KS KONTINGENT Senior kr. 875,- Junior kr. 360,- Pensionister kr. 575,- Familie kr ½ pris for øvrige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KS KONTINGENT 2007. Senior kr. 875,- Junior kr. 360,- Pensionister kr. 575,- Familie kr. 875 + ½ pris for øvrige"

Transkript

1 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 3 ÅRGANG 14 SEPT International Fiskekonkurrence 2007 Fredag den 5. okt. - søndag den 7. okt. Weekendens program Fredag kl Fiskeriet starter Lørdag Morgenkaffe i Storhytten Storhytten lukker Søndag kl Morgenkaffe i Storhytten Fiskeriet slutter Indvejning slutter Præmieoverrækkelse Indvejning: Lørdag kl Søndag Storhytten har åbent lørdag og søndag fra kl Der kan købes kaffe og frisksmurte rundstykker. I åbningstiden kan der købes kaffe/tee, pølser og diverse drikkevarer. Begge dage sælges der lotteri med mange flotte præmier. Bemærk at der er lukket fra kl lørdag til s øndag kl Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden for kun kr. 100,- Deltagerprisen er den samme for medlemmer som øvrige deltagere. Der skal ikke indløses dagkort Se præmielisten på midtersiderne TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2008 og fisk gratis resten af sæsonen 2007 (1. oktober feb. 2008) Bemærk: Tilbudet gælder fra 1. okt. HOVEDSPONSORER: KOLDING JAGT & FISKERI STEENS JAGT OG FISKERI Deltagerbevis kan indløses hos hovedsponsorerne og på posthuset

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 14 Udgivelse 1. sept Oplag 1000 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. nov Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 200,- til én af byens grejforretninger. Hjemmeside Kolding Sport sfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej 46 Tlf Mobil: KS KONTINGENT 2007 Senior kr. 875,- Junior kr. 360,- Pensionister kr. 575,- Familie kr ½ pris for øvrige Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior og familiekontingent. Kr. 50,- for junior og pensionister. Døgnkort Kolding Å kr. 100,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne (lukket) Ugekort søerne (lukket) (lukket indtil 1. maj 2008) Dagkort kan købes her: Steens Jagt og Fiskeri Kolding Jagt & Fiskeri Kolding T uristbureau Dagkort.dk Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, Ferup søerne samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose). Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Side 11 INDHOLD Program for Den Internationale Fiskekonkurrence 2007 Kolding Fiskeren Info Kontingent/Fiskevand Indholdsfortegnelse Velkomst af formanden, Verner Hansen Kort over konkurrenceområdet Konkurrenceregler Biomanipulation og karpedød i Harte Donssøerne. Præmieoversigt Oliefisk i Kolding Å Side 12 Fangster 2007 Si de 13 Set & Sket Side 14 Side 15 Side 16 Seniorprogram Program for Veteraner og Juniorer Adresseliste En stor tak til alle sponsorer ved arrangementet Fernet-Branca prisen går denne gang til: Henrik Rosendahl Kristiansen Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, Tlf Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 2

3 INTERNATIONAL FISKEKONKURRENCE 2007 Velkommen til Kolding Sportsfiskerforenings IN- TERNATIONAL FISKEKONKURRENCE 2007, der afvikles for 36. gang. Det er mit håb, at rigtig mange lystfiskere fra ind- og udland også i år vil deltage i denne traditionsrige dyst om pokaler og mange flotte præmier. INTERNATIONAL FISKEKONKURRENCE 2007 er samtidig en enestående mulighed for - mod en næsten symbolsk betaling - at stifte bekendtskab med Kolding Sportsfiskerforenings fantastiske fiskevand i de naturskønne omgivelser omkring Harte- Donssøerne og Kolding Å. Harte Donssøerne har desværre i løbet af foråret været ramt af en omfattende dødelighed blandt søernes karper. Karpedøden har således ramt en meget stor andel af den samlede karpebestand. For at skåne de tilbageværende karper har bestyrelsen derfor besluttet, at karper ikke indgår i årets konkurrence. Fødevarestyrelsen har foretaget analyser med henblik på at finde årsagen til karpedøden, men dette er ikke lykkes. Det kan derfor ikke udelukkes, at der er tale om en meget smitsom karpesygdom, som fortsat kan findes i søerne. For at undgå smittespredning skal al grej således desinficeres efter fiskeri i søerne. Nærmere retningslinjer vedrørende desinficering af grej forefindes ved hytten sammen med desinficeringsmidlet. Økonomisk bidrager konkurrencen til Kolding Sportsfiskerforenings vandplejearbejde, der i høj grad er forudsætningen for en fortsat forbedring af naturforhold og fiskebestande i vandløb og søer. Kolding Sportsfiskerforening sætter derfor stor pris på den opbakning konkurrencen bliver mødt med fra såvel deltagere som sponsorer. INTERNATIONAL FISKEKONKURRENCE 2007 handler ikke kun om at fange store fisk. Det handler også om hyggeligt samvær og ud-veksling af lystfiskererfaringer. De tabte fisk er under alle omstændigheder de største, selvom de ikke belønnes på præmielisterne. Kolding Sportsfiskerforenings STORHYTTE er som sædvanligt samlingspunktet under konkurrencen. Her vil der under det meste af konkurrencen, der afvikles over 3 dage, være åbent for indvejning, ligesom der kan købes mad og drikke. STORHYTTEN finder man i Dybvadbro mellem Kolding og Vester Nebel på Koldingvej 101 mod Fiskholm. Knæk og bræk til alle deltagere. Verner W. Hansen Formand Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf Vi ønsker Kolding Sportsfiskerforening held og lykke med arrangementet Knæk & bræk Kirsten, Poul og Steen Ved køb af deltagerbevis hos os, udleverer vi: 1. stk. Hansen blink uden beregning Værdi kr. 29,75 3

4 KORTSKITSE OVER KONKURRENCEOMRÅDE KOLDING FJORD OG LILLEBÆLT Jylland Fredericia Hagenør Strib Røjle- Klint Kolding Strandhuse Middelfart Fyn Rebæk Agtrupvig Fænø Stenderup-Hage = Fredningszone Fønsskov KONKURRENCEOMRÅDE FERSKVAND Det er ikke tilladt at køre i bil til Ferup Sø. Adgang sker til fods langs Troldhedestien. V. Nebel Å Åkær Å 4

5 KONKURRENCEREGLER Åben konkurrence hvor alle kan deltage ved indbetaling af kr. 100,- pr. deltager på giro Deltagerkortet kan indløses på posthuset eller betales hos Kolding Jagt & Fiskeri, Steens Jagt og Fiskeri eller på selve konkurrencedagene i Storhyttens åbningstid. Netbank er ikke gyldig betaling. (Der skal ikke indløses dagkort ved konkurrencen). Ved vægtlighed er korteste fisk bedst placeret. Er både vægt og længde ens foretages placering ved lodtrækning. Efter endt fiskeri i Harte Donssøerne, skal støvle r, ne t m.m. desinfice res. De tte foregår ve d Storhytten, foreningen klubhus. Vejledning og desinficeringsmiddel forefindes ved hytten. Konkurrenceområde er Harte- Donssøerne, Kolding Å, Kolding Fjord og Lillebælt. Konkurrencen strækker sig fra fredag kl til søndag kl Indvejning i Storhytten, Koldingvej 101, Fiskholm, mellem Kolding og Vester Nebel, lørdag fra kl samt søndag fra Konkurrenceledelsens opholdssted er Storhytten. Der må kun fiskes med stang og snøre - max én ved åen og max 3 ved søerne, dog kun 2 stænger med levende agn eller dødt agn. Der må ikke fiskes fra båd. Der må kun anvendes agnfisk som er fanget i Harte Donssøerne - såvel døde som levende. Fisk under mindstemål og nedfaldsfisk skal genudsættes. Alle tvivlsspørgsmål afgøres af dommerkomiteen. Evt. protester vedrørende fisk afleveres til dommerkomiteen senest søndag kl Protesten skal være skriftligt og vedlagt kr. 100,00, der tilbagebetales såfremt protesten tages til følge. Hver deltager kan kun opnå en præmie i hver gruppe. Præmieuddeling findes sted i Storhytten søndag kl Kun fisk fanget efter indløsning af deltagerkort kan indvejes. Følgende fiskearter deltager i konkurrencen: Gedde, laks, havørred, bækørred, regnbueørred, brasen, aborre, sandart, fladfisk og torsk. Konkurrencens mindstemål: Gedde 70 cm, laks 60 cm, havørred 40 cm, bækørred 35 cm, regnbueørred 35 cm, aborre 25 cm, sandart 50 cm, fladfisk 27 cm og torsk 40 cm. Karper er ikke med i konkurrencen. Alle indvejede fisk vil blive mærket. Vis hensyn International Fiskekonkurrence tiltrækker mange lystfiskere fra nær og fjern så der er trængsel ved å, søer og kyst i de dage og nætter, hvor konkurrencen afvikles. Det stiller særlig store krav til den enkelte om at vise hensyn, - både til andre lystfiskere og til naturen. Vi skal derfor især indskærpe følgende overfor deltagerne: Gyldigt deltagerkort og Statsfisketegn skal medbringes under fiskeriet og skal på forlangende forevises opsynsmænd eller andre med gyldigt KS-medlemskort. Bestemmelserne vedrørende fiskeriet, der fremgår af konkurrencereglerne, skal overholdes. Det er ikke tilladt at opslå telte ved fiskevandet. Kun åbne eenmands bivvies i naturfarver må benyttes. Det er ikke tilladt at tænde bål ved fiskevandet. Færdsel må kun ske ad de veje, hvor foreningen har færdselsret. Parkering må kun finde sted på de anviste P-pladser. Hegn og afgrøder må ikke beskadiges. Fiskekroge, liner, papir, flasker, fiskeaffald eller andet affald må ikke henkastes i naturen. 5

6 Alle former for malerarbejde udføres uforpligtigende tilbud gives 6

7 BIOMANIPULATION OG MASIV KARPEDØD I HARTE DONSSØERNE Midt i maj måned var der stor aktivitet ved Harte- Donssøerne. Kanalerne var afspærret med net så fisk ikke kunne vandre frit mellem søerne og et par mand fra Kolding Kommunes Miljøforvaltning sammen med flere fra Fiskeøkologisk Laboratorium, trak kæmpe net igennem søerne. Det var starten på en større biomanipulation af Harte- Donssøerne, hvor man forventer at fjerne ca. 60 tons skidtfisk såsom skaller, flire og brasen. Der er indtil nu ca. fanget ¼ af den forventede fangst. Alle rovfisk bliver genudsat. I første periode af biomanipulationen er der fanget mange store flotte gedder og pæne aborre. Mest overraskende er de store sandarter som blev fanget i Stallerup Sø. Allerede nu er vandet blevet klarere eft er de først e 3 måneders biomanipulationen af søerne. Sidst i maj blev der så pludselig observeret mange døde karper i søerne. Det lignede mest af alt en virus angreb og derfor blev der hurtigt sendt et par eksemplarer til undersøgelse. Resultatet af undersøgelsen var overraskende negativ. Man kunne ikke lokalisere kendt karpe virus på fiskene. Et nyt eksemplar blev fanget levende og sendt til en ny undersøgelse, men også denne gang blev der ikke konstateret celler af kendt virus. Det hele er lidt mystisk. Er det en ukendt virus som har slået sig ned på karpebestanden i søerne eller skyldes dødsårsagen blandt ca. 400 karper som er fundet døde indtil nu, noget helt andet. Der er ikke konstateret døde karper i de bynære søer eller andre søer i Kolding området. Bestyrelsen valgte at lukke søerne for fiskeri ca. 1. juni, få dage efter at døde karper blev observeret meddelelsen blev sendt ud med sidste medlemsblad. Fiskestoppet er blevet opretholdt siden og fortsætter indtil mandag den 17. september. Fra denne dato må medlemmer igen fiske i søerne. Bestyrelsen har besluttet at lukke fiskeriet i søerne for dagkortfiskere indtil 1. maj Karpedøden i søerne har medført at der nu indskrænkes for brug af agnfisk til fangst af søernes rovfisk. For fremtiden må der kun anvendes agnfisk i Harte- Donssøerne, som er fanget i dette fiskevand. Det gælder såvel levende som dødt agn. Frem til 31. marts skal alle personer som fisker i søerne, en tur op til foreningens klubhus, hvor støvler, net m.m. skal desinficeres. Ved klubhuset findes såvel desinficeringsmiddel som brugsvejledning. Observeres der døde karper ved søerne bedes du straks kontakte søudvalget i Kolding Sportsfiskerforening. Ca. 15 tons skaller, brasen og flire er indtil nu opfisket i Harte Donssøerne. På sigt betyder det renere vand i søerne og en betragtelig bedre sigtbarhed og større fisk. Biomanipulationen fortsætter også næste år. Målet var at fjerne ca. 60 tons skidtfisk - men ingen betingelse. Der laves løbende fisketælling så man kan se hvor mange fisk der endnu er tilbage i søerne. 7

8 PRÆMIELISTE SPONSORER Gedde 1 Pike Stang Okuma Baitrunner Hjul + Line 2 Multistang Ambassadeur hjul 3 Norsveda Jakke og Buks 4 Ron Thompson Waders 5 Kinetic Stang 6 Mitchell Hjul 7 Pinew ood bukser KOLDING JAGT & FISKERI Søndergade 28, Tlf Kolding Storcenter, Rød Gade Tlf Ocean w aders 9 Rapala Kniv 10 Fisketaske Havørred og Laks 1 LOOP Fluesæt 2 Scierra Stang og Hjul 3 Åndbare Waders 4 Shimano Hjul m/line 5 Kinetic Stang 6 Fleece Jakke 7 Okuma Fluehjul m/ekstra Spole KOLDING JAGT & FISKERI Søndergade 28, Tlf Kolding Storcenter, Rød Gade Tlf Pinew ood Bukser 9 Rygsækstol 10 Scierra Skjorte Bækørred 1 Mason Soft Shell Jakke 2 Plano Box nr Ocean Søstøvler Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf Regnbueørred 1 Mason Soft Shell Jakke 2 Eagle Støvler 3 Teleskop Stang + Blinkæske Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf

9 PRÆMIELISTE SPONSORER Brasen 1 Matchstang Stangbag 2 Pinew ood Bukser 3 Fleece Jakke 4 Okuma Hjul m/line 5 Cap + Div. Grej KOLDING JAGT & FISKERI Søndergade 28, Tlf Kolding Storcenter, Rød Gade Tlf Sandart 1 Ron Thompson komplet Spinnesæt 2 Okuma Baitrunnerhlul m/line 3 Plano Boks KOLDING JAGT & FISKERI Søndergade 28, Tlf Kolding Storcenter, Rød Gade Tlf Aborre 1 Mason Soft Shell Jakke 2 Fiskehjul 3 Rygsækstol Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf Fladfisk 1 ABU Cardinal Fiskehjul 2 Nor mark Rygeovn Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf Torsk 1 Ron Thompson Spinnestang 9 2 Okuma Fiskehjul 3 Blinksortiment + 3 stk. Tasm. Devil Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf Juniorpræmier (under 18 år) 2 ekstra præmier for største fisk fanget af en junior i klasserne - ørred/laks og gedde ØRRED/LAKS Ron Thompson fluestang + Okuma hjul/line GEDDE Rapala Taske med Boxe 9

10 EFTERÅRSTILBUD KOM IND TIL KOLDING JAGT & FISKERI OG SE ET BREDT UDVALG AF KVALITETSGREJ TIL VINDERFISKENE KOLDING JAGT & FISKERI Søndergade 28,, Tlf Kolding Storcenter, Rød Gade, Tlf

11 Oliefisk i Kolding Å Af: Henrik Rosendahl Kristiansen Der er sikkert mange som er bekendt med smørfisk, en olieholdig fisk til sommergrillen. Smørfisk importeres, men snart er det ikke længere nødvendigt. Hvis der gydes mere olie på vandene fra Kolding å varer det ikke længe inden der vil være rigeligt med smør- eller oliefisk i åen. Det konstaterede jeg selv om eftermiddagen torsdag 5 oktober på træbroen nogle få meter opstrøms, hvor udløbskanalen fra Harte Værket mødet Kolding å s rene vand. Mens min nevø Christian og jeg spadserede fra de parkerede cykler ved Plovfuren langs åen mod Harte Værket opfangede min næse en dunst af dieselolie. Jeg sagde ikke noget, men tænkte om drenge i pubertetsalderen kan slå en fjært af diesel. Imidlertid tog dieselhørmen til og da vi nåede tilløbsgrøften, hvor vi passerer en spang var jeg sikker på dieseldunsten var ægte. Luften var tyk af diesel. Det blev bekræftet da vi stod på træbroen og stirrede på den olieagtige hinde som et spøgelsesagtigt skær fra broen og helt på til værket. Selvom vi kun havde nogle få timer til at nyde fiskeriet besluttede jeg at handle. Min første tanke var at forstyrre formanden for Vandplejeudvalget, Preben Kaas, fordi jeg anså det var sandsynligt at Kolding Sportsfiskerforening allerede kendte til sagen. Preben s kone gav mig gemalens direkte nummer på arbejdet. Preben var i fuld sving med arbejdet, men han oplyste at et opkald på alarmcentralen 112 vil være den rigtige fremgangsmåde. Så jeg ringede 112 og oplyste om sagen. Vagthavende fik sig sporet ind på vores lokalitet og noterede mit mobilnummer såfremt det blev nødvendigt. Christian og jeg fortsatte vores fisketur på det nederste stykke af Kolding å før sammenløbet med kanalen fra Harteværket. Men få minutter efter hørte vi sirenerne og jeg antog, at udrykningen havde sammenhæng med oliesagen. Ganske rigtigt. Brandinspektør Lars Hedegård ringede og oplyste, at de var i færd med at finde os. Jeg gav ham nogle retningslinier, hvorefter de kørte direkte til selve elværket. Jeg smed fiskegrejet og spadserede straks derop. Ved indkørslen til elværket holdt to røde brandbiler og nede ved elværket parkerede Brandinspektøren og endnu en af de røde brandbiler. Lars var allerede i fuld sving med at opklare, hvor oliedunsten stammede fra. Da det stank af olie helt oppe ved værket måtte olien enten være sluppet ud højere oppe, dvs. i Harte-Donssøerne og tilløb eller i selve Harte Værket, hvilket umiddelbart lød usandsynligt. Jeg fik en kort snak med Lars og fornemmede et stort engagement for at få stoppet olien. Efter nogle minutter var jeg nød til at gå tilbage til min nevø og fortsætte vores fisket ur. På vejen t ilbage mødt e jeg Naturvejleder Jørgen Chemnitz som i en årrække har arbejdet med vandpleje i Kolding og omegn og en anden sport sfisker. Vi fik en snak om olien, hvorefter de fortsatte for at snakke med brandinspektøren. Christian og jeg havde et hug, men fangede intet. Imidlertid var det en begivenhedsrig dag, hvor der måtte handles med det samme for at afværge en olieforurening. Alternativet er, at folk kan sløse med olien og så er vi tilbage ved oliefisken igen. Kolding å er et af Danmarks absolut bedst e og reneste fiskevande og derfor er det nødvendigt at anmelde forurening, selv om det går ud over dagens fiskeri. Da jeg kom hjem ringede brandinspektøren og gav en kort rapport om sagen. De havde ikke fundet den primære kilde til forureningen, hvilket ærgrede ham fordi sløseri med olie vil føre til en politianmeldelse. Han oplyste, at myndighederne stadig arbejdede og at de har lagt to flydespærringer ud for at begrænse skaden af olien mest muligt. Lars oplyste også, at vores opkald på 112 var den korrekte fremgangsmåde og at vi var velkomne til at rette henvendelse en anden gang. Som privatperson har jeg stor respekt for brandinspektørens professionelle og handlekraftige håndtering af sagen, som viste at myndighederne ikke tolererer sløseri med olie og at det er strafbart at hælde olie i naturen. Det er betryggende, for det har taget rigtig mange år for Kolding Sportsfiskerforening og deres samarbejdspartnere (Vejle Amt, Kolding Kommune og Danmarks Fiskeriundersøgelser m.fl.) at skabe så god en vandkvalitet og vandløbskvalitet, at laksefiskene trives så godt i åen at de vender tilbage i tusindtal hvert år for at føre slægten videre. 11

12 Fangster 2007 Knud Erik Juhl fik denne flotte blanke fisk med løse skæl den 27. maj. Havørreden vejede 5,1 kg og målte 76 cm. Juniormedlem Morten Nielsen var den 23. juni, sammen med sin fiskekammerat Frederik, på fisketur ved Kolding Å. Ved Ejstrup fiskede de først opstrøms broen uden resultat. Herefter prøvede de nedstrøms og det gav bid. Morten fangede i alt 3 havørreder på målene 49 cm, 53 cm og 65 cm. Fangsterne blev gjort på regnorm. FANGSTSTATISTIK Lørdag den 28. juli fangede Gregers Skovmand en muskuløs havørred på ikke mindre end 6,7 kg og 79 cm. Havørredens konditionsfaktor var ikke mindre end 1,36. En rigtig flot sommerfisk. Der er per 1. sept registreret 285 fangster af havørreder på den Elektroniske Fangststatistik. Disse fisk vejer tilsammen 420 kg og måler over 150 meter. 23 havørreder er mellem cm. 29 havørreder mellem cm. 108 havørreder mellem cm. 121 havørreder mellem cm. 4 havørreder under mål. I 2006 blev der registreret 435 havørreder i alt på den Elektroniske Fangstrapport. FROM GRAFISK Fabriksvej 7-9. Tlf Fax

13 Set & Sket Kolding hold 1 Kolding hold 2 DM I HAVFISKERI Den 11. august var KS repræsenteret med 2 hold ved Danmarks Mesterskabet i Havfiskeri. Arrangementet blev afviklet på Øresund med 144 deltagere, 36 hold, fra hele Danmark. Arrangør Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening. Konkurrencen bød på mange flotte fangster og mange forskellige arter. I alt blev der fanget 16 forskellige arter. Største fisk var en torsk på 7,4 kg. Største rødspætte vejede 1,78 kg. Ny Danmarksmester for hold blev Sorø Lystfiskerforening med 642 point og bedste individuel blev Torben Andersen fra Gørlev Sportsfiskerforening med 215 point. Alle 3 medaljepladser såvel for hold som individuel gik til Sjælland. Det bliver forhåbentlig ændret til næste år hvor arrangementet afvikles på Lillebælt med Bramming Lystfiskerforening som arrangør. Bedste placering til Kolding blev en 12 plads til Kurt Pedersen. Kolding hold 1, Jacob Jensen, Mogens Laursen, Daniel Brodersen og Joakim Raarup fik en samlet 8. plads med 498 point. Kolding hold 2, Yves Hald, Bent Jensen, Thorbjørn Johansson og Kurt Pedersen opnåede en 23. plads med 406 point. Omlægning af V. Nebel Å ved Ferup Sø Kolding Kommune meddeler den 29. aug. 2007, i Kolding Ugeavis, at omlægningen af V. Nebel Å er godkendt efter vandløbsloven m.m. Projektet formål er at sikre fri faunapassage gennem V. Nebel Å samt genskabe en god vandløbskvalitet. Projektet betyder fuld vandføring i V. Nebel Å- systemet, uden om Ferup Sø. Den eksisterende omløbsstryg nedlægges. Projektet får den konsekvens at vandstanden vil stige i V. Nebel Å samt Kolding Å fra sammenløbet mellem V. Nebel Å og Åkær Å. Vandstanden vil stige med gennemsnitlig 6 cm langs Kolding Å og 8 cm på den nederste del af V. Nebel Å. Ved en median maksimumvandføring vil vandstanden stige med gennemsnitlig 24 cm langs Kolding Å og 28 cm på den nederste strækning af V. Nebel Å. På baggrund af de afvandingsmæssige konsekvenser er Kolding Kommune i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen i færd med at søge midler til et vådområdeprojekt på i alt 124 ha langs dele af Kolding Å og V. Nebel Å. Omlægning af V. Nebel Å skal efter planen starte her i efteråret og stå færdig i foråret/sommer Konsekvens - ca. 40 % flere havørreder i Kolding Å- systemet. 13

14 Senior program Beren-Bostel BEMÆRK ARRANGEMENTET ER FLYTTET TIL Fredag - søndag den okt. Så er tiden kommet til at dyste om vandrerpokalen mod vores tyske venner fra Beren-Bostel. Vi vandt i 2005, sidste år endte uden vinder, så lad os nu lige vise hvem der er de bedste til at fange gedder. Denne weekend er ud over en masse fiskeri, hyggeligt samvær og med garanti historier om de store gedder man i løbet af dagen har mistet. Hvis vejret tillader det bliver der tændt op i grillen. Meld dig til denne hyggelige weekend og se om det er noget for dig. PRO GRAM Fredag Kl Forventet ankomst til Storhytten, hvor vi byder velkommen og har fælles spisning Lørdag Kl Morgenmad Kl Der fiskes om geddepokalen Kl Fiskeriet stopper Kl Præmieoverrækkelse Kl Fælles spisning og hygge i Storhytten Søndag Kl Morgenmad/frokost og afsked med vore venner fra Beren Bostel. Seneste tilmelding 1. oktober til: Henning Jørgensen tlf Julebanko i Storhytten Tirsdag den 18. dec. Vi glæder os igen i år til at se et fuldt klubhus til denne hyggeaften for hele familien Denne aften er spændingen vendt fra et muligt hug til håbet om den store præmie. Til årets julebanko glæder foreningen sig til at være vært og serverer glögg og æbelskiver. En rigtig hyggeaften for hele familien inklusive bedsteforældre og børnebørn. Mvh. Aktivitetsudvalget Klubaftener i Storhytten Opstart 6. nov I vinterhalvåret er der åben i klubhuset hver tirsdag fra d. 6. november til 19. december og igen fra 8. januar til 25 marts. Der er åben fra til ca Vi starter årets klubaftener tirsdag d. 6. november hvor årets fluebinde instruktører vi præsenterer os for deres program. Gunnar Andersen og Hans Jørgen Eriksen og vil på skift være instruktører om tirsdagen. Kom og få det fulde program tirsdag d. 6. november. Er der medlemmer som tænker på at begynde med fluebinding er der al mulig grund til at møde op, så vi kan lave et specielt opstartforløb der sikre at I kan benytte de normale bindeteknikker. Vi har både materialer og værktøjer i hytte, så det er smart at vente med at investerer i værktøj før efter de første par aftener. Til nye medlemmer er der her en mulighed for at få lidt tip om vinterens fiskeri ved kysten fra de der er født med vaders på. Der er altid flere gode tip og historier end hemmeligheder at hente. Der er mulighed for at købe kaffe og kage midt på aftenen. Mvh. Aktivitetsudvalget. Nytårs Torsketur Fredag den 28. dec. Sammen med Bramming Lystfiskerforening tager KS på nytårtur fra Middelfart Havn. Der sejles med bådene M/S Medicus og M/S Mira III. Fiskeri fra kl Der er gratis gl. dansk og rundstykker til maven samt børsteorm til krogen (husk selv kaffen). Fremmøde på parkeringspladsen på Middelfart Havn kl. 8.30, hvor der betales for turen og udleveres bådpladser (1-5 personer sammen). Når vi er i havn igen, kan der indvejes fisk for præmier. Torsk skal være mindst 40 cm, hvillinger og fladfisk 27 cm. Desuden har Bramming Lystfiskerforening medbragt amerikansk lotteri, hvor der kan vindes fine præmier. Pris for turen 280 kr. Bindende tilmelding senest den 13. dec. til Mogens Laursen, tlf / eller per Max. 15 pladser til KS. 14

15 Veteraner program Tirsdag d. 25. september kl De som har tid og lyst mødes ved Ejstrup for at fiske, hygge og snakke, hver enkelt sørger for egen proviant. Ingen tilmelding. Tirsdag d. 16. oktober kl Put and take tur til Heden (Lystfisker paradiset), hvor vil fiske og hygge os, hver enkelt sørger for egen proviant. Ingen tilmelding. Mandag d. 29. oktober. Vi lukker åen, og der vil som sædvanligt være mulighed for at købe pølser og drikkevarer ved Ejstrup, fra kl , hvis ikke vejret er helt umuligt. Mandagsmøderne holdes som sædvanligt i Hytten kl. 9.30, der er fastlagt følgende møder: Mandag d. 13. november. Mandag d. 26. november. Mandag d. 17. december. Mandag d. 7. januar. Det eneste møde som er fastsat for 2008, det videre program aftales. Mandag d. 3. december. Julefrokost i hytten kl , tilmelding nødvendig. Junior program Klubaftener på Naturskolen Onsdag d. 10. oktober kl til Infoaften i Naturskolen Vi vil orientere om hvilke aktiviteter der vil være mulighed for på klubaftener. Onsdag d. 24. oktober kl til Klubaften i Naturskolen Onsdag d. 7. november kl til Klubaften i Naturskolen Onsdag d. 21. november kl til Klubaften i Naturskolen Onsdag d. 5. december kl til Klubaften i Naturskolen Onsdag d. 19. december kl til Klubaften i Naturskolen Fisketure Weekend d sep. Fiske weekend Vejle, åfiskeri Søndag d. 29. september kl til Søtur til Marielund. Søndag d. 21. oktober kl til Kyst tur til Vorgåre Husk til alle tur at medbringe: Gummistøvler, Regntøj, Madpakke og fiskegrej For at koordinere kørsel skal du tilmelde dig til turene hos Tommy, mobil Tilmelding senest 4 dage før de enkelte ture. Ved alle ture mødes vi på parkeringspladsen ved Marielundsøen. Hjertelig tak til K.S. veteraner for venlig deltagelse ved min mand Arne Jensens bisættelse. Tusind tak for de smukke blomster. Elga Jensen 15

16 B Afsender: Kolding Sportsfiskerforening Bladansvarlig: Mogens Laursen Langagervej 46 KS s bestyrelse Junior ledelse Vandplejeudvalg vandløb Formand: Verner W. Hansen Oktobervænget 21 tlf Næstformand: P reben Kaas Falkevej 23 tlf Kasserer: Henrik Pold Kongeåparken Vamdrup tlf Sekretær: Mogens Laursen Langagervej 46 tlf / Best. medl.: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a tlf / Best. medl.: Tim Larsen Fejøvænget 16 tlf Best. medl.: Benny Wind Højdedraget 38, Taulov 7000 Fredericia tlf / Suppleant: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf / Suppleant: Anders Pørksen Seest Bakke tlf / Formand: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf / Å-fiskeri Daniel Schmidt Brodersen Hylkedalsparken 3 tlf Sø-fiskeri Claus Jepsen Stiggaardsvej 5, 1.tv. tlf Kyst-fiskeri Kaare H. Andersen Fuglebakken 8 tlf Klubhus Adresse: Koldingvej 101 Vester Nebel 6040 Egtved Visevært: Ole Skovhus Sønderled 29 tlf / Udlejning af Storhytten: Ole Skovhus Konkurrenceudvalg Formand: Tim Larsen Adr.: se bestyrelsen Erling Maigaard Flauenfeldvej Lunderskov tlf / Ib Noes Ejstrup Vang 19, Ejstrup tlf / Formand: P reben Kaas Falkevej 23 tlf Jørn Chemnitz Erling Maigaard Jørn Benborg Preben Kristensen Lars Benborg Tonny Asmussen Vandplejeudvalg søer Formand: Anders Pørksen Seest Bakke tlf / Benny Wind Højdedraget 38, Taulov 7000 Fredericia tlf / Simon Bomholt Hvesager Jelling Tlf Erik Hansen Aktivitetsudvalg Formand: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a tlf / Hans Jørgen Eriksen Brennerpasset 26 tlf Henning Jørgensen Hans Becks Vej 9 Tlf Kolding Fiskeren s Redaktion og Info-udvalg Redaktør: Mogens Laursen Adr.: se bestyrelsen Ib Noes Ejstrup Vang 19, Ejstrup tlf / Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Fiskeriopsynsmænd Formand: Benny Wind tlf mobil Finn Andersen tlf Jørn Benborg tlf Lars Benborg tlf Villy Christensen tlf Jens J. Jensen tlf Mogens Laursen tlf mobil Ole Nielsen tlf Uffe Smedegaard tlf mobil Jack Thielsen tlf mobil Kaare H. Andersen tlf Michel Christensen tlf mobil Veteranerne Formand: Egon Fisker tlf / Kasserer: Allan Willumsen Fiskerikontrollen Afdelingen i Fredericia Nørrebrogade Fredericia Telefon: Telefon- og åbningstid: Alle hverdage:

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2010 - årgang 17 Udgivelse 1. dec. 2010 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden for kun kr. 125,- Deltagerprisen er den samme for medlemmer som øvrige deltagere.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2013 og fisk gratis resten af sæsonen 2012 + Gratis deltagerkort

Læs mere

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 13 DEC. 2006 COWI Projektet med tilbageføring af Vester Nebel Å, er nu så langt fremme, at første spadestik kan tages her til

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING International Fiskekonkurrence 2009 fredag den 2. okt. - søndag den 4. okt. Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GOD JUL Kolding Fiskeren Nr. 4-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. dec. 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 DER ER ALDRIG FØR SET SÅ MANGE HAVØRREDER I KOLDING Å VED ELFISKERI Kolding Fiskeren Nr. 4-2007 - årgang 14 Udgivelse

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2014 og fisk gratis resten af sæsonen 2013 + Gratis deltagerkort

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Torsdag den 26. marts Kl. 19.00 i Storhytten Nye aktiviteter for Junior Senior Veteraner Kolding Fiskeren

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING FANGSTRAPPORT INDLAGT I BLADET SØGES: GAMMELT GREJ TIL OPHÆNG I STORHYTTEN TORSKETUR PÅ LILLEBÆLT SØNDAG 28. DEC. FLUEBINDING

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. dec. 2011 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2015 og fisk gratis resten af sæsonen 2014 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: I 2015, og vi var 511 medlemmer, og det er en lille fremgang i forhold til 2014, hvor vi var 493. Af de 511 medlemmer var der 53 juniorer mod 43 året før, 24 ungdom mod 14 året før, 12

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 1-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. marts 2011 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING NU MEDLEMSKONTINGENT FOR SØFISKERE GENERALFORSAMLING 27. MARTS FANGSTRAPPORT FOR 2013 FORÅRS PROGRAM Kolding Fiskeren Nr.

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Husk tilmelding senest dagen før konkurrencestart

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Husk tilmelding senest dagen før konkurrencestart Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Husk tilmelding senest dagen før konkurrencestart Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Verner Andersen har sendt følgende beretning: Efter en meget sløj forårssæson ser det endelig ud til at der allerede her

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Tilmeld medlemsbladet eller læs den på hjemmesiden Ref. Fra Generalforsamlingen Formandens beretning 2009 Beretning fra

Læs mere

FISKEREN. TILBUD til nye medlemmer af KS. International Fiskekonkurrence Kolding. Fredag den 6. okt. - søndag den 8. okt. Weekendens program

FISKEREN. TILBUD til nye medlemmer af KS. International Fiskekonkurrence Kolding. Fredag den 6. okt. - søndag den 8. okt. Weekendens program Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 3 ÅRGANG 13 SEPT. 2006 International Fiskekonkurrence 2006 Fredag den 6. okt. - søndag den 8. okt. Weekendens program Fredag kl. 18.00

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING International Fiskekonkurrence 2008 fredag den 3. okt. - søndag den 5. okt. Weekendens program: Fredag kl. 18.00 Fiskeriet

Læs mere

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn.

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn. Trollingudvalget ønsker igen i år alle velkommen til klubmesterskabet i Trolling 2016. Vi ser frem til at se jer alle til forhåbentlig godt vejr og mange fisk i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling 2010 Fangststatistik for 2009 Beretning 2009 for vandløb & søer Gedde på 110 cm fra kanalerne Foredrag

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR Formand: Kim Andersen Søparken 77 6230 Rødekro Mobil: 28 94 04 75 Mail: kim-salmo@mail.dk Næstformand: Carl Petersen Hedeløkke 12, Bodum Mobil: 51 21 00 05 Mail: djcdp@petersen.mail.dk Kasserer: Dieter

Læs mere

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Pris: 60 kr. for voksne. 30 kr. for dem, der ikke er fyldt 18 år. Beløbet indbetales senest d. 14. marts. Vedlagte girokort skal anvendes.

Pris: 60 kr. for voksne. 30 kr. for dem, der ikke er fyldt 18 år. Beløbet indbetales senest d. 14. marts. Vedlagte girokort skal anvendes. Struer Kystfisker Forening afholder Kyst Cup 2003 den 15. og 16. marts Konkurrencen er åben for alle. Yderligere oplysninger - Søren 96840735, Gert 97850606 eller på http://www.kystfisker.subnet.dk Pris:

Læs mere

Klubmester Stævne Årøsund

Klubmester Stævne Årøsund Klubmester Stævne Årøsund 4. afdeling af JSK klubmesterskab 6. - 7. september 2014 Årø Lystbådehavn 6100 Haderslev 55º15 39.00 N / 9º43 53.00 Ø Information: Hans Simonsen tlf: 29270981 e-mail: hanssimo@gmail.com

Læs mere

En uge med Å- og Kystfiskeri!

En uge med Å- og Kystfiskeri! En uge med Å- og Kystfiskeri! Endelig kom der luft i kalenderen og min største hobby skulle genopstå. Efter et par år med husbyggeri, arbejde, og derved manglende tid til fiskeri, skulle mit "Come back"

Læs mere

eatrout Open forår/efterår 2011

eatrout Open forår/efterår 2011 go-fishing.dk forår/efterår 2011 eatrout Open + Danmarks største havørredkystkonkurrence Vind en drømmerejse til Bahamas eller Grønland eller en af de andre fantastiske præmier. Velkomstgave til Seatrout

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening. NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening. NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006 Kolding Fiskeren Nr. 1-2006 - årgang 13 Udgivelse 1. marts 2006 Oplag 900 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til På vegne af kræmmerudvalget NYHED Addi Kristensen 21232731 Ebbe D. Højlund 40453752 Charlotte Johannsen 24653288 Torben Clemmensen

Læs mere

Open. Seatrout. Alle modtager en velkomstgave! Endelig er det igen tid til DANMARKS FEDESTE KYSTKONKURRENCE

Open. Seatrout. Alle modtager en velkomstgave! Endelig er det igen tid til DANMARKS FEDESTE KYSTKONKURRENCE Endelig er det igen tid til DANMARKS FEDESTE KYSTKONKURRENCE Seatrout Open Alle modtager en velkomstgave! 2016 Fisk havørreder i tre dage vind en drømmerejse eller en af de mange andre fantastiske præmier.

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

SEATROUT MARIAGER FJORD CUP

SEATROUT MARIAGER FJORD CUP SEATROUT MARIAGER FJORD CUP ET DØGN MED FISKESTANGEN VED DANMARKS SMUKKESTE FJORD 1. præmie kr. 5000- INFO OG TILMELDING PÅ WADERS.DK Mariagerfjord Kajak Udlejning og salg af fiske- og havkajakker Tlf:

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED Høng Centret Tlf.: 5485 3610 Generelle Bestemmelser: Lørdag den 5. august starter

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening Feb. 2014 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010 SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010 Emil Fisker med sin Danmarksrekord, fluefanget Rudskalle 43cm og 1.350g Medlem af Danmarks sportsfiskerforbund 16 2 REDAKTØRENS SIDE Kære læsere,

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub Danish open DM i trolling 2015 Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6 Arrangør: Fyns Trolling Klub TEAM konkurrence dvs. at der kan indvejes 3 fisk af hver art pr. båd, samlet over weekenden. Dvs.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

KONKURRENCER 2009 Til forårskonkurrencen d. 09-05-09 var der 20 deltagere,

KONKURRENCER 2009 Til forårskonkurrencen d. 09-05-09 var der 20 deltagere, G.F.F. NYT. Bestyrelsen for 2010: Formand: Søren Drachmann Dybdalsvej 7a 8641 Sorring Tlf. 21 62 40 74 Næstformand / sekretær: Torben Blohm Thorsøvej 21 8882 Fårvang Tlf. 86 87 18 33 Kasserer: Torben Kristensen

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Tilmelding til Aktiv sommeruge i 2011 fra torsdag d. 4. august til og med onsdag d. 10. august.

Tilmelding til Aktiv sommeruge i 2011 fra torsdag d. 4. august til og med onsdag d. 10. august. Aktivitetsnr. 1 Aktivitetsnr. 2 Aktivitetsnr. 3 Aktivitetsnr. 4 Aktivitetsnr. 5 Aktivitetsnr. 6 Aktivitetsnr. 7 Hold nr. Aktivitetsnr. 8 Aktivitetsnr. 9 Aktivitetsnr. 10 Hold nr. Aktivitetsnr. 11 Hold

Læs mere