by i 2015 Københavns Rottestrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "by i 2015 Københavns Rottestrategi"

Transkript

1 En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi

2 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune Dato september 2011

3 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol. København skal være verdens bedste cykelby, centrum for verdens klimapolitik, en grøn og blå hovedstad, og ikke mindst skal København være en ren og sund storby. En del af denne indsats er at sikre en rotteproblemfri by. Samarbejde om rottebekæmpelse Ved at samarbejde om nye metoder til effektivt og målrettet at forebygge og bekæmpe rotter vil kommunen sikre, at byens borgere og erhvervsdrivende opfatter byen som rotteproblemfri. Målet er, at 95 % af byens borgere i 2015 oplever en rotteproblemfri by.

4 Kommunens rottebekæmpelse rotteanmeldelser hvert år Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning foretager rottebekæmpelse overalt i byen på baggrund af anmeldelser fra borgerne og virksomhederne. Vi rykker ud ca gange om året, dog med variationer grundet kolde vintre, varme somre, store regnskyl osv. 95 % af offentligt kloaknet er renoveret Hvert år koster det adskillige millioner kroner for grundejere, institutioner og virksomheder at udbedre ødelæggelser fra rotter i København. Som regel skyldes rotteforekomsterne dårlige og defekte kloakker. De kommunale kloakker vedligeholdes af Københavns Energi, og på nuværende tidspunkt er 95 % af det offentlige kloaknet renoveret. Den store udfordring i fremtiden er derfor renovering af de private stikledninger. Bekæmpelse med mindre gift I Københavns Kommune har vi valgt en strategi, hvor rotterne ikke bekæmpes i kloakken. Mange andre kommuner i Danmark benytter gift til bekæmpelse af rotter i kloakken. Erfaringerne er imidlertid, at giften ikke reducerer bestanden nævneværdigt, og når vi undgår gift, undgår vi også at forurene og belaste miljøet med giftstoffer. I stedet bekæmpes rotterne, hvis de kommer op af kloakkerne. På terræn benytter vi bekæmpelsesmidler i depoter. Københavns Kommune benytter kun det svageste middel og kun i begrænset omfang. Derfor vil der i mange år frem ikke være risiko for, at rotterne udvikler resistens. Indendørs benytter vi fælder eller bure til indfangning af rotter.

5 4 5 Forebyggelse og bekæmpelse Kommunen har to indsatsområder: forebyggelse og effektiv bekæmpelse. En stor del af indsatsen drejer sig om forebyggelse. Det betaler sig nemlig at forebygge mod rotter. Men forebyggelse og bekæmpelse hænger sammen, og begge dele skal ske i samarbejde med borgere og private aktører. Når borgerne er opmærksomme på tegn på rotter, kan kommunen rykke hurtigt ud, og så har man taget et stort skridt mod en rotteproblemfri by. Rotteproblemfri by 2015 Forebyggelse Partnerskaber Gårdcertificering Kødbyen som pilotprojekt Kommunens egne institutioner Effektiv bekæmpelse Akutsager Målrettede kampagner

6 Forebyggelse Partnerskaber I samarbejde med private firmaer tester Københavns Kommune forskellige typer af rottespærrer. Kommunen samarbejder også med Københavns Energi og VVS- og kloakbranchen om vedligehold af byens kloakker. På den måde sikres vidensdeling og effektiv rotteforebyggelse. Kommunen vil løbende udvælge og etablere kontakt til nye relevante samarbejdspartnere og vil årligt afholde en workshop med deltagelse af relevante samarbejdspartnere om udviklingen i rottebekæmpelsesmetoder. Gårdcertificering København har mange baggårde, som fungerer som fristeder og åndehuller for københavnerne. Kommunen tilbyder at certificere gårde, der gør en ekstra indsats for at blive rottefri. Kloakkerne og bygningerne skal undersøges for rotter, og gårdens kloaksystem skal adskilles ved hjælp af rottespærrer fra det offentlige system. Mens dette etableres, opsætter kommunen depoter med bekæmpelsesmiddel i gården. Kommunen tager kontakt til udvalgte gårde, og målet er, at der i 2015 er 100 certificerede gårde i København. Det er vigtigt, at rotterne forbliver i kloakkerne. Derfor skal man: Undgå defekte kloakker Sikre kloakkerne, så rotterne ikke kan komme ud Udvikle nye metoder til at begrænse rotterne

7 Rottesikring af kloakken Rottesikring af kloakken opnås gennem montering af rottespærrer, som på forskellige måder hindrer rottens passage i kloakken. Typisk monteres rottespærrer, så et område af kloakken gøres frit for rotter og adskilles (sektioneres) fra resten af kloakken. 6 7 Kødbyen som pilotprojekt Kødbyen i København har siden slutningen af 1800-tallet været centrum for fødevarevirksomheder. Området ejes af kommunen. Det er derfor oplagt som pilotprojekt for at teste, om området kan gøres rottefrit både over jorden og i kloakken. Det er helt nyt, at man på den måde rottesikrer et helt område. Området sektioneres, og virkningen af forskellige typer af rottespærrer undersøges. Samtidigt inspiceres kloaksystemet med tv, og virksomhederne modtager information om forebyggelse af rotter. Målet er, at der i 2015 ikke skal være nogen rotter i Kødbyen. Kommunens egne institutioner Hvert år anmelder kommunens egne institutioner ca. 400 sager, der har med rotter at gøre. Kommunen vil gerne gøre en ekstra indsats for at sikre, at dens egne institutioner er trygge og fri for rotter især når det gælder børn og ældre. Derfor skal børnehaver, vuggestuer og plejehjem være ekstra sikrede mod rotter. I de ejendomme, kommunen selv ejer, bliver eventuelle skader og defekter udbedret hurtigst muligt, så rotter ikke kan komme ind i bygningerne. Fra 2012 vil der blive foretaget rottesikring i kommunens nybyggeri.

8 Effektiv bekæmpelse Akutsager Nogle steder er særligt sårbare over for rotteangreb. Det gælder boliger, institutioner med syge, børn eller ældre og fødevarevirksomheder. Hvis der observeres rotter disse steder, er det nødvendigt med hurtig udrykning, sådan at uhygiejniske forhold og smitteoverførsel fra rotterne undgås. Kommunen vil derfor sikre, at der bliver grebet hurtigt ind på steder, der er særligt sårbare over for rotteangreb. Målet er, at i 2015 vil bekæmpelsen blive iværksat inden for en time efter anmeldelsen. Målrettede kampagner Alle har pligt til at indberette rotter eller spor af rotter. Kommunen vil ved hjælp af informationskampagner udbrede kendskabet til, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af rotter. Samtidig gennemfører kommunen kampagner målrettet fx haveforeninger, fødevarevirksomheder eller andre steder, hvor man kan have særlig mistanke om rotter. Kampagnerne skal indeholde rådgivning og information om forebyggelse af rotter samt i haveforeninger endvidere bekæmpelse med giftdepoter. I alt skal der til og med 2015 være gennemført ti målrettede kampagner. Det er vigtigt, at alle handler hurtigt, når rotter opdages både kommunen, borgere og virksomheder: Skader på ejendommen reduceres Smittefaren mindskes Jo hurtigere man reagerer, jo mere effektivt kan rotterne bekæmpes

9 Rottens vej ind i huset Rotter kommer ind i bygningen gennem utætte eller defekte kloakledninger eller faldstammer. De kan også komme ind via faldstammen og op igennem toilettet eller gulvafløbet. Eller de kan finde vej gennem åbne døre eller vinduer eller manglende sokkelriste på bygningen. 8 9 Den brune rotte Den brune rotte har som voksen en gennemsnitlig længde på 45 cm, hvoraf de 20 cm er hale. Vægten af en voksen han er ofte gram, mens hunnen normalt vejer lidt mindre. I milde vintre og inde i bygninger kan rotten formere sig hele året, og i gennemsnit får en rottehun tre-fem kuld om året, hvert med fire-tolv unger. Rotten er altædende, men foretrækker normalt kornprodukter. Dens daglige fødemængde svarer til ca. 1/10 af dens egen legemsvægt.

10 Sådan genkendes rotter Rotter og sygdomme Rotten er smittebærer af forskellige sygdomme, heriblandt Leptospirose (Weils syge) og leverbetændelse. Sygdommene spredes via rottens fækalier og urin og kan i ubehandlede tilfælde være dødelig for mennesker. Kontakt med rotter bør derfor undgås. Man bør undgå kontakt med vand, som rotter har været i kontakt med, fx kloakvand og altid rengøre grundigt iført gummihandsker efter besøg af rotter. Hvordan undgår man rotter? Tjek jævnligt, at rør, toiletter og faldstammer er intakte og ikke er tilstoppede Få lavet en tv-inspektion af kloakken, hvis der er mistanke om defekte kloakrør Få etableret rottespærrer på faldstammen af autoriseret vvs`er og/eller rotterspærre i kloakken af autoriseret kloakmester Skru metalriste og lignende fast Sørg for at porte, vinduer og døre lukker tæt Undgå affaldsbunker, og kompostér vegetabilsk affald i en rottesikret beholder Luk ubenyttede kloak- og afløbsrør og tilprop rørene under ombygning.

11 Der findes flere tegn på rotter: Indbo med gnavemærker Ekskrementer Skarp lugt Huller ved siden af kloakrør eller afløbsriste Piben og kradsen i paneler, under gulve eller på lofter Da rotten kom til København Den brune rotte kom til Danmark i 1700-tallet, og omkring 1850 blev der konstateret så mange rotter i København, at man begyndte at indfange og bekæmpe dem. I slutningen af 1800-tallet var rotter så stort et problem, at Københavns Kommune betalte ti øre pr. rottehale. På 18 uger blev der fanget rotter i København. I 1907 indførte man i Danmark den første egentlige rottelov og satte rottebekæmpelsen i system. Ved mistanke om rotter Undgå at røre ved efterladenskaberne Kontakt Københavns Kommunes skadedyrsområde på tlf eller på Tilsynet og bekæmpelsen er gratis. Eventuelle reparationer skal betales af ejeren.

12 Hvis du ser en rotte, så kontakt: Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Skadedyrsområdet Hverdage: Telefon: Ved akutte tilfælde af rotter (kun indendørs), så kontakt: Rådhusvagten Hverdage: Weekend: Telefon: Læs mere om Københavns Kommunes miljøindsats på:

Danmark er en sand rotterede

Danmark er en sand rotterede 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Danmark er en sand rotterede Oftere og oftere møder vi danskere en rotte, der kigger op af toilettet eller piler igennem haven. Faktisk bliver der anmeldt en rotte hvert 3. minut.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder. By- og Landskabsstyrelsen

VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder. By- og Landskabsstyrelsen VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder By- og Landskabsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING 7 2 LOVGRUNDLAG FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER OG MUS 2.1 Forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Slip for rotter og andre skadedyr

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Slip for rotter og andre skadedyr Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Slip for rotter og andre skadedyr Slip for rotter og skadedyr INDHOLD: Hvad byder du uventede gæster?...4-6

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert NYHEDER guide! Tirsdag 5. juli 20 9 Redigeret af Michael Lind Få dit 8 sider på det Tag ud og gem tørre Foto: Kristian Juul Pedersen Mere regn og flere storme Af Christian Krabbe Barfoed OG JAN ERIKSEN

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

TOILET KLUMMEN. GRØN TØJVASK 8 genveje til miljørigtig tøjvask DIT BRYGGERS DRÆBER. LOKUM I GAMLE DAGE Side 12

TOILET KLUMMEN. GRØN TØJVASK 8 genveje til miljørigtig tøjvask DIT BRYGGERS DRÆBER. LOKUM I GAMLE DAGE Side 12 Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN Læg magasinet på toiletbordet så er det ikke så slemt at være på spanden... GRØN TØJVASK 8 genveje til miljørigtig tøjvask Side 8 DIT BRYGGERS DRÆBER 41.000

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere