Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013"

Transkript

1 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Til Grundejerforeningen Nordmarksvænge, Vallensbæk Forslag om at bekæmpe rotter i kloaken i Nordmarksvænge Jeg præciserer hermed mit forslag (fra d. 20/1-2013) om at grundejerforeningen i budgettet for 2013 afsætter kr til bekæmpelse af rotter i kloaken i Nordmarksvænge og efterfølgende at forebygge at rotter igen findes i kloaken. Der forventes ikke at være yderligere udgifter i de kommende år. Der er konstateret adskillige tilfælde af rotters indtrængen i huse på Nordmarksvænge, senest i Rotterne er trængt ind gennem kloaken. Jeg har endnu ikke haft besøg af rotter, men mit forsikringsselskab vil ikke bekoste forebyggelse af rotters eventuelle indtrængen i mit hus, og de hævder at det er den generelle indstilling i branchen. Det er særdeles ubehageligt at få inficeret sit hus med rotter, der lever af kloakens indhold og er kendt som bærere af alskens sygdomme. Hvis rotterne ikke bygger rede i husene (f.eks. på loftet) gnaver de sig ud af kloaken og bygger rede der, og derved ødelægges kloaken. Det vil være en langt større udgift at reparere kloakledningen end det vil være at bekæmpe rotterne. Jeg foreslår derfor vi bekæmper rotterne, der fomentlig findes i vor kloak nu, og forebygger at de kan komme tilbage. Forsøg på at bekæmpe rotterne med gift er ikke hensigtsmæssig, dels fordi rotterne udvikler resistens over for giften, og dels fordi omgivelserne derved vil blive forurenet. Indfangning og/eller aflivning er at foretrække. Derfor foreslås opsætning af fælder og spærrere. 1. Firmaet Wisecon har udviklet en smart fælde, Wisetrap, der dræber rotterne i kloaken, når de passerer (se brochuren s ). Wisecon har efter et konsulentbesøg hos mig udarbejdet et forslag til først bekæmpelse af rotterne og siden forebyggelse af at de kommer tilbage. Det er temmelig dyrt (se side 2 og 7). 2. Spildevandcenter Avedøre I/S ( renser vort spildevand. Vort og Vallensbæks spildevand hører under Ishøj kommune, som sender det til Spildevandscenter Avedøre. Jeg har været til møde på Spildevandscenter Avedøre med driftsassistent Kent Hynne, hvor jeg modtog et tilbud til grundejerforeningen om at indgå i et samarbejde med spildevandscenteret om rottebekæmpelse og efterfølgende forebyggelse i vor kloak. Tilbuddet omfatter at vi indkøber spærrere og centeret står for øvrige udgifter. Dette tilbud synes jeg er meget attraktivt (se side 2 og 3). Der indgår rottespærrere (side 16-19) i en periode og Wisetraps permanent. 1

2 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Oversigt over udgifter ifølge to modtagne forslag til bekæmpelse mm (1) Tilbud på pakkeløsning fra Wisecon (ikke anbefalet) Køb af to Wisetrap-fælder inkl. udstyr 2 Leje af fælder i bekæmpelsesperioden 2 Serviceaftale for de købte wisetrap-fælder 2 I alt for en to årig periode I alt for en toårig periode inkl. moms. Udgift 1. år ( ) inkl. moms Udgift 2. år ( ) (og følgende år) inkl. moms kr kr kr kr kr kr kr (2) Tilbud på pakkeløsning fra Spildevandscenter Avedøre i samarbejde med GRNM (anbefalet) Køb af 20 rottespærrere 6 jf tilbud fra Bygma 3 inkl.moms kr 5 To stk Wisetrap-fælder inkl. udstyr 4 0 kr 1 Serviceaftale for to år på Wisetrap-fælder 4 0 kr 1 I alt for en toårig periode Udgift 1. år ( ) inkl. moms Udgift 2. år ( ) (og følgende år) inkl. moms kr kr 0 kr 1 Spildevandscenter Avedøre påtager sig udgiften 4 2 Se tilbud fra Wisecon side 7-8 og brochure side samt prisblad side 15. Jeg har ekstrapoleret til hele bebyggelsen på s. 8 3 Se tilbud på rottespærrer fra Bygma side Jeg har 1/ modtaget et tilbud fra Bygma på to forskellige rottespærrere, da jeg ikke var sikker på hvilken dimension vi har brug for. Det viser sig vi har brug for spærrere med en diameter på 110 mm. Den koster det samme som den på 100 mm. Jeg regner med at vi kan få samme rabat på 20 med samme diameter, som i det afgivne tilbud. I opstillingen på side 2 har jeg således ganget kr med to og tillagt moms. 4 Se side 3-6 beskrivelse af projektet 5 Se alternativ pris fra StarVVS på kr side 10 6 Se brochure om rotte spærrere fra Nordisk Innovation side Med venlig hilsen Paul Martin Holm, nr d. 2/

3 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Nærmere om forslag fra Spildevandscenter Avedøre til bekæmpelse af rotter og efterfølgende forebyggelse af rotter i Nordmarksvænge Kloaken i Nordmarksvænge opdeles i fem afsnit jf plan med tilhørende kort (side 5 og 6). Bekæmpelsen foregår i et afsnit af gangen. Et afsnit omfatter stikledninger til ca. 20 huse. Der startes i et af vor kloaks to afsnit og længst væk fra hvor vores kloak går på en større kloak uden for Nordmarksvænge. Der opsættes rottespærrere i hver stikledning ind til de enkelte huse og en rottefælde i kloaken under vejbanen i Nordmarksvænge lige nedenfor dette afsnit. I rottefælden registreres hver rotte og besked sendes til Spildevandscenter Avedøre. Hver rotte dræbes og skylles bort i kloaken. Når der ikke længere er rottetrafik ventes en periode, for at sikre at også et nyt kuld rotter, der måtte være på vej, udryddes. Så flyttes rottespærrerne til stikledninger i næste afsnit, der sættes en rottespærre op i stedet for rottefælden (første afsnit), og fælden flyttes til kloaken under vejen og placeres nedenfor dette andet afsnit. Her finder bekæmpelsen så sted indtil der i en periode ikke er konstateret rotter. Sådan fortsættes der i alle fem afsnit. Til slut monteres fælder for enden af Nordmarksvænges to kloakdele. Dermed skulle der ikke være rotter i kloaken og rotter vil være forhindrede i at trænge ind. Der etableres overvågning af de to fælder, så dræbte rotter i fremtiden registreres på Spildevandscenter Avedøre. Bekæmpelsen af rotterne i kloaken vil samlet tage mange måneder, måske mere end et år. Spildevandscenter Avedøre vil stå for bekæmpelsen og driften af den fortsatte forebyggende indsats. Grundejerforeningen indkøber et antal rottespærrer til opsætning i kloakens stikledninger ind til de enkelte huse. Der indkøbes et antal, så rotterne kan bekæmpes i et afsnit af kloaken ad gangen. Det er hensigtsmæssigt med et afsnit med op til 20 rottespærrere ad gangen. Indkøbet af rottespærrerne vil være grundejerforeningens eneste udgift i forbindelse med projektet. 3

4 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Nordmarksvænges kloak Se kortene side 5 og 6. Kloakbrøndene er markeret sådan: Grønne ringe med gult centrum er private brønde, hvor rottespærrere opsættes i en periode. Røde ringe er andre brønde Store røde ringe med rødt centrum er brønde, hvor rottefælder opsættes i en periode og derefter rottespærrere i en periode. I de yderste brønde forbliver rottefælder permanent efter bekæmpelsesperioden. Kloak beliggende nord for rundkørslen i Nordmarksvænge kloaken er tilsluttet hovedkloaken i Vallensbæk Torvevej Nordlige afsnit (gråt felt på kortet): 20 spærrere Sydlige afsnit (gult felt på kortet): 17 spærrere Kloak beliggende syd for rundkørslen kloaken er tilsluttet hovedkloak syd for Nordmarksvænge Nordligste afsnit (blåt felt på kortet): 19 spærrere Næstsydligste afsnit (brunt felt på kortet): 20 spærrere Sydligste afsnit (gråt felt på kortet): 7 spærrere 4

5 BlomInfo og KMS Rottebekæmpelse Nordmarksvænge nord Etapeinddeling af rottebekæmpelse. Grøn cirkel med gul: Privat opsat rottespærre. Udskrevet af: KHY Dato: Målestoksforhold: 1:1000

6 BlomInfo og KMS Rottebekæmpelse Nordmarksvænge syd Etapeinddeling af rottebekæmpelse. Grøncirkel m. gul: Privat opsat rottespærre. Udskrevet af: KHY Dato: Målestoksforhold: 1:1200

7 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Tilbud fra Wisecon Kære Paul Martin Holm Vi har nu gennemgået de tilsendte kloaktegninger, over Nordmarksvænge 12, 2625 Vallensbæk. Vi har følgende forslag og tilbud: Metode: 1. Området beskyttes i de 2 skelbrønde, b8 73 og b7 51. Dette gøres med 2 stationære WiseTrap fælder, str. 160 mm., som for lukker tilgangen af nye rotter. 2. Der foretages en sektioneret bekæmpelse. Til området, afgrænset med mørk blå, skal bruges 5 stk WiseTrap, som lejes i bekæmpelsesperioden. En fælde skal typisk sidde 2-3 måneder. Når der ikke er flere rotter, melder fælderne selv tilbage. Til det Turkis område skal bruges 11 stk. WiseTrap, der ligeledes lejes i bekæmpelsesperioden Økonomi: Køb af 2 stk. 160 mm. WiseTrap incl. udstyr á kr ,- Kr ,- Leje af bekæmpelsesfælder, incl. opsætning, service og overvågning. Pr. brønd i hele bekæmpelsesperioden. kr ,- Blåt område 5 X 3.850, ,- Turkis område 11 X 3.850, ,- Kr. Kr. Til de 2 stationære fælder tilbydes 3-årig serviceaftale på følgende vilkår: 1. Serviceaftale: Indeholder batteriskift og funktionstjek. pr. måned pr. fælde, kr. 295,- 2. Drift og serviceaftale. Indeholder batteriskift, funktionstjek og fuld garanti for alle reperationer pr. fælde pr. måned kr. 395,- Jeg håber i vil gøre nytte af dette tilbud, så Nordmarksvænge fremover vil være et rottefrit område. Dette vil være til gavn for beboerne, og give en fremtidig besparelse på renovation af kloaksystemet. Såfremt der er spørgsmål, eller behov for en uddybende præsentation af dette projekt, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig for dette. Med venlig hilsen / Best regards Per Sørensen Salgschef WiseCon A/S Skovgaardsvej 25, DK 3200 Helsinge, Tlf : , Mobil:

8 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 PMHs beregning på grundlag af Wisecons tilbud Wisecon giver tilbud på det nordlige område (nord for rundkørslen). Her beregnes prisen for hele Nordmarksvænge. Køb af 4 i stedet for 2 fælder: kr. Leje af fælder: 5 x x 3850 = kr for de = 37 private kloakbrønde Det sydlige område er lidt større, og ekstrapoleret beregnes: = 46 private brønde 46/37 = 1,24 x kr = kr I alt leje af fælder: kr Serviceaftale og drift beregnes til: Nordlige område kr/md/fælde koster i 1 år for to fælder: 690 kr x 12 x 2 = kr Sydlige område anslås at koste det samme, kr. I alt service og drift: kr/år Disse beløb er anført på side 2. 8

9

10 niversal Rottespærer til både Ø100 Beton & Ø110 PVC - Køb her af 2 02/03/ :41 Antal Varenummer: Leveringstid: Vægt Fragt: dage dage 1,2 kg Pris 65 kr. TX11 universal Rottespærer til Ø100 Beton & Ø110 PVC Et af markedets bedste Rottestop til inspektionsbrønde som passe både til Ø100 beton og Ø110 PVC Her ses installations video fra youtube: Kopier adressen og sæt ind i nyt vindue Rottespærren er udstyret med 2 seperate vendbare spjæld, således at den kan monteres i både tilløbs- og afløbssiden. Klapperne er udstyret med knivskarpe tagger som rotterne vil skære sig kraftig på, ved bare forsøg på at komme forbi. Der er ingen form for låse system imellem de 2 klapper, hvilket giver et driftssikkert kloak system med minimal risiko for tilstopning. Sider består af formstøbt nylon PA6 50 %GF og 50 % glasfiber, som rotterne ikke kan bide sig igennem. I brønde med større dybte end 1 meter, kan rottespærren monteres med en montage stang på 1 meter. (se relaterede varer) Er 1 meter ikke nok kan et forlængerstykker også tilkøbes Ved montage presses siderne sammen og låses af montage stangen, Rottespærren føres ind i rør og montage stangen drejes af. Når montagestange fjernes udviger rottespærren sig så den sidder i hårdt spænd i røret. Montagestang følger ikke med

11 WiseTrap Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Når rottens bevægelse og kropsvarme registreres, aktiveres fælden, der udskyder et bundt spyd med stor kraft. Spydene er designet til at knække rottens knogler, uden at gå gennem pelsen. Rotten aflives hurtigt og smertefrit og skylles ud med kloakvandet. Spydene trækkes op i igen, og fælden er funktionsklar. WiseTrap påvirker ikke flowet i kloakken. Fuld og uhindret gennemgang for kamerainspektion og spuling af kloakken, uden det er nødvendigt at slukke eller afmontere fælden. WiseTrap DK

12 WiseTrap Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad Rørdiameter Alle typer Ø110, Ø160, Ø200 og Ø mm. Plastskærm: Længden på plastskærme til montage i kloakrøret. WiseTrap 110: 297 mm WiseTrap 160: 294 mm * 347 mm, standard WiseTrap 200: 294 mm * 364 mm, standard WiseTrap 250: 340 mm, standard * Anvendes hvor der ikke er plads til standard skærmen. Styring: Elektronisk fuldautomatisk styring. Displayinformation bl.a.: Batteriniveau Antal skud siden batteriskift Antal driftstimer siden batteriskift Temperatur Sensor følsomhed Rapporterings intervaller Datatransmission: Via sms / GPRS samt transmitteres informationer bl.a.: Brønd: Alle typer fra Ø315 mm. Ubegrænset dybde. Se datablad: Montageudstyr og tilbehør. Kabel: Fastmonteret kabel mellem styring og fælde. Standardlængde 5,5 meter. Anden længde leveres som specialvare. Sensorer: Fælde: 2 stk. kombinerede varme- og bevægelsessensorer og 1 stk. lyssensorer. Styring: 1 stk. lyssensor Hvis der ikke registreres rotter i 10 døgn Ved lav batteriniveau Ved driftsforstyrrelse Ved overflow af brønden Skudstatistik Temperatur Justering af sensor følsomhed Justering af rapporterings intervaller GPS placering Nulstilling af skud tæller Til og frakobling af niveau alarm Fældeadministration: Med WisePlan Fældestyring opnås en optimal styring af fældernes drift. Strømforsyning: WiseTrap 1: 12 V batteri WiseTrap 2: 220 V / 12 V strømforsyning Batteri kapacitet: Ca. 3 måneders stand-by tid skud.

13 Plast materiale: PVC, PP, PA. Alle typer kan tåle den påvirkning der opstår i en alm. kloak. Fælden kan tåle et vandsøjletryk på op til 8 m. Montage: WiseTrap kloakfælde monteres af én person fra jordoverfladen direkte i kloakrøret med montagestangen. Styringen placeres på en bøjlestang umiddelbart under brønddækslet og betjenes fra jordoverfladen. Kalibrering: Ved opstart registrerer fælden afstanden til brøndens bund, og justerer spydenes fremføring, så der bliver 5 mm mellem brøndbund og spydspids. Montagen er detaljeret bestrevet i WiseTrap monteringsvejledningen. Fældekonstruktion: Vandtæt kabinet. Spyd rengøres ved optrækning. Sikkerhed: Man skal altid udvise stor agtpågivenhed ved håndtering af fælden. Den arbejder med stor kraft, og er derfor sikret på en række områder: Fælden desarmeres omgående ved lyspå- virkning. Både fælde og styring er udstyret med lyssensorer. Ved kamerainspektion desarmerer lys- følerne fælden. Ved kloakspuling er fælden inaktiv grun- det manglende varmeregistrering. Niveau Alarm: WiseTrap registrerer for høj vandstand i kloakbrøden og alarmerer herom pr. sms og .

14 WiseTrap Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad Miljø: Fælden er selvtømmende og fungerer fuldautomatisk, uden at personer kommer i berøring med den eller med rotterne. Døde rotter glider med kloakvandet til rensningsanlægget og nedbrydes biologisk. Styringsenhed Der anvendes ingen gift eller lokkemad. 392 Bestillingsinformation: Ved køb specificeres: Fældetype - jf. nedestående Hanger - se datablad Montageudstyr Batteri - se datablad Tilbehør Husk evt. montagestang, ekstra batterier og batterilader. Driftsmanual: Medleveres alle fælder. Fældeenhed 255 B1 203 Patentnr.: PA PCT/DK2007/ PCT/EP2008/ PCT/EP2008/ / BA H1 H2 H3 B2 B3 Rør Ø - Skærmlængde WiseTrap 1 12 V Varenr. WiseTrap V Note (medmindre Note andet (medmindre er specificeret): andet er specificeret): Denne tegning er Denne fortrolig. tegning Den er må fortrolig. ikke kopieres Den må uden ikke skriftlig kopieres tilladelse, uden skriftlig og leverandøren tilladelse, og skal leverandør tilbagele Generel DS 2768 Generel DS 2768 tolerance: ISO 2768 tolerance: ISO 2768 Mål, mm Hovedmålforhold: Hovedmålforhold: Materiale 1:10 1:10 B1 B2 B3 H1 H2 H3 Emne:...Intelligent Sewer...Intelligent Control Sewer Control Generel DS 58 Generel DS 58 overflade: ISO 1302 overflade: ISO 1302 WiseTrap mm Ø125 Ø kg WiseTrap mm** Ø125 Ø Materiale Emne: Vægt* Identifikationsnr.: Identifikationsnr.: WiseCon Aps. WiseCon Aps. Tegnings nr.: Tegnings nr.: Skovgårdsvej 25, DK-3200 Skovgårdsvej Helsinge 25, DK-3200 Helsinge Tlf Tlf. Fax: Fax: WiseTrap mm Ø125 Ø WiseTrap mm** Ø125 Ø WiseTrap mm Ø125 Ø WiseTrap mm flex Ø125 ø kg 8 kg 9 kg Volume: Vægt: * Excl. batteri og hanger **Anvendes hvor der ikke er plads til standardskærmen WiseCon A/S Skovgaardsvej 25 DK-3200 Helsinge Tel.: Fax:

15 Indkøbsordre Firma : Adresse : Postnummer : By : Tlf. : SE/CVR-nr : EAN-nr: Kontaktperson : Sendes til telefax: eller på Når fælden er opretet på WisePlan, vil De med brev modtage informationer med brugernavn og adgangskode til WisePlan. Køber data: Firma : Adresse : Postnummer : By : Tlf. : SE/CVR-nr : EAN-nr: Kontaktperson : *Mobil nr. : * * Skal udfyldes Benyt ovenstående som leveringsadresse Leveringsadresse: Firma : Adresse : Postnummer : By : Tlf. : Kontaktperson : Mobil nr. : Fælder og kamera - excl. hanger og batteri. Vejl. uds.pris pr. stk, excl. moms Antal Betegnelse Ø rør Skærmlængde Varenummer DKK stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V FLEX ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V FLEX ,- stk WiseTrap pipe, 12 V ,- stk WiseTrap pipe, 220 V ,- stk WiseCam 1, 12 V ,- stk 1 års mobilabonnement 250,- Montageudstyr og tilbehør. Vejl. uds.pris pr. stk excl. moms Antal Betegnelse Varenummer DKK stk Hanger til brønd Ø mm ,- stk Hanger til brønd Ø mm ,- stk Montagestang, unit ,- stk Montagestang, flex ,- stk Connector til montagestang ,- stk Connector til flexmontagestang ,- stk WiseCam hanger ,- stk Montagestang med krog ,- stk Forlængerstykke til montagestang ,- Dato og underskrift WiseCon A/S Skovgaardsvej 25 DK-3200 Helsinge Danske Bank : Regnr:4845 Kontonr: Tel.: Fax: stk Batteri, 12V/33Ah ,- stk Batterilader ,- stk Ekstra WiseCam hukommelseskort ,- stk Transportboks til WiseTrap ,- Husk at bestille batteri og hanger til fælder og kamera Bestilling iht WiseCon s gældende salgs- og leveringsbetinger CB 14. december AM

16 Nordisk Innovation Innovative mind Va-godkendt Patenteret Dansk produceret Med aftageligt vendbart spjæld Alle dele i syrefast rustfri stål AISI 316 Passer i alle former for rense & inspektionsbrønde Lagerføres i dimensionerne: Ø100/110mm - Ø150/160mm & Ø200mm samt til strømpeforet rør i Ø110, Ø160 & Ø200mm VA 2.99/19953 Effektiv beskyttelse mod rotter

17 Nordisk Innovation Innovative mind Spjældenes virkemåde Spjæld-systemet består af 2 separate spjæld op hængt på hver sin aksel. Der er ingen låse system imellem de 2 spjæld hvilket giver et driftssikkert kloak system med minimal risiko for tilstopning. Når rotten forsøger at forcere rottespærren, griber tænderne fat i rotten og vil virke som en kile imellem rotten og rørets bund, på grund af spjældets unikke form. Jo mere rotten presser på, jo større tryk vil der blive fra tænderne imod rotten. Spjældene er testet og VA-godkendt på Teknologisk Institut i Taastrup. Eneste rottespærre som kan monteres både i afløbs- og tilløbssiden via det unikke patenterede vendbare spjæld-system. Løse spjæld kan tilkøbes. Effektiv beskyttelse mod rotter

18 Nordisk Innovation Innovative mind Model TX11 montering af spjæld Pil på rottespærre Pil på montage plade Skal rottespærren monteres i afløbssiden, skal pilen på rottespærren samt pilen på montage pladen vende i samme retning. Skal rottespærren monteres i tilløbssiden skal pilen på rottespærren samt pilen på Montage-pladen vende modsat hinanden. Montering af rottespærrer/fælder i afløbsinstallationer inden for det autoriserede område, skal udføres af virksomheder med autorisation som kloakmester. Effektiv beskyttelse mod rotter

19 Nordisk Innovation Innovative mind Model TX11 produceres i 7 dimensioner TX11 Ø100/110 universal Vvs nr. TX11 Ø150/160 universal Vvs nr. TX11 Ø200 universal, Pvc glatte rør Vvs nr. TX11 Ø200 Beton universal Vvs nr. TX11 Ø100/110 universal Til strømpeforing Vvs nr. Indv. Rørmål Ø94-Ø99mm TX11 Ø150/160 universal Til strømpeforing Vvs nr. Indv. Rørmål Ø mm TX11 Ø200 universal Til strømpeforing Pvc Vvs nr. Indv. Rørmål Ø mm Rottespærre TX11, et sikkert valg Effektiv beskyttelse mod rotter

WiseTrap. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad. Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret.

WiseTrap. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad. Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Når rottens bevægelse og kropsvarme registreres, aktiveres fælden, der udskyder et bundt spyd med

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang WiseTrap Generation 1 Driftsmanual Fældetop Hanger Guiderør Montagegaffel Plastskærm Connector Montagestang Håndtag Display Lyssensor Styreboks Fire / manuel ned Stop / menuvalg Stop menuvalg Run / manuel

Læs mere

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller.

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Løsningen indendørs og udendørs Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og

Læs mere

WiseTrap Generation 2 Driftsmanual

WiseTrap Generation 2 Driftsmanual Fældetop WiseTrap Generation 2 Driftsmanual Hanger Guiderør Montagestang Connector Montagegaffel Plastskærm 1 Håndtag Display Lyssensor Fire / manuel ned Stop / menuvalg Run / manuel op Antenne for modem

Læs mere

ROTTESPÆRRE TX11 STOPPER ROTTERNE FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRRE TX11 STOPPER ROTTERNE FØR DE GØR SKADE PRODUKTKATALOG ROTTESPÆRRE TX11 STOPPER ROTTERNE FØR DE GØR SKADE - PATENTERET SPJÆLD-SYSTEM - - ENKEL, SIKKER OG HURTIG MONTERING JUSTERBAR INDSTILLING AF SPJÆLDENDE - FUNKTION - - - 4 DIMENSIONSMÅLER

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control Et rottefrit miljø for alle Rotteplagen i Danmark har været stigende de seneste årtier. Rotter spreder smitte og

Læs mere

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15 Spildevandsårsmøde BR 15 BR 15.pdf Konsekvenser af BR15: Rottespærre i alle nye afløbsinstallationer Alle dræn skal pumpes. Alle installationer under terrændæk sikres mod opstuvning. Er alle materialer

Læs mere

WiseTrap. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseTrap. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseTrap Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - June 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseTrap på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseTrap...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE

FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE BEKÆMPELSE FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE Miljøet er i fokus når skadedyr skal bekæmpes. Det handler om at tage ansvar. Det handler om sikker håndtering af bekæmpelsen i forhold til miljøet. Lovgivningen

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat H.F. Hansen Maskinfabrik ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat H.F. Hansen Maskinfabrik ApS Prøvning af rottespærre fabrikat H.F. Hansen Maskinfabrik ApS Prøvningsrapport Sagsnummer: 252364 Udført for: H.F. Hansen Maskinfabrik ApS Elsenbakken 3 3600 Frederikssund Emneord: Afløbssystemer, rottestop,

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018 Fax: 8724 7018 www.scancover.dk. solutions for water, drainage and sewerage systems

Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018 Fax: 8724 7018 www.scancover.dk. solutions for water, drainage and sewerage systems sealing Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018 Fax: 8724 7018 www.scancover.dk solutions for water, drainage and sewerage systems hvem ER vi... ScanCover et ungt, dynamisk og professionelt firma,

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat JAFO A.B.

Prøvning af rottespærre fabrikat JAFO A.B. Prøvning af rottespærre fabrikat JAFO A.B. Prøvningsrapport Sagsnummer: 338185 Udført for: JAFO A.B. Box 4056 SE-227 21, Lund Sverige Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre Udført af: Teknologisk

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseCam Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 1 - April 2016 1 Indholdsfortegnelse Opsætning af WiseCam...3 Opstart...3 Klargøring af WiseCam...3 Start WiseCam...3 Planlæg

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control Et rottefrit miljø for alle Mus- og rotteplagen har været stigende de seneste årtier. Rotter og mus spreder smitte

Læs mere

Uni seals. sealing solutions for water, drainage and sewerage systems. Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018. Fax: 8724 7018 www.uni-seals.

Uni seals. sealing solutions for water, drainage and sewerage systems. Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018. Fax: 8724 7018 www.uni-seals. sealing solutions for water, drainage and sewerage systems Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018. Fax: 8724 7018 www.uni-seals.dk hvem ER vi... Uni-SealS et ungt, dynamisk og professionelt firma,

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk 04-07-07 1 Monteringsvejledning KEN

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber ARCA vægskabe NYHED Moderne og robust design i Polycarbonat Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber Fibox ARCA Fibox ARCA 100 % korrosionsfri vægskabe til hårde og krævende miljøer Enestående

Læs mere

Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 Skovlund Ansager Hallen. Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer.

Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 Skovlund Ansager Hallen. Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer. From: Jørgen Trap Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 To: Skovlund Ansager Hallen Subject: Samlede tilbud Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer. Den samlede

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Outdoor OUTDOOR CABINETS

Outdoor OUTDOOR CABINETS Teknikskabe Vejskabe Denne serie teknikskabe er skabt til alle former for udendørs installationer. Teknikskabet kan eksempelvis anvendes til styringer, byggestrøm, målere og pumpestationer. Skabet er særdeles

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseBox Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - May 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseBox på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseBox...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

2 Purus Line et design der ses

2 Purus Line et design der ses 3. UDGAVE Purus Line & Purus Corner Et design der ses Funktioner du kan stole på Frihed i indretningen Største vandtæthed ved montering Nu også ekstra lav byggehøjde 2 Purus Line et design der ses PURUS

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

IONOX Prisliste Version: 1. marts 2013

IONOX Prisliste Version: 1. marts 2013 Ionox Prisliste side 2 Kære kunde Priskataloget er udarbejdet i marts 2013 og indeholder AB Cool A/S samlede produkt program fra IONOX. Da produktprogrammet til stadighed tilpasses til kundernes behov,

Læs mere

Wise-I. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 6 - Maj 2016 1 Indholdsfortegnelse Runningmode og servicemode...3 Opsætning af system...3 Tilslutning og oprettelse af Master...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Pris- og produktkatalog, december Kapslinger Teknikskabe Flexi-Line

Pris- og produktkatalog, december Kapslinger Teknikskabe Flexi-Line - og produktkatalog, december 2016 Kapslinger Teknikskabe en letvægter med mange muligheder Teknikskabe er et robust og fleksibelt kapslingssystem, der er udviklet på basis af mange års erfaring og know-how.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Indhold Sortiment Prisliste Side Uponor Spildevandssystemer... 5-32 Uponor Brøndsystemer... 33-54 Uponor Regnvandssystemer... 55-72 Uponor Trykrørssystemer...

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Skelbrønd før kloakfornyelse 1 VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvad er en skelbrønd? > Tilskud til skelbrønd? > Fakta om skelbrønde nye veje for vandet 2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 3 Du skal som grundejer

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Med Fokus på Fremtiden

Med Fokus på Fremtiden Med Fokus på Fremtiden Din guide til MJ Vision videoovervågning i HD Tlf.: +45 70 20 82 12 Email.: Info@mjvision.dk Web.: www.mjvision.dk Hvorfor vælge? Herunder en guide 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvad er Økonomi

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

NoteCart Tablet TABLET

NoteCart Tablet TABLET NoteCart Tablet TABLET TABLET NoteCart Supreme Tablet 16 NoteCart med plads til 16 Tablets Bemærk Maks str. på tablet 18,5 cm x 35 cm inkl. strømudtag Dansk designet mobilt kabinet til opbevaring af tablets

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmentally friendly rodent control WiseCon konceptet WiseCons koncept og produktsortiment spænder bredt. Det er en unik totalløsning til at forebygge,

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Reca Skæreskiver Køb 5 pakker skæreskiver/ skrubskiver og få en Lyn spændemøtrik med i købet.

Reca Skæreskiver Køb 5 pakker skæreskiver/ skrubskiver og få en Lyn spændemøtrik med i købet. 4 / 2015 Reca Skæreskiver Køb 5 pakker skæreskiver/ skrubskiver og få en Lyn spændemøtrik med i købet. Artikel nr. Type Ø mm Antal / pk. Pris / stk. 0670 016 125 Reca F1/i til rustfri 1,0 mm 125 25 7,95

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Tilpasset det nordis. Scroll kompressor / Danmarkspumpen - en pakkeløsning.

Tilpasset det nordis. Scroll kompressor / Danmarkspumpen - en pakkeløsning. Ideel til næsten alle Tilpasset det nordis Indedel med lavt/s Luftrensning med S 10 års Allergi Alleru Scroll kompressor / Keramiske lejer for Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere