CR199-RG58F1 (2H)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CR199-RG58F1 (2H)"

Transkript

1 Produktets konstruktion og specifikationer kan ændres af forbedringsmæssige årsager uden varsel. Yderligere oplysninger fås hos salgsafdelingen eller producenten. CR199-RG58F1 (2H)

2 LUFTVARMEPUMPE VEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak for dit køb af dette produkt. Læs denne brugsvejledning grundigt, før luftvarmepumpen tages i brug. Det anbefales at gemme vejledningen til fremtidig brug.

3 INDHOLD Fjernbetjeningens specifikationer... 2 Betjeningsknapper... 3 Håndtering af fjernbetjeningen... 4 Indikatorer i fjernbetjeningens display...5 Brug af grundlæggende funktioner... 6 Brug af avancerede funktioner...13 BEMÆRK: Knappernes design er baseret på en typisk model og kan være lidt anderledes end den faktiske, købte model. Alle de beskrevne funktioner er mulige med enheden. Hvis enheden ikke har denne funktion, kan den pågældende tilstand ikke opnås ved at trykke på den relevante knap på fjernbetjeningen. I tilfælde af betydelige forskelle mellem funktionsbeskrivelserne i "Vejledning til fjernbetjeningen" og "BRUGSVEJLEDNING" har beskrivelsen i "BRUGSVEJLEDNING" forrang. 1

4 Fjernbetjeningens specifikationer Model RG58F1(2H)/BGEF, RG58F1(2H)/BGEFU1 Mærkespænding 3,0 V (tørbatterier R03/LR03 2) Rækkevidde for signalmodtagelse 8m Miljø -5 C~60 C BEMÆRK: Enheden skal være i overensstemmelse de lokale nationale bestemmelser. I Canada skal den være i overensstemmelse med CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). I USA er enheden i overensstemmelse med Del 15 i FCC bestemmelserne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige interferens, og (2) enheden skal kunne tåle modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed, ifølge Del 15 i FCC bestemmelserne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boligmæssige omgivelser. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med brugsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en speciel installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio eller tv-modtagelse, som kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, tilrådes det brugeren at prøve at fjerne interferensen via en eller flere af de følgende metoder: Skift retning på eller flyt den modtagende antenne. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbind udstyret til en stikkontakt på en andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke er godkendt af de overensstemmelsesansvarlige parter, kan ophæve brugerens rettigheder til at bruge udstyret. 2

5 Betjeningsknapper Før du begynder brugen af din nye luftvarmepumpe, skal du gøre dig bekendt med brugen af fjernbetjeningen. I det følgende får du en kort præsentation af selve fjernbetjeningen. For anvisninger om hvordan du betjener luftvarmepumpen, henvises til afsnittet Brug af de grundlæggende/avancerede funktioner i denne vejledning. BEMÆRK: Vælg ikke HEAT-tilstand, hvis enheden kun er en køleenhed. Varmetilstand understøttes ikke af en enhed, der kun er fremstillet til at køle. Tænd/Sluk Tænder og slukker for enheden Pil op Tryk på denne knap øger temperaturen i intervaller på 0,5 C. Når knappen holdes nede øges temperaturen i intervaller på 1 C. Maks. temperatur er 30 C. BLÆSERHASTIGHED Bruges til at vælge blæserhastig-hed i følgende rækkefølge: AU% -> 100% -> 80% -> 60% -> 40% -> 20%. Tryk på knappen Pil op eller Pil ned for at øge eller sænke blæserhastigheden i intervaller på 1 %. Pil ned Tryk på denne knap sænker temperaturen i intervaller på 0,5 C. Når denne knap holdes nede sænkes temperaturen i intervaller på 1 C. Min. temperatur er 16 C. ECO/GEAR-knap Starter og stopper ECO-funktion. Tryk på denne knap, og hold den nede i 2 sekunder for at tænde for GEAR-funktionen. Ruller gennem driftsfunktionerne i følgende rækkefølge: AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN Knappen Starter og stopper lamellens bevægelse. Ved tryk på denne knap svinger den vandrette lamel automatisk op og ned. Når denne knap holdes nede i 2 sekunder svinger den lodrette lamel automatisk til venstre og højre. SET-knap Ruller gennem driftsfunktionerne på følgende måde: Timer til -> Timer fra -> Dvale -> Turbo -> Frisk -> Følg mig -> Selvrens Det valgte symbol blinker i displayet, tryk på knappen eller for at bekræfte. BLÆSERHASTIGHED Bruges til at vælge blæserhastighed i følgende rækkefølge: AU% -> 20% -> 40% -> 60% -> 80% -> 100%. Tryk på knappen Pil op eller Pil ned for at øge eller sænke blæserhastigheden i intervaller på 1 %. Knappen Tænder og slukker for LED-displayet og luftvarmepumpens bipper på indendørs enheden, hvilket skaber behagelige og stille omgivelser. I denne tilstand lyser displayet i 10 sekunder, mens der justeres tilstand, indstillet temperatur eller blæserhastighed mm. Håndtering af fjernbetjeningen 3

6 ER DU IKKE HELT SIKKER PÅ, HVAD EN FUNKTION UDFØRER? Der henvises til afsnittene Brug af grundlæggende funktioner og Brug af avancerede funktioner i denne vejledning for en detaljeret beskrivelse af brugen af luftvarmepumpen. SÆRLIG BEMÆRKNING Knappernes design på din enhed kan være lidt anderledes end det, der vises i eksemplet. Hvis indendørs enheden ikke har en bestemt funktion, vil tryk på den tilhørende knap på fjernbetjeningen ikke have nogen virkning. TIPS FOR BRUG AF FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen skal bruges inden for 8 meter fra enheden. Enheden bipper, når signalet fra fjernbetjeningen er modtaget. Gardiner og andre materialer og direkte sollys kan forstyrre modtageren af det infrarøde signal. Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i mere end 2 måneder. Beskyt fjernbetjeningen mod enhver form for væske. Hvis andre elektriske enheder reagerer på fjernbetjeningen, så flyt dem, eller kontakt din lokale forhandler. UDSKIFTNING AF BATTERIER Luftvarmepumpen leveres med to AAA-batterier. Batterierne skal lægges i fjernbetjeningen før brug: 1. Fjern batteridækslet bag på fjernbetjeningen, for at få adgang til batterirummet. 2. Læg batterierne i, idet du passer på at vende dem korrekt, så (+) og (-) enderne på batterierne, passer med de tilsvarende symboler inde i batterirummet. 3. Sæt batteridækslet på igen. MONTERING AF FJERNBETJENINGSHOLDEREN Fjernbetjeningen kan fastgøres på en væg eller stander vha. en fjernbetjeningsholder. 1. Kontroller, før fjernbetjeningen installeres, at luftvarmepumpen modtager signalerne ordentligt. 2. Monter holderen med to skruer, eller læg blot holderen på bordet. 3. Sæt fjernbetjeningen i holderen. Bagdækslet tages af for ilægning af batterierne BEMÆRKNINGER OM BATTERIER Sådan opnår du optimal produktydelse: Bland ikke gamle og nye eller forskellige batterier. Lad ikke batterierne blive i fjernbetjeningen, hvis du ikke agter at bruge enheden i mere end 2 måneder. BORTSKAFFELSE AF BATTERIER Batterierne må ikke kasseres sammen med usorteret husholdningsaffald. Følg de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse af batterier. Indikatorer i fjernbetjeningens display 4

7 Bemærk: Alle indikatorer, der vises på figuren, er vist for at givet et godt overblik. Men under den faktiske brug er det kun tegn og symboler med relation til den anvendte funktion, der vises i displayet. Brug af grundlæggende funktioner 5

8 INDSTILLING AF TEMPERATUR Driftstemperaturområdet for denne luftvarmepumpe er C. Du kan øge eller sænke temperaturen i intervaller på 0,5 C. AUTO-funktion I AUTO-tilstand vil enheden automatisk vælge tilstanden COOL, FAN, HEAT eller DRY ud fra den indstillede temperatur. 1. Tryk på MODE-knappen for at vælge Autotilstand. 2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af Pil op eller Pil ned knappen. 3. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte luftvarmepumpen. BEMÆRK: BLÆSERHASTIGHED kan ikke indstilles i automatisk tilstand. COOL-funktion (køle) 1. Tryk på MODE-knappen for at vælge COOLtilstand. 2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af Pil op eller Pil ned knappen. 3. Tryk på FAN-knappen for at vælge blæserhastigheden inden for området Au%-100%, sammen med Pil op eller Pil ned knappen. 4. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte luftvarmepumpen. Brug af grundlæggende funktioner 6

9 DRY-funktion (affugtning) 1. Tryk på MODE-knappen for at vælge DRY. 2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af Pil op eller Pil ned knappen. 3. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte luftvarmepumpen. BEMÆRK: BLÆSERHASTIGHED kan ikke indstilles i DRY-tilstand. FAN-funktion (blæser) 1. Tryk på MODE-knappen for at vælge FANtilstand. 2. Tryk på FAN-knappen for at vælge blæserhastigheden inden for området Au%-100%, sammen med Pil op eller Pil ned knappen. 3. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte luftvarmepumpen. BEMÆRK: Du kan ikke indstille temperaturen, når i FAN-tilstand. Derfor viser fjernbetjeningens display ikke temperatur. 7

10 Brug af grundlæggende funktioner HEAT-funktion (varme) 1. Tryk på MODE-knappen for at vælge HEAT. 2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af Pil op eller Pil ned knappen. 3. Tryk på FAN-knappen for at vælge blæserhastigheden inden for området Au%-100%, sammen med Pil op eller Pil ned knappen. 4. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte luftvarmepumpen. BEMÆRK: Hvis udendørs temperaturen falder, kan ydelsen af din enheds HEAT-funktion blive påvirket. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at denne luftvarmepumpe bruges sammen med anden form for opvarmning. 8

11 Indstilling af TIMER-funktionen Luftvarmepumpen har to timer-relaterede funktioner: TIMER ON - indstiller tiden, hvor efter luftvarmepumpen automatisk går i gang. TIMER OFF - indstiller tiden, hvor efter luftvarmepumpen automatisk slukker. TIMER ON-funktion Med TIMER ON-funktionen kan du indstille en varighed hvor efter enheden automatisk vil tænde, såsom når du kommer hjem fra arbejde. 1. Tryk på SET-knappen, indtil en indikator (Timer on) vises og blinker. Som standard vil den sidst indstillede varighed og et "h" (der angiver timer) blive vist på displayet. Bemærk: Dette tal angiver varigheden, som du ønsker skal forløbe efter det aktuelle klokkeslæt, før enheden tænder. Hvis du for eksempel indstiller TIMER ON til 2,5 timer, så vil "2.5h" blive vist på skærmen, og luftvarmepumpen vil tænde efter 2,5 timer. 2. Tryk gentagne gange på Pil op eller Pil ned knappen for at indstille tiden, hvor du ønsker at enheden skal tænde. 3. Vent 3 sekunder, herefter er TIMER ONfunktionen aktiveret. Det digitale display på fjernbetjeningen vil derefter vende tilbage til temperaturvisningen. Indikatoren forbliver tændt, og funktionen er nu aktiveret. Eksempel: Indstilling af luftvarmepumpen til at tænde efter 2,5 timer. 9

12 TIMER OFF-funktion Med TIMER OFF-funktionen kan du indstille en varighed hvor efter enheden automatisk vil slukke, såsom når du vågner om morgenen. 1. Tryk på SET-knappen, indtil en indikator (Timer off) vises og blinker. Som standard vil den sidst indstillede varighed og et "h" (angiver timer) blive vist på displayet. Bemærk: Dette tal angiver varigheden, som du ønsker skal forløbe efter det aktuelle klokkeslæt, før enheden skal slukke. Hvis du for eksempel indstiller TIMER OFF til 5 timer, så vil "5h" blive vist på skærmen, og luftvarmepumpen vil slukke efter 5 timer. 2. Tryk gentagne gange på Pil op eller Pil ned knappen for at indstille tiden, hvor du ønsker, at enheden skal slukke. 3. Vent 3 sekunder, herefter er TIMER OFFfunktionen aktiveret. Det digitale display på fjernbetjeningen vil derefter vende tilbage til temperaturvisningen. Indikatoren forbliver tændt, og funktionen er nu aktiveret. BEMÆRK: Når du indstiller TIMER ON- eller TIMER OFF-funktioner i op til 10 timer, vil tiden stige i intervaller på 30 minutter ved hvert tryk. Efter 10 timer og op til 24 timer, vil intervallet stige til 1 time ved hvert tryk. Timeren vender tilbage til nul efter 24 timer. Du kan slukke for begge funktioner ved at indstille timeren til "0.0h". Eksempel: Indstilling af luftvarmepumpen til at slukke efter 5 timer. 10

13 Indstilling af både TIMER ON og TIMER OFF samtidigt Husk, at varigheden, du indstiller for begge funktioner, er tiden efter det aktuelle klokkeslæt. Lad os for eksempel sige, at klokken aktuelt er kl. 13, og at du ønsker, at enheden skal tænde automatisk kl. 19. Hvis du ønsker, at den skal være i drift i 2 timer, så skal den slukke automatisk kl. 21. I så tilfælde skal du gøre følgende: 11

14 Eksempel: Indstille enheden til at tænde efter 6 timer, være i drift i 2 timer, og derefter slukke (se figuren nedenfor) Visningen på fjernbetjeningen 12

15 Brug af avancerede funktioner DVALE-funktion ( ) DVALE-funktionen bruges til at reducere energiforbruget om natten, (hvor det ikke er nødvendigt med samme behagelige rumtemperatur som om dagen). Denne funktion kan kun aktiveres vha. fjernbetjeningen. Læs mere om "dvale-funktion " i "Brugsvejledningen". Bemærk: DVALE-funktion er ikke tilgængelig i FANeller DRY-tilstand. TURBO-funktion( ) TURBO-funktionen får enheden til at arbejde ekstra hårdt for at opnå din indstillede temperatur hurtigst muligt. Når du vælger TURBO-funktionen i COOL-tilstand, vil enheden blæse kold luft ud med den hurtigste blæserindstilling for at jumpstarte køleprocessen. Når du vælger TURBO-funktionen i HEAT-tilstand, vil enheden blæse varm luft ud med den hurtigste blæserindstilling for at jumpstarte varmeprocessen. FRISK-funktion ( )(valgfri) Med denne funktionen aktiveres ionisatoren/plasmastøvopsamleren (afhængigt af model), som renser luften for pollen og urenheder. FØLG MIG-funktion ( )(valgfri) Med FØLG MIG-funktionen kan fjernbetjeningen måle temperaturen, dér hvor fjernbetjeningen befinder sig, og sende dette signal til luftvarmepumpen hvert 3. minut. Når du bruger tilstanden AUTO, COOL, eller HEAT, vil måling af den omgivende temperatur fra fjernbetjeningen (i stedet for fra selve indendørs enheden) sætte luftvarmepumpen i stand til at optimere temperaturen omkring dig og sikre maksimal komfort. SELVRENS-funktion ( ) (valgfri) Luftbårne bakterier kan gro i fugten, der kondenseres omkring varmeveksleren i enheden. Ved jævnlig brug fordamper det meste af denne fugt fra enheden. Når SELVRENS-funktionen er aktiveret, vil din enhed rense sig selv automatisk. Efter rensningen slukker enheden automatisk. Du kan bruge SELVRENS lige så ofte, du vil. Bemærk: Denne funktion kan kun aktiveres i COOLeller DRY-tilstand. BEMÆRK: Tryk på SET-knappen: Den valgte funktions indikator vil blinke i visningsområdet, tryk på Pil op eller Pil ned knappen for at bekræfte. Indikatoren forbliver tændt, og funktionen er nu aktiveret. For at annullere den valgte funktion skal du blot udføre den samme procedure som ovenfor. Hold og knapperne nede samtidigt i 3 sekunder for at skifte temperaturvisningen mellem C og F. 13

16 Brug af avancerede funktioner ECO/GEAR-funktion ( ) BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig i COOL-tilstand. Tryk på ECO/GEAR-knappen for at gå i energisparetilstand i en af følgende sekvenser: ECO -> GEAR(75%) -> GEAR(50%) -> Forrige indstillingstilstand -> ECO ->... ECO-funktion: Tryk på denne knap i køletilstand for at få fjernbetjeningen til automatisk at indstille temperaturen til 24 C og blæserhastigheden til AUTO for at spare strøm (men kun hvis den indstillede temperatur er lavere end 24 C). Tryk på ECO-knappen, hvis den indstillede temperatur er højere 24 C. Blæserhastigheden skifter til AUTO, og den indstillede temperatur forbliver uændret. BEMÆRK: ECO-tilstanden kan deaktiveres ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen, ændre tilstanden eller justere den indstillede temperatur til under 24 C. I ECO-tilstand skal den indstillede temperatur være 24 C eller mere. Ellers kan det resultere i utilstrækkelige køling. Bliver det ubehageligt, kan man altid trykke på ECO-knappen igen for at deaktivere tilstanden. Stille-funktion Hold Blæserhastighedsknappen ( ) nede i 2 sekunder for at aktivere/deaktivere Stillefunktionen. Pga. kompressorens lavfrekvensfunktion kan dette resultere i utilstrækkelig køle- og varmekapacitet (kan kun anvendes på luftvarmepumper med Stille-funktion) LÅS-funktion Tryk på knapperne ( ) og ( ) samtidigt i ét sekund for at låse eller oplåse tastaturet. GEAR-funktion: Tryk på denne knap for at gå i energisparetilstand i en af følgende sekvenser: 75% (op til 75 % af elektrisk energiforbrug) 50% (op til 50 % af elektrisk energiforbrug) Forrige indstillingstilstand Denne funktion er kun tilgængelig i COOLtilstand. Under GEAR-funktion skifter displayet på fjernbetjeningen mellem elektrisk energiforbrug og den indstillede temperatur. Tryk og hold nede samtidigt for at aktivere LÅSfunktionen. FP-funktion Når luftvarmepumpen fungerer i varmetilstand med en indstillet temperatur på 16 C, vil tryk på knappen to gange i 2 sekunder aktivere 8 C opvarmning. Indendørs enheden viser "FP" i displayet. 14

AIRCONDITIONANLÆG BILLEDER AF FJERNBETJENING

AIRCONDITIONANLÆG BILLEDER AF FJERNBETJENING AIRCONDITIONANLÆG BILLEDER AF FJERNBETJENING Mange tak for dit køb af vores airconditionanlæg. Gennemlæs denne brugervejledning omhyggeligt før du bruger airconditionanlægget. Behold den for fremtidige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU Tak fordi du har valgt vores klimaanlæg. Du bør læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget. 1 INDHOLD Håndtering af fjernbetjeningen...

Læs mere

BLAUPUNKT. Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart.

BLAUPUNKT. Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart. BLAUPUNKT Bruger Manual. Blaupunkt Nitro Smart. BAC - WM-1 1 2 1 2 AOS B BAC - WM-1 1818 AOS B FORSIGTIG Hvis klimaanlægget bruges sammen med brændere eller andre varmeenheder, skal du ventilere rummet

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

REMOTE CONTROLLER OWNER S MANUAL GB EJERENS MANUAL BENUTZERHANDBUCH ET OMANIKU KÄSIRAAMAT MANUAL DEL PROPIETARIO LT NAUDOTOJO VADOVAS

REMOTE CONTROLLER OWNER S MANUAL GB EJERENS MANUAL BENUTZERHANDBUCH ET OMANIKU KÄSIRAAMAT MANUAL DEL PROPIETARIO LT NAUDOTOJO VADOVAS REMOTE CONTROLLER OWNER S MANUAL GB OWNER S MANUAL ENGLISH DA EJERENS MANUAL DENMARK DE BENUTZERHANDBUCH GERMAN ET OMANIKU KÄSIRAAMAT ESTONIA ES MANUAL DEL PROPIETARIO SPAIN LT NAUDOTOJO VADOVAS LITHUANIA

Læs mere

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING X-ONE Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 4.1 Advarsel Installationen og alle elektriske forbindelser skal foretages af specialiseret personale i overensstemmelse med

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12.

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12. A I R C O N D I T I O N S Y Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12 S T E M E R Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG Dansk Tak, fordi du har valgt et INVENTOR airconditionsystem. For

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Indeholder. 1. Balance Keyboard 2. Trådløs modtager 3. To AAA-Batterier. Balance Keyboard brugermanual

Indeholder. 1. Balance Keyboard 2. Trådløs modtager 3. To AAA-Batterier. Balance Keyboard brugermanual Brugermanual Indeholder 2 3 1. Balance Keyboard 2. Trådløs modtager 3. To AAA-Batterier 1 /1 Trin 1: Åben batteridækslet og isæt batterierne, tag den trådløse modtager ud og sæt batteridækslet på plads

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

REMOTE CONTROLLER OWNER S MANUAL S V F R E T E S D E N L L V D A P L N O L T I T BEIJER REF AB

REMOTE CONTROLLER OWNER S MANUAL S V F R E T E S D E N L L V D A P L N O L T I T BEIJER REF AB Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Energiklasse A Beskrivelse af fjernbetjening Fjernbetjeningens knapper Fjernbetjeningens display A LCD display B Driftvalg C ON/OFF D Øgning arbejdstemperatur

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugermanual REV 2.0

Brugermanual REV 2.0 Brugermanual REV 2.0 3 Indeholder 4 5 1. Balance Keyboard 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB forlængerkabel 4. To AAA-Batterier 5. User Guide 2 1 /1 A B C Funktions- og mediekontroltaster A. Mediekontrol

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A-3250-0 Side 2 Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og

Læs mere

2 3 RollerMouse funktioner

2 3 RollerMouse funktioner Produkt Manual Æsken indeholder 2 3 RollerMouse funktioner 1. 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Håndledsstøtte 5. Nøgle til afmontering af håndledsstøtte 5 A. Rullestav. Valg af

Læs mere

Æsken indeholder. RollerMouse Red plus brugermanual

Æsken indeholder. RollerMouse Red plus brugermanual rugermanual 2 3 Æsken indeholder 1. RollerMouse Red plus 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Håndledsstøtte 5. Nøgle til afmontering af håndledsstøtte 1 5 4 /1 RollerMouse funktioner

Læs mere

Tillykke med din nye Gree varmepumpe BRUGERHÅNDBOG GREE HANSOL & GREE UCROWN

Tillykke med din nye Gree varmepumpe BRUGERHÅNDBOG GREE HANSOL & GREE UCROWN Tillykke med din nye Gree varmepumpe BRUGERHÅNDBOG GREE HANSOL & GREE UCROWN Kvalitet vi står inde for! Tak fordi du valgte en Gree varmepumpe fra HeatSave Denne folder er en kvik guide til brug af varmepumpens

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

RollerMouse Pro3 Brugermanual

RollerMouse Pro3 Brugermanual RollerMouse Pro3 Brugermanual Æsken indeholder 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 1 /1 RollerMouse funktioner A. Rullestav B. Valg af cursorhastighed og LED

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DA INDHOLD 1. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 3 2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 3. FORHOLDSREGLER... 4 4. TEKNISK LØSNING... 5 5. DRIFTSVEJLEDNING... 7 6. BRUG... 16 7. SÆRLIGE FUNKTIONER... 18 1 FORSIGTIG

Læs mere

Æskens indhold. 1. RollerMouse Free3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter. RollerMouse Free3 brugermanual

Æskens indhold. 1. RollerMouse Free3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter. RollerMouse Free3 brugermanual rugermanual Æskens indhold 2 3 1. RollerMouse Free3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 1 /1 RollerMouse-funktioner A. Rullestav. Cursorhastighed og indikator for batteriniveau C. Kopiér

Læs mere

RollerMouse Pro3 Product Manual

RollerMouse Pro3 Product Manual Product Manual Æsken indeholder 1. 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 RollerMouse funktioner A. Rullestav. Valg af cursorhastighed og LED C. Kopier D. Sæt ind E. Venstreklik F.

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUGERVEJLEDNING 1. Beskrivelse af kontaktdisplay (Touch LCD Wall Controller) Kontakt LCD vægbetjening er et tilbehør til KKRP01A adapter som tillader

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless Produktmanual

RollerMouse Free3 Wireless Produktmanual RollerMouse Free3 Wireless Produktmanual Æskens indhold 1. 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 1 2 3 5 4 6 RollerMouse-funktioner

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Hjælpevejledning. Understøttede kameramodeller. Identificering af delene. Klargøring. Optagelse

Hjælpevejledning. Understøttede kameramodeller. Identificering af delene. Klargøring. Optagelse Brug denne når du har problemer eller spørgsmål, om hvordan du anvender din. Understøttede kameramodeller Identificering af delene Klargøring Udpakning Isætning af batteriet Tilslutning af en og et kamera

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA BETJENINGSVEJLEDNING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. ADVARSEL

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Produktmanual. Wireless

Produktmanual. Wireless Produktmanual Wireless Æskens indhold 4 Unimouse funktioner 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 Scrollhjul / Klik Naviger

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Pakken indeholder. 1. Unimouse 2. Brugervejledning. Unimouse Wired

Pakken indeholder. 1. Unimouse 2. Brugervejledning. Unimouse Wired Brugermanual Wired Pakken indeholder 1. Unimouse 2. Brugervejledning 2 1 /1 Unimouse funktioner Scrollhjul / Klik Venstreklik Midterklik* Højreklik Base / Hældning Kabel Naviger tilbage Naviger frem Tommelstøtte

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug.

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. BRUGERVEJLEDNING Magic Remote Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. AN-MR18BA Copyright 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Model No.AS0XXX/Cal.No.A413

Model No.AS0XXX/Cal.No.A413 Urets karakteristik Model No.AS0XXX/Cal.No.A413 Afhængig af modellen kan designet være forskelligt. Dette er et lysdrevet analogur, som er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

GOPARK ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning. Model Classic NGE14

GOPARK ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning. Model Classic NGE14 GOPARK ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning Model Classic NGE14 Indledning Gopark elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

HIVE 2 BLUETOOTHHØJTTALER

HIVE 2 BLUETOOTHHØJTTALER JB.3878/Fremstillet i Kina. KitSound 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien kitsound.co.uk Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

9 RollerMouse funktioner

9 RollerMouse funktioner Product Manual Æsken indeholder 2 3 7 5 9 RollerMouse funktioner 1. RollerMouse Red Wireless plus 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Håndledsstøtte 5. Nøgle til afmontering af håndledsstøtte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. El-cykel SCO Premium E-Cargo 2-hjulet, 9 gear / Premium E-Cargo 3-hjulet, 9 gear

BRUGERVEJLEDNING. El-cykel SCO Premium E-Cargo 2-hjulet, 9 gear / Premium E-Cargo 3-hjulet, 9 gear BRUGERVEJLEDNING El-cykel SCO Premium E-Cargo 2-hjulet, 9 gear / Premium E-Cargo 3-hjulet, 9 gear INDHOLDSFORTEGNELSE Kære kunde 5 Motor 6 Display 6 Batteriindikator 7 Assistfunktionen 7 Fejlindikator

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

LILLE VEJLEDNING TIL BRUGERNE AF ELCO MINI

LILLE VEJLEDNING TIL BRUGERNE AF ELCO MINI LILLE VEJLEDNING TIL BRUGERNE AF ELCO MINI 1 Forord Denne lille vejledning til Elco-Mini-gasfyr er tænkt som en hjælp til at benytte de driftfunktioner, som dækker vore behov for manuelt at betjene de

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR900

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR900 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.2 Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Specifikationer...7 Om Oregon Scientific...7 EU-overensstemmelseserklæring...7 FCC-erklæring...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Vejrstation med clockradio og udvendig sensor Model WS 1403 Betjeningsvejledning 1 Mange tak, fordi du har købt dette produkt af høj kvalitet fra ADE. Du har købt en vejrstation med den højeste tekniske

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den.

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere