AF-3210 Manual til løbebånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AF-3210 Manual til løbebånd"

Transkript

1 AF-3210 Manual til løbebånd 1

2 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit garanti Importøren af løbebåndet garanterer, at løbebåndet er fremstillet af materialer af høj kvalitet. Det er en forudsætning for den implicitte garanti, at løbebåndet er korrekt monteret i overensstemmelse med brugsanvisningen. Ukorrekt brug og/eller ukorrekt transport kan gøre garantien ugyldig. Den implicitte garanti gælder i 1 år fra købsdatoen. Hvis det købte løbebånd er fejlbehæftet, skal du kontakte kundeservice inden for garantiperioden på 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantien gælder for følgende dele (for så vidt de er med i leveringen): ramme, ledning, elektronik, polstring, hjul. Garantien dækker ikke: Beskadigelse som følge af udefra kommende årsager Montering af uautoriserede dele Ukorrekt håndtering af løbebåndet Manglende overholdelse af brugsanvisningen Sliddele og engangsartikler er ikke dækket (f.eks. rullebåndet). Løbebåndet er kun til privat brug. Garantien gælder ikke ved erhvervsmæssig brug. Reservedele kan bestilles hos kundeservice efter behov. Du bedes have følgende oplysninger klar, når du bestiller reservedele: Brugsanvisning Modelnummer (står på forsiden af brugsanvisningen) Beskrivelse af tilbehør Tilbehørsnummer Købsbevis med købsdato Du skal ikke sende løbebåndet til vores virksomhed, medmindre vi beder dig om det. Udgifter til uanmodet fremsendelse betales af afsenderen. 2

3 Generelle sikkerhedsinstrukser Der er lagt meget vægt på sikkerheden i konstruktionen og fremstillingen af denne træningsmaskine. Men det er stadig vigtigt, at du nøje overholder nedenstående sikkerhedsinstrukser. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ulykker, der skyldes manglende overholdelse. For din sikkerheds skyld og for at undgå ulykker bedes du læse brugsanvisningen nøje igennem, inden du anvender træningsmaskinen første gang. 1. Rådfør dig med din læge, inden du begynder at bruge maskinen. Hvis du ønsker at træne regelmæssigt og intensivt, tilrådes det, at du får din læges tilladelse. Det gælder især brugere med helbredsproblemer. 2. Vi anbefaler, at handicappede personer kun bruger maskinen, når der er en kvalificeret hjælper til stede. 3. Når du bruger maskinen, bør du være iklædt behageligt tøj og helst sportssko. Undgå løsthængende tøj, som kan blive fanget af maskinens bevægelige dele. 4. Stop øjeblikkelig med træningen, hvis du føler dig utilpas, eller hvis du har smerter i led og muskler. Du skal især være opmærksom på, hvordan din krop reagerer på træningen. Svimmelhed kan være et tegn på, at du træner for hårdt på maskinen. Ved de første tegn på svimmelhed skal du lægge dig ned, indtil du har det bedre. 5. Du skal sikre dig, at der ikke er nogen børn i nærheden, når du bruger maskinen. Maskinen bør endvidere opbevares på et sted, hvor børn eller dyr ikke kan komme til den. 6. Maskinen må kun bruges af én person ad gangen, 7. Efter at maskinen er monteret i henhold til brugsanvisningen, skal du sikre dig, at alle skruer, bolte og møtrikker er korrekt isat og spændte. Du bør kun bruge tilbehør, der er anbefalet af producenten. 8. Hvis maskinen er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, må den ikke anvendes. 9. Maskinen skal altid placeres på en plan, ren og solid flade. Den må aldrig bruges i nærheden af vand, og der må ikke være spidse genstande i umiddelbar nærhed af maskinen. Om nødvendigt kan du anbringe en måtte (medfølger ikke) under maskinen for at beskytte gulvet. Der bør være en afstand på mindst en halv meter rundt om maskinen af sikkerhedsmæssige årsager. 10. Pas på, at arme eller ben ikke kommer i nærheden af de bevægelige dele. Undgå at anbringe genstande i maskinens åbninger. 11. Brug kun maskinen til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen. Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten. 12. Hvis ledningen er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, serviceafdelingen eller anden kvalificeret person for at undgå ulykke. 3

4 Særlige sikkerhedsinstrukser Strømkilde: Vælg at placere maskinen et sted, hvor der er en stikkontakt i nærheden. Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse, og hvor der ikke er tilsluttet andre maskiner. Det kan ikke anbefales at bruge en forlængerledning. Tilslutning af maskinen uden jordforbindelse kan give risiko for elektrisk stød. Bed en autoriseret elektriker om at kontrollere stikkontakten, hvis du ikke ved, om den er korrekt afledet til jord. Du må ikke ændre på stikket, der følger med maskinen, hvis det ikke passer i stikkontakten. Bed en autoriseret elektriker om at installere en egnet stikkontakt. Pludselige strømudsving kan forårsage alvorlig skade på maskinen. Vejrforandringer eller tænding og slukning af andre apparater kan forårsage spidsspænding, overspænding eller støjspænding. For at begrænse risikoen for beskadigelse af maskinen bør den udstyres med en sikring mod overspænding (medfølger ikke). Maskinen er konstrueret til brug med en ~220 - ~240 volt mærkespænding. Lad ikke ledningen komme i nærheden af rullerne. Lad ikke ledningen ligge under rullebåndet. Brug ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget eller slidt. Tag ledningen ud, inden du rengør eller vedligeholder maskinen. Vedligeholdelse bør kun foretages af autoriserede serviceteknikere, medmindre der er angivet andet af producenten. Hvis disse instrukser ikke overholdes, bortfalder garantien automatisk. Efterse maskinen inden brug for at sikre, at alle dele fungerer. Maskinen må ikke bruges udendørs, i en garage eller under nogen form for tag. Maskinen må ikke udsættes for høj fugtighed eller direkte solskin. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn. Kontrollér, at rullebåndet altid er stramt. Start båndet, inden du træder op på det. 4

5 Samling Inden du begynder at samle træningsmaskinen, skal du nøje gennemlæse monteringstrinene på side 8. Vi anbefaler også, at du studerer tegningerne, inden du samler maskinen (side 7). Fjern al emballage og placér de enkelte dele på en tom plads. Det giver dig et overblik og gør det nemmere at samle maskinen. Husk, at der altid er en risiko ved brug af værktøj og teknikkrævende opgaver. Gå forsigtig frem, når du samler maskinen. Sørg for, at omgivelserne ikke udgør nogen risiko, og lad ikke værktøj ligge og flyde rundt omkring. Anbring emballagen, så den ikke udgør en risiko. Folie og plastikposer udgør en kvælningsfare for børn! Giv dig god tid til at studere tegningerne og saml så maskinen, som tegningerne viser. Maskinen skal samles af en voksen person. Om nødvendigt, kan du bede en person med teknisk kunnen om hjælp. 5

6 Udpakning og samling ADVARSEL! Vær meget forsigtig, når du samler løbebåndet ellers kan du komme til skade. BEMÆRK: Hvert trin i samlevejledningen fortæller dig, hvad du skal gøre. Læs og forstå alle instruktioner nøje, inden du samler løbebåndet. UDPAK OG KONTROLLER KASSENS INDHOLD: Løft kassen op med løbebåndet og tag løbebåndet ud. Kontrollér, at de nedenfor afbildede dele er der. Hvis nogen af delene mangler, skal du kontakte forhandleren. Værktøj 6

7 Samletegning (2) 7

8 Samlevejledning Trin 1: Montér konsolstøtterne på rammen A) Træk konsolledningen gennem konsolstøtten B) Gør den venstre/højre konsolstøtte fast på rammen med seks M8 x 15 mm bolte ved hjælp af en spændenøgle. Trin 2: Montér konsollen på konsolstøtterne A) Forbind ledningen fra konsollen med ledningen i den højre konsolstøtte. B) Saml konsollen med konsolstøtten med to M4 x 15 mm bolte og spændenøgle (boltene skal ikke spændes). OBS! Vær forsigtig, når du forbinder de to konsol-ledninger. Der er tapper inde i forbindelsesstikket. Tapperne må ikke være skæve, da det vil give problemer. Trin 3: Spænd boltene fra trin 1 og trin 2 Først åbne kontakt og arbejdsmaskine, derpå spænde boltene. 8

9 Brugsanvisning TÆNDE LØBEBÅNDET: Kontrollér, at løbebåndet er korrekt tilsluttet strømkilden. Tænd på tænd/sluk-kontakten (1) (ON), og kontakten lyser. Du hører en signaltone, og computerens LED-skærm lyser op. SIKKERHED: Løbebåndet virker kun, hvis nødstoppen er udløst. Hvis du får problemer, hvor der er nødvendigt at standse løbebåndet øjeblikkeligt, skal du blot trykke på nødstoppen og løbebåndet vil stoppe øjeblikkeligt. For at tænde løbebåndet igen, skal du dreje knappen mod pilens retning og nødstops knappen vil blive udløst. FOLDEVEJLEDNING Sådan folder du løbebåndet sammen: Løbebåndet kan foldes sammen for at spare plads, når det ikke bruges. For at folde løbebåndet sammen skal du løfte pladen op og låse den. BEMÆRK: Kontrollér, at låsebolten er sat korrekt i. Sådan folder du løbebåndet ud: Træk låsebolten ud og fold løbebåndet langsomt og forsigtigt ud. 9

10 Knappernes funktion Incline-justeringsknapper: Speed-justeringsknapper: Select-knap: Quick incline-knapper: Quick speed-knapper: Startknap: Stopknap: Bruges til at justere båndets hældning Bruges til at justere båndets hastighed Bruges til at vælge program Bruges til at vælge den ønskede hældning direkte Bruges til at vælge den ønskede hastighed direkte Bruges til at starte træningsprogrammet Bruges til at standse træningsprogrammet 10

11 Quick hastighed Hastighed Quick hældning Hældning 2 2 km/t km/t km/t km/t km/t km/t km/t km/t Forsigtig! LCD-farveskærmen kan gå i stykker. Du må ikke: slå på den med en hård eller skarp genstand spilde væske på konsollen udsætte den for varmekilder ryste den kraftigt. 11

12 Almindelige funktioner For at begynde træningen efter indstilling skal du trykke på Start-knappen. Hvis du trykker på Stop-knappen under træningen, sætter du løbebåndet på pause. Hvis du trykker to gange på Stop-knappen, stopper løbebåndet og vender tilbage til starttilstand. Knapperne Quick, Incline-justering, Speed-justering og Start virker kun under træning. Knapperne virker ikke under indstilling. Retningsknapperne virker kun under indstilling. Du kan bruge dem til at vælge program og gå op eller ned i tal. Knapperne virker ikke under træning. Touch-knapperne på begge sider af styret har to funktioner: Justerer hastigheden Stopper løbebåndet, hvis du rører ved touch-knapperne på begge sider samtidigt. Pulsmåleren foran dig måler din puls, hvis du holder korrekt med hænderne om begge følere. 12

13 Startside [WELCOME] vises i 5 sekunder. Overvågning af motorstatus Ved fejlfunktion vises følgende fejlmeddelelse på DOT METRIX-skærmen: Over-speed Træningsprogrammer P1 - Quick Start (standardprogram) I dette program skal du ikke indtaste nogen personlige oplysninger. Træningen varer i 20 minutter uden opvarmning og nedkøling. P2 - Hill I dette program er det som at løbe op ad bakke. Du kan indtaste dine personlige oplysninger og indstille f.eks. tid, hastighed og hældning. P3 - Target Heart Rate (målpuls) Hældningen og hastigheden ændrer sig automatisk efter, hvilken intensitetsmåde du har valgt. Det hjælper dig med at nå og holde en puls på mellem 65 % - 80 % af din målpuls. Hvis du vælger, at intensiteten skal øges ved hjælp af hastigheden: Er du under 30 år, accelererer løbebåndet 1 km/t for hvert 30. sekund. Den øvre grænse er sat til 15 km/t. Er du mellem år, accelererer løbebåndet 0,5 km/t for hvert 30. sekund. Den øvre grænse er sat til 12 km/t. Er du over 50 år, accelererer løbebåndet med 0,2 km/t for hvert 30. sekund. Den øvre grænse er sat til 9 km/t. Hvis du vælger, at intensiteten skal øges ved hjælp af hældningen: Hældningen stiger eller falder med 1 hældningstrin for hvert 30. sekund. Hvis du vælger, at intensiteten skal øges ved hjælp af både hastighed og hældning: Hældningen og hastigheden vil skiftevis øge intensitet for hvert tredje minut. P4 - User 1 Bruger 1 kan indstille sit personlige træningsprogram ved at indstille hældningen forud. 13

14 P5 - User 2 Bruger 2 kan indstille sit personlige træningsprogram ved at indstille hældningen forud. Opvarmningsprogram Før alle træningsprogrammer, på nær Quick Start, er der en opvarmningsfase på tre minutter. I denne fase kan ingen af knapperne anvendes med undtagelse af hastighedsknappen og sikkerhedsnøglen. Hastigheden øges automatisk fra 0,8 km/t til 2 km/t i løbet af et minut, og denne hastighed holdes i de sidste to minutter. Nedkølingsprogram Efter alle træningsprogrammer, på nær Quick Start, er der en nedkølingsfase på tre minutter. I denne fase kan ingen af knapperne anvendes med undtagelse af sikkerhedsnøglen. Hældningen mindskes, og hastigheden nedsættes automatisk fra den aktuelle hastighed til 2 km/t i et minut og derpå ned til 0,8 km/t i de sidste to minutter. I det tidsrum kan hastigheden eller hældningen ikke ændres manuelt. Indstilling P1 - QUICK START-program: 1. Tryk på START for at starte på træningen med det samme. 2. Der tælles ned i 3 sekunder. 3. Tiden [TIME] er automatisk sat til 20 minutter som standard. 4. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Downknapperne for Speed og Incline. P2 - HILL program: 1. Indstil de personlige oplysninger a. [AGE]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre alderen Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. b. [GENDER]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre køn Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. c. [WEIGHT]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre vægten Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 14

15 2. Indstil mål: a. Tryk på SET for at indstille mål b. Tryk på justeringsknapperne for skifte mellem [TIME], [Distance] og [Calorie] c. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen d. Tryk på Fast-knapperne igen for at ændre tallet e. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 3. Vælg niveau: a. Niveauet er indstillet til [1] som standard. Tryk på SET for at bekræfte eller b. tryk på justeringsknapperne for at vælge træningsniveau c. Niveauet ændres ved hjælp af justeringsknapperne. Der er 8 niveauer d. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 4. Tryk på START: a. Tryk på START for at begynde at træne b. Der tælles ned i 3 sekunder c. Træningen begynder d. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Down-knapperne for Speed og Incline P3 - TARGET HEART RATE program: 1. Indstil de personlige oplysninger a. [AGE]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre alderen Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. b. [GENDER]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre køn Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. c. [WEIGHT]: Tryk på SET for at ændre Tryk på justeringsknapperne for at ændre vægten Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 2. Indstil mål: a. [TIME] er automatisk indstillet til 20 minutter som standard b. Tryk på justeringsknapperne for at ændre tiden c. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 15

16 3. Indstil Target Heart rate (målpuls): a. Den anbefalede målpuls (THR) vises i nogle få sekunder. b. Tryk på justeringsknapperne for at indstille THR til mellem 70 og 180. c. Tryk på SET for at bekræfte. 4. Indstil intensitetsmåde: Øger automatisk hastigheden, til målpulsen nås. Øger automatisk hældningen, til målpulsen nås. Øger automatisk både hastighed og hældning, til målpulsen nås. a. Tryk på justeringsknapperne for at skifte mellem de tre måder. b. Tryk på SET for at bekræfte den valgte måde 5. Tryk på START: a. Tryk på START for at begynde at træne b. Der tælles ned i 3 sekunder c. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Down-knapperne for Speed og Incline d. Under træningen, hvis målpulsen ikke er nået, vil hastigheden, hældningen eller både hastighed og hældning automatisk øges, indtil den valgte målpuls nås. USER 1-program: P.S. Se skema over anbefalet målpuls på side Indstil de personlige oplysninger a. [AGE]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre alderen Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 16

17 b. [GENDER]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre køn Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. c. [WEIGHT]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre vægten Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 2. Indstil mål: a. Tryk på SET for at vælge mål. b. Tryk på retningsknapperne for at skifte mellem [TIME], [Distance] og [Calorie]. c. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen af mål. d. Tryk på retningsknapperne igen for at justere måltallet. e. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 3. Vælg niveau: Træningsniveauet er opdelt i 16 sektioner, se nedenfor: a. Den første kasse nederst i den første sektion vises. b. Tryk på retningsknapperne for at tilføje kasser til det ønskede niveau c. Tryk på SET for at bekræfte og tryk på START for at starte programmet. d. Gentag for resten af sektionerne, indtil sidste sektion er indsat. Når sidste kasse er færdig, gemmes indstillingen for User Tryk på START: a. Tryk på START for at begynde at træne b. Der tælles ned i 3 sekunder c. Træning starter d. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Down-knapperne for Speed og Incline. USER 2-program: Proceduren for USER 2-programmet er præcis den samme som for USER 1-programmet. 17

18 VEDLIGEHOLDELSE AF LØBEBÅNDET Der er meget vigtigt, at løbebåndet bliver vedligeholdt korrekt, så det er i god stand og fungerer fejlfrit. Ukorrekt vedligeholdelse kan forårsage beskadigelse af løbebåndet eller afkorte løbebåndets levetid. Alle løbebåndets dele skal kontrolleres og spændes regelmæssigt. Slidte dele skal udskiftes øjeblikkeligt. Justering af bånd Det kan være nødvendigt at justere båndet i løbet af de første ugers brug. Båndet er korrekt indstillet fra fabrikken, men det kan strække sig eller løbe skævt under brug. Det er normalt, at det strækker sig i indkøringsperioden. Justering af båndets stramhed: Hvis båndet føles, som om det "skrider" eller tøver, når du sætter foden ned under løb, skal båndets muligvis strammes. Sådan strammer du båndet: 1. Brug en 8 mm svensknøgle (medfølger ikke) på venstre spændingsbolt. Drej svensknøglen en kvart omgang med uret for at trække den bageste rulle og stramme båndet. 2. Gentag TRIN 1 for højre spændingsbolt. Du skal sørge for at dreje begge bolte det samme antal omgange, så den bageste rulle er lige i forhold til rammen. 3. Gentag TRIN 1 og TRIN 2, indtil båndet ikke skrider mere. 4. Pas på, at du ikke strammer båndet for meget, da det kan bevirke et for stort tryk på de forreste og bageste rullelejer. Et bånd, der er strammet for meget, kan beskadige rullernes lejer, hvilket vil resultere i støj fra lejerne på de forreste og bageste ruller. For at mindske båndets stramhed, drejes begge bolte mod uret det samme antal omgange. Centrering af båndet Når du løber, sætter du måske hårdere af med den ene fod end den anden. Hvor meget det påvirker båndet afhænger af, med hvor meget større kraft den ene fod udøver i forhold til den anden, men det kan få båndet til at løbe skævt. Det er normalt, og båndet centrerer sig igen, når der ikke er nogen på båndet. Hvis båndet konstant løber skævt, skal du centrere båndet manuelt. Start løbebåndet, uden at nogen står på det, tryk på FASTknappen, indtil hastigheden når 6 km/t. Se om båndet trækker mod venstre eller højre. 18

19 Hvis det trækker mod venstre, skal du med svensknøglen dreje venstre justeringsbolt en kvart omgang med uret og den højre justeringsbolt en kvart omgang mod uret. Hvis det trækker mod højre, skal du med svensknøglen dreje højre justeringsbolt en kvart omgang med uret og den venstre justeringsbolt en kvart omgang mod uret. Hvis båndet stadig ikke er centreret, gentages overstående trin, indtil båndet er centreret. Når båndet er centreret, øges hastigheden til 16 km/t, og det kontrolleres, at det løber lige. Gentag om nødvendigt ovenstående trin. Hvis det med ovenstående fremgangsmåde ikke lykkes at centrere båndet, kan det eventuelt være nødvendigt at stramme båndet. Smøring Løbebåndet er smurt fra fabrikken. Det anbefales dog at kontrollere båndets smøring regelmæssigt for at sikre, at løbebåndet fungerer optimalt. Det er normalt ikke nødvendigt at smøre løbebåndet det første år eller i løbet af de første 500 timers brug. Derefter kontrolleres smøringen hver 3. måned ved at løfte løbebåndets sider og føle på båndets underside, så vidt det er muligt. Hvis der er spor af silikonespray, er det ikke nødvendigt at smøre. Hvis undersiden er tør, se nedenstående vejledning. Påføring af smøremiddel på båndet: Stil båndet, så sømmen er midtfor på pladen Sæt sprøjteventilen i sprøjtehovedet på smørebeholderen. Løft båndet op i den ene side og hold sprøjteventilen i en afstand til det forreste af båndet og plade. Begynd ved båndets forreste ende. Før sprayventilen i retning mod bageste ende. Gentag processen på den anden side af båndet. Spray hver side i ca. 4 sekunder. Vent 1 minut til silikonesprayen har fordelt sig, inden du starter løbebåndet. Rengøring Regelmæssig rengøring af løbebåndet sikrer et langt produktliv. Advarsel: Løbebåndet skal slukkes for at undgå elektrisk stød. Ledningen skal tages ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse. 19

20 Efter hver træning: Tør konsollen og andre overflader af med en ren blød klud og en fugtig klud for at fjerne svedrester. OBS! Brug ikke skurepulver eller opløsningsmidler. For at undgå at computeren bliver beskadiget, må der ikke være væsker i nærheden. Computeren må ikke udsættes for direkte sollys. Ugentligt: For en nemmere rengøring anbefales det at lægge en måtte under løbebåndet. Sko kan efterlade snavs på løbebåndet, som kan falde ned under løbebåndet. Rengør måtten under løbebåndet én gang om ugen. Opbevaring Opbevar løbebåndet på et rent og tørt sted. Kontrollér, at tænd/sluk-knappen er slukket, og at ledningen er taget ud af stikkontakten. Vigtige oplysninger Maskinen er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder. Maskinen er kun egnet til hjemmebrug. Enhver anden brug er ikke tilladt og kan endda være farlig. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader, der skyldes ukorrekt brug. Rådfør dig med din læge, inden du begynder på et træningsprogram for at få tjekket, om dit fysiske helbred er egnet til træning på denne maskine. Lægens diagnose skal danne grundlag for, hvordan dit træningsprogram skal opbygges. Ukorrekt eller overdreven træning kan være skadeligt for dit helbred. Læs nøje følgende generelle træningstips og træningsvejledning. Hvis du får smerter, bliver stakåndet, føler dig utilpas eller har andre fysiske gener, skal du med det samme afbryde træningen. Gå øjeblikkelig til læge, hvis smerten varer ved i længere tid. Maskinen er ikke egnet til erhvervsmæssig eller medicinsk brug og må heller ikke benyttes til behandlingsformål. Pulsføleren er ikke et lægeredskab. Det er kun til information og er konstrueret til at vise en gennemsnitlig puls. Det kan ikke bruges som et lægeinstrument, og det vil heller ikke måle pulsen præcist hver gang som følge af de forskellige omgivende og menneskelige faktorer. 20

21 Problemløsning Guide: SYMPTOM ÅRSAG LØSNING Viser E0 Sikkerhedsnøglen er ikke sat i Sæt sikkerhedsnøgle i Viser E1 Fejl på hastighedsmåler Kontrollér hastighedsmåler og 10- tap ledningen eller kontakt service. Problemløsning: Løbebåndet er konstrueret til at være pålideligt og nemt at bruge. Hvis du imidlertid har problemer med det, se da følgende guide: PROBLEM: Konsollen lyser ikke. LØSNING: Kontrollér, at ledningen er sat korrekt i stikkontakten, og at løbebåndets tænd/sluk-knap er tændt. PROBLEM: Løbebåndets afbryder udløses under træning. LØSNING: Kontrollér, at løbebåndet er tilsluttet et 20 amp. kredsløb. Bemærk: Ingen forlængerledning. PROBLEM: Løbebåndet slukker, når det hæves. LØSNING: Kontrollér, at ledningen er langt nok til, at den kan nå stikkontakten, når båndet hæves. PROBLEM: Løbebåndet er ikke centreret under træning. LØSNING: Kontrollér, at løbebåndet står på en plan flade. Kontrollér, at båndet er korrekt strammet (se Justering af bånd). PROBLEM: Løbebåndet siger en klikkende lyd foran, når man går eller løber på det. LØSNING: For optimal brug skal løbebåndet være plant. 21

22 Generelle træningstips Start langsomt på dit træningsprogram, dvs. træn kun hver anden dag. Øg antallet af træningsdage uge efter uge. Begynd med at træne i kort tid og øg så tiden langsomt. Start langsomt med træningen og sæt ikke umulige mål. Ud over træning på løbebåndet kan du bruge andre træningsformer, f.eks. jogging, svømning, dans og/eller cykling. Varm altid godt op inden træning. Lav strækøvelser eller gymnastik i mindst fem minutter for at undgå muskelspændinger og skader. Kontrollér din puls regelmæssigt. Hvis du ikke har en pulsmåler, så spørg din læge om, hvordan du bedst kan måle pulsen. Find ud af, hvor tit du skal træne for at få optimalt udbytte af træningen. Du skal tage hensyn til både din alder og din fysiske form. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at finde din optimale træningspuls. Sørg for at trække vejret regelmæssigt og roligt, når du træner. Sørg for at drikke nok inden træning. Det sikrer, at kroppen har, hvad den skal bruge af væske under træningen. De anbefalede 2-3 liter væske om dagen er ikke nok ved fysisk træning. Væsken, du drikker, skal have stuetemperatur. Når du træner på maskinen, skal du altid være iført let og behageligt tøj samt sportssko. Du må ikke være iført løsthængende tøj, da det kan blive flået eller fanget af maskinen under træningen. Hvor høj eller lav skal din puls være under træning? Din læge kan give dig mere information om gældende retningslinjer. Alder Pulsinterval (50-75 %) Maksimal puls (antal slag pr. minut) - Ideel træningspuls - 20 år år år år år år år år år år år Copyright (c) 1997 AMERICAN HEART ASSOCIATION 22

23 Opvarmnings- og strækøvelser En vellykket træning begynder med opvarmningsøvelser og slutter med øvelser for at køle ned og slappe af. Opvarmningsøvelserne forbereder din krop til den kommende belastning. Nedkøling og afslapning efter træningen sikrer, at du ikke får muskelproblemer. Nedenfor er der nogle træningsinstruktioner for opvarmning og nedkøling. Vær især opmærksom på følgende muskelgrupper: NAKKEØVELSE Vip hovedet til højre og føl strækket i nakken. Lad hoved køre i en halvcirkel ned på brystet og drej hovedet mod venstre. Du føler igen et let stræk i nakken. Gentag øvelsen flere gange. ØVELSE FOR SKULDEROMRÅDE Løft venstre og højre skulder skiftevis eller løft begge skuldre samtidigt. ARMSTRÆKNINGSØVELSE Stræk venstre og højre arm skiftevis mod loftet. Føl strækket skiftevis i din venstre og højre side. Gentag øvelsen flere gange. 23

24 ØVELSE FOR FORSIDEN AF LÅRET Støt med hånden mod væggen og løft med den anden hånd venstre eller højre fod bagud og op og så tæt på enden som muligt. Føl et let stræk på forsiden af låret. Hold gerne stillingen i 30 sekunder og gentag øvelsen to gange for hvert ben. INDERSIDEN AF LÅRET Sid på gulvet og placér fødderne mod hinanden, så dine knæ vender udad. Træk fødderne så langt ind imod dig som muligt. Pres nu knæene forsigtigt mod gulvet. Hold gerne stillingen i sekunder. RØR TÆERNE Bøj dig langsomt forover og prøv, om du kan røre fødderne med hænderne. Stræk dig, så langt du kan. Hold gerne stillingen i sekunder. ØVELSER FOR KNÆ Sid på gulvet og stræk højre ben. Bøj venstre ben ind i mod dig, så foden rører ved højre lårs inderside. Prøv om du kan nå din højre fod med din højre arm. Hold gerne stillingen i sekunder. 24

25 ØVELSER FOR LÆGGE/ACHILLESSENE Støt med begge hænder mod væggen, så armene bærer det meste af din vægt. Træd et skridt tilbage med venstre ben og skift efterfølgende til højre ben. Det strækker bagsiden af benet. Hold gerne stillingen i sekunder. Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

BRUGSANVISNING TIL LØBEBÅND CF-2210

BRUGSANVISNING TIL LØBEBÅND CF-2210 BRUGSANVISNING TIL LØBEBÅND CF-2210 Ver 1.0 09/05/05 0 Indhold Side Tak 2 Generelle sikkerhedsinstrukser 3 Særlige sikkerhedsforanstaltninger 4 Samling 5 Udpakning og samling 6 Samlediagram (1) 7 Liste

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Gem denne brugsanvisning til evt. senere brug. Læs og følg alle instruktionerne i brugsanvisningen.

Gem denne brugsanvisning til evt. senere brug. Læs og følg alle instruktionerne i brugsanvisningen. Alaska Fitness 1320 Løbebånd Brugsanvisning Gem denne brugsanvisning til evt. senere brug. Læs og følg alle instruktionerne i brugsanvisningen. Version A Tak fordi du købte dette produkt. Løbebåndet kan

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer

PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer Model: C5.0i SAMLEVEJLEDNING: SAMLEVEJLEDNING: Læg kassen flat på gulvet, så låget kan løftes af. Udpak delene: håndtag, side håndtag og pedal holder. Fjern top flamingoskum

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Nederste del af ryggen Stræk

Nederste del af ryggen Stræk Stretching fitnessfaq.info Nederste del af ryggen Stræk Denne øvelse er designet til at forbedre fleksibilitet og fremme afslapning. Lig på ryggen med benene udvidet og dine arme på dine sider. Træk vejret

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kondicykel JC-500 HN 11137 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før kondicyklen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

Kondicykel JC-500 HN 11137 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før kondicyklen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Kondicykel JC-500 HN 11137 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før kondicyklen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel Brugermanual EveresT Motionscykel Titan EveresT Motionscykel Dette product er designet, produceret, testet og certificeret for udvidet fitnesstræning. Kære Kunde, Tak fordi du har valgt denne motionscykel.

Læs mere

Bruger Vejledning. Vektor300 TREADMILL. MODEL NUMBER: Vektor300. Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen):

Bruger Vejledning. Vektor300 TREADMILL. MODEL NUMBER: Vektor300. Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen): Bruger Vejledning Vektor300 TREADMILL MODEL NUMBER: Vektor300 Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen): 2 Forholdsregler Venligst påsæt din kvittering på denne side. Skriv gerne

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Formålet med træningen er at forebygge, lindre og/eller afhjælpe graviditetsbetingede smerter og gener i bækken, ryg og underliv.

Læs mere

Index. Index & Introduktion...14. Sikkerhedsforanstaltninger...15. Elektrisk sikkerhed...16. Oversigt Tegning...17. Liste over dele...

Index. Index & Introduktion...14. Sikkerhedsforanstaltninger...15. Elektrisk sikkerhed...16. Oversigt Tegning...17. Liste over dele... Index Index & Introduktion...14 Sikkerhedsforanstaltninger...15 Elektrisk sikkerhed...16 Oversigt Tegning...17 Liste over dele...18 Monteringsvejledning...19 Digital Display......21 Workout Principper...22

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

ALASKA FITNESS KH-738D2

ALASKA FITNESS KH-738D2 ALASKA FITNESS KH-38D2 Sikkerhedsinstrukser Af sikkerhedsmæssige grunde skal du regelmæssigt efterse crosstræneren for defekte og slidte dele. Hvis du giver crosstræneren til andre eller tillader, at andre

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Indsættelse af nyt hofteled

Indsættelse af nyt hofteled Information og øvelsesprogram Indsættelse af nyt hofteled uden restriktioner Fysioterapien SVS Indholdsfortegnelse Information side 2 Bilkørsel side 3 Øvelsesprogram side 4 Liggende øvelser side 5 Stående

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Instruktions Manual (UN-2000M)

Instruktions Manual (UN-2000M) Instruktions Manual (UN-2000M) Dobbelt virkende thumper Massage Apparat (UN-2000M) Brugsanvisninger - Sæt stikket i stikkontakten.. Brug knappen til at vælge intensiteten af massagen (Fig.1) Sæt knappen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning MOTIONSCYKEL ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med

Læs mere

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning MOTIONSCYKEL Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med din træning. Læs venligst de medfølgende sikkerhedsforanstaltninger og samlevejledningen

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Symmetritræning 6. Start/stop for bentræner 7. Hastighed 8. Motor styrke 9. Aktiv tilstand 10. Træningsperiode

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sådan træner du, når du er opereret i knæet

Sådan træner du, når du er opereret i knæet Sådan træner du, når du er opereret i knæet Du skal træne efter din knæoperation for at styrke musklerne omkring knæet. Det er nødvendigt for at du kan opnå normal bevægelighed i knæleddet, og for at du

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 Vigtig information: A. Tilslut strømforsyningen, bagerst nederst, på cyklen, herefter lyder en biip lyd, og computeren er klar i Manuel mode. B. Valg af program og indstillinger.

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper.

Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper. Ort O Mate ORT O MATE Danish CARE Supply Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper. De Ort-O-Mate is een gebruiksv hulpmiddel voor het

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere