Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund"

Transkript

1 Nr. 1 Marts årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1

2 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej BESTYRELSEN 2008 Kasserer Hanne Brunsgaard Nylund Næstformand & aktivitetsleder Margit Brun Mattrupsvej Rochef og Klubbladredaktør Yvonne Mangurten Heldumvej Hus- og materialeforvalter Jørgen Jensen Storegade 18b, Lemvig Kajakchef og webmaster Rikke Bruun Posthusgade 1.2 th Tlf Langturchef Eva Rasmussen Teglgårdsv. 27, 1. sal Kajakchef Lisbet B. Pedersen Odinsvej Sekretær Jens Arne Hansen Vester Lemtorp Ungdomsleder Jacob Thalund Jensen Fabjergvej 51, Tlf Lemvig Roklub Strandvejen 24.. Tlf Kaproningsudvalg Jesper Jensen Storegade 18b, Klubblad Redaktør Lisbeth A. Jensen Frejasvej 85,

3 FRA BESTYRELSEN Standerhejsning Søndag d. 30. marts kl Lemvig roklub indbyder til standerhejsning, og traditionen tro hejser vi vores splitflag og stander. Roklubben er vært ved lidt mundgodt. Derefter kan der nydes årets første rotur. Man er selvfølgelig velkommen til at komme til standerhejsning uden at deltage i en rotur. Så kom og nyd en time eller to, i godt selskab en af de første forårsdage. Bestyrelsen Kontingentsatser m.m. Årskontingent for 2008 har bestyrelsen fastsat således: Kr. 990 Senior Kr. 910 Ægtefælle (hver) Kr. 600 Junior Kr. 160 Passiv Kr. 495 Distance/Tørroning Opkrævning vedlægges dette blad til betaling Husk at melde adresseændring til kassereren. Hvis du ikke modtager klubbens nyhedsbreve pr. mail, så oplys din adresse til Nøgle til klubhuset kan fås hos alle bestyrelsesmedlemmer mod betaling af depositum kr Klubbens medlemmer kan leje Klubhuset udenfor sæsonen til fester m.m. for kr Hilsen Kassereren 3 Gymnastik i Roklubben Der er stadig god gang i Gymnastikken hver onsdag kl. 19,30, hvor Ingeborg sørger for, at vi får rørt alle muskler - kom og vær med de sidste gange, så formen bliver forbedret inden rosæsonen. Sidste gymnastikaften bliver onsdag, den 26. marts, hvor vi slutter med kaffe og hyggeligt samvær. Hilsen Margit Forårsmedlemsmøde og spiseroning Alle, nye som gamle roere er meget velkomne til årets første spiseroning. Vi mødes tirsdag, den. 29. april kl til en frisk rotur. Kl serveres middag incl. kaffe for ca. kr. 40,00. Under kaffen holdes forårsmedlemsmøde, hvor udvalgene vil give en kort orientering om sommerens aktiviteter. Det er også en god anledning for medlemmer til at aftale hold til morgen- eftermiddags og aftenroning evt. kaproning, langture m.v. Tilmelding på opslag i klubhuset eller til: Margit Brun Tlf Mail: Øvrige spiseroninger 2008: Tirsdag, den 3. juni Tirsdag, den 1. juli Tirsdag, den 12. august Torsdag, den 18. september

4 FRA BESTYRELSEN SVØMNING Alle roere bør svømme jævnligt. Roklubben har lejet Nørre Nissum Seminariums svømmehal hver mandag kl (skolefridage undtaget) frem til den 21. april. Lisbet Pedersen ÅRETS MADPAKKETURE Madpakketurene bliver følgende mandage: 14/4, 5/5, 9/6, 11/8, 8/9 og 13/10. Opslag følger. Mød op kl.18 med mad til egen fortæring. Så ror vi en længere tur og spiser madpakken i det fri. Jeg har bestilt godt vejr. Eva NYE INSTRUKTØRER uddannet i oktober - 07: Mathias Kielsholm Bjarke Juul Larsen Magnus Didriksen Anders Kielsholm Dorte Snejbjerg Mona Sørensen Anette Bastholm Yvonne Mangurten Og så var der langturstyrmandskursus i januar. De der var med på det, mangler godkendelse i bestyrelsen. Hilsen Yvonne 4 ÅBENT HUS - for evt. nye roere Den 15. april kl Orientering om roklubben, mulighederne for nye roere, om hvordan instruktionen skal foregå o.s.v.. Der vælges på forhånd om man vil ro inrigger eller kajak. Derfor vil vi også bede om forhåndstilmelding Lisbeth og jeg tager os af arrangementet og vi vil aftale med øvrige instruktører. I må gerne informere venner og bekendte som er interesserede om datoen, men - det vil også blive annonceret i dagspressen. Hilsen Yvonne KONTAKT ANNONCE - børn ingen hindring Det skal forstås sådan, at yngre familier med børn også gerne skulle kunne ro. Der har før været familier med børn, som har fundet ud af at arrangere roning og børnepasning sammen i roklubben. Det behøver jo ikke være om aftenen, men kan lige så godt være en fast eftermiddag om ugen, lørdag el. søndag eftermiddage eller hvad man nu finder på. Lene og Carsten Lundhus vil gerne være kontaktsted/formidlere, så I kan henvende jer til dem og give ideen videre til bekendte med børn, der gerne vil i gang (igen for nogle måske) med at ro. Lene og Carsten kan kontaktes på tlf.: eller via: Yvonne

5 Generalforsamling Referat: p. 1. Erik Bach blev valgt til dirigent og Lisbeth Jensen referent. p. 2. Formanden, Jørgen Kielsholm aflagde beretning om klubbens forskellige aktiviteter i Året overskrifter var: Standerhejsningen blev afholdt i godt vejr. I sommers blev den nye sauna færdiggjort. Dette projekt blev betalt af roklubben men i øvrigt udført i et godt samarbejde mellem vinter-baderne og roklubben. I efteråret blev der sat nye højvandsdiger op, disse diger er sikrere og lettere at sætte op end de gamle. I øjeblikket er toiletterne ved at blive sat i stand. Dette arbejde er mere omfattende end først beregnet, så klubben har benyttet sig af håndværkere. Man regner med at blive færdige inden standerhejsningen og det ser ud til at lykkes, med megen hjælp fra onsdagsholdet, hvilket bestyrelsen er taknemlig for. Klubben har satset på uddannelse således er der er bl.a. blevet uddannet nye instruktører og nye langtursstyrmænd som der altid vil være brug for. Klubben var også repræsenteret ved julemessen, hvor der blev indtjent et pænt beløb. Ud over ømme muskler har der kun været positive henvendelser angående et sådant arrangement. Så en stor 5 TAK til de ca. 90 personer der deltog og tak til sponsorerne. Der blev roet 392 km. Klubben deltog også for første gang ved Åben Havn arrangementet, hvilket blev en succes, da der var mange ude, at ro både i kajakker og i inrigger. Ungdomsroerne mødes stadig hver 14. dag, og der har gennemsnitligt været 5-9 roere pr. aften. De har også deltaget i 3 ungdomslandslejre. Spiseroning har været en meget stor succes sidste år. Der var tit over 60, og vi har haft et hyggeligt samvær samtidig med, at vi fik noget godt og billig mad. Madpakketurene er blevet en fast del af ro sæsonen, hvor både mænd og kvinder deltagere, det blev til nogle gode ture. Der har været godt gang i langtursroningen, der har været ture Venø rundt, Stavanger i Norge, landsmotionsstævne i Skanderborg og nogle tog til Tyskland. På de fleste ture har der været kajakker med. 22 har taget kajak instruktion, og næsten lige så mange nye i inrigger, så der er efterhånden mange der både kan ro i kajak og i inrigger, hvilket kun er godt, da det giver mere fleksibilitet. Yvonne varetager afdelingen med at tilrettelægge nye kurser, hvilket hun gør fremragende og med et stort engagement. Der er ligeledes godt gang i vinter aktiviteterne såsom, gymnastik, svømning,

6 ro-ergometer, onsdagsvedligeholdelse, ro-bridge, og der er også mange roere der vinterbader, dejligt at så mange er aktive i vinterhalvåret. Der har været tre dage i januar, hvor der er blevet slebet både, og de er næsten klar til sæsons start. Der er en god energi i klubben, der bobler af aktivitet, hvilket kun er godt. Vi har i øjeblikket ca. 130 aktive medlemmer og ca. 100 passive medlemmer. p. 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der viste en lille underskud på kr. Regnskabet blev godkendt. p. 4. Kontingentet for 2008 blev for roere 990 kr. for ægtefæller 910 kr. for ungdomsroere 600 kr. for passive 160 kr. Vinterbaderne betaler ½ kontingent på 445 kr. årligt. p. 6. Nyvalgt til bestyrelsen blev: Eva Rasmussen Genvalgt blev: Jørgen Kielsholm Hanne Brunsgaard Lisbet Pedersen Yvonne Mangurten Erik Jacobsen ønskede ikke genvalg. Klubben takkede Erik Jacobsen for hans gode arbejde i bestyrelsen og i klubben. p. 7. Revisorerne Birthe Balle og Kirsten Bach blev genvalgt p. 8. Evt. Bestyrelsen har nedsat en lille udvalg med henblik på at fremme hjemmesiden og så lade robladet udgå. Torsdag d. 6/3 og 7/3 er motionsrummet midlertidig lukket, da Jesper vil prøve at ro en maraton på 42 km i en international konkurrence. Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at udbringe et leve for Lemvig Roklub. Ref. Lisbeth Jensen Konstituerende bestyrelsesmøde: Roklubben holdt et konstituerende møde lige efter generalforsamlingen. Her blev det vedtaget at ansvarlige for de forskellige poster er: Formand: Jørgen Kielsholm Næstformand: Margit Brun Kasserer: Hanne Brunsgaard Hus- og materietforvalter: Jørgen Jensen Sekretær: Jens Arne Hansen Aktivitetsansvarlig: Margit Brun Rochef og interne kurser: Yvonne Mangurten Kajakchef: Lisbet B. Pedersen Langturschef: Eva Rasmussen Ungdomsleder: Jakob Jensen Kajakchef og Webmaster: Rikke Bruun Udvalget til omdannelse af robladet til hjemmesiden er Rikke Bruun, Anders K. og Jørgen, Jakob J. med velvillig assistance fra Dinne. Der vil også fremover skulle laves aftale med kassereren Hanne Brunsgaard om leje af lokaler og Hanne vil sørge for a jourføring af kalenderen på opslagstavlen, hvor andre, der skal benytte lokaler til møder, kurser m.v. også skal huske at skrive sig på/og tjekke om der er ledigt. Ref. Yvonne 6

7 LANGTURE VI ROR DANMARK RUNDT I weekenden d juni opfordrer DfFR til at alle roklubber i Danmark kommer på vandet. Målet er at dække alle kyststrækninger, søer, øer osv. i hele Danmark. Jeg regner med vi forsøger at deltage enten her i vores eget område eller et andet sted. Måske kan vi besøge roklubberne i Struer og Vestervig eller noget helt andet. Så kan man melde sig til at ro 1-2 eller 3 dage. I hører nærmere siden hen. Eva SÆT X I KALENDEREN LØRDAG d. 31/5 Der ror vi nemlig den sædvanlige tur Venø rundt. Som noget nyt synes jeg det vil være dejligt om nogen har lyst til at overnatte til søndag og være med til festen om aftenen. Det er en god måde at møde andre roere på. Der kommer opslag op i klubhuset, når vi nærmer os, men reserver dagen nu. Eva Vinterbadernes afslutningsaften Søndag den 20. april. Kl bliver grillen tændt. Det vil så være den sidste vinterbadning i år. Henrik Foto Benny Vejlby Foto Benny Vejlby 7 Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige.

8 24 timers roning 2007 Foto Benny Vejlby Der slibes både og det støver 8

9 Hus og materialeudvalget I januar måned var der indkaldt til 3 slibedage. En trofast skare mødte, og vi nåede det, der var planlagt med slibning af inriggere. De er efterfølgende blevet repareret for småskader af Jørgen Koch, og Gunnar og Freddy har stået for lakeringen. ET har renoveret en klinkbygget sculler, som ikke har været på vandet længe. Ungdomsroerne brugte en aften på at rengøre og polere plastscullerne. Kajakkerne er også blevet slebet og poleret, som det kan ses andetsteds i bladet Så vi ved sæsonstarten kan stå med en forhåbentlig funktionsdygtig bådepark. Vi har kun en enkelt inrigger, Søgaard, der er lidt problemer med, den er lidt utæt, men det håber vi at få klaret, men måske først i løbet af april måned. Ombygningen af omklædningsrummene er næsten tilendebragt, der mangler kun lidt maling og finish som onsdagsholdet har taget sig af, men vi håber, de er færdige til standerhejsningen. Vi tror alle vil synes, at vi har fået et virkelig godt resultat ud af ombygningen, mere plads i dameoklædningen, større toiletter i begge rum, mere bænkplads, og der arbejdes med at få forbedret udsugningen. Nye lamper i dameomklædningen m.m. Herudover er der blevet malet og repareret overalt i klubhuset, nyt lys på gavl, nye sensorer ved indgangen og meget mere. Hus og Materialeudvalget Kaffepause på onsdagsholdet. 9

10 Euro Paddle Pass Ny europæisk standard for kajakuddannelser Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) har siden 2004 arbejdet sammen med lignende forbund fra seks andre europæiske lande for at få indført fælles standarder for kajakuddannelser. I år er de indført under navnet Euro Paddle Pass (EPP). Roklubben er ikke tvunget til at skifte til EPP. EPP er bygget op så man specialiserer sig i tur- eller havkajak. I turkajak er der fire niveauer, hvor EPP2 (tur) langt hen ad vejen svarer til klubbens frigivelsesniveau med få ekstra øvelser og selvredning! Der er en del debat på DKF s hjemmeside med hensyn til kravet om selvredning, men det fastholdes som et krav. Niveau 3 og 4 forbereder roeren til at deltage i konkurrencer. Man skal være ret erfaren for at bestå de videregående kurser, og som eksempel kan nævnes, at niveau 4 kræver sikker manøvrering i bølger og brænding (min 1 m) og kræver mindst tre ture over 10 km i 8-10 m/ s. Det er en hel del i en turkajak. Havkajak har fem niveauer i EPP og pudsigt nok er det sværere at opnå EPP2 (hav) end EPP2 (tur). Den mest grænseoverskridende forskel vil for nogle være, at man skal lave en Bubber. De af Jer, der har set BS og Bubber på afveje ved, at stakkels Bubber blev tvunget til at kæntre i sin kajak, blive siddende i den, slå febrilsk på undersiden af kajakken med hænderne, afvente en reddende stævn fra BS kajak, gribe fat i den og dermed lave en slags grønlændervending En Bubber. Det er en god øvelse 10 frem mod en rigtig grønlændervending, men lidt voldsom i forhold vores brug af havkajakkerne Oftest som stabile turkajakker. Som et kuriosum kan igen nævnes lidt om kravene til det højeste niveau, EPP5 (hav), hvor man blot for at komme med skal have erfaring med bl.a Kryds over åbent vand på min. 9 km (Fyn til Sprogø er 6,5 km), og kurset kan ikke laves i Danmark, da betingelserne ved vores kyster ikke er ekstreme nok. Alle klubber under DKF kan tildele EPP2 i både tur og havkajak. Det er ikke besluttet hvordan Lemvig Roklub kommer til at bruge EPP, men det bliver ikke EPP2 (hav) der bliver frigivelsesstandarden! Uanset hvor formaliseret vi vælger at arbejde med EPP i fremtiden, kan vi som en overgangsordning få alle frigivne kajakroere overført til EPP2 blot ved at indsende navnene. Så ved klubben, at du er frigivet i kajak? Instruktører skal indsende et meritskema over uddannelsesniveau, hvorefter DKF sender et instruktørcertifikat. Vi opnår en anerkendelse af kundskaber, som kan bruges bredere end blot i vores egen klub f.eks ved leje af kajakker på ferier. Derudover kan vi udvikle os teknisk til dygtigere roere og opnå større fortrolighed med kajakkerne. Personligt kan jeg godt lide tanken om at arbejde frem mod et højere teknisk niveau på en systematisk måde, men det er forskelligt fra person til person. På den måde kan EPP også bruges mindre formelt,

11 så man har nogle relevante øvelser at arbejde med. De største ulemper er ved uddannelse af instruktører. For at komme på kursus så man kan frigive nye roere, skal man først have EPP3. Vi får ikke en EPP3 instruktør, og under alle omstændigheder er det i dag kun DKF der kan udbyde EPP3, der er to dages kursus og en dag til prøve. I forhold til tidligere skal man altså afsted 1½ weekend mere. Uanset nye tiltag så er det ude hvor saltet smages om munden, at vi bliver bedre og har det sjovt, og vi ses forhåbentlig snart derude! Se evt mere på under Euro Paddle Pass. KAJAKINFORMATION Der har været en del kajakrelateret aktivitet i vintersæsonen: Samtlige kajakker er blevet efterset, der er udført en del større og mindre reparationer og alle Struerkajakkerne har fået tre gange slibning og lak omkring de skrammede steder. Endelig har alle træog glasfiberkajakker fået polish og voks. De er så lækre! Tak til alle der har givet en hånd med. Og en særlig tak til Jesper Jakobsen, der har ydet en særlig stor og vedholdende indsats. Det var også Jesper, der i vinterferien indbød til instruktion i et træningsprogram, der sikrer at kajakmusklerne er i form til sæsonstarten. På grund af ferien var fremmødet ikke så stort, men de fremmødte fik en god gennemgang af programmet, som med en indsats på 24 minutter om ugen skulle kunne holde os i kajakform vinteren over. Kajakkerne i svømmehallen har været flittigt brugt indtil videre. Bassinet deles på langs, så man trygt kan svømme i den ene halvdel, medens kajakkerne tumler rundt i den anden. To roere, som kun manglede at øve redningsteknik, er blevet frigivet. Andre har øvet rulninger (grønlændervendinger). Alle kajakroere burde bruge et par aftener på at repetere og øve teknikkerne hver vinter. Det er meget behageligt i varmt vand. Vi har hallen hver mandag kl (dog ikke skolefridage) til og med den 21. april. Lisbet Pedersen 11

12 URO erne Som navnet URO antyder, sker der selvfølgelig altid en masse i ungdomsafdelingen. Vi har gennem vintersæsonen mødtes hver 14. dag, hvor vi har lavet lidt forskellig, som fx hockey og vedligeholdelse af både. En ting er dog sikker: Der er altid URO-ligt, men hyggeligt og sjovt! I starten af vintersæsonen startede Jesper Jensen et hold op i ergometerroning, hovedsageligt for os unge, hvor der kom en del og trænede op til 24-timers roning. Til 24-timers roning roede vi om aftenen/natten og blev nød til at skifte maskine et par gange, pga. to ødelagte remme, men derudover gik det super godt og vi havde det hyggeligt. I starten af februar var jeg af sted med Jonas og Emil til Vintertræf. Det er et vinterarrangement for ungdomsroere fra hele landet, hvor de laver forskellige vinteraktiviteter, som hockey og svømning og ellers bare hygger sig. I år var det i Nyborg og et meget godt arrangement, der klart kan anbefales. Det var godt at se dem, man mødte til landslejr (sommerarrangement i en uge) igen og møde helt nye mennesker. I år er vi desværre også blevet nød til at sige farvel til vores tidligere ungdomsleder, Erik, da han flytter tilbage til Ry-området, hvor han kommer fra. Derfor overtager Jakob Jensen og jeg selv ungdomsafdelingen. Vi har begge været ungdomsroere i mange år og Jakob var også leder sidste år, så vi håber det kommer til at gå godt. Da vi lige pt. ikke er så mange ungdomsroere, håber vi på, at vi få mange nye. Derfor holder vi: Åbent hus for URO er torsdag d. 24. april, kl Her er alle interesserede i alderen år (evt. lidt ældre) mere end velkomne til at kigge forbi og finde ud af om roning er noget for dem. Vi håber meget på, at I, de nuværende medlemmer i klubben, vil sige dette videre, hvis I skulle kende nogen der kunne være interesserede. Jeg tror, at jeg snakker på både Jakobs og mine vegne, når jeg siger, at jeg håber og satser på at få en god sæson med URO erne og selvfølgelig også med resten af klubben. Anders Kielsholm Ro i otter - medlemmer søges Da jeg selv har lyst til at prøve otteren søger jeg medlemmer med samme interesse. Påtænker træning i gigfirer, det er nok den der minder mest om otteren, så 12 med passende træning i den så forhåbentlig kommer vi på vandet i otteren. Træning på almindelige roaftner eller efter aftale. Hilsen (ET) Erik Thygesen

13 RENGØRING Roklubbens bestyrelse har igen i år besluttet, at medlemmerne på skift gør rent i klubben for at holde udgifterne nede. Følgende hold er sammensat: Uge 16: Bente Jensen, Jette Sørensen, Hanne Brunsgaard, Birgit Pedersen, Dorthe Bjerg Uge 18: Yvonne Mangurten Søren Christensen, Heidi Blaarup, Chr. Riisgaard Thomsen, Åge Hill-Madsen. Uge 20: Jette Lund, Bodil Hjortkjær, Ole F. Pedersen, Niels Vestergaard, Mette Møller Uge 21: Ejvind Østergaard, Peter Poulsen, Mette Møller, Marie Fjordside, Bettina Knutsson Uge 22: Lisbeth Jensen, Mona Sørensen, Eva Rasmussen, Poul Jørgensen, Peter Klagenberg Uge 23: Kirsten og Erik Bach, Gerda Skov, Grethe Pedersen, Stella Abildtrup, Uge 24: Svend Snejbjerg, Tommy Jensen, Christian Carolus, Iben Tolstrup, Kim Sørensen Uge 25: Anette og Chr. Bastholm, Elin Simonsen, Ellen Kristensen, Freddy Møller Uge 26: Lene og Carsten Lundhus, Mette Lund Andersen, Rikke Brun, Åge Josefsen Uge 27: Kirsten Hanghøj, Elin Lillelund, Edel Holm, Ingrid Bøgh, Aase Bjørn Nielsen Uge 29: Margit og Gunnar Brun, Astrid Hauerslev, Vibe Meyer, Pia Gasseholm Uge 31: Jørgen Jensen, Inge Lindhardt, Anette Kier, Tommy Wølk, Kristian Langergaard Uge 32: Jonna Jensen, Dorthe Snejbjerg, Frits Raundahl, Henrik Nielsen,Anders Gravengård Uge 33: Åse Tandrup, Nelly og Lars Ebbensgård, Kaj Lund-Hansen, Peter Krarup, Henrik Bjerregård Uge 34: Dinne og Jens Arne Hansen, Dorthe og Toft Mollerup, Kaj Svenningsen Uge 35: Flemming Hansen, Kim Andersen, Steen Søgård, Jesper Jensen, Claus Villumsen Uge 36: Peer Daugbjerg, Lisbeth Pedersen, Gitte Graugaard, Minna Møller, Jesper Jakobsen Uge 38: Karsten Bach, Ole Agger, Allan Rønn, Lise og Jørgen Kielsholm, Michael Jensen Uge 40: Vivi Wiberg, Elsebeth Tholstrup, Bente Steensen, Marie og Jørgen Bruntse Uge 42: Erik Thygesen, Susanne Røgen, Kis Mortensen, Marco Glindeman, Heidi Jensen Uge 44: Britte Bonde, Else Steensgaard, Tonny Schleimann, Gitte Lapholm November: Vinterbaderne December: Bestyrelsen Januar: Vinterbaderne Februar: Bestyrelsen Marts: Vinterbaderne Holdene aftaler indbyrdes, hvilken dag rengøring skal foretages. Hvis du er forhindret, skal du selv finde én at bytte med på et andet hold. Hvis du slet ikke mener at du skal stå på listen, kontakt Margit Brun Tlf eller mail: Rengøring omfatter: - Rengøring af toiletter og håndvaske. - Vask af gulv i opholdsstue, køkken, omklædningsrum, toiletter, lille og stor gang. - Vinduer efter behov. 13

14 Foto Benny Vejlby 24 timers roning 2007 KALENDEREN Marts 26. marts gymnastik slutter 29. marts klargøring til ny rosæson 30. marts standerhejsning Maj 5. maj madpakketur 23. maj madpakketur 31. maj Venø rundt April 14. april madpakketur 15. april åbent hus 20. april afslutningsfest vinterbaderne 21. april svømning sidste gang 24. april åbent hus Uro er 29. april spiseroning DEAD-LINE VELROET Juni 3. juni spiseroning 9. juni madpakketur ror Danmark rundt Almindelige klubaftener Roning tirsdage kl Kajak onsdage kl Uro torsdage kl Dead-line næste blad: 9. juni Stof sendes til: 14

15 15

16 Lemvig Roklub c/o Nylund 43 Solidt engagement Med mere end 130 års solide rødder i det jyske I vestjyskbank udvikler vi os med vores kunder. Vores mål er, at engageret, kompetent og nærværende service og rådgivning skal give vores kunder et bedre økonomisk råderum og flere muligheder i hverdagen. Vi har benene godt plantet på jorden og hører ikke til dem, der tror, at træerne vokser helt ind i himmelen. I vestjyskbank ønsker vi at gøre en positiv forskel i de lokalsamfund, vi er en del af, og at være kendt for et solidt lokalt engagement. Solidt engagement Lay-out og tryk: Lemvig Tegneværksted vestjyskbank Torvet 4-5 Tlf NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 2/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas... 4 Farvel og på gensyn!... 7 Standerhejsnings invitation... 8 Senior gymnastik...

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Nr. 1 januar / febuar 2006 65. Årgang Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Foto: Anders Josefsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING. 33. årgang nr. 3 September 2014

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING. 33. årgang nr. 3 September 2014 LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 33. årgang nr. 3 September 2014 Aktiviteter i Lintrup 2014 Bestyrelsen 2014 Formand: Lene Nordvang Hansen Vimtrupvej 4 6660 Lintrup Tlf.: 60 48 79 64 sija@dbmail.dk

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 August 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Bank: 9740 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere