VEUD ekstraopgave Opgave nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10"

Transkript

1 Opgavens art: Teoretisk. Opgaveformulering: 55 spørgsmål til Maskiner & udstyr, materialelære og 8 regneopgaver. Fagområde: Opgavens varighed: Sprøjtestøbning. 4 lektioner. Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse i sprøjtestøbning. Plastens ABZ, plast og gummi ståbi, plastteknologi og udleverede kompendier. Hjælpe- / kontaktperson: Regelsæt for anvendelse af centerets udstyr og praktiklokaler. I forbindelse med udførelse af opgaver fra opgavebanken, er der et sæt regler du skal være opmærksom på: 1. Inden du starter på ekstraopgaven, skal du sikre dig, at eventuelt nødvendigt udstyr er til stede, og er ledigt. 2. Der skal anvendes egne kompendier og undervisningsmaterialer og der udleveres ikke ekstra kompendiemateriale til ekstraopgaver. 3. Skolens lokaler, udstyr og maskiner kan kun anvendes i det omfang, at det ikke bruges til undervisning. 4. Praktisk arbejde skal udføres efter gældende sikkerhedsregler for området. Dette gælder også for anvendelse af personlige værnemidler. 5. Der må ikke udføres større produktionsmængde, end den mængde der er beskrevet i opgaven. 6. Der må ikke fjernes materiale og udstyr, herunder værktøj, mapper, instruktioner og lignende fra hjemmehørende lokaler. 7. Pc-udstyr, kopimaskiner og lignende må kun anvendes i det omfang, som opgaven berettiger. 8. Alt produktionsaffald fra opgavens udførelse bortskaffes efter gældende regler for området. 9. Den enkelte bruger er ansvarlig for, at anvendt udstyr og lokaler afleveres rengjort, og i brugbar stand. Din kontaktperson vedrørende arbejde med opgaven, vil normalt være en faglærer indenfor det pågældende område. Men hvis faglæreren ikke er til stede, eller er optaget til anden side, skal oplysninger af nedenstående karakter afleveres til Hjælpe- / kontaktperson eller kursistadministrationen. 10. Hvis der skal anvendes praktiklokaler og maskiner/værktøjer, skal dette aftales med kontaktpersonen. 11. Sker der uheld med materiale, udstyr eller lokaler, skal den ansvarlige for området straks kontaktes og informeres, således at skaden efter uheldet kan udbedres. 12. Eleven retter selv opgaven efter facitlisten. 13. Der gives ikke karakter for opgaveløsningen Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 1 af 14

2 Maskiner & udstyr! 1. Hvilke to sikkerhedsforanstaltninger skal være på en sprøjtestøbemaskine? Cyklusovervågning & varmesænkning. Elektrisk & hydraulisk lukkesikring. Hydraulisk udstøder. Dyseskærm & cylinderafskærmning. 2. Hvor indstilles formsikringsvejen? På formen. På lukkesiden. På sprøjtesiden. På traverset. 3. Hvornår skal formsikringen starte? Når formen mangler 40mm i at være lukket. Når formen når højtryksnokken. Lige inden der er noget i formen der går i indgreb. 4. Hvilke fire elementer er fra sprøjtestøbemaskinens 8 hoveddele? Robotten. Hydrauliske anlæg. Formen. Kølevandsanlægget. Kontrolpanelet. Kværnen. Transportbåndet. Materialetørreren. Materialesugeren. 5. Kan man starte en støbecyklus hvis der er doseret op men ikke udført dekompression? 6. Hvad er formsikringen afhængig af? 7. Hvorfor skal spærreringen være 100 % tæt? 8. Skal formpositionen efter endt arbejdstid være helt åben? ( begrund ) 9. Et specifikt tryk på 1350 bar er? Trykket i lukkecylinderen. Trykket foran spærreringen. Trykket i sprøjtecylinderen. Manometertrykket Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 2 af 14

3 10. Hvor meget er et tryk på 123 bar? 12,3 kg/cm kg/m 2. 1,23 kg/cm kg/cm Hvorfor er sprøjtestøbeforme så massive? For at klare de store trykbelastninger. For at veje så meget som muligt. For at der ikke sker noget med formen hvis det falder på gulvet. 12. Hvorfor skal man behandle formene forsigtigt? 13. Hvorfor skal man blæse kølekanalerne i formen rene efter endt produktion? For ikke at spilde vand på formlageret. For at undgå korrosion. Det kan være ligegyldigt. 14. Hvor skal modtrykket virke? I den hydrauliske snekkemotor. Det skal give friktionsvarme i smelten. På udstødertrykket. 15. Hvor skal man justere lukketrykket på en fuldhydraulisk maskine? På kontrolpanelet eller lukketryksventilen. På lukkesiden ved udstøderen. Ved at køre knæleddene henholdsvis frem eller tilbage. 16. Hvor varm skal hydraulikolien være på sprøjtestøbemaskinen? 0-20 grader celsius grader celsius grader celsius. 17. Varmebånd, hydraulikmotor & styring knytter sig til? Kølevandsanlægget. Lukkesiden. Det elektriske anlæg Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 3 af 14

4 18. Hvor stilles formsikringsvejen? Pumpeenheden. Lukkesiden. Sprøjtesiden. Det elektriske anlæg. 19. Hvor meget materiale fyldes i formen i indsprøjtningsfasen? Formen fyldes % og der kobles om til eftertryk. Modtrykket øges og der fyldes 80 % inden omkobling til eftertryk. Formen fyldes % og der kobles om til eftertryk. 20. Nævn mindst tre formtyper? 21. Hvad er et cigar indløb? 22. Hvor kan man hente oplysninger om formtemperaturer? I materiale databladet for det pågældende materiale. Formtemperaturen skal altid være 5-10 grader celsius. Ved at veje emnet og dividere med 2, Hvorfor må man ikke bruge en skruetrækker til at få emnerne ud af formen? 24. Nævn to typer sprøjtestøbemaskiner. 25. Hvorfor er det vigt at ens råvare er ren & tør. 26. Hvad er en lukkedyse? 27. Hvorfor er det vigtigt at kende maskinens omsætningsfaktor? For at kunne sammenligne tryk. For at kunne sammenligne sprøjtehastigheder. Det er ikke specielt vigtigt. 28. Hvor kan man finde noget om temperaturen på ens materiale? Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 4 af 14

5 29. Nævn fem ting af plast som man stort set har kontakt med hver dag. 30. Hvor skal man måle sprøjtehastigheden? Materialelære! 1. Hvad kalder man byggestenene til plastmaterialer? makromolekyler. Monomere. Butadiengas. 2. Hvad kaldes følgende grundstoffer? C = H = O = Cl= 3. Tegn monomeren Ethylen? 4. Tegn monomeren Vinylchlorid? 5. Hvor mange valenser / bindingsmuligheder har følgende grundstoffer? Kulstof Hydrogen Hvad er en polymerisation? 7. Hvad betyder følgende materialeforkortelser? PA = PC = PVC = PP = Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 5 af 14

6 8. Tegn en kædepolymerisation af Ethylen til polyethylen. 9. Hvorfor kan hærdeplast ikke smelte ligesom termoplast? 10. Nævn tre amorfe plasttyper. 11. Nævn tre delkrystallinske plasttyper. 12. Densitet betyder? 13. Hvilket af følgende materialer har den bedste flydeevne? PEHD med SMI 3. PEHD med SMI 7. PEHD med SMI Hvorfor skal man fortørre mange plasttyper? For at få pæne emner. For at få fugten væk fra materialet. For at få transparente emner. 15. Hvad er forvarmning? 16. Hvor lang tid bør der gå før man kontrolmåler plastemner? 6 timer. 24 timer. 9 timer. 17. Hvad er en elastomer? 18. Hvordan kan man forbedre plastens egenskaber? 19. Hvad er optaget fugt? Fugt på overfladen af granulatkornet, kan fjernes ved stuetemperatur. Fugt inden i granulatkornet der skal tørres. Fugt som skal tilsættes granulatet Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 6 af 14

7 20. Tegn molekylestrukturen i et amorft materiale. 21. Tegn molekylestrukturen i et delkrystallinsk materiale: 22. Hvad er definitionen på smelteindeks? 23. Oxygen indeks er? Et udtryk for hvor meget ilt der er i plastypen. Et udtryk for hvor meget ilt der skal til for at materialet kan forbrænde. Et udtryk for hvor mange oxygenatomer der er i monomeren. 24. Hvad kaldes blandinger som eksempelvis PC/ABS? Mixomer. Blends. Compounds. 25. Hvad bruges som fyldstof i plast? Glas-, kul-, og stålfibre. Talkum, kridt og træ. Blødgørere. Beregning! 1. Beregn søjlestrækket: En knæledsmaskine er monteret med en form som kræver 780 KN i lukkekraft. Søjlelængden er målt til 1970 mm og søjlediameteren er 7,0 cm. Hvor stort skal søjlestrækket være for at svare til formens lukkekraftbehov? Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 7 af 14

8 2. Beregn det nødvendige hydrauliske tryk. På en fuldhydraulisk sprøjtestøbemaskine med en maksimal lukkekraft på 600 KN, skal der produceres med en form der kræver 460 KN i lukkekraft. Maskinens maksimale systemtryk er på 175 bar. 3. Beregn lukkekraften. Måleuret på virksomhedens 500 KN knæledsmaskine viser 0,25 mm, maskinens aktive søjlelængde er på 1460 mm og søjlediameteren er 5,5 cm. Hvor stor er den indstillede lukkekraft på maskinen? 4. Omsætningsfaktor. Hvor stor en omsætningsfaktor har en maskine hvis det maksimale systemtryk er på 160 bar og det maksimale specifikke tryk er på 1580 bar? 5. Hvad er omsætningsfaktoren når diameteren på snekken er 35 mm og diameteren på sprøjtecylinderen er på 12,5 cm? 6. Beregn arealet. Et emnes diameter er på 3,7 cm, hvor stort er arealet? cm 2 Et emne er 23 mm langt og 5,8 cm bredt, hvor stort er arealet? cm Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 8 af 14

9 7. Beregn cylindervolumet. Maskinen har en snekkediameter på 32 mm samt en doseringsvej på 9,2 cm Hvor stor er doseringsvolumen? cm 2 8. Beregn tidsforbruget. Der skal produceres en ordre på emner, og der bliver lavet 4 emner i hver cyklus, Cyklustiden er på 22,8 sekunder. Hvor mange timer tager produktionen timer Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 9 af 14

10 Facitliste: Maskiner & udstyr! 1. Cyklusovervågning & varmesænkning. Elektrisk & hydraulisk lukkesikring. Hydraulisk udstøder Dyseskærm & cylinderafskærmning. 2. På formen. På sprøjtesiden. På lukkesiden. På traverset. 3. Når formen mangler 40 mm i at være lukket. Når formen når højtryksnokken. Lige inden der er noget i formen der går i indgreb. 4. Robotten. Hydrauliske anlæg. Formen. Kølevandsanlægget. Kontrolpanelet. Kværnen. Transportbåndet. Materialetørreren. Materialesugeren. 5.! Nej, ikke hvis man har sat dekompression til! 6.! Vej, tryk & tid. 7.! Ellers kan man ikke holde sprøjte-, efter- & modtrykket. 8.! Nej, formen skal være ca mm åben, da man så aflaster lukkesiden ved at fordele vægten af værktøjet. 9. Trykket i lukkecylinderen. Trykket i sprøjtecylinderen. Trykket foran spærreringen. Manometertrykket ,3 kg/cm kg/m 2. 1,23 kg/cm kg/cm For at klare de store trykbelastninger. For at veje så meget som muligt. For at der ikke sker noget med formen hvis det falder på gulvet. 12.! Mange forme koster flere hundrede tusinde kroner, så det er dyre sager man har med at gøre Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 10 af 14

11 13. For ikke at spilde vand på formlageret. For at undgå korrosion. Det kan være ligegyldigt. 14. I den hydrauliske snekkemotor. Det skal give friktionsvarme i smelten. På udstødertrykket. 15. På kontrolpanelet eller lukketryksventilen. På lukkesiden ved udstøderen. Ved at køre knæleddene henholdsvis frem eller tilbage grader celsius grader celsius grader celsius. 17. Kølevandsanlægget. Lukkesiden. Det elektriske anlæg. 18. Pumpeenheden. Sprøjtesiden. Lukkesiden. Det elektriske anlæg. 19. Formen fyldes % og der kobles om til eftertryk. Modtrykket øges og der fyldes 80 % inden omkobling til eftertryk. Formen fyldes % og der kobles om til eftertryk. 20.! Topladeform, trepladeform, kulisseform, form med kernetræk, rundbordsform osv. 21. En del af indløbet, med størknet plast i yderkanten og flydende i midten, også kaldet varmt forkammer. 22. I materiale databladet for det pågældende materiale. Formtemperaturen skal altid være 5-10 grader celsius. Ved at veje emnet og dividere med 2, ! se spørgsmål ! Fuldhydrauliske maskiner & knæledsmaskiner. 25.! For at få en ensartet og ren produktion Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 11 af 14

12 26.! Det er en dyse der kan styres så den er åben eller lukket på forskellige tidspunkter. 27. For at kunne sammenligne tryk. For at kunne sammenligne sprøjtehastigheder. Det er ikke specielt vigtigt. 28.! I materialedatabladet. 29.! Tandbørste, tøj, sko, kaffemaskiner, bil, cykel o.s.v. 30.! På sprøjtesiden under indsprøjtning. Materialelære! 26. makromolekyler. Monomere. Butadiengas. 27. Hvad kaldes følgende grundstoffer? C = H = O = Cl= 28. Tegn monomeren Ethylen? H H C=C H H 29. Tegn monomeren Vinylchlorid? H H C=C H Cl 30. Kulstof Hydrogen Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 12 af 14

13 31.! Det er processen fra monomer til polymer. 32. Hvad betyder følgende materialeforkortelser? PA = PC = PVC = PP = 33. Tegn en kædepolymerisation af Ethylen til polyethylen. H H H H H H H H C=C + C=C -C C C C o.s.v H H H H H H H H 34.! Pga. de kemiske bindinger molekylekæderne imellem, de findes ikke i termoplast! 35.! ABS, PC, PMMA, PS, ASA, SB, PVC, SAN, PSU, PES. 36.! PA 6, PA 66, PA 12, PP, PE, POM, PBT, PTFE. 37.! Vægtfylde / rumfang oftest opgivet i gr/cm3 eller kg/m3 38. PEHD med SMI 3. PEHD med SMI 7. PEHD med SMI For at få pæne emner. For at få fugten væk fra materialet. For at få transparente emner. 40.! En opvarmning af materialet, så der ikke skal bruges så meget energi på at få smeltet alt materialet i cylinderen timer. 24 timer. 9 timer. 42.! En plasttype med meget lange elastiske molekyler, der er tværbundet i store masker, også kaldet en gummielastisk plast. 43.! Ved at tilføre diverse tilsætningsstoffer Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 13 af 14

14 44. Fugt på overfladen af granulatkornet, kan fjernes ved stuetemperatur. Fugt inden i granulatkornet der skal tørres. Fugt som skal tilsættes granulatet. 45. Tegn molekylestrukturen i et amorft materiale. 46. Tegn molekylestrukturen i et delkrystallinsk materiale: 47.! Antal gram materiale der kan ekstruderes ud af et hul med given diameter, under givent tryk ved en bestemt temperatur. 48. Et udtryk for hvor meget ilt der er i plastypen. Et udtryk for hvor meget ilt der skal til for at materialet kan forbrænde. Et udtryk for hvor mange oxygenatomer der er i monomeren. 49. Mixomer. Blends. Compounds. 50. Glas-, kul-, og stålfibre. Talkum, kridt og træ. Blødgørere. Beregning! 1.! 780 x 1970 : 70 2 : 660 =0,4751 mm 2.! 175 : 600 x 460 = 134,17 bar 3.! 0,25 x 55 2 x 660 : 1460 = 341,87 KN 4.! 1580 : 160 = 9,86 5.! : 35 2 = 12,76 6.! 3,7 2 x 3,14 : 4 = 10,86 cm 2! 2,3 x 5,8 = 13,34 cm 2 7.! 3,2 2 x 3,14 : 4 x 9,2 = 73,95 cm 2 8.! : 4 x 22,8 : 3600 = 197,9 timer Blandede spørgsmål og beregning.docnavn: Side 14 af 14

En Verden i Plast. Plastens abz

En Verden i Plast. Plastens abz En Verden i Plast Plastens abz Redaktion: Plastindustrien i Danmark Bestilling: Plastindustrien i Danmark Nørre Voldgade 48, 1358 København K e-mail: pd@plastindustrien.dk Oplag: 50.000 / 1999 Pris: Kr.

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Lille Plastleksikon

Det Lille Plastleksikon Det Lille Plastleksikon ABS plast Er meget slagfast, stiv, har fin overflade, men ringe vejrbestandighed. Fås med forskellige egenskabskombinationer. Bruges bl.a. til edbkabinetter, husholdningsmaskiner,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA?

Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA? Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA? Koncept Kunde - Køkken Hele vejen rundt stilles der forskellige krav til emballagen og det kan ikke undgås, at der skal gås på kompromis med noget undervejs. Kunden

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

For yderligere information eller prøver, kontakt venligst din stomisygeplejerske eller Kirstine Hardam A/S

For yderligere information eller prøver, kontakt venligst din stomisygeplejerske eller Kirstine Hardam A/S Brochuren er udgivet af Salts Healthcare, England og oversat til dansk. TILBEHØR OG HJÆLPEMIDLER TIL STOMI Salts Healthcare har et omfattende sortiment af stomibandager og en bred vifte af tilbehør, der

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson 2011 Fokus på sprog i fagundervisningen Redaktør Iben Svensson Lige muligheder for alle Kontakt for yderligere oplysninger: Udviklingschef Torben Nielsen, VUF Falstersvej 3-5 2000 Frederiksberg, ton@vuf.nu

Læs mere

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/ Først vil jeg dele dette åbne brev og hovedstudiet det bygger på. Det er underskrevet af de mennesker her i verden som ved mest om hvordan den fungerer og hænger sammen, altså mennesker der kan se mere

Læs mere