Servant leadership, Psychosocial work environment and performance. Kasper Edwards, Technical University of Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servant leadership, Psychosocial work environment and performance. Kasper Edwards, Technical University of Denmark"

Transkript

1 Servant leadership, Psychosocial work environment and performance Kasper Edwards, Technical University of Denmark

2 Agenda Performance Psychosocial work environment Servant leadership Combine it all in a single model 2 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

3 Performance / Performance management The basic idea Measure how an organization is performing To get best possible performance Performance is many things Revenue Financial targets Employee turnover Absenteeism Number of patients treated Patient lead time 3 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

4 Performance / Performance management The indicators KPI s key performance indicators the few important ones RI s result indicator PI s performance indicators Leading or lagging Leading indicate future performance Lagging measure result Proces 1 Proces 2 Leading Lagging 4 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

5 Performance / Performance management The assumption A relation between the overall goal and the KPI s Two approaches The logic breakdown from organization goal to activities The heuristic: We think this will lead to good performance What we know You get what you measure but do you want what you get? The bank Management logic: High number of sales = make lots of money Employee: Number of sales = sell cheap products Result: lots of sales, negative contribution to profit 5 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

6 Performance management systems Combine Performance measurement Performance management Reward and corrective action The consultant sales pitch Improved Productivity -- Improvement in both the way people work and the outcomes they produce. Improved Employee Morale -- Resulting from on-time performance appraisals and rewards commensurate with employee contributions. Retention of Top Performers Employees who feel accomplished in their work become loyal employees. Increased Profitability Loyal employees deliver higher levels of service that result in customer loyalty. 6 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

7 Performance management systems The balanced scorecard and others Hard and soft dimensions But always numbers Detached from actual work 7 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

8 Performance management systems Basic idea Reward induce certain behaviors Management and monetary instruments Organization level determine degree of freedom Individual Department Company Powerful motivational systems Change behavior More stick than carrot But, motivation is driven by Autonomy Mastery Purpose 8 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

9 Lean performance through processes A production system developed by Toyota Originally called the Toyota Production System Draws on the ideas of Taylor, Ford, Deeming etc. A set of principles and tools 5S, VSM, Kaizen, Vaste, pull etc. Primary benefits Shorter lead time Higher quality Less inventory 9 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

10 Lean principles Specify value from a customer perspective Identify value adding steps Remove non-value adding Create flow 10 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

11 Lean principles Let demand pull goods through production Strive for perfection 11 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

12 Lean is not a one shot wonder Lean do make rapid improvements The long run is important Continous improvement Kaizen Continous improvement Back sliding 12 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

13 Lean processes improvement Focus on lead time and efficiency Lean has industry track record for solving such problems Start Value Value End Necessary waste Waste One, but not uncommon, example Lead time average: 25 days Process time average: 81 minutes Huge potential for improvement 13 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

14 Pen and paper approach 14 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

15 Modtag. af henvisning Elektronisk henvisning findes i GS 1. vis.sygepl. 1 min Papirenv. hentes forsk. steder (intern, fax, post mv. 1 vis.sygepl. 15 min? Op til 1 dag Henv. til tilsyn, ambulatorium (fax el. post) Recep. 10 min Henv. akut tilsyn, indlagte patienter Recep. 10 min Visitation Indkaldelse Modtagelse af patient i ambulatorie t Fordeling af henvis. til lægerne/afsnit 1 vis.sygepl.? Dignosekoder, ventekoder, evt. læge, pakke, undersøgelser Finder 1. ledige tid til pt. + brev til pt + tolk, UL, kørsel mv. (ca. 22 forks. forløb) 1 vis.sygepl. 10 min? Telefon indk. Patienter til pakkeforløb (+ abort) Ca. 10 pr. uge 1 Afbud/ændring vis.sygepl. af 15 tid min % 1 læge 1 vis.sygepl. 5 min? 10 Ændring min af ventestatus, når pt. ændrer tid i GS + ny tid % 1 vis.sygepl. Patient oprettes i 10 Ombooking min + nyt GS brev (evt.) 1 vis.sygepl. 5 min 20 % 1 vis.sygepl. 10 min Påmindelse om tider 1 vis.sygepl. ½ Henvisning min bringes til ambulatoriet til særlig bakke Mødelister udskrives for ugen (manuelt) 1 kt.pers. 5 min Journal findes frem el. oprettes + forside + mark. af scannet jour. 1 kt.pers+1læg.sek 5 Journal reg. i GS m(skinjournal) til den enkelte ressource Kt.pers.? Journal bringes fra jr.rum til reception dagen før over middag Kt.pers. 1 Patient min der er booket sent ordnes dagen efter af recep.pers. 1-2 pt./40 Recep. 5 min Undersøg. & behandling (før pt. på Opdateret stue) mødeliste udskrives automatisk dagligt - fordeles 1 i recept. 10 min Journal til undersøgelsesstue 1 sygepl. 1 min Stue klargøres: instr, poser, scanner, check af journal, printe finde svar mv. 1 sygepl. 38 Sygeplejekonferenc min e info og planlægning sgpl. 15 Patient min møder. Reception reg. i GS at pt. er mødt. 1 sgpl+1l.sek. 1½ min Patient instrueres i Flow+res (kun uro) 1/3 af patienterne 1 sygepl. 3 min Patient afhentes fra venteværelse (inkl. afbrydelser) Undersøg. & behandling II Identifikation af patient. 1 sgpl. ½ - 12 min Assistere patient med afklædning og lejring Undersøg. & behandling Dagkirurgiske II (fortsat) patienter der får tid til anæst./blodpr/samt ale m sgpl. (efter 13.30/14)? 1 læge +1 sgpl. ½ min Højde+vægt tastes? Prøvesedler i EPM, nark.skema, udfyldes DUGA, journal+anamneses kem. 1 læge 1 læge+1 sgpl. 1 Anam.optagelse min. 2 Prøver min til ud.kasse Patient afleverer el. køleskab i anamneseskema + skyllerum mv. (yngre læger 30) 1 læge+1sgpl 15-1 sgpl Bestille min ½ Læge mindikterer bækkenbundstræni forløbet i MIRSK ng elektronisk (kun uro) 30 % 1 læge 1 sgpl 4 min 5 Klargøring min til GU, Recept i hånd: 1 prøvetagning + min instrumenter Recept i EPM: 10 min (inkl. CAVE)? 1 læge 1-1 sgpl. 2 GU min + UL og pørvetagning 10 Booke minny amb. tid (evt tolk), blorprøv. i ICE, US i WEB- RISC + henv til fys (fax el. elek.) 1 læge+1sgpl 2 Oprydning min efter GU / rengøring Patientadministrat ion Ny tid til kontrol+ kontaktkort til patient Evt. bestil. af kørsel Rept el. st.sgpl 7 Ændring min af ventetstatus i Orbit, når patient flytter dato for operation 5 % 1 læge 8 Journal min indleveres til sekretær 1 sgpl. 1 min Akut journal skrives med det samme (pakker, akut OP, akut indl. 1læge+1sgpl 5 35 Ca. min 10 journaler pr. stue Op til et døgn Registrering af journal til Sekretariat lægges på skrivehylde 1 lægesekr.? 7 min Patientadministrat ion (fortsat) F-kontakt ændres til A-kontakt i GS Lægesekr. 2 min Oprette HI-kontakt, hvis Patient skal opereres i SDK/G115 1 lægesekr. 2 Evt. minhenvisning sendes/faxes til anden afdeling? 1. l.sekr/sgpl 5 min Journal til læge efter svar er indløbet 1 l.sekr./sgpl 2 Journal min til sekretariat + evt. brev+notat skrives 1 lægesekr Journal min til arkiv med intern post (Alt skal samles sammen) 1 l.sekr./sgpl. 5 min Løbende tastning af div. skemaer (DCBG etc.) Afslut patient Tastning af diverse skemaer (DUGAbase etc. Indenfor URO) 1Sgpl./l.sekr. 30m/sk. 1 vis.sygepl. 25 min Henv. sorteres + fordeling til stuer el. journalrum i amb. 1 lægsek+1sgpl 2 min 76 Activities 1 sgpl+1læge ½ min 1 læge+1 sgpl 5 15 min Patient hjælpes Information til med Flow+Res (kun patienten plan uro) og undersøgelser 1/3 af patienterne 1 sygepl. 5 min 1 læge 10 min Sygeplejerske udleverer information skriftligt + dok. for udlev. 1 St.P+C sgpl. stetoskopi 7 af min lunger og hjerte Blodtryk 1 læge+1sgpl 2 min Booke patient i Orbit 1 sgpl. 2 min Ydelsesskema udfyldes 1 læge 1 Evt. minhenvisning til anden afdeling fax/elektronisk/dire kte 1 læge 2 Ved mindagens ophør: Tømme affaldsposer Vaske spande (1 ad gangen i maskinen) mv 1 sgpl. 3 min/stue Op til 3 uger Håndtering af svar på journal (almen+onko) 1sekr./sgpl. 60 Signering min af svar lægge recept på EPM-server+ ringe, skrive til pt. Og journalnotat 1 læge 15 Patient min rykker for svar Reception 7,5 Skrivning min af journal evt. + CAVE og kontaktlæge i OPUS 1 ls.ekr. 3 min/ skema Procestid: 36 min Gennemløbstid: 1 dag 15 Procestid: DTU Management, ca. 15 Procestid: 122 Danmarks ½ Procestid: Tekniske 16+ min Universitet Procestid: 74 min. min Gennemløbstid:? min Gennemløbstid:? Gennemløbstid? Gennemløbstid:? 50 % af patienterne 1 læge 7 min Procestid:731½ m Gennemløbstid:? 1 lægesekr min Procestid:146½- 249+m Gennemløbstid: 3 uger+ Procestid: 30 -? Min Gennemløbstid:?

16 Future state Gynacology ward Henvisning, visitation og indkaldelse Undersøgelse og behandling Patientadministration Afslut patient Alle henvisninger modtages elektronisk inkl. billedmateriale. Henvisning visiteres hver morgen. 1 læge 5 min. Ankomstregistrering med sygesikringskort. Pt. Indtaster højde, vægt, anamnese i OPUS på PC venteværelse. Evt hjælp fra lægesekr. 1 patient /1 lægesekr. 5 min Journal skrives og registrering foretages samme dag eller indenfor 24 timer. Sekretær 5-20 min Tastning af diverse skemaer (DUGAbase etc. Indenfor URO) 1Sgpl./l.sekr. 30m/sk. Patient modtages på henvisning, brev til patient om at ringe Patient kaldes til stue via nummervisning. Henvisning til andre funktioner 1 sekretær. 5 min 1 sygeplejerske 5 sek. Sekretær 5 min Patient ringer selv og booker tid. Alle forventede undersøgelser bookes. 1 sekretær 5 min Patienter mailer evt. spørgsmål og får elektronisk svar Anamneseoptagelse pba. patientens indberetning. Tilrettes direkte på skærm. (1. patient på dagen: Samtidig klargøring til GU, prøvetagning + instrumenter.) 1 læge + (1 sgpl).: 10 min Assistere patient med tøj og lejring. Journal til læge når svar er kommet Sekretær 2 min Signering af svar elektronisk lægge recept på EPM-server+ ringe, skrive til pt. Og journalnotat 17 Activities 1 sygeplejerske 5 min 1 sygeplejerske 3-5 min 1 læge 15 min SMS til patient med reminder om tid. (Evt. automatisk) GU + UL og prøvetagning. Information til patienten plan for videre forløb. Booking af resterende tider. Løbende tastning af div. skemaer (DCBG etc.) 1 sekretær. 5 min 1 læge+1 sgpl 15 min 1 sekretær 3 min/ skema Diktering og klargøring til GU, prøvetagning + instrumenter mv (næste patient).. 1 læge + 1 sgpl. 10 min Procestid: ca. 25 min Gennemløbstid: 2,5 dage Procestid: 46 min Gennemløbstid 1 dag (eksklusiv ventetid) Procestid: Min Gennemløbstid: 1-10 dag (afhænger af ventetid på svar) Procestid: 30 Min Gennemløbstid: 0 dage 16 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

17 Many flavors of lean Hard lean Valuestream mapping Tact time Tight planning Strict standardization Works well in planned and predictable environments Soft lean Valuestream mapping Common understanding of processes and activities Individual understanding of role Works well in unpredictable and reactive environments 17 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

18 Perfection Pull Flow og VSM Value adding processes Value for the customer 18 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

19 Work environment Differentiate between Physical Psychosocial Physical work environment Smoke, noise and dirt Psychosocial work environment Social relations Mental wellbeing How employees thrive at work 19 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

20 Good psychosocial work environment good for the organization Vountary Vountary Voluntary employee turnover Source: Better place to work 20 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

21 Good psychosocial work environment good for the organization Less absenteeism Higher productivity Higher job satisfaction Higher quality 21 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

22 Psychosocial work environment factors The six golden nuggets (job factors): Influence Social support Recognition Meaning Predictability Demands The three diamonds social capital (workplace) Trust Justice Cooperation 22 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

23 Social capital Coordination Social support Spontaneous support lend a hand Does not create processes Supports processes 23 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 23

24 Social capital is not laissez-faire Rules Social norms Structure Common goals A well run social system -> Result of leadership 24 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 24

25 Social capital flows from the leader The leader sets norms and standards Decides how the work is organized Together with employees Social capital theory does not (yet) have a leadership theory Social capital may depend on process performance 25 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

26 Leadership and sales performance (rank) Lower is better 26 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

27 Leadership and justice Sammenhæng mellem ledelseskvalitet og retfærdighed. Kilde: Olesen et al. 2008, Virksomhedens sociale kapital Hvidbog, Arbejdsiljørådet og NFA. 27 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

28 Lean and work environment (stress) To types Change induced stress Work induced stress Change induced stress Lean takes time Tension between lean and production Frustration and stress reactions 28 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

29 Change induced stress can be avoided 29 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

30 Change induced stress can be avoided Talk about the change process Let the frustration out Reflection seminar Gather all project members Its NOT a project meeting Discuss good and bad in the project All types of emotions are legitimate 30 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

31 Work stress Lean can lead to Higher pace Systematic removal of resources Long workdays Shortening of cycle times In short: Work intensification 31 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

32 Lean standardization and transformation Standardization Rutinization Standardized production Maintain the system Focus on tools Attention to detail Transformation Development Constant changing lean-initiatives Change the system Create a change-culture Considering the whole system 32 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

33 Lean and stress Change in stress Positive change Degree of lean 33 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

34 Lean and jobsatisfaction Jobsatisfaction Higher is better Degree of lean 34 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

35 Overall change in work environment 35 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

36 Positive effects of lean Gain control of the processes Who does what and why Remove daily frustrations Improved layout Team spirit Transparency No one wants to go back to the old days 36 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

37 Negative effects of lean Change is hard! Many develop change induced stress Too much focus on tools and too little on employees 37 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

38 Quick sum-up Performance management Centralization through measures and built-in management action Lean Performance through process improvement Not evil Social capital Employee well-being at the group level Associated with performance but does not create processes Flows from leader 38 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

39 Servant leadership Empowerment Accountability Standing back Humility Authenticity Courage Interpersonal acceptance Stewardship 39 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

40 Humility Stewardship Authenticity Interpersonal acceptance Putting it all together Goals Demand Leadership Management Effort Processes Output Performance measurement Lean tools Accountability Empowerment Standing back Courage 40 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

41 Servant leadership not always one person Servant leadership Many attributes in the same person May not be tied to a person but a role or a team Team of two Care social Process - performance 41 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

42 Conclusion Good organizational performance is the sum of many parts Performance measures must provide insight and allows maneuverability Good processes that are continuously improved Social capital to allow support and autonomous coordination Servant leadership to tie it all together 42 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

43 The end 43 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

44 Background The Danish healthcare system is primarily a public healthcare system Its ok we do get a bit healthcare for our tax $$$ 2009 OECD data DK: health cost per person = $3,512 (100% covered) US: health cost per person = $7,290 (<80% covered) Still we want more The healthcare sector is the target of politically driven rationalization More healthcare for less $$$ Lean is currently the rationalization approach of choice 44 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

45 Challenges The foundation for lean: Stable and standardized processes Leveled production Only true for some functions in healthcare Blood samples X-ray, CT, MRI Elect surgery for uncomplicated patients Out patient care Not true for Diagnostic processes Care and treatment where staff must respond to immediate needs In general: Reactive environments are problematic for lean (Liker, 2004) 45 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

46 Case: The surgical ward 200 Employees, 24 hour readiness, 10 operating rooms Mixed surgery: Orthopedic, abdominal, laser, wound treatment, electroshock Mix of elective and acute surgery Wasting time 2 hrs./room/day Overtime and high absenteeism 46 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

47 Result: Turbo operating rooms 3 operating rooms were combined to 2 turbo operating rooms Surgeon must not leave the room Teamwork Work completed ahead of schedule High skill level On rails 47 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

48 Analysis Obviously a success: Significant increase in productivity No overtime Patient flow split in two: 1) Turbo operating rooms 2) Normal operating rooms Leveling and standardization in turbo rooms No education Senior and highly skilled doctors Requires more support staff 48 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

49 The soft side of lean Valeustream mapping is excellent Overview of the processes Transparency Who does what and why remove frustration Sense of unity Positive effects on psychocial work environment Improved perfromance But it s really the soft side of lean 49 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

50 The soft side of lean Lean works in healthcare Real lean works in stable environments The much larger rest must use the soft side of lean Valuestream mapping is the key Use the language of lean to buils processes Use the language of healthcare to illustrate benefits Leadership is needed to support an maintain social norms Through processes relational coordination and social capital grows and with them performance! 50 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

Workshop 7: Implementing lean and minding the work environment (in Englisch) 4. Februar 2016

Workshop 7: Implementing lean and minding the work environment (in Englisch) 4. Februar 2016 Workshop 7: Implementing lean and minding the work environment (in Englisch) 4. Februar 2016 Senior Researcher, PhD, Kasper Edwards Agenda Questions and discussions from the keynote Presenting ErgoVSM

Læs mere

Kan arbejdsmiljøhensyn integreres i Lean og værdistrømsanalyse?

Kan arbejdsmiljøhensyn integreres i Lean og værdistrømsanalyse? Kan arbejdsmiljøhensyn integreres i Lean og værdistrømsanalyse? Arbejdsmiljøkonferencen 2013 11. november Seniorforsker, PhD, Kasper Edwards Grundlæggende lean-principper Specificer værdi ud fra kundens

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Lean - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Forsvar af speciale: 27. februar 2007 Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave 1 Agenda Introduktion Rapports anbefalinger Input fra Toyota i Bruxelles Kulturelle

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Leading Relational Welfare building capacity for collaboration. Jody Hoffer Gitttell Ph.d. Carsten Hornstrup Ph.d. carsten@joint-action.

Leading Relational Welfare building capacity for collaboration. Jody Hoffer Gitttell Ph.d. Carsten Hornstrup Ph.d. carsten@joint-action. Leading Relational Welfare building capacity for collaboration Jody Hoffer Gitttell Ph.d. Carsten Hornstrup Ph.d. carsten@joint-action.dk Hvem er joint action? Forsknings- og konsulenthus, der arbejder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Få ergonomien med ind i arbejdsudviklingen 8. September 2015

Få ergonomien med ind i arbejdsudviklingen 8. September 2015 Få ergonomien med ind i arbejdsudviklingen 8. September 2015 Seniorforsker, PhD, Kasper Edwards Den store plan Lidt om lean Det grundlæggende ErgoVSM Metode, øvelse og erfaringer 2 DTU Management Engineering,

Læs mere

Bæredygtighed er god branding

Bæredygtighed er god branding Bæredygtighed er god branding - Klimaarbejde i Novo Nordisk Lykke Schmidt Program Manager, Global TBL Management Novo Nordisk Nr 2 Agenda 1 2 3 Novo Nordisk vejen Ansvar for globale udfordringer: Diabetes

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Emergency ward simulation

Emergency ward simulation Emergency ward simulation Claus Ørum-Hansen Simulation Symposium, Lyngby 7.November 2013 Building a Emergency ward simulation model, the key questions to be answered are What? Where? When? How many? Personnel

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Nu hedder Unigate Innovation:

Nu hedder Unigate Innovation: Nu hedder Unigate Innovation: Af Claus Holm Hvorfor nyt navn... Skabe sammenhæng mellem navn og profil Tydeliggøre vores fremadrettede vækst strategi Det nye navn signalerer nogle af de værdier vi står

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Wer bezahlt und wofür? 22 October 2013, C4 Videncenter, Hillerød

Wer bezahlt und wofür? 22 October 2013, C4 Videncenter, Hillerød Wer bezahlt und wofür? 22 October 2013, C4 Videncenter, Hillerød Take away Take away Hvordan kommer du ind på det tyske marked? Få gode råd og inspiration til at udvide din forretning til Danmarks nærmeste

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

LEAN i softwareudvikling Styring af gennemløbstid. www.goapplicate.com

LEAN i softwareudvikling Styring af gennemløbstid. www.goapplicate.com LEAN i softwareudvikling Styring af gennemløbstid IT udvikling = IT investering A Forretningbehov B Forretningfordel Kroner Cost (1) Benefit (2) Tid (3) X Usikkerhed (4) 5 minutter om Lean Thinking 1 2

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Lars Moth Baun-Nielsen Group HR - Head of Compensation & Benefits Grundfos Holding A/S Agenda Kort om Grundfos Hvorfor introducerer vi et nyt job katalog

Læs mere

Resultater for COMPANY X. Strategic & Employee Wellbeing Assessment

Resultater for COMPANY X. Strategic & Employee Wellbeing Assessment Resultater for COMPANY X Strategic & Employee Wellbeing Assessment Agenda Resultaterne fra Strategic Wellbeing Assessment Resultaterne fra Alignment report Resultaterne fra Employee Wellbeing Assessment

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Om filosofi Om dilemaet Frie informerede valg Konsekventialisme / deontologi / værdighed Autonomi Hvorfor

Læs mere