MOK.dk. De fleste Ansatte og Studerende ved Kjøbenhavns Universitet har lagt mærke til den store Byggeplads,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOK.dk. De fleste Ansatte og Studerende ved Kjøbenhavns Universitet har lagt mærke til den store Byggeplads,"

Transkript

1 46 årg. 2013/2014 ISSN MOK.dk - medicinerorganisationernes kommunikationsorgan Aargang 46. nummer den sjette november Herrens Aar 2013 Radiokommunikation forbudt til Eksamen Datamaterne på Peter Bangs vej har nu indbygget nymodens Sensorer, der kan spore al form for Radiokommunikation. Har De en Langbølgeradio eller måske et endnu mere moderne Kommunikationsaggregat, skal De være opmærksom på, at De ikke medbringer dette med tilsluttet Strøm til Deres skriftlige Eksamination for Fremtiden. Det har jo længe været forbudt at medbringe saadanne Vidundermidler til Kommunikation med Omverdenen, men nu er det ogsaa blevet risikabelt. Facvltatis Medicae ved Kjøbenhavns Universitet har indført nogle fabelagtige Receptorer, som opdager, hvis De bruger Radiokommunikationsudstyr. Straffen for en Overtrædelse af saadanne regler er beskyldninger om Eksamenssnyd. Tak Spids! Panumtaarnet skyder i Vejret Henning Bernard Schauffalitzki de Mogadell er ansat til at afsløre Eksamenssnyd. Ak og ve! Adgang til Parkeringskatakomberne Et større Gravearbejde har gjort det muligt for Dem at rejse til Kjøbenhavn og stille Deres Automobil i Fred under Panumintituttet. Dette har været en Mulighed længe, men nu kan det også lade sig gøre fra Blegdamsvej. Vær opmærsom paa, at frihøiden er 2 meter, og at De skal være Ansat for at få Adgang. De fleste Ansatte og Studerende ved Kjøbenhavns Universitet har lagt mærke til den store Byggeplads, der gjennem et halvandet Aar har præget matriklen. Nu skyder Byggeriet efterhaanden et godt Stykke op i Landskabet og er ved at være een af de høieste Bygninger i Byen. Aarbeidet paa Byggeriet er i den Fase, hvor der stort set arbeides i døgndrift på det flotte Magtsymbol kaldet MærskBygningen. Vi har på Redaktionen tilladt os at interviewe Byggemorgulen og Jetsetteren, Arnold Schwarzwalderkirch, som er Entrepreneur på Byggeriet: - Interviewer: Har De i sinde at Byggeriet skal være større end noget særligt Bygningsværk? - Arnold: Jeg har bøiet stålet til Taarnet selv. Der er tale om et meget stærkt og solidt Hus, som skal være større end Pyramiderne i Giza. - Interviewer: Er det et kæmpemæssigt Phallossymbol? - Arnold: Nein! Dette har intet med Pimmel at gøre, det er et guddommelicht machtsymbol! (Arnold går i vrede). Ovenover ses en Bygningsarbeider i arbeide på Panumtaarnet, Det koloenorme Forskningstempel har forment adgang for Studerende. De skal kjæmpe sig Vei gjennem hele Studiet for at faa lov til at betræde de bognede Mahognigulve, som Maersk-Bygningen er belagt med. Og hvad koster et saadant projekt, spørger de måske? Jo det koster rundt regnet seks hundrede Millioner Rigsdaler. Her har Maersk-fondet doneret Halvdelen, hvorfor Taarnet har faaet dette Navn. Den anden Halvdel er betalt af hans kongelige Høihed, Prins Ioakim, som dog netop troede, at der var tale om et Phallossymbol. Han er derfor temmelig skuffet og ønsker ikke at stille op til Interview. Vi har her på Redaktionen desuden forhørt os førende eksperter, om hvorvidt Taarnet kan taale Vind og Vejr. "Det kan det", siger de. Da vi forhørte os nærmere kunne de desuden forklare, hvordan Huset baade er storm-, jordskjælvs- og tsunamisikret. I tilfælde af Brand går der en et hundrede tredive meter lang Brandstang gjennem Midten af Domicilet, hvor alle Forskere og andre Ansatte kan kure i sikkerhed i et Tusindesnese Liters Varmtvandsbassin i Kjælderen. Arkitekten har forsøgt at illustrere en Engel i Helvede i Forholdet mellen Taarnet og det eksisterende Panum, som på Billedet neden for fra Loftmaleriet i Holmens Kierke. Anne Grethe Bernstorff og hendes Svigerinde, Ulla Margrethe Rantzau ses her i Automobil på Vej mod Kjøbenhavns Universitet. De glaeder sig til at kunne tilbagelægge Distancen mellem Kjøbenhavn og Ringkjøbing på een enkelt Dag. Arnold i færd med at lave det, han elsker mest - At ryge cubanske Cigarer og se på Damer på Jazz House i Kjøbenhavn.

2 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/ mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan ISSN: / net-udgave ISSN: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. Tlf: / Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, 1171 København K, WWW: Oplag: 1500 Det sker i ugen MOK støttes økonomisk af FADL og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært! Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er inkl. mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 12. Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Foran studiesalen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 26, baghuset I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Jonas/MOK-red Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: MOK UDKOMMER PMS månedsmøde og generalforsamling SATS månedsmøde Foredrag i hannover SPLAS stiftende generalforsamling Foredrag med Læger uden Grænser Sexekspressen månedesmøde Oelfam skal spise sammen. Ikke hos Chris, som er i Berlin Mille skal i teateret PUFF basal SAS-programmeringskursus PUFF basal SAS-programmeringskursus Jonas skal besøge mormor i Knapstrup MOK's DEADLINE Ud og gå en tur - det er altid sundt, medmindre du er i færd med at få en allogen stamcelletransplantation Denne m ok.dk redaktion Markus(Ansv. Red.) KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER OG EKSAMENSKONTOR Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen Jonas Erik Dennis 2 David Anna Martha Simon G Peter James Kasper Aa Mille BASISGRUPPER AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende DSS - Dermatologisk Selskab for Studerende Eorta FORNIKS - Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende GO - Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi og Obstetrik IMCC - International Medical Cooperation Committee Kristne medicinere MARS - Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab MIRA - Medicinstuderendes Interessegruppe for Radiologi MOK - Medicinerorganisationernes Kommunikationsorgan PIPPI - Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet PMS - Psykiatriinteresserede medicinstuderende PUC - Panum Underwater Club PUFF - Panums Ungdoms Forsker Forening Rusvejledningen for Medicin SAKS - Studerendes Almen Kirurgiske Selskab SATS - Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab Scorebogen Studenterklubben SØNHKS - Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab com www. sats-kbh.dk Hvis din basisgruppe mangler send da informationer til

3 Studievejledningen for Medicin studietilbud/studenterpræsten Hvor kan jeg komme i klinik? 3 Hvor kan jeg komme i klinik? Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemestrene? Her har du en Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemestrene? Her har du en oversigt over de enkelte hospitaler der er anvendt på de semestre, oversigt over de enkelte hospitaler der er anvendt på de semestre, hvor man er i klinik. hvor man er i klinik. Hospitaler der anvendes til 1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin Hospital Hvilke Forkortelse af navn semestre Amager Hospital AH Ballerup Psykiatrisk Center 4 Bispebjerg Hospital BBH Fjorden Regionssygehus, Roskilde 4 Frederiksberg Hospital FRH Frederikssund Hospital 3 Gentofte Hospital GEN Glostrup Hospital GLO Halmstad Sygehus, Sverige 3 HALM Herlev Hospital HER Hillerød Sygehus HILL Holbæk Sygehus HOL Hvidovre Hospital HVH Køge Sygehus RASK Nykøbing Falster Sygehus 3 NF Næstved Hospital NÆ Rigshospitalet RH Roskilde Sygehus RAS Rønne Hospital, Bornholm 3 RØN Sct. Hans Psykiatrisk Center, Roskilde 4 Slagelse Sygehus 1 SLA Vordingborg Psykiatrisk Skadestue 4 Der tages forbehold for fejl og ændringer. Der tages For yderligere forbehold oplysninger for fejl og ændringer. om holdsætning For yderligere på enkelte oplysninger semestre om holdsætning kontakt venligst på de den enkelte relevante holdsætningssekretær ved StudieServiceCenteret. Deres kontaktoplysninger semestre kontakt findes venligst på denne relevante side: holdsætningssekretær mine ved enheder StudieServiceCenteret. -> bachelor/kandidat Deres medicin -> Kontakt. kontaktoplysninger findes på denne side: mine enheder bachelor/kandidat På denne hjemmeside kan du også finde medicin undervisningsplaner Kontakt. og rulleskemaer for foråret 2014 Dispensation for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. dec På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for foråret 2014 Med venlig hilsen, Studievejledningen for Medicin Dispensation for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. dec Ugens tilbud fra studenterpræsten Med venlig & Co hilsen, Det mest futuristiske er billederne af den offentlige Uge 45, 2013 Studievejledningen for transport Medicin - der foregår per monorail. Ellers er det næsten for kitschet for min smag. Føljeton DystopierVII Og det bliver ikke bedre af, at filmen foregår i fuldt dagslys. Bogen foregår i høj grad i mørke. Gæsteindlæg (Part I): Om bogen og filmen * - af skribent, debattørogselvudnævnt studvejl liberal 11-1a ballademagerchristopher Arzrouni. Oplægget blev på. Hvor kan jeg komme Der i er klinik dog også ting i filmen, som jeg selv satte pris holdt som indledning til visningen af filmen Fahrenheit 451 i Cinemateket den 24. oktober Når en bog oversættes til film, er der mange ting, der går tabt. Fahrenheit 451 af Ray Bradbury er en fantastisk bog - og en noget mindre fantastisk film af Francois Truffaut. Undskyld, jeg siger det. Så tager jeg jo noget af fornøjelsen ud af filmen. Men jeg synes, det er på sin plads. * Fahrenheit foregår i en fremtid, hvor bøger er blevet forbudt. I hvert fald i betydningen klassisk litteratur. Valg har man stadig - selvom de fleste stemmer på den samme smukke præsident. Men i øvrigt befinder vi os i en totalitær stat, hvor myndighederne søger for, at borgerne er lykkelige. Eller rettere: At al ophidselse og ulykke bliver fortrængt. I denne stat er brandmændene vigtige magtudøvere. De slukker ikke brande. De rydder til gengæld op i de samfundsnedbrydende skrifter, som visse dissidenter stadig læser og skjuler. Vi får aldrig nogensinde at vide, om magthaverne er en klike af onde udbyttere - eller om de er drevet af de ædleste motiver. Og det er en af fortællingens styrker. Undertrykkelsen er der bare - den er allestedsnærværende - og den foregår i et samfund, der kan minde meget om vores eget. * Når I ser filmen, vil I måske studse over 1960 ernes bud på fremtidens æstetik. Den hypermoderne brandbil har ganske almindelige hjul med kedelige fælge. De små hjems indretning minder mere om noget fra en episode af Rytteriet end om egentlig science fiction. Bemærk en lille detalje: Brandmandens kone Linda og den mystiske Clarisse spilles af samme skuespillerende (Julie Christie). Forfatteren, Ray Bradbury, brød sig ikke selv om den detalje. Men jeg synes, den siger noget om, hvordan vi mennesker har mange forskellige sider. Ray Bradbury har fortalt, at han selv kan genfindes i adskillige af personerne i fortællingen. Han er til stede i Brandmanden Montag. Han er til stede i den snakkesalige pige Clarisse. Han er såmænd også til stede i brandinspektøren, kaptajn Beatty, der repræsenterer myndighederne. Alle sammen udspringer de af Bradburys fantasi - oplevelser - og mareridt i skøn forening. Bradbury har fortalt, hvordan han en aften var ude at gå en tur med en ven. De blev stoppet af en politimand, som spurgte: Hvad laver I? - Vi går, lød det næsvise svar. Og det førte til bogen The Pedestrian. Senere var Bradbury ude at gå igen - og så mødte han Clarisse. I hvert fald i sin fantasi. Arzrouni Part II: Censurkritik eller kulturpessimisme? (uge 46) Arzrouni Part III: Den vigtigste bog i bogen/filmen (uge 47) Den sidste romantiker om dystopiv. Mads Holger Hvad er der på færde i den senmoderne danske kultur og hvad skal det føre til?radiovært, forfatter og meningsdanner Mads Holger vil denne aften servere dystopi på et fad af skarpe og humoristiske holdninger til den kulturelle og politiske tilstand i dagens Danmark. Den politiske og kulturelle dagsorden er præget af en negativ selvforståelse. Identiteter for individet og for kollektivet skabes ofte negativt mellem mig og dig samt mellem os og dem. Denne negative selvforståelse og identitetsskabelse er på spil rigtigt mange steder i samfundet også eller i særdeleshed i magtens arenaer. Nogen er meget tydelig i deres negative selvforståelse, andre pakker den godt ind i for eksempel den sproglige distance: ironi. Ironien som tidligere var et krydderi, er nu i stedet hovedretten, der er med til at øge afstanden mellem os og dem og klarsynet på hvad vi skal fastholde og hvad vi ikke skal. Tid: Torsdag den 7. november kl Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, inde i gården Gratis adgang. Baren er åben. Planlægning af næste semester Vi lægger planer for det kommende semester. Kom og sæt dit præg på tingene! Præsten byder på lidt vådt og tørt undervejs. Bare duk op! Alle og vi mener ALLE studerende er velkomne! Tid: Tirsdag den 5. november kl Sted: PussyGalore sflying Cirkus, Sankt Hans Torv Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver ikke registreret. Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger som bryllup og dåb. Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail eller find ham på kontoret i hans træffetid. Studenterpræst Nicolai Halvorsen Tlf.: Studentermenigheden i København Mail: St. Kannikestræde 8, 1. www: studenterpraesterne.ku.dk og København K Facebook: facebook.com/smikbh Blog: ku-praest.blogspot.com

4 4 annoncer 29/10/13 Sundhedsfremmende CV-pleje Til medicinstuderende på Københavns Universitet ( semester) SUND DANMARK giver dig muligheden for at bidrage til sundhedsfremme i Danmark på en organiseret og overskuelig måde, så netop dine ressourcer udnyttes bedst. Vi samarbejder med landets etablerede sundhedsforeninger som Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen samt om andre projekter som stofindtagelsesrum i Aarhus og det nyligt etablerede projekt antidote.dk (Førstehjælp og modgift til stofbrugere). I fællesskab udtænker vi sundhedsfremmende projekter, der baserer sig på de kompetencer, du som læge, medicinstuderende eller andet sundhedsfagligt personel har erhvervet dig under uddannelsen og i klinikken. SUND DANMARK er gratis. Tilmeld dig på: Sunddanmark.org og SUND DANMARK på facebook Herved vil du finde projekter af varierende karakter og omfang, der kan være til gavn for netop dit CV samt bidrage til sundhedsfremme i DK. Kommende kurser og projekter: Der vil snart blive slået datoer op med kurser gennem projektet antidote (Førstehjælp og modgift til stofbrugere), hvor deltagerne vil få et spændende indblik i stofbrugeres liv og vilkår samt blive certificeret til at undervise denne gruppe og pårørende i egenomsorg, førstehjælp og brug af modgift ved overdosis. Spændende projekter i samarbejde med Hjerteforeningen er under opsejling, herunder løb med din læge. Rettet mod hjertepatienter som er bange for at komme i gang med motion. Samt foredrag på hjertecaféer. Meld jer ind og få mulighed for at præge projekterne. Vi ser frem til at samarbejde med jer. Med venlig hilsen SUND DANMARK Melatonin som solbeskyttelse Formålet med dette forsøg er at undersøge påvirkningen af kognitive funktioner ved anvendelse af melatonincreme som solbeskyttelse. Du er egnet til deltagelse hvis: - Du er rask - Du er 18 til 65 år - Du har en kropsvægt i intervallet fra og med 53 kg. og til og med 85 kg. - Du har en højde mellem 165 cm og 190 cm. - Du ikke har skifteholdsarbejde. - Du ikke er gravid eller ammer - Du ikke lider af nogen kendt søvnlidelse. Auditorieoperatørerne på Rigshospitalet søger nyt holdmedlem! Vi er et lille eksklusivt hold (pt. 8 medlemmer) på Rigshospitalet der søger et nyt holdmedlem (stud.med.). Som operatør i Rigets auditorier skal du være med til at sikre kunderne en god service til deres arrangementer. Du skal sørge for at lukke op for auditoriet inden arrangementerne Kontrollere og opstille det tekniske udstyr, så det fungerer Være behjælpelig med teknisk assistance under arrangementet Lukke ned igen efter endt arrangement Som operatør skal du have følgende egenskaber: Kunne Microsoft Powerpoints basale funktioner Være lærenem i forhold til oplæring i AV-udstyrets basale funktioner (holdet kræver ikke den store tekniske eksamen hvis du har viljen, skal vi nok lære dig resten :-) Du skal være smilende, imødekommende og hjælpsom. Desuden er det vigtigt at kunne bevare overblikket og berolige kunder ved uforudsete tekniske problemer, så disse kan blive løst hurtigst muligt. Arbejdet er meget fleksibelt. Man kan selv være med til at bestemme sin arbejdstid, men man er ikke sikret et bestemt antal timer om måneden, da antallet af vagter er varierende måned for måned. Vagterne fordeles hver måned mellem dig og de andre medlemmer af holdet. Der afholdes et vagtmøde i slutningen af hver måned, hvor alle vagter i auditorierne dækkes af holdmedlemmerne. Det kan forekomme, at man er nødt til at gå glip af undervisning for at få alle vagter dækket. Der tages dog hensyn til obligatorisk undervisning og eksamen. Lønnen er 150,00 kr. i timen. Der gives ikke søn- og helligdagstillæg. Der er god mulighed for at læse på vagterne og du får en enestående mulighed for at være med til rigtig mange af de spændende arrangementer og konferencer der afholdes i Rigets auditorier. Vi har et rigtig godt sammenhold og arrangerer årligt flere sociale aktiviteter sammen. Vi holder planlægningsmøde torsdag d. 28. november 2013 kl hvor du forventes at kunne deltage. Ansøgningsfristen er onsdag d. 20. november 2013 kl Der er oplæringsvagter med fuld løn i starten af december/januar og det forventes, at man tager vagter fra ca. februar Skriv nogle ord om dig selv (inkl. semestertrin) og send ansøgningen til På vegne af holdet, Jeppe L.H. Winding basisgruppe Andre kriterier vil blive vurderet af forsøgslægen, såfremt du beslutter, at du ønsker at deltage. Ved deltagelse i forsøget skal du møde op på Herlev Hospital to gange med 14 dages mellemrum i november. Hver forsøgssession varer 12 timer, hvorefter du kan tage hjem og overnatte til næste dag, hvor der igen skal tages en blodprøve om morgenen og om aftenen. Under forsøgssessionen vil der blive udført en række kortvarige test en gang i timen, derudover er det frit, hvad man vil bruge tiden til. Oplagt chance for at få lavet et godt indhug i eksamenslæsningen og tjene penge samtidigt! Deltagelse i forsøget giver 500 kr. som tak for deltagelse, og der er fuld forplejning under begge forsøgssessioner. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte: Cecilie Scheuer Stud.med./forskningsårsstuderende Gastroenheden Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Tlf:

5 MOK på den forkerte side af skranken på skadestuen Af: Anna Martha / mok-red Som mine søde MOK kolleger var så venlige at bekendtgøre i sidste uges MOK, så lykkedes det mig at komme til skade under stormvejret i mandags. Faktisk var det ligefrem på MOK redaktionen, at ulykken hændte, idet stormen fik en dør til at blæse op, og da jeg forsøgte at lukke den, kom vinden mig i forkøbet, og gav døren så meget fart på, at jeg stak min udstrakte arm lige gennem ruden, som smadrede omkring mig. Jeg hylede! I løbet af 30 sekunder var alle i studenterhuset tilstede, og jeg havde fået kompresforbindinger på, næsten inden jeg nåede at se blodet. Det gik hurtigt op for os, at jeg havde været heldig. En lille flænge i armen og nogle sår i håndfladen var hvad jeg slap med. Men der var alligevel basis for en tur på skadestuen. Ifølge 1813 havde Frederiksberg Skadestue den korteste kø, og Jonas kørte mig derhen. Det var inden stormen sådan for alvor fik fat, men det var alligevel nok til, at bilen vuggede når vi holdt stille, og cyklisterne omkring os kæmpede med at holde sig på cykelstien. Den lille time det tog os at komme gennem trafikken til Frederiksberg var samme tid, som det tog at fylde skadestuen op. Venteværelset var stuvende, og den kommende halve time vedblev det at vælte ind med folk. Derefter var det ligesom om det aftog, mens stormen udenfor tiltog i styrke. Dem der kom ind nu, ankom i ambulancer. Tiden i venteværelset blev derfor rigtigt lang. Kort efter jeg var ankommet, og havde sendt Jonas hjem igen, kom en dame, som for et par uger siden havde solgt mig flere par busker på Designerforum. Hun havde sin mor og far med, og det viste sig at være moren, Annette, som var patient, idet hun i et forsøg på at åbne sin terassedør var faldet, og nu var helt sikker på at have brækket armen. Jeg sagde hej til datteren, som også godt kunne huske mig. Annette satte sig ved redaktionelt siden af mig, og hendes mand blev stående ved siden af sin datter, trippende, og mumlende noget om, at han gerne ville hjem og se tv-avisen. Det kunne han ikke få lov til; datteren skulle nemlig selv ud, og nogle skulle jo blive hos Annette. Jeg blandede mig forsigtigt og sagde, at jeg jo alligevel var her, så Annette og jeg kunne nok hygge os sammen. Den blev godtaget, og Annettes mand trak en cola til os hver i skadestuens automat, hvorefter han skyndte sig hjem til sin varme stue. De første par timer i venteværelset gik hurtigt. Annette og jeg hyggesnakkede om alt fra Annettes børnebørn og mine studier, til kommunalvalg og boligmangel. Desuden sørgede vi for at holde os informerede om tilstanden af de andre patienter i venteværelset. Een havde fået en brosten i hovedet, en anden havde fået hånden i klemme i sin bildør. En tredje havde været på arbejde i Frederiksberg-Centeret og kunne fortælle, at stiladset var væltet og taget blæst af. Det var dog ikke derfor han var der, men fordi en kollega havde sparket ham På et tidspunkt kom en fotograf fra ekstrabladet og tog billeder af os. Derefter var det ligesom om tiden begyndte at gå langsomt. Cola ens effekt havde aftaget, og flow et i venteværelset gået i stå, fordi en strøm af ambulancer blev modtaget på den anden side. En lille dreng, som havde lavet en flænge i læben, fordi han ikke kunne sidde stille ved middagsbordet, kunne heller ikke sidde stille i skadestuen, og gjorde den sidste ventetid endnu længere med en konstant råben og løben frem og tilbage. Endeligt blev det min tur, og jeg kom ind til en læge, som jeg nok forventet var en ung forvagt, men i stedet stod der en erfaren afdelingslæge, som uden nogen advarsel stak en kanyle med bedøvelse ned i flægen på min arm, mens han spurgte mig hvad jeg lavede til hverdag. Da smerten var aftaget nok til, at jeg kunne svare, fortalte jeg ham, at jeg var medicinstuderende. Ahh sagde han kan du så huske noget af det du har lært? Tjooo, det mente jeg jo nok jeg kunne, men da 5 han begyndte at stille spørgsmål i embryologi, mens han syede i min arm, og blod piplede fra alle sårene i min hånd viste det sig, at jeg ikke kunne huske ret meget. Pludseligt skiftede han emne og sagde, at nu ville han stille mig et filosofisk spørgsmål. Jeg undrede mig lidt over, at han havde tid til at snakke med mig, når nu venteværelset bugnede af folk med stomskader, men det virkede ikke til at bekymre ham, da han begyndte at udspørge mig om, hvordan 15-årige betragter kræft. Jeg kunne ikke komme med et tilfredsstillende svar. Heller ikke på hans næste spørgsmål, som omhandlede, hvilke egenskaber en bjørn har, som mennesker ikke har (svaret var, at den kan gå i hi og undvære mad i en hel vinter, samt ligge ned i en tilsvarende tidsperiode, uden at få liggesår). Jeg var en anelse forvirret, da jeg forlod stuen, efter at have tilbragt 20 minutter med lægen, hvoraf kun omkring de 5 havde omhandlet mine sår. Det lykkedes mig dog at sige farvel til Annette, som kunne oplyse, at hun rent faktisk havde brækket armen. Da jeg kom hjem fortalte jeg min kæreste, som er medicinstuderende på 12. semester, om min mystiske samtale med lægen. Han undrede sig også, og bad om at se mine sår. En bekymring blev åbenbart bekræftet, da han så mine suturer, og konkluderede, at det ikke lavet var særligt pænt; små røde buler mellem stingende afslørede, at blodforsyningen ikke var særlig god. Han begyndte at undersøge min hånd og spurgte, om de andre sår var blevet tjekket for glasskår; nej, måtte jeg jo svare. Hvad med neurovaskulære forhold i hånden? nej, ikke andet end hvad Jonas havde tjekket i venteværelset inden han kørte. Og hvad med stingende, hvornår skulle jeg have fjernet dem? Tjooo, det havde jeg sådanset heller ikke fået noget at vide om. Heldigvis fandt min kæreste ingen glaskår eller åbenlyse skader i neurovaskulære forhold i min hånd. Da jeg kort efter lagde mig til at sove spekulerede jeg over, om det mon er nødvendigt at vide hvad en bjørn kan, som mennesker ikke kan, for at blive en god læge. Er du klar til spoteksamen? Få helt styr på de forskellige præparater, deres særlige karakteristika samt forvekslingsmuligheder med spotvejledningen i Histologi kompendium - en uundværlig makker i spotsalen i dagene op til spoteksamen. De tre forfattere bag kompendiet har selv læst medicin på KU og undervist i histologi. LÆS MERE PÅ HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

6 annoncer 6 6 Til alle studerende ved SUND - nyt tværfagligt valgfag om velfærdsinnovationindenfor sundhedsvæsenet Innovation og opfindelser skabes ofte i nye sammenhænge, hvor forskellige discipliner og fag mødes på tværs. I disse år er der stor fokus på udviklingen af nye løsninger indenfor sundhedssektoren og den vækst dette potentielt kan skabe i samfundet ved kommercialisering af løsningerne. Derfor har Københavns Universitet (KU) SUND i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU)udviklet et nyt tværfagligt valgkursus. Kurset, Health Innovation HealthZup,fokuserer på velfærdsinnovation i sundhedssektoren ud fra brugernes behov med samtidigt fokus på mulige kommercialiseringspotentialer. Inspirationen til valgfaget kommer fra Stanford Universitet s Biodesign program. I 2010 var en delegation af forskere på studietur til Bio-X og Biodesign på Stanford Universitet i Silicon Valley i Californien, herunder kursusleder Anne Frølich, overlæge på Bispebjerg Hospital og ekstern lektor på KU. Det er vigtigt at vi får skabt et grundlag for at offentlige og private virksomheder kan arbejde innovativt sammen om at løse brugernes behov i stedet for ideer. Derved skaber man løsninger der er implementerbare og samtidig har et kommercialiseringspotentiale. Biodesign Stanford programmet har givet ophav til flere patenter og spin-off virksomheder. På kurset vil studerende fra flere studieretninger skulle ud i hospitalsklinikker og identificere faktiske kliniske behov, der efterfølgende skal kvalificeres, evalueres og bearbejdes med henblik på mulige løsninger og prototype-udvikling. Forelæsningerne på valgfagetforestås af lektorer fra forskellige fakulteter på KU og DTU samt af inviterede gæsteforelæsere fra industrien. Deltagelse i kurset giver en unik mulighed for at afprøve egne kompetencer og være med til at skabe nye løsninger, som måske kan blive til færdige produkter. Arbejdet foregår i små grupper bestående af studerende fra flere uddannelser. Her er en mulighed for at afprøve sin indre Georg Gearløs og tænke anderledes siger studieleder for IT og Sundhed på KU Lars Kayser. Kurset er rettet til studerende ved et sundhedsvidenskabelige fakultet i det omfang studieordningerne tillader det. Det medicinske studienævn har godkendt at kurset kan meriteres som kombineret VKO og kandidatspeciale. Hvis du er i tvivl så kontakt Lars Kayser, henblik på muligheden på dit studium. Du kan også læse mere om valgfaget Health Innovation HealthZup på hjemmesiden ku.dk. Kvindelig medicinstuderende søges Lægeklinikken AESTHETICA, der udfører kosmetiske injektionsbehandlinger, søger en kvindelig stud. med efter 6. sem til lægesekretærjob 4-6 timer om ugen, primært i weekender. Send kort kortfattet CV, motivation og billede til Løn: 150 kr i timen. Tiltrædelse snarest. STUDIEJOB: Stud.Med søges Den alment praktiserende lægepraksis, bf-medic, søger medicinstuderende til at være del af et team af deltidsansatte som skal hjælpe med klinikkens patienter som lægesekretærer. Du vil således få et indgående indblik i en almen praksis' dagligdag, bl.a. ved at være klinikkens første møde med patienten. Arbejdsopgaver: Dine opgaver vil hovedsageligt bestå i at betjene klinikkens patienter pr., telefon og ved fremmøde i klinikken, samt andet løst forefaldende klinikarbejde. Om studiejobbet: - Stillingen ønskes besat midt december, dog mulighed for at aftale anden opstart. - Fuld fleksibilitet i timeantal indenfor teamet, dog gennemsnitligt 4-16 timer om ugen pr ansat. - Prøveperiode på 3 måneder - Løn og øvrige arbejdsvilkår efter overenskomst, se evt. FADL's hjemmeside for medicinstuderende som lægesekretær. - Der er altid kaffe i klinikken:) Om dig Du er en serviceminded, nysgerrig og dygtig medicinstuderende med godt humør, som ønsker at supplere din SU med et fornuftigt og relevant studiejob. Som udgangspunkt stiller vi ikke krav til hvor langt du er på studiet. Om virksomheden bf-medic er en alment praktiserende lægeklinik, hvor vi lægger vægt på punktlighed, høj service og en professionel indstilling, dog alt sammen i en jovial tone. Du kan læse mere om bf-medic på vores hjemmeside Ansøgningen Du kan sende din ansøgning til bf-medic.dk att. Christian Strømlund. Ansøgningen skal være på max. 1 A4 side med standard opsætning. CV og karakterudskrifter skal medsendes. Ansøgningsfristen er 15. november Yderligere oplysninger Hvis du har spm., er du velkommen til at kontakte Christian på ovenstående mail, eller ved at ringe til os.

7 annoncer Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg, Forsøgets titel: Effekten af adduktor kanal blok med 10 ml versus 30 ml ropivacain på muskelstyrke hos raske frivillige forsøgspersoner: et randomiseret studie Et lodtrækningsforsøg på raske frivillige forsøgspersoner, hvor muskelstyrken undersøges efter anlæggelse af nerveblokade med forskellige volumen lokalbedøvelsesmiddel. Til forsøg på Smertefysiologisk Laboratorium, Rigshospitalet, søges 26 mandlige raske forsøgspersoner. Formålet med dette forsøg er primært at undersøge effekten af forskellige volumen lokalbedøvelsesmiddel (ropivacain) på muskelstyrke ved anlæggelse af en nerveblokade midt på låret (adduktor kanal blok). Forsøget kræver 1 dags fremmøde af en varighed af ca. 8 timer. Du vil blive undersøgt af den forsøgsansvarlige læge og få målt dit blodtryk og puls, samt blive vejet og målt. På forsøgsdagen vil du få anlagt en blokade i hvert ben, midt på låret (adduktor kanal blok), med forskellige volumen lokalbedøvelsesmiddel (ropivacain). Der vil være forplejning på forsøgsdagene. Honorering vil være 1350 kr. i alt. Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (journal nr:h ). Forsøget er ikke sponsoreret. Henvendelse til: Forskningssygeplejerske Karen Lisa Hilsted Operations- og Anæstesiklinikken 4231, Hoved Orte Centret Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: Center for Perioperativ Optimering søger to scholarstipendiater Stillingen: Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger to dedikerede scholarstipendiater til opgaver relateret til kliniske studier. Arbejdsopgaver inkluderer at bidrage til opstart og koordinering af kliniske kirurgiske projekter. Projekterne omhandler dels en ny operation af lyskebrok, som planlægges undersøgt i randomiserede kliniske studier. Dels kliniske studier i robotkirurgi. Arbejdsopgaverne omfatter kontakt til og koordinering af involverede patienter og læger. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i enheden. Ligeledes tilbydes du at opstarte dit eget projekt. Der er flere projekter klar, som kan tilbydes, men du vil selv få stor indflydelse på emne og indhold, og dette aftales hurtigt muligst i ansættelsen. Du tilbydes ligeledes deltagelse i artikelskrivningskurser samt deltagelse i 3 skrive-retreats i løbet af ansættelsen. Lønnen vil udgøre kr. månedligt. Stillingen har en varighed på 12 måneder, og dette kan ikke fraviges. Start: d. 1/ Den ideelle ansøger: - Er medicinstuderende på kandidat-delen - Er struktureret, dedikeret og flittig - Har personligt drive og gode samarbejdsevner - Er villig til at deltage i CPO s aktiviteter Om CPO: Center for Perioperativ Optimering (CPO) er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. CPO har p.t. 26 ansatte, og vi værdsætter et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og det forventes at alle forskningsansatte skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup fra seniore ansatte. Forskningsområderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk forskning, registerforskning, basal forskning og translationel forskning. Ansøgning: Kort ansøgning samt CV sendes til inden d. 28/ Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere. Læs mere om CPO på: cpodenmark Yderligere information: Stud. med. Kristoffer Andresen, telefon: Overlæge, dr. med. Ismail Gögenur Professor, ledende overlæge, dr.med. Jacob Rosenberg Studerende til forskningsår på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet søges Viro-immunologisk Forskningsgruppe på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet arbejder med forskning inden for immunforsvarets rolle ved kroniske infektioner. Vi søger en stud.med. som interesserer sig for HIV og immunologi og gerne vil prøve kræfter med forskning og laboratoriearbejde gennem et forskningsårsforløb. Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskning, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende eksamination og kan bruges som forberedelse til et eventuelt ph.d.-studium. Tiltrædelse: hurtigst muligt Kontakt Hans Jakob Hartling, læge, ph.d.-studerende Tlf.: eller Hvad skal forbedres på hospitalerne? Kom og giv din ærlige mening om Hovedstadens hospitaler til medicinstuderende og regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaard. Du kan møde Maja i Vandrehallen på Panum den 8/11 og 11/11 kl til Stem på en mediciner Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien? Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center København, søger 6 nye medlemmer med start fra 1/1-14 og 1/2-14. Vi er et hold på ca. 17 lægevikarer der dækker aften/nat-vagter (fra kl ) hele ugen, samt dagvagter (kl ) i weekenden, i Bispebjergs travle psykiatriske skadestue alle årets dage. Holdmedlemmer er ansvarlige for to vagter per måned samt to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. Derudover dækkes man lørdag og søndag hver 17 weekend. Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af afdelingerne, samt en mellemog en bagvagt. Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte som mindre akutte. Erfaringen er god at have med i bagagen i somatikken, og du har mulighed for selvstændigt arbejde og også mulighed for supervision, når tiden byder sig. Oplæring: Før din første vagt, skal du have taget to følgevagter (16-20) i skadestuen sammen med en af de andre lægevikarer. Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med bl.a. hjertestopog brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i måneden og skal helst være gennemført inden første vagt. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra til ca. kl Løn: Iht. FADL s overenskomst for lægevikarer. Krav: Som min. har gennemført klinisk ophold i psykiatrien og forventer at bestå eksamen i psykiatri vinter 2013/2014 (10.sem). Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge. Deltage i vagtmøde på Panum hver 1. søndag i måneden af ca. 1 times varighed. Du kan tage flere vagter i måneder, hvor det skulle være nødvendigt. Du er fleksibel til at bytte vagter, for det er vi. Mulighed for at komme til samtale i d. 28. november. Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl ) samt introforløb inden første vagt. Ansøgningsfrist: Torsdag d.21 november 2013 kl Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder Cecilie Scheuer, Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.

8 BLIVER DU LÆGE TIL VINTER, SÅ: GØR EN FORSKEL FOR DIG OG DINE KOLLEGER kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår Bliv valgt til Yngre Lægers repræsentantskab og bliv aktiv i GYL, Gruppen af Yngste Læger find opstillingsblanketten på Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere du tilmelder dig på

9 på spændende paletten. efterår med RUS-introduktion, lægevikarkurser, valg i Repræsentantskabet, Generalforsamling og meget andet. Ny sekretariatsleder købt et lager ind af typen Littmann at være Classic tæt på. II S.E og Littmann Master Classic 2. som sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver. Her er de lægevikarkurser, du kan tage: Du har også mulighed - at Akut købe medicin tre forskellige typer reflekshamre. kredsforeningen Taylor Reflekshammer - Radiologi Samtidig vil vi gerne byde velkommen Vi til har alle ansat de nye en studerende ny sekretariatsleder på medicinstudiet, Jensen. som vi Thomas glæder os har til at tidligere møde arbejdet i lægefore- - Psykiatri ved Buck navn Reflekshammer Thomas - Skadestue- og ortopædkirurgi Dejerine, Original Kjær ningens til FADLs uddannelsesafdeling RUS-introduktion. I skemaet og er uddannet Betaling cand.phil. foregår online i med - Neurologi betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. nedenfor kan du se, hvornår dit hold er historie. inviteret Han til introduktion. tiltræder stillingen fra 1. Salget februar. starter mandag den - 3. Kardiologi september i ekspeditionens åbningstid. FADL, Følg desuden Københavns med på Kredsforening Kontakt - Åbningstider Infektionsmedicin og OBS OBS OBS! Blegdamsvej se, hvad der 26 Mail: FADL, Københavns Der er stadig Kredsforening ledige sker i FADL. - Mandag-fredag: Sår pladser og til sutur FADL's kl. DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og FADL's 2200 København semesterhæfte N Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 solgt øl og vand i FADL-teltet. - EKGTilmelding sker til - så kom og løb med Web: Blegdamsvej 3, bygn FADL i ryggen, vi ses! Semesterhæftet udkommer i denne uge Heri København kan du N - Stetoskopi blandt RUS-introduktion andet finde information - efterår om diverse 2012 lægevikarkurser. - Blodprøver - Klinisk farmakologi Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for dig som lægestuderende og, hvad du får ud af Bestyrelsen at blive medlem, hos FADL mens - FADLs København Væske- Vagtbureau og elektrolytforstyrrelser giver Tilfredshedsundersøgelse dig en introduktion til de muligheder, du har for studierelevant hos Møde med Yngre Læger om tilbage arbejde allerede Stetoskoper fra 1. semester. og reflekshamre FADL 4-årsreglen Velkommen til et nyt semester Lægevikarkurser Stetoskoper Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et Som FADL noget København nyt kan du har som fået FADL-medlem valgt en Så er nyt semester startet og FADL har også nye ting Tilmeldingen købe til semestrets stetoskoper Vi har set på lægevikarkurser kurser til vores favorable tilfredshedsundersøgelse finder priser. sted er Vi på har ved FADL holdt et udbytterigt møde Kredsforening Vagtbureau Vi spændende ligger stadigvæk efterår med inde RUS-introduktion, Hold lægevikarkurser, 101 valg i Repræsen- Mandag den ges med et større købt ny bestyrelse. parti et lager stetoskoper, ind Oversigten af typen Littmann over bestyrelsesmedlemmerne https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ Classic II S.E og Littmann vedr. Master vores fra Classic service 1. februar 2. i som receptionen. Undersøgelsen peger i en posi- til sæl- den på paletten. 30. oktober med Yngre Læger og 10/9 til henholdsvis 540 blev at kr. og sendt være i kr. sidste tæt på. og som tidligere kan købes FADL for repræsentanter ang. Begge typer tiv kommer retning, i assorterede og synes at farver. give udtryk for tantskabet, Generalforsamling billige penge. og meget Vi har uges modellerne MOK, men Littmann Hold det desværre Her med er 7. en de februar lægevikarkurser, en generel du tilfredshed kan tage: omkring vores Classic 102nuværende og fremtidige arbejde i arbejdsgruppen II S.E og Littmann Torsdag Master den Du 13/9 Classic 2. som Efterfølgende vil restpladser bliver andet. fejl. har Derfor også mulighed sender vi for her - at den Akut købe samlede medicin tre forskellige serviceniveau. typer reflekshamre. Vi yderst slået op tilfredse sælges Hold til 103henholdsvis 540 Fredag kr. og den 680 Taylor kr. 7/9 oversigt Begge Reflekshammer over FADL Københavns typer 9.15 løbende bestyrelsesmedlemmer: med responsen, samt de få kritikpunkter, der blevet nævnt, som vi vedr. Ny Nærmere info følger Samtidig 4-årsreglen, sekretariatsleder vil vi gerne byde er nedsat velkommen af - Radiologi kommer til Hold alle de 104 i nye assorterede studerende farver. på medicinstudiet, Hold 105 som vi glæder os til at Tirsdag møde den 4/ Fredag den Buck Folketinget. 7/9 Reflekshammer selvfølgelig 9.15 vil arbejde videre med. Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas - Skadestue- og ortopædkirurgi Dejerine, Original FADL Kjær Jensen. vil følge Thomas med i udviklingen har tidligere arbejdet Thomas i lægeforeningens komme uddannelsesafdeling med inputs, når arbejds- Tirsdag og er den uddannet Betaling 4/9 Peder Emil cand.phil. foregår Warming online i med - Følg Neurologi - betalingskort 12.00os på eller facebook via bankoverførsel i FADLs ekspedition. Svare Ehlers formand - Psykiatri Tak for indsatsen til vore kære til Hold FADLs 106 RUS-introduktion. I skemaet medlemmer! og gruppen nedenfor kan du se, hvornår dit hold er historie. Fastelavnsfest Hold 107 i Torsdag den 6/ FADL er kommet på facebook Her inviteret Han løbet til introduktion. tiltræder af næste stillingen måneder går ind i 3. fase, hvor eventuelle Kasper Kjær Gasbjerg september i ekspeditionens åbningstid. Jesper Brink Svendsen fra 1. Salget februar. starter mandag den - 3. Kardiologi kan du løbende justeringer Vi holder Hold 108fastelavnsfest i FADL-huset Torsdag den d. 6/911. februar kl følge i, hvad der foregår af arrangementer, Følg desuden af med reglen på kan komme og Pelle Petersen - Infektionsmedicin OBS OBS OBS! på 17. tale. se, Hold Sæt hvad 109 kryds der sker i kalenderen, i FADL. Torsdag nærmere den 13/9 info Signe følger Stensen Der i næste er stadig ledige - overenskomstforhandlinger Sår pladser og til sutur FADL's DHL-stafet torsdag d. og 30/ meget 13.00Det mere! koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og FADL's uge. Hold 110semesterhæfte Torsdag den 6/9 Amina solgt Nielsen øl og vand Nardo-Marino i FADL-teltet EKG Tilmelding sker til så kom og løb med Mads Marstrand Helsted FADL i ryggen, vi ses! Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du - Hold 111 Torsdag den 6/ Så Stetoskopi gå ind på: og "like" Karen Brorup Heje Pedersen blandt RUS-introduktion andet finde information - efterår om diverse 2012 lægevikarkurser. - Blodprøver - Klinisk farmakologi Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for dig FADLs som lægestuderende lægevikarkurser og, hvad du får ud af at blive medlem, mens - FADLs Væske- Vagtbureau og elektrolytforstyrrelser giver Det dig sker en introduktion i sep/okt til de muligheder, Tilmelding du har for til studierelevant FADLs Lægevikarkurser arbejde allerede i København fra 1. semester. starter mandag den 3. september» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde Stetoskoper Tilmeldingen foregår kun online via hvor du også Tilmeldingen kan læse mere til semestrets» 12. okt.: Generalforsamling kurser finder sted i FADL på om tilmeldingen og de enkelte kurser. Kredsforening Vagtbureau Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og Læs Hold mere 101på de efterfølgende Mandag sider. den 10/ som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Littmann med 7. februar Hold Classic 102 II S.E og Littmann Torsdag Master den 13/9 Classic 2. som Efterfølgende vil restpladser bliver slået op sælges Hold til 103henholdsvis 540 Fredag kr. og den 680 kr. 7/9 Begge typer 9.15 løbende Nærmere info følger kommer Af: Markus/MOK.red. Hold 104 i assorterede farver. Fredag den 7/9 MOK's LAD VÆR AT SE Hold 105 FILM Tirsdag den 4/9 FILM SERIER Hold 106 RIPD Tirsdag den 4/9 GAMER11.15 Følg os på facebook Jeg fik et spørgsmål fra en ny medicinstuderende: Ryan Reynolds spiller en betjent I fremtiden kan man styre computerspil med sin "Ser man eller ser man ikke greys anatomy som Fastelavnsfest Hold 107 der dør. Så får han job Torsdag i Rest In den 6/9 FADL - hjerne er Wauw kommet på dreng facebook. når man er stud.med? - Her 14.00kan Er der du en løbende holdning Peace Department. Det er en hvor interessant. Dårlig udførsel, om det, eller er det ligemeget?" Vi holder Hold 108fastelavnsfest politiafdeling som i fanger FADL-huset Torsdag døde som den d. 6/911. februar men kl episk tema. følge - Ville hellere med spille i, hvad der foregår af arrangementer, ikke i helvede. Det er efter min Counter-Strike Beta 7.1 og være 17. Hold Sæt 109 kryds mening i kalenderen, bare et dårligt Torsdag remake nærmere af den 13/9 info følger i et næste thalidomidbarn overenskomstforhandlinger end at se den og - meget mere! Vagabonderne på Bakkegården. her en til gang. uge. Hold 110 Torsdag den 6/ Bedømmelse: Hold 111Filmen får 2 pøller da Ryan Torsdag Reyn-den 6/9 Bedømmelse: Filmen får pøller. Så En gå for ind hvert på: og "like" olds karriere toppede i 2 fyre, en pige og et pizzeria. bogstav i titlen. Olympus has fallen Det hvide hus bliver angrebet og indtaget. Præsidenten er fanget. FADLs lægevikarkurser Atomvåben, noget med nogle Tilmelding til atomvåben FADLs og Lægevikarkurser korea er vidst gode i København starter med mandag forskellen den på 3. egenkapital september eller også er de onde. Det er en hos de to hovedpersoner. Dette er Tilmeldingen historie som foregår er set før kun og den online eneste forskel og de er enkelte at det ikke kurser. Bruce omgang følelsesporno. via hvor Romeo du og også Julie kan lavet læse om til mere en vild om tilmeldingen Willis der er helten. Læs mere på de efterfølgende sider. Bedømmelse: Filmen får 4 pøller. Jeg ville hellere have Bristol 7 i 7 dage end at se filmen igen. The Notebook En fattig mand bliver forelsket i en rig pige. De bliver adskilt fordi familierne vist ikke er så vilde Bedømmelse: Følelsesporno er den værste form for porno, 4 pøller. Det sker i sep/okt» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde» 12. okt.: Generalforsamling i FADL Det er en lægeserie, og det eneste jeg har at sige til det: Magen til lort skal man lede længe efter! 6 pøller herfra.

10 10 vagtbureauet ANNONCER Hold 1607: Stikkerhold på Klinisk Biokemisk Afdeling, Hillerød Hospital. Vi søger 4 nye blodprøvetagere. Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på Hillerød Hospitals afdelinger, særligt akut modtageafdeling. Holdet dækker to dagvagter og en aftenvagt pr dag - alle ugens dage samt alle helligdage. Vigtigt: For øjeblikket gælder vores kontrakt tom. 31/3 2014, men det er muligt kontrakten forlænges. Krav: Min. 200 SPV-timer Gyldigt akkrediteringskort Tage 3-5 vagter samt 1-2 bagvagter pr. måned hele året inkl. sommerferie, jul og eksamensperioder Oplæring: 5 lønnede følgevagter på hverdage i uge 49 og 50. Tidligere hold- og stikkeerfaring værdsættes, men er ikke et krav Deltage til holdmøde d. 18. november kl. 17:00 Løn: SPV-holdløn Ansøgningsfrist: Onsdag d. 10. november kl via For medlemmer Tilmelding til hold Mærket 1607 Har du spørgsmål så kan du kontakte holdleder Liv Borch- Johnsen på Kursusafdelingen søger Figurant FADL kursusafdeling søger figuranter til vores somatisk SPV-prøve. Der afholdes SPV-prøve hver torsdag og enkelte onsdage fra februar - juni Det forventes at du minimum deltager 6 eksamener pr. semester. Krav til figuranter: - Du skal minimum have 500 SPV-timer (erfarne vagt tager prioriteres) - Du skal have bestået 5. semester - Du skal have en bred praktisk erfaring både fra somatiske vagter såvel som psykiatriske vagter - Du skal være med til at sikre et højt faglig niveau i overensstemmelse med de sundhedsfaglige krav der forventes af en SPV-vagt. - Du skal have en skuespiller gemt i maven Løn og vilkår: Lønnen er 339 kr. pr. time. Planlægningen af datoer foregår halvårligt. Arbejdsbyrden er fleksibel, dog forventes det at figuranterne dækker al sygdom internt. Ansættelse er gældende et semester af gang. Oplæring vil finde sted 14. el. 21. el. 28. oktober fra kl ca Interesseret! Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry Orkelbog-Andresen tlf.nr Ansøgningsfrist: Mandag den 11.november 2013 kl via For medlemmer tilmelding hold Mærket figurant. Der forventes at man skriver en begrundet ansøgning Ansættelsessamtaler finder sted på Vagtbureauet den 12.november (dag tiden ) Almen Praksis Nørrebro NV Læge i almen praksis har brug for en vikar for lægesekretæren ca. 20 timer pr uge i december måned. Periode: Fra 2. december til og med den 23. december Arbejdstid: Dagtid det aftales med lægen hvordan timerne skal ligge. Oplæring: Aftales med lægen Arbejdsopgaver: Blodprøvetagning, injektioner, telefonvisitation, urinundersøgelser, lungefunktion, øreskyldning m.m Krav: Bestået 6. semester Gerne praksis erfaring Gerne stikkeerfaring Min. 200 SPV timer Gyldigt akkrediteringskort Motiveret ansøgning Ansøgningsfrist: Mandag den 18. november 2013 kl. 10. Via for medlemmer ledige hold hold Praksis Nørrebro NV Almen praksis på Nørrebro Søger vikar for lægesekretær Fra 1. november og tre måneder frem Arbejdstid: Mandag og tirsdag fra kl Arbejdsopgaver: Sekretær opgaver Tage blodprøver lungefunktions test Evt. rejse vaccinationer Krav: Bestået 6. semester Min. 200 SPV timer Gyldigt akkrediteringskort Motiveret ansøgning Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt dog senest den 8. november 2013 kl Via for medlemmer ledige hold hold Praksis Nørrebrogade FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N Transfusionshold på hæmatologisk afdeling L124, Herlev Hospital, søger nyt holdmedlem Arbejdsopgaver: Holdets opgaver er at give blodtransfusioner, anlægge venflons, udføre venesectio og tage blodprøver (vi både trækker fra forskellige typer af cvk'er og stikker). I ny og næ bistår vi med medicinudlevering. Der vil blive oplæring i de forskellige opgaver og procedurer i to følgevagter. Vi arbejder i et lille ambulatorie med et lille fast personale. Arbejdstid: 1 person på vagt mandag - fredag Du skal: - have bestået 7. semester - have ca. 400 SPV-timer - stikkeerfaring - kunne arbejde 4 vagter pr. måned - have grundlæggende kendskab til farmakologi - have gyldigt akkrediteringskort - kunne arbejde selvstændigt og håndtere at arbejde under tidspres. - være klar til nye udfordringer og have lyst til fast arbejde på vores hyggelige hold. Løn: efter gældende overenskomst med FADL for holdansatte Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. november kl via: www. Fadlvagt.dk København tilmelding til hold Hold 1406" Der forventes en begrundet ansøgning, så skriv gerne om dine kompetencer, holderfaringer m.m Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte adm. sygeplejerske Astrid R. Bruun pr. mail eller

11 Generalforsamling basisgrupper BAMSEHOSPITALET TAKKER! 1111 Aktiv Kardiologi for Studerende arbejder for at give studerende mulighed for at lære mere inden for kardiologi. Uanset om du skal være kardiolog, nefrolog eller kirurg kommer du på et tidspunkt til at høre en mislyd eller sidde med et EKG. Din tolkning af dette fund kan være af afgørende betydning for patientens behandling og prognose. AKS vil gerne hjælpe dig med at blive bedre til at tolke disse basale undersøgelser. Dette gør vi ved at arrangere kurser i EKG, hjertefysiologi og andre spændende kardiologiske kurser. AKS er også for dig som overvejer kardiologi som et specialevalg. AKS samarbejder med Foreningen af Yngre Cardiologer(FYC) og Dansk Cardiologisk Selskab. Herved opnår vores medlemmer mulighed for at deltage i spændende konferencer, symposier og kurser. Det er tid til den årlige generalforsamling! Torsdag d. 28. november kl i store mødesal Vi håber at du har tid og lyst til at være med. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21. november på Tak for den store hjælp! Efter en fantastisk uge med over hundrede helbredte bamser og glade børn, vil vi fra styregruppens side, gerne sende et kæmpe, rungende TAK til alle de skønne bamsehjælpere, der hjalp os! Det er jer, der gør det muligt, at få det hele til at løbe rundt! Hvis i har nogen historier i gerne vil dele, eller ris/ros til selve Bamsehospitalet, send da en mail til Alle forslag til forbedringer/ændringer er kærkomne og værdsatte! Foredrag Nu tænker du måske, at Bamsehospitalet er afholdt og, at der ikke kommer mere fra vores side resten af semesteret. Men der tager du fejl. For allerede d. 12/12 skal du sætte et stort kryds i kalenderen. Her afholder vi nemlig et meget spændende og lærerigt foredrag, og det skal du selvfølgelig med til. Mere information følger senere, så hold øje med MOK og plakater på skolen. Med venlig hilsen AKS bestyrelsen Nyt fra MIRA: "Kan du genkende livstruende tilstande på CT-scan af den cerebralt påvirkede patient? Hvis ikke, så er MIRAs minikursus i akut neuroradiologi noget for dig! Objektiv undersøgelse Bachelor edition Vil du gerne være læge? Så læs videre! Eorta har lavet et kursus i objektiv undersøgelse, som ALTID skal udføres, når en patient blive indlagt. Det betyder altså, at dette er en færdighed, som ALLE læger skal kunne uanset speciale. Kurset er målrettet 1. til 6. semesterstuderende! Kurset kan være for dig, som skal i TKO til vinter/sommer, dig som allerede nu vil være forberedt på 7. semester eller dig, som synes det fedt at lave noget praktisk og højest relevant. Kurset fokuserer på udvalgte dele af den objektive undersøgelse, som vi synes er sjovest og mest relevante at kunne for en bachelor studerende. Mottoet for kurset er praktisk, praktisk og mere praktisk. Der er altså ingen forventninger om en teoretisk baggrund, selvom man sagtens kan spørge vores dygtige undervisere undervejs. Følgende poster vil være en del af kurset: Undersøgelse af abdomen Stetoskopi af hjertet Stetoskopi af lungerne Mundhulen, øjne og halsen Ekstremiteter (fraregnet ledundersøgelse) Kurset finder sted d. 21/11 på Panum i lokale 15.2, fra kl Kurset er kun for medlemmer af Eorta og koster 50 kr. Tilmeldingen er åben, så skynd dig at få en plads via Neuroradiolog, Annika Langkilde, PhD, guider os gennem grundlæggende teori og udpeger holdepunkter som DU kan bruge under tolkning af CT-scan af den akut cerebralt påvirkede patient. Oplægget afrundes med relevante cases. Det hele kommer til at foregå i en hyggelig atmosfære. Der serveres en kop kaffe og en småkage undervejs. Hvad: Minikursus i akut neuroradiologi Dato: Torsdag d. 28/11 Tid: kl Varighed: Ca. 2 timer Sted: Radiologisk afdeling på Rigshospitalet, lokaleoplysning følger. Hvem: Annika Reynberg Langkilde, PhD, formand for Dansk Radiologisk Selskab. Tilmelding: send en mail til Skriv "neuro" i emnefeltet. Det er gratis at deltage, men registrering kræves pga. pladshensyn. "Klinik, vikariat eller KBU på ortopædkirurgisk? Syntes du Knoglerøntgen var svært? - Så er du ikke alene!" Røntgen af knogler er relevant under mange dele af uddannelsen, samt når man kommer ud i skadestuen, og derfor et emne næsten alle på et tidspunkt kommer i kontakt med. Desværre betragtes emnet generelt som vanskeligt på trods af, at færdigheder til fortolkning forventes. MIRA holder oplæg om røntgen af knogler, med fokus på brud af knogler og redskaber til at klassificere disse. Kurset afholdes af læge Stine Hangaard, og kommer til at foregå kl d på BBH. Tilmelding sker ved at sende en mail til med emnet tilmelding knoglerøntgen. Det er gratis for medlemmer, og koster 50 kr. for ikke medlemmer (medlemsgebyr), hvorefter man kan deltage i andre arrangementer frem til næste betalingsperiode i marts/april 2014 Indkaldelse til møde i Basisgrupperådet Kære alle Basisgrupper, Vi indkalder til møde i Basisgrupperådet: Venligste Hilsner MIRA Mira-kbh.dk og Torsdag d. 14. november kl. 17 i Loungen i Studenterhuset. Det er lykkedes os at få en basisgrupperepræsentant med som rådgiver, til møderne hvor dekanatets puljemidler bliver fordelt. Vi opfordrer derfor alle basisgrupper til at møde op, hvis de ønsker indflydelse på denne fordeling. Samtidig er der mulighed for at udveksle idéer på tværs af basisgrupperne! Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere kan du skrive til com. Vel mødt, Mvh. Basisgrupperådet PanumRunners Kan du lide at løbe? I så fald er PanumRunners lige noget for dig! Find PanumRunners på Facebook og tilmeld dig vores næste løbetur! Vi er en hyggelig og fleksibel gruppe med plads til alle, der elsker at snøre løbeskoene, når bøgerne skal lægges lidt væk. Ses vi?

12 12 Kom til foredrag om børnereumatologi. basisgrupper den 13/11 kl I Store Mødesal, Panum Ønsker du ligesom os at få mere kendskab til specialet børnereuma? Og eventuel få en idé til hvordan man kan arbejde med børn gennem andre specialer? Eller vil du blot blive klogere på reuma og lære nogle seje håndgreb? Så kom til foredrag med PIPPI den 13/11 kl I Store Mødesal, Panum, hvor Ph.d. Rebecca Kofod fra Næstved vil give noget undervisning i det basale, baseret på cases, og med inddragelse af nogle praktiske håndgreb. Der vil selvfølgelig også være kaffe og lækker kage. :-) Vi glæder os til at se dig! Månedsmøde og Generalforsamling Husk næste månedsmøde i PMS er på onsdag d. 6/11, hvor vi mødes fra kl og holder mødet inden der er PsykiaTro fra kl Kom glad! (også selvom du ikke skal til PsykiaTroarrangementet senere) Mødet bliver i pavillionen i lokale , og dagsordenen er som følger: - Kommende arrangementer (Nannasgade og generalforsamling) - Arrangementer til foråret - Evt. OBS OBS Nu nærmer det sig også, at der er generalforsamling i PMS! Det er fredag d. 15/11 fra kl på Dronning Elizabeths Allé 8 på Amager. Vi holder det, som vi plejer nemlig som en ost og rødvinsaften og alle er velkomne. Så tag en god rødvin og en lækker ost under armen og mød op til generalforsamlingen og en hyggelig aften! Du kan tilmelde dig eventet på facebook. Vi glæder os til at se Jer Studerendes Plastikkirurgiske Selskab (SPLAS) holder stiftende generalforsamling torsdag d. 7 november kl på Panum. Vi kommer til at beskæftige os med alle de mange dele af det plastikkirurgiske speciale. Dette kommer til at foregå med en masse spændende arrangmenter. Vi glæder os til at se dig, og håber du vil gribe denne unikke chance for at være med til forme SPLAS i sin begyndelse. Se mere på vores hjemmeside og/eller næste MOK, hvor lokalenummeret også vil fremgå. Venlig hilsen SPLAS Inviterer til månedsmøde om Litteratursøgning Tirsdag d. 5. november kl i Store Mødesal Forskningsbibliotekar Jette Meelby vil give gode tips til litteratursøgning Udgangspunktet vil ligge i PubMed, men selvom man er rutineret i Pubmed, vil der også være gode tips og ideer at tage med sig. Alle er velkomne Program for det kommende semester Foredrag om hypotesegenerering Dato kommer Workshop I litteratursøgning 5. November Kursus I SAS-programmering November Se tid og sted på vores hjemmeside eller MOK. Medlemmer af PUFF, vil også løbende modtage mails om kurser og andre aktiviteter. Kære medlemmer, Vi er glade for igen at kunne tilbyde PUFFs kursus i Basal SAS-programmering! Hvornår: november 2013, begge dage kl Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres efter tilmelding) Antal deltagere: Maks. 40 Pris: 60/110 kr (PUFF medlemmer/ikke-medlemmer inkl. tilmelding til PUFF) Hvad er SAS og hvem er kurset henvendt til? SAS er en statistisk softwarepakke. På kurset tages udgangspunkt i SAS Enterprise Guide, inkl. SAS-kodning. Programmet er tilgængeligt gratis for alle studerende ved SUND KU via softwarebiblioteket på punkt. ku.dk. Kurset er henvendt dig, som skal til at i gang med databehandling og statistik i forbindelse med forskning. Du er SAS nybegyndere med minimal eller ingen tidligere erfaring, men du skal som minimum have bestået metodekurset, da kurset kræver en basal statistiskforståelse. Kursets formål: Formålet er at deltageren skal kende og kunne bruge de grundlæggende SAS-funktioner og selv kunne finde og køre en statistisk test i SAS. Kurset er IKKE et statistikkursus! Kursets indhold: - Basal SAS-forståelse og -kodning - Importering af data til SAS, f.eks. fra Excel og SPSS - Klargøring af data til statistik, herunder fletning af filer, rensning af data etc. - Introduktion til statistiske tests i SAS Undervisere: Cand. med. Thomas Sehested, Sebastian Wiberg og Helene Kobbernagel samt stud.med. Lærke Nelson, Anne Louise de Barros Damgaard, Ottilia Vøgg og Hans Sævereid. Vi er uddannet til SAS-instruktører på SAS Academy hos SAS Institute Danmark. Tilmelding: Skriv en til med navn, telefonnummer, semestertrin samt om du er indskrevet som forskningsårsstuderende (eller skal til at indskrives). Tilmelding skal ske inden d kl Pladser uddeles efter først-til-mølle-princippet, dog med fortrinsret til nuværende eller snarligt kommende forskningsårsstuderende. Med venlig hilsen på vegne af instruktør-gruppen, Anne Louise Damgaard

13 basisgrupper 1313 Kursus i Basale kirurgiske færdigheder Kurset afholdes d. 13/ kl Håndknuder er en vigtig ting at kunne i et speciale som kirurgi. SAKS tilbyder dette kursus så du er godt rustet, når du en dag måske skal ud og assistere til en operation. Kurset er et praktisk kursus, hvor du får god mulighed for at øve dig i håndknudeteknikker og ligering af kar. Du vil få kendskab til ethånds-, tohånds- og kirurgiske knuder. Indhold: o Teori (ca. 30 min.) med gennemgang af knuder med videoklip og demonstration. o Kort pause o Praktisk træning Tilmeldingen er starter på vores hjemmeside d. 06/ kl. 16! Tilmeldingen sker ved først til mølle princippet. Kursus afgift er 50 kroner. Der kræves ingen særlige kvalifikationer andet end et SAKS medlemskab. Vi glæder os til et godt kursus. En beretning fra to SATS-medlemmer, der har været på Student Wilderness Medicine UK Conference 2013 Regnens trommen på teltet gør det næsten umuligt at føre en samtale - aldrig har vi oplevet regn af sådan en intensitet. Omkring vores telt er 220 medicinstuderende fra hele Storbritanien krøbet ned i deres soveposer. Vi er taget til nationalparken Brecon Beacons i Wales for at lære mere om et næsten ukendt speciale i Danmark - Wilderness Medicine. Da vi kryber ud af vores soveposer næste morgen regner det stadig, men vi kan ikke blive i teltet, for weekenden byder på et intenst program med foredrag og workshops indenfor alt mellem nord- og sydpol, bunden af de dybeste oceaner og til toppen af Mount Everest. Blandt de største oplevelser weekenden bød på, kan nævnes: Foredrag med Ian Davis, som bl.a. var læge på Top Gears polarekspedition, behandling af frostskader samt en introduktion til de mange spændende projekter, der findes i de mest utænkelige miljøer på vores klode. Der var også oplæg ved Royal Air Force om redningstjenesten og International Porter Protection Group (IPPG) om sundhedsfremmende projekter for nepalesiske shaepaer samt mangle flere workshops, som vi ikke nåede. Vores Seach and Rescue evner blev testet, da vi skulle søge efter en tilskadekommen vandrer sammen med Western Beacons Mountain Search and Rescue Team. Øvelsen illustrerede, hvor vanskelig en opgave det er, at finde forsvundne personer i et glat og kuperet terræn. Ikke blot skulle personen findes han skulle også transporteres ned i dalen. Men først efter at vi, liggende på en skråning der mest mindede om en sort piste i Alperne, havde fået stabiliseret columna og gennemgået patientens ABCDE. Det var en oplevelsesrig weekend med masser af læring, gode oplevelser, søde studerende, helstegt pattegris, tonsvis af sjov, Wilderness med stort W og Ceilidh (Og ja, vi var i Wales, så ingen ved hvorfor vi skulle danse skotsk folkedans, men sjovt var det). Hvis du kunne tænke dig at høre mere om vores tur og hvad Wilderness Medincine kan tilbyde, så kom til SATS månedsmøde d. 6. november i tandlægeauditorie klokken Kursus i Broncho- og oesophagoskopi Tusindvis af Wilderness hilsner Asger Sonne og Ask D. Kvisselgaard SØNHKS afholder et testkursus i Broncho- og oesophagoskopi på nyligt aflivede grise. Kurset foregår på Afdelingen for Eksperimentel Medicin, hvor der bliver stillet en operationsstue til rådighed. Karl Storz stiller som vores sponsor bronchoskopertil rådighed. Der vil indledningsvis være kort teorigennemgang af den basale anatomi, brug af udstyret samt af hvordan indgrebet udføres. Herefter vil der være hands-on på grisene. Undervisning og supervision af hands-on varetages af Øre-næse-halskirurg Thomas Hjuler, RH samt af lungemediciner Asger Sverrild, BBH. Deltagerantal: Der er plads til 8 deltagere Pris: 100,- kr inkl. sandwich og kage i pausen! Tidspunkt: 19. November 2013 kl 16:30. Sted: Information om hvor vi mødes bliver tilsendt pr. mail Tilmeldingen åbner onsdag den 12. November kl. 18:00 på og foregår efter først til mølle-princippet. Man skal dog være betalende medlem for at kunne deltage i kurset. Foredrag med Læger uden Grænser Torsdag den 7. november 2013 kl til i Haderup Auditoriet Kom og hør læge Kristin Nystrup fortælle om hendes arbejde for Læger uden Grænser i Helmand-provinsen i Afghanistan med kvinders adgang til sundhed. Kristin vil fortælle om hendes personlige oplevelse med arbejdet. Efterfølgende vil rekrutteringsansvarlig Merete Engell fra Læger uden Grænser give en generel introduktion til, hvad der skal til for, at man kan blive udsendt med Læger uden Grænser. Der vil som altid være kaffe og kage Program: : Oplæg ved læge Kirsten Nystrup : Pause med kaffe og kage : Oplæg ved rekrutteringsansvarlig Merete Engell Vi håber at se så mange som muligt til denne spændende eftermiddag med Læger uden Grænser. De bedste hilsner fra GAMLUG (Gruppen Af Medicinstuderende under Læger Uden Grænser) Månedsmøde d. 6 november kl I auditorium Dagsorden: 1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 2. Siden sidst: - Akutte procedurer - Karrieredag - Indsatsleder SUND og den nye indsatslederbil - Basisgruppebazar - Katastrofekursus i Århus 3: Kommende arrangementer: - Akut patient - Anæstesiens udvikling - IV-kursus - DASAIM årsmøde: nov: alle medicinstuderende kan deltage for kun 500kr for alle tre dage. Se mere på 4. Næste semesters arrangementer. - Foredrag i forbindelse med månedsmøder 5. Eventuelt: 6. Foredrag om student wilderness medicine UK conference: Efter månedsmødet vil SATS' bestyrelsesmedlem Ask Kvisselgaard og SATS-medlem Asger Sonne fortælle om deres tur til student wilderness medicine UK conference i Wales som de var på i oktober. Afleveringsfristen for en eller flere kemirapporter er overskredet. Kontakt for udsættelse.

14 14 basisgrupper Nyt Internationalt Forum for Medicinske Studenterorganisationer indenfor Akutmedicin ISAEM International Student Association of Emergency Medicine, er en nyopstået frivillig international studenterorganisation inden for akutmedicin. Organisationen har til formål at øge interessen for akutmedicin via samarbejde, viden og uddannelse i akutmedicin. ISAEM ønsker at skabe et international netværk for nationale- og lokale studenterforeninger i akutmedicin. ISAEM blev grundlagt d. 15. Oktober 2013 i Odense, Danmark. Stud.med Larshan Perinpam fra Århus Universitet blev valgt som formand og stud.med Anh-Nhi thi Huyn fra Syddansk Universitet blev valgt som næstformand for eksterne affærer. Larshan Perinpam er 25 år og har færdiggjort 5. år af medicinstudiet. Han er netop startet på hans forskningsår ved Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital samt Mayo Clinic Minnesota i USA. Derudover var Larshan National næstformand for SOFAS (dansk akutmedicinsk organisation) i perioden Anh-Nhi Thi Huynh er 24 år og går på 11. semester af medicinstudiet. Anh-Nhi har været national formand for SOFAS siden april 2012 og har næsten været involveret i SOFAS siden dets oprindelse. Anh-Nhi har igennem sin studietid erhvervet erfaring fra flere udenlandske akutmodtagelser, da hun frivilligt har besøgt akutmodtagelserne på Beth Israel Deaconees Medical Center in Boston and Prince of Wales hospital i Hong Kong. ISAEM blev grundlagt af Larshan og Anh-Nhi ud fra deres store interesse indenfor akutmedicin. Ved deltagelse til flere akutmedicinske konferencer og arrangementer er der ingen tvivl om at det samme samarbejde mellem akutmedicinske lægeforeninger i verden kunne skabes mellem studenterorganisationer. PRESSEMEDDELELSE International Student Association of Emergency Medicine SOFAS, Studerendes Organisation For Akutmedicinsk Speciale er ISAEMs første medlem og repræsentere over 450 medlemmer fordelt på de fire Universiteter med lægeuddannelsen i DK. Inden for det første år tilstræber ISAEM at repræsentere over 20 studenter organisationer inden for akutmedicin og dermed en repræsentation af over medicinstuderende med interesse for akutmedicin fordelt over hele verden. SOFAS INTROARRANGEMENT: AKUTMEDICIN, HVEM, HVAD, HVOR & HVORFOR? SOFAS- København inviterer til introarrangement: Akutmedicin, hvem, hvad, hvor og hvorfor d. 19. november kl i lille mødesal, Panum. Vi har inviteret ledende overlæge fra akutmodtagelsen i Hillerød, Jakob Forberg der har stor erfaring med akutmedicin i både Danmark og udlandet. Efter foredraget vil SOFAS byde på en bid mad samtidigt med at vi holder et kort månedsmøde. Har du interesse for akutmedicin, lyst til at være aktiv eller blot høre mere om de arrangementer vi har på tegnebrættet er du velkommen til at deltage. 19. NOVEMBER kl , Lille mødesal, Panum Du er også velkommen til blot at nyde lidt kaffe og kage under et godt foredrag og i godt selskab med en masse andre studerende med interesse for akutmedicin! Vi glæder os til at se nye ansigter :) Læs meget mere på Sexekspressen var til 69-timers bar, hvor I kære medstuderende kunne prøve vores penis-tragt, eller smide et spørgsmål i vores anonyme brevkasse. Følgende er de bedste af spørgsmålene, som vi efter bedste evne har forsøgt at besvare. Vil du også være med, og synes du at sexuelundervisning af klasse er übernice. Så kom til månedsmøde i Sexekspressen på torsdag d. 7/11 kl Kan man stoppe menstruation ved at stå på hovedet? - fra fortvivlet bløder Nej 2. Kan man blive gravid ved at have oralsex? Nej ikke under normale omstændigheder. Sæceller dør i mavesækken og kommer derfor ikke i nærheden af et æg at befrugte. Der er dog beskrevet en case report, hvor en kvinde, straks efter at have slugt en load babybosses blev stabbet med en kniv direkte i mavesækken, således at en mængde babybossen fandt vej gennem hele det peritoneale rum og frem til tubae, hvor der lå et lille æg klar og blev befrugtet. 3. Hvordan vil majoriteten gerne have tissekonen slikket og klasket? Det er meget forskelligt, og man finder bedst ud af det ved at spørge. Det er dog de færreste der vil have deres tissekone decideret klasket. 5. Er det normalt med 3 testikler? Polyorchidisme, eller tilstedeværelsen af mere end 2 testikler (typisk 3), er en meget sjælden, arvelig tilstand med omkring 200 rapporterede cases i litteraturen. Tilstanden er normalt asymptomatisk, men hvis den 3 testikel ikke er descenderet i pungen er tilstanden forbundet med en forøget risiko for testikelcancer. Mere normalt er det at have en Appendicis testis (90%), som er en lille rest af den Müllerske kanal af variabel størrelse lokaliseret ved den øvre pol af testes. 6. Kan man lave baby, mens man har menstruation? Ja. En kvinde er fertil 3-4 dage både før og efter ægløsning - da sædceller kan overleve en vis periode i uterus. Da kvinders ægløsning kan være meget variabel, specielt når de er yngre, og man ikke kan se fysiske tegn på at en kvinde ovulerer, er man derfor bedst tjent med at bruge prævention ved sex under menstruation. De såkaldte sikre perioder er altså ikke en effektiv form for prævention. 7. Stopper menstrationen når man bliver våd? Nej 4. Er det rigtigt at 5 kondomer på, på samme tid fremmer nydelsen? Kondomer lægger en tynd overflade over det følsomme (mest glans) hos manden og nedsætter derfor følsomheden. Flere kondomer vil derfor som udgangspunkt blot nedsætte følsomheden yderligere. Omvendt kan en nedsættelse af følsomheden være ønsket i nogle tilfælde - hvis manden ejakulerer for hurtigt - i sådanne tilfælde kan flere kondomer måske fremme nydelsen, omend nok primært for kvinden. Kunne du tænke dig en pause fra bøgerne? I Sexekspressen kan du undslippe læsesalens dunkle belysning og trykkede stemning - men stadig lave noget fagligt relevant. Sexekspressen er et gruppe der tager ud og laver seksualundervisning i folkeskolernes klasse. Dette betyder en hel dag, som går med sjov, lege og grundig undervisning i anatomi, kønssygdomme, prævention, kærlighed, grænser, den første gang, homoseksualitet og meget mere. Om du lige er startet på 1. semester eller suser igennem kandidaten er fuldstændig ligegyldigt. Alle er velkomne og vil gennem Sexekspressen interne undervisning blive uddannet som højkompetent sexpert. Sexekspressen byder derudover på hyggeligt samvær med andre studerende på tværs af semestertrin - og så vil der som altid være kage og andet lækkert til vores månedsmøder. Hvis alt dette lyder som noget for dig skulle du tage at møde op til Sexekspressens næste månedsmøde, der bliver afholdt: AWKWARS Storyline: PJ Paint: Mille Torsdag d. 7 november kl :30 i studenterhuset Efter mødet vil der som altid være lidt hygge med mad, for dem som skulle være interesserede. Dette koster dog en lille mønt.

15 basisgrupper 1515 IMCC Exchange og Research Exchange holder informationsmøde tirsdag d. 12/11 kl ! For alle dem der kunne være interesserede i at komme på klinik- eller forskningsophold i udlandet i 2014 holder vi informationsmøde i Mødelokale 1, lokale (pavilionen) Vi vil fortælle om alt det praktiske omkring ansøgningsprocessen, der vil være studerende der fortæller om deres erfaringer med exchange og mulighed for at stille spørgsmål. Vi byder selvfølgelig også på kaffe og kage! HUSK! Vi holder månedsmøde den sidste tirsdag i hver måned. Næste gang er den 26/11-13 kl i IMCC s lokale i studenterhuset. IMCC s lokalbestyrelse i København søger nye friske medlemmer så læs her! Kom til åbent møde i IMCCs lokalbestyrelse d. 13. November og hør mere. Sexekspressen, Førstehjælp for Folkeskoler, NepAid, Exchange, PIT, IMCC Rwanda og mange flere. Alle disse har du sikkert allerede enten stiftet bekendtskab med eller hørt om. I IMCC København er der nemlig mere end 18 forskellige aktivitetsgrupper og over 600 medlemmer. Og hvad er så IMCC s lokalbestyrelses rolle blandt alle disse grupper? Lokalbestyrelsen er os der søger for, at alle faciliteter i København er til rådighed for alle aktivitetsgrupperne. Vi holder styr på kontoret, planlægger INFOdag, fællesmøder, kurser, forårsfest, julefrokost og står for kontakten med de andre lokalafdelinger og nationalbestyrelsen. Som medlem af lokalbestyrelsen kommer du til at sidde med 11 andre entusiastiske og ivrige mere eller mindre erfarne IMCC ere, der brænder for at få IMCC København til at hænge sammen og sørge for at de fysiske rammer er i orden. Du vil få et godt indblik i organisatorisk arbejde; herunder budgetplanlægning, afholdelse af generalforsamling og deltage i spændende beslutningsprocesser og diskussioner. I lokalbestyrelsen løfter vi opgaver i fællesskab. Vi mødes en gang om måneden, hvor vi evaluerer på de forgange arrangementer, planlægger nye og ikke mindst hygger. Det sociale er en stor del af det, at være med i lokalbestyrelsen, og derfor afholdes møderne også altid privat med efterfølgende fællesspisning. Praktisk: Lokalbestyrelsen består af 12 medlemmer. Seks faste poster og seks menige medlemmer. De seks faster poster består af formand, økonomiansvarlig, kompetenceansvarlig, tværfaglighedsansvarlig, PR-ansvarlig og socialansvarlig. For at blive en del af lokalbestyrelsen, skal du stille op til og vælges på IMCC Københavns generalforsamling. Denne finder sted d. 21. kl. 17 i Studenterhuset. Men først kom til møde d. 13. november og hør om det er noget for dig! Send en til og få at vide, hvor mødet afholdes eller hvis du har spørgsmål. Vi glæder os til at høre mere fra dig. Love fra IMCC s lokalbestyrelse Jakob, Frederik, Anne-Sophie, Benjamin, Marie, Mila, Mette, Jesper, Riazan, Jonatan, Mølgaard, Pernille PIT MÅNEDSMØDE PIT holder månedsmøde onsdag d. 6. november kl i IMCC-lokalet i Studenterhuset. Nye ansigter er altid velkomne! Der vil være kaffe og kage :) LEGATMØDE Skal du på klinikophold og vil gerne ha nogle fifs til hvordan du ansøger om legater? Så kom til PIT s Legatmøde torsdag d. 7. november kl i mini-auditorium 2, (ved tandlægerne), og hør en tidligere pit-udsendt med succé i at søge legater fortælle hvad du skal gøre for at blive en mester i at få legater! Program for TROPEMEDICINSK WEEKEND - Malaria og andre parasitter v/jørgen Kurtzhals, professor, Institut for International sundhed, immunologi og mikrobiologi, KU - Gynobs i ressourcefattig setting v/caroline Pehrsson, læge, PhDstuderende, KU - Børnesygdomme i troperne v/anja Poulsen, overlæge i pædiatri, BørneUngeKlinikken, RH - Den naturlige fødsel og praktisk undervisning v/runa Hviid, jordemoder, RH - TB, HIV og andre infektioner v/ulrik Bak Dragsted, specialeansvarlig overlæge i infektionsmedicin, Roskilde - Mental sundhed for udsendte v/kate Lunding, sygeplejerske, Novo Nordisk, tidl. MSF - Workshop om etiske problemstillinger af tidl. udsendte med PIT Tropemedicinsk weekend bliver afhold d november. Find mere info på våres Facebook-side: PIT København - Praktikant i Troperne. RESTPLADSER MED PIT PIT har 5 ledige restpladsophold foråret 2014, med totalt 10 pladser der kan søge alene eller to og to. For at komme ud med PIT, skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. Heraf får man 300 kr. igen, når man efter hjemrejse udfylder en rapport om sit ophold. Du/I kan læse mere om PIT på Du kan læse hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal du sende en mail til Sidste frist for ansøgning af restpladserne er d. 6. november Pladserne bliver prioriteret efter evt. aktivbevis fra PIT, højt semestertrin samt evt. deltagelse i PIT s weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus. Motiveret ansøgning er ej nødvendig. Mvh. Rekrutteringsgruppen i PIT Vil du med PIT til FILLIPPINERNE til foråret 2014? PIT har lige nu 2 ledige restpladser på Danao Hospital i Fillippinerne i perioden februar til april, som kan søges enkeltvis eller to og to. Hospitalet er et af vores nye hospitaler, der er derfor ingen beskrivelse af det pågældende hospital, men hvis I er klar på at komme til Fillippinerne og gerne vil høre mere om dette hospital, så send venligst en mail til os, og vi vil stille jer videre til de studerende, som er så heldige at være der nede netop nu. Vil du med PIT til INDIEN til foråret 2014? PIT har lige nu 2 ledige restpladser på Mungeli Hospital i Indien i perioden januar-april, OG 2 pladser i perioden maj-juli, som kan søges enkeltvis eller to og to. Mungeli ligger i hjertet af Indien i Chhattisgarh provinsen, der rummer masser af nationalparker, vildtreservater, buddhistiske templer og store vandfald. Hospitalet styres af ildsjælen Dr. Anil Henry, som hver dag går stuegang på alle de ca. 100 patienter hospitalet kan rumme, fordelt på afdelingerne gyn/obs, fødsels, brandsårs og almen medicin/kirurgi. Med 3 operationsstuer tager hospitalet sig af alle typer operationer, bortset fra thorax- og neurokirurgi og udvekslingsstuderende får rig mulighed for at assistere til alle de operationer de lyster. Hospitalet rummer også en out-patient afdeling (ambulatorium), hvor medicinstuderende kan tage imod patienter med alle typer af lidelser, ifølge med en læge eller junior doctor, som vil være i stand til at oversætte patienternes hindi. Lige op af hospitalets bygninger ligger guesthouse, som deles med læger og besøgende fra andre dele af verden, men hvor der i de fleste tilfælde vil være mulighed for eget værelse. Mungeli er et fattigt område, men er rigt på kultur. Der er tradition på hospitalet for at invitere besøgende med til alle slags festlige begivenheder, som fødselsdage, bryllupper og lignende og efter endt arbejdsdag på OP bliver der ofte lagt op til et spil badminton med andre af hospitalets ansatte. Vil du med PIT til ZAMBIA til foråret 2014? PIT har lige nu 2 ledige restpladser på Salvation Army Hospital i Zambia i perioden januar-marts, OG 2 pladser i perioden april-juni, som kan søges enkeltvis eller to og to. Hospitalet i den lille landsby Chikankata, ca. to timers kørsel fra Zambias hovedstad Lusaka, har været PITs samarbejdspartner siden 2008 og rummer ca. 200 sengepladser fordelt på 6 afdelinger samt en out-patient afdeling. Zambias beliggenhed på den sydlige spids af Afrika, grænsende op til bl.a. Zimbabwe, Congo, Mozambique og Tanzania giver unikke muligheder for at opleve Afrika før eller efter opholdet. Under opholdet vil der også være rig mulighed for at tage på ture til f.eks. Victoria Falls, som ligger blot 5-7 timers bustur fra Chikankata. Hospitalets specialer omfatter HIV/TB, gyn/obs, pædiatri, neonatologi, intensiv medicin samt almen medicin/kirurgi. Derudover gives der mulighed for at tage med lægerne til rural clinics i mindre udviklede områder af Zambia, hvor der ikke findes andre muligheder for at blive tilset af læge. Der er beboelse på hospitalets område for et smalt ugentligt gebyr i det gamle leprae hus, som deles med andre internationale studerende med rig mulighed for socialt samvær efter endt arbejdsdag på en af hospitalets afdelinger og mulighed for egen madlavning, eller et besøg på det ene lokale spisested Delicious Dish. Ledelsen på hospitalet har tidligere udtrykt begejstring over det niveau danske studerende har opnået efter 8. semester og er entusiastiske omkring at modtage flere ivrige PIT ere.

16 16 horoskops Horoskoper af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard og Co. Nu er hverdagen ved at have indfundet sig igen efter 69-timers tant og fjas er aftaget. I, kære læsere, er sikkert alle i en eksistentiel krise, som kun astrologien kan kurere. Fortvivl ej, eller, fortvivl lidt, for det fortjener I, men horoskoper er på vej og de vil vise vejen i det forvirrende fis vi kalder "livet som medicinstuderende". Vandmanden 20. jan feb. I begyndelsen af ugen vil du blive forfulgt af fjorten fjendske fjerkræ. Sandsynligvis svaler eller solsorte. Anskaf en kat eller et andet fuglespisende rovdyr, f. eks en iller. Omkring lørdag kl. 05:70, aftager den ornitoloiske trusel, og du får ro til at stikke en sød bluse til din nyerhvervede iller. Seriøst, skaf en ilder. Fisken 19. feb marts Du beslutter i en svagt øjeblik at tage på dannelsesrejse til Trondheim. På trods af vejret og en ret sur bartender, er turen til et solidt syvtal. Vædderen 20. marts april Det samme som dit forrige horoskop. Tyren 20. april maj Du bliver misinformeret, og ender med at gro en ekstra uvula. Det er vildt sjovt i begyndelsen og du laver da også en scoring eller to. Din morskab når et ret abrupt endeligt da du opdager du har en alvorlig tonsilit. Tvillingen 21. maj juni Du bruger det meste af torsdag på at drive et møl på dit værelse til selvmord. Krebsen 21. juni juli Onsdag bliver en god dag for dig, eller i hvert fald en god dag for en enkelt krebs. faktisk vil det kun være en god dag for denne ene krebs, alle andre krebs vil have en nederen dag. En fucking nederen dag. Men frygt ej, der er ret stor sandsynlighed for at denne krebs er netop dig. Løven 22. juli aug. Din gmail bliver hacket af en genert nigeriansk prins. Dette bliver startskudet til et eventyr af episke proportioner, hvori du og din kæle-iller rejser kloden rundt og optrævler et internationalt netværk af hellenistiske grønthandlere. Højdepunktet vil være et spektakulært pokershowdown på en brændende zeppeliner over Atlantis. I en twist-ending viser det sig at det er din iller der er den nigeriansk prins. Seriøst, skaf en ilder. Jomfruen 23. aug sep. Du søger mod lunere lande og rejser mod syd. Dette kan ende på en af to måder: Enten rejser du for langt og ender til det vildeste pingvin-rave på antarktis. Eller også når du ikke længere ende til Falster. Her er der ikke noget-pingvin rave. Vægten 23. sep okt. Den gældende retspraksis forhindre dit planlagte salg af din ene nyre til en velhavende nordjyde ved navn Günter. Skorpionen 23. okt nov. Din generelle facination af ubrugelig viden krystaliserer til en sygelig fiksering på den anden puniske krig. Dette kommer til at gå ud over stort set alle andre aspekter af din tilværelse (medmindre du bijobber som antik krigshistoriker), og krigen viser sig at være mindre intressant end oprindeligt antaget. SPOILER: Hannibal Barca taber på trods af nogle rimelig sweet moves. Skytten 22. nov dec. Du tager 20 mg gentamycin i rekreationelt øjemed og får en all-round dårlig oplevelse. Efter en konfrontation med din mørke side i form af en kvæulant forrykt spækhugger, beslutter du dig for at stoppe dit antibiotika misbrug og kommer i terapi. Stenbukken 21. dec jan. Du kommer spontant i julestemning og oplever en voldsom diskrepans imellem dine julesange og et stort antal mennesker der lige pludselig vil påføre dig voldsomme og permanente skader. Du bliver nødt til at holde lidt lav profil hvis du gerne vil undgå varige mén.

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ugebrev 41 Indskolingen 2015

Ugebrev 41 Indskolingen 2015 Ugebrev 41 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Efter en dejlig PMU- uge, hvor hele skolen summede af Storm P og alle hans fluer, fantasifulde opfindelser og finurlige figurer er den

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere

Nyhedsbrev vinter 2016

Nyhedsbrev vinter 2016 Herning Aarhus København Nyhedsbrev vinter 2016 Vi håber, du har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Vi ser tilbage på et 2015, der bød på mange gode oplevelser sammen med jer, herunder

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. Årg. 46 Nr. 11-13. nov

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. Årg. 46 Nr. 11-13. nov 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Årg. 46 Nr. 11-13. nov Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 11 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan ISSN: 1904-3163

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Død mand. Written By. Bruno Edelman

Død mand. Written By. Bruno Edelman Død mand Written By Bruno Edelman 51950968 1 INTRO En 8 mm film viser 2 farver i et glas vand blader sig og bliver til en. Mange hurtige og utydelige billeder. POV fra Erik som lille. Han leger med Mille.

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Antal tilbagemeldinger: 155 ud af 167 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Hovedstaden Psykiatri Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Opus Valby 3. kvartal 2017 Kære modtager af Opus Valbys nyhedsbrev. Hermed årets 3. nyhedsbrev sommernyhedsbrevet. Jeg håber du får en dejlig sommer,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere