion er bl.a. at forhindre, at der trænger skadelige stoffer ind i kroppen. En normal og sund hud har en god evne til at modstå angreb fra

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PRnr. 88320 (*) Anvendelse: Støbe og imprægneringsmiddel til materialografiske emner Emballage: 1 l Leverandør: Struers

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Comtec 402 Bandage

Sikkerhedsdatablad. Comtec 402 Bandage Sikkerhedsdatablad Revision: 08-03-2012 Erstatter: 02-11-2009 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Comtec 402

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: 1016283 Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer

Læs mere

Epoxy og isocyanater. Undervisningsmateriale om elektronikindustrien

Epoxy og isocyanater. Undervisningsmateriale om elektronikindustrien Epoxy og isocyanater Undervisningsmateriale om elektronikindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70 23 15 43 Telefax:70 23 15 40 E-mail:ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk MDI brugere Revision 2015 1 2 Walk the Talk - MDI brugere Indhold Væsentlige data God praksis Når ting går skævt... Dialog 3 MDI-klassificering i henhold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger EP-V Gulv, komp. B

Sikkerhedsdatablad. Flügger EP-V Gulv, komp. B Sikkerhedsdatablad Revision: 01-05-2014 Erstatter: 01-01-2012 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger EP-V Gulv,

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ThermoDyn Classic / tør-fugefri gulvbelægning

Sikkerhedsdatablad. ThermoDyn Classic / tør-fugefri gulvbelægning Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 12-05-2016 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ThermoDyn Classic / tør-fugefri

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP Epoxy Primer Trykdato: 28.10.2009 Revision: 28.10.2009

SIKKERHEDSDATABLAD LIP Epoxy Primer Trykdato: 28.10.2009 Revision: 28.10.2009 SIKKERHEDSDATABLAD LIP Epoxy Primer Trykdato: 28.10.2009 Revision: 28.10.2009 1. Identifikation af stoffet/materialet og Leverandøren Produktnavn: LIP Epoxy Primer PR-nr.: 41903 Art. Nr.: 80063-80056 Produkttype:

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Tjærefjerner

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Tjærefjerner Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1427912 Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Industrivænget 6, 4540 Fårevejle, Tlf: 59265706 Oplysninger om regulering

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 26-04-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 26-04-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26042012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Under anmeldelse Handelsnavn: Vespuflex

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 17-11-2014 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 17-11-2014 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 17112014 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: STANLEY RAPID EPOXY HARDENER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bygma PU Håndskum Bygma PU NBS Skum. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Bygma PU Håndskum Bygma PU NBS Skum. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: Bygma PU Håndskum Bygma PU NBS Skum Varetype: 1-komponent polyurethanskum. PR-nummer: 1859627 Anvendelsesområde:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 2004-12-29 Produktnr. 516614 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. 2004-12-29 Produktnr. 516614 Anvendelse: TEROMIX 6700, komp. A 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/4 TEROMIX 6700, komp. A PR-nr. 516614 Anvendelse: Alsidig karosserilim i praktisk dobbeltpatron Leverandør: Henkel Norden

Læs mere

6. FORHOLDSREGELER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6. FORHOLDSREGELER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Loctite Corporation SIKKERHEDSDATABLAD 3422A PR Nr: Endnu ikke tildelt 0209050 2.01 DK DA 27.03.2003 MSDS_DK Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med EC direktiv 1999/45/EC og 2001/58/EC

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Forbehandling af mineralflader som f.eks. tegl, beton

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 04-07-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 04-07-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 04072012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Under anmeldelse Handelsnavn: Vespox

Læs mere

6. FORHOLDSREGELER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6. FORHOLDSREGELER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 9455A PR Nr: Endnu ikke tildelt 0210004 1.01 DK DA 05.07.2005 MSDS_DK Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med EC direktiv 1999/45/EC og 2001/58/EC og giver information om sikker håndtering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 04-03-2016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Profloor EW 60 TopCoat A Produkt-nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40200051, 40200048, 40200049

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40200051, 40200048, 40200049 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: 988320 Emballage: Cat. No. 40200051, 40200048, 40200049 1 l 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Producent/leverandør oplysning. Gade/postbox: Præstemosevej 2-4

Producent/leverandør oplysning. Gade/postbox: Præstemosevej 2-4 Leverandørbrugsanvisning efter dir. 2001/58/EC og At's bekg. 559/2002 Trykkedato: 22.01.2003 Side: 1/7 Revideret: 13.04.2002 LB-NR: 031-00034998.0000 * 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Læs mere