PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 PRISLISTE MAJ 2016 Avedøreholmen Hvidovre Tlf PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER 1

2 Prisliste gældende fra

3 INDHOLD Zonekort... 2 Prisliste Lejebetingelser Saxlifte Søjlelifte Trailerlifte Bæltelifte Speciallifte Selvkørende bomlifte EL / Diesel Liftvogne til afhentning (kræver lille kørekort) (B kørekort) Vakuumsug Liftvogne Teleskoplæssere år på TOPPEN NYHEDER 20m bæltelift Hinowa m bæltelift Hinowa m bæltelift Falcon m GSR m palfinger sprinter m liftvogn Wumag Se vores hjemmeside 3

4 Lastvognslifte m/betjening KAN AFHENTES (lille kørekort) Brændstofforbrug ifølge regning Meter Timeleje Transport t/r 64* m 2.950, ,00 61* m 2.500, ,00 54* m 2.100, ,00 45* m 1.650, ,00 35* m 1.300, ,00 30* m 1.200, ,00 25 m 1.100, ,00 * Vakuumsug incl. hejs og kranarm kr ,00 pr. dag. Bestilles sammen med liftvogne Lastvognslifte u/betj. excl. brændstof Meter Dagleje Transport t/r m 3.200, ,00 24 m 3.750, ,00 26 m 3.750, ,00 Bomlifte u/betjening Meter Dagleje Transport t/r Diesel 43m 7.900, ,00 Diesel / hybrid 28m 4.700, ,00 Diesel 28m 4.550, ,00 Diesel 26m 4.300, ,00 Diesel 22m 3.650, ,00 Diesel / hybrid 21m 3.550, ,00 Diesel 20m 3.700, ,00 Diesel / hybrid 17m 2.700, ,00 Diesel 16m 2.600, ,00 Diesel / el 15,6m 2.500, ,00 Diesel / el 12m 1.950, ,00 El 11m 2.000, ,00 Alle priser er excl. moms. Der tillægges 7% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,5% i miljøtillæg af nettobeløbet. 4

5 Alle priser er excl. moms. Der tillægges 7% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,5% i miljøtillæg af nettobeløbet. Prisliste gældende fra Trailerlifte u/betjening Meter Dagleje Transport t/r 29*m Omme (el/diesel) 3.650, ,00 25*m Omme (el/diesel) 2.950, ,00 18m Omme (el) 2.400, ,00 12m Omme (el) 1.600, ,00 * Brændstofforbrug ifølge regning Speciallifte u/betjening Meter Dagleje Transport t/r 22m Denka DL22N 3.600, ,00 21m* Bom Nifty m/ støtteben 3.600, ,00 * Brændstofforbrug ifølge regning Bæltelifte u/betjening Meter Dagleje Transport t/r 33m* Falcon (el/diesel) 6.300, ,00 32m* Falcon (el/diesel) 5.850, ,00 32m* Omme (el/diesel) 4.900, ,00 26m* Hinowa (el/diesel) 4.400, ,00 23m* Hinowa (el/diesel) 3.750, ,00 20m* Hinowa (el/benzin) 3.400, ,00 19m* Hinowa (el/diesel) 2.950, ,00 17m* Hinowa (el/diesel) 2.700, ,00 * Brændstofforbrug ifølge regning 5

6 6 Selvkørende saxlifte m/udskud-u/betjening Meter Dagleje Transport t/r Diesel * 18m 2.500, ,00 Diesel * 14m 2.100, ,00 Diesel * 12m 1.700, ,00 Diesel * 10m 1.500, ,00 El 14m 1.800, ,00 El 12m 1.400, ,00 El 10m 1.150, ,00 El 8,0m 850, ,00 El 7,8m 750, ,00 El 6,0m 700, ,00 El TM12 5,7m 700, ,00 * Brændstofforbrug ifølge regning Søjlelift u/betjening Meter Dagleje Transport t/r El 10m 1.450, ,00 Minilifte u/betjening Meter Dagleje Transport t/r El (220v) 14m 1.300, ,00 El (220v) 11m 1.000, ,00 Alle priser er excl. moms. Der tillægges 7% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,5% i miljøtillæg af nettobeløbet.

7 Alle priser er excl. moms. Der tillægges 7% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,5% i miljøtillæg af nettobeløbet. Prisliste gældende fra Rullestillads Max Dagleje Transport t/r Arbejdshøjde Bredt Smalt 130x250 cm 70x250 cm 11,0m 300, ,00 10,0m 280, ,00 9,0m 270, ,00 8,0m 235, ,00 7,0m 210,00 180, ,00 6,0m 190,00 165, ,00 5,0m 180,00 150, ,00 4,0m 160,00 140, ,00 Foldestillads 4m 120, ,00 Foldestillads 3m 100, ,00 Minimum leje 3 dage Udleveringsgebyr ved afhentning 250,00 RABAT Stor rabat ved langtidsleje på alle lifte... 7

8 Skilte Dagleje pr. stk. Vejskilt 1 sæt 40,00 Cylinder med fod 15,00 Afspærringsbom 4 m 10,00 8 Opsætning af skilte Pr. stk. Opsætning af P-forbudsskilte pr. adr. 1-6 stk. 900,00 Opsætning af P-forbudsskilte pr. adr stk ,00 Opsætning af P-forbudsskilte pr. adr stk ,00 Flere skilte, spørg efter pris Kabeltromler Dagleje pr. stk. 40 m kabeltromle 220 V 25, V ladeledning 10,00 Pladevogn m/10 fiberplader 1x2m * 1 uge lev. m/liften Eftflg. dagleje Pladevogn m/10 fiberpl ,00 200,00 Halve fiberplader 50,00 5,00 Køreplader vandfast krydsfiner * 1 uge lev. m/liften Eftflg. dagleje pr. stk. 22mm plade 60x240 cm 50,00 5,00 22mm plade 120x240 cm 100,00 10,00 * Ved afhentning (uden lifte) minimum leje 3 dage Alle priser er excl. moms. Der tillægges 7% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,5% i miljøtillæg af nettobeløbet.

9 Alle priser er excl. moms. Der tillægges 7% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,5% i miljøtillæg af nettobeløbet. Prisliste gældende fra Teleskoplæsser Meter Dagleje incl. gafler Transport t/r 17m* 3.200, ,00 13m* 2.900, ,00 6m* 1.700, ,00 Ekstra udstyr er alt som dagleje kran skovl kurv 17m 250,00 250,00 250,00 13m 250,00 250,00 6m 250,00 250,00 * Brændstofforbrug ifølge regning Løftet materialer mm. er ikke omfattet af AH Lift s forsikringer. Selvrisiko se lejebetingelserne på side 11 9

10 Almindelige betingelser for leje af lifte m.m. 1. Almindelige betingelser: Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den der præsterer de(n), rekvirerede ydelse(r) betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Dokumenter gælder i nævnte rækkefølge. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave. 2. Udlejers ydelser og afregning heraf: Udlejers ydelser kan omfatte: - Materialeleje (lifte m/- og u/betjening og hjælpemateriel). - Transport mellem udlejers plads og retur. - Montering, om- og demontering. - Evt. supplerende særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste. 3. Lejerens pligter: Det påhviler lejeren at sikre, at lifte og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/pladser m.m., at foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning. Ventetid, som følge af mangler herved debiteres lejer. Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes (jvf.) i så fald pkt.a. specialt for materiel uden betjening). 4. Ansvar og forsikringer: Lejeren bærer alene ansvaret for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel, som følge af forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de forhold i øvrigt, herunder materiellet skal anvendes. Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., medmindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller skadefølger, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lock-out, myndighedsindgreb eller offentlig pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig. Udlejer har tegnet forsikring, som dækker beskadigelse af det lejede. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko pr. skade på kr ,- teleskoplæsser dog kr ,- pr. skade som altid skal betales af lejeren, ligesom lejeren bærer risikoen for sådanne skader som ikke er dækket af den tegnede forsikring. Ved indlejet materiel bruges ejerens forsikringsbetingelser. Forsikringsvilkårene udleveres på forlangende. Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjemand eller ejendom (tingskade). Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsaget skader med indtil kr. Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover dette beløb, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring. Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går udover det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer. Præmie: 7% af den til enhver tid gældende listepris. 5. Tilbud og priser: Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift(moms), forsikring og miljøbidrag. Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende almindelige betingelser for leje af lifte m.m.. Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 3 uger og afgives altid med forbehold for mellemleje. 6. Fakturering og betaling: Efter lejemålets afslutning, eller - for lejemål af længere varighed - ved uges/måneds slutning fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end 3 uger efter fakturadato beregnes renter. Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes. Udlejer kan kræve forudbetaling af lejer. Eventuelle uoverensstemmelser/tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, beretter ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb. Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid. 7. Lejemålets løbetid og ophør: Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet, for lejers regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter derved (incl. transport) skal betales af lejeren. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4-ugers varsel med mindre andet er anført i lejeaftalen. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode. 8. Værneting: For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting. A. Specielt for materiel uden betjening: Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører den dag det lejede modtages af udlejeren. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage indenfor lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdag,søn-og helligdage, regnes disse for lejedage. Lejen er baseret på maksimalt 8 timer pr. arbejdsdag. Hvor intet andet er aftalt er lejedagene mandag til fredag fra kl til Udlejeren er berettiget til den aftalte leje uanset om det lejede benyttes eller ej. Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelse inden for normal arbejdstid til udlejer med et varsel på mindst to arbejdsdage. Udlejeren har herefter ret til at videreudleje det udlejede materiel. Endelig afmelding skal gives til udlejeren senest kl på afmeldings-dagen. Evt. ventetid debiteres lejeren. Lejer eller repræsentant for denne skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning der fremgår af ordrebekræftigelse/betjeningsvejledning. Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.m. Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for, at det lejede anvendes på foreskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle nødvendige tilladelser at betjenings- og belastningsforeskrifter følges, at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art. Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler. Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden. Reparationer på udlejers materiel må kun udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet. Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (incl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normalt slitage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgående tid, sker for lejers regning. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang - men ikke pligt - til at tilse (inspicere) det udlejede materiel. Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, el-kabler, nøgler m.m. erstattes af lejer, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse. 10 AH Lift ApS Avedøreholmen Hvidovre Tlf Fax

11 El-drevne saxlifte Mærke Arb.højde Ståhøjde Last kg Transport mål kg L - B - H Genie 13,9m 11,9m 350 2,48-1,19-1, Dingli 13,8m 11,8m 320 2,48-1,15-2, Genie 11,75m 9,75m 318 2,44-1,17-1, Dingli 10m 8m 450 2,48-1,15-1, Genie 9,9m 7,9m 454 2,44-1,17-1, Genie 9,9m smal 7,9m 227 2,44-0,81-2, Haulotte 10m smal 8m 230 2,48-0,81-1, Genie 8,1m bred 6,1m 544 2,44-1,17-1, Genie 7,8m 5,8m 227 1,83-0,81-1, Sky Jack* 7,8m 5,8m 227 1,78-0,81-1, Genie 6,6m 4,6m 272 1,83-0,76-2, Upright TM12 5,7m 3,7m 227 1,36-0,76-1, (kun indendørs)* Terrængående saxlifte Diesel* m/støtteben Mærke Arb.højde Ståhøjde Last kg Transport mål kg L - B - H Genie 18,1m 16,1m 680 3,89-2,29-3, Genie 14m 12,2m 363 3,12-1,75-2, Genie 11,7m 9,7m 454 2,67-1,73-2, Sky Jack 12m 9,7m 454 2,67-1,73-2, JLG 10m 7,9m 570 2,65-1,75-2, * Brændstofforbrug ifølge regning Minilift m/støtteben JLG 220 V Mærke Arb.højde Ståhøjde Last kg Transport mål kg L - B - H JLG 11m 9,09m 158 1,32-0,74-1,

12 14m Søjlelift Haulotte m/støtteben Arbejdshøjde max 14m Platformshøjde max 11,9m 136 kg Liggende: længde x højde 2,82x1,97m (JxB) Oprejst: L x B x H 1,45x0,80x2,76m (CxDxA) Opstillingsmål 2,20m x 2,44m (IxH) 495 kg 12

13 10m Søjlelift Haulotte Arbejdshøjde max 10m Platformshøjde max 8m Udlæg max 3m 230 kg EL 0,70x0,90m Længde 2,60m Bredde 0,99m Højde 1,99m kg 13

14 12m Teleskoplift Omme Arbejdshøjde max 11,90m Platformshøjde max 9,90m Udlæg max 7,85m 125 kg Batteri / 230V 0,85x0,70m Længde 6,03m Bredde 0,99-1,50m Bredde opstillet 3,70m Højde 1,95m 1.200kg 14

15 18m Knæk/Teleskoplift Omme Arbejdshøjde max 18,30m Platformshøjde max 16,30m Udlæg max 10,15m 200 kg Batteri / 230V 0,85x1,35 m Længde 6,70m Bredde 1,60m Bredde opstillet 4,31m Højde 1,99m kg 15

16 25m Teleskoplift Omme m/jib Arbejdshøjde max 25m Platformshøjde max 23m Udlæg max 12,60m 200 kg EL / Diesel 0,85x1,35m Længde 8,40m Bredde 1,70m Bredde opstillet 4,40m Højde 2,10m kg 16

17 29m Teleskoplift Omme m/jib Arbejdshøjde max 29m Platformshøjde max 27m Udlæg max 12,30m 200 kg EL / Diesel 0,85x1,35m Længde 9,20m Bredde 1,70m Bredde opstillet 4,40m Højde 2,10m kg 17

18 17m Bæltelift - Hinowa Arbejdshøjde max 17m Platformshøjde max 15m Udlæg max 6, kg EL / Benzin 0,70x1,30m Længde 4,34m Bredde 0,79-1,09m Bredde opstillet 3,30m Højde 1,99m kg Bæltedrevet ja / hvide bælter 18

19 19m Bæltelift - Hinowa / JLG Arbejdshøjde max 17,10m 18,80m Platformshøjde max 15,0m 16,70m Udlæg max 4,80m 6,40m 200 kg 120 kg Benzin / Diesel Benzin / Diesel 0,80x1,50m 0,80x1,50m Længde 4,50m 4,50m Bredde 0,79-0,98m 0,79-0,98m Bredde opstillet 3,35m 3,35m Højde * 1,99-2,13m 1,99-2,13m kg kg Bæltedrevet ja / hvide bælter * 1,99m er med fodpladerne afmonteret 19

20 20m Bæltelift - Hinowa Arbejdshøjde max 20,10m Platformshøjde max 18,10m Udlæg max 9,70m 230 kg EL / Benzin 0,70x1,33m Længde 5,01m Bredde 0,79x1,10m Bredde opstillet 3,10m Højde 1,99m kg Bæltedrevet ja 20

21 23m Bæltelift - Leo Teupen Arbejdshøjde max 23m Platformshøjde max 21m Udlæg max 11,2m 200 kg EL / Diesel 0,70x1,40m Længde 6,20m Bredde 0,98-1,40m Bredde opstillet 3,72-4,60m Højde 1,98m kg Bæltedrevet ja 21

22 23m Bæltelift - Hinowa / JLG Arbejdshøjde max 21,78m 23,20m Platformshøjde max 19,78m 21,20m Udlæg max 10,20m 11,40m 200 kg 120 kg EL / Diesel EL / Diesel 0,60x1,30m 0,60x1,30m Længde 6,00m 6,00m Bredde 0,99x1,29m 0,99x1,29m Bredde opstillet 3,70-4,65m 3,70-4,65m Højde 1,99m 1,99m kg kg Bæltedrevet ja / hvide bælter 22

23 26m Bæltelift - Hinowa Arbejdshøjde max 25,70m Platformshøjde max 23,70m Udlæg max 13,60m 230 kg EL / Diesel 0,69x1,30m Længde 6,35m Bredde 0,99-1,49m Bredde opstillet 3,05-4,70m Højde 1,98m kg Bæltedrevet ja 23

24 32m Bæltelift - Omme Arbejdshøjde max 31,40m Platformshøjde max 29,40m Max udlæg 12,60m med 80 kg 200 kg EL / Diesel 0,80x1,25m Længde 8,17m Bredde 1,10m Bredde opstillet 4,00x5,10m Højde 1,99m kg Bæltedrevet ja 24

25 32m Bæltelift - Falcon Arbejdshøjde max 32,00m Platformshøjde max 30,00m Max udlæg 100 kg i kurv 16,00m Max udlæg 200 kg i kurv 15,00m 200 kg EL / Diesel 0,80x1,40m Længde 6,95m Bredde 1,10-1,50m Bredde opstillet 4,65m Højde 2,27m kg Bæltedrevet ja 25

26 33m Bæltelift - Falcon Arbejdshøjde max 33m Platformshøjde max 31m Udlæg max 19m 200 kg EL / Diesel 0,80x1,40m Længde 7,40m Bredde 1,10-1,50m Bredde opstillet (flexibel) 3,60-4,60-5,40m Højde 2,27m kg Bæltedrevet ja 26

27 22m Denka DL22N Arbejdshøjde max 21,90m Platformshøjde max 20,00m Max udlæg 80 kg kurv 11,80m Max udlæg 200 kg kurv 8,30m EL 0,70x1,20m Længde 7,90m Bredde 0,89-1,20m Bredde opstillet 4,60m/4,06m/3,45m Højde 2,00m kg 27

28 21m Bom Nifty med støtteben Arbejdshøjde max 21,30m Platformshøjde max 19,30m Udlæg max 12,60m 225 kg Diesel 0,70x1,50m Længde 6,15m Bredde 2,05m Bredde opstillet 4,20m Højde 2,25m kg m 70ft 12.60m 41ft 4in m -1 28

29 11m Bom Genie - Z-30 Arbejdshøjde max 11,14m Platformshøjde max 9,14m Udlæg max 6,53m 227 kg EL 0,76x1,17m Længde 5,11m Bredde 1,19m Højde 2,00m kg 29

30 12m Bom Nifty - HR 12 NDE Arbejdshøjde max 12,2m Platformshøjde max 10,2m Udlæg max 5,5m 200 kg EL / Diesel 0,60x0,90m Længde 4,10m Bredde 1,50m Højde 1,90m kg 30

31 15,6m Bom Nifty HR 15 NDE Arbejdshøjde max 15,6m Platformshøjde max 13,6m Udlæg max 9,60m 225 kg EL / Diesel 0,70x1,50m Længde 6,00m Bredde 1,50m Højde 2,10m kg 31

32 16m Bom JLG knæk AJ Arbejdshøjde max 16m Platformshøjde max 13,7m Udlæg max 7,47m 230 kg Diesel 0,76x1,83m Længde 6,71m Bredde 2,10m Højde 2,24m kg 32

33 16m Bom JLG tele SJ Arbejdshøjde max 16m Platformshøjde max 14,02m Udlæg max 200 kg i kurv 12m 230 kg Diesel 0,76x1,83m Længde 8,84m Bredde 2,34m Højde 2,39m kg 33

34 17m Bom Nifty - smal - HR 17 NDE Arbejdshøjde max 17,2m Platformshøjde max 15,2m Udlæg max 9,90m 225 kg EL / Diesel 0,70x1,50m Længde 6,50m Bredde 1,50m Højde 2,10m kg 34

35 17m Bom Nifty - HR 17 Arbejdshøjde max 17,2m Platformshøjde max 15,2m Udlæg max 9,60m 225 kg Hybrid / EL / Diesel 0,70x1,70m Længde 6,00m Bredde 2,00m Højde 2,20m kg 35

36 Kan leveres med godkendte vinduesbeslag 20m Bom Genie S-60HC Arbejdshøjde max 19,80m Platformshøjde max 17,80m Udlæg max 15,50 / 11,80m 340 / 567 kg Diesel 0,91x2,44m Længde 8,51m Bredde 2,44m Højde 2,72m kg 36

37 21m Bom Nifty - HR 21 Arbejdshøjde max 21m Platformshøjde max 19m Udlæg max 13m 225 kg Hybrid / EL / Diesel 0,70x1,70m Længde 6,25m Bredde 2,35m Højde 2,15m kg 37

38 22m Bom JLG SJ Arbejdshøjde max 22m Platformshøjde max 20m Udlæg max 17,3m 230 kg Diesel 0,90x2,40m Længde 10,31m Bredde 2,44m Højde 2,56m kg 38

39 26m Bom JLG AJ Arbejdshøjde max 26m Platformshøjde max 24m Udlæg max 15,7m 230 kg Diesel 0,90x2,40m Længde 11,12m Bredde 2,44m Højde 3,00m kg 39

40 28m Bom JLG SJ Arbejdshøjde max 28m Platformshøjde max 26m Udlæg max 23m 230 kg Diesel 0,90x2,44m Længde 12,19m Bredde 2,49m Højde 3,02m kg 40

41 28m Bom Nifty - HR 28 Arbejdshøjde max 28m Platformshøjde max 26m Udlæg max 19m 280kg Hybrid / EL / Diesel 0,90x2,40m Længde 9,28m Bredde 2,49m Højde 2,70m kg 41

42 43m Bom JLG SJP Arbejdshøjde max 43m Platformshøjde max 41m Udlæg max 24m 230 / 450kg Diesel 0,90x2,40m Længde 11,86m Bredde 3,80m Højde 3,05m kg 42

43 AFHENTES (lille kørekort) (Kan leveres med glasfiberkurv) 20m GSR Nissan Arbejdshøjde max 19,60m Platformshøjde max 17,50m Udlæg max 12,90m med 80 kg 250 kg Diesel 0,70x1,40m Længde 7,21m Bredde 2,25m Bredde opstillet 3,00-3,60m Højde 2,92m kg 43

44 AFHENTES (lille kørekort) Glasfiberkurv 21m Palfinger - Sprinter Arbejdshøjde max 21m Platformshøjde max 19m Udlæg max 13,50m med 120 kg 200 kg Diesel 0,70x1,20m Længde 8,40m Bredde 2,20m Bredde opstillet 2,57-2,86m Højde 2,55m kg 44

45 AFHENTES (lille kørekort) 24m Versa Sprinter Arbejdshøjde max 24m Platformshøjde max 22m Udlæg max 12,5m med 80 kg 200 kg Diesel 0,70x1,40m Længde 7,72m Bredde 2,35m Bredde opstillet 2,84-3,48m Højde 2,35m kg 45

46 AFHENTES (lille kørekort) 26m Palfinger Nissan Arbejdshøjde max 25,60m Platformshøjde max 23,60m Udlæg max 15,50 m med 100 kg 200 kg Diesel 0,70x1,40m Længde 6,68m Bredde 2,15m Bredde opstillet 2,80m / 3,40m Højde 2,95m kg 46

47 Vakuumsug Løftekapacitet 250 kg SKAL bestilles sammen med liftvogne: 35m + 45m + 54m + 64m 47

48 Prisliste gældende fra m liftvogn Arbejdshøjde max Platformshøjde max Udlæg max Drejelig kurv Generator Støttebens bredde Længde Bredde Højde 48 30m 28m 20,50m 350 kg 2x V 0,80x1,80m Flexibel 7,45m 2,50m 3,45m kg

49 45m liftvogn Arbejdshøjde max 45m Platformshøjde max 43m Udlæg max 26m 600 kg Drejelig kurv Ja 1,05x2,50-3,90m Generator Ja Støttebens bredde 2,54x6,00m (flexibel) Længde 10,00m Bredde 2,54m Højde 3,85m kg 49

50 54m liftvogn Arbejdshøjde max 54m Platformshøjde max 52m Udlæg max 27m 440 kg Drejelig kurv Ja Generator 220 V 0,90x2,40-3,80m Støttebens bredde 4,25-6,00m Længde 13,00m Bredde 2,50m Højde 4,00m kg 50

51 64m liftvogn Arbejdshøjde max 64,0m Platformshøjde max 62,0m Udlæg max 40,5m 600 kg Drejelig kurv 2x200 gr. Generator 220 V 1,05x2,15-3,88m Støttebens bredde 2,54-8,90m (flexibel) Længde 12,0m Bredde 2,50m Højde 4,00m kg 51

52 6m Teleskoplæsser Terex Løftehøjde (gafler) 5,75m Løftekapacitet 2,50 ton Diesel Transportlængde 3,75m Transportbredde 1,80m Transporthøjde 1,92m kg 52

53 13m Teleskoplæsser JLG Løftehøjde (gafler) 12,00m Løftekapacitet ton Støttebensbredde 2,38m Kranarm 4,00m Diesel Transportlængde 6,00m Transportbredde 2,38m Transporthøjde 2,45m kg 53

54 17m Teleskoplæsser Terex Arbejdshøjde (kurv) 19m Løftehøjde (gafler) 17m Løftekapacitet 4 ton Kurvstørrelse (drejebar) 4,00x1,25m Fjernbetjening i kurv Trådløs Støttebensbredde 3,50m Kranarm 4,00m Diesel Transportlængde 6,09m Transportbredde 2,38m Transporthøjde 2,52m kg 54

55 30 år på toppen Prisliste gældende fra Den 1. maj 2016 er det 30 år siden vi startede rmaet. Vi har valgt kun at specialicere os i lifte, og mener selv vi er de bedste til besigtigelser, som vi kører på dagligt. Vi har fået lifte ind mange steder, hvor andre har givet op. Er det et meget besværligt sted, sætter vi liften ind, klar til brug. Vi er i dag 18 medarbejdere som er klar til at servicere Jer, heraf er 4 mekanikere som servicerer alle vores egne og andres lifte. I dag har vi 5 store liftvogne (fra 30-64m) med egen fast chauffør. Vi er medlem af Dansk Byggeri - Liftgruppen. I 2015 blev vi DRA certi ceret. DRA-certi ceringen er skræddersyet til udlejningsvirksomheder og bygger videre på ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, samt Liftkontrol- og Maskinkontrolordningerne. Ud over at kontrollere materiellets sikkerhed og kvalitet, omfatter DRA certi ceringen alle de arbejdsgange og processer i virksomheden, som har betydning for kvalitet, miljø og sikkerhed. Certi cering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, Force Technology. Med venlig hilsen og på gensyn Finn Aaberg AH Lift ApS har eget serviceværksted, der er godkendt af Force Technology, til reparationer og årseftersyn af egne og andres lifte. Har De lifte der skal have eftersyn, så kontakt os for et uforpligtende tilbud om reparation eller årseftersyn af Deres lifte. 55

56 Prisliste gældende fra Tlf Jyderup Bogtryk/Offset Stor rabat ved langtidsleje på alle lifte

PRISLISTE LIFTUDLEJNING

PRISLISTE LIFTUDLEJNING KATALOG JANUAR 2013 Avedøreholmen 51 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 48 18 salg@ah-lift.dk www.ah-lift.dk PRISLISTE LIFTUDLEJNING 1 VAKUUMSUG 2 ELEFANTHUS INDHOLD Nyheder... 4 Prisliste... 5-10 Lejebetingelser...

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414 Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m Se alt materiel på www.mjlift.dk Alle Lifte kan selvfølgelig lejes med Betjening og liftføreren hjælper selvfølgelig til med arbejdet

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

PRISLISTE 2015 LIFTUDLEJNING. www.hcservices.dk

PRISLISTE 2015 LIFTUDLEJNING. www.hcservices.dk Selvkørende Saxlifte Bomlifte Teleskoplæsser Knækstyret læsser Gaffeltruck, El, D & 4x4 Glaslifte & Vacuumsug Lejrvej 33, 3500 Værløse. Tlf.: 44 48 10 17 Tast 4 www.hcservices.dk PRISLISTE 2015 LIFTUDLEJNING

Læs mere

PRISLISTE 2015. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. www.steiness-liftcenter.

PRISLISTE 2015. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. www.steiness-liftcenter. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte Selvkørende Saxlifte Bomlifte Teleskoplæsser Knækstyret læsser Gaffeltruck, El, D & 4x4 Glaslifte & Vacuumsug Materialehejs STEINESS LIFTCENTER Udlejning via lift-

Læs mere

PRISLISTE 2016. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. www.steiness-liftcenter.

PRISLISTE 2016. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. www.steiness-liftcenter. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte Selvkørende Saxlifte op til 26 m Mobillifte op til 57 m Teleskoplæsser op til 30 m Gaffeltruck 1,5 til 3,5 ton Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og

Læs mere

Liftguide. - så kan du nå det hele. Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering. Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering

Liftguide. - så kan du nå det hele. Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering. Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering Liftguide - så kan du nå det hele Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering - så kan du nå det hele Rigtig mange kunder har fulgt os siden starten

Læs mere

HUSK! Vi har også salg af lifte. Etableret 1964

HUSK! Vi har også salg af lifte. Etableret 1964 HUSK! Vi har også salg af lifte Etableret 1964 50 år i luften fra træpleje til professionel partner Henrik Ravn fik en god idé da han i 1964 besluttede at anvende bomlifte til hans træbeskærings foretagende,

Læs mere

PRISLISTE liftudlejning. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. Markedets bedste lifte

PRISLISTE liftudlejning. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige.  Markedets bedste lifte Markedets bedste lifte Selvkørende Saxlifte op til 26 m Mobillifte op til 58,5 m Teleskoplæsser op til 25 m Gaffeltruck 1,5 til 3,5 ton Udlejning via lift og materieludlejere i Danmark og Sverige STEINESS

Læs mere

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016.

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. 1. Generelle Betingelser. John Larsson Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for

Læs mere

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger...

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Arbejde i højden Garant Udlejning A/S Fabriksparken 18 2600 Glostrup Tlf. 43 63 03 06 E-mail: garant@garant.dk Klokkestøbervej 3 5230 Odense Tlf.

Læs mere

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger...

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Arbejde i højden Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Garant Udlejning A/S Fabriksparken 18 2600 Glostrup Tlf. 43 63 03 06 E-mail: garant@garant.dk Klokkestøbervej 3 5230 Odense Tlf.

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk ATERIEL Hilti EL-, TRYKLUFT Wacker Soroto OG Tromleblander ATERIEL EL-, B E TRYKLUFT T O N M AT OG

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Katalog 2012. Salg og Service. Sengeløsevej 9. 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 42 05. Fax 43 71 42 01. e-mail: rco@citylift.dk.

Katalog 2012. Salg og Service. Sengeløsevej 9. 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 42 05. Fax 43 71 42 01. e-mail: rco@citylift.dk. Katalog 2012 Salg og Service Etableret 1964 Etableret 1964 Sengeløsevej 9. 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 42 05. Fax 43 71 42 01. e-mail: rco@citylift.dk City Lift A/S Salg og Service Med forbehold for trykfejl

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

PRISLISTE LIFT UDLEJNING

PRISLISTE LIFT UDLEJNING PRISLISTE LIFT UDLEJNING Kontakt os for professionel vejldning eller et uforpligtende tilbud. Vi er altid interesseret i at klare en opgave for dig, Ring og hør os o vi kan opfylde dit behov. KONTAKT OS

Læs mere

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Rense unit BT30 / SK30 Ref: 1100-010 Første dag 625,00 kr. Yderligere dage 595,00 kr.

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015

MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015 MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015 STIKORDSREGISTER A Affugter...8 Afkorter...5 Afretningssæt...6 B Båndpudser Makita...6 Betonhammer...4 Betonhammer Hilti...4 Betonsliber...6 Blokstensklipper...6

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser For de opgaver vi påtager os, henviser vi til vores generelle forretningsbetingelser. Betingelserne gælder for alle aftaler om baksning, transport og kranarbejde. Eventuelle afvigelser

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS - fra 6 meter trailerlift til 53 meter lastvognslift eller send e-mail til liftleje@aaren.dk, der også besvares aften/weekend Generelle

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk STILLADSER LIFTE MRT 2145 OG STILLADSER LIFTE MRT 2540 OG STILL STILLADSER LIFTE T E LOG E SSTILLADSER

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS - fra 6 meter trailerlift til 53 meter lastvognslift eller send e-mail til liftleje@aaren.dk, der også besvares aften/weekend Generelle

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Auktioner Aps sælger for privat

Auktioner Aps sælger for privat 28. september 2015 Auktioner Aps sælger for privat IKKE under konkurs (Velholdt Speedbåd velegnet til vandski.) Eftersyn: 28. april 2015 fra kl. 09.00 til kl. 15.00 Horsens efter aftale på tlf. 51 15 64

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter Velkommen hos Hollænder Group ApS Som altid er klar til at betjene nye som nuværende kunder, vi har alt, hvad man altid lige står

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Service prisliste 2013

Service prisliste 2013 Service prisliste 2013 Scantruck s serviceafdeling Vi vil med denne lille folder præsentere dig for vores serviceafdeling. I Scantruck s serviceafdeling ved vi, hvor vigtig det er maskinerne er kørende

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

Hvidovre Byg & Maler service ApS v/bech-bruun Advokatfirma (Håndværktøj, stilladser, søjleboremaskine mm. )

Hvidovre Byg & Maler service ApS v/bech-bruun Advokatfirma (Håndværktøj, stilladser, søjleboremaskine mm. ) 25. januar 2016 Hvidovre Byg & Maler service ApS v/bech-bruun Advokatfirma (Håndværktøj, stilladser, søjleboremaskine mm. ) Eftersyn: 25. januar 2016 fra kl. 13.30 til kl. 14.00 Frihedens Butikscenter,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Maskin udlejning til private og erhverv

Maskin udlejning til private og erhverv Maskin udlejning til private og erhverv 2012 / 2013 Reklame Vi udlejer Minigraver, Lifte, Motorbør, Have maskiner, Trailere, oma. Kig ind på vores hjemme side www.lejma.dk for mere info Vi har åbent alle

Læs mere

Lejebetingelser el-scooter Seniorland

Lejebetingelser el-scooter Seniorland Lejebetingelser el-scooter Seniorland GENERELLE OPLYSNINGER Juridisk navn: Zealand Care A/S Organisationsform: A/S CVR. nr. 18998475 Adresse: Jydekrogen 7, 1.th, 2625 Vallensbæk Adressen for fysisk forretningssted:

Læs mere