AF-3210 Manual til løbebånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AF-3210 Manual til løbebånd"

Transkript

1 AF-3210 Manual til løbebånd 1

2 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit garanti Importøren af løbebåndet garanterer, at løbebåndet er fremstillet af materialer af høj kvalitet. Det er en forudsætning for den implicitte garanti, at løbebåndet er korrekt monteret i overensstemmelse med brugsanvisningen. Ukorrekt brug og/eller ukorrekt transport kan gøre garantien ugyldig. Den implicitte garanti gælder i 1 år fra købsdatoen. Hvis det købte løbebånd er fejlbehæftet, skal du kontakte kundeservice inden for garantiperioden på 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantien gælder for følgende dele (for så vidt de er med i leveringen): ramme, ledning, elektronik, polstring, hjul. Garantien dækker ikke: Beskadigelse som følge af udefra kommende årsager Montering af uautoriserede dele Ukorrekt håndtering af løbebåndet Manglende overholdelse af brugsanvisningen Sliddele og engangsartikler er ikke dækket (f.eks. rullebåndet). Løbebåndet er kun til privat brug. Garantien gælder ikke ved erhvervsmæssig brug. Reservedele kan bestilles hos kundeservice efter behov. Du bedes have følgende oplysninger klar, når du bestiller reservedele: Brugsanvisning Modelnummer (står på forsiden af brugsanvisningen) Beskrivelse af tilbehør Tilbehørsnummer Købsbevis med købsdato Du skal ikke sende løbebåndet til vores virksomhed, medmindre vi beder dig om det. Udgifter til uanmodet fremsendelse betales af afsenderen. 2

3 Generelle sikkerhedsinstrukser Der er lagt meget vægt på sikkerheden i konstruktionen og fremstillingen af denne træningsmaskine. Men det er stadig vigtigt, at du nøje overholder nedenstående sikkerhedsinstrukser. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ulykker, der skyldes manglende overholdelse. For din sikkerheds skyld og for at undgå ulykker bedes du læse brugsanvisningen nøje igennem, inden du anvender træningsmaskinen første gang. 1. Rådfør dig med din læge, inden du begynder at bruge maskinen. Hvis du ønsker at træne regelmæssigt og intensivt, tilrådes det, at du får din læges tilladelse. Det gælder især brugere med helbredsproblemer. 2. Vi anbefaler, at handicappede personer kun bruger maskinen, når der er en kvalificeret hjælper til stede. 3. Når du bruger maskinen, bør du være iklædt behageligt tøj og helst sportssko. Undgå løsthængende tøj, som kan blive fanget af maskinens bevægelige dele. 4. Stop øjeblikkelig med træningen, hvis du føler dig utilpas, eller hvis du har smerter i led og muskler. Du skal især være opmærksom på, hvordan din krop reagerer på træningen. Svimmelhed kan være et tegn på, at du træner for hårdt på maskinen. Ved de første tegn på svimmelhed skal du lægge dig ned, indtil du har det bedre. 5. Du skal sikre dig, at der ikke er nogen børn i nærheden, når du bruger maskinen. Maskinen bør endvidere opbevares på et sted, hvor børn eller dyr ikke kan komme til den. 6. Maskinen må kun bruges af én person ad gangen, 7. Efter at maskinen er monteret i henhold til brugsanvisningen, skal du sikre dig, at alle skruer, bolte og møtrikker er korrekt isat og spændte. Du bør kun bruge tilbehør, der er anbefalet af producenten. 8. Hvis maskinen er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, må den ikke anvendes. 9. Maskinen skal altid placeres på en plan, ren og solid flade. Den må aldrig bruges i nærheden af vand, og der må ikke være spidse genstande i umiddelbar nærhed af maskinen. Om nødvendigt kan du anbringe en måtte (medfølger ikke) under maskinen for at beskytte gulvet. Der bør være en afstand på mindst en halv meter rundt om maskinen af sikkerhedsmæssige årsager. 10. Pas på, at arme eller ben ikke kommer i nærheden af de bevægelige dele. Undgå at anbringe genstande i maskinens åbninger. 11. Brug kun maskinen til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen. Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten. 12. Hvis ledningen er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, serviceafdelingen eller anden kvalificeret person for at undgå ulykke. 3

4 Særlige sikkerhedsinstrukser Strømkilde: Vælg at placere maskinen et sted, hvor der er en stikkontakt i nærheden. Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse, og hvor der ikke er tilsluttet andre maskiner. Det kan ikke anbefales at bruge en forlængerledning. Tilslutning af maskinen uden jordforbindelse kan give risiko for elektrisk stød. Bed en autoriseret elektriker om at kontrollere stikkontakten, hvis du ikke ved, om den er korrekt afledet til jord. Du må ikke ændre på stikket, der følger med maskinen, hvis det ikke passer i stikkontakten. Bed en autoriseret elektriker om at installere en egnet stikkontakt. Pludselige strømudsving kan forårsage alvorlig skade på maskinen. Vejrforandringer eller tænding og slukning af andre apparater kan forårsage spidsspænding, overspænding eller støjspænding. For at begrænse risikoen for beskadigelse af maskinen bør den udstyres med en sikring mod overspænding (medfølger ikke). Maskinen er konstrueret til brug med en ~220 - ~240 volt mærkespænding. Lad ikke ledningen komme i nærheden af rullerne. Lad ikke ledningen ligge under rullebåndet. Brug ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget eller slidt. Tag ledningen ud, inden du rengør eller vedligeholder maskinen. Vedligeholdelse bør kun foretages af autoriserede serviceteknikere, medmindre der er angivet andet af producenten. Hvis disse instrukser ikke overholdes, bortfalder garantien automatisk. Efterse maskinen inden brug for at sikre, at alle dele fungerer. Maskinen må ikke bruges udendørs, i en garage eller under nogen form for tag. Maskinen må ikke udsættes for høj fugtighed eller direkte solskin. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn. Kontrollér, at rullebåndet altid er stramt. Start båndet, inden du træder op på det. 4

5 Samling Inden du begynder at samle træningsmaskinen, skal du nøje gennemlæse monteringstrinene på side 8. Vi anbefaler også, at du studerer tegningerne, inden du samler maskinen (side 7). Fjern al emballage og placér de enkelte dele på en tom plads. Det giver dig et overblik og gør det nemmere at samle maskinen. Husk, at der altid er en risiko ved brug af værktøj og teknikkrævende opgaver. Gå forsigtig frem, når du samler maskinen. Sørg for, at omgivelserne ikke udgør nogen risiko, og lad ikke værktøj ligge og flyde rundt omkring. Anbring emballagen, så den ikke udgør en risiko. Folie og plastikposer udgør en kvælningsfare for børn! Giv dig god tid til at studere tegningerne og saml så maskinen, som tegningerne viser. Maskinen skal samles af en voksen person. Om nødvendigt, kan du bede en person med teknisk kunnen om hjælp. 5

6 Udpakning og samling ADVARSEL! Vær meget forsigtig, når du samler løbebåndet ellers kan du komme til skade. BEMÆRK: Hvert trin i samlevejledningen fortæller dig, hvad du skal gøre. Læs og forstå alle instruktioner nøje, inden du samler løbebåndet. UDPAK OG KONTROLLER KASSENS INDHOLD: Løft kassen op med løbebåndet og tag løbebåndet ud. Kontrollér, at de nedenfor afbildede dele er der. Hvis nogen af delene mangler, skal du kontakte forhandleren. Værktøj 6

7 Samletegning (2) 7

8 Samlevejledning Trin 1: Montér konsolstøtterne på rammen A) Træk konsolledningen gennem konsolstøtten B) Gør den venstre/højre konsolstøtte fast på rammen med seks M8 x 15 mm bolte ved hjælp af en spændenøgle. Trin 2: Montér konsollen på konsolstøtterne A) Forbind ledningen fra konsollen med ledningen i den højre konsolstøtte. B) Saml konsollen med konsolstøtten med to M4 x 15 mm bolte og spændenøgle (boltene skal ikke spændes). OBS! Vær forsigtig, når du forbinder de to konsol-ledninger. Der er tapper inde i forbindelsesstikket. Tapperne må ikke være skæve, da det vil give problemer. Trin 3: Spænd boltene fra trin 1 og trin 2 Først åbne kontakt og arbejdsmaskine, derpå spænde boltene. 8

9 Brugsanvisning TÆNDE LØBEBÅNDET: Kontrollér, at løbebåndet er korrekt tilsluttet strømkilden. Tænd på tænd/sluk-kontakten (1) (ON), og kontakten lyser. Du hører en signaltone, og computerens LED-skærm lyser op. SIKKERHED: Løbebåndet virker kun, hvis nødstoppen er udløst. Hvis du får problemer, hvor der er nødvendigt at standse løbebåndet øjeblikkeligt, skal du blot trykke på nødstoppen og løbebåndet vil stoppe øjeblikkeligt. For at tænde løbebåndet igen, skal du dreje knappen mod pilens retning og nødstops knappen vil blive udløst. FOLDEVEJLEDNING Sådan folder du løbebåndet sammen: Løbebåndet kan foldes sammen for at spare plads, når det ikke bruges. For at folde løbebåndet sammen skal du løfte pladen op og låse den. BEMÆRK: Kontrollér, at låsebolten er sat korrekt i. Sådan folder du løbebåndet ud: Træk låsebolten ud og fold løbebåndet langsomt og forsigtigt ud. 9

10 Knappernes funktion Incline-justeringsknapper: Speed-justeringsknapper: Select-knap: Quick incline-knapper: Quick speed-knapper: Startknap: Stopknap: Bruges til at justere båndets hældning Bruges til at justere båndets hastighed Bruges til at vælge program Bruges til at vælge den ønskede hældning direkte Bruges til at vælge den ønskede hastighed direkte Bruges til at starte træningsprogrammet Bruges til at standse træningsprogrammet 10

11 Quick hastighed Hastighed Quick hældning Hældning 2 2 km/t km/t km/t km/t km/t km/t km/t km/t Forsigtig! LCD-farveskærmen kan gå i stykker. Du må ikke: slå på den med en hård eller skarp genstand spilde væske på konsollen udsætte den for varmekilder ryste den kraftigt. 11

12 Almindelige funktioner For at begynde træningen efter indstilling skal du trykke på Start-knappen. Hvis du trykker på Stop-knappen under træningen, sætter du løbebåndet på pause. Hvis du trykker to gange på Stop-knappen, stopper løbebåndet og vender tilbage til starttilstand. Knapperne Quick, Incline-justering, Speed-justering og Start virker kun under træning. Knapperne virker ikke under indstilling. Retningsknapperne virker kun under indstilling. Du kan bruge dem til at vælge program og gå op eller ned i tal. Knapperne virker ikke under træning. Touch-knapperne på begge sider af styret har to funktioner: Justerer hastigheden Stopper løbebåndet, hvis du rører ved touch-knapperne på begge sider samtidigt. Pulsmåleren foran dig måler din puls, hvis du holder korrekt med hænderne om begge følere. 12

13 Startside [WELCOME] vises i 5 sekunder. Overvågning af motorstatus Ved fejlfunktion vises følgende fejlmeddelelse på DOT METRIX-skærmen: Over-speed Træningsprogrammer P1 - Quick Start (standardprogram) I dette program skal du ikke indtaste nogen personlige oplysninger. Træningen varer i 20 minutter uden opvarmning og nedkøling. P2 - Hill I dette program er det som at løbe op ad bakke. Du kan indtaste dine personlige oplysninger og indstille f.eks. tid, hastighed og hældning. P3 - Target Heart Rate (målpuls) Hældningen og hastigheden ændrer sig automatisk efter, hvilken intensitetsmåde du har valgt. Det hjælper dig med at nå og holde en puls på mellem 65 % - 80 % af din målpuls. Hvis du vælger, at intensiteten skal øges ved hjælp af hastigheden: Er du under 30 år, accelererer løbebåndet 1 km/t for hvert 30. sekund. Den øvre grænse er sat til 15 km/t. Er du mellem år, accelererer løbebåndet 0,5 km/t for hvert 30. sekund. Den øvre grænse er sat til 12 km/t. Er du over 50 år, accelererer løbebåndet med 0,2 km/t for hvert 30. sekund. Den øvre grænse er sat til 9 km/t. Hvis du vælger, at intensiteten skal øges ved hjælp af hældningen: Hældningen stiger eller falder med 1 hældningstrin for hvert 30. sekund. Hvis du vælger, at intensiteten skal øges ved hjælp af både hastighed og hældning: Hældningen og hastigheden vil skiftevis øge intensitet for hvert tredje minut. P4 - User 1 Bruger 1 kan indstille sit personlige træningsprogram ved at indstille hældningen forud. 13

14 P5 - User 2 Bruger 2 kan indstille sit personlige træningsprogram ved at indstille hældningen forud. Opvarmningsprogram Før alle træningsprogrammer, på nær Quick Start, er der en opvarmningsfase på tre minutter. I denne fase kan ingen af knapperne anvendes med undtagelse af hastighedsknappen og sikkerhedsnøglen. Hastigheden øges automatisk fra 0,8 km/t til 2 km/t i løbet af et minut, og denne hastighed holdes i de sidste to minutter. Nedkølingsprogram Efter alle træningsprogrammer, på nær Quick Start, er der en nedkølingsfase på tre minutter. I denne fase kan ingen af knapperne anvendes med undtagelse af sikkerhedsnøglen. Hældningen mindskes, og hastigheden nedsættes automatisk fra den aktuelle hastighed til 2 km/t i et minut og derpå ned til 0,8 km/t i de sidste to minutter. I det tidsrum kan hastigheden eller hældningen ikke ændres manuelt. Indstilling P1 - QUICK START-program: 1. Tryk på START for at starte på træningen med det samme. 2. Der tælles ned i 3 sekunder. 3. Tiden [TIME] er automatisk sat til 20 minutter som standard. 4. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Downknapperne for Speed og Incline. P2 - HILL program: 1. Indstil de personlige oplysninger a. [AGE]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre alderen Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. b. [GENDER]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre køn Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. c. [WEIGHT]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre vægten Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 14

15 2. Indstil mål: a. Tryk på SET for at indstille mål b. Tryk på justeringsknapperne for skifte mellem [TIME], [Distance] og [Calorie] c. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen d. Tryk på Fast-knapperne igen for at ændre tallet e. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 3. Vælg niveau: a. Niveauet er indstillet til [1] som standard. Tryk på SET for at bekræfte eller b. tryk på justeringsknapperne for at vælge træningsniveau c. Niveauet ændres ved hjælp af justeringsknapperne. Der er 8 niveauer d. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 4. Tryk på START: a. Tryk på START for at begynde at træne b. Der tælles ned i 3 sekunder c. Træningen begynder d. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Down-knapperne for Speed og Incline P3 - TARGET HEART RATE program: 1. Indstil de personlige oplysninger a. [AGE]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre alderen Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. b. [GENDER]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre køn Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. c. [WEIGHT]: Tryk på SET for at ændre Tryk på justeringsknapperne for at ændre vægten Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 2. Indstil mål: a. [TIME] er automatisk indstillet til 20 minutter som standard b. Tryk på justeringsknapperne for at ændre tiden c. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 15

16 3. Indstil Target Heart rate (målpuls): a. Den anbefalede målpuls (THR) vises i nogle få sekunder. b. Tryk på justeringsknapperne for at indstille THR til mellem 70 og 180. c. Tryk på SET for at bekræfte. 4. Indstil intensitetsmåde: Øger automatisk hastigheden, til målpulsen nås. Øger automatisk hældningen, til målpulsen nås. Øger automatisk både hastighed og hældning, til målpulsen nås. a. Tryk på justeringsknapperne for at skifte mellem de tre måder. b. Tryk på SET for at bekræfte den valgte måde 5. Tryk på START: a. Tryk på START for at begynde at træne b. Der tælles ned i 3 sekunder c. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Down-knapperne for Speed og Incline d. Under træningen, hvis målpulsen ikke er nået, vil hastigheden, hældningen eller både hastighed og hældning automatisk øges, indtil den valgte målpuls nås. USER 1-program: P.S. Se skema over anbefalet målpuls på side Indstil de personlige oplysninger a. [AGE]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre alderen Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 16

17 b. [GENDER]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre køn Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. c. [WEIGHT]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre vægten Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 2. Indstil mål: a. Tryk på SET for at vælge mål. b. Tryk på retningsknapperne for at skifte mellem [TIME], [Distance] og [Calorie]. c. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen af mål. d. Tryk på retningsknapperne igen for at justere måltallet. e. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 3. Vælg niveau: Træningsniveauet er opdelt i 16 sektioner, se nedenfor: a. Den første kasse nederst i den første sektion vises. b. Tryk på retningsknapperne for at tilføje kasser til det ønskede niveau c. Tryk på SET for at bekræfte og tryk på START for at starte programmet. d. Gentag for resten af sektionerne, indtil sidste sektion er indsat. Når sidste kasse er færdig, gemmes indstillingen for User Tryk på START: a. Tryk på START for at begynde at træne b. Der tælles ned i 3 sekunder c. Træning starter d. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Down-knapperne for Speed og Incline. USER 2-program: Proceduren for USER 2-programmet er præcis den samme som for USER 1-programmet. 17

18 VEDLIGEHOLDELSE AF LØBEBÅNDET Der er meget vigtigt, at løbebåndet bliver vedligeholdt korrekt, så det er i god stand og fungerer fejlfrit. Ukorrekt vedligeholdelse kan forårsage beskadigelse af løbebåndet eller afkorte løbebåndets levetid. Alle løbebåndets dele skal kontrolleres og spændes regelmæssigt. Slidte dele skal udskiftes øjeblikkeligt. Justering af bånd Det kan være nødvendigt at justere båndet i løbet af de første ugers brug. Båndet er korrekt indstillet fra fabrikken, men det kan strække sig eller løbe skævt under brug. Det er normalt, at det strækker sig i indkøringsperioden. Justering af båndets stramhed: Hvis båndet føles, som om det "skrider" eller tøver, når du sætter foden ned under løb, skal båndets muligvis strammes. Sådan strammer du båndet: 1. Brug en 8 mm svensknøgle (medfølger ikke) på venstre spændingsbolt. Drej svensknøglen en kvart omgang med uret for at trække den bageste rulle og stramme båndet. 2. Gentag TRIN 1 for højre spændingsbolt. Du skal sørge for at dreje begge bolte det samme antal omgange, så den bageste rulle er lige i forhold til rammen. 3. Gentag TRIN 1 og TRIN 2, indtil båndet ikke skrider mere. 4. Pas på, at du ikke strammer båndet for meget, da det kan bevirke et for stort tryk på de forreste og bageste rullelejer. Et bånd, der er strammet for meget, kan beskadige rullernes lejer, hvilket vil resultere i støj fra lejerne på de forreste og bageste ruller. For at mindske båndets stramhed, drejes begge bolte mod uret det samme antal omgange. Centrering af båndet Når du løber, sætter du måske hårdere af med den ene fod end den anden. Hvor meget det påvirker båndet afhænger af, med hvor meget større kraft den ene fod udøver i forhold til den anden, men det kan få båndet til at løbe skævt. Det er normalt, og båndet centrerer sig igen, når der ikke er nogen på båndet. Hvis båndet konstant løber skævt, skal du centrere båndet manuelt. Start løbebåndet, uden at nogen står på det, tryk på FASTknappen, indtil hastigheden når 6 km/t. Se om båndet trækker mod venstre eller højre. 18

19 Hvis det trækker mod venstre, skal du med svensknøglen dreje venstre justeringsbolt en kvart omgang med uret og den højre justeringsbolt en kvart omgang mod uret. Hvis det trækker mod højre, skal du med svensknøglen dreje højre justeringsbolt en kvart omgang med uret og den venstre justeringsbolt en kvart omgang mod uret. Hvis båndet stadig ikke er centreret, gentages overstående trin, indtil båndet er centreret. Når båndet er centreret, øges hastigheden til 16 km/t, og det kontrolleres, at det løber lige. Gentag om nødvendigt ovenstående trin. Hvis det med ovenstående fremgangsmåde ikke lykkes at centrere båndet, kan det eventuelt være nødvendigt at stramme båndet. Smøring Løbebåndet er smurt fra fabrikken. Det anbefales dog at kontrollere båndets smøring regelmæssigt for at sikre, at løbebåndet fungerer optimalt. Det er normalt ikke nødvendigt at smøre løbebåndet det første år eller i løbet af de første 500 timers brug. Derefter kontrolleres smøringen hver 3. måned ved at løfte løbebåndets sider og føle på båndets underside, så vidt det er muligt. Hvis der er spor af silikonespray, er det ikke nødvendigt at smøre. Hvis undersiden er tør, se nedenstående vejledning. Påføring af smøremiddel på båndet: Stil båndet, så sømmen er midtfor på pladen Sæt sprøjteventilen i sprøjtehovedet på smørebeholderen. Løft båndet op i den ene side og hold sprøjteventilen i en afstand til det forreste af båndet og plade. Begynd ved båndets forreste ende. Før sprayventilen i retning mod bageste ende. Gentag processen på den anden side af båndet. Spray hver side i ca. 4 sekunder. Vent 1 minut til silikonesprayen har fordelt sig, inden du starter løbebåndet. Rengøring Regelmæssig rengøring af løbebåndet sikrer et langt produktliv. Advarsel: Løbebåndet skal slukkes for at undgå elektrisk stød. Ledningen skal tages ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse. 19

20 Efter hver træning: Tør konsollen og andre overflader af med en ren blød klud og en fugtig klud for at fjerne svedrester. OBS! Brug ikke skurepulver eller opløsningsmidler. For at undgå at computeren bliver beskadiget, må der ikke være væsker i nærheden. Computeren må ikke udsættes for direkte sollys. Ugentligt: For en nemmere rengøring anbefales det at lægge en måtte under løbebåndet. Sko kan efterlade snavs på løbebåndet, som kan falde ned under løbebåndet. Rengør måtten under løbebåndet én gang om ugen. Opbevaring Opbevar løbebåndet på et rent og tørt sted. Kontrollér, at tænd/sluk-knappen er slukket, og at ledningen er taget ud af stikkontakten. Vigtige oplysninger Maskinen er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder. Maskinen er kun egnet til hjemmebrug. Enhver anden brug er ikke tilladt og kan endda være farlig. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader, der skyldes ukorrekt brug. Rådfør dig med din læge, inden du begynder på et træningsprogram for at få tjekket, om dit fysiske helbred er egnet til træning på denne maskine. Lægens diagnose skal danne grundlag for, hvordan dit træningsprogram skal opbygges. Ukorrekt eller overdreven træning kan være skadeligt for dit helbred. Læs nøje følgende generelle træningstips og træningsvejledning. Hvis du får smerter, bliver stakåndet, føler dig utilpas eller har andre fysiske gener, skal du med det samme afbryde træningen. Gå øjeblikkelig til læge, hvis smerten varer ved i længere tid. Maskinen er ikke egnet til erhvervsmæssig eller medicinsk brug og må heller ikke benyttes til behandlingsformål. Pulsføleren er ikke et lægeredskab. Det er kun til information og er konstrueret til at vise en gennemsnitlig puls. Det kan ikke bruges som et lægeinstrument, og det vil heller ikke måle pulsen præcist hver gang som følge af de forskellige omgivende og menneskelige faktorer. 20

21 Problemløsning Guide: SYMPTOM ÅRSAG LØSNING Viser E0 Sikkerhedsnøglen er ikke sat i Sæt sikkerhedsnøgle i Viser E1 Fejl på hastighedsmåler Kontrollér hastighedsmåler og 10- tap ledningen eller kontakt service. Problemløsning: Løbebåndet er konstrueret til at være pålideligt og nemt at bruge. Hvis du imidlertid har problemer med det, se da følgende guide: PROBLEM: Konsollen lyser ikke. LØSNING: Kontrollér, at ledningen er sat korrekt i stikkontakten, og at løbebåndets tænd/sluk-knap er tændt. PROBLEM: Løbebåndets afbryder udløses under træning. LØSNING: Kontrollér, at løbebåndet er tilsluttet et 20 amp. kredsløb. Bemærk: Ingen forlængerledning. PROBLEM: Løbebåndet slukker, når det hæves. LØSNING: Kontrollér, at ledningen er langt nok til, at den kan nå stikkontakten, når båndet hæves. PROBLEM: Løbebåndet er ikke centreret under træning. LØSNING: Kontrollér, at løbebåndet står på en plan flade. Kontrollér, at båndet er korrekt strammet (se Justering af bånd). PROBLEM: Løbebåndet siger en klikkende lyd foran, når man går eller løber på det. LØSNING: For optimal brug skal løbebåndet være plant. 21

22 Generelle træningstips Start langsomt på dit træningsprogram, dvs. træn kun hver anden dag. Øg antallet af træningsdage uge efter uge. Begynd med at træne i kort tid og øg så tiden langsomt. Start langsomt med træningen og sæt ikke umulige mål. Ud over træning på løbebåndet kan du bruge andre træningsformer, f.eks. jogging, svømning, dans og/eller cykling. Varm altid godt op inden træning. Lav strækøvelser eller gymnastik i mindst fem minutter for at undgå muskelspændinger og skader. Kontrollér din puls regelmæssigt. Hvis du ikke har en pulsmåler, så spørg din læge om, hvordan du bedst kan måle pulsen. Find ud af, hvor tit du skal træne for at få optimalt udbytte af træningen. Du skal tage hensyn til både din alder og din fysiske form. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at finde din optimale træningspuls. Sørg for at trække vejret regelmæssigt og roligt, når du træner. Sørg for at drikke nok inden træning. Det sikrer, at kroppen har, hvad den skal bruge af væske under træningen. De anbefalede 2-3 liter væske om dagen er ikke nok ved fysisk træning. Væsken, du drikker, skal have stuetemperatur. Når du træner på maskinen, skal du altid være iført let og behageligt tøj samt sportssko. Du må ikke være iført løsthængende tøj, da det kan blive flået eller fanget af maskinen under træningen. Hvor høj eller lav skal din puls være under træning? Din læge kan give dig mere information om gældende retningslinjer. Alder Pulsinterval (50-75 %) Maksimal puls (antal slag pr. minut) - Ideel træningspuls - 20 år år år år år år år år år år år Copyright (c) 1997 AMERICAN HEART ASSOCIATION 22

23 Opvarmnings- og strækøvelser En vellykket træning begynder med opvarmningsøvelser og slutter med øvelser for at køle ned og slappe af. Opvarmningsøvelserne forbereder din krop til den kommende belastning. Nedkøling og afslapning efter træningen sikrer, at du ikke får muskelproblemer. Nedenfor er der nogle træningsinstruktioner for opvarmning og nedkøling. Vær især opmærksom på følgende muskelgrupper: NAKKEØVELSE Vip hovedet til højre og føl strækket i nakken. Lad hoved køre i en halvcirkel ned på brystet og drej hovedet mod venstre. Du føler igen et let stræk i nakken. Gentag øvelsen flere gange. ØVELSE FOR SKULDEROMRÅDE Løft venstre og højre skulder skiftevis eller løft begge skuldre samtidigt. ARMSTRÆKNINGSØVELSE Stræk venstre og højre arm skiftevis mod loftet. Føl strækket skiftevis i din venstre og højre side. Gentag øvelsen flere gange. 23

24 ØVELSE FOR FORSIDEN AF LÅRET Støt med hånden mod væggen og løft med den anden hånd venstre eller højre fod bagud og op og så tæt på enden som muligt. Føl et let stræk på forsiden af låret. Hold gerne stillingen i 30 sekunder og gentag øvelsen to gange for hvert ben. INDERSIDEN AF LÅRET Sid på gulvet og placér fødderne mod hinanden, så dine knæ vender udad. Træk fødderne så langt ind imod dig som muligt. Pres nu knæene forsigtigt mod gulvet. Hold gerne stillingen i sekunder. RØR TÆERNE Bøj dig langsomt forover og prøv, om du kan røre fødderne med hænderne. Stræk dig, så langt du kan. Hold gerne stillingen i sekunder. ØVELSER FOR KNÆ Sid på gulvet og stræk højre ben. Bøj venstre ben ind i mod dig, så foden rører ved højre lårs inderside. Prøv om du kan nå din højre fod med din højre arm. Hold gerne stillingen i sekunder. 24

25 ØVELSER FOR LÆGGE/ACHILLESSENE Støt med begge hænder mod væggen, så armene bærer det meste af din vægt. Træd et skridt tilbage med venstre ben og skift efterfølgende til højre ben. Det strækker bagsiden af benet. Hold gerne stillingen i sekunder. Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere