Kvalitet i alle led. Know-how og kompliceret teknik. Vi er med fra start til slut. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i alle led. Know-how og kompliceret teknik. Vi er med fra start til slut. 2 www.trampolin.dk"

Transkript

1 Springgrave

2 Kvalitet i alle led Know-how og kompliceret teknik PE-Redskaber er langt mere end traditionelle gymnastikredskaber. Vi har monteret springgrave siden med og uden gulvlem. Springgravene kan naturligvis sammenbygges med én eller flere nedbyggede trampoliner eller Fast-Tracks. På baggrund af de mange års arbejde med udvikling og etablering af springgrave, har vi opbygget et stort know-how med løsninger af kompliceret teknik. Springgravens mange muligheder En springgrav giver mange muligheder, bl.a.: Kan anvendes af såvel idrætsforeninger som skoleidræt Øvrige idrætsgrene kan foregå på gulvet, når springgraven ikke er i brug Ingen tunge løft af madrasser eller lign. Mulighed for indlæring af nye spring med mange gentagelser og bløde landinger Mulighed for at regulere landingsstedets højde hurtigt og bekvemt Stor sikkerhed! Økonomi i springgravens samlede levetid At etablere en springgrav er ofte en stor investering. Hos PE-Redskaber lægger vi vægt på høj kvalitet i såvel materialevalg, som den håndværksmæssige udførelse og projektering. Fokus på de nævnte værdier er medvirkende til at sikre en lang holdbarhed på springgraven. Dermed bliver en springgrav fra PE-Redskaber en yderst rentabel investering - både i indkøb og i det efterfølgende vedligehold. Vi er med fra start til slut Med vores store ekspertise kan vi bidrage med rådgivning og projektstyring fra projekteringsfasen til den færdige montage af springgraven. Hos PE-Redskaber har vores kunder mulighed for at få tegnet et realistisk billede af deres nye springgrav eller -hal i et 3D computerprogram. Under processen afklares vigtige detaljer som: Hvad er kunden/brugernes behov? Hvor langt kan tilløbet blive? Hvor højt bliver der til loftet over springgraven? Er springgraven placeret hensigtsmæssigt i forhold til øvrige aktiviteter i hallen? Når beslutningen om etablering af springgrave er taget, er PE-Redskaber med fra start til slut. Hele projektet styres sikkert igennem af vores dygtige og engagerede medarbejdere. Opstartsmøde med Arkitekt/Entreprenør Projektstyring opstartes Støbetegninger afleveres Aftaler omkring byggeprojektet afklares Slutmontage Afslutning og aflevering Kunden henvender sig Møde etableres Idégenerering/brainstorm 3D skitser udarbejdes Tilbud Accept Byggefasen starter Byggemøder Opmåling af springgravshullet Stålmontage Projektstyringsfasen fra PE-Redskaber A/S 2

3 Springgravens opbygning Hvad består en springgrav af? En springgrav fra PE-Redskaber består i store træk af en skumpude, lift, gulvlem og kantpuder: Løsskum Ved anvendelse af løsskumsgrave øges sikkerheden ved multirotationer med og uden skruer. Risikoen for skader, ved en uheldig landing, minimeres. Skumpuden er "hjertet" i springgraven. Skumkvaliteten er af største vigtighed. Den skal have den rette hårdhed for at give/yde den optimale sikkerhed. Skumpuden har et overtræk af strækstof i en kraftig kvalitet. Stoffet er 3-delt i farverne for at give gymnasten en bedre orientering i luften, og dermed en større sikkerhed. Liften (Hæve-/sænke-mekanismen) giver utroligt mange muligheder - ikke mindst som springbord til forøvelser og indlæring af nye spring og teknikker. PE-Redskaber fremstiller springgrave, som kan hæves op til 220 cm - naturligvis med fast sikkerhedsafskærmning, så ingen kan falde ned under liften. Gulvlemmen bevirker, at springgraven kan placeres i haller, hvor der også er andre idrætsaktiviteter. Der laves en nænsom overgang mellem det faste og det bevægelige gulv, så f.eks. håndbold, fodbold og badminton kan dyrkes, både på og ved siden af gulvlemmen. Kantpuderne er den ekstra sikkerhed, som bevirker, at risikoen for at modtager eller gymnast slår sig på springgravens kanter mindskes betydeligt. Ekstra højde! PE-Redskaber fremstiller springgrave, som kan hæves helt op til 220 cm. Hæve-/sænkegrav på Vedersø Idrætsefterskole med ekstra løftehøjde på i alt 220 cm. 3

4 Sikkerhed i springgraven Fokus på sikkerhed! Da sikkerhed er af største betydning hos PE-Redskaber, går vi også meget op i detaljen om automatisk låsning af gulvet og automatisk afskærmning af "A-hullet" i gulvlemmen. Ydermere udgør kantpuderne den ekstra sikkerhed, som minimerer risikoen for, at modtager eller gymnast kommer til skade på springgravens kanter. Anbefalinger fra Arbejdstilsynet Efter anbefaling fra Arbejdstilsynet, har PE-Redskaber valgt, som standard, at montere et ekstra sikkerhedssystem. Alle lifte er monteret med en ekstra sikkerhedsskærm omkring wirehjulene, så det ikke er muligt at få fingrene i klemme, hvis springgraven ikke betjenes som anført af PE-Redskaber. Strømmen kobles automatisk fra, hvis en person stiger ned under trampolin og skumpude. Systemet skal herefter "resettes" af pedel/halinspektør eller anden uddannet. Ved rengøring/service sættes "montørnøglen" i nøgleboksen nede i hullet. Den forhindrer resetfunktionen oppe i hallen. Altså ingen drift, mens der er personer i hullet! Efter rengøring/service "resettes" systemet oppe i hallen, og betjeningspanelerne kan igen benyttes for løft af puder m.m. CE-mærket. Gymnastikhal opført ved Skjern Husflidsefterskole. Gymnastikhallen indeholder: 1 stk. springgrav 600 x 632 cm med gulvlem, som kan hæves til 170 cm over gulv. 2 stk. stortrampoliner nedbygget med gulvlem. 4

5 Nedbyggede stortrampoliner & Fast-Tracks Stortrampolin Nedbyggede stortrampoliner giver gymnasten mulighed for mange gentagelser under indøvelse af nye spring. Stortrampolinen giver et større løft i forhold til en minitrampolin, og gymnasten kan bruge energien på springet fremfor på tilløbet. Ved køb af springgrave i størrelsen 600 x 632 cm anbefaler PE-Redskaber at etablere to nedbyggede stortrampoliner ved samme lejlighed, da det giver mulighed for optimal udnyttelse af springgraven. Låsesystem på stortrampolin Låsesystemet på stortrampolinen er en ekstra sikkerhed, som forhindrer utilsigtet brug, når en instruktør ikke er tilstede. Når trampolinen er låst, er det ikke muligt at springe i den. Låsesystem på stortrampolin. Fast-Track / Tumble Track Fast-Track kan fåes i valgfri længde og med standard- eller Ross-dug. Fast-Track'en kan leveres med justerbar hårdhed. Giver et hurtigt og spændstigt afsæt med mulighed for mange gentagelser af et spring. Låsesystem på Fast-Track (patenteret) Låsesystemet på en Fast-Track forhindrer utilsigtet brug, når en instruktør ikke er tilstede. Når Fast-Track'en er låst, er det ikke muligt at springe på den. Kontakt PE-Redskaber for et uforpligtende tilbud på telefon eller mail Låsesystem på Fast-Track (Patenteret). Automatisk justering! Juster automatisk hårdheden på Fast-Track /Tumble Track. Vi gør det muligt at justere rammen på Fast-Track / Tumble Track udelukkende ved at trykke på en knap! 15 m Fast-Track nedbygget i gulvplan, med variabel hårdhed og låsesystem, samt nedbyggede stortrampoliner med låsesystem. Foto fra Vedersø Idrætsefterskole. 5

6 Nye projekter Professionel rådgivning Den enorme viden og erfaring, som findes hos PE-Redskaber, gør det muligt for os at yde professionel rådgivning til vores kunder i næsten enhver situation. Dette gælder uanset, om opgaven drejer sig om indkøb af nye gymnastikredskaber eller projektering og opbygning af en helt ny springhal. I store projekter er materialevalg, projektering og håndværk centrale elementer for at sikre høj kvalitet. Hos PE-Redskaber består vores projektteam af dygtige medarbejdere med mange års erfaring. Det kommer vores kunder til gode, når inspiration og nye ideer til at udvikle og løse specifikke opgaver og projekter er påkrævet. Vi bidrager med rådgivning og projektering fra planlægningsfasen til den færdige installation af springgrav eller springhal. Den hydrauliske kile kan tippes fra 0-10 og vippes fra 0-7. Justerbar højde fra 30 cm cm. Struktureret proces Det betaler sig at have en erfaren produktudvikler til at styre processen, når der skal påbegyndes en ny udviklingsopgave. Vi har vores egen konstruktør, hvis deltagelse i udviklingsprocessen er uundværlig. Konstruktøren kan for eksempel gøre et komplet springcenter synlig i 3D. På den måde kan vores kunder straks få et realistisk billede af det færdige projekt. Vores omfattende know-how og mange års erfaring i projektering og planlægning gør os til eksperter i håndtering af udviklingsprocesser. Vi er altid 100 % fokuseret på det enkelte projekt for at sikre, at kunden opnår det bedst mulige resultat og samtidig sparer tid i udviklingsfasen. Vores strukturerede tilgang til kundespecifikke projekter sikrer, at vigtige beslutninger og deadlines styres og overholdes. Den hydrauliske kile ses forrest i billedet. I baggrunden ses et redskabsrum (3 x 8 m), som kan sænkes ned i gulvniveau. 6

7 Kundespecifikke løsninger Udvikling PE-Redskaber er glad for at udvikle kundetilpassede løsninger baseret på individuelle koncepter eller behov. Fortæl os om din drøm Drømmer du om et nyt springcenter med et bestemt udtryk eller i specialfarver? Vi kan hjælpe dig. Vores knowhow gør det muligt at designe og bygge ud over det almindelige. Vi har, gennem flere år, udviklet specialløsninger for at imødekomme vores kundernes krav. Hvordan ønsker du, at dit springcenter skal se ud? Tør du være anderledes eller endda sætte en ny trend? Vi vil gerne høre dine ønsker og forslag, og hjælpe dig med at gøre din drøm til virkelighed. Kontakt PE-Redskaber på telefon eller for mere information eller for aftale om et besøg. Kundetilpasset løsning for BGI Akademiet. Projektet er udført i de farver, som akademiet normalt benytter. Centret er udviklet til parkour og gymnastik. 7

8 Montage & renovering Montage Vores montageteam udfører et professionelt håndværk med vægt på kvalitet. Vi monterer ud fra målsætningen om at etablere holdbare løsninger, som vores kunder kan få glæde af i mange år. Vi monterer springgrave, Fast-Tracks, nedbyggede stortrampoliner m.v. i såvel eksisterende som nye springcentre. Renovering PE-Redskaber er kendt for at udvikle og producere springgrave i høj kvalitet, men mange års brug af springgravene betyder renovering på et eller andet tidspunkt. Vi reparerer og renoverer ikke blot springgrave, som er købt hos PE-Redskaber, men også springgrave af andre fabrikater. Vi har styr på reparationerne og er hurtige og effektive, så vores kunder ikke skal undvære deres springgrave for længe. Vi reparerer og renoverer alt vedrørende springgrave, Fast-Tracks og nedbyggede stortrampoliner, bl.a. kantpuder, skumpuder, selesystemer og lifte. Montering af springgrave i springhallen ved BGI Akademiet. 8

9 Tilstandsrapport Få en gratis tilstandsrapport Uanset om det drejer sig om en springgrav fra PE-Redskaber, eller den er af andet fabrikat, kommer vi gerne forbi og udarbejder en gratis tilstandsrapport omkring sikkerhed og tilstand på jeres springgrav. Dette kan give jer et overblik over eventuelle udgifter til reparation. (Gælder kun ved installationer i Danmark.) Få styr på sikkerheden Vi anbefaler, at springgrave bliver efterset én gang årligt, med henblik på: at minimere antallet af driftsproblemer/stop på springgraven at minimere udgiften til akutte reparationer at opdage slid i tide og derved minimere udgifterne på vedligeholdelse at forlænge springgravens levetid at give sikkerhed for, at springgraven er efterset af fagfolk Eftersynet er ikke et lovkrav, men det er et forebyggende eftersyn, hvor de vitale dele bliver gennemgået, smurt og kontrolleret. Et service- og sikkerhedseftersyn omfatter: Efterspænding og smøring af alle bevægelige dele Eftersyn og smøring af stålwire samt wirehjul Kontrol af funktion på el-dele og kontakter Eftersyn af skumpude, betræk og kantpuder Tilstandsrapport på det eftersete udstyr Kontakt PE-Redskaber på telefon eller mail for yderligere information eller aftale om besøg. Gymnastikcenter designet i specialfarver og med rene linier. 9

10 Bungy systemer PE Twisting Belt PE-Twisting Belt er et nyudviklet skruebælte, hvor der er stor fokus på kvalitet, anvendelse, design og lave vedligeholdelsesomkostninger. Bælterne til skrue-ringen er designet, så de har dobbelt funktion i forhold til tidligere inder bælter og salto bælter. Med det helt unikke koblingssystem kan man bruge bæltet fra skruebæltet som alm. salto bælte. Nedbygget stortrampolin med låsesystem. Over stortrampolinen er der monteret et 4-punkts bungy system. Foto fra Vedersø Idrætsefterskole. 4-punkts bungy En 4-punkts bungy er ideel over en stortrampolin til indøvelse af f.eks. dobbeltrotationer. Bungy'en består af ophængte elastikker i 4 hjørner. Gymnasten fikseres i 4 punkter så han/hun forbliver i midten af stortrampolinen, mens der springes. 4-punkts bungy'en er til dem, som ønsker mange gentagelser af dobbelt- og trippelrotationer, hvor der samtidig er stor sikkerhed forbundet med opstillingen. Ved at gymnasten er ophængt i elastikker, bliver nedgangen fra stor højde bremset væsentligt, dette giver modtageren mulighed for at gå ind og hjælpe, hvis gymnasten ikke er helt rundt i springet. 10

11 SmartVip - den automatiske sportsbande SmartVip - en overvejelse værd! SmartVip er et automatisk bandesystem. SmartVip overholder standardmålene for sportsbander, det kan derfor være en løsning, som kan være værd at tage med i overvejelserne, når der skal bygges en ny idrætshal, eller en eksisterende skal renoveres. Når SmartVip skal bruges "kommer den op af gulvet. Efter 1 minut og 10 sekunder er hallen omstillet til indendørs fodbold eller hockey. SmartVip er det mest unikke halinventar til dato! Grundet vores erfaring med springgrave, er vi i stand til at lave samlinger mellem den bevægelige og den faste del af gulvet, som praktisk talt ikke ses, og derfor heller ikke er til gene for brugerne af hallen, når SmartVip'en er lukket. Når SmartVip er helt oppe, lukkes undergulvet helt tæt, så der er en plan gulvflade bag SmartVip. Er du interesseret i at høre mere om SmartVip, så kontakt PE-Redskaber på telefon , eller klik ind på Valget er dit Fleksibiliteten og mulighederne er mange. Det er dig, som kunde, der sammensætter antal, og den fordeling af SmartVip s der skal være. Ønsker du f.eks. kun SmartVip i enderne af hallen, er det muligt. Er det siderne, eller måske en deling af spillefladen, så der kan spilles minifodbold (med fodboldmål op til 5 m i bredden) på to baner, er det også muligt. Valget er dit! En liste af fordele Der er mange fordele ved SmartVip, b.la.: Ingen tunge løft Ingen ensidige gentagne bevægelser Fleksibel idrætshal Hurtig omstilling af idrætshallen Ingen støj Driftsikker 11

12 Folevej 47 Fole T DK Gram F Danmark Der tages forbehold for modelændringer og trykfejl. Opsætning: PE-Redskaber Maj 2014.

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11 Undervisning og AV Synlighed og Information Jubilæumskatalog 1990-2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7 Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Personlighed starter med at tænke anderledes. Betal først ved indflytning

Personlighed starter med at tænke anderledes. Betal først ved indflytning luna Personlighed starter med at tænke anderledes Betal først ved indflytning Indhold 4 LUNA Et personligt drømmehus skabt på nye ideer 6 Bliv medskaber af dit eget drømmehus 9 LUNA 108 med asymmetrisk

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere