Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord"

Transkript

1 Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord

2 (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg Losseplads Køleskabsordning Elektronikaffald Produktionsomkostninger: Energianlæg Losseplads Køleskabsordning Elektronikaffald RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Energianlæg Losseplads Administration INDTJENINGSBIDRAG Af- og nedskrivninger: Energianlæg Losseplads Køleskabsordning Elektronikaffald RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Renter: Renteudgifter Renteindtægter Ekstraordinære poster: Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære indtægter ÅRETS RESULTAT

3 (1.000 kr.) Finansieringsoversigt Budget Driftsresultat, koncernen, korrigeret for afskrivning og hensættelser Låneoptagelse... 0 I alt Anvendelse af likvide aktiver: 3 Afdrag på lån Anlægsudgifter I alt Ændring af likvide aktiver, tilgang Likvide aktiver primo Tilgang i Likvide aktiver ultimo

4 (1.000 kr.) Finansieringsoversigt Budget Driftsresultat, koncernen. Driftsresultat, koncernen, overskud... 0 Hertil beregnede poster uden likviditetsmæssig betydning. Beregnede afskrivninger: energianlæg kontrolleret losseplads køleskabsordning elektronikaffald Driftsresultat, koncernen, korrigeret for afskrivning og hensættelser Låneoptagelse. * Se note 3 Afdrag på lån. Ingen 4 Anlægsudgifter. Udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale til udvidelse af Rærup losseplads Modernisering af affaldskraner Udskiftning af læssemaskine på losseplads (byttepris) * Se note Anlægsudgifter Likvide aktiver primo Ultimo Budget 2004, driftsoverskud... 0 Kapitalbevægelser i 2004, jf. specifikation Likvide aktiver primo Kapitalbevægelser i Afskrivninger, fragået i driftsresultat Anlægsudgifter, forventede* Netto, tilgang * Låneoptagelse af lån samt anlægsudgifter vedr. nybyggeri er ikke medtaget, idet det forventes at være kasseneutralt. Det er forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld er neutral i forhold til likvide aktiver. 3

5 (1.000 kr.) Energianlæg Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Affald Salg af energi Salg af sække Andre indtægter Produktionsomkostninger: Driftsløn Driftsmaterialer Sække Vedligeholdelse Restprodukter Miljøomkostninger Andre udgifter RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Energianlæg Administration INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger: Energianlæg RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

6 (1.000 kr.) Energianlæg Budget 2005 INDTÆGTER AFFALD: Dagrenovation tons à kr. 164, Storskrald tons à kr. 164, Industriaffald tons à kr. 164, Andre leverandører I tons à kr. 100, Neddeling af affald... (4.000) tons à kr. 109, Andet affald AFFALD I ALT tons SALG AF ENERGI: Fjernvarme GJ à kr. 23, El MWh à kr. 280, CO 2 tilskud MWh à kr. 70, ENERGI I ALT SALG AF SÆKKE: Sække SÆKKE I ALT ANDRE INDTÆGTER: Slagge og skrot El til fjernvarmepumper Afgift fraført affald tons à kr. 330, Diverse andre indtægter ANDRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

7 (1.000 kr.) Kontrolleret losseplads Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Deponering Genbrug Produktionsomkostninger: Deponering: Driftsløn Driftsmidler Vedligeholdelse materiel og maskiner Miljøomkostninger Andre udgifter Deponering i alt Genbrug: Driftsløn Driftsmidler Vedligeholdelse materiel Andre udgifter Genbrug i alt Produktionsomkostninger i alt RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Anlæg Administration INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

8 (1.000 kr.) Kontrolleret losseplads Budget 2005 INDTÆGTER DEPONERING: Lossepladsaffald tons à kr. 191, Asbestaffald tons à kr. 550,00 55 Affald til specialdepot tons à kr. 580, Svagt forurenet jord til afdækning tons à kr. 100,00 10 Affald i alt tons Andre indtægter (sortering, refusion af affaldsafgift) Bioteknisk Jordrens og PVH A/S, indtægter DEPONERING I ALT GENBRUG: Tilførsel beton/tegl tons à kr. 19,00 (gensn.) Tilførsel fiberplader tons à kr. 45,00 90 Salg af stabilgrus tons à kr. 43,00 (gensn.) Salg af knust fiberplader tons à kr. 10,00 15 Vandløbsgrøde tons à kr. 80,00 20 Andre indtægter GENBRUG I ALT INDTÆGTER I ALT

9 (1.000 kr.) Køleskabsordning Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Modtagelse Salg af materialer Andre indtægter Produktionsomkostninger: Driftsløn Driftsløn, ekstern Vedligeholdelse Forbrænding/afsætning af kabinetter Materialer Andre udgifter Administration, husleje m.m RESULTAT FØR FASTE OM- KOSTNINGER/INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

10 (1.000 kr.) Elektronikaffald Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Modtagelse Transport Bure Salg af materialer Produktionsomkostninger: Driftsløn Driftsløn, ekstern Transport Bure Forbrænding af kabinetter m.m Afsætning af elektronikaffald Andre udgifter Administration, husleje m.m RESULTAT FØR FASTE OM- KOSTNINGER/INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FOR FINANSIELLE POSTER

11 Bemærkninger Budgettet er opstillet som et totalbudget for selskabet suppleret med delbudgetter for de enkelte aktiviteter og ledsaget af bemærkninger, der forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster i henhold til vedtægtens OMSÆTNING a. Affaldsmængder Affaldsmængden til forbrænding er budgetteret til tons - samme mængde som budgetteret for Affaldsmængden til deponering er nogenlunde uændret i forhold til budgetteret for Tilførslerne til genbrugsanlægget er budgetteret som for 2004 og i øvrigt nogenlunde som tilførslerne har været siden b. Affaldspriser Prisen for forbrænding af dagrenovation er hævet med ca. 8% mens øvrige priser vedr. forbrænding er holdt uændret. Priserne for deponering af lossepladsaffald og modtage- og salgspriser for genbrug af beton m.m. er holdt uændret. Priserne fremgår af bilag D og E. c. Energipriser/energiindtægter A contopris på fjernvarme er budgetteret til kr. 23,00 pr. GJ. Acontoprisen i 2004 er kr. 22,63 pr. GJ. El-prisen er budgetteret til kr. 280,00 pr. MWh + CO 2 tilskud på kr. 70,00 pr. MWh. En ny elreform blev vedtaget i 2004, som betyder, at strøm fra affaldsfyrede kraftvarmeanlæg fra 1. januar 2005 skal afsættes på det frie elmarked. I elreformen indgår desuden, at der gives tilskud til el produceret på affald, således at elprisen i 2005 er nogenlunde som den nuværende elpris. d. Affaldssække Indtægter og udgifter på affaldssække indgår med lige store beløb i budgettet, og dermed er posten neutral. Beløbene er reduceret med ca. 6% i forhold til budget

12 Bemærkninger e. Andre indtægter Der er vedtaget ny slaggebekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar Kravene til anvendelse er blevet skærpet væsentligt, og dermed er det blevet vanskeligere at afsætte slaggen. I budgettet er forudsat, at slaggen kan afsættes, men at der skal betales for afsætningen. f. Kølemøbler Der budgetteres med modtagelse af stk. køleskabe og frysere i I 2003 blev modtaget stk. Prisen for modtagelse af kølemøbler er holdt uændret i 2005 i forhold til g. Elektronikaffald For 2005 budgetteres den modtagne mængde elektronikaffald til 850 tons. I 2003 blev modtaget 693 tons. Prisen for modtagelse af elektronikaffald er sænket med ca.5% i 2005 i forhold til PRODUKTIONSOMKOSTNINGER a. Driftsløn, energianlæg Beløbet er øget med ca. 5% i forhold til budget b. Driftsmaterialer, energianlæg Beløbet er øget med 20% i forhold til budget Årsagen til de øgede udgifter til driftsmaterialer er, at den nye ovnlinie 4 idriftsættes, og røgrensningsanlægget har et større forbrug af driftsmaterialer. c. Vedligehold, energianlæg (Se bilag A) Vedligeholdelsesudgiften er reduceret med 1% i forhold til budget d. Restprodukter, energianlæg (Se bilag B) Omkostningerne er øget med 20% i forhold til budget 2004 på grund af idriftsættelse af ovnlinie 4. 11

13 Bemærkninger e. Miljøomkostninger, energianlæg (Se bilag C) Udgiften er budgetsat til kr og dermed øget med 17% i forhold til budget Kravene fra tilsynsmyndigheden vedrørende kontrolmålinger øges med idriftsættelsen af ovnlinie 4. f. Andre udgifter, energianlæg Udgiften er hævet med ca. 21% i forhold til budget 2004 hvilket skyldes, at forsikringsudgifterne stiger ved idriftsættelsen af ovnlinie 4 g. Produktionsomkostninger for lossepladsen Produktionsomkostninger for deponering er hævet med ca. 3% og for genbrug ca. 2% i forhold til budget h. Kølemøbler Omsætningen for kølemøbler er reduceret med ca. 8% og produktionsomkostningerne er tilsvarende reduceret med 14% i forhold til budget i. Elektronikaffald Tilførslerne af elektronikaffald er fortsat stigende og i 2005 er omsætningen budgetteret med en stigning på 28% i forhold til budget Produktionsomkostningerne er tilsvarende øget med 31%. 3. FASTE OMKOSTNINGER a. Anlæg De faste omkostninger til energianlæg er budgetteret ca. 2% højere end i budget (Se bilag A). For lossepladsen er de faste omkostninger øget med ca. 3% for 2005 i forhold til budget b. Administration Udgiften til administration er hævet med 4% i forhold til budget Fordelingen af udgifterne til administration mellem energianlægget og lossepladsen er ændret, således at lossepladsens andel af udgifterne er hævet. Der er i budgettet afsat kr til samarbejdspulje og kr til sponsorstøtte. 12

14 Bemærkninger 4. AFSKRIVNINGER Følgende afskrivningsprocenter/levetider er anvendt til beregning af afskrivninger: Bygninger % p.a år Energianlæg... 5% p.a. 20 år Energianlæg, materiel % p.a. 15 år Energianlæg, inventar... 20% p.a. 5 år Køleskabsprojekt... 17% p.a. 6 år Elektronikafdeling... 17% p.a. 6 år Losseplads, anlæg... 10% p.a. 10 år Losseplads, afsnit L2... 9% p.a. 12 år Specialdepot... 10% p.a. 10 år Losseplads, materiel % p.a. 5-7 år 5. RENTER Renteindtægten for 2005 er budgetteret til kr Renteudgiften for 2005 er budgetteret til kr EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I henhold til aftale på bestyrelsesmøde den 18. juni 2004 afholdes der over driften ca. kr. 1,6 mio. til renovering af pladsen foran administrationsbygningen. 7. ØVRIGE FORHOLD a. Lønregulering 2005 Der er i budget 2005 regnet med en samlet lønregulering på ca. 4%. 13

15 Bemærkninger b. Afgifter Der er pt. ikke varslet om nye forhøjelser af affaldsafgiften, som i 2005 fortsat vil være følgende:... affaldsafgift ved forbrænding...kr. 330,00 pr. ton... affaldsafgift ved deponering...kr. 375,00 pr. ton Som led i Pinsepakken blev det vedtaget, at der pr. 1. januar 1999 betales en energiafgift, som opkræves ved at pålægge afgift på varme produceret på affald. Afgiften udgjorde kr. 4,90/GJ. fra den 1 januar 1999 og forhøjes med yderligere kr. 2,70/GJ den 1. januar 2000, kr. 2,60/GJ den 1. januar 2001 og kr. 2,70/GJ den 1. januar Der er ikke varslet om forhøjelser i Afgiften deles mellem affaldet og varmen i forholdet 45/55. Dermed bliver fordelingen af afgiften for 2005 følgende: affald... kr. 41,00/ton varme... kr. 7,10/GJ Ovenstående afgifter er ikke indeholdt i budgettet for

16 Bilag A (DKK 1.000) Vedligeholdelse ANLÆG Affaldskran Affaldssaks Ovne, maskinelt Ovne, murværk Kedler Elektrofiltre og posefilter Røgrensningsanlæg Asketransportanlæg Hjælpeanlæg Slaggeanlæg Fjernvarmeanlæg Instrumentering SRO-anlæg Køretøjer Slaggekølevand Turbine/generatoranlæg Anden vedligeholdelse integreret anlæg Værkstedsudgifter Driftsløn VEDLIGEHOLDELSE ANLÆG EJENDOM Bygning Tekniske installationer Veje, pladser og kloak Terræn Anden vedligeholdelse ejendom Driftsløn VEDLIGEHOLDELSE EJENDOM

17 Bilag B (DKK 1.000) Restprodukter, energianlæg RESTPRODUKT sækkeindkøb transport af restprodukt behandling/deponering af restprodukt afgift retur deponering af restprodukter Køb af råvarer til røggasrensning Affaldsafgift på kalk UDGIFTER TIL RESTPRODUKTER

18 Bilag C (DKK 1.000) Miljøomkostninger ENERGIANLÆG Emissionsmålinger Målinger på slagge Spildevandsmålinger Diverse ekstra målinger MILJØOMKOSTNINGER PÅ ENERGIANLÆG

19 Bilag D Takstblad 2005, energianlæg Forbrænding (Interessentkommunerne) Dagrenovation... kr. 164,00 pr. ton Storskrald... kr. 164,00 pr. ton Industriaffald... kr. 164,00 pr. ton Affald fra genbrugspladser... kr. 164,00 pr. ton Vanskeligt affald... kr. 368,00 pr. ton Affald til øjeblikkelig forbrænding (f.eks. fortrolige papirer)... Fejlaflæsningsgebyr... kr. kr. 368,00 pr. ton Min. kr. 105,00 pr. indv. 325,00 pr. ton Min. kr. 650,00 pr. læs Neddeling af affald (ud over forbrændingspris)... kr. 109,00 pr. ton Ovennævnte priser er ekskl. affaldsafgift kr. 330,00 pr. ton, energiafgift kr. 41,00 pr. ton samt 25% moms. Aflevering af Køleskabe/frysere med 1 kompressor... Tillæg for køleskabe/frysere med 2 kompressorer... kr. 95,00 pr. stk. 30,00 pr. stk. Elektronikaffald... kr. 3,75 pr. kg Ovennævnte priser er ekskl. 25% moms. 18

20 Bilag E Takstblad 2005, losseplads Deponering Sand og ristestof... kr. 191,00 pr. ton Lossepladsaffald... kr. 191,00 pr. ton Asbestaffald... kr. 550,00 pr. ton Sandblæsningsaffald... kr. 191,00 pr. ton Vanskeligt lossepladsaffald... kr. 390,00 pr. ton Svagt forurenet jord til afdækning... kr. 100,00 pr. ton Affald til specialdepot (uden affaldsafgift)... kr. 580,00 pr. ton Sorteringsgebyr... kr. 370,00 pr. ton Min. kr. 740,00 pr. læs Vejegebyr (uden modtagelse af affald)... kr. 3,00 pr. ton Ovennævnte priser er ekskl. affaldsafgift kr. 375,00 pr. ton samt 25% moms. Genbrug Genbrug 0 Beton/asfalt klar til knusning... Genbrug 1 Beton max. 55 cm., asfalt... Genbrug 2 Tegl, beton med jord... Genbrug 3 Tegl med jord, stor beton... kr. 0,00 pr. ton kr. 22,00 pr. ton kr. 50,00 pr. ton kr. 85,00 pr. ton Fraført knust fiberplader... kr. 10,00 pr. ton Fraført genbrug 1 Knust tegl/betonblanding 0 80 mm... Fraført genbrug 2 Knust tegl 0 80 mm... Fraført genbrug 3 Knust tegl/betonblanding 0 32 mm... Fraført genbrug 4 Knust beton og knust asfalt 0 32 mm... Fraført genbrug 5 Knust asfalt 0 32 mm... Ovennævnte priser er ekskl. 25% moms. kr. 15,00 pr. ton kr. 30,00 pr. ton kr. 35,00 pr. ton kr. 51,00 pr. ton kr. 56,00 pr. ton 19

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4-5 Ledelsesberetning... 6-7 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8.

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8. ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 5 5 års nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årets resultat 21 Anvendt regnskabspraksis 23 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2014 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dagsorden for generalforsamlingen... 2. Ledelsesberetning... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Dagsorden for generalforsamlingen... 2. Ledelsesberetning... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors erklæringer... 5 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden for generalforsamlingen... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse for 2012/13...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2009 2010 Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009 Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål 1 1.2 Deltagere 2 2. Metode 4 2.1 Indsamling og kvalitetssikring af data 4 2.2 Definitioner og nøgletal 6 2.2.1 Definitioner 6 2.2.2 Nøgletal 6 2.2.3 Støtteprocesser

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere