STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B"

Transkript

1 STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK A SAMFUNDSFAG B 8 SAMFUNDSFAG A MATEMATIK B TYSK B 7 MUSIK A MATEMATIK B SAMFUNDSFAG B STØVRING GYMNASIUM

2 Vigtige valg Du står foran et vigtigt valg. Det handler om, hvordan du vil bruge nogle år af din ungdom og hvilket udbytte du vil have af disse år. Støvring Gymnasium tilbyder nogle muligheder sæt dig godt ind i dem og overvej, hvordan de hænger sammen med dine mål. Du skal naturligvis overveje, om du vil i gymnasiet, om det skal være Støvring Gymnasium og hvilke fag du gerne vil have. Der er en lang række obligatoriske fag, som alle skal have, men man skal også specialisere sig ved at vælge en bestemt studieretning. Fagene i studieretningen er valgt, så de naturligt kan arbejde sammen, og fagene i studieretningen arbejder også sammen med de obligatoriske fag, klassen har. Du skal også vælge valgfag, som er din helt egen mulighed for at specialisere dig. På de næste sider kan du se noget om, hvilke muligheder Støvring Gymnasium tilbyder. På Støvring Gymnasium kan det lade sig gøre at få 5 fag på A-niveau. Alle elever skal vælge mindst ét af følgende fag på A-niveau:,,, kemi,, et fortsættersprog (tysk eller fransk). Dette krav er på forhånd opfyldt for alle vores studieretninger bortset fra studieretning 7 og 8. I disse studieretninger skal man altså vælge et af ovenstående fag som det 4. A-niveaufag, eller tage det som et 5. A-niveaufag, hvilket også er muligt. Dansk A, Historie A,, 2. Fremmedsprog B/A, Oldtidskundskab C, Religion C, Idræt C, Matematik C, Fysik C, Samfundsfag C, Kunstnerisk fag C Til de obligatoriske fag kommer to naturvidenskabelige fag på C-niveau, som skal være to af fagene, kemi og naturgeografi, og derudover skal et af de naturvidenskabelige fag på C-niveau eller løftes til B-niveau. Det skal altså være et af fagene,, kemi, naturgeografi eller. Det fremgår af beskrivelsen af hver studieretning, hvilke naturvidenskabelige fag der indgår i den. Studentereksamen En studentereksamen er bygget op af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. De obligatoriske fag og studieretningsfagene har man sammen med sin klasse, valgfagene har man på hold sat sammen på tværs af klasser. Du skal vælge studieretning her kan du vælge mellem 8 forskellige, og du skal vælge valgfag. Dette kan du gøre frit blandt de mange fag, vi udbyder; dit valg skal dog samlet opfylde nogle niveaukrav. Du skal tilkendegive, hvilken studieretning du ønsker, når du søger gymnasium. Valgfagene skal du først vælge, når du har gået her et stykke tid. En studentereksamen består af en række fag på henholdsvis A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste niveau og C det laveste. Når du er færdig med 3.g, skal du have haft mindst 4 fag på A-niveau, normalt 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau. 2. fremmedsprog kan være på B-niveau, der løber over to år, hvis du som 2. fremmedsprog vælger det sprog (tysk eller fransk), som du har haft i folkeskolen. Hvis du vælger et sprog, som du ikke har haft før (begyndersprog, som kan være spansk, fransk eller kinesisk), skal du have det på A-niveau, så du får sproget i tre år. Hvis du har Mat. A og enten Fysik A, eller Kemi A,, kan du vælge at afslutte begyndersprog på B-niveau efter 2.g. Det obligatoriske kunstneriske fag kan ønskes blandt fagene billedkunst, mediefag og. Valgfag Mulige valgfag på Støvring Gymnasium er: A-niveau: (forudsætter B),, fransk, (forudsætter B), kemi (forudsætter B), kinesisk,,, (forudsætter B), spansk og tysk. B-niveau: billedkunst,, fransk F,,, kemi,, mediefag,, naturgeografi, psykologi, og tysk F. C-niveau: filosofi, kemi, latin, mediefag,, naturgeografi og psykologi.

3 Støvring Gymnasium specielt På Støvring Gymnasium kan du vælge kinesisk som dit 2. fremmedsprog. Vi har en partnerskole i Jiaxing i nærheden af Shanghai, som vi arbejder tæt sammen med. Bl.a. har vi en udveksling i 3.g, hvor vores kinesiskelever får besøg af elever fra Jiaxing og senere rejser til Kina og indkvarteres privat hos de kinesiske elever. Vi har titlen Confucius Classroom, som betyder at vi samarbejder tæt med Confucius Institute om bl.a. gæstelærere, kulturelle aktiviteter og stipendier til studieophold i Kina. Støvring Abroad er navnet på vores internationale klasse. Eleverne i denne klasse samarbejder med vores partnerskoler i Canada og Spanien. Abroadeleverne udveksler to gange i gymnasietforløbet. I dage besøger klassen sin samarbejdsskole, og elever og lærere indkvarteres privat. Under den udenlandske skoles besøg hos os indkvarteres elever og lærere naturligvis også privat. Rejserne og besøgene ligger normalt i 1.g og 2.g. Læs mere om Abroad under studieretning 6. På Støvring Gymnasium er de fleste studieretninger sammensat således, at der kun er ét A-niveaufag blandt studieretningsfagene. Det betyder, at du først skal vælge det 4. (og evt. 5.) A-niveaufag, når du er kommet godt i gang her. De fleste kan udskyde dette vigtige valg til midt i 2.g. hinanden på tværs af klasser og årgange. Fællesskabet understøttes af aktiviteter på tværs af klasser og årgange som fællesarrangementer, sdage, temadage, fredagscaféer, studierejser, valgfagsekskursioner, frisport, frifilm, og forskellige frivillige alske tilbud. På det alske område har vi tradition for forårsfest med Melodi Grand Prix, hvor 1.g-eleverne konkurrerer om, hvem der kan skrive, komponere og fremføre det bedste nummer. Der er også tradition for at opsætte skiftevis musicals og kabaret samt deltage i korsamarbejde med andre nordjyske gymnasiekor. Vores internationale samarbejde er en del af vores skolekultur. Vi hat et samarbejde med et gymnasium i Neustrelitz nord for Berlin, som kommer især tyskklasser til gavn. I vores Abroad-klasser har vi udvekslinger med skoler i Calgary, Canada og Pozoblanco og San Christobal i Spanien. Skolekultur Støvring Gymnasium deltager i såkaldte Comeniusprojekter med EU-støtte. Det betyder 2-årige projektsamarbedjer mellem en klasse og 2-4 andre europæiekse skoler. Som en del af projektet besøger man hinanden og laver forskellige projekter sammen på. Vi har en god skolekultur på Støvring Gymnasium, og det er noget vi skaber i fællesskab både i undervisningen og i vores fritid på skolen. Mange forskellige elementer bidrager til skolekulturen det, der foregår i timerne, måden man bliver undervist på, de forskellige og afvekslende arbejdsformer, der benyttes igennem en skoledag, det der foregår i frikvartererne og efter skoletid på skolen, og hele måden vi er sammen på. Støvring Gymnasium er et gymnasium med gode fællesarealer. Dette gør, at alle elever færdes mellem hinanden, så man kommer til at kende

4 Studieretning 1:,, 2. fremmedsprog (fransk beg./fransk fort./kinesisk/spansk/ tysk fort.) Studieretningsfag kemi Valgfag, 2 valg -heraf mindst ét A-niveau filosofi, kinesisk områdestudiiumlatin, mediefag,, naturgeografi, psykologi billedkunst,,, mediefag,,,,, fransk, kemi, kinesisk,,, spansk, tysk I studieretning 1 er der særligt fokus på, og kemi. De tre fag samarbejder, og i er der specielt fokus på kens anvendelsesmuligheder indenfor kens og kemiens områder. Du får også kendskab til, hvordan matematiske modeller kan opstilles og anvendes i forbindelse med natur- og samfundsfænomener. Herved opnår du solid indsigt i den del af verden, som de tre fag beskæftiger sig med. Gymnasiet er ikke så slemt, som man tror. Der er mange nye mennesker og et godt nyt miljø. Man får mange nye venner i klassen, og også fra de andre klasser, fordi der er mange arrangementer på skolen. Lektierne er ikke så slemme, som man regner med; man skal bare huske at tage sig sammen og give det en ekstra skalle i afleveringerne. Daniel, 1.g 1. Der er mange andre mulige kombinationer; prøv selv at pusle med mulighederne. På skolens Fysik A Kemi A Fysik A Fysik A Erhvervsøkonomi C Kemi A --kemi---kemi---kemi--

5 Studieretning 2:,, 2. fremmedsprog (fransk beg./fransk fort./kinesisk/spansk/ tysk fort.) Studieretningsfag kemi Valgfag, 2 valg -heraf mindst et A-niveau filosofi, kinesisk områdestudium, latin, mediefag,, naturgeografi psykologi billedkunst,,, mediefag,,,,, fransk, kemi, kinesisk,,, spansk, tysk I studieretning 2 er der særligt fokus på, og kemi. De tre fag samarbejder, og i er der særligt fokus på kens anvendelsesmuligheder indenfor ens og kemiens områder, og du får også kendskab til, hvordan matematiske modeller kan opstilles og anvendes i forbindelse med natur- og samfundsfænomener. Herved opnår du solid indsigt i den del af verden, som de tre fag beskæftiger sig med. På Støvring Gymnasium lærer man noget hver dag, man kommer i skole, men der er et hvis; hvis du er villig til at give noget, så får du også noget tilbage. Hvis du er villig til at bruge tid på at forberede dig til timerne, være oplagt og engagere dig i undervisningen, så får du noget igen. Jakob, 1.g 2. Der er mange andre mulige kombinationer; prøv selv at pusle med mulighederne. På skolens Biologi A Kinesisk områdestudiumc Biologi A Kemi A Fysik A --kemi---kemi---kemi-

6 Studieretning 3:, Samfundsfag B, naturgeografi 2. fremmedsprog (fransk beg./fransk fort./kinesisk/spansk/ tysk fort.) Studieretningsfag Valgfag, 3 valg -heraf mindst ét A-niveau filosofi, kemi, kinesisk områdestudium, latin, mediefag,, psykologi billedkunst,, fransk fort.,, kemi,, mediefag,, naturgeografi, psykologi, tysk fort., fransk beg., fransk fort.,, kinesisk,,,, spansk, tysk fort. I studieretning 3 er det fagene, og, der står i centrum. De tre fag beskæftiger sig med henholdsvis det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige, og samarbejdet mellem dem betyder, at du opnår en solid faglig ballast og en god forståelse for, hvordan en humanistisk, en samfundsvidenskabelig og en naturvidenskabelig synsvinkel supplerer hinanden og sammen giver et nuanceret syn på problemstillinger indenfor natur, menneske og samfund. På Støvring Gymnasium siger man ikke, at man er kommet i en god klasse, men man skaber selv en god klasse. Og tutorerne fra 2. og 3.g hjælper godt til med det. Det at blive modtaget af nogle ældre elever og ikke kun lærere, fik mig til at føle mig mere velkommen. De var også med på hytteturen, som gjorde en kæmpe forskel for sammenholdet i klassen. Kristian, 1.g 3. Der er mange andre mulige kombinationer; prøv selv at pusle med mulighederne. På skolens Hvis du vælger, eller på A-niveau, kræves det, at du også vælger på B-niveau. Biologi A Musik B Latin C Fransk A Erhvervsøkonomi C Biologi A

7 Studieretning 4:, Samfundsfag B, naturgeografi 2. fremmedsprog (fransk beg./fransk fort./kinesisk/spansk/ tysk fort.) Studieretningsfag Valgfag, 3 valg -heraf mindst ét A-niveau filosofi, kemi, kinesisk områdestudielatin, mediefag,, psykologi billedkunst,,, fransk fort.,, kemi, mediefag,, naturgeografi, psykologi, tysk fort., fransk beg., fransk fort.,, kinesisk,,,, spansk, tysk fort. I studieretning 4 er det fagene, og, der står i centrum. De tre fag beskæftiger sig med henholdsvis det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige, og samarbejdet mellem dem betyder, at du opnår en solid faglig ballast og en god forståelse for, hvordan en humanistisk, en samfundsvidenskabelig og en naturvidenskabelig synsvinkel supplerer hinanden og sammen giver et nuanceret syn på problemstillinger indenfor natur, menneske og samfund. Overgangen fra folkeskole til gymnasium kræver tilvænning. Generelt foregår undervisningen på et højere niveau, og lærerne forventer mere af os. Den største tilvænning er derhjemme. I folkeskolen var man vant til, at når man havde fri fra skole, havde man fri. Du lavede max en halv times lektier om dagen, hvis nogen. Nu er det meget normalt at bruge to timer på lektier om dagen. Jakob, 1.g 4. Der er mange andre mulige kombinationer; prøv selv at pusle med mulighederne. På skolens Naturgeo B Erhv.økon C Kinesisk A Naturgeo B Mediefag B Fransk beg. A Psykologi B

8 Studieretning 5:,, Samfundsfag B naturgeografi / Studieretningsfag tysk fort. Valgfag 2 valg -heraf mindst ét B-niveau filosofi, kemi, kinesisk områdestudium, latin, mediefag,, psykologi billedkunst,,,, kemi,, mediefag,, naturgeografi, psykologi,,, Studieretning 5 med, tysk og er en af de studieretninger, vi har for dig, der gerne vil lære sprog og få kendskab til fremmede kulturer og samfundsforhold. I og tysk beskæftiger I jer med sproget og med kultur, og samfundsforhold i henholdsvis - og tysksprogede områder, hvilket er med til at udvikle din forståelse af egen kultur og baggrund. Der er fokus på sproget som kommunikationsmiddel, så der arbejdes med at blive god til at forstå, tale og skrive de to sprog. I arbejder I med forhold vedrørende individet, politik og økonomi og internationale forhold, således at du bliver godt rustet til at deltage i den demokratiske debat og tage stilling til forhold vedrørende samfundets udvikling. Allerede første dag fik man følelsen af at passe ind. Alle accepterer én præcis som man er. Allerede fra dag ét af var det som at være en del af skolen...mixede grupper, og nye grupper hver dag, så går det hurtigt med at skabe venner. Iben, 1.g 5. Der er mange andre mulige kombinationer; prøv selv at pusle med mulighederne. På skolens Hvis du vælger eller på A-niveau, kræves det, at du også vælger på B- niveau. Naturgeogr. B Erhvervsøkonomi C Psykologi B -tysk---tysk---tysk--

9 Studieretning 6:,, Samfundsfag B Abroad (International klasse) Obligatoriske fag naturgeografi / Studieretningsfag spansk Valgfag 2 valg -heraf mindst ét B-niveau filosofi, kemi, kinesisk områdestudium, latin, mediefag,, psykologi billedkunst,, fransk fort.,,, kemi,, mediefag,, naturgeografi, psykologi, tysk fort.,,, Studieretning 6 med, spansk og er en af de studieretninger vi har for dig, der gerne vil lære sprog og få kendskab til fremmede kulturer og samfundsforhold. I og spansk beskæftiger I jer med sproget og med kultur, og samfundsforhold i henholdsvis - og spansksprogede områder, hvilket er med til at udvikle din forståelse af egen kultur og baggrund. Der er fokus på sproget som kommunikationsmiddel, så der arbejdes med at blive god til at forstå, tale og skrive de to sprog. I arbejder I med forhold vedrørende individet, politik og økonomi og internationale forhold, således at du bliver godt rustet til at deltage i den demokratiske debat og tage stilling til forhold vedrørende samfundets udvikling. Vælger du denne studieretning, vælger du en studieretning med tydeligt internationalt fokus. Abroad-klassen rejser til udlandet to gange i dage (Canada i 1.g og Spanien i 2.g) med privat indkvartering og med genbesøg i Danmark. Udvekslingen vil udvikle din sprogfærdighed, din selvstændighed og tolerance, og den vil sikkert give dig mod på senere at tage en del af din uddannelse i udlandet. Rejsen til Calgary i Canada kostet ca kr. og rejsen til Spanien ca kr. 6. Der er mange andre mulige kombinationer; prøv selv at pusle med mulighederne. På skolens Hvis du vælger eller på A-niveau, kræves det, at du også vælger på B- niveau. Naturgeo B Mediefag B Erhvervsøkonomi C Psykologi B -spansk--abroad--spansk--abroad-

10 Studieretning 7:,, Samfundsfag B naturgeografi/kemi 2. fremmedsprog (fransk beg./fransk fort./kinesisk/spansk/ tysk fort.) Studieretningsfag Valgfag 2 valgfag -heraf mindst ét af fagene,, tysk fort., fransk fort.,, eller kemi på A-niveau filosofi, kemi, kinesisk områdestudium, latin, mediefag, psykologi naturgeografi/kemi fransk kinesisk spansk tysk Studieretning 7 med, og har fokus på det alske, det matematiske og det omgivende samfund. I undervisningen i arbejder du med teori og med alsk udfoldelse. Gennem de tre fag opnår du kendskab til forskellige kulturer og dermed udvikles din forståelse af egen kultur og baggrund, og din sproglige, kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed udvikles. Jeg glæder mig hver dag til at komme i skole til mine nye venner og til at få ny viden på et sted, hvor der er rart at være. Støvring Gymnasium er et ufatteligt hyggeligt gymnasium med en stemning af, at studium og sjov sagtens kan kombineres med den rette mængde opmærksomhed til hver del. Maria, 1.g 7. Der er mange andre mulige kombinationer; prøv selv at pusle med mulighederne. På skolens Kinesisk A Biologi A

11 Studieretning 8: Samfundsfag A,, Tysk B Obligatoriske fag kemi Studieretningsfag tysk Valgfag 3 valgfag -heraf mindst ét af fagene,, tysk fort.,, eller kemi på A-niveau filosofi, kemi, kinesisk områdestudium, latin, mediefag,, naturgeografi, psykologi billedkunst,,,, kemi, mediefag,,,, kemi,,, tysk I studieretning 8 er det, og kemi, der er studieretningsfagene. Samfundsfag beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger af betydning for samfundets udvikling, så du får mulighed for at forstå og deltage i den demokratiske debat på et meget kvalificeret grundlag, og den solide viden indenfor naturvidenskab, statistik og samfundsvidenskab ruster dig godt til at vurdere forhold for natur, menneske og samfund. At gå rundt på gangene var i starten et helt eventyr. Den første uge farede jeg vild 3 gange, og så er Støvring Gymnasium endda et forholdsvist lille gymnasium. Den første uge var vildt spændende, men nu er det hverdag og jeg kan komme i skole med filtret hår, hilse på et par 3.g ere og føle mig fuldkommen tilpas på gymnasiet. Efter meget kort tid begynder man at føle, at man hører til her, og i dag kan jeg ikke forestille mig et bedre sted at gå i skole. Marie, 1.g 4. Der er mange andre mulige kombinationer; prøv selv at pusle med mulighederne. På skolens Tysk B Kinesisk områdestudiumc Mediefag B Erhvervsøkonomi C Tysk B Tysk B Erhvervsøkonomi C Tysk B Datalogi C Tysk B Mediefag B Datalogi C --tysk---tysk--

12 Gymnasieelev -hvordan er det? Gymnasiet er for unge med interesse for viden og fordybelse, og som sigter mod en videregående uddannelse. Når man går i gymnasiet, går man der for at lære en masse om verden, for at lære, hvordan man lærer og arbejder sammen med andre, for at sikre sig gode kvalifikationer og kompetencer, så man bliver godt rustet til en videregående uddannelse. Og for at have det sjovt imens! Støvring Gymnasium er et alment gymnasium, stx, med særligt fokus på det almentdannende og studieforberedende det vil sige vi giver en meget bred uddannelse, og samtidig tilbydes fagene på de højeste niveauer. Ingen andre uddannelser tilbyder fagene på højere niveauer. Der anvendes en meget bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer, og der undervises i fagene og i temaer på tværs af fag samt i flerfaglige forløb. I undervisningen bliver I som elever sat i en aktiv og ansvarlig rolle, for på den måde får I det største udbytte af undervisningen. I løbet af de tre gymnasieår får I opgaver, der skal løses med en stigende grad af selvstændighed. I alle fag spiller computere en stor rolle. Man kan have sin egen computer med eller låne af skolen. Der er wifi over hele skolen, som eleverne kan koble deres computer, tablet eller telefon på. I en del fag arbejdes der bevidst med anvendelsen af computere eller ipads til mange forskellige formål. Det kan f.eks. være dataopsamling og bearbejdning i eksperimentelle, naturvidenskabelige fag, det kan være informationssøgning og databearbejdning i eller videoproduktioner i forskellige fag. Sprogfagene benytter bl.a. elektroniske ordbøger, interaktive øvelsesprogrammer og on-line ordbøger og leksika. I andre fag kan computeren være et arbejdsredskab, som det er frivilligt at bruge. I på B- og A-niveau lærer I også at bruge avancerede grafregnere med programmer, der hjælper jer til løsninger på komplekse matematiske problemstillinger. Skolen stiller internet-ordbøger og lommeregner-software til computer til rådighed for alle elever. I de fleste fag er der skriftligt arbejde. Der er mest skriftligt arbejde i de fag, I har valgt på A-niveau, og der er også en del skriftligt arbejde knyttet til fag på B-niveau. Det skriftlige arbejde hjælper jer til at lære stoffet bedre, og samtidig udvikles jeres færdigheder inden for det at overskue og bearbejde stofmængder og formidle jeres viden. Nogle af de skriftlige arbejder skal laves i fællesskab med andre, men det er de færreste, og en del skriftlige arbejder er produkter, der er resultatet af større eller mindre projektarbejder, en del af disse skal også fremlægges mundtligt. Ud over det skriftlige arbejde i timerne, får I en del afleveringer for. Skolen sørger for, at de er nogenlunde jævnt fordelt over skoleåret. I 1.g er der omkring 8 timers hjemmearbejde med afleveringer om ugen, i 2.g og 3.g er det timer. Derudover er der typisk 1-2 timers lektielæsning hver dag. Mere information Du er meget velkommen til at henvende dig med spørgsmål, og du kan indhente flere informationer og komme i kontakt med os på forskellige måder. Benyt kontaktinformationerne nedenfor. Støvring Gymnasium Mastrupvej Støvring Tlf: Hjemmeside:

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM 5: ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 7: MUSIK A 3: ENGELSK A SAMFUNDSFAG B 4: SAMFUNDSFAG A MATEMATIK A FYSIK B ENGELSK A KEMI B

STØVRING GYMNASIUM 5: ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 7: MUSIK A 3: ENGELSK A SAMFUNDSFAG B 4: SAMFUNDSFAG A MATEMATIK A FYSIK B ENGELSK A KEMI B STØVRING GYMNASIUM 1: MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3: ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5: ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 7: MUSIK A ENGELSK A MATEMATIK B 2: MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4: SAMFUNDSFAG A

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

STX STUDIE RETNINGER

STX STUDIE RETNINGER STX STUDIE RETNINGER Vigtige valg Du står foran et vigtigt valg. Det handler om, hvordan du vil bruge nogle år afdin ungdom og hvilket udbytte du vil have af disse år. Støvring Gymnasium tilbyder nogle

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2015. Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S

orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2015. Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2015. 2016 Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S Gymnasiet er ikke kun en leg; det er hårdt, men

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder.

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ud af gymnasiet: Spørgsmål om adgangskrav til de videregående uddannelser efter gymnasiet skal

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have:

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have: HF-søfart 3-ÅRIG HF-SØFART ER FOR DIG, der vil have en gymnasiel uddannelse og samtidig søger spænding og afveksling i hverdagen. HF-søfart er en treårig uddannelse, hvor du veksler mellem almindelig undervisning

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

2018: Sproglig studieretning: Kultur

2018: Sproglig studieretning: Kultur 18: Sproglig studieretning: Kultur Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Latin C Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb Spansk A 325 Latin C Matematik B 250

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

FAABORG GYMNASIUM NÅR DET ER SJOVT FOR ALVOR

FAABORG GYMNASIUM NÅR DET ER SJOVT FOR ALVOR 1 FAABORG GYMNASIUM NÅR DET ER SJOVT FOR ALVOR 85% af vores 1.g-elever siger, at de lærer noget nyt på gymnasiet hver eneste dag. Sådan skal det også helst være. Vi bestræber os på at give jer så meget

Læs mere