Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)"

Transkript

1 Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i I forventes andelen af studenter fra stx og htx, som efter gymnasiereformen kan komme direkte ind på de videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed, at stige yderligere. Antallet af fremmedsprog 1 pr. elev er faldet, men flere har fremmedsprog på A-niveau. UNI C Statistik & Analyse har lavet en undersøgelse, der viser, hvorledes fagsammensætningen på eksamensbeviserne forventes at blive for anden årgang af studenter fra den nye gymnasiereform 2. Der er lavet en sammenligning med eksamensbeviserne for studenterne i perioden og den første nye årgang fra Reformen af de gymnasiale uddannelser Med virkning fra 1. august 2005 er de fire gymnasiale uddannelser blevet grundlæggende ændret i deres opbygning og indhold. De 3-årige uddannelser, dvs. det almene gymnasium (stx), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), har fået en fælles struktur med et indledende grundforløb på ½ år og efterfølgende studieretningsforløb på 2½ år. Hver uddannelse har sine særlige fag, mens valgfagene kan være fælles. Uddannelserne indeholder en række obligatoriske fag, som alle elever skal have på et bestemt niveau (A-, B- eller C-niveau, hvor A er det højeste). Desuden vælger hver elev typisk tre studieretningsfag i en pakke, som skolen har sammensat ud fra et kriterium om, at de tre fag skal kunne støtte hinanden og give gode muligheder for fagligt samspil. Det er studieretningsfagene, der danner grundlag for klassedannelsen i studieretningsforløbet, således at eleverne på en given studieretning undervises sammen i alle de obligatoriske fag og i studieretningsfagene. Derudover har hver elev typisk to-tre valgfag, som læses på tværs af studieretningerne. Både studieret- 1 Fremmedsprog defineres i dette notat som sprogene: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, russisk, kinesisk og japansk. 2 Reformen startede med de gymnasieelever, som påbegyndte deres gymnasiale uddannelse i august UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 1 af 11

2 ningsfag og valgfag kan være overbygninger til de obligatoriske fag. Fx kan en elev på stx, hvor matematik er obligatorisk på C-niveau, opnå et A-niveau i matematik ved enten at vælge matematik A som studieretningsfag eller som valgfag. Dette notat fokuserer alene på studenternes faglige profil, dvs. på deres fag og niveauer på eksamensbeviserne. Der skelnes altså ikke mellem matematik A som studieretningsfag og matematik A som valgfag. Stx Et vigtigt sigte med reformen af de gymnasiale uddannelser har været at styrke både naturvidenskab og sprog. Derfor er det relevant at se på, hvor stor en del af studenterne, der kan læse direkte videre på de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser, og hvordan studenternes valg af sprogfag er faldet ud. Oplysningerne vises i tabel 1 og delvis i figur 1. Figur 1. Andelen af årets studenter som har, eller forventes at have udvalgte fag før og efter reformen Tabel 1 viser nogle af de fagkombinationer på stx 3, som er i fokus efter reformen. Den viser andelen med forskellige fagkombinationer i perioden Alle beregninger er inklusiv studenterkursus UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 2 af 11

3 og udviklingen fra 2007 til, dvs. fra de to sidste år med gammel ordning til de to første år efter reformen. Andelen af studenter med matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst B-niveau er steget fra 13 % i 2007 til 25 % i. Den fagkombination er fra 2008 adgangsgivende til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik. På den tidligere ordning lå denne andel stabilt i en lang årrække omkring %, efter gymnasiereformen er det altså næsten dobbelt så mange studenter, der har direkte adgang til disse uddannelser. I den tidligere gymnasieordning havde elever på sproglig linje tre fremmedsprog, mens matematikerne kun havde to. Efter reformen skal alle elever have engelsk samt mindst ét yderligere fremmedsprog. Tabel 1 viser, at de nye studenter generelt har færre sprog (andelen af studenter med tre fremmedsprog er faldet med næsten 33 procentpoint), men at de til gengæld behersker de sprog, de vælger, på et højere niveau. Hver tredje student (32 %) har nu to fremmedsprog på A-niveau, dvs. to reelt fungerende fremmedsprog. Tabel 1. Andel af stx-studenter med udvalgte fagkombinationer Kombinationer Matematik A sammen med fysik og kemi på mindst B-niveau 14,1 13,1 22,0 24,9 11,8 2,9 Matematik A, fysik A og kemi A 1,2 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 Matematik A, fysik A og kemi B 2,8 2,3 7,0 7,4 5,1 0,4 Matematik A, fysik B og kemi A 6,4 5,9 5,1 5,3-0,6 0,2 Matematik A, fysik B og kemi B 3,8 3,5 8,4 10,8 7,3 2,4 2 fremmedsprog på A-niveau 12,8 13,3 31,3 32,0 18,7 0,7 3 fremmedsprog 40,4 40,8 6,4 7,8-33,0 1,4 4 fremmedsprog 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Tabel 2 viser, at matematik er et af de fag, som er blevet styrket med reformen i den forstand, at andelen af studenter med matematik på A- eller B-niveau i 2007 sammenlagt var omkring 68 %, mens andelen i 2008 udgør godt 75 %. I er den steget yderligere til knapt 77 %. Stigningen skyldes alene, at flere nu har matematik på B-niveau, idet der er sket et mindre fald i andelen af studenter med matematik på A-niveau. Seneste år før reformen havde 44 % matematik på A- niveau, og dette faldt på den første årgang af reformen til 40 %, efterfulgt af en lille stigning til 41 % i. Andre fag, hvis andel er vokset efter reformen, er primært kemi B, samfundsfag B og spansk A, som er vokset fra 2007 til med hhv. 19 procentpoint, 11 procentpoint og 18 procentpoint. UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 3 af 11

4 De fag, hvis andel er faldet mest efter reformen, er billedkunst, naturgeografi 4 og musik, som tidligere var obligatoriske for alle på mindst C-niveau. Deres andel på C-niveau er nu faldet med over 50 procentpoint for alle tre fag. Andelen med latin er også faldet fra knapt 40 % til under 3 %, mens andelen med fysik B er faldet fra 47 % til 29 %. Alle elever i stx, hhx og htx skal have dansk på A-niveau. Derfor er dette kriteriet for et indgå i analysen. Der er også andre fag, som er obligatoriske og hvis andele derfor burde være 100 % i tabellerne 2, 4 og 6, men dispensationer, merit, indberetningsfejl mv. gør, at det ikke altid er tilfældet. Endvidere indgår studenter fra studenterkursus (hvor fx ikke både oldtidskundskab og religion er obligatoriske fag) i tallene i tabel 2. Tabel 2. Andel af stx-studenter med fag og niveau Andel Astronomi C Billedkunst B C Biologi A B C Dansk A Datalogi C Design C Dramatik B C Engelsk A B Filosofi B C Fransk begyndersprog A B Fransk fortsættersprog A B Fysik A B C Græsk A Historie A Idræt B C Tidligere geografi UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 4 af 11

5 Andel Italiensk A B Kemi A B C Latin A B C Matematik A B C Mediefag B C Multimedie C Musik A B C Naturgeografi B C Oldtidskundskab C Psykologi B C Religion B C Retorik C Russisk A B Samfundsfag A B C Spansk A B Tysk begyndersprog A B Tysk fortsættersprog A B Note: Fag med under 25 personer er ikke vist i tabellen.. UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 5 af 11

6 Hhx Flere hhx-studenter på den nye reform har valgt afsætning A i kombination med et fremmedsprog på A- eller B-niveau. Stigningen første år med reformen var på næsten 14 procentpoint, og denne stigning fortsætter for de hhx-elever, som bliver færdige i. Her foventes18 procentpoint flere, svarende til 74 %, at have denne kombination, se tabel 3. Der er også sket en stigning fra omkring 11 % til omkring 35 % i andelen af hhx er med to fremmedsprog på A-niveau. Andelen i er dog faldet lidt, i forhold til Andelen af elever med tre fremmedsprog faldet fra ca. 17 % til 6 % i 2008 og yderligere til godt 3 % i. Tabel 3. Andele af hhx-studenter med følgende kombinationer Kombinationer Afsætning A og international økonomi A ,0 16,8-0,8 Afsætning A og mindst et fremmedsprog A/B 55,4 55,5 69,8 73,6 18,1 3,8 International økonomi A og mindst et fremmedsprog A/B ,7 29,2-2,5 International økonomi A og virksomhedsøkonomi A ,1 14,3-2,2 International økonomi A, afsætning A og innovation C - - 3,1 3,6-0,5 Virksomhedsøkonomi A og afsætning A 20,3 20,1 40,4 44,4 24,3 4,0 Virksomhedsøkonomi A og matematik A/B 38,9 42,7-52,1-6,2 Virksomhedsøkonomi A, afsætning A og innovation C ,0 26,2-7,2 2 fremmedsprog på A-niveau 11,6 10,5 41,9 35,3 24,8-6,6 3 fremmedsprog 17,6 16,6 6,2 3,4-13,2-2,8 Note: Visse af kombinationerne er ikke gensidigt udelukkende, fx indeholder kombinationen Afsætning A og International Økonomi A også eleverne med Afsætning A, International Økonomi A og Innovation C. *Ikke beregnet Tabel 4 nedenfor over andel af hhx-elever med de enkelte fag viser, at især afsætning A, sprog på A-niveau, og virksomhedsøkonomi A er steget, mens matematik A, it på både A- og B- niveau, samt psykologi C er faldet. Tabel 4. Andel af hhx-studenter med fag og niveau Andel Afsætning A , B , Billedkunst B C ,3 0.5 UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 6 af 11

7 Andel Dansk A , Design C ,9 4.6 Engelsk A , Erhvervsret C , Filosofi C ,6 3.7 Finansiering C , Fransk A B 5, C 10, Fransk begyndersprog A... 3,9 2.2 Fransk fortsættersprog A... 1,4 1.0 B... 2,1 2.8 Idræt B ,8 0.3 C 6,8 6, ,5 0.5 Innovation C , International teknologi og kultur C... 0,5 0.5 International økonomi A... 26, B , It A ,0 4.5 B ,2 8.5 Kulturforståelse B... 3,5 4.1 C 16, , Markedskommunikation C , Matematik A , B 57, , C , Mediefag C , Multimedier C ,8 4.9 Musik C... 0,2 0.9 Naturgeografi C ,2 0.2 Oldtidskundskab C 0, ,3. Organisation C... 7,6 8.3 Psykologi B... 4,8 5.8 C , Retorik C ,6 0.8 Samfundsfag B 1, ,0 8.1 C , Samtidshistorie B , Spansk A , B Statistik C ,0 3.5 UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 7 af 11

8 Andel Tysk A B Tysk fortsættersprog A... 10, B... 50, Virksomhedsøkonomi A , Note: Fag med under 25 personer er ikke vist i tabellen. B 53, , Htx Andelen af htx-elever med kombinationen matematik A og fysik A er vokset med næsten 14 procentpoint fra 2007 til 2008 og igen med 2 procentpoint i, således at næsten 37 % forventes at have denne kombination i. Også andelen med matematik A og kemi A, som er steget med 9 procentpoint fra 2007 til 2008, forventes yderligere at stige med næsten 3 procentpoint i, hvor næsten 18 % forventes at have denne kombination. Som tabel 5 viser, forventes næsten 79 % af htx erne at få direkte adgang til de mange videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed, hvor adgangskravet er matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst B-niveau. Det er en stigning på 33 procentpoint fra 2007 til Fra 2007 til 2008 var stigningen på næsten 28 procentpoint, og fra 2008 til steg denne andel med yderligere 5 procentpoint. Andelen med både matematik, fysik og kemi på A-niveau er steget fra 0,1 % i 2007 til 7 % i. Tabel 5. Andele af htx-studenter med følgende kombinationer Kombinationer Matematik A og fysik A 18,5 20,2 34,1 36,5 16,3 2,4 Matematik A og kemi A 4,5 5,9 15,0 17,7 11,8 2,7 Matematik A, fysik A og kemi A 0,0 0,1 4,2 7,1 7,0 2,9 Matematik A sammen med fysik og kemi på mindst B-niveau 43,9 45,9 73,5 78,5 32,6 5,0 Note: Visse af kombinationerne er ikke gensidigt udelukkende, fx indeholder kombinationen Matematik A og Fysik A også eleverne med Matematik A, Fysik A og Kemi A. Hvis man ser på de enkelte fag, er andelen af htx-studenter med fysik A steget fra 23 % til 34 % i 2008, og den forventes at stige til 37 % i. Andelen med kemi A er ligeledes steget fra 10 % i 2007 til 19 % i 2008, og igen forventes en yderligere stigning til 21 % i. Andelen med matematik A er også steget, omend i mindre omfang fra 71 % i 2007 til 79 % i. For sprogfagene gælder, at andelen med engelsk A har været faldende, mens andelen med engelsk B har været stigende. UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 8 af 11

9 Tabel 6. Andel af htx-studenter med fag og niveau Andel Astrofysik C Astronomi C ,2 5.5 Billedkunst C ,7 2.4 Biologi B 28, , C 66,1 66, , Dansk A , Design B , C 22, ,7 6.2 Engelsk A , B 53, , Erhvervsøkonomi C , Filosofi C 23, , Fransk C Fysik A , B 78, , Idehistorie B... 2,9 4.7 Idræt B ,4 2.8 C Informationsteknologi B , C 23, ,7 1.8 Innovation C , International teknologi og kultur C 5, ,5 2.0 Kemi A 5, , B 52, , C 40,8 39, Kommunikation/it A... 23, C... 76, Matematik A , B 32, , Materialeteknologi C ,1 3.4 Mediefag C ,7 4.9 Multimedier C 2, ,8 2.6 Musik C 1, ,5 1.1 Programmering C , Psykologi C , Samfundsfag B , C 64, , Statik og styrkelære C ,7 6.7 Statistik C ,0 6.1 Teknikfag Byggeri og energi A , Teknikfag Design og produktion A , Teknikfag Proces, levnedsmiddel og sundhed A , UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 9 af 11

10 Teknologi Andel A , B 85, , Teknologihistorie C 28, , Tysk B 8, C 47,8 42, Tysk fortsættersprog C ,8. Virksomhedsøkonomi C 33, Note: Fag med under 25 personer er ikke vist i tabellen. Hvem indgår i analysen? Elever, som er eller forventes at blive studenter på stx, hhx og htx i perioden Alle elever i stx, hhx og htx skal have dansk på A-niveau, derfor er dette kriteriet for et indgå i analysen. Der er også andre fag, som er obligatoriske og derfor burde være 100 % i opgørelsen, men dispensationer, merit, indberetningsfejl mv. gør, at det ikke altid er tilfældet. Endvidere indgår studenter fra studenterkursus (hvor fx ikke både oldtidskundskab og religion er obligatoriske fag) i tallene i tabel 2. Hvor kommer data fra? Data for alle studenter stammer fra Eksamensdatabasen 5. For stx er tallene for 2008 hentet fra GIA 6, hvor skolerne har meddelt, hvilke fag de nuværende 2.g ere forventes at have til næste skole år. For hhx og htx er 2008 eleverne hentet fra dels XPRS 7 og dels fra EASY-S 8. Fagene, som eleverne havde i skoleåret , er hentet fra EASY-S, mens tallene for er hentet fra XPRS. Der er fag for elever, som mangler i indberetningen. Det betyder, at fx teknologihistorie på htx ikke summer til 100, selvom det er et fag, alle elever på htx skal have. Der er kun udvalgt det højeste niveau, en elev vil opnå/har opnået i et fag, og der er ikke set på, hvorledes niveauet er opnået. 5 Eksamensdatabasen indeholder eksamensbeviserne for alle studenter 6 Gymnasieafdelingens Indberetnings Administration 7 Undervisningsministeriets eksamensadministrationssystem 8 Erhvervsskolernes administrationssystem UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 10 af 11

11 Rettelser i data Der findes fag i Eksamensdatabasen, som ikke har angivet niveau. I de tilfælde er faget tildelt C-niveau. Af hensyn til sammenligneligheden optræder visse fag, der har skiftet navn som led i gymnasiereformen, alene under det navn, som de nu har. Desuden har nogle sprogfag fået nye niveaubetegnelser med reformen I disse tilfælde er de historiske niveaubetegnelser ændret. En liste over disse ændringer kan ses i tabel 7. Tabel 7. Ændringer af fag og niveauer for studenter fra gammel reform Fag Oprindeligt Ændret til Fransk Fransk begyndersprog B Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog C Fransk begyndersprog B Tysk Tysk begyndersprog B Tysk begyndersprog A Tysk begyndersprog C Tysk begyndersprog B Italiensk Italiensk B Italiensk A Italiensk C Italiensk B Spansk Spansk B Spansk A Spansk C Spansk B Russisk Russisk B Russisk A Russisk C Russisk B Japansk Japansk B Japansk A Japansk C Japansk B Geografi Geografi Naturgeografi Film og tv Film og tv Mediefag Teknikfag Proces og levnedsmiddel Teknikfag Proces og levnedsmiddel Teknikfag Proces, levnedsmiddel og sundhed Designfag Designfag Design Filosofi Filosofi og teknologi Filosofi Afsætning Marketing Afsætning UNI C Statistik & Analyse, 19. august 2008 Side 11 af 11

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse Notat om studieretninger på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt toårig stx Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er det besluttet, at der skal være færre studieretninger. Studieretningerne

Læs mere

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Flest 1.g ere på stx går på samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Tabel 1. Fordeling

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Gennemsnitskarakterer - HTX

Gennemsnitskarakterer - HTX Gennemsnitskarakterer - HTX 13 14 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype htx htx htx htx Biologi B Mundtlig Eksamenskarakter 6,5 (,1) 36 Årskarakter 6,2 (6,) Skriftlig Eksamenskarakter

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Studenternes fagvalg 2005-2013

Studenternes fagvalg 2005-2013 Studenternes fagvalg 2005-20 Resumé Alle fire gymnasiale uddannelser blev ændret i deres opbygning og indhold ved gymnasiereformen fra 2005. De første studenter efter den nye reform dimitterede i 2008

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017 August 208 Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 207 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) side 4 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) med overbygning side 5 Eksempel på Bevis for almen

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Januar 2018 Orientering om de fire uddannelser, årets gang, arbejdsformer og de særlige tilbud Orientering om EUD erhvervsuddannelse Orientering om EUD EUX

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT i grundforløbet OS i grundforløbet AT1 2 20 % omlægges for A-/B-fag med mindst 10 elevtimer Sum 2 20 % omlægges for matematik C AT i foråret

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne Dagens program 1. Brush up 2. Oplæg om muligheder efter 9. klasse 3. Appetitvækker film om EUD og GYM 4. Informationssøgning 5. Uddannelsesvalg dialogkort 6. Afrunding Study Aalborg Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Formål med workshop BEGREBSAFKLARING: At klargøre, hvad der ligger i begreberne fagligt samspil og flerfaglighed. FORMÅL: At repetere formålet

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra den 14. august 2018.

Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra   den 14. august 2018. Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. august 201. Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale

Læs mere

Plan for ind- og udfasning af skriftlige prøver i medfør af gymnasieaftalen

Plan for ind- og udfasning af skriftlige prøver i medfør af gymnasieaftalen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Plan for ind- og udfasning af skriftlige prøver i medfør af gymnasieaftalen af 2016 Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019 A C? B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2019 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Velkommen til 2. del!

Velkommen til 2. del! Velkommen til 2. del! De 3-årige gymnasiale uddannelser STX, HHX, HTX STX HHX HTX Statsskolen IBC Teknisk gymnasium Sønderjylland 3 år 3 år 3 år Almen studieforberedende Erhvervsrelateret studieforberedende

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Studenternes studieretninger 2013

Studenternes studieretninger 2013 nes studieretninger 2013 På stx fordeler de 25.348 1 studenter fra 2013 sig på 209 forskellige studieretninger. Studieretningen Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B er den hyppigst valgte studieretning.

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Lørdag d. 21. januar 2017 kl. 10.00 Orientering om de fire uddannelser, årets gang, arbejdsformer og de særlige tilbud Orientering om EUD Orientering om EUD

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere