Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsstyrelsens Personalepolitik"

Transkript

1 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

2 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon

3 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3

4 Forord Velkommen til Beredskabsstyrelsens overordnede personalepolitik. Den overordnede personalepolitik er tænkt som en værdibaseret ramme for det samspil, som medarbejdere og ledere indgår i, når vi hver især gør vores del til at udvikle og styrke beredskabet mod ulykker og katastrofer, Beredskabsstyrelsens mission. Personalepolitikken er blevet til på baggrund af en tæt og positiv dialog mellem medarbejdere og ledelse på tværs af Beredskabsstyrelsen, som jeg sætter megen pris på, og jeg håber, at den i sin færdige form vil være med til at forstærke det gode samspil og den gode tone mellem os alle her i Beredskabsstyrelsen. God læselyst! Henning Thiesen 4

5 Indledning Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes bedst muligt. Det stiller krav til udstyr, uddannelse, beredskabsplaner m.m., og det stiller ikke mindst krav til medarbejdere og ledere. Uanset om man er i uniform eller i civil, medarbejder eller leder, bidrager man til den samlede sum af operative funktioner, myndighedsopgaver, uddannelsesvirksomhed og administration, som gør Beredskabsstyrelsen til den ledende aktør inden for samfundets beredskab. Det er medarbejdernes og ledernes handlekraft, engagement, samarbejde og troværdighed, der gør den afgørende forskel. Derfor lægger Beredskabsstyrelsen vægt på at have en personalepolitik, som understøtter styrelsen som en god arbejdsplads, og som er med til at skabe en værdibaseret ramme for det daglige samspil mellem medarbejdere og chefer om at opfylde styrelsens mission. 5

6 Handlekraft Beredskabsstyrelsen personalepolitik Værdi 1: Handlekraft Handlekraft betyder i Beredskabsstyrelsen, at vi tager ansvar for vores opgaver, hurtigt tilpasser os ændrede krav og sikrer fremdrift. Handlekraft er af afgørende betydning for, at det er muligt for medarbejdere og ledere at yde deres bidrag til at udvikle og styrke beredskabet mod ulykker og katastrofer. Ved rekruttering og introduktion af nye medarbejdere Når vi ansætter nye medarbejdere og ledere, vurderer vi, hvilke kompetencer der er brug for, og hvordan ansøgerne kan bidrage i det konkrete job og til organisationens samlede opgaver. Det er vigtigt, at den nye medarbejder eller leder har den rette profil til jobbet og passer til Beredskabsstyrelsen. Vi har udviklet en personalepolitisk strategi for rekruttering, der skal sikre, at vi personalemæssigt udvikler organisationen i den rigtige retning. Vi rekrutterer medarbejdere og ledere, der tager ansvar for at skabe overblik over og løse egne opgaver, og som også tænker sig selv ind i det samlede opgavesæt. Vores medarbejdere eller ledere skal samtidig tænke udadvendt i videndeling og samarbejde for at gøre deres opgaveløsning endnu mere målrettet og handlekraftig. Nye medarbejdere modtager en systematisk introduktion. Den skal medvirke til, at nyansatte får den nødvendige viden om arbejdet, tjenestestedet og den samlede virksomhed, så medarbejderens handlekraft får mulighed for at udfolde sig. Handlekraft er af afgørende betydning for, at det er muligt for medarbejdere og ledere at yde deres bidrag til at udvikle og styrke beredskabet mod ulykker og katastrofer. 6

7 1. Beretning Handlekraftige medarbejdere Handlekraftige medarbejdere arbejder selvstændigt, målrettet og tværfagligt. Det drejer sig om at få tingene til at fungere, også når noget står i vejen. Handlekraft er at gribe bolden og bidrage aktivt til, at opgaverne bliver løst. En handlekraftig medarbejder: Tager ansvar for egne opgaver, bidrager til andres og har fokus på at skabe resultater Efterspørger eventuelt manglende information og baggrundsviden Arbejder struktureret og i dialog med ledelse, kollegaer og samarbejdspartnere. Handlekraftige ledere God og handlekraftig ledelse er synlig og sikrer retning og rammer for medarbejderen både i det daglige, og når særlige situationer opstår. Handlekraftige ledere skaber netværk til andre enheder internt og eksternt, som er væsentlige for at få den samlede opgave til at komme i mål. En handlekraftig leder: Skaber overblik og sætter tydelige mål for enheden Foretager de overordnede prioriteringer, så ressourcerne anvendes bedst muligt Giver feedback til sine medarbejdere og informerer om væsentlige beslutninger og overvejelser. 7

8 Engagement Beredskabsstyrelsen personalepolitik Værdi 2: Engagement Dit engagement er drivkraft Beredskabsstyrelsens vision om at være den ledende aktør i samfundets beredskab forudsætter kompetente og engagerede medarbejdere og ledere, som er optaget af at være med til at udvikle og styrke beredskabet. Fokus på udvikling Det er derfor afgørende, at Beredskabsstyrelsen skaber gode udviklingsmuligheder for både medarbejdere og ledere, så kompetencer, kreativitet og arbejdsglæde kan folde sig ud. At vi er gode til det, vi gør, styrker engagementet. Derfor har vi en aktiv strategi for kompetenceudvikling, der har til formål at sikre en strategisk og systematisk kompetenceudvikling af alle medarbejdere og ledere. Karrieremuligheder og honorering At tage godt vare på faglighed og engagement betyder også, at der skal være gode karrieremuligheder for medarbejdere i Beredskabsstyrelsen, uanset om man ønsker at bevæge sig inden for et fagligt område, være generalist eller at opnå ledelsesansvar. Ledere skal tilsvarende have mulighed for at skifte stillinger, så de fortsat udfordres og udvikles. Engagerende medarbejdere og ledere yder en særlig indsats og skaber gode resultater, og det ønsker Beredskabsstyrelsen at honorere lønmæssigt. Styrelsen har udarbejdet en personalepolitisk strategi for lønområdet, hvor der bl.a. fokuseres på en tydelig sammenhæng mellem indsats og anerkendelse. Beredskabsstyrelsens vision om at være den ledende aktør i samfundets beredskab forudsætter kompetente og engagerede medarbejdere og ledere, som er optaget af at være med til at udvikle og styrke beredskabet. 8

9 1. Beretning Engagerede medarbejdere Engagerede medarbejdere ønsker at blive endnu bedre til at varetage deres faglige opgaver. En engageret medarbejder: Efterspørger og tager imod muligheden for nye opgaver og kompetenceudvikling Bruger nye kompetencer til alene eller sammen med andre - at løse arbejdsopgaverne endnu bedre Synliggør eller deler nye kompetencer med kollegaer og øvrige samarbejdspartnere. Engagerede ledere Engagerede ledere ønsker at blive endnu bedre til at bedrive ledelse og til at skabe gode rammer for organisationens opgaveløsning. En engageret leder: Arbejder målbevidst med kompetence og talentudvikling i enheden Tydeliggør forholdet mellem honorering og anerkendelse Sørger for også at udvikle egne faglige og ledelsesmæssige kompetencer. 9

10 Samarbejde Beredskabsstyrelsen personalepolitik Værdi 3: Samarbejde Sammen skaber vi et godt beredskab Beredskabsstyrelsens vision er at være den ledende aktør i samfundets beredskab. Det kræver, at vi sætter opgaven i centrum og samarbejder internationalt, mellem myndigheder og internt mellem styrelsens enheder og medarbejdere. Det kræver også, at vi er opmærksomme på og nyttiggør mangfoldigheden af ressourcer, kulturbaggrunde, erfaringer, roller og fagligheder. Opgaven i centrum og samarbejde på tværs At sætte opgaven i centrum vil sige, at det er den konkrete opgave der bestemmer, hvordan arbejdet bedst organiseres. Det stiller store krav til både medarbejdere og ledere om at være omstillingsparate og fleksible både i vores måde at løse opgaverne på, måden at organisere vores enhed på og måden at omgås hinanden på. At sætte opgaven i centrum kræver, at vi deler ud af vores egen faglighed, inddrager andres viden og aktivt bruger mangfoldigheden i vores samarbejde. Opmærksomhed mod kollegaer og samarbejdspartneres viden og erfaringer er første led i at realisere en fleksibel tilgang til opgaven. Beredskabsstyrelsens vision er at være den ledende aktør i samfundets beredskab. Det kræver, at vi sætter opgaven i centrum og samarbejder internationalt, mellem myndigheder og internt mellem styrelsens enheder og medarbejdere. 10

11 1. Beretning Medarbejdere, der samarbejder Når vi som medarbejdere samarbejder om at løse vores opgaver, møder vi vores kollegaer og samarbejdspartnere med faglig imødekommenhed, åbenhed og fleksibilitet. En medarbejder, der samarbejder: Er parat til at se nye vinkler i opgaveløsningen og indgå i nye samarbejdsformer Anerkender væsentligheden af mangfoldige menneskelige og faglige ressourcer Deler viden og erfaringer med andre internt og eksternt. Ledere, der samarbejder og skaber samarbejde Ledelsesopgaven i forbindelse med samarbejde går dels på at skabe de rette rammer for, at medarbejdere kan samarbejde om at løse opgaverne, dels på at få organiseret samarbejdet og placeret en given opgave mest hensigtsmæssigt i organisationen, i eller uden for den konkrete enhed eller i relation til eksterne samarbejdspartnere. En leder, der samarbejder og skaber samarbejde: Organiserer samarbejdet efter de konkrete opgaver Bruger medarbejdernes mangfoldighed og skaber gode betingelser for videndeling Tænker opgaver og beredskab i en bredere kontekst, så samarbejde både internt og eksternt får gode kår. 11

12 Troværdighed Beredskabsstyrelsen personalepolitik Værdi 4: Troværdighed Vi skaber et troværdigt beredskab Afgørende for, om Beredskabsstyrelsen kan indfri sin vision om at være den ledende aktør i samfundets beredskab, er troværdighed - det, vi stiller i udsigt, skal også være det, vi faktisk leverer af løsninger, indsats og service. Troværdighed betyder, at vi har en professionel attitude med fornemmelse for, hvad der rører sig på beredskabsområdet i vores omverden. Samtidig skaber vi troværdighed ved at være en mangfoldig arbejdsplads med plads til forskellighed. Det indebærer en åben, fair og anerkendende arbejdskultur, hvor god behandling og en ordentlig omgangstone kendetegner arbejdspladsen. Professionalisme og et mangfoldigt arbejdsmiljø I Beredskabsstyrelsen ønsker vi at være troværdige over for omverdenen ved at besidde en faglig stærk, bred og aktuel viden om beredskabet. Vi ønsker en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er plads til forskellige faglige, kulturelle, etniske og sociale forskelle, og hvor dialogformerne er åbne og ærlige, så at styrelsens ansatte føler sig set, hørt og passende informeret. Beredskabsstyrelsen tager også et socialt ansvar og tilbyder f.eks. fleksjob, og ønsker i videst mulige omfang at tage hensyn til medarbejdernes forskellige livsfaser. Vi har derfor udviklet to aktive personalepolitiske strategier om trivsel og seniorpolitik. En mangfoldig arbejdsplads med repræsentation af et bredt udsnit af befolkningen skaber troværdighed og styrker vores renommé, og den skaber sammen med en god omgangstone tillid, kreativitet og troværdighed over for os selv. En mangfoldig arbejdsplads med repræsentation af et bredt udsnit af befolkningen skaber troværdighed og styrker vores renommé, og den skaber sammen med en god omgangstone tillid, kreativitet og troværdighed over for os selv. 12

13 1. Beretning Troværdige medarbejdere En troværdig medarbejder holder sig bredt orienteret om beredskabet og møder sine kollegaer med ønsket om at anerkende og nyttiggøre deres mangfoldighed i opgaveløsningen. Det vil sige, at medarbejderen: Holder sig bredt orienteret Er åben og anerkendende over for sine kollegaers faglighed Omgås andre med respekt og bidrager med en god omgangstone. Troværdige ledere Troværdige ledere kommunikerer ærligt og formidler værdier og holdninger i både ord og handlinger og understøtter aktivt en mangfoldig arbejdsplads Det vil sige, at lederen: Er åben og ærlig i sin dialog med medarbejderen Møder sine omgivelser med åbenhed og anerkendelse både fagligt, socialt og kulturelt Skaber tillid og udviser tillidsskabende adfærd. 13

14 Sådan bruger vi personalepolitikken Personalepolitikken tages løbende op på møder i SU og HSU med henblik på at drøfte status på de personalepolitiske mål, personalepolitisk praksis samt udviklingsog forbedringsmuligheder. Den lokale dialog mellem ledelse og medarbejdere er omdrejningspunktet i det personalepolitiske arbejde. Anvendelse af eksempelvis ledelsesevaluering, ArbejdsPladsVurderinger og tilfredshedsundersøgelser kan være med til at belyse opfattelserne af og holdningerne til de forskellige personalepolitiske temaer. Samtidig synliggør resultaterne på udvalgte områder medarbejdernes oplevelse af den personalepolitiske praksis. Resultatet af målingerne kan være et udgangspunkt for lokale udviklingstiltag for medarbejdere, ledere og den fysiske arbejdsplads, og kan samtidig være retningsgivende i forhold til, hvilke områder, der skal sættes på dagsordenen i SU og HSU. Tillidsrepræsentanterne har en vigtig rolle i forhold til at formidle og praktisere de personalepolitiske budskaber til de ansatte. Tillidsrepræsentanterne skal i samarbejde med ledelsen arbejde for udvikling af gode arbejdsforhold bl.a. med udgangspunkt i personalepolitikken. Personalepolitikken er samtidig en del af grundlaget for tillidsrepræsentanternes håndtering af enkeltsager. Alle medarbejdere og ledere er ansvarlige for at holde sig orienteret om personalepolitiske temaer, mål og indsatser via arbejdspladsens forskellige kommunikationskanaler. Den enkelte medarbejder og leder skal i hverdagen inddrage de personalepolitiske værdier i opgaveløsningen og i samarbejdet med og ledelsen af andre. Har du idéer til, hvordan det personalepolitiske arbejde kan styrkes og udvikles, så kontakt tjenestestedets chef, din nærmeste leder, tillidsrepræsentanten eller SU. I fællesskab skal vi forpligte hinanden i forhold til de rammer og værdier, der er udstukket i personalepolitikken. 14

15 Personalepolitikken er en værdibaseret ramme for det samspil, som medarbejdere og ledere indgår i, når vi hver især gør vores del til at udvikle og styrke beredskabet mod ulykker og katastrofer. Charlotte Bro Kontorchef, HR Enheden HR Enheden er projektansvarlig for udarbejdelsen af Beredskabsstyrelsens personalepolitik. 15

16 2. Målrapportering Beredskabsstyrelsen personalepolitik

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere