Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote"

Transkript

1 Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish

2 Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for at aktivere og deaktivere bestemte funktioner. Hvis du skal bruge yderligere oplysninger om anvendelse af alarmsystemet, henvises der til alarmsystemets brugsvejledning. Pinkode Hvis alarmsystemet er installeret i dit køretøj, har du modtaget et kort (kreditkortstørrelse) med en pinkode (personligt identifikationsnummer), der består af fire cifre. Denne pinkode benyttes til at deaktivere alarmsystemet, hvis fjernbetjeningen ikke fungerer. Den benyttes endvidere af din autoriserede forhandler til at ændre din systemkonfiguration. Du bør altid have kortet med dig, men ikke efterlade det i bilen. Vehicle security system Please do not leave this card in your vehicle Hvis du mister din pinkode, skal du kontakte din autoriserede forhandler. Indtastning af pinkoden 1 Tryk på knappen på LED-trykknappen det antal gange, der svarer til det første ciffer i pinkoden, med maks. 1,5 sekunds forsinkelse fra tryk til tryk. Hvis LED-lampen allerede er tændt, når der trykkes på knappen, slukker den. 2 Vent på, at LED-lampen blinker, hvilket betyder, at næste ciffer kan angives. 3 Gentag processen for alle fire cifre. VSS3

3 Programmeringstilstand Denne funktion gør det muligt at aktivere/deaktivere forskellige systemfunktioner. For at gøre dette skal du først aktivere programmeringstilstanden (se proceduren nedenfor). Derefter kan du vælge den funktion, du ønsker at redigere, ved at dreje tændingsnøglen fra Off til On og/eller ved at bruge LED-trykknappen. Når du er færdig med at benytte den pågældende tilstand, kan du skifte til en anden tilstand eller forlade tilstanden ved at lukke motorhjelmen. 1 Start af procedure Alarmsystemet skal være i deaktiveret tilstand. 2 Aktiver programmeringstilstand For at aktivere programmeringstilstanden skal du følge nedenstående procedure: Åbn førerdøren og motorhjelmen. (Aygo, kun førerdør) Drej nøglen til IG ON. Indtast den firecifrede pinkode på LED-trykknappen. Blinkeren blinker 1 gang hvert 12. sek., og LED-lampen forbliver tændt, som bekræftelse på, at du har aktiveret programmeringstilstanden. Hvis LED-lampen ikke forbliver tændt, tages nøglen ud af tændingen, og proceduren gentages. 2 VSS3

4 3 Vælg programmeringstilstanden Naviger gennem programmeringstilstanden ved at dreje tændingsnøglen fra OFF til ON, så du kan kontrollere og ændre følgende indstillinger: Brummerlydstyrke: Brummerens lydstyrke kan hæves eller sænkes. Automatisk dørlåsning: Dørene låses, når nøglen drejes til IG ON, og låses op, når nøglen drejes til IG OFF. Passiv aktivering: Denne funktion aktiverer alarmsystemet automatisk, uden at bilen låses. Den beskytter bilen, hvis du glemmer at låse den. Advarsel om dør på klem: Brummeren bipper 10 gange for at angive, at en dør ikke var lukket ordentligt, da der blev trykket på låseknappen. Aktivering af brummer: Aktiverer brummerlyden, når alarmsystemet aktiveres/deaktiveres. 4 Bekræftelse af programmeringstilstand Programmeringstilstanden bekræftes via antallet af blink fra blinkeren og LED-lampen. Hvert 10. sek. markerer blinkerne med et givent antal blink, hvilken programmeringstilstand, du befinder dig i. Du vælger de forskellige programmeringstilstande gennem en kronologisk trincyklus. Hvis du går et skridt for langt, skal du lukke motorhjelmen og starte hele programmeringsproceduren forfra. 5 Ændring af indstillingerne I nedenstående tabel finder du en oversigt over de trin, der skal følges for at vælge programmeringstilstand. Drej nøglen til IG OFF og IG ON igen Blinkerne blinker 1 gang hvert 10. sek., og LED-lampen blinker 1 gang hvert 3. sek. for at bekræfte, at du har nået Tilstand 1. VSS3 3

5 5.1 Tilstand 1: Brummerlydstyrke Standardindstilling: Lydstyrken er sat til medium. Blinkere Blinker 1 gang hvert 10. sek. og LED Blinker 1 gang hvert 3. sek. Sådan øges brummerens lydstyrke med 1 trin: Tryk kortvarigt på LED-trykknappen. Sådan sænkes brummerens lydstyrke med 1 trin: Tryk på LED-knappen, og hold den inde (1 sekund). Gentag denne procedure, indtil du har nået det ønskede niveau. Bemærkning: Lydstyrken har 30 trin i det hele. Drej nøglen til IG OFF > IG ON, og tryk på LED-trykknappen 4 gange for at gå til Tilstand Tilstand 2: Automatisk dørlåsning Standardindstilling: TIL Blinkere Blinker 2 gange hvert 10. sek. LED Hvis LED-lampen blinker hurtigt 5 gange hvert 3. sek.: Funktionen er deaktiveret. Hvis den blinker langsomt 5 gange hvert 3. sek.: Funktionen er aktiveret. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du trykke på LED-trykknappen én gang og holde den inde. Drej nøglen til IG OFF > IG ON for at gå til Tilstand Tilstand 3: Passiv aktivering Standardindstilling: FRA Blinkere Blinker 3 gange hvert 10. sek. LED Blinker hurtigt 1 gang hvert 3 sek.: Funktionen er deaktiveret. Blinker langsomt 1 gang hvert 3. sek.: Funktionen er aktiveret. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du trykke på LED-trykknappen én gang og holde den inde. Tryk på LED-trykknappen 6 gange for at gå til Tilstand VSS3

6 5.4 Tilstand 3.1.: Advarsel om dør på klem Standardindstilling: TIL Blinkere Blinker 3 gange hvert 10. sek. LED Blinker hurtigt 7 gange hvert 3 sek.: Funktionen er deaktiveret. Blinker langsomt 7 gange hvert 3. sek.: Funktionen er aktiveret. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du trykke på LED-trykknappen én gang og holde den inde. Drej nøglen til IG OFF > IG ON for at gå til Tilstand Tilstand 4: Aktivering af brummer Standardindstilling: FRA Blinkere Blinker 4 gange hvert 10. sek. LED Blinker hurtigt 1 gang hvert 3 sek.: Funktionen er deaktiveret. Blinker langsomt 1 gang hvert 3. sek.: Funktionen er aktiveret. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du trykke på LED-trykknappen én gang og holde den inde. 6 Sådan forlader du programmeringstilstanden Luk motorhjelmen. Blinkeren blinker 5 gange for at bekræfte dette. Du kan til enhver tid forlade programmeringstilstanden ved at lukke motorhjelmen. For Aygo kan du til enhver tid forlade programmeringstilstanden ved at lukke førerdøren. VSS3 5

7 7 Vejledningsdiagram for programmeringsindstilling Trin 1 Åbn motorhjelmen (ikke Aygo) Åbn førerdør Drej nøglen til IG ON Trin 2 Indtast pinkode med LED-trykknap LED TÆNDT Blinkeren blinker hvert 12. sek. Trin 3 Drej nøglen til IG fra/til Drej nøglen til IG fra/til og Tryk på LED trykknappen 4 gange Tilstand 1 Blinker 1 blink hvert 10 sek. LED* 1 blink hvert 3 sek. Indstilling Brummerlydstyrke Programmeringstilstand er aktiveret Bemærkninger: * Den hastighed, LED-lampen blinker med, informerer dig om funktionens status: Hurtige blink: Funktionen er deaktiveret. Langsomme blink: Funktionen er aktiveret. => Hvis du ønsker at ændre funktionens status, skal du trykke én gang på LED-trykknappen og holde den inde (1 sek.) Du kan til enhver tid forlade programmeringstilstanden ved at lukke motorhjelmen. Hvis du har trykket for mange gange på LED-trykknappen eller drejet nøglen til IG for mange gange, skal du lukke motorhjelmen og begynde forfra. Drej nøglen til IG fra/til Drej nøglen til IG fra/til Tryk på LED trykknappen 6 gange Drej nøglen til IG fra/til Luk motorhjelm. For Aygo, luk førerdøren. Tilstand 2 Tilstand 3 Tilstand 3.1. Tilstand 4 Forlad 2 blink hvert 10 sek. 3 blink hvert 10 sek. 3 blink hvert 10 sek. 4 blink hvert 10 sek. 5 hurtige blink fra blinkeren 5 blink hvert 3 sek. 1 blink hvert 3 sek. 7 blink hvert 3 sek. 1 blink hvert 3 sek. Fra Automatisk dørlåsning TIL/FRA Passiv aktivering TIL/FRA Advarsel om dør på klem TIL/FRA Aktivering af brummer TIL/FRA Forlad programmeringstilstand 6 VSS3

8 8 Indlæringstilstand for fjernbetjening Hvis du har mistet en fjernbetjening, eller hvis du ønsker at tilføje en ny fjernbetjening, skal du gå ind i indlæringstilstanden for fjernbetjeninger. Proceduren er angivet i nedenstående diagram Trin 1 Åbn motorhjelmen (ikke nødvendigt for Aygo) Åbn førerdør Drej nøglen til IG ON Trin 2 Indtast pinkode med LED-trykknappen Programmeringstilstand er aktiveret LED TÆNDT Blinklysene blinker hvert 12. sek. Trin 3 Indtast pinkode igen med LEDtrykknappen Blinklysene blinker 5 gange LED-lampen blinker 5 gange Trin 4 Tryk hurtigt 1 gang på den første fjernbetjenings låse- eller låse op-knap Blinklysene blinker 1 gang for at bekræfte LED-lampen blinker 1 gang for at bekræfte Trin 5 Tryk hurtigt 1 gang på den næste fjernbetjenings låse- eller låse op-knap inden for 25 sekunder Tryk på låse- eller låse op-knappen på alle andre alarmfjernbetjeninger Blinklysene blinker 1 gang for at bekræfte LED-lampen blinker 1 gang for at bekræfte Trin 6 Luk motorhjelmen (ikke nødvendigt for Aygo) Luk førerdøren Eller vent i 25 sekunder Blinklysene blinker 5 gange Programmeringstilstand er deaktiveret Bemærkninger: Når indlæringstilstanden aktiveres, slettes alle eksisterende fjernbetjeninger i systemet. Du skal omprogrammere dem alle hver for sig. Alarmsystemet kan tage op til 4 fjernbetjeninger. Hvis du har mistet en fjernbetjening, skal du omprogrammere eventuelle øvrige fjernbetjeninger. Herved deaktiveres alle de andre fjernbetjeninger. VSS3 7

9 9 Aktivering uden bevægelsesføler Hvis det er nødvendigt at låse bilen, mens der befinder sig nogen i den (passagerer, børn, hunde o.l.), eller hvis du ønsker at lade et vindue stå åbent, skal du deaktivere bevægelsesføleren. Aktiveringsprocedure Havariblink Alarmstatusindikator (LED) Brummer 1 Lås bilen med alarmens fjernbetjening. 2 Tryk på låseknappen igen én gang i løbet af de første 30 sek. Blinker én gang. Tændt i 30 sek. Der lyder 1 bip, hvis brummeren er aktiveret. Blinker én gang. Tændt i 30 sek. Der lyder 1 bip, hvis brummeren er aktiveret. Opsummering: Tryk på alarmens fjernbetjening to gange inden for 30 sek. Den indvendige føler deaktiveres kun denne ene gang. Næste gang aktiveres den indvendige føler igen. 8 VSS3

10 10 Aktivering uden ekstra følere Hvis du for eksempel har en hældningsføler, skal du deaktivere den, når du rejser med båd eller tog, eller hvis du parkerer på en parkeringsplads med elevatorer. Hvis dit alarmsystem har ekstra følere, kan du deaktivere dem som følger: Aktiveringsprocedure Havariblink Alarmstatusindikator (LED) Brummer 1 Lås bilen med alarmens fjernbetjening. 2 Tryk på låseknappen igen to gange i løbet af de første 30 sek. Blinker én gang. Tændt i 30 sek. Der lyder 1 bip, hvis brummeren er aktiveret. Blinker én gang. Tændt i 30 sek. Der lyder 1 bip, hvis brummeren er aktiveret. Opsummering: Tryk på alarmens fjernbetjening tre gange inden for 30 sek. Føleren deaktiveres kun denne ene gang. Næste gang du aktiverer alarmen, aktiveres føleren igen. VSS3 9

11 11 Værkstedstilstand Denne funktion findes ikke til Aygo. Hvis du skal aflevere bilen hos din autoriserede forhandler, og du ikke ønsker at udlevere den fjernbetjente nøgle, kan du deaktivere alarmsystemet i en begrænset tidsperiode. Når bilen er i værkstedstilstand, spærres alle alarmsystemets funktioner. Denne tilstand skal aktiveres manuelt iht. til følgende procedure: 1. Deaktiver med fjernbetjening. 2. Sæt nøglen i tændingen, og drej den til IG ON. 3. Åbn førerdøren. 4. Indtast pinkode med LED-trykknap. Havariblink og LED-lampe giver ét langt blink, og der lyder et langvarigt bip som bekræftelse. Sådan forlades tilstanden: 1. Drej til IG ON. 2. Langvarigt tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap eller på LED-trykknappen. I værkstedstilstand blinker LED-lampen, hver gang tændingen startes. 10 VSS3

12 PZ???-?????-EU Publication no. ASM

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere