Kan arbejdsmiljøhensyn integreres i Lean og værdistrømsanalyse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan arbejdsmiljøhensyn integreres i Lean og værdistrømsanalyse?"

Transkript

1 Kan arbejdsmiljøhensyn integreres i Lean og værdistrømsanalyse? Arbejdsmiljøkonferencen november Seniorforsker, PhD, Kasper Edwards

2 Grundlæggende lean-principper Specificer værdi ud fra kundens perspektiv Identificer værdiskabende trin i processen fjern de ikke værdiskabende Skab flow i processer 2 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

3 Grundlæggende lean-principper Lad efterspørgsel trække varer gennem produktionen Stræb efter perfektion 3 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

4 Aage U. Michelsen, 2006 Toyota-Huset Højeste kvalitet, laveste omkostninger, korteste leadtime, Højeste engagement Produktionsflow forkortes via fjernelse af spild Just in time Rigtige dele i rigtige mængder på rigtige tidspunkter - Takttid - Flow - Pull - SMED Medarbejdere og teamarbejde Løbende forbedringer Reduktion af spild Jidoka 0-fejl og synliggørelse af problemer - Automatisk stop - Andon - Selvkontrol - Adskillelse af person og maskine - Problemløsning Jævn produktion Stabile og standardiserede processer Synlig ledelse Toyota Way Philosophy 4 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

5 VSM - værdistrømsanalysen Example Referring doc/patient Referring doc/patient Activity Responsible Lead time Register referral Preadm. assessment Booking Secretary Doctor Secretary Exam. Doctor/ Nurse Description/ diagnosis Doctor 2 days 2 days days 1-2 days 2-3 days write./ Approve Secr./ doctor Total days Process time 1 min 5 min 5 min 30 min 20 min 20 min 81 min. Legend: = Activity = Waiting time Source: Jesper Vinterberg, Hillerød Hospital 5 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

6 Lean forkorter gennemløbstiden Lean og værdistrømsanalyse forkorter gennemløbstiden Start Værdi Værdi Slut Nødvendigt spild Spild 6 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

7 VSM Værdistrømsanalyse på papir Værdistrømsanalysen Det centrale værktøj til at forbedre processerne Kortlægning af arbejdet trin for trin 7 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

8 8 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

9 Fremtidig tilstand Henvisning, visitation og indkaldelse Undersøgelse og behandling Patientadministration Afslut patient Alle henvisninger modtages elektronisk inkl. billedmateriale. Henvisning visiteres hver morgen. 1 læge 5 min. Ankomstregistrering med sygesikringskort. Pt. Indtaster højde, vægt, anamnese i OPUS på PC venteværelse. Evt hjælp fra lægesekr. 1 patient /1 lægesekr. 5 min Journal skrives og registrering foretages samme dag eller indenfor 24 timer. Sekretær 5-20 min Tastning af diverse skemaer (DUGAbase etc. Indenfor URO) 1Sgpl./l.sekr. 30m/sk. Patient modtages på henvisning, brev til patient om at ringe Patient kaldes til stue via nummervisning. Henvisning til andre funktioner 1 sekretær. 5 min 1 sygeplejerske 5 sek. Sekretær 5 min Patient ringer selv og booker tid. Alle forventede undersøgelser bookes. 1 sekretær 5 min Patienter mailer evt. spørgsmål og får elektronisk svar Anamneseoptagelse pba. patientens indberetning. Tilrettes direkte på skærm. (1. patient på dagen: Samtidig klargøring til GU, prøvetagning + instrumenter.) 1 læge + (1 sgpl).: 10 min Assistere patient med tøj og lejring. Journal til læge når svar er kommet Sekretær 2 min Signering af svar elektronisk lægge recept på EPM-server+ ringe, skrive til pt. Og journalnotat 17 Aktiviteter 1 sygeplejerske 5 min 1 sygeplejerske 3-5 min 1 læge 15 min SMS til patient med reminder om tid. (Evt. automatisk) GU + UL og prøvetagning. Information til patienten plan for videre forløb. Booking af resterende tider. Løbende tastning af div. skemaer (DCBG etc.) 1 sekretær. 5 min 1 læge+1 sgpl 15 min 1 sekretær 3 min/ skema Diktering og klargøring til GU, prøvetagning + instrumenter mv (næste patient).. 1 læge + 1 sgpl. 10 min Procestid: ca. 25 min Gennemløbstid: 2,5 dage Procestid: 46 min Gennemløbstid 1 dag (eksklusiv ventetid) Procestid: Min Gennemløbstid: 1-10 dag (afhænger af ventetid på svar) Procestid: 30 Min Gennemløbstid: 0 dage 9 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

10 Lean kommer i mange former Lean Værdistrømsanalyse Takttid Ensartethed og standardisering Velegnet til forudsigelige miljøer som kan planlægges stramt Billeddiagnostik, planlagte småoperationer Lean-light Værdistrømsanalyse Fælles forståelse af processer og aktiviteter Individuel erkendelse af rolle og plads i processen Velegnet til reaktive og uforudsigelige miljøer Sengeafdelinger, pleje 10 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

11 Arbejdsmiljø og lean Skelner mellem Fysisk arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Røg, støj og møg Fysisk belastning Psykosocialt arbejdsmiljø Medarbejdernes trivsel Sociale relationer Psykisk velbefindende 11 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

12 Lean og fysisk arbejdsmiljø Systematisk fjernelse af spild 1) Ventetid 2) Fejl 3) Transport 4) Bevægelse 5) Overproduktion 6) Overflødige processer 7) Lager + Uudnyttede kompetencer 12 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet Kilde: Lene Møller, Odense

13 Lean og det fysiske arbejdsmiljø Reduktion af spild kan føre til Fjernelse af muligheder for restitution Mindre pauser Mindre variation i arbejdet Øget fysiske belastninger Arbejdsintensivering Nedslidning Der indikation men ikke stærk evidens for negative effekter af lean 13 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

14 Lean og psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø = Social kapital Social kapital Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne Kerneopgaven Hvad er en kerneopgave? Er vi enige om kerneopgaven? Er vi enige om processerne? Løser vi opgaverne på samme måde? 14 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

15 Kerneopgave: Behandling af patient Idealet Hurtig diagnostik Hurtig behandling Et hurtigt nemt patientforløb 15 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

16 16 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

17 17 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

18 18 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

19 Lean og psykisk arbejdsmiljø Lean ensarter processerne og tydeliggøre kerneopgaven Positivt Fælles opfattelse af kerneopgaven Letter samarbejde Øget rolleklarhed Negativt Højere arbejdstempo Øget krav/tidspres Mere bundne opgaver Mindre indflydelse Mindre variation, ensartet arbejde Driftsstress 19 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

20 Lean og stress To typer Driftsstress Forandringsstress Forandringsstress Projekter kræver tid Presset mellem projekt og drift Frustration og stress reaktioner 20 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

21 Forandringsstess kan undgås 21 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

22 Reflektionsseminaret Hvem Så mange som muligt Hvorfor Skabe et forum uden for projektet Form Gruppearbejde: Godt og skidt i projektet IKKE et projektmøde Alle følelser er legitime Forbudt at affærdige andre 22 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

23 ErgoVSM - Ergonomisk Værdistrømsanalyse Baggrund Forskning: Års arbejdsmiljøforskning og indsats har ingen effekt haft Indsats har ofte været fokuseret på at rette fejl symptombehandling Der er begrænset interesse for arbejdsmiljø Den løftede pegefinger er ikke motiverende Konklusion Arbejdsmiljøhensyn skal bygges ind fra starten Når maskinerne er stillet op og væggene bygget er det for sent 23 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

24 ErgoVSM - Ergonomisk Værdistrømsanalyse Udviklet i Göteborg Inddrag fysisk og psykisk arbejdsmiljø direkte i værdistrømsanalysen Vurder arbejdsmiljø for hver aktivitet i værdistrømmen VSM tvinges til at overveje arbejdsmiljøet Deltagerne i VSM vil dermed (håber vi) inddrage arbejdsmiljøhensyn Proces: 1. Kortlæg nuværende værdistrøm 2. Analyser nuværende værdistrøm med ErgoVSM 3. Udvikle fremtidig tilstand 4. Analyser fremtidig tilstand med ErgoVSM 24 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

25 ErgoVSM analyse på flere niveauer Kilde: Jarebrant et al, 2010, ERGONOVA arbejdsbog 25 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

26 ErgoVSM analysen - overordnet Belastningsergonomi Arbejdsstillinger (AS) Vægt/kraft (VK) Belastningsergonomisk potentiale (BP) Fysisk Porøsitet (FP) Fysisk variation (FV) Arbejdsindhold Krav (psykiske krav/tidspres) (K1) Kontrol (indflydelse) (K2) Kommunikation (sociale kontakter, social interaktion) (K3) Potentiale i arbejdsindhold (PA) Mental porøsitet (MP) Variation i arbejdsindhold (VA) 26 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

27 ErgoVSM analysen i praksis Et eksempel for Arbejdsstillinger (AS) 27 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

28 Prøv ErgoVSM-metoden Tænk på en proces som du er del af hvilken rolle har du? Skriv de væsentlige trin i processen (max 15) Brug det udleverede pointark og håndbog til at lave en ErgoVSM-analyse Proceseksempel (Behandling af neurologisk patient kl. 7-16): 1. Morgen ADL 2. Morgenmad 3. Specifik træning 4. Pleje/træning 5. Frokost 6. Pleje og hvil 7. Specifik træning på hold 8. Pleje, hvil og besøg 28 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

29 Erfaringer, tanker og kommentarer 29 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

30 Diskussionsspørgsmål Er det relevante arbejdsmiljøelementer som der spørges til? Er der arbejdsformer det ikke passer til? Hvad kunne andre elementer/dimensioner være? 30 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

31 ErgoVSM på Ortopæd sengeafsnit Tunge patienter Ældre Demente Problem: Patienter mobiliseres ikke tidligt nok og i tilstrækkeligt omfang Leanprojekt: Optimering af det postoperative døgn. 31 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

32 Ortopæd sengeafsnit - resultater 25 indsatser af varierende omfang Kursus i hjælpemidler Indkøb af forflytningsredskab Fælles holdning til brug af hjælpemidler Ny form på morgenmødet Reduktion liggetid 5 til 4,5 dage Generelle ændringer for det 1. postoperative døgn ved patienter med hoftenærer frakturer 5.1 Jeg oplever at det psykosociale arbejdsmiljø (f.eks. krav, kontrol og stress) er blevet: Bedre Uændret Værre 35,29 17,65 47, Jeg oplever at de fysiske arbejdsbelastninger (f.eks. arbejdsstillinger, tunge løft, mulighed for variation) er blevet: 40,00 40,00 20, Jeg oplever at effektiviteten er blevet: 60,00 33,33 6, Jeg oplever at kvaliteten for patienterne er blevet: 66,67 33,33 0,00 32 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

33 Ortopæd sengeafsnit - resultater Før Efter Tempo Ligger ofte på knæ 42,70% 16,70% Kraftigt drejet ryg 19,20% 5,60% Ryg kraftigt foroverbøjet 45,90% 16,70% Pludselig, uventet store belastninger 33,40% 16,70% 33 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

34 Generelle erfaringer 2 ErgoVSM afsluttet, 1 i gang ErgoVSM kan inddrages i VSM uden at ødelægge dynamikken Men, det skal tilpasses den konkrete situation ErgoVSM giver øget fokus på arbejdsmiljø Fysiske belastninger afdækkes Faggruppers belastning afdækkes Belastning i en proces afdækkes ErgoVSM garanterer ikke at der tages hensyn til arbejdsmiljøet ErgoVSM inddrages ikke i udviklingen af nye processer 34 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

35 Generelle erfaringer Psykosociale belastninger er vanskelige at fange i ErgoVSM De er ikke nødvendigvis knyttet til en specifik aktivitet Aktiviteten scores men relaterede aktiviteter eller omstændigheder scores ikke Gør det vanskeligt at indtænke i en løsning Forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø i to cases Ikke sikkert at det alene er pga. ErgoVSM Der er sket ændringer i organisering Begrænset ændring i arbejdets udførelse 35 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

36 Perspektiv / konklusion Arbejdsmiljøhensyn kan inddrages i værdistrømsanalysen med ErgoVSM ErgoVSM inddrager generelle arbejdsmiljøperspektiver Andre kan benyttes i den konkret situation ErgoVSM kvantificere belastninger hvilket muliggøre diskussion Ikke perfekt, men et skridt i den rigtige retning 36 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

37 Diskussion 37 DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean Uden Stress LeanUS-projektet Perjektet er gennemført i 2006-10 Kontekst Lean spredes hastigt

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011 Inspirasjonsdag IHR-Studier 3. oktober 2011 Agenda 1. Innledning - Roller, mål og hensikt med dagen 2. Presentasjon av delprosjektene v/arbeidsgruppene (gjennomgang av prosjekt A3 + underliggende data)

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere