BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE"

Transkript

1 NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL HAVNEN HALVÅRSREGNSKAB VISER FREMGANG

2 LEDER Af direktør Thomas Bendtsen Rønne Havn A/S fortsætter sin positive udvikling. En udvikling, der betyder, at havnens ledelse hæver forventningerne til årets resultat fra ca. 10 til ca. 11 mio. kroner. Det er et resultat, der ligger ganske godt i tråd med bestyrelsens målsætning om at nå et nettoresultat på 12 mio. kroner i 2020, men at vi allerede nu er så langt og i bund og grund så tæt på at indfri målsætningen før tid, er ikke nogen tilfældighed. Vejen til succes hedder hårdt arbejde og fokus hos alle havnens medarbejdere. Vi har i en længere periode fokuseret meget på at effektivisere havnens forretningsgange og samtidig professionalisere vores ydelser. Vi opererer i et marked, der kræver kontinuertlig udvikling, og vores kunder er meget optaget af effektivitet og sikkerhed. Det stiller krav til medarbejdere og ledelse om, at vi er forandringsvillige og konstant ser de muligheder, der er, for at forbedre og effektivisere vores ydelser. En af måderne vi kan sikre, at vi kan leve op til de store forventninger og forpligtigelser er, at vi konstant dygtiggør os og hele tiden skaber de bedste rammer for medarbejderne gennem uddannelse og udvikling. Det er ikke nok, at vi markedsfører os og bliver mere synlige. Kunderne skal også opleve, at de rent faktisk bliver behandlet mere professionelt. Vi investerer derfor massivt i at efteruddanne medarbejdere og ledere, så de fremadrettet kan indgå i den udvikling af havnen, som vi ønsker. Det har været en yderst spændende proces, og den har med al tydelighed vist, at der blandt medarbejderne har ligget en masse uudnyttet potentiale af ideer og muligheder. Det er nu med til at udvikle og professionalisere havnen og dermed sikre, at Rønne Havn også i fremtiden kan være en professionel og effektiv forsyningshavn til Bornholm, og vel at mærke en havn, der lever op til de krav, som kommer fra havnens mange kunder og brugere. Jeg har tidligere sagt, at det er en benhård proces, som aldrig stopper. Der vil også fremover stilles store krav til både medarbejdere og ledelse om en høj grad af omstillingsparathed og efteruddannelse, og vi må aldrig hvile på laurbærrene, selvom resultatudviklingen for nuværende er tilfredsstillende. Vi er i en omstillingsproces, som fortsætter, og målet er fortsat, at Rønne Havns indtjeningsevne skal løftes til et niveau på højde med de bedste i den danske havnebranche. Det er en positiv udvikling, der vil gavne hele Bornholm og det bornholmske samfund. REGNSKAB BEDRE HALVÅRSREGNSKAB END FORVENTET Regnskabet for første halvår ligger nu klart og viser igen, at Rønne Havn har lagt den rette kurs, og at den valgte strategi er rigtig i forhold til at løfte lønsomheden og således forbedre selskabets investeringsevne. Den positive udvikling gør nu, at havnens ledelse hæver forventningerne til årets resultat fra ca. 10 til ca. 11 mio. kroner. Det positive resultat skal bl.a. ses i lyset af, at Rønne Havn har haft en lidt større omsætning end forventet. Omsætningen forventes nu at blive ca. 53,4 mio. kroner, da årets første seks måneder har genereret en omsætning på 26,3 mio. kroner samtidig med, at havnens driftsresultat (EBITDA) i perioden steg fra 11,7 mio. i 2014 til 12,5 mio. i 2015 svarende til en stigning på 7,6 %. Når jeg betragter vores halvårsregnskab, så kan jeg med tilfredshed konstatere, at vi har lagt den rette kurs, og at de strategiske beslutninger er rigtige. Bestyrelsen har en målsætning om at nå et nettoresultat på 12 mio. kroner i 2020, og at vi allerede i 2015 ser ud til at nå et nettoresultat på ca. 11 mio. kroner, er yderst tilfredsstillende, fortæller direktør Thomas Bendtsen. Vi har desuden iværksat en række meget synlige initiativer på det spirende offshore-marked omkring Bornholm, samtidig med at vi fører en mere aggressiv markedsføring af havnen. Desuden arbejder vi med en betydelig langsigtet investering i at løfte uddannelsesniveauet for ledelse og medarbejdere i selskabet. Der investeres dermed langsigtet i selskabets udvikling sideløbende med, at der gennemføres effektiviseringstiltag, og jeg ser derfor optimistisk på havnens muligheder for at kunne indfri de opsatte målsætninger før tid. Overordnet set er resultatet en konsekvens af en målrettet indsats, hvor man fra havnens ledelses side har været optaget af at effektivisere havnens forretningsgange. Det betyder, at havnen udvikler sig positivt, og at den bliver mere effektiv og dermed mere lønsom, samtidig med, at der investeres i at udvikle forretningen. Den positive udvikling er helt afgørende, hvis vi fortsat skal kunne leve op til vores ansvar og forpligtigelser som forsyningshavn til Bornholm, og hvis vi på langt sigt skal gøre os forhåbninger om at kunne levere noget af den kapital, der er nødvendig for at fremtidssikre havnens infrastruktur, understreger direktør Thomas Bendtsen.

3 RØNNE HAVN FORTSÆTTER DEN POSITIVE UDVIKLING, OG DERFOR HÆVES FOR- VENTNINGERNE TIL ÅRETS RESULTAT.

4 KRYDSTOGT KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM Rønne Havn er Danmarks næststørste krydstogthavn. Klar Kurs har set på, hvad det betyder for havnen og for øen. del af en stor rejse og er den ukendte destination i forhold til København, Sankt Petersborg og Tallinn. Bornholm ligger godt positioneret i Østersøen, og alle krydstogtskibene passerer Bornholm, fortæller chefen for cruise og sikkerhed i Rønne Havn, Niels Lundberg. Han mener, at Rønne byder på et dejligt frirum, når man har besøgt de store destinationer som København og Sankt Petersborg. Borholm er en tryg, sikker ø og byder naturmæssigt på alt fra Danmark samlet på ét lille sted: Hammershus, rundkirkerne og de andre attraktioner, og så er vi stærke på oplevelser, hvor man kan bruge kræfter på aktiviteter som at cykle, klatre i klipper og spille golf, vurderer Niels Lundberg og fortæller, at de fleste krydstogtpassagerer er tyske efterfulgt af svenske, engelske og amerikanske. Niels Lundberg pointerer, at krydstogtgæsterne er vigtige, fordi de tilfører Bornholm en ekstern indtægt. Øen genererer i sig selv trafik til havnen, men krydstogt er ekstraomsætning. Hver turist lægger typisk kr. på få timer, og de penge går til busture, guider, forretninger og restauranter samt udlejning af cykler og biler, fortæller han. Desuden betaler skibene afgifter til havnen, for der er forskellige opgaver, som havnens medarbejdere skal løse, når et krydstogtskib lægger til. Havnen stiller lodser, en slæbebåd og trossefolk til rådighed. Ved ankomst og afgang er der håndtering af skibet, og vi leverer vand og modtager affald, forklarer Niels Lundberg. Krydstogtsæsonen går fra maj til september, og nogle få skibe sejler også juletur i Østersøen. Gæsterne matcher de skibe, de kommer med, lige fra vild luksus til almindelige krydstogter. Bornholm er en Krydstogtturismen har globalt set været i vækst i mange år, og der bygges hele tiden nye og større skibe. Niels Lundberg fortæller, at der også for Østersøens vedkommende har været en ret stor vækst fra 2000 til nu. Vi er oppe på fire millioner gæster om året i Østersøen. Antallet af skibe, der anløber, har ikke været markant stigende, men passagermæssigt er der vækst, fordi skibene bliver større, betoner han. København er naturligvis en langt større krydstogtby, men Rønne nyder godt af at være med i samme cruise netværk, Cruise Network Copenhagen. Vores konkurrenter er havnene omkring Bornholm som Karlskrona, Karlshamn, Visby, Kalmar og Sassnitz, vurderer krydstogtchefen. I Rønne Havn gør man sig tanker om, hvordan man fremover kan tiltrække de helt store krydstogtskibe. Havnen kan rumme skibe op til en vis størrelse, men de store rederier kræver, at skibene kan komme til kaj. Vi skal derfor vækste og skabe ny infrastruktur. Det betyder en udvidelse af havnen, så vi kan tage imod de store skibe, forklarer Niels Lundberg. Han fortæller, at der arbejdes på at skaffe kapital til en udvidelse. Det kræver store investeringer i nye yderværker, de såkaldte forkastninger, uden for havnen. Har man ikke dem, kan skibene ikke ligge trygt inden for. Vi arbejder både med regionen og EU, fortæller Niels Lundberg. Vi kan bygge kajen selv, men forkastningen koster mange penge. Vi snakker samlet om cirka 700 millioner kr., hvoraf forkastningen koster over halvdelen. Har man den rette og tilpassede infrastruktur, så sikrer vi øen i mange år fremover, slutter Niels Lundberg.

5 KRYDSTOGT KRYDSTOGSMESSER ER STEDET, HVOR MAN FINDER SINE GÆSTER Rønne Havn, Destination Bornholm og skibsmæglerfirmaet PMS deltager i de store krydstogtmesser for at tiltrække sig opmærksomhed. Her møder havnen krydstogtrederierne og kommer på deres søkort. Den absolut største messe i verden er Cruise Shipping Miami, der i 2016 skifter navn til Seatrade Cruise Global, Fort Lauderdale. Derudover er Rønne Havn med på Seatrade Europe i Hamburg. Deltagelsen sker som en del af Cruise Copenhagen Network, hvor Rønne Havn optræder sammen med København, Aarhus, Fredericia, Skagen, Aalborg og flere andre byer på en stor stand. Der er på forhånd aftalt møder med de store krydstogtrederier. Andre gæster på standen dukker op spontant, når de surfer rundt på messen. På møderne opdaterer man status og får og giver feedback. Typisk lukkes der ikke kontrakter på messerne, men messedeltagerne får at vide, hvad der er i horisonten. Selve aftalerne finder sted mellem messerne. Rederierne kommer ofte til Bornholm for at se øen, og Rønne Havn får typisk besøg af to til tre rederier pr. år. Havnen tager også selv ud til kunderne. Sammen med Destination Bornholm har Rønne Havn lige været i Hamburg og besøgt et stort tysk rederi. Udover messerne møder Rønne Havn også rederierne i netværk som Cruise Baltic, Cruise Europe, CLIA med flere, alt sammen med det mål at få krydstogtsegmentet udvidet. Med udgangspunkt i gæsternes mange forskellige indgangsvinkler Helle Hansson fra Destination Bornholm, Gitte Holmsberg fra Plum, Møller & Skovgaard og Niels Lundberg fra Rønne Havn på messe i Miami og ønsker arbejder man så videre på hjemmebanen. Rønne Havn har mange interne samarbejdspartnere på Bornholm som Destination Bornholm, skibsmæglere, handelsstandsforeningen, busselskaber, attraktioner samt de såkaldte incoming bureauer. Man snakker sammen og udvikler produktet Bornholm. Kundernes tilfredshed er det vigtigste parameter. Rønne Havn er begyndt at foretage egentlige tilfredshedsmålinger og får mange tilbagemeldinger af typen very nice place, like to visit again, will come back. Det er sammen med de få utilfredse kommentarer med til, at man kan skrue et produkt sammen, der går rent ind hos de store krydstogtrederier. Når de andre konkurrenter er store byer, er det smart at være en lille perle i det blå hav. DET ER SMART AT VÆRE EN LILLE PERLE I DET BLÅ HAV.

6 KRYDSTOGT HANDELSSTANDSFORENING KLAR TIL KRYDSTOGTGÆSTER Rønne Handelsstandsforening er særdeles aktiv i bestræbelserne på at servicere krydstogtgæsterne. Det lå egentlig ikke i kortene, at herretøjsforhandler Jan Bidstrup, som har været 30 år i branchen, skulle være formand for Rønne Handelsstandsforening, men et hårdt pres fra tillidsfulde kolleger gjorde, at han for et par år siden satte sig i formandsstolen, og siden er der sket en del i byen. Jan Bidstrup har gjort meget for at skabe et godt og attraktivt handelsmiljø i Rønne. Specialforretninger med ordentlig kundebetjening og gode spisesteder er nøgleord, siger Jan Bidstrup. Folk kommer her for at se noget andet, end de er vant til derhjemme, og de skal mødes af smilende mennesker og en god stemning, lyder det fra formanden. Handelsstandsforeningen har i tæt samarbejde med Rønne Havn fokus på at give krydstogtgæsterne særlige oplevelser. Det er for eksempel Bornholmer Garden, der spiller ved en ankomst og busser, der kører gæsterne til centrum, fortæller Jan Bidstrup. Vi skal helt klart have fokus på at udbygge Bornholms infrastruktur, så vi får mulighed for anløb af de større krydstogtsskibe, siger Jan Bidstrup. Han har da også gjort et stort arbejde for, at de mange gæster fra krydstogtskibet Birka Stockholm får en god søndag i Rønne. Bornholmer Garden spiller ved ankomsten, og han har adviseret sine kolleger i handelsstandsforeningen, så de holder åbent. Også kræmmerne, som normalt holder til på Lille Torv, har flyttet deres stader til Store Torv. Da Jan Bidstrup, mandagen efter Birka Stockholms besøg, gør omsætningen op, kan han da også konstatere, at han har haft en omsætningsfremgang på 30 % i forhold til 2. udslagsdag sidste år. KRYDSTOGT Birka Stockholm gæster jævnligt Rønne Havn på sommerens krydstogter, og søndag den 12. juli ankom skibet fra Warnemünde. Gæsterne havde så dagen til rådighed på Bornholm, inden skibet kl fortsatte rejsen mod Stockholm. Et imponerende logistikapparat blev i løbet af minutter rullet ud på krydstogtkajen i Rønne. ET IMPONERENDE LOGISTIKARBEJDE RULLEDE SIG UD PÅ HAVNEN VED BIRKA STOCKHOLMS ANKOMST Klar Kurs var på havnen, hvor vi talte med nogle af de folk, der denne søndag tog en ekstra tørn for at sørge for, at krydstogtgæsterne fik en god oplevelse på Bornholm. Vi talte også med nogen af gæsterne på Birka Stockholm for at høre, hvorfor de valgte at besøge Bornholm, hvad de forventer, og hvad de gerne vil opleve på Bornholm. Da skibet lå ved kajen, og landgangen var sat, lagde Bornholmer Garden ud med en fejende march, hvilket fik sat gang i kameraerne og afstedkom en flot applaus fra gæsterne. Nærmest som en militær operation rullede lange rækker af busser op på krydstogtkajen, hvor de var opdelt efter Syd- og Nordturen, som mange af passagererne havde valgt. Samtidig stod folk fra Rønne Havn klar med bykort og til at svare på spørgsmål. Der var en hektisk stemning på Rønne Havn, da krydstogtskibet Birka Stockholm anløb en halv time tidligere end forventet. Det gjorde, at logistikken måtte speedes op. Jeg fik 5 minutter til at rykke ud, lød det fra en af de fire bådsmænd, som skulle være klar til at tage trosserne og det var han så. Medlemmerne af Bornholmer Garden, som var tilsagt til kl. 8.45, satte i løb, for selvfølgelig er man klar, når skibet lægger til kaj. Der var ligeledes travhed hos cykeludlejningen, som også stod klar på kajen. I den modsatte ende af kajen holdt busser klar til at bringe gæsterne til Rønnes centrum. Birka Stockholm er med sine bruttoregistertons et af de største skibe, som kan anløbe havnen. Skibet sejler normalt i skærgården og er meget manøvredygtigt, siger Niels Lundberg, der er chef for krydstogt ved Rønne Havn. I vinterperioden er skibet beskæftiget med sejlads mellem Stockholm og Mariehamn på Ålandsøerne (Finland).

7 BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

8 KRYDSTOGT KRYDSTOGTGÆSTER FYLDER STORE TORV Jeg har fuldt hus, siger en glad og storsmilende Karina Johansen, da Klar Kurs kigger indenfor på restaurant Brazz på Store Torv i Rønne. Selvom hun er daglig leder, må Karina Johnsen i dag selv tage fat og deltage i betjeningen af de mange gæster i restauranten. Der er stuvende fuldt både inde og især ude, hvor mange gæster har valgt at indtage frokosten i det flotte solskinsvejr. Vi er rigtig glade for de mange krydstogtgæster, siger Karina, mens hun giver ordrer til nogen af de 10 medarbejdere, som denne søndag er med til at betjene de svenske krydstogtgæster fra Birka Stockholm. DET SIGER KRYDSTOGTGÆSTERNE Klar Kurs fik en snak med nogen af krydstogtgæsterne, da de var på vej på tur. De to ægtepar, Ulla-Britt og Hans Pettersson og Eva og Evald Nordin, er på deres første krydstogt. De kommer fra Härnösand, som ligger i Midtsverige. Turen går til Rønnes centrum for at udforske byen og for at handle. Fokus vil være på de små specialforretninger, som de to par vil udforske. Ægteparret Karina og Seppo Pulkkinan Lindblad er på deres første krydstogt. De kommer fra Skebruk, som ligger nord for Stockholm. De har sammen besøgt Bornholm for seks år siden, og det er bestemt ikke sidste gang, siger de samstemmende med et smil. I dag går turen til centrum, hvor der skal shoppes. Karina er meget imponeret over Bornholmer Garden. Det er vores tredje krydstogt, lyder det fra ægteparret Monica og Åke Helmar fra Stockholm. Ægteparret er på Bornholm for fjerde gang. Denne gang har de valgt turen med bus rundt på Sydbornholm, hvor de håber at se rundkirker og den prægtige natur. Ægteparret Stridfält er tilbage på Bornholm efter 40 år. De besøgte i deres unge dage øen og glæder sig nu til et gensyn med naturen. Parret kommer fra Ôrebro i Midtsverige. Inger og Bengt Falk Karlsson fra Avesta i Dalarna er på Bornholm for tredje gang. De har to gange tidligere besøgt øen med Birka Stockholm og gjort det til en god vane, som de siger med et smil. For omkring tyve år siden besøgte de øen med egen sejlbåd og nyder hver gang at udforske naturen, men denne gang skal der også være tid til shopping og glæden er stor, da Klar Kurs udsendte reporter kan fortælle, at butikkerne er åbne.

9 INFRASTRUKTUR RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE En kæmpe satsning skal sætte Rønne Havn i stand til at modtage de største krydstogt- og fragtskibe og til at kunne servicere kommende vindmølleparker. Bornholms Regionskommune er som ejer af havnen dybt involveret i projektet, og borgmester Winnie Grosbøll fortæller her om planerne. Rønne Havn er forsyningshavn til Bornholm og dermed en vigtig spiller i forhold til udviklingen på Bornholm. Som ejer af havnen har Bornholms Regionskommune en meget aktiv rolle i forhold til havnen. Rønne Havn er indgangsporten til Bornholm, og derfor er udviklingen af havnen og investeringer i nye forretningsområder meget vigtig, ikke bare for havnen, men for hele det bornholmske samfund, siger Winnie Grosbøll. Hun fortæller, at man fra kommunens side har en tæt dialog med havnens ledelse om, hvordan man sammen bedst kan understøtte udviklingen: Vi har som ejere af havnen defineret de overordnede mål for havnen i en ejerstrategi, og i den indgår også mål af samfundsmæssig karakter, for eksempel i forhold til det rummelige arbejdsmarked, lærlinge med mere. Som ejere har vi desuden tilkendegivet i ejerstrategien, at havnen skal tjene penge for derved at kunne investere i udvikling, ny infrastruktur og nye forretningsområder. Hvis havnen ikke er i stand til at udvikle sig og investere i nye forretningsområder, skader det hele det bornholmske samfund, siger borgmesteren. Rønne Havn vil være en af vækstmotorerne i øens fremtidige udvikling og ønsker en udvidelse af havnen, så man kan tage selv de største krydstogtskibe ind i fremtiden. Den samlede investering kan løbe op på den anden side af en halv milliard kroner. Jeg er meget optaget af den nye plan for fremtidssikring af Rønne Havn, dels fordi det vil betyde et øget løft til krydstogtturismen, og navnlig fordi det vil give erhvervslivet bedre vilkår. Havnen vil kunne tage mod større skibe i al slags vejr, og vi vil få en havn med store udviklingsmuligheder for eksempel i forhold til vindmølleparkerne i Winnie Grosbøll: Udvikling af havnen er vigtig for hele Bornholm Østersøen og andre aktiviteter. Bornholms Regionskommune og Rønne Havn har arbejdet tæt sammen med Erhvervsministeriet om denne plan, og arbejdet indebærer at skabe ekstern finansiering til dens virkeliggørelse. Planen indgår desuden i den vækstplan, der er lavet for Bornholm af erhvervsministeren og Vækstforum Bornholm, oplyser Winnie Grosbøll. Et skridt på vejen i styrkelsen af Rønne Havn er det kun seks måneder gamle strategiske samarbejde Offshore Center Bornholm. Under denne paraply tilbyder 10 bornholmske virksomheder skibsfarten og vindmølleindustrien at levere service, reparation og vedligehold til søs og til lands. Specielt ønsker man at blive partner for de kommende vindmølleprojekter i Østersøen. Winnie Grosbøll er overbevist om, at Offshore Center Bornholm har styrken til at blive førende leverandør til blandt andet vindmølleparkerne i Østersøen. Hele tanken om at arbejde sammen for at kunne tilbyde mere, er helt rigtig og den bedste måde til at udnytte vores geografiske placering i Østersøen. Jeg forventer mig meget af Offshore Center Bornholm, slutter Winnie Grosbøll. RØNNE HAVN VIL VÆRE EN AF VÆKSTMOTORERNE I ØENS FREMTIDIGE UDVIKLING.

10 OFFSHORE Thomas Poulsen VI SKAL HAVE STORE VISIONER OG LANDE DEM IGEN Hvordan er Bornholm unik, når det gælder offshore? Det arbejder Thomas Poulsen fra Renewable Energy Solutions på at finde svaret på. Hvor ligger opgaverne og pengene i fremtiden for Rønne Havn og Offshore Center Bornholm? Hvad skal man tage fat på, og hvad skal man lade være? Det er to centrale spørgsmål, som det kræver ekspertviden at finde nogle brugbare svar på. Derfor har Rønne Havn og Offshore Center Bornholm hyret en ekspert på området. Eksperten er Thomas Poulsen, der driver Renewable Energy Solutions. Firmaet arbejder, som navnet antyder, med bæredygtig energi. Det er gammel lærdom, at man ikke kan være alt for alle. Men kan man være mere for nogle flere? På offshore-området er der tre hovedsegmenter; et generelt maritimt felt, olie- og gas samt vind. Offshore Center Bornholm startede officielt den 1. januar i år. 11 virksomheder er gået sammen, og de har en ganske unik palette af produkter og ydelser til Østersøen. Men de kan også anvendes ude i Nordsøen, i Middelhavet og på Atlanterhavet. For eksempel har Bornholms Elektromotor netop fået en stor ordre i Nordsøen. Vi skal hjælpe med at finde frem til, hvilke muligheder, der er for de 11 virksomheder inden for de tre segmenter. Alle tre segmenter er efter Thomas Poulsens opfattelse vigtige, men lige nu er det særligt interessant at fokusere på vindmøllesektoren. Der kommer mange nye vindmøllefarme i Østersøen, og når de skal startes op, er der mange skibe, der undersøger havbunden med hensyn til geologi og fauna med videre. De søger en havn. Så er det efterfølgende en stor indsats at bygge de enkelte vindmølleparker, for der skal bruges arealer på land til at samle dele og skabe logistik og lager. Vindmølleinstallationsskibene skal dokke og laste. Når farmen er sat op, skal den virke i 25 år og serviceres af et antal både med besætning, der står ud fra en servicehavn. Der bliver jo skiftet mange dele ud i en vindmølleparks levetid, forklarer Thomas Poulsen. Han vurderer, at det letteste er at understøtte geologiske undersøgelser og servicere farmene. At skaffe arealerne og bygge vindmøllerne er en større opgave, der kræver store investeringer. Jeg hjælper med at prioritere, hvilke opgaver, man skal gå efter, og hvordan man skal gribe det an på kort, mellem og langt sigt. Som eksempel nævner han, at et tysk ingeniørfirma har bygget en fabrik ved Stettin i Polen med fundamenter til vindmølleparker. Det vil være en stor opgave for Bornholm at matche. En anden mulighed vil være at fungere som transitstation, hvor ting skal omlades, og hvor der sker værditilførsel. Det vil være en havn, hvor man har lagre og faciliteter som lufthavn, hoteller, logistik med mere. En overkommelig opgave for Bornholm. At skabe en anvendelig strategi handler derfor om at have store visioner og lande dem igen: Hvad er Bornholm unik til? Hvad er andre havne bedre til? Hvor kan vi få succes? Kan vi komme i gang uden store investeringer, eller skal vi have regeringen og EU med ind over? fortæller Thomas Poulsen. I et strategisk arbejde er der grænser for åbenhed. Men Thomas Poulsen nævner som eksempel, at der ud for Bornholm findes Rønne Bakke og Rønne Banke. Her kunne man lave vindmølleparker, der kunne energiforsyne øen. Men det ville være endnu mere interessant, hvis man samtidig opførte dem som en slags testcenter til havs lige som Østerild til lands i Jylland. Så kunne man teste meget store vindmøller til havs og samtidig lave et shipping- og logistikcenter, hvor man kunne træne personel i at opsætte møller og reparere dem til havs. I dag kan man kun simulere på land, og på vand koster det 5-10 gange så meget at reparere. Her kunne man skabe en indtægt ved at træne medarbejdere, udstede certifikater med videre. Det ville gøre det hele mere lønsomt, siger Thomas Poulsen. I Nordøsen er der mange store vindmølleparker, og de er tit i medierne. I Østersøen er der færre, men som sammenlagt også er utrolig betydningsfulde. Danmark har mange dygtige teknikere, som kan bygge og servicere vindmølleparker i hele Østersøen. Der kan Offshore Center Bornholm blive en vigtig spiller, slutter Thomas Poulsen. LÆS MERE OM DE 11 VIRKSOMHEDER I OFFSHORE CENTER BORNHOLM PÅ Foto: Anne Sofie Bender/norden.org

11 OFFSHORE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER PÅ BORNHOLM Offshore Center Bornholm, der tilsammen udgøres af mere end 10 forskellige virksomheder, har for alvor sat Bornholm på det internationale offshore-landkort. Det betyder, at ordrerne nu begynder at rulle ind til de virksomheder, der deltager i samarbejdet. Det skaber nye arbejdspladser både i og uden for Bornholm. Målet med det strategiske samarbejde under Offshore Center Bornholm er at markedsføre Bornholm som offshore-aktør inden for vindmøller og vindenergi, og derigennem at tilbyde Bornholm som servicehub til de mange planlagte vindfelter i Østersøen, men også som serviceudbyder af en lang række maritime serviceydelser til de mange tusinde skibe, der hvert år passerer Bornholm. Det skal ses i lyset af, at Østersøen i årene fremover er udset som et af de største vækstområder inden for bl.a. vindmøller. Dermed er Bornholm og Rønne Havn blevet centrum for en spændende udvikling med et meget stort vækstpotentiale. Vores geografiske placering gør os til et oplagt centrum for udviklingen, og øens mange kompetencer gør, at vi naturligvis skal være en del af udviklingen inden for offshore. Vi har både erfaringen og kompetencerne, så derfor har vi samlet kræfterne i et strategisk samarbejde, så vi kan stå stærkere i den fremtidige konkurrence, fortæller Offshore Center Bornholms bestyrelsesformand Morten Studsgaard. Det strategiske samarbejde begynder allerede nu at kaste de første resultater af sig i form af ordrer. For virksomheden Bornholms Elektromotor har satsningen åbnet helt nye døre og betydet, at ejer Martin Randrup har oprettet virksomheden Service at Sea, der målrettet sigter mod de internationale kunder inden for offshore-branchen. I første omgang er der tale om, at virksomheden har tegnet en serviceordre på tre borerigge i Norge og Skotland. Dertil kommer en større ordre på leverance af komponenter til vindmølleindustrien. Der er allerede leveret komponenter til de første to vindmøller, men forventningerne er store, da der er tale om en samlet vindmøllepark på godt 124 møller. Jeg er sikker på, at det, der har bragt os i spil, er det netværk, vi har fået via de øvrige partnere og aktiviteter i Offshore Center Bornholm. Jeg er godt klar over, at vi kun er en lille spiller, men nu er der kommet fokus på os og det, vi kan, fortæller ejer af Bornholms Elektromotor og Service at Sea, Martin Randrup. Martin Randrup vurderer, at han alene med de nye ordrer i hus skal ansætte i hvert fald tre til fire medarbejdere, og at flere vil komme til, efterhånden som arbejdet i Offshore Center Bornholm sætter fokus på de bornholmske kompetencer hos internationale virksomheder. Samarbejde og netværk nytter noget, når målet er de store internationale kunder. Det har Martin Randrup måttet sande. Hans virksomhed Bornholms Elektromotor har i mere end 20 år arbejdet med reparation og vedligeholdelse af installationer på skibe i og uden for Bornholm. Men navnet var primært kendt på Bornholm. Derfor var det nødvendigt at etablere virksomheden Service at Sea for at øge synligheden hos de internationale kunder. Vores nye forretning giver mening i forhold til det internationale marked. Set med lidt humoristiske briller, så har vi arbejdet med det her i 20 år, men jeg har nok bare aldrig lige tænkt på, at det med et fint ord hedder offshore, tilføjer Martin Randrup og smiler. Rønne Havns placering gør havnen til et naturligt omdrejningspunkt for udviklingen, og målet er at skabe større kendskab i offshore-branchen til de mange serviceydelser og faciliteter, der er på Bornholm. Det blev bl.a. gjort under parolen, at der fra ankomst til havnen kun er 7 minutter til en effektiv offshore-infrastruktur med en lang række professionelle og specialiserede serviceydelser. Der er ingen tvivl om, at Offshore Center Bornholm kan gøre en forskel, og jeg håber, at langt flere vil slutte op om det strategiske samarbejde, således at netværkets målsætning om at kunne ansætte en fuldtidsdirektør til at markedsføre Bornholm som en offshorehub kan gennemføres. Bornholm ligger strategisk godt, og vi skal bare have samlet kompetencerne og synliggjort dem, slutter Offshore Center Bornholms bestyrelsesformand Morten Studsgaard.

12 NYT LOGO Havnen er gennem mange år benyttet sig af sit velkendte logo, der har været en del af udsmykningen på alt fra brevpapir, lodsbåd, biler, bygninger og andet, der omgiver havnen og dens aktiviteter, men i den kommende tid vil et nyt design og logo komme til at pryde havnen og dens omgivelser. Rønne Havn skal fremstå som en moderne og effektiv havn med en professionel tilgang til branchen. Derfor er det vigtigt, at vi visuelt fremstår på en måde, der sender et professionelt signal, fortæller direktør Thomas Bendtsen. Det nye logo er allerede nu implementeret på havnens website, og det vil om kort tid også pryde havnekontoret og havnens forskellige køretøjer, brevpapir og beklædning. Det nye logo viser, at Rønne Havn opfatter sig som hele Bornholms havn og dermed som en meget vigtig aktør for øens udvikling. Når man fjerner noget gammelt og kendt og erstatter det med noget nyt, så kan der komme kritik, men jeg er sikker på, at bornholmerne meget hurtigt vil tage det nye logo til sig og betragte det som et stærkt visuelt udtryk for Rønne Havn og dermed også resten af Bornholm, bl.a. fordi øen er blevet det centrale i logoet. Jeg er i hvert fald meget glad for de mange positive tilbagemeldinger, vi allerede har fået på det nye logo og vores nye design, da det visuelle udtryk er et af hovedelementerne i havnens kommunikationsstrategi, slutter Thomas Bendtsen. UDGIVER Klar Kurs udgives af Rønne Havn A/S Ansvarshavende redaktør: Direktør Thomas Bendtsen Tekst, layout og produktion: Nentor Communication ApS Fotos: Morten Brandborg m.fl. Oplag: stk.

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme November 2012 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme Bornholms Regionskommune Statslig infrastrukturinvestering 2013-2015 Kolofon Projektets kontaktadresse Hardy.pedersen@brk.dk Tlf.

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014 ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI Februar 2014 SE ER Et af Danmarks største energi- og teleselskaber. Vores rødder er i Syd- og Sønderjylland, men vi rækker ud til hele landet ja faktisk hele verden.

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Klar Kurs. Fire nye værktøjer bringer Rønne Havn på forkant RØNNE HAVN NR. 2 NOVEMBER 2014. Europcar holder fast i havnen. Større skibe, endnu

Klar Kurs. Fire nye værktøjer bringer Rønne Havn på forkant RØNNE HAVN NR. 2 NOVEMBER 2014. Europcar holder fast i havnen. Større skibe, endnu Klar Kurs RØNNE HAVN NR. 2 NOVEMBER 2014 Fire nye værktøjer bringer Rønne Havn på forkant Rønne Havn er en del af vores motorrum Udfordringerne og mulighederne står i kø Større skibe, endnu mere konkurrence

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Notabene.net A/S skifter navn til A/S Notabene.net skifter, som annonceret i First North meddelelse nr. 97 af 22. januar 2008,

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Tjeklister. Tjeklisterne er redskaber til at komme omkring en problemstilling og sætte refleksioner i gang.

Tjeklister. Tjeklisterne er redskaber til at komme omkring en problemstilling og sætte refleksioner i gang. Tjeklister Tjeklisterne er redskaber til at komme omkring en problemstilling og sætte refleksioner i gang. 1 Indholdsfortegnelse Tjeklister... 1 Benchmark regionen/kommunen som investorregion for turisme...

Læs mere

Stærk på samarbejde og transport

Stærk på samarbejde og transport Stærk på samarbejde og transport Shape:IT Seminar onsdag d. 18. november 2009. Organisationsformer Kommunal havn Kommunal selvstyrehavn Hel/delvis kommunalt aktieselskab Privat havn Statshavn Havne som

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune Status Bycykelsæson 2014 Åbning af sæson 2014 Rådmand Thomas Medom åbnede bycykelsæson 2014 på en kølig lørdag den 5. april under arrangementet Cyklen i Centrum, på rådhuspladsen. Bycykelsæson nr. 10 stod

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013.

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Velkommen til generalforsamling i Bryghuset Vendia. Når jeg ser tilbage på regnskabsåret 2012 / 13, ser jeg atter et meget aktivt

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Bornholm som krydstogtdestination 2004-2014

Bornholm som krydstogtdestination 2004-2014 Bornholm som krydstogtdestination 2004-2014 Rapport udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Destination Bornholm November 2014 Titel: Bornholm som krydstogtdestination

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION and MAINTENANCE offshore Exhibition +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Beslutningsgrundlag 4 overordnede indgangsvinkler til beslutninger omkring

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Cruise North Copenhagen Status rapport for perioden 1. marts 1. september 2014.

Cruise North Copenhagen Status rapport for perioden 1. marts 1. september 2014. Cruise North Copenhagen Status rapport for perioden 1. marts 1. september 2014. Samarbejdsaftale Formål: Optimering af indsatsen på krydstogt 2014 Indsats: I samarbejde med Hundested og Helsingør Havne

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen John Ankjær 1 Historie Nordic Hotel Consulting [NHC] blev etableret i 2004 i København. NHC har arbejdet på nogle af de største og mest prestigefyldte

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere