Odense Renovation A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Renovation A/S"

Transkript

1 Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer Olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde Klinisk risikoaffald Administration er på Odense Nord Miljøcenter Blandet deponi Specialdepot Specialmellemdepot Komposteringsanlæg Mellemlager, brændbart affald Omlastning, brændbart affald Forurenet jord Mellemlager, opgravet jord 1

2 Kontaktoplysninger Odense Renovation A/S Tlf.: Hjemmeside: Selvbetjening: mit.odenserenovation.dk På Odense Renovations hjemmeside findes bl.a. oplysninger om Tømningskalender Sorteringsvejledning Skadedyrsbekæmpelse Åbningstider: Mandag fredag kl Husholdningsaffald 1. Dagrenovation Alle husstande får indsamlet dagrenovation (restaffald) hver 14. dag. Administrationsservice Fyn A/S, kontaktes i følgende tilfælde: ved nytilmelding (tilflytning) ved fraflytning brug eller ring til tlf Odense Renovation A/S, kontaktes i følgende tilfælde: ved ændring i størrelse eller antal på affaldsbeholder ved bestilling af ekstraydelser ved driftsforstyrrelser 3. Genbrugsstationer Husholdningerne kan komme af med deres genanvendelige affald på genbrugsstationerne. Der sorters på stationerne efter anvisninger. Genbrugsstationerne Åbningstider: hverdage: kl (Havnegade dog kl ) weekender og helligdage: kl (Den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar er der lukket) Man finder genbrugsstationerne her: Energivej 10, Lindved, Odense S Rugårdsvej 275, Villestofte, Odense NV Snapindvej 21 (ved Stadion), Odense V Holkebjergvej 136, Odense SV Havnegade 102, Odense C Campusvej (ved Bilka), Odense M Bullerupvej 84 B, Seden, Odense NØ Egestubben 2 E, Næsby, Odense N 4. Farligt affald (røde kasser) Farligt affald kan afleveres på Snapindvej 21, ved Stadion, Odense V Havnegade 102, Odense C Øvrige genbrugsstationer hver 6. weekend. (tidspunkter og steder står bag på tømningskalenderen) Åbningstider som genbrugsstationer. 5. Flaskekuber Rundt omkring i byen står der flaskekuber, hvor borgerne kan komme af med deres glasemballage. Placeringen af flaskekuberne kan ses på hjemmesiden. brug eller ring på Papir Langt de fleste husstande er tilmeldt indsamlingsordningen for papir. Ændringer i papirbeholdere meddeles samme sted som ved dagrenovation (se ovenfor). 2

3 Erhvervsaffald 1. Dagrenovationslignende affald Erhvervsvirksomheder, der har dagrenovationslignende affald, betaler en nedsat renovationspris, hvor udgiften til andre ordninger er trukket fra - se prisliste. 2. Genbrugsstationer Virksomheder kan aflevere deres erhvervsaffald på alle genbrugsstationer i Odense mod betaling pr. besøg. Adresserne på genbrugsstationerne findes på forrige side. 3. Administration Staten og kommunen har udgifter til administration af affaldsordningerne. Gebyret for disse omkostninger er uafhængigt af, om man bruger ordningerne eller ej og pålægges som udgangspunkt alle virksomheder med P-nr. i kommunen. 4. Olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde Der betales et administrationsgebyr pr. kg samt udgiften til entreprenøren som har vundet opgaven i licitation. 5. Klinisk risikoaffald. Der betales et administrationsgebyr pr. kg samt udgiften til entreprenøren som har vundet opgaven i licitation. Odense Nord Miljøcenter (ONM) Strandløkkevej Odense N Tlf.: ONM modtager affald til: Deponering Sortering Mellemlagring Kompostering Jordrensning Åbningstider: mandag - fredag kl lørdage, søndage og helligdage: lukket Den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar er der også lukket Andet Skadedyrsbekæmpelse. Hvis du konstaterer rotter på din grund, skal du Omgående henvende dig til A/S Mortalin. Rotter på din ejendom skyldes ofte en defekt kloakledning. A/S Mortalin kontaktes på tlf eller du kan anmelde rotter via Har du muldvarpe eller mosegrise på din grund, kan du også henvende dig til A/S Mortalin Udgiften til bekæmpelse af rotter, muldvarpe og mosegrise opkræves over ejendomsskatten. 3

4 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER er for affaldsordninger for husholdninger 2016 (dagrenovation, papir, genbrugsstationer, farligt affald, storskrald og flaskecontainere) er for alm. tømning hver 14. dag Dagrenovation Vedtaget af Odense Byråd den excl. moms Moms incl. moms 130 l spand 1.317,00 329, , l spand 1.643,00 410, , l spand 2.129,00 532, ,25 Sæk 1 stk - kun særlige adresser *) 1.317,00 329, ,25 Sæk 2 stk - kun særlige adresser *) 1.643,00 410, , l minicontainer 3.282,00 820, , l minicontainer 4.923, , , l minicontainer 5.415, , , l minicontainer 6.318, , , l minicontainer 6.564, , ,00 4,5 m3 vippecontainer , , ,00 6 m3 vippecontainer , , ,75 8 m3 vippecontainer , , ,00 10 m3 vippecontainer , , ,25 12 m3 vippecontainer , , ,50 14 m3 vippecontainer , , ,75 16 m3 vippecontainer , , ,00 20 m3 storcontainer , , ,50 24 m3 storcontainer , , ,00 30 m3 storcontainer , , ,75 33 m3 storcontainer , , ,63 Mobilsug, pr. m 3 *) 5.676, , ,63 Centralsug, pr. ton *) Delvist nedgravede beholdere, pr. m , , ,63 Komprimatorcontainer, pr. ton (mindst 2,5 t hver 14. dag) *) 2.251,00 562, ,75 *) Kun efter særlig aftale med Odense Renovation A/S Tillægspriser for faste ekstraydelser Afhentning på grunden, årligt pr. spand/minicontainer (kun dagrenovation) 208,00 52,00 260,00 Afhentning på grunden, årligt pr. papirspand/minicontainer 104,00 26,00 130,00 **) Odense Renovation A/S skal godkende alle anmodninger om afhentning på grund Krav: Max. 30 m fra vejen, og adgangsvejen skal være plan og fast og uden hindringer. Ugetømning i juni, juli og august, pr. spand 205,00 51,25 256,25 Ugetømning i juni, juli og august, pr. minicontainer 644,00 161,00 805,00 Ugetømning i juni, juli og august, pr. vippecontainer/molok 3.500,00 875, ,00 Gebyr for papirfaktura: 25,00 kr inkl. moms (elektronisk faktura er uden gebyr) 4

5 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER er for affaldsordninger for husholdninger fortsat excl. moms Moms incl. moms er for engangsydelser (restaffald og papir) Eftertømning p.g.a. ej sat frem eller fejlsorteret, pr. afhentningssted *) 68,00 17,00 85,00 Eftertømning p.g.a. overfyldt pr. beholder 98,00 24,50 122,50 Eftertømning p.g.a. fejlsorteret, pr. stor-/vippecon. (+ bortskaffelse) 1) 485,00 121,25 606,25 Bestilt ekstratømning, pr. spand: 1/26 pris + kørsel kr. 68 excl. moms **) Bestilt ekstratømning, pr. minicontainer: 1/26 pris + kørsel kr. 68 excl. moms **) Bestilt ekstratømning, pr. vippecontainer: 1/26 pris **) Bestilt ekstratømning, pr. storcontainer: 1/26 pris **) Bestilt ekstratømning, pr. mobilsugetank: 1/26 pris **) Ekstra sæk (kun sammen med alm. tømning - skal bestilles i forvejen) 30,50 7,63 38,13 Tømning ikke mulig (spærret spand) ***) 68,00 17,00 85,00 Tømning ikke mulig (spærret minicontainer) ***) 68,00 17,00 85,00 Tømning ikke mulig (spærret vippecontainer) ***) 485,00 121,25 606,25 Tømning ikke mulig (spærret storcontainer) ***) 485,00 121,25 606,25 Tømning ikke mulig (spærret mobilsugetank) ***) 485,00 121,25 606,25 Nytilmelding 0,00 0,00 0,00 Afmelding (min. 6 mdr. ubeboet, og spand/minicont. hjemtages) 177,00 44,25 221,25 Afmelding (min. 6 mdr. ubeboet, og vippe-/storcont. hjemtages) 485,00 121,25 606,25 Gebyr for flytteopgørelse (ved fraflytning og afmelding) 36,00 9,00 45,00 Ændring, pr. spand/minicontainer 88,50 22,13 110,63 Ændring, pr. vippecontainer/storcontainer 485,00 121,25 606,25 Ekstra rengøring, pr. spand, pris som en ekstratømning + kr. 30 excl. moms Ekstra rengøring, pr container, pris som en ekstratømning + kr. 60 excl. moms Mobilsugetank, rensning ved driftsstop 718,00 179,50 897,50 Lås på spand/minicontainer (inkl. ombytning) 482,00 120,50 602,50 *) Hvis man glemmer at sætte beholderen frem, den er overfyldt eller ved fejlsortering. **) Hvis man ønsker en ekstra tømning imellem de regelmæssige tømninger. ***) Hvis borgeren selv er skyld i spærringen. 1) Ved fejlsortering kan sorteringsgebyr fra behandlingsanlæggene viderefaktureres til Odense Renovations kunder er på plastindlæg til minicontainere (bundter á 50 stk. - afhentet på Snapindgården) 400 l minicontainer 283,00 70,75 353, l minicontainer 353,50 88,38 441, l minicontainer 384,00 96,00 480,00 Udbringning af plastindlæg 68,00 17,00 85,00 Gebyr for papirfaktura: med girokort 25,00 kr inkl. moms (elektronisk faktura er uden gebyr) 5

6 AFFALD FRA VIRKSOMHEDER er for dagrenovationslignende affald 2016 (kun restaffald) er for alm. tømning hver 14. dag excl. moms incl. moms 130 l beholder 542,50 678, l beholder 677,00 846, l beholder 877, ,25 Sæk 1 stk - kun særlige adresser *) 542,50 678,13 Sæk 2 stk - kun særlige adresser *) 677,00 846, l minicontainer 1.352, , l minicontainer 2.028, , l minicontainer 2.232, , l minicontainer 2.604, , l minicontainer 2.705, ,25 4,5 m3 vippecontainer , ,75 6 m3 vippecontainer , ,75 8 m3 vippecontainer , ,00 10 m3 vippecontainer , ,25 12 m3 vippecontainer , ,50 14 m3 vippecontainer , ,75 16 m3 vippecontainer , ,00 20 m3 storcontainer , ,50 24 m3 storcontainer , ,00 30 m3 storcontainer , ,75 33 m3 storcontainer , ,13 Mobilsug, pr. m 3 *) 2.339, ,75 Delvist nedgravede beholdere, pr. m , ,75 Centralsug, pr. ton *) - - Komprimatorcontainer, pr. ton (mindst 2,5 t hver 14. dag) *) 927, ,75 *) Kun efter særlig aftale med Odense Renovation A/S Sammenblanding af dagrenovation og brændbart affald takseres som 100% dagrenovation. Tillægspriser for faste ekstraydelser Afhentning på grunden, årligt pr. spand/minicontainer **) 139,00 173,75 **) Odense Renovation A/S skal godkende alle anmodninger om afhentning på grund Krav: Max. 30 m fra vejen, og adgangsvejen skal være plan og fast og uden hindringer. Ugetømning i juni, juli og august, pr. spand 205,00 256,25 Ugetømning i juni, juli og august, pr. minicontainer 644,00 805,00 Ugetømning i juni, juli og august, pr. vippecontainer/molok og DNB 3.500, ,00 Gebyr for papirfaktura med girokort: 25,00 kr inkl. moms (elektronisk faktura er uden gebyr) 6

7 AFFALD FRA VIRKSOMHEDER er for dagrenovationslignende affald fortsat (kun restaffald) excl. moms incl. moms er for engangsydelser Eftertømning p.g.a. ej sat frem eller fejlsorteret, pr. afhentningssted *) 68,00 85,00 Eftertømning p.g.a. overfyldt pr. beholder 98,00 122,50 Eftertømning p.g.a. fejlsorteret, pr. stor-/vippecon. 1) 485,00 606,25 Bestilt ekstratømning, pr. spand: 1/26 pris + kørsel kr. 68 excl. moms **) Bestilt ekstratømning, pr. minicontainer: 1/26 pris + kørsel kr. 68 excl. moms **) Bestilt ekstratømning, pr. vippecontainer: 1/26 pris **) Bestilt ekstratømning, pr. storcontainer: 1/26 pris **) Bestilt ekstratømning, pr. mobilsugetank: 1/26 pris **) Ekstra sæk (kun sammen med alm. tømning - skal bestilles i forvejen) 30,50 38,13 Tømning ikke mulig (spærret spand) ***) 68,00 85,00 Tømning ikke mulig (spærret minicontainer) ***) 68,00 85,00 Tømning ikke mulig (spærret vippecontainer) ***) 485,00 606,25 Tømning ikke mulig (spærret storcontainer) ***) 485,00 606,25 Tømning ikke mulig (spærret mobilsugetank) ***) 485,00 606,25 Nytilmelding/Ejerskifte 0,00 0,00 Afmelding (min. 6 mdr. ubeboet, og spand/minicont. hjemtages) 177,00 221,25 Afmelding (min. 6 mdr. ubeboet, og vippe-/storcont. hjemtages) 485,00 606,25 Gebyr for flytteopgørelse (ved fraflytning og afmelding) 35,50 44,38 Ændring, pr. spand/minicontainer 88,50 110,63 Ændring, pr. vippecontainer/storcontainer 485,00 606,25 Ekstra rengøring, pr. spand, pris som en ekstratømning + kr. 30 excl. moms Ekstra rengøring, pr container, pris som en ekstratømning + kr. 60 excl. moms Mobilsugetank, rensning ved driftsstop 718,00 897,50 Lås på spand/minicontainer (inkl. ombytning) 482,00 602,50 *) Hvis man glemmer at sætte beholderen frem, den er overfyldt eller ved fejlsortering. **) Hvis man ønsker en ekstra tømning imellem de regelmæssige tømninger. ***) Hvis virksomheden selv er skyld i spærringen. 1) Ved fejlsortering kan sorteringsgebyr fra behandlingsanlæggene viderefaktureres til Odense Renovations kunder. er på plastindlæg til minicontainere (bundter á 50 stk. - afhentet på Snapindgården) 400 l minicontainer 283,00 353, l minicontainer 353,50 441, l minicontainer 384,00 480,00 Udbringning af plastindlæg 68,00 85,00 Gebyr for papirfaktura med girokort: 25,00 kr inkl. moms (elektronisk faktura er uden gebyr) 7

8 ERHVERVSAFFALD er for adgang til genbrugsstationer for erhverv 2016 excl. moms incl. moms pr. besøg *) 120,00 150,00 Farligt affald, pr. kg **) 5,50 6,88 *) prisen er uafhængig af køretøj, trailer og affaldstyper **) max. 200 kg. pr. år Vilkår for adgang: Varevogne max kg + trailer Kun håndaflæsning på pladserne (Ingen hjælpemidler til aflæsning) Ingen dagrenovation må afleveres på genbrugsstationerne Adgangskort udleveres af Odense Renovation A/S Adgang også for udenbys virksomheder Administrationsgebyr for virksomheder 2016 *) * beregnet af By- og kulturforvaltningen (Industrimiljø) og vedtaget i Odense Byråd Indeholder bidrag til Miljøstyrelsens affalds- og regulativdatabase samt til Odense Kommunes administration af affaldsordninger. Administrationsgebyr 364,00 455,00 Ordning for olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde 2016 excl. moms incl. moms Administrationsgebyr pr. kg affald 0,29 0,36 Hertil kommer priser for ydelser (inspektion og tømning) i henhold til udbud Ordning for klinisk risikoaffald 2016 excl. moms incl. moms Administrationsgebyr pr. kg affald 0,29 0,36 Hertil kommer priser for ydelser (emballage, afhentning og bortskaffelse) i henhold til udbud 8

9 ODENSE NORD MILJØCENTER Vedtaget af Odense Byråd den er på affald til Odense Nord Miljøcenter I alt Alm. losseplads Statsafg. statsafg. Moms incl moms Bygningsaffald, deponeringsegnet 310,00 475,00 785,00 196,25 981,25 Erhvervs- og industriaffald, deponeringsegnet 310,00 475,00 785,00 196,25 981,25 Storskrald, deponeringsegnet 310,00 475,00 785,00 196,25 981,25 Afvandet slam, min. 25% TS 293,00 475,00 768,00 192,00 960,00 Flydende slam, min. 20% TS 587,00 475, ,00 265, ,50 Specialaffald, Type I (særligt arbejdskrævende) 881,00 475, ,00 339, ,00 Specialaffald, Type II (fejlsorteret affald) 881,00 475, ,00 339, ,00 Ristestof og sand 293,00 475,00 768,00 192,00 960,00 Gadeopfej 293,00 475,00 768,00 192,00 960,00 Sorteringsrest 293,00 475,00 768,00 192,00 960,00 PVC, deponeringsegnet 310,00 475,00 785,00 196,25 981,25 Støbesand 293,00 475,00 768,00 192,00 960,00 Slibestøv 293,00 475,00 768,00 192,00 960,00 Affaldsforbrændingsslagger 293,00 475,00 768,00 192,00 960,00 Specialdepot Bilshredderaffald - jf. kontrakt Asbest 881,00 475, ,00 339, ,00 Specialmellemdepot PVC til sortering 1.575,00 475, ,00 512, ,50 Imprægneret træ 310,00 475,00 785,00 196,25 981,25 Komposteringsanlæg Grene, træ og haveaffald 148,00 0,00 148,00 37,00 185,00 Slam fra Odense Vandselskab as - jf. kontrakt Salg af kompost (min. 1 ton) 70,00 0,00 70,00 17,50 87,50 1 trailerfuld kompost *) 16,00 0,00 16,00 4,00 20,00 *) kun mod kontant betaling - prisen gælder også på genbrugsstationen i Havnegade PCB-forurenet byggeaffald (over 50 mg/kg) - til destruktion *) primært træ, glas, aluminiuim 3.840,00 0, ,00 960, ,00 primært beton, jord 5.180,00 0, , , ,00 PCB-forurenet byggeaffald (under 50 mg/kg) - til deponi *) al slags PCB-forurenet byggeaffald 310,00 475,00 785,00 196,25 981,25 *) modtagelse af dette affald forudsætter en miljøgodkendelse på ONM Gebyr for papirfaktura med girokort: 25,00 kr inkl. moms (elektronisk faktura er uden gebyr) 9

10 ODENSE NORD MILJØCENTER Vedtaget af Odense Byråd den er på affald til Odense Nord Miljøcenter fortsat (alle priser er kr. pr. ton, med mindre andet er angivet) + I alt Mellemlager af brændbart affald Statsafg. statsafg. Moms incl moms Affald afvist ved nedbrud og revision på forbrændingsanlæg: Forbrændingsegnet affald *) 400,00 0,00 400,00 100,00 500,00 Fejlsorteret forbrændingsegnet (pr. læs) 2.500,00 0, ,00 625, ,00 *) Den samlede pris følger Odense Kraftvarmeværk A/S (Fynsværkets) samlede forbrændingspris Omlastning af brændbart affald Stort brændbart til omlastning **) 685,00 0,00 685,00 171,25 856,25 **) Den samlede pris følger Odense Kraftvarmeværk A/S (Fynsværkets) samlede forbrændingspris og transport til Odense Affaldssortering A/S Forurenet jord *) Havnesediment 340,00 0,00 340,00 85,00 425,00 Jord, Type 2 166,00 0,00 166,00 41,50 207,50 Benzin mg/kg TS (0,0-0,5%) 165,00 0,00 165,00 41,25 206,25 Benzin mg/kg TS (0,5-1,0%) 225,00 0,00 225,00 56,25 281,25 Benzin mg/kg TS (1,0-5,0%) 380,00 0,00 380,00 95,00 475,00 Diesel-/gasolie mg/kg TS (0,0-0,5%) 215,00 0,00 215,00 53,75 268,75 Diesel-/gasolie mg/kg TS (0,5-1,0%) 390,00 0,00 390,00 97,50 487,50 Diesel-/gasolie mg/kg TS (1,0-5,0%) 750,00 0,00 750,00 187,50 937,50 Tung olie mg/kg TS (0,0-0,5%) 487,00 0,00 487,00 121,75 608,75 Tung olie mg/kg TS (0,5-1,0%) 750,00 0,00 750,00 187,50 937,50 Tung olie mg/kg TS (1,0-5,0%) 925,00 0,00 925,00 231, ,25 Tjære mg/kg TS (0,00-0,05%) 487,00 0,00 487,00 121,75 608,75 Tjære mg/kg TS (0,05-0,10%) 775,00 0,00 775,00 193,75 968,75 Tjære mg/kg TS (0,10-0,20%) 975,00 0,00 975,00 243, ,75 Jordhotel 45,00 0,00 45,00 11,25 56,25 Jordhotel - store mængder 30,00 0,00 30,00 7,50 37,50 Mellemlager til opgravet jord (karteringsplads) *) Ikke analyseret jord 175,00 0,00 175,00 43,75 218,75 Rent jordfyld 20,00 0,00 20,00 5,00 25,00 Våd/Flydende jord (ikke stabelbar) 45,00 0,00 45,00 11,25 56,25 *) Ved større mængder kan der gives en rabat på 5%, afhængig af art og omfang. Gebyr for papirfaktura med girokort: 25,00 kr inkl. moms (elektronisk faktura er uden gebyr) 10

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Vedtaget af Odense Byråd den 14.11.2012 Odense Renovation A/S liste Gældende fra 2013 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2015 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Bilag 2 - Tilbudsliste

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Bilag 2 - Tilbudsliste Udbud - kørsel med affaldscontainere Bilag 2 - Tilbudsliste Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD Kontrol: PJH Version: 1.3 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS.

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS. Prisblad 2017 Betalingsdato: Ejendomsskat betales i januar og juli måned med forfaldsdato den 1. og sidste rettidige betalingsdatoer den 12. januar og 10. juli 2017. Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: 29-04- 2010 Du har ved brev af 3. august 2009 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Aabenraa Kommune har

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer Sektor: Aalborg Renovation 01-01-2018 01-01-2018 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Revas 2016

Arbejdsgrundlag for Revas 2016 Arbejdsgrundlag for Revas 2016 Klima- og Miljøudvalget Maj 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 TEMA: DAGRENOVATION OG DAGRENOVATIONSLIGNENDE AFFALD... 5 1. SÆRLIGE UDFORDRINGER VEDR. DAGRENOVATION OG

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse Gebyrblad Gebyrer, der i ændrer sig i forhold til 2016, er neden for angivet med rød skrift. 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (ekskl. moms) 2016 Genanvendelse nvendelse 1 Haveaffald 140 140

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4. KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.0 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

AFFALD 2008. Assens Kommune. 17. november 2006 Forsyningsafdelingen

AFFALD 2008. Assens Kommune. 17. november 2006 Forsyningsafdelingen AFFALD 2008 Assens Kommune 17. november 2006 Forsyningsafdelingen Indholdsfortegnelse Indledning...2 Arbejdsprocessen....2 Forslag til system i 2008...3 Indsamling af brændbart restaffald i dagrenovationen....3

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt.

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Praktiske Oplysninger Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Foreningens opslagstavle. Renovation Hvad er dagrenovation? Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Årsberetning og Årsrapport. januar 3. december 29 2. Regnskabsår Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej 2 7 Fredericia 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 29...3 Motas - regnskab

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år Takster/gebyrer er incl. Moms 2016 2017 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 7,19 9,84 Forbrug over 50.000 m³ årligt pr. m³ 3,50 4,78 pr. år pr. år Statsafgift for vand pr. m³ 7,33

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere