KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

2 Verner Andersen har sendt følgende beretning: Efter en meget sløj forårssæson ser det endelig ud til at der allerede her i april sker noget i Kolding å. Fredag den 11. april var vi endelig blevet fri for frost og kulde der var afløst af regnvejr. Derfor tog jeg kl et smut ude til kolonihaverne. Vandet var meget klart, men alligevel lykkedes det kl at få en stor blank havørred til at tage min wobler. Fisken tog nogle lange udløb og var ude af vandet 6 gange inden det lykkedes mig at få den til at bruge kræfterne på at trække opstrøms ca. 150 meter og først nu kunne jeg begynde at bestemme hvilken retning fisken skulle gå og kl altså efter 25 minutters hård fight lykkedes det mig at få fisken på land. Det var en blankfisk i god kondition: vægten sagde 6,55 kg og længden 79 cm så den var virkelig flot og med en begyndende krog i undermunden. Det er sandelig tidligt på sæsonen, men ganske sandt. 2

3 Kolding Fiskeren Nr årgang 15 Udgivelse 1. juni 2008 Oplag 900 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. aug Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 200,- til én af byens grejforretninger. Hjemmeside Kolding Sport sfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej 46 Tlf Mobil: KS KONTINGENT 2008 Senior kr. 915,- Junior kr. 375,- Pensionister kr. 600,- Familie kr ½ pris for øvrige Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior og familiekontingent. Kr. 50,- for junior og pensionister. Døgnkort Kolding Å kr. 100,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne (1. maj dec.) Ugekort søerne (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Steens Jagt og Fiskeri Kolding Jagt & Fiskeri Kolding T uristbureau Dagkort.dk Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, Ferup søerne samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose). Side 1 Side 2 INDHOLD Undermåler fra Barsø (blev genudsat) Stor havørred fanget af Verner Andersen Side 3 Kolding Fiskeren Info Kontingent/Fiskevand Indholdsfortegnelse Side 4 Referat fra generalforsamlingen 2008 Side 5 Formandens beretning for fiskeåret 2007 Side 9 KM i havfiskeri 2008 Side 11 Geddepremiere 2008 Side 13 Sølvtøj til juniorer Side 14 Side 16 Side 17 Si de 18 Side 20 Side havørreder på vej Juniortur ved hvilested Lystfiskersø Hjælpere søges til bestandsundersøgelse Set & Sket Program for Juniorer Program for Seniorer Side 23 Lystfiskerietsdag 2008 Side 24 Adresseliste Se nyheder på foreningens hjemmeside: Fernet-Branca prisen går denne gang til: Verner Andersen for indsendelse af billede samt beretning af fangst. Se side 2. Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, Tlf Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 3

4 Kolding Sportsfiskerforening har afholdt generalforsamling den 27. marts på Munkensdam Gymnasium. Formanden Verner Hansen kunne berette om et godt år for Kolding Å, hvor der igen blev slået ny rekord i havørredfangster - mens søfiskeriet blev belastet af sydom blandt karperne. Verners beretning kan læses på side 5.. Regnskabet viste et pænt overskud på kr ,- Medlemstallet er per 1. marts 762 medlemmer fordelt med 661 seniormedlemmer, 33 junior og 68 familiemedlemskaber. Villy Christensen havde stillet et forslag til generalforsamlingen: Stop for optagelse af nye medlemmer i Kolding Sportsfiskerforening. Begrundelse: Det nuværende medlemstal er for stort i forhold til Kolding-Å-systemet, hvilket medfører nedtrampning af brinker ved åen. Forslagets negative effekt ved godkendelse blev inden afstemning drøftet med Villy. Herefter trak Villy forslaget tilbage. På valg var Formand Verner W. Hansen, Vandplejeformand Preben Kaas, sekretær Mogens Laursen samt bestyrelsessuppleant Anders Pørksen. Mogens Laursen modtog ikke genvalg men fortsætter som redaktør og webmaster. Øvrige på valg modtog genvalg. Tommy Jensen blev valgt som ny bestyrelsesmedlem og Thomas Maigaard som ny bestyrelsessuppleant. Som sædvane blev der i pausen serveret kaffe med brød og solgt Amerikans lotteri med mange fine præmier - alt i alt en hyggelig aften. Desværre var fremmødet til generalforsamlingen i år det mindste der endnu er set. På foranledning af Villy Christensens forslag, vil vi bestyrelsen gerne opfordre foreningens medlemmer og dagkortfiskere til at vise hensyn til brinkerne langs med Kolding Å, især på Ejstrup stykket. ULOVLIG PARKERING VED HOUENS ODDE Jørn Chemnitz er blevet kontaktet af centerlederen fra Houens Odde Spejdercenter. De har store problemer med lystfiskere, der parkerer udenfor de afmærkede P-pladser. Der kører ofte lastbiler med varer, og de parkerede biler spærrer af og til. Selv centerlederens egen indkørsel bliver benyttet som lystfiskerparkering. Hvis problemet med ulovlig parkering fortsætter kan konsekvensen blive, at der lukkes for indkørsel til området. 4

5 KS Generalforsamling 2008 Formandens beretning Medlemsudviklingen: Når vi ser tilbage på 2007, så kan vi i Kolding Sportsfiskerforening fortsat glæde os over et stort og stabilt medlemsgrundlag. Ved udgangen af året var det samlede medlemstal således på 762 medlemmer fordelt på 695 seniorer og 67 juniorer. Det er en stigning i medlemstallet på 36 i forhold til 2006, - en stigning som seniorerne primært tegner sig for, men også juniorafdelingen har haft en mindre fremgang. Et højt medlemstal indebærer naturligvis, at vi er mange, der skal deles om fiskevandet. Til gengæld er det høje medlemstal med til at sikre en meget solid økonomi. Samtidig betyder det, at vi er en af de betydningsfulde grønne foreninger i lokalområdet, som har en stærk position i forhold til politikernes og myndighedernes forvaltning af lokalområdets natur og miljø Man skal nok helt tilbage til vippegarnenes tid for at finde tilsvarende fangster, og så har vi formentlig slet ikke set den sidste rekord endnu. Med de store naturgenopretningsprojekter, der nu gennemføres i Kolding Å-systemet, kan det forventes, at den nuværende havørredopgang på havørreder blive forøget med op til 50 pct. Det er bestemt ikke uden grund, at Kolding Å i mange sammenhænge bliver fremhævet som et eksempel på, at det virkelig er muligt at genskabe en bæredygtig og selvreproducerende ørredbestand, der nærmer sig en oprindelig naturtilstand. Til gengæld var der i 2007 ikke meget at glæde sig over i forhold til søfiskeriet. T værtimod. Kolding kommune om genudsætning af de store karper i forbindelse med biomanipulationen. Den eneste trøst er nu, at alle karper vil blive genudsat i forbindelse med den fortsatte biomanipulation. Umiddelbart efter at sygdomsudbruddet blev konstateret, besluttede bestyrelsen at lukke for alt fiskeri i søerne med henblik på at undgå smittespredning. Fiskeriet i søerne blev først åbnet igen medio september og kun for medlemmer, idet der samtidig blev indført restriktioner med hensyn til brug af agnfisk, ligesom det blev henstillet til medlemmerne, at grej skal desinficeres efter fiskeri i søerne. Vi kan nu kun krydse fingre for, at faren for et nyt sygdomsudbrud er drevet over, og at de resterende karper er blevet immune overfor smitte. Konkurrencer og aktiviteter: Fiskeriet: Medlemsudviklingen hænger givetvis nøje sammen med de senere års meget positive udvikling i fiskeriet, - herunder ikke mindst fiskeriet i Kolding Å, der jo efterhånden har nået et helt unikt niveau. Fiskeriet i Kolding Å satte i 2007 endnu engang en ny rekord med ikke mindre end indrapporterede havørreder. 5 I slutningen af maj blev karperne i Harte-Donssøerne ramt af en ukendt karpesygdom, der medførte en omfattende karpedød. I perioden fra maj til juli blev der således opsamlet ca. 400 døde karper, hvorefter sygdomsangrebet heldigvis klingede af. Men med ca. 400 døde karper er der ingen tvivl om, at karpedøden har ramt en meget betydelig del af den samlede bestand. Skaden er uoprettelig, idet der ikke vil blive givet tilladelse til nye karpeudsætninger. Og det er ekstra ærgerligt, idet det umiddelbart før biomanipulationen startede faktisk var lykkedes at få en aftale med Men Kolding Sportsfiskerforening er ikke kun åfiskeri og søfiskeri. Det er også havfiskeri. Selv foreningens kasserer gør sig stærkt gældende i den diciplin. På foreningens traditionsrige nytårstur præste-

6 rede Henrik at fange en torsk på godt 6 kg, hvilket er en ganske imponerende præstation på Lillebælt. Den har vi så også i bestyrelsen hørt rigtig meget om, og det kommer vi nok til i lang tid fremover. Spørgsmålet er så, om talentet rækker til at kunne gøre sig gældende i forhold til KS s stærke konkurrencefiskere, - herunder foreningens redaktør og webmaster. Ved det Jysk-Fynske regionsmesterskab i havfiskeri i foråret 2007 vandt det ene af de tre deltagende KS-hold således mesterskabet, og to af holdene hold kvalificerede sig til efterårets DM. Her blev begge hold pænt placeret med en 8. og en 23. plads blandt de 36 konkurrerende hold. Ved den årlige geddekonkurrence med vores venskabsklub fra Beren- Bostel, der i 2007 blev afviklet i Harte-Donssøerne, lykkedes det til gengæld ikke for KS - trods hjemmebanefordelen at forsvare den medbragte vandrepokal. Men under alle omstændigheder havde de knap 30 deltagere en hyggelig weekend, og KS erne er allerede fast besluttede på, at de allerede i år henter pokalen med hjem fra Tyskland igen. 6 Deltagelsen ved vores internationale fiskekonkurrence var til gengæld noget lavere end sædvanligt med ca. 130 deltagere. Det lave deltagertal skyldes nok først og fremmest, at karpefiskeriet på grund af sygdomssituationen ikke indgik i konkurrencen. Dertil kommer, at vi gennem de seneste år har oplevet en tendens til, at deltagertallet har været faldende. Det kan naturligvis give anledning til overvejelser om, hvorvidt der er behov for fornyelse i forhold til arrangementet. I forhold til de øvrige medlemsaktiviteter har tilslutningen til aktivitetsudvalgets omfattende aktivitetsprogram været noget svingende. Der været en pæn tilslutning til vinteraktiviteterne i Storhytten, mens tilslutningen til andre aktiviteter har været begrænset. T il gengæld er det lykkedes at få lidt mere gang i junioraktiviteterne efter at flere seniorer nu er gået aktivt ind i dette arbejde. Samtidig forsøger juniorudvalget i samarbejde med aktivitetsudvalget at skabe mulighed for, at juniorer også kan deltage i senioraktiviteter. Men en styrkelse af juniorarbejdet er fortsat en af foreningens store udfordringer. Storhytten: Et af foreningens største aktiver er Storhytten, så den skal vi passe godt på. Det får vi stor hjælp til fra vores veteraner, der står for den daglige pasning og vedligeholdelse af både Storhytten og hele udenoms arealet. Så der skal her lyde en meget stor tak til veteranerne for alt det arbejde, de udfører for foreningen. Men der er også grænser for, hvad man med rimelighed kan udføre med frivillig arbejdskraft, så i 2007 har vi haft et malerfirma til at udfør en større indvendig og udvendig renovering. Det kan vi sagtens finde penge til i foreningens gode økonomi, - og det hjælper jo pænt til, at vi får 80 % af den slags udgifter dækket via kommunens lokaletilskudsregler. Det næste større projekt ved Storhytten bliver et nyt udhus til erstatning for den gamle bygning, der i dag ligger og skæmmer området. Det vil givetvis komme til at koste en del, og der skal en del myndighedsgodkendelser til. Det kan vi ikke sige så meget konkret om endnu. Foreløbig har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der her i foråret skal komme med oplæg til et byggeprojekt. Vandpleje natur og miljø: På vandplejeområdet har der i lighed med de tidligere år været gang i rigtig mange initiativer, der bl.a. er omtalt i vandplejeudvalgets beretning. Jeg har ganske vist sagt det mange gange før, men det kan ikke gentages tit nok. Den imponerende udvikling i havørredbestanden i Kolding Å- systemet og i de mange små vandløb i Kolding Fjord-området er i meget høj grad resultatet af det enorme arbejde, der er udført og fortsat udføres af foreningens vandplejeudvalg. Vi skylder vores vandplejefolk og de mange medlemmer, der har deltaget i aktivt i vandplejearbejdet en meget stor tak for deres indsats. Det gælder ikke mindst vores engagerede og arbejdsomme vandplejeformand, der konstant har formået at være på forkant med udviklingen ved hele tiden at sætte nye mål og nå dem. Preben har jo truet med at stoppe i bestyrelsen og som vandplejeformand, når genetableringen af Vester Nebel Å bliver gennemført. Heldigvis er dette projekt ikke helt gennemført endnu, men det nærmer sig. Den 19. november 2007 blev en historisk mærkedag ikke blot for Kolding Sportsfiskerforening, men

7 først og fremmest for det kæmpestore naturområde, som Kolding Å- systemet er selve livsnerven i. Den 19. november var nemlig den dag, hvor en gravemaskine med borgmesteren ved styrepinden tog den første skovfuld jord til omløbsstryget ved Stubdr updæmningen, der vil genskabe Vester Nebel Å s frie løb. Gravearbejdet er siden skredet planmæssigt frem, så vi kan nu se frem til en festlig sommerdag i 2008, hvor vi efter næsten 100 år s indespærring kan slippe Vester Nebel Å fri. Det har taget 10 års sej kamp, at nå så langt, men det har virkelig været det hele værd. Nu oplever vi så - sjovt nok -, at Kolding kommune og Skov- & Naturstyrelsen næsten kappes om at gøre det til deres projekt. Det skal såmænd være dem vel undt havørrederne er jo ligeglade, når bare de kan svømme frit og finde gyde- og opvækstmuligheder i hele å-systemet. Og havørrederne har i høj grad brug for mere plads. Ved 7 elfiskeri i Vester Nebel å i november blev der på en strækning på 1400 meter fanget ikke mindre end 373 havørreder. Det svarer til en havørredtæthed på 1 havørred pr 3,75meter. Under alle omstændigheder fortjener Kolding kommune med rette stor ros for det meget omfattende naturgenopretningsprojekt, som kommunen har udarbejdet hele Kolding Å-dal. Projektet har til formål at genskabe 124 hektar vådområder langs Kolding Å og 76 hektar langs Åkær Å. De nye våde enge forventes at fjerne ca. 17 tons kvælstof årligt og en betydelig mængde fosfor fra vandmiljøet, især til gavn for Kolding Fjor og Lillebælt. I projektet indgår endvidere en genslyngning af Åkær Å samt etablering af nye gydebanker. Derudover omfatter projektet stisystemer samt udsigtspunkter langs vandløbssystemet til glæde for alle naturelskere. I projektet indgår også at Harteværket fremover skal være formidlingscenter for naturoplevelser og friluftsaktiviteter. Det betyder at skoleelever, uddannelsesinstitutioner, lokalbefolkningen samt turister skal bruge centret til naturvejledning, formidling af kulturhistorie og udgangspunkt for friluftsliv. Nu bliver det så spændende at se, hvordan der kan skaffes penge til hele projektet. Foreløbig kan vi i det mindste glæde os over, at den tidligere miljøminister har bidraget med 17,5 millioner af den såkaldte miljømilliard. Men så har kommunen altså fortsat en udfordring med hensyn til at finde resten. Den udfordring deler man med landets øvrige kommuner, for med de krav til forbedring af vandmiljøet, der er en konsekvens af EU s vandrammedirektiv, så skal der investeres rigtig mange penge i natur og miljø i de kommende år. Biomanipulationen af Harte- Donssøerne er i øvrigt også et led i Kolding kommunes indsats for at kunne leve op til vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand i kommunens søer i Målet for biomanipulationen er en opfiskning af ca. 60 tons brasen, skaller, flire mv. Heraf er der i 2007 opfisket ca. 15 tons. Opfiskningen fortsætter foreløbig de næste to år, men det kan allerede nu konstateres, at opfiskningen af de 15 tons har medført, at vandet i søerne er blevet klarere. Danmarks Sportsfiskerforbund: Lystfiskeri er en af de aktiviteter, der kan spores uendelig langt tilbage i menneskehedens historie. Det er en passion, der har grebet mennesker til alle tider, fordi lystfiskeri for den enkelte rummer rigtig mange oplevelser og værdier. Til gengæld har lystfiskeriet historisk set ikke haft den store bevågenhed i det omgivende samfund. Det er nærmest blevet betragtet som dagdriveri og unyttigt tidsspilde. Efterhånden har man imidlertid i flere lande rundt omkring i verden fået øjnene op for, at lystfiskeriet faktisk rummer store samfundsmæssige værdier og et stort udviklingspotentiale. Senest har en ny rapport fra Sverige dokumenteret, at det rekreative fiskeri genererer større indtægter end det svenske erhvervsfiskeri. Danmarks Sportsfiskerforbund har længe efterlyst en

8 lignende analyse af værdien af det rekreative fiskeri for det danske samfund. En sådan analyse vil være et godt afsæt for en udviklingsplan for det rekreative fiskeri. Der er i Danmark tidligere gennemført forskellige mindre undersøgelser, men der findes ingen videnskabelige analyser der dokumenterer den værdi, som lystfiskeriet repræsenterer på landsplan. Det er i den sammenhæng vigtigt, at en sådan analyse inddrager alle relevante forhold. Der har således i de hidtidige undersøgelser været en tendens til, at perspektivet indsnævres til de turistmæssige aspekter. De er naturligvis vigtige, men lystfiskeriet skaber værdi for samfundet på mange andre områder, - herunder ikke mindst den værdi som lystfiskeriet skaber lokalt og regionalt, og den værdi som lystfiskeriet skaber i forhold til sundhedssektoren. Et gammelt lystfiskermundheld siger, at de timer, du fisker, tæller Skt. Peter ikke med, når regnskabet skal gøres op. Danmarks Sportsfiskerforbund har gennem nogen tid haft en god og konstruktiv dialog med Fødevareministeriet om at få gennemført en analyse af det rekreative fiskeris betydning, og der er nu sat et arbejde i gang i et samarbejde mellem ministeriet, forbundet og en række andre organisationer med henblik på et oplæg til en sådan analyse. Oplægget forventes at foreligge senest 1. juni. Herefter vil det nok t age et par år at gennemføre analysen, der skal finansieres via tilskud fra EU s fiskerifond. Oplægget forventes at foreligge senest 1. juni. Herefter vil det nok t age et par år at gennemføre analysen, der skal finansieres via tilskud fra EU s fiskerifond. Analysen bliver i sig selv interessant, men det mest interessante bliver de udviklingsinitiativer, som analysen kan danne grundlag for. Forbundet ser i den forbindelse store muligheder i, at analysen kan blive en solid løftestang for gennemførelsen af en række naturpolitiske og fiskeripolitiske initiativer, når det først bliver klart for politikerne, at der faktisk kan tjenes store penge på det rekreative fiskeri. Det gælder også lokalt. Det må bl.a. forventes, at analysen eksempelvis vil kunne bidrage til at skabe en langt større politisk forståelse og vilje i forhold til at få gennemført nødvendige naturgenopretningsprojekter, ligesom det også bør få politikerne til at indse, at det er fuldstændig hovedløst, at skære ned på Fiskerikontrollen med den konsekvens, at piratfiskeriet fortsat hærger langs de danske kyster og fjorde. Afslutning: Som afslutning på min beretning vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange myndigheder og organisationer, som vi har samarbejdet med i det forløbne år. T ak for et godt samarbejde til Kolding kommune, Skov- & Naturstyrelsen, DFU i Silkeborg, Fiskerikontrollen og Danmarks Sportsfi-skerforbund. Der skal også lyde en meget stor tak til vores lodsejere og til Kolding Herreds Landbrugsforening for et fantastisk godt samarbejde og for den meget positive indstilling, vi møder, - ikke mindst i forbindelse med vores arbejde med vandløbsrestaureringer. Samtidig skal der lyde et stort og varmt til lykke til lodsejerforeningen med foreningen 100 års jubilæum. Jeg vil også gerne takke den øvrige bestyrelse for en stor og engageret indsats og for et rigtigt godt samarbejde. En særlig tak til vores veteraner, der yder en uvurderlig indsats ved Storhytten og ved vores arrangementer. Og sidst men ikke mindst en stor, stor tak til de mange medlemmer, der har ydet en ihærdig arbejdsindsats for foreningen i mange forskellige sammenhænge som udvalgsmedlemmer, fiskeriopsynsmænd eller ved en lang række andre opgaver. Det er i høj grad jeres fortjeneste, at Kolding Sportsfiskerforening er en meget aktiv og dynamisk forening. Verner W. Hansen Formand 8

9 Lørdag den 17. maj deltog 12 mand fra KS i Kredsmesterskabet i Havfiskeri fra Middelfart Havn med Bramming Lystfiskerforening som arrangør. Vejret var fantastisk til konkurrencen hvor i alt 148 personer fra Jylland og Fyn deltog. Desværre var strømmen så kraftigt at det kneb at holde bunden selv med tungt endegrej. Det fik betyd- 9 ning for den samlede fangst, som i år var langt under det normale ved disse konkurrencer i Lillebælt. I alt 30 personer havde ingen fisk til indvejning. Kolding Hold 2 opnåede en 11. plads med 214 point, Kolding Hold 3 fik en 16 plads med 200 point og Kolding hold 1. fik en bundplacering med 44 point. KS har ellers vundet konkurrencen de sidste 2 år. Hold 2 og 3 er videre til DM som afholdes den 6. sept. på Lillebælt. Individuelt opnåede Thorbjørn Johansson fra Hold 2, en 9. plads og Joakim Raarup fra Hold 3, en 14. plads. Største fisk ved konkurrencen var en fladfisk på 780 gram.

10 10

11 Lørdag den 3.maj var der geddepremiere i Harte- Donssøerne og traditionen tro var Fredericia Sportsfiskerforening inviteret. I alt havde 17 mand afsat en solrig lørdag til hyggelig samvær og geddesjov. Fredericia har hjemtaget pokalen de sidste par år og det skulle der ændres på i år - og heldet var med os. Henrik Jørgensen fangede den tungeste gedde som på mål havde længden som en gedde fanget af Erik Hansen og en gedde fanget af Poul Erik Brødsgaard. Dagens overraskelse var en fisk fanget af Thorbjørn i Ferup Sø - en havørred på 75 cm og 3,53 kg taget på en flire. Ud over havørred blev der fanget mange gedder, de fleste dog under eller lige omkring målet. Dagens resultat blev følgende: 1. plads gik til Henning Jørgensen med en gedde på 3,96 kg og 78cm 2. plads gik til Erik Hansen med en gedde på 3,55 kg og 78cm 3. plads gik til Poul Erik Brødsgaard med en gedde på 3,50 kg og 78cm FROM GRAFISK Fabriksvej 7-9. Tlf Fax

12 Alle former for malerarbejde udføres uforpligtigende tilbud gives 12

13 Søndag d. 30. marts var juniorerne på kysttur til Avenøgvig. Vi kom til pladsen kl og allerede efter 20 minutter fangede Simon en lille havørred på ca. 35 cm. Den blev nænsomt genudsat. Efter at alle var kommet godt i gang var det igen Simon som fangede en havørred på hele 48 cm. Denne fisk kom med hjem til mors gryde. Vi fangede i alt 5 fisk, Simon fik 3, Morten og Claus fik én hver. Vejret var blæsende med vinden lige ind i hovedet på os, men alle mand havde en god fiskedag, og igen var Kaare kok med røde pølser til at supplere madpakken med. Hilsen Tommy, Kaare, Daniel og Claus 13

14 I 2002 besluttede Samarbejdsudvalget for Ribe ÅSsystemet, at indstille udsætningerne af ørreder, for i stedet at arbejde 100% på at genskabe ørredernes gyde- og opvækstområder ved at forbedre de fysiske forhold i åsystemets mange små vandløb. I årene 2003 til 2006 har vi i et godt samarbejde med lodsejere og kommuner udlagt mere end m3 gydegrus og marksten i 28 mindre tilløb til Gelså, Nørreå, Jelså og Gram Å Det har været en stor oplevelse, at se hvordan ørrederne har brugt det udlagte grus faktisk har stort set alle grusstryg været i brug hver eneste vinter. Ved nogle stryg har der været 1-2 gydninger mens andre stryg nærmest er blevet pulveriseret af par havørreder. For at måle effekten af det udførte arbejde, bad vi i 2006 Danmarks Fiskeriundersøgelser om at elfiske nogle udvalgte stationer og sammenligne dem med tilsvarende befiskninger udført i Nedenstående tabel viser antallet af elfiskede ørreder pr. 100m2 vandløbsbund og som det fremgår, så er ørredbestandene vokset med op til 200 gange efter at vi har udlagt grus i vandløbene. Beregninger udført i samarbejde med Danmarks Fiskeriundersøgelser viser, at hvis vi opnår en ørred tæthed på 75 stk. pr 100m2 i 40 mindre tilløb, vil det medføre en opgang på langt over havørreder i Ribe Å systemet hvert eneste år!!!! Samtidig kan vi i dag se, at antallet af 1-4 års bækørreder nærmest er eksploderet i de små vandløb, hvilket på længere sigt vil betyde, at mange bækørreder trækker ud i åerne, fordi tætheden bliver for stor i de små vandløb. Strækning ½-års ørred 2002 Ørred 2006 ½-års ørred Ældre Andre Valsbæk nedstrøms hovedvej til Åbenrå (station 170) 0, Laks Hundestejle Hyrup Bæk nedstrøms Hyrupvej (station 196) 0,0 3 0 Laks Hyrup Bæk opstrøms Bevtoftevej (station 198) 15, Tydebæk (station 199) 6, Laks, Ål Lampret, Elritse Ål, Lampret, Hundestejle

15 Der er således ingen tvivl om, at hvis viljen er til stede, så kan vi skabe Danmarks bedste bæk- og havørredå, men vi kan ikke gøre det uden din hjælp! Indtil videre er al restaurering udført af blot tre personer, som i flere år har brugt det meste af deres fritid på tale med lodsejere og kommuner, skrive forslag til nye restaureringer, bestille grus, gennemgå vandløb, kontrollere sandfang m.m. Den store aktivitet i de mange vandløb, har desværre medført, at vi ikke længere kan nå at følge med i, hvad der sker i alle vandløbene, som fx skal et sandfang tømmes, overholder lodsejerne 2 meter bræmmerne, er der etableret nye ulovlige drikkesteder osv. Allerede i foråret 2007 så vi konsekvenserne ved, at der ikke følges op på det udførte arbejde et sandfang i et tilløb til Gelså var ikke blevet tømt i tide, med det resultat at 4 store gydegravninger nedenfor sandfanget var næsten helt dækket af sand. Samtidig kunne vi konstatere, at flere lodsejere så stort på 2m bræmmerne, med det resultat, at jord fra mange marker skyllede ud i vandløbene og ødelagde andre gydegravninger. Arbejdet med tilsyn, er en opgave der påhviler vandløbsmyndighederne, dvs kommunerne, men de næste par år kan vi forvente, at de mangler ressourcer til at løse opgaven. Hvis vi lystfiskere ikke gør noget, vil værdien af en stor del af det udførte arbejde forsvinde i løbet af et par år, og vi kan vinke farvel til al tale om Danmarks bedste ørredå. I restaureringsgruppen er vi tre personer og vi vil gerne forsætte med at restaurere mange kilometer vandløb hvert år, men det er en forudsætning, at vi får hjælp fra nogle personer, der vil adoptere ét vandløb og følge med i hvad der sker i vandløbet og på de tilstødende marker. Arbejdet vil alene bestå i at gå langs vandløbet 3 gange om året og efterfølgende fremsende en simpel rapport over følgende: Hvilke sandfang skal snart tømmes 2m bræmmer der ikke overholdes Brinker der bør stabiliseres Manglende hegning Ulovlige drikkesteder Hårdhændet vedligeholdelse Optælling af gydegravninger Når restaureringsgruppen modtager rapporterne pr mail, vil vi omgående følge op på alle de indberettede forhold og sikre, at vandløbsmyndighederne udfører det nødvendige arbejde. Om 3-5 år forventer vi, at kommunerne er kommet så langt med de nye vandløbsregulativer, vedligeholdelsen og implementeringen af vandrammedirektivet, således at vi kan neddrosle vores tilsyn igen. I restaureringsgruppen har vi udvalgt 40 vandløb, som har første prioritet de næste 4 år, se skema i alt er der tale om 146 km vandløb og Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet har besluttet at betale kr. 200 årligt pr km vandløb en person adopterer. Hvis du er interesseret i at hjælpe med at skabe Danmarks største ørredbestand, så ring eller skriv til én af nedenstående. Når tilstrækkeligt mange personer har henvendt sig, vil vi indkalde alle til en orienteringsaften. Yderligere oplysninger og tilmelding ved Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet Pre be n Nielsen, tlf.: , Tom Donbæk, tlf.: , Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf

16 JUNIORTUR TIL HVILESTED LYSTFISKERSØ Onsdag den 16. april kl. 17 mødes nogle af vore friske junior på parkringningspladsen ved Marielund. Dagens tur skulle foregå ved Hvilested Lystfiskersø. Vi havde ikke fisket mere end 5 minutter før Simon havde fisk på, men den tabte han desværre. Efter noget tids fiskeri fangede Morten en fin fisk. Vejret var pragtfuldt, men fiskene var ikke i bidehumør, så der blev kun fanget få fisk af vores juniorer, selv om de gjorde en ihærdige indsats. Men så var det godt vi havde Daniel og Claus med. De kunne virkelig vise os hvordan man skulle fange fisk i en Put and Take sø. Når man er ude at fiske går tiden godt. Efter et par pølser midtvejs var drengene igen i gang med at fiske. Lige med et var klokken mange og vi skulle til at pakke sammen, men det gik ikke så hurtigt med at få grejet pakket sammen som da det skulle pakkes ud. Da der skulle være præmieoverrækkelse viste det sig at Mads havde fået den største og Morten den næststørste. Vi håber at fangsterne bliver bedre fordelt på næste tur. Knæk og Bræk. Kaare 16

17 I uge 40 og 41 (29 september - 3 oktober og 6-10 oktober) på hverdage fra mandag til fredag udfører Danmarks Fiskeriundersøgelser revision af udsætningsplanen for Kolding å systemet. Undersøgelsen skal vise, hvor mange fisk og hvor mange typer, der er i de små vandløb, som Kolding å systemets 169 km vandløb består af. I praksis foregår det ved, at elfiske bestemte strækninger af et vandløb, og derefter at tælle alle fiskene og bestemme typerne. Derfor søger vi personer, der vil give en hånd med i de 2 uger undersøgelsen foregår. Det kan være 1-2 eller flere dage man stiller sig til rådighed. Arbejdstiden er fra kl på hverdagene i uge 40 og 41 Kontakt: Preben Kaas på eller

18 Daniel ny Danmarksmester i flubinding I weekenden den marts var der Jagt- og Fiskerimesse i Odense og traditionen tror mesterskabet i fluebinding. Som sædvane deltog Daniel Brodersen ved mesterskabet som han tidligere har vundet flere gange i juniorklassen og sidste år blev vinder af havørred- lakseklassen for senior. Søndag efter dysten mod 17 andre kandidater, kunne man udråbe året Danmarksmester i Fluebinding og titlen gik ikke uventet til Daniel Brodersen. Daniel blev belønnet med en 2 hånds fluestang med tilhørende hjul. Godt gået Daniel - du ønskes tillykke med den nye titel Danmarksmester i flubinding Udstilling på Kolding Bibliotek I februar/marts havde Kolding Sportsfiskerforening en udstilling på Kolding Bibliotek. Under udstillingen, lørdag den 23. februar, var der arbejdende værksted - hvor nogle af KS s dygtige fluebinder viste hvordan en flue kommer til verden. 18 Der var ligeledes mulighed for at få et medlemsblad med hjem eller tegne et medlemskab og det var der flere som benyttede sig af. Udstillingen var baseret på 6 store tavler som var spækket med billeder og artikler fra foreningens virke. Især billeder af de store laks, havørreder og gedder fik mange til at spærre øjne op - for det er de færreste som kender til den rigdom som vores vandsystem indeholder. Vi håber udstillingen kan gentages om et par år.

19 PREMIERE VED EJSTRUP DEN 1. APRIL Tirsdag den 1. april var der premiere ved Kolding Å fra Motorvejsbroen og opstrøms. Mange benyttede dagen til at dyppe snøren i vandet for første gang i år. Desværre var fiskene ikke i bidehumør - kun en enkelt laks på 55 cm gik på land efter et møde med Christian Møllers orm. Den blev hurtig og nænsomt genudsat. Den magre fangst betyder sandsynligvis at nedgængerne er nået ud i fjorden hvor de kan æde sig tykke inden næste opgang til gydepladserne. Billedet: Ved Ejstrup var der ren råhygge mellem fiskeriet og varme pølser. Ca. 30 mand var forbi grillen for at få lidt godt til maven. PREMIERE SØLVTØJ VED EJSTRUP FRA BARSØ DEN 1. APRIL Barsø turen var en god oplevelse for de 24 mand der havde valgt at være sammen om en forårsoplevelse med nogle nye udfordringer. Sct. Georgsgilde havde valgt at lave en dobbelt bookning fredag aften. Heldigvis er der en "Bed and Breakfast" med 5 fine dobbelt værelser, som var til at tale med, så der overnattede vi 24 mand uden de store problemer. 19 Da vi skulle være ude tidlig formiddag, valgte vi at takke for en fin behandling kl lørdag morgen, for at kaste os ud i fiskeriet. Lørdag over middag kunne vi få adgang til spejderhytten, så vi kunne få en frokost med en del godt fra havet. Lørdag tog Bent Maler det han anså for at være Lillebælts største havørred. Lørdag aften kunne vi se en flyttekasse tilbudsvarer fra LIVA blive forvandlet til et herligt måltid på den mest forunderlige måde af Ejgil vort nye medlem, der har en baggrund som kok. Vi har en aftale med Ejgil om at han næste år april 2009 stå for det kulinariske og de bagvedliggende indkøb. Lørdag aften ved ottetiden ringede Erling Maigaard og meddelte at han kom lidt senere for det var svært at forlade en specielt fiskeplads hvor havørrederne stod i lag for at bide på krogen. Tidlig søndag morgen tog Daniel og Erling ud til deres specielle gode havørred plads, og i morgengryet fangede de vinderfisken og tredjepladsen. Bent Maler kunne glæde sig over en andenplads. I lighed med alt sportsfiskeri gik snakken hovedsagelig om de sete og de tabte fisk, som hver og én ville have ryddet forsiden. Tak til alle for en god og fisketur og et behageligt samvær. Med venlig hilsen Torben Lindholst

20 Lørdag d. 26 april havde Kolding Sportsfiskerforening med Niels Haugaard som guide, arrangeret en tur til Nord Fyn hvor Æ belø ligger og strækker sig op mod Samsø og Endelave. Der var ikke så mange der havde meldt sig til, så Jyderne mødes kl og køre mod Fyn. Kl støder Niels til og vandreturen som tager godt en time begynder uden at vi kunne se en snus. Den første del af turen gik gennem en ½ meter vand og efterhånden lyste himlen i øst så småt op så vi kunne se hvor vi skulle i land på Æbelø Holm. Niels foreslår at vi tjekker østsiden af tangen lige der hvor vi forlader Æbelø holm. Der står somme tider fisk der. I dag var der to over målet som blev sat ud igen. Een går vest rundt om øen og to går gennem skoven op midt op østsiden af øen. Vestsiden er med vind lige ind og det går ikke for godt med at styre fluelinen i vandet uden linekurv. Først på formiddagen mødes vi hele gruppen midt oppe på østkysten, der er nu taget pænt med fisk billedet viser en på 72 cm. og en på ca. 50 uden hoved. De øvrige er sat ud. Erling går også og ærgrer sig over en glemt linekurv, da der går et par fine fisk lidt længere ude. Vi bevæger os langsomt op mod nordspidsen, som har en fin lille bugt lige før spidsen nås. Her landes et par fisk mere. Niels fortsætter over i vindsiden med linekurv og god kasteteknik. Det giver fire fisk mere inden turen går hjem igen. 15 havørreder i nettet var udbyttet, hvor Niels havde andel i de 12. Hilsen Torben Lindholst Fisketure Weekend d Juni. Fredag kl til Søndag kl Tur til Gels å. Pris. 80 kr. Fredag d. 8. August kl til Åletat ved Ejstrup Onsdag d. 20. August kl til Å tur, Kolding Å. Fredag d. 5. September kl til Åle tur til søerne, hele natten Weekend d Sep. Fiske weekend. Storhytten, søfiskeri og åfiskeri Pris. 80.kr Søndag d. 26. Oktober kl til Småbåds tur på Lillebælt. Pris. 80. kr. Lørdag d. 15. November kl til Søtur efter Sandart. 20 Junior program Søndag d. 21. December kl til Geddetur til søerne Husk til alle tur at medbringe: Gummistøvler, Regntøj, Madpakke og fiskegrej. For at koordinere kørsel skal du tilmelde dig til turene hos Tommy, mobil eller Kaare,mobil Tilmelding senest 4 dage før de enkelte ture. Ved alle ture mødes vi på parkeringspladsen ved Marielundsøen. Juniorer må gerne deltage på alle senior-ture, hvis de er ifølge med en voksen. Knæk & Bræk Tommy, Kaare, Daniel og Claus

21 Senior program Skjern Å Lørdag den 14. juni Skjern Å turen er turen hvor der hvert år er tabt gode fisk. Vi vil fiske i området ved Borris som er et godt lakse og havørred vand. Vi mødes ved parkeringspladsen ved Kolding Købmandsskole Tvedvej 7 kl og køre i private biler, der afregnes direkte med chauffører. Kort købes på vej til fiskestedet, husk statsfisketegnet. Vi tager eventuelt aftenfiskeriet med så regn med at være sent hjemme. Min. 5 deltagere. Forholdsregler i forbindelse med fiskeri i Skjern Å. Kilde: Cecilie Rud Nielsen, Dyrlæge Sektion for Akvakultur, Fødevarestyrelsen I det Skjern Å er hårdt ramt med hensyn til VHS virus (Egtvedsyge) skal vi som lystfiskere i området tage visse forholdsregler. Forholdsreglerne er reguleret i bekendtgørelse nr. 755 om bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos fisk, 12: "Alt materiel, fodtøj, waders,... samt både, kanoer m.v. skal desinficeres eller underkastes lignende behandling, således at smitteoverførsel hindres." Desinfektion foregår som beskrevet her: Hvis der skiftes vandløb (og i hvert fald når I forlader Skjernåsystemet) skal man desinficere alt grej før det kommer i kontakt med nyt vandløb, hvilket gøres ved at: 21 Rengøre både, waders, fangstnet, støvler, alt hvad har været i kontakt med fisk og vand for organisk materiale (ellers virker desinfektionen ikke). Skyl/vask i jod (500 mg. aktivt jod pr. l. vand), Virkon S i en 3 % opløsning (bruger vi selv), eller formalin i en 2 % opløsning i mindst 5 min. Evt udtørring i min. 24 timer (skal være knastørt) ved 20 gr. C (fjerner dog ikke IPN-virus). Øvrige forholdsregler: Gå altid nedstrøms, aldrig opstrøms i å-forløbet. Rens fiskene hvor de fanges. For små fisk bør genudsættes hvor de fanges. Brug ikke fangede fisk/rogn som agn. Nedfrysning er ikke nok til at slå VHS-virus ihjel, som kan overleve ned til minus 80 gr. Og så lige for at være sikker: I skal være opmærksom på hvilken zone I befinder jer i, må ikke køre fra Skjernå-systemet og op i f.eks Gudenå-systemet, da Skjernå ligger i den ikke-godkendte zone og Gudenåen i den godkendte zone. Det anbefales at tage et par store vaskebaljer med og nogle stive vaskebørster (det kan være svært at få skidtet væk fra rillerne under støvlerne) til den desinfektion der vælges. Fødevrestyrelsen bruger selv Virkon S, her skal der bare gøres opmærksomt på at det kan korrodere metal og blege tøj.

22 Senior program Åletat ved åen + Fluefiskeri med Peter Rødsgård Fredag den 8. aug. ved Plovfuren ÅLETAT Åletat ved nymåne. Kom og vær med til denne helt specielle fiskeoplevelse hvor Erling Maigaard eller Torben Lindholst er guide. Vi mødes på parkeringspladsen ved Plovfuren kl for at lave vor tat. Husk at medbringe følgende nødvendige udstyr: En 3 meter bambuskæp, 3,5 meter 0,5 mm nylonline, 3 meter ca. 0,7 mm bomuldssnor lange og fede regnorm, en hjemmelavet synål dvs. 15 cm ø1 mm klavertråd, som vi på stedet former til en ormenål, et tungt gennemløbsbly, en stor balje som bruges til at drysse ålen fra tatten ned i. Ekstraudstyr: hvis du i komplet mørke har svært ved at drysse en nyfanget ål ned i baljen, anbefales det at snuppe en udtjent parasol eller stor paraply. Når tatten er lavet er der ristede pølser og en øl. RØRFLUEFISKERI Kl kommer Peter Rødsgård og viser hvordan man fisker med rørflue i Kolding Å. Kom og bliv klog på denne form for fluefiskeri som kan være særdeles givtig - og se hvordan en velfangende rørflue er kreeret og hvordan den serveres for de store havørreder i Kolding Å. Beren-Bostel Weekend sept. Så er vi igen klar til at dyste om Vandrepokalen hos vore tyske venner i Beren Bostel Gå ikke glip ad denne hyggelige fiskeweekend med godt samvær. Vi kører i private biler fredag 26. september kl , og forventer at være fremme i Hannover kl Pokaldysten foregår lørdag, hvorefter vi samles for at se om pokalen skal med til Kolding, herefter er der spisning og hyggeligt samvær. Søndag vil vi vende næsen hjemad omkring og forventer at være i Kolding kl Prisen for turen vil blive 350,- inkl. transport, overnatning og fortæring. T ilmelding senest 16. september til Henning Jørgensen International Fiskekonkurrence Weekend 3-5. okt. Traditionen tro afholdes International Fiskekonkurrence den første weekend i oktober. Udførlig program kommer senere. Nytårs Torsketur Søndag den 28. dec. Sammen med Bramming Lystfiskerforening tager KS på nytårtur fra Middelfart Havn. Der sejles med bådene M/S Medicus og M/S Mira III. Fiskeri fra kl Der er gratis gl. dansk og rundstykker til maven samt børsteorm til krogen (husk selv kaffen). Fremmøde på parkeringspladsen på Middelfart Havn kl. 8.30, hvor der betales for turen og udleveres bådpladser (1-5 personer sammen). Når vi er i havn igen, kan der indvejes fisk for præmier. Torsk skal være mindst 40 cm, hvillinger og fladfisk 28 cm. Desuden har Bramming Lystfiskerforening medbragt amerikansk lotteri, hvor der kan vindes fine præmier. Pris for turen 280 kr. Bindende tilmelding senest den 13. dec. til Mogens Laursen, tlf / eller per Max. 15 pladser til KS. 22

23 Lystfiskerietsdag søndag den 18. maj blev afviklet i Storhytten med mulighed for gratis fiskeri i Harte Donssøerne. I hytten var der udstilling og informationsmaterialer om foreningen samt fluebinding. Grillen var tændt så de sultne fiskemaver kunne få sig en pølse. Arrangementet var godt besøgt og flere var interesseret i et medlemskab af foreningen. Desværre hørte vi ikke om fangster i søerne - måske var vejret for godt - men helt sikkert så hyggede de fremmødte sig ved fiskevandet. 23

24 B Afsender: Kolding Sportsfiskerforening Bladansvarlig: Mogens Laursen Langagervej 46 KS s bestyrelse Junior ledelse Vandplejeudvalg vandløb Formand: Verner W. Hansen Oktobervænget 21 tlf Næstformand: P reben Kaas Falkevej 23 tlf Kasserer: Henrik Pold Kongeåparken Vamdrup tlf Sekretær: Tim Larsen Fejøvænget 16 tlf Best. medl.: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a tlf / Best. medl.: Benny Wind Harevænget 90 tlf / Best. medl.: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf / Suppleant: Anders Pørksen Seest Bakke tlf / Suppleant: Thomas Maigaard Bavnehøj 9 Vester Nebel 6040 Egtved tlf / Formand: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf / Å-fiskeri Daniel Schmidt Brodersen Nørregade 14 tlf Sø-fiskeri Claus Jepsen Stiggaardsvej 5, 1.tv. tlf Kyst-fiskeri Kaare H. Andersen Fuglebakken 8 tlf Klubhus Adresse: Koldingvej 101 Vester Nebel 6040 Egtved Visevært: Poul Erik Ladekarl Sparkærvej 22, Vester Nebel 6040 Egtved tlf / Udlejning af Storhytten: Poul Erik Ladekarl Konkurrenceudvalg Formand: Tim Larsen Adr.: se bestyrelsen Erling Maigaard Flauenfeldvej Lunderskov tlf / Ib Noes Ejstrup Vang 19, Ejstrup tlf / Formand: P reben Kaas Falkevej 23 tlf Jørn Chemnitz Erling Maigaard Jørn Benborg Preben Kristensen Lars Benborg Tonny Asmussen Vandplejeudvalg søer Formand: Anders Pørksen Seest Bakke tlf / Benny Wind Harevænget 90 tlf / Simon Bomholt Hvesager Jelling Tlf Erik Hansen Aktivitetsudvalg Formand: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a tlf / Hans Jørgen Eriksen Brennerpasset 26 tlf Henning Jørgensen Hans Becks Vej 9 Tlf Kolding Fiskeren s Redaktion og Info-udvalg Redaktør: Mogens Laursen Langagervej 46 Tlf / Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Fiskeriopsynsmænd Formand: Benny Wind tlf mobil Finn Andersen tlf Jørn Benborg tlf Villy Christensen tlf Jens J. Jensen tlf Ole Nielsen tlf Uffe Smedegaard tlf mobil Mogens Laursen tlf mobil Jack Thielsen tlf mobil Kaare H. Andersen tlf Michel Christensen tlf mobil Kenneth Langelykke tlf Anders Pørksen tlf Veteranerne Formand: Egon Fisker tlf / Kasserer: Allan Willumsen Fiskerikontrollen Afdelingen i Fredericia Nørrebrogade Fredericia Telefon: Telefon- og åbningstid: Alle hverdage:

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 13 DEC. 2006 COWI Projektet med tilbageføring af Vester Nebel Å, er nu så langt fremme, at første spadestik kan tages her til

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2010 - årgang 17 Udgivelse 1. dec. 2010 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Torsdag den 26. marts Kl. 19.00 i Storhytten Nye aktiviteter for Junior Senior Veteraner Kolding Fiskeren

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 DER ER ALDRIG FØR SET SÅ MANGE HAVØRREDER I KOLDING Å VED ELFISKERI Kolding Fiskeren Nr. 4-2007 - årgang 14 Udgivelse

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 1-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. marts 2011 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Tilmeld medlemsbladet eller læs den på hjemmesiden Ref. Fra Generalforsamlingen Formandens beretning 2009 Beretning fra

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GOD JUL Kolding Fiskeren Nr. 4-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. dec. 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING NU MEDLEMSKONTINGENT FOR SØFISKERE GENERALFORSAMLING 27. MARTS FANGSTRAPPORT FOR 2013 FORÅRS PROGRAM Kolding Fiskeren Nr.

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING FANGSTRAPPORT INDLAGT I BLADET SØGES: GAMMELT GREJ TIL OPHÆNG I STORHYTTEN TORSKETUR PÅ LILLEBÆLT SØNDAG 28. DEC. FLUEBINDING

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: I 2015, og vi var 511 medlemmer, og det er en lille fremgang i forhold til 2014, hvor vi var 493. Af de 511 medlemmer var der 53 juniorer mod 43 året før, 24 ungdom mod 14 året før, 12

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

KS KONTINGENT 2007. Senior kr. 875,- Junior kr. 360,- Pensionister kr. 575,- Familie kr. 875 + ½ pris for øvrige

KS KONTINGENT 2007. Senior kr. 875,- Junior kr. 360,- Pensionister kr. 575,- Familie kr. 875 + ½ pris for øvrige Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 3 ÅRGANG 14 SEPT. 2007 International Fiskekonkurrence 2007 Fredag den 5. okt. - søndag den 7. okt. Weekendens program Fredag kl. 18.00

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. dec. 2011 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening. NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening. NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006 Kolding Fiskeren Nr. 1-2006 - årgang 13 Udgivelse 1. marts 2006 Oplag 900 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden for kun kr. 125,- Deltagerprisen er den samme for medlemmer som øvrige deltagere.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling 2010 Fangststatistik for 2009 Beretning 2009 for vandløb & søer Gedde på 110 cm fra kanalerne Foredrag

Læs mere

FISKEREN. Kolding. GULD til KS ved Regionsmesterskabet

FISKEREN. Kolding. GULD til KS ved Regionsmesterskabet Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 2 ÅRGANG 13 Juni 2006 GULD til KS ved Regionsmesterskabet Daniel vandt igen DM i fluebinding for juniorer Havørrede rne har det godt

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2013 og fisk gratis resten af sæsonen 2012 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn.

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn. Trollingudvalget ønsker igen i år alle velkommen til klubmesterskabet i Trolling 2016. Vi ser frem til at se jer alle til forhåbentlig godt vejr og mange fisk i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2014 og fisk gratis resten af sæsonen 2013 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING International Fiskekonkurrence 2009 fredag den 2. okt. - søndag den 4. okt. Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere