Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013"

Transkript

1 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Til Grundejerforeningen Nordmarksvænge, Vallensbæk Forslag om at bekæmpe rotter i kloaken i Nordmarksvænge Jeg præciserer hermed mit forslag (fra d. 20/1-2013) om at grundejerforeningen i budgettet for 2013 afsætter kr til bekæmpelse af rotter i kloaken i Nordmarksvænge og efterfølgende at forebygge at rotter igen findes i kloaken. Der forventes ikke at være yderligere udgifter i de kommende år. Der er konstateret adskillige tilfælde af rotters indtrængen i huse på Nordmarksvænge, senest i Rotterne er trængt ind gennem kloaken. Jeg har endnu ikke haft besøg af rotter, men mit forsikringsselskab vil ikke bekoste forebyggelse af rotters eventuelle indtrængen i mit hus, og de hævder at det er den generelle indstilling i branchen. Det er særdeles ubehageligt at få inficeret sit hus med rotter, der lever af kloakens indhold og er kendt som bærere af alskens sygdomme. Hvis rotterne ikke bygger rede i husene (f.eks. på loftet) gnaver de sig ud af kloaken og bygger rede der, og derved ødelægges kloaken. Det vil være en langt større udgift at reparere kloakledningen end det vil være at bekæmpe rotterne. Jeg foreslår derfor vi bekæmper rotterne, der fomentlig findes i vor kloak nu, og forebygger at de kan komme tilbage. Forsøg på at bekæmpe rotterne med gift er ikke hensigtsmæssig, dels fordi rotterne udvikler resistens over for giften, og dels fordi omgivelserne derved vil blive forurenet. Indfangning og/eller aflivning er at foretrække. Derfor foreslås opsætning af fælder og spærrere. 1. Firmaet Wisecon har udviklet en smart fælde, Wisetrap, der dræber rotterne i kloaken, når de passerer (se brochuren s ). Wisecon har efter et konsulentbesøg hos mig udarbejdet et forslag til først bekæmpelse af rotterne og siden forebyggelse af at de kommer tilbage. Det er temmelig dyrt (se side 2 og 7). 2. Spildevandcenter Avedøre I/S (www.spildevandscenter.dk) renser vort spildevand. Vort og Vallensbæks spildevand hører under Ishøj kommune, som sender det til Spildevandscenter Avedøre. Jeg har været til møde på Spildevandscenter Avedøre med driftsassistent Kent Hynne, hvor jeg modtog et tilbud til grundejerforeningen om at indgå i et samarbejde med spildevandscenteret om rottebekæmpelse og efterfølgende forebyggelse i vor kloak. Tilbuddet omfatter at vi indkøber spærrere og centeret står for øvrige udgifter. Dette tilbud synes jeg er meget attraktivt (se side 2 og 3). Der indgår rottespærrere (side 16-19) i en periode og Wisetraps permanent. 1

2 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Oversigt over udgifter ifølge to modtagne forslag til bekæmpelse mm (1) Tilbud på pakkeløsning fra Wisecon (ikke anbefalet) Køb af to Wisetrap-fælder inkl. udstyr 2 Leje af fælder i bekæmpelsesperioden 2 Serviceaftale for de købte wisetrap-fælder 2 I alt for en to årig periode I alt for en toårig periode inkl. moms. Udgift 1. år ( ) inkl. moms Udgift 2. år ( ) (og følgende år) inkl. moms kr kr kr kr kr kr kr (2) Tilbud på pakkeløsning fra Spildevandscenter Avedøre i samarbejde med GRNM (anbefalet) Køb af 20 rottespærrere 6 jf tilbud fra Bygma 3 inkl.moms kr 5 To stk Wisetrap-fælder inkl. udstyr 4 0 kr 1 Serviceaftale for to år på Wisetrap-fælder 4 0 kr 1 I alt for en toårig periode Udgift 1. år ( ) inkl. moms Udgift 2. år ( ) (og følgende år) inkl. moms kr kr 0 kr 1 Spildevandscenter Avedøre påtager sig udgiften 4 2 Se tilbud fra Wisecon side 7-8 og brochure side samt prisblad side 15. Jeg har ekstrapoleret til hele bebyggelsen på s. 8 3 Se tilbud på rottespærrer fra Bygma side Jeg har 1/ modtaget et tilbud fra Bygma på to forskellige rottespærrere, da jeg ikke var sikker på hvilken dimension vi har brug for. Det viser sig vi har brug for spærrere med en diameter på 110 mm. Den koster det samme som den på 100 mm. Jeg regner med at vi kan få samme rabat på 20 med samme diameter, som i det afgivne tilbud. I opstillingen på side 2 har jeg således ganget kr med to og tillagt moms. 4 Se side 3-6 beskrivelse af projektet 5 Se alternativ pris fra StarVVS på kr side 10 6 Se brochure om rotte spærrere fra Nordisk Innovation side Med venlig hilsen Paul Martin Holm, nr d. 2/

3 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Nærmere om forslag fra Spildevandscenter Avedøre til bekæmpelse af rotter og efterfølgende forebyggelse af rotter i Nordmarksvænge Kloaken i Nordmarksvænge opdeles i fem afsnit jf plan med tilhørende kort (side 5 og 6). Bekæmpelsen foregår i et afsnit af gangen. Et afsnit omfatter stikledninger til ca. 20 huse. Der startes i et af vor kloaks to afsnit og længst væk fra hvor vores kloak går på en større kloak uden for Nordmarksvænge. Der opsættes rottespærrere i hver stikledning ind til de enkelte huse og en rottefælde i kloaken under vejbanen i Nordmarksvænge lige nedenfor dette afsnit. I rottefælden registreres hver rotte og besked sendes til Spildevandscenter Avedøre. Hver rotte dræbes og skylles bort i kloaken. Når der ikke længere er rottetrafik ventes en periode, for at sikre at også et nyt kuld rotter, der måtte være på vej, udryddes. Så flyttes rottespærrerne til stikledninger i næste afsnit, der sættes en rottespærre op i stedet for rottefælden (første afsnit), og fælden flyttes til kloaken under vejen og placeres nedenfor dette andet afsnit. Her finder bekæmpelsen så sted indtil der i en periode ikke er konstateret rotter. Sådan fortsættes der i alle fem afsnit. Til slut monteres fælder for enden af Nordmarksvænges to kloakdele. Dermed skulle der ikke være rotter i kloaken og rotter vil være forhindrede i at trænge ind. Der etableres overvågning af de to fælder, så dræbte rotter i fremtiden registreres på Spildevandscenter Avedøre. Bekæmpelsen af rotterne i kloaken vil samlet tage mange måneder, måske mere end et år. Spildevandscenter Avedøre vil stå for bekæmpelsen og driften af den fortsatte forebyggende indsats. Grundejerforeningen indkøber et antal rottespærrer til opsætning i kloakens stikledninger ind til de enkelte huse. Der indkøbes et antal, så rotterne kan bekæmpes i et afsnit af kloaken ad gangen. Det er hensigtsmæssigt med et afsnit med op til 20 rottespærrere ad gangen. Indkøbet af rottespærrerne vil være grundejerforeningens eneste udgift i forbindelse med projektet. 3

4 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Nordmarksvænges kloak Se kortene side 5 og 6. Kloakbrøndene er markeret sådan: Grønne ringe med gult centrum er private brønde, hvor rottespærrere opsættes i en periode. Røde ringe er andre brønde Store røde ringe med rødt centrum er brønde, hvor rottefælder opsættes i en periode og derefter rottespærrere i en periode. I de yderste brønde forbliver rottefælder permanent efter bekæmpelsesperioden. Kloak beliggende nord for rundkørslen i Nordmarksvænge kloaken er tilsluttet hovedkloaken i Vallensbæk Torvevej Nordlige afsnit (gråt felt på kortet): 20 spærrere Sydlige afsnit (gult felt på kortet): 17 spærrere Kloak beliggende syd for rundkørslen kloaken er tilsluttet hovedkloak syd for Nordmarksvænge Nordligste afsnit (blåt felt på kortet): 19 spærrere Næstsydligste afsnit (brunt felt på kortet): 20 spærrere Sydligste afsnit (gråt felt på kortet): 7 spærrere 4

5 BlomInfo og KMS Rottebekæmpelse Nordmarksvænge nord Etapeinddeling af rottebekæmpelse. Grøn cirkel med gul: Privat opsat rottespærre. Udskrevet af: KHY Dato: Målestoksforhold: 1:1000

6 BlomInfo og KMS Rottebekæmpelse Nordmarksvænge syd Etapeinddeling af rottebekæmpelse. Grøncirkel m. gul: Privat opsat rottespærre. Udskrevet af: KHY Dato: Målestoksforhold: 1:1200

7 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Tilbud fra Wisecon Kære Paul Martin Holm Vi har nu gennemgået de tilsendte kloaktegninger, over Nordmarksvænge 12, 2625 Vallensbæk. Vi har følgende forslag og tilbud: Metode: 1. Området beskyttes i de 2 skelbrønde, b8 73 og b7 51. Dette gøres med 2 stationære WiseTrap fælder, str. 160 mm., som for lukker tilgangen af nye rotter. 2. Der foretages en sektioneret bekæmpelse. Til området, afgrænset med mørk blå, skal bruges 5 stk WiseTrap, som lejes i bekæmpelsesperioden. En fælde skal typisk sidde 2-3 måneder. Når der ikke er flere rotter, melder fælderne selv tilbage. Til det Turkis område skal bruges 11 stk. WiseTrap, der ligeledes lejes i bekæmpelsesperioden Økonomi: Køb af 2 stk. 160 mm. WiseTrap incl. udstyr á kr ,- Kr ,- Leje af bekæmpelsesfælder, incl. opsætning, service og overvågning. Pr. brønd i hele bekæmpelsesperioden. kr ,- Blåt område 5 X 3.850, ,- Turkis område 11 X 3.850, ,- Kr. Kr. Til de 2 stationære fælder tilbydes 3-årig serviceaftale på følgende vilkår: 1. Serviceaftale: Indeholder batteriskift og funktionstjek. pr. måned pr. fælde, kr. 295,- 2. Drift og serviceaftale. Indeholder batteriskift, funktionstjek og fuld garanti for alle reperationer pr. fælde pr. måned kr. 395,- Jeg håber i vil gøre nytte af dette tilbud, så Nordmarksvænge fremover vil være et rottefrit område. Dette vil være til gavn for beboerne, og give en fremtidig besparelse på renovation af kloaksystemet. Såfremt der er spørgsmål, eller behov for en uddybende præsentation af dette projekt, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig for dette. Med venlig hilsen / Best regards Per Sørensen Salgschef WiseCon A/S Skovgaardsvej 25, DK 3200 Helsinge, Tlf : , Mobil:

8 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 PMHs beregning på grundlag af Wisecons tilbud Wisecon giver tilbud på det nordlige område (nord for rundkørslen). Her beregnes prisen for hele Nordmarksvænge. Køb af 4 i stedet for 2 fælder: kr. Leje af fælder: 5 x x 3850 = kr for de = 37 private kloakbrønde Det sydlige område er lidt større, og ekstrapoleret beregnes: = 46 private brønde 46/37 = 1,24 x kr = kr I alt leje af fælder: kr Serviceaftale og drift beregnes til: Nordlige område kr/md/fælde koster i 1 år for to fælder: 690 kr x 12 x 2 = kr Sydlige område anslås at koste det samme, kr. I alt service og drift: kr/år Disse beløb er anført på side 2. 8

9

10 niversal Rottespærer til både Ø100 Beton & Ø110 PVC - Køb her af 2 02/03/ :41 Antal Varenummer: Leveringstid: Vægt Fragt: dage dage 1,2 kg Pris 65 kr. TX11 universal Rottespærer til Ø100 Beton & Ø110 PVC Et af markedets bedste Rottestop til inspektionsbrønde som passe både til Ø100 beton og Ø110 PVC Her ses installations video fra youtube: Kopier adressen og sæt ind i nyt vindue Rottespærren er udstyret med 2 seperate vendbare spjæld, således at den kan monteres i både tilløbs- og afløbssiden. Klapperne er udstyret med knivskarpe tagger som rotterne vil skære sig kraftig på, ved bare forsøg på at komme forbi. Der er ingen form for låse system imellem de 2 klapper, hvilket giver et driftssikkert kloak system med minimal risiko for tilstopning. Sider består af formstøbt nylon PA6 50 %GF og 50 % glasfiber, som rotterne ikke kan bide sig igennem. I brønde med større dybte end 1 meter, kan rottespærren monteres med en montage stang på 1 meter. (se relaterede varer) Er 1 meter ikke nok kan et forlængerstykker også tilkøbes Ved montage presses siderne sammen og låses af montage stangen, Rottespærren føres ind i rør og montage stangen drejes af. Når montagestange fjernes udviger rottespærren sig så den sidder i hårdt spænd i røret. Montagestang følger ikke med

11 WiseTrap Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Når rottens bevægelse og kropsvarme registreres, aktiveres fælden, der udskyder et bundt spyd med stor kraft. Spydene er designet til at knække rottens knogler, uden at gå gennem pelsen. Rotten aflives hurtigt og smertefrit og skylles ud med kloakvandet. Spydene trækkes op i igen, og fælden er funktionsklar. WiseTrap påvirker ikke flowet i kloakken. Fuld og uhindret gennemgang for kamerainspektion og spuling af kloakken, uden det er nødvendigt at slukke eller afmontere fælden. WiseTrap DK

12 WiseTrap Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad Rørdiameter Alle typer Ø110, Ø160, Ø200 og Ø mm. Plastskærm: Længden på plastskærme til montage i kloakrøret. WiseTrap 110: 297 mm WiseTrap 160: 294 mm * 347 mm, standard WiseTrap 200: 294 mm * 364 mm, standard WiseTrap 250: 340 mm, standard * Anvendes hvor der ikke er plads til standard skærmen. Styring: Elektronisk fuldautomatisk styring. Displayinformation bl.a.: Batteriniveau Antal skud siden batteriskift Antal driftstimer siden batteriskift Temperatur Sensor følsomhed Rapporterings intervaller Datatransmission: Via sms / GPRS samt transmitteres informationer bl.a.: Brønd: Alle typer fra Ø315 mm. Ubegrænset dybde. Se datablad: Montageudstyr og tilbehør. Kabel: Fastmonteret kabel mellem styring og fælde. Standardlængde 5,5 meter. Anden længde leveres som specialvare. Sensorer: Fælde: 2 stk. kombinerede varme- og bevægelsessensorer og 1 stk. lyssensorer. Styring: 1 stk. lyssensor Hvis der ikke registreres rotter i 10 døgn Ved lav batteriniveau Ved driftsforstyrrelse Ved overflow af brønden Skudstatistik Temperatur Justering af sensor følsomhed Justering af rapporterings intervaller GPS placering Nulstilling af skud tæller Til og frakobling af niveau alarm Fældeadministration: Med WisePlan Fældestyring opnås en optimal styring af fældernes drift. Strømforsyning: WiseTrap 1: 12 V batteri WiseTrap 2: 220 V / 12 V strømforsyning Batteri kapacitet: Ca. 3 måneders stand-by tid skud.

13 Plast materiale: PVC, PP, PA. Alle typer kan tåle den påvirkning der opstår i en alm. kloak. Fælden kan tåle et vandsøjletryk på op til 8 m. Montage: WiseTrap kloakfælde monteres af én person fra jordoverfladen direkte i kloakrøret med montagestangen. Styringen placeres på en bøjlestang umiddelbart under brønddækslet og betjenes fra jordoverfladen. Kalibrering: Ved opstart registrerer fælden afstanden til brøndens bund, og justerer spydenes fremføring, så der bliver 5 mm mellem brøndbund og spydspids. Montagen er detaljeret bestrevet i WiseTrap monteringsvejledningen. Fældekonstruktion: Vandtæt kabinet. Spyd rengøres ved optrækning. Sikkerhed: Man skal altid udvise stor agtpågivenhed ved håndtering af fælden. Den arbejder med stor kraft, og er derfor sikret på en række områder: Fælden desarmeres omgående ved lyspå- virkning. Både fælde og styring er udstyret med lyssensorer. Ved kamerainspektion desarmerer lys- følerne fælden. Ved kloakspuling er fælden inaktiv grun- det manglende varmeregistrering. Niveau Alarm: WiseTrap registrerer for høj vandstand i kloakbrøden og alarmerer herom pr. sms og .

14 WiseTrap Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad Miljø: Fælden er selvtømmende og fungerer fuldautomatisk, uden at personer kommer i berøring med den eller med rotterne. Døde rotter glider med kloakvandet til rensningsanlægget og nedbrydes biologisk. Styringsenhed Der anvendes ingen gift eller lokkemad. 392 Bestillingsinformation: Ved køb specificeres: Fældetype - jf. nedestående Hanger - se datablad Montageudstyr Batteri - se datablad Tilbehør Husk evt. montagestang, ekstra batterier og batterilader. Driftsmanual: Medleveres alle fælder. Fældeenhed 255 B1 203 Patentnr.: PA PCT/DK2007/ PCT/EP2008/ PCT/EP2008/ / BA H1 H2 H3 B2 B3 Rør Ø - Skærmlængde WiseTrap 1 12 V Varenr. WiseTrap V Note (medmindre Note andet (medmindre er specificeret): andet er specificeret): Denne tegning er Denne fortrolig. tegning Den er må fortrolig. ikke kopieres Den må uden ikke skriftlig kopieres tilladelse, uden skriftlig og leverandøren tilladelse, og skal leverandør tilbagele Generel DS 2768 Generel DS 2768 tolerance: ISO 2768 tolerance: ISO 2768 Mål, mm Hovedmålforhold: Hovedmålforhold: Materiale 1:10 1:10 B1 B2 B3 H1 H2 H3 Emne:...Intelligent Sewer...Intelligent Control Sewer Control Generel DS 58 Generel DS 58 overflade: ISO 1302 overflade: ISO 1302 WiseTrap mm Ø125 Ø kg WiseTrap mm** Ø125 Ø Materiale Emne: Vægt* Identifikationsnr.: Identifikationsnr.: WiseCon Aps. WiseCon Aps. Tegnings nr.: Tegnings nr.: Skovgårdsvej 25, DK-3200 Skovgårdsvej Helsinge 25, DK-3200 Helsinge Tlf Tlf. Fax: Fax: WiseTrap mm Ø125 Ø WiseTrap mm** Ø125 Ø WiseTrap mm Ø125 Ø WiseTrap mm flex Ø125 ø kg 8 kg 9 kg Volume: Vægt: * Excl. batteri og hanger **Anvendes hvor der ikke er plads til standardskærmen WiseCon A/S Skovgaardsvej 25 DK-3200 Helsinge Tel.: Fax:

15 Indkøbsordre Firma : Adresse : Postnummer : By : Tlf. : SE/CVR-nr : EAN-nr: Kontaktperson : Sendes til telefax: eller på Når fælden er opretet på WisePlan, vil De med brev modtage informationer med brugernavn og adgangskode til WisePlan. Køber data: Firma : Adresse : Postnummer : By : Tlf. : SE/CVR-nr : EAN-nr: Kontaktperson : *Mobil nr. : * * Skal udfyldes Benyt ovenstående som leveringsadresse Leveringsadresse: Firma : Adresse : Postnummer : By : Tlf. : Kontaktperson : Mobil nr. : Fælder og kamera - excl. hanger og batteri. Vejl. uds.pris pr. stk, excl. moms Antal Betegnelse Ø rør Skærmlængde Varenummer DKK stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V ,- stk WiseTrap mm, 12 V FLEX ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V ,- stk WiseTrap mm, 220 V FLEX ,- stk WiseTrap pipe, 12 V ,- stk WiseTrap pipe, 220 V ,- stk WiseCam 1, 12 V ,- stk 1 års mobilabonnement 250,- Montageudstyr og tilbehør. Vejl. uds.pris pr. stk excl. moms Antal Betegnelse Varenummer DKK stk Hanger til brønd Ø mm ,- stk Hanger til brønd Ø mm ,- stk Montagestang, unit ,- stk Montagestang, flex ,- stk Connector til montagestang ,- stk Connector til flexmontagestang ,- stk WiseCam hanger ,- stk Montagestang med krog ,- stk Forlængerstykke til montagestang ,- Dato og underskrift WiseCon A/S Skovgaardsvej 25 DK-3200 Helsinge Danske Bank : Regnr:4845 Kontonr: Tel.: Fax: stk Batteri, 12V/33Ah ,- stk Batterilader ,- stk Ekstra WiseCam hukommelseskort ,- stk Transportboks til WiseTrap ,- Husk at bestille batteri og hanger til fælder og kamera Bestilling iht WiseCon s gældende salgs- og leveringsbetinger CB 14. december AM

16 Nordisk Innovation Innovative mind Va-godkendt Patenteret Dansk produceret Med aftageligt vendbart spjæld Alle dele i syrefast rustfri stål AISI 316 Passer i alle former for rense & inspektionsbrønde Lagerføres i dimensionerne: Ø100/110mm - Ø150/160mm & Ø200mm samt til strømpeforet rør i Ø110, Ø160 & Ø200mm VA 2.99/19953 Effektiv beskyttelse mod rotter

17 Nordisk Innovation Innovative mind Spjældenes virkemåde Spjæld-systemet består af 2 separate spjæld op hængt på hver sin aksel. Der er ingen låse system imellem de 2 spjæld hvilket giver et driftssikkert kloak system med minimal risiko for tilstopning. Når rotten forsøger at forcere rottespærren, griber tænderne fat i rotten og vil virke som en kile imellem rotten og rørets bund, på grund af spjældets unikke form. Jo mere rotten presser på, jo større tryk vil der blive fra tænderne imod rotten. Spjældene er testet og VA-godkendt på Teknologisk Institut i Taastrup. Eneste rottespærre som kan monteres både i afløbs- og tilløbssiden via det unikke patenterede vendbare spjæld-system. Løse spjæld kan tilkøbes. Effektiv beskyttelse mod rotter

18 Nordisk Innovation Innovative mind Model TX11 montering af spjæld Pil på rottespærre Pil på montage plade Skal rottespærren monteres i afløbssiden, skal pilen på rottespærren samt pilen på montage pladen vende i samme retning. Skal rottespærren monteres i tilløbssiden skal pilen på rottespærren samt pilen på Montage-pladen vende modsat hinanden. Montering af rottespærrer/fælder i afløbsinstallationer inden for det autoriserede område, skal udføres af virksomheder med autorisation som kloakmester. Effektiv beskyttelse mod rotter

19 Nordisk Innovation Innovative mind Model TX11 produceres i 7 dimensioner TX11 Ø100/110 universal Vvs nr. TX11 Ø150/160 universal Vvs nr. TX11 Ø200 universal, Pvc glatte rør Vvs nr. TX11 Ø200 Beton universal Vvs nr. TX11 Ø100/110 universal Til strømpeforing Vvs nr. Indv. Rørmål Ø94-Ø99mm TX11 Ø150/160 universal Til strømpeforing Vvs nr. Indv. Rørmål Ø mm TX11 Ø200 universal Til strømpeforing Pvc Vvs nr. Indv. Rørmål Ø mm Rottespærre TX11, et sikkert valg Effektiv beskyttelse mod rotter

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang WiseTrap Generation 1 Driftsmanual Fældetop Hanger Guiderør Montagegaffel Plastskærm Connector Montagestang Håndtag Display Lyssensor Styreboks Fire / manuel ned Stop / menuvalg Stop menuvalg Run / manuel

Læs mere

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller.

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Løsningen indendørs og udendørs Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og

Læs mere

WiseTrap Generation 2 Driftsmanual

WiseTrap Generation 2 Driftsmanual Fældetop WiseTrap Generation 2 Driftsmanual Hanger Guiderør Montagestang Connector Montagegaffel Plastskærm 1 Håndtag Display Lyssensor Fire / manuel ned Stop / menuvalg Run / manuel op Antenne for modem

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control Et rottefrit miljø for alle Rotteplagen i Danmark har været stigende de seneste årtier. Rotter spreder smitte og

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control Et rottefrit miljø for alle Mus- og rotteplagen har været stigende de seneste årtier. Rotter og mus spreder smitte

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 Skovlund Ansager Hallen. Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer.

Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 Skovlund Ansager Hallen. Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer. From: Jørgen Trap Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 To: Skovlund Ansager Hallen Subject: Samlede tilbud Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer. Den samlede

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

VAFOS Målerbrønde og armaturer

VAFOS Målerbrønde og armaturer plug and play versioner og armaturer Et montagevenligt kvalitetsprodukt Fuldisoleret i helstøbt PU Korrugeret PE/PP anlægsrør VAFOS Vand- og afløbsprodukter VISION Ulefos NV A/S vil være det stærkeste

Læs mere

Tilpasset det nordisk

Tilpasset det nordisk Luftrensning med Su Keramiske lejer for læ Ideel til næsten alle Tilpasset det nordisk Indedel med lavt/su 10 års Allergi Alleru- Scroll kompressor / Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Tilpasset det nordis. Scroll kompressor / Danmarkspumpen - en pakkeløsning.

Tilpasset det nordis. Scroll kompressor / Danmarkspumpen - en pakkeløsning. Ideel til næsten alle Tilpasset det nordis Indedel med lavt/s Luftrensning med S 10 års Allergi Alleru Scroll kompressor / Keramiske lejer for Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

COMFORT-VIDEO TM KAMERASYSTEMER, MOBIL PC, GPS NAVIGATION & TILBEHØR

COMFORT-VIDEO TM KAMERASYSTEMER, MOBIL PC, GPS NAVIGATION & TILBEHØR NYHED Komfort og Sikkerhed med COMFORT-VIDEO TM KAMERASYSTEMER, MOBIL PC, GPS NAVIGATION & TILBEHØR KOMFORT & SIKKERHED Til din Autocamper eller bil KAMERA SYSTEMER og MOBILE PC er COMFORT-VIDEO : KAMERA

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Driftmanual High tech environmentally friendly rodent control Version 4 - Maj. 2015 Tak for dit køb af Wise-I. Læs altid driftmanualen før installation og idriftsætning. For kundesupport kontakt

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune

Rapport. Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune Rapport Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2. Indledning 3. Rotter og spildevandssystemer 4. Formål med undersøgelsen 5. Beskrivelse

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010 Ionox Prisliste Version: 1. sept. 2010 side 2 Kære kunde Priskataloget er udarbejdet i september 2010 og indeholder AB Cool A/S samlede produkt program fra IONOX. Da produktprogrammet til stadighed tilpasses

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Industri. AL-LIFT ApS Rugmarken 2 DK-7620 Lemvig Tel.: +45 97 10 10 74 e-mail: info@al-lift.com www.al-lift.com. Vores fokus er:

Industri. AL-LIFT ApS Rugmarken 2 DK-7620 Lemvig Tel.: +45 97 10 10 74 e-mail: info@al-lift.com www.al-lift.com. Vores fokus er: WE LIFT YOU WE LIFT YOU Vores fokus er: Partnerskab Helstøbt oplevelse Høj kvalitet Økonomisk fordel for dig Direktør Allan Laursen, +45 4089 4478 Industri 2014 Allan Laursen, direktør for AL-LIFT, har

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere