AF-3210 Manual til løbebånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AF-3210 Manual til løbebånd"

Transkript

1 AF-3210 Manual til løbebånd 1

2 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit garanti Importøren af løbebåndet garanterer, at løbebåndet er fremstillet af materialer af høj kvalitet. Det er en forudsætning for den implicitte garanti, at løbebåndet er korrekt monteret i overensstemmelse med brugsanvisningen. Ukorrekt brug og/eller ukorrekt transport kan gøre garantien ugyldig. Den implicitte garanti gælder i 1 år fra købsdatoen. Hvis det købte løbebånd er fejlbehæftet, skal du kontakte kundeservice inden for garantiperioden på 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantien gælder for følgende dele (for så vidt de er med i leveringen): ramme, ledning, elektronik, polstring, hjul. Garantien dækker ikke: Beskadigelse som følge af udefra kommende årsager Montering af uautoriserede dele Ukorrekt håndtering af løbebåndet Manglende overholdelse af brugsanvisningen Sliddele og engangsartikler er ikke dækket (f.eks. rullebåndet). Løbebåndet er kun til privat brug. Garantien gælder ikke ved erhvervsmæssig brug. Reservedele kan bestilles hos kundeservice efter behov. Du bedes have følgende oplysninger klar, når du bestiller reservedele: Brugsanvisning Modelnummer (står på forsiden af brugsanvisningen) Beskrivelse af tilbehør Tilbehørsnummer Købsbevis med købsdato Du skal ikke sende løbebåndet til vores virksomhed, medmindre vi beder dig om det. Udgifter til uanmodet fremsendelse betales af afsenderen. 2

3 Generelle sikkerhedsinstrukser Der er lagt meget vægt på sikkerheden i konstruktionen og fremstillingen af denne træningsmaskine. Men det er stadig vigtigt, at du nøje overholder nedenstående sikkerhedsinstrukser. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ulykker, der skyldes manglende overholdelse. For din sikkerheds skyld og for at undgå ulykker bedes du læse brugsanvisningen nøje igennem, inden du anvender træningsmaskinen første gang. 1. Rådfør dig med din læge, inden du begynder at bruge maskinen. Hvis du ønsker at træne regelmæssigt og intensivt, tilrådes det, at du får din læges tilladelse. Det gælder især brugere med helbredsproblemer. 2. Vi anbefaler, at handicappede personer kun bruger maskinen, når der er en kvalificeret hjælper til stede. 3. Når du bruger maskinen, bør du være iklædt behageligt tøj og helst sportssko. Undgå løsthængende tøj, som kan blive fanget af maskinens bevægelige dele. 4. Stop øjeblikkelig med træningen, hvis du føler dig utilpas, eller hvis du har smerter i led og muskler. Du skal især være opmærksom på, hvordan din krop reagerer på træningen. Svimmelhed kan være et tegn på, at du træner for hårdt på maskinen. Ved de første tegn på svimmelhed skal du lægge dig ned, indtil du har det bedre. 5. Du skal sikre dig, at der ikke er nogen børn i nærheden, når du bruger maskinen. Maskinen bør endvidere opbevares på et sted, hvor børn eller dyr ikke kan komme til den. 6. Maskinen må kun bruges af én person ad gangen, 7. Efter at maskinen er monteret i henhold til brugsanvisningen, skal du sikre dig, at alle skruer, bolte og møtrikker er korrekt isat og spændte. Du bør kun bruge tilbehør, der er anbefalet af producenten. 8. Hvis maskinen er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, må den ikke anvendes. 9. Maskinen skal altid placeres på en plan, ren og solid flade. Den må aldrig bruges i nærheden af vand, og der må ikke være spidse genstande i umiddelbar nærhed af maskinen. Om nødvendigt kan du anbringe en måtte (medfølger ikke) under maskinen for at beskytte gulvet. Der bør være en afstand på mindst en halv meter rundt om maskinen af sikkerhedsmæssige årsager. 10. Pas på, at arme eller ben ikke kommer i nærheden af de bevægelige dele. Undgå at anbringe genstande i maskinens åbninger. 11. Brug kun maskinen til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen. Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten. 12. Hvis ledningen er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, serviceafdelingen eller anden kvalificeret person for at undgå ulykke. 3

4 Særlige sikkerhedsinstrukser Strømkilde: Vælg at placere maskinen et sted, hvor der er en stikkontakt i nærheden. Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse, og hvor der ikke er tilsluttet andre maskiner. Det kan ikke anbefales at bruge en forlængerledning. Tilslutning af maskinen uden jordforbindelse kan give risiko for elektrisk stød. Bed en autoriseret elektriker om at kontrollere stikkontakten, hvis du ikke ved, om den er korrekt afledet til jord. Du må ikke ændre på stikket, der følger med maskinen, hvis det ikke passer i stikkontakten. Bed en autoriseret elektriker om at installere en egnet stikkontakt. Pludselige strømudsving kan forårsage alvorlig skade på maskinen. Vejrforandringer eller tænding og slukning af andre apparater kan forårsage spidsspænding, overspænding eller støjspænding. For at begrænse risikoen for beskadigelse af maskinen bør den udstyres med en sikring mod overspænding (medfølger ikke). Maskinen er konstrueret til brug med en ~220 - ~240 volt mærkespænding. Lad ikke ledningen komme i nærheden af rullerne. Lad ikke ledningen ligge under rullebåndet. Brug ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget eller slidt. Tag ledningen ud, inden du rengør eller vedligeholder maskinen. Vedligeholdelse bør kun foretages af autoriserede serviceteknikere, medmindre der er angivet andet af producenten. Hvis disse instrukser ikke overholdes, bortfalder garantien automatisk. Efterse maskinen inden brug for at sikre, at alle dele fungerer. Maskinen må ikke bruges udendørs, i en garage eller under nogen form for tag. Maskinen må ikke udsættes for høj fugtighed eller direkte solskin. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn. Kontrollér, at rullebåndet altid er stramt. Start båndet, inden du træder op på det. 4

5 Samling Inden du begynder at samle træningsmaskinen, skal du nøje gennemlæse monteringstrinene på side 8. Vi anbefaler også, at du studerer tegningerne, inden du samler maskinen (side 7). Fjern al emballage og placér de enkelte dele på en tom plads. Det giver dig et overblik og gør det nemmere at samle maskinen. Husk, at der altid er en risiko ved brug af værktøj og teknikkrævende opgaver. Gå forsigtig frem, når du samler maskinen. Sørg for, at omgivelserne ikke udgør nogen risiko, og lad ikke værktøj ligge og flyde rundt omkring. Anbring emballagen, så den ikke udgør en risiko. Folie og plastikposer udgør en kvælningsfare for børn! Giv dig god tid til at studere tegningerne og saml så maskinen, som tegningerne viser. Maskinen skal samles af en voksen person. Om nødvendigt, kan du bede en person med teknisk kunnen om hjælp. 5

6 Udpakning og samling ADVARSEL! Vær meget forsigtig, når du samler løbebåndet ellers kan du komme til skade. BEMÆRK: Hvert trin i samlevejledningen fortæller dig, hvad du skal gøre. Læs og forstå alle instruktioner nøje, inden du samler løbebåndet. UDPAK OG KONTROLLER KASSENS INDHOLD: Løft kassen op med løbebåndet og tag løbebåndet ud. Kontrollér, at de nedenfor afbildede dele er der. Hvis nogen af delene mangler, skal du kontakte forhandleren. Værktøj 6

7 Samletegning (2) 7

8 Samlevejledning Trin 1: Montér konsolstøtterne på rammen A) Træk konsolledningen gennem konsolstøtten B) Gør den venstre/højre konsolstøtte fast på rammen med seks M8 x 15 mm bolte ved hjælp af en spændenøgle. Trin 2: Montér konsollen på konsolstøtterne A) Forbind ledningen fra konsollen med ledningen i den højre konsolstøtte. B) Saml konsollen med konsolstøtten med to M4 x 15 mm bolte og spændenøgle (boltene skal ikke spændes). OBS! Vær forsigtig, når du forbinder de to konsol-ledninger. Der er tapper inde i forbindelsesstikket. Tapperne må ikke være skæve, da det vil give problemer. Trin 3: Spænd boltene fra trin 1 og trin 2 Først åbne kontakt og arbejdsmaskine, derpå spænde boltene. 8

9 Brugsanvisning TÆNDE LØBEBÅNDET: Kontrollér, at løbebåndet er korrekt tilsluttet strømkilden. Tænd på tænd/sluk-kontakten (1) (ON), og kontakten lyser. Du hører en signaltone, og computerens LED-skærm lyser op. SIKKERHED: Løbebåndet virker kun, hvis nødstoppen er udløst. Hvis du får problemer, hvor der er nødvendigt at standse løbebåndet øjeblikkeligt, skal du blot trykke på nødstoppen og løbebåndet vil stoppe øjeblikkeligt. For at tænde løbebåndet igen, skal du dreje knappen mod pilens retning og nødstops knappen vil blive udløst. FOLDEVEJLEDNING Sådan folder du løbebåndet sammen: Løbebåndet kan foldes sammen for at spare plads, når det ikke bruges. For at folde løbebåndet sammen skal du løfte pladen op og låse den. BEMÆRK: Kontrollér, at låsebolten er sat korrekt i. Sådan folder du løbebåndet ud: Træk låsebolten ud og fold løbebåndet langsomt og forsigtigt ud. 9

10 Knappernes funktion Incline-justeringsknapper: Speed-justeringsknapper: Select-knap: Quick incline-knapper: Quick speed-knapper: Startknap: Stopknap: Bruges til at justere båndets hældning Bruges til at justere båndets hastighed Bruges til at vælge program Bruges til at vælge den ønskede hældning direkte Bruges til at vælge den ønskede hastighed direkte Bruges til at starte træningsprogrammet Bruges til at standse træningsprogrammet 10

11 Quick hastighed Hastighed Quick hældning Hældning 2 2 km/t km/t km/t km/t km/t km/t km/t km/t Forsigtig! LCD-farveskærmen kan gå i stykker. Du må ikke: slå på den med en hård eller skarp genstand spilde væske på konsollen udsætte den for varmekilder ryste den kraftigt. 11

12 Almindelige funktioner For at begynde træningen efter indstilling skal du trykke på Start-knappen. Hvis du trykker på Stop-knappen under træningen, sætter du løbebåndet på pause. Hvis du trykker to gange på Stop-knappen, stopper løbebåndet og vender tilbage til starttilstand. Knapperne Quick, Incline-justering, Speed-justering og Start virker kun under træning. Knapperne virker ikke under indstilling. Retningsknapperne virker kun under indstilling. Du kan bruge dem til at vælge program og gå op eller ned i tal. Knapperne virker ikke under træning. Touch-knapperne på begge sider af styret har to funktioner: Justerer hastigheden Stopper løbebåndet, hvis du rører ved touch-knapperne på begge sider samtidigt. Pulsmåleren foran dig måler din puls, hvis du holder korrekt med hænderne om begge følere. 12

13 Startside [WELCOME] vises i 5 sekunder. Overvågning af motorstatus Ved fejlfunktion vises følgende fejlmeddelelse på DOT METRIX-skærmen: Over-speed Træningsprogrammer P1 - Quick Start (standardprogram) I dette program skal du ikke indtaste nogen personlige oplysninger. Træningen varer i 20 minutter uden opvarmning og nedkøling. P2 - Hill I dette program er det som at løbe op ad bakke. Du kan indtaste dine personlige oplysninger og indstille f.eks. tid, hastighed og hældning. P3 - Target Heart Rate (målpuls) Hældningen og hastigheden ændrer sig automatisk efter, hvilken intensitetsmåde du har valgt. Det hjælper dig med at nå og holde en puls på mellem 65 % - 80 % af din målpuls. Hvis du vælger, at intensiteten skal øges ved hjælp af hastigheden: Er du under 30 år, accelererer løbebåndet 1 km/t for hvert 30. sekund. Den øvre grænse er sat til 15 km/t. Er du mellem år, accelererer løbebåndet 0,5 km/t for hvert 30. sekund. Den øvre grænse er sat til 12 km/t. Er du over 50 år, accelererer løbebåndet med 0,2 km/t for hvert 30. sekund. Den øvre grænse er sat til 9 km/t. Hvis du vælger, at intensiteten skal øges ved hjælp af hældningen: Hældningen stiger eller falder med 1 hældningstrin for hvert 30. sekund. Hvis du vælger, at intensiteten skal øges ved hjælp af både hastighed og hældning: Hældningen og hastigheden vil skiftevis øge intensitet for hvert tredje minut. P4 - User 1 Bruger 1 kan indstille sit personlige træningsprogram ved at indstille hældningen forud. 13

14 P5 - User 2 Bruger 2 kan indstille sit personlige træningsprogram ved at indstille hældningen forud. Opvarmningsprogram Før alle træningsprogrammer, på nær Quick Start, er der en opvarmningsfase på tre minutter. I denne fase kan ingen af knapperne anvendes med undtagelse af hastighedsknappen og sikkerhedsnøglen. Hastigheden øges automatisk fra 0,8 km/t til 2 km/t i løbet af et minut, og denne hastighed holdes i de sidste to minutter. Nedkølingsprogram Efter alle træningsprogrammer, på nær Quick Start, er der en nedkølingsfase på tre minutter. I denne fase kan ingen af knapperne anvendes med undtagelse af sikkerhedsnøglen. Hældningen mindskes, og hastigheden nedsættes automatisk fra den aktuelle hastighed til 2 km/t i et minut og derpå ned til 0,8 km/t i de sidste to minutter. I det tidsrum kan hastigheden eller hældningen ikke ændres manuelt. Indstilling P1 - QUICK START-program: 1. Tryk på START for at starte på træningen med det samme. 2. Der tælles ned i 3 sekunder. 3. Tiden [TIME] er automatisk sat til 20 minutter som standard. 4. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Downknapperne for Speed og Incline. P2 - HILL program: 1. Indstil de personlige oplysninger a. [AGE]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre alderen Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. b. [GENDER]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre køn Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. c. [WEIGHT]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre vægten Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 14

15 2. Indstil mål: a. Tryk på SET for at indstille mål b. Tryk på justeringsknapperne for skifte mellem [TIME], [Distance] og [Calorie] c. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen d. Tryk på Fast-knapperne igen for at ændre tallet e. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 3. Vælg niveau: a. Niveauet er indstillet til [1] som standard. Tryk på SET for at bekræfte eller b. tryk på justeringsknapperne for at vælge træningsniveau c. Niveauet ændres ved hjælp af justeringsknapperne. Der er 8 niveauer d. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 4. Tryk på START: a. Tryk på START for at begynde at træne b. Der tælles ned i 3 sekunder c. Træningen begynder d. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Down-knapperne for Speed og Incline P3 - TARGET HEART RATE program: 1. Indstil de personlige oplysninger a. [AGE]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre alderen Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. b. [GENDER]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre køn Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. c. [WEIGHT]: Tryk på SET for at ændre Tryk på justeringsknapperne for at ændre vægten Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 2. Indstil mål: a. [TIME] er automatisk indstillet til 20 minutter som standard b. Tryk på justeringsknapperne for at ændre tiden c. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 15

16 3. Indstil Target Heart rate (målpuls): a. Den anbefalede målpuls (THR) vises i nogle få sekunder. b. Tryk på justeringsknapperne for at indstille THR til mellem 70 og 180. c. Tryk på SET for at bekræfte. 4. Indstil intensitetsmåde: Øger automatisk hastigheden, til målpulsen nås. Øger automatisk hældningen, til målpulsen nås. Øger automatisk både hastighed og hældning, til målpulsen nås. a. Tryk på justeringsknapperne for at skifte mellem de tre måder. b. Tryk på SET for at bekræfte den valgte måde 5. Tryk på START: a. Tryk på START for at begynde at træne b. Der tælles ned i 3 sekunder c. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Down-knapperne for Speed og Incline d. Under træningen, hvis målpulsen ikke er nået, vil hastigheden, hældningen eller både hastighed og hældning automatisk øges, indtil den valgte målpuls nås. USER 1-program: P.S. Se skema over anbefalet målpuls på side Indstil de personlige oplysninger a. [AGE]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre alderen Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 16

17 b. [GENDER]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre køn Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. c. [WEIGHT]: Tryk på SET for at justere Tryk på justeringsknapperne for at ændre vægten Tryk igen på SET for at bekræfte ændringen. 2. Indstil mål: a. Tryk på SET for at vælge mål. b. Tryk på retningsknapperne for at skifte mellem [TIME], [Distance] og [Calorie]. c. Tryk på SET for at bekræfte indstillingen af mål. d. Tryk på retningsknapperne igen for at justere måltallet. e. Tryk på SET for at bekræfte ændringen. 3. Vælg niveau: Træningsniveauet er opdelt i 16 sektioner, se nedenfor: a. Den første kasse nederst i den første sektion vises. b. Tryk på retningsknapperne for at tilføje kasser til det ønskede niveau c. Tryk på SET for at bekræfte og tryk på START for at starte programmet. d. Gentag for resten af sektionerne, indtil sidste sektion er indsat. Når sidste kasse er færdig, gemmes indstillingen for User Tryk på START: a. Tryk på START for at begynde at træne b. Der tælles ned i 3 sekunder c. Træning starter d. Under træningen kan du justere hældning og hastighed ved hjælp af Up- og Down-knapperne for Speed og Incline. USER 2-program: Proceduren for USER 2-programmet er præcis den samme som for USER 1-programmet. 17

18 VEDLIGEHOLDELSE AF LØBEBÅNDET Der er meget vigtigt, at løbebåndet bliver vedligeholdt korrekt, så det er i god stand og fungerer fejlfrit. Ukorrekt vedligeholdelse kan forårsage beskadigelse af løbebåndet eller afkorte løbebåndets levetid. Alle løbebåndets dele skal kontrolleres og spændes regelmæssigt. Slidte dele skal udskiftes øjeblikkeligt. Justering af bånd Det kan være nødvendigt at justere båndet i løbet af de første ugers brug. Båndet er korrekt indstillet fra fabrikken, men det kan strække sig eller løbe skævt under brug. Det er normalt, at det strækker sig i indkøringsperioden. Justering af båndets stramhed: Hvis båndet føles, som om det "skrider" eller tøver, når du sætter foden ned under løb, skal båndets muligvis strammes. Sådan strammer du båndet: 1. Brug en 8 mm svensknøgle (medfølger ikke) på venstre spændingsbolt. Drej svensknøglen en kvart omgang med uret for at trække den bageste rulle og stramme båndet. 2. Gentag TRIN 1 for højre spændingsbolt. Du skal sørge for at dreje begge bolte det samme antal omgange, så den bageste rulle er lige i forhold til rammen. 3. Gentag TRIN 1 og TRIN 2, indtil båndet ikke skrider mere. 4. Pas på, at du ikke strammer båndet for meget, da det kan bevirke et for stort tryk på de forreste og bageste rullelejer. Et bånd, der er strammet for meget, kan beskadige rullernes lejer, hvilket vil resultere i støj fra lejerne på de forreste og bageste ruller. For at mindske båndets stramhed, drejes begge bolte mod uret det samme antal omgange. Centrering af båndet Når du løber, sætter du måske hårdere af med den ene fod end den anden. Hvor meget det påvirker båndet afhænger af, med hvor meget større kraft den ene fod udøver i forhold til den anden, men det kan få båndet til at løbe skævt. Det er normalt, og båndet centrerer sig igen, når der ikke er nogen på båndet. Hvis båndet konstant løber skævt, skal du centrere båndet manuelt. Start løbebåndet, uden at nogen står på det, tryk på FASTknappen, indtil hastigheden når 6 km/t. Se om båndet trækker mod venstre eller højre. 18

19 Hvis det trækker mod venstre, skal du med svensknøglen dreje venstre justeringsbolt en kvart omgang med uret og den højre justeringsbolt en kvart omgang mod uret. Hvis det trækker mod højre, skal du med svensknøglen dreje højre justeringsbolt en kvart omgang med uret og den venstre justeringsbolt en kvart omgang mod uret. Hvis båndet stadig ikke er centreret, gentages overstående trin, indtil båndet er centreret. Når båndet er centreret, øges hastigheden til 16 km/t, og det kontrolleres, at det løber lige. Gentag om nødvendigt ovenstående trin. Hvis det med ovenstående fremgangsmåde ikke lykkes at centrere båndet, kan det eventuelt være nødvendigt at stramme båndet. Smøring Løbebåndet er smurt fra fabrikken. Det anbefales dog at kontrollere båndets smøring regelmæssigt for at sikre, at løbebåndet fungerer optimalt. Det er normalt ikke nødvendigt at smøre løbebåndet det første år eller i løbet af de første 500 timers brug. Derefter kontrolleres smøringen hver 3. måned ved at løfte løbebåndets sider og føle på båndets underside, så vidt det er muligt. Hvis der er spor af silikonespray, er det ikke nødvendigt at smøre. Hvis undersiden er tør, se nedenstående vejledning. Påføring af smøremiddel på båndet: Stil båndet, så sømmen er midtfor på pladen Sæt sprøjteventilen i sprøjtehovedet på smørebeholderen. Løft båndet op i den ene side og hold sprøjteventilen i en afstand til det forreste af båndet og plade. Begynd ved båndets forreste ende. Før sprayventilen i retning mod bageste ende. Gentag processen på den anden side af båndet. Spray hver side i ca. 4 sekunder. Vent 1 minut til silikonesprayen har fordelt sig, inden du starter løbebåndet. Rengøring Regelmæssig rengøring af løbebåndet sikrer et langt produktliv. Advarsel: Løbebåndet skal slukkes for at undgå elektrisk stød. Ledningen skal tages ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse. 19

20 Efter hver træning: Tør konsollen og andre overflader af med en ren blød klud og en fugtig klud for at fjerne svedrester. OBS! Brug ikke skurepulver eller opløsningsmidler. For at undgå at computeren bliver beskadiget, må der ikke være væsker i nærheden. Computeren må ikke udsættes for direkte sollys. Ugentligt: For en nemmere rengøring anbefales det at lægge en måtte under løbebåndet. Sko kan efterlade snavs på løbebåndet, som kan falde ned under løbebåndet. Rengør måtten under løbebåndet én gang om ugen. Opbevaring Opbevar løbebåndet på et rent og tørt sted. Kontrollér, at tænd/sluk-knappen er slukket, og at ledningen er taget ud af stikkontakten. Vigtige oplysninger Maskinen er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder. Maskinen er kun egnet til hjemmebrug. Enhver anden brug er ikke tilladt og kan endda være farlig. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader, der skyldes ukorrekt brug. Rådfør dig med din læge, inden du begynder på et træningsprogram for at få tjekket, om dit fysiske helbred er egnet til træning på denne maskine. Lægens diagnose skal danne grundlag for, hvordan dit træningsprogram skal opbygges. Ukorrekt eller overdreven træning kan være skadeligt for dit helbred. Læs nøje følgende generelle træningstips og træningsvejledning. Hvis du får smerter, bliver stakåndet, føler dig utilpas eller har andre fysiske gener, skal du med det samme afbryde træningen. Gå øjeblikkelig til læge, hvis smerten varer ved i længere tid. Maskinen er ikke egnet til erhvervsmæssig eller medicinsk brug og må heller ikke benyttes til behandlingsformål. Pulsføleren er ikke et lægeredskab. Det er kun til information og er konstrueret til at vise en gennemsnitlig puls. Det kan ikke bruges som et lægeinstrument, og det vil heller ikke måle pulsen præcist hver gang som følge af de forskellige omgivende og menneskelige faktorer. 20

21 Problemløsning Guide: SYMPTOM ÅRSAG LØSNING Viser E0 Sikkerhedsnøglen er ikke sat i Sæt sikkerhedsnøgle i Viser E1 Fejl på hastighedsmåler Kontrollér hastighedsmåler og 10- tap ledningen eller kontakt service. Problemløsning: Løbebåndet er konstrueret til at være pålideligt og nemt at bruge. Hvis du imidlertid har problemer med det, se da følgende guide: PROBLEM: Konsollen lyser ikke. LØSNING: Kontrollér, at ledningen er sat korrekt i stikkontakten, og at løbebåndets tænd/sluk-knap er tændt. PROBLEM: Løbebåndets afbryder udløses under træning. LØSNING: Kontrollér, at løbebåndet er tilsluttet et 20 amp. kredsløb. Bemærk: Ingen forlængerledning. PROBLEM: Løbebåndet slukker, når det hæves. LØSNING: Kontrollér, at ledningen er langt nok til, at den kan nå stikkontakten, når båndet hæves. PROBLEM: Løbebåndet er ikke centreret under træning. LØSNING: Kontrollér, at løbebåndet står på en plan flade. Kontrollér, at båndet er korrekt strammet (se Justering af bånd). PROBLEM: Løbebåndet siger en klikkende lyd foran, når man går eller løber på det. LØSNING: For optimal brug skal løbebåndet være plant. 21

22 Generelle træningstips Start langsomt på dit træningsprogram, dvs. træn kun hver anden dag. Øg antallet af træningsdage uge efter uge. Begynd med at træne i kort tid og øg så tiden langsomt. Start langsomt med træningen og sæt ikke umulige mål. Ud over træning på løbebåndet kan du bruge andre træningsformer, f.eks. jogging, svømning, dans og/eller cykling. Varm altid godt op inden træning. Lav strækøvelser eller gymnastik i mindst fem minutter for at undgå muskelspændinger og skader. Kontrollér din puls regelmæssigt. Hvis du ikke har en pulsmåler, så spørg din læge om, hvordan du bedst kan måle pulsen. Find ud af, hvor tit du skal træne for at få optimalt udbytte af træningen. Du skal tage hensyn til både din alder og din fysiske form. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at finde din optimale træningspuls. Sørg for at trække vejret regelmæssigt og roligt, når du træner. Sørg for at drikke nok inden træning. Det sikrer, at kroppen har, hvad den skal bruge af væske under træningen. De anbefalede 2-3 liter væske om dagen er ikke nok ved fysisk træning. Væsken, du drikker, skal have stuetemperatur. Når du træner på maskinen, skal du altid være iført let og behageligt tøj samt sportssko. Du må ikke være iført løsthængende tøj, da det kan blive flået eller fanget af maskinen under træningen. Hvor høj eller lav skal din puls være under træning? Din læge kan give dig mere information om gældende retningslinjer. Alder Pulsinterval (50-75 %) Maksimal puls (antal slag pr. minut) - Ideel træningspuls - 20 år år år år år år år år år år år Copyright (c) 1997 AMERICAN HEART ASSOCIATION 22

23 Opvarmnings- og strækøvelser En vellykket træning begynder med opvarmningsøvelser og slutter med øvelser for at køle ned og slappe af. Opvarmningsøvelserne forbereder din krop til den kommende belastning. Nedkøling og afslapning efter træningen sikrer, at du ikke får muskelproblemer. Nedenfor er der nogle træningsinstruktioner for opvarmning og nedkøling. Vær især opmærksom på følgende muskelgrupper: NAKKEØVELSE Vip hovedet til højre og føl strækket i nakken. Lad hoved køre i en halvcirkel ned på brystet og drej hovedet mod venstre. Du føler igen et let stræk i nakken. Gentag øvelsen flere gange. ØVELSE FOR SKULDEROMRÅDE Løft venstre og højre skulder skiftevis eller løft begge skuldre samtidigt. ARMSTRÆKNINGSØVELSE Stræk venstre og højre arm skiftevis mod loftet. Føl strækket skiftevis i din venstre og højre side. Gentag øvelsen flere gange. 23

24 ØVELSE FOR FORSIDEN AF LÅRET Støt med hånden mod væggen og løft med den anden hånd venstre eller højre fod bagud og op og så tæt på enden som muligt. Føl et let stræk på forsiden af låret. Hold gerne stillingen i 30 sekunder og gentag øvelsen to gange for hvert ben. INDERSIDEN AF LÅRET Sid på gulvet og placér fødderne mod hinanden, så dine knæ vender udad. Træk fødderne så langt ind imod dig som muligt. Pres nu knæene forsigtigt mod gulvet. Hold gerne stillingen i sekunder. RØR TÆERNE Bøj dig langsomt forover og prøv, om du kan røre fødderne med hænderne. Stræk dig, så langt du kan. Hold gerne stillingen i sekunder. ØVELSER FOR KNÆ Sid på gulvet og stræk højre ben. Bøj venstre ben ind i mod dig, så foden rører ved højre lårs inderside. Prøv om du kan nå din højre fod med din højre arm. Hold gerne stillingen i sekunder. 24

25 ØVELSER FOR LÆGGE/ACHILLESSENE Støt med begge hænder mod væggen, så armene bærer det meste af din vægt. Træd et skridt tilbage med venstre ben og skift efterfølgende til højre ben. Det strækker bagsiden af benet. Hold gerne stillingen i sekunder. Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TITAN FITNESS HOMEGYM

TITAN FITNESS HOMEGYM TITAN FITNESS HOMEGYM Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957. Før du

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive r 4 ekstra r Foto: Scanpix Forebyg løbeskader med 5 effektive r Af Mai Libach Hansen

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere