07. oktober Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark"

Transkript

1 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

2 Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland. Undersøgelsen er foretaget af Slotsholm for det amerikanske handelskammer i Danmark (American Chamber of Commerce in Denmark). Spørgeskemaet er sendt til handelskammerets 179 medlemmer og til 96 andre udenlandske virksomheder i Danmark. Spørgsmålene er rettet til virksomhedernes administrerende direktører. Ud af de 275 modtagere af spørgeskemaet har 112 besvaret. Det giver en svarprocent på 41 procent. Blandt handelskammerets medlemmer er svarprocenten over 5 procent. Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, der er sendt som mail til virksomhederne. Svarene er indsamlet i perioden 24. september til 6. oktober. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget på engelsk. Resultaterne er oversat til dansk i denne rapport. Spørgsmålene er stillet med faste svarmuligheder. Dog er der enkelte steder mulighed for at angive supplerende tekst. 2/2

3 Undersøgelsens konklusioner Danmark er et land, det er værd at investere i. Det mener næsten 95 procent af de udenlandske virksomheder, der har deltaget i denne undersøgelse. Når virksomheder finder det attraktivt at investere i et andet land, kan det enten skyldes, at landet har et attraktivt marked for virksomhedens produkter, eller det kan skyldes, at landet har nogle gode samfundsmæssige rammevilkår, der gør det attraktivt at være virksomhed. I Danmark gør begge dele sig gældende. Mange af virksomhederne mener, at det mest attraktive ved Danmark, er uddannelsesniveauet og fleksibiliteten hos arbejdsstyrken altså landets samfundsforhold. Men der er også mange, der angiver markedsforhold som forklaring. Det kan for eksempel være eksisterende forretningsforbindelser, eller at Danmark er et attraktivt marked. Når virksomhederne udpeger de største forhindringer for udenlandske investeringer i Danmark, peger de på samfundsforhold. De peger på høje skatter og mangel på arbejdskraft. Næsten 9 procent af virksomhederne angiver, at de bliver negativt påvirket af manglen på arbejdskraft. Adspurgt mener næsten halvdelen af disse virksomheder ikke eller kun i mindre grad at problemet bliver løst af de politiske initiativer, der bliver taget for at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft. De udenlandske virksomheder mener, at den høje skat på arbejde er en større forhindring end selskabsskatten. Flere end 5 procent mener, at det vil give flere udenlandske investeringer at nedsætte skatten på arbejde end at nedsætte selskabsskatten. Kun procent mener det modsatte. Den internationale finanskrise begrænser udenlandske investeringer i Danmark. Selvom 6 procent af de udenlandske virksomheder angiver, at de vil fastholde et uændret investeringsniveau, er der mange nemlig 35 procent som vil foretage færre investeringer i Danmark. Den faldende investeringslyst skyldes ikke, at Danmark bliver betragtet som finansielt ustabilt. Tværtimod betragter udenlandske virksomheder Danmark som mere stabilt end resten af Vesteuropa. 3/3

4 Spørgsmålene i undersøgelsen I det følgende bliver omkring halvdelen af undersøgelsens 19 spørgsmål gennemgået et efter et. Gennemgangen vil tage udgangspunkt i figurer, der viser, hvordan virksomhedernes svar fordeler sig på forskellige svarkategorier. I alle figurer vil kategorien ikke besvaret indgå i kategorien ved ikke. 1. Hvad er det mest attraktive ved at investere i Danmark? 5 Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og fleksibilitet Andre rammevilkår (Lovgivning, infrastruktur, R&D) Markedsforhold (forretningspartnere og nærhed) Andet / ved ikke Når udenlandske virksomheder angiver, hvad der er det mest attraktive ved Danmark, deler svarene sig i to. En gruppe hvor det er markedsvilkår, der er de vigtigste. Og en gruppe hvor det er samfundsmæssige rammevilkår. Blandt de samfundsmæssige rammevilkår er kvaliteten af arbejdsstyrken den afgørende parameter. Næsten procent af alle mener, at denne faktor er det mest attraktive ved Danmark. Disse svar er i store træk de samme som i sidste års undersøgelse. 4/4

5 2. Hvad er den største forhindring for udenlandske investorer i Danmark? Høje skatter Mangel på kvalificeret arbejdskraft Stram udlændingelov og manglende integration Andet Ved ikke Godt hver tredje virksomheder angiver, at de høje skatter er den største forhindring for investeringer i Danmark. Af dem angiver 27 procent de høje marginalskatter på arbejde som det største problem, seks procent angiver selskabsskatterne, mens fire procent angiver beskatningen af udenlandske eksperter i den såkaldte forskerordning. Den største forhindring efter skatterne er ifølge virksomhederne mangel på kvalificeret arbejdskraft. Knapt hver fjerde virksomhed oplever det som den største forhindring. I forhold til sidste års undersøgelse er der tale om et skift. Sidste år var markedsforhold som markedsadgang og markedets størrelse blandt de vigtigste forhindringer for udenlandske investeringer. I år er det i højere grad de samfundsmæssige rammer i form af høje skatter og mangel på arbejdskraft. 5/5

6 3. Påvirker manglen på arbejdskraft din virksomhed i negativ retning? 5 I høj grad I nogen grad I mindre grad Ikke et problem Langt de fleste udenlandske virksomheder i undersøgelsen har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Næsten 9 procent angiver, at det er et større eller mindre problem. Direkte adspurgt om regeringens jobplan mener under fem procent af disse virksomheder at den i høj grad løser problemet med mangel på arbejdskraft. Næsten halvdelen mener, at jobplanen slet ikke eller kun i mindre grad løser problemet med mangel på kvalificeret arbejdskraft. 6/6

7 4. Har ændringen i forskerskatteordningen gjort det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft? I høj grad I nogen grad I mindre grad Ingen effekt Den såkaldte forskerskatteordning er af særlig interesse for de udenlandske virksomheder, da de ofte vil have brug for at ansætte udenlandske eksperter. Forskerskatteordningen betyder, at udenlandske eksperter kan arbejde i en årrække i Danmark til en særligt lav skat. I forbindelse med regeringens jobplan fra foråret 8, blev forskerskatteordningen lempet. Lempelsen bestod i, at man fremover kan være i forskerskatteordningen i op til fem år mod tidligere tre år. De virksomheder, der er påvirket negativt af manglen på arbejdskraft, er blevet spurgt om, hvorvidt lempelsen af forskerskatteordningen har gjort det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Under procent mener, at det i høj grad eller meget høj grad har gjort det lettere at skaffe udenlandsk arbejdskraft. Godt 35 procent mener, at lempelsen i nogen grad har gjort det lettere at skaffe udenlandsk arbejdskraft. procent mener, at det i mindre grad har gjort rekruttering af udlændinge lettere, mens godt 25 procent mener, at lempelsen slet ikke har nogen effekt. Knapt procent har svaret ved ikke. 7/7

8 5. Fremmer lavere skat på arbejde eller lavere selskabsskatter mest effektivt udenlandske investeringer i Danmark? 6 5 Lavere skat på arbejde mest effektivt Lige effektivt Lavere selskabsskat mest effektivt Ved ikke Flere end halvdelen af virksomhederne vurderer, at lavere skat på arbejde er vigtigere end lavere selskabsskat i forhold til at fremme udenlandske investeringer. Kun procent mener det modsatte. Man kunne måske have forventet, at virksomheder med udenlandsk ejerskab ville være mere fokuserede på selskabsskatten, men det er altså ikke tilfældet. Meget tyder altså på, at lønskatterne er mindst lige så vigtige for virksomhederne som selskabsskatterne, når Danmark deltager i den globale konkurrence om at tiltrække udenlandske virksomheder. 8/8

9 6. Hvordan påvirker den internationale finanskrise fremtidige investeringer i Danmark Lavere investeringer Uændrede investeringer Større investeringer Ved ikke Næsten to ud af tre virksomheder mener ikke, at den internationale finanskrise får betydning for deres investeringer i Danmark. Den sidste tredjedel mener, at det fører til lavere investeringer. De lavere investeringer skyldes den internationale krise. Ikke at virksomhederne betragter Danmark som finansielt ustabilt. Tværtimod bliver Danmark betragtet som mere finansielt stabilt end resten af Vesteuropa. Flere end 5 procent betragter Danmark som mere stabilt, mens flere end procent mener, at der er samme stabilitet. Færre end fem procent mener, at Danmark er mere ustabilt end resten af Vesteuropa. 9/9

10 7. Hvor attraktivt er Danmark som nordisk hovedkvarter sammenlignet med de øvrige nordiske lande? 6 5 Mere attraktivt Lige attraktivt Mindre attraktivt Ved ikke De udenlandske virksomheder betragter Danmark som et mere attraktivt sted at placere sit nordiske hovedkvarter end de øvrige nordiske lande. Nogle af de, der angiver, at Danmark er mindre attraktivt end de andre nordiske lande, mener at Sverige og Stockholm er mere attraktivt, fordi det svenske marked er større end det danske, og fordi der i forvejen er mange internationale virksomheder i Stockholm. Andre angiver høje skatter og lønninger som forklaring på, at Danmark er mindre attraktivt end andre nordiske lande. /

11 8. Betragter jeres hovedkvarter Danmark som et land, hvor der skal investeres fremover? Danmark er et sted for fremtidige investeringer Danmark er ikke et sted for fremtidige investeringer Ved ikke Næsten alle virksomheder i undersøgelsen mener, at Danmark er et land, hvor der skal investeres fremover. Knapt procent betragter i høj grad Danmark som fremtidigt investeringsland. Knapt 6 procent betragter i nogen grad Danmark som sådant, mens knapt procent i lav grad betragter Danmark som fremtidigt investeringsland. Blandt dem, der ikke eller kun i mindre grad betragter Danmark som et fremtidigt investeringsland, er den hyppigste kommentar, at det danske marked er for småt til at foretage større investeringer i. Andre angiver lønomkostninger og høje skatter som forklaring på, at de ikke betragter Danmark som et oplagt investeringsland. 11/11

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Aktieløn blandt topledere i Danmark

Aktieløn blandt topledere i Danmark Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere