VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW."

Transkript

1 VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises der til den separate planlægningsvejledning. VITOMAX 300-LW Type M84A Lavtryks-hedtvandskedel i Low-NO x -udførelse Til forbrænding af fyringsolie og gas(godkendt til drift med fyringsolie S (svær fuelolie)) i overensstemmelse med kravene i direktivet for trykbærende udstyr 97/23/EF og TRD-regelsamlingen i forbindelse med brancheforeningernes aftaler Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer) op til 110 ºC CE-mærket: i henhold til direktiver for gaskedler eller Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer) op til 120 ºC CE-mærket: i henhold til direktivet for trykbærende udstyr Tretrækskedel tilladt driftstryk 6, 10, 16 bar 4/2012

2 Tekniske data - kedel generelt (til valg af brænder) Kedelstørrelse tilladt indfyringsydelse Tilladt fremløbstemperatur 110 C - ved naturgas MW 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 19,57 21,74 - ved fyringsolie MW 8,70 10,87 13,04 14,37 15,68 16,28 17,18 Tilladt fremløbstemperatur 120 C - ved naturgas MW 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 18,20 18,20 - ved fyringsolie MW 8,70 10,87 13,04 14,00 14,00 14,00 14,00 modstand på røggassiden Tilladt fremløbstemperatur 110 C - ved naturgas mbar 10,8 11,9 15,1 14,2 14,7 16,8 19,0 - ved fyringsolie mbar 9,7 10,6 13,5 11,1 10,4 10,0 10,0 Tilladt fremløbstemperatur 120 C - ved naturgas mbar 10,8 11,9 15,1 14,2 14,7 14,4 12,9 - ved fyringsolie mbar 9,7 10,6 13,5 10,5 8,1 7,2 6,4 Længde Flammerør a mm Røgvendekammer b mm 500 Diameter *1 Glat rør, indv. D1 mm Flexrør, indv., 6 bar D1 mm Flexrør, i midten, 6 bar d2 7 mm Flexrør, indv., 10 bar D1 7 mm Flexrør, i midten, 10 bar d2 7 mm Flexrør, indv., 16 bar D1 7 mm Flexrør, i midten, 16 bar d2 7 mm Brændertilslutningsmål Maks. flammehoveddiameter c 7 mm Min. flammehovedlængde e mm 360 Flammerørsvolumen Flammerør (middelværdi) m³ 6,47 8,57 10,71 13,00 15,87 17,81 20,43 Flammerør og røgvendekammer m³ 7,14 9,38 11,63 14,04 17,08 19,09 21,81 a b D1 c e D1 D2 *1 Der er ikke taget hensyn til produktionsbetingede tolerancer 2 VIESMANN VITOMAX 300-LW

3 Tekniske data - kedel R 1/2 TR o R 1/2 STB a b c d VZS KR KV e SIV KAB AGA KTÜ ø f m w v u r q p A BÖ 100 R1 R2 SCH HL n KOA s t BNA l h k g E? Pas på, varm overflade! A Typeskilt KTÜ Kedeldør AGA Røggasaftræk KV Kedelfremløb BNA Brændertilslutning R1 Rengøringsåbning BÖ Inspektionsåbning R2 Rengøringsåbning E Tømning SCH Inspektionsåbning HL Håndhul (100 x 150) SIV Studs til sikkerhedsventil KAB Kedelafdækning Over- Muffe R ½ til overkogstermostat kogster- mostat KOA Kondensatafløb (nippel R 1½) TR Muffe R ½ til termostat KR Kedelretur VZS Fremløbs-mellemstykke som tilbehør (nødvendig til 120 C) Måltabel *2 Kedelstørrelse a mm b mm c mm d mm e mm f (udv.) 7 mm f (indv.) 7 mm g mm h mm k mm l mm m mm n mm o mm p mm q mm r mm s mm t mm u mm v mm w mm *2 Nominelle mål, der tages forbehold for konstruktionsændringer. VITOMAX 300-LW VIESMANN 3

4 Tekniske data - kedel (fortsat) Tekniske data Kedelstørrelse Tilladt fremløbstemperatur 110 C Nominel varmeydelse - naturgas MW 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 Indfyringsydelse - naturgas MW 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 19,57 21,74 Nominel varmeydelse - fyringsolie MW 8,00 10,00 12,00 13,39 14,63 15,29 16,20 Indfyringsydelse - fyringsolie *3 MW 8,70 10,87 13,04 14,37 15,68 16,28 17,18 Tilladt fremløbstemperatur 120 C Nominel varmeydelse - naturgas MW 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 16,87 17,00 Indfyringsydelse - naturgas MW 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 18,20 18,20 Nominel varmeydelse - fyringsolie MW 8,00 10,00 12,00 13,06 13,12 13,22 13,29 Indfyringsydelse - fyringsolie *3 MW 8,70 10,87 13,04 14,00 14,00 14,00 14,00 CE-mærkning Se side 7 Tilladt fremløbstemperatur *4 C Se side 7 Tilladt driftstryk bar 6, 10 eller 16 Forsendelsesmål (inkl. emballage) Totallængde m 6,64 7,18 7,72 8,21 8,68 9,10 9,54 Total bredde m 2,87 3,09 3,20 3,41 3,55 3,63 3,73 Total højde m 3,26 3,48 3,68 3,89 4,03 4,11 4,20 Egenvægt *5 Kedel med kabinet for tilladt driftstryk 6 bar t 16,9 21,8 25,2 30,1 32,8 35,9 40,0 10 bar t 19,9 23,9 28,3 33,4 41,0 44,8 47,3 16 bar t 23,3 29,6 34,7 40,5 44,5 48,0 54,4 Indhold af kedelvand m 3 16,2 20,2 23,0 28,1 30, ,2 Tilslutninger Kedelfremløb og -retur *6 for tilladt driftstryk 6 og 10 bar PN 16 DN bar PN 25 DN Studs til sikkerhedsventil til tilladt driftstryk 6 bar PN 16 DN x bar PN 16 DN bar PN 40 DN Tømning 6 og 10 bar PN 16 DN bar PN 40 DN Røggastilslutning udv. mm Røggasstuds (DIN T2) NW Røggasmassestrøm Ved naturgas t/h 1,5225 x indfyrede effekt i MW ved fyringsolie t/h 1,5 x indfyrede effekt i MW Røggasvolumen m 3 13,1 17,2 20,6 25,3 30,8 34,4 38,7 *3 Iht. EN begrænser flammerørets indvendige diameter den maksimale indfyringsydelse ved oliedrift. *4 Den opnåelige fremløbstemperatur er afhængig af reguleringen. *5 Ordrespecifikke afvigelser på 10 % kan forekomme. *6 ved spredning på 20K 4 VIESMANN VITOMAX 300-LW

5 Tekniske data - kedel (fortsat) Røggastemperatur og kedelvirkningsgrad Afhængigt af kedlens varmeydelse ved en kedelvandstemperatur på 80/60 C og et resterende iltindhold i røggas på 3 %. Røggastemperatur i C (gas) Røggastemperatur i C (olie) B A 95,5 94,5 93,5 91, Kedlens varmeydelse i % baseret på kedlens maks. nominelle varmeydelse 96, ,5 92 Kedelvirkningsgrad i % (olie) Kedelvirkningsgrad i % (gas) A Røggastemperatur i C B Kedelvirkningsgrad i % Anbefalede minimumafstande iht. TRD k C A B For at sikre en enkel montage og vedligeholdelse skal de angivne mål overholdes. Ved trange pladsforhold skal kun min.-afstandene overholdes. Alt efter udstyr (tilbehør) skal afstandene kontrolleres iht. de forskrifter, som gælder på opstillingsstedet t D t/2 A Kedel B Brænder C Styre- og koblingsanlæg D Lydabsorberende kedelunderlag k og t Målene fremgår af måltabellerne for den pågældende kedel. Opstillingsbetingelser Ingen luftforurening pga. CFC-gasser (f.eks. indeholdt i spray, maling, opløsnings- og rengøringsmidler) Ingen kraftig støvforurening Ingen høj luftfugtighed Frostsikret og godt ventileret Opstillingen skal ske på en lige flade Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan der opstå fejl og skader på anlægget. Kedlen må kun opstilles i rum, hvor der må påregnes luftforurening med CFC-gasser, hvis der træffes tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre, at der tilføres ren forbrændingsluft. VITOMAX 300-LW VIESMANN 5

6 Leveringsomfang Kedelblok med brændertilslutningsflange og vedlagt brænderplade Monterede kedeldøre Påskruede rengøringsdæksler Monteret kabinet og isoleret røggassamlekasse Monteret, belastbar kedelafdækning Retardere (hvis forefindes) Retarderudtrækker (hvis retardere forefindes) Emballage Tilbehør til kedlen (option) Røggasvarmeveksler Styre- og koblingsanlæg Sikkerhedsteknisk udstyr Brænder Platform Fremløbsmellemstykke for 120 C sikkerhedstemperaturer Driftsbetingelser Krav til vandkvaliteten, se planlægningsvejledningen til denne kedel. Krav 1. Kedelvandsvolumenstrøm Ingen 2. Kedelreturtemperatur (minimumværdi) Oliedrift 50 C Gasdrift 55 C 3. Nedre kedelvandstemperatur To-trins brænderdrift Ingen 5. Modulerende drift Ingen 6. Reduceret drift Ikke muligt 7. Weekendsænkning Ikke muligt Planlægningsvejledning Montering af en egnet brænder Brænderen skal være egnet til den pågældende nominelle varmeydelse og kedlens modstand på røggassiden (se tekniske data fra brænderproducenten). Brænderhovedmaterialet skal være egnet til driftstemperaturer indtil min. 500 C. Ved anvendelse af specielle typer af brændere, f. eks. rotationsbrændere, skal der træffes aftale med fabrikken inden bestillingen. Olie-blæsebrænder Brænderen skal være kontrolleret og mærket i henhold til EN 267. Brænderindstilling Brænderens olie- eller gasgennemstrømning skal afstemmes, så den passer til den anførte nominelle varmeydelse for kedlen. Brændertilslutning Brænderpladen kan efter ønske forberedes til montering fra fabrikken. I denne forbindelse skal brænderfabrikatet og typen angives ved bestillingen. Ellers skal brænderrøråbningen og fastgørelseshullerne laves på den medleverede brænderplade på opstillingsstedet. Gasblæsebrænder Brænderen skal være kontrolleret i henhold til EN 676 og være CEmærket i henhold til direktivet 2009/142/EF. 6 VIESMANN VITOMAX 300-LW

7 Planlægningsvejledning (fortsat) Brændselstyper Olie:Fyringsolie EL iht. DIN Gas: Naturgas, bygas og F-gas i henhold til DVGW-arbejdsblad G 260/I og II samt de lokalt gældende bestemmelser. Andre brændselstyper på forespørgsel. Tilladte fremløbstemperaturer Kedler til tilladte fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer) indtil 110 C CE-mærkning: i henhold til direktiver for gaskedler indtil 120 C CE-mærkning: i henhold til direktivet for trykbærende udstyr I forbindelse med en sikkerhedstemperatur på 120 C er det nødvendigt med ekstra sikkerhedsudstyr. I henhold til de lovmæssige forskrifter skal disse kedler overvåges. I henhold til overensstemmelsesvurderingsdiagram nr. 5 i EU-direktivet for trykbærende udstyr skal de indordnes i kategori IV. Montering, installation og drift kræver godkendelse af de ansvarlige myndigheder. Anlægget skal være kontrolleret inden første idrifttagning. En gang om året skal der foretages en udvendig kontrol og senest hvert 3. år en trykkontrol som erstatning for den indvendige kontrol. Kontrollen skal udføres af en ansvarlig myndighed. Kontrolleret kvalitet CE-mærket i henhold til de gældende EF-direktiver. VITOMAX 300-LW VIESMANN 7

8 Der tages forbehold for tekniske ændringer! Viessmann A/S 2640 Hedehusene Telefon: Telefax: VIESMANN VITOMAX 300-LW

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw VIESMANN VITOALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw Planlægningsvejledning VITOALDENS 222-F Type HAWB-M 222.A26 og A29 Type HAWB 222.A29 Kompakt hybridvarmepumpe Kondenserende gaskedel med

Læs mere

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement med Kondenserende gaskedel Vitodens 200-W Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOSOLAR

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag

Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag BA 4.1 - MRL Pneumatiske drejeaktuatorer Type EB4.1 - EB12.1 SYD dobbeltvirkende Type EB5.1 - EB12.1 SYS enkeltvirkende Eksempler, ikke alle mulige typevarianter er afbildet! Oversættelse af monteringsvejledning

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, Varmt Vand Bilag 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402.

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw [ Jord ] [ Buderus ] Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning Varme er vort element Buderus udnytter energien fuldt ud Velkommen

Læs mere