Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træskibssejladsen Limfjorden Rundt"

Transkript

1 Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/ Det vil være kendt for de fleste af klubbens medlemmer, at september måned bringer den traditionsrige kapsejlads for træskibe Limfjorden Rundt forbi Nykøbing Mors. Det sker også i 2011, og i år foregår sejladsen i dagene september med overnatning i Nykøbing Havn natten mellem 15. og 16. september. Der er sikkert andre end mig, der synes, at det er et fantastisk flot skue at se alle disse prægtige skibe gå for fulde sejl igennem Limfjorden. Det er for mig også en stor oplevelse at kunne få lov til at gå ombord for at tage nogle af skuderne i nærmere øjesyn, når de lægger til for natten. Der er på mange af disse gamle skibe en helt særlig duft af bl.a. tovværk og tjære, og det er ædle håndværkstraditioner, der præger skibenes udførelse. Og hvis det ikke var fordi det er både meget dyrt og voldsomt arbejdskrævende at have et gammelt træskib, så er der sikkert en del inkarnerede sejlere, der godt kunne have tænkt sig et rigtigt skiw i stedet for det yoghurt-bæger, som nogle af os andre sejler rundt i :-)!!!! Særligt interesserede kan se flere detaljer om kapsejladsen på God sejler-sæson til alle!! 16 Martin o2sn 1

2 MORSØ SEJLKLUB & MARINA Adresse: Formand Overmarksvej 4, Elsø, 7900 Nykøbing M Mail: Tlf.: Foreningens hjemmeside: Webmaster: HÆKBØLGEN Medlemsblad for Morsø Sejlklub & Marina Oplag: 300 stk. Udkommer 2 gange årligt, april og oktober. Ansvarshavende redaktør: Martin Ottosen Tlf Grønnegade 54, 7900 Nykøbing M Mail: Tryk: / Tlf Åge Søe-Knudsen, Stoholm BESTYRELSE: Formand/Ungdom:, Overmarksvej 4, Elsø, 7900 Nykøbing M., tlf Næstformand: Bent Jensen, Faaruplund 25, 7900 Nykøbing M., tlf Kasserer: Hans Kokholm, Parkvænget 10, 7900 Nykøbing M., tlf Havnechef: Henning From, Fuglebakken 14, 7900 Nykøbing M., tlf Klubhuschef: Jens Chr. Eriksen, Kybehuse 6, Vile, 7870 Roslev, tlf Sekretær/Kapsejlads: Jørgen Dahlgren, Hanklitvej 11, Gullerup, 7900 Nykøbing M / Erik Haaber, Flade Klit 19, 7900 Nykøbing M., tlf Et par af vore sejlere har også deltaget i kapsejladser ved vore naboklubber. Vi håber på at vi næste år kan få lidt flere til at deltage i kapsejladserne. Den sidste træning i år, var torsdag før efterårsferien, hvor der efter træningen var familiespisning og vi kårede Årets Ungdomsejler. Det blev i år Mette Andersen (foto). Mette startede med at sejle for et par år siden og er hurtigt kommet efter det. Efter sommerferien startede hun med at sejle Zoom-jolle. Mette blev valgt, fordi hun er en god og hjælpsom kammerat, der spreder en positiv stemning. Fredag den 29. oktober holdt vi en lille fest for at takke alle trænere og hjælpere, som har hjulpet ved årets træninger og ikke mindst ved Sommercampen, som genererede et overskud, der gjorde det muligt at holde festen og indkøbe et par joller. Sæsonen 2011 er startet. Der er et par håndfuld nye sejlere, som lige skal have lov til at prøve sejlads et par gange, så vi regner med igen i år at ligge omkring ungdomssejlere. Vi har først på året modtaget materialetilskud fra kommunen til indkøb af en optimistjolle. Der er også indkøbt en nyere Zoom 8 jolle. Vi er i år igen godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub. Se msogm.dk under Ungdom. Igen i år arrangerer vi Sommercamp i uge 26, hvor 40 ungdomssejlere i alderen 8-15 år fra klubber over hele landet. Der er tilmelding efter først-til-mølle princippet, så det er om at skynde sig at blive tilmeldt inden alle pladser er besat. Se invitation på msogm.dk under Ungdom. Vi kan altid bruge ekstra hænder, så hvis nogen har lyst til at træne nogle dejlige børn og unge, er de også meget velkommen til at møde op til træning eller ringe til Henrik eller Agnete. 2 15

3 Ungdomsafdelingen var før sommerferien sidste år oppe på 21 børn og unge samt 10 faste trænere og hjælpere. Den første uge af skoleferien holdt vi Sommercamp for 10. gang med 43 deltagere, 5 unge hjælpetrænere og 24 trænere/køkkenhjælpere. Tusind tak til alle hjælpere, uden jer ingen camp! Det var nogle dage med masser af sjov sejlads og leg på, i og ved vandet. Vejret artede sig rigtig godt og der var kun en enkelt dag, hvor vinden drillede, der var simpelthen næsten vindstille og sejlerne, der havde været på langtur, måtte slæbes ind af følgebådene. Lørdag sluttede campen med Morsø Sparekasse Cup, hvor der også var tilmeldt sejlere der ikke havde været med på camp, i alt deltog 56 i årets Cup. Vi vil gerne sige tak til Dansk Sejlunion, Morsø Sparekasse, Tican, Suhls Pålæg, Sct. Clemens Apotek og Matas, som sponsorerede Sommercampen 2010, hvilket sammen med et godt kiosksalg i år gav et overskud på omkring kr. Disse penge skal bl.a. bruges til at købe en optimistjolle og en Zoomjolle. Derudover håber vi at kunne få sponsoreret endnu en zoomjolle, da en del af børnene er ved at være for store til optimistjollen. Hvis der er nogen der har erfaring i at søge sponsorater og fonde, vil vi meget gerne om de ville hjælpe os med at sætte noget sammen, så vi har større chance for at få nogen af de midler vi søger. Efter sommerferien var der lidt frafald af børn og der kom et par nye, så vi var kun 14 børn og unge. Det er svært at konkurrere med populære fritidsaktiviteter som fodbold og håndbold. 14 Beretning ved generalforsamlingen 6. april 2011 Vi må jo konstatere at 2010 har været et meget turbulent år for vores forening. Et år med stor udskiftning i bestyrelsen med deraf følgende kludder i regnskabet. Vi har endelig fået en færdig vinterplads, så vi kan begynde evt. bådhus byggeri. Der er blevet anlagt en ny løbebro i enden af Færgehavnen, der er også anlagt en ny grillplads. Klubhuset er blevet malet og der er indkøbt ny vaskemaskine til servicecenteret og strømstandere. Alt dette har påvirket regnskabet. Der har også været en del rod med regninger, bl.a. fra købmand hvor der har manglet bilag og der har ikke stået noget om hvad pengene er gået til og hvem der har købt ind. Det gør det jo umuligt at se om det er noget der er brugt i foreningen og skaber murren i krogene om at nogen måske har stukket det i egen lomme. Kapitalregnskabet er også påvirket af at 18 har ønsket at sælge deres bådplads, men kun 10 er blevet solgt. Det er der dog rettet op på her først i I øjeblikket er der 4 der gerne vil sælge deres plads. Angående Autocamper pladsen har bestyrelsen besluttet at vi må prøve det her i 2011, da det allerede er i diverse autocamper blade. Så må vi efter sæsonen se på om det var en god ide. Vi har i øjeblikket 283 medlemmer, heraf 178 bådpladsejere, 42 lejere, 44 seniorer og 19 ungdomssejlere der er lige startet 9 nye som lige skal ha lov til at prøve sejladsen inden de melder sig ind. I ungdomsafdelingen er der indkøbt en nyere Zoom 8 jolle og en ny optimist. De er blevet betalt dels af et materialetilskud fra Morsø Kommune og overskuddet fra sidste års Sommercamp. Med hensyn til ekstra plads for enden af A-broen er bestyrelsen blevet enige om at gennemføre projektet, da der allerede er indkøbt materialer og lavet kontrakt med dem der skal lave det. Der ændres lidt på det oprindelige forslag således at der kommer fendertømmer på begge sider. Der er også aftale om at lave 2 nye pladser på G-broen. Dette projekt er i lighed med det oprindelige projekt. Som Bent Rasmussen også nævnte i sin beretning får vi ny havnemester her den 15.april. Og der kommer i lighed med sidste år forskellige praktikanter, der skal hjælpe ham. (Fortsættes næste side) 3

4 (Formandsberetning, fortsat fra side 3) Tak til alle der går og hjælper i det daglige. Også en særlig tak til dem der har sørget for at vores plads er blevet rettet af med nyt grus. Jeg vil understrege, at bestyrelsen arbejder i medlemmernes interesse. Det vil gøre vores arbejde betydelig nemmere, hvis de medlemmer, der har noget på hjertet, mailer eller ringer til bestyrelsen, så der er mulighed for drøfte ønsker og behov med det samme og ikke venter til generalforsamlingen. Dette kræver dog, at medlemmerne er villige til at samarbejde., formand Referat af ekstraordinær generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina Onsdag d. 6. april kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab 4. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget, herunder kontingent og værdiansættelse af andelsbeviser for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år. 5. Forslag til afstemning. Bådhuse forslag 1a, 1b og 1c. Udvalg nedsættes Bådtransportvogn/stativløsning. Udvalg nedsættes 6. Valg af medlemmer til udvalg 7. Evt. REFERAT Hele bestyrelsen var fremmødt. (AL), Bent Jensen (BJ), Hans Kokholm (HK), Henning From (HF), Jens Chr. Eriksen (JE), Jørgen Dahlgren (JD)- referent, Erik Haaber (EH) Ad. 1. Advokat H P Grønborg-Pedersen (Funch og Nielsen) foreslås og blev enstemmigt valgt. Indkaldelsen er lovligt indvarslet. GF er beslutningsdygtig. Dagsorden gennemgås. Ad. 2. Formandens beretning (Kan læses i fuld længde andetsteds i bladet, red.). Turbulent år, vinterplads, kajanlæg, 4 pladser til salg. Autocamperplads prøves i år. Nye joller indkøbt for tilskud fra kommunen/overskud fra sidste års Sommercamp. Plads for enden af A-broen gennemføres, da der er indgået kontrakt og indkøbt materiale. Tak til alle frivillige hjælpere. 4 13

5 Kommentarer til beretningen: Palle Andersen (PA): Strømstandere bør klargøres. Ny havnemester præsenteres: Jens Kristian Mikkelsen. Bestyrelsens beretning tages til efterretning. Ad. 3. Regnskabet, som blev udleveret sidste gang, gennemgås af revisor Kurt Jørgensen, Revision Limfjord. Årets resultat ,- Bemærkninger fra den kritiske revisor gennemgås. Kommentarer: Birthe Helene Christensen (BHC): Er der indgået aftaler som ikke oplyst. Udgifter til løbebro er bogført i Udgifter bør bogføres i det år de er afholdt. 8 har fået tilbage betalt deres bådplads. Villy Almaas (VA): Bogføringsloven er ikke opfyldt. jf. bemærkninger fra den kritiske revisor. Det er forhåbentlig sidste gang. Side 9: Udbytte er udbetalt, uheldigt i.f.t. tilskud fra kommunen. Ungdomsudvalget har desværre ikke fået tilskud fra kommunen i Vedtægterne var ikke blevet sendt til kommunen i forbindelse med sammenlægningen. Bente Svenningsen (BS): Lejeindtægt fra både på ???? Svar: Beløbene blev ikke konteret rigtigt i det foregående år. (HK). Torben Christensen (TC): Hvorfor går der så langt tid inden revisionen reagerer. Svar: Revisor Kurt Jørgensen(KJ) Man bogfører ud fra de forudsætninger man har. Man har oplyst den daværende kasserer om at bilagene var mangelfulde. VA: Ungdomsudvalget har præsteret en indtægt på , flot. Dirigent. Regnskabet sættes til afstemning. Regnskabet er godkendt. Ad. 4 KJ gennemgår driftsregnskab. Spørgsmål til Budgettet. Afdrag til gummibåd er ikke blevet betalt i Forsikringer var ikke betalt, forsikringer gælder igen fra indeværende uge. ALT er bogført og betalt pr.1/ Moms afregning er også blevet betalt. Uklarheder omkring afregninger for el. Budget er godkendt. Kontingent og værdiansættelse af bådpladsbeviser. Bestyrelsens forslag +1%. : Godkendes Kontingentet bibeholdes: Godkendes Ad. 5 EH gennemgår forslaget. Klubben ønsker jolle og masteskur. Udbygning derfra skal finansieres af brugerne, inden bygning. HF fortæller at skaldyrsfestivalen, træskibsarrangement og country-festival er interesseret i at kunne bruge en evt. hal. Keld Kortegaard (KK): Ros til bestyrelsen for at have fået etableret vinterpladsen på 1 ha midt i Nyk. Ændringsforslag: Se forslagspapir. Forslag om ændring af udvalgssammensætning. T C foreslår at det indføres på skrift at planerne ikke sættes i gang uden en finansiering. Spørgsmål: Hvad er finansiering? Et svar formuleres: Gældsætning ved at have budgetteret afdrag, så gælden ikke vokser. KK mener at hallerne skal bruges til stativer. Som klubmedlem skal man forstå at det må koste lidt penge at have en klubhal. (fortsættes næste side) 12 5

6 (Referat fra generalforsamling, fortsat) Lene: Der skal kun besluttes om der skal bygges på vinterpladsen eller ej. Udvalget bør gøre arbejdet. Søren Thomsen (ST) Det er vigtigt at udvalget bliver nedsat. TC Generalforsamlingen skal have styr på om foreningen ikke afholder nye udgifter uden at blive spurgt. KK: Udvalget skal arbejde hurtigt. Forslagene trækkes (punkt 5) Dirigent: Forslag om, at der stemmes om nedsættelse af udvalget vedr. bådhuse. Det ligger implicit, at man så også godkender, at der kan træffes beslutning om at bygge på pladsen. Forslaget vedtages Forslag til medlemmer af udvalget: Henning From, Sørens Thomsen, Jørgen Langwadt (JL) Jørgen Ottesen, (JO) Gunner Damkjær, (GD) Bent Jensen, Alle er valgt til udvalget. Bådtransport udvalg: Afstemning. Flertal for.(45/24) Forslag til medlemmer: Bent Jensen Peder Nissum (PN) Thorkil Krag (TK) Edvard Pedersen (EP) Alle er valgt Ad.6: Udvalg nedsættes: Husudvalg: Jens Chr. Eriksen Preben Jensen (PJ) Aktivitetsudvalg: Finn Skanning (FS) Margit Houmøller (MH) Bjarne Weiskvist (BW) Susanne Weiskvist (SW) Jens Chr. Eriksen Ungdomsudvalg: Henrik Nielsen (HN) Lars Smith (LS) Kapsejladsudvalg: Jørgen Dahlgren Frank Sørensen (FS) Henrik Nielsen Freddy Kristensen (FK) Anna Bovin (AB) Kranudvalg: Thorkil Krag Hans Kokholm Jan D Andersen (JA) Bøje udvalg: Knud Meehlsen Gorm Klokker Blad og web. Udvalg: Martin Ottosen (MO) Agnete lund Sponsor udvalg: Margit Houmøller Mini 12 m Poul Madsen (PM) Erik Knudstrup (EK) Turudvalg Motorbådsudvalg Grønne udvalg (Udendørsanlæg) Bestyrelsen har besluttet at spørge kommunen om det ikke er muligt at få sået græs i opfyldningsarealet, så vi undgår den helt store sandflugt. Derudover har jeg foreslået at vi evt. får lavet en Beach Volley bane og en petanque bane, for at skabe mere liv på havnen, men også for at udbygge de faciliteter vi kan tilbyde gæstesejlere. Måske er der nogle friluftsmidler der kan søges til noget sådant, det skal vi lige ha undersøgt. Ungdomsafdelingen er i år tyvstartet lidt på sæsonen. Vi har de 2 sidste torsdage holdt klubaftner, hvor ungdommen fik lidt at vide om vedligeholdelse af udstyr, lidt teori. Vi spillede også et regelspil, som Henrik havde fundet på nettet og så en film om sejlads. Og så hyggede vi os selvfølgelig i hinandens selskab det var rart at mødes med kammeraterne efter en lang vinter. Vi har i år fået en pose penge fra Morsø Kommune, som sammen med et flot overskud på ca kr. fra sidste års Sommercamp, har givet os mulighed for at købe et par nye joller, bl.a. en Zoom til så vi nu råder over 4 af slagsen, som de børn der er blevet for store til Optimisten kan sejle i. I år skal vi igen ha hejst flaget med symbolet på at vi er en Ungdomsvenlig Sejlklubklub. Ungdomslederne m.fl. havde et møde med Allan Borch Madsen i tirsdags og fik at vide at vi stadig kunne godkendes som ungdomsvenlig Sejlklub. Med disse ord vil jeg bede Årets sejler 2010, Lars Smith (foto herunder, red.) og Årets Juniorsejler 2010, Mette Andersen, om at sætte standeren for at markere starten på en ny og spændende sæson. God vind til jer alle. Klubben vil nu gerne være vært ved en lille forfriskning i klubhuset. Jeg vil også gerne opfordre alle til at deltage i festen i aften kl HUSK den medbragte mad. Der vil blive solgt øl, vand og vin til rimelige priser. Foto fra Julefesten -> 6 11

7 Velkommen til standerhejsning på denne dejlige forårsdag. Det er dage som denne der kalder på nye sejlere og hiver godt og grundigt i alle gamle brugere af det blå element. Dagen er en af årets mest ventede mærkedage, nemlig den dag, hvor vi tager hul på en ny sæson. Nogen er kommet i vandet og flere vil snart følge efter. Jeg ved snart ikke om de egentlige forårsbebudere er viben, stæren, svalen, eller om der er tale om det blå folk i kedeldragt med spartel og pensel i hånd. Betragtende den kære båd, hvad skal vi nu gøre i år? Kan det klares med den sædvanlige vedligeholdelse, eller skulle man gå helt i bund med den gamle bundmaling, eller lakken? Det er nok det tidspunkt på året, hvor man egentlig er rigtig godt tilpas med at båden ikke er større. (Referat fra generalforsamling, fortsat) Ad. 7 Evt: VA tyverier på havnen. Bestyrelsen burde udlove dusører. Bestyrelsen bør betale udgifter til juridisk bistand i forbindelse med ulovlig eksklusionssag. MH. Håb for lige så stor opbakning til fest som til GF JE. Opfordring til at hjælpe med at rydde op i klubhus. Opbakning til at kikke fremad. HK: Bistand til bestyrelsen. Husk at betale driftstilskud hurtigt. PA: Kode på toiletter: blev oplyst til medlemmer på GF sendes ud med opkrævning af kontingent. FS: Internetforbindelsen? blev oplyst til medlemmer på GF sendes ud med opkrævning af kontingent. HK: Hjemmeside msogm.dk. Skal gerne virke alene. Opfordring til at lukke de andre sider. VA: Referater fra bestyrelsesmøder. HF: Olierester skal hældes i tønderne. Dirigenten takker af Formanden afslutter: Repræsentation på tursejler GF Fuldmagt gives til Finn Pajbjerg, Struer. Bestyrelsen arbejde i medlemmernes interesse. Henvend jer til bestyrelsen hvis I har noget på hjertet. Tak for i aften Referent: Jørgen Dahlgren Når vi nu kan skue ud over en virkelig smuk havn, skyldes dette jo ikke lutter tilfældigheder. Der ligger et mægtig stort arbejde bag og en skrækkelig masse fjendskab og kiv samt selvfølgelig en trofast skare af frivillige der bl.a. har bygget grillpladser og krabbevæddeløbsbane. Også i dag er der blevet gjort et stort stykke arbejde med forårsklargøring af havnens faciliteter. En kæmpe stor tak til alle, som har givet en hånd med, uden jeres indsats er det umuligt at få en havn som denne til at fungere. Jeg håber vi i løbet af denne sæson kan få skabt ro på havnen og begravet diverse stridsøkser. Det vi alle er her for er jo at sejle og hygge os i disse dejlige omgivelser, hvad enten vi sejler for sejl eller motor. Også glæde os over at det har været muligt at skabe disse skønne rammer om vores fælles interesse nemlig at nyde fjordens dejlige vand. I år forhåbentlig uden sandstorm over havnen. 10 Fra Ren Havn 7

8 8 9

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere