D T O M D T O N U Viborg- R søerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D T O M D T O N U Viborg- R søerne"

Transkript

1 T D N U R M O Viborgsøerne

2 Udgivet af Turistforeningen for Viborg & Omegn juni 2000 og støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet 2. udgave juni 2004 udgivet af Turistforeningen for Viborg & Omegn og ViborgEgnens Turistråd Tekst: Britta Leth Foto: Hans Jørgen Lysholm, Poul Dal, Lokalhistorisk Arkiv, Viborg Kommune, Erik W. Olsson, Søren Hjortshøj Nielsen m.fl. Tryk: Byens Tryk, Viborg En stor tak for indlæg og hjælp til : Marie Vedel-Rieper, Marianne Bro-Jørgensen, Jesper Hjermind, Niels Bertelsen, Poul Blicher Andersen, Helmuth Spanggård og Jesper Overgaard.

3 Velkommen til Viborg-søerne Viborgs to søer, Nørresø og Søndersø, tilfører byen en betydelig maritim charme. Faktisk udgør søerne byens vigtigste rekreative areal. Uanset årstid og næsten uanset vejrlig møder man motionister i alle aldersklasser på vej omkring søerne. Der løbes, der spadseres, og der cykles især omkring Søndersø, hvor stierne følger søbredden næsten hele turen rundt på 5,6 km. Turen varer cirka en time i normalt gangtempo, og der er opsat bænke, så man i ro og mag kan sætte sig og nyde den smukke natur. Strækningen fra Golf Hotel Viborg til boldklubben B67 har en jævn asfaltbelægning og er særdeles velegnet til en tur på rulleskøjter. Turen omkring Nørresø er på 5,4 km og byder også på mange naturoplevelser. Fuglelivet i og ved søerne er righoldigt. På søerne ses oftest gråand, toppet lappedykker og blishøne. Langs bredden yngler en række sangfugle. Om vinteren gæster trækkende fugle området, oftest skallesluger og troldand. Søerne er meget attraktive som fiskevande. Specielt langs bredden af Søndersø er der gode muligheder for fiskeri. Roning er en yndet sport i Viborg, og der sejles både med motor og sejl på søerne. Om sommeren sejler turbåden»margrethe I«såvel rutefart som chartersejlads på begge søer. Når søerne fryser til, kommer skøjteløberne på banen. I denne brochure fortælles om oplevelsesmulighederne omkring Viborg-søerne. Dem bør byens gæster og viborgenserne ikke snyde sig selv for. Turistforeningen for Viborg og Omegn 3

4 Søernes historie Viborg-søerne er dannet under den sidste istid, der sluttede for år siden. Søerne ligger i en tunneldal, der går fra Mariager Fjord til Hald Sø, hvor gletscherporten var ved isens hovedopholdslinie. De første tegn på tættere beboelse, som forstadium til Viborg by, stammer fra år 800. Søerne var dengang delt af et vadested, der lå lidt syd for den nuværende Randersvej. I 1313 sørgede kong Erik Menved for, at vandstanden steg med to meter, så de to søer blev til én. Kongen ville have mere styr på sine undersåtter og byggede en borg på toppen af Borgvolds bakke. Den højere vandstand sikrede vand i voldgraven. 4

5 I mange år var det nødvendigt at sejle over søerne, og der blev på et tidspunkt oprettet færgefart. I 1812 byggede fabrikant Bertel Bruun en træbro, der gik fra»salonhalvøen«til den modsatte bred, og her kostede det bropenge at komme over. Den store sø blev delt i to søer igen, da den nye Randersvej fik sit nuværende forløb hen over en dæmning i 1850 erne. Omkring 100 år efter blev vejdæmningen udvidet. I 1880 erne begyndte kloakering af byen, og spildevandet blev så godt som urenset ledt ud i søerne. Senere kom de vandskyllende toiletter, og der opstod virkelig miljøproblemer. Fra 1938 blev der foretaget en mekanisk rensning af spildevandet, inden det blev ledt ud i søerne, men først i 1971 blev spildevandet ført til Bruunshåb Centralrensningsan- 5

6 læg. De største forureningskilder til søerne blev dermed stoppet. Forureningen betød, at der var betydelige mængder af fosfor og kvælstof i søerne. Dette gav algerne vækst, så vandet blev uklart. Vandplanterne kunne ikke trives uden lys fra solen, så de døde langsomt. Hermed blev fødekæden ændret, så rovfisk som gedde og aborre ikke længere kunne kontrollere bestanden af fredfisk, såsom skalle og brasen. Mængden af fredfisk voksede altså. Da de spiser dafnier, som lever af de mikroskopiske alger, blev væksten af alger større og større og vandet dermed mere grønt. Viborg Kommune startede derfor i 1990 erne 6

7 en række miljøforbedrende tiltag. Søerne får i dag et kunstigt åndedræt. Ved den sydøstlige ende af Nørresø er der opstillet en tank med omkring 19 ton flydende ilt, der ledes ud i søerne gennem et rørsystem. På de dybeste områder er der udlagt cirka tre km perforerede gummislanger, og herfra bobler ilten frem og opløses i vandet. Dette giver således gode iltforhold ved bunden, så bundslammet ikke kan frigive fosfor. For at genskabe fødekæden opfisker Viborg Kommune i samarbejde med Viborg Amt fredfisk. Der er allerede sket en forbedring af vandkvaliteten, og vandet er blevet mere klart. Nørresø skal ikke iltes til evig tid. Når den økologiske balance er genskabt, kan der lukkes for hanerne. 7

8 1 2 3

9 Rundt om Nørresø 1»Margrethe I«ankom til Viborg i Skibet er bygget på Nyborg Skibs- og Bådebyggeri i 1935 og fik i 1937 navnet»margrethe«. Da Nordens dronning Margrethe I er hyldet i Viborg i 1387, var det naturligt, at søernes»dronning«ved ankomsten til Viborg blev kaldt»margrethe I«. Det gode skib har givet mange viborgensere og gæster/turister en flot sejltur på Viborgsøerne. I sommerperioden arrangeres hver dag sejlture, se afgangstiderne på broen ved Golf Salonen. Tag en sejltur på en time og oplev Viborg set fra søsiden.»margrethe I«kan også lejes af firmaer, foreninger, institutioner og private. Kontakt Viborg Turistbureau herom, tlf Golf Salonen I forbindelse med etableringen af det smukke parkanlæg Borgvold blev der her i 1867 opført»selskabernes Pavillon«. Stedet kom senere til at hedde»salonen«, som blev ombygget og udbygget adskillige gange, blandt andet i 1931 med en 16 m lang og 5 m bred lukket glasveranda. I 1990 overtog Golf Hotel Viborg stedet, og en stor ombygning og restaurering fandt sted. Golf Salonen er nu indrettet som en hyggelig helårsrestaurant med en fantastisk udsigt over søerne et godt spisested med natklub. 3 Borgvold med det gamle voldsted er byens ældste og smukkeste anlæg og er fra 1864.Voldstedet er sandsynligvis resterne af kongsborgen, som Erik Menved opførte i I sommerhalvåret er kiosken åben, og her kan alt godt nydes. På stedet kan også lejes både, kanoer og vandcykler. Ved siden af findes en god legeplads med overdækkede bænke og borde. På en lille tribune er der sommeren igennem forskellige musik- og teaterarrangementer. På Borgvold kan ses skulpturerne:»siddende pige«og»liggende pige«skabt af Gerhard Henning samt»vandpigen«også kaldet»nymfen«skabt af Ludwig von Schwanthaler. Der er offentlige toiletter ved Borgvolds parkeringsplads. 9

10 4 5 7

11 4 Bibelhaven blev i 1989 indrettet i det sydvestlige hjørne af Borgvold. En enestående samling af urter, buske og træer findes her. Alle er nævnt i Det Gamle og Det Nye Testamente og forsynet med navneskilte, bibelcitater og ofte krydret med oplysninger om legender og overtro. 5 Pilehaven lidt nord for Pilehaven lå i middelalderen et johanniterkloster. Johanniterne nævnes første gang i Viborg i Hans Tausen, som var reformationens fortaler, kom i 1525 til johanniterklosteret, men blev dog udstødt i Han fortsatte med at tale Roma midt imod, og allerede i 1529 vandt den evangelisklutherske kirke i Viborg. Kort efter drog han til København. I 1578 blev både kloster og kirke revet ned, og stenmaterialerne blev brugt til reparation af Viborg Domkirke. Pilehaven er anlagt i , og med naturmaterialer har Viborg Kommune i samarbejde med kurvemager Bent Vinkler dekorativt udformet hegn, søjler og kurveflet af pile- og ahorngrene. De er meget smukke og skulpturelle. 6 Viborg Katedralskole, der er opført i nyklassicistisk stil, er et af Hack Kampmanns hovedværker. Bygningen stod færdig i 1926, men kan ikke desto mindre sætte friske skud. Den kobberbeklædte, gulstenede idrætshal er et bevis. Skørping-arkitekterne Dall & Lindhardtsen har tegnet hallen til den gamle rektorhave. Katedralskolen kaldes fortsat Latinskolen, et levn fra gammel tid, da latin var skolens eneste sprog. I dag kan der tages en matematisk eller sproglig studentereksamen. Der er derudover oprettet en særlig Team-Danmark linie for sportsfolk på eliteplan. 7 Krudthuset Viborg fik i 1865 sin faste garnison, og som en følge blev der i 1874 opført et krudthus. Af sikkerhedsmæssige grunde blev det lagt uden for byen. Krudthuset blev nedlagt i 1930, og vejnavnet Krudthusvej er det eneste levn fra den tid. 8 Nørremølle/Nørre Enge Nørremølle var oprindelig ejet af domkapitlet, men overgik i 1664 til privat eje og bruges i dag til privat beboelse. Nørre Enge udgør 11

12

13 sammen med Granada-området et rekreativt areal på henved 100 ha. Nørre Enge består af en række græsningsenge, og Viborg Kommune ønsker her at lave et større naturområde med åbent vandspejl og våde enge. 9 Granada var oprindelig et forlystelsessted, hvor man kunne sejle til fra Borgvold. I dag er det et skønt naturområde med et vandhul og legeplads, der må benyttes af alle børn og barnlige sjæle. 10 Nørresø er kollegium og bygget i 1989 efter tegninger af arkitekt C.F. Møller og Ingolf Jacobsen, Herning. Med en spændende og anderledes arkitektur er der fra alle værelserne udsigt over Nørresø. De 40 værelser er fordelt på fire huse samt et fælleshus med konference- og festsal. Stedet er åbent for alle, men især gæster til Hedeselskabet og Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum bor og overnatter her. 11 Landbrugscenter Midt er et nyt indslag. Her har landboforeningerne i Kjellerup, Bjerringbro, Hammershøj og Viborg et fælles hovedsæde. Arkitekten er Thomas Pedersen fra arkitektfirmaet Kjelgaard & Pedersen. Mod søsiden skaber en glaselevator forbindelse fra gadeniveau til anden sal. Herfra er der en storslået udsigt over Viborg by. 12 Asmildkloster Landbrugsskole Det oprindelige og flotte bygningsværk blev bygget i 1908 efter tegning af arkitekt Ulrik Plesner. Skolen er senere udbygget, og i dag kan kostskolen rumme 140 elever. Med værksteder og maskinpark kombinerer skolen teorien med det praktiske. En sportshal og fodboldbane giver eleverne gode udfoldelsesmuligheder. Mange tager her uddannelsen som professionel landmand. Også videreuddannelsen til driftsleder (grønt bevis), udvidet driftsleder (grønt diplom) og agrarøkonom kan tages her. 13

14

15 Rundt om Søndersø 13 Kunsthallen Brænderigården er Viborg Kommunes kunst- og kulturhus med skiftende udstillinger af såvel danske som internationale kunstnere. Stedet rummer også Viborg Kunstforening, Arbejdernes Kunstforening og Danske Grafikere, hvilket er med til at præge de spændende udstillinger. Danske Grafikere har sit provinshovedsæde her, og Viborg Kommune ejer en betydelig samling af grafik. Atelier for skiftende professionelle kunstnere, kunstskole og væksthus for kunstspirer er med til at give stedet den kunstneriske ånd og mange aktiviteter. Brænderigården er den eneste bevarede bygning fra Viborgs første industrikvarter ved Søndersø. Her lavede familien Haubro således i 1800-tallet brændevin af kartofler, hvoraf navnet Brænderigården. 14 I plænen og under parkeringspladsen op mod Brænderigården gemmer sig betydelige skatte fra vikingetiden og middelalderen. I 1981 blev der gennemført en forskningsgravning, som gav fine resultater. Kulturlagene havde en tykkelse på ca. fire meter med de ældste lag under grundvandsniveau, så alle materialegrupper er yderst velbevarede. I fortsatte undersøgelserne, idet Golf Hotel Viborg skulle bygges. Alle fundene fortæller om historie og levevis i Viborg fra 1000 til Ét af de usædvanlige fund er en meget velbevaret mandsskjorte af hør fra ca Denne kan ses på Viborg Stiftsmuseum. 15 Brostrøms Minde er rejst i det offentlige anlæg af Almindelig Dansk Gartnerforening til ære for Carl Jacobson Brostrøm ( ). Han var i mange år handelsgartner i Viborg, og Brostrøms Planteskole blev den første i Nørrejylland. Brostrøm var bl.a. med til at sætte præg på udformningen af Borgvold og var den første formand for Almindelig Dansk Gartnerforening. 16 Fugleøen blev dannet i 1946, idet kommunen havde jord i overskud fra gravning af et bassin til renseanlæg. Jagtforeningen havde ønsket at anlægge en ø som en rugeplads til de halvvilde fugle, idet ænderne dengang 15

16 Vil du vide mere om Viborg så kontakt Viborg Turistbureau Nytorv Viborg tlf Bo i naturskønne omgivelser ved Viborg-søerne Viborg Sø-Camping Nørresø Vinkelvej 36B Asmild Klostervej Viborg 8800 Viborg tlf tlf Danhostel Golf Hotel Viborg Viborg Vandrerhjem Randersvej 2 Vinkelvej Viborg 8800 Viborg tlf tlf

17

18 Nørresø 1»Margrethe I«2 Golf Salonen 3 Borgvold 4 Bibelhaven 5 Pilehaven 6 Viborg Katedralskole 7 Krudthuset 8 Nørremølle/Nørre enge 9 Granada 10 Nørresø 11 Landbrugscenter Midt 12 Asmildkloster Landbrugsskole Søndersø 13 Kunsthallen Brænderigården 14 I plænen og under parkeringspladsen op mod Brænderigården 15 Brostrøms Minde 16 Fugleøen

19 Golf Hotel Viborg 18 Arealet langs Søndersø/ vestsiden 19 Te-huset 20 B67 21 Øster Teglgård 22 Strandparken 23 Sønder Mose 24 Søndermølle 25 Amtmandens bro 26 Viborg Sø-Camping 27 Danhostel Viborg Vandrerhjem 28 Forstbotanisk Have 29 Gymnastik- og Idrætshøjskolen 30 Nordisk Park 31 Viborg Handelsskole 32 Klosterskoven 33 Asmild Kirke 34 Asmild Klosterhave 35 Hedeselskabet 36 Fødevareregion Viborg

20 17 Nørresø i tal Søndersø i tal Areal ha Største dybde ,2 m Gennemsnitsdybde ,0 Vandmængde m 3 Vandgennemstrømning l/sek. Opholdstid i søen døgn Topografisk opland km 2 Areal ha Største dybde ,0 m Gennemsnitsdybde ,6 m Vandmængde m 3 Vandgennemstrømning l/sek. Opholdstid i søen døgn Topografisk opland km 2

21 ikke var så almindelige i søerne. Ved udvidelse af vejdæmningen i 1954 blev der fundet et 500 år gammelt metalbælte formentlig en fornem frues livbælte. Originalen kan ses på Viborg Stiftsmuseum, og en kopi af bæltet er nu en del af Viborgs borgmesterkæde. I 1987 erklærede nogle aktivister øen for atomvåbenfri zone så her er der fredeligt. 17 Golf Hotel Viborg er bygget i Arkitekterne Hougaard Nielsen og Nørgaard Pedersen har ladet sig inspirere af den tidligere kongsborg på Borgvold. I dag drives det fire-stjernede Golf Hotel Viborg af direktør Karl Marchl, og der findes 133 værelser med 250 senge. Værelserne er smukt indrettede med herregårdsmøbler, farve-tv, telefon og minibar. Nogle af værelserne er specielle VIPværelser med blandt andet aircondition og egen sauna. Der findes også indendørs swimming-pool, sauna, boblebad, solarium og billard m. m. I Restaurant Brænderigården kan nydes danske og internationale retter med brug af årstidens friske råvarer. Golf Hotel Viborg og Golf Salonen danner de perfekte rammer for vellykkede arrangementer, såsom konferencer, møder, kurser og familiefester. Der kan være op til 550 deltagere. 18 Arealet langs Søndersø/vestsiden skrænterne ned mod søen var i mange år beboet af håndværkere. Det var især farverne, garverne og brændevinsbrænderne, som holdt til her, idet de havde et stort behov for at bruge vand og komme af med spildevand. Staten førte an på søbredden og anlagde i 1743 Viborg Tugt- og Manufakturhus. Forbrydere fra det meste af Jylland blev indespærret her, og Viborg fik sin første egentlige fabriksproduktion, idet fangerne søgtes forbedret gennem hårdt og regelmæssigt arbejde, især med tekstilfabrikation. I de flotte bygninger, der i dag ligger langs bredden, er der blandt andet psykiatrisk sygehus Søndersøparken paraplegifunktion under Sygehus Viborg, bofællesskab Søhuset, Daghus Viborg, kollegieværelser for Viborg Sygeplejeskole og Sygehus 21

22 18

23 Viborg, daginstitutioner og Amtscentret for Undervisning. De to store, røde bygninger, der ligger ned til søen, kaldes på grund af deres tre længer for bondegårdene. De er opført i Den 13 etager høje bygning, der kan ses fra søbredden, stod færdig i 1987 og er rygraden i Sygehus Viborg, amtets hovedsygehus. 19 Te-huset hedder det smukke træhus. Det er et udflugtshus uden de helt store bekvemmeligheder og hører under Søndersøparken. 20 B67 er en boldklub, der blev dannet i De første år levede klubben en omskiftelig tilværelse, hvor den ikke havde fast tilknytning til baneanlæg. Først i 1972, hvor Søndermarkens IK rykkede væk fra Sønæs, fik B67 her sit eget anlæg. Der er senere blevet bygget nye klublokaler og omklædningsrum. 21 Øster Teglgård er der kun hovedbygningen tilbage af. Fra 1647 blev der gravet ler og produceret teglsten. Til brændingen af stenene blev der gravet tørv ud længere syd for søen. Produktionen fortsatte frem til omkring Fra omkring 1900 og cirka 40 år frem hentede ejeren af Øster Teglgård latrin og andet skarn fra de mange tønder, der stod i Viborgs ejendomme, hvor der i begyndelsen ikke var ét eneste wc. I godt og vel en menneskealder har stedets ynder i smuk samklang med skiftende muser inspireret kunstmaleren Lasse Winsløw. 22 Strandparken er et offentligt friareal med en flot udsigt over søen og med en dejlig kælkebakke i vinterperioden. Her er offentlige toiletter, bådpladser samt anløbsbro for det gode skib»margrethe I«. 23 Søndre Mose I forbindelse med naturgenopretning er der skabt højere vandstand i moseområdet samt lavet frit udløb til Søndersø. Der er således i Søndre Mose etableret større søarealer, og de våde enge i moseområdet er genetableret. Dette har givet en gavnlig effekt på vandkvaliteten i Søndersø og Søndermølle Å samt skabt gode forhold for flora og fauna. 23

24

25 24 Søndermølle, Kultur- og Naturcenter kan ses mod øst. Den startede med en kornmølle, der blev anlagt omkring I middelalderen tilhørte Søndermølle nonneklosteret på Asmild, men efter reformationen overgik møllen til privat eje. I begyndelsen af årene blev der lavet benmelsfabrik (malede ben til gødning). I 1890 blev Søndermølle ombygget til uldspinderi, og spinding af uld fortsatte frem til I dag er den hjemsted for et kultur- og naturcenter samt friluftsaktiviteter og foreninger. 25 Amtmandens Bro, der er bygget i 1912, er skænket af stiftamtmand Rowland Howard Grøn. Han var meget velhavende og ønskede som indfødt københavner at gøre sig populær og kendt i det mørke Midtjylland. Ideen med broen var, at turen langs søerne kunne gøres kortere og smukkere ved at følge søbredden. Tidligere var der trapper op til broen, men i 1989 blev broen gjort»kørestolsvenlig«. 26 Viborg Sø-Camping og den øvrige perlerække af attraktivt beliggende institutioner på Søndersøs østbred nyder godt af, at Viborg Kommune i 1906 tog et dybt greb i kommunekassen og købte Asmildkloster Gods. I begyndelsen lå campingpladsen, hvor nu Viborg Handelsskole ligger. Ved at rykke en tand længere ud opnåede campingpladsen at blive Danmarks nok smukkest beliggende bynære campingplads. Pladsen er porten til både Viborg og resten af Jylland. 27 Danhostel Viborg Vandrerhjem blev bygget 1939 af den lokale tømrermester Aage Havn i den smukke krog ved Forstbotanisk have. I 1974 overtog Viborg Kommune Vandrerhjemmet og lejede det ud til Danmarks Vandrerhjem, der siden har haft Kirsten og Ole Gram som forpagtere.vandrerhjemmet er blevet udbygget og moderniseret, senest i Det er således i dag et fire-stjernet vandrerhjem med 26 værelser med eget bad og toilet samt syv værelser med toilet, alt i alt 112 sengepladser. Der findes gode konferencerum og flere gruppe- og opholdsrum. Viborg Vandrerhjem er for rimelige penge et godt overnatningssted for enkeltpersoner, familier, skoler, kurser og studiegrupper. 25

26

27 28 Forstbotanisk Have er anlagt af Hedeselskabet og optrådte på finansloven for Forstfolkene ønskede at studere, hvordan jordbund og klima i det midtjyske påvirkede især udenlandske nåletræer. Resultaterne fra Viborg pegede meget tidligt på nye, brugbare og vækstsikre træarter fra den øvrige del af Europa og fra»den nye verden«. Der er ca. 200 forskellige buske og træer, hvorpå er sat skilte med navn. Forstbotanisk Have dækker et areal på 6,75 ha, og med den fine beliggenhed byder området på en flot panoramaudsigt over Søndersø og Viborg by. Kommunen overtog haven i Gymnastik- og Idrætshøjskolen blev indviet i 1951 og er en folkehøjskole. Sideløbende med almindelige højskolefag tilbydes en spændende og fremadrettet lederuddannelse inden for gymnastik, idræt og friluftsliv. Kurserne varer uger. De 125 elever kan benytte de fine faciliteter: svømmehal, idrætshaller og den nybyggede, flotte springsal med åbent ildsted. I sommerperioden tilbydes der kurser af en to ugers varighed for alle aldre. Her er alt fra golf, kano/kajak, mountainbike og svømning til familieaktiviteter og almindelige højskolefag. 30 Nordisk Park blev indviet i 1997 og består af en plante- og stensamling fra Viborgs nordiske venskabsbyer: Dalvik i Island, Hamar i Norge, Lund i Sverige og Borgå i Finland. Et stort vartegn, som et N, markerer indgangen til området. Der er desuden en norsk bjælkehytte samt en musikalsk legeplads med instrumenter lavet af træ og sten. 31 Viborg Handelsskole I 1973 kunne Viborg Handelsskole tage de nye bygninger i brug efter i knap 100 år at have undervist forskellige steder i Viborg, senest i Dumpen. Handelsskolen er tegnet af arkitekterne Holger Langvold og Helmuth Nielsen. Allerede i 1979/80 var det nødvendigt at bygge til. De seneste tilbygninger mod søen og Asmild Kirke er tegnet af arkitektfirmaet Kjelgaard & Pedersen. De er opført Viborg Handelsskole tilbyder handelsskolernes grunduddannelse (HG) og handelsgymnasiet (HH) samt Hovedforløbet under elevtiden. Næsten 1000 elever har mulig- 27

28

29 hed for at melde sig på særlige linjer, som f.eks. fodboldlinje,viborg HK College, international linje, ITlinje og Dekorationslinie. På ErhvervsAkademiet på Vævervej tilbydes videregående uddannelser (Markedsførings- og Administrationsøkonom), Akademiuddannelserne samt kurser for erhvervslivet. 32 Klosterskoven er resterne af parken og haven omkring Asmild Kloster. De gamle træer er fra begyndelsen af 1800-tallet, og skovbunden er spændende med levende fortidsminder i form af forskellige lægeurter fra den oprindelige klosterhave. Bundens fauna udmærker sig ved en stor bestand af sjældne, røde snegle. 33 Asmild Kirke og en stensat brønd er det eneste bevarede fra de fromme augustinernonners kloster her. Kirken var oprindelig meget imponerende med to tårne og sideskibe. Tilbage er kun hovedskibet og koret fra 1100-tallet, idet der i midten af 1300-tallet var en stor brand. Kirken blev ved genopbygningen reduceret i størrelse. Det oprindelige omrids af kirken kan ses ved at følge farvebåndet i granitbelægningen ved kirkens fod. Klosteret blev nedlagt i forbindelse med reformationen i I 1132 blev bisp Eskil dræbt foran alteret, og i 1241 skrev bisp Gunner, der var rådgiver for Valdemar Sejr, fortalen til Jydske Lov på stedet. Statuen på forpladsen er af kunstneren Erik Heide. Den stiliserede bisp er netop den navnkundige Gunner, som residerede på Asmild til sit 99. år. 34 Asmild Klosterhave er en offentlig have anlagt i forbindelse med Dansk Planteskoleejerforenings 100-års jubilæum i Her har tidligere ligget en klosterhave og en abildgård. Den genskabte have viser eksempler på læge- og krydderurter, som munke og nonner har kendt og brugt fra 1100-tallet til 1400-tallet. Fire æbletræer symboliserer den tidligere abildgård syd for haven. 35 Hedeselskabet kunne i 1980 tage de imponerende bygninger på Klostermarken i brug. Bygninger- 29

30

31 ne, der er tegnet af arkitekt C. F. Møller, følger terrænets kurver. Det Danske Hedeselskab blev stiftet i 1866 med det formål at fremme opdyrkningen af de danske hedeområder. Selskabets første direktør, Enrico Mylius Dalgas, arbejdede fra 1865 efter det princip, som digteren H. P. Holst i 1872 formede i udødelige ord:»for hvert et tab igen erstatning findes, hvad udad tabes, det må indad vindes«. En flot statue af Dalgas blev rejst foran bygningen den 15. juni I dag er Hedeselskabet én af Danmarks førende virksomheder inden for natur og miljø, og selskabet arbejder bredt inden for skov og landskab, miljø og energi samt skovmaskiner. 36 Fødevareregion Viborg På arealet foran Hedeselskabet ligger Fødevareregion Viborg. Med Asmildkloster Landbrugsskole, Hedeselskabet og Landbrugscenter Midt som naboer findes et fælles videnscenter for landbrug og fødevarer. Bademuligheder Der er gode muligheder for at bade i søerne, og især badebroerne ved Nørresøbadet (billedet t.v.) og neden for Viborg Sø-Camping (øverst) er velegnede, se afmærkning på kortet. Nørresøbadet har med sin funkisbygning og rigelige plads masser af kolorit fra tiden, da det på varme sommerdage var Viborgs Bellevue. Viborg Kommune undersøger gennem hele sommeren badevandskvaliteten. 31

32

33 Sejlads på Viborg-søerne Viborg Kommune administrerer søerne. Om sejlads på søerne er der lavet et regulativ, der kan fås ved henvendelse til kommunens tekniske forvaltning. Maskindrevne fartøjer må ikke sejle med en hastighed på mere end fem knob (ni km i timen) og skal være ført af en person over 16 år. Der må ikke være støjgener eller andre ulemper for omgivelserne, ligesom maskindrevne fartøjer skal udvise særligt hensyn over for sejlfartøjer, kajakker, kanoer, vandcykler og fiskende både. Der må ikke kastes anker nærmere end 30 m fra bredden, og længere ophold er ikke tilladt. Får ankeret fat i én af slangerne med ilt, kontakt da Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning. Der er mulighed for at leje plads til sin båd, nemlig ved Strandparken, Borgvold og ved Sct. Kjelds Gade. Kontakt Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning herom. Der er også mulighed for at sætte sin båd i søerne for en enkelt dag, dette kan f.eks. ske ved Strandparken eller Nørresøbadet. Vær opmærksom på at overholde parkeringsreglerne med bil og trailer. Viborg Baadelaug blev oprettet i Foreningen arrangerer blandt en del andet standerhejsning, sankthansaften, standerstrygning og fiskekonkurrence. Den primære opgave er vinteropbevaring af bådene. Viborg Roklub er fra 1931 og dermed en af Viborgs ældste idrætsforeninger. Klubben giver masser af aktivitet på søerne, især skal nævnes morgenroning. Klubben har egne træningslokaler. Viborg Sejlklub holder til i den nordlige ende af Nørresø. 33

34

35 Ud med snøren så er der bid Lystfiskeri i Viborg-søerne er frit for alle på de offentligt ejede arealer og administreres af Viborg Kommune. Er du mellem 18 og 67 år, skal du have det statslige fisketegn, der kan købes på Viborg Turistbureau. Søerne er meget attraktive som fiskevande, idet Viborg Fiskeriforening, hvert år udsætter ål og 1500 ørreder. Derudover findes de mest eftertragtede arter for lystfiskerne, nemlig sandart, gedde, aborre og karpe. Specielt langs bredden af Søndersø er der rige muligheder for fiskeri næsten overalt langs Nørresø begrænses mulighederne af bebyggelsen ned til søen. Der er oprettet to fiskesteder til kørestolsbrugere, se afmærkning på kortet. Der må også fiskes frit fra båd, der må dog ikke sejles hurtigere end fem knob. Fredningstider og mindstemål Art Fredningstid Mindstemål Sandart 1/5 31/5 begge dage inkl. 50 cm Gedde 1/4 30/4 begge dage inkl. 40 cm Ørred 16/11 15/1 begge dage inkl. 40 cm Ål Ingen fredningsperiode 45 cm For de øvrige fiskearter er der ikke fastsat fredningstid eller mindstemål. 35

36

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark

Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark Destination NYBORG Hold jeres konference midt i Danmark 5 hoteller 1200 senge, 70 konferencelokaler og 1400 gratis parkeringspladser Velkommen Nyborg har plads til alle og lidt til Når du vil mødes Fælles

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder Løsninger til vandmiljøet Normalt er det for megen næring, der er årsag til et dårligt vandmiljø med mange alger, mudder og iltsvind. Næringsstoffer kommer fra spildevand, drænvand, vand fra grøfter, ænder

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

22 20 24 30 24 36 32 - Repræsentationslokale 2 Store del af

22 20 24 30 24 36 32 - Repræsentationslokale 2 Store del af Atletion Professionelle møde- og konferencefaciliteter for 2 250 personer Kongres- og sportshaller for op til 4.700 personer Solid know-how om små og store arrangementer Hotel med 28 dobbeltværelser CafeBreak,

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere I Blekinge län, ca. 2½ times kørsel fra København er Snärjeskogen beliggende lige på grænsen til Sveriges sydligste

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk BESØGSADRESSE Teglgårdsparken 2 DK-5500 Middelfart AT MØDES CENTRALT PÅ EN NY MÅDE Selv den mest tålmodige

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Helheden er underordnet Hvis du har fokus på detaljerne kommer helheden af sig selv Egon Klitgaard Radisson BLU Hotel Papirfabrikken er et hotel med holdning og vi

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

Fjordblink. vand og velvære

Fjordblink. vand og velvære Fjordblink vand og velvære Fjordblink vand og velvære FJORDBLINK har i mere end 40 år leveret anlæg for vand og velvære til Danmark og de omkringliggende lande. FJORDBLINK leverer koncepter, som passer

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Vælger Du at tage Din klasse med på lejrskole hos Danhostel I Haderslev har Du en række af muligheder for at sammensætte turen således at den passer netop til Jeres

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS GINNERUPARKITEKTER FORORD Af Horsens Borgmester Jan Trøjborg Længst mod øst - hvor Horsens Havn og Horsens Fjord mødes - ønsker Horsens Sejlklub at opføre et nyt klubhus.

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Kære medlem af Viborg Innovation Fond

Kære medlem af Viborg Innovation Fond Kære medlem af Viborg Innovation Fond Her i vores juni-hilsen kan du se billeder og læse kort om nogle af vore aktiviteter: - 50 mio. kr. til De fem halder - Åbning af sønæs 20/6 - White Water Viborg -

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK

FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK OVERSIGTSKORT SMUKKE NATURSKØNNE OMGIVELSER OG EN CENTRAL BELIGGENHED TÆT PÅ SKODSBORG STATION OG HELSINGØRMOTORVEJEN. FRYDENLUNDS ALLÉ 6 ER FOR DIG, SOM ØNSKER AT KOMBINERE

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Få en oplevelse i Aalborg

Få en oplevelse i Aalborg Få en oplevelse i Aalborg First Hotel Europa First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne værelser og fire suiter. Alle værelser er indrettet med alt moderne komfort bl.a. gratis

Læs mere

Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008

Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008 Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008 Megali Ammos Stranden Vores tur til Skiathos startede den 19. Maj fra Billund, og vi boede på Hotel Mario ved Megali Ammos stranden lidt uden for Skiathos by. Vi rejste med

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Netværkstur til Viborg

Netværkstur til Viborg Netværkstur til Viborg Byens Netværk 10.06.15 Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Byens Netværk tager på netværkstur til Viborg, en af Danmarks smukke, gamle byer, hvor vi bl.a. besøger Viborg Rådhus,

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere