Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013"

Transkript

1 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Til Grundejerforeningen Nordmarksvænge, Vallensbæk Forslag om at bekæmpe rotter i kloaken i Nordmarksvænge Jeg præciserer hermed mit forslag (fra d. 20/1-2013) om at grundejerforeningen i budgettet for 2013 afsætter kr til bekæmpelse af rotter i kloaken i Nordmarksvænge og efterfølgende at forebygge at rotter igen findes i kloaken. Der forventes ikke at være yderligere udgifter i de kommende år. Der er konstateret adskillige tilfælde af rotters indtrængen i huse på Nordmarksvænge, senest i Rotterne er trængt ind gennem kloaken. Jeg har endnu ikke haft besøg af rotter, men mit forsikringsselskab vil ikke bekoste forebyggelse af rotters eventuelle indtrængen i mit hus, og de hævder at det er den generelle indstilling i branchen. Det er særdeles ubehageligt at få inficeret sit hus med rotter, der lever af kloakens indhold og er kendt som bærere af alskens sygdomme. Hvis rotterne ikke bygger rede i husene (f.eks. på loftet) gnaver de sig ud af kloaken og bygger rede der, og derved ødelægges kloaken. Det vil være en langt større udgift at reparere kloakledningen end det vil være at bekæmpe rotterne. Jeg foreslår derfor vi bekæmper rotterne, der fomentlig findes i vor kloak nu, og forebygger at de kan komme tilbage. Forsøg på at bekæmpe rotterne med gift er ikke hensigtsmæssig, dels fordi rotterne udvikler resistens over for giften, og dels fordi omgivelserne derved vil blive forurenet. Indfangning og/eller aflivning er at foretrække. Derfor foreslås opsætning af fælder og spærrere. 1. Firmaet Wisecon har udviklet en smart fælde, Wisetrap, der dræber rotterne i kloaken, når de passerer (se brochuren s ). Wisecon har efter et konsulentbesøg hos mig udarbejdet et forslag til først bekæmpelse af rotterne og siden forebyggelse af at de kommer tilbage. Det er temmelig dyrt (se side 2 og 7). 2. Spildevandcenter Avedøre I/S (www.spildevandscenter.dk) renser vort spildevand. Vort og Vallensbæks spildevand hører under Ishøj kommune, som sender det til Spildevandscenter Avedøre. Jeg har været til møde på Spildevandscenter Avedøre med driftsassistent Kent Hynne, hvor jeg modtog et tilbud til grundejerforeningen om at indgå i et samarbejde med spildevandscenteret om rottebekæmpelse og efterfølgende forebyggelse i vor kloak. Tilbuddet omfatter at vi indkøber spærrere og centeret står for øvrige udgifter. Dette tilbud synes jeg er meget attraktivt (se side 2 og 3). Der indgår rottespærrere (side 16-19) i en periode og Wisetraps permanent. 1

2 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Oversigt over udgifter ifølge to modtagne forslag til bekæmpelse mm (1) Tilbud på pakkeløsning fra Wisecon (ikke anbefalet) Køb af to Wisetrap-fælder inkl. udstyr 2 Leje af fælder i bekæmpelsesperioden 2 Serviceaftale for de købte wisetrap-fælder 2 I alt for en to årig periode I alt for en toårig periode inkl. moms. Udgift 1. år ( ) inkl. moms Udgift 2. år ( ) (og følgende år) inkl. moms kr kr kr kr kr kr kr (2) Tilbud på pakkeløsning fra Spildevandscenter Avedøre i samarbejde med GRNM (anbefalet) Køb af 20 rottespærrere 6 jf tilbud fra Bygma 3 inkl.moms kr 5 To stk Wisetrap-fælder inkl. udstyr 4 0 kr 1 Serviceaftale for to år på Wisetrap-fælder 4 0 kr 1 I alt for en toårig periode Udgift 1. år ( ) inkl. moms Udgift 2. år ( ) (og følgende år) inkl. moms kr kr 0 kr 1 Spildevandscenter Avedøre påtager sig udgiften 4 2 Se tilbud fra Wisecon side 7-8 og brochure side samt prisblad side 15. Jeg har ekstrapoleret til hele bebyggelsen på s. 8 3 Se tilbud på rottespærrer fra Bygma side Jeg har 1/ modtaget et tilbud fra Bygma på to forskellige rottespærrere, da jeg ikke var sikker på hvilken dimension vi har brug for. Det viser sig vi har brug for spærrere med en diameter på 110 mm. Den koster det samme som den på 100 mm. Jeg regner med at vi kan få samme rabat på 20 med samme diameter, som i det afgivne tilbud. I opstillingen på side 2 har jeg således ganget kr med to og tillagt moms. 4 Se side 3-6 beskrivelse af projektet 5 Se alternativ pris fra StarVVS på kr side 10 6 Se brochure om rotte spærrere fra Nordisk Innovation side Med venlig hilsen Paul Martin Holm, nr d. 2/

3 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Nærmere om forslag fra Spildevandscenter Avedøre til bekæmpelse af rotter og efterfølgende forebyggelse af rotter i Nordmarksvænge Kloaken i Nordmarksvænge opdeles i fem afsnit jf plan med tilhørende kort (side 5 og 6). Bekæmpelsen foregår i et afsnit af gangen. Et afsnit omfatter stikledninger til ca. 20 huse. Der startes i et af vor kloaks to afsnit og længst væk fra hvor vores kloak går på en større kloak uden for Nordmarksvænge. Der opsættes rottespærrere i hver stikledning ind til de enkelte huse og en rottefælde i kloaken under vejbanen i Nordmarksvænge lige nedenfor dette afsnit. I rottefælden registreres hver rotte og besked sendes til Spildevandscenter Avedøre. Hver rotte dræbes og skylles bort i kloaken. Når der ikke længere er rottetrafik ventes en periode, for at sikre at også et nyt kuld rotter, der måtte være på vej, udryddes. Så flyttes rottespærrerne til stikledninger i næste afsnit, der sættes en rottespærre op i stedet for rottefælden (første afsnit), og fælden flyttes til kloaken under vejen og placeres nedenfor dette andet afsnit. Her finder bekæmpelsen så sted indtil der i en periode ikke er konstateret rotter. Sådan fortsættes der i alle fem afsnit. Til slut monteres fælder for enden af Nordmarksvænges to kloakdele. Dermed skulle der ikke være rotter i kloaken og rotter vil være forhindrede i at trænge ind. Der etableres overvågning af de to fælder, så dræbte rotter i fremtiden registreres på Spildevandscenter Avedøre. Bekæmpelsen af rotterne i kloaken vil samlet tage mange måneder, måske mere end et år. Spildevandscenter Avedøre vil stå for bekæmpelsen og driften af den fortsatte forebyggende indsats. Grundejerforeningen indkøber et antal rottespærrer til opsætning i kloakens stikledninger ind til de enkelte huse. Der indkøbes et antal, så rotterne kan bekæmpes i et afsnit af kloaken ad gangen. Det er hensigtsmæssigt med et afsnit med op til 20 rottespærrere ad gangen. Indkøbet af rottespærrerne vil være grundejerforeningens eneste udgift i forbindelse med projektet. 3

4 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Nordmarksvænges kloak Se kortene side 5 og 6. Kloakbrøndene er markeret sådan: Grønne ringe med gult centrum er private brønde, hvor rottespærrere opsættes i en periode. Røde ringe er andre brønde Store røde ringe med rødt centrum er brønde, hvor rottefælder opsættes i en periode og derefter rottespærrere i en periode. I de yderste brønde forbliver rottefælder permanent efter bekæmpelsesperioden. Kloak beliggende nord for rundkørslen i Nordmarksvænge kloaken er tilsluttet hovedkloaken i Vallensbæk Torvevej Nordlige afsnit (gråt felt på kortet): 20 spærrere Sydlige afsnit (gult felt på kortet): 17 spærrere Kloak beliggende syd for rundkørslen kloaken er tilsluttet hovedkloak syd for Nordmarksvænge Nordligste afsnit (blåt felt på kortet): 19 spærrere Næstsydligste afsnit (brunt felt på kortet): 20 spærrere Sydligste afsnit (gråt felt på kortet): 7 spærrere 4

5 BlomInfo og KMS Rottebekæmpelse Nordmarksvænge nord Etapeinddeling af rottebekæmpelse. Grøn cirkel med gul: Privat opsat rottespærre. Udskrevet af: KHY Dato: Målestoksforhold: 1:1000

6 BlomInfo og KMS Rottebekæmpelse Nordmarksvænge syd Etapeinddeling af rottebekæmpelse. Grøncirkel m. gul: Privat opsat rottespærre. Udskrevet af: KHY Dato: Målestoksforhold: 1:1200

7 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Tilbud fra Wisecon Kære Paul Martin Holm Vi har nu gennemgået de tilsendte kloaktegninger, over Nordmarksvænge 12, 2625 Vallensbæk. Vi har følgende forslag og tilbud: Metode: 1. Området beskyttes i de 2 skelbrønde, b8 73 og b7 51. Dette gøres med 2 stationære WiseTrap fælder, str. 160 mm., som for lukker tilgangen af nye rotter. 2. Der foretages en sektioneret bekæmpelse. Til området, afgrænset med mørk blå, skal bruges 5 stk WiseTrap, som lejes i bekæmpelsesperioden. En fælde skal typisk sidde 2-3 måneder. Når der ikke er flere rotter, melder fælderne selv tilbage. Til det Turkis område skal bruges 11 stk. WiseTrap, der ligeledes lejes i bekæmpelsesperioden Økonomi: Køb af 2 stk. 160 mm. WiseTrap incl. udstyr á kr ,- Kr ,- Leje af bekæmpelsesfælder, incl. opsætning, service og overvågning. Pr. brønd i hele bekæmpelsesperioden. kr ,- Blåt område 5 X 3.850, ,- Turkis område 11 X 3.850, ,- Kr. Kr. Til de 2 stationære fælder tilbydes 3-årig serviceaftale på følgende vilkår: 1. Serviceaftale: Indeholder batteriskift og funktionstjek. pr. måned pr. fælde, kr. 295,- 2. Drift og serviceaftale. Indeholder batteriskift, funktionstjek og fuld garanti for alle reperationer pr. fælde pr. måned kr. 395,- Jeg håber i vil gøre nytte af dette tilbud, så Nordmarksvænge fremover vil være et rottefrit område. Dette vil være til gavn for beboerne, og give en fremtidig besparelse på renovation af kloaksystemet. Såfremt der er spørgsmål, eller behov for en uddybende præsentation af dette projekt, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig for dette. Med venlig hilsen / Best regards Per Sørensen Salgschef WiseCon A/S Skovgaardsvej 25, DK 3200 Helsinge, Tlf : , Mobil:

8 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 PMHs beregning på grundlag af Wisecons tilbud Wisecon giver tilbud på det nordlige område (nord for rundkørslen). Her beregnes prisen for hele Nordmarksvænge. Køb af 4 i stedet for 2 fælder: kr. Leje af fælder: 5 x x 3850 = kr for de = 37 private kloakbrønde Det sydlige område er lidt større, og ekstrapoleret beregnes: = 46 private brønde 46/37 = 1,24 x kr = kr I alt leje af fælder: kr Serviceaftale og drift beregnes til: Nordlige område kr/md/fælde koster i 1 år for to fælder: 690 kr x 12 x 2 = kr Sydlige område anslås at koste det samme, kr. I alt service og drift: kr/år Disse beløb er anført på side 2. 8

9

10 niversal Rottespærer til både Ø100 Beton & Ø110 PVC - Køb her af 2 02/03/ :41 Antal Varenummer: Leveringstid: Vægt Fragt: dage dage 1,2 kg Pris 65 kr. TX11 universal Rottespærer til Ø100 Beton & Ø110 PVC Et af markedets bedste Rottestop til inspektionsbrønde som passe både til Ø100 beton og Ø110 PVC Her ses installations video fra youtube: Kopier adressen og sæt ind i nyt vindue Rottespærren er udstyret med 2 seperate vendbare spjæld, således at den kan monteres i både tilløbs- og afløbssiden. Klapperne er udstyret med knivskarpe tagger som rotterne vil skære sig kraftig på, ved bare forsøg på at komme forbi. Der er ingen form for låse system imellem de 2 klapper, hvilket giver et driftssikkert kloak system med minimal risiko for tilstopning. Sider består af formstøbt nylon PA6 50 %GF og 50 % glasfiber, som rotterne ikke kan bide sig igennem. I brønde med større dybte end 1 meter, kan rottespærren monteres med en montage stang på 1 meter. (se relaterede varer) Er 1 meter ikke nok kan et forlængerstykker også tilkøbes Ved montage presses siderne sammen og låses af montage stangen, Rottespærren føres ind i rør og montage stangen drejes af. Når montagestange fjernes udviger rottespærren sig så den sidder i hårdt spænd i røret. Montagestang følger ikke med

11 WiseTrap Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Når rottens bevægelse og kropsvarme registreres, aktiveres fælden, der udskyder et bundt spyd med stor kraft. Spydene er designet til at knække rottens knogler, uden at gå gennem pelsen. Rotten aflives hurtigt og smertefrit og skylles ud med kloakvandet. Spydene trækkes op i igen, og fælden er funktionsklar. WiseTrap påvirker ikke flowet i kloakken. Fuld og uhindret gennemgang for kamerainspektion og spuling af kloakken, uden det er nødvendigt at slukke eller afmontere fælden. WiseTrap DK

12 WiseTrap Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad Rørdiameter Alle typer Ø110, Ø160, Ø200 og Ø mm. Plastskærm: Længden på plastskærme til montage i kloakrøret. WiseTrap 110: 297 mm WiseTrap 160: 294 mm * 347 mm, standard WiseTrap 200: 294 mm * 364 mm, standard WiseTrap 250: 340 mm, standard * Anvendes hvor der ikke er plads til standard skærmen. Styring: Elektronisk fuldautomatisk styring. Displayinformation bl.a.: Batteriniveau Antal skud siden batteriskift Antal driftstimer siden batteriskift Temperatur Sensor følsomhed Rapporterings intervaller Datatransmission: Via sms / GPRS samt transmitteres informationer bl.a.: Brønd: Alle typer fra Ø315 mm. Ubegrænset dybde. Se datablad: Montageudstyr og tilbehør. Kabel: Fastmonteret kabel mellem styring og fælde. Standardlængde 5,5 meter. Anden længde leveres som specialvare. Sensorer: Fælde: 2 stk. kombinerede varme- og bevægelsessensorer og 1 stk. lyssensorer. Styring: 1 stk. lyssensor Hvis der ikke registreres rotter i 10 døgn Ved lav batteriniveau Ved driftsforstyrrelse Ved overflow af brønden Skudstatistik Temperatur Justering af sensor følsomhed Justering af rapporterings intervaller GPS placering Nulstilling af skud tæller Til og frakobling af niveau alarm Fældeadministration: Med WisePlan Fældestyring opnås en optimal styring af fældernes drift. Strømforsyning: WiseTrap 1: 12 V batteri WiseTrap 2: 220 V / 12 V strømforsyning Batteri kapacitet: Ca. 3 måneders stand-by tid skud.

13 Plast materiale: PVC, PP, PA. Alle typer kan tåle den påvirkning der opstår i en alm. kloak. Fælden kan tåle et vandsøjletryk på op til 8 m. Montage: WiseTrap kloakfælde monteres af én person fra jordoverfladen direkte i kloakrøret med montagestangen. Styringen placeres på en bøjlestang umiddelbart under brønddækslet og betjenes fra jordoverfladen. Kalibrering: Ved opstart registrerer fælden afstanden til brøndens bund, og justerer spydenes fremføring, så der bliver 5 mm mellem brøndbund og spydspids. Montagen er detaljeret bestrevet i WiseTrap monteringsvejledningen. Fældekonstruktion: Vandtæt kabinet. Spyd rengøres ved optrækning. Sikkerhed: Man skal altid udvise stor agtpågivenhed ved håndtering af fælden. Den arbejder med stor kraft, og er derfor sikret på en række områder: Fælden desarmeres omgående ved lyspå- virkning. Både fælde og styring er udstyret med lyssensorer. Ved kamerainspektion desarmerer lys- følerne fælden. Ved kloakspuling er fælden inaktiv grun- det manglende varmeregistrering. Niveau Alarm: WiseTrap registrerer for høj vandstand i kloakbrøden og alarmerer herom pr. sms og .

14 WiseTrap Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad Miljø: Fælden er selvtømmende og fungerer fuldautomatisk, uden at personer kommer i berøring med den eller med rotterne. Døde rotter glider med kloakvandet til rensningsanlægget og nedbrydes biologisk. Styringsenhed Der anvendes ingen gift eller lokkemad. 392 Bestillingsinformation: Ved køb specificeres: Fældetype - jf. nedestående Hanger - se datablad Montageudstyr Batteri - se datablad Tilbehør Husk evt. montagestang, ekstra batterier og batterilader. Driftsmanual: Medleveres alle fælder. Fældeenhed 255 B1 203 Patentnr.: PA PCT/DK2007/ PCT/EP2008/ PCT/EP2008/ / BA H1 H2 H3 B2 B3 Rør Ø - Skærmlængde WiseTrap 1 12 V Varenr. WiseTrap V Note (medmindre Note andet (medmindre er specificeret): andet er specificeret): Denne tegning er Denne fortrolig. tegning Den er må fortrolig. ikke kopieres Den må uden ikke skriftlig kopieres tilladelse, uden skriftlig og leverandøren tilladelse, og skal leverandør tilbagele Generel DS 2768 Generel DS 2768 tolerance: ISO 2768 tolerance: ISO 2768 Mål, mm Hovedmålforhold: Hovedmålforhold: Materiale 1:10 1:10 B1 B2 B3 H1 H2 H3 Emne:...Intelligent Sewer...Intelligent Control Sewer Control Generel DS 58 Generel DS 58 overflade: ISO 1302 overflade: ISO 1302 WiseTrap mm Ø125 Ø kg WiseTrap mm** Ø125 Ø Materiale Emne: Vægt* Identifikationsnr.: Identifikationsnr.: WiseCon Aps. WiseCon Aps. Tegnings nr.: Tegnings nr.: Skovgårdsvej 25, DK-3200 Skovgårdsvej Helsinge 25, DK-3200 Helsinge Tlf Tlf. Fax: Fax: WiseTrap mm Ø125 Ø WiseTrap mm** Ø125 Ø WiseTrap mm Ø125 Ø WiseTrap mm flex Ø125 ø kg 8 kg 9 kg Volume: Vægt: * Excl. batteri og hanger **Anvendes hvor der ikke er plads til standardskærmen WiseCon A/S Skovgaardsvej 25 DK-3200 Helsinge Tel.: Fax:

15 Indkøbsordre Firma : Adresse : Postnummer : By : Tlf. : SE/CVR-nr : EAN-nr: Kontaktperson : Sendes til telefax: eller på Når fælden er opretet på WisePlan, vil De med brev modtage informationer med brugernavn og adgangskode til WisePlan. Køber data: Firma : Adresse : Postnummer : By : Tlf. : SE/CVR-nr : EAN-nr: Kontaktperson : *Mobil nr. : * * Skal udfyldes Benyt ovenstående som leveringsadresse Leveringsadresse: Firma : Adresse : Postnummer : By : Tlf. : Kontaktperson : Mobil nr. : Fælder og kamera - excl. hanger og batteri. Vejl. uds.pris pr. stk, excl. moms Antal Betegnelse Ø rør Skærmlængde Varenummer DKK stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V FLEX ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V FLEX ,- stk WiseTrap pipe, 12 V ,- stk WiseTrap pipe, 220 V ,- stk WiseCam 1, 12 V ,- stk 1 års mobilabonnement 250,- Montageudstyr og tilbehør. Vejl. uds.pris pr. stk excl. moms Antal Betegnelse Varenummer DKK stk Hanger til brønd Ø mm ,- stk Hanger til brønd Ø mm ,- stk Montagestang, unit ,- stk Montagestang, flex ,- stk Connector til montagestang ,- stk Connector til flexmontagestang ,- stk WiseCam hanger ,- stk Montagestang med krog ,- stk Forlængerstykke til montagestang ,- Dato og underskrift WiseCon A/S Skovgaardsvej 25 DK-3200 Helsinge Danske Bank : Regnr:4845 Kontonr: Tel.: Fax: stk Batteri, 12V/33Ah ,- stk Batterilader ,- stk Ekstra WiseCam hukommelseskort ,- stk Transportboks til WiseTrap ,- Husk at bestille batteri og hanger til fælder og kamera Bestilling iht WiseCon s gældende salgs- og leveringsbetinger CB 14. december AM

16 Nordisk Innovation Innovative mind Va-godkendt Patenteret Dansk produceret Med aftageligt vendbart spjæld Alle dele i syrefast rustfri stål AISI 316 Passer i alle former for rense & inspektionsbrønde Lagerføres i dimensionerne: Ø100/110mm - Ø150/160mm & Ø200mm samt til strømpeforet rør i Ø110, Ø160 & Ø200mm VA 2.99/19953 Effektiv beskyttelse mod rotter

17 Nordisk Innovation Innovative mind Spjældenes virkemåde Spjæld-systemet består af 2 separate spjæld op hængt på hver sin aksel. Der er ingen låse system imellem de 2 spjæld hvilket giver et driftssikkert kloak system med minimal risiko for tilstopning. Når rotten forsøger at forcere rottespærren, griber tænderne fat i rotten og vil virke som en kile imellem rotten og rørets bund, på grund af spjældets unikke form. Jo mere rotten presser på, jo større tryk vil der blive fra tænderne imod rotten. Spjældene er testet og VA-godkendt på Teknologisk Institut i Taastrup. Eneste rottespærre som kan monteres både i afløbs- og tilløbssiden via det unikke patenterede vendbare spjæld-system. Løse spjæld kan tilkøbes. Effektiv beskyttelse mod rotter

18 Nordisk Innovation Innovative mind Model TX11 montering af spjæld Pil på rottespærre Pil på montage plade Skal rottespærren monteres i afløbssiden, skal pilen på rottespærren samt pilen på montage pladen vende i samme retning. Skal rottespærren monteres i tilløbssiden skal pilen på rottespærren samt pilen på Montage-pladen vende modsat hinanden. Montering af rottespærrer/fælder i afløbsinstallationer inden for det autoriserede område, skal udføres af virksomheder med autorisation som kloakmester. Effektiv beskyttelse mod rotter

19 Nordisk Innovation Innovative mind Model TX11 produceres i 7 dimensioner TX11 Ø100/110 universal Vvs nr. TX11 Ø150/160 universal Vvs nr. TX11 Ø200 universal, Pvc glatte rør Vvs nr. TX11 Ø200 Beton universal Vvs nr. TX11 Ø100/110 universal Til strømpeforing Vvs nr. Indv. Rørmål Ø94-Ø99mm TX11 Ø150/160 universal Til strømpeforing Vvs nr. Indv. Rørmål Ø mm TX11 Ø200 universal Til strømpeforing Pvc Vvs nr. Indv. Rørmål Ø mm Rottespærre TX11, et sikkert valg Effektiv beskyttelse mod rotter

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Højteknologisk konkurrencedygtigt. højvandslukke

Højteknologisk konkurrencedygtigt. højvandslukke Højteknologisk konkurrencedygtigt højvandslukke 2013 Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke Projektgruppe: Jens Peter Heide Niels Sejersen Søren Holmer Gert Vestergaard Larsen Jesper André Lynge

Læs mere

Fakta om grundejeren.dk

Fakta om grundejeren.dk ællesforeningen af Grundejerforeninger 30 oktober 2014 Er din håndværker autoriseret Det sku være så godt Protest over ejendomsskattesystemet Nye vurderinger rammer også forkert Grundskyld i 2014-18 Pas

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Ø stjyllands statsfæ n g s e l

Ø stjyllands statsfæ n g s e l C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 30 I 10. årgang I November 2006 Grundfos inden for murene Den 2. oktober 2006 indviede justitsminister Lene Espersen Statsfængslet Østjylland uden for Horsens, som

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere