Struer Materiel Udlejning & Autoværksted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Materiel Udlejning & Autoværksted"

Transkript

1 Katalog Pr. 1/ Struer Materiel Udlejning & Autoværksted Struer Motor Service Farvervej 8B Struer Tlf.: Mobil:

2 Lejebetingelser 1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse til og med den dag, det bringes tilbage til vores adresse hos Struer Materiel Udlejning (herefter kaldet SMU), begge dage medregnet. 2. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag af maks. 8 timer gældende fra den dag materiellet forlader vor adresse til og med den dag det er retur på vores adresse. Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag. Der regnes normalt med 5 dages uge, dog beregnes følgende som 7 dages uge: Affugter/Toiletvogn. 3. Lejemålet gælder AB vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for transportudgiften i forbindelse med lejemålene. Transportforsikring skal dækkes af lejeren. 4. I lejeafgiften er ikke indbefattet forbrugsmaterialer så som: brændstof, skærpning af bor og mejsler, diamantklinger m.m. 4A. Det lejede materiel leveres af SMU i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning. 5. Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. 6. Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af SMU eller afleveret retur på vor plads samt under hele lejemålet. SMU garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres på vor fabrik eller på et af os anvist værksted. 6A. Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vor adresse, finder eftersyn sted, og evt. reparationer debiteres lejer + den daglige lejeafgift for materiellet pr. liggedag. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring. 7. SMU er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af SMU eller andre, som SMU har ansvaret for. SMU er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er SMU ansvarlige for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. SMU er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning SMU måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde os skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Disse begrænsninger i SMU' ansvar gælder ikke, hvis SMU har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. SMU og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet. 8. SMU påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode, lejemålet varer. 9. På lejemålet ydes ingen kredit, dog for SMU bekendte: 14 dage netto. 10. Det lejede materiel er kaskoforsikret af SMU under hele udlejningsperioden. Jfr. dog punkt 3. Selvrisiko påhviler lejer (se forsikringsbetingelser nederst). 11. Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at materiellet anbringes således, at det ikke indsuger sand/støv eller andet, der kan beskadige materiellet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debiterer lejer for skader, der måtte være opstået som følge heraf. 12. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp. 13. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom. 14. Alle priser er ekskl. moms, forbrug og forsikring. 15. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl. 16. Evt. tvister anlægges ved retten i Holstebro. 16A. Advarsel: Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes Forsikringsbetingelser (uddrag). Selskab: Top Danmark og Gjensidige Forsikringstager: Struer Materiel Udlejning. Dækning: Brand-, tyveri-, hærværks- og vandskade på udlejningsmateriel, udlejet i Danmark. Desuden er enhver pludselig udefra kommende skade på materiellet dækket. Betingelser: Standard. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og/eller hærværk anmeldes til politi. Lejemålet stopper den dag SMU modtager politianmeldelse fra lejer. Selvrisiko: Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materiellets nyværdi således: kr kr kr Undtagelser: A. Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade, der forvoldes under indflydelse af selvforskyldt beruselse og lignende (fx narkotika m. v). B. Driftstab og/eller andet indirekte tab ved direkte og/eller indirekte skade (fx strejke, lockout m. v). C. Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende. D. Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden. E. Forsikringen dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil. Præmie: Der opkræves 5 % af den i prislisten gældende lejepris. Samt lovpligtig miljøtillæg på 1% af lejepris. Ved indgåelse af lejemålet erklærer lejeren at have læst og forstået SMU s lejebetingelser og samtidig erklærer lejeren at have gjort sig bekendt med og er indforstået med forsvarlig brug af det lejede jf. manualer/instrukser/vejledninger. Forbehold: Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Prislisten er gældende pr. 1. oktober 2014 Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg.

3 Alle priser i kataloget er ekskl. moms Entreprenør Afspærringscylinder.. 1 Asfaltskærer... 1 Badmobil.. 1 Bukkestillads.. 2 Bæltelift (Easy Lift). 2 Dykpumpe... 2 Fejemaskine 2 Fliseklipper.. 3 Fliseløfter... 3 Foldestillads... 3 Generator... 3 Gummiged.. 4 Jordbor, aggregat... 4 Jordlop... 4 Jutter + asfaltrive... 4 Køreplader... 5 Mandskabsvogn... 5 Minidumper... 5 Minigraver... 6 Minilæsser.. 7 Motoriseret trillebør Murstensklipper.. 7 Nedbrydningshammer Nedstyrtningsrør. 8 Nivelleringsinstrument... 8 Pallekærre... 8 Rensebånd.. 9 Renseskovl.. 9 Rullestillads Rørstøtter Saxlift Stenskæremaskine Teleskoplæsser Trailerlift Transportør Vibrator. 12 Have/Park Brændekløver Buskrydder.. 14 Flishugger. 14 Flismaskine.. 14 Havefræser.. 15 Havegrill Havetromle. 16 Hækkeklipper Jordbor.. 16 Kantskærer.. 17 Løvsuger Mini traktor Motorsav.. 17 Plænelufter Pælebor, manuel. 18 Rygsprøjte Skivehøster. 18 Stennedlægningsfræser.. 19 Stubfræser.. 19 Såmaskine 19 Værktøj Affugter Afkortersav.. 21 Afretningsskinner. 21 Bajonetsav Borehammer.. 22 Boremaskine m. hulbor Båndpudser. 23 Donkraft. 23 Feincutter.. 23 Fliseskærer.. 23 Gasbrændersæt. 24 Gasloddekolbe.. 24 Gipsskruemaskine Girafsliber. 24 Gulvsliber Halogenlamper.. 26 Hedtvandsrenser.. 26 Højtryksrenser Kabeltromle. 27 Kantstenstang Klinkeskærer Kompressor Mejselhammer.. 28 Oliefyr/varme blæser Rillefræser Rulleskøjter Rystepudser Slagnøgle 29 Stiftpistol.. 29 Stiger Stiksav. 31 Støv- og vandsuger Sækkevogn Sømpistol Varmeluftpistol. 33 Varmeblæser.. 33 Vinkelsliber.. 33 Beton Betonglitter.. 34 Betonsliber.. 34 Blandemaskine.. 34 Boltepistol Bore/røremaskine.. 35 Cyklon støvsuger.. 35 Kerneboremaskine Mørtelblander 36 Stavvibrator Trillebør Tvangsblander Vægskæremaskine.. 37 Vægsliber Trailere Autotrailer Flyttetrailer. 38 Maskintrailer, allround Maskintrailer.. 39 Trailer, 500 kg Trailer, 3500 kg. 40 Slidsker

4 Entreprenør Afspærringscylinder Højde 1,05 m 4,00 kr. Min. leje 3 dage Asfaltskærer Wacker BTS103 Benzin Skæredybde 9 cm Vægt 30 kg Kan afmonteres fra skærevogn Forbrug pr. 1/10 mm 425,00 kr. 20,00 kr. Asfaltskærer NTC RZ170 Benzin Skæredybde 17 cm Vægt 106 kg Forbrug pr. 1/10 mm 425,00 kr. 25,00 kr. Badmobil Forsyningsspænding 380V Pris pr. måned 2.500,00 kr. Side 1 Tlf

5 Bukke stillads Stilladsbuk cm høj, maks. 24 m lang Maks. belastning 200 kg/m² Forlængersektion cm høj Entreprenør 4,00 kr. 2,00 kr. Alu-dæk 3 m 10,00 kr. Bæltelift 12 m (Easy Lift) Selvkørende bomlift Benzin Vægt 1650 kg Maks. løftehøjde 12,2 m Maks. last 200 kg (2 pers.) Ekskl. forbrug/brændstof Se belastningsdiagram side ,00 kr. 50% rabat ved leje af 3500 kg trailer til transport af lift 225,00 kr. Dykpumpe Tsurumi HS2-200 l/min 90,00 kr. Tsurumi HS3-300 l/min 125,00 kr. Slange f. dykpumpe 20,00 kr. Fejemaskine Ferrari 340 Benzin m/1 meter kost 375,00 kr. Tlf Side 2

6 Entreprenør Fliseklipper Almi 100,00 kr. Fliseløfter Al-vac 1600 Flex Komplet vakuumsuger Til mont. på gafler Løftekapacitet 160 kg. 780,00 kr. Foldestillads Bredde 75 cm Længde 180 cm Højde 180 cm Maks. belastning 200 kg/m² 50,00 kr. Min. leje 3 dage Generator Wacker GV 2500A Benzin Pris ekskl. brændstof 200,00 kr. ES V Pris ekskl. brændstof 300,00 kr. Side 3 Tlf

7 Entreprenør Gummiged 5 T Atlas 65 AR Diesel, inkl. skovl Bredde 190 cm - Højde 265 cm Vægt kg Løfteevne kg Pallegafler 1.600,00 kr. 200,00 kr. Jordbor Passer til Kubota, Bobcat Dybde 1 m, bore aggregat 450,00 kr. Bor Ø10 cm, Ø15 cm, Ø30 cm 160,00 kr. Jordlop Wacker BS65 Benzin 170,00 kr. Jutter og asfaltrive Jutter 140 cm 50,00 kr. Jutter 180 cm 50,00 kr. Tlf Side 4

8 Entreprenør Køreplader 12 mm. hård plast Vægt 25 kg 50,00 kr. Mandskabsvogn 3-4 personers Med toilet og bad 100,00 kr. Min. leje 1 måned Minidumper på larvefødder med selvlæsser Hinowa HS 1100 Benzin 400 kg. Last 500 kg 11 HK Honda Med selvlæs 475,00 kr. Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Side 5 Tlf

9 Minigraver Kubota U10-3 Diesel Bredde 75/94 cm Vægt 990 kg Inkl. 3 skovle Entreprenør Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Hydraulikhammer Forbrug Mejsel - 900,00 kr. 500,00 kr. 150,00 kr. Minigraver Kubota U25-3 Diesel m. kabine Bredde 155 cm Vægt kg Inkl. 3 skovle 1.300,00 kr. Minigraver Bobcat 323 Diesel Bredde 98/136 cm Vægt 1753 kg Inkl. 3 skovle Hydraulikhammer Forbrug Mejsel - 950,00 kr. 550,00 kr. 150,00 kr. Tlf side 6

10 Entreprenør Minilæsser Weidemann 1370 Diesel Bredde 150 cm Vægt 2.800kg Løfteevne 1.700kg Greb m/overfald Stengreb 1.200,00 kr. 250,00 kr. 150,00 kr. Motoriseret trillebør Superskub Benzin Bredde 85 cm Lad længde 165 cm Last 700 kg Egenvægt 295 kg. 375,00 kr. Motoriseret trillebør, højtip Contractor Benzin Bredde 85 cm Lad længde 175 cm Last 800 kg Egenvægt 402 kg. 495,00 kr. Murstensklipper Combi 60,00 kr. Side 7 Tlf

11 Entreprenør Nedbrydningshammer Wacker EB23 (Bosch) Vægt 23 kg 220V Enkeltslagskraft 50 joule Forbrug Mejsel 240,00 kr. 25,00 kr. Nedstyrtningsrør Pris pr. stk. 7,00 kr. Min. leje 1 uge Nivelleringsinstrument, rotorlaser Leica Rugby 100 m/stativ 250,00 kr. Pallekærre Randers 50,00 kr. Tlf Side 8

12 Entreprenør Rensebånd 25 meters 50,00 kr. Renseskovl Imku Ø140 mm 75,00 kr. Imku Ø220 mm 75,00 kr. Rullestillads Maks. belastning 200 kg/m² Arb.højde: 3 m. 300 x 70 cm. : 92,00 kr. 300 x 137 cm. : 105,00 kr. Arb.højde: 6 m. 300 x 70 cm. : 155,00 kr. 300 x 137 cm. : 165,00 kr. Arb.højde: 8 m. 300 x 70 cm. : 175,00 kr. 300 x 137 cm. : 185,00 kr. Arb.højde: 10 m. 300 x 137 cm. : 225,00 kr. Min. leje 3 dage Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Side 9 Tlf

13 Entreprenør Rørstøtter 1,7-3,0 meters 5,00 kr. Min. leje 5 dage Saxlift 7,8 m Genie GS-1930 Platform højde: 5,8 m Arbejdshøjde: 7,8 m Bredde: 77 cm Længde: 183 cm Løftekapacitet: 227 kg Maks. 2 pers. 490,00 kr. Saxlift 7,8 m JLG 1930 ES Platform højde: 5,8 m Arbejdshøjde: 7,8 m Bredde: 76 cm Længde: 187 cm Løftekapacitet: 230 kg Maks. 2 pers. 490,00 kr. Saxlift 9,9 m Genie GS-2646 Platform højde: 7,9 m Arbejdshøjde: 9,9 m Bredde: 117 cm Længde: 241 cm Løftekapacitet: 454 kg Maks. 2 pers. 690,00 kr. Tlf Side 10

14 Entreprenør Stenskæremaskine Lissmac ATS120 Forbrug pr. 1/10 mm 220,00 kr. 20,00 kr. Teleskoplæsser Manitou 1740 Diesel Løftehøjde 16,65m Vægt kg Løfteevne kg Tilbehør - : Generator/kompressor Kurv + drejeled Kranarm Se belastningsdiagram side ,00 kr. 100,00 kr. 250,00 kr. 170,00 kr. Trailerlift Omme, 15,5 m Maks. radius: 8,20 m Vægt: kg Længde: 7,25 m Bredde: 1,60 m Arbejdsbredde: 4,12 m 1.300,00 kr. Se belastningsdiagram side 44. Trailerlift Omme, 18,3 m Maks. radius: 10,15 m Vægt: kg Længde: 6,70 m Bredde: 1,60 m Arbejdsbredde: 4,21 m Se belastningsdiagram side ,00 kr. Side 11 Tlf

15 Entreprenør Transportør Baron 4,5 meters 220V 400,00 kr. Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Vibrator Wacker VP 1340 Benzin Tryk ca. 13,0 kn Vægt 74 kg Wacker 2050 Benzin Tryk ca. 20,0 kn Vægt 116 kg Gummimåtte - 180,00 kr. 180,00 kr. 60,00 kr. Vibrator Wacker 4045 Diesel Tryk ca. 40,0 kn Vægt 390 kg 370,00 kr. Wacker DPU 5045 Diesel Tryk ca. 45,0 kn Vægt 410 kg 440,00 kr. Tlf Side 12

16 Aut. HONDA Forhandler Have/Park Maskiner Hos Struer Materiel Udlejning / Struer Motor Service sælger, servicere og reparerer vi Honda Generatorer, Havetraktorer, Plæneklippere, Vandpumper m.v. Stort udvalg af tilbehør og reservedele til Honda Have og Park Redskaber. Desuden tilbyder vi Reparation og Service af alle mærker på: Plæneklippere, Havetraktorer, Fræsere, Kædesave, Buskryddere, Fejemaskiner, Sneslynger, Trailere, Små-maskiner mm... Se mere på Tlf

17 Have/Park Brændekløver, trailermonteret Pickpine PS26 Benzin Tryk 12 tons Kløvelængde 66 cm 375,00 kr. Buskrydder Stihl FS400 Benzin 2-takts 210,00 kr. Flishugger med slagler Loma K50 HPM 50 HK Diesel Diameter maks. 15 cm 1.100,00 kr. Flismaskine TP100 PTO 18 HK Benzin Diameter maks. 10 cm Til anhængertræk Slibning af knive 525,00 kr. 125,00 kr. Tlf Side 14

18 Have/Park Havefræser DRT 7 HK Benzin Bredde 40 cm 240,00 kr. Havefræser DRT 7 HK Benzin Bredde 40 cm 240,00 kr. Havefræser Ferrari HK Benzin Bredde 66 cm 420,00 kr. Havegrill Weber Ø105 cm 150,00 kr. Side 15 Tlf

19 Have/Park Havetromle Havetromle 60 cm 50,00 kr. Havetromle 100 cm 100,00 kr. Gittertromle 100 cm 100,00 kr. Hækkeklipper Stihl HS81 Benzin 2-takts 175,00 kr. Jordbor Echo EA-410 Benzin 2-takts Inkl. bor 300,00 kr. Jordbor Pflanzfuchs PF350 Benzin 2-takts Forlænger Bor Ø15 cm, Ø20 cm, Ø25 cm. Pris pr. stk. pr. dag 300,00 kr. 60,00 kr. 60,00 kr. Tlf Side 16

20 Have/Park Kantskærer/Fræser Klippo Pro E240 Benzin 150,00 kr. Løvsuger / Blæser 4 Makita BHX2501SX Benzin Vægt 4,4 kg Maks. luftgennemstrømning 9 m³/sek 200,00 kr. Mini traktor John Deere 3720 Diesel Med stennedlægningsfræser 150 cm og såmaskine Traktor u/tilbehør Kost 150 cm Saltspreder Græsfrø pr. kg ,00 kr. 900,00 kr. 350,00 kr. 150,00 kr. 46,00 kr. Motorsav Stihl MS180 Benzin 2-takts 150,00 kr. Stihl MS260 Benzin 2-takts 200,00 kr. Side 17 Tlf

21 Have/Park Plænelufter - Vertikalskærer Elite E501 Benzin 260,00 kr. Pælebor Manuel Ø15 cm 45,00 kr. Rygsprøjte Volta Elektrisk 150,00 kr. Skivehøster Honda Benzin Forbrug knivsæt 300,00 kr. 150,00 kr. Tlf Side 18

22 Have/Park Stennedlægningsfræser Ferrari HK Diesel Bredde 80 cm 800,00 kr. Stubfræser fsi ST20B 11 HK Benzin Bredde (maskine) 75 cm Diameter fræserhoved inkl. tænder Ø37 cm Forbrug klinge pr. dag 675,00 kr. 175,00 kr. Såmaskine Lille Græsfrø pr. kg. 50,00 kr. 46,00 kr. Såmaskine proff. BOBY 730 Benzin Bredde 80 cm Græsfrø pr. kg. (3 kg. pr. 100 m²) 650,00 kr. 46,00 kr. Side 19 Tlf

23 Autoriseret RudeCenter Struer Motor Service Farvervej 8B Struer Tlf.: Mobil:

24 Værktøj Affugter CDT liter/døgn 120,00 kr. CDT liter/døgn 150,00 kr. CDT liter/døgn 170,00 kr. Afkortersav Dewalt W 100,00 kr. Bord for afkortersav 100,00 kr. Afretningsskinner for fliselægning Bredde 120 cm, 200 cm, 300 cm 80,00 kr. Bajonetsav Dewalt 80,00 kr. Side 21 Tlf

25 Værktøj Boremaskine m. hulboresæt Bosch Forbrug pr. 1/10 mm 150,00 kr. 20,00 kr. Borehammer, lille Hilti TE 16-C Pris ekskl. bor 100,00 kr. Borehammer, akku Hilti TE 7-A Pris ekskl. bor 150,00 kr. Borehammer, stor Hilti TE 76-ATV Pris ekskl. bor/mejsler Forbrug bor 160,00 kr. 80,00 kr. Tlf Side 22

26 Værktøj Båndpudser Festo BS75E 150,00 kr. Donkraft Hydraulisk AC 80,00 kr. Autodonkraft AC 100,00 kr. Feincutter 120,00 kr. Fliseskærer Mondolit 75,00 kr. Side 23 Tlf

27 Værktøj Gasbrændersæt 50,00 kr. Gas loddekolbe/blikkenslager 100,00 kr. Gipsskruemaskine Makita 80,00 kr. Girafsliber Spero Slibeskive, pris pr. stk. 150,00 kr. 15,00 kr. Støvsuger Festool Cleantec Pose, pris pr. stk. 120,00 kr. 60,00 kr. Tlf Side 24

28 Værktøj Gulvsliber for beton Ipertitina For beton Forbrug pr. 1/10 mm 360,00 kr. 80,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 35 Gulvsliber HTC 420 HTC 420 Forbrug pr. 1/10 mm 400,00 kr. 80,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 35 Gulvsliber for træ Aries For træ Bånd for Aries pr. stk. Kantsliber Aries for træ Rondel for kantsliber pr. stk. 300,00 kr. 60,00 kr. 80,00 kr. 10,00 kr. Gulvslibe- og polermaskine Woodboy 230 V For trægulve Slibenet for Woodboy pr. stk. Pad for Woodboy pr. stk. 200,00 kr. 85,00 kr. 100,00 kr. Side 25 Tlf

29 Værktøj Halogenlamper 500 W. 220V 1000 W 1500 W 15,00 kr. 20,00 kr. 25,00 kr. Hedtvandsrenser Gerni 4802A 200 bar 380V 450,00 kr. Højtryksrenser inkl. kloakrenser Nilfisk E130,3 130 bar 220V Rør- og kloakrenser 8 m. 200,00 kr. Højtryksrenser Alto 5-54XT 200 bar 380V 220,00 kr. Tlf Side 26

30 Værktøj Kabeltromle 220V 40 meters 25,00 kr. 380V 25 meters 30,00 kr. Kantstenstang, pr. stk. 70,00 kr. Klinkeskærer Carat Skærelængde 60 cm Forbrug pr. 1/10 mm 200,00 kr. 15,00 kr. Klinkeskærer Pikus 105 Skærelængde 105 cm Forbrug pr. 1/10 mm 300,00 kr. 15,00 kr. Side 27 Tlf

31 Værktøj Kompressor Stenhøj - for sømpistol 220V 100,00 kr. Luftslangerulle, 25 meters 50,00 kr. Mejselhammer Hilti TE 905-AVR Pris ekskl. mejsler/forbrug Forbrug mejsel 175,00 kr. 25,00 kr. Oliefyr/varme blæser Kcal/h Med/uden skorsten 250,00 kr Kcal/h 300,00 kr. Rillefræser Baier Skæredybde 60 mm Forbrug pr. 1/10 mm 250,00 kr. 30,00 kr. Tlf Side 28

32 Værktøj Rulleskøjter MF. 10 tons Drejebar 100,00 kr. Rystepudser Dewalt 50,00 kr. Slagnøgle Hilti SI 100 Pris ekskl. toppe 150,00 kr. Stiftpistol Paslode 80,00 kr. Side 29 Tlf

33 Værktøj Stiger - alu/skydestige 8 m 10 m 70,00 kr. 75,00 kr. Stiger - hejsestige Wibe, 12 m 120,00 kr. Stiger - tagstige Wibe, 6 m 75,00 kr. Stiger - wienerstige 8 trins 14 trins 70,00 kr. 90,00 kr. Tlf Side 30

34 Værktøj Stiksav Bosch 50,00 kr. Støvsuger Festool Cleantec Til brug med bl.a. Girafsliber /poser Pose, pris pr. stk. 120,00 kr. 60,00 kr. Støvsuger- og vandsuger Hilti VCU 40-M /poser Pose, pris pr. stk. 100,00 kr. 20,00 kr. Støvsuger- og vandsuger Hilti 2400 W /poser Pose, pris pr. stk. 180,00 kr. 20,00 kr. Side 31 Tlf

35 Værktøj Sækkevogn 50,00 kr. Sømpistol Paslode 2" - 4" søm 100,00 kr. Sømpistol til kamsøm Til beslagsøm 2" kamsøm 100,00 kr. Sømpistol - tromle TJEP MX50 Til ringsøm 100,00 kr. Tlf Side 32

36 Værktøj Varmeblæser 10 kw 380 V 50,00 kr. Varmeluftpistol 3 kw 25,00 kr. Vinkelsliber 125D Hilti DEG 125D 125 mm 60,00 kr. Vinkelsliber 230S Hilti DC 230-S 230 mm 70,00 kr. Side 33 Tlf

37 Beton Betonglitter Wacker 270,00 kr. Betonsliber HTC 420 Forbrug pr. 1/10 mm 400,00 kr. 80,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 35 Betonsliber Ipertitina Forbrug pr. 1/10 mm 360,00 kr. 80,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 35 Blandemaskine Atika 140 liters 220V 120,00 kr. Tlf Side 34

38 Beton Boltepistol Hilti DX ,00 kr. Bore/røremaskine Festools 220V 100,00 kr. Cyklon støvsuger Pose, pris pr. stk. 160,00 kr. 25,00 kr. Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Side 35 Tlf

39 Beton Kerneboremaskine mm Forbrug pr. 1/10 mm 320,00 kr. 50,00 kr. Mørtelblander Til blanding af fugemasse, cement, slidlag m.m. Mulighed for blanding i 65 l. balje eller 20 l. spand 220V 100,00 kr. Stavvibrator Wacker M V 200,00 kr. Trillebør Randers 30,00 kr. Tlf Side 36

40 Beton Tvangsblander, 220V Baron V Til mørtel + sand/cement 175,00 kr. Tvangsblander, 380V Baron V 240,00 kr. Vægskæremaskine W-3011 Carat Forbrug pr. 1/10 mm 240,00 kr. 20,00 kr. Vægsliber, Carat Forbrug pr. 1/10 mm 220,00 kr. 20,00 kr. Side 37 Tlf

41 Trailere Autotrailer Brenderup 2813GT Totalvægt: 2500 kg Last: 1950 kg 400 x 195 cm 400,00 kr. Flyttetrailer Brenderup 7260B Totalvægt: 1000 kg Nyttelast: 500 kg 260 x 153 x 185 cm 250,00 kr. Flyttetrailer - stor Brenderup E9 Totalvægt: 2000 kg Nyttelast: 1375 kg 300 x 160 x 180 cm 300,00 kr. Maskintrailer - allround Brenderup 2300S Totalvægt: 1300 kg Nyttelast: 950 kg 200,00 kr. Tlf Side 38

42 Trailere Maskintrailer - allround Totalvægt: 2500 kg Nyttelast: 1900 kg 250,00 kr. Maskintrailer m. rampe Brenderup 3650 HD Totalvægt: 3500 kg Nyttelast: 2750 kg Med bremser/rampe 350,00 kr. Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Trailer, 500 kg Brenderup 2205 Totalvægt: 500 kg Nyttelast: 325 kg 203 x 128 cm Med løvgitter 100,00 kr. 150,00 kr. Side 39 Tlf

43 Trailere Trailer, 3500 kg Trailer, 3500 kg., maskintrailer Totalvægt: 3500 kg Nyttelast: 2600 kg Med eller uden sider 450,00 kr. Slidsker 400 kg 30,00 kr kg 50,00 kr. Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Tlf Side 40

44 Struer Motor Service Hos Struer Motor Service servicerer og reparerer vi alle bilmærker. Vi har alt relevant teknisk udstyr, hvilket giver os muligheden for lettere at finde fejlen på din bil. Vi tilbyder en lang række services bl.a.: Aircondition service Reparation og udskiftning af ruder Dækservice/Dæksalg Reparation af diverse skader Klargøring til syn af alle bilmærker Reparation af trailer og andre maskiner Og meget mere! Vi er autoriseret RudeCenter - derfor laver vi naturligvis alt rudearbejde. Vi lægger vægt på et tæt og godt samarbejde med dig og din bil. At få repareret sin bil er en tillidssag, som kræver at vi som værksted lever op til dine forventninger. For os er tillid mellem ejer og mekaniker vigtigt ved enhver bilreparation. Vi ser frem til at servicere dig og din bil! Ring og få et godt tilbud. Tlf.: Mobil: Godt håndværk til alle biler Farvervej 8B Struer Tlf.: Mobil:

45 Struer Motor Service Vi er en del af Teknicar er en række frie og selvstændige autoværksteder i Danmark med en vigtig fælles interesse nemlig biler. Derfor servicerer vi dig og din bil bedst muligt. Hos Teknicar servicerer og reparerer vil alle biler uanset bilmærke og årgang. Du har i henhold til gældende EU-regel (EU gruppefritagelsesforordning. Gælder for biler ny-indregistreret efter 1. januar 2003), mulighed for at få din bil serviceret på et Teknicar værksted i garantiperioden. Du beholder selvfølgelig fabriksgarantien. Det eneste krav som skal opfyldes er, at værkstedet reparerer og servicerer bilen efter bilfabrikantens forskrifter og anvender reservedele af original kvalitet. Disse krav overholder Teknicar værkstederne naturligvis. Frit valg af værksted - også under garantien Dokumentation For at bevare din garanti skal du kunne dokumentere, at du har overholdt de anbefalede serviceeftersyn. Derfor bør du sikre dig, at mekanikeren stempler bilens servicebog, samt at du modtager en specificeret faktura. Farvervej 8B Struer Tlf.: Mobil:

46 Diagrammer for løftemateriel Bæltelift (Easy Lift) Manitou 1740 Teleskoplæsser Tlf Side 43

47 Diagrammer for løfte/læssemateriel Omme trailerlift 15,5 m Omme trailerlift 18,3 m Side 44 Tlf

48 o Betonsliber o Brændekløver o Buskrydder o Fejemaskine o Flismaskine o Jordbor o Minigraver o Minilæsser o Nedbrydningshammer o Sakselift o Såmaskine o Teleskoplæsser o Trailer o Tvangsblander o m.m... Kontakt: Se mere på Svend Åge Kirkegård Madsen Tlf.: Mobil: Farvervej 8B Struer Tlf.: Mobil:

Struer Materiel Udlejning Plæneklipper Service Autoværksted

Struer Materiel Udlejning Plæneklipper Service Autoværksted Pr. 1/11-2016 Struer Materiel Udlejning Plæneklipper Service Autoværksted Katalog www.struer-materiel.dk www.struermotorservice.dk www.struerplæneklipper.dk Farvervej 8B - 7600 Struer Tlf.: 96 840 400

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk Meri Dairon RD 180 PA R K M A S K I N E R RODFRÆSER/GRENKNUSER MERI 140 cm 1.200,- STENNEDLÆGNINGSFRÆSER

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk ATERIEL Hilti EL-, TRYKLUFT Wacker Soroto OG Tromleblander ATERIEL EL-, B E TRYKLUFT T O N M AT OG

Læs mere

MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015

MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015 MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015 STIKORDSREGISTER A Affugter...8 Afkorter...5 Afretningssæt...6 B Båndpudser Makita...6 Betonhammer...4 Betonhammer Hilti...4 Betonsliber...6 Blokstensklipper...6

Læs mere

Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670

Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670 Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670 Prisliste gældende fra 1. januar 2006 Lejebetingelser Såfremt andet ikke

Læs mere

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6 Gældende fra 1. marts 2012 Prisliste 2012 Indholdsfortegnelse Gravemaskiner 18-46 tons Side 3 Gravemaskiner på bånd Gravemaskiner på gummihjul Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4 Minigravemaskiner Rendegravere

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk STILLADSER LIFTE MRT 2145 OG STILLADSER LIFTE MRT 2540 OG STILL STILLADSER LIFTE T E LOG E SSTILLADSER

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016.

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. 1. Generelle Betingelser. John Larsson Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for

Læs mere

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER www.barslund.as GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER DUMPERE TRAXCAVATOR GRADERE GUMMIGEDER DOZERE TROMLER TILBEHØR Gældende fra 1. april 2015 - revideres årligt SKOVLKAPACITET VÆGT PR. TIME PR. DAG HYDRAULISKE

Læs mere

Maskiner og materiel

Maskiner og materiel SOLRØD KOMMUNE Kontraktbilag 8 Maskiner og materiel Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 8.1 Indledning Den vindende leverandør kan vælge at overtage maskiner og materiel til den angivne værdi.

Læs mere

Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013

Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013 Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 Herning Tlf. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING NING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJ INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JANUAR 2008 HI PARK 21 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING NING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJ INDHOLDSFORTEGNELSE UDLEJNING

Læs mere

Aut. kloakmester bjælkehøj. bygningsstruktør ApS Torben Hansen

Aut. kloakmester bjælkehøj. bygningsstruktør ApS Torben Hansen Aut. kloakmester bjælkehøj bygningsstruktør ApS Torben Hansen Stenmaglevej 36 Assentorp 4295 stenlille tlf. 5789 0360 mobil 2028 0360 www.bjaelkehoej.dk bjaelkehoej@hotmail.com INDHOLD BJÆLKEHØJ 3-bens

Læs mere

CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET

CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET Tilbuddet er gældende i 2008. CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET Super tilbud! *Lej 7 dage betal kun for 4! *De 4 dage beregnes ud fra dagslejen i minilejeguiden. Tilbuddet er gældende i 2008.

Læs mere

PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER

PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER PRISLISTE MAJ 2016 Avedøreholmen 51 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 48 18 salg@ah-lift.dk www.ah-lift.dk PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER 1 Prisliste gældende fra 01.05.2016 2 INDHOLD Zonekort... 2 Prisliste...

Læs mere

Spang 8 6400 Sønderborg WWW.RABOEL.COM TLF: 74 43 13 33

Spang 8 6400 Sønderborg WWW.RABOEL.COM TLF: 74 43 13 33 Åbningstider : Mandag-Fredag 7:00-17:00 - Lørdag 8:00-13:30 - Søndag 9:00-11:00 Betegnelse Billed Brug. s incl Denne borehammer er bedst hvis du skal bore mange huller i beton +20kr per bor. Borehammer

Læs mere

Beskrivelse. 1 Havetraktor SIMPLICITY Model: Regent Motor: 8,6 kw Klippebredde: 38" 2 Opbrydningshammer Med stativ. 3 Stilladsdele

Beskrivelse. 1 Havetraktor SIMPLICITY Model: Regent Motor: 8,6 kw Klippebredde: 38 2 Opbrydningshammer Med stativ. 3 Stilladsdele 1 Havetraktor SIMPLICITY Model: Regent Motor: 8,6 kw Klippebredde: 38" 2 Opbrydningshammer Med stativ 3 Stilladsdele 4 Motorcykel YAMAHA (momsfri) Km.: 31.477 Der er kun moms på salæret 5 Motorcykel YAMAHA

Læs mere

GODT AT EJE LETTERE AT LEJE ENTREPRENØRMATERIEL. Vandværksvej 25. 9800 Hjørring. Tlf. 98 92 83 66. 98 92 83 82 SALG SERVICE UDLEJNING

GODT AT EJE LETTERE AT LEJE ENTREPRENØRMATERIEL. Vandværksvej 25. 9800 Hjørring. Tlf. 98 92 83 66. 98 92 83 82 SALG SERVICE UDLEJNING GODT AT EJE LETTERE AT LEJE Scan koden og se hæftet på din telefon SALG SERVICE UDLEJNING ENTREPRENØRMATERIEL Vandværksvej 25. 9800 Hjørring. Tlf. 98 92 83 66. 98 92 83 82 Indholdsfortegnelse SIDE AGA/Industrigasdepot

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

JELLE-BO UDLEJNING. Materialeudlejning. Rytterhaven 24 5700 Svendborg www.jelle-bo.dk

JELLE-BO UDLEJNING. Materialeudlejning. Rytterhaven 24 5700 Svendborg www.jelle-bo.dk JELLE-BO UDLEJNING PRISLISTE PR. 01.05.2011 ANNULLERER ALLE TIDLIGERE UDSENDTE PRISLISTER Materialeudlejning 6221 2790 Rytterhaven 24 5700 Svendborg www.jelle-bo.dk 1 GENERELLE OPLYSNINGER Forbrugsstoffer,

Læs mere

Industrivej 1 5750 Ringe 62 66 17 70 Siøvej 3 5800 Nyborg 65 31 17 78 Bygmestervej 4 5600 Fåborg 62 61 78 70 ch-udlejning@mail.dk www.ch-udlejning.

Industrivej 1 5750 Ringe 62 66 17 70 Siøvej 3 5800 Nyborg 65 31 17 78 Bygmestervej 4 5600 Fåborg 62 61 78 70 ch-udlejning@mail.dk www.ch-udlejning. N Y B O R G 65 31 17 78 Industrivej 1 5750 Ringe 62 66 17 70 Siøvej 3 5800 Nyborg 65 31 17 78 Bygmestervej 4 5600 Fåborg 62 61 78 70 ch-udlejning@mail.dk www.ch-udlejning.dk PRISLISTE 2014 PR. 1. APRIL

Læs mere

RWO Udlejning Produktsortiment Telefon: 4088 0878

RWO Udlejning Produktsortiment Telefon: 4088 0878 Kap-/geringssav med udtræk Beskrivelse Depositum Leje pr. dag Leje pr. time Minimum Kap-/geringssav med udtræk og understel GCM 8 S Professional Kr. 750,- Kr. 120,- Kr. 25,- 3 timer Savklingediameter Geringsindstilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

PRISLISTE HUSK! Udlejning af entreprenørmateriel PR. 1. SEPTEMBER 2015. MASKINUDLEJNING VIBORG VEST ApS. også til private!

PRISLISTE HUSK! Udlejning af entreprenørmateriel PR. 1. SEPTEMBER 2015. MASKINUDLEJNING VIBORG VEST ApS. også til private! PRISLISTE PR. 1. SEPTEMBER 2015 Udlejning af entreprenørmateriel også til private! HUSK! At læse lejebetingelserne side 23-24 MASKINUDLEJNING VIBORG VEST ApS Ærøvej 7 Telefon 86 62 82 86 Mobil 23 21 36

Læs mere

Ry Tlf. 97 25 20 44. Ikast Tlf. 97 25 20 45. Kjellerup Tlf. 97 25 20 46. Herborg Tlf. 97 17 34 00

Ry Tlf. 97 25 20 44. Ikast Tlf. 97 25 20 45. Kjellerup Tlf. 97 25 20 46. Herborg Tlf. 97 17 34 00 Ikast Tlf. 97 25 20 45 Kjellerup Tlf. 97 25 20 46 Ry Tlf. 97 25 20 44 Herborg Tlf. 97 17 34 00 Prisliste juli 2008 Kære kunde Som materieludlejere byder vi dig velkommen til de mange muligheder, du har

Læs mere

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414 Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m Se alt materiel på www.mjlift.dk Alle Lifte kan selvfølgelig lejes med Betjening og liftføreren hjælper selvfølgelig til med arbejdet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Rense unit BT30 / SK30 Ref: 1100-010 Første dag 625,00 kr. Yderligere dage 595,00 kr.

Læs mere

Liftguide. - så kan du nå det hele. Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering. Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering

Liftguide. - så kan du nå det hele. Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering. Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering Liftguide - så kan du nå det hele Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering - så kan du nå det hele Rigtig mange kunder har fulgt os siden starten

Læs mere

Materiel uden fører 2015. Jættevej 46 4100 Ringsted. Tlf. 57 67 61 55 CVR 27361072

Materiel uden fører 2015. Jættevej 46 4100 Ringsted. Tlf. 57 67 61 55 CVR 27361072 Materiel uden fører 2015 Jættevej 46 4100 Ringsted Tlf. 57 67 61 55 CVR 27361072 S.K.J Maskinudlejning Aps kan udover udlejning af materiel uden fører også tilbyde: Udlejning af entreprenørmateriel med

Læs mere

Skal vi leje sammen..

Skal vi leje sammen.. Skal vi leje sammen.. Ring til os vi løser alle opgaver med eller uden fører.. www.jl-maskinudlejning.dk 70 20 55 84 MINIGRAVER 8-14 tons Vi er leveringsdygtige i minigraver fra 8-14 tons med eller uden

Læs mere

Tlf: 44 97 40 77 Mattech udlejningssprisliste 2015-2016

Tlf: 44 97 40 77 Mattech udlejningssprisliste 2015-2016 Tlf: 44 97 40 77 Mattech udlejningssprisliste 2015-2016 A. Affugtere 20 Afkorterbord 30 Afløbsslanger 19 Afspærringsbolde 19 Akku-boremaskiner 30 Alligatorsav 26 Asfaltkoger 30 Asfalttromler 12 Asfaltvibratorer

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

Prisliste til Gældende pr. 1. juni 2015

Prisliste til Gældende pr. 1. juni 2015 Prisliste til Gældende pr. 1. juni 2015 2015 MASSER AF MÆRKEVARER - BLANDT ANDET FRA:...OG MANGE ANDRE! Katalog side: 3 + 4 Ekskl. Inkl. Art.nr. moms moms PLÆNEKLIPPERE 291501023/C13 XSM50B (bioklip) Galv.

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Stark Udlejning er udlejning som sætter pris på kvalitet, service og driftsikkerhed

Stark Udlejning er udlejning som sætter pris på kvalitet, service og driftsikkerhed Stark Udlejning er udlejning som sætter pris på kvalitet, service og driftsikkerhed Det kan du forvente, når du lejer hos Stark Udlejning: Lej i en af vores forretninger og aflever i en anden, hvis det

Læs mere

Efter aftale Auk: 2113 Kat: 1. Auk: 2113 Kat: 2. Auk: 2113 Kat: 3.

Efter aftale Auk: 2113 Kat: 1. Auk: 2113 Kat: 2. Auk: 2113 Kat: 3. 2113 - - Div. materiel bl.a. traktor, Case + kassevogn, Mercedes m.v. Udlevering / Eftersyn Auktionen slutter Udlevering På adressen: Skalmstrupvej 3A 7850 Stoholm Efter aftale Eftersyn På adressen: Efter

Læs mere

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE PRISLISTE 1. APRIL 2015 ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

Udlejning til Metal &Byg Sortiment 2015

Udlejning til Metal &Byg Sortiment 2015 Udlejning til Metal &Byg Sortiment 2015 HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Midt/- nordjylland: Steen Jensen +45 2012 9630 sj@hajo.dk Fyn & sønder/ midtjylland Søren Overgård +45 2012 9629 Storkøbenhavn/sjælland

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Vognmandskørsel & Maskinudlejning

Vognmandskørsel & Maskinudlejning Vognmandskørsel & Maskinudlejning Prisliste gældende fra den 15.3.2012. Alsidige transportmuligheder & maskiner til enhver opgave Prisliste for tip- og kranbiler Pr. time 3 akslet solo-bil 660,00 kr. 4

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Maskin udlejning til private og erhverv

Maskin udlejning til private og erhverv Maskin udlejning til private og erhverv 2012 / 2013 Reklame Vi udlejer Minigraver, Lifte, Motorbør, Have maskiner, Trailere, oma. Kig ind på vores hjemme side www.lejma.dk for mere info Vi har åbent alle

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Tænderskærende tilbud

Tænderskærende tilbud uge 16-20 Tænderskærende tilbud Diamant 2010 PRIMETECH ringsavsklinge ICS diamantkædesav 680GC 350mm Universal klinge med god levetid og fantastisk skæreevne. Inkl. drivhjul 350mm skæredybde, 80 cc, inkl.

Læs mere

Udlevering / Eftersyn. Auktionen slutter. Vigtig information Skibstømren ApS UNDER konkurs. Udlevering. På adressen: Havnegade Hirtshals

Udlevering / Eftersyn. Auktionen slutter. Vigtig information Skibstømren ApS UNDER konkurs. Udlevering. På adressen: Havnegade Hirtshals 2266- Skibstømren ApS UNDER konkurs 2266- Skibstømren ApS UNDER konkurs Udlevering / Eftersyn Udlevering På adressen: Havnegade 3 9850 Hirtshals Tirsdag d. 16. august 2016, 09:00-15:00 Eftersyn På adressen:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Katalog 2012. Salg og Service. Sengeløsevej 9. 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 42 05. Fax 43 71 42 01. e-mail: rco@citylift.dk.

Katalog 2012. Salg og Service. Sengeløsevej 9. 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 42 05. Fax 43 71 42 01. e-mail: rco@citylift.dk. Katalog 2012 Salg og Service Etableret 1964 Etableret 1964 Sengeløsevej 9. 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 42 05. Fax 43 71 42 01. e-mail: rco@citylift.dk City Lift A/S Salg og Service Med forbehold for trykfejl

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

PRISLISTE 2012. Indholdsfortegnelse. AL-vac 1600 FLEX... 2 AL-vac 1600 FLEX - TILBEHØR... AL-vac 3500 FLEX... 5 AL-vac 3500 FLEX - TILBEHØR...

PRISLISTE 2012. Indholdsfortegnelse. AL-vac 1600 FLEX... 2 AL-vac 1600 FLEX - TILBEHØR... AL-vac 3500 FLEX... 5 AL-vac 3500 FLEX - TILBEHØR... Indholdsfortegnelse AL-vac 1600 FLEX... 2 AL-vac 1600 FLEX - TILBEHØR... 3 AL-vac 3500 FLEX... 5 AL-vac 3500 FLEX - TILBEHØR... 6 AL-vac Cosmo 2000... 7 AL-vac Cosmo 2000 - TILBEHØR... 8 AL-vac Tornado...

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

jm s lille gule prisliste pr. 1/6 2015

jm s lille gule prisliste pr. 1/6 2015 K VA L I T E T, S I K K E R H E D & M I L J Ø Kom ud og lej! Tjek jmtrykluft.dk på din smartphone jm s lille gule prisliste pr. 1/6 2015 Udlejning af entreprenørmateriel Construction Equipment Rental AARHUS

Læs mere

Garant Udlejning A/S

Garant Udlejning A/S Affugter Affugter 230 V m Spand Affugter 230V Affugter 400V Affugter m/varme 230V Affugter m/varme 230V Affugter m/pumpe 230V Affugter 230 V Affugter m/pumpe 230 V Affugter 230 V, m/spand 22 L/Døgn Affugter

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

ENTREPRENØR - GRUSGRAVE - TRANSPORT

ENTREPRENØR - GRUSGRAVE - TRANSPORT PRISLISTE 1. JANUAR 2018 ENTREPRENØR - GRUSGRAVE - TRANSPORT INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter Velkommen hos Hollænder Group ApS Som altid er klar til at betjene nye som nuværende kunder, vi har alt, hvad man altid lige står

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Udlevering / Eftersyn. Auktionen slutter Oprydningssalg. Udlevering. Eftersyn. Auktion er lukket. Auktion er lukket.

Udlevering / Eftersyn. Auktionen slutter Oprydningssalg. Udlevering. Eftersyn. Auktion er lukket. Auktion er lukket. 1919 - - Oprydningssalg Udlevering / Eftersyn Auktionen slutter Udlevering På adressen: Holmevej 35 8830 Tjele Efter aftale Eftersyn På adressen: Efter aftale Fredag d. 22. januar 2016 - kl. 12:00 Auk:

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Redskaber til BCS tohjulede traktorer

Redskaber til BCS tohjulede traktorer Redskaber til BCS tohjulede traktorer Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, 9541 Suldrup Tlf. 98653255 Fax. 98653300 www.bcsmaskiner.dk - mail@bcsmaskiner.dk Jordbearbejdning ekskl. Moms inkl. moms

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Garant Udlejning A/S

Garant Udlejning A/S Affugter Affugter 230 V m Spand Affugter 230V 40L/døgn Affugter 230V Affugter 400V Affugter m/varme 230V Affugter m/varme 230V Affugter m/pumpe 230V Affugter 230 V Affugter m/pumpe 230 V Affugter 230 V,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

PRISLISTE 2011. Udlejning af entreprenørmateriel. Entreprenørafdeling Reparation og salg af entreprenørmateriel, skurvogne m.m.

PRISLISTE 2011. Udlejning af entreprenørmateriel. Entreprenørafdeling Reparation og salg af entreprenørmateriel, skurvogne m.m. PRISLISTE 2011 Udlejning af entreprenørmateriel Vi har også: Entreprenørafdeling Reparation og salg af entreprenørmateriel, skurvogne m.m. UDLEJNING Fabriksvej 56-58 4700 Næstved Tlf. 55 73 60 65 55 73

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere