REVAS BUDGET Hovedoversigt - udgiftsbaseret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret"

Transkript

1 Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015

2 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter Fordeling Affaldscenter Gasindvindingsanlæg Komposteringsanlæg Jordhotel Knuseanlæg Sorteringsanlæg - deponi Sorteringsanlæg - forbrænding Sorteringsanlæg - erhverv Affaldsforbrænding Garage Fordeling af garage Fyldplads Fårup Fordeling Fyldplads Fårup Modtagestation Indsamling af dagrenovation Indsamling af pap, papir og glas Genbrugsstationer Adm. og fællesudgifter Fordeling af adm. og fællesudg Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Affaldscenter - Deponi Gasindvindingsanlæg Komposteringsanlæg Jordhotel Knuseanlæg Sorteringsanlæg - deponi Sorteringsanlæg - forbrænding Sorteringsanlæg - erhverv Affaldsforbrænding Modtagestation Indsamling af dagrenovation Indsamling af pap, papir og glas Genbrugsstationer Samlede driftsindtægter Resultat Konsolidering Nettoresultat Forrentning: Forventet egenkapital ultimo 2015: kr. Der forventes ingen forrentning af egenkapitalen i 2016.

3 2 Hovedoversigt - omkostningsbaseret Affaldscenter - Deponi Fordeling Affaldscenter/deponi Gasindvindingsanlæg Komposteringsanlæg Jordhotel Knuseanlæg Sorteringsanlæg - deponi Sorteringsanlæg - forbrænding Sorteringsanlæg - erhverv Affaldsforbrænding Garage Fordeling af garage Fyldplads Fårup Fordeling Fyldplads Fårup Modtagestation Indsamling af dagrenovation Indsamling af pap, papir og glas Genbrugsstationer Adm. og fællesudgifter Fordeling af adm. og fællesudg Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Affaldscenter - Deponi Gasindvindingsanlæg Komposteringsanlæg Jordhotel Knuseanlæg Sorteringsanlæg - deponi Sorteringsanlæg - forbrænding Sorteringsanlæg - erhverv Affaldsforbrænding Modtagestation Indsamling af dagrenovation Indsamling af pap, papir og glas Genbrugsstationer Samlede driftsindtægter Resultat Konsolidering Nettoresultat Forrentning: Forventet egenkapital ultimo 2015: kr. Der forventes ingen forrentning af egenkapitalen i 2016.

4 3 Affaldscenter Personale (andel) Bygninger Plads, vej og hegn Maskiner (andel) Spildevandsafledning Andre udgifter Transport og bortskaffelse Fordeling Nedlukning af deponi Hensat til nedlukn./efterbeh - - Afskrivning fra administration - Afskrivning af bygninger/anlæg Afskrivning af perkolatanlæg Afskrivning af maskiner Afskrivning af garage Samlede driftsomkostninger Driftsindtægter Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret Revas' egenkapital ultimo 2015 forventes at være kr. Heraf vedr kr. affaldscentret (øvrige ordninger) Udgifter til drift og vedligeholdelse af affaldscentret fordeles til de øvrige aktiviteter efter en nærmere fastsat nøgle. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

5 4 Gasindvindingsanlæg Personale Bygninger Maskiner (andel) EDB Indvindingsanlæg Måle- og reguleringsstationer Rådgivning Administrationsbidrag Driftsbidrag Afskrivning fra administration Afskrivning af maskiner Afskrivning fra Affaldscenter Afskrivning fra garage Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Driftsbidrag - Energi Viborg 576 Overskudsdeling Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

6 5 Komposteringsanlæg Personale (andel) Plads- og vej Maskiner (andel) Kompostering Øvrige udgifter Fordeling *) Afskrivning fra garage Afskrivning fra administration Afskrivning af anlæg Afskrivning fra Affaldscenter Afskrivning af maskiner Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Salg af biobrændsel - - Affaldsafgift Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

7 6 Jordhotel Personale (andel) Plads-og vej Maskiner (andel) Fordeling*) Afskrivning fra administration Afskrivning af plads/hegn Afskrivning fra Affaldscenter Afskrivning fra garage Afskrivning af maskiner Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Behandlingspris Afleveringsafgift Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

8 7 Knuseanlæg Personale (andel) Plads og vej Maskiner (andel) Knusning Fordeling *) Afskrivning grunde og bygninger - - Afskrivning anlæg (andel) Afskrivning fra administration Afskrivning fra garage Afskrivning af maskiner Afskrivning fra Affaldscenter Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Affaldsafgift Salg af materialer Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

9 8 Sorterplads - deponi Personale (andel) Bygning, plads-og hegn Maskiner (andel) Containere Transport og bortsk.af aff Fordeling *) Afskrivning af anlæg - Afskrivning fra administration Afskrivning fra Affaldscenter Afskrivning fra garage Afskrivning af bygninger Afskrivning af containere Afskrivning af maskiner Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Behandlingsafgift Deponiafgift Salg af materialer Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

10 9 Sorterplads - forbrænding Personale (andel) Bygning, plads-og hegn Maskiner (andel) Containere Transport og bortsk.af aff Fordeling *) Afskrivning af anlæg - Afskrivning fra administration Afskrivning fra affaldscenter Afskrivning fra garage Afskrivning af bygninger Afskrivning af containere Afskrivning af maskiner Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Behandlingsafgift Forbrændingsafgift - - Salg af materialer Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

11 10 Sorterplads - erhverv Personale (andel) Bygning, plads-og hegn Maskiner (andel) Containere Transport og bortsk.af aff Fordeling *) Afskrivning af anlæg - - Afskrivning fra administration Afskrivning fra garage Afskrivning af bygninger Afskrivning af containere Afskrivning fra Affaldscenter Afskrivning af maskiner Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Affaldsafgift Affaldsafgifter (usorteret) Affaldsafgifter (fejlsorteret) Salg af materialer Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

12 11 Affaldsforbrænding Personale (andel) Bygning, plads og hegn Maskiner (andel) Containere Transport og bortskaffelse Fordeling *) Afskrivning bygninger og pladser Afskrivning fra administration Afskrivning af komprimator Afskrivning af containere Afskrivning fra Affaldscenter Afskrivning fra garage Afskrivning af maskiner Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Affaldsafgift samlet Statsafgift - Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

13 12 Garage - maskiner Personale (andel) Bygning, plads og hegn Maskiner inkl. servicebil Afskrivning bygninger og pladser Afskrivning, maskiner Samlede driftsudgifter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret Udgifter til drift og vedligeholdelse af garag og maskiner fordeles til de øvrige aktiviteter efter en nærmere fastsat nøgle.

14 13 Fyldplads Fårup Personale (andel) Bygninger, plads og hegn Maskiner inkl. servicebil Spildevandsafledning Samlede driftsudgifter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret Udgifter til drift og vedligeholdelse af den gamle fyldplads i Fårup fordeles til sorterplads deponi.

15 14 Udvikling i beholdning Affaldscenter Beholdning Affaldscenter/øvrige ordninger (minimum ) Beholdning pr. 31/ : Resultat Anlæg Beholdning 31/ Resultat Anlæg Beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/

16 15 Modtagestation for farligt affald Personale (andel) Bygninger, plads og hegn Maskiner (andel) Transport og bortskaffelse EDB-udstyr Indsamling og transport Planlægning/rådgivning Information Håndtering og behandling Bortskaffelse af øvrigt affald Projekt benzin- og olieudskillere Fordeling *) Afskrivning fra administration Afskrivning af bygninger Afskrivning af ny modtagestation Afskrivning af anlæg Afskrivning af maskiner/biler Afskrivning fra Affaldscenter Afskrivning fra garage Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Beh.afgift (div. behandlere) Håndteringsafgift, olieudskill Håndteringsafgift, sandfang Håndteringsafgift, risikoaff Sand fra sandfang Vejegebyr Håndteringsgebyr Grundgebyr - private Grundgebyr - erhverv Emballagesalg/leje Behandlingsafg., batterier Øvrige indtægter Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret Revas' egenkapital ultimo 2015 forventes at være kr. Heraf vedr kr. modtagestationen *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

17 16 Udvikling i beholdning Modtagestationen Beholdning Modtagestationen (minimum kr.) Beholdning pr. 31/ : Resultat Anlæg Beholdning 31/ Resultat Anlæg Beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/

18 17 Indsamling af dagrenovation EDB Indsamling og transport Bortskaffelse af affald Indkøb af sække Kompostbeholdere Batteriindsamling Fordeling *) Afskrivning undergrundscontainere Afskrivning af edb-system - - Afskrivning fra administration Afskrivning nyt dagr.system Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Renovationsafgift - private Renovationsafgift - erhverv Andre indtægter Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret Revas' egenkapital ultimo 2015 forventes at være kr. Heraf vedr kr. dagrenovation. *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

19 18 Udvikling i beholdning Dagrenovation Beholdning Dagrenovation (minimum ) Beholdning pr. 31/ : Resultat Anlæg Beholdning 31/ Resultat Anlæg Beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/

20 19 Indsamling af pap, papir og glas Containerpladser Maskiner (andel) Containere Indsamling og transport Fordeling *) Afskrivning fra administration Afskrivning fra maskiner Afskrivning fra garage Afskrivning af anlæg/cont.pladser Afskrivning af containere Afskrivning af bygninger Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Genbrugsgebyr Salg af materialer Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret Revas' egenkapital ultimo 2015 forventes at være kr. Heraf vedr kr. ordning for glas, papir og pap *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

21 20 Udvikling i beholdning Gals, papir og pap Beholdning glas, papir og pap (minimum ) Beholdning pr. 31/ : Resultat Anlæg Beholdning 31/ Resultat Anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/

22 21 Genbrugsstationer Personale (andel) Bygninger, plads og hegn Maskiner (andel) Containere Transport Bortskaffelse af affald EDB Indkøb af kompostbeholdere Fordeling *) Afskrivning grunde og bygninger Afskrivning af anlæg Afskrivning af maskiner Afskrivning fra administration Afskrivning fra garage Afskrivning af containere Afskrivning fra affaldscenter Samlede driftsudgifter Driftsindtægter Genbrugsgebyr, boliger Genbrugsgebyr, erhverv Salg af materialer Andre indtægter - - Samlede driftsindtægter Resultat - udgiftsbaseret Resultat - omkostningsbaseret Revas' egenkapital ultimo 2015 forventes at være kr. Heraf vedr kr. genbrugsstationerne *) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg. Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

23 22 Udvikling i beholdning Genbrugsstationer Beholdning genbrugsstationer (minimum pr. stk.) Beholdning pr. 31/ : Resultat Anlæg Beholdning 31/ Resultat Anlæg Beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/

24 23 Udvikling i beholdning Revas samlet Samlet beholdning Revas (minimum ) Beholdning pr. 31/ : Resultat Anlæg Beholdning 31/ Resultat Anlæg Beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/ Forventet resultat Forventet anlæg Forventet beholdning 31/

25 24 Administration og fællesudgifter Personale Bygninger EDB-udstyr Administration og kontorhold Langtidsfrisk Vægtanlæg Information Kvalitets- og miljøstyring Affaldsplanlægning Øvrige fællesudgifter Administrationsgebyr Viborg Kom Fordeling *) Afskrivninger fra Affaldscenter Afskrivning af bygninger Afskrivning EDB/kontormaskiner - - Samlede driftsudgifter Udgifter til fælles- og administrationsomkostninger fordeles til de øvrige aktiviteter efter en nærmere fastsat nøgle. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætningsog behandlingsformer hos Revas.

26 25 Investeringsoversigt 2015 Etablering af forsøg med nedgravede containere til dagrenovation/pap/papir (samlet kr fra ) kr Etablering af forsøg med nedgravede containere til dagrenovation/pap/papir (samlet kr fra ) kr Diverse investeringer på Modtagestationen kr Etablering af genbrugsstation Bjerringbro kr Udskiftning/indkøb af maskiner/materiel kr I alt investeringer 2015 kr Etablering af forsøg med nedgravede containere til dagrenovation/pap/papir (samlet kr fra ) kr Investering i beholdere ifm. indførelse af 2/3 strengssystem ved husstande nye beholdere m/ tags (tvungen 14-dagstømning) kr Obligatorisk kommunal dagrenovation (indkøb af beholdere m/ tags) kr Diverse investeringer på Modtagestationen kr Etablering af genbrugsstation Bjerringbro kr Udskiftning/indkøb af maskiner/materiel kr Ny komprimator til omlastestation (udskiftning) kr Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer kr Plads til nye fraktioner kr I alt investeringer 2016 kr Investering i beholdere ifm. indførelse af 2/3 strengssystem ved husstande - ressourcespande kr Grønt køkkenaffald (todeling/skillerum til dagrenovationscontainere) kr Etablering af forsøg med nedgravede containere i byområder Rastepladser m.v. til ressource opdeling af dagrenovation kr Farligt affald én familieboliger kr Farligt affald etageboliger kr Udskiftning/indkøb af maskiner/materiel kr Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer kr Plads til nye fraktioner kr Jordhotel I alt investeringer 2017 kr

27 26 Investeringsoversigt 2018 Etablering af forsøg med nedgravede containere i byområder Rastepladser m.v. til ressource opdeling af dagrenovation kr Lastvogn til indsamling af miljøaffald kr Renovering af garage kr Solceller/Alternativenergi (Skal evt. følge tidligere projekter) kr Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer kr Plads til nye fraktioner kr Jordhotel I alt investeringer 2018 kr Etablering af forsøg med nedgravede containere i byområder Rastepladser m.v. til ressource opdeling af dagrenovation kr Pulpning af organisk dagrenovation kr I alt investeringer 2019 kr

28 27 Beregningsforudsætninger for gebyrer Modtagestation for farligt affald: Område Boligenheder Erhvervs- Enheder Enhedspris Pris enheder I alt (kr.) (kr.) Total , Indsamling af dagrenovation: Område Tømningsenheder Enhedspris Pris (=100 L rumfang) (kr.) (kr.) I alt , Indsamling af pap, papir og glas: Område Boligenheder Enhedspris Pris (kr.) (kr.) I alt , Genbrugsstationer: Område Boligenheder Erhvervs- Enheder Enhedspris Pris enheder I alt (kr.) (kr.) I alt , Erhvervsenheder: kr Obligatorisk administrationsgebyr stk. á kr Klippekortsordning: Personbil 200 besøg á kr Personbil m/ trailer 700 besøg á kr Kassevogn/ladvogn besøg á kr Kassevogn/ladvogn m/ trailer besøg á kr Abonnementsordning: Virksomheder 0-1 ansat 30 abb. á kr Virksomheder 2-10 ansatte 20 abb. á kr Virksomheder over 10 ansatte 10 abb. á kr Øvrige virksomheder 70 abb. á kr Ordning for farligt affald 60 abb. á kr Ordning for asbestaffald 600 tons á kr

29 28 Takstoversigt DEPONERING (eksklusiv statsafgift)(kr. pr. ton): Blandet affald Asbestaffald Olieforurenet jord (stærkt forurenet) Olieforurenet jord (svagt forurenet) Tungmetal forurenet jord Tungmetal belastet jord Svagt og stærkt olieforurenet jord samt tungmetalbelastet jord modtages ikke længere på Affaldscentret GENANVENDELSE (ikke statsafgiftspligtig) (kr. pr. ton): Ren jord Ren beton og tegl Have-/parkaffald SORTERINGSANLÆG (statsafgift indregnet) (kr. pr. ton ekskl. farligt affald, elektronikaffald og køle/frysemøbler ): Afgiftsberigtiges ved endelig behandling efter sortering. Usorteret affald Fejlsorteret affald FORBRÆNDING ( eksklusiv statsafgift ) (kr. pr. ton): Afgiftberigtiges hos forbr. anlægget, ikke hos Revas Brændbart affald - organisk Brændbart affald til sortering MODTAGESTATION (ikke statsafgiftpligtig) Grundgebyr (pr. bolig/erhvervsenh.) Håndteringsgebyr (pr. tons) 480/ / / / / /400 Vejegebyr (pr. vejning) Klinisk risikoaffald (pr. kg.) 16 16,5 16,5 16,5 16,8 16,8 Tømning / olieudskiller * 362/ / / / / /300 Tømning/sandfang (pr. stk.) 566/ / / / / /376 * Fra 2006 er angivet pris for første/anden tømning af udskiller på samme adresse

30 29 Takstoversigt DAGRENOVATIONSINDSAMLING (statsafgift indregnet): (Opkræves hos kommunerne) "Normaltømning" (kr. pr. enhed) 18 17,50 17,5 17, "Specialtømning" (kr. pr. sæk) "Specialtømning" (kr. pr. container) "Ekstratømning" (kr. pr. sæk) "Ekstratømning" (kr. pr. container 240 l.) "Ekstratømning" (kr. pr. container 400 l.) "Ekstratømning" (kr. pr. container 600 l.) "Ekstratømning" (kr. pr. container 800 l.) Tillæg containere (variable tømningsdage) Tillæg for afhentning i aflåste rum/gårde Mængde (kr. pr. ton) (Opkrævet hos brugerne) "Ekstrasække" (kr. pr. stk. ekskl. moms) ØVRIGE INDSAMLINGSORDNINGER (statsafgift indregnet): (kr. pr. indbygger til kr. pr. bolig/erhvervsenhed fra 2003) Inds. af papir og glas Genbrugsstationer (boliger) / Genbrugsstationer (erhverv) Virksomheder, 0-1 ansat Virksomheder, 2-10 ansatte Virksomheder, over 10 ansatte Øvrige virksomheder Virksomheder, kun adm. gebyr Genbrugsstationer (erhverv) ny ordning fra 2013 Personbil Personbil m/ trailer Kassevogn/ladvogn Kassevogn/ladvogn m/ trailer Virksomheder, kun adm. gebyr 521

31 30 Takstoversigt STATSAFGIFT ( kr. pr. ton): Deponering Forbrænding NB: Termisk tørret spildevandsslam pålægges 3-dobbelt statsafgift uanset bortskaffelsesform.

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i På politikområdet Forsyning er følgende fokusområder planlagt for under forudsætning af politisk vedtagelse af ny affaldshåndteringsplan i : For alle ordninger vil der være fokus på tilgængelighed

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018 2022 for affald I henhold til affaldsbekendtgørelsens 54 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Revas 2016

Arbejdsgrundlag for Revas 2016 Arbejdsgrundlag for Revas 2016 Klima- og Miljøudvalget Maj 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 TEMA: DAGRENOVATION OG DAGRENOVATIONSLIGNENDE AFFALD... 5 1. SÆRLIGE UDFORDRINGER VEDR. DAGRENOVATION OG

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 59 60 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Politikområder U/I Budget 2013 Renovation U 34.240.000 I -37.493.000 GRAND TOTAL, Overskud

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Revas 2014

Arbejdsgrundlag for Revas 2014 Arbejdsgrundlag for Revas 2014 Klima- og Miljøudvalget Maj 2013 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 FAKTA OM REVAS... 3 FORMÅL OG INDHOLD... 4 RELATION TIL VIBORG KOMMUNES KLIMASTRATEGI... 4 TEMA: DAGRENOVATION

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2017

FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2017 FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2017 Periode Beholdert ype Takst 2016 incl. moms Takster incl. Moms Forslag 1 Forslag 2 Administrationsbidrag Årligt 150 150 100 Restaffald Uge 14- dage 140 l 1.146 1.146

Læs mere

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017 Renovation Dagrenovationssæk Helårstømning (52 uger) 900,00 kr. 1.125,00 kr. Helårstømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Sæsontømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Containere,

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Viborg Kommune - vi aktiverer dit affald

ÅRSRAPPORT. Viborg Kommune - vi aktiverer dit affald ÅRSRAPPORT 2016 Viborg Kommune - vi aktiverer dit affald INDHOLD Forord 3 Indledning 5 DRIFTSRAPPORT Behandlingsanlæg Deponi 6 Gasanlæg 7 Komposteringsanlæg 8 Jordhotel 9 Knuseanlæg 9 Affaldsforbrænding

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Takstforslag renovation 2015 - midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Indeks, Renovation/genbrug 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S

FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S FORSLAG TIL BUDGET 217 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 217... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 3 Klinisk risikoaffald... 3 Olie- og benzinudskillere... 3 Mængdeforudsætninger

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S

FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S FORSLAG TIL BUDGET 2018 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 2018... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 3 Klinisk risikoaffald... 3 Olie- og benzinudskillere... 3 Mængdeforudsætninger

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse Gebyrblad Gebyrer, der i ændrer sig i forhold til 2016, er neden for angivet med rød skrift. 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (ekskl. moms) 2016 Genanvendelse nvendelse 1 Haveaffald 140 140

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS.

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS. Prisblad 2017 Betalingsdato: Ejendomsskat betales i januar og juli måned med forfaldsdato den 1. og sidste rettidige betalingsdatoer den 12. januar og 10. juli 2017. Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Driftsbudget for 2016. Frederikshavn Affald A/S. Budget Frederikshavn Affald v 1.4

Driftsbudget for 2016. Frederikshavn Affald A/S. Budget Frederikshavn Affald v 1.4 Driftsbudget for 2016 Frederikshavn Affald A/S Budget Frederikshavn Affald v 1.4 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger side 3 Budget for 2016 side 7 Noter til budget side 8 Takstforslag side 12 Investeringsbudget

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler Affald - private Renovationsprisen er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr. Fast gebyr Parcelhuse 700,00 875,00 Etageboliger 490,00 612,50 Kollegieværelser/enkeltværelser 350,00

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2018, Affald- Varme Aarhus

Takstændringer pr. 1. januar 2018, Affald- Varme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017, Affald- Varme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet og fjernvarmeområdet på baggrund

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

UDKAST til Takster 2014

UDKAST til Takster 2014 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-319,85 * Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

FO R S L A G TIL BUDGET

FO R S L A G TIL BUDGET FO R S L A G TIL BUDGET 2016 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 2016... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 4 Klinisk risikoaffald... 4 Olie- og benzinudskillere... 4 Mængdeforudsætninger

Læs mere

Takster/gebyrer er incl. Moms

Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2015 2016 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,33 7,19 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,54 3,50 Fast afgift pr. måler 603,75 605,00 Erstatningsvandmåler 781,25

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Lokalisering Sagen drejer sig om Dimensionering Grundlaget i form af kommunernes affaldsplaner

Læs mere

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år Takster/gebyrer er incl. Moms 2016 2017 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 7,19 9,84 Forbrug over 50.000 m³ årligt pr. m³ 3,50 4,78 pr. år pr. år Statsafgift for vand pr. m³ 7,33

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere