Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund"

Transkript

1 Nr. 1 Marts årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1

2 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej BESTYRELSEN 2008 Kasserer Hanne Brunsgaard Nylund Næstformand & aktivitetsleder Margit Brun Mattrupsvej Rochef og Klubbladredaktør Yvonne Mangurten Heldumvej Hus- og materialeforvalter Jørgen Jensen Storegade 18b, Lemvig Kajakchef og webmaster Rikke Bruun Posthusgade 1.2 th Tlf Langturchef Eva Rasmussen Teglgårdsv. 27, 1. sal Kajakchef Lisbet B. Pedersen Odinsvej Sekretær Jens Arne Hansen Vester Lemtorp Ungdomsleder Jacob Thalund Jensen Fabjergvej 51, Tlf Lemvig Roklub Strandvejen 24.. Tlf Kaproningsudvalg Jesper Jensen Storegade 18b, Klubblad Redaktør Lisbeth A. Jensen Frejasvej 85,

3 FRA BESTYRELSEN Standerhejsning Søndag d. 30. marts kl Lemvig roklub indbyder til standerhejsning, og traditionen tro hejser vi vores splitflag og stander. Roklubben er vært ved lidt mundgodt. Derefter kan der nydes årets første rotur. Man er selvfølgelig velkommen til at komme til standerhejsning uden at deltage i en rotur. Så kom og nyd en time eller to, i godt selskab en af de første forårsdage. Bestyrelsen Kontingentsatser m.m. Årskontingent for 2008 har bestyrelsen fastsat således: Kr. 990 Senior Kr. 910 Ægtefælle (hver) Kr. 600 Junior Kr. 160 Passiv Kr. 495 Distance/Tørroning Opkrævning vedlægges dette blad til betaling Husk at melde adresseændring til kassereren. Hvis du ikke modtager klubbens nyhedsbreve pr. mail, så oplys din adresse til Nøgle til klubhuset kan fås hos alle bestyrelsesmedlemmer mod betaling af depositum kr Klubbens medlemmer kan leje Klubhuset udenfor sæsonen til fester m.m. for kr Hilsen Kassereren 3 Gymnastik i Roklubben Der er stadig god gang i Gymnastikken hver onsdag kl. 19,30, hvor Ingeborg sørger for, at vi får rørt alle muskler - kom og vær med de sidste gange, så formen bliver forbedret inden rosæsonen. Sidste gymnastikaften bliver onsdag, den 26. marts, hvor vi slutter med kaffe og hyggeligt samvær. Hilsen Margit Forårsmedlemsmøde og spiseroning Alle, nye som gamle roere er meget velkomne til årets første spiseroning. Vi mødes tirsdag, den. 29. april kl til en frisk rotur. Kl serveres middag incl. kaffe for ca. kr. 40,00. Under kaffen holdes forårsmedlemsmøde, hvor udvalgene vil give en kort orientering om sommerens aktiviteter. Det er også en god anledning for medlemmer til at aftale hold til morgen- eftermiddags og aftenroning evt. kaproning, langture m.v. Tilmelding på opslag i klubhuset eller til: Margit Brun Tlf Mail: Øvrige spiseroninger 2008: Tirsdag, den 3. juni Tirsdag, den 1. juli Tirsdag, den 12. august Torsdag, den 18. september

4 FRA BESTYRELSEN SVØMNING Alle roere bør svømme jævnligt. Roklubben har lejet Nørre Nissum Seminariums svømmehal hver mandag kl (skolefridage undtaget) frem til den 21. april. Lisbet Pedersen ÅRETS MADPAKKETURE Madpakketurene bliver følgende mandage: 14/4, 5/5, 9/6, 11/8, 8/9 og 13/10. Opslag følger. Mød op kl.18 med mad til egen fortæring. Så ror vi en længere tur og spiser madpakken i det fri. Jeg har bestilt godt vejr. Eva NYE INSTRUKTØRER uddannet i oktober - 07: Mathias Kielsholm Bjarke Juul Larsen Magnus Didriksen Anders Kielsholm Dorte Snejbjerg Mona Sørensen Anette Bastholm Yvonne Mangurten Og så var der langturstyrmandskursus i januar. De der var med på det, mangler godkendelse i bestyrelsen. Hilsen Yvonne 4 ÅBENT HUS - for evt. nye roere Den 15. april kl Orientering om roklubben, mulighederne for nye roere, om hvordan instruktionen skal foregå o.s.v.. Der vælges på forhånd om man vil ro inrigger eller kajak. Derfor vil vi også bede om forhåndstilmelding Lisbeth og jeg tager os af arrangementet og vi vil aftale med øvrige instruktører. I må gerne informere venner og bekendte som er interesserede om datoen, men - det vil også blive annonceret i dagspressen. Hilsen Yvonne KONTAKT ANNONCE - børn ingen hindring Det skal forstås sådan, at yngre familier med børn også gerne skulle kunne ro. Der har før været familier med børn, som har fundet ud af at arrangere roning og børnepasning sammen i roklubben. Det behøver jo ikke være om aftenen, men kan lige så godt være en fast eftermiddag om ugen, lørdag el. søndag eftermiddage eller hvad man nu finder på. Lene og Carsten Lundhus vil gerne være kontaktsted/formidlere, så I kan henvende jer til dem og give ideen videre til bekendte med børn, der gerne vil i gang (igen for nogle måske) med at ro. Lene og Carsten kan kontaktes på tlf.: eller via: Yvonne

5 Generalforsamling Referat: p. 1. Erik Bach blev valgt til dirigent og Lisbeth Jensen referent. p. 2. Formanden, Jørgen Kielsholm aflagde beretning om klubbens forskellige aktiviteter i Året overskrifter var: Standerhejsningen blev afholdt i godt vejr. I sommers blev den nye sauna færdiggjort. Dette projekt blev betalt af roklubben men i øvrigt udført i et godt samarbejde mellem vinter-baderne og roklubben. I efteråret blev der sat nye højvandsdiger op, disse diger er sikrere og lettere at sætte op end de gamle. I øjeblikket er toiletterne ved at blive sat i stand. Dette arbejde er mere omfattende end først beregnet, så klubben har benyttet sig af håndværkere. Man regner med at blive færdige inden standerhejsningen og det ser ud til at lykkes, med megen hjælp fra onsdagsholdet, hvilket bestyrelsen er taknemlig for. Klubben har satset på uddannelse således er der er bl.a. blevet uddannet nye instruktører og nye langtursstyrmænd som der altid vil være brug for. Klubben var også repræsenteret ved julemessen, hvor der blev indtjent et pænt beløb. Ud over ømme muskler har der kun været positive henvendelser angående et sådant arrangement. Så en stor 5 TAK til de ca. 90 personer der deltog og tak til sponsorerne. Der blev roet 392 km. Klubben deltog også for første gang ved Åben Havn arrangementet, hvilket blev en succes, da der var mange ude, at ro både i kajakker og i inrigger. Ungdomsroerne mødes stadig hver 14. dag, og der har gennemsnitligt været 5-9 roere pr. aften. De har også deltaget i 3 ungdomslandslejre. Spiseroning har været en meget stor succes sidste år. Der var tit over 60, og vi har haft et hyggeligt samvær samtidig med, at vi fik noget godt og billig mad. Madpakketurene er blevet en fast del af ro sæsonen, hvor både mænd og kvinder deltagere, det blev til nogle gode ture. Der har været godt gang i langtursroningen, der har været ture Venø rundt, Stavanger i Norge, landsmotionsstævne i Skanderborg og nogle tog til Tyskland. På de fleste ture har der været kajakker med. 22 har taget kajak instruktion, og næsten lige så mange nye i inrigger, så der er efterhånden mange der både kan ro i kajak og i inrigger, hvilket kun er godt, da det giver mere fleksibilitet. Yvonne varetager afdelingen med at tilrettelægge nye kurser, hvilket hun gør fremragende og med et stort engagement. Der er ligeledes godt gang i vinter aktiviteterne såsom, gymnastik, svømning,

6 ro-ergometer, onsdagsvedligeholdelse, ro-bridge, og der er også mange roere der vinterbader, dejligt at så mange er aktive i vinterhalvåret. Der har været tre dage i januar, hvor der er blevet slebet både, og de er næsten klar til sæsons start. Der er en god energi i klubben, der bobler af aktivitet, hvilket kun er godt. Vi har i øjeblikket ca. 130 aktive medlemmer og ca. 100 passive medlemmer. p. 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der viste en lille underskud på kr. Regnskabet blev godkendt. p. 4. Kontingentet for 2008 blev for roere 990 kr. for ægtefæller 910 kr. for ungdomsroere 600 kr. for passive 160 kr. Vinterbaderne betaler ½ kontingent på 445 kr. årligt. p. 6. Nyvalgt til bestyrelsen blev: Eva Rasmussen Genvalgt blev: Jørgen Kielsholm Hanne Brunsgaard Lisbet Pedersen Yvonne Mangurten Erik Jacobsen ønskede ikke genvalg. Klubben takkede Erik Jacobsen for hans gode arbejde i bestyrelsen og i klubben. p. 7. Revisorerne Birthe Balle og Kirsten Bach blev genvalgt p. 8. Evt. Bestyrelsen har nedsat en lille udvalg med henblik på at fremme hjemmesiden og så lade robladet udgå. Torsdag d. 6/3 og 7/3 er motionsrummet midlertidig lukket, da Jesper vil prøve at ro en maraton på 42 km i en international konkurrence. Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at udbringe et leve for Lemvig Roklub. Ref. Lisbeth Jensen Konstituerende bestyrelsesmøde: Roklubben holdt et konstituerende møde lige efter generalforsamlingen. Her blev det vedtaget at ansvarlige for de forskellige poster er: Formand: Jørgen Kielsholm Næstformand: Margit Brun Kasserer: Hanne Brunsgaard Hus- og materietforvalter: Jørgen Jensen Sekretær: Jens Arne Hansen Aktivitetsansvarlig: Margit Brun Rochef og interne kurser: Yvonne Mangurten Kajakchef: Lisbet B. Pedersen Langturschef: Eva Rasmussen Ungdomsleder: Jakob Jensen Kajakchef og Webmaster: Rikke Bruun Udvalget til omdannelse af robladet til hjemmesiden er Rikke Bruun, Anders K. og Jørgen, Jakob J. med velvillig assistance fra Dinne. Der vil også fremover skulle laves aftale med kassereren Hanne Brunsgaard om leje af lokaler og Hanne vil sørge for a jourføring af kalenderen på opslagstavlen, hvor andre, der skal benytte lokaler til møder, kurser m.v. også skal huske at skrive sig på/og tjekke om der er ledigt. Ref. Yvonne 6

7 LANGTURE VI ROR DANMARK RUNDT I weekenden d juni opfordrer DfFR til at alle roklubber i Danmark kommer på vandet. Målet er at dække alle kyststrækninger, søer, øer osv. i hele Danmark. Jeg regner med vi forsøger at deltage enten her i vores eget område eller et andet sted. Måske kan vi besøge roklubberne i Struer og Vestervig eller noget helt andet. Så kan man melde sig til at ro 1-2 eller 3 dage. I hører nærmere siden hen. Eva SÆT X I KALENDEREN LØRDAG d. 31/5 Der ror vi nemlig den sædvanlige tur Venø rundt. Som noget nyt synes jeg det vil være dejligt om nogen har lyst til at overnatte til søndag og være med til festen om aftenen. Det er en god måde at møde andre roere på. Der kommer opslag op i klubhuset, når vi nærmer os, men reserver dagen nu. Eva Vinterbadernes afslutningsaften Søndag den 20. april. Kl bliver grillen tændt. Det vil så være den sidste vinterbadning i år. Henrik Foto Benny Vejlby Foto Benny Vejlby 7 Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige.

8 24 timers roning 2007 Foto Benny Vejlby Der slibes både og det støver 8

9 Hus og materialeudvalget I januar måned var der indkaldt til 3 slibedage. En trofast skare mødte, og vi nåede det, der var planlagt med slibning af inriggere. De er efterfølgende blevet repareret for småskader af Jørgen Koch, og Gunnar og Freddy har stået for lakeringen. ET har renoveret en klinkbygget sculler, som ikke har været på vandet længe. Ungdomsroerne brugte en aften på at rengøre og polere plastscullerne. Kajakkerne er også blevet slebet og poleret, som det kan ses andetsteds i bladet Så vi ved sæsonstarten kan stå med en forhåbentlig funktionsdygtig bådepark. Vi har kun en enkelt inrigger, Søgaard, der er lidt problemer med, den er lidt utæt, men det håber vi at få klaret, men måske først i løbet af april måned. Ombygningen af omklædningsrummene er næsten tilendebragt, der mangler kun lidt maling og finish som onsdagsholdet har taget sig af, men vi håber, de er færdige til standerhejsningen. Vi tror alle vil synes, at vi har fået et virkelig godt resultat ud af ombygningen, mere plads i dameoklædningen, større toiletter i begge rum, mere bænkplads, og der arbejdes med at få forbedret udsugningen. Nye lamper i dameomklædningen m.m. Herudover er der blevet malet og repareret overalt i klubhuset, nyt lys på gavl, nye sensorer ved indgangen og meget mere. Hus og Materialeudvalget Kaffepause på onsdagsholdet. 9

10 Euro Paddle Pass Ny europæisk standard for kajakuddannelser Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) har siden 2004 arbejdet sammen med lignende forbund fra seks andre europæiske lande for at få indført fælles standarder for kajakuddannelser. I år er de indført under navnet Euro Paddle Pass (EPP). Roklubben er ikke tvunget til at skifte til EPP. EPP er bygget op så man specialiserer sig i tur- eller havkajak. I turkajak er der fire niveauer, hvor EPP2 (tur) langt hen ad vejen svarer til klubbens frigivelsesniveau med få ekstra øvelser og selvredning! Der er en del debat på DKF s hjemmeside med hensyn til kravet om selvredning, men det fastholdes som et krav. Niveau 3 og 4 forbereder roeren til at deltage i konkurrencer. Man skal være ret erfaren for at bestå de videregående kurser, og som eksempel kan nævnes, at niveau 4 kræver sikker manøvrering i bølger og brænding (min 1 m) og kræver mindst tre ture over 10 km i 8-10 m/ s. Det er en hel del i en turkajak. Havkajak har fem niveauer i EPP og pudsigt nok er det sværere at opnå EPP2 (hav) end EPP2 (tur). Den mest grænseoverskridende forskel vil for nogle være, at man skal lave en Bubber. De af Jer, der har set BS og Bubber på afveje ved, at stakkels Bubber blev tvunget til at kæntre i sin kajak, blive siddende i den, slå febrilsk på undersiden af kajakken med hænderne, afvente en reddende stævn fra BS kajak, gribe fat i den og dermed lave en slags grønlændervending En Bubber. Det er en god øvelse 10 frem mod en rigtig grønlændervending, men lidt voldsom i forhold vores brug af havkajakkerne Oftest som stabile turkajakker. Som et kuriosum kan igen nævnes lidt om kravene til det højeste niveau, EPP5 (hav), hvor man blot for at komme med skal have erfaring med bl.a Kryds over åbent vand på min. 9 km (Fyn til Sprogø er 6,5 km), og kurset kan ikke laves i Danmark, da betingelserne ved vores kyster ikke er ekstreme nok. Alle klubber under DKF kan tildele EPP2 i både tur og havkajak. Det er ikke besluttet hvordan Lemvig Roklub kommer til at bruge EPP, men det bliver ikke EPP2 (hav) der bliver frigivelsesstandarden! Uanset hvor formaliseret vi vælger at arbejde med EPP i fremtiden, kan vi som en overgangsordning få alle frigivne kajakroere overført til EPP2 blot ved at indsende navnene. Så ved klubben, at du er frigivet i kajak? Instruktører skal indsende et meritskema over uddannelsesniveau, hvorefter DKF sender et instruktørcertifikat. Vi opnår en anerkendelse af kundskaber, som kan bruges bredere end blot i vores egen klub f.eks ved leje af kajakker på ferier. Derudover kan vi udvikle os teknisk til dygtigere roere og opnå større fortrolighed med kajakkerne. Personligt kan jeg godt lide tanken om at arbejde frem mod et højere teknisk niveau på en systematisk måde, men det er forskelligt fra person til person. På den måde kan EPP også bruges mindre formelt,

11 så man har nogle relevante øvelser at arbejde med. De største ulemper er ved uddannelse af instruktører. For at komme på kursus så man kan frigive nye roere, skal man først have EPP3. Vi får ikke en EPP3 instruktør, og under alle omstændigheder er det i dag kun DKF der kan udbyde EPP3, der er to dages kursus og en dag til prøve. I forhold til tidligere skal man altså afsted 1½ weekend mere. Uanset nye tiltag så er det ude hvor saltet smages om munden, at vi bliver bedre og har det sjovt, og vi ses forhåbentlig snart derude! Se evt mere på under Euro Paddle Pass. KAJAKINFORMATION Der har været en del kajakrelateret aktivitet i vintersæsonen: Samtlige kajakker er blevet efterset, der er udført en del større og mindre reparationer og alle Struerkajakkerne har fået tre gange slibning og lak omkring de skrammede steder. Endelig har alle træog glasfiberkajakker fået polish og voks. De er så lækre! Tak til alle der har givet en hånd med. Og en særlig tak til Jesper Jakobsen, der har ydet en særlig stor og vedholdende indsats. Det var også Jesper, der i vinterferien indbød til instruktion i et træningsprogram, der sikrer at kajakmusklerne er i form til sæsonstarten. På grund af ferien var fremmødet ikke så stort, men de fremmødte fik en god gennemgang af programmet, som med en indsats på 24 minutter om ugen skulle kunne holde os i kajakform vinteren over. Kajakkerne i svømmehallen har været flittigt brugt indtil videre. Bassinet deles på langs, så man trygt kan svømme i den ene halvdel, medens kajakkerne tumler rundt i den anden. To roere, som kun manglede at øve redningsteknik, er blevet frigivet. Andre har øvet rulninger (grønlændervendinger). Alle kajakroere burde bruge et par aftener på at repetere og øve teknikkerne hver vinter. Det er meget behageligt i varmt vand. Vi har hallen hver mandag kl (dog ikke skolefridage) til og med den 21. april. Lisbet Pedersen 11

12 URO erne Som navnet URO antyder, sker der selvfølgelig altid en masse i ungdomsafdelingen. Vi har gennem vintersæsonen mødtes hver 14. dag, hvor vi har lavet lidt forskellig, som fx hockey og vedligeholdelse af både. En ting er dog sikker: Der er altid URO-ligt, men hyggeligt og sjovt! I starten af vintersæsonen startede Jesper Jensen et hold op i ergometerroning, hovedsageligt for os unge, hvor der kom en del og trænede op til 24-timers roning. Til 24-timers roning roede vi om aftenen/natten og blev nød til at skifte maskine et par gange, pga. to ødelagte remme, men derudover gik det super godt og vi havde det hyggeligt. I starten af februar var jeg af sted med Jonas og Emil til Vintertræf. Det er et vinterarrangement for ungdomsroere fra hele landet, hvor de laver forskellige vinteraktiviteter, som hockey og svømning og ellers bare hygger sig. I år var det i Nyborg og et meget godt arrangement, der klart kan anbefales. Det var godt at se dem, man mødte til landslejr (sommerarrangement i en uge) igen og møde helt nye mennesker. I år er vi desværre også blevet nød til at sige farvel til vores tidligere ungdomsleder, Erik, da han flytter tilbage til Ry-området, hvor han kommer fra. Derfor overtager Jakob Jensen og jeg selv ungdomsafdelingen. Vi har begge været ungdomsroere i mange år og Jakob var også leder sidste år, så vi håber det kommer til at gå godt. Da vi lige pt. ikke er så mange ungdomsroere, håber vi på, at vi få mange nye. Derfor holder vi: Åbent hus for URO er torsdag d. 24. april, kl Her er alle interesserede i alderen år (evt. lidt ældre) mere end velkomne til at kigge forbi og finde ud af om roning er noget for dem. Vi håber meget på, at I, de nuværende medlemmer i klubben, vil sige dette videre, hvis I skulle kende nogen der kunne være interesserede. Jeg tror, at jeg snakker på både Jakobs og mine vegne, når jeg siger, at jeg håber og satser på at få en god sæson med URO erne og selvfølgelig også med resten af klubben. Anders Kielsholm Ro i otter - medlemmer søges Da jeg selv har lyst til at prøve otteren søger jeg medlemmer med samme interesse. Påtænker træning i gigfirer, det er nok den der minder mest om otteren, så 12 med passende træning i den så forhåbentlig kommer vi på vandet i otteren. Træning på almindelige roaftner eller efter aftale. Hilsen (ET) Erik Thygesen

13 RENGØRING Roklubbens bestyrelse har igen i år besluttet, at medlemmerne på skift gør rent i klubben for at holde udgifterne nede. Følgende hold er sammensat: Uge 16: Bente Jensen, Jette Sørensen, Hanne Brunsgaard, Birgit Pedersen, Dorthe Bjerg Uge 18: Yvonne Mangurten Søren Christensen, Heidi Blaarup, Chr. Riisgaard Thomsen, Åge Hill-Madsen. Uge 20: Jette Lund, Bodil Hjortkjær, Ole F. Pedersen, Niels Vestergaard, Mette Møller Uge 21: Ejvind Østergaard, Peter Poulsen, Mette Møller, Marie Fjordside, Bettina Knutsson Uge 22: Lisbeth Jensen, Mona Sørensen, Eva Rasmussen, Poul Jørgensen, Peter Klagenberg Uge 23: Kirsten og Erik Bach, Gerda Skov, Grethe Pedersen, Stella Abildtrup, Uge 24: Svend Snejbjerg, Tommy Jensen, Christian Carolus, Iben Tolstrup, Kim Sørensen Uge 25: Anette og Chr. Bastholm, Elin Simonsen, Ellen Kristensen, Freddy Møller Uge 26: Lene og Carsten Lundhus, Mette Lund Andersen, Rikke Brun, Åge Josefsen Uge 27: Kirsten Hanghøj, Elin Lillelund, Edel Holm, Ingrid Bøgh, Aase Bjørn Nielsen Uge 29: Margit og Gunnar Brun, Astrid Hauerslev, Vibe Meyer, Pia Gasseholm Uge 31: Jørgen Jensen, Inge Lindhardt, Anette Kier, Tommy Wølk, Kristian Langergaard Uge 32: Jonna Jensen, Dorthe Snejbjerg, Frits Raundahl, Henrik Nielsen,Anders Gravengård Uge 33: Åse Tandrup, Nelly og Lars Ebbensgård, Kaj Lund-Hansen, Peter Krarup, Henrik Bjerregård Uge 34: Dinne og Jens Arne Hansen, Dorthe og Toft Mollerup, Kaj Svenningsen Uge 35: Flemming Hansen, Kim Andersen, Steen Søgård, Jesper Jensen, Claus Villumsen Uge 36: Peer Daugbjerg, Lisbeth Pedersen, Gitte Graugaard, Minna Møller, Jesper Jakobsen Uge 38: Karsten Bach, Ole Agger, Allan Rønn, Lise og Jørgen Kielsholm, Michael Jensen Uge 40: Vivi Wiberg, Elsebeth Tholstrup, Bente Steensen, Marie og Jørgen Bruntse Uge 42: Erik Thygesen, Susanne Røgen, Kis Mortensen, Marco Glindeman, Heidi Jensen Uge 44: Britte Bonde, Else Steensgaard, Tonny Schleimann, Gitte Lapholm November: Vinterbaderne December: Bestyrelsen Januar: Vinterbaderne Februar: Bestyrelsen Marts: Vinterbaderne Holdene aftaler indbyrdes, hvilken dag rengøring skal foretages. Hvis du er forhindret, skal du selv finde én at bytte med på et andet hold. Hvis du slet ikke mener at du skal stå på listen, kontakt Margit Brun Tlf eller mail: Rengøring omfatter: - Rengøring af toiletter og håndvaske. - Vask af gulv i opholdsstue, køkken, omklædningsrum, toiletter, lille og stor gang. - Vinduer efter behov. 13

14 Foto Benny Vejlby 24 timers roning 2007 KALENDEREN Marts 26. marts gymnastik slutter 29. marts klargøring til ny rosæson 30. marts standerhejsning Maj 5. maj madpakketur 23. maj madpakketur 31. maj Venø rundt April 14. april madpakketur 15. april åbent hus 20. april afslutningsfest vinterbaderne 21. april svømning sidste gang 24. april åbent hus Uro er 29. april spiseroning DEAD-LINE VELROET Juni 3. juni spiseroning 9. juni madpakketur ror Danmark rundt Almindelige klubaftener Roning tirsdage kl Kajak onsdage kl Uro torsdage kl Dead-line næste blad: 9. juni Stof sendes til: 14

15 15

16 Lemvig Roklub c/o Nylund 43 Solidt engagement Med mere end 130 års solide rødder i det jyske I vestjyskbank udvikler vi os med vores kunder. Vores mål er, at engageret, kompetent og nærværende service og rådgivning skal give vores kunder et bedre økonomisk råderum og flere muligheder i hverdagen. Vi har benene godt plantet på jorden og hører ikke til dem, der tror, at træerne vokser helt ind i himmelen. I vestjyskbank ønsker vi at gøre en positiv forskel i de lokalsamfund, vi er en del af, og at være kendt for et solidt lokalt engagement. Solidt engagement Lay-out og tryk: Lemvig Tegneværksted vestjyskbank Torvet 4-5 Tlf NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Nr. 1 Marts 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 1 Marts 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2009 29. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2009 29. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2009 29. årgang Ove Hillersborg reparerer her en af de havarerede både Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Nr. 1 Marts 2011 31. årgang. Der arbejdes på den nye bro. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 1 Marts 2011 31. årgang. Der arbejdes på den nye bro. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2011 31. årgang Der arbejdes på den nye bro. Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben.

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. 2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. Alle både skal repareres for de skader de har, og der skal slibes, lakeres og poleres så vi kan bevare

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Nr. 3 August 2006 26. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 3 August 2006 26. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 3 August 2006 26. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 BESTYRELSEN 2006 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk Næstformand

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2006 26. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 4 Oktober 2006 26. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 4 Oktober 2006 26. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 BESTYRELSEN 2006 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk Næstformand

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling Svømmeprøver Standerhejsning Rogaranti

Generalforsamling Svømmeprøver Standerhejsning Rogaranti MEDLEMSBLAD FOR ASSENS ROKLUB Stiftet 14. juni 1917 Nr 1 Marts 2013 Nu varer det ikke så længe. Læs i dette blad: Generalforsamling Svømmeprøver Standerhejsning Rogaranti 1 Assens Roklub, Næsvej 30, 5610

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts:

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts: ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Juni 2016 Nr. 2 Standerhejsning lørdag den 19. marts: Vores formand Marianne Hørup holdt standerhejsningstalen. 2. Et fåtal af de mange medlemmer, der deltog. Rochef Hanne

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 1 Januar 2016 35. årgang Faaborg Fjord 1. januar 2016 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 i klubhuset Fællesningen er rykket til kl. 11.00 og der er gule ærter kl. 13.00 Dagsorden i henhold

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Medlemsblad Lemvig Roklub

Medlemsblad Lemvig Roklub Nr. 1 Marts 2012 32. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk Bestyrelsen 2012 Kasserer

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben.

Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. 2016-2017 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. Alle både skal repareres for de skader de har, og der skal slibes, lakeres og poleres så vi kan bevare

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere