Fagvalg i de gymnasiale uddannelser Reform af de gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 Fagvalg i de gymnasiale uddannelser af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret med faktiske tal for Som noget nyt er hf med. Der er for hver uddannelse kort beskrevet ændringerne i studenternes valg af fag for de fire uddannelser efter reformen. Næste efterår vil data for 2009 blive opdateret. Tallene afviger ikke væsentligt fra de tidligere offentliggjorte, trods en lidt anderledes undersøgelsespopulation. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Med virkning fra d. 1. august 2005 er alle fire gymnasiale uddannelser stx, hf, hhx og htx blevet ændret i deres opbygning og indhold. Alle fire uddannelser retter sig imod unge, som har interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Uddannelserne giver generel studiekompetence, men adgang til en konkret videregående uddannelse afhænger af den enkelte elevs eller kursists valg af fag og den pågældende uddannelses specifikke optagelseskrav. Studiekompetencen sikres ved, at de unge tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem fagene og samspillet imellem dem. Struktur Hver uddannelse indeholder en specifik obligatorisk fagrække, som er fælles for alle elever i uddannelsen. I stx, hhx og htx udbyder hver skole desuden et antal forskellige studieretninger (pakker med typisk tre fag) og valgfag, som eleverne vælger imellem. I hf vælger eleverne imellem de valgfag, skolen udbyder. Eleverne har dermed en vis indflydelse på, hvordan deres uddannelse sammensættes, men langt de fleste fag er fælles for alle elever. UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 1 af 21

2 I alle uddannelserne indgår endvidere flerfaglige forløb, blandt andet med sigte på at styrke elevernes studieparathed, herunder evnen til at anvende viden og metoder fra flere fag til belysning af tværgående temaer og problemstillinger og evnen til at sammenholde fagenes viden og metoder. Stx og hf indeholder en bred fagrække inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Hhx fokuserer på virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Htx fokuserer på teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag. For stx, hhx og htx gælder, at det er skolen, der sammensætter de enkelte studieretninger. De fag, der udgør studieretningen, skal være nærtstående og give gode muligheder for fagligt samarbejde. Studieretningerne danner udgangspunkt for klassedannelsen. Elever på en bestemt studieretning bliver undervist sammen i alle de obligatoriske fag og i studieretningsfagene, hvorimod eleverne vælger deres valgfag på tværs af studieretningerne. Valget af studieretning finder sted ved afslutningen af grundforløbet, dvs. efter det første halve år. 2. Stx Indhold Obligatoriske fag og niveauer er dansk A, engelsk, 2. fremmedsprog eller A, historie A, oldtidskundskab, fysik, idræt, et kunstnerisk fag, matematik, religion og samfundsfag. Desuden mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi på -niveau. Som hovedregel skal hver elev desuden afslutte mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi eller naturgeografi på -niveau. Det obligatoriske kunstneriske fag vælges blandt fagene billedkunst, dramatik, mediefag og musik. 2. fremmedsprog vælges blandt følgende muligheder: Fransk fortsættersprog og A, tysk fortsættersprog og A, fransk begyndersprog A, italiensk A, russisk A, spansk A og tysk begyndersprog A. Dele af undervisningen gennemføres som flerfaglige forløb inden for rammerne af almen studieforberedelse, almen sprogforståelse og et naturvidenskabeligt grundforløb. UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 2 af 21

3 Ændringer i fag Et vigtigt sigte med reformen af de gymnasiale uddannelser har været at styrke både naturvidenskab og sprog. Derfor er det relevant at se på, hvor stor en del af studenterne, der kan læse direkte videre på de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser, og hvordan studenternes valg af sprogfag er faldet ud. Oplysningerne vises i tabel 1 og delvis i figur 1. Figur 1. Andelen af årets studenter som har, eller forventes at have udvalgte fag før og efter reformen Kilde: UNI Statistik & Analyse Tabel 1 viser nogle af de fagkombinationer på stx 1, som er i fokus efter reformen. Den viser andelen med forskellige fagkombinationer i perioden og udviklingen fra 2007 til 2009, dvs. fra de to sidste år med gammel ordning til de to første år efter reformen. Andelen af studenter med matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst -niveau er steget fra 13 % i 2007 til 25 % i Den fagkombination er fra 2008 adgangsgivende til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik. På den tidligere ordning lå denne andel stabilt i en lang årrække omkring %, efter gymnasiereformen er det altså næsten dobbelt så mange studenter, der har direkte adgang til disse uddannelser. I den tidligere gymnasieordning havde elever på sproglig linje tre fremmedsprog, mens matematikerne kun havde to. Efter reformen skal alle elever have 1 Alle beregninger i tabel 1 er inklusiv studenterkursus UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 3 af 21

4 engelsk samt mindst ét yderligere fremmedsprog. Tabel 1 viser, at de nye studenter generelt har færre sprog (andelen af studenter med tre fremmedsprog er faldet med næsten 33 procentpoint), men at de til gengæld behersker de sprog, de vælger, på et højere niveau. Hver tredje student (32 %) har nu to fremmedsprog på A-niveau, dvs. to reelt fungerende fremmedsprog. Tabel 1. Andel af stx-studenter med udvalgte fagkombinationer Udv Udv Kombinationer Matematik A sammen med fysik og kemi på mindst -niveau 14,1 13,1 22,0 24,9 11,8 2,9 Matematik A, fysik A og kemi A 1,2 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 Matematik A, fysik A og kemi 2,8 2,3 7,0 7,4 5,1 0,4 Matematik A, fysik og kemi A 6,4 5,9 5,1 5,3-0,6 0,2 Matematik A, fysik og kemi 3,8 3,5 8,4 10,8 7,3 2,4 2 fremmedsprog på A-niveau 12,8 13,3 31,3 32,0 18,7 0,7 3 fremmedsprog 40,4 40,8 6,4 7,8-33,0 1,4 4 fremmedsprog 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Kilde: UNI Statistik & Analyse Tabel 2 viser andele af stx-studenter med fag og niveau samt ændringen i procentpoint fra 2007 til Studenterne 2007 fulgte den tidligere gymnasieordning, og studenterne 2008 var det første hold efter reformen. Sprogfagene Før reformen var det for sproglige studenter obligatorisk med to fremmedsprog foruden engelsk og ét fremmedsprog foruden engelsk for matematiske studenter. Nu er det obligatorisk for alle at have ét fremmedsprog foruden engelsk. Der er nu færre med engelsk, mens der er tilsvarende flere med engelsk A. Hele 61 % af årgangen har et A-niveau i engelsk. Samme tendens ses for fransk begyndersprog og spansk, idet 25 % af årgangen nu har spansk A. Naturvidenskab Der er færre studenter med matematik A og flere med matematik. Efter reformen er fysik obligatorisk for alle, mens det før kun var obligatorisk for matematiske studenter at have fysik. Dette forklarer faldet i fysik på 21 procentpoint. iologi, kemi og naturgeografi har større tilslutning, mens der er et tilsvarende fald i antallet af studenter med -niveau i disse fag. Dette skyldes, at det nu er obligatorisk at have mindst ét af disse fag på mindst -niveau for studenter, der ikke har fire fremmedsprog. Praktisk/musiske fag Før reformen var det obligatorisk at have både billedkunst og musik på - niveau. Efter reformen er der fire kunstneriske fag (billedkunst, dramatik, medie- UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 4 af 21

5 fag og musik) at vælge imellem, og det forklarer hvorfor billedkunst og musik står for nogle af de største fald i andele af studenter, der vælger fagene. Tabel 2. Andel af stx-studenter med fag og niveau Fag Niveau Ændring 1 Astronomi 3,2 2,9 2,6 1,0-1,6 illedkunst 8,3 7,2 7,4 3,0-4,4 illedkunst 91,7 92,8 92,6 33,0-59,6 iologi A 13,9 15,8 14,9 14,5-0,4 iologi 5,6 5,3 5,3 33,6 28,3 iologi 80,5 78,9 79,7 42,2-37,6 Dans 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 Dansk A 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Datalogi 5,4 4,0 4,1 1,4-2,7 Design 3,3 3,3 2,9 1,7-1,2 Dramatik ,2 1,2 Dramatik 4,8 4,2 4,9 8,3 3,5 Engelsk A 48,5 48,5 49,6 61,2 11,6 Engelsk 51,5 51,5 50,4 38,9-11,6 Erhvervsøkonomi 9,5 10,4 10,5 9,4-1,1 Filosofi ,4 0,4 Filosofi 10,5 10,0 9,4 8,3-1,1 Fransk begyndersprog A 5,0 4,1 3,8 5,9 2,2 Fransk begyndersprog 13,6 12,6 11,9 0,1-11,8 Fransk fortsættersprog A 2,8 2,7 2,9 2,0-0,8 Fransk fortsættersprog 9,0 9,3 9,9 10,1 0,2 Fysik A 10,7 10,0 10,5 9,5-1,0 Fysik 48,9 50,0 48,9 27,2-21,7 Fysik ,2 63,2 Historie A 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Idræt 18,8 17,9 17,6 20,7 3,1 Idræt 79,6 80,3 80,6 77,0-3,5 Italiensk A 1,1 0,9 1,0 1,4 0,4 Italiensk 2,0 2,1 2,3 - - Japansk A - 0,0 0,1 0,0-0,1 Japansk 0,1 0,1 0,1 - - Kemi A 8,7 9,3 8,9 7,6-1,3 Kemi 8,1 8,0 7,0 22,9 15,9 Kemi 43,0 43,0 43,6 23,1-20,5 Latin A 0,7 0,9 0,5 0,1-0,4 Latin 0,3 0,3 0,3 0,0-0,3 Latin 39,6 38,9 39,9 1,3-38,6 Matematik A 45,7 46,3 45,7 40,6-5,1 Matematik 22,9 23,6 23,9 31,7 7,8 Matematik 31,4 30,1 30,4 27,7-2,7 Mediefag ,7 - Mediefag 6,0 6,4 6,3 11,3 4,9 Multimedier 0,2 0,1 0,0 0,3 0,3 Musik A 10,8 11,0 11,2 8,6-2,7 Musik 5,4 5,0 4,7 4,6-0,2 Musik 83,8 84,0 84,0 34,5-49,6 Naturgeografi 2,0 2,2 2,7 21,3 18,6 UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 5 af 21

6 Fag Niveau Ændring 1 Naturgeografi 98,0 97,8 97,3 36,3-61,1 Oldtidskundskab 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Psykologi ,6 5,6 Psykologi 26,0 26,5 28,2 27,4-0,9 Religion ,2 3,2 Religion 100,0 100,0 100,0 96,9-3,2 Retorik 0,1 0,0 0,2 0,5 0,3 Russisk A 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 Russisk 0,6 0,7 0,8 - - Samfundsfag A 26,2 25,5 26,1 26,7 0,6 Samfundsfag 13,2 12,8 12,2 25,6 13,4 Samfundsfag ,3 47,3 Spansk A 11,4 11,4 11,6 25,2 13,6 Spansk 28,1 29,5 30,2 0,2-30,0 Tysk begyndersprog A 0,3 0,3 0,3 0,1-0,2 Tysk begyndersprog 1,7 1,5 1,2 0,1-1,2 Tysk fortsættersprog A 10,8 11,1 11,9 10,5-1,4 Tysk fortsættersprog 54,0 53,9 52,9 48,6-4,3 Kilde: UNI Statistik & Analyse Note 1) Ændring i procentpoint fra emærk, at disse tal er beregnet ud fra antal personer med dansk A, der opfylder udvalgskriterierne i analysen, se tabel Hf Indhold Hf-uddannelsen består - ud over introduktionskursus, værkstedskursus og projektperioder af de obligatoriske fag dansk A, engelsk, matematik, idræt, praktisk/musisk fag, naturvidenskabelig faggruppe (der omfatter fagene biologi, geografi og kemi ) og kultur- og samfundsfaggruppen (der omfatter historie, samfundsfag og religion ). Ud over obligatoriske fag skal den enkelte kursist vælge to-fire valgfag. Valgfagene kan være hf-fag inden for det praktisk-musiske fagområde eller valgfag, der er fælles med de øvrige gymnasiale uddannelser. Skolerne kan vælge at tone sit hf-udbud ved at udbyde valgfag som pakker, som kursisterne vælger imellem. Hf-dimittenderne fra 2007 var de første, som blev færdige efter gymnasiereformen. Det er således 2. årgang på den nye reform, der blev dimitteret i I denne analyse er VU erne for første gang med. Tidligere er 1. årgang evalueret i analysen af Hf-eksamen UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 6 af 21

7 Ændringer i fag Tabel 3 viser andele af hf-dimittender med fag og niveau samt ændringen i procentpoint fra 2006 til 2007 og fra 2007 til Hf-dimittender 2006 fulgte den tidligere ordning, mens dimittenderne fra 2007 og 2008 har fulgt den nye. I bilaget findes to tabeller, der viser indholdet af tabel 3 delt op i henholdsvis VU og øvrige institutioner, der udbyder hf. Sprogfagene Reformen af hf indebærer, at engelsk nu er obligatorisk på -niveau. Før reformen nøjedes over halvdelen af hf erne med et -niveau i engelsk. Reformen betyder endvidere, at 2. fremmedsprog ikke længere er obligatorisk i hf. Det har som forventet medført, at andelen af hf ere med tysk fortsættersprog på - niveau er gået markant tilbage. Naturvidenskab Andelen af hf ere med matematik er stigende, så mere end hver tredje hf er nu vælger matematik på -niveau. Alle hf ere har nu den naturvidenskabelige faggruppe, som består af fagene: biologi, geografi og kemi på -niveau. Andelen af hf ere med et naturvidenskabeligt fag på -niveau er stort set uændret. Praktisk/musiske fag Før reformen skulle alle hf ere have enten billedkunst eller musik på -niveau som deres praktisk/musiske fag. Nu er der seks fag at vælge mellem (billedkunst, dans, design, dramatik, mediefag og musik). Tabel 3. Andel af hf ere med fag og niveau Fag 1 Niveau Ændring Ændring 3 Astronomi 0,3 0,2 0,4 0,0 0,2-0,4 illedkunst 17,0 16,9 7,2 5,9-9,7-1,3 illedkunst - 0,1 36,8 38,8 36,7 2,0 iologi 12,2 13,2 14,8 14,4 1,6-0,5 iologi 4 79,1 78, Dans 0,4 0,6 1,1 0,7 0,6-0,5 Dansk A 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 Datalogi 3,7 2,7 2,1 1,0-0,6-1,1 Design 8,5 7,2 6,4 7,0-0,7 0,6 Dramatik 0,0 0,0 1,4 0,9 1,4-0,5 Dramatik 7,5 7,5 9,0 9,1 1,5 0,1 Engelsk A 3,1 3,0 5,6 8,6 2,5 3,0 Engelsk 44,0 42,9 94,4 91,4 51,5-3,0 Engelsk 52,9 54, Erhvervsøkonomi 10,9 11,3 9,7 8,2-1,6-1,5 Filosofi 19,9 20,1 16,6 15,3-3,5-1,3 Fransk begyndersprog A 0,1 0,2 0,0 0,0-0,2 0, UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 7 af 21

8 Fag 1 Niveau Ændring Ændring 3 Fransk begyndersprog 8,0 8,9 0,4 0,3-8,4-0,2 Fransk fortsættersprog 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Fransk fortsættersprog 4,8 4,3 0,2 0,3-4,1 0,1 Fysik 4,2 3,2 2,1 2,3-1,1 0,3 Fysik - 0,0 3,6 2,4 3,6-1,1 Geografi 1,1 1, Geografi 4 71,7 73, Historie 5 100,0 100,0 1,2 0,3-98,8-0,9 Idræt 22,1 21,1 24,5 23,6 3,3-0,9 Idræt 77,9 78,9 75,5 76,4-3,4 0,9 K og S faggrup ,0 100,0-0,0 Kemi 4,0 3,4 4,3 5,1 0,9 0,7 Kemi 4 0,4 1, Kulturforståelse - 0,1 0,2 0,1 0,1-0,1 Latin - 0, Latin 0,7 0,4 0,3 0,4-0,1 0,1 Matematik A 0,2 0,0 0,2 0,6 0,2 0,4 Matematik 22,4 21,6 32,6 35,8 11,0 3,2 Matematik 77,4 78,4 67,2 63,6-11,2-3,6 Mediefag - 0,0 0,8 1,7 0,8 0,9 Mediefag 10,3 11,7 13,6 14,3 2,0 0,6 Multimedier 0,3 0,4 0,1 0,,0-0,3-0,1 Musik A 0,2 0,1 0,0 0,2-0,1 0,2 Musik 10,1 10,2 8,4 7,2-1,8-1,2 Musik 0,5 0,4 25,6 21,0 25,2-4,7 Nat. faggruppe ,0 100,0-0,0 Naturgeografi - - 1,1 1,1-0,1 Oldtidskundskab 5,3 6,6 0,7 0,7-5,9 0,0 Psykologi 0,2 0,7 11,6 15,2 10,9 3,6 Psykologi 61,8 64,5 41,8 37,4-22,8-4,4 Religion 0,1 0,2 2,7 4,0 2,5 1,3 Religion 5 99,9 99, Retorik 0,1 0,3 1,0 0,8 0,7-0,3 Samfundsfag A - 0, Samfundsfag 24,3 23,4 28,9 29,2 5,5 0,3 Samfundsfag 5 75,7 76, Spansk A 0,1 0,3 0,1 0,3-0,2 0,2 Spansk 5,3 5,5 6,6 4,0 1,1-2,6 Teknikfag 0, Tysk begyndersprog A 0,1 0, Tysk begyndersprog 2,2 2,6 0,3 - -2,3 - Tysk fortsættersprog A 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 Tysk fortsættersprog 5,7 6,0 1,6 1,7-4,4 0,1 Tysk fortsættersprog 78,6 77,6 7,3 7,0-70,4-0,3 Kilde: UNI Statistik & Analyse Note 1) illedkunst, musik, idræt, dans, design, dramatik, mediefag er ikke et krav for at indgå i analysen, så disse tal skal tages med forbehold. Det samme gælder 2. fremmedsprog før reformen. 2) Ændring i procentpoint fra ) Ændring i procentpoint fra ) Faget indgår efter reformen i den naturvidenskabelige faggruppe, som er obligatorisk. 5) Faget indgår efter reformen i kultur- og samfundsfagsgruppen, som er obligatorisk. emærk, at disse tal er beregnet ud fra antal personer med dansk A, der opfylder udvalgskriterierne i analysen, se tabel UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 8 af 21

9 4. Hhx Indhold Obligatoriske fag og niveauer er dansk A, engelsk A, 2. fremmedsprog eller A, virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi, samtidshistorie, matematik, erhvervsret og samfundsfag. 2. fremmedsprog vælges blandt følgende muligheder: Fransk fortsættersprog og A, tysk fortsættersprog og A, fransk begyndersprog A, italiensk A, russisk A, spansk A eller tysk begyndersprog A. Dele af undervisningen gennemføres som flerfaglige forløb inden for rammerne af studieområdet. Ændringer i fag Flere hhx-studenter på den nye reform har valgt afsætning A i kombination med et fremmedsprog på A- eller -niveau. Stigningen første år med reformen var på næsten 14 procentpoint, og denne stigning fortsætter for de hhx-elever, som bliver færdige i Her foventes18 procentpoint flere, svarende til 74 %, at have denne kombination, se tabel 4. Der er også sket en stigning fra omkring 11 % til omkring 35 % i andelen af hhx er med to fremmedsprog på A-niveau. Andelen i 2009 er dog faldet lidt, i forhold til Andelen af elever med tre fremmedsprog faldet fra ca. 17 % til 6 % i 2008 og yderligere til godt 3 % i Tabel 4. Andele af hhx-studenter med følgende kombinationer Kombinationer Udv Udv Afsætning A og international økonomi A ,0 16,8-0,8 Afsætning A og mindst et fremmedsprog A/ 55,4 55,5 69,8 73,6 18,1 3,8 International økonomi A og mindst et fremmedsprog A/ ,7 29,2-2,5 International økonomi A og virksomhedsøkonomi A ,1 14,3-2,2 International økonomi A, afsætning A og innovation - - 3,1 3,6-0,5 Virksomhedsøkonomi A og afsætning A 20,3 20,1 40,4 44,4 24,3 4,0 Virksomhedsøkonomi A og matematik A/ 38,9 42,7-52,1-6,2 Virksomhedsøkonomi A, afsætning A og innovation ,0 26,2-7,2 2 fremmedsprog på A-niveau 11,6 10,5 41,9 35,3 24,8-6,6 3 fremmedsprog 17,6 16,6 6,2 3,4-13,2-2,8 Note: Visse af kombinationerne er ikke gensidigt udelukkende, fx indeholder kombinationen afsætning A og international økonomi A også eleverne med afsætning A, international økonomi A og innovation. Kilde: UNI Statistik & Analyse UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 9 af 21

10 Tabel 5 viser andele af hhx-studenter med fag og niveau samt ændringen i procentpoint fra 2007 til Sprogfagene Før reformen var det obligatorisk med engelsk, nu er kravet et A-niveau. Der er ligeledes efter reformen et krav om 2. fremmedsprog på mindst -niveau. Det har ikke medført markante ændringer i antallet af hhx-studenter, der vælger sprog. Matematik Antallet af hhx-studenter med et A- eller -niveau i matematik falder, mens der er flere studenter med matematik. Efter reformen er det obligatorisk med matematik. Øvrige fag Samfundsfag er efter reformen obligatorisk, og det forklarer stigningen i både - og -niveauet. Det største fald står it for, således at kun 12 % af årgangen har it. Finansiering og innovation stiger begge med over 25 procentpoint. Virksomhedsøkonomi A stiger med 19 procentpoint, mens -niveauet falder tilsvarende. Tabel 5. Andel af hhx-studenter med fag og niveau Fag Niveau Ændring 1 Afsætning A 56,1 57,6 57,2 69,6 12,4 Afsætning 44,2 42,8 43,3 30,5-12,8 Astronomi ,1 0,1 illedkunst 0,3 0,7 1,0 0,0-1,0 illedkunst 0, ,3 0,3 Dansk A 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Design 6,7 6,7 7,8 5,3-2,5 Engelsk A 59,3 62,9 62,5 100,0 37,5 Engelsk 40,7 37,2 37,5 - - Erhvervscase 99,7 99,8 99,8 - - Erhvervspsykologi 0,6 0, Erhvervsret 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Filosofi 0,1 0,7 0,3 4,8 4,5 Finansiering - - 0,4 30,3 29,9 Fransk A 0,6 0,8 1,0 - - Fransk 5,2 5,3 4,4 - - Fransk 10,8 9,4 8,8 - - Fransk begyndersprog A ,9 - Fransk fortsættersprog A ,3 - Fransk fortsættersprog - - 0,1 - - Idehistorie 16,8 15,7 14,1 - - Idræt 1,1 1,1 0,7 0,7 0,1 Idræt 6,9 7,0 9,3 11,6 2,3 Innovation - - 3,2 31,9 28,6 International teknologi og kultur ,1 0,1 International økonomi A ,5 28,5 International økonomi 100,0 100,0 100,0 71,5-28,5 UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 10 af 21

11 Fag Niveau Ændring 1 It A 16,5 17,0 15,6 7,4-8,1 It 83,5 83,0 84,4 12,2-72,2 It ,8 - Italiensk A ,6 0,6 Italiensk 0,2 0,4 0,2 - - Kinesisk A ,4 0,4 Kulturforståelse ,2 3,2 Kulturforståelse 16,9 17,6 17,7 23,5 5,8 Markedskommunikation 20,3 19,4 20,8 27,8 7,0 Matematik A 20,4 19,7 22,3 19,3-3,0 Matematik 58,3 57,6 57,3 54,8-2,5 Matematik 3,5 3,4 2,3 25,9 23,5 Mediefag ,4 - Mediefag 24,6 23,2 22,1 14,7-7,5 Multimedier - - 0,1 7,2 7,1 Musik - 0, Musik ,2 - Naturgeografi 0,8 0,7 0,5 0,4-0,1 Oldtidskundskab 0,4 0,3 0,5 0,3-0,2 Organisation ,7 8,7 Psykologi ,7 6,7 Psykologi 50,1 51,0 48,6 39,8-8,8 Religion ,3 0,3 Retorik - - 0,3 0,8 0,5 Russisk - 0, Samfundsfag 1,6 2,3 1,7 4,5 2,7 Samfundsfag 1,7 0,4 0,9 95,5 94,6 Samtidshistorie 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Spansk A 7,9 7,8 7,7 31,7 24,0 Spansk 27,3 30,7 31,6 - - Statistik - - 0,1 4,2 4,1 Tysk A 12,0 12,4 9,9 - - Tysk 58,0 57,0 57,5 - - Tysk 0,4 0,2 0,2 - - Tysk fortsættersprog A ,5 - Tysk fortsættersprog ,7 - Virksomhedsinformation 20,3 19,4 20,8 - - Virksomhedsøkonomi A 46,6 44,6 47,6 66,7 19,1 Virksomhedsøkonomi 53,4 55,4 52,4 33,3-19,1 Kilde: UNI Statistik & Analyse Note 1) Ændring i procentpoint fra emærk, at disse tal er beregnet ud fra antal personer med dansk A, der opfylder udvalgskriterierne i analysen, se tabel 10. UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 11 af 21

12 5. Htx Indhold Obligatoriske fag og niveauer er dansk A, teknikfag A, engelsk, fysik, kemi, matematik, teknologi, biologi, kommunikation/it, samfundsfag og teknologihistorie. Teknikfag A vælges blandt følgende muligheder: yggeri og energi, design og produktion eller proces, levnedsmiddel og sundhed. Dele af undervisningen gennemføres som flerfaglige forløb inden for rammerne af studieområdet. Ændringer i fag Andelen af htx-elever med kombinationen matematik A og fysik A er vokset med næsten 14 procentpoint fra 2007 til 2008 og igen med 2 procentpoint i 2009, således at næsten 37 % forventes at have denne kombination i Også andelen med matematik A og kemi A, som er steget med 9 procentpoint fra 2007 til 2008, forventes yderligere at stige med næsten 3 procentpoint i 2009, hvor næsten 18 % forventes at have denne kombination. Som tabel 6 viser, forventes næsten 79 % af htx erne at få direkte adgang til de mange videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed, hvor adgangskravet er matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst -niveau. Det er en stigning på 33 procentpoint fra 2007 til Fra 2007 til 2008 var stigningen på næsten 28 procentpoint, og fra 2008 til 2009 steg denne andel med yderligere 5 procentpoint. Andelen med både matematik, fysik og kemi på A-niveau er steget fra 0,1 % i 2007 til 7 % i Tabel 6. Andele af htx-studenter med følgende kombinationer Kombinationer Udv Udv Matematik A og fysik A 18,5 20,2 34,1 36,5 16,3 2,4 Matematik A og kemi A 4,5 5,9 15,0 17,7 11,8 2,7 Matematik A, fysik A og kemi A 0,0 0,1 4,2 7,1 7,0 2,9 Matematik A sammen med fysik og kemi på mindst -niveau 43,9 45,9 73,5 78,5 32,6 5,0 Note: Visse af kombinationerne er ikke gensidigt udelukkende, fx indeholder kombinationen matematik A og fysik A også eleverne med matematik A, fysik A og kemi A. Kilde: UNI Statistik & Analyse Andelene af htx-studenter med fag og niveau fra 2005 til 2008 findes i tabel 7. Sprogfagene Reformen har ikke medført ændringer i krav til sprogfagene. Det er stadig obligatorisk med engelsk, som stiger med 4 procentpoint. Tilsvarende falder en- UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 12 af 21

13 gelsk A med 4 procentpoint til 40 % af årgangen. Valgfaget tysk falder markant, således at tysk fortsættersprog kun tæller 8 % af årgang 2008 i forhold til 2007, hvor halvdelen af htx-studenterne havde enten tysk eller. Naturvidenskabelige fag Kemi er obligatorisk med den nye reform. Det betyder, at andelen med kemi og A er steget med sammenlagt 37 porcentpoint, og denne stigning kommer fra andelen med kemi, som tidligere var kravet. For fysik og matematik gælder det, at flere hhx-studenter har A-niveau og færre har -niveau. Øvrige fag Erhvervsøkonomi stiger til 15 % af årgangen. Valgfaget psykologi står på beviset hos mere end hver femte student fra htx i Det er en stigning på 17 procentpoint i forhold til Stigningen skyldes at faget erhvervspsykologi er udgået og mere end hver fjerde hhx-student havde i erhvervspsykologi. Tabel 7. Andel af htx-studenter med fag og niveau Fag Niveau Ændring 1 Astrofysik 7,4 4,6 3,5 - - Astronomi 0,6 2,1 3,8 10,1 6,3 illedkunst illedkunst 0,3 1,0-1,4 - iologi A - 0,3-0,3 - iologi 33,5 33,2 39,5 31,2-8,3 iologi 66,5 66,5 60,5 68,6 8,0 Dansk A 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Datalogi 1,1 0,5 0,3 0,2-0,1 Design 1,1 1,6 1,1 17,0 15,8 Design 18,7 21,2 20,2 5,3-14,9 Dramatik - - 0,2 - - Engelsk A 45,2 44,3 44,8 40,8-4,0 Engelsk 54,8 55,7 55,2 59,2 4,0 Erhvervspsykologi 27,2 27,9 25,2 - - Erhvervsøkonomi 0,2 0,8 2,1 15,3 13,3 Filosofi 26,6 27,1 24,2 15,9-8,3 Fransk 1,1 1,1 1,4 - - Fysik A 21,3 21,5 23,7 35,2 11,5 Fysik 78,7 78,5 76,3 64,8-11,5 Idehistorie ,5 - Idræt 0,5 0,4 0,6 3,4 2,8 Idræt 8,7 9,6 11,9 10,5-1,4 Informationsteknologi 4,8 4,6 3,2 14,0 10,7 Informationsteknologi 22,8 21,3 15,6 2,1-13,5 Innovation - - 0,6 13,8 13,3 International teknologi og kultur 5,4 5,6 4,8 3,6-1,2 Kemi A 5,8 8,2 9,7 19,2 9,5 Kemi 53,2 52,4 52,9 80,8 27,9 Kemi 41,0 39,4 37,4 - - Kommunikation/it A ,9 - Kommunikation/it ,2 - UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 13 af 21

14 Fag Niveau Ændring 1 Kulturforståelse - 0, Matematik A 68,2 72,0 71,1 77,8 6,6 Matematik 31,9 28,0 28,9 22,2-6,6 Materialeteknologi 2,2 1,2 2,1 3,3 1,2 Mediefag 4,3 3,9 4,5 5,0 0,5 Multimedier 2,6 1,9 4,4 1,7-2,7 Musik 1,2 1,0 1,1 1,4 0,3 Programmering 31,0 25,4 26,5 30,6 4,2 Psykologi 1,9 1,3 5,4 22,6 17,2 Religion - 0,8 0,7 0,6-0,1 Retorik - - 0,5 0,4-0,1 Samfundsfag 36,3 33,7 36,7 36,5-0,2 Samfundsfag 63,7 66,3 63,3 63,5 0,2 Statik og styrkelære 12,7 15,8 15,3 7,7-7,7 Statistik 3,8 2,0 1,8 6,0 4,3 Teknikfag A ,0 - Teknikfag yggeri og energi A 24,2 25,1 24,0 - - Teknikfag Design og produktion A 25,0 25,2 28,2 - - Teknikfag Natur og jordbrug A 2,5 3,0 2,0 - - Teknikfag Proces og sundhed A 17,3 16,6 17,5 - - Teknikfag Service og kommunikation A 31,0 30,1 28,4 - - Teknologi A 14,2 14,1 14,9 21,6 6,8 Teknologi 85,8 85,9 85,2 78,4-6,8 Teknologihistorie 28,7 27,6 24,8 97,6 72,8 Tysk 8,6 10,1 4,7 - - Tysk 48,2 43,2 45,8 - - Tysk begyndersprog A - - 0,6 - - Tysk fortsættersprog ,0 - Virksomhedsøkonomi 33,9 34,2 29,9 - - Kilde: UNI Statistik & Analyse Note 1) Ændring i procentpoint fra emærk, at disse tal er beregnet ud fra antal personer med dansk A, der opfylder udvalgskriterierne i analysen, se tabel Hvordan er tallene lavet? Hvor kommer data fra? Data er hentet fra Eksamensdatabasen, som indeholder alle karakterer fra eksamen i de gymnasiale uddannelser fra I analysen er der kun udvalgt karaktererne på det højeste niveau, en student har opnået i et fag (dvs. den karakter, der optræder på eksamensbeviset), og der er ikke set på, hvorledes niveauet er opnået. Analyse af studenterne 2009 Tabel 1, 4, 6 og figur 1 er hentet fra notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser. Derfor er data for tabel 1, 4, 6 og figur 1 UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 14 af 21

15 hentet fra Eksamensdatabasen, stx-tallene for 2008 er hentet fra GIA 2, hvor skolerne har meddelt, hvilke fag de daværende 3.g ere havde valgt. Tilsvarende for 2009, hvor tallene angiver, hvad de daværende 2.g ere i 2007/2008 forventes at have til skoleåret 2008/09. For hhx og htx er 2008 eleverne hentet fra dels XPRS 3 og dels fra EASY-S 4. Fagene, som eleverne havde i skoleåret , er hentet fra EASY-S, mens tallene for er hentet fra XPRS. Data og antagelser For at give analysen størst mulig validitet omfatter den kun dimittender, der opfylder specifikke krav, som findes i tabel Tabel 8. For at en stx-student indgår i analysen, er følgende fag krævet på eksamensbeviset Tid Fag På mindst dette niveau Før reform 1 Dansk A Historie A Engelsk illedkunst iologi Geografi Musik Oldtidskundskab Religion Efter reform 2 Dansk A Historie A 2. fremmedsprog Engelsk Et kunstnerisk fag Fysik Matematik Mindst 2 af fagene iologi, Kemi, Naturgeografi Mindst 1 af fagene iologi, Kemi, Fysik, Naturgeografi Oldtidskundskab Religion Samfundsfag Kilde: UNI Statistik & Analyse emærk: Antallet af personer, der indgår, er , , og i hhv. 2005, 2006, 2007 og Note: 1) På den sproglige linje er de obligatoriske fag i øvrigt fortsættersprog (), begyndersprog (), latin () og naturfag (). Naturfag svarer til matematik. På den matematiske linje er de obligatoriske fag i øvrigt fysik (), kemi () og matematik () samt fortsættersprog () eller begyndersprog (). Fortsættersprog er fransk () og tysk (), og begyndersprog er fransk (), italiensk (), japansk (), russisk (), spansk () og tysk (). Før reformen var idræt også et obligatorisk fag, men det er ikke et krav for at indgå i analysen. 2) 2. Fremmedsprog kan være fransk fortsættersprog og A, tysk fortsættersprog og A, fransk begyndersprog A, italiensk A, russisk A, spansk A eller tysk begyndersprog A. Det obligatoriske kunstneriske fag er ét af fagene billedkunst, dramatik, mediefag eller musik. Visse elever med 4 fremmedsprog skal ikke opfylde kravet om at afslutte mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi eller naturgeografi på mindst - niveau. Disse elever er ikke med i analysen. Mindst ét af fagene biologi A, engelsk A, fransk fortsættersprog A, fysik A, græsk A, kemi A, latin A, matematik A eller tysk fortsættersprog A skal indgå i uddannelsen. Efter reformen er idræt også et obligatorisk fag, men det er ikke et kriterium for at indgå i analysen. 2 Gymnasieafdelingens Indberetnings Administration 3 Undervisningsministeriets eksamensadministrationssystem 4 Erhvervsskolernes administrationssystem UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 15 af 21

16 Tabel 9. For at en hf er indgår i analysen, er følgende fag krævet på eksamensbeviset Tid Fag På mindst dette niveau Før reform 1 Dansk A Historie Engelsk Matematik Religion Samfundsfag 2 af fagene biologi, geografi og fysik/kemi Efter reform 2 Dansk A Engelsk Matematik K&S-faggruppen Naturfagsgruppen Kilde: UNI Statistik & Analyse emærk: Antallet af personer, der indgår, er 4231, 4300, 3616 og 3702 i hhv. 2005, 2006, 2007 og Note 1) Før reformen var der på hf også krav til 2. fremmedsprog, idræt samt enten billedkunst eller musik. Dette er ikke et kriterium for at indgå i analysen. 2) Efter reformen var der på hf også krav til idræt samt et praktisk/musisk fag. Dette er ikke et kriterium for at indgå i analysen. Tabel 10. For at en hhx-student indgår i analysen, er følgende fag krævet på eksamensbeviset Tid Fag På mindst dette niveau Før reform Dansk A Engelsk Samtidshistorie Afsætning International økonomi Informationsteknologi Erhvervsøkonomi Erhvervsret Efter reform Dansk A Engelsk Samtidshistorie Afsætning International Økonomi Virksomhedsøkonomi 2. fremmedsprog Matematik Samfundsfag A Erhvervsret Kilde: UNI Statistik & Analyse emærk: Antallet af personer, der indgår, er 6.307, 6.444, og i hhv. 2005, 2006, 2007 og UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 16 af 21

17 Tabel 11. For at en htx-student indgår i analysen, er følgende fag krævet på eksamensbeviset Tid Fag På mindst dette niveau Før reform 1 Dansk A Teknikfag Engelsk Matematik Teknologi Fysik Samfundsfag iologi Kemi A Efter reform Dansk A Teknikfag Engelsk Matematik Teknologi Fysik Kemi Samfundsfag iologi Kommunikation/it A Teknologihistorie eller Idéhistorie / Kilde: UNI Statistik & Analyse emærk: Antallet af personer, der indgår, er 2.085, 2.197, og i hhv. 2005, 2006, 2007 og Note 1) Før reformen var naturfag og erhvervsfag også et obligatorisk fag på htx. Dette er ikke et kriterium for at indgå i analysen. Der findes fag i Eksamensdatabasen, som ikke har angivet niveau. I de tilfælde er faget tildelt -niveau. Af hensyn til sammenligneligheden optræder visse fag, der har skiftet navn som led i gymnasiereformen, alene under det navn, som de nu har. Desuden har nogle sprogfag fået nye niveaubetegnelser med reformen. I disse tilfælde er de historiske niveaubetegnelser ændret. En liste over disse ændringer kan ses i tabel 12. Tabel 12. Ændringer af fag og niveauer for studenter fra gammel reform Fag Oprindeligt Ændret til Fransk Fransk begyndersprog Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog Fransk begyndersprog Tysk Tysk begyndersprog Tysk begyndersprog A Tysk begyndersprog Italiensk Italiensk Italiensk A Italiensk Tysk begyndersprog Italiensk Spansk Spansk Spansk A Spansk Spansk Russisk Russisk Russisk A Russisk Russisk Japansk Japansk Japansk A Japansk Japansk Kinesisk Kinesisk Kinesisk A Kinesisk Kinesisk Kinesisk UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 17 af 21

18 Fag Oprindeligt Ændret til Geografi Geografi Naturgeografi Film og tv Film og tv Mediefag Teknikfag Proces og levnedsmiddel Teknikfag Proces og levnedsmiddel Teknikfag Proces, levnedsmiddel og sundhed Designfag Designfag Design Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi Virksomhedsøkonomi Filosofi Filosofi og teknologi Filosofi Afsætning Marketing Afsætning Kilde: UNI Statistik & Analyse UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 18 af 21

19 ilag Tabel 1. Andel af hf ere på VU med fag og niveau Fag 1 Niveau Hf type Ændring Ændring illedkunst VU 35,4 31,3 5,8 5,9-25,5 0,1 illedkunst VU - 0,5 37,6 38,1 37,1 0,5 iologi VU 7,1 12,8 21,2 14,0 8,4-7,2 iologi 4 VU 85,5 78, Dans VU - - 2,1 0,8 - -1,3 Dansk A VU 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 Datalogi VU 3,2 2,0 1,5 - -0,5 - Design VU 8,1 7,3 3,5 4,0-3,8 0,5 Dramatik VU - - 0,8 0,8-0,0 Dramatik VU 4,8 4,1 10,0 11,8 5,9 1,8 Engelsk A VU 3,7 4,8 8,9 12,9 4,2 4,0 Engelsk VU 50,1 47,3 91,1 87,1 43,8-4,0 Engelsk VU 46,2 48, Erhvervsøkonomi VU 7,1 8,7 6,9 4,7-1,8-2,2 Filosofi VU 27,9 27,6 16,0 10,3-11,6-5,8 Fransk begyndersprog A VU 0,5 0, Fransk begyndersprog VU 11,3 10,9 0,6 0,8-10,3 0,2 Fransk fortsættersprog VU 1,0 0, Fysik VU 3,9 4,1 3,7 4,2-0,4 0,5 Fysik VU - - 0,8 2,2-1,4 Geografi VU 1,3 0, Geografi 4 VU 77,0 79, Historie 5 VU 100,0 100,0 9,4 1,9-90,6-7,5 Idræt VU 9,8 14,5 19,1 15,6 4,7-3,6 K og S faggrup. VU ,0 100,0-0,0 Kemi VU 3,7 2,9 6,0 5,1 3,2-0,9 Kemi 4 VU - 1, Kulturforståelse VU - 0,4 1,5 0,5 1,1-1,0 Latin VU 1,2 0, Matematik A VU 0,3-1,3 1,7-0,5 Matematik VU 20,2 22,9 31,8 39,0 8,9 7,2 Matematik VU 79,5 77,0 66,9 59,3-10,1-7,7 Mediefag VU ,9 - - Mediefag VU 8,8 9,5 11,9 8,4 2,4-3,5 Multimedier VU 0,6 0, Musik VU 6,7 7,1 3,5 3,6-3,5 0,1 Musik VU - 0,5 15,6 12,9 15,1-2,7 Nat. faggruppe VU ,0 100,0-0,0 Oldtidskundskab VU 11,1 11,0 4,0 3,6-7,0-0,4 Psykologi VU 1,0 2,5 16,2 23,6 13,7 7,4 Psykologi VU 71,3 69,5 35,1 26,8-34,3-8,4 Religion VU 0,3 0,7 5,0 11,4 4,3 6,4 Religion 5 VU 99,7 99, Retorik VU - 0,7-0,6 - - Samfundsfag VU 34,2 26,7 35,3 35,0 8,6-0,4 Samfundsfag 5 VU 65,8 73, UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 19 af 21

20 Fag 1 Niveau Hf type Ændring Ændring 3 Spansk A VU 0,3 0, Spansk VU 2,0 3,7 5,8 2,2 2,1-3,6 Tysk begyndersprog VU 0,5 0,4 0,8-0,4 - Tysk fortsættersprog A VU 0, ,5 - - Tysk fortsættersprog VU 4,7 4,8 3,1 4,5-1,7 1,4 Tysk fortsættersprog VU 81,6 82,3 6,4 6,8-75,8 0,4 Kilde: UNI Statistik & Analyse Note 1) illedkunst, musik, idræt, dans, design, dramatik, mediefag er ikke et krav for at indgå i analysen, så disse tal skal tages med forbehold. Det samme gælder 2. fremmedsprog før reformen. 2) Ændring i procentpoint fra ) Ændring i procentpoint fra ) Faget indgår efter reformen i den naturvidenskabelige faggruppe, som er obligatorisk. 5) Faget indgår efter reformen i kultur- og samfundsfagsgruppen, som er obligatorisk. emærk, at disse tal er beregnet ud fra antal personer med dansk A, der opfylder udvalgskriterierne i analysen, se tabel Tabel 2. Andel af hf ere på øvrige institutioner med fag og niveau Fag 1 Niveau Ændring Ændring Astronomi 0,3 0,3 0,5 0,0 0,2-0,5 illedkunst 11,7 11,7 7,4 5,9-4,3-1,5 illedkunst ,7 39,0-2,3 iologi 13,6 13,4 13,8 14,5 0,4 0,6 iologi 4 77,3 77, Dans 0,5 0,8 1,0 0,6 0,2-0,4 Dansk A 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 Datalogi 3,9 2,9 2,2 1,2-0,7-1,0 Design 8,6 7,1 6,9 7,6-0,3 0,8 Dramatik - - 1,5 1,0 1,5-0,6 Dramatik 8,3 8,8 8,8 8,5 0,1-0,4 Engelsk A 3,0 2,4 5,0 7,7 2,7 2,6 Engelsk 42,3 41,3 95,0 92,4 53,6-2,6 Engelsk 54,8 56, Erhvervsøkonomi 11,9 12,2 10,1 9,0-2,1-1,2 Filosofi 17,6 17,4 16,7 16,4-0,7-0,3 Fransk begyndersprog A - 0,2 0,0 0,0-0,2 0,0 Fransk begyndersprog 7,1 8,2 0,4 0,2-7,8-0,3 Fransk fortsættersprog 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Fransk fortsættersprog 5,9 5,7 0,3 0,3-5,4 0,1 Fysik 4,3 2,9 1,8 1,9-1,1 0,1 Fysik - - 4,0 2,5 4,0-1,5 Geografi 1,1 1, Geografi 4 70,2 70, Historie 5 100,0 100, Idræt 25,6 23,6 25,3 25,2 1,7-0,1 Idræt 74,4 76,4 74,7 74,8-1,7 0,1 K og S faggrup ,0 100,0-0,0 Kemi 4,0 3,7 4,1 5,1 0,4 1,0 Kemi 4 0,5 0, Latin - 0, Latin 0,6 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 Matematik A 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 Matematik 23,1 21,1 32,7 35,1 11,6 2,4 UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 20 af 21

21 Fag 1 Niveau Ændring Ændring Matematik 76,8 78,9 67,2 64,5-11,7-2,7 Mediefag - - 0,9 1,9 0,9 1,0 Mediefag 10,7 12,4 13,9 15,5 1,5 1,6 Multimedier 0,2 0,3 0,1 0,0-0,2-0,1 Musik A 0,3 0,1 0,0 0,3-0,1 0,3 Musik 11,1 11,3 9,1 7,9-2,2-1,2 Musik 0,6 0,4 27,2 22,7 26,8-4,5 Nat. Faggruppe ,0 100,0 100,0 0,0 Naturgeografi - - 1,2 1,3 1,2 0,2 Oldtidskundskab 3,6 5,0 0,2 0,0-4,8-0,2 Psykologi ,9 13,4 10,9 2,6 Psykologi 59,1 62,7 42,8 39,6-19,9-3,2 Religion - - 2,4 2,5 2,4 0,1 Religion 5 100,0 100, Retorik 0,2 0,1 1,1 0,8 1,0-0,3 Samfundsfag A 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 Samfundsfag 21,5 22,2 27,9 27,9 5,7 0,0 Samfundsfag 5 78,5 77, Spansk A - - 0,1 0,3-0,2 Spansk 6,2 6,1 6,7 4,4 0,6-2,3 Teknikfag 0, Tysk begyndersprog A 0,1 0, Tysk begyndersprog 2,7 3,4 0,3 0,0-3,1-0,3 Tysk fortsættersprog A 0,2 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2 Tysk fortsættersprog 6,0 6,4 1,4 1,1-5,0-0,3 Tysk fortsættersprog 77,7 75,9 7,4 7,0-68,6-0,4 Kilde: UNI Statistik & Analyse Note 1) illedkunst, musik, idræt, dans, design, dramatik, mediefag er ikke et krav for at indgå i analysen, så disse tal skal tages med forbehold. Det samme gælder 2. fremmedsprog før reformen. 2) Ændring i procentpoint fra ) Ændring i procentpoint fra ) Faget indgår efter reformen i den naturvidenskabelige faggruppe, som er obligatorisk. 5) Faget indgår efter reformen i kultur- og samfundsfagsgruppen, som er obligatorisk. emærk, at disse tal er beregnet ud fra antal personer med dansk A, der opfylder udvalgskriterierne i analysen, se tabel 9. UNI Statistik & Analyse, 19. februar 2009 Side 21 af 21

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Studenternes fagvalg 2005-2013

Studenternes fagvalg 2005-2013 Studenternes fagvalg 2005-20 Resumé Alle fire gymnasiale uddannelser blev ændret i deres opbygning og indhold ved gymnasiereformen fra 2005. De første studenter efter den nye reform dimitterede i 2008

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse Notat om studieretninger på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt toårig stx Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er det besluttet, at der skal være færre studieretninger. Studieretningerne

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Flest 1.g ere på stx går på samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Tabel 1. Fordeling

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Gennemsnitskarakterer - HTX

Gennemsnitskarakterer - HTX Gennemsnitskarakterer - HTX 13 14 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype htx htx htx htx Biologi B Mundtlig Eksamenskarakter 6,5 (,1) 36 Årskarakter 6,2 (6,) Skriftlig Eksamenskarakter

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017 August 208 Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 207 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) side 4 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) med overbygning side 5 Eksempel på Bevis for almen

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Januar 2018 Orientering om de fire uddannelser, årets gang, arbejdsformer og de særlige tilbud Orientering om EUD erhvervsuddannelse Orientering om EUD EUX

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Formål med workshop BEGREBSAFKLARING: At klargøre, hvad der ligger i begreberne fagligt samspil og flerfaglighed. FORMÅL: At repetere formålet

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

GYM. Gymnasiale uddannelser. En verden af uddannelser

GYM. Gymnasiale uddannelser. En verden af uddannelser GYM Gymnasiale uddannelser 2016 En verden af uddannelser Velkommen Indhold til de gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm! På Campus Bornholm kan du gennemføre alle de fire gymnasiale ungdomsuddannelser:

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod?

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod? Kollektiv vejledning 9.2 På vej mod? Dagens program Fagniveauer i EUD Fagniveauer i gymnasiet Adgangskrav Studievalgsportfolio Åbent hus Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

stx 2013-2016 1. Engelsk A - spansk A - tysk B (latin C) sproglige studieretninger Obligatoriske fag Studieretningsfag Valg

stx 2013-2016 1. Engelsk A - spansk A - tysk B (latin C) sproglige studieretninger Obligatoriske fag Studieretningsfag Valg studieretninger STX 2013-2016 sproglige studieretninger 1. Engelsk - - (ltin ) www.optagelse.dk // Engelsk - iologi Engelsk lmen studieoreredelse P* Latin fag illedkunst stronomi *P: lmen Sprogforståelse

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019 A C? B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2019 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne Dagens program 1. Brush up 2. Oplæg om muligheder efter 9. klasse 3. Appetitvækker film om EUD og GYM 4. Informationssøgning 5. Uddannelsesvalg dialogkort 6. Afrunding Study Aalborg Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Studenternes studieretninger 2013

Studenternes studieretninger 2013 nes studieretninger 2013 På stx fordeler de 25.348 1 studenter fra 2013 sig på 209 forskellige studieretninger. Studieretningen Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B er den hyppigst valgte studieretning.

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges

Læs mere