COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015"

Transkript

1 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel CVR.nr COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015

2 Indhold Kort om Hartmanns A/S... 3 Hartmanns i dag... 3 Hartmanns Best man for the job... 3 Erklæring om fortsat støtte... 4 Menneskerettigheder... 5 Principper... 5 Handlinger og resultater... 5 Reference til politikker... 5 Arbejdstagerrettigheder... 6 Princip... 6 Handlinger og resultater... 6 Reference til politikker... 6 Hartmanns samarbejder med MOT... 7 Filantropi... 8 Lokal CSR -Aktivitet... 9 Princip Miljøpolitik Handlinger og resultater CO 2-udledning Papirforbrug Antikorruption Princip Handlinger og resultater Reference til politikker... 12

3 COP 2015 Kort om Hartmanns A/S Hartmanns i dag Nordisk konsulenthus, etableret i kontorer i Danmark 1 kontor i Norge. 140 engagerede medarbejdere Omsætning 242 mio. Kr. Kåret i 2014 som Danmarks 9. bedste arbejdsplads af Great Place to Work Institute. Kåret som Europas 15. bedste arbejdsplads i 2015 af Great Place to Work Institute. Hartmanns Best man for the job Hartmanns er en katalysator på det moderne jobmarked. Via rekruttering, rådgivning, vikarservice, newplacement og outsourcing arbejder vi hver dag på at skabe succes i menneskers jobliv og på at opfylde offentlige og private virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft og opgaveløsning. Rekruttering Kurser i rekruttering Assessment center Vikarassistance Hartmanns A/S ANSÆTTELSE FASTHOLDELSE AFVIKLING Lederudvikling HR-Hotline HR-Consulting RÅDGIVNING TILBAGE TIL JOBBET Newplacement Kriseberedskab Rådgivning At sætte det rigtige hold er en kunst. I samarbejdet tilbyder Hartmanns et eksternt professionelt blik på virksomhedens ansættelser og holdopstilling og vi udfordrer gerne vanetænkning og dogmer. Vi arbejder ud fra en analytisk grundighed og gennemprøvede metoder, der sikrer, at vi indfrier kundens mål og forventninger. Vores konsulenter har et højt videns- og erfaringsniveau, der betyder, at vi matcher kandidaternes uddannelse og faglighed. Vi prioriterer, at specialister rådgiver specialister, og vores konsulenter er uddannede til at møde kandidater inden for alle faggrupper, på alle niveauer. Hartmanns tror på mennesker og på, at mangfoldighed betaler sig. Vi vurderer de enkelte kandidater ud fra såvel deres kvalifikationer og erfaringer som deres faglige, sociale og læringsmæssige kompetencer. Vi har en værdibaseret tilgang til både virksomheder og mennesker, og det er vigtigt, at alle kandidater bliver gode ambassadører for sig selv, for Hartmanns og for en eventuel virksomhed. At skabe mening og værdi for virksomheder og kandidater kræver, at Hartmanns medarbejdere har overskud. At de ikke bare trives, men at de har en arbejdsglæde og energi, der smitter både internt og eksternt. Derfor har Hartmanns et stærkt fokus på det gode jobliv, udvikling og stolthed og vi har en ambition om at være blandt Danmarks bedste og mest attraktive arbejdspladser. Side 3 af 12

4 COP 2013 Erklæring om fortsat støtte I Hartmanns tror vi på, at den eneste bæredygtige langtidsholdbare forretningsstrategi må være retfærdig og ansvarlig både i forhold til egen organisation og i forhold til vores omverden og samfund. Hartmanns har valgt for 6 år siden at tilmelde sig FN s Global Compact, og de dertilhørende 10 principper. Vi bakker til stadighed op om de fire hovedprincipper, ligesom vi løbende sætter nye mål for hvad vi ønsker at fokusere på. Som katalysator på det moderne jobmarked, ser vi det som vores pligt selv at repræsentere det mangfoldige arbejdsmarked. Vi vil som virksomhed selv udgøre et spejl af det mangfoldige arbejdsmarked og bidrage til udvidelsen af normalbilledet på den moderne arbejdsplads. Når vi deltager i FN s Global Compact får vi løbende en række gode diskussioner om hvad vi kan gøre bedre specielt når vores ideer bliver præsenteret for nye medarbejdere. Herudover oplever vi, at viden om et område fungerer som inspiration for dels at søge mere viden, og dels arbejder det også som katalysator for gode intentioner. Dette gælder både for os som virksomhed, men også for os som individuelle samfundsborgere. Vi håber og tror, at vores medarbejdere er stolte over at være med i UN Global Compact. Som medarbejder i Hartmanns bliver de 10 principper overholdt, og lever som en integreret del af vores kultur og værdier. Rigtig god læselyst! Vi arbejder for et for bedre miljø og arbejdsmiljø, og lader miljø, helbreds- og sikkerhedshensyn have prioritet i vor beslutningsproces. Vores grundfortælling indledes med: Hartmanns er en katalysator på det moderne jobmarked. Videre skriver vi: Hartmanns tror på mennesker og på, at mangfoldighed betaler sig. Anne-Mette Ravn, Adm. Direktør Som en af de større aktører i det danske jobmarked, ser vi det som vores pligt at bidrage til et mangfoldigt og fleksibelt arbejdsmarked. Vi mener også, at det moderne jobmarked i langt højere grad bør udnytte værdien af mangfoldighed. Det betyder, at vi selv bestræber os på at skabe en ligelig fordeling af mænd og kvinder, en balanceret aldersmæssig spredning mellem 20 og 70 år, mangfoldighed i etnisk herkomst samt ansætter medarbejdere i fleksjob, løntilskud, i praktikker mv. Vi har skrevet under på sociale klausuler i samarbejdet med flere af vores store kunder. Vores 4 værdier bidrager i høj grad til retfærdighed og ligeværdighed. Værdien gensidig respekt betyder bl.a. at vi respekterer forskellighed. I Hartmanns går fællesskabet forud for individet. Vi vil gerne imødekomme individuelle ønsker men ikke på bekostning af fællesskabet. Dermed skabes en automatisk intern retfærdighedsbalance. Side 4 af 12

5 COP 2015 Menneskerettigheder Principper 1) Hartmanns støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2) Hartmanns sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne Handlinger og resultater I forhold til Hartmanns medarbejdere følger vi dansk lovgivning på området. Eftersom størstedelen af vores kunder og samarbejdspartnere operere i Danmark, er de også underlagt dansk lovgivning. I Danmark er der en stor respekt for de internationale menneskerettigheder, hvilket også er afspejlet i dansk lovgivning og derigennem Hartmanns. Det skal nævnes, at Hartmanns efterlever og praktiserer gældende etiske spilleregler på det moderne jobmarked. Vi skelner derfor hverken til køn, etnisk oprindelse, alder eller lignende, i forbindelse med rekrutteringer. Oplever vi det modsatte, går vi i dialog med kunden, i et forsøg på at ændre kundens holdning. Hvis dette ikke ender med et resultat, der matcher vores værdier, kan vi ultimativt blive nødsaget til at opsige samarbejdet. Reference til politikker Vores fire overordnede værdier indeholder blandt andet "Gensidig respekt", der lægger stor vægt på respekten for det enkelte individ, derudover tror vi på, at alle mennesker har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet uanset baggrund, etnisk oprindelse, alder, køn, sociale forhold og lignende. Vi arbejder desuden med "den dobbelte bundlinje", hvor vi udover økonomien også fokuserer på det menneskelige/etiske. I forhold til den menneskelige/etiske bundlinje ligger vi for 4 år i træk i top 10 blandt Danmarks bedste arbejdspladser. Kåringerne er gennemført af Great Place to Work Institute. Vi har opnået følgende placeringer på listen over Danmarks bedste Arbejdspladser: År 2014: Nr. 9 År 2013: Nr. 2 + Kommunikationsspecialpris. År 2012: Nr. 3 + Specialprisen for Livsbalance År 2011: Nr. 3 År 2010: Nr. 23. Endelig har vi 3 år i træk også været med på listen over Europas bedste arbejdspladser, med følgende placeringer: År 2015: Nr.15 År 2014: Nr. 5 År 2013: Nr. 15 År 2012: Nr. 23. FN S GLOBAL COMPACT OG VERDENS BEDSTE NYHEDER Da Hartmanns er en Global Compact virksomhed, arbejder vi med de ti principper og deltager i aktiviteter, der bidrager til opnåelsen af FN s 2015 Mål. Ved at deltage i Verdens Bedste Nyheder opfylder Hartmanns denne del af Global Compact- forpligtelsen. Vi mener, det er vigtigt at bidrage til kampagnen og hjælpe med at sprede budskabet og fortælle de positive historier om fremskridtene i udviklingslandene. Kampagnen giver også mulighed for at kommunikere vores arbejde med de 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. I kampagnen har Hartmanns mulighed for at kommunikere vores CSR-indsats og etiske holdninger til medarbejdere og kunder. Partnerskabet viser på en troværdig måde, at vi er engagerede og gør en indsats. Vi får også anledning til at fortælle medarbejdere og kunder om, hvordan vi selv gør en indsats. Kampen mod fattigdom bærer frugt Både i 2011, 2012, 2013 og 2014 lavede vi følgende tiltag for at sprede Verdens Bedste Nyheder: Nyhed på Rosette på Elektronisk nyhedsbrev til vores kunder og samarbejdspartnere Update på vores Company Page på LinkedIn Indlæg på vores intranet Kloge Åge Side 5 af 12

6 COP 2013 Arbejdstagerrettigheder Princip 3) Hartmanns opretholder foreningsfriheden og anerkender effektivt retten til kollektiv forhandling 4) Hartmanns støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde 5) Hartmanns støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde 6) Hartmanns støtter afskaffelsen af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold Handlinger og resultater I Hartmanns arbejder vi imod børnearbejde, vi kræver bl.a. at vikarer er mindst 18 år for at kunne blive optaget i vores emnebank. Hartmanns tager afstand fra al form for forskelsbehandling, herunder alder, køn, race, seksuel orientering osv. Vi er fx blevet afsløret af Urban som det eneste vikarbureau, der havde taget pænt imod en journalist forklædt som hjemløs og endda tilbudt ham et arbejde samme dag. Alle Hartmanns medarbejdere har individuelle kontrakter, som naturligvis er i overensstemmelse med lovgivningen. Det er Hartmanns holdning, at vi som rekrutteringsvirksomhed har et væsentligt medansvar for det rummelige og mangfoldige arbejdsmarked. Således er det vores pligt at arbejde med kandidater uden hensyntagen til etnisk baggrund, sociale forhold, politiske tilhørsforhold, køn og alder. Hartmanns praktiserer disse holdninger i forhold til vore kunder såvel som i forhold til egne medarbejdere, hvor vi lægger vægt på en bred fordeling af kompetencer. Den demografiske fordeling af Hartmanns medarbejdere på køn, alder, etnisk oprindelse mv. afspejler også i høj grad vores holdninger til mangfoldighed. Hartmanns medarbejdere er aldersmæssigt fordelt fra år Der er en ligelig fordeling af mand og kvinder pa alle niveauer inkl. ledelsesniveau Hartmanns uddanner som hovedregel to elever løbende Ca. 6 % af vore medarbejdere er af anden etnisk herkomst. Hartmanns har løbende kandidater i praktik, ansatte pa løntilskud og/eller i fleksjob. Vi har i Hartmanns et sikkerhedsudvalg, ligesom vi har et projekt omhandlende arbejdsmiljø med specielt fokus på social, psykisk og fysisk sundhed. Vi støtter desuden naturligvis forenings-friheden, som en integreret del af det danske samfund. Reference til politikker Hartmanns består i dag af 140 kvalificerede medarbejdere, som alle ved ansættelsen har underskrevet overholdelsen af vore interne politikker, herunder vores nedskrevne politik for mangfoldighed og socialt ansvar. Det er en holdning i Hartmanns, at vi som konsulenthus inden for jobmarkedet skal afspejle det marked, vi arbejder på. Derfor er det en del af Hartmanns personaleholdning at afspejle mangfoldighed. Side 6 af 12

7 COP 2015 Hartmanns samarbejder med MOT Hartmanns har valgt at indgå et samarbejde med den frivillige organisation MOT (red. mod på dansk), da vi ønsker at støtte op om organisationens arbejde med at skabe robuste unge og trygge ungdomsmiljøer. MOT s værdier er: MOD til at leve MOD til at bryde sig om MOD til at sige nej Den 1. januar 2010 indgik Uno-X Gruppen i Norge en samarbejdsaftale med organisationen MOT, og nu er MOT i fuld gang med at blive bredt ud til skoler i Danmark. europamester og medaljetager ved VM i badminton - begge takket ja til at være ambassadører for MOT Danmark Hartmanns har påtaget sig denne rekrutteringsopgave omkostningsfrit, og målet er at få ansat den daglige leder inden sommerferien. Arrangement i januar 2014: Den 23. januar 2014 gæstede daglig leder fra MOT Danmark, Mark Vogel, og leder for kerneaktivitet i MOT Danmark, Stina Grøn Hartmanns Kick Off Her fortalte de bl.a. om, hvad grundtanken bag MOT er, og hvordan de arbejder med at brede konceptet ud til danske skoler. Chef i eget liv Grundtanken om at lave forebyggende arbejde, når det gælder unge mennesker ligger godt i tråd med Hartmanns filosofi om, at man skal være chef i sit eget liv. Når vi arbejder med at bringe ledige tættere på jobmarkedet, er omdrejningspunktet netop, at kandidaten skal tage ansvar for sit eget liv. I vores optik giver det derfor god mening at sætte ind allerede i ungdomsårene, så man herigennem kan styrke de unge i troen på sig selv og i de valg, de træffer. MOT i Danmark MOT er en holdningsskabende organisation i Norge, som arbejder for og med unge. MOT er den største succes i Norge, når det handler om at arbejde forebyggende og styrke unge i klasse. I dag er 25 % af alle norske skoler tilknyttet MOT. Adm. dir Anne-Mette Ravn er en del af MOT s bestyrelse, og Hartmanns har uden omkostninger været med til at rekruttere de to daglige ledere, der allerede nu er i fuld gang med at opbygge MOT Danmark. MOT -programmet henvender sig til klasse i folkeskolen. Arrangement i november 2014 I november 2014 holdt de daglig ledere fra MOT Danmark, Mark Vogel, og leder for kerneaktivitet i MOT Danmark, Stina Grøn Hartmanns ved Hartmanns Academy. Her fortalte de bl.a. om, hvad grundtanken bag MOT er, og hvordan de arbejder med at brede konceptet ud til danske skoler. De ses her med adm. dir. Anne-Mette Ravn, Hartmanns, og Stine Bosse, der også holdt foredrag ved arrangementet. MOT Danmark har igangsat et samarbejde med Nordstjerneskolen i Gribskov, som får MOT i deres udskoling de næste tre år. Samtidig har Jeanette Ottesen - dobbelt verdensmester og otte gange europamester i svømning, og Peter Gade - tidligere Side 7 af 12

8 COP 2013 Filantropi Hartmanns støtter forskellige filantropiske projekter med økonomiske midler. Herunder er et udpluk af disse: FN s Global Compact Sponsor for Akademisk Boldklub Sponsor for mindre lokale fodboldhold, f.eks. old boys hold Hartmanns har sponsoreret midler til et nyt klubhus for en lokal forboldklub Hartmanns sponsorerer løbetrøjer mv. til medarbejdere. Sponsorat af Akademisk Boldklub Hartmanns har siden 2004 sponsoreret den lokale boldklub Akademisk Boldklub. Dette gør vi, fordi vi tror på, at det vi investerer i, får vi igen. Vi får mulighed for at få forretning og sparring via de andre partnere, der sponsorerer Akademisk Boldklub. Hartmanns har mulighed for at invitere medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere med til kampe og andre arrangementer, der bliver afholdt i samarbejde med Akademisk Boldklub. Hjerne og hjerte I sommeren 2010 lancerede Akademisk Boldklub en ny vision Hjerne & Hjerte. En vision med fokus på uddannelse, og en vision, der er i tråd med klubbens 122-årige lange historie. Hartmanns lægger vægt på, at der i Akademisk Boldklubs vision er fokus på uddannelse samtidig med fodbold. Det betyder, at spillerne har mulighed for at tage en uddannelse ved siden af deres job som fodboldspiller. der ønsker at engagere sig i en positiv udvikling. Akademisk Boldklub udvikler egne spillere med henblik på deltagelse på 1.holdet og/eller salg til anden klub. Akademisk Boldklub skal drive en sund og værdiskabende forretning baseret på partnere, netværk, tilstødende forretningsområder, tilskuere/fans samt spillersalg. I Akademisk Boldklub sker talentudviklingen sideløbende med et fokus på spillernes uddannelse. Dette sker i et forpligtende samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. Akademisk Boldklub udvikler og driver tilstødende forretningsområder med henblik på at sikre et væsentligt tilskud til den sportslige sektor. Sportslig målsætning På sigt oprykning med den yngste trup nogensinde. Akademisk Boldklub skal via repræsentation på DBUsungdomslandshold gøre sig berettiget til en A+ licens (6 landsholdsspillere). U/15, U/17 og U/19 skal via talentudvikling være repræsenteret i de bedste rækker. Profil Målrettet markedsføring mod uddannelsesinstitutioner, herunder involvering i drift af sportscollege og samarbejde med udvalgte uddannelsesinstitutioner. Akademisk Boldklub skal udvikle egne talenter med fokus på og bistand til uddannelse. Deres politik er, at de unge skal gøre deres uddannelse færdig ved siden af fodbolden. Fakta om Akademisk Boldklub Akademisk Boldklub er en professionel fodboldklub. Akademisk Boldklub fastholder og udvikler sin forretning via et forpligtende samarbejde med spillere, partnere, tilskuere/fans, medier, kommuner og andre interessenter, Side 8 af 12

9 COP 2015 Lokal CSR -Aktivitet For femte år i træk kårede vores kontor i Fredericia Årets Vikar i Trekantområdet. Det var den 57-årige Ellen M.L. Hansen, der løb med den fornemme titel. Kåringen fandt sted i forbindelse med det årlige julearrangement for vikarer i Fredericia og omegn. Hvert år inviterer Fredericia-kontoret alle vikarer på æbleskiver og gløgg. som både er omstillingsparate og dygtige til hurtigt at sætte sig ind i nye opgaver, og det gør en stor forskel for virksomhederne. Flere lokalaviser som fx Fredericia Dagblad og Elbobladet bragte omtale af kåringen, ligesom vi selv skrev ud om det på vores hjemmeside, på LinkedIn og på Facebook. Det er vores kunder - offentlige såvel som private virksomheder - der indstiller den vikar, de synes fortjener en særlig anerkendelse, og chefkonsulent Hans Henrik Davidsen glædede sig over endnu en gang at kunne uddele prisen. Vi vil gerne anerkende den ihærdighed, som vikarerne bidrager med hver dag året rundt i virksomhederne i Fredericiaområdet og i den øvrige del af regionen, siger Hans Henrik Davidsen og fortsætter: Vi har nogle fantastisk dygtige vikarer, Ellen M.L. Hansen i Årets vikar Side 9 af 12

10 COP 2013 Miljø Princip 7) Hartmanns støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8) Hartmanns tager initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 9) Hartmanns vil opfordre til at udvikle og sprede miljøvenlige teknologier Miljøpolitik Hartmanns vil arbejde for et forbedret miljø og arbejdsmiljø og vil lade miljø, helbreds- og sikkerhedshensyn have prioritet i vores beslutningsproces. Vi vil tage hensyn til beskyttelse af miljø og arbejdsmiljø til gavn for medarbejdere, kunder, kandidater, samarbejdspartnere samt lokalsamfund. Vi anser medarbejderne for at være vores vigtigste ressource. CO2-udslip fra computere, servere, elektriske installationer og firmabiler Papirspild fra normal kontorhold og ikkedigital anvendelse af dokumenter Genbrug af computere, skærme og servere CO 2-udledning I løbet af de sidste syv år er vi gået fra at bruge PC ere med CRT -skærme til nu at bruge tynde klienter med fladskærme, hvilket har reduceret vores strømforbrug fra arbejdsstationer med mere end 50 %. Som med vores fokus på strømforbrug har vi sidste år også etableret en bilpolitik ift. miljøet. Målet er at reducere det totale kilometerforbrug i forbindelse med firmakørsel, bl.a. ved hjælp af et større fokus på samkørsel ved kundemøder. Det totale km forbrug er allerede nedbragt med 11 % fra 2012 til Det indebærer, at vi: Sørger for at vore ledere tager ansvar for miljø og arbejdsmiljø, og i samarbejde med sikkerhedsorganisationen sikrer, at arbejdsmiljøet integreres i det daglige arbejde. Arbejder på løbende miljø og arbejdsmiljøforbedringer. Uddanner og motiverer vores medarbejdere til at tage ansvar og handle i alle spørgsmål, der vedrører vores egen kollegers og kunders sikkerhed. Efterlever lovgivning, tilladelser og myndighedskrav Informerer åbent om miljø- og arbejdsmiljøpolitik og -indsats. Handlinger og resultater Generelt yder Hartmanns aktiviteter ikke en væsentlig påvirkning af miljøet. Miljøforhold er dog et vigtigt emne, og vores indflydelse på miljøet bliver løbende undersøgt og behandlet. Vi har identificeret vores primære kilder til forurening som værende: Der har været en løbende udskiftning af computere til tynde klienter og fladskærme, hvorved det gennemsnitlige strømforbrug er reduceret med 50 %. Hartmanns har i alt 800 arbejdsstationer, som alle er tynde klienter i dag. Vores leverandør af arbejdsstationer, IGEL, følger Energy Star 5.2-kriterierne. I 2010 havde vi 34 servere i alt, som i dag er reduceret til 16 servere. De nye servere har større kapacitet og bruger mindre strøm. Dette har reduceret vores gennemsnitlige strømforbrug fra servere med 51 %. Alle computere i samtlige afdelinger i Hartmanns er siden december 2006 blevet lukket ned fra centralt hold kl Dermed står der ikke tændt udstyr aften og nat som forbruger strøm. Alt nyindkøbt IT-udstyr har siden 2006 opfyldt EU s krav til miljøskrot. Side 10 af 12

11 COP 2015 Der sker pt. en løbende udskiftning af vores firmabiler. De nye biler udleder mindre CO2 og kører længere på literen. Brugt papir sorteres i egne affaldscontainere til genbrug. Papiraffaldet bliver sendt til makulering og efterfølgende komprimeret til genbrugspapir via vores leverandør, Stena Recycling. Stenas medarbejdere, som står for makuleringen, har underskrevet en tro og loveerklæring om korrekt håndtering af papiraffald. Vi har implementeret flere nye IT-systemer, bl.a. Targit (et business intelligence system) og PeopleTrust (et nyt forretningssystem i Employment), der giver langt større mulighed for at kommunikere digitalt og danne digitale management-rapporter. Papirforbrug Større tryksager, som f.eks. vores Kulturprofil, sendes ud af huset og produceres hos Rosenberg Bogtryk. I forbindelse med leverandørvalg var det vigtigt for os, at trykkeriet har alle relevante miljøcertificeringer. Rosenberg Bogtryk har certificeringerne: Svanemærket og FSC miljømærket. Vores papirforbrug var i 2010 på 4,2 tons, svarende til 3,5 kg pr. medarbejder pr. måned. Dette forbrug er over fire år reduceret til et gennemsnitligt forbrug på 1,9 kg pr. medarbejder pr. måned, hvilket svarer til et fald på 45 %. Vi forsøger at holde vores papirforbrug så lavt som muligt ved hjælp af vores politikker på området. Især har implementeringen af nye ITsystemer betydet en stigende brug af digital kommunikation til kandidater i form af s og sms, i stedet for det traditionelle brev med posten. Følgende tiltag er gennemført: Alle papirudskrifter er sat til at være dobbeltsidede som standard. Kontorrengøring Vores kontorrengøring varetages af en leverandør, der benytter sig af svanemærkede, nedbrydelige og parfumefri rengøringsmidler. Dermed begrænser vi vores påvirkning af miljøet ved udledning af spildevand. Side 11 af 12

12 COP 2013 Antikorruption medarbejdere i Hartmanns: Princip 10) Hartmanns modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Deltager i en kriminel organisation. Tager imod bestikkelse. Medvirker eller forårsager svig Medvirker til hvidvaskning af penge. Handlinger og resultater Hartmanns er en bundhæderlig virksomhed, og er således aldrig ved retskaffen dom blevet dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om vores faglige hæderlighed. Hartmanns har opfyldt alle forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i Danmark. Hartmanns har opfyldt alle forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i Danmark. Reference til politikker Hartmanns har ingen officiel nedskrevet code of conduct, da vi er en værdibaseret organisation og værdierne således regulerer medarbejdernes adfærd. Derudover sikrer vores personalepolitikker, at ingen Resultatskabelse Vores mål i enhver relation og opgave er, at skabe resultater for vores kunder og kandidater. Det er således også vores pligt, at sige fra til opgaver, hvor vi mener vores kunder kan skabe bedre resultater, sammen med andre samarbejdspartnere. Vi vil nå de mål vi sætter os, med respekt for det enkelte individ. Vi mener, at kompetente og kvalitetsbevidste medarbejdere er en forudsætning for resultatskabelse. Samarbejde Vi vil være vores kunders og kandidaters samarbejdspartner, og vi tror på at partnerskaber med gensidig vidensdeling skaber resultater. Vi vil være en loyal sparringspartner i op- og nedgang. Godt internt samarbejde skaber resultater for vores kunder. Holdninger og etik ved Hartmanns medarbejderes omgang med kandidater 1. Alle medarbejdere er forpligtet til at behandle alle ledige med respekt og værdighed. 2. Alle medarbejdere er forpligtet til at foretage uvildig rådgivning om kandidatens muligheder. 3. Hartmanns videregiver ikke fortroligt indhold af samtaler og dokumenter uden kandidatens viden. Undtaget er lovmæssige elementer for at fuldføre opgaven. 4. Hartmanns anvender udelukkende velkvalificerede konsulenter. 5. Hartmanns sikrer, at ydelserne løbende evalueres og tilpasses kandidatens, kundens og markedets behov. 6. Hartmanns tror på det aktive bidrag til mangfoldighed i arbejdsmarkedet. Således er det vores pligt at arbejde med kandidater uden hensyntagen til etnisk baggrund, sociale forhold, politiske tilhørsforhold, køn og alder. Gensidig respekt Vi lægger vægt på respekten for det enkelte individ og møder alle vores kandidater som ligeværdige parter. Vi tror på, at alle mennesker HAR noget at bidrage med på det arbejdsmarked vi er i, uanset baggrund, etnisk oprindelse, alder, kultur, køn eller sociale forhold. Vi tror også på, at alle mennesker SKAL bidrage i det arbejdsmarked vi er i. Vi forventer, at vores samarbejdsrelationer bygger på gensidig respekt. Innovation Vores medarbejdere forventes at tænke ud af boxen med henblik på at skabe resultater for vores kunder og kandidater. Vi tror på, at personlig frihed giver engagement, optimisme og nytænkning. Vi arbejder med en flad organisationsstruktur, som støtter fleksibilitet og nye tiltag. Vores mål er, at være toneangivende i spændingsfeltet mellem mennesker og job. Side 12 af 12

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2010 Moment A/S Moment er specialiseret i Studiejob & Vikariater, Rekruttering & Search og Outplacement. Derudover står vi bag Moment Medier, som er

Læs mere

NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14 Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 De største ledelsesudfordringer i 2014/15? Ledelse af de unge, Tiltrækning og ledelse af talent, CSR (Social

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er 6. gang vi udarbejder en rapport

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere