Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne"

Transkript

1 Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om mere SIQ om og SIQ hvordan og hvordan den kan den stimuleres kan stimuleres og videreudvikles. og videreudvikles. Det tager ca. ca. 3-4 min at at udfylde spørgeskemaet hvad enten det det sker elektronisk eller i i hånden. Elektronisk udfyldelse: Stil Stil musen i i det det gule gule felt felt ud ud for for det det respektive spørgsmål. Dette vil vil automatisk aktivere en en lille lille knap med med en en trekant. Klik Klik på på knappen og og et et rullegardin vil vil folde folde sig sig ud ud med med svarmulighederne. Klik Klik på på dit dit svar svar og og pointfeltet til til højre højre vil vil automatisk blive blive udfyldt. Udfyldelse af af papirkopi: Til Til højre højre for for hvert hvert spørgsmål spørgsmål er er angivet angivet en en pointskala. pointskala. Angiv Angiv dit dit svar svar i det i det gule gule felt felt og og de de tilhørende tilhørende point point i i feltet feltet til til højre. højre. Summér Summér pointene pointene og og identificér identificér SIQ SIQ jfr. jfr. forklaringerne forklaringerne på på side side 5 5 og og Vedlagt: Spørgeskema til bestemmelse af SIQ Copyright Livskilden Merete Gundersen 2005 Vedlagt: Spørgeskema til bestemmelse af SIQ Copyright: Merete Gundersen 2005 SIQ spørgeskema 1/7

2 Gruppe 1: Svar Point 1 Har du set aura? 2 Har du set lys omkring mennesker? 3 Har du set lys omkring dyr? 4 Har du set afdøde personer? 5 Har du set engle? 6 Har du set eller sanset en anden verden? Har du ofte fornemmet tilstedeværelsen af en usynlig person? Er du særlig sensitiv over for andre menneskers humør og energi? Kan du mærke hvis der sker dine nærmeste noget, selv om der er store afstande imellem jer? Har du forudsagt at ting ville ske, ting du ikke havde nogen forudsætning for at vide ville ske? En gang: 1 pt Flere gange: 2 pt En gang: 1 pt Flere gange: 2 pt Gruppe 2: Svar Point 11 Har du svært ved at lære udenad? 12 Når du indlærer føles det som at du mentalt downloader informationer? 13 Havde du som barn en usynlig legekammerat? 14 Føler du dig ofte fraværende og er du på samme tid et helt andet sted i din bevidsthed? 15 Har du set en ufo? Tænker du ofte så hurtigt at dit talesprog ikke kan nå at følge med? Har du nogensinde haft fornemmelsen af der er andre der styrer din krop? Hører du nogle gange stemmer som ikke kommer fra en synlig person? Hører du nogle gange musik som ikke kommer fra en synlig radiokilde? Kan du nogen gange lugte dufte som ikke kommer fra en synlig kilde? Copyright: Merete Gundersen 2005 SIQ spørgeskema 2/7

3 Gruppe 3: Svar Point Ser du ofte hele løsningen på et problem du ønsker 21 at løse i et splitsekund og i én helhed? 22 Er din kreativitet meget veludviklet? 23 Bruger du ofte din kreativitet? 24 Viger du altid bort fra konflikter af en hver? 25 Opfanger du ofte hvad andre tænker? 26 Drømmer du ofte at noget vil ske og så sker det? Mener du at du er i stand til at kommunikere med dyr? Er du ofte skyld i at elektriske apparater bliver forstyrret ved din tilsynekomst? Har du ofte set eller fået et forvarsel eller en "besked om en kommende ulykkelig hændelse vil ske således du derigennem kunne advare andre? Har du set nogle film for dit indre blik som du forstod var hændelser fra dit tidligere liv? Gruppe 4: Svar Point Har du bevidst eller spontant set et eller flere 31 tidligere liv? Har du oplevet at en del af din krop flytter sig et andet sted hen i rummet end der hvor du opholder 32 dig, altså at du er to eller flere steder på samme tidspunkt? 33 Uden at have modtaget undervisning i healing, har du da følt at du har healende evner? 34 Har du brugt dine helende evner? 35 Har du haft en vision. Set Jomfru Maria, Jesus, eller andre guddommelige skikkelser? 36 Har du følt at du har en livsopgave? Uden at have modtaget træning har du da helt 37 naturligt brugt krystaller, energistene, kors eller andre hellige symboler? 38 Har du ikke følt dig tilpas med dit liv her på Jorden? 39 Har der været tale om at du længtes hjem, til hvad ved du ikke? 40 Tror du på reinkarnation altså et liv efter livet? Copyright: Merete Gundersen 2005 SIQ spørgeskema 3/7

4 Gruppe 5: Svar Point 41 Hører du større musikstykker for dit indre øre? 42 Har du haft en nærdødsoplevelse? 43 Har du oplevet at et guddommeligt væsen eller et lysvæsen er smeltet sammen med din fysiske krop? 44 Kan du se ind i kroppen og se dens organer? 45 Kan du se kroppens ubalancer? Kan du se eller aflæse hvad der står i en lukket bog? Kan du fornemme hvad en bog handler om blot ved at lægge hånden på den? Har du set dig selv i et spejl og set en person eller flere i spejlet som ikke fysisk er i rummet? Har du oplevet at kunne påvirke andre via din tanke? 50 Har du modtaget en vision fra et åndeligt væsen? Gruppe 6: Svar Point Har du haft en fornemmelse, følt eller mærket at du 51 er blevet ført op i lyset? 52 Bruger du alternativ behandling ved sygdom? 53 Har du prøvet at meditere? 54 Mediterer du jævnligt? 55 Er du vegetar? 56 Dyrker du YOGA, Tai Chi, eller Te Gong? 57 Ved du hvad et eller følgende begreber betyder: kanalisering, clairvoyance, healing? 58 Når andre taler, ved du så kort tid efter de er startet på deres sætning hvad de vil sige? 59 Har du prøvet at bruge Tarrotkort, Pendul, krystaller, Håndlæsning eller englekort? 60 Er du troende? Sætter du ofte dine egne behov til side for at hjælpe andre? Hvis du har haft åndelige oplevelser, fortæller du det så til nogen? Delvist: 1 pt Copyright: Merete Gundersen 2005 SIQ spørgeskema 4/7

5 Point i alt 0 Resultat: Gruppe Point SIQ 0-19 Latent SIQ A Opvågnende SIQ B Begyndende aktiv SIQ C Aktiv SIQ D Meget aktiv SIQ E Fuld aktiv SIQ Se forklaringer på gruppe A-E på side 6+7. Til undervisningsbrug: Nedenstående spørgsmål kan ikke regnes med i sammentællingen, men kan pege henimod en højnelse af udviklingen for den spirituelle intelligens og for hvilken retning det er hensigtsmæssigt at arbejde hen imod. Har du haft andre oplevelser af overnaturlig karrekter som ikke er beskrevet her? En eller flere?: Beskriv: Copyright: Merete Gundersen 2005 SIQ spørgeskema 5/7

6 A - Opvågnende spirituel intelligens = Ved at sætte lidt mere fokus på spiritualitet, og ved at læse bøger om emnet men også ved at arbejde lidt med f.eks. tarok kort, pendul eller andre hjælpemidler i fritiden og som fornøjelse. Det er vigtigt at du her tager dig af din fysiske krop og søger for at alle balancer er i orden og at der nu indtages så få giftstoffer som muligt. Alle former for stimulanser skal afbalanceres på dette stade. Man vil hurtigt være i stand til at flytte sig til punkt B. Din intuition er aktiv. B Her begynder den spirituelle aktivitet at banke kraftigt på og man vil have stor glæde af at gå til foredrag samt kurser i håndlæsning, clairvoyance, tarok, healing, regression, drømmetydning astrologi, eller andre lignende aktiviteter. Man kan have stort udbytte af at lære at meditere, dyrke yoga, eller andre beslægtede aktiviteter. At modtage undervisning er her nøgleordet. Du har nu udvidet intuition. C Tiden er rede til at tage en eller flere spirituelle uddannelser og derigennem hjælpe andre mennesker. Det er vigtigt at der mediteres, visualiseres og at der arbejdes med troen som en naturlig del af hverdagen. Man vil begynde at få meget klare drømme, som kan forstås og tolkes først til sig selv, dernæst til andre. Indre undervisning er nu startet. Og man begynder at fornemme og se situationer for sit indre blik når man meditere, og man er i stand til at tolke det. Farvesyn er almindeligt her. Din intuition er på vej til at blive klarsynet. D Der modtages klare beskeder igennem meditationerne og bønnerne. Man kan være i stand til at se en eller flere af følgende ting : Aura skytsånder engle devaer, eller andre åndelige væsner. Der vil være tale om at en meget klar livs vision. Helingens brug kan foretages på både mennesker og dyr. Evnerne til at undervise andre er aktiv her. Du er nu i stand til at undervise andre. Der modtages åndelig vejledning og undervisning både i dagtimerne under meditation og om natten via drømme billeder. At bruge sit nyvundne talent for at videregive i skrift og tale er et must. En livs vision ses klar og der arbejdedes meget aktivt med at fuldføre den. Du er klarsynet. E Man besidder nu kosmisk bevidsthed og kan modtage helt nye indsigter til gavn for menneskeheden det kan være indenfor: forskning kunst eller religion m.m. Der er tale om at være bærer af helt nye samfundsstrømme. Der er ikke længere tale om at være klarsynet men alene om at være visionær og fremsynet og evnen til at se ind i fortid nutid og fremtid er aktiv, og man ved helt klart hvad det skal bruge det til.. Man kan se ind i fremtidens udvikling indenfor arkitektur, teknik, musik, al kunst, filosofi, astronomi, astrologi, anatomi m.m.. Man kan, eller man vælger en af tingene og bliver helt sublim til det. Man kan henregnes til at være genial og et geni indenfor det felt man arbejder med. Man kan også være aktiv indenfor flere felter, der overlapper hinanden. Du kan se igennem stoffet inden for det felt du arbejder med. Copyright: Merete Gundersen 2005 SIQ spørgeskema 6/7

7 Skala A-B-C-D-E : Der er ikke mange nulevende mennesker der vil kunne opnå at få fra point. De fleste står omkring punkt A og kan hurtigt arbejde sig videre til både punkt B og C, hvis ønsket og drømmen er der. Der skal en større aktiv indsats til for at komme fra punk C til punkt D og fra punkt A-E. Der vil altid være nogle mennesker der vil falde helt uden for alle systemer. Dette sker hvis der er tale om at der springes fra punkt A til punkt D. Hvis der er tale om så store spring er der meget ofte tale om kvinder fra 40 til 55 års alderen. Det kan dog også hende for en del yngre mennesker, men det er yders sjældent. Det er endnu mere sjældent at der bliver gået direkte fra punkt A til punkt E. Hvis dette sker er der tale om at det er en person om hvem man kan sige at de via dette store skridt vil være med til at forandre verdenshistorien på globalt plan. Det store skridt og den store forandring vil ofte ske når personerne er omkring 30 år, og det meget undtagelsesvis tidligere. De fleste mennesker af i dag står ved punkt A, men så snart de har lyst til det kan de forholdsvis hurtigt komme videre til punkt B og C. Når de ønsker at gå videre til punkt D skal der dog gøres en noget større indsats. Det er nødvendigt at der her er tale om at sjælens ønske om at TJENE for en større sags tjeneste før man vil gå dybt ind i punkt D. For hvert eneste skridt den menneskelige natur rækker ud for at åbne for sjælens og åndens deltagelse i livet og i livsforløbet række man ud efter at flytte fokus fra det ene punkt til det næste. Ved at udfylde dette skema vil du kunne få indsigt i hvorvidt du har en aktiv SIQ eller ikke og du kan også læse korte anvisninger på hvad du kan gøre hvis du ønsker at udvikle din spiritualitet yderligere. At åbne for sin spiritualitet vil altid udvide horisonten for den enkelte, og det spændende ved at arbejde bevidst med sin spiritualitet er at der er ingen grænser for hvor mange talenter du kan åbne for, talenter du ikke vidste du ejede. Sjælen vil gerne have dit ego til at arbejde i kærlighedens og fredens navn derfor er det så vigtigt at arbejde med flere grene af det spirituelle spektre, men nogle af de vigtigste aspekter vil være, meditation, bøn og tankekraft, disse tre aspekter der tilsammen danner den aktive bevidsthed hos det moderne menneske. Når egoet sender en bøn af sted bliver det altid hørt på sjælens og åndens plan, så derfor er bønnen hovedfaktoren i bevidsthedens udvikling. Det antal point du har opnået drejer sig alene om personlighedens spirituelle udvikling og er ikke et udtryk for sjælens og åndens udvikling. Bevidsthedens arbejde for at opnå forøget spiritualitet Tilgivelse Forsoning Hjertes Energi = Kærlighed - Meditation Bøn Copyright: Merete Gundersen 2005 SIQ spørgeskema 7/7

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier.

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Denne tema-aften afholdes af Bachblomsterterapiforeningen i Troldkær Centret i Aabenraa, tisdag den 23. februar 2010. Reg. Bachterapeut og underviser

Læs mere

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne DAN JOHANNESSON Lær Clairvoyance En Introduktion Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne 19 Tilgængelige, konkrete og inspirerende sider for begyndere. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

"ES G "ESTIL +URSUSCENTRET LYS

ES G ESTIL +URSUSCENTRET LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Nyhedsbrev august 13. Indhold:

Nyhedsbrev august 13. Indhold: Nyhedsbrev august 13 Indhold: 1) Aktiviteter i centeret (side 1) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 5) - Kurser, workshops og foredrag (side 7) 2) Sundhedsdagene på Frb.: aktiviteter

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere