Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Nr. 13/2011 Zealand Pharma A/S (ikke revideret) -- Fremgang i pipelinen; hovedproduktet Lyxumia til behandling af type 2- diabetes er på vej mod en registreringsansøgning i Europa senere på året efter yderligere positive fase III resultater -- Diabetesforretningen yderligere styrket via en licens- og samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim -- Overskud i 1. halvår 2011 på 46,9 mio. kr. og likvide midler og værdipapirer udgjorde 445,5 mio. kr. pr. 30. juni 2011 København, 18. august 2011 Zealand Pharma (NASDAQ OMX: ZEAL) offentliggør fortsat fremgang i sin pipeline af lægemiddelkandidater og et nettooverskud for perioden 1. januar 30. juni Særligt inden for diabetesforretningen er der i perioden set væsentlige fremskridt, hvilket omfatter fortsat positive resultater for Lyxumia (lixisenatide), som er i den afsluttende del af fase III udvikling som en ny behandling af type 2-diabetes under et licenssamarbejde med Sanofi. Der er udsigt til indsendelse af en registreringsansøgning for Lyxumia i Europa i 4. kvartal 2011 og forventeligt i USA i 2. halvår Zealand Pharma har også indgået en licens- og samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim om udvikling af en ny klasse af dobbeltvirkende peptidbaserede lægemidler, herunder den førende kandidat ZP2929 til behandling af diabetes og fedme. I henhold til aftalen er Zealand Pharma berettiget til at modtage milepælsbetalinger på op til 2,8 mia. kr. for ZP2929, samt potentielt yderligere milepælsbetalinger for andre produkter fra samarbejdet og royalties. I løbet af de første to år af samarbejdet vil Zealand Pharma være berettiget til at modtage upfront-, milepælsog øvrige betalinger på op til DKK 305 mio. kr. Zealand Pharma opnåede i 1. halvår 2011 en omsætning på 119,3 mio. kr. (H1 2010: 82,8 mio. kr.) i form af betalinger under aftalen med Boehringer Ingelheim. De samlede driftsomkostninger udgjorde 88,3 mio. kr. (H1 2010: 77,2 mio. kr.), hvilket er i overensstemmelse med selskabets forventninger. Øvrige driftsindtægter udgjorde 17,4 mio. kr., og periodens overskud var 46,9 mio. kr. (H1 2010: 13,2 mio. kr.). Likvide midler og værdipapirer udgjorde 445,5 mio. kr. pr. 30. juni I en kommentar til delårsrapporten udtaler David Solomon, adm. direktør i Zealand Pharma: Jeg er yderst tilfreds med den fortsatte fremgang i vores pipeline. Lyxumia er godt på vej mod en registreringsansøgning senere på året, og jeg er overbevist om, at produktet vil blive en succes i hænderne på Sanofi, som er en af de stærkeste aktører inden for diabetes. Aftalen med Boehringer Ingelheim har yderligere styrket vores diabetesforretning, og med en gunstig finansiel stilling, engagerede samarbejdspartnere og en stærk platform for udvikling af peptidbaserede lægemidler står Zealand Pharma stærkt til at kunne fortsætte den gode udvikling. Zealand Pharma A/S Side 1 af 15

2 Resultatforventninger til 2011 Zealand Pharma fastholder sine resultatforventninger for helåret om 150 mio. kr. i omsætning og andre indtægter vedrørende aftalen med Boehringer Ingelheim og driftsomkostninger i niveauet 170 mio. kr. Der offentliggøres ikke yderligere forventninger til omsætningen, da størstedelen af Zealand Pharmas omsætning hidrører fra milepælsbetalinger fra samarbejdspartnere, og tidspunktet for sådanne betalinger er i væsentligt omfang uden for selskabets kontrol. - # - Telekonference Selskabet afholder en telekonference i dag torsdag den 18. maj kl dansk tid. David Solomon, adm. direktør, Mats Blom, finansdirektør, og Hanne Leth Hillman, Vice President for IR og Corporate Communication vil deltage i konferencen og præsentere resultaterne for 1. halvår 2011, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål til selskabet. Telekonferencen vil foregå på engelsk, og telefonnummeret er: Danmark: , adgangskode: En tilhørende præsentation vil kunne hentes på selskabets hjemmeside (ir.zealandpharma.com) før telekonferencen. For yderligere information kontakt venligst: David H. Solomon, administrerende direktør Tlf.: Hanne Leth Hillman, Vice President for IR & Corporate Communication Tlf.: Udtalelser om fremtidige forhold Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ("forward-looking statements"), som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov. Om Zealand Pharma Zealand Pharma A/S er et børsnoteret, (NASDAQ OMX: ZEAL) biofarmaceutisk selskab baseret i København med en moden og voksende pipeline af innovative peptidbaserede lægemidler. Selskabets førende produkt er Lyxumia (lixisenatide), en GLP-1 agonist til én gang daglig dosering, licenseret til Sanofi, som har Lyxumia i afsluttende fase III-udvikling til behandling af type 2-diabetes. Zealand Pharma har også et samarbejde med Boehringer Ingelheim, omfattende dobbeltvirkende glukagon/glp-1 agonister, herunder ZP2929, til behandling af diabetes og fedme, og en licensaftale med Helsinn Healthcare omfattende elsiglutide, der er et GLP-2 lægemiddel i klinisk udvikling til behandling af kemo- og radioterapi-induceret diarré. Zealand Pharma specialiserer sig inden for identificering, optimering og udvikling af nye peptidbaserede lægemidler med en attraktiv behandlingsprofil, og alle Zealand Pharmas produktkandidater er skabt gennem selskabets egne forskningsaktiviteter. Zealand Pharmas produkter retter sig mod sygdomsområder, hvor den eksisterende behandling ikke i tilstrækkelig grad opfylder patienternes behov, og hvor der er et stort potentiale for peptidbaserede lægemidler. Zealand Pharma A/S Side 2 af 15

3 Højdepunkter fra 2. kvartal 2011 og den efterfølgende periode Lyxumia (lixisenatide) - Afsluttende fase III mod type 2-diabetes o o o o I april viste top-line resultater fra GETGOAL-S studiet med 859 patienter, at lixisenatide signifikant sænkede niveauet af HbA1c (et mål for langtidsblodsukker) i forhold til placebo som supplement til sylfonylurinstoffer. Der sås en signifikant positiv virkning både på patienternes blodsukker målt to timer efter et måltid (post-prandialt) og i fastende perioder, og behandling med lixisenatide førte endvidere til et signifikant vægttab i forhold til placebo. I maj viste top-line resultater fra GETGOAL-L, det andet studie med lixisenatide i kombination med basal insulin, at lixisenatide signifikant sænkede blodsukkerniveauet (HbA1c) uden signifikant at øge hypoglykæmi. Patienter behandlet med Lyxumia opnåede også et signifikant vægttab På årsmødet i American Diabetes Association (ADA) i juni måned blev der præsenteret de samlede resultater fra GETGOAL-L Asia (lixisenatide som supplement til basal insulin) og GETGOAL-X (evaluering af ikke-inferiøritet i direkte sammenligning med exenatide). Resultaterne viste en kontinuerligt attraktiv effekt- og sikkerhedsprofil for Lyxumia. I slutningen af juli bekræftede Sanofi i sin 2. kvartalsmeddelelse planerne for registreringsansøgning vedrørende Lyxumia som monoterapi og offentliggjorde, at fase IIIstudier med lixisenatide i kombination med Lantus forventes indledt i starten af 2013 baseret på den pen, der er tiltænkt kommercielt brug. Global samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim, herunder ZP2929 o o I juni indgik Zealand Pharma en aftale med Boehringer Ingelheim om udvikling og kommercialisering af nye dobbeltvirkende glukagon/glp-1 agonister, herunder ZP2929 som er under forberedelse til fase I, til behandling af diabetes og fedme. På ADA præsenterede Zealand Pharma prækliniske resultater, som viste ZP2929's potentiale til at forbedre blodsukkerregulering uden at forårsage vægtøgning i kombination med langtidsvirkende insulin. I sygdomsmodeller for diabetes og fedme forårsagede ZP2929 et signifikant vægttab og et større tab i kropsvægt og fedtmasse end det, der blev opnået med liraglutide, en markedsført GLP-1 agonist. ZP1846 I fase Ib-udvikling til behandling af kemoterapi-induceret diarré (Helsinn Healthcare) o Verdenssundhedsorganisationen, WHO offentliggjorde for nyligt det generiske referencenavn, INN (International Non-proprietary Name) elsiglutide for ZP1846. Zealand Pharma A/S Side 3 af 15

4 Hoved- og nøgletal (ikke revideret) Bestyrelsen og direktionen har godkendt denne delårsrapport indeholdende sammendragne regnskabsoplysninger for 1. halvår Rapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 1. halvår 2011, og der henvises til selskabets årsrapport for 2010 for en mere detaljeret beskrivelse af regnskabspraksis. DKK tusinde kvt 2.kvt H1 H1 12 måneder KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE Omsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Børsnoteringsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster (netto) Årets resultat Resultat pr. aktie - aktuelt og udvandet 4,11 2,12 2,10 0,77-5,92 BALANCE 30. juni 30. juni 31. marts 31. marts 31. december Likvide beholdninger Værdipapirer Aktiver i alt Aktie kapital ('000 aktier) Egenkapital i alt Egenkapital / Aktiver andel 0,90 0,81 0,90 0,84 0,90 ANDET Kursværdi (ultimo perioden) 72,00 n/a 69,50 n/a 70,00 Køb af anlægsaktiver Gennemsnitligt antal medarbejdere Produktkandidater i klinisk udvikling (ultimo perioden) Zealand Pharma A/S Side 4 af 15

5 Ledelsens beretning Oversigt over produktpipelinen Zealand Pharmas pipeline omfatter syv lægemiddelkandidater i udvikling til behandling af diabetes og fedme, mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Alle kandidaterne er peptidbaserede agonister, som er opdaget af Zealand Pharma selv. Det førende produkt er Lyxumia (lixisenatide), en GLP-1 agonist til én gang daglig dosering, som udvikles af Sanofi både som monoterapi og i kombination med Sanofis verdensførende langtidsvirkende insulinprodukt Lantus. INDIKATION DISCOVERY PRÆKLINISK FASE I FASE II FASE III PARTNER/EJERSKAB Type 2 -diabetes Type 2-diabetes Diabetes/Fedme Kemo- og radioterapiinduceret diarré Inflammatoriske tarmsygdomme Atrieflimren Akut nyreskade Diabetes/Stofskiftesygdomme Mave-tarmsygdomme Hjerte-karsygdomme Lyxumia (lixisenatide) Lixisenatide + Lantus ZP2929 Elsiglutide (ZP1846) ZP1848 Danegaptide ZP1480 ( ) * (*) Resultater fra to fase III studier med lixisenatide i fri kombination med basalinsulin, inkl. Lantus offentliggjort som del af GETGOAL-programmet for Lyxumia. Sanofi forventer at starte yderligere fase III studier med kombinationen tidligt i 2013 baseret på den pen, som er tiltænkt kommercielt brug. Diabetes og relaterede stofskiftesygdomme Ifølge en nylig international undersøgelse er forekomsten af diabetes blevet fordoblet på under 20 år, og det anslås, at der på verdensplan i dag er omkring 350 mio. mennesker, der lider af diabetes. Heraf har omkring 90% type 2-diabetes. Diabetes og relaterede sygdomme som f.eks. overvægt og fedme, hjerte-karsygdomme, kræft, nyresvigt og neuropati, er en stor byrde for enkeltpersoner, familier, sundhedssystemet og lande som helhed og har store økonomiske konsekvenser. Som følge af sygdommens stigende forekomst, variable patogenese og svære komplikationer er der et stort og akut behov for nye og bedre behandlinger af type 2-diabetes. Markedet for behandling af diabetes har i dag en anslået værdi på ca. 225 mia. kr. (EUR 30 mia.) Zealand Pharma fokuserer kraftigt på diabetes og stofskiftesygdomme, og produktpipelinen omfatter tre lægemiddelkandidater, som udvikles med henblik på at give bedre behandlingsmuligheder for patienter med type 2-diabetes og relaterede sygdomme. Alle tre programmer er fuldt ud finansieret som led i partnerskaberne med henholdsvis Sanofi og Boehringer Ingelheim, som begge er meget betydende medicinalselskaber med et stort engagement inden for diabetes. Zealand Pharma har således etableret en stærk position på et af verdens største og hurtigst voksende farmaceutiske markeder. Zealand Pharma A/S Side 5 af 15

6 Licenssamarbejde med Sanofi Licensaftalen med Sanofi dækker globale udviklings- og kommercialiseringsrettigheder til lixisenatide som monoterapi og i kombination med Lantus, Sanofis verdensførende insulinprodukt til behandling af type 2-diabetes. I henhold til aftalen finansierer Sanofi al udvikling og kommercialisering, og Zealand Pharma er berettiget til at modtage yderligere milepælsbetalinger på op til mio. kr. (EUR 235 mio.) samt lave tocifrede royalties af det globale salg af lixisenatide som monoterapi samt af kombinationsprodukter, der indeholder lixisenatide. Lyxumia (lixisenatide) som monoterapi til type 2-diabetes - I afsluttende fase III-udvikling Lixisenatide er en høj-potent GLP-1 receptoragonist til én gang daglig dosering, som er opdaget af Zealand Pharma. Sanofi er ved at afslutte et globalt fase III-udviklingsprogram, GETGOAL, til evaluering af effekten og sikkerheden af lixisenatide som en ny behandling af type 2-diabetes. GETGOAL består af 9 kliniske studier og omfatter i alt type 2-diabetespatienter, der er i behandling med forskellige tabletbaserede diabeteslægemidler eller insulin. Lixisenatide udvikles som monoterapi under handelsnavnet Lyxumia. Da der er rapporteret positive og særdeles konstante resultater fra fem af de ni studier i GETGOAL-programmet, er der i stigende grad klinisk evidens for Lyxumia som et nyt behandlingsalternativ for patienter med type 2-diabetes, idet lægemidlet giver god blodsukkerregulering, vægttab og en attraktiv bivirkningsprofil. GETGOAL fase III-programmet nærmer sig sin afslutning, og de resterende fire studier forventes afsluttet med rapporterede resultater i sidste del af Sanofi er også i gang med et større kardiovaskulær sikkerhedsstudie benævnt ELIXA, for at evaluere risikoprofilen for Lyxumia i type 2-diabetespatienter, som tidligere har haft hjerte-karproblemer. Der rekrutteres fortsat patienter til undersøgelsen, og resultaterne forventes medtaget i registreringsansøgningen i USA. På årsmødet i American Diabetes Association (ADA) i juni blev der præsenteret yderligere understøttende effekt- og sikkerhedsdata, og der er udsigt til indsendelse af en registreringsansøgning for Lyxumia i Europa i 4. kvartal 2011 og forventeligt i USA i 2. halvår Kombinationsbehandling med lixisenatide og Lantus Under forberedelse til fase III baseret på en ny kommerciel pen Sanofi udvikler også lixisenatide i kombination med Lantus, selskabets langtidsvirkende insulinanalog og verdens førende insulinprodukt. Zealand Pharma og Sanofi forventer, at en kombination af lixisenatide og Lantus vil udgøre et potentielt bedre behandlingsalternativ for patienter med type 2-diabetes i form af bedre blodsukkerkontrol, færre episoder med hypoglykæmi (for lavt blodsukker) bedre vægtkontrol og bedre behandlingskomfort for patienterne. Fordelene ved en kombination af lixisenatide og Lantus er blevet evalueret i fase I med positive resultater. Som et led i GETGOAL fase III-programmet med Lyxumia som monoterapi har to studier, GETGOAL-L og GETGOAL-L Asia, allerede evalueret lixisenatides effekt og sikkerhed som tillægsbehandling til basal insulin, herunder Lantus. Resultaterne har vist, at kombinationen giver en signifikant sænkning af HbA1c i sammenligning med basal insulin alene og samtidig bekræftet en favorabel sikkerhedsprofil. Der eksisterer således vigtig klinisk evidens for rationalet bag ved kombinationsbehandlingen med lixisenatide og Lantus. Sanofi er i gang med at forberede yderligere fase III studier med kombinationen lixisenatide/lantus, og disse studier forventes påbegyndt i starten af 2013 baseret på den pen, der er tiltænkt kommerciel brug som påkrævet af FDA. Zealand Pharma A/S Side 6 af 15

7 Samarbejde med Boehringer Ingelheim I juni 2011 indgik Zealand Pharma en global licens- og samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim om udvikling og kommercialisering af nye dobbeltvirkende glukagon- og GLP-1 receptoragonister til behandling af patienter med type 2-diabetes og patienter med fedme. Dobbeltvirkende glukagon- og GLP-1 receptoragonister udgør en ny klasse af peptidbaserede lægemidler, som er opdaget af Zealand Pharma. I henhold til betingelserne i aftalen finansierer Boehringer Ingelheim forskning, udvikling og kommercialisering, og Zealand Pharma er berettiget til at modtage udviklings-, regulatoriske og salgsbaserede milepælsbetalinger, herunder op til mio. kr. (EUR 376 mio.) vedrørende ZP2929 alene, samt salgsroyalties, der spænder fra høje encifrede til lave tocifrede procentsatser, på alle markedsførte produkter, der er omfattet af aftalen. ZP2929 til behandling af type 2-diabetes og fedme under forberedelse til fase I ZP2929 er det længst fremskredne dobbeltvirkende glukagon/glp-1 peptidbaserede lægemiddel, der er omfattet af samarbejdet med Boehringer Ingelheim. Det biologiske rationale for at udvikle ZP2929 er baseret på farmakologien af det naturligt forekommende peptid-hormon oxyntomodulin, der produceres i tarmen. Oxyntomodulin udskilles fra L-celler i tyndtarmen efter indtagelse af et måltid, og det formodes, at dets biologiske virkning skyldes aktivering af både glukagonreceptoren og GLP-1-receptoren. Hos mennesker menes dette hormon at have flere gavnlige virkninger på diabetes og fedme, idet det forbedrer glukosetolerancen og medfører et væsentligt vægttab. ZP2929 har i prækliniske studier i type-2 diabetes vist en evne til at give forbedret blodsukkerkontrol i samme grad som markedsførte GLP-1 lægemidler og samtidig føre til et væsentligt større og varigt vægttab. Zealand Pharma og Boehringer Ingelheim forbereder et fase I-studie af lægemiddelkandidaten som subkutan administration én gang dagligt for at forbedre blodsukkerkontrol og inducere et vægttab hos patienter med type 2-diabetes og patienter, der er klinisk fede. Mave-tarmsygdomme Mave-tarmsygdomme dækker en række sygdomme og ubalancer i fordøjelsessystemet, herunder i maven, i tyktarmen og i endetarmen. For mange mave-tarmsygdomme gælder det, at de nuværende behandlingsmuligheder er forbundet med alvorlige bivirkninger, og den terapeutiske virkning er begrænset. Zealand Pharma udvikler to lægemiddelkandidater, som potentielt kan forbedre behandlingsmulighederne for patienter, der lider af visse mavetarmsygdomme. ZP1846 udvikles i henhold til en licensaftale med Helsinn Healthcare til behandling af diarré hos kræftpatienter, induceret af kemo- eller radioterapi - et område, hvor der er et stort udækket behandlingsbehov. ZP1848 udvikles af Zealand Pharma til behandling af inflammatorisk tarmsygdom, der er en lidelse, som rammer omkring 2 mio. mennesker på de 7 store markeder (USA, Japan, Tyskland, England, Frankrig, Italien og Spanien) og med en stigende global forekomst, primært i udviklingslande som f.eks. Indien og Kina. Elsiglutide (ZP1846) til behandling af kemoterapi-induceret diarré Under forberedelse til fase IIb (Helsinn Healthcare) ZP1846 er en ny, potent og selektiv GLP-2 agonist, som har vist potentialet til at stimulere regenerering af tyndtarmsvæv samt reparere og forbedre tarmfunktionen. Zealand Pharma A/S Side 7 af 15

8 De globale rettigheder til ZP1846 er udlicenseret til Helsinn Healthcare, et internationalt farmaceutisk selskab med en stærk position på markedet for lægemidler til supplerende kræftbehandling. Helsinn Healthcare gennemfører et fase Ib studie med ZP1846 i Europa under en IND godkendt af FDA for at evaluere sikkerheden og effekten af lægemiddelkandidaten til behandling af patienter med tarmkræft. Fase Ib studiet forventes afsluttet senere på året, og Helsinn Healthcare har påbegyndt forberedelserne til et fase IIa studie med ZP1846 som primær forebyggelse af kemoterapi-induceret diarré hos patienter, der behandles for tarmkræft. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har for nyligt offentliggjort et nyt generisk referencenavn, INN (International Non-proprietary Name); elsiglutide for ZP1846. ZP1848 til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme Under evaluering til fase IIa ZP1848 er en anden potent og selektiv GLP-2 agonist med en regenerativ virkning på tarmens epitel og en evne til at forbedre tarmens funktion. I prækliniske undersøgelser har ZP1848 vist potentiale som en ny og forbedret behandlingsmulighed for patienter med inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom og colitis ulcerosa). Zealand Pharma ejer rettighederne til ZP1848 og har afsluttet kliniske fase Ia og Ib studier, som viste, at stoffet har en klar positiv virkning på citrullin-niveauet hos patienterne sammenlignet med placebo, og at lægemiddelstoffet er sikkert og veltolereret. Den signifikante stigning i citrullin-niveauet indikerer, at ZP1848 har den ønskede effekt på epitelets vækst, øger absorptionsarealet og forbedrer tarmens funktion. ZP1848 er under evaluering til kliniske fase IIa studier. Hjerte-karsygdomme Hjerte-karsygdomme er sygdomme og tilstande, der involverer hjertet eller blodårerne (arterier og vener). I de fleste lande er der en høj forekomst af hjerte-karsygdomme, og selvom incidensraterne i USA og de fleste europæiske lande har været faldende de senere år, er hjertesygdomme fortsat den førende årsag til dødsfald og invaliditet i de fleste vestlige lande og med en stigende forekomst i mange lande i Asien, Mellemøsten og Sydamerika. Zealand Pharma har i sin pipeline to lægemiddelkandidater under udvikling til behandling af hjerte-karsygdomme, hvor der i dag er meget begrænsede behandlingsmuligheder for patienterne. Danegaptide til behandling af atrieflimren og andre hjerte-karsygdomme Under evaluering til fase IIa Danegaptide er en lille og potent, peptidbaseret lægemiddelkandidat, der er først i sin klasse, og som fungerer som en anden-generations gap junction-modifier. Gap junctions er små intercellulære kanaler, som skaber fri passage for ioner og små molekyler mellem cellerne. I hjertet hjælper gap junctions med at regulere hjertemusklens rytmiske sammentrækninger og dermed til at opretholde regelmæssige hjerteslag. Danegaptide har vist potentiale i en række prækliniske modeller for bestemte hjertekarsygdomme. I et omfattende fase I udviklingsprogram, inklusive i alt 153 raske frivillige forsøgspersoner, har såvel en intravenøs formulering af lægemiddelkandidaten til akut brug som en oral formulering til langvarig brug vist sig at være sikre og veltolererede. Zealand Pharma ejer rettighederne til danegaptide og er i gang med at evaluere flere forskellige muligheder for videreudviklingen af lægemidlet, herunder undersøgelser af effekten af danegaptide i forebyggelse af atrieflimren efter en hjerteoperation, forebyggelse af myokardie Zealand Pharma A/S Side 8 af 15

9 iskæmi-reperfusionsskade og vedligeholdelse af normal sinusrytme hos patienter med atrieflimren. ZP1480 til behandling af nyreskade efter kirurgi I fase IIb (Action Pharma) ZP1480 er et peptidbaseret lægemiddel modificeret på baggrund af en licens til Zealand Pharmas SIP -teknologi til peptidmodificering. Alle rettigheder til lægemiddelkandidaten er ejet af Action Pharma, som udvikler ZP1480 (AP214) som en ny behandling af akut nyreskade efter hjerteoperation. Action Pharma udvikler ZP1480 i et fase IIb studie i USA og Danmark for at evaluere effekten af lægemidlet til forebyggelse af nyreskade hos patienter, at evaluere effekten af lægemidlet til beskyttelse af nyreskade hos patienter, der gennemgår hjertekirurgi under kardiopulmonal bypass. I studiet er doseringen af 75 patienter nu gennemført, og der forventes resultater i 4. kvartal Tidligere på året offentliggjorde Action Pharma, at selskabet i 2012 vil søge en samarbejdspartner til fase III-udviklingen af lægemiddelkandidaten. I henhold til aftalen med Action Pharma er Zealand Pharma berettiget til at modtage 10% af alle betalinger, som Action Pharma modtager i en tredjepartsaftale. Organisation Det gennemsnitlige antal medarbejdere er steget til 85 i første halvår 2011 fra 69 i samme periode sidste år. Stigningen er en konsekvens af et øget aktivitetsniveau i forsknings- og udviklingsorganisationen. Regnskabsberetning (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) Resultatopgørelse Nettoresultatet for 1. halvår var et overskud på DKK 46,9 mio. (13,2). Det højere overskud kan primært henføres til licens- og samarbejdsaftalen med Boehringer Ingelheim, der blev indgået i juni 2011 om udvikling af ZP2929. Omsætning Omsætningen steg i 1. halvår til DKK 119,3 mio. (82,8) og bestod af milepælsbetalinger fra aftalen med Boehringer Ingelheim. Omsætningen i samme periode i 2010 stammede fra milepælsbetalinger modtaget fra Sanofi for udviklingen af lixisenatide. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne udgjorde i 1. halvår DKK 17,5 mio. (10,1). Stigningen skyldtes primært højere juridiske omkostninger samt omkostninger forbundet med at være et børsnoteret selskab. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter i 1. halvår udgjorde DKK 17,4 mio. (0,1), som primært udgøres af betalinger under aftalen med Boehringer Ingelheim til dækning af visse allerede afholdte udviklingsomkostninger forbundet med ZP2929. Resultat af primær drift Periodens resultat af primær drift udgjorde et overskud på DKK 48,4 mio. (5,8). Zealand Pharma A/S Side 9 af 15

10 Finansielle indtægter De finansielle indtægter udgjorde i 1. halvår DKK 2,7 mio. (7,4). Finansielle indtægter består af renteindtægter og valutakursgevinster. Finansielle omkostninger De finansielle omkostninger udgjorde i 1. halvår DKK 4,3 mio. (0,0) bestående af et indregnet tab på DKK 3,1 mio. fra konkursen i Amagerbanken. Af dette tab forventes DKK 1,9 mio. at blive genindvundet i løbet af de kommende kvartaler. Derudover består finansielle omkostninger af bankgebyrer og valutakurstab. Resultat af ordinær drift før skat Resultat af ordinær drift før skat udgjorde i 1. halvår et overskud på DKK 46,9 mio. (13,2). Skat af ordinært resultat Der er ikke indregnet skat i balancen på grund af usikkerhed om, hvorvidt de skattemæssige underskud kan anvendes. Som følge heraf er der ikke indregnet skat af ordinært resultat hverken i 2011 eller Periodens resultat Periodens resultat udgjorde et overskud på DKK 46,9 mio. (13,2), hvilket primært kan tilskrives ovennævnte faktorer. Egenkapital Ved periodens slutning udgjorde egenkapitalen 461,5 mio. kr. (147,2), svarende til en egenkapitalandel på 90% (84). Anlægsinvesteringer Investeringer i nyt laboratorieudstyr udgjorde DKK 6,5 mio. (1,4). Pengestrømme Pr. 30. juni 2011 udgjorde Zealand Pharmas likvide midler og værdipapirer DKK 445,5 mio. (178,3). Periodens pengestrømme udgjorde -87,3 mio. kr. (55,0). Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde 19,0 mio. kr. (36,7), mens pengestrømme til investeringsaktiviteter beløb sig til 106,3 mio. kr. (1,3), og herunder er 99,8 mio. kr. investeret i likvide værdipapirer. Risikofaktorer Denne delårsrapport indeholder fremadrettede udsagn, herunder forventninger omkring fremtidige omkostninger som forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle er uden for Zealand Pharmas kontrol, kan medføre, at de faktiske resultater og den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, f.eks. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder juridiske forhold, videnskabelige og kliniske resultater, valutakursudsving mv. Resultatforventninger til 2011 Zealand Pharma fastholder sine resultatforventninger for helåret på DKK 150 (EUR 20) mio. i omsætning og andre indtægter vedrørende aftalen med Boehringer Ingelheim og driftsomkostninger på ca. DKK 170 (EUR 22,8) mio. Der offentliggøres ikke yderligere forventninger til omsætningen, da størstedelen af Zealand Pharmas omsætning hidrører fra milepælsbetalinger fra samarbejdspartnere, hvor tidspunktet for sådanne betalinger i væsentligt omfang er uden for selskabets kontrol. Finanskalender for november 2011 Delårsrapport for 3. kvartal Zealand Pharma A/S Side 10 af 15

11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011 for Zealand Pharma A/S. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets uafhængige revisor. Rapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 1. halvår 2011, og der henvises til selskabets årsrapport for 2010 for en mere detaljeret beskrivelse af regnskabspraksis. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar juni 2011 og andet kvartal Det er endvidere vor opfattelse, at delårsberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, den 18. august 2011 Direktion David H. Solomon Administrerende direktør Mats Blom Økonomidirektør Christian Grøndahl Forskningsdirektør John Hyttel Fagdirektør Bestyrelse Daan J. Ellens Formand Jørgen Lindegaard Næstformand Alain Munoz Peter Benson Florian Reinaud Jutta af Rosenborg Christian Thorkildsen Helle Størum Zealand Pharma A/S Side 11 af 15

12 KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE DKK tusinde Note 2. kvt 2. kvt H1 H1 12 måneder KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE Omsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Børsnoteringsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Totalindkomst Resultat pr. aktie - aktuelt og udvandet 4,11 2,12 2,10 0,77-5,92 Zealand Pharma A/S Side 12 af 15

13 KONSOLIDERET BALANCE DKK tusinde 30. juni 30. juni 31. marts 31. marts 31. december Note AKTIVER Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Aktiver under udbygning Deposita Andre investeringer Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Børsnoteringsomkostninger Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Zealand Pharma A/S Side 13 af 15

14 KONSOLIDERET PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK tusinde kvt 2. kvt H1 H1 12 måneder Årets resultat Reguleringer Ændringer i driftskapitalen Pengestrømme fra drift før finansielle Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Ændringer i deposita Køb af materielle anlægsaktiver Værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Kapitalforhøjelse Børsnoteringsomkostninger Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændringer i likvider Likvider primo perioden Valutakursregulering 0 Likvider ultimo perioden KONSOLIDERET EGENKAPITALOPGØRELSE Tusinde DKK Aktie Overført kapital resultat I alt Egenkapital 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Totalindkomst for året Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Totalindkomst for året Egenkapital 30. juni Ændringer i aktiekapital Aktiekapital 1. januar Kapitalforhøjelse, 7. januar Kapitalforhøjelse, 17. februar Kapitalforhøjelse, 1. september Kapitalforhøjelse, 11. november Kapitalforhøjelse, 5. september Kapitalforhøjelse, 23. november Kapitalforhøjelse, 9. december Aktiekapital 30. juni Zealand Pharma A/S Side 14 af 15

15 Note 1 Warrant- og bonusprogrammer Udestående warrants 2007 program 2010 program I alt (udstedt i 2010) (udstedt i 2011) Udestående pr. 30. juni Udnyttelseskurs (kr. pr. warrant) 26,8 94,6 77,0 Udnyttelsesperiode fra 3. nov feb til 31. dec nov feb Udgiftsført i H (mio. kr.): Forsknings- og udviklingsomkostninger 0 0 5,9 5,9 Administrationsomkostninger 0 0 0,9 0,9 Kontant bonusprogram: Pr. 30. juni 2011 beløb den samlede estimerede forpligtelse sig til 20,2 mio. kr. med en omkostningseffekt i H på 0,8 mio. kr. De kontante bonusser forfalder til betaling i november Note 2 Andre driftsindtægter på DKK 17,4 mio. (0,1) udgøres primært af betalinger under aftalen med Boehringer Ingelheim til dækning af visse allerede afholdte udviklingsomkostninger forbundet med ZP2929. Zealand Pharma A/S Side 15 af 15

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 14/2013 A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Helt som forventet blev nettoresultatet for kvartalet -57 mio. kr. (EUR -8 mio.) Likvide beholdninger og værdipapirer

Læs mere

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia -

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 08/2011 Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) -- I perioden er yderligere positive fase III resultater offentliggjort for lixisenatide til type 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010 Selskabsmeddelelse Nr. 02/2011 10. februar 2011 Zealand Pharma realiserede i regnskabsåret 2010 en omsætning på DKK 87,4 mio. mod DKK 25,3 mio. i 2009 og et underskud før skat på DKK 104,6 mio. Omsætningen

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 9/2014 A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) I januar modtog Zealand en milepælsbetaling på 81 mio. kr. (USD 15 mio.) knyttet til Sanofis opstart af fase III-studier

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn).

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn). Selskabsmeddelelse Nr. 33 / 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (ikke revideret) Regnskabsresultat som forventet, og i juli blev det første lægemiddel, som er opfundet af Zealand, godkendt i USA Omsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret)

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 16 / 2016 Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat i overensstemmelse med forventningerne til helåret - Omsætning på 6,5 mio. kr., hvoraf

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Zealand Pharma går på børsen

Zealand Pharma går på børsen aktieudbud 2010 Zealand Pharma går på børsen Udvikling af peptidbaserede lægemidler til stofskiftesygdomme (diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme om zealand pharma Zealand Pharma

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Selskabsmeddelelse Nr. 29/2008 Til: OMX Nordic Exchange Copenhagen Hørsholm, 21. august, 2008 LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Væsentlige begivenheder (OMX: LCP) realiserede

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 18th of November 2016 Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, Er du online? Hej Helge, jeg er online nu. VH, Fint..Vi starter om et minut. :-) Velkommen til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere