KOLDINGFISKERENISKEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING NU MEDLEMSKONTINGENT FOR SØFISKERE GENERALFORSAMLING 27. MARTS FANGSTRAPPORT FOR 2013 FORÅRS PROGRAM

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 21 Udgivelse 1. marts 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. maj 2014 Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 150,- til Kolding Jagt & Fiskeri. Hjemmeside Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej Kolding Mobil: Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, 6000 Kolding Tlf KS KONTINGENT 2014 Senior kr. 1335,- Junior kr. 475,- Ungdom o.17 / u.26 kr. 710,- Pensionister førtid 5 år kr. 1135,- Pensionister 5 år medl. kr. 1135,- Familie kr ½ pris for øvrige (max. 2 seniorer) Medlemmer u. fiskeret kr. 710,- Passive medlemmer kr. 305,- Sø fiskeri kr. 755,- Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior, familiekontingent, pensionister og sø-fiskere. Kr. 50,- for junior og begrænset fiskeret. Medlemskort dækker perioden fra 1. marts til 28/29 februar. Medlemskort købes på foreningens hjemmeside. Fra 1. oktober sælges medlemskort for næste år, hvor medlemskabet dækker resten af nuværende år (5 mdr. gratis). Døgnkort Kolding Å kr. 150,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne kr. 75,- (1. maj dec.) Ugekort søerne kr. 400,- (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Kolding Jagt & Fiskeri Kolding Turistbureau Net køb via hjemmesiden Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose, Ferup Søerne). Side 1 Side 2 INDHOLD Forside Kolding Fiskeren Info Kontingent/Fiskevand Indholdsfortegnelse. Side 3 Fangster 2013 Side 4 Ordinær Generalforsamling Budget for 2014 Side 7 Regnskab for 2013 Side 8 Referat fra Ekstra Ordinær Generalforsamling Side 10 Opsyn 2013 Læsebrev Julefrokost veteraner Side 11 Medlemskontingent for søfiskere Side 12 Fangstrapport for 2013 Side 14 Love & Vedtægter Side 15 Juniorer 2014 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Fangster ved Kolding å Nytårstorsk på krogen Åen åbner 6. april Geddepremiere 6. maj Foto af fangster 2013 Æbelø 10. maj Kredsmesterskab i Havfiskeri 17. maj Side 20 Lystfiskerietsdag 24.5 Pighvartur juni Side 21 Side 22 Juniorer program Veteraner program Side 23 Fangstskema for 2014 Side 24 Adresseliste Se nyheder på foreningens hjemmeside: Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 2

3 Havørred-fangsterne i 2013 blev på niveau med 2012, og det er såmænd ikke så ringe når man tager åens vandføring i 2013 i betragtning. Det var også positivt, at der blev fanget flere af de store havørreder sidste år, disse var absolut en mangelvare i Fremtiden ser også lys ud der er talt utrolig mange gydegravninger i vandsystemet denne vinter og det betyder at havørrederne stortrives i Kolding Å. Kolding Å er Danmarks bedste havørredvandløb. Godt nok blev der fanget 200 flere havørreder i Karup Å end i Kolding Å sidste år, men Karup Å er også betydelig større og desuden har de dagkort fangster med i deres opgørelse. I Vejle Å blev der fanget knap 600 havørreder i I Sneum Å 260 og i Kongeåen 262. Ja vi kan absolut være stolte af vores lille å, hvor vi kan fange omkring 1000 havørreder hvert år. Knæk & Bræk i 2014 Fangede havørreder i Kolding Å

4 Kolding Sportsfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 27. marts 2014 kl i Storhytten. 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag Dagsorden: Forslag 1: Mindstemålet på gedder i Harte-Donssøerne ændres fra nuværende 70 cm til 60 cm. Der fastsættes endvidere et maksimumsmål på 90 cm. Gedder under mindstemålet og gedder over maksimumsmålet skal skånsomt og hurtigst muligt efter fangst genudsættes på fangststedet. Ændringen træder i kraft fra 1. maj Forslagsstiller: Bestyrelsen Begrundelse: Den udførte biomanipulation i Harte-Donssøerne forventes på sigt at skabe bedre vilkår for gedderne i Harte-Donssøerne i takt med, at vandet bliver mere sigtbart. Det vil være i foreningens interesse at skabe optimale vilkår for et godt fiskeri efter rovfisk i søerne. Biologiske studier viser, at de største hungedder avler stærkere og bedre afkom end de mindre hungedder. Det foreslås derfor, at der indføres et maksimumsmål for at beskytte og på sigt forbedre geddebestanden i søerne. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Forslag 2 Bestemmelser vedrørende Kolding å systemet. Stk. 6 ændres til: Max fangst pr. dag. i alt 3 ørred/laksefisk, heraf max 1 bækørred. Fangst af regnbueørred er uden antals begrænsning. Ændringen træder i kraft straks efter vedtagelse. Forslagsstiller: Bestyrelsen Begrundelse: En generel beskyttelse af vor bestand af havørreder og deres gydepladser. 4

5 5 Valg til bestyrelse Formand Torben K Lindholst Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Tommy K Jensen Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Morten Bertelsen Modtager genvalg Best. suppleant Thomas Jensen Modtager genvalg Best. suppleant Nyvalg da Jesper Hauritz er udtrådt og Leif Staal er indtrådt i Jespers Hauritz sted 6 Eventuelt. Kolding Sportsfiskerforening På bestyrelsens vegne Torben K. Lindholst Gyldigt medlemsbevis eller kvittering for betalt kontingent skal medbringes og forevises før adgang til generalforsamlingen 5

6 INTRO PRIS 1.899,95 K O L D I N G JAGT & FISKERI 6 Orange Gade - Kolding Storcenter 6000 Kolding Tlf

7 7

8 Ekstraordinær generalforsamling seniorafdelingen. Kolding Sportsfiskerforening afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 19. december kl i Storhytten Koldingvej 101. Referat: 1. Valg af dirigent. Tim Paludan Larsen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at den indkaldte general forsamling var lovlig iflg. gældende regler om varsel. Der var 73 stemmeberettige medlemmer fremmødt. 2. Indkomne forslag. Forslag 1. Forslag om afstemningsflertal 8. stk Ændring af love og vedtægter 1. Ændring i disse love og vedtægter for Kolding Sportsfiskerforening kan finde sted på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Forslag til lovændringer skal være optaget på dagsordenen Opløsning af Kolding Sportsfiskerforening kan kun finde sted, når det vedtages på en generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødtes stemmer og derefter vedtages på en, med dette ene punkt på dagsordenen, ekstraordinær generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmer. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder alle dens midler Danmarks Sportsfiskerforbund til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande. Forslaget træder i kraft ved vedtagelse. Begrundelse: 8.stk. 3 som omhandler afstemningsregler og er placeret under 8 som omhandler foreningens oplæsning. Det hører ikke hjemme her. Derfor går forslaget på at flytte afstemningsregler ind i egen paragraf og ændre ¾ til 2/3 flertal, så vi følger praksis fra andre lignende foreninger. Redaktionelle konsekvensrettelser: 8 omhandler alene ændringer i love og vedtægter. 9. omhandler alene opløsning af foreningen. Forslagsstiller: Bestyrelse For at forslag 1 kunne vedtages skulle der være 55 eller flere stemmer for dette. Resultatet blev følgende 59 stemmer for 13 imod 1 blank stemme Forslag 1 blev vedtaget, og med virkning umiddelbart herefter. Forslag 2. Forslag om kontingentstruktur Kontingent og regnskab. 1. Seniorkontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog fastsætte en seniorkontingentstigning på max. 5 %. Øvrige kontingenter, mult og indskud fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar. 2. Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren skriftlig senest 1. januar. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. 4. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslaget træder i kraft ved vedtagelse 8

9 Begrundelse: Bestyrelsen ønsker at få en frihed til at kunne tilpasse vor kontingentstruktur, så foreningen får mulighed for at tiltrække flere yngre medlemmer. Samt sikre foreningens økonomi. hvis forslaget ikke vedtages vil vi i 2014 miste knap ,- i indtægter Vi forestiller i os i 2014 at lave en kontingentstruktur og kontingenter som følger: Seniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 18 år i starten af kalenderåret. 1335,- Folke- før- og invalidepensionister kan få et pensionistkontingent efter 5 års uafbrudt medlemskab. 1135,- Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret. 710,- Ungdomskontingent for årige. 710,- Juniorkontingent omfatter medlemmer, der er under 18 år i starten af kalenderåret. 475,- Familiekontingent udgør mindst et fuldt seniorkontingent, samt ½ senior- eller juniorkontingent for hver af de øvrige i husstanden, dog højst 2 personer over 18 år, der ønskes omfattet af familiemedlemskabet. Kontingent for passive medlemmer. 305,- Redaktionelle konsekvensrettelser: 5A. udgår da den er indeholdt i 5. Forslagsstiller: Bestyrelsen For at forslag 2 kunne vedtages skulle der efter ny gældende regel være 49 eller flere stemmer for dette. Resultatet blev følgende 56 stemmer for 17 imod 0 blank stemme Forslag 2 blev vedtaget, og med virkning umiddelbart herefter 3. Evt. Der kom forslag om at man evt. fremover skulle kunne brevstemme med fuldmagt. Der kom også forslag om at man ved vores fiskevand skulle have skiltning på flere sprog, så også udlændinge kunne læse og forstå foreningens regler på pågældende skilte. TKL informerede om at vi skal have Kolding Kommune og /eller Naturstyrelsen til at godkende de skilte vi bruger, hvor de opsættes, samt at vi har eksisterende skilte på lager og de er ret kostbare. Der spørges om bestyrelsen fører håndskreven protokol. TKL Svarer: Referater/indkaldelser vedr. bestyrelsesmøder laves i dag, som i de sidste år elektronisk og tilgår bestyrelsen og suppleanter. Endelig kom der forslag om man ikke kunne få tilrettet foreningen love og vedtægter så de bliver tidssvarende. Vi manglede i familiekontingent kombinationen af 1 senior + ½ pensionist og 1 senior + ½ ungdom. Morten Bertelsen /

10 I 2013 har vi været op 84 kontrol ture ved vores fiskevande og der er kontrolleret 161 personer. Der er udstedt 3 styk girokort og der er sendt pænt mange polakker og andre udlændingen hjem fra vores søer. Selve året har været ret roligt med få indberetninger fra folk som havde observeret noget ulovligt. Der har ikke været så mange ekstra ture som de foregående år, hvor vi havde mange meldinger om ulovligt fiskeri, ruser og garn. Det er jo kun godt. I 2013 har vi haft fokus på de områder hvor vi tidligere havde problemer med ulovligheder. Det viste sig at gå rigtig godt og sådan vil opsynet også foregå i Vi står over for store udfordringer med alle de udlændinge som bare fisker i Donssøerne uden kort. De har ingenting på sig og de ved godt at de fisker ulovligt da de tit pakker sammen når vi kommer. Hvis vi udsteder et girokort bliver de med sikkerhed ikke betalt, så vi må finde en løsning på problemet. Til sidst vil jeg takke alle opsynsfolkene igen, for at yde et stort og flot stykke arbejde ved vores vande. Mvh. Rene Staal Det var en rigtig god idé at sende os et spørgeskema. Det gør, at vi nu alle føler, at vi kan blive hørt. Og at bestyrelsen nu har et godt redskab til at finde ud af, hvem der er interesseret i hvad. Rigtig stor ros for det. Også en stor ros til Kolding Jagt & Fiskeri for de flotte gavekort, der blev udloddet i forbindelse med spørgeskemaet. At jeg var én af de heldige, gør det jo ikke mindre godt. Efter en god ekstraordinær generalforsamling der i første omgang blev forhindret af stormen Bodil fik bestyrelsen opbakning til deres forslag. Man kan være for eller imod. Men det er en demokratisk afstemning og det skal vi alle respektere. Om det er dyrt eller billigt at fiske det kan vi altid diskutere. Jeg synes, det er meget billigt. Dem, der fisker tit og det gør jeg ja, de får jo mest for kontingentet mens dem, der fisker sjældent, får mindre for kontingentet. Men sådan er det jo i alle foreninger. F.eks. golf. Der bliver det også billigere pr. gang, hvis man kommer der tit nok. Prøv at lave en udregning på, hvad det egentlig koster dig pr. gang at fiske i Kolding Sportsfiskerforenings fiskevande. Man må jo fiske hver dag i fiskesæsonen 24 timer i døgnet så det må siges at være en ret billig fritidsaktivitet. Bestyrelsen gør og har gjort et STORT stykke arbejde. Så nu håber jeg, at vi kan se fremad, og få en god og aktiv forening, hvor vi bakker op om bestyrelsen. Rigtig god fornøjelse og god fangst til jer alle i Med fiskerhilsen Christian Møller Julefrokosten i Veteranerne blev afholdt mandag d kl , hvor der mødte 31 personer op med godt humør. Kokken havde som sædvanlig tryllet god gedigen julemad frem, så der var alt, hvad det skal til et godt julefrokostbord. Med lidt øl og snaps gik snakken om alt, hvad man kunne finde på at snakke om. Og mætte det blev vi alle sammen, som sædvanlig når Eigil (kokken) har haft med maden at gøre. Der blev også holdt en lille tale, givet gaver så der må jo være noget rigtigt, i det vi tilrettelægger af forskellige tiltag. På min og kokkens vegne vil jeg gerne sige mange tak. Også en tak skal der lyde, til dem der støtter op om de ting, vi tilrettelægger. Fotograf: Troels Vogt Mange fiskehilsner og på gensyn, Flemming 10

11 I forbindelsen med den omfattende karpedød som vi oplevede for nogle år siden, har Harte-Donssøerne mistet en stor del af sin værdi som et attraktivt fiskevand for mange medefiskere. Det kan være en af årsagerne til at antallet af medlemmer som hovedsagelig eller alene er interesseret i søfiskeri er sivet ud af foreningen. Det er vi naturligvis ærgerlige over og har gennem årene diskuteret evt. løsninger på dette problem. I første omgang havde vi en forventning om at biomanipulationen som har givet gedderne bedre betingelser ville kunne holde på medlemmer med søfiske interesser; men sådan er det ikke gået. I forbindelse med generalforsamlingen i december 2013, fik bestyrelsen en mulighed for at fastsætte kontingenter til særlige grupper. Vi har derfor på bestyrelsesmødet d. 6. februar 2014, besluttet at lave at kontingent for søfiskere som er en anelse højere kr. 755,- end det vi har for medlemmer med / uden fiskeret som er på kr. 710,- De to typer medlemsskaber er ens mht. stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen. Vi håber på at dette initiativ vil være attraktivt for lystfiskere med særlig interesse for søfiskeri. Vore bestyrelsesmedlemmer med særlig kendskab til søfiskere mener at vi i løbet af et par år vil se ca. 100 nye medlemmer. De af disse nye medlemmer der er medlem at en anden DSF forening vil kunne få adgang til Harte- Donssøerne for kr. 400,- da DSF kontingentet på kr. 355,- tilbagebetales af DSF. Vi glæder os over at det er blevet muligt at give dette tilbud til forhåbentlig mange nye medlemmer i Kolding Sportsfiskerforening. Der er åbnet for indmeldelse for søfiskere på vor hjemmeside, prisen er her kr. 755, ,- i indmeldelsesgebyr. Til vore dagkortfiskere vil vi kunne tilbyde at de igen får mulighed for at fiske efter karper. Ved køb af dagkort på vor hjemmeside vil informationen om at dagkortfiskere ikke må fiske efter karper være fjernet. De trykte dagkort vil stadig indeholde sætningen Karpefiskeri Forbudt men det er det altså ikke længere. Vi orienterer salgsstederne om at strege denne sætning ud. Bestyrelsen Kolding Sportsfiskerforening 11

12 Fangstrapporter Kolding Å 2013 Havørred 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Bækørred 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Kolding Å Kolding Å cm 59 cm 69 cm 79 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Januar Februar Februar Marts Marts April 1 3 April 1 Maj Maj 1 Juni Juni 1 1 Juli Juli 1 August August September September Oktober Oktober 1 1 November November I alt I alt havørreder er hjemtaget og 324 er genudsat Laks 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm Regnbue 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Kolding Å Kolding Å cm 79 cm 89 cm 99 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Januar 2 Februar Februar 1 3 Marts Marts 2 April April 4 1 Maj Maj 1 Juni Juni 1 1 Juli Juli August 2 August September 1 2 September Oktober Oktober 1 November November I alt I alt

13 Harte- Donssøerne Gels Å Gedder 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm Gels å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Harte cm 89 cm 99 cm 109 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar 1 Laks Februar 3 I alt 0 Marts 2 Havørred April Søerne er fredet I alt Maj 19 5 Regnbue Juni 3 2 I alt 0 Juli Bækørred August I alt 0 September 1 2 Oktober November 2 2 December I alt Statistikken fremkommer ved gennemgang af 321 fangstrapporter (62 % medlemmerne) Sneum Å Sandart 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Sneum Å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Harte cm 59 cm 69 cm 79 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Bækørred 1 Februar Marts April Søerne er fredet Regnbue Havørred/ Laks 1 1 Maj Fredet Fredet Juni Juli August September Oktober Se nyheder på foreningens hjemmeside: November I alt 0 13

14 Love & Vedtægter gældende fra Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande. 2. Foreningen samarbejder med Danmarks Sportsfiskerforbund. 3. Foreningens hjemsted er Kolding. 2. Medlemmer. 1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere. Som medlem kan optages enhver uberygtet dansk statsborger samt statsborgere fra det øvrige Skandinavien og EU, der er fyldt 18 år og opfylder danske såvel som egne nationale bestemmelser for udøvelse af lyst/ sportsfiskeri. 2. Maksimum 10 % af foreningens medlemmer kan være udlændinge, og de har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling. 3. Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte optagelse. Denne afgørelse kan indankes for en generalforsamling. 4. Personer fra samme husstand, der i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse som medlem af foreningen, kan optages på et familiemedlemskab. Et familiemedlemskab kan omfatte højest 2 voksne, der er fyldt 18 år, samt husstandens børn under 18 år. 5. Aktive sportsfiskere, der ikke ønsker at benytte foreningens fiskevande, men som ønsker at støtte foreningen og deltage i foreningens øvrige aktiviteter, kan optages som medlem med begrænset fiskeret (det gamle åløb ved stadion) eller uden fiskeret. Medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret har ikke stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen, men har derudover samme rettigheder og pligter som medlemmer med fiskeret. 6. Enhver, der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke fiskeret og stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen, men kan deltage i sociale aktiviteter i foreningen. 3. Generalforsamlingen. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år inden udgangen af marts. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres med dagsorden, regnskab og budget i foreningsbladet og på foreningens hjemmeside senest 14 dage forud. 3. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar. 4. Enhver beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, når ikke andet er nævnt i disse vedtægter. 5. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved forslag til bestyrelsespladser o.l. foretages der ved stemmelighed lodtrækning mellem kandidaterne med lige mange stemmer. 6. I tvivlsspørgsmål vedrørende stemmeafgivning, træffer dirigenten den endelige afgørelse. 7. Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når ¼ af de aktive medlemmer skriftligt til bestyrelsen indsender anmodning derom. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter anmodning og indkaldes pr. mail / brev med 7 dages varsel. 4. Bestyrelsen. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. 2. Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender, økonomiske og juridiske, med ansvar over for generalforsamlingen. 3. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig efter valget Der vælges endvidere på generalforsamlingen 2 revisorer, 1 fanebærer, samt 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. 5. Alle valg er toårige. Der vælges skiftevis formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant eller kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. Revisorer og revisorsuppleant vælges sammen med kassereren. 6. Ved et bestyrelsesmedlems frafald tiltræder suppleanten straks og sidder, til det pågældende medlem var på valg. 7. Sekretæren fører forhandlingsprotokol over samtlige møder. Protokollen underskrives af formanden. 8. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg bestående af ikke medlemmer, når det skønnes påkrævet. Bestyrelsen kan antage og afsætte fiskeriopsynsmænd i det omfang, det skønnes nødvendigt. 9. Alle valg under 4 skal være danske statsborgere. 5. Kontingent og regnskab. 1. Seniorkontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog fastsætte en seniorkontingentstigning på max. 5 %. Øvrige kontingenter, mult og indskud fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar. 2. Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren skriftlig senest 1. januar. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. 4. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet senest 10 dage før generalforsamlingen. 6. Juniorafdeling 1. Foreningen opretholder en juniorafdeling for unge i alderen år. 2. Juniorafdelingen er underkastet disse vedtægter, men er ellers en selvstændig afdeling af foreningen med egen bestyrelse. 3. Medlemmer af juniorafdelingens bestyrelse har stemmeret på foreningens generalforsamling. 4. I juniorafdelingens styrelse skal der mindst være 1 medlem af foreningens bestyrelse eller et medlem udpeget af denne. 7. Særlige bestemmelser 1. Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskevand, der tilhører Kolding Sportsfiskerforening eller andre under Danmarks Sportsfiskerforbund værende foreninger. 2. Ethvert medlem har pligt til at tilbyde evt. leje af fiskevand til Kolding Sportsfiskerforening, før vedkommende selv indgår i et lejemål. Dette gælder dog kun inden for Kolding Fjords afstrømningsområde. 3. Alle medlemmer er berettiget til at kontrollere andre fiskende i foreningens vande. 4. Samlevere til medlemmer med fiskeret kan i følge med medlemmet fiske frit i foreningens fiskevand. 5. Børn under 10 år kan i følge med et medlem med fiskeret, der er fyldt 18 år, fiske frit i foreningens fiskevand. Bestemmelsen giver ikke medlemmer adgang til at medtage børn som led i deres ansættelse i institutioner eller lignende. 6. Alle medlemmer skal senest den 15. december hvert år indsende fangstrapport over fisk fanget i foreningens fiskevand. Udeladelse heraf medfører betaling af mult fastsat af generalforsamlingen. Fortsætter side 16

15 I juniorafdelingen har vi godt gang i vinteraktiviteterne. Vi er dog ikke så mange som vi gerne ville være. Men drenge møder trofaste op til junioraften. I år har Simon overtaget fluebinding, og instruerer juniorerne i fluebindingens kunst. Ellers laver vi prist og støber lodder i værkstedet. Kaare har igen gang i stangbygning mens Bjørn står for spinne og forfang. Som altid har vi kaffe til forældrene, og i pausen en der også en sodavand til juniorerne. Så sider du hjemme og gerne vil lære om alt dette, så mød op i Storhytten, hver anden onsdag, mellem 19 og 21. Vi er også startet på den nye fiskesæson. Søndag d. 16. februar, mødtes 4 juniorer, en forældre og 3 leder, ved Plovfuren. Temperaturen var 4 gr. Og det blæste en god vesten vind. Så det var barske omstændigheder for de 8 gutter. Men de gik frisk til opgaven. Der blev fisket med orm og opstrøms spinner. Men fiskene ville ikke rigtigt bide, måske var den høje vandstand i åen, en god gemmeplads for fiskene. Det lykkedes dog alligevel for Bjørn at fange en slank blank havørred på 50 cm. Fisken blev hurtigt fightet ind, og forsigtigt genudsat. Ved Middagstid havde Kaare som sædvanlig, varme pølser og brød klar. Det var rat at få lidt varme, på denne blæsende dag. Efter pølserne, fiskede drengene en times tid, og blev så enig om at nu havde de fået nok. Og pakkede sammen og kørte hjem til varmen. Næste tur er: Søndag d. 6. april Kysttur til Avnøvig, kl

16 Fortsat fra side Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, såfremt denne ikke overholder foreningens og forbundets love, eller denne på anden måde skader foreningen. En eksklusion skal forelægges på den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Et ekskluderet medlem har ingen rettigheder i foreningen eller til dennes midler. 8. Ændring af love og vedtægter 1. Ændring i disse love og vedtægter for Kolding Sportsfiskerforening kan finde sted på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Forslag til lovændringer skal være optaget på dagsordenen. 9. Foreningens opløsning 1. Opløsning af Kolding Sportsfiskerforening kan kun finde sted, når det vedtages på en generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødtes stemmer og derefter vedtages på en, med dette ene punkt på dagsordenen, ekstraordinær generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmer. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder alle dens midler Danmarks Sportsfiskerforbund til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande. Disse love og vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen, Kolding i januar Revideret i marts 2007, marts 2011, marts/april 2012, dec Så fik vi afviklet nytårsturen i det herligste vintervejr. Det blev en rigtig dejlig tur, hvor der var bid på krogen konstant, men desværre var de fleste ikke gamle nok til at komme med hjem til kødgryderne. Der blev dog fanget ca torsk mellem cm som kom med hjem + nogle isinger. Derudover som før nævnt, mange små torsk, sej, hvilling, ålekvabbe og ulk. Bramming Lystfiskerforening havde sørget for børsteorm til krogen, friske rundstykker om morgenen til maven + lidt til ganen og senere da Mira III igen var i havn, kunne Børge Møller byde på champagne og chokolade. Alt i alt havde alle 25 mand en dejlig dag på vandet og glæder sig til næste gang som igen bliver den 29. dec. Juniorer, seniorer og veteraner mødes denne søndag for at markerer starten på en ny fiskesæson. Vi mødes ved Ejstrup kl hvor i hilser på hinanden over en kop kaffe og et rundstykke. Kl vejer vi formiddagens fangster ind. Vi har grillet pølser og der kan købes vand og øl Kl slutter fiskeriet, de sidste fisk vejes ind og der er en præmie til største juniorfisk og senior/ veteranfisk. 16

17 Sig ikke nej til denne oplevelse. De sidste mange år har vi været mand på turen, men der er plads til mange flere, så vil du prøve noget nyt fiskeri eller genopleve tidligere års fiskeoplevelser på denne fiskerige ø, så tag med. Fredag Vi mødes ved Shell (pølsevognen) på Haderslevvej kl og kører mod Barsø kl Vi tager færgen kl Indkvartering, herefter aftensmad som er grillpølser, aftenfiskeri og natmad, pølser de luxe med det hele. Lørdag Morgenmad. Kaffe-the-mælk-juice-rundstykker-franskbrød-rugbrød-ost marmelade Så Fiskeri hele dagen. Til de der kan være ved hytten kl er der en lækker frokost Fællesspisning om aftenen kl traditionen tro hygger vi om madlavningen. I år bliver det rigtige svinekæber kogt i øl med rodfrugtmos. Søndag Morgenmad. Kaffe-the-mælk-juice-rundstykker-franskbrød-rugbrød-ost marmelade Morgenfiskeri. Frokost som lørdag. Sidste fisk bedømmes kl , herefter er der præmieoverrækkelse, oprydning og hjemtransport. Hjemkomst kl. ca Konkurrencen: Vi fisker fra fredag aften til søndag kl Alle fiskearter fanget fra kysten på Barsø deltager i konkurrencen. Der er 3 præmier i klassen Turens flotteste fisk uanset art. Deltagerpris kr. 300,- for turen inkl. mad og færgebillet. Der afregnes kr. 30,- for transport direkte til den, du kører med. Drikkevarer sælges i hytten. Dysten om rødvinspuljen: Alle kan deltage ved at indskyde en flaske rødvin i rødvinspuljen - hvis du er den heldige lystfisker som vinder 1. præmien i kategorien Turens flotteste fisk uanset art vinder du oven i også rødvinspuljen på??? flasker rødvin. (det er selvfølgelig frivilligt om du vil deltage i spillet om rødvin). Medbring Sovepose, håndklæde, toiletgrej, en flaske rødvin hvis du vil deltage i Rødvins Cuppen. Tilmelding til Torben Lindholst , senest 14. april

18 Geddepremieren i Harte-Donssøerne er en gammel tradition i KS. Det er også en tradition, at Fredericia inviteres til at deltage i premieren, hvor der dystes om en vandrepokal. Storhytten Koldingvej 101 åbner kl , og der kan købes kaffe og friskbagte rundstykker. Fiskeriet starter kl og slutter med indvejningen kl med efterfølgende pølser og brød mv. samt pokaloverrækkelse. Tilmelding er ikke nødvendig. De to største gedder i

19 Kysttur til Æbelø efter havørreder gav i stk. landede havørreder. I 2009 lidt færre; men her lå turen også lidt sent, og i 2010 blev det til 3 stk. mellem 55 og 70 cm, for så i 2011 at munde ud i en O tur. Derfor lagde vi turen i 2012 sidst i april 3 uger senere end i hvor havtemperaturen var lidt højere og algerne er borte. Det var en fin tur med en fangst som i Gå ikke glip af denne oplevelse ved en af Fyns bedste kystpladser for havørredfiskeri - og ikke at forglemme, en fantastisk naturoplevelse. Turen til Æbelø foregår på gåben fra fastlandet, og der må påregnes vandring i vandet. Gåturen tager ca. 1 time. Medbring fluegrej, instruktør Niels Hougaard er til stede med gode tips og vejledning. Er du til blink eller bobleflod er du også meget velkommen. Afgang fra parkeringspladsen ved Kolding Købmandsskole Tvedvej 7 kl forventet ankomst til Æbelø kl Vi forventer at være tilbage i Kolding kl. ca Der køres i private biler. Min. 5 deltagere. Tilmelding senest d. 5. maj til Torben Lindholst Bramming Lystfiskerforening inviterer alle foreninger i Jylland og på Fyn til Kredsmesterskab 2014 Traditionen tro, afholdes Kredsmesterskabet i havfiskeri 2014 på Lillebælt. Lillebælt har et alsidigt fiskeri, med mulighed for fangst af mange forskellige arter (kun sild tæller ikke med i konkurrencen). Lillebælt er også lige som vejret, aldrig forudsigelig. Der kan være gode dage og der kan absolut også være dårlige dage. Der er ubegrænset deltagelse fra de forskellige kredse, men hver forening må dog max. deltage med tre hold af 4 mand/kvinde. Desuden er det fra i år nu muligt at deltage som individuel deltager, lige som DSF individuelle medlemmer er inviteret med til arrangementet. Til det efterfølgende DM kan der samlet deltage tre hold fra hver kreds, hvor fordelingsnøglen er bedste hold fra hver kreds og derefter udtrækning til deltagelse efter placering. Desuden kan de bedste individuelle ved KM deltage i DM. Konkurrencereglerne udsendes sammen med programmet til alle deltagere ca. 14 dage før arrangementet. Bramming Lystfiskerforening glæder sig til at se jer alle, såvel første gangs deltagere, som fast inventar, til kredsmesterskabet, som er nøglen til det kommende Danmarksmesterskab i havfiskeri, som Helsinge Sportsfiskerforening afholder den 10. aug på Øresund med Helsingør som havn. Holdgebyr for 4 personer senior = kr. Senior pr. pers. 475 kr. junior per pers. 250 kr. (Juniorer = ikke fyldt 18 år på konkurrencedagen) MAX. 100 deltagere (først til mølle princip) Ønsker du / I at deltage, skal i kontakte Mogens Laursen, senest 25. marts. 19

20 Lystfiskeriets dag: Storhytten danner i år fra kl ramme om Lystfiskeriets dag. Alle der er fiskeinteresserede vil kunne komme og blive informeret om vore fiskevande, aktiviteter og specielt vort juniorarbejde. Vi tillægger det, at give de unge mellem 10 og 18 år viden om naturen og grundlæggende indianeroplevelser i naturen stor betydning og vi har en helt enestående natur til rådighed. Vi opfordrer mødre, fædre og familier til at komme med ungerne denne dag og få et levende indtryk af de meget fine fiskevande og fremragende muligheder, der er for ægte naturoplevelser. Endvidere vil Juniorudvalget informere om vinterarbejdet, hvor fiskebiologi og naturetik er en væsentlig del af undervisningen. Unge under 18 år vil få mulighed for at prøve fiskeri i søerne ved Storhytten under kyndig vejledning af vore juniorledere. Vi har et mindre antal lånestænger til rådighed. Grejmarked: Samtidig med Lystfiskeriets dag inviteres KS medlemmer til at deltage i grejmarked hvor vore medlemmer hver især kan have en lille stand med fiskegrej som skal byttes / handles med dine fiskekammerater. Vi er endvidere indstillet på at evt. overskydende fiskegrej overlades til vore junioraktiviteter. Kaffebaren er åben fra kl og fra kl vil der kunne købes grillpølser, vand og øl. Orientering til nye medlemmer: Kl vil vi lave en orientering til nye medlemmer her før sommerfiskeriet går i gang. Du vil blive informeret om fiskepladserne ved åen og i søerne adgangsveje og P-pladsen Vi ser frem til en dag med stor aktivitet i Storhytten, Koldingvej 101, Vester Nebel 6040 Egtved. De der kan mødes ved Børsmose Strand Camping kl ; øvrige kan komme til senere. Vi fisker i området nord for nedkørsel, helt oppe ved afspærring. Kim Koed som i flere år har dyrket fiskeri efter denne fremragende spisefisk vil være vor turguide. Har du ikke grejes så er der et par tip her fod spinnestang som kan bære et gram kystblink, størrelse 8-10 trekroge, tobis eller hornfiskestykker til madding. Ved grumset vand er det en fordel at monterer nogle perler før første trekrog. Jigs med gummidyr er også velegnet. Kystblinket bruges til kastevægt og trekrogen bindes i en line 0,35 til blinket og forsynes med enten tobis eller hornfiskestykker. Når tiden for turen nærmer sig og når vi kender til vejret, vil vi på informerer om tid og sted. Tobis kan købes ved Kolding Jagt & Fiskeri 20

21 Junior program 2014 Klubaftner Storhytten Fisketure 2014 Onsdag d. 5. marts. Onsdag d. 19. marts Mødetidspunkt Kl kl Søndag d. 6. april Kysttur til Avnøvig, kl BEMÆRK: Husk til alle tur at medbringe: Gummistøvler, regntøj, madpakke og fiskegrej For at koordinere kørsel skal du tilmelde dig til turene hos Tommy, mobil eller Kaare, mobil Tilmelding senest 4 dage før de enkelte ture. Ved alle ture mødes vi på parkeringspladsen ved Marielundsøen, undtaget er Lystfiskeriets dag. Skulle du have lyst til at deltage i seniorernes fisketure, må i gerne det, ifølge med en voksen. Knæk & Bræk Tommy, Kaare, Yves, Bjørn, Jesper, Carsten, Bo og Susanne Onsdag d. 23. april Put and Take tur, kl Onsdag d. 7. maj Kysttur til Kolding Fjord, kl

22 Veteraner Vores forårsprogram i veteranerne ser sådan ud, med forbehold til ændringer pga. vejret eller lignende. Vi starter med at tage en tur til Sivebæk onsdag den 19/3, hvor vi mødes kl til rundstykker (som jeg har med) og kaffe (som i selv har med). Fiskeriet starter kl. 9.00, og vi fisker i 4 timer, kun afbrudt af middag, der som regel er varm mad, når det er koldt, eller andet spiseligt som vi finder på, derefter fisker vi igen, så vi sammenlagt fisker i 4 timer. Prisen for denne tur er kr. 125,00. Guleærter er mandag den 24/3 kl Pris 125,00 pr. person. Tilmelding senest mandag den 17/3. Onsdag den 2/4 taget vi en tur til Refsgård p & t ved Egtved. Pris kr. 125,00. Det foregår på samme måde som til Sivebæk. Åbne åen i veteranregi foregår mandag den 7/4 kl. 11,30 med varme pølser. Mandag den 14/4 kl serveres der stegt ål. Og det er opdrædtsål der serveres. Prisen kr Tilmelding senest den 31/3. Mandagsmøder i Storhytten: Morgenkaffe møderne er hver mandag i ulige uger kl. 9.30, hvor der serveres kaffe og rundstykker, og en lille en til halsen kan vi også klare. Fluebinding er hver mandag i lige uger også kl Her starter vi også med kaffe og rundstykker, hvorefter vi binder fluer, gerne efter eget ønske. Vi arrangerer også fælles fisketure både til å og put and take. Disse fisketure aftaler vi på kaffemøderne, hvor de skal gå hen. Der bliver også afholdt julefrokost, samt guleærter får vi også engang efter nytår. Så går der nogle ældre medlemmer af KS, som har lyst til at møde os, og se hvem vi er, er de meget velkommen. Er der nogle der har spørgsmål, er de velkommen til at ringe til mig på Mange fiskehilsener Flemming, Veteranerne Onsdag den 30/4 Pighvar tur til vestkysten, hvis vejret passer, ellers en p & t tur til Børge, mere om denne tur senere. Tirsdag den 6/5 Tørfluefiskeri som vi taler om. Onsdag den 14/5 Tørfluefiskeri som vi taler om. Torsdag den 22/5 Tørfluefiskeri som vi taler om. Tirsdag den 3/6 Børges p & t på Fyn. Mødes kl. 8,30. Pris kr. 125,00. Samme fremgangsmåde som til Sivebæk. Torsdag den 12/6 Tørfluefiskeri som vi taler om. Tirsdag den 17/6 Sivebæk hvor vi afslutter vort forårsprogram med grill. Prisen for denne tur er kr. 125,00. Dette er nogle af de forslag vi har, men det kan også laves, om hvis der kommer andre ønsker. Der er f.eks.. ønske om kastekursus, besøg det nye DSF hus, Barsø tur, Årøsund efter flade, ja der er mange ønsker, så hvis der sidder nogle og læser dette, som også har nogle ønsker så prøv og ring til mig, det kan jo være, vi kan finde ud af noget. Kontakt mig enten på min mail eller på mit tlf Mange fiskehilsener og på gensyn Flemming Veteranerne 22

23 FANGSTRAPPORT 2014 DENNE FANGSTRAPPORT MÅ IKKE SENDES IND TIL FORENINGEN 15/12 23

24 Afsender: Kolding Sportsfiskerforening Bladansvarlig: Mogens Laursen Langagervej Kolding KS s bestyrelse Junior ledelse Vandplejeudvalg vandløb Formand: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a 6000 Kolding tlf Næstformand: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf Kasserer: Michael P. Petersen Hvidtjørnvej Odense V tlf Sekretær: Morten Bertelsen Valmuevej Kolding tlf Best. Medl.: Kim Koed Kristensen Jernbanegade Vamdrup tlf Best. medl.: Flemming Andersen Nyvang Viuf Tlf / Mail: Best. Medl.: Leif Staal Andersen Søndermarksvej 62 ST.MF Fredericia tlf Suppleant: Thomas Jensen Sønderled Kolding tlf rp89867hotmail.com Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Å-fiskeri Sø-fiskeri Thorbjørn Johansson Tlf Kyst-fiskeri Kaare H. Andersen Fuglebakken Kolding tlf Å-brink pleje Formand: Carsten Carstensen Tlf Vandplejeudvalg søer Formand: Morten Bertelsen Adr.: se bestyrelsen Dennis Jürgensen tlf Konkurrenceudvalg Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Tim Larsen Fejøvænget Kolding tlf Erling Maigaard Flauenfeldvej Lunderskov tlf / Ib Noes Ejstrup Vang 19, Ejstrup 6000 Kolding tlf / Formand: Kim Koed Kristensen Adr.: se bestyrelsen Preben Kaas tlf / Erling Maigaard tlf / Tonny Asmussen tlf Aktivitetsudvalg Formand: Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Henning Jørgensen Tlf Flemming Andersen Tlf / Mail: Søren Larsen Tlf Hans Jørgen Eriksen Tlf Adresse: Koldingvej 101 Vester Nebel 6040 Egtved Udlejning af hytten foretages fra vor webside: under køb dagkort og medlemskab Se regler under Klubhus og Hytter. Vicevært: Klubhus Flemming Andersen Veteranerne Formand: Flemming Andersen Nyvang Viuf Tlf / Mail: Kolding Fiskeren s Redaktion og Info-udvalg Redaktør / Webmaster: Mogens Laursen Langagervej Kolding Tlf Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Fiskeriopsynsmænd Formand: René Staal Andersen tlf Kontrol Kolding Å og Harte Donssøerne Kenneth Langelykke tlf Leif Staal Andersen tlf Ronni Gudme tlf Ronni Jensen tlf Michael Lavridsen tlf Ejler Nørager tlf John Pedersen tlf Hans Jørgen Eriksen tlf Søren Overgaard tlf Kontrol Harte Donssøerne Kaare H. Andersen tlf Kontrol Bynære søer + Plovfuren Jens J. Jensen tlf Ole Nielsen tlf Fiskerikontrollen Afdelingen i Fredericia Nørrebrogade Fredericia Telefon: Telefon- og åbningstid: Alle hverdage:

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Torsdag den 26. marts Kl. 19.00 i Storhytten Nye aktiviteter for Junior Senior Veteraner Kolding Fiskeren

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 1-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. marts 2011 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GOD JUL Kolding Fiskeren Nr. 4-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. dec. 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2010 - årgang 17 Udgivelse 1. dec. 2010 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 1. Klubbens navn er Kløvermarkens Tennis Klub (KTK), og dens hjemsted er København. Den er stiftet i 1926 og er indmeldt i Dansk Tennis Forbund

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere