KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 18 Udgivelse 1. marts 2011 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. feb Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 150,- til én af byens grejforretninger. Hjemmeside Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej 46 Mobil: Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, Tlf KS KONTINGENT 2011 Senior kr. 1050,- Junior kr. 430,- Pensionister kr. 690,- Familie kr ½ pris for øvrige Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior og familiekontingent. Kr. 50,- for junior og pensionister. Døgnkort Kolding Å kr. 100,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne (1. maj dec.) Ugekort søerne (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Steens Jagt og Fiskeri Kolding Jagt & Fiskeri Kolding Turistbureau Dagkort.dk Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose, Ferup Søerne). Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Side 1 Side 2 Side 4 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 INDHOLD Foto taget af Dennis Birnbaum Kolding Fiskeren Info Kontingent/Fiskevand Indholdsfortegnelse. Generalforsamling Nye bestyrelses medlemmer søges Set & Sket Danish Fly Festival Skal pensionister betale fuld kontingent? Side 12 Fangstrapport 2010 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Donssøerne status for det forgangene år Tur til Æbelø Barsø Weekend Gedde Premiere Lystfiskerietsdag Forårseftersyn af grej Beren-Bostel Weekend Øvrige arrangementer Junior program Veteraner pogram Adresseliste Se nyheder på foreningens hjemmeside: Fernet-Branca prisen går denne gang til: Dennis Birnbaum 2

3 KOLDING JAGT & FISKERI Kolding Storcenter, Orange Gade, Tlf

4 Generalforsamling seniorafdelingen. Kolding Sportsfiskerforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2011 kl på Munkensdam Gymnasium i Kolding. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabet 4. Indkomne forslag Forslag 1: Dagsorden: Ændring af bestemmelser vedrørende geddefiskeri i Harte-Donssøerne Mindstemålet på gedder i Harte-Donssøerne ændres fra nuværende 70 cm til 60 cm. Der fastsættes et maksimumsmål på 90 cm. Gedder under mindstemålet og gedder over maksimumsmålet skal skånsomt og hurtigst muligt genudsættes på fangststedet. Den nuværende fangstbegrænsning på maksimal 3 gedder pr. fisker pr. dag ændres til maksimal 1 gedde pr. fisker pr. dag. Ændringen gælder ikke for fiskeri i Ferup Sø. Ændringen træder i kraft fra 1. maj Forslagstiller: Bestyrelsen Begrundelse: Den udførte biomanipulation i Harte-Donssøerne forventes på sigt at skabe bedre vilkår for gedderne i takt med, at vandet bliver mere sigtbar. Det vil være i foreningens interesse, at skabe optimale vilkår for et godt fiskeri efter rovfisk i søerne. Biologiske studier viser desuden, at de største hungedder avler stærkere og bedre afkom. Det forslås derfor, at der indføres et maksimumsmål for at beskytte og på sigt forbedre geddebestanden i søerne. Forslag 2: Forslag vedrørende nybyggeri af udhus og overdækning af terrasse ved Storhytten Bestyrelsen bemyndiges til at få foretaget et nybyggeri af udhuset ved Storhytten,- herunder at midlerne på forureningskontoen kan medgå til finansieringen. Bestyrelsen bemyndiges til at få foretaget overdækning af terrassen ved Storhytten,- herunder at midlerne på forureningskontoen kan medgå til finansieringen. Forslagstiller: Bestyrelsen Begrundelse: Bestyrelsen vil på generalforsamlingen redegøre nærmere for forslaget 4

5 Forslag 3: Vedtægtsændring vedrørende formen for indkaldelse til generalforsamling 3, stk. 2 ændres til Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres med dagsorden i foreningsbladet og på foreningens hjemmeside senest 7 dage forud. Ændringen træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen Forslagsstiller: Bestyrelsen Begrundelse: Ændringen består i måden indkaldelsen foretages på. Begrundelsen for ændringen er en tilpasning til elektronisk kommunikation, samt portobesparelse. Forslag 4: Vedtægtsændring vedrørende ophævelse af kontingentsatser for pensionister 5 ændres til 5. Kontingent og regnskab Seniorforeningskontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra kassereren. Bestyrelsen kan dog fastsætte kontingentstigninger på max. 5 %. Øvrige foreningskontingenter fastsættes på grundlag af foreningsseniorkontingentet. Kontingent typer: Seniorkontingentet består af seniorforeningskontingent og seniorforbundskontingentet og omfatter medlemmer, der er fyldt 18 år i starten af kalenderåret. Juniorkontingentet består af juniorforeningskontingent og juniorforbundskontingent og omfatter medlemmer, der er fyldt 10 år og er under 18 år i starten af kalenderåret og udgør et beløb, svarende til juniorforbundskontingentet plus ¼ af seniorforeningskontingent jf. stk. 1. Familiekontingent udgør mindst et fuldt seniorkontingent, samt ½ senior- eller juniorkontingent for hver af de øvrige i husstanden, der ønskes omfattet af familiemedlemskabet. Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret(*) eller uden fiskeret udgør et beløb, svarende til seniorforbundskontingentet plus en fjerdedel af seniorforeningskontingent jf. stk. 1. Kontingent efter stk. 2. reguleres samtidig med regulering af kontingent efter stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet senest 10 dage før generalforsamlingen. Redaktionelle konsekvensrettelser 2. Medlemmer Ændringen består i at teksten fra 5, stk. 1 og stk. 2 føres ind under 2, stk. 3 som stk. 4 og stk. 5 samt at stk. 4 så bliver til stk. 6. Begrundelse for ændringen er at 5A på denne måde er integreret i de paragraffer hvor de naturligt høre hjemme, og at 5A således udgår. Ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar

6 Forslagsstiller: Bestyrelsen Begrundelse: Begrundelsen for ændringen er at sikre foreningens økonomiske fundament for aktiviteter fremover. En stadig større del af foreningens medlemmer vil fremover være pensionister, og da et pensionistkontingent kun bidrager halvdelen af et seniorforeningskontingent, er det stille og roligt ved at begrænse det økonomiske grundlag for de aktiviteter, som er nødvendige for fortsat at kunne sikre foreningens medlemmer gode fiskemuligheder Ud over et godt fiskeri, vil der endvidere fortsat være behov for at sikre gode rammer for foreningens aktive juniorer, seniorer og veteraner, som flittigt benytter foreningens faciliteter ved Storhytten. 5. Valg til bestyrelsen Formand Verner W. Hansen (ønsker at fratræde) Kasserer Jacob Vistesen (modtager ikke genvalg) Bestyrelsesmedlem Torben K. Lindholst Bestyrelsesmedlem Carsten Carstensen Bestyrelsesmedlem Anders Pørksen Bestyrelsessuppleant Vakant (vælges for 2 år) Bestyrelsessuppleant Vakant (vælges for 1 år) Revisor Revisor Revisorsuppleant Fanebærer Carl Kristensen Jørn Enemark Jensen Jens Jacob Jensen Benny Wind (modtager genvalg) (modtager genvalg) (modtager ikke genvalg) 6. Eventuelt Foreningen byder på kaffe og brød Kolding Sportsfiskerforening På bestyrelsens vegne Verner W. Hansen Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og forevises for adgang til generalforsamlingen Bemærk skolen er røgfri Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf

7 Udskiftninger i bestyrelsen er i år større end vi er vant til at se. Vi er godt i gang med at få kandidater til at afløse de der forlader bestyrelsen. Vi er i den forbindelse interesseret i at høre fra medlemmer der kunne have et ønske om at udvikle foreningen fremover gennem et stykke bestyrelsesarbejde. I den forbindelse har vi også behov for en person der har regnskabsteknisk indsigt og har lyst til at være foreningens nye kasserer. Vor nuværende kasserer kan ikke fortsætte, af arbejdsmæssige årsager. Vor kasserer vurderer at der bruges ca. 2 timer månedlig på kassererjobbet. Vi mangler i øjeblikket også 2 suppleanter til bestyrelsen. Det vi i den nuværende bestyrelse ser som de vigtigste indsatsområder i den kommende periode kan kort beskrives som: økonomi til opretholdelse af et aktivitetsniveau som beskrevet ovenfor. 8. Vi ser en udvikling hvor en stadig større del af foreningens medlemmer bliver pensionister, med tilhørende reduceret kontingent. Dette er en belastning for en fortsat fornuftig økonomi. Derfor stiller bestyrelsen med et forslag om i fremtiden kun at have juniorkontingent, seniorkontingent, familiekontingent og endelig et kontingent uden fiskeret. Detaljer fremgår af forslag til generalforsamling d.24. marts 2011 Interesserede kan kontakte Torben Lindholst på mail eller telefon Bibeholde et vandplejearbejde i Kolding Å på et højt niveau. 2. Etablerer bedre adgangsveje og fiskepladser ved vore søer. 3. Opretholde garnvogter projektet i fredningsbæltet i inderfjorden. 4. Styrke juniorarbejdet ved at sikre gode værkstedsfaciliteter ved Storhytten, som også kan benyttes af seniorer og veteraner. 5. Sikre en effektiv organisering af fiskeriopsynsmændene til kontrol i Hart-Dons søerne og i Kolding å. 6. Effektiviserer kommunikationen i foreningen gennem udbygning af vor hjemmeside og ved direkte mail til medlemmer. 7. Sikre at foreningen fortsat har en sund Mød KS på Fluefiskermessen den marts I KFUM Hallerne Kolding 7

8 Søndag den 28. nov. kl. 10, kunne man nyde sneklædte skrænter og spejlblankt bæk-vand ved Dalby Mølle Å, samt høre Peter Ring og Sten Bøgild Frandsen fortælle om naturgenopretningsprojektet med etablering af et slyngende stryg i stedet for vandfald og fisketrappe. Der var fint fremmøde i det frostklare vejr hvor de fremmødte fik en fin beretning af projektet til knap 3. mill. kr. og spørgelysten var stor. Herefter fik de fremmødte lejlighed til at se lidt på dyrelivet fra bækken, gydebanker og efterfølgende blev der elfisket, hvor største fisk var en hun havørred på ca. 65 cm. Alt i alt en hyggelig formiddag Bidende kulde kunne ikke holde godt 30 indpakkede lystfiskere på land den 28. dec., hvor den årlige Nytårstur blev afviklet på Lillebælt med bådende Aventura og Mira. Traditionen tro havde Bramming Lystfiskerforening, som arrangør af turen, sørget for proviant til turen i form af friskbagte rundstykker og rigelig mængder af Bitter Dram. Og drammene blev der brug for, for at få den indre varme, hver gang skipperne flyttede til nye fiskepladser i forsøg på at finde de store torsk. Men kun ganske få fik den fornøjelsen at slæbe en torsk over mindstemålet i land. De få "måler" var mellem cm og kan ikke mætte mange munde nytårsaften. Der blev også fanget et par ulke ud over mange små-torsk. Nytårsturen forbliver en hyggetur hvor man ikke skal forvente de store fangster - men til gengæld rigelig mængde hygge sammen med ligesindede. 8

9 Der var mennesketomt ved Kolding Å søndag den 16. januar, hvor den nye sæson startede. Det skyldes høj vandstand i åen på grund af smeltevand. Som billederne antyder, så var det umuligt at fiske ved Plovfuren, hvor parkeringspladsen stod under vand, ja der løb såmænd vand over selve vejen. Fangede havørreder i Kolding Å

10 10

11 Bestyrelsen i KS har gennem flere år taget tilløb til ændring af kontingent for pensionister, så denne gruppe kommer til at betale samme sats som seniormedlemmerne. Før i tiden var det helt normalt med lavere takster for børn, soldater og pensionister men tiderne har ændret sig. Soldaterne får i dag en god hyre og pensionisterne har forstået at spare sammen til den 3 alder med pensionsordninger og friværdi i huset / sommerhuset m.m. Hvis der skulle gives nedsat kontingent til medlemmer, skulle det være til børnefamilierne som i dag sidder med en stram økonomi på grund af dyre huse og kostbar børnepasning. Det er også den gruppe der er repræsenteret med færrest medlemmer i foreningen. Ser vi på det fiskerimæssige så har pensionisterne alle fordele de har masser af fritid som de kan bruges ved fiskevandene og dermed få fuld valuta for pengene. Vi kan jo med glæde se at alderdommen rykker sig for hvert årti og det betyder at vi får endnu flere år til at dyrke verdens bedste hobby. Det betyder også at der bliver endnu flere pensionister blandt KS s medlemmer. I dag er der 178 pensionister og 102 seniormedlemmer er utrolig tæt på pensionsalderen. Det betyder at om ganske få år vil der tæt på 300 pensionister i foreningen. Det vil også sige ca. 300 medlemmer med nedsat kontingent som foreningen alene må yde da DSF ikke har pensionistordning og det har de fleste andre foreninger ej heller. I runde tal vil de koste KS ca. kr ,- om året med forsat pensionistordning og det mener jeg ikke er ansvarligt. Derfor håber jeg at foreningens pensionister og også kommende pensionister, har forståelse for bestyrelsens forslag ved generalforsamlingen. Reelt betyder et ja til forslaget, at vi alle på sigt vil få glæde af besparelsen ved nedsat kontingent. Med fisker hilsen Mogens Laursen ALDER PÅ MEDLEMMER I KS Junior pensionister 11

12 Fangstrapporter Kolding Å 2010 Havørred 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Bækørred 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Kolding Å Kolding Å cm 59 cm 69 cm 79 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Januar Februar 4 2 Februar Marts 4 3 Marts April April 2 Maj Maj 1 1 Juni Juni 2 Juli Juli 5 1 August August 3 3 September September 1 2 Oktober Oktober 2 November November I alt I alt Laks 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm Regnbue 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Kolding Å Kolding Å cm 79 cm 89 cm 99 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Januar 1 Februar Marts Februar Marts April April 2 Maj Maj Juni Juni 1 1 Juli Juli August August September September 1 Oktober Oktober November November I alt I alt

13 Harte- Donssøerne Gels Å Gedder 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm Gels å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Harte cm 89 cm 99 cm 109 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar 1 Laks Februar 1 1 I alt 0 Marts 1 2 Havørred 1 Søerne April er fredet I alt 1 Maj Regnbue Juni 1 1 I alt 0 Juli 2 1 Bækørred August I alt 1 1 September 1 Oktober 1 2 November 1 December I alt Statistikken fremkommer ved gennemgang af 592 fangstrapporter (87 % medlemmerne) Sneum Å Sandart 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Sneum Å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Harte cm 59 cm 69 cm 79 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Bækørred 1 1 Februar Regnbue Havørred/ Marts Laks Søerne April er fredet Maj Fredet Fredet Juni Juli August September Oktober Se nyheder på foreningens hjemmeside: November I alt 0 13

14 14

15 Af Anders Pørksen, formand for søudvalget Fremtiden for fiskeriet i søerne Alle, som har fisket ved søerne, har vel nok bemærket, at sigtbarheden og plantevæksten er blevet væsentlig bedre efter biomanipulationen. Plantevæksten har desværre også medført, at ikke alle steder er lige gode fiske fra. Der fiskes derfor mere intenst fra færre områder f.eks. ved Soldater broen ved Nørresø. Ved Soldaterbroen er der i årets løb fanget rigtig mange gedder og også en del aborrer. Til trods for de mange gedder må vi nok erkende, at bestanden af rigtig store gedder synes at være minimal. I takt med at vandet i søerne nu er mere klart, er der skabt optimale betingelser for geddernes vækst. De fleste gedder synes dog stadig at have en rigtig dårlig konditionsfaktor. Det siger sig selv, at enhver forening ønsker sig et fiskevand med en optimal bestand af fisk. Her tænkes ikke blot på en masse store kapitalfisk, men også i høj grad en sund og bæredygtig bestand af både rovfisk og fredfisk. Vandpleje i søer med udsætning af fisk er ikke så let og resultaterne udebliver ofte hvad angår udsætning af gedder. Dette bringer mig ind på de muligheder, vi selv som fiskere kan gøre for at få en optimal bestand af fisk i søerne. Flere biologiske studier har vist, at store hunfisk giver bedre, stærkere og hurtigere voksende afkom. En mulighed vil derfor være at forbedre bestanden af de store hungedder ved nænsom og hurtig genudsætning efter fangst. Antallet af hjemtagne gedder bør endvidere begrænses. Foreningens bestyrelse vil derfor ved den kommende generalforsamling fremsætte et forslag om fastsættelse af et maksimumsmål på gedderne i søerne. Herved vil der på sigt kunne skabes en bedre og større bestand af store gedder i søerne til gælde og gavn for både søerne og foreningens medlemmer. Foreningens bestyrelse forslår endvidere, at bestanden af gedder på sigt øges ved at fastsætte en fangstbegrænsning på en gedde pr. fisker pr. dag. Bestanden af sandarter i Stallerup Sø er ifølge undersøgelser stor. Til trods for dette er der overraskende meget få medlemmer, som prøver kræfter med det spændende fiskeri efter sandarter. Jeg fik selv den glæde at lande et fint eksemplar på godt 3 kg i Stallerup Sø sidste år. Nye tiltag i foreningen Foreningen har i det forgange år arbejdet med at forbedre adgangsforholdene ved søerne. Det er planlagt at skabe nogle nye og bedre fiskepladser ved søerne. Der er afholdt et møde med Kolding Kommune tilbage i september Beslutningsgrundlaget for de videre tiltag skal udføres i samarbejde med Kolding Kommune. Alle er vel nok bekendt med den tiltrængte økonomi i kommunen, hvilket desværre ikke gavner de mange tiltag, som foreningens bestyrelse har fremlagt. Selv ved accept og økonomisk støtte fra kommunens side, afhænger det praktiske arbejde dog i høj grad af frivillig arbejdskraft fra foreningens medlemmer. Uden frivillig arbejdskraft vil alle de gode tiltag være virkningsløse. Der er desværre intet nyt om at kunne få tilladelse fra Kolding Kommune til at benytte 1-2 foreningsbåde i Stallerup Sø. Derimod kan der være mulighed for, at Kolding Kommune vil tillade brug af flydering i bestemte områder på søerne. Herved vil der på kort sigt være skabt rige og gode muligheder for et spændende fiskeri i søerne. Jeg må desværre erkende at min tålmodighed nu ikke rækker længere, og jeg har derfor truffet beslutning om at udtræde af foreningens bestyrelse og udvalgsarbejderne nye kræfter må til. Knæk og bræk til alle medlemmer i den nye sæson. 15

16 Kysttur til Æbelø efter havørreder gav i stk. landede havørreder. I 2009 lidt færre; men her lå turen også lidt sent, så gå ikke glip af denne oplevelse ved en af vore bedste kystpladser for havørred fiskeri - og ikke at forglemme, en fantastisk naturoplevelse. Turen til Æbelø foregår på gåben fra fastlandet, og der må påregnes vandring i vandet. Gåturen tager ca. 1 time. Medbring fluegrej instruktør Niels Hougaard er til stede med gode tips og vejledning. Er du til blink eller bobleflod er du også meget velkommen. Afgang fra parkeringspladsen ved Kolding Købmandsskole Tvedvej 7 kl forventet ankomst til Æbelø kl Vi forventer at være tilbage i Kolding kl. ca Der køres i private biler. Min. 5 deltagere. Tilmelding senest d. 28. marts til Carsten Carstensen eller Torben Lindholst /

17 BARSØ WEEKEND KS s Interne forårskonkurrence for seniorer og juniorer WEEKENDEN DEN APRIL 2011 Sig ikke nej til denne oplevelse. De sidste mange år har vi været mand på turen, men der er plads til mange flere, så vil du prøve noget nyt fiskeri eller genopleve tidligere års fiskeoplevelser på denne fiskerige ø, så tag med. Programmet er således: Fredag Vi mødes ved Shell (pølsevognen) på Haderslevvej kl og kører mod Barsø kl Vi tager færgen kl Indkvartering, herefter aftensmad som er skipperlabskovs, aftenfiskeri og natmad, pølser de luxe med det hele. Lørdag Morgenmad. Kaffe, the, mælk, juice, rundstykker, franskbrød, rugbrød, ost og marmelade. Fiskeri hele dagen. Til de der kan være ved hytten kl er der sild, karrysalat,rejer, brød, smør, fedt, pålæg, æg, tomat samt varme pandekager med rejer. Fællesspisning om aftenen - traditionen tro hygge vi om madlavningen; som i år vil munde ud i tryllerier fra vor kok Eigil Amlund. Fisketallerken med flutes og dressing. Stegt svinekotelet orientale med ris og karrysovs. Nøddekage med softice. Søndag Morgenmad som lørdag. Morgenfiskeri. Frokost som lørdag. Sidste fisk bedømmes kl , herefter er der præmieoverrækkelse. Oprydning og hjemtransport. Hjemkomst kl. ca Konkurrencen Vi fisker fra fredag aften til søndag kl Alle fiskearten fanget fra kysten på Barsø deltager i konkurrencen. Der er 3 præmier i klassen Turens flotteste fisk uanset art. Deltagerpris kr. 300,- for turen inkl. mad og færgebillet. Der afregnes 30,- for transport direkte med den du kører med. Drikkevarer sælges i hytten. Dysten om rødvinspuljen Alle kan deltage ved af indskyde en flaske rødvin i rødvinspuljen - hvis du er den heldige lystfiskere som vinder 1. præmien i kategorien Turens flotteste fisk uanset art vinder du oven i også rødvinspuljen på?? flasker rødvin. (det er selvfølgelig frivilligt om du vil deltage i spillet om rødvin). Medbring Sovepose, håndklæde, toiletgrej, en flaske rødvin hvis du vil deltage i Rødvins Cuppen. Tag ikke øl og vand med. Der kan købes øl og vand i hytten, og det er det der får økonomien til at hænge sammen. Tilmelding til Torben Lindholst , eller Carsten Carstensen , senest 3. april

18 Lørdag den 7. maj Geddepremieren i Harte-Donssøerne er en gammel tradition i KS. Det er også en tradition, at Fredericia inviteres til at deltage i premieren, hvor der dystes om en vandrepokal. Storhytten Koldingvej 101 åbner kl , og der kan købes kaffe og friskbagte rundstykker. Fiskeriet starter kl og slutter med indvejningen kl med efterfølgende pølser og brød mv. samt pokaloverrækkelse. Tilmelding er ikke nødvendig. Foto fra geddepremiere

19 Del 1. Nattergale og Havørreder kl På lystfisleriets dag arrangerer Kolding Sportsfiskerforening i fællesskab med Danmarks Naturfredningsforening en kombineret Nattergale og havørred tur langs Kolding Å med udgangspunkt fra parkeringsplads ved broen over Kolding å ved Ejstrup. Instruktør fra Kolding Sportsfiskerforening vil med fluestang i hånden fortælle om fiskeriet ved Kolding å, som specielt er rettet mod havørreder og laks. Der vil blive fortalt om havørredens vandringer mellem ferskvand og saltvand, samt hvorfor Kolding å som et af de få og første vandløb i Danmark fik stoppet udsætte opdrættede fisk, da åen gennem års vandpleje var blevet selvreproducerende. Der vil blive lejlighed til at se havørredfiskeriet praktiseret med nat flue og senere med en morgenflue. Netop i maj måden er natfiskeriet ved Kolding å velsignet med tonerne fra nattergalen. Er vi heldige vil vi få lejlighed til at høre flere fugle, så vi kan nyde den store variation der er i sangen fra han til han. Turen forventes at vare 2-3 timer. Gummistøvler han være et fornuftigt valg af fodtøj. Terrænet er velegnet til morgenduelige børn og deres bedsteforældre som vil opleve nattergalens sang, solen som stiger i øst og et par tossede natlystfiskere. En junior binder fluer En glad dreng på én af foreningens mange juniorture 19 Del 2. Juniorfiskeri og fluebinding kl Koldings Naturskole Skibelund ved Lillebælt vil i år være ramme om Kolding Sportsfiskerforenings arrangement i anledning af lystfiskeriets dag som er et landsdækkende arrangement under Danmarks Sportsfiskerforbund. Kolding kommunes naturskole Skibelund, beliggende med en smuk udsigt over et meget fint stykke fiskevand ved Lillebælt, vil i være stedet hvor alle der er fiskeinteresserede vil kunne komme og blive informeret om vore fiskevande, aktiviteter og specielt vort juniorarbejde. Vi tillægger det, at give de unge mellem 10 og 18 år viden om naturen og grundlæggende indianeroplevelser i naturen stor betydning og vi har en helt enestående natur til rådighed. Vi opfordrer mødre, fædre og familier til at komme med ungerne denne dag og få et levende indtryk af de meget fine fiskevande og fremragende muligheder, der er for ægte naturoplevelser. Endvidere vil Juniorudvalget informere om vinterarbejdet, hvor fiskebiologi og naturetik er en væsentlig del af undervisningen. På naturskolen Skibelund vil der blive vist film om det årlige elfiskeri og billedeshow om vore fiskevande. Der vil være mulighed for at prøve fiskeriet ved kysten 50 meter neden for Skibelund naturskole for nye interesserede juniorer under kyndig vejledning. Endvidere vil der være mulighed for at købe en grillpølse, vand og øl fra kl Bestyrelsen og medlemmer vil være til stede på naturskolen fra til for at informerer om KS s fiskevande, vandpleje og aktiviteter.

20 af dig og det grej du bruger til fluefiskeri Tirsdag den 17. maj kl ved Storhytten Brug en aften sammen med Stig M Hansen som er udvikler og testfisker af VISION fluegrej. Stig kan lynhurtigt ved at se på dit fluekast og prøve dit grej fortælle dig om line, stang og fiskemetode stemmer overens. Stig vil have en velsignelse af specielt liner med som Stig vil udvælge af, til du finder den line der får dit fluekast til at fungerer. Der vil også være lejlighed til at prøve stænger af; men det er helt klart lineafpasningen til stang og fiskeri der er den hurtigste og billigste vej kontrol over fluekastet. Sådan starter vi. Kl Sådan slutter vi.. Kl Vi mødes ved Storhytten fra kl og Stig går i gang med de første og fortsætter så stille og roligt med de fremmødte, så alle får mulighed for et forårseftersyn. De der venter, har mulighed for at købe en grillpølse, vand og øl Mit navn er Stig M Hansen. Jeg er fra Fyn.Mit fiskeri er spredt over en stor del af verden. Mit fiskeri herjemme foregår både ved åen. Søen og ved kysten. Jeg betegner mig selv som en allround fluefisker. Jeg er Master fluekasteinstruktør ved Federation of Fly Fishers Denmark FFFD og FFF USA. De sidste 10 år har jeg været sponsoreret test fisker for finske Vision in Flyfishing. Hvilket har givet mig rige muligheder for at teste en masse nyt fluegrej. En af de største glæder for mig ved fluefiskeriet er den dejlige fornemmelse og følelse af at fluekaste en vægtløs flue ud i det blå. Se fluen lande på vandet nøjagtig det sted, og på den måde man selv inden kastet havde forudbestemt. Om det skulle være med strakt, buet eller et vinklet forfang, ja det er faktisk muligt selv at bestemme hvilken måde at fluen skal præsenteres. 20

21 Storhytten er rammen om årets gedde konkurrence hvor der dystes om vandrepokalen mod vore tyske venner fra Beren-Bostel. Denne weekend er ud over en masse fiskeri også hyggeligt samvær med gode historier om sete og tabte gedder af sjælden størrelse og kondition. Hvis vejret tillader bliver der tændt op i grillen. Meld dig til denne traditionsrige weekend og se Harte-Dons søernes flotte gedder. Program: Fredag Kl Ankomst til Storhytten. Vi byder velkommen og har fælles spisning. Lørdag Kl Morgenmad Kl Der fiskes om geddepokalen til kl Kl Præmieoverrækkelse Kl Fælles spisning og hygge i storhytten Søndag Kl Morgenmad og afsked med vore fælles venner fra Beren-Bostel. Tilmelding til Henning Jørgensen tlf eller senest d. 14. september 21

22 Afholdes fra fredag den 30. september til 2. oktober Tirsdag den 11. oktober starter vinteraktiviteter i Storhytten. Søndag d. 30. oktober. Småbådstur efter fladfisk m.m. En pragtfuld tur, der efter nogle års dvale, skal prøves igen. Der fiskes på Lillebælt, hvor fladfiskene netop på dette tidspunkt på året er i topform. Selv om du ingen båd har, kan du tilmelde dig. Bent Maler har sørget for op til 8 både, som hver kan have 3 mand. Der fremskaffes sandorm og sandigler, som du kan bestille ved tilmeldingen til Bent. Husk at medbringe forplejning, regntøj samt mindst gummistøvler, da vi sejler ind til stranden og fortærer vore madpakker. Pas på tiden - sommertid ender!!!! Mødested: Løverodde kl Turen slutter kl Pris kr. 50,- + igler og orm. Tilmelding senest d. 16 oktober til Bent Maler tlf Afholdes tirsdag den 13. december kl i Storhytten. Sammen med Bramminge Lystfiskerforening tager KS på nytårstur fra Middelfart Havn. Der sejles med bådene M/S Aventura og M/S Mira III. Fiskeri fra kl Der er gratis Gl. Dansk og rundstykker til maven samt børsteorm til krogen, husk selv kaffe. Fremmøde på parkeringspladsen på Middelfart Havn kl , hvor der betales for turen og udleveres bådpladser (1 5 personer sammen) Prisen for turen er for KS medlemmer kr. 150,- Bindende tilmelding senest den 13. december til Mogens Laursen, tlf

23 Junior program 2011 Klubaftner Storhytten Onsdag d. 2. marts Onsdag d. 16. marts Onsdag d. 30. marts Klubaftener holder sommer pause Onsdag d. 26. oktober Onsdag d. 9. november Onsdag d. 23. november Onsdag d. 7. december Onsdag d. 21. december Onsdag d. 4. januar BEMÆRK: Mødetidspunkt Kl kl Husk til alle tur at medbringe: Gummistøvler, regntøj, madpakke og fiskegrej For at koordinere kørsel skal du tilmelde dig til turene hos Tommy, mobil eller Kaare, mobil Tilmelding senest 4 dage før de enkelte ture. Ved alle ture mødes vi på parkeringspladsen ved Marielundsøen, undtaget er Lystfiskeriets dag. Skulle du have lyst til at deltage i seniorernes fisketure, må i gerne det, ifølge med en voksen. Knæk & Bræk Veteraner Mandagsmøder i Storhytten: Morgenkaffemøderne foregår hver mandag i ulige uger kl i fiskehytten, næste gang er den 14/3 og så ellers hver 14. dag. Vi er også nogle som er startet med at binde fluer i veteranregi det foregår også hver 14. dag men i lige uger, næste gang den 7/3 kl. 9.30,vi starter med en kop kaffe og rundstykke og snakker om hvilken flue vi skal lave hvis vi ikke har aftalt det i forvejen. Søndag d. 3. april Kysttur til Avnøvig, kl Onsdag d. 13. april Put and Take tur, kl Onsdag d. 4. maj Kysttur til Kolding Fjord, kl Søndag d.15. maj kl Lystfiskeriets dag, info kommer i dagspressen Weekend d maj Fiske weekend Storhytten, søfiskeri og åfiskeri Pris. 100.kr Onsdag d. 10. august Kysttur eller å tur, kl Weekend d august Fredag kl til Søndag kl Tur til Guden Å. Pris. 300.kr Weekend d september Fiske weekend Storhytten, søfiskeri og åfiskeri Pris. 100.kr Søndag d. 30. oktober Bådtur på Lillebælt, kl Pris. 100.kr. Søndag d. 13. november Stallerup sø efter sandart, kl Søndag d. 18. december Søtur efter Jule Gedden, kl Gule ærter: Tilmelding mandag den 28/2 og mandag den 14/3 begge dage om formiddagen til vore kaffemøder. Prisen er sat til 25 kr. pr person som betales ved tilmelding og er bindende. Er man forhindret i at komme på disse datoer men gerne vil med, er man velkommen til at ringe på tlf Åen åbnes den 4/4 kl hvor der kan købes pølser og lidt drikkevarer. Er der spørgsmål er i velkommen til at ringe til mig. Mange fiskehilsener Flemming Andersen. 23

24 Afsender: Kolding Sportsfiskerforening Bladansvarlig: Mogens Laursen Langagervej 46 KS s bestyrelse Junior ledelse Vandplejeudvalg vandløb Formand: Verner W. Hansen Oktobervænget 21 tlf Næstformand: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a tlf / Kasserer: Jacob Vistesen Skovløkkevej 14 st. tlf (efter 17.30) Sekretær: Anders Pørksen Seest Bakke tlf / Best. medl.: Thomas Maigaard Bavnehøj 9 Vester Nebel 6040 Egtved tlf Best. medl.: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf / Suppleant: Carsten Carstensen Bavnehøj 14 V. Nebel 6040 Egtved tlf Suppleant: Kim Koed Kristensen Jernbanegade Vamdrup tlf Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Å-fiskeri Carsten Carstensen Bavnehøj 14 V. Nebel 6040 Egtved tlf Sø-fiskeri Claus Jepsen Stiggaardsvej 5, 1.tv. tlf Kyst-fiskeri Kaare H. Andersen Fuglebakken 8 tlf Vandplejeudvalg søer Formand: Anders Pørksen Adr.: se bestyrelsen Dennis Jürgensen tlf Konkurrenceudvalg Formand: Kim Koed Adr.: se bestyrelsen Tim Larsen Fejøvænget 16 tlf Erling Maigaard Flauenfeldvej Lunderskov tlf / Ib Noes Ejstrup Vang 19, Ejstrup tlf / Formand: Thomas Maigaard Bavnehøj 9 Vester Nebel 6040 Egtved tlf Preben Kaas tlf / Erling Maigaard tlf / Jørn Benborg tlf Tonny Asmussen tlf Aktivitetsudvalg Formand: Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Hans Jørgen Eriksen Brennerpasset 26 tlf Henning Jørgensen Hans Becks Vej 9 Tlf Veteranerne Formand: Flemming Andersen Nyvang Viuf Tlf / Mail: Kasserer: Martin Duus Tlf Kolding Fiskeren s Redaktion og Info-udvalg Redaktør / Webmaster: Mogens Laursen Langagervej 46 Tlf Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Fiskeriopsynsmænd Formand: René Staal Andersen tlf Finn Andersen tlf Jens J. Jensen tlf Ole Nielsen tlf Uffe Smedegaard tlf Mogens Laursen tlf Kaare H. Andersen tlf Kenneth Langelykke tlf Leif Andersen tlf Ronni Jensen tlf Jesper Hauritz tlf Michael Lavridsen tlf Adresse: Koldingvej 101 Vester Nebel 6040 Egtved Klubhus Visevært og udlejning af hytten: Poul Erik Ladekarl Sparkærvej 22, Vester Nebel 6040 Egtved tlf / Fiskerikontrollen Afdelingen i Fredericia Nørrebrogade Fredericia Telefon: Telefon- og åbningstid: Alle hverdage:

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2010 - årgang 17 Udgivelse 1. dec. 2010 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GOD JUL Kolding Fiskeren Nr. 4-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. dec. 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. dec. 2011 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING NU MEDLEMSKONTINGENT FOR SØFISKERE GENERALFORSAMLING 27. MARTS FANGSTRAPPORT FOR 2013 FORÅRS PROGRAM Kolding Fiskeren Nr.

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Torsdag den 26. marts Kl. 19.00 i Storhytten Nye aktiviteter for Junior Senior Veteraner Kolding Fiskeren

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

KORSØR LYSTFISKERFORENING

KORSØR LYSTFISKERFORENING Dagsorden for/referat fra bestyrelsesmødet 2014-01-06 Kl. 19.00 22.00 Mødedeltagere Rød = fraværende nsvarsområde Deltagere uden for bestyrelsen nsvarsområde Flemming Petersen () Formand - Uffe Hasselby

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende:

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Tilmeld medlemsbladet eller læs den på hjemmesiden Ref. Fra Generalforsamlingen Formandens beretning 2009 Beretning fra

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 Marts 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Den 19. marts Fornemt geddefiskeri Status Donssøerne Vandplejeudvalgets beretning Fangstrapport 2008

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts I dette nyhedsbrev finder du følgende: Aktivitet Tilmelding: Afholdes: Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30 Nyt fra klubberne: o Vejle klubben. o Kolding Klubben. tilmelding

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 13 DEC. 2006 COWI Projektet med tilbageføring af Vester Nebel Å, er nu så langt fremme, at første spadestik kan tages her til

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders 2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer i Juli 2014. Deadline 15 Juni Foreningsadressen: LF Waders Dyssevej 9 9541 Suldrup LF@waders.dk www.waders.dk www.facebook.com/waders.dk

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Medlem af Dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang

Medlem af Dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang Medlem af Dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev februar 2015 Nr. 71 8. årgang Efterhånden begynder man at kunne se, at der er en modeljernbane om end endnu i store stykker i lokalet. Mange ting er lavet

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007 Lapning i fin stil Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2007 Turudvalget Møder med Teknisk Forvaltning VCTA Indkaldelse til generalforsamling 29. 3 Göta kanal/göta Elv H.P. s fotos fra efterårets cykelture DANSK

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Referat fra Bjerringbro Atletik & Motions generalforsamling Bjerringbro Idrætscenter 23. marts 2006

Referat fra Bjerringbro Atletik & Motions generalforsamling Bjerringbro Idrætscenter 23. marts 2006 Dagorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2005 4. Fremlæggelse af budget for 2006, inkl. godkendelse af medlemskontingent 5. Indkomne forslag 6.

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010

Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010 Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010 Dato og Tid: Tirsdag den 14. september 2010, kl. 19:30 Sted: Forsamlingshuset, Koldingvej 31, 6040 Egtved Agenda: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Lokalrådets

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Kalenderen. Aalestrup Open

Kalenderen. Aalestrup Open 25. årgang nr. 2 April 2015 Kalenderen side 2 Aalestrup Open side 7 Lystfiskeriets dag side 11 og de korte nyheder Kontingent Har du mon husket at betale kontingent for den kommende sæson? Ellers kan det

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere