BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE"

Transkript

1 NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL HAVNEN HALVÅRSREGNSKAB VISER FREMGANG

2 LEDER Af direktør Thomas Bendtsen Rønne Havn A/S fortsætter sin positive udvikling. En udvikling, der betyder, at havnens ledelse hæver forventningerne til årets resultat fra ca. 10 til ca. 11 mio. kroner. Det er et resultat, der ligger ganske godt i tråd med bestyrelsens målsætning om at nå et nettoresultat på 12 mio. kroner i 2020, men at vi allerede nu er så langt og i bund og grund så tæt på at indfri målsætningen før tid, er ikke nogen tilfældighed. Vejen til succes hedder hårdt arbejde og fokus hos alle havnens medarbejdere. Vi har i en længere periode fokuseret meget på at effektivisere havnens forretningsgange og samtidig professionalisere vores ydelser. Vi opererer i et marked, der kræver kontinuertlig udvikling, og vores kunder er meget optaget af effektivitet og sikkerhed. Det stiller krav til medarbejdere og ledelse om, at vi er forandringsvillige og konstant ser de muligheder, der er, for at forbedre og effektivisere vores ydelser. En af måderne vi kan sikre, at vi kan leve op til de store forventninger og forpligtigelser er, at vi konstant dygtiggør os og hele tiden skaber de bedste rammer for medarbejderne gennem uddannelse og udvikling. Det er ikke nok, at vi markedsfører os og bliver mere synlige. Kunderne skal også opleve, at de rent faktisk bliver behandlet mere professionelt. Vi investerer derfor massivt i at efteruddanne medarbejdere og ledere, så de fremadrettet kan indgå i den udvikling af havnen, som vi ønsker. Det har været en yderst spændende proces, og den har med al tydelighed vist, at der blandt medarbejderne har ligget en masse uudnyttet potentiale af ideer og muligheder. Det er nu med til at udvikle og professionalisere havnen og dermed sikre, at Rønne Havn også i fremtiden kan være en professionel og effektiv forsyningshavn til Bornholm, og vel at mærke en havn, der lever op til de krav, som kommer fra havnens mange kunder og brugere. Jeg har tidligere sagt, at det er en benhård proces, som aldrig stopper. Der vil også fremover stilles store krav til både medarbejdere og ledelse om en høj grad af omstillingsparathed og efteruddannelse, og vi må aldrig hvile på laurbærrene, selvom resultatudviklingen for nuværende er tilfredsstillende. Vi er i en omstillingsproces, som fortsætter, og målet er fortsat, at Rønne Havns indtjeningsevne skal løftes til et niveau på højde med de bedste i den danske havnebranche. Det er en positiv udvikling, der vil gavne hele Bornholm og det bornholmske samfund. REGNSKAB BEDRE HALVÅRSREGNSKAB END FORVENTET Regnskabet for første halvår ligger nu klart og viser igen, at Rønne Havn har lagt den rette kurs, og at den valgte strategi er rigtig i forhold til at løfte lønsomheden og således forbedre selskabets investeringsevne. Den positive udvikling gør nu, at havnens ledelse hæver forventningerne til årets resultat fra ca. 10 til ca. 11 mio. kroner. Det positive resultat skal bl.a. ses i lyset af, at Rønne Havn har haft en lidt større omsætning end forventet. Omsætningen forventes nu at blive ca. 53,4 mio. kroner, da årets første seks måneder har genereret en omsætning på 26,3 mio. kroner samtidig med, at havnens driftsresultat (EBITDA) i perioden steg fra 11,7 mio. i 2014 til 12,5 mio. i 2015 svarende til en stigning på 7,6 %. Når jeg betragter vores halvårsregnskab, så kan jeg med tilfredshed konstatere, at vi har lagt den rette kurs, og at de strategiske beslutninger er rigtige. Bestyrelsen har en målsætning om at nå et nettoresultat på 12 mio. kroner i 2020, og at vi allerede i 2015 ser ud til at nå et nettoresultat på ca. 11 mio. kroner, er yderst tilfredsstillende, fortæller direktør Thomas Bendtsen. Vi har desuden iværksat en række meget synlige initiativer på det spirende offshore-marked omkring Bornholm, samtidig med at vi fører en mere aggressiv markedsføring af havnen. Desuden arbejder vi med en betydelig langsigtet investering i at løfte uddannelsesniveauet for ledelse og medarbejdere i selskabet. Der investeres dermed langsigtet i selskabets udvikling sideløbende med, at der gennemføres effektiviseringstiltag, og jeg ser derfor optimistisk på havnens muligheder for at kunne indfri de opsatte målsætninger før tid. Overordnet set er resultatet en konsekvens af en målrettet indsats, hvor man fra havnens ledelses side har været optaget af at effektivisere havnens forretningsgange. Det betyder, at havnen udvikler sig positivt, og at den bliver mere effektiv og dermed mere lønsom, samtidig med, at der investeres i at udvikle forretningen. Den positive udvikling er helt afgørende, hvis vi fortsat skal kunne leve op til vores ansvar og forpligtigelser som forsyningshavn til Bornholm, og hvis vi på langt sigt skal gøre os forhåbninger om at kunne levere noget af den kapital, der er nødvendig for at fremtidssikre havnens infrastruktur, understreger direktør Thomas Bendtsen.

3 RØNNE HAVN FORTSÆTTER DEN POSITIVE UDVIKLING, OG DERFOR HÆVES FOR- VENTNINGERNE TIL ÅRETS RESULTAT.

4 KRYDSTOGT KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM Rønne Havn er Danmarks næststørste krydstogthavn. Klar Kurs har set på, hvad det betyder for havnen og for øen. del af en stor rejse og er den ukendte destination i forhold til København, Sankt Petersborg og Tallinn. Bornholm ligger godt positioneret i Østersøen, og alle krydstogtskibene passerer Bornholm, fortæller chefen for cruise og sikkerhed i Rønne Havn, Niels Lundberg. Han mener, at Rønne byder på et dejligt frirum, når man har besøgt de store destinationer som København og Sankt Petersborg. Borholm er en tryg, sikker ø og byder naturmæssigt på alt fra Danmark samlet på ét lille sted: Hammershus, rundkirkerne og de andre attraktioner, og så er vi stærke på oplevelser, hvor man kan bruge kræfter på aktiviteter som at cykle, klatre i klipper og spille golf, vurderer Niels Lundberg og fortæller, at de fleste krydstogtpassagerer er tyske efterfulgt af svenske, engelske og amerikanske. Niels Lundberg pointerer, at krydstogtgæsterne er vigtige, fordi de tilfører Bornholm en ekstern indtægt. Øen genererer i sig selv trafik til havnen, men krydstogt er ekstraomsætning. Hver turist lægger typisk kr. på få timer, og de penge går til busture, guider, forretninger og restauranter samt udlejning af cykler og biler, fortæller han. Desuden betaler skibene afgifter til havnen, for der er forskellige opgaver, som havnens medarbejdere skal løse, når et krydstogtskib lægger til. Havnen stiller lodser, en slæbebåd og trossefolk til rådighed. Ved ankomst og afgang er der håndtering af skibet, og vi leverer vand og modtager affald, forklarer Niels Lundberg. Krydstogtsæsonen går fra maj til september, og nogle få skibe sejler også juletur i Østersøen. Gæsterne matcher de skibe, de kommer med, lige fra vild luksus til almindelige krydstogter. Bornholm er en Krydstogtturismen har globalt set været i vækst i mange år, og der bygges hele tiden nye og større skibe. Niels Lundberg fortæller, at der også for Østersøens vedkommende har været en ret stor vækst fra 2000 til nu. Vi er oppe på fire millioner gæster om året i Østersøen. Antallet af skibe, der anløber, har ikke været markant stigende, men passagermæssigt er der vækst, fordi skibene bliver større, betoner han. København er naturligvis en langt større krydstogtby, men Rønne nyder godt af at være med i samme cruise netværk, Cruise Network Copenhagen. Vores konkurrenter er havnene omkring Bornholm som Karlskrona, Karlshamn, Visby, Kalmar og Sassnitz, vurderer krydstogtchefen. I Rønne Havn gør man sig tanker om, hvordan man fremover kan tiltrække de helt store krydstogtskibe. Havnen kan rumme skibe op til en vis størrelse, men de store rederier kræver, at skibene kan komme til kaj. Vi skal derfor vækste og skabe ny infrastruktur. Det betyder en udvidelse af havnen, så vi kan tage imod de store skibe, forklarer Niels Lundberg. Han fortæller, at der arbejdes på at skaffe kapital til en udvidelse. Det kræver store investeringer i nye yderværker, de såkaldte forkastninger, uden for havnen. Har man ikke dem, kan skibene ikke ligge trygt inden for. Vi arbejder både med regionen og EU, fortæller Niels Lundberg. Vi kan bygge kajen selv, men forkastningen koster mange penge. Vi snakker samlet om cirka 700 millioner kr., hvoraf forkastningen koster over halvdelen. Har man den rette og tilpassede infrastruktur, så sikrer vi øen i mange år fremover, slutter Niels Lundberg.

5 KRYDSTOGT KRYDSTOGSMESSER ER STEDET, HVOR MAN FINDER SINE GÆSTER Rønne Havn, Destination Bornholm og skibsmæglerfirmaet PMS deltager i de store krydstogtmesser for at tiltrække sig opmærksomhed. Her møder havnen krydstogtrederierne og kommer på deres søkort. Den absolut største messe i verden er Cruise Shipping Miami, der i 2016 skifter navn til Seatrade Cruise Global, Fort Lauderdale. Derudover er Rønne Havn med på Seatrade Europe i Hamburg. Deltagelsen sker som en del af Cruise Copenhagen Network, hvor Rønne Havn optræder sammen med København, Aarhus, Fredericia, Skagen, Aalborg og flere andre byer på en stor stand. Der er på forhånd aftalt møder med de store krydstogtrederier. Andre gæster på standen dukker op spontant, når de surfer rundt på messen. På møderne opdaterer man status og får og giver feedback. Typisk lukkes der ikke kontrakter på messerne, men messedeltagerne får at vide, hvad der er i horisonten. Selve aftalerne finder sted mellem messerne. Rederierne kommer ofte til Bornholm for at se øen, og Rønne Havn får typisk besøg af to til tre rederier pr. år. Havnen tager også selv ud til kunderne. Sammen med Destination Bornholm har Rønne Havn lige været i Hamburg og besøgt et stort tysk rederi. Udover messerne møder Rønne Havn også rederierne i netværk som Cruise Baltic, Cruise Europe, CLIA med flere, alt sammen med det mål at få krydstogtsegmentet udvidet. Med udgangspunkt i gæsternes mange forskellige indgangsvinkler Helle Hansson fra Destination Bornholm, Gitte Holmsberg fra Plum, Møller & Skovgaard og Niels Lundberg fra Rønne Havn på messe i Miami og ønsker arbejder man så videre på hjemmebanen. Rønne Havn har mange interne samarbejdspartnere på Bornholm som Destination Bornholm, skibsmæglere, handelsstandsforeningen, busselskaber, attraktioner samt de såkaldte incoming bureauer. Man snakker sammen og udvikler produktet Bornholm. Kundernes tilfredshed er det vigtigste parameter. Rønne Havn er begyndt at foretage egentlige tilfredshedsmålinger og får mange tilbagemeldinger af typen very nice place, like to visit again, will come back. Det er sammen med de få utilfredse kommentarer med til, at man kan skrue et produkt sammen, der går rent ind hos de store krydstogtrederier. Når de andre konkurrenter er store byer, er det smart at være en lille perle i det blå hav. DET ER SMART AT VÆRE EN LILLE PERLE I DET BLÅ HAV.

6 KRYDSTOGT HANDELSSTANDSFORENING KLAR TIL KRYDSTOGTGÆSTER Rønne Handelsstandsforening er særdeles aktiv i bestræbelserne på at servicere krydstogtgæsterne. Det lå egentlig ikke i kortene, at herretøjsforhandler Jan Bidstrup, som har været 30 år i branchen, skulle være formand for Rønne Handelsstandsforening, men et hårdt pres fra tillidsfulde kolleger gjorde, at han for et par år siden satte sig i formandsstolen, og siden er der sket en del i byen. Jan Bidstrup har gjort meget for at skabe et godt og attraktivt handelsmiljø i Rønne. Specialforretninger med ordentlig kundebetjening og gode spisesteder er nøgleord, siger Jan Bidstrup. Folk kommer her for at se noget andet, end de er vant til derhjemme, og de skal mødes af smilende mennesker og en god stemning, lyder det fra formanden. Handelsstandsforeningen har i tæt samarbejde med Rønne Havn fokus på at give krydstogtgæsterne særlige oplevelser. Det er for eksempel Bornholmer Garden, der spiller ved en ankomst og busser, der kører gæsterne til centrum, fortæller Jan Bidstrup. Vi skal helt klart have fokus på at udbygge Bornholms infrastruktur, så vi får mulighed for anløb af de større krydstogtsskibe, siger Jan Bidstrup. Han har da også gjort et stort arbejde for, at de mange gæster fra krydstogtskibet Birka Stockholm får en god søndag i Rønne. Bornholmer Garden spiller ved ankomsten, og han har adviseret sine kolleger i handelsstandsforeningen, så de holder åbent. Også kræmmerne, som normalt holder til på Lille Torv, har flyttet deres stader til Store Torv. Da Jan Bidstrup, mandagen efter Birka Stockholms besøg, gør omsætningen op, kan han da også konstatere, at han har haft en omsætningsfremgang på 30 % i forhold til 2. udslagsdag sidste år. KRYDSTOGT Birka Stockholm gæster jævnligt Rønne Havn på sommerens krydstogter, og søndag den 12. juli ankom skibet fra Warnemünde. Gæsterne havde så dagen til rådighed på Bornholm, inden skibet kl fortsatte rejsen mod Stockholm. Et imponerende logistikapparat blev i løbet af minutter rullet ud på krydstogtkajen i Rønne. ET IMPONERENDE LOGISTIKARBEJDE RULLEDE SIG UD PÅ HAVNEN VED BIRKA STOCKHOLMS ANKOMST Klar Kurs var på havnen, hvor vi talte med nogle af de folk, der denne søndag tog en ekstra tørn for at sørge for, at krydstogtgæsterne fik en god oplevelse på Bornholm. Vi talte også med nogen af gæsterne på Birka Stockholm for at høre, hvorfor de valgte at besøge Bornholm, hvad de forventer, og hvad de gerne vil opleve på Bornholm. Da skibet lå ved kajen, og landgangen var sat, lagde Bornholmer Garden ud med en fejende march, hvilket fik sat gang i kameraerne og afstedkom en flot applaus fra gæsterne. Nærmest som en militær operation rullede lange rækker af busser op på krydstogtkajen, hvor de var opdelt efter Syd- og Nordturen, som mange af passagererne havde valgt. Samtidig stod folk fra Rønne Havn klar med bykort og til at svare på spørgsmål. Der var en hektisk stemning på Rønne Havn, da krydstogtskibet Birka Stockholm anløb en halv time tidligere end forventet. Det gjorde, at logistikken måtte speedes op. Jeg fik 5 minutter til at rykke ud, lød det fra en af de fire bådsmænd, som skulle være klar til at tage trosserne og det var han så. Medlemmerne af Bornholmer Garden, som var tilsagt til kl. 8.45, satte i løb, for selvfølgelig er man klar, når skibet lægger til kaj. Der var ligeledes travhed hos cykeludlejningen, som også stod klar på kajen. I den modsatte ende af kajen holdt busser klar til at bringe gæsterne til Rønnes centrum. Birka Stockholm er med sine bruttoregistertons et af de største skibe, som kan anløbe havnen. Skibet sejler normalt i skærgården og er meget manøvredygtigt, siger Niels Lundberg, der er chef for krydstogt ved Rønne Havn. I vinterperioden er skibet beskæftiget med sejlads mellem Stockholm og Mariehamn på Ålandsøerne (Finland).

7 BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

8 KRYDSTOGT KRYDSTOGTGÆSTER FYLDER STORE TORV Jeg har fuldt hus, siger en glad og storsmilende Karina Johansen, da Klar Kurs kigger indenfor på restaurant Brazz på Store Torv i Rønne. Selvom hun er daglig leder, må Karina Johnsen i dag selv tage fat og deltage i betjeningen af de mange gæster i restauranten. Der er stuvende fuldt både inde og især ude, hvor mange gæster har valgt at indtage frokosten i det flotte solskinsvejr. Vi er rigtig glade for de mange krydstogtgæster, siger Karina, mens hun giver ordrer til nogen af de 10 medarbejdere, som denne søndag er med til at betjene de svenske krydstogtgæster fra Birka Stockholm. DET SIGER KRYDSTOGTGÆSTERNE Klar Kurs fik en snak med nogen af krydstogtgæsterne, da de var på vej på tur. De to ægtepar, Ulla-Britt og Hans Pettersson og Eva og Evald Nordin, er på deres første krydstogt. De kommer fra Härnösand, som ligger i Midtsverige. Turen går til Rønnes centrum for at udforske byen og for at handle. Fokus vil være på de små specialforretninger, som de to par vil udforske. Ægteparret Karina og Seppo Pulkkinan Lindblad er på deres første krydstogt. De kommer fra Skebruk, som ligger nord for Stockholm. De har sammen besøgt Bornholm for seks år siden, og det er bestemt ikke sidste gang, siger de samstemmende med et smil. I dag går turen til centrum, hvor der skal shoppes. Karina er meget imponeret over Bornholmer Garden. Det er vores tredje krydstogt, lyder det fra ægteparret Monica og Åke Helmar fra Stockholm. Ægteparret er på Bornholm for fjerde gang. Denne gang har de valgt turen med bus rundt på Sydbornholm, hvor de håber at se rundkirker og den prægtige natur. Ægteparret Stridfält er tilbage på Bornholm efter 40 år. De besøgte i deres unge dage øen og glæder sig nu til et gensyn med naturen. Parret kommer fra Ôrebro i Midtsverige. Inger og Bengt Falk Karlsson fra Avesta i Dalarna er på Bornholm for tredje gang. De har to gange tidligere besøgt øen med Birka Stockholm og gjort det til en god vane, som de siger med et smil. For omkring tyve år siden besøgte de øen med egen sejlbåd og nyder hver gang at udforske naturen, men denne gang skal der også være tid til shopping og glæden er stor, da Klar Kurs udsendte reporter kan fortælle, at butikkerne er åbne.

9 INFRASTRUKTUR RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE En kæmpe satsning skal sætte Rønne Havn i stand til at modtage de største krydstogt- og fragtskibe og til at kunne servicere kommende vindmølleparker. Bornholms Regionskommune er som ejer af havnen dybt involveret i projektet, og borgmester Winnie Grosbøll fortæller her om planerne. Rønne Havn er forsyningshavn til Bornholm og dermed en vigtig spiller i forhold til udviklingen på Bornholm. Som ejer af havnen har Bornholms Regionskommune en meget aktiv rolle i forhold til havnen. Rønne Havn er indgangsporten til Bornholm, og derfor er udviklingen af havnen og investeringer i nye forretningsområder meget vigtig, ikke bare for havnen, men for hele det bornholmske samfund, siger Winnie Grosbøll. Hun fortæller, at man fra kommunens side har en tæt dialog med havnens ledelse om, hvordan man sammen bedst kan understøtte udviklingen: Vi har som ejere af havnen defineret de overordnede mål for havnen i en ejerstrategi, og i den indgår også mål af samfundsmæssig karakter, for eksempel i forhold til det rummelige arbejdsmarked, lærlinge med mere. Som ejere har vi desuden tilkendegivet i ejerstrategien, at havnen skal tjene penge for derved at kunne investere i udvikling, ny infrastruktur og nye forretningsområder. Hvis havnen ikke er i stand til at udvikle sig og investere i nye forretningsområder, skader det hele det bornholmske samfund, siger borgmesteren. Rønne Havn vil være en af vækstmotorerne i øens fremtidige udvikling og ønsker en udvidelse af havnen, så man kan tage selv de største krydstogtskibe ind i fremtiden. Den samlede investering kan løbe op på den anden side af en halv milliard kroner. Jeg er meget optaget af den nye plan for fremtidssikring af Rønne Havn, dels fordi det vil betyde et øget løft til krydstogtturismen, og navnlig fordi det vil give erhvervslivet bedre vilkår. Havnen vil kunne tage mod større skibe i al slags vejr, og vi vil få en havn med store udviklingsmuligheder for eksempel i forhold til vindmølleparkerne i Winnie Grosbøll: Udvikling af havnen er vigtig for hele Bornholm Østersøen og andre aktiviteter. Bornholms Regionskommune og Rønne Havn har arbejdet tæt sammen med Erhvervsministeriet om denne plan, og arbejdet indebærer at skabe ekstern finansiering til dens virkeliggørelse. Planen indgår desuden i den vækstplan, der er lavet for Bornholm af erhvervsministeren og Vækstforum Bornholm, oplyser Winnie Grosbøll. Et skridt på vejen i styrkelsen af Rønne Havn er det kun seks måneder gamle strategiske samarbejde Offshore Center Bornholm. Under denne paraply tilbyder 10 bornholmske virksomheder skibsfarten og vindmølleindustrien at levere service, reparation og vedligehold til søs og til lands. Specielt ønsker man at blive partner for de kommende vindmølleprojekter i Østersøen. Winnie Grosbøll er overbevist om, at Offshore Center Bornholm har styrken til at blive førende leverandør til blandt andet vindmølleparkerne i Østersøen. Hele tanken om at arbejde sammen for at kunne tilbyde mere, er helt rigtig og den bedste måde til at udnytte vores geografiske placering i Østersøen. Jeg forventer mig meget af Offshore Center Bornholm, slutter Winnie Grosbøll. RØNNE HAVN VIL VÆRE EN AF VÆKSTMOTORERNE I ØENS FREMTIDIGE UDVIKLING.

10 OFFSHORE Thomas Poulsen VI SKAL HAVE STORE VISIONER OG LANDE DEM IGEN Hvordan er Bornholm unik, når det gælder offshore? Det arbejder Thomas Poulsen fra Renewable Energy Solutions på at finde svaret på. Hvor ligger opgaverne og pengene i fremtiden for Rønne Havn og Offshore Center Bornholm? Hvad skal man tage fat på, og hvad skal man lade være? Det er to centrale spørgsmål, som det kræver ekspertviden at finde nogle brugbare svar på. Derfor har Rønne Havn og Offshore Center Bornholm hyret en ekspert på området. Eksperten er Thomas Poulsen, der driver Renewable Energy Solutions. Firmaet arbejder, som navnet antyder, med bæredygtig energi. Det er gammel lærdom, at man ikke kan være alt for alle. Men kan man være mere for nogle flere? På offshore-området er der tre hovedsegmenter; et generelt maritimt felt, olie- og gas samt vind. Offshore Center Bornholm startede officielt den 1. januar i år. 11 virksomheder er gået sammen, og de har en ganske unik palette af produkter og ydelser til Østersøen. Men de kan også anvendes ude i Nordsøen, i Middelhavet og på Atlanterhavet. For eksempel har Bornholms Elektromotor netop fået en stor ordre i Nordsøen. Vi skal hjælpe med at finde frem til, hvilke muligheder, der er for de 11 virksomheder inden for de tre segmenter. Alle tre segmenter er efter Thomas Poulsens opfattelse vigtige, men lige nu er det særligt interessant at fokusere på vindmøllesektoren. Der kommer mange nye vindmøllefarme i Østersøen, og når de skal startes op, er der mange skibe, der undersøger havbunden med hensyn til geologi og fauna med videre. De søger en havn. Så er det efterfølgende en stor indsats at bygge de enkelte vindmølleparker, for der skal bruges arealer på land til at samle dele og skabe logistik og lager. Vindmølleinstallationsskibene skal dokke og laste. Når farmen er sat op, skal den virke i 25 år og serviceres af et antal både med besætning, der står ud fra en servicehavn. Der bliver jo skiftet mange dele ud i en vindmølleparks levetid, forklarer Thomas Poulsen. Han vurderer, at det letteste er at understøtte geologiske undersøgelser og servicere farmene. At skaffe arealerne og bygge vindmøllerne er en større opgave, der kræver store investeringer. Jeg hjælper med at prioritere, hvilke opgaver, man skal gå efter, og hvordan man skal gribe det an på kort, mellem og langt sigt. Som eksempel nævner han, at et tysk ingeniørfirma har bygget en fabrik ved Stettin i Polen med fundamenter til vindmølleparker. Det vil være en stor opgave for Bornholm at matche. En anden mulighed vil være at fungere som transitstation, hvor ting skal omlades, og hvor der sker værditilførsel. Det vil være en havn, hvor man har lagre og faciliteter som lufthavn, hoteller, logistik med mere. En overkommelig opgave for Bornholm. At skabe en anvendelig strategi handler derfor om at have store visioner og lande dem igen: Hvad er Bornholm unik til? Hvad er andre havne bedre til? Hvor kan vi få succes? Kan vi komme i gang uden store investeringer, eller skal vi have regeringen og EU med ind over? fortæller Thomas Poulsen. I et strategisk arbejde er der grænser for åbenhed. Men Thomas Poulsen nævner som eksempel, at der ud for Bornholm findes Rønne Bakke og Rønne Banke. Her kunne man lave vindmølleparker, der kunne energiforsyne øen. Men det ville være endnu mere interessant, hvis man samtidig opførte dem som en slags testcenter til havs lige som Østerild til lands i Jylland. Så kunne man teste meget store vindmøller til havs og samtidig lave et shipping- og logistikcenter, hvor man kunne træne personel i at opsætte møller og reparere dem til havs. I dag kan man kun simulere på land, og på vand koster det 5-10 gange så meget at reparere. Her kunne man skabe en indtægt ved at træne medarbejdere, udstede certifikater med videre. Det ville gøre det hele mere lønsomt, siger Thomas Poulsen. I Nordøsen er der mange store vindmølleparker, og de er tit i medierne. I Østersøen er der færre, men som sammenlagt også er utrolig betydningsfulde. Danmark har mange dygtige teknikere, som kan bygge og servicere vindmølleparker i hele Østersøen. Der kan Offshore Center Bornholm blive en vigtig spiller, slutter Thomas Poulsen. LÆS MERE OM DE 11 VIRKSOMHEDER I OFFSHORE CENTER BORNHOLM PÅ Foto: Anne Sofie Bender/norden.org

11 OFFSHORE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER PÅ BORNHOLM Offshore Center Bornholm, der tilsammen udgøres af mere end 10 forskellige virksomheder, har for alvor sat Bornholm på det internationale offshore-landkort. Det betyder, at ordrerne nu begynder at rulle ind til de virksomheder, der deltager i samarbejdet. Det skaber nye arbejdspladser både i og uden for Bornholm. Målet med det strategiske samarbejde under Offshore Center Bornholm er at markedsføre Bornholm som offshore-aktør inden for vindmøller og vindenergi, og derigennem at tilbyde Bornholm som servicehub til de mange planlagte vindfelter i Østersøen, men også som serviceudbyder af en lang række maritime serviceydelser til de mange tusinde skibe, der hvert år passerer Bornholm. Det skal ses i lyset af, at Østersøen i årene fremover er udset som et af de største vækstområder inden for bl.a. vindmøller. Dermed er Bornholm og Rønne Havn blevet centrum for en spændende udvikling med et meget stort vækstpotentiale. Vores geografiske placering gør os til et oplagt centrum for udviklingen, og øens mange kompetencer gør, at vi naturligvis skal være en del af udviklingen inden for offshore. Vi har både erfaringen og kompetencerne, så derfor har vi samlet kræfterne i et strategisk samarbejde, så vi kan stå stærkere i den fremtidige konkurrence, fortæller Offshore Center Bornholms bestyrelsesformand Morten Studsgaard. Det strategiske samarbejde begynder allerede nu at kaste de første resultater af sig i form af ordrer. For virksomheden Bornholms Elektromotor har satsningen åbnet helt nye døre og betydet, at ejer Martin Randrup har oprettet virksomheden Service at Sea, der målrettet sigter mod de internationale kunder inden for offshore-branchen. I første omgang er der tale om, at virksomheden har tegnet en serviceordre på tre borerigge i Norge og Skotland. Dertil kommer en større ordre på leverance af komponenter til vindmølleindustrien. Der er allerede leveret komponenter til de første to vindmøller, men forventningerne er store, da der er tale om en samlet vindmøllepark på godt 124 møller. Jeg er sikker på, at det, der har bragt os i spil, er det netværk, vi har fået via de øvrige partnere og aktiviteter i Offshore Center Bornholm. Jeg er godt klar over, at vi kun er en lille spiller, men nu er der kommet fokus på os og det, vi kan, fortæller ejer af Bornholms Elektromotor og Service at Sea, Martin Randrup. Martin Randrup vurderer, at han alene med de nye ordrer i hus skal ansætte i hvert fald tre til fire medarbejdere, og at flere vil komme til, efterhånden som arbejdet i Offshore Center Bornholm sætter fokus på de bornholmske kompetencer hos internationale virksomheder. Samarbejde og netværk nytter noget, når målet er de store internationale kunder. Det har Martin Randrup måttet sande. Hans virksomhed Bornholms Elektromotor har i mere end 20 år arbejdet med reparation og vedligeholdelse af installationer på skibe i og uden for Bornholm. Men navnet var primært kendt på Bornholm. Derfor var det nødvendigt at etablere virksomheden Service at Sea for at øge synligheden hos de internationale kunder. Vores nye forretning giver mening i forhold til det internationale marked. Set med lidt humoristiske briller, så har vi arbejdet med det her i 20 år, men jeg har nok bare aldrig lige tænkt på, at det med et fint ord hedder offshore, tilføjer Martin Randrup og smiler. Rønne Havns placering gør havnen til et naturligt omdrejningspunkt for udviklingen, og målet er at skabe større kendskab i offshore-branchen til de mange serviceydelser og faciliteter, der er på Bornholm. Det blev bl.a. gjort under parolen, at der fra ankomst til havnen kun er 7 minutter til en effektiv offshore-infrastruktur med en lang række professionelle og specialiserede serviceydelser. Der er ingen tvivl om, at Offshore Center Bornholm kan gøre en forskel, og jeg håber, at langt flere vil slutte op om det strategiske samarbejde, således at netværkets målsætning om at kunne ansætte en fuldtidsdirektør til at markedsføre Bornholm som en offshorehub kan gennemføres. Bornholm ligger strategisk godt, og vi skal bare have samlet kompetencerne og synliggjort dem, slutter Offshore Center Bornholms bestyrelsesformand Morten Studsgaard.

12 NYT LOGO Havnen er gennem mange år benyttet sig af sit velkendte logo, der har været en del af udsmykningen på alt fra brevpapir, lodsbåd, biler, bygninger og andet, der omgiver havnen og dens aktiviteter, men i den kommende tid vil et nyt design og logo komme til at pryde havnen og dens omgivelser. Rønne Havn skal fremstå som en moderne og effektiv havn med en professionel tilgang til branchen. Derfor er det vigtigt, at vi visuelt fremstår på en måde, der sender et professionelt signal, fortæller direktør Thomas Bendtsen. Det nye logo er allerede nu implementeret på havnens website, og det vil om kort tid også pryde havnekontoret og havnens forskellige køretøjer, brevpapir og beklædning. Det nye logo viser, at Rønne Havn opfatter sig som hele Bornholms havn og dermed som en meget vigtig aktør for øens udvikling. Når man fjerner noget gammelt og kendt og erstatter det med noget nyt, så kan der komme kritik, men jeg er sikker på, at bornholmerne meget hurtigt vil tage det nye logo til sig og betragte det som et stærkt visuelt udtryk for Rønne Havn og dermed også resten af Bornholm, bl.a. fordi øen er blevet det centrale i logoet. Jeg er i hvert fald meget glad for de mange positive tilbagemeldinger, vi allerede har fået på det nye logo og vores nye design, da det visuelle udtryk er et af hovedelementerne i havnens kommunikationsstrategi, slutter Thomas Bendtsen. UDGIVER Klar Kurs udgives af Rønne Havn A/S Ansvarshavende redaktør: Direktør Thomas Bendtsen Tekst, layout og produktion: Nentor Communication ApS Fotos: Morten Brandborg m.fl. Oplag: stk.

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme November 2012 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme Bornholms Regionskommune Statslig infrastrukturinvestering 2013-2015 Kolofon Projektets kontaktadresse Hardy.pedersen@brk.dk Tlf.

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Klar Kurs. Havnens vækst gavner hele øen. Rønne Havn nr. 1 januar 2014. Erfaren havnehåndværker. Havneudvidelse skaber 20.000 nye kvadratmeter

Klar Kurs. Havnens vækst gavner hele øen. Rønne Havn nr. 1 januar 2014. Erfaren havnehåndværker. Havneudvidelse skaber 20.000 nye kvadratmeter Klar Kurs Rønne Havn nr. 1 januar 2014 Havnens vækst gavner hele øen Krydstogter i stærk medvind Randers Havn skal overvåges fra Rønne Havneudvidelse skaber 20.000 nye kvadratmeter Erfaren havnehåndværker

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky

Læs mere

Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil

Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil September 2008 Forord Krydstogtturismen er en af de stærkest voksende turismeformer internationalt og i Danmark. Fra at være noget eksklusivt

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Bornholms Cykelveje. Juni 2011

Bornholms Cykelveje. Juni 2011 Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. oktober 2010 1. Resume Som en konsekvens af vedtagelsen af Århus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst 2010-17-30 besluttede et

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Forankrede fyrtårne. kampen for lokalt ejerskab JANUAR

Forankrede fyrtårne. kampen for lokalt ejerskab JANUAR Forankrede fyrtårne kampen for lokalt ejerskab JANUAR 2008 Fyrtårnsprojekter Udvikling kan finde sted på mange måder. Det kan spænde fra de helt små lokale initiativer over mellemstore projekter til de

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE AF SUSANNE JUHL FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE Som en af Skandinaviens største spillere på grossistmarkedet for isenkram, og med flotte væksttal år efter år, er der masser af luft til tanker om

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010

Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010 Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010 Muligheder og udfordringer i Intra-europæiske Dør til Dør container transporter med fokus på Danmark baseret på et Dansk speditionsfirmas

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21.

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. december 2009 Styrkelse af turismeindsatsen i Århus 1. Resume Den erhvervsdrivende fond Visit Aarhus (herefter VA) blev stiftet

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere