Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v."

Transkript

1 Dok.nr: v1 Ref.: PB/PB Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/ Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) skal hermed takke for materialer for udarbejdelse af høringssvar. Efter at have indhentet kommenteringer fra FRI s medlemmer har FRI følgende kommentarer. Indledning Nærværende kommentarer skal primært ses i relation til faste offshoreanlæg, men kan også være dækkende for de mobile anlæg. Generelle kommenteringer Det bemærkes at følgende emner, der burde være medtaget for at give et fuldstændigt dokument, ikke er beskrevet: a. Inspektioner (RBI) på primær struktur b. Inspektion/eftersyn på mekanisk EX-udstyr (ATEX udstyr) c. Inspektion/eftersyn af elektrisk EX-udstyr (ATEX udstyr), ref. DS EN d. Det bemærkes, at periodiske inspektioner/eftersyn på følgende emner - der ganske vist ikke hører under ENS område - ikke beskrevet: Heli-

2 Side 2 af 5 kopterdæk med tilhørende installationer/anlæg, Redningsbåde og flåder. e. i 3 og flere af de efterfølgende paragraffer angives at foreskrevne normer og standarder kan fraviges i tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt for at opnå et højere sikkerheds- og sundhedsniveau. Her vil det være at foretrække en formulering, som tillader sådanne afvigelser, hvis tilsvarende eller højere sikkerheds- og sundhedsniveau kan opnås. Forskellen er ordet tilsvarende. Yderligere kunne man forestille sig følgende emner nærmere beskrevet og defineret: I. Dekommissionering af systemer og delsystemer i anlæggets driftsperiode: At systemer/delsystemer, der tages ud af drift, fraisoleres den eventuelt trykbærende proces på behørig vis og ligeledes mærkes. Ydermere skal sådanne formelle dekommissioneringer underkastes samme godkendelsesproces som nye systemer, der implementeres. Formelt dekommissionerede systemer/delsystemer skal ikke undergå de periodiske inspektioner som levende systemer underkastes. Om nødvendigt kan tilsynsmyndigheden kræve dekommissionerede systemer/delsystemer demonteret i forbindelse med den formelle dekommissionering OBS: Lignende krav kan være relevante for elektrisk udstyr, f.eks. motorer på udstyr der tages permanent ud af drift. Det kan netop tilsikre, at udstyr, der er taget permanent ud af drift, ikke ved en fejl startes op. II. Rekalibrering af sikkerhedsventiler. Der er - og har været - meget forvirring omkring lovmæssige krav til testfrekvensen. Følgende kan være en inspiration til en tekst angående dette: a. Sikkerhedsventiler skal som minimum rekalibreres sammen med den trykbeholder de tilhører, når beholderen bliver tryktestet som en del af de periodiske inspektioner. b. Endvidere skal enhver sikkerhedsventil, som findes med brudt plombering, gentestes c. Det anbefales, at egentlige sikkerhedsventiler i udgangspunktet rekalibreres hvert 2. år, indtil driftserfaring og statistikker kan påvise, at længere testintervaller er forsvarlige d. Firmaet som foretager rekalibreringerne skal være godkendt og akkrediteret jvf. (regel/ lov). III. Offshore kraner (kraner som foretager løft til platform fra skib), portalkraner og traverskraner burde også nævnes i kapitel 7, Løfte og hejseudstyr.

3 Side 3 af 5 Så vidt vides er praksis for de egentlige offshore kraner, at der foretages en årlig inspektion og et 4-årligt hovedeftersyn. Dette svarer til det 5-års eftersyn som klasseselskaberne normalt foreskriver for skibskraner. Denne praksis er imidlertid ikke foreskrevet nogetsteds. Ydermere ses der ofte forvirring for de større interne kraner (portal kraner, traverskraner, service kraner) - om de skal have hovedeftersyn hver 4. år som offshore kranerne, eller hvert 10. år som de lettere løfteredskaber. Specifikke kommentarer 2, stk. 7. Fade. Den anvendte definition af, at det drejer sig om svejste trykbeholdere, svarer efter vor opfattelse ikke til den gængse opfattelse af ordet. De fleste mennesker vil opfatte ordet fad som noget lignende tønde jvf. f.eks. norsk sprog, hvor en fat olje er en tønde olie. Fad er således ofte ikketrykbærende men kan være det, f.eks. i fadølsanlæg. 2, stk. 14. Kryogenbeholdere. Den anvendte definition, der begrænser størrelsen til liter er uheldig. Mange af de transportable kryogenbeholdere, der ses offshore, overstiger den angivne størrelse væsentligt. 2, stk. 18. Rør (Tubes). Et rør er ikke en trykbeholder. Et rør er et svøb, der er beregnet til stof-transport og kan være trykløst eller trykbærende. Et rør kan være sømløst eller svejst. Rør er heller ikke det samme som tube. Tube er normalt en betegnelse der anvendes på sømløse rør, f.eks. instrument tubes. 2, stk. 19. Varmevekslere i form af rør til afkøling eller opvarmning af luft sidestilles med rørsystemer. Dette er en lidt uheldig formulering, da enhver shell&tube varmeveksler består af et svøb med en del mindre rør indeni. Shell&tube varmevekslere skal betragtes som trykbeholdere med 2 rum jvf. stk. 26 i 2. Hvis der derimod tænkes på en egentlig spole af rør med et enkelt gennemløb (coil), der varmeveksler mod luften eller ikke tryksat vand, kan definitionen være i orden - men bør gøres mere klar. 2, stk. 24. rør (tubes). Ud over bemærkningerne ovenfor i pkt. 3, mener man ikke rør (tubes) kan udgøre en transportabel beholder. Et rør er netop ikke beregnet til lagring/opbevaring men til stoftransport. 2, stk. 26, Trykbeholder - sidste sætning En trykbeholder kan bestå af mere end et kammer. Her kan i parentes netop nævnes shell&tube varmevekslere, jvf. vore kommentarer i pkt. 4 ovenfor.

4 Side 4 af 5 2, stk. 30. Udstyrsjournal. Der anvendes også udstyrsjournaler til f.eks. løfteudstyr, herunder kraner. 3, stk. 3. Ud over anvendelse af tekniske løsninger, for at nedbringe risici, kan man ofte administrativt nedbringe eksponeringen ved at begrænse færdsel for uvedkommende og eksponeringstid for personel, som absolut skal være ved arbejdsstedet (antal personer og tid de enkelte personer eksponeres for faren). 27. Soverum. Kun 2-personers rum omtales, men findes der ikke stadig 4-mands kamre på ældre installationer? (er muligvis til dels dækket af 88) 33, Under stk. 1 omtales elektrotaljer, men ofte anvendes jo også luftdrevne taljer Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. Flg. kunne muligvis med fordel inkluderes: a. At de periodiske undersøgelser, efter accept fra ENS, kan erstattes af RBI (Risk Based Inspection) efter anerkendt standard, f.eks. API 580, Risk- Based Inspection og DNV RP-G101, Risk Based Inspection. b. I relation til 63: En anerkendt standard for driftsegnethedsundersøgelse er API 579 / ASME FFS-1, Fitness-for-service. c. Specielt i relation til 44, Reparationer. Det kan anføres at eventuelt kan skader, hvor driftsegnethedsundersøgelsen fastslår at beholderen/røret ikke er driftsegnet, repareres under anvendelse af metoder som beskrevet i ASME PCC-2, Repair of pressure equipment and piping (og eventuelt ISO TR 24817, Composite repair of pipework). 85. Elektrisk udstyr (skal også ses i relation til generel kommentar c) ovenfor). Vedligehold og inspektion af elektrisk EX udstyr bør foretages i henhold til DS EN Afslutning Skulle der være spørgsmål eller lignende til FRI kommentering af bek. om overførelse af affald, kan spørgsmål rettes til undertegnede.

5 Side 5 af 5 Med venlig hilsen Preben Boock Preben Boock Chefkonsulent

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 15. december 2008. Nr. 1375. Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af 1, stk. 2, 3-5, 17, stk. 5, 28 og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere