Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund"

Transkript

1 Nr. 1 Marts årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1

2 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej BESTYRELSEN 2008 Kasserer Hanne Brunsgaard Nylund Næstformand & aktivitetsleder Margit Brun Mattrupsvej Rochef og Klubbladredaktør Yvonne Mangurten Heldumvej Hus- og materialeforvalter Jørgen Jensen Storegade 18b, Lemvig Kajakchef og webmaster Rikke Bruun Posthusgade 1.2 th Tlf Langturchef Eva Rasmussen Teglgårdsv. 27, 1. sal Kajakchef Lisbet B. Pedersen Odinsvej Sekretær Jens Arne Hansen Vester Lemtorp Ungdomsleder Jacob Thalund Jensen Fabjergvej 51, Tlf Lemvig Roklub Strandvejen 24.. Tlf Kaproningsudvalg Jesper Jensen Storegade 18b, Klubblad Redaktør Lisbeth A. Jensen Frejasvej 85,

3 FRA BESTYRELSEN Standerhejsning Søndag d. 30. marts kl Lemvig roklub indbyder til standerhejsning, og traditionen tro hejser vi vores splitflag og stander. Roklubben er vært ved lidt mundgodt. Derefter kan der nydes årets første rotur. Man er selvfølgelig velkommen til at komme til standerhejsning uden at deltage i en rotur. Så kom og nyd en time eller to, i godt selskab en af de første forårsdage. Bestyrelsen Kontingentsatser m.m. Årskontingent for 2008 har bestyrelsen fastsat således: Kr. 990 Senior Kr. 910 Ægtefælle (hver) Kr. 600 Junior Kr. 160 Passiv Kr. 495 Distance/Tørroning Opkrævning vedlægges dette blad til betaling Husk at melde adresseændring til kassereren. Hvis du ikke modtager klubbens nyhedsbreve pr. mail, så oplys din adresse til Nøgle til klubhuset kan fås hos alle bestyrelsesmedlemmer mod betaling af depositum kr Klubbens medlemmer kan leje Klubhuset udenfor sæsonen til fester m.m. for kr Hilsen Kassereren 3 Gymnastik i Roklubben Der er stadig god gang i Gymnastikken hver onsdag kl. 19,30, hvor Ingeborg sørger for, at vi får rørt alle muskler - kom og vær med de sidste gange, så formen bliver forbedret inden rosæsonen. Sidste gymnastikaften bliver onsdag, den 26. marts, hvor vi slutter med kaffe og hyggeligt samvær. Hilsen Margit Forårsmedlemsmøde og spiseroning Alle, nye som gamle roere er meget velkomne til årets første spiseroning. Vi mødes tirsdag, den. 29. april kl til en frisk rotur. Kl serveres middag incl. kaffe for ca. kr. 40,00. Under kaffen holdes forårsmedlemsmøde, hvor udvalgene vil give en kort orientering om sommerens aktiviteter. Det er også en god anledning for medlemmer til at aftale hold til morgen- eftermiddags og aftenroning evt. kaproning, langture m.v. Tilmelding på opslag i klubhuset eller til: Margit Brun Tlf Mail: Øvrige spiseroninger 2008: Tirsdag, den 3. juni Tirsdag, den 1. juli Tirsdag, den 12. august Torsdag, den 18. september

4 FRA BESTYRELSEN SVØMNING Alle roere bør svømme jævnligt. Roklubben har lejet Nørre Nissum Seminariums svømmehal hver mandag kl (skolefridage undtaget) frem til den 21. april. Lisbet Pedersen ÅRETS MADPAKKETURE Madpakketurene bliver følgende mandage: 14/4, 5/5, 9/6, 11/8, 8/9 og 13/10. Opslag følger. Mød op kl.18 med mad til egen fortæring. Så ror vi en længere tur og spiser madpakken i det fri. Jeg har bestilt godt vejr. Eva NYE INSTRUKTØRER uddannet i oktober - 07: Mathias Kielsholm Bjarke Juul Larsen Magnus Didriksen Anders Kielsholm Dorte Snejbjerg Mona Sørensen Anette Bastholm Yvonne Mangurten Og så var der langturstyrmandskursus i januar. De der var med på det, mangler godkendelse i bestyrelsen. Hilsen Yvonne 4 ÅBENT HUS - for evt. nye roere Den 15. april kl Orientering om roklubben, mulighederne for nye roere, om hvordan instruktionen skal foregå o.s.v.. Der vælges på forhånd om man vil ro inrigger eller kajak. Derfor vil vi også bede om forhåndstilmelding Lisbeth og jeg tager os af arrangementet og vi vil aftale med øvrige instruktører. I må gerne informere venner og bekendte som er interesserede om datoen, men - det vil også blive annonceret i dagspressen. Hilsen Yvonne KONTAKT ANNONCE - børn ingen hindring Det skal forstås sådan, at yngre familier med børn også gerne skulle kunne ro. Der har før været familier med børn, som har fundet ud af at arrangere roning og børnepasning sammen i roklubben. Det behøver jo ikke være om aftenen, men kan lige så godt være en fast eftermiddag om ugen, lørdag el. søndag eftermiddage eller hvad man nu finder på. Lene og Carsten Lundhus vil gerne være kontaktsted/formidlere, så I kan henvende jer til dem og give ideen videre til bekendte med børn, der gerne vil i gang (igen for nogle måske) med at ro. Lene og Carsten kan kontaktes på tlf.: eller via: Yvonne

5 Generalforsamling Referat: p. 1. Erik Bach blev valgt til dirigent og Lisbeth Jensen referent. p. 2. Formanden, Jørgen Kielsholm aflagde beretning om klubbens forskellige aktiviteter i Året overskrifter var: Standerhejsningen blev afholdt i godt vejr. I sommers blev den nye sauna færdiggjort. Dette projekt blev betalt af roklubben men i øvrigt udført i et godt samarbejde mellem vinter-baderne og roklubben. I efteråret blev der sat nye højvandsdiger op, disse diger er sikrere og lettere at sætte op end de gamle. I øjeblikket er toiletterne ved at blive sat i stand. Dette arbejde er mere omfattende end først beregnet, så klubben har benyttet sig af håndværkere. Man regner med at blive færdige inden standerhejsningen og det ser ud til at lykkes, med megen hjælp fra onsdagsholdet, hvilket bestyrelsen er taknemlig for. Klubben har satset på uddannelse således er der er bl.a. blevet uddannet nye instruktører og nye langtursstyrmænd som der altid vil være brug for. Klubben var også repræsenteret ved julemessen, hvor der blev indtjent et pænt beløb. Ud over ømme muskler har der kun været positive henvendelser angående et sådant arrangement. Så en stor 5 TAK til de ca. 90 personer der deltog og tak til sponsorerne. Der blev roet 392 km. Klubben deltog også for første gang ved Åben Havn arrangementet, hvilket blev en succes, da der var mange ude, at ro både i kajakker og i inrigger. Ungdomsroerne mødes stadig hver 14. dag, og der har gennemsnitligt været 5-9 roere pr. aften. De har også deltaget i 3 ungdomslandslejre. Spiseroning har været en meget stor succes sidste år. Der var tit over 60, og vi har haft et hyggeligt samvær samtidig med, at vi fik noget godt og billig mad. Madpakketurene er blevet en fast del af ro sæsonen, hvor både mænd og kvinder deltagere, det blev til nogle gode ture. Der har været godt gang i langtursroningen, der har været ture Venø rundt, Stavanger i Norge, landsmotionsstævne i Skanderborg og nogle tog til Tyskland. På de fleste ture har der været kajakker med. 22 har taget kajak instruktion, og næsten lige så mange nye i inrigger, så der er efterhånden mange der både kan ro i kajak og i inrigger, hvilket kun er godt, da det giver mere fleksibilitet. Yvonne varetager afdelingen med at tilrettelægge nye kurser, hvilket hun gør fremragende og med et stort engagement. Der er ligeledes godt gang i vinter aktiviteterne såsom, gymnastik, svømning,

6 ro-ergometer, onsdagsvedligeholdelse, ro-bridge, og der er også mange roere der vinterbader, dejligt at så mange er aktive i vinterhalvåret. Der har været tre dage i januar, hvor der er blevet slebet både, og de er næsten klar til sæsons start. Der er en god energi i klubben, der bobler af aktivitet, hvilket kun er godt. Vi har i øjeblikket ca. 130 aktive medlemmer og ca. 100 passive medlemmer. p. 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der viste en lille underskud på kr. Regnskabet blev godkendt. p. 4. Kontingentet for 2008 blev for roere 990 kr. for ægtefæller 910 kr. for ungdomsroere 600 kr. for passive 160 kr. Vinterbaderne betaler ½ kontingent på 445 kr. årligt. p. 6. Nyvalgt til bestyrelsen blev: Eva Rasmussen Genvalgt blev: Jørgen Kielsholm Hanne Brunsgaard Lisbet Pedersen Yvonne Mangurten Erik Jacobsen ønskede ikke genvalg. Klubben takkede Erik Jacobsen for hans gode arbejde i bestyrelsen og i klubben. p. 7. Revisorerne Birthe Balle og Kirsten Bach blev genvalgt p. 8. Evt. Bestyrelsen har nedsat en lille udvalg med henblik på at fremme hjemmesiden og så lade robladet udgå. Torsdag d. 6/3 og 7/3 er motionsrummet midlertidig lukket, da Jesper vil prøve at ro en maraton på 42 km i en international konkurrence. Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at udbringe et leve for Lemvig Roklub. Ref. Lisbeth Jensen Konstituerende bestyrelsesmøde: Roklubben holdt et konstituerende møde lige efter generalforsamlingen. Her blev det vedtaget at ansvarlige for de forskellige poster er: Formand: Jørgen Kielsholm Næstformand: Margit Brun Kasserer: Hanne Brunsgaard Hus- og materietforvalter: Jørgen Jensen Sekretær: Jens Arne Hansen Aktivitetsansvarlig: Margit Brun Rochef og interne kurser: Yvonne Mangurten Kajakchef: Lisbet B. Pedersen Langturschef: Eva Rasmussen Ungdomsleder: Jakob Jensen Kajakchef og Webmaster: Rikke Bruun Udvalget til omdannelse af robladet til hjemmesiden er Rikke Bruun, Anders K. og Jørgen, Jakob J. med velvillig assistance fra Dinne. Der vil også fremover skulle laves aftale med kassereren Hanne Brunsgaard om leje af lokaler og Hanne vil sørge for a jourføring af kalenderen på opslagstavlen, hvor andre, der skal benytte lokaler til møder, kurser m.v. også skal huske at skrive sig på/og tjekke om der er ledigt. Ref. Yvonne 6

7 LANGTURE VI ROR DANMARK RUNDT I weekenden d juni opfordrer DfFR til at alle roklubber i Danmark kommer på vandet. Målet er at dække alle kyststrækninger, søer, øer osv. i hele Danmark. Jeg regner med vi forsøger at deltage enten her i vores eget område eller et andet sted. Måske kan vi besøge roklubberne i Struer og Vestervig eller noget helt andet. Så kan man melde sig til at ro 1-2 eller 3 dage. I hører nærmere siden hen. Eva SÆT X I KALENDEREN LØRDAG d. 31/5 Der ror vi nemlig den sædvanlige tur Venø rundt. Som noget nyt synes jeg det vil være dejligt om nogen har lyst til at overnatte til søndag og være med til festen om aftenen. Det er en god måde at møde andre roere på. Der kommer opslag op i klubhuset, når vi nærmer os, men reserver dagen nu. Eva Vinterbadernes afslutningsaften Søndag den 20. april. Kl bliver grillen tændt. Det vil så være den sidste vinterbadning i år. Henrik Foto Benny Vejlby Foto Benny Vejlby 7 Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige.

8 24 timers roning 2007 Foto Benny Vejlby Der slibes både og det støver 8

9 Hus og materialeudvalget I januar måned var der indkaldt til 3 slibedage. En trofast skare mødte, og vi nåede det, der var planlagt med slibning af inriggere. De er efterfølgende blevet repareret for småskader af Jørgen Koch, og Gunnar og Freddy har stået for lakeringen. ET har renoveret en klinkbygget sculler, som ikke har været på vandet længe. Ungdomsroerne brugte en aften på at rengøre og polere plastscullerne. Kajakkerne er også blevet slebet og poleret, som det kan ses andetsteds i bladet Så vi ved sæsonstarten kan stå med en forhåbentlig funktionsdygtig bådepark. Vi har kun en enkelt inrigger, Søgaard, der er lidt problemer med, den er lidt utæt, men det håber vi at få klaret, men måske først i løbet af april måned. Ombygningen af omklædningsrummene er næsten tilendebragt, der mangler kun lidt maling og finish som onsdagsholdet har taget sig af, men vi håber, de er færdige til standerhejsningen. Vi tror alle vil synes, at vi har fået et virkelig godt resultat ud af ombygningen, mere plads i dameoklædningen, større toiletter i begge rum, mere bænkplads, og der arbejdes med at få forbedret udsugningen. Nye lamper i dameomklædningen m.m. Herudover er der blevet malet og repareret overalt i klubhuset, nyt lys på gavl, nye sensorer ved indgangen og meget mere. Hus og Materialeudvalget Kaffepause på onsdagsholdet. 9

10 Euro Paddle Pass Ny europæisk standard for kajakuddannelser Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) har siden 2004 arbejdet sammen med lignende forbund fra seks andre europæiske lande for at få indført fælles standarder for kajakuddannelser. I år er de indført under navnet Euro Paddle Pass (EPP). Roklubben er ikke tvunget til at skifte til EPP. EPP er bygget op så man specialiserer sig i tur- eller havkajak. I turkajak er der fire niveauer, hvor EPP2 (tur) langt hen ad vejen svarer til klubbens frigivelsesniveau med få ekstra øvelser og selvredning! Der er en del debat på DKF s hjemmeside med hensyn til kravet om selvredning, men det fastholdes som et krav. Niveau 3 og 4 forbereder roeren til at deltage i konkurrencer. Man skal være ret erfaren for at bestå de videregående kurser, og som eksempel kan nævnes, at niveau 4 kræver sikker manøvrering i bølger og brænding (min 1 m) og kræver mindst tre ture over 10 km i 8-10 m/ s. Det er en hel del i en turkajak. Havkajak har fem niveauer i EPP og pudsigt nok er det sværere at opnå EPP2 (hav) end EPP2 (tur). Den mest grænseoverskridende forskel vil for nogle være, at man skal lave en Bubber. De af Jer, der har set BS og Bubber på afveje ved, at stakkels Bubber blev tvunget til at kæntre i sin kajak, blive siddende i den, slå febrilsk på undersiden af kajakken med hænderne, afvente en reddende stævn fra BS kajak, gribe fat i den og dermed lave en slags grønlændervending En Bubber. Det er en god øvelse 10 frem mod en rigtig grønlændervending, men lidt voldsom i forhold vores brug af havkajakkerne Oftest som stabile turkajakker. Som et kuriosum kan igen nævnes lidt om kravene til det højeste niveau, EPP5 (hav), hvor man blot for at komme med skal have erfaring med bl.a Kryds over åbent vand på min. 9 km (Fyn til Sprogø er 6,5 km), og kurset kan ikke laves i Danmark, da betingelserne ved vores kyster ikke er ekstreme nok. Alle klubber under DKF kan tildele EPP2 i både tur og havkajak. Det er ikke besluttet hvordan Lemvig Roklub kommer til at bruge EPP, men det bliver ikke EPP2 (hav) der bliver frigivelsesstandarden! Uanset hvor formaliseret vi vælger at arbejde med EPP i fremtiden, kan vi som en overgangsordning få alle frigivne kajakroere overført til EPP2 blot ved at indsende navnene. Så ved klubben, at du er frigivet i kajak? Instruktører skal indsende et meritskema over uddannelsesniveau, hvorefter DKF sender et instruktørcertifikat. Vi opnår en anerkendelse af kundskaber, som kan bruges bredere end blot i vores egen klub f.eks ved leje af kajakker på ferier. Derudover kan vi udvikle os teknisk til dygtigere roere og opnå større fortrolighed med kajakkerne. Personligt kan jeg godt lide tanken om at arbejde frem mod et højere teknisk niveau på en systematisk måde, men det er forskelligt fra person til person. På den måde kan EPP også bruges mindre formelt,

11 så man har nogle relevante øvelser at arbejde med. De største ulemper er ved uddannelse af instruktører. For at komme på kursus så man kan frigive nye roere, skal man først have EPP3. Vi får ikke en EPP3 instruktør, og under alle omstændigheder er det i dag kun DKF der kan udbyde EPP3, der er to dages kursus og en dag til prøve. I forhold til tidligere skal man altså afsted 1½ weekend mere. Uanset nye tiltag så er det ude hvor saltet smages om munden, at vi bliver bedre og har det sjovt, og vi ses forhåbentlig snart derude! Se evt mere på under Euro Paddle Pass. KAJAKINFORMATION Der har været en del kajakrelateret aktivitet i vintersæsonen: Samtlige kajakker er blevet efterset, der er udført en del større og mindre reparationer og alle Struerkajakkerne har fået tre gange slibning og lak omkring de skrammede steder. Endelig har alle træog glasfiberkajakker fået polish og voks. De er så lækre! Tak til alle der har givet en hånd med. Og en særlig tak til Jesper Jakobsen, der har ydet en særlig stor og vedholdende indsats. Det var også Jesper, der i vinterferien indbød til instruktion i et træningsprogram, der sikrer at kajakmusklerne er i form til sæsonstarten. På grund af ferien var fremmødet ikke så stort, men de fremmødte fik en god gennemgang af programmet, som med en indsats på 24 minutter om ugen skulle kunne holde os i kajakform vinteren over. Kajakkerne i svømmehallen har været flittigt brugt indtil videre. Bassinet deles på langs, så man trygt kan svømme i den ene halvdel, medens kajakkerne tumler rundt i den anden. To roere, som kun manglede at øve redningsteknik, er blevet frigivet. Andre har øvet rulninger (grønlændervendinger). Alle kajakroere burde bruge et par aftener på at repetere og øve teknikkerne hver vinter. Det er meget behageligt i varmt vand. Vi har hallen hver mandag kl (dog ikke skolefridage) til og med den 21. april. Lisbet Pedersen 11

12 URO erne Som navnet URO antyder, sker der selvfølgelig altid en masse i ungdomsafdelingen. Vi har gennem vintersæsonen mødtes hver 14. dag, hvor vi har lavet lidt forskellig, som fx hockey og vedligeholdelse af både. En ting er dog sikker: Der er altid URO-ligt, men hyggeligt og sjovt! I starten af vintersæsonen startede Jesper Jensen et hold op i ergometerroning, hovedsageligt for os unge, hvor der kom en del og trænede op til 24-timers roning. Til 24-timers roning roede vi om aftenen/natten og blev nød til at skifte maskine et par gange, pga. to ødelagte remme, men derudover gik det super godt og vi havde det hyggeligt. I starten af februar var jeg af sted med Jonas og Emil til Vintertræf. Det er et vinterarrangement for ungdomsroere fra hele landet, hvor de laver forskellige vinteraktiviteter, som hockey og svømning og ellers bare hygger sig. I år var det i Nyborg og et meget godt arrangement, der klart kan anbefales. Det var godt at se dem, man mødte til landslejr (sommerarrangement i en uge) igen og møde helt nye mennesker. I år er vi desværre også blevet nød til at sige farvel til vores tidligere ungdomsleder, Erik, da han flytter tilbage til Ry-området, hvor han kommer fra. Derfor overtager Jakob Jensen og jeg selv ungdomsafdelingen. Vi har begge været ungdomsroere i mange år og Jakob var også leder sidste år, så vi håber det kommer til at gå godt. Da vi lige pt. ikke er så mange ungdomsroere, håber vi på, at vi få mange nye. Derfor holder vi: Åbent hus for URO er torsdag d. 24. april, kl Her er alle interesserede i alderen år (evt. lidt ældre) mere end velkomne til at kigge forbi og finde ud af om roning er noget for dem. Vi håber meget på, at I, de nuværende medlemmer i klubben, vil sige dette videre, hvis I skulle kende nogen der kunne være interesserede. Jeg tror, at jeg snakker på både Jakobs og mine vegne, når jeg siger, at jeg håber og satser på at få en god sæson med URO erne og selvfølgelig også med resten af klubben. Anders Kielsholm Ro i otter - medlemmer søges Da jeg selv har lyst til at prøve otteren søger jeg medlemmer med samme interesse. Påtænker træning i gigfirer, det er nok den der minder mest om otteren, så 12 med passende træning i den så forhåbentlig kommer vi på vandet i otteren. Træning på almindelige roaftner eller efter aftale. Hilsen (ET) Erik Thygesen

13 RENGØRING Roklubbens bestyrelse har igen i år besluttet, at medlemmerne på skift gør rent i klubben for at holde udgifterne nede. Følgende hold er sammensat: Uge 16: Bente Jensen, Jette Sørensen, Hanne Brunsgaard, Birgit Pedersen, Dorthe Bjerg Uge 18: Yvonne Mangurten Søren Christensen, Heidi Blaarup, Chr. Riisgaard Thomsen, Åge Hill-Madsen. Uge 20: Jette Lund, Bodil Hjortkjær, Ole F. Pedersen, Niels Vestergaard, Mette Møller Uge 21: Ejvind Østergaard, Peter Poulsen, Mette Møller, Marie Fjordside, Bettina Knutsson Uge 22: Lisbeth Jensen, Mona Sørensen, Eva Rasmussen, Poul Jørgensen, Peter Klagenberg Uge 23: Kirsten og Erik Bach, Gerda Skov, Grethe Pedersen, Stella Abildtrup, Uge 24: Svend Snejbjerg, Tommy Jensen, Christian Carolus, Iben Tolstrup, Kim Sørensen Uge 25: Anette og Chr. Bastholm, Elin Simonsen, Ellen Kristensen, Freddy Møller Uge 26: Lene og Carsten Lundhus, Mette Lund Andersen, Rikke Brun, Åge Josefsen Uge 27: Kirsten Hanghøj, Elin Lillelund, Edel Holm, Ingrid Bøgh, Aase Bjørn Nielsen Uge 29: Margit og Gunnar Brun, Astrid Hauerslev, Vibe Meyer, Pia Gasseholm Uge 31: Jørgen Jensen, Inge Lindhardt, Anette Kier, Tommy Wølk, Kristian Langergaard Uge 32: Jonna Jensen, Dorthe Snejbjerg, Frits Raundahl, Henrik Nielsen,Anders Gravengård Uge 33: Åse Tandrup, Nelly og Lars Ebbensgård, Kaj Lund-Hansen, Peter Krarup, Henrik Bjerregård Uge 34: Dinne og Jens Arne Hansen, Dorthe og Toft Mollerup, Kaj Svenningsen Uge 35: Flemming Hansen, Kim Andersen, Steen Søgård, Jesper Jensen, Claus Villumsen Uge 36: Peer Daugbjerg, Lisbeth Pedersen, Gitte Graugaard, Minna Møller, Jesper Jakobsen Uge 38: Karsten Bach, Ole Agger, Allan Rønn, Lise og Jørgen Kielsholm, Michael Jensen Uge 40: Vivi Wiberg, Elsebeth Tholstrup, Bente Steensen, Marie og Jørgen Bruntse Uge 42: Erik Thygesen, Susanne Røgen, Kis Mortensen, Marco Glindeman, Heidi Jensen Uge 44: Britte Bonde, Else Steensgaard, Tonny Schleimann, Gitte Lapholm November: Vinterbaderne December: Bestyrelsen Januar: Vinterbaderne Februar: Bestyrelsen Marts: Vinterbaderne Holdene aftaler indbyrdes, hvilken dag rengøring skal foretages. Hvis du er forhindret, skal du selv finde én at bytte med på et andet hold. Hvis du slet ikke mener at du skal stå på listen, kontakt Margit Brun Tlf eller mail: Rengøring omfatter: - Rengøring af toiletter og håndvaske. - Vask af gulv i opholdsstue, køkken, omklædningsrum, toiletter, lille og stor gang. - Vinduer efter behov. 13

14 Foto Benny Vejlby 24 timers roning 2007 KALENDEREN Marts 26. marts gymnastik slutter 29. marts klargøring til ny rosæson 30. marts standerhejsning Maj 5. maj madpakketur 23. maj madpakketur 31. maj Venø rundt April 14. april madpakketur 15. april åbent hus 20. april afslutningsfest vinterbaderne 21. april svømning sidste gang 24. april åbent hus Uro er 29. april spiseroning DEAD-LINE VELROET Juni 3. juni spiseroning 9. juni madpakketur ror Danmark rundt Almindelige klubaftener Roning tirsdage kl Kajak onsdage kl Uro torsdage kl Dead-line næste blad: 9. juni Stof sendes til: 14

15 15

16 Lemvig Roklub c/o Nylund 43 Solidt engagement Med mere end 130 års solide rødder i det jyske I vestjyskbank udvikler vi os med vores kunder. Vores mål er, at engageret, kompetent og nærværende service og rådgivning skal give vores kunder et bedre økonomisk råderum og flere muligheder i hverdagen. Vi har benene godt plantet på jorden og hører ikke til dem, der tror, at træerne vokser helt ind i himmelen. I vestjyskbank ønsker vi at gøre en positiv forskel i de lokalsamfund, vi er en del af, og at være kendt for et solidt lokalt engagement. Solidt engagement Lay-out og tryk: Lemvig Tegneværksted vestjyskbank Torvet 4-5 Tlf NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

Nr. 1 Marts 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 1 Marts 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Medlemsblad Lemvig Roklub

Medlemsblad Lemvig Roklub Nr. 1 Marts 2014 34. årgang 24 timers roning Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 7620 Lemvig Tlf. 20 95 53 81 jhk@lemvig-gym.dk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Formanden bød velkommen. A. Valg af dirigent: Hakon Keller blev valgt Hakon konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen.

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Kære medlem Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Generalforsamling Vigtigt for klubben og for bestyrelsen og den

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012 Forsiden NYHEDSBREV APRIL 2012 Indholdsfortegnelse Forsiden...1 Bestyrelsens planer for det kommende år...2 Renovering af bad og omklædning...2 Forårsrengøring...2 Vores løb...2 24 timers kajakstafet...2

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere