Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil"

Transkript

1 2010

2 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top, lægger vi i Paderup særligt vægt på at uddanne eleverne til at kunne tænke selv. Unge mennesker bør være kreative og innovative og kunne begå sig socialt. Det er nemlig mennesker med disse egenskaber og kvaliteter, som det moderne samfund har brug for. Og det er derfor områder, som vi søger at fremme og støtte bedst muligt. I denne brochure kan du læse lidt om Paderup Gymnasium og om den uddannelse, som vi kan give dig. Du kan blandt andet læse om: Miljøet og kulturen på Paderup Gymnasium De fag og studieretninger, vi udbyder Vores værdigrundlag Skolens fysiske rammer Aktiviteter uden for undervisningen Og sidst, men ikke mindst kan du læse lidt om, hvad vore elever synes om den skole, der i tre år danner rammen om deres hverdag. Du og dine forældre er selvfølgelig altid velkomne til at kigge forbi og få yderligere information og se nærmere på skolen. På Paderup Gymnasium tager vi det alvorligt, når vi skriver at: Paderup Gymnasium sigter mod at uddanne selvstændigt tænkende studenter - socialt intelligente, kreative og innovative. Det er egenskaber og kvaliteter, det moderne samfund bygger på. Paderup Gymnasium tilbyder en gymnasieuddannelse, der ikke kun kvalificerer til alle videregående uddannelser, men hvor eleverne også udvikler deres individuelle kvaliteter og gennemgår en læreproces, så de kan forholde sig konstruktivt i demokratiske sammenhænge. For at nå disse mål har vi utvetydigt og synligt fokus på faglighed, kreativitet og tryghed. Paderup Gymnasium er et levende, udadvendt gymnasium, der er bevidst om det omgivende samfunds behov for selvstændigt tænkende, socialt intelligente og innovative mennesker. Gymnasieuddannelsen på Paderup Gymnasium kan karakteriseres ved følgende nøgleord (som du i øvrigt kan læse mere om på vores hjemmeside): Kompetencegivende uddannelse Selvstændig og kreativ tænkning Nærhed, ansvarlighed og respekt for andre Kreative og kommunikative kompetencer Demokratisk praksis God fornøjelse! Jan Becher Sørensen Rektor

3 Fysiske rammer, miljø og trivsel Aktiviteter uden for timerne Paderup Gymnasium blev bygget i 1980 og er i dag et mellemstort gymnasium med plads til ca. 500 elever. De fysiske rammer med store, lyse fællesarealer og mange grupperum er ideelle for et godt læringsmiljø. Undervisningslokalerne er indrettet med det sidste nye tekniske udstyr og elektroniske tavler. Der er fri adgang til computere i alle fællesarealer og faglokaler. Vi har selvfølgelig trådløst netværk, og alle elever har deres egen på gymnasiet. Gymnasiet er overordnet set indrettet i tre afdelinger for hhv. 1.g, 2.g og 3.g, som har hver deres klasselokaler og fællesareal. Denne opbygning er velegnet til at skabe et socialt fællesskab, hvor alle får plads til at komme til orde, og hvor alle skal påtage sig ansvar for et godt fysisk og psykisk miljø. Det er en ideel oase, hvor nye 1.g-elever meget hurtigt lærer de øvrige 1.g-elever at kende. Paderup Gymnasium er desuden udstyret med velindrettede faglokaler, en god kantine, bibliotek, stor idrætshal, gode udendørsarealer med boldbaner, atletikanlæg og f.eks. en beachvolleybane. Miljøet på Paderup Gymnasium er præget af åbenhed, tillid og kreativitet. Vi har en uhøjtidelig, men samtidig ansvarsbevidst omgangsform mellem elever, lærere og ledelse. På Paderup Gymnasium har vi en lang tradition for elevmedindflydelse og demokrati. Det betyder, at elevernes muligheder for at få indflydelse er stærkt forankret i en velorganiseret beslutningsstruktur, hvor eleverne er repræsenteret i alle betydende organer: Som elev på Paderup får du både mulighed for at blive hørt og have indflydelse. Samtidig er vi stolte af vort høje informationsniveau i relation til skole, elever og forældre, hvor åbenhed om beslutninger og prioriteringer er i centrum. Foruden et velfungerende elevråd har hver enkelt klasse et elevteam, der består af tre af klassens elever, der sammen med lærerteamet tager sig af klassens indlæring og trivsel. Udover den almindelige undervisning er det vigtigt for os, at vore elever også har mulighed for at udvikle sig via en lang række ikke-skemalagte aktiviteter som idrætsstævner, medieværksted, musisk sammenspil, kunstværksted, musikog teaterforestillinger. For at dette overhovedet er muligt, er det vigtigt, at undervisningen i de kunstnerisk-kreative fag og i idræt foregår på et solidt fagligt niveau. Derfor arrangeres der i løbet af skoleåret en række fællestimer, hvor vi får besøg af forfattere, musikere, teatergrupper, politikere, forskere og mange andre, som kan inspirere elever og lærere. Til den store årlige skolefest i februar opfører frivillige elever en stor forestilling med både musik, teater, dans mm. Her inviteres også forældre. Skoleforestillingen opføres desuden for områdets folkeskoleklasser. På Paderup Gymnasium ser vi det desuden som et af vore mål at styrke elevernes forståelse for det lokale og det internationale samfund. Som led i undervisningen arrangerer lærerne sammen med eleverne derfor en række virksomheds- og museumsbesøg, teater- og biografture og andre kortere ekskursioner. I løbet af gymnasietiden arrangeres desuden en større studietur til udlandet. For at lette elevernes daglige forberedelse underviser vi i lektioner på 90 min. Det betyder, at eleverne kun har 4 forskellige fag pr. skoledag. Elevernes festudvalg og FCK (FredagsCafeKlubben) arrangerer jævnligt fester og fredagscafeer.

4 Fagene Studieretninger og valgfag Gymnasieforløbet er bygget op af 14 obligatoriske fag, 3 studieretningsfag og 1-3 valgfag. Obligatoriske fag er fag, som alle elever i alle klasser skal have. Studieretningsfag er fag, som den enkelte klasse er fælles om. Det er typisk obligatoriske fag, som klassen har på et højere niveau end det obligatoriske. Studieretningsfag udbydes i pakker med to af fagene, hvor det tredje enten er med i pakken eller vælges senere. Valgfag er fag, som den enkelte elev selv vælger i 3.g, og hvor eleverne derfor samles på hold på tværs af årgangen og ikke i deres stamklasser. Ringetider på Paderup :... 1 lektion :... Pause :... 2 lektion :... Frokostpause A-niveau Dansk, Historie, Engelsk, Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Bioteknologi, Samfundsfag, Tysk, Fransk, Spansk, Musik. B-niveau Engelsk, Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Naturgeografi, Tysk, Idræt, Samfundsfag, Billedkunst, Musik, Mediefag, Dramatik, Psykologi. C-niveau Idræt, Samfundsfag, Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Naturgeografi, Oldtidskundskab, Religion, Billedkunst, Musik, Dramatik, Mediefag, Filosofi, Psykologi. Andre større forløb Almen Studieforberedelse, Almen Sprogforståelse, Naturvidenskabeligt Grundforløb :... 3 lektion :... Pause : lektion De Naturvidenskabelige retninger Studieretninger for dig som er interesseret i naturvidenskabelige fag, god til matematik, fysik og kemi og som tænker på at fortsætte med en naturvidenskabelig længere videregående uddannelse. Matematik A - Fysik B - Kemi B Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B De Sproglige retninger Studieretninger for dig som er interesseret i sproglige fag, god til sprog og humanistiske fag og som tænker på at fortsætte med en sproglig-humanistisk længere videregående uddannelse. Engelsk A - Spansk A - Samfundsfag B / Psykologi B Engelsk A - Tysk A - Samfundsfag B / Psykologi B Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B / Psykologi B Engelsk A - Spansk A - Tysk B De Samfundsvidenskabelige retninger Studieretninger for dig som er interesseret i samfundsvidenskabelige fag, god til matematik og sprog og som tænker på at fortsætte med en samfundsvidenskabelig længere videregående uddannelse. Matematik A - Samfundsfag A Engelsk A - Samfundsfag B - Mediefag B De Kunstneriske retninger En kunstnerisk studieretning er for dig, som kan lide at arbejde med dine kreative sider. Du synes, at det er spændende at blive bedre både teknisk, kunstnerisk og teoretisk, og du er sikkert glad for både at høre musik og spille eller synge selv. Musik A - Matematik A Musik A - Engelsk A Kunstnerisk fag C.

5 Velkommen til Paderup Gymnasium Paderup Gymnasium er en mellemstor skole, der lægger vægt på høj faglighed, sociale aktiviteter og et godt og velfungerende elevdemokrati. På vores gymnasium er det meget vigtigt, at eleverne har medbestemmelse i deres egen hverdag. Derfor er eleverne repræsenteret i alle vigtige udvalg og bestyrelser og sikres derigennem mulighed for at få indflydelse på alle de vigtige ting på gymnasiet. Hvad enten man vælger at engagere sig i Elevrådet, Skolebestyrelsen, Festudvalget eller Fredags- Cafe-Komitéen, så repræsenterer man sine kammerater og bidrager til, at netop deres ønsker bliver hørt. På Paderup Gymnasium er der en gennemgående uhøjtidelig omgangstone mellem elever, lærere og ledelse. Der hersker gensidig respekt mellem elever og lærere i timerne og på gangene, og som elev hos os vil man hurtigt føle sig som en del af et fælles projekt. Du vil uden for skoletiden også kunne møde mange af dine lærere til en øl i fredagscaféen eller måske en gang lærerne-modeleverne-sport. Man vil som elev på Paderup Gymnasium også blive en del af det frodige fællesskab og kreative miljø med alt fra musikere, ungdomspolitikere, popdrenge og efterskolehippier og mange andre typer mennesker fra et stort opland. Den sociale del udenfor skoletiden vægtes også højt. På vores egne initiativer arrangeres der tit gymnasiefester, fredagscafeer og koncerter, mens man også har mulighed for at blive en del af den omkring 100 mand store teaterforestilling, der hvert år opføres i professionelle omgivelser. Man kan deltage i frivillig billedkunst, musik, drama eller idræt, ligesom der også er mulighed for at repræsentere skolen i større, landsdækkende sportsstævner. Mulighederne er mange, og kun elevernes egen fantasi sætter grænser for deres initiativer. På Paderup Gymnasium tænkes det sociale element ofte ind i mange faglige aktiviteter, der ofte er med til at lette noget af undervisningen og bry de det sædvanlige skema. Her kan der bl.a. nævnes fællestimer og forelæsninger, adskillige tværfaglige forløb, projektopgaver og ekskursioner samt den store studietur til udlandet i løbet af 2.g. Vi er på alle måder et super moderne og ungt gymnasium med rigtig gode faciliteter. Vi får bl.a. nye Activeboards, borde og stole, helt nye naturfagslokaler og en ny musikfløj samt et stort nyt auditorium indenfor det kommende år. Som elever på Paderup Gymnasium oplever vi i høj grad stedet som vores gymnasium. Det er unikt for Paderup Gymnasium, at man vægter elevdemokratiet og det sociale liv så højt, som vi gør, og at man derfor kan gå herfra med meget mere end en studentereksamen. Vi håber, du vil give dig selv dén ekstra oplevelse, når du skal vælge din ungdomsuddannelse hos os er du velkommen. Casper Grud Nielsen og Anne Kjærbo Hummelshøj Elevrådsformænd 09/10

6 Motivation og forventninger For at opnå et fornuftigt udbytte af undervisningen er det vigtigt, at den enkelte elev er motiveret for bredden i det almene gymnasiums fagrække, og betingelsen for et tilfredsstillende gymnasieforløb i øvrigt er, at man både har et godt fagligt niveau og en fornuftig arbejdsdisciplin. En gymnasieelev skal simpelthen kunne Møde til timerne Aflevere skriftlige opgaver Sidde stille og høre efter i 90 min. Læse lektier Være aktiv og sige noget i timerne Lytte til andres synspunkter Håndtere forskellige arbejdsformer Og et tilbud Vores erfaring er, at indøvelse af sådanne gode studievaner og især regelmæssig støtte fra både lærere og kammerater styrker eleverne i gymnasieforløbet samtidig med, at mange opnår højere karakterer. Derfor har Paderup Gymnasium etableret et Studieværksted, som kan Benyttes til almindelig lektiecafé, hvor eleverne henvender sig til de faglærere, som man ønsker lektiehjælp fra. Klassens lærere kan henvise elever med specielle, faglige problemer til at søge hjælp hos lektiecaféens faglærer. Derudover kan man bruge Studieværkstedet til gruppear bejde, udarbejdelse af skriftlige besvarelser, opgaver, stile, rapporter etc. Også i disse tilfælde har man mulighed for at indhente bistand fra faglærerne. Elever, som af forskellige årsager er overhalet af klassen, kan bruge Studieværkstedet til at komme på omgang shøjde med de øvrige. Studieværkstedet kan i en vis udstrækning bruges til at indhente forsømmelser. Desuden er der her mulighed for at møde studievejlederne og læsepædagogen. Studieværkstedet er et frivilligt tilbud til eleverne. Du kan læse og opleve meget mere om Paderup Gymnasium ved at besøge vores hjemmeside hvor der også kan rekvireres yderligere materiale. Du og dine forældre er også mere end velkomne til at kontakte skolen eller rektor Jan Becher Sørensen. Ring på eller send en mail til

7

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium 2 STX Velkommen til Rybners Almene Gymnasium Rybners Almene Gymnasium er en traditionsrig skole, hvor der er plads til både faglige udfordringer og personlig udvikling. Gymnasietiden er en helt speciel

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad hhx og htx det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære nyt - nyt - nyt htx i vordingborg Fra august 2012 Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt andet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere