Struer Materiel Udlejning & Autoværksted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Materiel Udlejning & Autoværksted"

Transkript

1 Katalog Pr. 1/ Struer Materiel Udlejning & Autoværksted Struer Motor Service Farvervej 8B Struer Tlf.: Mobil:

2 Lejebetingelser 1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse til og med den dag, det bringes tilbage til vores adresse hos Struer Materiel Udlejning (herefter kaldet SMU), begge dage medregnet. 2. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag af maks. 8 timer gældende fra den dag materiellet forlader vor adresse til og med den dag det er retur på vores adresse. Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag. Der regnes normalt med 5 dages uge, dog beregnes følgende som 7 dages uge: Affugter/Toiletvogn. 3. Lejemålet gælder AB vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for transportudgiften i forbindelse med lejemålene. Transportforsikring skal dækkes af lejeren. 4. I lejeafgiften er ikke indbefattet forbrugsmaterialer så som: brændstof, skærpning af bor og mejsler, diamantklinger m.m. 4A. Det lejede materiel leveres af SMU i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning. 5. Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. 6. Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af SMU eller afleveret retur på vor plads samt under hele lejemålet. SMU garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres på vor fabrik eller på et af os anvist værksted. 6A. Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vor adresse, finder eftersyn sted, og evt. reparationer debiteres lejer + den daglige lejeafgift for materiellet pr. liggedag. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring. 7. SMU er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af SMU eller andre, som SMU har ansvaret for. SMU er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er SMU ansvarlige for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. SMU er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning SMU måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde os skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Disse begrænsninger i SMU' ansvar gælder ikke, hvis SMU har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. SMU og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet. 8. SMU påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode, lejemålet varer. 9. På lejemålet ydes ingen kredit, dog for SMU bekendte: 14 dage netto. 10. Det lejede materiel er kaskoforsikret af SMU under hele udlejningsperioden. Jfr. dog punkt 3. Selvrisiko påhviler lejer (se forsikringsbetingelser nederst). 11. Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at materiellet anbringes således, at det ikke indsuger sand/støv eller andet, der kan beskadige materiellet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debiterer lejer for skader, der måtte være opstået som følge heraf. 12. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp. 13. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom. 14. Alle priser er ekskl. moms, forbrug og forsikring. 15. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl. 16. Evt. tvister anlægges ved retten i Holstebro. 16A. Advarsel: Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes Forsikringsbetingelser (uddrag). Selskab: Top Danmark og Gjensidige Forsikringstager: Struer Materiel Udlejning. Dækning: Brand-, tyveri-, hærværks- og vandskade på udlejningsmateriel, udlejet i Danmark. Desuden er enhver pludselig udefra kommende skade på materiellet dækket. Betingelser: Standard. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og/eller hærværk anmeldes til politi. Lejemålet stopper den dag SMU modtager politianmeldelse fra lejer. Selvrisiko: Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materiellets nyværdi således: kr kr kr Undtagelser: A. Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade, der forvoldes under indflydelse af selvforskyldt beruselse og lignende (fx narkotika m. v). B. Driftstab og/eller andet indirekte tab ved direkte og/eller indirekte skade (fx strejke, lockout m. v). C. Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende. D. Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden. E. Forsikringen dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil. Præmie: Der opkræves 5 % af den i prislisten gældende lejepris. Samt lovpligtig miljøtillæg på 1% af lejepris. Ved indgåelse af lejemålet erklærer lejeren at have læst og forstået SMU s lejebetingelser og samtidig erklærer lejeren at have gjort sig bekendt med og er indforstået med forsvarlig brug af det lejede jf. manualer/instrukser/vejledninger. Forbehold: Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Prislisten er gældende pr. 1. oktober 2014 Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg.

3 Alle priser i kataloget er ekskl. moms Entreprenør Afspærringscylinder.. 1 Asfaltskærer... 1 Badmobil.. 1 Bukkestillads.. 2 Bæltelift (Easy Lift). 2 Dykpumpe... 2 Fejemaskine 2 Fliseklipper.. 3 Fliseløfter... 3 Foldestillads... 3 Generator... 3 Gummiged.. 4 Jordbor, aggregat... 4 Jordlop... 4 Jutter + asfaltrive... 4 Køreplader... 5 Mandskabsvogn... 5 Minidumper... 5 Minigraver... 6 Minilæsser.. 7 Motoriseret trillebør Murstensklipper.. 7 Nedbrydningshammer Nedstyrtningsrør. 8 Nivelleringsinstrument... 8 Pallekærre... 8 Rensebånd.. 9 Renseskovl.. 9 Rullestillads Rørstøtter Saxlift Stenskæremaskine Teleskoplæsser Trailerlift Transportør Vibrator. 12 Have/Park Brændekløver Buskrydder.. 14 Flishugger. 14 Flismaskine.. 14 Havefræser.. 15 Havegrill Havetromle. 16 Hækkeklipper Jordbor.. 16 Kantskærer.. 17 Løvsuger Mini traktor Motorsav.. 17 Plænelufter Pælebor, manuel. 18 Rygsprøjte Skivehøster. 18 Stennedlægningsfræser.. 19 Stubfræser.. 19 Såmaskine 19 Værktøj Affugter Afkortersav.. 21 Afretningsskinner. 21 Bajonetsav Borehammer.. 22 Boremaskine m. hulbor Båndpudser. 23 Donkraft. 23 Feincutter.. 23 Fliseskærer.. 23 Gasbrændersæt. 24 Gasloddekolbe.. 24 Gipsskruemaskine Girafsliber. 24 Gulvsliber Halogenlamper.. 26 Hedtvandsrenser.. 26 Højtryksrenser Kabeltromle. 27 Kantstenstang Klinkeskærer Kompressor Mejselhammer.. 28 Oliefyr/varme blæser Rillefræser Rulleskøjter Rystepudser Slagnøgle 29 Stiftpistol.. 29 Stiger Stiksav. 31 Støv- og vandsuger Sækkevogn Sømpistol Varmeluftpistol. 33 Varmeblæser.. 33 Vinkelsliber.. 33 Beton Betonglitter.. 34 Betonsliber.. 34 Blandemaskine.. 34 Boltepistol Bore/røremaskine.. 35 Cyklon støvsuger.. 35 Kerneboremaskine Mørtelblander 36 Stavvibrator Trillebør Tvangsblander Vægskæremaskine.. 37 Vægsliber Trailere Autotrailer Flyttetrailer. 38 Maskintrailer, allround Maskintrailer.. 39 Trailer, 500 kg Trailer, 3500 kg. 40 Slidsker

4 Entreprenør Afspærringscylinder Højde 1,05 m 4,00 kr. Min. leje 3 dage Asfaltskærer Wacker BTS103 Benzin Skæredybde 9 cm Vægt 30 kg Kan afmonteres fra skærevogn Forbrug pr. 1/10 mm 425,00 kr. 20,00 kr. Asfaltskærer NTC RZ170 Benzin Skæredybde 17 cm Vægt 106 kg Forbrug pr. 1/10 mm 425,00 kr. 25,00 kr. Badmobil Forsyningsspænding 380V Pris pr. måned 2.500,00 kr. Side 1 Tlf

5 Bukke stillads Stilladsbuk cm høj, maks. 24 m lang Maks. belastning 200 kg/m² Forlængersektion cm høj Entreprenør 4,00 kr. 2,00 kr. Alu-dæk 3 m 10,00 kr. Bæltelift 12 m (Easy Lift) Selvkørende bomlift Benzin Vægt 1650 kg Maks. løftehøjde 12,2 m Maks. last 200 kg (2 pers.) Ekskl. forbrug/brændstof Se belastningsdiagram side ,00 kr. 50% rabat ved leje af 3500 kg trailer til transport af lift 225,00 kr. Dykpumpe Tsurumi HS2-200 l/min 90,00 kr. Tsurumi HS3-300 l/min 125,00 kr. Slange f. dykpumpe 20,00 kr. Fejemaskine Ferrari 340 Benzin m/1 meter kost 375,00 kr. Tlf Side 2

6 Entreprenør Fliseklipper Almi 100,00 kr. Fliseløfter Al-vac 1600 Flex Komplet vakuumsuger Til mont. på gafler Løftekapacitet 160 kg. 780,00 kr. Foldestillads Bredde 75 cm Længde 180 cm Højde 180 cm Maks. belastning 200 kg/m² 50,00 kr. Min. leje 3 dage Generator Wacker GV 2500A Benzin Pris ekskl. brændstof 200,00 kr. ES V Pris ekskl. brændstof 300,00 kr. Side 3 Tlf

7 Entreprenør Gummiged 5 T Atlas 65 AR Diesel, inkl. skovl Bredde 190 cm - Højde 265 cm Vægt kg Løfteevne kg Pallegafler 1.600,00 kr. 200,00 kr. Jordbor Passer til Kubota, Bobcat Dybde 1 m, bore aggregat 450,00 kr. Bor Ø10 cm, Ø15 cm, Ø30 cm 160,00 kr. Jordlop Wacker BS65 Benzin 170,00 kr. Jutter og asfaltrive Jutter 140 cm 50,00 kr. Jutter 180 cm 50,00 kr. Tlf Side 4

8 Entreprenør Køreplader 12 mm. hård plast Vægt 25 kg 50,00 kr. Mandskabsvogn 3-4 personers Med toilet og bad 100,00 kr. Min. leje 1 måned Minidumper på larvefødder med selvlæsser Hinowa HS 1100 Benzin 400 kg. Last 500 kg 11 HK Honda Med selvlæs 475,00 kr. Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Side 5 Tlf

9 Minigraver Kubota U10-3 Diesel Bredde 75/94 cm Vægt 990 kg Inkl. 3 skovle Entreprenør Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Hydraulikhammer Forbrug Mejsel - 900,00 kr. 500,00 kr. 150,00 kr. Minigraver Kubota U25-3 Diesel m. kabine Bredde 155 cm Vægt kg Inkl. 3 skovle 1.300,00 kr. Minigraver Bobcat 323 Diesel Bredde 98/136 cm Vægt 1753 kg Inkl. 3 skovle Hydraulikhammer Forbrug Mejsel - 950,00 kr. 550,00 kr. 150,00 kr. Tlf side 6

10 Entreprenør Minilæsser Weidemann 1370 Diesel Bredde 150 cm Vægt 2.800kg Løfteevne 1.700kg Greb m/overfald Stengreb 1.200,00 kr. 250,00 kr. 150,00 kr. Motoriseret trillebør Superskub Benzin Bredde 85 cm Lad længde 165 cm Last 700 kg Egenvægt 295 kg. 375,00 kr. Motoriseret trillebør, højtip Contractor Benzin Bredde 85 cm Lad længde 175 cm Last 800 kg Egenvægt 402 kg. 495,00 kr. Murstensklipper Combi 60,00 kr. Side 7 Tlf

11 Entreprenør Nedbrydningshammer Wacker EB23 (Bosch) Vægt 23 kg 220V Enkeltslagskraft 50 joule Forbrug Mejsel 240,00 kr. 25,00 kr. Nedstyrtningsrør Pris pr. stk. 7,00 kr. Min. leje 1 uge Nivelleringsinstrument, rotorlaser Leica Rugby 100 m/stativ 250,00 kr. Pallekærre Randers 50,00 kr. Tlf Side 8

12 Entreprenør Rensebånd 25 meters 50,00 kr. Renseskovl Imku Ø140 mm 75,00 kr. Imku Ø220 mm 75,00 kr. Rullestillads Maks. belastning 200 kg/m² Arb.højde: 3 m. 300 x 70 cm. : 92,00 kr. 300 x 137 cm. : 105,00 kr. Arb.højde: 6 m. 300 x 70 cm. : 155,00 kr. 300 x 137 cm. : 165,00 kr. Arb.højde: 8 m. 300 x 70 cm. : 175,00 kr. 300 x 137 cm. : 185,00 kr. Arb.højde: 10 m. 300 x 137 cm. : 225,00 kr. Min. leje 3 dage Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Side 9 Tlf

13 Entreprenør Rørstøtter 1,7-3,0 meters 5,00 kr. Min. leje 5 dage Saxlift 7,8 m Genie GS-1930 Platform højde: 5,8 m Arbejdshøjde: 7,8 m Bredde: 77 cm Længde: 183 cm Løftekapacitet: 227 kg Maks. 2 pers. 490,00 kr. Saxlift 7,8 m JLG 1930 ES Platform højde: 5,8 m Arbejdshøjde: 7,8 m Bredde: 76 cm Længde: 187 cm Løftekapacitet: 230 kg Maks. 2 pers. 490,00 kr. Saxlift 9,9 m Genie GS-2646 Platform højde: 7,9 m Arbejdshøjde: 9,9 m Bredde: 117 cm Længde: 241 cm Løftekapacitet: 454 kg Maks. 2 pers. 690,00 kr. Tlf Side 10

14 Entreprenør Stenskæremaskine Lissmac ATS120 Forbrug pr. 1/10 mm 220,00 kr. 20,00 kr. Teleskoplæsser Manitou 1740 Diesel Løftehøjde 16,65m Vægt kg Løfteevne kg Tilbehør - : Generator/kompressor Kurv + drejeled Kranarm Se belastningsdiagram side ,00 kr. 100,00 kr. 250,00 kr. 170,00 kr. Trailerlift Omme, 15,5 m Maks. radius: 8,20 m Vægt: kg Længde: 7,25 m Bredde: 1,60 m Arbejdsbredde: 4,12 m 1.300,00 kr. Se belastningsdiagram side 44. Trailerlift Omme, 18,3 m Maks. radius: 10,15 m Vægt: kg Længde: 6,70 m Bredde: 1,60 m Arbejdsbredde: 4,21 m Se belastningsdiagram side ,00 kr. Side 11 Tlf

15 Entreprenør Transportør Baron 4,5 meters 220V 400,00 kr. Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Vibrator Wacker VP 1340 Benzin Tryk ca. 13,0 kn Vægt 74 kg Wacker 2050 Benzin Tryk ca. 20,0 kn Vægt 116 kg Gummimåtte - 180,00 kr. 180,00 kr. 60,00 kr. Vibrator Wacker 4045 Diesel Tryk ca. 40,0 kn Vægt 390 kg 370,00 kr. Wacker DPU 5045 Diesel Tryk ca. 45,0 kn Vægt 410 kg 440,00 kr. Tlf Side 12

16 Aut. HONDA Forhandler Have/Park Maskiner Hos Struer Materiel Udlejning / Struer Motor Service sælger, servicere og reparerer vi Honda Generatorer, Havetraktorer, Plæneklippere, Vandpumper m.v. Stort udvalg af tilbehør og reservedele til Honda Have og Park Redskaber. Desuden tilbyder vi Reparation og Service af alle mærker på: Plæneklippere, Havetraktorer, Fræsere, Kædesave, Buskryddere, Fejemaskiner, Sneslynger, Trailere, Små-maskiner mm... Se mere på Tlf

17 Have/Park Brændekløver, trailermonteret Pickpine PS26 Benzin Tryk 12 tons Kløvelængde 66 cm 375,00 kr. Buskrydder Stihl FS400 Benzin 2-takts 210,00 kr. Flishugger med slagler Loma K50 HPM 50 HK Diesel Diameter maks. 15 cm 1.100,00 kr. Flismaskine TP100 PTO 18 HK Benzin Diameter maks. 10 cm Til anhængertræk Slibning af knive 525,00 kr. 125,00 kr. Tlf Side 14

18 Have/Park Havefræser DRT 7 HK Benzin Bredde 40 cm 240,00 kr. Havefræser DRT 7 HK Benzin Bredde 40 cm 240,00 kr. Havefræser Ferrari HK Benzin Bredde 66 cm 420,00 kr. Havegrill Weber Ø105 cm 150,00 kr. Side 15 Tlf

19 Have/Park Havetromle Havetromle 60 cm 50,00 kr. Havetromle 100 cm 100,00 kr. Gittertromle 100 cm 100,00 kr. Hækkeklipper Stihl HS81 Benzin 2-takts 175,00 kr. Jordbor Echo EA-410 Benzin 2-takts Inkl. bor 300,00 kr. Jordbor Pflanzfuchs PF350 Benzin 2-takts Forlænger Bor Ø15 cm, Ø20 cm, Ø25 cm. Pris pr. stk. pr. dag 300,00 kr. 60,00 kr. 60,00 kr. Tlf Side 16

20 Have/Park Kantskærer/Fræser Klippo Pro E240 Benzin 150,00 kr. Løvsuger / Blæser 4 Makita BHX2501SX Benzin Vægt 4,4 kg Maks. luftgennemstrømning 9 m³/sek 200,00 kr. Mini traktor John Deere 3720 Diesel Med stennedlægningsfræser 150 cm og såmaskine Traktor u/tilbehør Kost 150 cm Saltspreder Græsfrø pr. kg ,00 kr. 900,00 kr. 350,00 kr. 150,00 kr. 46,00 kr. Motorsav Stihl MS180 Benzin 2-takts 150,00 kr. Stihl MS260 Benzin 2-takts 200,00 kr. Side 17 Tlf

21 Have/Park Plænelufter - Vertikalskærer Elite E501 Benzin 260,00 kr. Pælebor Manuel Ø15 cm 45,00 kr. Rygsprøjte Volta Elektrisk 150,00 kr. Skivehøster Honda Benzin Forbrug knivsæt 300,00 kr. 150,00 kr. Tlf Side 18

22 Have/Park Stennedlægningsfræser Ferrari HK Diesel Bredde 80 cm 800,00 kr. Stubfræser fsi ST20B 11 HK Benzin Bredde (maskine) 75 cm Diameter fræserhoved inkl. tænder Ø37 cm Forbrug klinge pr. dag 675,00 kr. 175,00 kr. Såmaskine Lille Græsfrø pr. kg. 50,00 kr. 46,00 kr. Såmaskine proff. BOBY 730 Benzin Bredde 80 cm Græsfrø pr. kg. (3 kg. pr. 100 m²) 650,00 kr. 46,00 kr. Side 19 Tlf

23 Autoriseret RudeCenter Struer Motor Service Farvervej 8B Struer Tlf.: Mobil:

24 Værktøj Affugter CDT liter/døgn 120,00 kr. CDT liter/døgn 150,00 kr. CDT liter/døgn 170,00 kr. Afkortersav Dewalt W 100,00 kr. Bord for afkortersav 100,00 kr. Afretningsskinner for fliselægning Bredde 120 cm, 200 cm, 300 cm 80,00 kr. Bajonetsav Dewalt 80,00 kr. Side 21 Tlf

25 Værktøj Boremaskine m. hulboresæt Bosch Forbrug pr. 1/10 mm 150,00 kr. 20,00 kr. Borehammer, lille Hilti TE 16-C Pris ekskl. bor 100,00 kr. Borehammer, akku Hilti TE 7-A Pris ekskl. bor 150,00 kr. Borehammer, stor Hilti TE 76-ATV Pris ekskl. bor/mejsler Forbrug bor 160,00 kr. 80,00 kr. Tlf Side 22

26 Værktøj Båndpudser Festo BS75E 150,00 kr. Donkraft Hydraulisk AC 80,00 kr. Autodonkraft AC 100,00 kr. Feincutter 120,00 kr. Fliseskærer Mondolit 75,00 kr. Side 23 Tlf

27 Værktøj Gasbrændersæt 50,00 kr. Gas loddekolbe/blikkenslager 100,00 kr. Gipsskruemaskine Makita 80,00 kr. Girafsliber Spero Slibeskive, pris pr. stk. 150,00 kr. 15,00 kr. Støvsuger Festool Cleantec Pose, pris pr. stk. 120,00 kr. 60,00 kr. Tlf Side 24

28 Værktøj Gulvsliber for beton Ipertitina For beton Forbrug pr. 1/10 mm 360,00 kr. 80,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 35 Gulvsliber HTC 420 HTC 420 Forbrug pr. 1/10 mm 400,00 kr. 80,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 35 Gulvsliber for træ Aries For træ Bånd for Aries pr. stk. Kantsliber Aries for træ Rondel for kantsliber pr. stk. 300,00 kr. 60,00 kr. 80,00 kr. 10,00 kr. Gulvslibe- og polermaskine Woodboy 230 V For trægulve Slibenet for Woodboy pr. stk. Pad for Woodboy pr. stk. 200,00 kr. 85,00 kr. 100,00 kr. Side 25 Tlf

29 Værktøj Halogenlamper 500 W. 220V 1000 W 1500 W 15,00 kr. 20,00 kr. 25,00 kr. Hedtvandsrenser Gerni 4802A 200 bar 380V 450,00 kr. Højtryksrenser inkl. kloakrenser Nilfisk E130,3 130 bar 220V Rør- og kloakrenser 8 m. 200,00 kr. Højtryksrenser Alto 5-54XT 200 bar 380V 220,00 kr. Tlf Side 26

30 Værktøj Kabeltromle 220V 40 meters 25,00 kr. 380V 25 meters 30,00 kr. Kantstenstang, pr. stk. 70,00 kr. Klinkeskærer Carat Skærelængde 60 cm Forbrug pr. 1/10 mm 200,00 kr. 15,00 kr. Klinkeskærer Pikus 105 Skærelængde 105 cm Forbrug pr. 1/10 mm 300,00 kr. 15,00 kr. Side 27 Tlf

31 Værktøj Kompressor Stenhøj - for sømpistol 220V 100,00 kr. Luftslangerulle, 25 meters 50,00 kr. Mejselhammer Hilti TE 905-AVR Pris ekskl. mejsler/forbrug Forbrug mejsel 175,00 kr. 25,00 kr. Oliefyr/varme blæser Kcal/h Med/uden skorsten 250,00 kr Kcal/h 300,00 kr. Rillefræser Baier Skæredybde 60 mm Forbrug pr. 1/10 mm 250,00 kr. 30,00 kr. Tlf Side 28

32 Værktøj Rulleskøjter MF. 10 tons Drejebar 100,00 kr. Rystepudser Dewalt 50,00 kr. Slagnøgle Hilti SI 100 Pris ekskl. toppe 150,00 kr. Stiftpistol Paslode 80,00 kr. Side 29 Tlf

33 Værktøj Stiger - alu/skydestige 8 m 10 m 70,00 kr. 75,00 kr. Stiger - hejsestige Wibe, 12 m 120,00 kr. Stiger - tagstige Wibe, 6 m 75,00 kr. Stiger - wienerstige 8 trins 14 trins 70,00 kr. 90,00 kr. Tlf Side 30

34 Værktøj Stiksav Bosch 50,00 kr. Støvsuger Festool Cleantec Til brug med bl.a. Girafsliber /poser Pose, pris pr. stk. 120,00 kr. 60,00 kr. Støvsuger- og vandsuger Hilti VCU 40-M /poser Pose, pris pr. stk. 100,00 kr. 20,00 kr. Støvsuger- og vandsuger Hilti 2400 W /poser Pose, pris pr. stk. 180,00 kr. 20,00 kr. Side 31 Tlf

35 Værktøj Sækkevogn 50,00 kr. Sømpistol Paslode 2" - 4" søm 100,00 kr. Sømpistol til kamsøm Til beslagsøm 2" kamsøm 100,00 kr. Sømpistol - tromle TJEP MX50 Til ringsøm 100,00 kr. Tlf Side 32

36 Værktøj Varmeblæser 10 kw 380 V 50,00 kr. Varmeluftpistol 3 kw 25,00 kr. Vinkelsliber 125D Hilti DEG 125D 125 mm 60,00 kr. Vinkelsliber 230S Hilti DC 230-S 230 mm 70,00 kr. Side 33 Tlf

37 Beton Betonglitter Wacker 270,00 kr. Betonsliber HTC 420 Forbrug pr. 1/10 mm 400,00 kr. 80,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 35 Betonsliber Ipertitina Forbrug pr. 1/10 mm 360,00 kr. 80,00 kr. Husk evt. også cyklonstøvsuger - se side 35 Blandemaskine Atika 140 liters 220V 120,00 kr. Tlf Side 34

38 Beton Boltepistol Hilti DX ,00 kr. Bore/røremaskine Festools 220V 100,00 kr. Cyklon støvsuger Pose, pris pr. stk. 160,00 kr. 25,00 kr. Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Side 35 Tlf

39 Beton Kerneboremaskine mm Forbrug pr. 1/10 mm 320,00 kr. 50,00 kr. Mørtelblander Til blanding af fugemasse, cement, slidlag m.m. Mulighed for blanding i 65 l. balje eller 20 l. spand 220V 100,00 kr. Stavvibrator Wacker M V 200,00 kr. Trillebør Randers 30,00 kr. Tlf Side 36

40 Beton Tvangsblander, 220V Baron V Til mørtel + sand/cement 175,00 kr. Tvangsblander, 380V Baron V 240,00 kr. Vægskæremaskine W-3011 Carat Forbrug pr. 1/10 mm 240,00 kr. 20,00 kr. Vægsliber, Carat Forbrug pr. 1/10 mm 220,00 kr. 20,00 kr. Side 37 Tlf

41 Trailere Autotrailer Brenderup 2813GT Totalvægt: 2500 kg Last: 1950 kg 400 x 195 cm 400,00 kr. Flyttetrailer Brenderup 7260B Totalvægt: 1000 kg Nyttelast: 500 kg 260 x 153 x 185 cm 250,00 kr. Flyttetrailer - stor Brenderup E9 Totalvægt: 2000 kg Nyttelast: 1375 kg 300 x 160 x 180 cm 300,00 kr. Maskintrailer - allround Brenderup 2300S Totalvægt: 1300 kg Nyttelast: 950 kg 200,00 kr. Tlf Side 38

42 Trailere Maskintrailer - allround Totalvægt: 2500 kg Nyttelast: 1900 kg 250,00 kr. Maskintrailer m. rampe Brenderup 3650 HD Totalvægt: 3500 kg Nyttelast: 2750 kg Med bremser/rampe 350,00 kr. Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Trailer, 500 kg Brenderup 2205 Totalvægt: 500 kg Nyttelast: 325 kg 203 x 128 cm Med løvgitter 100,00 kr. 150,00 kr. Side 39 Tlf

43 Trailere Trailer, 3500 kg Trailer, 3500 kg., maskintrailer Totalvægt: 3500 kg Nyttelast: 2600 kg Med eller uden sider 450,00 kr. Slidsker 400 kg 30,00 kr kg 50,00 kr. Alle priser er ekskl. moms samt 6% i forsikring- og miljøtillæg. På vores værksted reparerer vi også gerne jeres materiel Se mere på Tlf Side 40

44 Struer Motor Service Hos Struer Motor Service servicerer og reparerer vi alle bilmærker. Vi har alt relevant teknisk udstyr, hvilket giver os muligheden for lettere at finde fejlen på din bil. Vi tilbyder en lang række services bl.a.: Aircondition service Reparation og udskiftning af ruder Dækservice/Dæksalg Reparation af diverse skader Klargøring til syn af alle bilmærker Reparation af trailer og andre maskiner Og meget mere! Vi er autoriseret RudeCenter - derfor laver vi naturligvis alt rudearbejde. Vi lægger vægt på et tæt og godt samarbejde med dig og din bil. At få repareret sin bil er en tillidssag, som kræver at vi som værksted lever op til dine forventninger. For os er tillid mellem ejer og mekaniker vigtigt ved enhver bilreparation. Vi ser frem til at servicere dig og din bil! Ring og få et godt tilbud. Tlf.: Mobil: Godt håndværk til alle biler Farvervej 8B Struer Tlf.: Mobil:

45 Struer Motor Service Vi er en del af Teknicar er en række frie og selvstændige autoværksteder i Danmark med en vigtig fælles interesse nemlig biler. Derfor servicerer vi dig og din bil bedst muligt. Hos Teknicar servicerer og reparerer vil alle biler uanset bilmærke og årgang. Du har i henhold til gældende EU-regel (EU gruppefritagelsesforordning. Gælder for biler ny-indregistreret efter 1. januar 2003), mulighed for at få din bil serviceret på et Teknicar værksted i garantiperioden. Du beholder selvfølgelig fabriksgarantien. Det eneste krav som skal opfyldes er, at værkstedet reparerer og servicerer bilen efter bilfabrikantens forskrifter og anvender reservedele af original kvalitet. Disse krav overholder Teknicar værkstederne naturligvis. Frit valg af værksted - også under garantien Dokumentation For at bevare din garanti skal du kunne dokumentere, at du har overholdt de anbefalede serviceeftersyn. Derfor bør du sikre dig, at mekanikeren stempler bilens servicebog, samt at du modtager en specificeret faktura. Farvervej 8B Struer Tlf.: Mobil:

46 Diagrammer for løftemateriel Bæltelift (Easy Lift) Manitou 1740 Teleskoplæsser Tlf Side 43

47 Diagrammer for løfte/læssemateriel Omme trailerlift 15,5 m Omme trailerlift 18,3 m Side 44 Tlf

48 o Betonsliber o Brændekløver o Buskrydder o Fejemaskine o Flismaskine o Jordbor o Minigraver o Minilæsser o Nedbrydningshammer o Sakselift o Såmaskine o Teleskoplæsser o Trailer o Tvangsblander o m.m... Kontakt: Se mere på Svend Åge Kirkegård Madsen Tlf.: Mobil: Farvervej 8B Struer Tlf.: Mobil:

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502

Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502 Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Januar/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Audi Trinbilist forsikring

Audi Trinbilist forsikring Audi Trinbilist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Audi Trinbilist

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere