Jysk landsbyudvikling i Nepal Formandens beretning 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jysk landsbyudvikling i Nepal Formandens beretning 2015"

Transkript

1 Jysk landsbyudvikling i Nepal Formandens beretning 2015 Velkommen til Jysk landsbyudvikling i Nepal s fjerde ordinære generalforsamling! Endnu et spændende år er gået. Et år, hvor vi har arbejdet med at blive fortrolige med den ny organisation og finde fælles fodslag, både internt i Danmark og i forhold til vores partner i Nepal, landsbyerne i Madi. Et år, hvor vi har fået 59 nye medlemmer. Et år, hvor vi har haft 20 frivillige i Nepal. Et år med stor stigning i antallet af henvendelser. Siden sidste generalforsamling har vores koordinatorer været sammen i Nepal for første gang. Den første TV-udsendelse er blevet til. Vi har næsten fået styr på driftsøkonomien for drikkevandet, og vi har fået en fast tilknyttet projekt koordinator i Nepal Og her starter vi...[præsentation af bestyrelse, koordinatorer, Christian, Umesh og Lone] Vores koordinator i Nepal, Umesh Regmi, var i Danmark i september. Bestyrelsen havde inviteret Umesh herop med henblik på, at han skulle blive fortrolig med det store nye PROJEKT BÆREDYGTIGHED, at han skulle møde de nye danske koordinatorer i deres danske omgivelser, være sammen med dem på arbejde og derhjemme. Umesh skulle drøfte de forskellige indsatsområder med koordinatorerne, og han skulle have en dag sammen med Christian Kolthoff, hvor de to arbejdede med forskellige organisatoriske temaer efter Umesh s ønske og behov. Især fik Umesh dog tid sammen med Anette Nymann og Marianne Gram Thrane til en vigtig introduktion til Action Learning, kompetenceudvikling med udgangspunkt i hverdagen, som Anette og Line netop har holdt et fremragende indlæg om. 1

2 Midt i september deltog Umesh, Henrik, Anne og jeg i et møde på Grundfos med Poul Due Jensen Fondens nye sekretariat. Vi var inviteret til Bjerringbro for at hilse på sekretariatets tre nyansatte medarbejdere og for at fortælle dem om vores PROJEKT BÆREDYGTIGHED. I husker, at Fonden i november 2013 donerede kr. til fire års udviklingsarbejde, som sætter fokus på, hvordan man gør udviklingsarbejde bæredygtigt. Vi blev rigtig godt modtaget af det nye fondssekretariat og fik det klare indtryk, at Grundfos ønsker at fortsætte samarbejdet med os. Sidst i september blev der da også tid til at hygge os lidt sammen med Umesh. En af de sidste dage dukkede 30 frivillige og gæster fra første turistrejse op for at hilse på Umesh og hans nærmeste familie, der var kommet fra København. Billedet, som jeg startede formandsberetningen med, er fra 14. september, hvor vi holdt en strategiworkshop på Farmen, med deltagelse af Umesh, Christian Kolthoff, bestyrelsen og de fire koordinatorer. Vi arbejdede dels med strategien for PROJEKT BÆREDYGTIGHED dels med tilrettelægning af vores første fælles rejse til Nepal en måned senere og med den workshop, som vi skulle afvikle i Nepal i forbindelse med den rejse. Inden jeg tager jer med til Nepal - og det gør jeg om et øjeblik - vil jeg gerne vende strategidokumentet, som bestyrelse og koordinatorer arbejdede med det meste af

3 . [Husk, at strategihæftet ligger til fri afbenyttelse] Sidst i maj startede vi arbejdet med at beskrive strategien for PROJEKT BÆREDYGTIGHED. Målet var en tryksag til vores samarbejdspartnere, først og fremmest sponsorer og frivillige, men arbejdet blev også en proces, hvor vi fik afstemt koordinatorernes og bestyrelsens forventninger til de kommende års arbejde og samarbejde. Christian Kolthoff var projektleder på udarbejdelsen af strategidokumentet og Christians kone Anne Lücke Klindt var grafisk tilrettelægger på tryksagen. En kæmpestor tak til jer begge for den flotte indsats og det flotte resultat. Tillad mig lige at tage et lille sidespring mere: Strategidokumentet er ikke lavet til brug i Nepal, og det egner det sig slet ikke til. Men der et stort behov for at få formidlet strategien til landsbyboerne. En skrevet strategi vil ikke være interessant for landsbyboerne. De skal have en version, der i billeder fortæller sammenhængen mellem deres engagement og udviklingsprojekterne. Det er rigtig vigtigt, at vi får en bredere del af befolkningen i landsbyerne i tale. Vi tænker, det skal ske med en plakat, der fortæller om bæredygtighedsstrategien en plakat, der også kan bruges som dialogværktøj. Måske skal vi lade os inspirere af Sundhedsblomsten, som efter hånden er blevet vores varemærke på sundhedsområdet. Det er en svær opgave, som Christian og jeg har søgt professionel hjælp til. Anne Hoberg og Bjørn Højlund Ramussen fra Skolehold 6 er netop i disse dage ved at lægge sidste hånd på deres bachelor projekt fra Animationsskolen i Viborg. Anne og Bjørn er et par knalddygtige tegnere, der i 7 uger i 2012 var en del af landsbylivet i Indrabasti. Vi har søgt midler hos Kulturstyrelsen til at kunne give Anne og Bjørn et lille honorar for at tegne plakaten, og igen er Christian Kolthoff projektleder. I skrivende stund ligger vores ansøgning stadig i Kulturstyrelsen eller måske endda på Kulturministerens bord. Derfra skal den videre til Finansudvalget. Vi skal tættere på sommerferien, før vi kan se, om vores ansøgning overhovedet når frem til Finansudvalget, og før vi kan se, hvornår aktstykket behandles i Folketingets Finansudvalg. Men som jeg har forstået Christians og Anne og Bjørn udmeldinger, så laver vi plakaten under alle omstændigheder. Christian tager til Madi umiddelbart efter regntiden, dvs. til august, for at fortælle om vores nepalesiskdanske PROJEKT BÆREDYGTIGHED og ikke mindst om vilkårene for det udviklingsprojekt, vi har sammen. 3

4 Og vi er da sørme på forkant. :-) Her ser I en af de opslagstavler, som plakaten skal hænge i. I efteråret bevilgede vi kr. (.og så er de da vist også betalt! ) til tre opslagstavler til informationer om projektet og til landsbynyheder generelt. En opslagstavle blev i november sat op ved hver skole, på det sted, hvor flest landsbyboere passerer forbi. [Krishna s budget for tre opslagstavler] Kommunikation er alfa og omega i PROJEKT BÆREDYGTIGHED, men også en af de helt store udfordringer. Vi har lige snakket om plakaten og Christians rejse til august. Opslagstavlerne udtrykker også de nepalesiske koordinatorers behov for at kunne kommunikere blandt andet information om drikkevandet ud til landsbyboerne. Og jeg skal indskyde, at vi i efteråret blev medlem af CISU, Civilsamfundet i Udvikling, I CISU, der administrerer diverse statslige puljer til udvikling i 3. verden, kan vi hente både uddannelse og rådgivning. Herom hører I helt sikkert nærmere næste år. I februar afviklede skoleholdet det første PC-bruger og kommunikationskursus for nøglepersoner i PROJEKT BÆREDYGTIGHED. Kurset blev en mega-succes, og det er et kæmpestort både ønske og behov, at vi følger op på det kursus med både opfriskende øvelser og et nyt kursus. Der er et stykke vej endnu, før vi kan kommunikere over Internettet med vores nepalesiske koordinatorer. 4

5 Vi ser, at både sproget, kulturforskellene og PC-færdighederne er kæmpestore udfordringer. Men nu har alle koordinatorerne en PC og har lært de første dansetrin sammen med den, de har fået en adresse og en Facebook profil og de begynder li så stille at kommunikere med os. Men der skal opfølgning til. I efteråret var koordinatorerne og jeg på vores første fælles rejse til landsbyerne. Vi var i landsbyerne i 12 dage. I en minibus rejste vi 18. oktober sammen med Helle Tølbøl og Dorte Nüchel fra TV2 Østjylland fra Kathmandu til Madi, hvor vi lige før solnedgang blev modtaget af 100 landsbyboere, orkester, musik og dans, tika, gaver og taler. I de efterfølgende dage blev der arbejdet intenst med alle indsatsområder: drikkevand, toiletter, research af områdets indkomstgenerende muligheder, møder på sundhedsklinikken, workshop for en gruppe sundhedsambassadører, mere drikkevand, møder med skolelederne. Samtidig med at Tv-holdet på fem dage skulle lave alle optagelserne til en 28 minutters udsendelse om Årets Østjyde. Det var nok et lidt hårdt presset program. Det var vores ønske at rejse sammen her første gang, og det var vores ønske at afvikle en workshop sammen med bestyrelsen for vores partner organisation i landsbyerne, de nepalesiske koordinatorer og et par andre nøglepersoner i landsbyerne. Og det var mit ønske, at Tvholdet ikke bare lavede en udsendelse om hende den gæve østjyde, der gør så meget godt for nepaleserne. Udsendelsen skulle hellere vise bredden og helheden i vores udviklingsarbejde. Udsendelsen skulle vise flest mulige frivillige og koordinatorer, som jo tegner vores arbejde. Og det lykkedes vist ganske godt. På 3.dagen af de 5 dage begyndte Tv-holdet at blive urolige for, at der endnu ikke var lavet optagelser med mig. Jeg er glad for den udsendelse. En stor tak til Helle Tølbøl og Dorte Nüchel. Dorte er i dag medlem af Jysk landsbyudvikling i Nepal og vil gerne producere mere tv sammen med os. Se udsendelsen Nepal i hjertet på TV2 Østjyllands hjemmeside (http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/12/03?video_id=52781&autoplay=1). 5

6 Strategiworkshoppen med vores nepalesiske samarbejdspartnere blev afviklet over to dage og 31. oktober. Koordinatorenes konklusioner efter de 10 første dage i landsbyerne og strategierne for de enkelte indsatsområder blev præsenteret og drøftet. Der blev taget en række små og store beslutninger. Den største beslutning var selvfølgelig beslutningen om, at en modernisering af landbruget - vel at mærke det økologiske landbrug - skal være den primære satsning på erhvervsudviklingsområdet. Det er en meget betydningsfuld beslutning, som alle workshop deltagerne bakkede massivt op om. Det er et projekt, som Vibeke har taget fat i forhåbentlig kommer det endda til at ske i et spændende samarbejde med de nepalesiske landbrugs Ph.d.-studerende, der befinder sig i Danmark. Derudover blev det besluttet, at 1. frigøre midler (825 kr.) til 30 håndvaske beholdere til de fattigste familier. Beholderne er nu installeret hos 10 familier i hver af de tre landsbyer, og sundhedsholdet vil til efteråret følge op på brugen af håndvaskespandene: Bliver de brugt efter hensigten? Er der brug for yderligere hygiejniske forholdsregler eller gode råd. 2. frigøre midler (2800 kr.) til opførelse af 3 opslagstavler - en på hver skole. 3. udviklingen af affaldshåndteringen skal starte på skolerne at Skolernes dag, som nu er et fast punkt på skoleholdenes program, om efteråret skal handle om affaldshåndtering. Det var beslutningen på workshoppen i Nepal i oktober, men som udvikling ser ud til at forme sig for skoleprojektet, kommer vi nok til at revurdere hele affaldshåndteringsprojektet. 4. frigøre midler (et lån på 1400 kr. samt en donation på 1000 kr. til anskaffelse af en hakkelsemaskine) til et pilotprojekt omkring sidemandsoplæring af en gruppe landsbyboere i dyrkning af champignons. 6

7 Pilotproduktionen slog fejl, muligvis pga. vejret, og de 1400 kr. kommer ikke tilbage til os. Det er, hvad det er, men vi har heller ikke fået en skriftlig rapport. Vi var nok lidt for hurtige til at sige ja til champignonprojektet, og vi er helt sikkert nødt til at følge op på projektet, når vi kommer til Nepal igen. 5. Det blev gjort klart for alle, at ingen af de store projekter fra strategien vil blive sat i værk, før der er bedre styr på brugerbetalingen til drikkevandet, og det blev gjort klart, at Lone først kommer til Madi igen, når rapporterne om betaling til driften af drikkevandet viser, at det går den rette vej i alle tre landsbyer. Og hermed nåede vi frem til vores allerstørste udfordring i det forgangne år, driften af vandværkerne. Midt i marts betalte 77 % af brugerne i Kantipur vandværket og 73 % af brugerne i Indrabasti vandværket regelmæssigt de 50 NRP om måneden. Det er sådan set ganske flot, at der er så godt styr på organiseringen af driften. Vi skal tænke på, at det er første gang, at landsbyboerne skal drive så stort et fælles anliggende. Første gang, at der er brug for, at alle 280 familier står sammen om sikre fremtiden for de to vandværker. Men 73 og 77 % brugerbetaling er kun en mindre forbedring i forhold til efteråret, og vi er nødt til at se en udvikling, der fører os op på en regelmæssig betaling på mindst 90 %, inden vi siger GO til PROJEKT BÆREDYGTIGHED. I konkrete tal handler det om 22 familier i Kantipur vandværket og 25 familier i Indrabasti vandværket, som vi gerne skal have til at blive regelmæssige betalere - NU. Til landsbyboernes fordel skal det dog nævnes, at der i hvert er nogen, der har lagt sig i selen for at få tingene til at fungere: Vandledningerne er blevet gravet ned, hvilket var et klart krav fra Henrik, før han ville kigge på landsbyboernes ønsker til opgradering af vandforsyningen med individuelle vandhaner - og vandure selvfølgelig. 7

8 De månedlige aflæsninger af vandforbruget begynder at komme regelmæssigt. Den seneste aflæsning er endog afsendt af Govinda fra hans nyoprettede adresse. Betalingsrapporterne begynder at være overskuelige, næsten gennemskuelige ;-). Man er dog fornuftigt nok begyndt at opkræve brugerbetaling for tre måneder ad gangen. Det gør det bare lidt sværere for mig at følge udviklingen. Vi har for første gang fået et komplet regnskab for vandværkerne. Nyvalg til vandværksbestyrelse synes at være på trapperne. Den nuværende vandværksbestyrelse er ikke repræsentativ og desuden ved at være træt. Her er en anden af vores helt store opgave, demokratiprocessen. Det er blandt andet her, at vi får brug for at trække på CISU. Lige før påske kom Umesh hjem fra landsbyerne med nye rapporter om brugerbetalingen, om landsbyboernes initiativer til yderligere jordskredssikring af vandtårnene, om deres initiativer til at få gravet de sidste vandledninger ned med gravemaskine i grusvejen i Kantipur. Landsbyboerne ser også ud til at have fået bedre styr på organiseringen af driften, idet nogle handlekraftige mænd er blevet udpeget til at stå i spidsen for vandhaneformændene og andre til at holde styr på brugergruppen. Det vil sige, at landsbyboerne lægger op til et bredere engagement i at få tingene til at fungere. Det er fantastisk smuk musik i mine ører, men er engagementet holdbart Umesh er på vej til landsbyerne nu. Han støtter vandværksforeningen i at administrere brugerbetalingen til drikkevandet, i at få lavet den månedlige forbrugsopgørelse fra de 42 vandposter, han besigtiger arbejdet med at sikre skrænterne ved vandtårnene mod erosion, og han får hentet et overslag hjem vedr. maskinhjælp til nedgravning af de sidste vandledninger. Umesh følger også op på driften af dyreklinikken, på skolernes forberedelse af næste hold frivillige og på vores udfordring med at kunne kommunikere med nøglepersonerne i udviklingsarbejdet. Jeg vil, når jeg har modtaget den næste, forhåbentlig lovende rapport fra vandværkskomiteen, forhåbentlig kunne indstille til bestyrelsen, at vi siger GO til PROJEKT BÆREDYGTIGHED. det er unægtelig lidt hårdt at være Formand Pisk og Skruetvinge Der er ingen tvivl om, at landsbyboerne begynder at forstå, at samarbejde med Jysk landsbyudvikling i 8

9 Nepal forpligtiger. Det forlyder i landsbyerne: Hvis du betaler dit drikkevand regelmæssigt, så kommer Jysk og toiletprojektet...[prem Sunar s toilet i Indrabasti] Toiletprojektet handler jo om at mellem 200 og 237 husstande i dag bruger naturen som toilet. Det vil både nepaleserne og vi gerne gøre noget ved. Vi skal nu i gang med at beskrive et pilotprojekt, hvor vi bygger 10 traditionelle toiletter, hvor spildevandet får lov at sive ned i undergrunden og 10 eco-toiletter, hvor produktionen komposteres og spredes ud på marken eller i køkkenhaven. Måske skal nogle af pilottoiletterne bygges cementsten, måske skal nogle af dem bygges i bambus. Ingen tvivl om, at ecotoilettet harmonerer bedst med både erhvervsudviklingen, med grundvandet og med folkesundheden. Men det er højst uvant tænkning for nepaleserne, at man bruger menneskeekskrementer som gødning. Et andet projekt, der lige pludselig er rykket tæt på, er Kharkatta Health Post. Sundhedsklinikken har fået et stort stykke land, m 2 - det er da kæmpestort, forærende af en privat donor og Shiva Subedi, lederen af sundhedsklinikken, er gået i gang med at forberedelserne til opførelse af en ny sundhedsklinik. Det er selvfølgelig et projekt, der ligger hos sundhedsmyndighederne, men Shiva Subedi er blevet opfordret til at begynde at se sig om efter finansiering til en del af omkostningerne. Og her tænker Subedi selvfølgelig bl.a. på os. Sundhedsklinikken er en meget vigtig brik i PROJEKT BÆREDYGTIGHED. Hvis vi kan være med at til lave en fin sundhedsklinik, med gode fysiske rammer og lidt mere moderne udstyr og samtidig bidrage med kompetenceudvikling af personalet, så har vi fået rigtig godt fat bæredygtigheden på sundhedsområdet. Derfor er Health Post vores fyrtårn på sundhedsområdet, men det projekt må selvfølgelig ikke suge kraften ud af det fine sundhedsfremmende arbejde, der foregår i landsbyerne og som vi lige har hørt Susanne, Anne Marie og vores gæst Susanne Henriksen fortælle om. Vi har netop i denne uge modtaget en kopi af den projektbeskrivelse, som Shiva Subedi har afleveret til sundhedsmyndighederne. Alle fire indsatsområder har et fyrtårn, og vi har lige hørt Vibeke fortælle om fyrtårnet for indsatsområdet Erhvervsudvikling. På erhvervsudviklingsområdet skal det som sagt handle om modernisering af landbruget. Det er en meget spændende opgave, som jeg glæder mig meget til, at vi får taget hul på. 9

10 Turistrejsen er en andet af projekterne indenfor Erhvervsudvikling. I 2014 gennemførte vi to turistrejser i samarbejde med Mountain Adventures, Viby. Den første rejse fandt sted i april, med 7 deltagere (den rejse fortalte Kirsten Nitschke så dejligt om sidste år, dagen efter rejseholdets hjemkomst fra Nepal) - den anden i november, med 8 deltagere. Begge rejser var en meget stor succes, både for gæsterne og for landsbyboerne. Homestay kalder man den slags turisme i Nepal, herhjemme ville vi nok sige bondegårdsferie. De danske gæster blev indkvarteret to og to hos de familier i Kantipur, som af landsbyboerne var blevet udvalgt til at være værter. I løbet af de få dage, vi gæster landsbyerne som turister, bliver vi en del af landsbylivet. Vi hjælper, hvor vi kan, vi besøger de andre landsbyer, vi hører om landsbyudviklingsprojekterne, vi deltager i landsbyens begivenheder, vi deltager i familiens hverdag, vi holder fest sammen med nepaleserne, og vi tager på udflugt sammen til junglen syd for landsbyerne. Liva er en fantastisk turleder, og hun får en li så fantastisk hjælp af Umesh. Den næste rejse finder sted i november 2015, og den bliver med 9 dages ophold i landsbyerne. Vi har valgt at skære trekkingturen fra og i stedet bruge mere tid i landsbyerne med andre ord gøre mere ud af det, vi er rigtig gode til, som er et helt unikt tilbud og som giver landsbyboerne en endnu bedre indtægt. Det er nu, vi skal have den rejse solgt. I må meget gerne tage nogle flyere med hjem til uddeling blandt interesserede i jeres omgangskreds. Liva skal til Sydamerika med sin kæreste til efteråret, så vi har kigget efter en frivillig, der kan og vil være Liva s vikar. Det bliver Olivia, der var afsted med Skolehold 10 i vinteren Skoleprojektet vokser. Fra næste skolehold vil der være 5 skoler med i skoleprojektet - Kantipur skole, der var den allerførste skole, Ayodhyapur og Indrabasti skoler, der var med fra Hold 3 (efteråret 2010) og overbygningsskolen i Kharkatta, der var med fra Hold 10 (vinteren 2014). Den femte skole er Jiwanpur Skole, som ligger i den østlige ende af Jiwanpur, ikke langt fra overbygningsskolen Jan Jeewan. Men ikke bare i volumen vokser skoleprojektet. Anette, der er koordinator for Skole & uddannelse, gør et kæmpestort arbejde og har rigeligt at se til. Ingen tvivl om, at det at skulle arbejde med så mange frivillige, er en voldsom stor opgave, men også en kæmpe styrke for udviklingen af indsatsområdet. De frivillige er enorm stor ressource. Arbejdet med frivillige for udviklingsarbejdet til at rulle Anette arbejder meget målrettet med skoleprojektet, som allerede er på vej i anden fase af PROJEKT BÆREDYGTIGHED. 10

11 Anden fase er den fase, hvor landsbyboerne begynder at tage ansvar for egen udvikling. Det stiller selvfølgelig krav til vores professionalisme, at de nepalesiske lærere bliver dygtigere lærere. Vi arbejder derfor med en omlægning af frivilligarbejdet på skoleområdet. Vi vil fremover sende et specialisthold af frivillige lærere ud, som i 4 uger skal arbejde med Action Learning og et skolehold på de sædvanlige 7 uger, der skal praktisere Action Learning med lærerne og øve de teknikker, som specialisterne har introduceret. Belært af erfaringer fra alle årene, lægger vi nok fremover de fire specialistuger i efteråret og de syv praktikuger (hvis jeg må kalde dem sådan?) lige efter nytår. Derved har vi løst vores evige problem med at styre udenom de to højtider Dashain og Tihar, der lukker skolerne i en hel måned midt på efteråret. Vi får en bedre spredning hen over året af vores aktiviteter i landsbyerne, og vi får Action Learning programmet til at hænge logisk sammen. Mange spørger mig: Hvor får I da penge fra til at det her? Allerførst skal jeg nævne vores helt store sponsor og samarbejdspartner, Grundfos. Poul Due Jensen Fonden støttede i juni 2011 vores projekt med en kæmpestor donation til etablering af drikkevandsforsyning. Og igen i november 2013 støttede Fonden os med driftsstøtte til PROJEKT BÆREDYGTIGHED og med midler til toiletprojektet. I 2014 har vi overtaget en restbevilling, igen fra Grundfos, givet til Seniorer uden Grænser til brug ved IT-læring i skolerne. Derudover har vi de senere år i flere omgange modtaget fornem støtte fra Soroptimist International Silkeborg til vores sundhedsarbejde. En stor tak til Soroptimisterne, der i dag har slået alle deres tidligere donationer med den fornemme støtte til både sundhedsarbejdet, uddannelsesstrategien og erhvervsudviklingen. Det skal også nævnes, at vi tidligere - 2 gange endda - har modtaget støtte fra Lauritzen Fonden. Jeg skal her nævne, at vi her i 2015 bliver et af projekterne i en ny velgørenhedsportal, Charii.com. Charii.com er udviklet af unge iværksættere i Horsens og støttet af erhvervslivet i Horsens. Det bliver et velgørenhedssite à la amerikanske Kiva og danske MyC4, som nogen af jer måske kender. Charii.com bliver et meget brugervenligt og gennemsigtigt site, hvor man kan gå ind og støtte organisationer og deres projekter med alt fra bittesmå håndører - 5 kr. er minimum - til kæmpestore beløb. Man kan selv bestemme, om man vil være anonym eller om man endda vil dele informationen, at man har støttet os, på Facebook. Her efter generalforsamlingen begynder jeg at lave projektbeskrivelser til den ny hjemmeside, som initiativtagerne forventer, går i luften i juli eller august. 11

12 MEN fundamentet i Jysk landsbyudvikling i Nepal er nu alligevel jer medlemmer. I dag er vi 202 medlemmer, det er en stigning på 44 % i forhold til sidste år ved denne tid. Det er da fantastisk! Jeres kontingenter løb i 2014 op på kr.. Det er et flot bidrag til arbejdet og for bestyrelse, koordinatorer og frivillige et vigtigt signal om opbakningen bag vores arbejde. Det samme gælder de mange gaver, større og mindre beløb, der i løbet af året er gået ind på kontoen. I år vil jeg tillade mig at nævne de mange navne: Inger Andersen, Gulle Stehouwer & Erling Bisgaard, Krishna Neoupaney, Karin Worm, Indra Adhikari, Susanne Rystok, Ole & Leno Ramer, Erik Gamdrup, Familien Timsina, Rikke Grønlund, Nina Bardram, Ellen Møller, Elin Sonne, Inger Skamris, Per & Mette Frohn, Ellen Christenson og Mountain Adventures. På bestyrelsens og koordinatorernes vegne mange tak for jeres støtte og for jeres massive fremmøde til generalforsamlingen Lone Petersen 12

Jysk landsbyudvikling i Nepal Formandsberetningen 2014

Jysk landsbyudvikling i Nepal Formandsberetningen 2014 Jysk landsbyudvikling i Nepal Formandsberetningen 2014 Knap tre år er gået, siden en gruppe venner, naboer og familie stiftede Jysk landsbyudvikling i Nepal. Det var 3. juli 2011, hjemme i min lille stue.

Læs mere

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school Årsberetning for Skoleliv i Nepal 2013 INDLEDNING: I 2013 steg aktivitetsniveauet i Skoleliv i Nepal (SIN) drastisk. Den øgede medlemsbase og styrkelse af bestyrelsen, som startede i 2012, satte en kædereaktion

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Formandsberetning 2012

Formandsberetning 2012 Jysk landsbyudvikling i Nepal Gandharva & Dalit Upliftment Samaj www.kantipur.dk Formandsberetning 2012 Formandens beretning den skriver du da BARE på vej hjem i flyveren. Da må du da være fuld af inspiration

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår!

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår! Fredagsbrev Århus Friskole d. 18. december 2009 God jul og godt nytår! Så nærmer sig tiden. Sidste skoledag er vel overstået, de sidste julegaver er produceret i juleværkstederne og der er blevet sunget

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Sundhed, sprog og læring landsbyudvikling starter med de små

Sundhed, sprog og læring landsbyudvikling starter med de små Sundhed, sprog og læring landsbyudvikling starter med de små Kantipur Health Camp 2013 Projektbeskrivelse og rapport Deltagere Camilla Overgaard Marie Worm Anne Marie Koch Jørgensen Arati Poudel Sumit

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Velkommen til Seismonaut Learning

Velkommen til Seismonaut Learning Kurser Foråret 2013 Kurser i foråret 2013 Velkommen til Seismonaut Learning Den nyeste viden er omdrejningspunktet for alt vores arbejde i Seismonaut - og den vil vi gerne dele med dig, så det kan skabe

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere