COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015"

Transkript

1 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel CVR.nr COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015

2 Indhold Kort om Hartmanns A/S... 3 Hartmanns i dag... 3 Hartmanns Best man for the job... 3 Erklæring om fortsat støtte... 4 Menneskerettigheder... 5 Principper... 5 Handlinger og resultater... 5 Reference til politikker... 5 Arbejdstagerrettigheder... 6 Princip... 6 Handlinger og resultater... 6 Reference til politikker... 6 Hartmanns samarbejder med MOT... 7 Filantropi... 8 Lokal CSR -Aktivitet... 9 Princip Miljøpolitik Handlinger og resultater CO 2-udledning Papirforbrug Antikorruption Princip Handlinger og resultater Reference til politikker... 12

3 COP 2015 Kort om Hartmanns A/S Hartmanns i dag Nordisk konsulenthus, etableret i kontorer i Danmark 1 kontor i Norge. 140 engagerede medarbejdere Omsætning 242 mio. Kr. Kåret i 2014 som Danmarks 9. bedste arbejdsplads af Great Place to Work Institute. Kåret som Europas 15. bedste arbejdsplads i 2015 af Great Place to Work Institute. Hartmanns Best man for the job Hartmanns er en katalysator på det moderne jobmarked. Via rekruttering, rådgivning, vikarservice, newplacement og outsourcing arbejder vi hver dag på at skabe succes i menneskers jobliv og på at opfylde offentlige og private virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft og opgaveløsning. Rekruttering Kurser i rekruttering Assessment center Vikarassistance Hartmanns A/S ANSÆTTELSE FASTHOLDELSE AFVIKLING Lederudvikling HR-Hotline HR-Consulting RÅDGIVNING TILBAGE TIL JOBBET Newplacement Kriseberedskab Rådgivning At sætte det rigtige hold er en kunst. I samarbejdet tilbyder Hartmanns et eksternt professionelt blik på virksomhedens ansættelser og holdopstilling og vi udfordrer gerne vanetænkning og dogmer. Vi arbejder ud fra en analytisk grundighed og gennemprøvede metoder, der sikrer, at vi indfrier kundens mål og forventninger. Vores konsulenter har et højt videns- og erfaringsniveau, der betyder, at vi matcher kandidaternes uddannelse og faglighed. Vi prioriterer, at specialister rådgiver specialister, og vores konsulenter er uddannede til at møde kandidater inden for alle faggrupper, på alle niveauer. Hartmanns tror på mennesker og på, at mangfoldighed betaler sig. Vi vurderer de enkelte kandidater ud fra såvel deres kvalifikationer og erfaringer som deres faglige, sociale og læringsmæssige kompetencer. Vi har en værdibaseret tilgang til både virksomheder og mennesker, og det er vigtigt, at alle kandidater bliver gode ambassadører for sig selv, for Hartmanns og for en eventuel virksomhed. At skabe mening og værdi for virksomheder og kandidater kræver, at Hartmanns medarbejdere har overskud. At de ikke bare trives, men at de har en arbejdsglæde og energi, der smitter både internt og eksternt. Derfor har Hartmanns et stærkt fokus på det gode jobliv, udvikling og stolthed og vi har en ambition om at være blandt Danmarks bedste og mest attraktive arbejdspladser. Side 3 af 12

4 COP 2013 Erklæring om fortsat støtte I Hartmanns tror vi på, at den eneste bæredygtige langtidsholdbare forretningsstrategi må være retfærdig og ansvarlig både i forhold til egen organisation og i forhold til vores omverden og samfund. Hartmanns har valgt for 6 år siden at tilmelde sig FN s Global Compact, og de dertilhørende 10 principper. Vi bakker til stadighed op om de fire hovedprincipper, ligesom vi løbende sætter nye mål for hvad vi ønsker at fokusere på. Som katalysator på det moderne jobmarked, ser vi det som vores pligt selv at repræsentere det mangfoldige arbejdsmarked. Vi vil som virksomhed selv udgøre et spejl af det mangfoldige arbejdsmarked og bidrage til udvidelsen af normalbilledet på den moderne arbejdsplads. Når vi deltager i FN s Global Compact får vi løbende en række gode diskussioner om hvad vi kan gøre bedre specielt når vores ideer bliver præsenteret for nye medarbejdere. Herudover oplever vi, at viden om et område fungerer som inspiration for dels at søge mere viden, og dels arbejder det også som katalysator for gode intentioner. Dette gælder både for os som virksomhed, men også for os som individuelle samfundsborgere. Vi håber og tror, at vores medarbejdere er stolte over at være med i UN Global Compact. Som medarbejder i Hartmanns bliver de 10 principper overholdt, og lever som en integreret del af vores kultur og værdier. Rigtig god læselyst! Vi arbejder for et for bedre miljø og arbejdsmiljø, og lader miljø, helbreds- og sikkerhedshensyn have prioritet i vor beslutningsproces. Vores grundfortælling indledes med: Hartmanns er en katalysator på det moderne jobmarked. Videre skriver vi: Hartmanns tror på mennesker og på, at mangfoldighed betaler sig. Anne-Mette Ravn, Adm. Direktør Som en af de større aktører i det danske jobmarked, ser vi det som vores pligt at bidrage til et mangfoldigt og fleksibelt arbejdsmarked. Vi mener også, at det moderne jobmarked i langt højere grad bør udnytte værdien af mangfoldighed. Det betyder, at vi selv bestræber os på at skabe en ligelig fordeling af mænd og kvinder, en balanceret aldersmæssig spredning mellem 20 og 70 år, mangfoldighed i etnisk herkomst samt ansætter medarbejdere i fleksjob, løntilskud, i praktikker mv. Vi har skrevet under på sociale klausuler i samarbejdet med flere af vores store kunder. Vores 4 værdier bidrager i høj grad til retfærdighed og ligeværdighed. Værdien gensidig respekt betyder bl.a. at vi respekterer forskellighed. I Hartmanns går fællesskabet forud for individet. Vi vil gerne imødekomme individuelle ønsker men ikke på bekostning af fællesskabet. Dermed skabes en automatisk intern retfærdighedsbalance. Side 4 af 12

5 COP 2015 Menneskerettigheder Principper 1) Hartmanns støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2) Hartmanns sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne Handlinger og resultater I forhold til Hartmanns medarbejdere følger vi dansk lovgivning på området. Eftersom størstedelen af vores kunder og samarbejdspartnere operere i Danmark, er de også underlagt dansk lovgivning. I Danmark er der en stor respekt for de internationale menneskerettigheder, hvilket også er afspejlet i dansk lovgivning og derigennem Hartmanns. Det skal nævnes, at Hartmanns efterlever og praktiserer gældende etiske spilleregler på det moderne jobmarked. Vi skelner derfor hverken til køn, etnisk oprindelse, alder eller lignende, i forbindelse med rekrutteringer. Oplever vi det modsatte, går vi i dialog med kunden, i et forsøg på at ændre kundens holdning. Hvis dette ikke ender med et resultat, der matcher vores værdier, kan vi ultimativt blive nødsaget til at opsige samarbejdet. Reference til politikker Vores fire overordnede værdier indeholder blandt andet "Gensidig respekt", der lægger stor vægt på respekten for det enkelte individ, derudover tror vi på, at alle mennesker har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet uanset baggrund, etnisk oprindelse, alder, køn, sociale forhold og lignende. Vi arbejder desuden med "den dobbelte bundlinje", hvor vi udover økonomien også fokuserer på det menneskelige/etiske. I forhold til den menneskelige/etiske bundlinje ligger vi for 4 år i træk i top 10 blandt Danmarks bedste arbejdspladser. Kåringerne er gennemført af Great Place to Work Institute. Vi har opnået følgende placeringer på listen over Danmarks bedste Arbejdspladser: År 2014: Nr. 9 År 2013: Nr. 2 + Kommunikationsspecialpris. År 2012: Nr. 3 + Specialprisen for Livsbalance År 2011: Nr. 3 År 2010: Nr. 23. Endelig har vi 3 år i træk også været med på listen over Europas bedste arbejdspladser, med følgende placeringer: År 2015: Nr.15 År 2014: Nr. 5 År 2013: Nr. 15 År 2012: Nr. 23. FN S GLOBAL COMPACT OG VERDENS BEDSTE NYHEDER Da Hartmanns er en Global Compact virksomhed, arbejder vi med de ti principper og deltager i aktiviteter, der bidrager til opnåelsen af FN s 2015 Mål. Ved at deltage i Verdens Bedste Nyheder opfylder Hartmanns denne del af Global Compact- forpligtelsen. Vi mener, det er vigtigt at bidrage til kampagnen og hjælpe med at sprede budskabet og fortælle de positive historier om fremskridtene i udviklingslandene. Kampagnen giver også mulighed for at kommunikere vores arbejde med de 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. I kampagnen har Hartmanns mulighed for at kommunikere vores CSR-indsats og etiske holdninger til medarbejdere og kunder. Partnerskabet viser på en troværdig måde, at vi er engagerede og gør en indsats. Vi får også anledning til at fortælle medarbejdere og kunder om, hvordan vi selv gør en indsats. Kampen mod fattigdom bærer frugt Både i 2011, 2012, 2013 og 2014 lavede vi følgende tiltag for at sprede Verdens Bedste Nyheder: Nyhed på Rosette på Elektronisk nyhedsbrev til vores kunder og samarbejdspartnere Update på vores Company Page på LinkedIn Indlæg på vores intranet Kloge Åge Side 5 af 12

6 COP 2013 Arbejdstagerrettigheder Princip 3) Hartmanns opretholder foreningsfriheden og anerkender effektivt retten til kollektiv forhandling 4) Hartmanns støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde 5) Hartmanns støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde 6) Hartmanns støtter afskaffelsen af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold Handlinger og resultater I Hartmanns arbejder vi imod børnearbejde, vi kræver bl.a. at vikarer er mindst 18 år for at kunne blive optaget i vores emnebank. Hartmanns tager afstand fra al form for forskelsbehandling, herunder alder, køn, race, seksuel orientering osv. Vi er fx blevet afsløret af Urban som det eneste vikarbureau, der havde taget pænt imod en journalist forklædt som hjemløs og endda tilbudt ham et arbejde samme dag. Alle Hartmanns medarbejdere har individuelle kontrakter, som naturligvis er i overensstemmelse med lovgivningen. Det er Hartmanns holdning, at vi som rekrutteringsvirksomhed har et væsentligt medansvar for det rummelige og mangfoldige arbejdsmarked. Således er det vores pligt at arbejde med kandidater uden hensyntagen til etnisk baggrund, sociale forhold, politiske tilhørsforhold, køn og alder. Hartmanns praktiserer disse holdninger i forhold til vore kunder såvel som i forhold til egne medarbejdere, hvor vi lægger vægt på en bred fordeling af kompetencer. Den demografiske fordeling af Hartmanns medarbejdere på køn, alder, etnisk oprindelse mv. afspejler også i høj grad vores holdninger til mangfoldighed. Hartmanns medarbejdere er aldersmæssigt fordelt fra år Der er en ligelig fordeling af mand og kvinder pa alle niveauer inkl. ledelsesniveau Hartmanns uddanner som hovedregel to elever løbende Ca. 6 % af vore medarbejdere er af anden etnisk herkomst. Hartmanns har løbende kandidater i praktik, ansatte pa løntilskud og/eller i fleksjob. Vi har i Hartmanns et sikkerhedsudvalg, ligesom vi har et projekt omhandlende arbejdsmiljø med specielt fokus på social, psykisk og fysisk sundhed. Vi støtter desuden naturligvis forenings-friheden, som en integreret del af det danske samfund. Reference til politikker Hartmanns består i dag af 140 kvalificerede medarbejdere, som alle ved ansættelsen har underskrevet overholdelsen af vore interne politikker, herunder vores nedskrevne politik for mangfoldighed og socialt ansvar. Det er en holdning i Hartmanns, at vi som konsulenthus inden for jobmarkedet skal afspejle det marked, vi arbejder på. Derfor er det en del af Hartmanns personaleholdning at afspejle mangfoldighed. Side 6 af 12

7 COP 2015 Hartmanns samarbejder med MOT Hartmanns har valgt at indgå et samarbejde med den frivillige organisation MOT (red. mod på dansk), da vi ønsker at støtte op om organisationens arbejde med at skabe robuste unge og trygge ungdomsmiljøer. MOT s værdier er: MOD til at leve MOD til at bryde sig om MOD til at sige nej Den 1. januar 2010 indgik Uno-X Gruppen i Norge en samarbejdsaftale med organisationen MOT, og nu er MOT i fuld gang med at blive bredt ud til skoler i Danmark. europamester og medaljetager ved VM i badminton - begge takket ja til at være ambassadører for MOT Danmark Hartmanns har påtaget sig denne rekrutteringsopgave omkostningsfrit, og målet er at få ansat den daglige leder inden sommerferien. Arrangement i januar 2014: Den 23. januar 2014 gæstede daglig leder fra MOT Danmark, Mark Vogel, og leder for kerneaktivitet i MOT Danmark, Stina Grøn Hartmanns Kick Off Her fortalte de bl.a. om, hvad grundtanken bag MOT er, og hvordan de arbejder med at brede konceptet ud til danske skoler. Chef i eget liv Grundtanken om at lave forebyggende arbejde, når det gælder unge mennesker ligger godt i tråd med Hartmanns filosofi om, at man skal være chef i sit eget liv. Når vi arbejder med at bringe ledige tættere på jobmarkedet, er omdrejningspunktet netop, at kandidaten skal tage ansvar for sit eget liv. I vores optik giver det derfor god mening at sætte ind allerede i ungdomsårene, så man herigennem kan styrke de unge i troen på sig selv og i de valg, de træffer. MOT i Danmark MOT er en holdningsskabende organisation i Norge, som arbejder for og med unge. MOT er den største succes i Norge, når det handler om at arbejde forebyggende og styrke unge i klasse. I dag er 25 % af alle norske skoler tilknyttet MOT. Adm. dir Anne-Mette Ravn er en del af MOT s bestyrelse, og Hartmanns har uden omkostninger været med til at rekruttere de to daglige ledere, der allerede nu er i fuld gang med at opbygge MOT Danmark. MOT -programmet henvender sig til klasse i folkeskolen. Arrangement i november 2014 I november 2014 holdt de daglig ledere fra MOT Danmark, Mark Vogel, og leder for kerneaktivitet i MOT Danmark, Stina Grøn Hartmanns ved Hartmanns Academy. Her fortalte de bl.a. om, hvad grundtanken bag MOT er, og hvordan de arbejder med at brede konceptet ud til danske skoler. De ses her med adm. dir. Anne-Mette Ravn, Hartmanns, og Stine Bosse, der også holdt foredrag ved arrangementet. MOT Danmark har igangsat et samarbejde med Nordstjerneskolen i Gribskov, som får MOT i deres udskoling de næste tre år. Samtidig har Jeanette Ottesen - dobbelt verdensmester og otte gange europamester i svømning, og Peter Gade - tidligere Side 7 af 12

8 COP 2013 Filantropi Hartmanns støtter forskellige filantropiske projekter med økonomiske midler. Herunder er et udpluk af disse: FN s Global Compact Sponsor for Akademisk Boldklub Sponsor for mindre lokale fodboldhold, f.eks. old boys hold Hartmanns har sponsoreret midler til et nyt klubhus for en lokal forboldklub Hartmanns sponsorerer løbetrøjer mv. til medarbejdere. Sponsorat af Akademisk Boldklub Hartmanns har siden 2004 sponsoreret den lokale boldklub Akademisk Boldklub. Dette gør vi, fordi vi tror på, at det vi investerer i, får vi igen. Vi får mulighed for at få forretning og sparring via de andre partnere, der sponsorerer Akademisk Boldklub. Hartmanns har mulighed for at invitere medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere med til kampe og andre arrangementer, der bliver afholdt i samarbejde med Akademisk Boldklub. Hjerne og hjerte I sommeren 2010 lancerede Akademisk Boldklub en ny vision Hjerne & Hjerte. En vision med fokus på uddannelse, og en vision, der er i tråd med klubbens 122-årige lange historie. Hartmanns lægger vægt på, at der i Akademisk Boldklubs vision er fokus på uddannelse samtidig med fodbold. Det betyder, at spillerne har mulighed for at tage en uddannelse ved siden af deres job som fodboldspiller. der ønsker at engagere sig i en positiv udvikling. Akademisk Boldklub udvikler egne spillere med henblik på deltagelse på 1.holdet og/eller salg til anden klub. Akademisk Boldklub skal drive en sund og værdiskabende forretning baseret på partnere, netværk, tilstødende forretningsområder, tilskuere/fans samt spillersalg. I Akademisk Boldklub sker talentudviklingen sideløbende med et fokus på spillernes uddannelse. Dette sker i et forpligtende samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. Akademisk Boldklub udvikler og driver tilstødende forretningsområder med henblik på at sikre et væsentligt tilskud til den sportslige sektor. Sportslig målsætning På sigt oprykning med den yngste trup nogensinde. Akademisk Boldklub skal via repræsentation på DBUsungdomslandshold gøre sig berettiget til en A+ licens (6 landsholdsspillere). U/15, U/17 og U/19 skal via talentudvikling være repræsenteret i de bedste rækker. Profil Målrettet markedsføring mod uddannelsesinstitutioner, herunder involvering i drift af sportscollege og samarbejde med udvalgte uddannelsesinstitutioner. Akademisk Boldklub skal udvikle egne talenter med fokus på og bistand til uddannelse. Deres politik er, at de unge skal gøre deres uddannelse færdig ved siden af fodbolden. Fakta om Akademisk Boldklub Akademisk Boldklub er en professionel fodboldklub. Akademisk Boldklub fastholder og udvikler sin forretning via et forpligtende samarbejde med spillere, partnere, tilskuere/fans, medier, kommuner og andre interessenter, Side 8 af 12

9 COP 2015 Lokal CSR -Aktivitet For femte år i træk kårede vores kontor i Fredericia Årets Vikar i Trekantområdet. Det var den 57-årige Ellen M.L. Hansen, der løb med den fornemme titel. Kåringen fandt sted i forbindelse med det årlige julearrangement for vikarer i Fredericia og omegn. Hvert år inviterer Fredericia-kontoret alle vikarer på æbleskiver og gløgg. som både er omstillingsparate og dygtige til hurtigt at sætte sig ind i nye opgaver, og det gør en stor forskel for virksomhederne. Flere lokalaviser som fx Fredericia Dagblad og Elbobladet bragte omtale af kåringen, ligesom vi selv skrev ud om det på vores hjemmeside, på LinkedIn og på Facebook. Det er vores kunder - offentlige såvel som private virksomheder - der indstiller den vikar, de synes fortjener en særlig anerkendelse, og chefkonsulent Hans Henrik Davidsen glædede sig over endnu en gang at kunne uddele prisen. Vi vil gerne anerkende den ihærdighed, som vikarerne bidrager med hver dag året rundt i virksomhederne i Fredericiaområdet og i den øvrige del af regionen, siger Hans Henrik Davidsen og fortsætter: Vi har nogle fantastisk dygtige vikarer, Ellen M.L. Hansen i Årets vikar Side 9 af 12

10 COP 2013 Miljø Princip 7) Hartmanns støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8) Hartmanns tager initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 9) Hartmanns vil opfordre til at udvikle og sprede miljøvenlige teknologier Miljøpolitik Hartmanns vil arbejde for et forbedret miljø og arbejdsmiljø og vil lade miljø, helbreds- og sikkerhedshensyn have prioritet i vores beslutningsproces. Vi vil tage hensyn til beskyttelse af miljø og arbejdsmiljø til gavn for medarbejdere, kunder, kandidater, samarbejdspartnere samt lokalsamfund. Vi anser medarbejderne for at være vores vigtigste ressource. CO2-udslip fra computere, servere, elektriske installationer og firmabiler Papirspild fra normal kontorhold og ikkedigital anvendelse af dokumenter Genbrug af computere, skærme og servere CO 2-udledning I løbet af de sidste syv år er vi gået fra at bruge PC ere med CRT -skærme til nu at bruge tynde klienter med fladskærme, hvilket har reduceret vores strømforbrug fra arbejdsstationer med mere end 50 %. Som med vores fokus på strømforbrug har vi sidste år også etableret en bilpolitik ift. miljøet. Målet er at reducere det totale kilometerforbrug i forbindelse med firmakørsel, bl.a. ved hjælp af et større fokus på samkørsel ved kundemøder. Det totale km forbrug er allerede nedbragt med 11 % fra 2012 til Det indebærer, at vi: Sørger for at vore ledere tager ansvar for miljø og arbejdsmiljø, og i samarbejde med sikkerhedsorganisationen sikrer, at arbejdsmiljøet integreres i det daglige arbejde. Arbejder på løbende miljø og arbejdsmiljøforbedringer. Uddanner og motiverer vores medarbejdere til at tage ansvar og handle i alle spørgsmål, der vedrører vores egen kollegers og kunders sikkerhed. Efterlever lovgivning, tilladelser og myndighedskrav Informerer åbent om miljø- og arbejdsmiljøpolitik og -indsats. Handlinger og resultater Generelt yder Hartmanns aktiviteter ikke en væsentlig påvirkning af miljøet. Miljøforhold er dog et vigtigt emne, og vores indflydelse på miljøet bliver løbende undersøgt og behandlet. Vi har identificeret vores primære kilder til forurening som værende: Der har været en løbende udskiftning af computere til tynde klienter og fladskærme, hvorved det gennemsnitlige strømforbrug er reduceret med 50 %. Hartmanns har i alt 800 arbejdsstationer, som alle er tynde klienter i dag. Vores leverandør af arbejdsstationer, IGEL, følger Energy Star 5.2-kriterierne. I 2010 havde vi 34 servere i alt, som i dag er reduceret til 16 servere. De nye servere har større kapacitet og bruger mindre strøm. Dette har reduceret vores gennemsnitlige strømforbrug fra servere med 51 %. Alle computere i samtlige afdelinger i Hartmanns er siden december 2006 blevet lukket ned fra centralt hold kl Dermed står der ikke tændt udstyr aften og nat som forbruger strøm. Alt nyindkøbt IT-udstyr har siden 2006 opfyldt EU s krav til miljøskrot. Side 10 af 12

11 COP 2015 Der sker pt. en løbende udskiftning af vores firmabiler. De nye biler udleder mindre CO2 og kører længere på literen. Brugt papir sorteres i egne affaldscontainere til genbrug. Papiraffaldet bliver sendt til makulering og efterfølgende komprimeret til genbrugspapir via vores leverandør, Stena Recycling. Stenas medarbejdere, som står for makuleringen, har underskrevet en tro og loveerklæring om korrekt håndtering af papiraffald. Vi har implementeret flere nye IT-systemer, bl.a. Targit (et business intelligence system) og PeopleTrust (et nyt forretningssystem i Employment), der giver langt større mulighed for at kommunikere digitalt og danne digitale management-rapporter. Papirforbrug Større tryksager, som f.eks. vores Kulturprofil, sendes ud af huset og produceres hos Rosenberg Bogtryk. I forbindelse med leverandørvalg var det vigtigt for os, at trykkeriet har alle relevante miljøcertificeringer. Rosenberg Bogtryk har certificeringerne: Svanemærket og FSC miljømærket. Vores papirforbrug var i 2010 på 4,2 tons, svarende til 3,5 kg pr. medarbejder pr. måned. Dette forbrug er over fire år reduceret til et gennemsnitligt forbrug på 1,9 kg pr. medarbejder pr. måned, hvilket svarer til et fald på 45 %. Vi forsøger at holde vores papirforbrug så lavt som muligt ved hjælp af vores politikker på området. Især har implementeringen af nye ITsystemer betydet en stigende brug af digital kommunikation til kandidater i form af s og sms, i stedet for det traditionelle brev med posten. Følgende tiltag er gennemført: Alle papirudskrifter er sat til at være dobbeltsidede som standard. Kontorrengøring Vores kontorrengøring varetages af en leverandør, der benytter sig af svanemærkede, nedbrydelige og parfumefri rengøringsmidler. Dermed begrænser vi vores påvirkning af miljøet ved udledning af spildevand. Side 11 af 12

12 COP 2013 Antikorruption medarbejdere i Hartmanns: Princip 10) Hartmanns modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Deltager i en kriminel organisation. Tager imod bestikkelse. Medvirker eller forårsager svig Medvirker til hvidvaskning af penge. Handlinger og resultater Hartmanns er en bundhæderlig virksomhed, og er således aldrig ved retskaffen dom blevet dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om vores faglige hæderlighed. Hartmanns har opfyldt alle forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i Danmark. Hartmanns har opfyldt alle forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i Danmark. Reference til politikker Hartmanns har ingen officiel nedskrevet code of conduct, da vi er en værdibaseret organisation og værdierne således regulerer medarbejdernes adfærd. Derudover sikrer vores personalepolitikker, at ingen Resultatskabelse Vores mål i enhver relation og opgave er, at skabe resultater for vores kunder og kandidater. Det er således også vores pligt, at sige fra til opgaver, hvor vi mener vores kunder kan skabe bedre resultater, sammen med andre samarbejdspartnere. Vi vil nå de mål vi sætter os, med respekt for det enkelte individ. Vi mener, at kompetente og kvalitetsbevidste medarbejdere er en forudsætning for resultatskabelse. Samarbejde Vi vil være vores kunders og kandidaters samarbejdspartner, og vi tror på at partnerskaber med gensidig vidensdeling skaber resultater. Vi vil være en loyal sparringspartner i op- og nedgang. Godt internt samarbejde skaber resultater for vores kunder. Holdninger og etik ved Hartmanns medarbejderes omgang med kandidater 1. Alle medarbejdere er forpligtet til at behandle alle ledige med respekt og værdighed. 2. Alle medarbejdere er forpligtet til at foretage uvildig rådgivning om kandidatens muligheder. 3. Hartmanns videregiver ikke fortroligt indhold af samtaler og dokumenter uden kandidatens viden. Undtaget er lovmæssige elementer for at fuldføre opgaven. 4. Hartmanns anvender udelukkende velkvalificerede konsulenter. 5. Hartmanns sikrer, at ydelserne løbende evalueres og tilpasses kandidatens, kundens og markedets behov. 6. Hartmanns tror på det aktive bidrag til mangfoldighed i arbejdsmarkedet. Således er det vores pligt at arbejde med kandidater uden hensyntagen til etnisk baggrund, sociale forhold, politiske tilhørsforhold, køn og alder. Gensidig respekt Vi lægger vægt på respekten for det enkelte individ og møder alle vores kandidater som ligeværdige parter. Vi tror på, at alle mennesker HAR noget at bidrage med på det arbejdsmarked vi er i, uanset baggrund, etnisk oprindelse, alder, kultur, køn eller sociale forhold. Vi tror også på, at alle mennesker SKAL bidrage i det arbejdsmarked vi er i. Vi forventer, at vores samarbejdsrelationer bygger på gensidig respekt. Innovation Vores medarbejdere forventes at tænke ud af boxen med henblik på at skabe resultater for vores kunder og kandidater. Vi tror på, at personlig frihed giver engagement, optimisme og nytænkning. Vi arbejder med en flad organisationsstruktur, som støtter fleksibilitet og nye tiltag. Vores mål er, at være toneangivende i spændingsfeltet mellem mennesker og job. Side 12 af 12

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP Communication on progress 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP Communication on progress 2013 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP Communication on progress 2013 Indhold

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2014

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2014 Indhold

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

DEN MODERNE HR-UDDANNELSE INDSIGT OG VÆRKTØJER I ARBEJDET MED HR

DEN MODERNE HR-UDDANNELSE INDSIGT OG VÆRKTØJER I ARBEJDET MED HR DEN MODERNE HR-UDDANNELSE INDSIGT OG VÆRKTØJER I ARBEJDET MED HR DEN MODERNE HR-UDDANNELSE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE Gennem uddannelsen Den moderne HR-uddannelse opnår du: en aktuel, bred

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere