Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: / ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk"

Transkript

1 Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien Valg af referent 2.1. Bestyrelsen modtager gerne forslag inden generalforsamlingen 3. Formandens beretning 4. Forelæggelse af regnskab (bilag) 5. Vedtagelse af kontingent 5.1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 300,- 6. Præsentation af ny hjemmeside, 7. Indkomne forslag 7.1. Bestyrelsen foreslår at vedtægterne omskrives, så de er mere tidssvarende. De omskrevne vedtægter er gennemgået juridisk af trappelaugets tidligere formand, Per Sørensen, Birkelunden 19, som oplyser, at omskrivningerne er af mindre karakter, og kan vedtages af den ordinære generalforsamling (udkast som bilag) 8. Valg til bestyrelsen 8.1. Ikke på valg Niels-Erik Pedersen Ole Olsson Leo Veith 8.2. Følgende medlemmer ønsker ikke genvalg Schneur Rachlin Jens Petersen 8.3. Bestyrelsen foreslår følgende til bestyrelsen Jakob Wamsler, Nordvestvej Morten Elkjær, Kastanielunden Schneur Rachlin, Kastanielunden 6 (som suppleant) Andre forslag fra medlemmerne 9. Valg af revisor 9.1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Birger Erik de Gier, Birkelunden Eventuelt ad 1 Lennart Ricard, Rosenstien 10 blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, og at indkomne forslag var modtaget i tide. ad 2 Dorte Due Pedersen, Topvej 4 blev valgt som referent 1

2 ad 3 Ny formand På generalforsamlingen i 2012, blev jeg valgt ind i bestyrelsen. Min plan var som menigt medlem af bestyrelsen. Dog skete der det, at den siddende formand, Per Sørensen, valgte at træde tilbage. Nok overraskende for mange inkl. mig selv. Efterfølgende pegede et flertal i bestyrelsen på mig som ny formand, hvilket jeg så blev. Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder, og en hel del mail og telefon korrespondance. Ekstra ordinær generalforsamling Min første handling blev afholdelse af den allerede planlagte ekstraordinære generalforsamling, hvis hovedemne var vedtagelse af høfdeprojektet i samarbejde med Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslag, med en økonomisk ramme på kr ,- til trappelauget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Høfdeprojektet Høfdeprojektet i samarbejde med Kystbeskyttelseslaget bestod af en udbygning af høfden foran vor trappe, foruden en udbygning ved Hellevej og etablering af et fiskerev same sted. En nærmere beskrivelse af projektet kan ses på deres hjemmeside. Umiddelbart efter sommerferien, var projektet lidt i dødvande pga. manglende godkendelse fra Kystinspektoraret, og der var derfor røster om det nu var fornuftigt at foretage den ekstraordinære opkrævning på kr ,- pr. medlem. Formanden for Kystbeskyttelseslaget, Frits Thaulow var dog meget optimistisk, og på et bestyrelsesmøde blev det besluttet at opkrævningen skulle stå ved magt. Frits Thaulows optimisme holdt stik, og projektet blev godkendt. Projektet startede op ved Påsketid med oplagring af materialer på P-pladsen i Liseleje, og primo april blev de første sten kørt langs standen til etablering af høfde og fiskerev ved Hellevej. Kort tid efter startede entreprenøren så på høfden ved vor trappe og med strandfodring. Arbejdet er nu færdigt. Høfdeprojektet bliver indviet lørdag den 8. juni kl. 14 på stranden ved Hellevej. Alle er velkommen. Invitationen ligger på vor hjemmeside Trappens stand Umiddelbart efter generalforsamlingen, iværksatte bestyrelsen en klipning af vegetationen langs trappen. Den var blevet alt for voldsom. Bestyrelsen har indgået en aftale med Micahel Darket om en forebyggende bekæmpning i foråret (skulle gerne være udført). Endnu engang var havet hurtigere end vor tømrer til at fjerne nederste trappeløb. Men trappeløbet blev reddet til genbrug. Det bliver opsat igen, og forhåbentligt kan det forblive pga. den nye høfde og strand. Der skal også udskiftes ca trappetrin, hvorefter trappen så skulle være klar til den store sommertrafik. ssituationen Trappelauget har jf. de opkrævninger vi modtaget fra Halsnæs Kommune, 143 medlemmer. 2

3 Der er 10 medlemmer fra Ege- og Fyrrelunden. 91 (skal være 96) fra GF Orehøjgård og resten fra øvrige nærliggende veje. Dog er der konstateret en uoverensstemmelse med antallet af medlemmer fra GF Orehøjgård, da ikke alle GF medlemmer står på opkrævningslisterne. Dette tema er drøftet med formanden for GF Orehøjgård, og bliver en kommende opgave for den nye bestyrelse. En medlemsliste vil blive lagt på hjemmesiden. Prisen for at komme ind som nyt medlem er af bestyrelsen vedtaget til: normalt indskud, kr ,- andel af ny høfde, kr ,- normalt kontingent, kr. 300,- i alt, kr Økonomi Opkrævningen af såvel ordinært som ekstra ordinært kontingent, forestås af Halsnæs Kommune via ejendomsskatten. I år gik der kludder i opkrævningen til de medlemmer, som både er medlem af trappelauget og GF Orehøjgård. Årsagen tilskrives kommunen, som også har indvilliget i at få tingene plads uden omkostninger for trappelauget (eller GF Orehøjgård). De to foreninger har haft et tæt økonomisk samarbejde, - nok pga. af personsammenfald i bestyrelserne. Men det er vor intension at de to foreningers økonomi, skal holdes helt adskilt. Det er jo to separate foreninger. Trappelauget har betalt vor andel af høfdeprojektet på kr ,-. Selve hovedprojektet er blevet en del dyrere end budgetteret, bl.a. er der anvendt flere sten i vor høfde end forudset. Men det kommer ikke til at påvirke vor andel eller vor økonomi. Selve regnskabet vil kasseren gøre rede for. Hjemmeside Ny hjemmeside er udarbejdet i løbet af vinteren, og skal gerne være tilgængelig frem over. Formålet med hjemmesiden er at medlemmerne kan holde sig orienteret om de rent formelle ting vedrørende foreningen, og hvad der sker af nyheder i og omkring trappen og stranden. Alle referater, vedtægter og indkaldelser vil komme på hjemmesiden. P.t. er formanden webmaster. Etablering af hjemmesiden har kostet ca. kr ,- og der vil kommer et årligt beløb til webhotel m.v. Bemærkninger til beretningen: Bent, Kastanielunden 29: Prisen på hjemmesiden vurderes som dyr. Formanden oplyste at prisen var fair. Palle, Kastanielunden 33: Prisen for nye medlemmer for at komme ind i Trappelauget er høj. Det kan afholde nye for at søge om optagelse og derfor blive gratister. Opfordrede til et skilt ved trappen Kun for medlemmer Formanden oplyste, at nye medlemmer også skulle betale en andel i høfdeprojektet. 3

4 Inge H, Birkelunden 12: Utilfreds med løse hunde på stranden. Fra salen: Løse hunde på stranden er ikke trappelaugets ansvar. Hunde skal være i snor fra 1.4. til Formandens beretning blev herefter vedtaget. ad 4 Kasseren gennemgik regnskabet, som blev vedtaget. ad 5 Kontingent på kr. 300,- blev vedtaget. ad 6 Formanden oplyste at hjemmesiden nu er aktiv. Kan ses på Rikke, Nordvestvej 1: Hjemmesiden er god og informativ ad 7 Per Sørensen, Birkelunden 19, som oprindeligt havde udarbejdet omskrivningerne af vedtægterne, gennemgik og kommenterede dem. 2: Ændringen med at bestyrelsen kan optage nye medlemmer, er sædvane igennem mange år, og derfor op til trappelaugets arbejdsform. 6: Bestyrelsen ønsker antal medlemmer udvidet med 1-2 suppleanter, hvilket er meget rimeligt. Forsamlingen godkendte de omskrevne vedtægter. Men dirigenten påpegede, at en vedtagelse af denne omskrivning, krævede at 2/3 af medlemmerne var mødt frem. Dette var ikke tilfældet hvorfor omskrivningen ikke kunne vedtages. Det kræver en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling jf. gældende vedtægter. ad 8 Til bestyrelsen blev valgt: Jakob Wamsler, Nordvestvej 2 Morten Elkjær, Kastanielunden 15 Schneur Rachlin, Kastanielunden 6 (som suppleant) 4

5 ad 9 Birger Erik de Gier, Birkelunden 14 blev valgt til revisor ad 10 Astrid, Birkelunden 2: Til generalforsamlingen 2014 vil der fremkomme 2 forslag: 1. I trappelaugets bestyrelse skal der altid være ét medlem fra GF Orehøjgård 2. Når nuværende ejer af matr. nr. 7aq ikke længere er ejer, skal ny ejer ikke automatisk være medlem af bestyrelsen For at forslagene skal kunne behandles på generalforsamlingen 2014, skal de skriftligt fremsendes jf. vedtægterne. Formanden takkede Lennart Ricard for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen, og Per Sørensen for saglig gennemgang af vedtægterne. Dato: Som dirigent Lennart Ricard Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som følgende: Formand Kasserer Suppleant Niels-Erik Pedersen Ole Olsson Leo Veith Jakob Wamsler Morten Elkjær Schneur Rachlin 5

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 4. Budget 2014 5. Valg til bestyrelsen: a. Peter Boie Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere