D T O M D T O N U Viborg- R søerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D T O M D T O N U Viborg- R søerne"

Transkript

1 T D N U R M O Viborgsøerne

2 Udgivet af Turistforeningen for Viborg & Omegn juni 2000 og støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet 2. udgave juni 2004 udgivet af Turistforeningen for Viborg & Omegn og ViborgEgnens Turistråd Tekst: Britta Leth Foto: Hans Jørgen Lysholm, Poul Dal, Lokalhistorisk Arkiv, Viborg Kommune, Erik W. Olsson, Søren Hjortshøj Nielsen m.fl. Tryk: Byens Tryk, Viborg En stor tak for indlæg og hjælp til : Marie Vedel-Rieper, Marianne Bro-Jørgensen, Jesper Hjermind, Niels Bertelsen, Poul Blicher Andersen, Helmuth Spanggård og Jesper Overgaard.

3 Velkommen til Viborg-søerne Viborgs to søer, Nørresø og Søndersø, tilfører byen en betydelig maritim charme. Faktisk udgør søerne byens vigtigste rekreative areal. Uanset årstid og næsten uanset vejrlig møder man motionister i alle aldersklasser på vej omkring søerne. Der løbes, der spadseres, og der cykles især omkring Søndersø, hvor stierne følger søbredden næsten hele turen rundt på 5,6 km. Turen varer cirka en time i normalt gangtempo, og der er opsat bænke, så man i ro og mag kan sætte sig og nyde den smukke natur. Strækningen fra Golf Hotel Viborg til boldklubben B67 har en jævn asfaltbelægning og er særdeles velegnet til en tur på rulleskøjter. Turen omkring Nørresø er på 5,4 km og byder også på mange naturoplevelser. Fuglelivet i og ved søerne er righoldigt. På søerne ses oftest gråand, toppet lappedykker og blishøne. Langs bredden yngler en række sangfugle. Om vinteren gæster trækkende fugle området, oftest skallesluger og troldand. Søerne er meget attraktive som fiskevande. Specielt langs bredden af Søndersø er der gode muligheder for fiskeri. Roning er en yndet sport i Viborg, og der sejles både med motor og sejl på søerne. Om sommeren sejler turbåden»margrethe I«såvel rutefart som chartersejlads på begge søer. Når søerne fryser til, kommer skøjteløberne på banen. I denne brochure fortælles om oplevelsesmulighederne omkring Viborg-søerne. Dem bør byens gæster og viborgenserne ikke snyde sig selv for. Turistforeningen for Viborg og Omegn 3

4 Søernes historie Viborg-søerne er dannet under den sidste istid, der sluttede for år siden. Søerne ligger i en tunneldal, der går fra Mariager Fjord til Hald Sø, hvor gletscherporten var ved isens hovedopholdslinie. De første tegn på tættere beboelse, som forstadium til Viborg by, stammer fra år 800. Søerne var dengang delt af et vadested, der lå lidt syd for den nuværende Randersvej. I 1313 sørgede kong Erik Menved for, at vandstanden steg med to meter, så de to søer blev til én. Kongen ville have mere styr på sine undersåtter og byggede en borg på toppen af Borgvolds bakke. Den højere vandstand sikrede vand i voldgraven. 4

5 I mange år var det nødvendigt at sejle over søerne, og der blev på et tidspunkt oprettet færgefart. I 1812 byggede fabrikant Bertel Bruun en træbro, der gik fra»salonhalvøen«til den modsatte bred, og her kostede det bropenge at komme over. Den store sø blev delt i to søer igen, da den nye Randersvej fik sit nuværende forløb hen over en dæmning i 1850 erne. Omkring 100 år efter blev vejdæmningen udvidet. I 1880 erne begyndte kloakering af byen, og spildevandet blev så godt som urenset ledt ud i søerne. Senere kom de vandskyllende toiletter, og der opstod virkelig miljøproblemer. Fra 1938 blev der foretaget en mekanisk rensning af spildevandet, inden det blev ledt ud i søerne, men først i 1971 blev spildevandet ført til Bruunshåb Centralrensningsan- 5

6 læg. De største forureningskilder til søerne blev dermed stoppet. Forureningen betød, at der var betydelige mængder af fosfor og kvælstof i søerne. Dette gav algerne vækst, så vandet blev uklart. Vandplanterne kunne ikke trives uden lys fra solen, så de døde langsomt. Hermed blev fødekæden ændret, så rovfisk som gedde og aborre ikke længere kunne kontrollere bestanden af fredfisk, såsom skalle og brasen. Mængden af fredfisk voksede altså. Da de spiser dafnier, som lever af de mikroskopiske alger, blev væksten af alger større og større og vandet dermed mere grønt. Viborg Kommune startede derfor i 1990 erne 6

7 en række miljøforbedrende tiltag. Søerne får i dag et kunstigt åndedræt. Ved den sydøstlige ende af Nørresø er der opstillet en tank med omkring 19 ton flydende ilt, der ledes ud i søerne gennem et rørsystem. På de dybeste områder er der udlagt cirka tre km perforerede gummislanger, og herfra bobler ilten frem og opløses i vandet. Dette giver således gode iltforhold ved bunden, så bundslammet ikke kan frigive fosfor. For at genskabe fødekæden opfisker Viborg Kommune i samarbejde med Viborg Amt fredfisk. Der er allerede sket en forbedring af vandkvaliteten, og vandet er blevet mere klart. Nørresø skal ikke iltes til evig tid. Når den økologiske balance er genskabt, kan der lukkes for hanerne. 7

8 1 2 3

9 Rundt om Nørresø 1»Margrethe I«ankom til Viborg i Skibet er bygget på Nyborg Skibs- og Bådebyggeri i 1935 og fik i 1937 navnet»margrethe«. Da Nordens dronning Margrethe I er hyldet i Viborg i 1387, var det naturligt, at søernes»dronning«ved ankomsten til Viborg blev kaldt»margrethe I«. Det gode skib har givet mange viborgensere og gæster/turister en flot sejltur på Viborgsøerne. I sommerperioden arrangeres hver dag sejlture, se afgangstiderne på broen ved Golf Salonen. Tag en sejltur på en time og oplev Viborg set fra søsiden.»margrethe I«kan også lejes af firmaer, foreninger, institutioner og private. Kontakt Viborg Turistbureau herom, tlf Golf Salonen I forbindelse med etableringen af det smukke parkanlæg Borgvold blev der her i 1867 opført»selskabernes Pavillon«. Stedet kom senere til at hedde»salonen«, som blev ombygget og udbygget adskillige gange, blandt andet i 1931 med en 16 m lang og 5 m bred lukket glasveranda. I 1990 overtog Golf Hotel Viborg stedet, og en stor ombygning og restaurering fandt sted. Golf Salonen er nu indrettet som en hyggelig helårsrestaurant med en fantastisk udsigt over søerne et godt spisested med natklub. 3 Borgvold med det gamle voldsted er byens ældste og smukkeste anlæg og er fra 1864.Voldstedet er sandsynligvis resterne af kongsborgen, som Erik Menved opførte i I sommerhalvåret er kiosken åben, og her kan alt godt nydes. På stedet kan også lejes både, kanoer og vandcykler. Ved siden af findes en god legeplads med overdækkede bænke og borde. På en lille tribune er der sommeren igennem forskellige musik- og teaterarrangementer. På Borgvold kan ses skulpturerne:»siddende pige«og»liggende pige«skabt af Gerhard Henning samt»vandpigen«også kaldet»nymfen«skabt af Ludwig von Schwanthaler. Der er offentlige toiletter ved Borgvolds parkeringsplads. 9

10 4 5 7

11 4 Bibelhaven blev i 1989 indrettet i det sydvestlige hjørne af Borgvold. En enestående samling af urter, buske og træer findes her. Alle er nævnt i Det Gamle og Det Nye Testamente og forsynet med navneskilte, bibelcitater og ofte krydret med oplysninger om legender og overtro. 5 Pilehaven lidt nord for Pilehaven lå i middelalderen et johanniterkloster. Johanniterne nævnes første gang i Viborg i Hans Tausen, som var reformationens fortaler, kom i 1525 til johanniterklosteret, men blev dog udstødt i Han fortsatte med at tale Roma midt imod, og allerede i 1529 vandt den evangelisklutherske kirke i Viborg. Kort efter drog han til København. I 1578 blev både kloster og kirke revet ned, og stenmaterialerne blev brugt til reparation af Viborg Domkirke. Pilehaven er anlagt i , og med naturmaterialer har Viborg Kommune i samarbejde med kurvemager Bent Vinkler dekorativt udformet hegn, søjler og kurveflet af pile- og ahorngrene. De er meget smukke og skulpturelle. 6 Viborg Katedralskole, der er opført i nyklassicistisk stil, er et af Hack Kampmanns hovedværker. Bygningen stod færdig i 1926, men kan ikke desto mindre sætte friske skud. Den kobberbeklædte, gulstenede idrætshal er et bevis. Skørping-arkitekterne Dall & Lindhardtsen har tegnet hallen til den gamle rektorhave. Katedralskolen kaldes fortsat Latinskolen, et levn fra gammel tid, da latin var skolens eneste sprog. I dag kan der tages en matematisk eller sproglig studentereksamen. Der er derudover oprettet en særlig Team-Danmark linie for sportsfolk på eliteplan. 7 Krudthuset Viborg fik i 1865 sin faste garnison, og som en følge blev der i 1874 opført et krudthus. Af sikkerhedsmæssige grunde blev det lagt uden for byen. Krudthuset blev nedlagt i 1930, og vejnavnet Krudthusvej er det eneste levn fra den tid. 8 Nørremølle/Nørre Enge Nørremølle var oprindelig ejet af domkapitlet, men overgik i 1664 til privat eje og bruges i dag til privat beboelse. Nørre Enge udgør 11

12

13 sammen med Granada-området et rekreativt areal på henved 100 ha. Nørre Enge består af en række græsningsenge, og Viborg Kommune ønsker her at lave et større naturområde med åbent vandspejl og våde enge. 9 Granada var oprindelig et forlystelsessted, hvor man kunne sejle til fra Borgvold. I dag er det et skønt naturområde med et vandhul og legeplads, der må benyttes af alle børn og barnlige sjæle. 10 Nørresø er kollegium og bygget i 1989 efter tegninger af arkitekt C.F. Møller og Ingolf Jacobsen, Herning. Med en spændende og anderledes arkitektur er der fra alle værelserne udsigt over Nørresø. De 40 værelser er fordelt på fire huse samt et fælleshus med konference- og festsal. Stedet er åbent for alle, men især gæster til Hedeselskabet og Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum bor og overnatter her. 11 Landbrugscenter Midt er et nyt indslag. Her har landboforeningerne i Kjellerup, Bjerringbro, Hammershøj og Viborg et fælles hovedsæde. Arkitekten er Thomas Pedersen fra arkitektfirmaet Kjelgaard & Pedersen. Mod søsiden skaber en glaselevator forbindelse fra gadeniveau til anden sal. Herfra er der en storslået udsigt over Viborg by. 12 Asmildkloster Landbrugsskole Det oprindelige og flotte bygningsværk blev bygget i 1908 efter tegning af arkitekt Ulrik Plesner. Skolen er senere udbygget, og i dag kan kostskolen rumme 140 elever. Med værksteder og maskinpark kombinerer skolen teorien med det praktiske. En sportshal og fodboldbane giver eleverne gode udfoldelsesmuligheder. Mange tager her uddannelsen som professionel landmand. Også videreuddannelsen til driftsleder (grønt bevis), udvidet driftsleder (grønt diplom) og agrarøkonom kan tages her. 13

14

15 Rundt om Søndersø 13 Kunsthallen Brænderigården er Viborg Kommunes kunst- og kulturhus med skiftende udstillinger af såvel danske som internationale kunstnere. Stedet rummer også Viborg Kunstforening, Arbejdernes Kunstforening og Danske Grafikere, hvilket er med til at præge de spændende udstillinger. Danske Grafikere har sit provinshovedsæde her, og Viborg Kommune ejer en betydelig samling af grafik. Atelier for skiftende professionelle kunstnere, kunstskole og væksthus for kunstspirer er med til at give stedet den kunstneriske ånd og mange aktiviteter. Brænderigården er den eneste bevarede bygning fra Viborgs første industrikvarter ved Søndersø. Her lavede familien Haubro således i 1800-tallet brændevin af kartofler, hvoraf navnet Brænderigården. 14 I plænen og under parkeringspladsen op mod Brænderigården gemmer sig betydelige skatte fra vikingetiden og middelalderen. I 1981 blev der gennemført en forskningsgravning, som gav fine resultater. Kulturlagene havde en tykkelse på ca. fire meter med de ældste lag under grundvandsniveau, så alle materialegrupper er yderst velbevarede. I fortsatte undersøgelserne, idet Golf Hotel Viborg skulle bygges. Alle fundene fortæller om historie og levevis i Viborg fra 1000 til Ét af de usædvanlige fund er en meget velbevaret mandsskjorte af hør fra ca Denne kan ses på Viborg Stiftsmuseum. 15 Brostrøms Minde er rejst i det offentlige anlæg af Almindelig Dansk Gartnerforening til ære for Carl Jacobson Brostrøm ( ). Han var i mange år handelsgartner i Viborg, og Brostrøms Planteskole blev den første i Nørrejylland. Brostrøm var bl.a. med til at sætte præg på udformningen af Borgvold og var den første formand for Almindelig Dansk Gartnerforening. 16 Fugleøen blev dannet i 1946, idet kommunen havde jord i overskud fra gravning af et bassin til renseanlæg. Jagtforeningen havde ønsket at anlægge en ø som en rugeplads til de halvvilde fugle, idet ænderne dengang 15

16 Vil du vide mere om Viborg så kontakt Viborg Turistbureau Nytorv Viborg tlf Bo i naturskønne omgivelser ved Viborg-søerne Viborg Sø-Camping Nørresø Vinkelvej 36B Asmild Klostervej Viborg 8800 Viborg tlf tlf Danhostel Golf Hotel Viborg Viborg Vandrerhjem Randersvej 2 Vinkelvej Viborg 8800 Viborg tlf tlf

17

18 Nørresø 1»Margrethe I«2 Golf Salonen 3 Borgvold 4 Bibelhaven 5 Pilehaven 6 Viborg Katedralskole 7 Krudthuset 8 Nørremølle/Nørre enge 9 Granada 10 Nørresø 11 Landbrugscenter Midt 12 Asmildkloster Landbrugsskole Søndersø 13 Kunsthallen Brænderigården 14 I plænen og under parkeringspladsen op mod Brænderigården 15 Brostrøms Minde 16 Fugleøen

19 Golf Hotel Viborg 18 Arealet langs Søndersø/ vestsiden 19 Te-huset 20 B67 21 Øster Teglgård 22 Strandparken 23 Sønder Mose 24 Søndermølle 25 Amtmandens bro 26 Viborg Sø-Camping 27 Danhostel Viborg Vandrerhjem 28 Forstbotanisk Have 29 Gymnastik- og Idrætshøjskolen 30 Nordisk Park 31 Viborg Handelsskole 32 Klosterskoven 33 Asmild Kirke 34 Asmild Klosterhave 35 Hedeselskabet 36 Fødevareregion Viborg

20 17 Nørresø i tal Søndersø i tal Areal ha Største dybde ,2 m Gennemsnitsdybde ,0 Vandmængde m 3 Vandgennemstrømning l/sek. Opholdstid i søen døgn Topografisk opland km 2 Areal ha Største dybde ,0 m Gennemsnitsdybde ,6 m Vandmængde m 3 Vandgennemstrømning l/sek. Opholdstid i søen døgn Topografisk opland km 2

21 ikke var så almindelige i søerne. Ved udvidelse af vejdæmningen i 1954 blev der fundet et 500 år gammelt metalbælte formentlig en fornem frues livbælte. Originalen kan ses på Viborg Stiftsmuseum, og en kopi af bæltet er nu en del af Viborgs borgmesterkæde. I 1987 erklærede nogle aktivister øen for atomvåbenfri zone så her er der fredeligt. 17 Golf Hotel Viborg er bygget i Arkitekterne Hougaard Nielsen og Nørgaard Pedersen har ladet sig inspirere af den tidligere kongsborg på Borgvold. I dag drives det fire-stjernede Golf Hotel Viborg af direktør Karl Marchl, og der findes 133 værelser med 250 senge. Værelserne er smukt indrettede med herregårdsmøbler, farve-tv, telefon og minibar. Nogle af værelserne er specielle VIPværelser med blandt andet aircondition og egen sauna. Der findes også indendørs swimming-pool, sauna, boblebad, solarium og billard m. m. I Restaurant Brænderigården kan nydes danske og internationale retter med brug af årstidens friske råvarer. Golf Hotel Viborg og Golf Salonen danner de perfekte rammer for vellykkede arrangementer, såsom konferencer, møder, kurser og familiefester. Der kan være op til 550 deltagere. 18 Arealet langs Søndersø/vestsiden skrænterne ned mod søen var i mange år beboet af håndværkere. Det var især farverne, garverne og brændevinsbrænderne, som holdt til her, idet de havde et stort behov for at bruge vand og komme af med spildevand. Staten førte an på søbredden og anlagde i 1743 Viborg Tugt- og Manufakturhus. Forbrydere fra det meste af Jylland blev indespærret her, og Viborg fik sin første egentlige fabriksproduktion, idet fangerne søgtes forbedret gennem hårdt og regelmæssigt arbejde, især med tekstilfabrikation. I de flotte bygninger, der i dag ligger langs bredden, er der blandt andet psykiatrisk sygehus Søndersøparken paraplegifunktion under Sygehus Viborg, bofællesskab Søhuset, Daghus Viborg, kollegieværelser for Viborg Sygeplejeskole og Sygehus 21

22 18

23 Viborg, daginstitutioner og Amtscentret for Undervisning. De to store, røde bygninger, der ligger ned til søen, kaldes på grund af deres tre længer for bondegårdene. De er opført i Den 13 etager høje bygning, der kan ses fra søbredden, stod færdig i 1987 og er rygraden i Sygehus Viborg, amtets hovedsygehus. 19 Te-huset hedder det smukke træhus. Det er et udflugtshus uden de helt store bekvemmeligheder og hører under Søndersøparken. 20 B67 er en boldklub, der blev dannet i De første år levede klubben en omskiftelig tilværelse, hvor den ikke havde fast tilknytning til baneanlæg. Først i 1972, hvor Søndermarkens IK rykkede væk fra Sønæs, fik B67 her sit eget anlæg. Der er senere blevet bygget nye klublokaler og omklædningsrum. 21 Øster Teglgård er der kun hovedbygningen tilbage af. Fra 1647 blev der gravet ler og produceret teglsten. Til brændingen af stenene blev der gravet tørv ud længere syd for søen. Produktionen fortsatte frem til omkring Fra omkring 1900 og cirka 40 år frem hentede ejeren af Øster Teglgård latrin og andet skarn fra de mange tønder, der stod i Viborgs ejendomme, hvor der i begyndelsen ikke var ét eneste wc. I godt og vel en menneskealder har stedets ynder i smuk samklang med skiftende muser inspireret kunstmaleren Lasse Winsløw. 22 Strandparken er et offentligt friareal med en flot udsigt over søen og med en dejlig kælkebakke i vinterperioden. Her er offentlige toiletter, bådpladser samt anløbsbro for det gode skib»margrethe I«. 23 Søndre Mose I forbindelse med naturgenopretning er der skabt højere vandstand i moseområdet samt lavet frit udløb til Søndersø. Der er således i Søndre Mose etableret større søarealer, og de våde enge i moseområdet er genetableret. Dette har givet en gavnlig effekt på vandkvaliteten i Søndersø og Søndermølle Å samt skabt gode forhold for flora og fauna. 23

24

25 24 Søndermølle, Kultur- og Naturcenter kan ses mod øst. Den startede med en kornmølle, der blev anlagt omkring I middelalderen tilhørte Søndermølle nonneklosteret på Asmild, men efter reformationen overgik møllen til privat eje. I begyndelsen af årene blev der lavet benmelsfabrik (malede ben til gødning). I 1890 blev Søndermølle ombygget til uldspinderi, og spinding af uld fortsatte frem til I dag er den hjemsted for et kultur- og naturcenter samt friluftsaktiviteter og foreninger. 25 Amtmandens Bro, der er bygget i 1912, er skænket af stiftamtmand Rowland Howard Grøn. Han var meget velhavende og ønskede som indfødt københavner at gøre sig populær og kendt i det mørke Midtjylland. Ideen med broen var, at turen langs søerne kunne gøres kortere og smukkere ved at følge søbredden. Tidligere var der trapper op til broen, men i 1989 blev broen gjort»kørestolsvenlig«. 26 Viborg Sø-Camping og den øvrige perlerække af attraktivt beliggende institutioner på Søndersøs østbred nyder godt af, at Viborg Kommune i 1906 tog et dybt greb i kommunekassen og købte Asmildkloster Gods. I begyndelsen lå campingpladsen, hvor nu Viborg Handelsskole ligger. Ved at rykke en tand længere ud opnåede campingpladsen at blive Danmarks nok smukkest beliggende bynære campingplads. Pladsen er porten til både Viborg og resten af Jylland. 27 Danhostel Viborg Vandrerhjem blev bygget 1939 af den lokale tømrermester Aage Havn i den smukke krog ved Forstbotanisk have. I 1974 overtog Viborg Kommune Vandrerhjemmet og lejede det ud til Danmarks Vandrerhjem, der siden har haft Kirsten og Ole Gram som forpagtere.vandrerhjemmet er blevet udbygget og moderniseret, senest i Det er således i dag et fire-stjernet vandrerhjem med 26 værelser med eget bad og toilet samt syv værelser med toilet, alt i alt 112 sengepladser. Der findes gode konferencerum og flere gruppe- og opholdsrum. Viborg Vandrerhjem er for rimelige penge et godt overnatningssted for enkeltpersoner, familier, skoler, kurser og studiegrupper. 25

26

27 28 Forstbotanisk Have er anlagt af Hedeselskabet og optrådte på finansloven for Forstfolkene ønskede at studere, hvordan jordbund og klima i det midtjyske påvirkede især udenlandske nåletræer. Resultaterne fra Viborg pegede meget tidligt på nye, brugbare og vækstsikre træarter fra den øvrige del af Europa og fra»den nye verden«. Der er ca. 200 forskellige buske og træer, hvorpå er sat skilte med navn. Forstbotanisk Have dækker et areal på 6,75 ha, og med den fine beliggenhed byder området på en flot panoramaudsigt over Søndersø og Viborg by. Kommunen overtog haven i Gymnastik- og Idrætshøjskolen blev indviet i 1951 og er en folkehøjskole. Sideløbende med almindelige højskolefag tilbydes en spændende og fremadrettet lederuddannelse inden for gymnastik, idræt og friluftsliv. Kurserne varer uger. De 125 elever kan benytte de fine faciliteter: svømmehal, idrætshaller og den nybyggede, flotte springsal med åbent ildsted. I sommerperioden tilbydes der kurser af en to ugers varighed for alle aldre. Her er alt fra golf, kano/kajak, mountainbike og svømning til familieaktiviteter og almindelige højskolefag. 30 Nordisk Park blev indviet i 1997 og består af en plante- og stensamling fra Viborgs nordiske venskabsbyer: Dalvik i Island, Hamar i Norge, Lund i Sverige og Borgå i Finland. Et stort vartegn, som et N, markerer indgangen til området. Der er desuden en norsk bjælkehytte samt en musikalsk legeplads med instrumenter lavet af træ og sten. 31 Viborg Handelsskole I 1973 kunne Viborg Handelsskole tage de nye bygninger i brug efter i knap 100 år at have undervist forskellige steder i Viborg, senest i Dumpen. Handelsskolen er tegnet af arkitekterne Holger Langvold og Helmuth Nielsen. Allerede i 1979/80 var det nødvendigt at bygge til. De seneste tilbygninger mod søen og Asmild Kirke er tegnet af arkitektfirmaet Kjelgaard & Pedersen. De er opført Viborg Handelsskole tilbyder handelsskolernes grunduddannelse (HG) og handelsgymnasiet (HH) samt Hovedforløbet under elevtiden. Næsten 1000 elever har mulig- 27

28

29 hed for at melde sig på særlige linjer, som f.eks. fodboldlinje,viborg HK College, international linje, ITlinje og Dekorationslinie. På ErhvervsAkademiet på Vævervej tilbydes videregående uddannelser (Markedsførings- og Administrationsøkonom), Akademiuddannelserne samt kurser for erhvervslivet. 32 Klosterskoven er resterne af parken og haven omkring Asmild Kloster. De gamle træer er fra begyndelsen af 1800-tallet, og skovbunden er spændende med levende fortidsminder i form af forskellige lægeurter fra den oprindelige klosterhave. Bundens fauna udmærker sig ved en stor bestand af sjældne, røde snegle. 33 Asmild Kirke og en stensat brønd er det eneste bevarede fra de fromme augustinernonners kloster her. Kirken var oprindelig meget imponerende med to tårne og sideskibe. Tilbage er kun hovedskibet og koret fra 1100-tallet, idet der i midten af 1300-tallet var en stor brand. Kirken blev ved genopbygningen reduceret i størrelse. Det oprindelige omrids af kirken kan ses ved at følge farvebåndet i granitbelægningen ved kirkens fod. Klosteret blev nedlagt i forbindelse med reformationen i I 1132 blev bisp Eskil dræbt foran alteret, og i 1241 skrev bisp Gunner, der var rådgiver for Valdemar Sejr, fortalen til Jydske Lov på stedet. Statuen på forpladsen er af kunstneren Erik Heide. Den stiliserede bisp er netop den navnkundige Gunner, som residerede på Asmild til sit 99. år. 34 Asmild Klosterhave er en offentlig have anlagt i forbindelse med Dansk Planteskoleejerforenings 100-års jubilæum i Her har tidligere ligget en klosterhave og en abildgård. Den genskabte have viser eksempler på læge- og krydderurter, som munke og nonner har kendt og brugt fra 1100-tallet til 1400-tallet. Fire æbletræer symboliserer den tidligere abildgård syd for haven. 35 Hedeselskabet kunne i 1980 tage de imponerende bygninger på Klostermarken i brug. Bygninger- 29

30

31 ne, der er tegnet af arkitekt C. F. Møller, følger terrænets kurver. Det Danske Hedeselskab blev stiftet i 1866 med det formål at fremme opdyrkningen af de danske hedeområder. Selskabets første direktør, Enrico Mylius Dalgas, arbejdede fra 1865 efter det princip, som digteren H. P. Holst i 1872 formede i udødelige ord:»for hvert et tab igen erstatning findes, hvad udad tabes, det må indad vindes«. En flot statue af Dalgas blev rejst foran bygningen den 15. juni I dag er Hedeselskabet én af Danmarks førende virksomheder inden for natur og miljø, og selskabet arbejder bredt inden for skov og landskab, miljø og energi samt skovmaskiner. 36 Fødevareregion Viborg På arealet foran Hedeselskabet ligger Fødevareregion Viborg. Med Asmildkloster Landbrugsskole, Hedeselskabet og Landbrugscenter Midt som naboer findes et fælles videnscenter for landbrug og fødevarer. Bademuligheder Der er gode muligheder for at bade i søerne, og især badebroerne ved Nørresøbadet (billedet t.v.) og neden for Viborg Sø-Camping (øverst) er velegnede, se afmærkning på kortet. Nørresøbadet har med sin funkisbygning og rigelige plads masser af kolorit fra tiden, da det på varme sommerdage var Viborgs Bellevue. Viborg Kommune undersøger gennem hele sommeren badevandskvaliteten. 31

32

33 Sejlads på Viborg-søerne Viborg Kommune administrerer søerne. Om sejlads på søerne er der lavet et regulativ, der kan fås ved henvendelse til kommunens tekniske forvaltning. Maskindrevne fartøjer må ikke sejle med en hastighed på mere end fem knob (ni km i timen) og skal være ført af en person over 16 år. Der må ikke være støjgener eller andre ulemper for omgivelserne, ligesom maskindrevne fartøjer skal udvise særligt hensyn over for sejlfartøjer, kajakker, kanoer, vandcykler og fiskende både. Der må ikke kastes anker nærmere end 30 m fra bredden, og længere ophold er ikke tilladt. Får ankeret fat i én af slangerne med ilt, kontakt da Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning. Der er mulighed for at leje plads til sin båd, nemlig ved Strandparken, Borgvold og ved Sct. Kjelds Gade. Kontakt Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning herom. Der er også mulighed for at sætte sin båd i søerne for en enkelt dag, dette kan f.eks. ske ved Strandparken eller Nørresøbadet. Vær opmærksom på at overholde parkeringsreglerne med bil og trailer. Viborg Baadelaug blev oprettet i Foreningen arrangerer blandt en del andet standerhejsning, sankthansaften, standerstrygning og fiskekonkurrence. Den primære opgave er vinteropbevaring af bådene. Viborg Roklub er fra 1931 og dermed en af Viborgs ældste idrætsforeninger. Klubben giver masser af aktivitet på søerne, især skal nævnes morgenroning. Klubben har egne træningslokaler. Viborg Sejlklub holder til i den nordlige ende af Nørresø. 33

34

35 Ud med snøren så er der bid Lystfiskeri i Viborg-søerne er frit for alle på de offentligt ejede arealer og administreres af Viborg Kommune. Er du mellem 18 og 67 år, skal du have det statslige fisketegn, der kan købes på Viborg Turistbureau. Søerne er meget attraktive som fiskevande, idet Viborg Fiskeriforening, hvert år udsætter ål og 1500 ørreder. Derudover findes de mest eftertragtede arter for lystfiskerne, nemlig sandart, gedde, aborre og karpe. Specielt langs bredden af Søndersø er der rige muligheder for fiskeri næsten overalt langs Nørresø begrænses mulighederne af bebyggelsen ned til søen. Der er oprettet to fiskesteder til kørestolsbrugere, se afmærkning på kortet. Der må også fiskes frit fra båd, der må dog ikke sejles hurtigere end fem knob. Fredningstider og mindstemål Art Fredningstid Mindstemål Sandart 1/5 31/5 begge dage inkl. 50 cm Gedde 1/4 30/4 begge dage inkl. 40 cm Ørred 16/11 15/1 begge dage inkl. 40 cm Ål Ingen fredningsperiode 45 cm For de øvrige fiskearter er der ikke fastsat fredningstid eller mindstemål. 35

36

Udgivet af Turistforeningen for Viborg & Omegn juni 2000 og støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet

Udgivet af Turistforeningen for Viborg & Omegn juni 2000 og støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet Udgivet af Turistforeningen for Viborg & Omegn juni 2000 og støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet 4. udgave juni 2010 Udgivet af Turistforeningen for Viborg & Omegn Tekst : Britta

Læs mere

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken 12 8800 Viborg 8800

Læs mere

1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015

1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 2 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 3 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 Geografiske forhold Stranden ved Rødding Sø Rødding Sø ligger umiddelbart

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

28 eksklusive nyindrettede ejerlejligheder med unik beliggenhed i Viborg i første parket til Søndersø. Kun 4 lejligheder tilbage

28 eksklusive nyindrettede ejerlejligheder med unik beliggenhed i Viborg i første parket til Søndersø. Kun 4 lejligheder tilbage Søndersøparken 19 8800 Viborg 28 ejerlejligheder Kun 4 lejligheder tilbage 28 eksklusive nyindrettede ejerlejligheder med unik beliggenhed i Viborg i første parket til Søndersø Oversigtskort De 28 ejerlejligheder

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter.

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter. sjældne og fredede snylteplante stor gyvelkvæler, helt uden klorofyl og fotosyntese, ses nu og da. Især på arealerne nord for Tueholm Sø ses en smuk og afvekslende flora. En rig natur... Området omkring

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

www.lakelagangolf.com

www.lakelagangolf.com Letterhead size c ar Med golfbane som hjerte, tegnet af en af verdens bedste golfbanearkitekter, Robert Trent Jones II, slår Lake Lagan Golf Resort dørene op for et mondænt, oplevelsesrigt og alsidigt

Læs mere

Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere.

Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere. Avis-maraton træningsprogram 2017 Hver torsdag kl. 19.00 Start fra Viborg Atletik stadion. Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere.

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer I smukke omgivelser ligger det 4-stjernede hotel Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer. Hotellet er ideelt til miniferier og weekendophold i Holland. Det moderne

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

1 Badevandsprofil: Hald Sø Skytteholmen September 2015

1 Badevandsprofil: Hald Sø Skytteholmen September 2015 1 Badevandsprofil: Hald Sø Skytteholmen September 2015 2 Badevandsprofil: Hald Sø Skytteholmen September 2015 3 Badevandsprofil: Hald Sø Skytteholmen September 2015 Geografiske forhold Stranden ved Ulbjerg

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister.

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Hotel Rügen Park Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Introduktion Besøg Tysklands største og nok smukkeste ø, Rügen. Øen er et sandt naturparadis, hvor

Læs mere

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø Den 8. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet kan via vandløbsloven fastsætte nærmere bestemmelser om sejlads på

Læs mere

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer I smukke omgivelser ligger det 4-stjernede hotel Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer. Hotellet er ideelt til miniferier og weekendophold i Holland. Det moderne

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Vänersborg og omegn har oplevelser for hele familien og for enhver smag. Hotel Hehrne Kök & Konferens. Hotellet tilbyder

Vänersborg og omegn har oplevelser for hele familien og for enhver smag. Hotel Hehrne Kök & Konferens. Hotellet tilbyder Hotel Hehrne Kök & Konferens Dette hyggelige hotel ligger i fantastiske naturomgivelser, bare 5 minutter fra Vänersborgs centrum. Vänersborg og omegn har masser at byde på for enhver smag og alle aldre.

Læs mere

Bedre vandmiljø i Knolden's sø

Bedre vandmiljø i Knolden's sø Bedre vandmiljø i Knolden's sø Søens tilstand Søen er 15 x 25 meter. Dybeste sted er måske 1½-2 meter. Søer er vokset til med vandplanten hornblad. Der er også et 20-40 centimeter tykt lag næringsrigt

Læs mere

Velkommen til H+ Hotel Goslar

Velkommen til H+ Hotel Goslar H+ Hotel Goslar Velkommen til H+ Hotel Goslar Introduktion Det 4-stjernede H+ Hotel Goslar ligger i grønne omgivelser i udkanten af den spændende by Goslar. Hotellet ligger blot 15 minutters gang fra den

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping Sælvigbugtens Camping Samsø Hytter, værelser og camping Camping på Samsø for enhver smag og alder Charmen ved Samsø er ikke til at tage fejl af. Her er et rigt kulturliv med musik og kunst for børn og

Læs mere

Ved booking af La Tour KongeBroGaarden Kongebrovej 63 5500 Middelfart + 45 63416341 hotel@kongebro.dk

Ved booking af La Tour KongeBroGaarden Kongebrovej 63 5500 Middelfart + 45 63416341 hotel@kongebro.dk Ved booking af La Tour KongeBroGaarden Kongebrovej 63 5500 Middelfart + 45 63416341 hotel@kongebro.dk Vedrørende et La Tour V.I.P medlemskab ring eller mail og få et møde/besøg med La Tours ejer, Peter

Læs mere

OPLEV NATUREN FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION ANDET HALVÅR 2016. Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer

OPLEV NATUREN FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION ANDET HALVÅR 2016. Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer OPLEV NATUREN ANDET HALVÅR 2016 FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer 22. SEP 2016 - SJÆLLAND HEDELAND NATURPARK ET GENBRUGSLANDSKAB Kom på opdagelse i et 1.500 ha

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Velkommen til Hotel San Pietro!

Velkommen til Hotel San Pietro! Hotel San Pietro Velkommen til Hotel San Pietro! Introduktion På den nordlige del af Gardasøen, i Limone, ligger Hotel San Pietro. Herfra er der en fantastisk udsigt over Gardasøen og bjergene rundt om

Læs mere

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder Hotel Cristina Introduktion Hotel Cristina ligger i Limone, i den nordlige del af Gardasøen og kun 500 meter fra Gardasøen. Hotellet er placeret på en bakke, hvilket giver en smuk udsigt fra hotellet af,

Læs mere

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder Hotel Cristina Introduktion Hotel Cristina ligger i Limone, i den nordlige del af Gardasøen og kun 500 meter fra Gardasøen. Hotellet er placeret på en bakke, hvilket giver en smuk udsigt fra hotellet af,

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Badevandsprofil for Vandet Sø

Badevandsprofil for Vandet Sø Badevandsprofil for Vandet Sø Ansvarlig Thisted Kommune, Plan og miljø myndighed Kirkevej 9 7760 Hurup Tlf. 99 17 17 17 Email: teknisk@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til Vandet Sø På Klitmøllervej

Læs mere

1 Badevandsprofil: Birke Sø September 2015

1 Badevandsprofil: Birke Sø September 2015 1 Badevandsprofil: September 2015 2 Badevandsprofil: September 2015 3 Badevandsprofil: September 2015 Geografiske forhold ligger ved Dalgas plantage og Gammelstrup Hede i et kuperet terræn. Søen er ca.

Læs mere

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER Let at finde, svært at forlade Smuk BELIGGENHED IMPONERENDE ARKITEKTUR Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov

Læs mere

Bolmen rundt med gratis færgetur

Bolmen rundt med gratis færgetur Bolmen rundt med gratis færgetur Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se/fritid-sig... 129 km 3h 14 min Starts: Södra vägen 66, 310 83 Unnaryd, Sverige Ends: Södra vägen 53, 310 83 Unnaryd, Sverige Start

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2012 Kom med på tur! Skovens Dag - Skovtur for hele familien 29. april, kl. 11.00-13.00 Mødested: P-pladsen ved Strandegård Dyrehave. Fra Faxe Ladeplads køres mod syd og ca. 500 m efter

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Kom tæt på naturens ro og byens puls

Kom tæt på naturens ro og byens puls Kom tæt på naturens ro og byens puls 6 punkthuse. 3 etager. 53 lejligheder. Ren luksus. Langelinieparken - frihed til at leve livet Få alle muligheder lige uden for døren med seks nye, muligheder til havs.

Læs mere

Hotell Vesterhavet. Bo i naturskønne omgivelser nær Falkenberg og oplev den svenske vestkyst. Hotell Vesterhavet.

Hotell Vesterhavet. Bo i naturskønne omgivelser nær Falkenberg og oplev den svenske vestkyst. Hotell Vesterhavet. Hotell Vesterhavet Hotell Vesterhavet er et sted, der passer til jer, uanset om I er ude efter en sommerferie eller weekendtur. Naturskønt område tæt på både skov, hav og byliv. Hotellet har en skøn beliggenhed

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Holmegaard Høj Den perfekte bolig

Holmegaard Høj Den perfekte bolig Holmegaard Høj Den perfekte bolig SMUKKE RÆKKEHUSE I NATURSKØNT OMRÅDE Billeder af bygningerne er ikke rigtige fotografier, men 3D-visualiseringer, da de ikke er færdigbygget. Der tages forbehold for ændringer

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

1 Badevandsprofil: Vedsø September 2015

1 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 1 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 2 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 3 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 Geografiske forhold Vedsø Den 1,5 km 2 store sø ligger ca. 7 meter over havets overflade,

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Netværkstur til Petersen Tegl 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Byens Netværk drog den 15. maj 2013 på netværkstur og virksomhedsbesøg hos Petersen Tegl i Sønderjylland. Teglværket

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst

Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Oplandet til søen bærer præg af intensivt dyrket landbrugsjord.

Oplandet til søen bærer præg af intensivt dyrket landbrugsjord. 1 2 3 Geografiske forhold Stranden ved Ulbjerg Klint Stranden ved Tange sø (ved Ans) ligger på den vestlige side af Tange Sø. Badestedet er ca. 50 m bredt og afgrænses af tagrørsbevoksning til begge sider.

Læs mere

Marathongruppens søndagsture 1. halvår 2015

Marathongruppens søndagsture 1. halvår 2015 Dato Tid Sted Rute Distance 4. januar 10:00 Atletikstadion Serieløb derefter en eller to søer 5,72 / 11,7 / 17,5 km 11. januar 10:00 Atletikstadion Avis-maraton opstart 6 / 12 / 17,8 km 18. januar 10:00

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Postillion Hotel Haren-Groningen

Postillion Hotel Haren-Groningen Postillion Hotel Haren-Groningen Tæt på universitetsbyen Groningen, ligger Postillion Hotel Haren-Groningen. I groningen kan I besøge Martinikirkens grå tårn fra 1400-tallet, spise frokost i guldkontoret

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere