O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring (2010/01) DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK"

Transkript

1 O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK

2 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger Anvendelse Generelt Indbygget kondenserende gaskedel Aftrækssystemer Monteringsanvisninger Generelt Røggasføring lodret Udvidelse med røggastilbehør Røggasføring via tag Opstillingssted og luft-/røggasføring Placering af teståbninger Afstandsmål over tag Røggasføring vandret Udvidelse med røggastilbehør Forbrændingsluft-/røggasføring C 13x via ydervæg Forbrændingsluft-/røggasføring C 33x via tag Placering af teståbninger Splitaftrækstilslutning Forbrændingsluft-/røggasledning på facaden Røggasledning i skakt/skorsten Krav til røggasføringen Kontrol af skaktens mål Rengøring af eksisterende skakter og skorstene Skaktens/skorstens byggemæssige egenskaber Aftrækslængder Generelt Beregning af røggasrørlængder Analyse af indbygningssituationen Bestemmelse af parametre Kontrol af vandret røggasrørlængde (ikke ved alle tilfælde af røggasføring!) Beregning af den ækvivalente rørlængde L æ Aftræksføringsituationer Eksempel på beregning af aftrækslængder (figur 19) Formular til beregning af aftrækslængderne Indbygningsmål (i mm) Vandret tilslutning af røggasrør Lodret tilslutning for røggasrør

3 DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbstegnet i advarselstrekanten med et lynsymbol. Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. 1.2 Sikkerhedsanvisninger Korrekt funktion kan kun garanteres, hvis denne installationsvejledning overholdes. Ret til ændringer forbeholdes. Monteringen skal udføres af en autoriseret installatør. Ved montering af modulet skal installationsvejledningen overholdes. Ved røggaslugt: B Sluk kedlen. B Åbn døre og vinduer. B Tilkald VVS-installatør. Installation, ændringer B Installation samt ændringer på kedlen må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. B Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet. Vigtige informationer Øvrige symboler Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. Symbol B Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold Tab. 1 Opremsning/listeindhold (2. niveau)

4 4 Anvendelse DK 2 Anvendelse 2.1 Generelt Indhent informationer hos de ansvarlige myndigheder om eventuelle problemer, før kedlen og aftræksføringen monteres. Aftrækstilbehøret er del af CE-godkendelsen. Derfor må der kun anvendes originalt aftrækstilbehør. Alt aftræk skal laves efter GR-A. Den tilladte maksimale forbrændingsluft-/røggasrørlængde er afhængig af den kondenserende gaskedel og antallet af knæk på forbrændingsluft-/røggasrøret. Du kan finde din beregning i kapitel 5 fra side Indbygget kondenserende gaskedel Kondenserende gaskedel ZSB ZSB ZWB Tab. 2 Prod.-ID-Nr. CE-0085 BR 0161 De angivne kedler er kontrolleret og godkendt efter EFdirektiverne for gasapparater (90/396/EØF, 92/42/EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF) samt EN Aftrækssystemer Til røggasføringen for de kondenserende gaskedler kan følgende røggastilbehør anvendes: Røggastilbehør dobbeltrør Ø 80/125 mm Røggastilbehør enkeltrør Ø 80 mm AZ/AZB-betegnelserne samt bestillingsnumrene for det originale røggastilbehør kan findes i den aktuelle prisliste.

5 DK Monteringsanvisninger 5 3 Monteringsanvisninger 3.1 Generelt B Af sikkerhedsmæssige årsager skal denne vejledning overholdes. B Monter den vandrette del af aftrækket med en stigning på 3 (= 5,2 %, 5,2 cm pr. meter) i flowretningen. B Isolér forbrændingsluftledningen i fugtige rum. B Ved anvendelse af beholdere skal deres størrelse tages med i betragtning ved installation af røggastilbehøret. B Før montering af aftrækstilbehøret: Smør pakningerne på mufferne med fedt, som ikke indeholder opløsningsmidler (f.eks. vaseline). B Skub altid aftrækstilbehøret ind i mufferne til anslag Afstandsmål over tag Fladtag For at overholde de minimale afstandsmål over taget kan taggennemføringens yderste rør forlænges op til 500 mm med røggastilbehøret kapperørforlænger. X 500 mm Tab. 3 X 3.2 Røggasføring lodret Udvidelse med røggastilbehør Vær opmærksom på at der kan forekomme udvidelser på alle aktræksrør og bøjninger Røggasføring via tag Efter GR-A er en afstand på 0,3 m mellem røggastilbehørets munding og taget tilstrækkelig, da den nominelle varmeydelse for den anførte Bosch kondenserende gaskedel ligger under 50 kw Opstillingssted og luft-/røggasføring opstillingsrummet skal overholde GR-A og bygningsrelement Placering af teståbninger Der er ikke nogen krav om teståbninger (inspektionsåbninger) men hvor man føre aftrækket skjulte kan man med fordel placere teståbninger så man kan se ind. Fig. 1 Skråtag A 300 mm α 45 Tab. 4 A O α Fig O Bosch inddækning kan kun bruges til taghældninger mellem 25 og 45.

6 6 Monteringsanvisninger DK 3.3 Røggasføring vandret Udvidelse med røggastilbehør Vær opmærksom på at der kan forekomme udvidelser på alle aktræksrør og bøjninger Forbrændingsluft-/røggasføring C 13x via ydervæg Overhold minimum-afstandsmålene i GR-A til vinduer, døre, mure og røggasmundinger, som er anbragt i nærheden af hinanden. Dobbeltrørets munding i en skakt under jordniveau skal overholde GR-A Forbrændingsluft-/røggasføring C 33x via tag Ved inddækning på stedet skal minimum-afstandsmålene efter GR-A overholdes. En afstand på 0,3 m mellem røggastilbehørets munding og tagarealet er tilstrækkelig Placering af teståbninger Der er ikke nogen krav om teståbninger (inspektionsåbninger) men hvor man føre aftrækket skjulte kan man med fordel placere teståbninger så man kan se ind. 3.4 Splitaftrækstilslutning Tilslutning med splitaftræk er mulig med aftrækstilbehøret tilslutning med splitaftræk. Forbrændingsluftledningen udføres med enkelt rør Ø 80 mm. Figur 14 på side 16 viser et monteringseksempel. 3.5 Forbrændingsluft-/røggasledning på facaden Røggastilbehøret røggaspakke facade kan udvides overalt mellem forbrændingsluftindsugningen og dobbeltstikmuffen eller endestykket med røggastilbehøret dobbeltrørsforlænger og dobbelt rørbøjning (15-90 ), hvis deres forbrændingsluftrør flyttes. Der kan også anvendes røggastilbehøret teståbning. Figur 15 på side 17 viser et monteringseksempel. 3.6 Røggasledning i skakt/skorsten Krav til røggasføringen Der må kun sluttes et fyringssted til røggasledningen. Hvis røggasledningen monteres i en eksisterende skakt/skorsten, skal eventuelle tilslutningsåbninger lukkes tæt og med de rigtige materialer. Skakten/skorsten skal bestå af ikke-brændbare, formbestandige byggematerialer og have en brandmodstandstid på mindst 90 minutter. Ved bygninger med lav højde er det tilstrækkeligt med en brandmodstandstid på 30 minutter Kontrol af skaktens mål Før installation af røggasledningen B Kontrollér, om skakten/skorsten overholder de tilladte mål for det planlagte anvendelsesområde. Hvis målene ligger under a min eller D min, er installationen ikke tilladt. Fig. 3 Firkantet tværsnit AZB a min a maks Ø80 mm 120 mm 300 mm Ø100 mm 180 mm 300 mm Ø 80/125 mm 180 mm 300 mm Tab. 5 Fig. 4 Rundt tværsnit AZB D min D maks Ø80 mm 140 mm 300 mm Ø100 mm 200 mm 380 mm Ø 80/125 mm 200 mm 380 mm Tab. 6

7 DK Monteringsanvisninger Rengøring af eksisterende skakter og skorstene Røggasføring i skakt, som er ventileret bagfra Hvis røggasføringen installeres i en skakt/skorsten, som er ventileret bagfra, (figur 8, figur 9, figur 10, figur 11, figur 14), er rengøring ikke nødvendig. Luft-, røggasføring i modstrøm Hvis forbrændingslufttilførslen foregår i modstrøm gennem skakten/skorsten (figur 16, figur 17), skal skakten rengøres på følgende måde: Tidligere benyttelse af skakten/ skorstenen Ventilationsskakt Røggasføring ved gasfyring Røggasføring ved olie eller fast brændsel Tab. 7 Nødvendig rengøring grundig mekanisk rengøring grundig mekanisk rengøring grundig mekanisk rengøring; forsegling af overfladen for at undgå uddunstning af rester i murværket (f.eks. svovl) til forbrændingsluften. For at undgå forsegling af skakten: Vælg rumluftafhængig driftsform, eller sug forbrændingsluften ind via dobbeltrør i skakten eller et separat rør Skaktens/skorstens byggemæssige egenskaber Røggasledning til skakten som enkeltrør (B 23 ) (figur 8, figur 9) Opstillingsrummet skal have en åbning på 150 cm 2 eller to åbninger på hver 75 cm 2 frit tværsnit ud til den fri luft. Røggasledning til skakten/skorsten som dobbeltrør (B 33 ) (figur 10, figur 11) I opstillingsrummet kræves der ikke åbning ud til det fri. Forbrændingslufttilførsel gennem dobbeltrør i skakten (C 33x ) (figur 13) Forbrændingslufttilførslen foregår gennem dobbeltrørets ringspalte. Åbning ud til det fri er ikke nødvendig. Forbrændingslufttilførsel gennem skakten efter modstrømsprincippet (C 93x ) (figur 16, figur 17) Forbrændingslufttilførslen foregår via røggasledningen som en omskyllende modstrøm i skakten. Skakten er ikke omfattet af leverancen. Åbning ud til det fri er ikke nødvendig. Der må ikke anbringes en åbning til ventilation af skakten bagfra. Ventilationsgitter er ikke nødvendigt.

8 8 Indbygningsmål (i mm) DK 4 Indbygningsmål (i mm) 4.1 Vandret tilslutning af røggasrør Til bortledning af kondensatet: B Monter den vandrette del af aftrækket med en stigning på 3 (= 5,2 %, 5,2 cm pr. meter) i flowretningen. Den vandrette røggastilslutning anvendes ved: Røggasføring i skakt/skorsten efter B 23, B 33, C 33x, C 53X, C 93X Vandret røggasføring efter C 13x, C 33x K 5,2 % K S O Fig. 5 Røggasføring Ø 80/125 eller Ø 80 1 Bøjning 90 med teståbning Ø 80/125 mm S K AZB Ø 80 mm AZB Ø 80/125 mm cm 110 mm 155 mm cm 115 mm 160 mm cm 120 mm 165 mm cm 125 mm 170 mm Tab. 8

9 DK Indbygningsmål (i mm) Lodret tilslutning for røggasrør O Fig. 6 Fladtag 1 Luft-/røggasføring lodret (Ø 80/125 mm) 2 Teståbning 1) 1) NB. teståbning/inspektions er ikke et krav i danmark.

10 10 Indbygningsmål (i mm) DK O Fig. 7 Skråtag 1 Luft-/røggasføring lodret (Ø 80/125 mm) 2 Teståbning 1) 1) NB. teståbning/inspektions er ikke et krav i danmark.

11 DK Aftrækslængder 11 5 Aftrækslængder 5.1 Generelt Kondenserende gaskedler er udstyret med en blæser, som transporterer røggasserne ind i røggasrøret. Ved strømningstab i røggasrøret bremses røggassen der. Derfor må røggasrørene ikke overskride en bestemt længde, så udledningen til det fri foregår uden problemer. Denne længde er den maksimale, ækvivalente rørlængde L æ,maks. Den er afhængig af kedlen, aftræksføringen og rørføringen for røggas. I bøjninger er strømningstabet større end i lige rør. Derfor tildeles de en ækvivalent længde, som er større end den fysiske længde. Den ækvivalente længde for aftræksføring L æ beregnes ud fra summen af de vandrette og lodrette rørlængder og de anvendte bøjninger ækvivalente rørlængder. Denne samlede længde skal være mindre end den maksimale ækvivalente rørlængde L æ,maks. Endvidere må længden for de vandrette røggasrørdele L w i nogle situationer ikke overskride en bestemt værdi L w,maks. 5.2 Beregning af røggasrørlængder Analyse af indbygningssituationen B Beregn følgende størrelser ud fra den foreliggende indbygningssituation: Rørføringen for aftrækkets type Aftræksføring efter GR-A Kondenserende gaskedel Vandret aftrækslængde, L w Lodret aftrækslængde, L s Antal ekstra 90 -omstyringer i aftræksrøret Antal 15 -, 30 - og 45 -bøjninger i aftræksrøret Bestemmelse af parametre Der kan foreligge følgende rørgasrørføringer: Røggasføring i skakt/skorsten (tab.9,10,15 til13) Røggasføring vandret/lodret (tab. 11) Røggasføring på facaden (tab. 14) B Ud fra tabellen beregnes følgende værdier afhængigt af aftræksføringen efter GR-A, kondenserende gaskedel og røggasrørdiameter: maksimal ækvivalent rørlængde L æ,maks ækvivalente rørlængder for omstyringerne evt. maksimal vandret rørlængde L w,maks Kontrol af vandret røggasrørlængde (ikke ved alle tilfælde af røggasføring!) Den vandrette aftrækslængde L w skal være mindre end den maksimale vandrette aftrækslængde L w,maks : L w L w,maks Beregning af den ækvivalente rørlængde L æ Den ækvivalente rørlængde L æ beregnes ud fra summen af aftræksføringens vandrette og lodrette længder (L w, L s ) og bøjningernes ækvivalente længder. De nødvendige 90 -bøjninger er medregnet i de maksimale længder. Hvis der er andre indbyggede omstyringer, skal de medregnes med den ækvivalente længde. Den samlede ækvivalente rørlængde skal være mindre end den maksimale ækvivalente rørlængde: L æ L æ,maks Der findes et eksempel på beregning af en røggaslængde på side 19.

12 12 Aftrækslængder DK 5.3 Aftræksføringsituationer Røggasføring i skakten til B 23 ækvivalente længder for de ekstra bøjninger 1) Kedeltype L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB ZSB ZWB Tab. 9 Rørlængder ved B 23 1) 90 -bøjning på kedlen og støttebøjning i skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder L æ,maks L s L w L w,maks samlet maksimal ækvivalent rørlængde lodret rørlængde vandret rørlængde maksimal vandret rørlængde Ø80 LS LS 1) Ø80 1) Ø80 Ø80 L W L W O O Fig. 8 1) 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder Fig. 9 1) 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder

13 DK Aftrækslængder 13 Røggasføring i skakten til B 33x ækvivalente længder for de ekstra bøjninger 1) Kedeltype L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB ZSB ZWB Tab. 10 Rørlængder ved B 33x 1) 90 -bøjning på kedlen og støttebøjning i skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder L æ,maks L s L w L w,maks samlet maksimal ækvivalent rørlængde lodret rørlængde vandret rørlængde maksimal vandret rørlængde LS LS 1) Ø80 1) Ø80 Ø80/125 L W Ø80/125 L W Fig O Fig O 1) 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder 1) 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder

14 14 Aftrækslængder DK Røggasføring vandret/lodret Ø 80/125 mm til C 13x, C 33x lodret (L S ) vandret (L W ) ækvivalente længder for de ekstra omstyringer 1) Kedeltype L æ,maks [m] L æ,maks [m] [m] [m] ZSB /10 2) 4/10 2) 2 1 ZSB ZWB Tab. 11 Rørlængder ved C 13x, C 33x 1) 90 -bøjning på kedel ved vandret aftræksføring er allerede medregnet i de maksimale længder 2) Hævning af den min. ydelse til 5,8 kw L æ,maks L s L w samlet maksimal ækvivalent rørlængde lodret rørlængde vandret rørlængde L W LS 5,2 % Ø80/125 Ø80/ O Fig. 12

15 DK Aftrækslængder 15 Røggasføring med dobbeltrør i skakt/skorsten til C 33x ækvivalente længder for de ekstra bøjninger 1) Kedeltype L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB /10 2) ZSB ZWB Tab. 12 Rørlængder ved C 33x 1) 90 -bøjning på kedlen og støttebøjning i skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder 2) Hævning af den min. ydelse til 5,8 kw L æ,maks L s L w L w,maks samlet maksimal ækvivalent rørlængde lodret rørlængde vandret rørlængde maksimal vandret rørlængde Ø80/125 LS 1) Ø80/125 L W O Fig. 13 1) 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder

16 16 Aftrækslængder DK Separat rørføring i skakt/skorsten til C 53x ækvivalente længder for de ekstra bøjninger 1) Kedeltype L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB (25 2) ) ZSB ZWB Tab. 13 Rørlængder ved C 53x 1) 90 -bøjning på kedlen og støttebøjning i skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder 2) med Ø 100 mm i skakten L æ,maks L s L w L w,maks samlet maksimal ækvivalent rørlængde lodret rørlængde vandret rørlængde maksimal vandret rørlængde LS Ø80 1) Ø80/125 L W L W O Fig. 14 1) 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder

17 DK Aftrækslængder 17 Røggasføring på facaden til C 53x ækvivalente længder for de ekstra bøjninger 1) Kedeltype L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB ZSB ZWB Tab. 14 Rørlængder ved C 53x 1) 90 -bøjning på kedel og støttebøjning på facaden er allerede medregnet i de maksimale længder L æ,maks L s L w L w,maks samlet maksimal ækvivalent rørlængde lodret rørlængde vandret rørlængde maksimal vandret rørlængde fl80/125 fl80/125 LS 1) L W O Fig. 15 1) 90 -bøjning på kedel og støttebøjning på facaden er allerede medregnet i de maksimale længder

18 18 Aftrækslængder DK Røggasføring i skakt/skorsten til C 93x ækvivalente længder for de ekstra bøjninger 1) Kedeltype Tværsnitsmål for skorsten / skakt ( sidelængde eller diameter) [mm] L æ,maks [m] L w,maks [m] [m] [m] ZSB alle tværsnit x 140, ZSB ZWB x x Tab. 15 Rørlængder ved C 93x 1) 90 -bøjning på kedlen og støttebøjning i skorstenen er allerede medregnet i de maksimale længder L æ,maks L s L w L w,maks samlet maksimal ækvivalent rørlængde lodret rørlængde vandret rørlængde maksimal vandret rørlængde LS LS 1) Ø80 1) Ø80 Ø80/125 L W Ø80/125 L W O O Fig. 16 Fig. 17 1) 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder 1) 90 -bøjning på kedel og støttebøjning i skakten/skorsten er allerede medregnet i de maksimale længder

19 DK Aftrækslængder Eksempel på beregning af aftrækslængder (figur 18) Analyse af indbygningssituationen Ud fra den foreliggende indbygningssituation kan følgende værdier beregnes: Røggasrørføringens type: i skakten, Ø 200 mm Røggasføring efter GR-A: C 93x Kondenserende kedel: ZSB Vandret røggasrørlængde: L w = 2 m lodret rørgasrørlængde: L s = 10 m Antal 90 -omstyringer i røggasrøret: 2 Antal 15 -, 30 - og 45 -bøjninger i røggasrøret: 2 Bestemmelse af parametre På grund af aftræksføringen i skorstenen til C 93x skal parametrene bestemmes ud fra tabel 15. For ZSB beregnes følgende værdier: L æ,maks = 24 m L w,maks = 3 m ækvivalent længde for 90 -bøjninger: 2 m ækvivalent længde for 15 -, 30 - og 45 -bøjninger: 1 m Kontrol af vandret aftrækslængde Den vandrette aftrækslængde L w skal være mindre end den maksimale vandrette aftrækslængde L w,maks : vandret længde L w L w,maks L w L w,maks? Tab m 3 m o.k. Denne betingelse er opfyldt. Beregning af den ækvivalente rørlængde L æ Den ækvivalente rørlængde L æ beregnes ud fra summen af aftræksføringens vandrette og lodrette længder (L w, L s ) og omstyringernes ækvivalente længder. De nødvendige 90 -omstyringer er medregnet i de maksimale længder. Hvis der er andre indbyggede bøjninger, skal de medregnes med den ækvivalente længde. Den samlede ækvivalente rørlængde skal være mindre end den maksimale ækvivalente rørlængde: L æ L æ,maks Længde/antal Ækvivalent dellængde Sum lige længde L W 2 m 1 = 2 m vandret Bøjning m = 4 m Bøjning m = 0 m lige længde L S 10 m 1 = 10 m lodret Bøjning m = 0 m Bøjning m = 2 m ækvivalent rørlængde L æ maksimal ækvivalent rørlængde L æ,maks L æ L æ,maks 18 m 24 m o.k. Tab. 17 Den samlede ækvivalente længde er med 18 m mindre end den maksimale samlede ækvivalente længde på 24 m. Dermed er denne aftræksføringssituation i orden.

20 20 Aftrækslængder DK Ø 200 L = 1 m L = 1 m 80 80/125 LS = 10 m L = 2 m L = 2 m 1) L W = 2 m O Fig. 18

21 DK Aftrækslængder Formular til beregning af aftrækslængderne vandret længde L w L w,maks L w L w,maks? Tab. 18 m m Længde/antal Ækvivalent dellængde Sum lige længde L W = vandret Bøjning 90 = Bøjning 45 = lige længde L S = lodret Bøjning 90 = Bøjning 45 = ækvivalent rørlængde L æ maksimal ækvivalent rørlængde L æ,maks L æ L æ,maks Tab. 19

22 22 DK Noter

23 DK 23 Noter

24 ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej 1 DK-2750 Ballerup Telefon: Direkte:

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol

SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol 6 720 612 261-00.2O SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol ZBS 14/210 S-3 MA... Anvisninger til aftræksføring DA 2 DA DA Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER 6.1. Generelt 6.1.1. Lufttilførsel og aftræk fra apparater

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Wolf med særskilt varmtvandsbeholder Vælg kedelstørrelse passende til dit behov: 1 stk Wolf CGB 11 kondenserende gaskedel til 185 m² hus VVS 342470210 1 stk

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

THS. Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren. Kondenserende gaskedel

THS. Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren. Kondenserende gaskedel Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren THS Kondenserende gaskedel 6 720 808 155-00.1O THS 0.9-9 C/B120 THS 2-17 C/B120 THS 2-17 M75 THS 5-25 C/B120 THS 5-25 M75 THS 10-50 C 6 720

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Monteringsvejledning stålforinger

Monteringsvejledning stålforinger Produktbeskrivelse: Brændsel: CE certifikatnummer: CE designationskode: Fast enkeltvægget element stålforingssystem. Beregnet for renovering af eksisterende skorsten. Fast brændsel, olie og piller. 0432

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Produktoversigt Installationsvejledning

Produktoversigt Installationsvejledning Produktoversigt Installationsvejledning MetalbestoS Duo er et nyudviklet rustfri balanceret aftræk til oliekedler. Duo anvendes, som lodret balanceret aftræk, til moderne oliekedler med lav røggastemperatur.

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu Monteringsvejledning C 850 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 850 Serienummer Se

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Første skridt. Block WGB 15 C

Første skridt. Block WGB 15 C Block WGB 15 C Første skridt Installationsmulighed 1 med afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

A-5 Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer

A-5 Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer A-5 Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer A-5: Aftræk fra gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer 5. AFTRÆK FRA GASFORBRUGENDE APPARATER MED ÅBENT FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW Montagevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW VITOMAX 200-HW 9/2011 Sikkerhedsinformationer Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

Condens 5000 W ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Condens 5000 W ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Kondenserende gaskedel Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK 70 4 474-00.O Kondenserende gaskedel Condens 000 W CSW 30-3 A DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger......... 4. Symbolforklaring................................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1 Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 1 sfortegnelse Indledning 5 BOSCH GASKEDLER 100.08 Display og automatik, Heatronic III - for kondenserende kedler 101.08 Grundkursus - Kaskadeløsninger

Læs mere

Industriopvarmning. Foredragsholdere: Anne-Mette Sørensen & Flemming Sørensen. www.hfas.dk

Industriopvarmning. Foredragsholdere: Anne-Mette Sørensen & Flemming Sørensen. www.hfas.dk Industriopvarmning Foredragsholdere: Anne-Mette Sørensen & Flemming Sørensen Industrivarmeanlæg: Direkte gasfyret strålevarmeanlæg Panrad Girad Sunrad Vandbaseret strålevarmeanlæg Waterstrip Direkte gasfyret

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx

Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx datablad Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx Anvendelse Danfoss skræddersyede gulvvarmeunit type FH-Gx anvendes for distribution af varme til radiatorer og gulvvarme samt varmt og koldt brugsvand

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

Point-Liner-System Packer

Point-Liner-System Packer Packer SIKKERHEDS VEJLEDNING OG BRUGSVEJLEDNING GENERELT: Denne anvisning gælder for alle Point-Liner-System Packere: - PL -System Packer - PL -System stiklednings packere VIGTIGT: INDEN IBRUG TAGNING

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Drift og vedligehold Manifold

Drift og vedligehold Manifold Drift og vedligehold Manifold 140522_040414:11_dk Adresse Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hjemmeside/ e-mail www.qmt3.com info@qmt3.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw Datablad Best.nr. og priser: se prisliste VITOCROSSAL 300 Type CT3U Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-cylinderbrænder

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT 70 19 599-00.1O EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT ZS 14/10 S-3 MA...ZS 14/150-3 MA... ZS /150-3 MA.. DK etjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...........

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere