BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond"

Transkript

1 BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014

2 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde, latterliggøre, sætte etiket på, bruge klicheer, skifte samtaleemne, bagatellisere og ironisere. 2 BOSTEDET STRANDEN Den Sociale Udviklingsfond Bestyrelsen for Bostedet Stranden APS Formand: Keld Olsen Øvrige medlemmer: Jannie Petersen, Erik Sigsgaard, Ulla Wattar, Margrethe Langer Daglig leder: Mads Richmond Sekretær for bestyrelsen: Birthe Schlander Amager Strandvej København S

3 Formål Bostedet Stranden er et alternativt tilbud til unge med psykosociale problemstillinger. Vi tilbyder et bomiljø, hvor de unge kan gøre sig praktiske erfaringer med hverdagen på egne præmisser. Vi tilbyder daglig individuel støtte til personlig udvikling samt til at løse daglige, praktiske udfordringer. Udgangspunktet er Strandens trygge rammer på Amager Strandvej som overgang til mere selvstændig boform i udslusningslejlighederne på henholdsvis Amager og Østerbro. Bostedet Stranden er et godkendt 107 botilbud med 30 pladser Alle beboere på Bostedet Stranden begynder i et relationsskabende forløb. Vi lægger vægt på, at den unge i den første tid mødes med et minimum af krav. Det betyder, at vi i udgangspunktet kun har en forventning til den enkelte; nemlig at den unge tilbringer tid sammen vores socialkonsulenter. Relationen mellem den unge og socialkonsulenten giver os mulighed for at skræddersy det bedst mulige tilbud. Målet er at forbedre livskvaliteten og redskabet til at nå dette mål er, at den unge udvikler tilstrækkelig selvindsigt samt sociale og personlige kompetencer til at kunne tage ansvar for sin egen tilværelse. Baggrund Bostedet Stranden har eksisteret i 16 år. Da vi flyttede ind på Amager Strandvej 222 i sommeren 1998, blev bygningen renoveret, så vi fra første indskrivning i foråret 1999 kunne tilbyde en stabil fysisk ramme for arbejdet med de unge. Vores ambition har været, og er stadig, at skabe et alternativ for unge, der ønsker sig væk fra eller har svært ved at indgå i traditionelle bostedsmiljøer. Vi oplever, at der gennem årene har været en stor efterspørgsel efter de pædagogiske rammer, som Bostedet Stranden tilbyder de unge. Derfor lægger vi vægt på, at vores tilbud er i en kontinuerlig udviklingsproces, så vi hele tiden kan imødekomme og udfordre de behov og krav, de unge kommer med. Når vi vurderer, at den unge er klar til at rykke videre fra Bostedet Strandens mere institutionslignende rammer, kan vi tilbyde den unge at flytte til en af vores eksterne lejligheder. Her får den unge mulighed for at bo på mere selvstændige præmisser, men stadig med mulighed for daglig kontakt til kontaktperson. Hele vejen gennem indskrivningen på Stranden, bygger filosofien på integration i fællesskabet. 3

4 De fysiske rammer Bostedet Stranden er godkendt til 30 indskrivninger. Der er i alt 8 pladser på selve bostedet på Amager. De øvrige er indskrevet på en af vores eksterne pladser på Østerbro, og på Amager. Værelserne på Bostedet Stranden og vores eksterne lejligheder lejer vi ud til den unge. Det betyder, at vi altid udformer en individuel formel lejekontrakt mellem den unge og Bostedet Stranden APS. Vores erfaring er, at de forskellige botilbud giver den unge mulighed for, i eget tempo, at fastholde og på sigt udbygge sit netværk. For de unge, der er flyttet i ekstern bolig, fungerer villaen på Amager som et dagtilbud og en daglig base. Vi tilbyder terapi, massage, fællesspisninger og fælles aktiviteter ud af huset, eksempelvis biograf- og teaterture og fodboldkampe. Derudover holder vi fællesmøder og beboermøder for alle indskrevne hver måned. Bostedet Stranden Bostedet Stranden har til huse i en 700 m 2 stor i villa i tre etager på Amager Strandvej 222, 2300 København. På 1. sal er der 8 værelser med fælles bad og toilet. I stueetagen er der en stor fælles stue, et hobbyrum samt et stort køkken med et separat køleskabsrum med et køleskab til hver beboer. Derudover er der i stuen kontor, mødeog fælleslokale samt bad og toilet til brug for personalet. I kælderen er der depot- og opbevaringsrum, værksted, chill-out rum, musiklokale, terapi- og massagerum og vaskekælder med vaskemaskiner og tørretumblere. Fra stuen er der udgang til en stor have med plads til mange former for udendørsaktiviteter. Fra terrassen er der udsigt til Amager Strandpark, der ligger på den anden side af vejen, kun 30 meter fra huset. De unge har lejekontrakt på deres værelser. Huslejen/egenbetalingen i 2014 er på 1850 kr./md. For pensionister og unge med lønnet job er lejen/ egenbetalingen i kr./md. Udover værelserne på 1. sal og personalefaciliteterne er resten af arealerne i huset fælles. Det betyder, at de unge, der bor i egen lejlighed, også har mulighed for at komme i huset og benytte sig af fællesarealerne. 4 Den Sociale Udviklingsfond og Bostedet Stranden APS lejer huset af Justitsministeriet og står, ifølge lejeaftalen, selv for vedligeholdelse af ejendommen.

5 Lejligheder og rækkehuse Værestedet Århusgade 20 Hovedparten af Strandens eksterne lejligheder ligger i Århusgade på Østerbro i København. I nr. 20 har vi et fællesrum i stuen og syv 2v-lejligheder. I nr. 22 har vi otte 2v-lejligheder og et vaskeri i kælderen. Der er kontor og overnatningsmulighed for personale i stuen i nr. 22. Alle lejligheder indeholder bad og køkken samt stue og soveværelse. Toiletter findes på bagtrappen på hver etage. På Engvej på Amager, ca. 50 m fra Bostedet Stranden, råder vi over to rækkehuse med have. Husene er på 118 m 2 fordelt på to etager. Der er plads til to unge i hvert rækkehus. De unge deler køkken, bad og bryggers. Endelig har vi en 2½ v. lejlighed på Amager her bor én ung. Wolthersgade Kbh. S. I værestedet i Århusgade 20 har vi åbent fire dage om ugen fra tidlig formiddag til ud på eftermiddagen. Her tilbyder vi en række aktiviteter i forbindelse med socialt samvær. Århusgade er ofte den sidste station, inden vores beboere flytter i egen lejlighed, og derfor bestræber vi os på at give dem flest mulige af de værktøjer, som de skal bruge for at skabe sig en selvstændig hverdag, både nu og i fremtiden. Vi støtter desuden de unge i at opbygge og øge deres sociale færdigheder, at fastholde gode relationer og at opretholde en hensigtsmæssig kommunikation med deres omverden. Endelig har vi fokus på kost og motion og den indflydelse disse to parametre kan have på stort set alle af dele livet, fysisk såvel som psykisk. 5

6 Bostedet Strandens tilbud omfatter: Fast kontaktperson med daglig tæt kontakt for den enkelte unge. Mobiltelefon til den unge, som giver mulighed for at få støtte og vejledning døgnet rundt, hvis der er behov for det. ALD-træning (personlig hygiejne, sund kost, rengøring, overholde aftaler). Tilbud om at deltage i fælles arrangementer/aktiviteter/ture/udflugter. Støtte til at samarbejde med sagsbehandler, psykolog/psykiater, familie, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver. Støtte til at komme i praktik eller til at fastholde et arbejde. Støtte til at komme i gang med fritidsaktiviteter Personlighedsudviklende samtaler. Samarbejde med Den Sociale Udviklingsfonds øvrige afdelinger i Københavns området f.eks SUF BETA, der tilbyder forløb med arbejdsprøvning. Flere kontaktpersoner til den enkelte unge, hvis der er behov for det. Massage. Mindfulness meditation 6 Målgruppen og samarbejdet med den unge Når de unge indskrives på Stranden, har de typisk svært ved at finde motivation samt mobilisere handlekraft til, på egen hånd, at ændre deres situation. For mange af de unge gælder det også, at de mangler social forståelse og hensigtsmæssig adfærd. De har derfor vanskeligt ved at indgå i et fællesskab på eksempelvis en uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads. Derfor fokuserer vi først og fremmest på at opbygge en relation til den unge, fordi vores erfaring viser, at en kontinuerlig og tæt dialog med den unge skaber en gensidig respekt. Det er den respekt, der er udgangspunktet for det daglige pædagogiske samarbejde med den unge. På Bostedet Stranden lægger vi vægt på, at den unge, i fællesskab med de andre indskrevne på Stranden, kan indrette sig og skabe sig en tilværelse på egne præmisser. Om dagen kan de unge møde deres kontaktperson samt deltage i de aktiviteter, der foregår i huset. Vi har ikke fysisk døgndækning på Stranden, men den unges kontaktperson er til rådighed på mobiltelefon 24 timer i døgnet året rundt. Det betyder, at de unge kan få støtte og vejledning, når de har brug for det og at vi med kort varsel kan træde til rent fysisk i de situationer, hvor der er behov for det. Vi ønsker, at de unge oplever, at vi er lyttende, reflekterende og kompetente voksne, der står til rådighed, når der er problemer, eller de har brug for støtte. Derudover viser erfaringen, at medbestemmelse er en vigtig faktor for udviklingen hos den unge. Derfor inddrager vi så vidt muligt de unge i hverdagsbeslutninger i huset og ved planlægning af arrangementer, såsom udflugter og ferier. En del af et fagligt fællesskab Bostedet Stranden APS er en af 20 afdelinger under den erhvervsdrivende nonprofit fond Den Sociale Udviklingsfond. Fondens afdelinger drives som selvstændige enheder med egen økonomi og egen daglig ledelse.

7 7 Metode: Sådan arbejder vi Vores indsats består af et specialiseret, socialpædagogisk tilbud med mulighed for terapeutisk behandling samt inddragelse af psykologisk og psykiatrisk ekspertise efter behov. Vores socialkonsulenter er løbende under relevant uddannelse og i supervision. De unge bor på egne værelser eller i egne lejligheder, men er en del af et fællesskab, hvor omdrejningspunktet er samspil, dialog og personligt engagement. Vi oplever, at fællesskabet er med til at udvikle den unge både personligt og socialt. Samtidig er den daglige kontakt mellem den unge og kontaktperson en forudsætning for det relationsarbejde, der ligger til grund for vores langsigtede indsats med den unge. Når den unge er klar, er der mulighed for at flytte i egen lejlighed tæt på Stranden. Det betyder, at den unge fortsat kan tage del i husets fællesskab og hverdag. Vores mål er, at den unge skaber sig en selvstændig tilværelse i egen bolig og over tid kan tage ansvar for sin egen hverdag. Alle unge får tilbud om en mobiltelefon. Den sikrer den daglige kontakt ligesom den giver mulighed for hurtig adgang til hjælp, når behovet opstår. Vores socialkonsulenter står til rådighed for den unge også uden for almindelig arbejdstid. Det skaber ro hos den unge og styrker relationen mellem den unge og kontaktpersonen. Strandens tilbud tager udgangspunkt i den unges livssituation og forudsætninger, og indsatsen tilrettelægges i et samarbejde mellem den unge, sagsbehandleren og kontaktperson. Omdrejningspunktet er hjælp til selvhjælp med respekt for den enkeltes værdighed og integritet. Vi arbejder løbende med at styrke samarbejdet og relationen med den unge og er i kontinuerlig dialog om de personlige og praktiske problemer, som den unge har brug for rådgivning og hjælp til at få løst. Det kan eksempelvis være angst, fobier og misbrug, men også botræning, personlig hygiejne og indkøb samt udvikling af egne ressourcer, netværksopbygning, fritidsaktivering, konfliktløsning og økonomisk planlægning. I samarbejde med den unge udarbejder vi handleog behandlingsplaner for de problemer, den unge måtte have brug for at få løst. Derudover afholder vi efter tre måneder den første udviklingssamtale (BUS) med den unge. Samtalen følges op med nye samtaler hvert halve år i den periode, den unge er indskrevet på Stranden. Dokumentation Når der tales om dokumentation på Stranden er det som oftest med reference til især tre redskaber. Disse er brugerudviklingssamtalen, elektronisk logbog og socialt udviklingsindex. Brugerudviklingssamtalen (BUS) Tre måneder efter den unges indskrivning og efterfølgende hvert halve år afholdes der samtaler med den unge, dennes kontaktperson og souschefen. På baggrund af samme udfærdiges handleplan, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem den unge og Stranden. Ligesom den beskriver for kommunen igangværende og fremtidige tiltag og indsatsområder. Dokumentet rettes til i takt med den unges udvikling, nye aftaler og så videre. Det er afgørende for handleplanen og den efterfølgende indsats, at det er den unge, der i samtalen selv er med til at definere ønskede indsatsområder. Det er souschefen, som leder samtalen og det giver den unge og socialkonsulenten yderligere en mulighed for, at der ses på deres samarbejde med i nogen grad udefrakommende øjne.

8 8 Logbogen Logbogen er udviklet med henblik på at styrke den daglige dokumentation på Stranden. Det fungerer dels som elektronisk mappe, hvor der registreres alle relevante informationer om den indskrevne unge. Dels som et forum, hvor man har adgang til at skrive notater på samarbejdet med den unge og vidensdele med sine kolleger. I den forstand skulle det gerne bidrage med yderligere refleksion over faglig praksis og således sikre fortsat udvikling af samme. Socialt udviklingsindex Ligesom med brugerudviklingssamtalen udfyldes der tre måneder efter indskrivning og efterfølgende hvert halve år et skema, hvor kontaktpersonen bedes om at vurdere på den aktuelle status og fremtidige udviklingsmuligheder. Data beskriver på den måde over tid, hvilke udfordringer der er i spil og i hvilken grad, den unge rykker sig i negativ eller positiv retning. Modsat logbog og BUS giver det muligheden for at præsentere et meget tydeligt billede (som grafik i form af eksempelvis tabeller eller grafer) af den unges udvikling på Stranden. Det kan blandt andet være en fordel i samarbejdet med en ung, som har læsevanskeligheder eller bare svært ved at forholde sig til længere tekst. Ligesom det validerer den socialpædagogiske indsats på Stranden, at der jævnligt er en ekstern samarbejdspartner (Social Respons), der forholder sig meget resultatorienteret til vores indsats. Samarbejde med netværk og aktiviteter Efter behov arbejder vi også med at genskabe relationer til familie, arbejde, uddannelse, venner og fritidsinteresser. Vi støtter både den unge i at komme i gang med aktiviteter, som er relevante og motiverende, og i at benytte sig af de tilbud, der er i samfundet i øvrigt. I samarbejde med kontaktperson kan en ung eksempelvis tilmelde sig aftenskole, arrangere fællesoplevelser, fælles fysisk træning samt opsøge fællesskaber uden for Stranden. I løbet af året arrangerer vi ture og rejser til indog udland for Strandens unge. Det giver de unge en fælles oplevelse uden for de vante rammer, samtidig med at vi kan arbejde med almindeligt socialt samvær og støtte den enkelte unge i at tackle eventuelle fobier og angstanfald. I det omfang kontaktpersonen skønner, der er behov for det, kan vi arrangere en-til-en-ture med den unge. Socialkonsulentens opgaver Strandens arbejde er baseret på socialkonsulenternes personlige engagement og faglige fundament. Socialkonsulenten varetager rollen som den kvalificerede og ordentlige voksne, som den unge trygt kan henvende sig til. Centralt i arbejdet er opbygning samt fastholdelse af relationen mellem den unge og kontaktperson. Derfor er det afgørende, at den unge har mulighed for kontakt 24 timer i døgnet. Det styrker og opbygger de unges tillid til socialkonsulenterne, at de kan komme i kontakt med os, når de har ekstra brug for støtte.

9 9 Pårørendepolitik og netværksarbejde De pårørende spiller naturligt en stor rolle i den unges livshistorie, og med udgangspunkt i den unges ønsker og personlige valg arbejder vi på at skabe et mere fleksibelt og ligeværdigt forhold mellem den unge og de pårørende. Ca. hver anden måned holder vi åbne pårørendemøder, hvor vi arbejder med den ofte meget konfliktfyldte, men stærke følelsesmæssige tilknytning. Den unge skal give tilladelse til, at deres pårørende inviteres. I vores daglige relationsarbejde med den unge tilbyder vi støttende samtaler om forholdet til de pårørende, ligesom vi støtter den unge i at opbygge kontakten til de pårørende i det omfang, den unge ønsker det. Vi arbejder bevidst med, at den unge ikke fastholdes i følelsen af, at være marginaliseret og isoleret i forhold til omgivelserne. Den unge har behov for at have et tilhørsforhold, og derfor støtter vi den unge i at acceptere barndom og opvækst og lære at leve med dette som et livsvilkår.. Vi arbejder aktivt med at genskabe og opbygge relationen til de pårørende og opfordrer derfor den unge til at invitere familie og venner med til vores arrangementer, eksempelvis fællesspisninger eller vores årlige sommerfest. Det er altid den unge selv, der beslutter, hvilke pårørende vi må tage kontakt til, og hvilke oplysninger vi må videregive. Vi er bekendt med Københavns Kommunes retningslinjer for pårørendepolitik. Praktikordning Stranden samarbejder med SUF-BETA som er et arbejdsafklaringsprojekt. BETA er udsprunget af Stranden ud fra det behov vi kontinuerligt står med i.f.t. beskæftigelse af vores unge. Der er mulighed for at den enkelte unge bliver visiteret til forløb på BETA. Endvidere har vi et netværk af praktikpladser, eksempelvis fritidsklub og mekaniker hvor det er muligt at tilrettelægge et individuelt forløb. Det er et vigtigt tema under forløbet på Stranden at afklare fremtidig beskæftigelse med fokus på hvad og hvor meget. Det er vores erfaring, at netop dét at kunne få et arbejde, at passe det, møde mennesker og tjene sin løn kan have stor betydning som identitetsskabende faktor.

10 Strandens medarbejdere Vores socialpædagogiske metode stiller store krav til socialkonsulenterne både som fagpersoner og som mennesker. Derfor lægger vi vægt på, at vores socialkonsulenter har en relevant faglig uddannelse, og vi prioriterer løbende efteruddannelse af den enkelte. Det betyder, at vores socialkonsulenter har opdateret faglig og praktisk erfaring i at arbejde med unge. Udover socialkonsulenter tæller vores team også andet pædagogisk personale - en musiker, en lægekonsulent, en massør og en psykoterapeut MPF. Forventninger til socialkonsulentens indsats: Skabe kontakt til og etablere en alliance med den unge Indsamle målrettet og struktureret information om og til gavn for den unge Sammenfatte og præsentere sine observationer for den unge Være i stand til at håndtere modstand. Kan identificere og håndtere følelser som fx tab og sorg Være i stand til at håndtere og have indsigt i etiske og juridiske spørgsmål Skal kunne ansvarliggøre den unge Kender og erkender sine egne begrænsninger Har fokus på kontinuerlig udvikling Og endelig helt afgørende at socialkonsulenten besidder en høj grad af empati 10

11 Sundhedspolitik Medicin Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin. Vi har en medicinansvarlig i huset, og alle ansatte har været på medicinkursus. Kurset gentages løbende og efter behov. Prævention Vi opfordrer de unge til at bruge prævention, og vi udleverer gratis kondomer. Motion Vi opfordrer og motiverer de unge til at dyrke motion. På Stranden har vi tre kajakker, som de unge kan bruge ved Amager Strandpark, der ligger på den anden side af vejen. Vores løbeklub løber to gange om ugen, og vi spiller badminton en gang om ugen. Der er tilbud om massage i huset to gange om ugen. De unge opfordres til at komme med forslag til fælles motion. Rygepolitik Bostedet Stranden er røgfrit. De unge må ryge i deres boliger. Vi informerer løbende de unge og vores ansatte om skaderne ved rygning. Derudover tilbyder vi nikotintyggegummi og plastre. Efter behov kan vi også tilbyde rygestopkurser. Stoffer og alkohol Vi accepterer ikke stoffer hverken på Bostedet Stranden eller i vores eksterne lejemål. Samtidig er vi opmærksomme på, at flere af de unge ved indskrivning har forskellige misbrug. Vi stiller krav om, at de unge er i dialog med os om deres misbrug. De unge skal have et ønske om at stoppe deres misbrug, og de skal, på sigt, være indstillet på at gå i misbrugsbehandling. For alkohol gælder det, at vi ikke accepterer fester med vild druk. Vores mål er, at de unge skal lære at drage omsorg for hinanden og respektere personlige grænser og behov. Vores erfaring er, at det kan være nødvendigt at tilbyde misbrugsbehandling uden for Stranden. Beslutninger om behandling tager vi altid i samarbejde med den enkeltes sagsbehandler. Strandens lægekonsulent fungerer som samarbejdspartner i forhold til misbrugspolitikker. Vi visiterer ikke unge, der er på subutex eller metadon. 11

12 Godkendelse og visitation Bostedet Stranden APS er en selvstændig juridisk enhed under Den Sociale Udviklingsfond. SUF er en nonprofit organisation med hovedsæde i Odense. Stranden er godkendt af Københavns Kommune som botilbud og behandlingssted for unge psykisk syge/& sårbare mellem 18 og 30 år (jf. Servicelovens 107). Pris for ophold i 2014: kr ,00. pr. måned. Beløber dækker den individuelle støtte til den enkelte unge. Udgifter til fælles aktiviteter er indeholdt i prisen. Husleje og personlige fornødenheder betales af den unge selv. Vi har en gensidig prøvetid på tre måneder. Visitation foretages af Strandens socialkonsulenter i samarbejde med den nye beboers hjemkommune. Kontakt Leder Mads Richmond mobil Souschef Birthe Schlander mobil

13 BOSTEDET STRANDEN Den Sociale Udviklingsfond Amager Strandvej København S

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf. 59 43 87 88. mobil. 23 23 92 72 Fax: 59 43 87 84 sonne@soenderbjerggaard.dk www.soenderbjerggaard.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere