Servant leadership, Psychosocial work environment and performance. Kasper Edwards, Technical University of Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servant leadership, Psychosocial work environment and performance. Kasper Edwards, Technical University of Denmark"

Transkript

1 Servant leadership, Psychosocial work environment and performance Kasper Edwards, Technical University of Denmark

2 Agenda Performance Psychosocial work environment Servant leadership Combine it all in a single model 2 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

3 Performance / Performance management The basic idea Measure how an organization is performing To get best possible performance Performance is many things Revenue Financial targets Employee turnover Absenteeism Number of patients treated Patient lead time 3 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

4 Performance / Performance management The indicators KPI s key performance indicators the few important ones RI s result indicator PI s performance indicators Leading or lagging Leading indicate future performance Lagging measure result Proces 1 Proces 2 Leading Lagging 4 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

5 Performance / Performance management The assumption A relation between the overall goal and the KPI s Two approaches The logic breakdown from organization goal to activities The heuristic: We think this will lead to good performance What we know You get what you measure but do you want what you get? The bank Management logic: High number of sales = make lots of money Employee: Number of sales = sell cheap products Result: lots of sales, negative contribution to profit 5 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

6 Performance management systems Combine Performance measurement Performance management Reward and corrective action The consultant sales pitch Improved Productivity -- Improvement in both the way people work and the outcomes they produce. Improved Employee Morale -- Resulting from on-time performance appraisals and rewards commensurate with employee contributions. Retention of Top Performers Employees who feel accomplished in their work become loyal employees. Increased Profitability Loyal employees deliver higher levels of service that result in customer loyalty. 6 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

7 Performance management systems The balanced scorecard and others Hard and soft dimensions But always numbers Detached from actual work 7 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

8 Performance management systems Basic idea Reward induce certain behaviors Management and monetary instruments Organization level determine degree of freedom Individual Department Company Powerful motivational systems Change behavior More stick than carrot But, motivation is driven by Autonomy Mastery Purpose 8 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

9 Lean performance through processes A production system developed by Toyota Originally called the Toyota Production System Draws on the ideas of Taylor, Ford, Deeming etc. A set of principles and tools 5S, VSM, Kaizen, Vaste, pull etc. Primary benefits Shorter lead time Higher quality Less inventory 9 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

10 Lean principles Specify value from a customer perspective Identify value adding steps Remove non-value adding Create flow 10 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

11 Lean principles Let demand pull goods through production Strive for perfection 11 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

12 Lean is not a one shot wonder Lean do make rapid improvements The long run is important Continous improvement Kaizen Continous improvement Back sliding 12 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

13 Lean processes improvement Focus on lead time and efficiency Lean has industry track record for solving such problems Start Value Value End Necessary waste Waste One, but not uncommon, example Lead time average: 25 days Process time average: 81 minutes Huge potential for improvement 13 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

14 Pen and paper approach 14 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

15 Modtag. af henvisning Elektronisk henvisning findes i GS 1. vis.sygepl. 1 min Papirenv. hentes forsk. steder (intern, fax, post mv. 1 vis.sygepl. 15 min? Op til 1 dag Henv. til tilsyn, ambulatorium (fax el. post) Recep. 10 min Henv. akut tilsyn, indlagte patienter Recep. 10 min Visitation Indkaldelse Modtagelse af patient i ambulatorie t Fordeling af henvis. til lægerne/afsnit 1 vis.sygepl.? Dignosekoder, ventekoder, evt. læge, pakke, undersøgelser Finder 1. ledige tid til pt. + brev til pt + tolk, UL, kørsel mv. (ca. 22 forks. forløb) 1 vis.sygepl. 10 min? Telefon indk. Patienter til pakkeforløb (+ abort) Ca. 10 pr. uge 1 Afbud/ændring vis.sygepl. af 15 tid min % 1 læge 1 vis.sygepl. 5 min? 10 Ændring min af ventestatus, når pt. ændrer tid i GS + ny tid % 1 vis.sygepl. Patient oprettes i 10 Ombooking min + nyt GS brev (evt.) 1 vis.sygepl. 5 min 20 % 1 vis.sygepl. 10 min Påmindelse om tider 1 vis.sygepl. ½ Henvisning min bringes til ambulatoriet til særlig bakke Mødelister udskrives for ugen (manuelt) 1 kt.pers. 5 min Journal findes frem el. oprettes + forside + mark. af scannet jour. 1 kt.pers+1læg.sek 5 Journal reg. i GS m(skinjournal) til den enkelte ressource Kt.pers.? Journal bringes fra jr.rum til reception dagen før over middag Kt.pers. 1 Patient min der er booket sent ordnes dagen efter af recep.pers. 1-2 pt./40 Recep. 5 min Undersøg. & behandling (før pt. på Opdateret stue) mødeliste udskrives automatisk dagligt - fordeles 1 i recept. 10 min Journal til undersøgelsesstue 1 sygepl. 1 min Stue klargøres: instr, poser, scanner, check af journal, printe finde svar mv. 1 sygepl. 38 Sygeplejekonferenc min e info og planlægning sgpl. 15 Patient min møder. Reception reg. i GS at pt. er mødt. 1 sgpl+1l.sek. 1½ min Patient instrueres i Flow+res (kun uro) 1/3 af patienterne 1 sygepl. 3 min Patient afhentes fra venteværelse (inkl. afbrydelser) Undersøg. & behandling II Identifikation af patient. 1 sgpl. ½ - 12 min Assistere patient med afklædning og lejring Undersøg. & behandling Dagkirurgiske II (fortsat) patienter der får tid til anæst./blodpr/samt ale m sgpl. (efter 13.30/14)? 1 læge +1 sgpl. ½ min Højde+vægt tastes? Prøvesedler i EPM, nark.skema, udfyldes DUGA, journal+anamneses kem. 1 læge 1 læge+1 sgpl. 1 Anam.optagelse min. 2 Prøver min til ud.kasse Patient afleverer el. køleskab i anamneseskema + skyllerum mv. (yngre læger 30) 1 læge+1sgpl 15-1 sgpl Bestille min ½ Læge mindikterer bækkenbundstræni forløbet i MIRSK ng elektronisk (kun uro) 30 % 1 læge 1 sgpl 4 min 5 Klargøring min til GU, Recept i hånd: 1 prøvetagning + min instrumenter Recept i EPM: 10 min (inkl. CAVE)? 1 læge 1-1 sgpl. 2 GU min + UL og pørvetagning 10 Booke minny amb. tid (evt tolk), blorprøv. i ICE, US i WEB- RISC + henv til fys (fax el. elek.) 1 læge+1sgpl 2 Oprydning min efter GU / rengøring Patientadministrat ion Ny tid til kontrol+ kontaktkort til patient Evt. bestil. af kørsel Rept el. st.sgpl 7 Ændring min af ventetstatus i Orbit, når patient flytter dato for operation 5 % 1 læge 8 Journal min indleveres til sekretær 1 sgpl. 1 min Akut journal skrives med det samme (pakker, akut OP, akut indl. 1læge+1sgpl 5 35 Ca. min 10 journaler pr. stue Op til et døgn Registrering af journal til Sekretariat lægges på skrivehylde 1 lægesekr.? 7 min Patientadministrat ion (fortsat) F-kontakt ændres til A-kontakt i GS Lægesekr. 2 min Oprette HI-kontakt, hvis Patient skal opereres i SDK/G115 1 lægesekr. 2 Evt. minhenvisning sendes/faxes til anden afdeling? 1. l.sekr/sgpl 5 min Journal til læge efter svar er indløbet 1 l.sekr./sgpl 2 Journal min til sekretariat + evt. brev+notat skrives 1 lægesekr Journal min til arkiv med intern post (Alt skal samles sammen) 1 l.sekr./sgpl. 5 min Løbende tastning af div. skemaer (DCBG etc.) Afslut patient Tastning af diverse skemaer (DUGAbase etc. Indenfor URO) 1Sgpl./l.sekr. 30m/sk. 1 vis.sygepl. 25 min Henv. sorteres + fordeling til stuer el. journalrum i amb. 1 lægsek+1sgpl 2 min 76 Activities 1 sgpl+1læge ½ min 1 læge+1 sgpl 5 15 min Patient hjælpes Information til med Flow+Res (kun patienten plan uro) og undersøgelser 1/3 af patienterne 1 sygepl. 5 min 1 læge 10 min Sygeplejerske udleverer information skriftligt + dok. for udlev. 1 St.P+C sgpl. stetoskopi 7 af min lunger og hjerte Blodtryk 1 læge+1sgpl 2 min Booke patient i Orbit 1 sgpl. 2 min Ydelsesskema udfyldes 1 læge 1 Evt. minhenvisning til anden afdeling fax/elektronisk/dire kte 1 læge 2 Ved mindagens ophør: Tømme affaldsposer Vaske spande (1 ad gangen i maskinen) mv 1 sgpl. 3 min/stue Op til 3 uger Håndtering af svar på journal (almen+onko) 1sekr./sgpl. 60 Signering min af svar lægge recept på EPM-server+ ringe, skrive til pt. Og journalnotat 1 læge 15 Patient min rykker for svar Reception 7,5 Skrivning min af journal evt. + CAVE og kontaktlæge i OPUS 1 ls.ekr. 3 min/ skema Procestid: 36 min Gennemløbstid: 1 dag 15 Procestid: DTU Management, ca. 15 Procestid: 122 Danmarks ½ Procestid: Tekniske 16+ min Universitet Procestid: 74 min. min Gennemløbstid:? min Gennemløbstid:? Gennemløbstid? Gennemløbstid:? 50 % af patienterne 1 læge 7 min Procestid:731½ m Gennemløbstid:? 1 lægesekr min Procestid:146½- 249+m Gennemløbstid: 3 uger+ Procestid: 30 -? Min Gennemløbstid:?

16 Future state Gynacology ward Henvisning, visitation og indkaldelse Undersøgelse og behandling Patientadministration Afslut patient Alle henvisninger modtages elektronisk inkl. billedmateriale. Henvisning visiteres hver morgen. 1 læge 5 min. Ankomstregistrering med sygesikringskort. Pt. Indtaster højde, vægt, anamnese i OPUS på PC venteværelse. Evt hjælp fra lægesekr. 1 patient /1 lægesekr. 5 min Journal skrives og registrering foretages samme dag eller indenfor 24 timer. Sekretær 5-20 min Tastning af diverse skemaer (DUGAbase etc. Indenfor URO) 1Sgpl./l.sekr. 30m/sk. Patient modtages på henvisning, brev til patient om at ringe Patient kaldes til stue via nummervisning. Henvisning til andre funktioner 1 sekretær. 5 min 1 sygeplejerske 5 sek. Sekretær 5 min Patient ringer selv og booker tid. Alle forventede undersøgelser bookes. 1 sekretær 5 min Patienter mailer evt. spørgsmål og får elektronisk svar Anamneseoptagelse pba. patientens indberetning. Tilrettes direkte på skærm. (1. patient på dagen: Samtidig klargøring til GU, prøvetagning + instrumenter.) 1 læge + (1 sgpl).: 10 min Assistere patient med tøj og lejring. Journal til læge når svar er kommet Sekretær 2 min Signering af svar elektronisk lægge recept på EPM-server+ ringe, skrive til pt. Og journalnotat 17 Activities 1 sygeplejerske 5 min 1 sygeplejerske 3-5 min 1 læge 15 min SMS til patient med reminder om tid. (Evt. automatisk) GU + UL og prøvetagning. Information til patienten plan for videre forløb. Booking af resterende tider. Løbende tastning af div. skemaer (DCBG etc.) 1 sekretær. 5 min 1 læge+1 sgpl 15 min 1 sekretær 3 min/ skema Diktering og klargøring til GU, prøvetagning + instrumenter mv (næste patient).. 1 læge + 1 sgpl. 10 min Procestid: ca. 25 min Gennemløbstid: 2,5 dage Procestid: 46 min Gennemløbstid 1 dag (eksklusiv ventetid) Procestid: Min Gennemløbstid: 1-10 dag (afhænger af ventetid på svar) Procestid: 30 Min Gennemløbstid: 0 dage 16 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

17 Many flavors of lean Hard lean Valuestream mapping Tact time Tight planning Strict standardization Works well in planned and predictable environments Soft lean Valuestream mapping Common understanding of processes and activities Individual understanding of role Works well in unpredictable and reactive environments 17 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

18 Perfection Pull Flow og VSM Value adding processes Value for the customer 18 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

19 Work environment Differentiate between Physical Psychosocial Physical work environment Smoke, noise and dirt Psychosocial work environment Social relations Mental wellbeing How employees thrive at work 19 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

20 Good psychosocial work environment good for the organization Vountary Vountary Voluntary employee turnover Source: Better place to work 20 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

21 Good psychosocial work environment good for the organization Less absenteeism Higher productivity Higher job satisfaction Higher quality 21 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

22 Psychosocial work environment factors The six golden nuggets (job factors): Influence Social support Recognition Meaning Predictability Demands The three diamonds social capital (workplace) Trust Justice Cooperation 22 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

23 Social capital Coordination Social support Spontaneous support lend a hand Does not create processes Supports processes 23 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 23

24 Social capital is not laissez-faire Rules Social norms Structure Common goals A well run social system -> Result of leadership 24 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 24

25 Social capital flows from the leader The leader sets norms and standards Decides how the work is organized Together with employees Social capital theory does not (yet) have a leadership theory Social capital may depend on process performance 25 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

26 Leadership and sales performance (rank) Lower is better 26 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

27 Leadership and justice Sammenhæng mellem ledelseskvalitet og retfærdighed. Kilde: Olesen et al. 2008, Virksomhedens sociale kapital Hvidbog, Arbejdsiljørådet og NFA. 27 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

28 Lean and work environment (stress) To types Change induced stress Work induced stress Change induced stress Lean takes time Tension between lean and production Frustration and stress reactions 28 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

29 Change induced stress can be avoided 29 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

30 Change induced stress can be avoided Talk about the change process Let the frustration out Reflection seminar Gather all project members Its NOT a project meeting Discuss good and bad in the project All types of emotions are legitimate 30 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

31 Work stress Lean can lead to Higher pace Systematic removal of resources Long workdays Shortening of cycle times In short: Work intensification 31 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

32 Lean standardization and transformation Standardization Rutinization Standardized production Maintain the system Focus on tools Attention to detail Transformation Development Constant changing lean-initiatives Change the system Create a change-culture Considering the whole system 32 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

33 Lean and stress Change in stress Positive change Degree of lean 33 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

34 Lean and jobsatisfaction Jobsatisfaction Higher is better Degree of lean 34 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

35 Overall change in work environment 35 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

36 Positive effects of lean Gain control of the processes Who does what and why Remove daily frustrations Improved layout Team spirit Transparency No one wants to go back to the old days 36 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

37 Negative effects of lean Change is hard! Many develop change induced stress Too much focus on tools and too little on employees 37 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

38 Quick sum-up Performance management Centralization through measures and built-in management action Lean Performance through process improvement Not evil Social capital Employee well-being at the group level Associated with performance but does not create processes Flows from leader 38 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

39 Servant leadership Empowerment Accountability Standing back Humility Authenticity Courage Interpersonal acceptance Stewardship 39 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

40 Humility Stewardship Authenticity Interpersonal acceptance Putting it all together Goals Demand Leadership Management Effort Processes Output Performance measurement Lean tools Accountability Empowerment Standing back Courage 40 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

41 Servant leadership not always one person Servant leadership Many attributes in the same person May not be tied to a person but a role or a team Team of two Care social Process - performance 41 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

42 Conclusion Good organizational performance is the sum of many parts Performance measures must provide insight and allows maneuverability Good processes that are continuously improved Social capital to allow support and autonomous coordination Servant leadership to tie it all together 42 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

43 The end 43 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

44 Background The Danish healthcare system is primarily a public healthcare system Its ok we do get a bit healthcare for our tax $$$ 2009 OECD data DK: health cost per person = $3,512 (100% covered) US: health cost per person = $7,290 (<80% covered) Still we want more The healthcare sector is the target of politically driven rationalization More healthcare for less $$$ Lean is currently the rationalization approach of choice 44 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

45 Challenges The foundation for lean: Stable and standardized processes Leveled production Only true for some functions in healthcare Blood samples X-ray, CT, MRI Elect surgery for uncomplicated patients Out patient care Not true for Diagnostic processes Care and treatment where staff must respond to immediate needs In general: Reactive environments are problematic for lean (Liker, 2004) 45 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

46 Case: The surgical ward 200 Employees, 24 hour readiness, 10 operating rooms Mixed surgery: Orthopedic, abdominal, laser, wound treatment, electroshock Mix of elective and acute surgery Wasting time 2 hrs./room/day Overtime and high absenteeism 46 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

47 Result: Turbo operating rooms 3 operating rooms were combined to 2 turbo operating rooms Surgeon must not leave the room Teamwork Work completed ahead of schedule High skill level On rails 47 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

48 Analysis Obviously a success: Significant increase in productivity No overtime Patient flow split in two: 1) Turbo operating rooms 2) Normal operating rooms Leveling and standardization in turbo rooms No education Senior and highly skilled doctors Requires more support staff 48 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

49 The soft side of lean Valeustream mapping is excellent Overview of the processes Transparency Who does what and why remove frustration Sense of unity Positive effects on psychocial work environment Improved perfromance But it s really the soft side of lean 49 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

50 The soft side of lean Lean works in healthcare Real lean works in stable environments The much larger rest must use the soft side of lean Valuestream mapping is the key Use the language of lean to buils processes Use the language of healthcare to illustrate benefits Leadership is needed to support an maintain social norms Through processes relational coordination and social capital grows and with them performance! 50 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

Definitions and best practice models and processes

Definitions and best practice models and processes Definitions and best practice models and processes 1 Category management = Category development Yes we know that it is a valuable opportunity The key challenges are clear It only works when you can go

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week:

DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week: CIFF C3 09-10 DK Company DK Company during Copenhagen Fashion Week: Blue Willi s / By Blue Willi s... CIFF, E-013 Choise... CIFF, E-013 Cream / Cream de Luxe...CIFF, C3-010 Creamie... CIFFKIDS, H-007 Deluca...CIFF,

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

GIV EN GED! Kan giver-idealtyper forklare støtte til velgørenhed og understøtte relationsopbygning? GIV EN GED! Hans Peter Rasmussen

GIV EN GED! Kan giver-idealtyper forklare støtte til velgørenhed og understøtte relationsopbygning? GIV EN GED! Hans Peter Rasmussen copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark GIV EN GED! www.cbs.dk GIV EN GED! Kan giver-idealtyper forklare støtte til velgørenhed og understøtte relationsopbygning?

Læs mere

Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard

Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard Tid til kvalitetsmåling? Studier af indrulleringsprocesser i forbindelse med introduktionen af kliniske kvalitetsdatabaser i speciallægepraksissektoren Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard Forskerskolen

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS 2 Scan the code for online version Table of contents Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) in English 4 5 Indholdsfortegnelse Velkomst af rektor for

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere