Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S CVR-nr Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Vasketøjsdækning 2 Dørsprængning 3 Låseomstilling 4 Pludselig skade 5 Hærværk/graffiti 6 Løsøre til bygningens drift 7 Fællesbetingelser

2 1 VASKETØJSDÆKNING 1.1 Hvad omfatter forsikringen Vasketøj tilhørende ejendommens beboere der beskadiges som følge af teknisk svigt i maskiner og tilhørende installation beroende i ejendommens fælles vaskeri. Selskabet erstatningspligt er begrænset til kr (indeks 2009) pr. skade og dækker dagsværdi af de beskadigede genstande med fradrag af slid, alder, mode eller andre omstændigheder. Dækningen er på førsterisikobasis. Såfremt skaden på vasketøj er dækket af beboerens egen indboforsikring kan der ikke ydes erstatning fra denne forsikring. 1.2 Hvilke skader dækker forsikringen Skade på vasketøj der sker som følge af brand eller forkulning, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. 1.3 Hvilke skader er ikke dækket Skade, der ikke kan anses som brand, f.eks. svidning, overophedning og smeltning, Skade ved eller som følge af tørkogning. 1.4 Selvrisiko Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr. 523 (indeks 2009). 2 DØRSPRÆNGNING/OPRYDNING EFTER DØDSFALD 2.1 Hvad omfatter forsikringen/forsikringssum Hvis et dødsfald i en lejlighed nødvendiggør en særlig rengøring eller udskiftning af bygningsdele, er denne udgift omfattet af forsikringen med indtil kr. (indeks 2009). Døre, porte eller andre lukker, der beskadiges som følge af sprængning eller lignende, når politimyndighed, brand- eller andet redningsvæsen trænger ind i bygning eller lejlighed, er tillige omfattet. 2.2 Selvrisiko Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr. 523 (indeks 2009).

3 3 LÅSEOMSTILLING 3.1 Hvad omfatter forsikringen Udgifter til omstilling af låse i, og genfremstilling af nøgler til, de forsikrede bygninger. 3.2 Hvilke skader/udgifter dækker forsikringen Udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, når nøglerne går tabt som følge af et indbrudstyveri på forsikringsstedet. 3.3 Forudsætning for dækning Dækningen er betinget af At indbrudstyveriet straks anmeldes til politiet efter at skaden er konstateret og, At nøglerne er opbevaret på forsvarlig vis i et F & P godkendt nøgleskab klassificeret blå, og at der er tegn på voldeligt opbrud. 3.4 Forsikringssum Erstatningen kan højst andrage kr (indeks 2009) pr. skade, maksimalt kr (indeks2009) pr. år. 3.5 Selvrisiko Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr. 523 (indeks 2009). 4 PLUDSELIG SKADE 4.1 Hvad omfatter forsikringen Hvis det fremgår af policen dækkes pludselig skade. 4.2 Hvilke skader dækker forsikringen Pludselig skade Ved pludselig skade forstås skade, hvis årsag er udefra kommende, og hvor både årsag og skadevirkning er øjeblikkelig og uventet. Den samlede hændelse (årsag og virkning) skal altså være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

4 4.3 Hvilke skader er ikke dækket Ikke-pludselige skader Ved ikke-pludselig skade forstås skade, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, som eksempel vandskade forårsaget ved kondensvand, dryp eller udsivning, revnedannelser på grund af frost, tæring, sætninger i bygningen, rystelser fra trafik, gener fra dyr og som gnaver eller bygger rede og lignende skader. Disse skader (ikke udtømmende) anses ikke for pludselige skader Skader på bygning eller bygningsdele af enhver art, opstået i forbindelse med afrensning af graffiti og bemaling Påregnelige skader Ved påregnelig skade forstås beskadigelser på ejendommen og dennes installationer, som fremkommer ved almindelig brug, herunder rengøring og reparation, og hvis udbedring hører til almindelig vedligeholdelse, som for eksempel ridser, skrammer, pletter, tilsmudsning ved spild af fødevarer o.l Skade på kummer Ved kummer forstås wc-kummer, cisterner, bidets, håndvaske og badekar Skade på glas Skade omfattet/dækket af garanti Skade, som i forvejen er dækket, undtaget eller begrænset i forsikringens øvrige dækninger 4.4 Forsikringssum Pludselig skade dækkes med indtil kr (indeks 2009). Forsikringen dækker på førsterisikobasis. 4.5 Selvrisiko Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr (indeks 2009), med mindre forsikringen er tegnet med højere selvrisiko for Anden bygningsbeskadigelse. I det tilfælde gælder den højeste selvrisiko.

5 5 HÆRVÆRK/GRAFFITIDÆKNING 5.1 Hvad omfatter forsikringen Direkte skade som følge af hærværk, hvorved forstås beskadigelse af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsætlig og ondsindet handling. Graffiti og anden påmaling på de forsikrede genstande. 5.2 Hærværk/graffitidækningen omfatter desuden: Udrykningsgebyr til alarmfirma, for så vidt dette ikke er dækket af anden forsikring eller serviceaftale, Rimelige udgifter til midlertidig vagtordning. 5.3 Hvilke skader er ikke dækket Skade af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende. Hærværk på glas og/eller sanitet. Hærværk og graffiti begået af lejer eller andre med lovlig adgang til ejendommen. 5.4 Forsikringssum Forsikringen dækkes med indtil kr (indeks 2009). 5.5 Selvrisiko Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr ,- (indeks 2009), med mindre forsikringen er tegnet med højere selvrisiko for Anden bygningsbeskadigelse. I det tilfælde gælder den højeste selvrisiko. 6 LØSØRE TIL BYGNINGENS DRIFT 6.1 Hvad omfatter forsikringen Andet sædvanligt tilbehør og materialer inkl. maskiner, værktøj samt redskaber, der udelukkende anvendes til ejendommens drift, og inventar, kontorinventar samt edbudstyr, dog ikke ikke kølevæske, olie, kul, koks eller lignende med indtil kr (indeks 2009). Det er en betingelse, at løsøret m.v. er hørende til bygningens kontorer, fælleslokaler/fælleshuse, vaskeri, værksteder og depoter. 6.2 Hvilke skader dækker forsikringen Forsikringen dækker skader omfattet af hovedpolicens forsikring mod Anden bygningsbeskadigelse pkt. 6.

6 6.3 Selvrisiko Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr. 523,- (indeks 2009), med mindre forsikringen er tegnet med højere selvrisiko for Anden bygningsbeskadigelse. I det tilfælde gælder den højeste selvrisiko. 7 FÆLLESBETINGELSER For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV - Betingelsesnr

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere