Dansk Selskab for Rejsemedicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Rejsemedicin"

Transkript

1 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV AUGUST 2007 NUMMER 7 Rejseforsikringer Kære medlem! Hermed endnu et nummer af nyhedsbrevet til tiden. Vi håber, I finder det spændende og informativt og glæder os i øvrigt til at mødes med rigtigt mange af jer i Hamburg. Om kort tid vil vores hjemmeside være ændret, så det for medlemmer alene er muligt at chatte og udveksle fotos. Jeg tror, Annette Marboe bliver den store leverandør. Fortsat god sommer og på gensyn! Mads Buhl formand Af: Lars Toft, cheflæge, SOS International A/S Lars Toft er cheflæge for SOS International. Har arbejdet med forsikrings-, transport- og rejsemedicin gennem mere end tredive år. I forbindelse med patienthjemtransporter og hospitalsinspektioner har han gennem årene besøgt 88 lande. Har siden 2000 været cheflæge med ansvaret for medicinsk personale tilknyttet SOS. Når man begiver sig ud på en rejse, er det vigtigt, uanset hvad formålet med rejsen er, at man i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst har en rejsesygeforsikring, der dækker udgifterne i forbindelse med behandling og eventuel hjemtransport. Der har den senere tid været en del interesse i medierne vedrørende rejseforsikringer. Interessen har dels gået på, at kronisk syge eller personer i en ikke stabil fase af en sygdom ikke kan forvente at få dækning for udgifter i forbindelse med den aktuelle lidelse, hvis de rejser uden at have fået et Forhåndstilsagn om dækning fra det forsikringsselskab, hvor de har deres rejseforsikring. En del rejselystne, der har fået afslag på forhåndstilsagn, har følt sig diskrimineret og nogle har givet deres utilfredshed til kende i dagspressen. Et emne der virkelig fortjener opmærksomhed, er den ændring, der indtræder i den offentlige rejsesygesikring, altså det gule kort fra 1. januar Et andet kort der også fortjener opmærksomhed er det blå kort, hvis officielle betegnelse er EHIC (European Health Insurance Card). Dette kort er Redaktionsgruppen for dette nummer er: Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdvej 100, 8200 Århus N. Speciallæge i almen medicin Anette Marboe, Kongensgade 18, 1, 6700 Esbjerg. Reservelæge Steen Villumsen, Øster Farimagsgade 85, 1. th., 2100 København Ø. Speciallæge i alm. medicin Mogens Rishøj, Rejseklinikken Ordrupvej 60, 4. sal, 2920 Charlottenlund. Patient ved flyet. Foto: Lars Toft

2 TEMA: REJSEFORSIKRINGER Hospital Hanoi Vietnam. Læge og patient. først for alvor blevet kendt i befolkningen efter omtale i DR 1 i udsendelsen Kontant forsommeren Imidlertid blev det indført så langt tilbage som 1. juni Jeg vil give en kortfattet forsikringsmæssig orientering vedrørende nedenstående emner, der er af betydning for alle med bopæl i Danmark, når de begiver sig ud i verden. Den offentlige rejsesygesikring det gule kort som reglerne er nu. Foto: Lars Toft Foto: Lars Toft Den offentlige rejsesygesikring som dækningen er efter 1. januar 2008 Det blå kort (EHIC) Private rejsesygeforsikringer Den offentlige rejsesygesikring det gule kort som reglerne er i dag Det gule kort dækker udgifterne i forbindelse med akut opstået sygdom og tilskadekomst indenfor nedenfor nævnte dækningsområde: Dækker rejser uden for Danmark i Europa, herunder Island, Estland, Letland, Litauen, Rusland indtil Uralbjergene, Hviderusland, Ukraine og Moldova, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira, Azorerne samt Færøerne og Grønland. Dækningsperiode Rejsesygesikringen dækker udgifter i forbindelse med akut sygdom, tilskadekomst og dødsfald, der er opstået i den første måned af rejsen. Det vil i praksis sige, hvis rejsen starter den 20., er man dækket til den 19. i den efterfølgende måned. Hvilke rejser er dækket Der er kun dækning i forbindelse med rene ferierejser indenfor dækningsområdet. Ingen dækning hvis man kombinerer ferie og erhvervsrejse. Det er ligeledes diskvalificerende, hvis man kombinerer ferie med kortvarig betalt arbejde som for eksempel drueplukning under rejse i Frankrig eller andet sted. Hvad er dækket Udgifter i forbindelse med akut opstået sygdom og tilskadekomst. Det vil sige læge-, medicin-, ambulance- og hospitalsudgifter. Desuden hvad der er meget væsentligt også udgifter til ekstraordinær hjemtransport af den syge. Hvis man har sygdom på udrejsetidspunktet: Såfremt man lider af kronisk sygdom eller har haft akut sygdom kort inden udrejsen, kan der være problemer med at være dækket af den offentlige rejsesygesikring. Som tommelfingerregel gælder, at sygdommen ved udrejsen skal være i stabil fase, det vil sige at der ikke har været hospitalsindlæggelser, akutte lægebesøg eller ændringer i medicineringen de sidste to måneder inden udrejsen. Det må imidlertid kraftigt tilrådes, hvis man er i tvivl, at kontakte Europæiske rejseforsikring a/s inden udrejsen for at få en forhåndsvurdering og eventuelt et bindende forhåndstilsagn om dækning af den aktuelle lidelse, hvis der kommer forværring under udrejsen. Ovenstående er kun en meget kort beskrivelse af den offentlige rejsesygesikring. For at se detaljer henvises man til for eksempel: 2

3 TEMA: REJSEFORSIKRINGER redaktion/pdf/rejsesygesikringspjece2004.pdf Den offentlige rejsesygesikring administreres i dag for danske regioner af Europæiske rejseforsikring a/s gennem deres alarmcentral Euroalarm. Den offentlige rejsesygesikring fra 1. januar 2008 Der kommer fra det kommende årsskifte en meget markant ændring i dækningen, man har i den offentlige rejsesygesikring. Denne ændring drejer om dækningsområdet samt at hjemtransport ikke mere er dækket, bortset hjemtransporter fra Grønland og Færøerne. Det geografiske dækningsområde fra 1. januar 2008 Det geografiske dækningsområde indskrænkes til kun at omfatte EUlandene + enkelte miniputstater. Det betyder, at følgende lande vil være omfattet: EU-landene, Færøerne, Grønland, Norge, Island, Andorra, Azorerne, Cypern, Gibraltar, Isle of Man, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Liechtenstein, Madeira, Malta, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. Bemærk at rejser til lande som Tyrkiet, Kroatien, Egypten og Tunesien ikke længere vil være omfattet. Vedrørende hjemtransporter Udgifter til hjemtransport af den syge vil ikke være dækket under den nye ordning. Dette gælder hjemtransport fra alle lande undtagen Færøerne og Grønland. (Dog vil danskere i kraft af særlige regler fortsat kunne få dækket ekstraordinære udgifter til hjemtransport fra de nordiske lande). Sammenfattende Der er fortsat efter 1. januar en offentlig rejsesygesikring, men med meget reduceret dækningsområde og med den væsentlige ændring, at udgifter til hjemtransport ikke er dækket, lige bortset fra transporter fra Grønland og Færøerne. Der er også lige den lidt specielle detalje, at hjemtransport af afdøde er dækket, men ikke af stadig levende. Der er uændret krav om medicinsk forhåndsvurdering med henblik på bindende forhåndstilsagn, såfremt man lider af kronisk sygdom. Man må virkelig håbe, at alle bliver opmærksom på, at det er af stor betydning at tegne en privat rejseforsikring, så man kan blive hjemtransporteret efter behandling i den offentlige rejsesygesikrings dækningsområde. Ligeledes må man håbe, at alle der fra 1. januar 2008 rejser på ferie til lande som Tyrkiet, Ægypten, Tunesien, Rusland og øvrige områder, hvor der fremover slet ikke er nogen form for dækning, husker at tegne en forsikring. Det skal være en forsikring der svarer dækningsmæssigt til hvad rejsende i dag har behov for ved rejser til for eksempel USA, Thailand og Australien. For at se detaljer i dækningen efter 1. januar 2008 henvises til nedenstående link: sundhed/information%20om%20rejs esygesikringens%20dækningsområde. doc Det kan desuden nævnes, at administrationen af den offentlige rejsesyge- Afhentning i fly. Foto: Lars Toft

4 TEMA: REJSEFORSIKRINGER sikring er udbudt i licitation af Danske regioner. Der er fire aktører på markedet, der til Danske regioner har givet bud. Hvem der skal administrere ordningen fra årsskiftet vil blive offentliggjort formentlig i juli Det blå kort (EHIC) Dette kort har her i Danmark ført en ret upåagtet tilværelse, idet der til offentligheden ikke har været megen information om kortet. Det har indtil nu heller ikke været helt problemfrit at få kortet udstedt hos sin kommune. Nogle steder har man direkte skulle argumentere for, at man havde behov for kortet, inden man kunne få det. Denne holdning er ændret efter den debat som udsendelsen Kontant i DR 1 udløste. Man skal nu blot ringe til sin kommune, bestille kortet og så bliver det vederlagsfrit udstedt og tilsendt. Kortet udstedes for et år ad gangen. Der er ens design på kortene i alle lande i EU. Jeg vil blot nævne nogle facts vedrørende kortet Kortet giver ret til akut nødvendig læge og hospitalsbehandling i hele EU for kortindehaveren. Kortindehaveren er i princippet ligestillet med det lands borgere, hvor behandlingen finder sted I mange lande er der en vis egenbetaling, som kortindehaveren selv skal udrede. (Denne egenbetaling kan være ganske stor. For eksempel er den 20 % på hospitalsbehandling i Frankrig). Der er ikke til kortet knyttet mulighed for hjemtransport efter endt behandling. Meget væsentligt er, at der ikke på det blå kort er restriktioner for personer med kroniske lidelser. (Det vil sige at man på et offentligt hospital kan blive behandlet i en situation, hvor man måske slet ikke ville være dækket af det gule kort). Ovenstående er blot nogle få facts om det blå kort, men se for eksempel nedenstående links hvor der er mere information: International_sygesikring/Nyhedsbreve_2007/ /CurrentVersion/Nyhedsbrev%20nr.% pdf Kastrup Lufthavn. Foto: Lars Toft 4

5 TEMA: REJSEFORSIKRINGER Ovenstående link er: Nyhedsbrev om international social sikring Udsendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet maj Herunder ses et link med information udelukkende vedrørende det blå kort: Som kuriosum kan nævnes, at man nogle steder som dansker ved rejser i EU kan risikere, at læger eller hospitaler ikke vil tage det gule kort, men forlanger det blå EU kort. Jeg har selv været ude for ultimo maj 2007 under besøg i Lufthavnsklinikken i Frankfurt lufthavn, at se en dansker få besked om, at de ikke accepterede det gule kort. Hvis hun kun var i besiddelse af dette, ville det være kontant afregning. Hvis hun kunne fremvise blåt kort, ville behandlingen udløse en egenbetaling på 10 EURO, og det var det hele. Private rejseforsikringer I ovenstående har der været fokus på det gule kort nu og i fremtiden. Endvidere det blå EU kort. Imidlertid vil jeg benytte lejligheden til at slå et slag for, at man ved enhver rejse til udlandet sikrer sig, så man i tilfælde af sygdom eller ulykke ikke yderligere skal stå med et økonomisk mareridt. Efterhånden er behandlingsudgifterne i visse lande oppe i et niveau, der kan ødelægge de fleste privatøkonomier. Selv banal tilskadekomst kan resultere i meget store regninger. For nylig så jeg en regning for behandling af andengradsforbrænding af en fodsål. Den uheldige havde trådt på varmt sand der dækkede resterne af et bål fra dagen før. Denne behandling udløste en regning på amerikanske dollars. Man skal, når man tegner en rejseforsikring, sikre sig, at der er tilstrækkelig dækning økonomisk. Det vil i dag sige helst uden loft opadtil for både behandling og hjemtransport. Generelt vil jeg mene, at det vil være det eneste rigtige at have en helårsrejseforsikring i stedet for at tegne for hver enkelt rejse. Det kan jo være, at man pludselig tager en lille spontan smuttur til for eksempel Tyskland, og hvis uheldet er ude, bliver man som sagt kun hjemtransporteret, såfremt man har sikret sig med en privat rejseforsikring, ellers skal man selv betale for hjemtransport efter 1. januar En sidste bemærkning vedrørende private rejseforsikringer skal dreje sig om personer med kroniske lidelser eller andre mere akutte problematikker. For eksempel nylig gennemgået operation, personer i udredningsfase der afventer undersøgelser eller indkaldelse til behandling. Sørg for at få en forhåndsvurdering via det forsikringsselskab du har forsikringen i. Normalt vil man blive henvist til at forlægge problematikken for den alarmcentral forsikringsselskabet anvender. Her vil lægen vurdere situationen og enten give et forhåndstilsagn om dækning eller afvise dækning. Husk endelig at med hensyn til risikovurdering og stillingtagen til forsikringsdækning er det alene selskabets læges vurdering, der er afgørende. Patientens egen læge kan ikke tage stilling til, om en given patient vil være dækket under udrejse. Efter ovennævnte er skrevet foreligger resultatet af licitationen vedrørende hvem der skal administrere den offentlige rejsesygesikring efter 1/ Danske Regioner har valgt SOS International a/s, som derfor allerede om mindre end seks måneder skal løfte arven efter Europæiske Rejseforsikring og deres alarmcentral Euroalarm. Yderligere skal man være opmærksom på, at enkelte forsikringer, typisk knyttet til kreditkort, ikke dækker psykisk lidelse. 5

6 TEMA: REJSEFORSIKRINGER Det blå kort et blålys? Af: Annette Marboe Efter at de fleste Lande inden for Sygesikringens dækningsområde i årtier med begejstring har taget syge rejsende i behandling, når det gule sygesikringskort er medbragt, vælter det nu ind med beretninger om, at det har været vanskeligt at få akut lægehjælp i visse lande, hvor de tilsyneladende ikke kender det gule kort, men efterspørger det blå EU-, sygesikringskort. Ved opringning til den lokale sygesikring oplyses ligeledes om, at det i visse lande er en god ide, at man har det blå kort med på ferie men desværre er efterspørgslen så stor, at der i øjeblikket er 6 ugers ventetid på et kort.hvad gør man. Nogle spørger deres praktiserende læge, men der er ikke udsendt information om, at der er behov for et blåt kort på ferien i Europa. Så: ind på Sundhed.dk Rejsesygesikringen. Her står, at det gule sygesikringskort dækker behandling af akut sygdon/tilskadekomst under ferie- og studieophold af op til 1 måneds varighed i Europa og landene omkring Middelhavet. MEN på side 16 står: anden offentlig dækning.offentlig dækning efter EU-reglerne: Efter EU-reglerne dækkes læge- og hospitalsophold... Man dokumenterer ret til ydelserne med et EU sygesikringsbevis. I Norden er det gule sygesikringsbevis tilstrækkeligt. Der er desuden et link til de enkelte lande i Europa teksten er desværre ikke opdateret siden 2005!!! Endelig! Et link til Nyhedsbrev om internaltional social sikring, dateret maj Her fastslås at: Det gule sygesikringskort er gældende på ferie og studierejser i Europa op til 1 måneds varighed Det blå sygesikringskort er kun nødvendigt ved ophold over 1 måned i Europa (Ferie og arbejde) Der slås også fast at: Det gule sygesikringskort giver bedre dækning end det blå kort, der kun sikrer behandling svarende til den behandling, det aktuelle lands borgere er berettiget til. Det blå kort dækker kun, hvor det gule kort ikke dækker ved ophold mere end 1 måned og ved kronisk sygdom, hvor der ikke er givet forhåndstilsagn om dækning fra Europæiske. Hvad er sket? Hvorfor er kendskabet til det gule kort pludseligt gået i glemmebogen? Hvorfor oplyser sygesikringen ikke, at det gule kort giver en bedre dækning? Er den danske rejsesygesikring på vej til at blive afskaffet og erstattet af ringere EU-ordninger? De rejsende er forvirrede det er jeg også. Ved opringning til Europæiskes vagtcentral bekræftes, at det gule sygesikringskort er gældende som ovenfor og at man i tilfælde af problemer blot kan kontakte vagtcentralen på tlf. eller fax og få bekræftet dækning. 6

7 REJSETIPS Mali et gammelt kulturland Af: Annette Marboe Det var Timbukto, der lokkede mig til Mali Anders Ands sidste tilflugtssted ved verdens ende, men Mali er meget andet end Timbukto. I hovedstaden Bamako oplevede vi et kulturarrangement med deltagelse af den lokale ungdom i farvestrålende gevandter og med musik af Ali Farca Toure`, der tillige med Salif Keita er verdenskendte musikere. Et moderne og spændende kunstmuseum og et imponerende kunsthåndværkermarked, hvor alt blev fremstillet løbende. Der var rigeligt til souvenirtasken! Herfra med bus til Djenne`, som især er kendt for sin særegne arkitektur i ler med indbyggede pinde til hjælp ved den årlige renovering. Specielt er den store moske meget smuk og det indre som man trods forbud kan se for et mindre beløb er meget enkelt og samtidig storslået. Vi drog videre på en 3 dages vandretur i bjergene i Dogonland. Her er kulturen helt anderledes med gamle ritualer, medicinmænd og et landsbyråd, der holder møder under et lavt tag for at man ikke skal fare op i vrede. De gamle vævede tekstiler fremstilles stadig uændret, og forskellige farveteknikker er karakteristisk for de forskellige områder. Træskærerarbejderne er utroligt smukke og findes overalt og de farverige maskedanse afholdes stadig ved særlige lejligheder og en speciel udgave, når der kommer betalende gæster. Medicinmandens hus i Dogon Transport 7

8 REJSETIPS Til sidst sejlede vi ad Nigerfloden til Timbukto med flere overnatninger i telt på flodbredden og med besøg i de forskellige byer på vejen. Nærheden til Sahara blev mere og mere tydelig, og Timbukto er bokstavelig talt bygget i sandet. Det er svært at forstå, at der en gang har været et universitet med studerende og ufattelige rigdomme her. Det er fortrinsvis Tuaregernes område de lyshudede somader, som bor i ørkenen og driver saltkaravanerne, selv om det er i mindre målestok end tidligere. Timbukto var fyldt med turister der var 100 på en gang og det medfører, at mange unge lærer sig engelsk ud over fransk, som er det officielle sprog. Desværre er koranskolerne de mest udbredte her læres kun det der står i koranen samt at tigge for læreren!!!!!! Som det formentlig fremgår et fantastisk land og med en meget venlig befolkning og kommunikation på mange forskellige niveauer. Hotellerne er af meget vekslende standard fra høj standard med aircondition og moderne sanitet over karavaneserraier til usle telte. Et problem var også den rådgivning, der blev givet fra rejsebureauet. Flere havde forespurgt om insektnet, men havde fået at vide, at det fandtes i teltene, hvilket var en overdrivelse. Teltene var i særdeles dårlig stand, og de fleste havde defekte lynlåse og bestemt ikke noget net. Guiden Vores teltlejr underdrev også risikoen for malaria, og anbefalede åbne vinduer, når airconditioneringen var defekt. Vi så ikke meget til hospitaler uden for Bamako, men medicin blev solgt på markedet sideløbende med de lokale medicinformer. Det blev sagt, at det fortrinsvis var farven på kapslerne, der afgjorde valget af medicin. Mali var i 2005 nr. 174 ud af 177 lande på FN`s Human Developement Index. Forrådshuse i Dogon 8

9 REJSETIPS Barnepige Træskærerarbejde i Dogon Portræt Maskedans i Dogon Efter opvasken Tuareg med kamel 9

10 REJSETIPS Torvet i Timbukto Overvægt? 10

11 REJSETIPS Gadeliv ved Niger Hønsehandel Moske ved Niger 11

12 NYHEDER Emerging Infectious Diseases, TBE i Bordeaux, Japansk encefalitis i Kina CDC s Emerging Infectious Diseases July 2007 er netop udkommet (se CDC.GOV/EID). Der beskrives et tilfælde af Tick Borne Encefalitis (TBE) hos en person i Bordeaux som ikke har været uden for området. TBE er i tiltagen i Polen, Tyskland, Litauen og mange andre destinationer i en sådan grad at det er svært at skaffe TBE vaccine i Europa. Måske sygdommen også har spredt sig til vestlige Frankrig hvor den aldrig tidligere er beskrevet. Det er fortsat en meget alvorlig infektion der overføres via flåter og giver encefalitis hos op til 5-30% med svære følgevirkninger. Vaccination anbefales ved rejse til endemisk område i sommermånederne hvis der planlægges aktiviteter i naturen. Der har i 2006 været et større udbrud af Japansk encefalitis (JE) i det sydlige Kina med en dødelighed på 28,8%. JE virus overføres af Culex myg og er en ubehandlelig infektion der kan give dødelig forløbende encefalitis. Hos overlevende ses forekomst af svære følgevirkninger hos 25-50%. Der er grund til at overveje vaccination ved længere varende ophold i områder med sygdommen Stigende antal Dengue feber tilfælde i Thailand BANGKOK, June 7 (Xinhua) -- Thailand s Ministry of Public Health announced on Thursday that the number of dengue fever patients nationwide has risen to over 10,000 and 14 people have been killed by the dangerous disease this year. Until June 7, a total of 11,574 dengue fever patients, most of them between 10-24, have been found across the country, especially in the central, northeastern and southern Thailand, a public health official said. The high-danger season of dengue fever is July but earlier-than-usual rains has meant that dengue is a greater concern this year than before. Der er et stigende antal Dengue feber tilfælde i Thailand i øjeblikket. Rejsende til området bør derfor fortsat beskytte sig imod myggestik ved brug af myggebalsam (Autan). Myggen der overfører sygdommen, Aedes Aegypti stikker mest fra 1 time før solnedgang samt solopgang, også i storbyerne. Dengue feber er forsat udbredt i Syøstasien. Syd/mellem Amerika samt i mindre grad Afrika Extensively resistant TB (flypassagerer) A man with a form of tuberculosis so dangerous he is under the 1st USA government-ordered quarantine since 1963 had health officials around the world scrambling Wed 30 May 2007 to find about 80 passengers who sat within 5 rows of him on 2 trans-atlantic flights. Der efterlyses 110 flypassagerer fra 2 fly fra USA til Rom den 30 maj. Idet der ombord var en amerikansk rejsende med en form for særligt resistent tuberkulose der er næsten ubehandlelig. Patienten er nu tvangsisoleret i Atlanta. Der er op til 30% risiko for smitte med TB hvis man sidder kun nogle få sæder fra en person med smitsom TB. Eneste beskyttelse er enten et mundbind og/eller en BCG vaccination (Calmette). Med stigende forekomst af resistent TB i verden specielt i Østeuropa og Rusland vil der være øget risiko for flyrejsende. Rådet er, undgå at sætte dem i nærheden af en passager der ser kronisk syg ud og som hoster Dødelig Rift Valley Fever i Tanzania og Kenya From 13 January to 3rd May 2007, a total of 264 cases including 109 deaths (case-fatality ratio, 41%) of Rift Valley Fever (RVF) was reported in Tanzania. Rift Valley Fever (RVF) was reported in 10 out of the 21 regions of Tanzania: 12 cases were reported in Arusha region, 1 in Dar es Salaam, 156 in Dodoma, 4 in Iringa, 6 in Manyara, 50 in Morogoro, 5 in Mwanza, 5 in the Pwani, 24 in Singida, and 1 in Tanga regions. Der er tale om en virusinfektion der kan overføres til mennesker via stik fra en række forskellige myg. Infektionen er dog mest fremherskende hos kvæg. Beskyttelsen består således i beskyttelse imod myggestik ved brug af myggebalsam samt imprægneret myggenet Dødelig Nipah virus encefalitis i Indien Of the 30 patients, 20 are from Betai, close to the Bangladesh border, about 150 km from Calcutta. Nadia chief medical officer Mrinal Kanti Biswas said the decision to procure ribavarin was taken following advice from experts at the Pune institute. We are buying the drug from Hyderabad and will distribute it free to those who show symptoms of the affliction or run temperature for days, said Biswas. Der er et udbrud af den Zoonotiske virus encefalitis forårsaget af Nipah virus, i det nordøstlige Indien på grænsen til Bangladesh. Sygdommen 12

13 NYHEDER overføres ved tæt kontakt med svin og har en dødelighed for mennesker på ca. 50%. Virus der tilhører Paramyxoviridae er in vitro følsomt for Ribavirin og man forsøger at behandle de ramte med stoffet. Ribavirin er et stof vi herhjemme anvender til behandling af kronisk hepatitis C, RSV og Lassa virus. Rejsende i området bør undgå kontakt med infecerede dyr inkl. svin eller svinemarkeder Yderligere tilfælde af Gul feber i Brasilien Alert against yellow fever One confirmed and one suspected case of jungle YF have been notified in the state of Goias, Jatai township. Vaccination is being intensified state-wide, targeting 100 percent of the rural population house-to-house, including Amerindians and people belonging to landless groups [who have occupied various properties - JW.], principally in areas bordering the Rio Claro river. Tilfældende er registreret i den midt-vestlige del af landet. Alle rejsende til Brasilien bør være gul feber vaccinerede Gul feber i Minas Gerais nær Rio de Janeiro On 16 Jan 2007, the State Health Secretary confirmed the 1st case of yellow fever (YF) in the region this year [2007], which was in a 38-year-old physician in Bom Despacho. In recent months, especially in December 2006, the Regional Health Directorate had alerted the state government that monkeys were dying in rural areas of the region, especially in Moema e Leandro Ferreira, presumably from YF. There is serious concern because the dengue mosquito [_Aedes aegypti_] also transmits YF, therefore, inhabitants of the region who are not vaccinated against YF run the risk of infection. En 38-årig læge er død af gul feber i regionen Minas Gerais lige nord for Rio de Janeiro. Der har tidligere været større udbrud af gul feber i dette område. Da myggen Aedes Aegypti som overfører gul feber er meget udbredt i området også i Rio de Janeiro er der frygt for større epidemi. Alle rejsende til området bør være gul feber vaccineret Tularæmi i Norge Since November 2006, 9 cases of tularemia from 3 adjacent municipalities in northern Norway have been laboratory-confirmed. According to notification forms from clinicians, 8 cases had cervical lymphadenopathy, with additional mention of oral or pharyngeal infection in 5. Der er sket et drastisk fald i Lemming populationen i Norge i de seneste måneder og antallet af Tularæmi tilfælde er steget. Der er mistanke til at bakterien Francicella Tularensis er overført via forurenet vand på grund af de døde Lemming ( gnavere). Normalt overføres Tularæmi af flåter eller myg. Rejsende i vildmarken i Norge bør undgå forurenet vand inkl. insektstik Encephalitis kills 6 in western Bangladesh Six people have died from encephalitis disease in western Bangladesh s Kushtia district in the last 3 days, which has created panic among people as the number of patients rises everyday. While in the earlier outbreaks, Japanese encephalitis (JE) was often speculated as the etiology of the outbreaks, the clinical picture described (with henipavirus infection) was more severe, more rapid in evolution and was associated with a higher case fatality rate than usually seen with JE. Der kunne være tale om Henipavirus der har en endnu højere dødelighed en Japansk encefalitis. En dødelig på 40%. Det må anbefales at rejsende holder sig fra området indtil årsagen er beskrevet Udbrud af Kolera i vestlige Kenya Following an outbreak of cholera, 5 people have died and others have been admitted in health centres at Merich in West Pokot district. Kapenguria medical officer of health, Dr Evans Kiprotich, said 3 of the 5 died while undergoing treatment at Ortum mission hospital. Området er i den vestlige del af Kenya i Rift Valley. Udbrud af kolera nødvendiggør ikke rutinemæssig koleravaccination af rejsende til området kun sundhedspersonale eller andre der eksponeres i særlig grad anbefales vaccination. 13

14 NYHEDER Fortsat nye tilfælde af Fugleinfluenza i Egypten Of the 27 cases confirmed to date in Egypt, 13 have been fatal. Der er nu 27 verificerede tilfælde og yderligere 2 mistænkte med 13 dødsfald. Det vidner om at de egyptiske myndigheder ikke har kontrol over situationen. Rejsende bør på det kraftigste holde sig fra markeder med fugle af enhver art Rift Valley Fever i Tanzania A [Rift Valley] fever epidemic has killed 16 people and infected at least 100 others in the central region of Tanzania, David Mwakyusa, Minister of Health, stated on Tuesday [20 Mar 2007]. Rift Valley fever (RVF), as it is popularly known in Tanzania, is a mosquito-borne disease spread from infected livestock to humans. Mwakyusa said the disease also claimed about 154 lives in less than 3 months on the border region of Kenya. At least 41 people are still receiving treatment in hospitals in Tanzania after showing symptoms of RVF. Der er udbrud af denne myggeoverførte virusinfektion, Rift Valley Fever. Beskyttelsen består i anvendelse af myggebalsam og et imprægneret myggenet. Sygdommen er oftest ikke dødelig hos mennesker men kan være det Malaria i Mexico (Cancun) 2 cases of malaria (probable P. vivax; slides still under review by CDC and PCR pending) in each of a married couple who spent 2 weeks on the Mayan Riviera at the end of January beginning February. Itinerary review discloses no travel more than 60 miles south of Cancun. The female (1% parasitemia) developed ARDS and required intubation (now recovering), hence the detailed search for possible mixed infection. Mexico has made great strides in malaria control in recent years and had been thought to have essentially stopped transmission in Quintana Roo except very near to the Belize border. A new focus of transmission closer to Cancun and most Mayan Riviera resorts has implications for tourism and prophylaxis advice. Der anbefales normalt ikke malariaprofylakse til korttidsrejsende turister til Mexico (Cancun). Det må dog indskærpes at alle rejsende til den sydlige del af landet beskytter sig med myggebalsam og et imprægneret myggenet. Hvis det vurderes at der er behov for kemoprofylakse kan klorokin stadig anvendes. Rejsende der besøger Belize eller grænseområdet bør tage malariaprofylakse Fortsat Malariarisiko i Goa Reported from / Infection from / End of journey / Species / Prophylaxis Copenhagen / Punjab / 16 Jul 2006 / _P. vivax_ / No Copenhagen / Punjab / 15 May 2006 / _P. vivax_ / No London / - / 25 Jul 2006 / _P. falciparum_ / No Aarhus / Mumbai / 31 Jul 2006 / _P. falciparum_ / No Helsinki / - / 24 Aug 2006 / _P. vivax_ / No Basel / Goa / 01 Jul 2006 / _P. vivax_ / No Vienna / - / 26 Aug 2006 / _P. vivax_ / No Vienna / - / 04 Sep 2006 / _P. vivax_ / No Bresia / - / 21 Jul 2006 / Falciparum / No Helsinki / - / 16 Nov 2006 / _P. vivax_ / No Berlin / Goa / 10 Dec 2006 / _P. falciparum_ / No Berlin / Goa / 06 Dec 2006 / _P. falciparum_ / No Stockholm / Goa / 12 Dec 2006 / _P. falciparum_ / No Aarhus / Goa / 15 Dec 2006 / _P. falciparum_ / No London / Goa / 14 Feb 2007 / _P. falciparum_ / No Antallet af importerede malariatilfælde fra Goa er stadig stigende. Der er derfor grund til fortsat at beskytte sig med malariaprofylakse i form af Doxycyklin eller Malarone Mæslinge udbrud i Barcelona Measles outbreak in the Barcelona Region of Catalonia, Spain, Oct 2006 to Feb From 1 Oct 2006 to 31 Jan 2007, 213 confirmed cases of measles occurred in the Barcelona Region, resulting from the importation of one case. Rejsende bør være vaccineret imod mæslinger inden rejse til området det gælder også mindre børn der endnu ikke har fået deres MFR vaccination Chagas sgd. efter blodtransfusion i USA This report describes the results of 14

15 NYHEDER the American Red Cross study, which identified 32 donations (approximately one in 4655) as confirmed positive for T. cruzi antibodies. As blood-donation screening for Chagas disease becomes more widespread, public health officials and health-care providers should anticipate increased numbers of questions regarding the diagnosis, evaluation, and management of Chagas disease. Der er risiko for en række sygdomme ved modtagelse af transfusionsblod. Rejsende og udstationerede bør derfor undgå situationer der kan nødvendiggøre blodtransfusion. Chagas sygdom forekommer udelukkende i sydamerika men indføres i USA via indvandrere fra syd. Det er en alvor stort set uheldbredelig infektionssygdom der ud over via blodtransfusion overføres af en tæge Hepatitis E i Nepal The disease is most common during July to August and among persons below age 35. Hepatitis E accounts for 50 percent to 85 percent of hepatitis in Kathmandu and is the prominent cause of jaundice in that city. Hepatitis E accounts for 56 percent of acute hepatitis of unknown etiology. Agespecific infection rates for persons ages 12 to 19 years are estimated at 9900 per during periods of sporadic transmission. 433 Nepalese citizens were hospitalized (11 fatal, including one pregnant woman) for the disease in the Kathmandu Valley during 1995; 1166 (27 fatal, 13 antenatal women) in Der er generelt en stor risiko for Hepatitis E ved rejse til Nepal. Der er ingen mulighed for forebyggende vaccination og sygdommen har en høj dødelighed for specielt gravide rejsende på 10-20%. Gravide bør således afholde sig fra rejse til området Dødelig fugleinfluenza i Egypten As of Fri 16 Feb 2007, the Egyptian Ministry of Health and Population has confirmed the country s 13th death from H5N1 avian influenza. The 37-year-old female whose infection was announced on Thu 15 Feb, died today, Fri 16 Feb Of the 21 cases confirmed to date in Egypt, 13 have been fatal. Der er fortsat fugleinfluenza (H5N1) i Egypten med spredning til mennesker. WHO antager at de anmeldte 21 tilfælde repræsenterer et minimum da diagnosen kan være svæør at stille. Dødeligheden for fugleinfluenza er generelt stigende fra 50% til over 60-70% på trods af behandling. Rejsende bør undgå fjerkræ som ikke er gennemstegt Meningokokker af ny type X i Afrika From Jan to Jun 2006, a total of 4185 cases of meningitis were reported, and 2905 cerebrospinal fluid specimens were laboratory tested. NmX meningitis represented 51 percent of 1139 confirmed cases of meningococcal meningitis, but in southwestern Niger, it represented 90 percent. Conclusions. This is, to our knowledge, the 1st report of such a high incidence of NmX meningitis, although an unusually high incidence of NmX meningitis was also observed in the 1990s in Niamey. The increasing incidence of NmX meningitis is worrisome, because no vaccine has been developed against this serogroup. Countries in the African meningitis belt must prepare to face this potential new challenge. Den nye type X meningokokker er der ingen vaccine imod. Rejsende bør derfor beskytte sig på anden vis. Ciproxin 500 mg som engangsdosis kan anvendes efter evt. udsættelse eller hvis man tager doxycyklin som malariaprofylakse skulle risikoen for meningokokmeningitis være minimal da bakterierne er yderst følsomme for stoffet Multiresistent TB i Sydafrika Medical ethics and other experts say tough isolation measures, involuntary if need be, are justified to contain very deadly, highly-contagious and drugresistant mutant strains of tuberculosis and to prevent a potentially explosive international health crisis brewing most dangerously in South Africa. They warn that new variations of the disease now defeat many of the world s existing drugs and the forced isolation and confinement of XDR-TB (extensively drug resistant tuberculosis) and MDR- TB (multiple drug resistant tuberculosis) infected individuals may be a proportionate response in defined situations given the extreme risk posed. Der er en faretruende spredning af næsten ubehandlelig multiresistent TB i Sydafrika. Sundhedspersonale der skal arbejde i Sydafrika bør beskytte sig med BCG vaccination, maske etc.. 15

16 Debat & kommentarer (åben for alle medlemmers ucensurerede meninger om næsten alt). Det der gives udtryk for i debat og kommentarer er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens eller redaktørernes mening og bringes på forfatterens eget ansvar. Bemærkninger fra læserne vedrørende emnet vil blive gengivet ordret i den følgende udgave hvis fremsendt til inden deadline. Medlems-info Alle medlemmer opfordres til at sende deres e mail adresse til sekretær Lisbeth Conrad: Desuden opfordres alle medlemmer til jævnligt at logge ind på foreningens hjemmeside. Den vil fremover være mere aktiv, og der vil være mulighed for at stille rejsemedicinske spørgsmål og forhåbentlig få kvalificeret svar på disse spørgsmål. Redaktionsgruppen for dette nummer er: Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdvej 100, 8200 Århus N. Speciallæge i almen medicin Anette Marboe, Kongensgade 18, 1, 6700 Esbjerg. Reservelæge Steen Villumsen, Øster Farimagsgade 85, 1. th., 2100 København Ø. Speciallæge i alm. medicin Mogens Rishøj, Rejseklinikken Ordrupvej 60, 4. sal, 2920 Charlottenlund. Grafisk tilrettelægning: Anette Bonde Næste nummer af nyhedsbrevet udkommer

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING En del af din indboforsikring 41 Privat FERIEREJSER I HELE VERDEN Alle dækninger får du automatisk sammen med din indboforsikring hos Codan Med Verdensrejsedækning får du og

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 10 August 2008 Væggelus på Fyn Læs om: Væggelus Seneste nyheder NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr Spørgsmål og svar Nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr for EU-borgere, der rejser i eller uden for EU Indledning Fra den 29. december 2014 ændres lovgivningen for så vidt angår

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende og anden forebyggelse for søfarende September 2007 vaccinationdk.indd 2 24/07/07 15:15:27 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Børnelammelse (polio) 3 Denguefeber 4 Difteri 5 Fugleinfluenza 6 Gul feber 7 HIV

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Unge rejser uden forsikring

Unge rejser uden forsikring Unge rejser uden forsikring 5 Mange unge danskere sparer rejseforsikringen og det kan blive en dyr fornøjelse Af Jens Grønbech 10 15 20 25 30 35 Er du ved at køre træt i arbejdet eller eksamenslæsningen,

Læs mere

Af: Karin Nielsen og Mogens Rishøj. Hvert år rejser mange danskere ud i verden for at udøve deres idræt ved internationale stævner og arrangementer.

Af: Karin Nielsen og Mogens Rishøj. Hvert år rejser mange danskere ud i verden for at udøve deres idræt ved internationale stævner og arrangementer. Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV AUGUST 2006 NUMMER 4 Kære medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin Rejsemedicin og sport Hermed udkom det fjerde nyhedsbrev

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014

Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014 Tennis Træningslejr i Tyrkiet uge 18 / 2014 Klub: Frederikssund tennis klub Art: Jesper Friese Tlf: +45 40452574 Mail: bane@frederikssund-tennis.dk Hermed fremsendes et tilbud på rejse til Tyrkiet. Tilbuddet

Læs mere

SARS. Lærte vi lektien?

SARS. Lærte vi lektien? SARS Lærte vi lektien? FREMTIDEN Er ikke hvad den har været! Hvordan får vi styr på dette her? Re emerging New infection Morens, et al. Nature 2004;430:242 9 Fugle influenza i Afrika: en ond drøm Nigeria

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2 RYKs seminar d. 1.3.2009 Den sikre rejse... Forsikringsrådgiver i 18 år, både med privatog erhvervforsikringer. 38 år og med et medfødt handicap. Ansat på ordinære vilkår tidligere i flexjob.. Sidder i

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Udvekslingsophold til Kenya. Modul 6. 2.november 2009 31- januar 2010

Udvekslingsophold til Kenya. Modul 6. 2.november 2009 31- januar 2010 Sygeplejerskeuddannelsen København Udvekslingsophold til Kenya Modul 6 2.november 2009 31- januar 2010 Udarbejdet af Joan Varming Hold F2008B Sygeplejerskeskolen København joan_varming@hotmail.com Tlf.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 13 August 2009 Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré NYHEDSBREV Dansk Selskab

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få mest ferie for. pengene. Guide til en billig sommerferie

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få mest ferie for. pengene. Guide til en billig sommerferie Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få mest ferie for pengene Guide til en billig sommerferie 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K,

Læs mere

TEKST & FOTO AF YRSA OG EGON FALCK-CHRISTENSEN. af et materiale, der hører en svunden tid til, ligner den solbrune langtidscampist

TEKST & FOTO AF YRSA OG EGON FALCK-CHRISTENSEN. af et materiale, der hører en svunden tid til, ligner den solbrune langtidscampist Rejseforsikringer for EUROTROTTER TEKST & FOTO AF YRSA OG EGON FALCK-CHRISTENSEN Alle danskere har gennem medlemskabet af EU en gratis rejsesygesikring det er det nu ikke alle, der er klar over! Denne

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Til lovforslag nr. L 102 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige

Læs mere