BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond"

Transkript

1 BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014

2 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde, latterliggøre, sætte etiket på, bruge klicheer, skifte samtaleemne, bagatellisere og ironisere. 2 BOSTEDET STRANDEN Den Sociale Udviklingsfond Bestyrelsen for Bostedet Stranden APS Formand: Keld Olsen Øvrige medlemmer: Jannie Petersen, Erik Sigsgaard, Ulla Wattar, Margrethe Langer Daglig leder: Mads Richmond Sekretær for bestyrelsen: Birthe Schlander Amager Strandvej København S

3 Formål Bostedet Stranden er et alternativt tilbud til unge med psykosociale problemstillinger. Vi tilbyder et bomiljø, hvor de unge kan gøre sig praktiske erfaringer med hverdagen på egne præmisser. Vi tilbyder daglig individuel støtte til personlig udvikling samt til at løse daglige, praktiske udfordringer. Udgangspunktet er Strandens trygge rammer på Amager Strandvej som overgang til mere selvstændig boform i udslusningslejlighederne på henholdsvis Amager og Østerbro. Bostedet Stranden er et godkendt 107 botilbud med 30 pladser Alle beboere på Bostedet Stranden begynder i et relationsskabende forløb. Vi lægger vægt på, at den unge i den første tid mødes med et minimum af krav. Det betyder, at vi i udgangspunktet kun har en forventning til den enkelte; nemlig at den unge tilbringer tid sammen vores socialkonsulenter. Relationen mellem den unge og socialkonsulenten giver os mulighed for at skræddersy det bedst mulige tilbud. Målet er at forbedre livskvaliteten og redskabet til at nå dette mål er, at den unge udvikler tilstrækkelig selvindsigt samt sociale og personlige kompetencer til at kunne tage ansvar for sin egen tilværelse. Baggrund Bostedet Stranden har eksisteret i 16 år. Da vi flyttede ind på Amager Strandvej 222 i sommeren 1998, blev bygningen renoveret, så vi fra første indskrivning i foråret 1999 kunne tilbyde en stabil fysisk ramme for arbejdet med de unge. Vores ambition har været, og er stadig, at skabe et alternativ for unge, der ønsker sig væk fra eller har svært ved at indgå i traditionelle bostedsmiljøer. Vi oplever, at der gennem årene har været en stor efterspørgsel efter de pædagogiske rammer, som Bostedet Stranden tilbyder de unge. Derfor lægger vi vægt på, at vores tilbud er i en kontinuerlig udviklingsproces, så vi hele tiden kan imødekomme og udfordre de behov og krav, de unge kommer med. Når vi vurderer, at den unge er klar til at rykke videre fra Bostedet Strandens mere institutionslignende rammer, kan vi tilbyde den unge at flytte til en af vores eksterne lejligheder. Her får den unge mulighed for at bo på mere selvstændige præmisser, men stadig med mulighed for daglig kontakt til kontaktperson. Hele vejen gennem indskrivningen på Stranden, bygger filosofien på integration i fællesskabet. 3

4 De fysiske rammer Bostedet Stranden er godkendt til 30 indskrivninger. Der er i alt 8 pladser på selve bostedet på Amager. De øvrige er indskrevet på en af vores eksterne pladser på Østerbro, og på Amager. Værelserne på Bostedet Stranden og vores eksterne lejligheder lejer vi ud til den unge. Det betyder, at vi altid udformer en individuel formel lejekontrakt mellem den unge og Bostedet Stranden APS. Vores erfaring er, at de forskellige botilbud giver den unge mulighed for, i eget tempo, at fastholde og på sigt udbygge sit netværk. For de unge, der er flyttet i ekstern bolig, fungerer villaen på Amager som et dagtilbud og en daglig base. Vi tilbyder terapi, massage, fællesspisninger og fælles aktiviteter ud af huset, eksempelvis biograf- og teaterture og fodboldkampe. Derudover holder vi fællesmøder og beboermøder for alle indskrevne hver måned. Bostedet Stranden Bostedet Stranden har til huse i en 700 m 2 stor i villa i tre etager på Amager Strandvej 222, 2300 København. På 1. sal er der 8 værelser med fælles bad og toilet. I stueetagen er der en stor fælles stue, et hobbyrum samt et stort køkken med et separat køleskabsrum med et køleskab til hver beboer. Derudover er der i stuen kontor, mødeog fælleslokale samt bad og toilet til brug for personalet. I kælderen er der depot- og opbevaringsrum, værksted, chill-out rum, musiklokale, terapi- og massagerum og vaskekælder med vaskemaskiner og tørretumblere. Fra stuen er der udgang til en stor have med plads til mange former for udendørsaktiviteter. Fra terrassen er der udsigt til Amager Strandpark, der ligger på den anden side af vejen, kun 30 meter fra huset. De unge har lejekontrakt på deres værelser. Huslejen/egenbetalingen i 2014 er på 1850 kr./md. For pensionister og unge med lønnet job er lejen/ egenbetalingen i kr./md. Udover værelserne på 1. sal og personalefaciliteterne er resten af arealerne i huset fælles. Det betyder, at de unge, der bor i egen lejlighed, også har mulighed for at komme i huset og benytte sig af fællesarealerne. 4 Den Sociale Udviklingsfond og Bostedet Stranden APS lejer huset af Justitsministeriet og står, ifølge lejeaftalen, selv for vedligeholdelse af ejendommen.

5 Lejligheder og rækkehuse Værestedet Århusgade 20 Hovedparten af Strandens eksterne lejligheder ligger i Århusgade på Østerbro i København. I nr. 20 har vi et fællesrum i stuen og syv 2v-lejligheder. I nr. 22 har vi otte 2v-lejligheder og et vaskeri i kælderen. Der er kontor og overnatningsmulighed for personale i stuen i nr. 22. Alle lejligheder indeholder bad og køkken samt stue og soveværelse. Toiletter findes på bagtrappen på hver etage. På Engvej på Amager, ca. 50 m fra Bostedet Stranden, råder vi over to rækkehuse med have. Husene er på 118 m 2 fordelt på to etager. Der er plads til to unge i hvert rækkehus. De unge deler køkken, bad og bryggers. Endelig har vi en 2½ v. lejlighed på Amager her bor én ung. Wolthersgade Kbh. S. I værestedet i Århusgade 20 har vi åbent fire dage om ugen fra tidlig formiddag til ud på eftermiddagen. Her tilbyder vi en række aktiviteter i forbindelse med socialt samvær. Århusgade er ofte den sidste station, inden vores beboere flytter i egen lejlighed, og derfor bestræber vi os på at give dem flest mulige af de værktøjer, som de skal bruge for at skabe sig en selvstændig hverdag, både nu og i fremtiden. Vi støtter desuden de unge i at opbygge og øge deres sociale færdigheder, at fastholde gode relationer og at opretholde en hensigtsmæssig kommunikation med deres omverden. Endelig har vi fokus på kost og motion og den indflydelse disse to parametre kan have på stort set alle af dele livet, fysisk såvel som psykisk. 5

6 Bostedet Strandens tilbud omfatter: Fast kontaktperson med daglig tæt kontakt for den enkelte unge. Mobiltelefon til den unge, som giver mulighed for at få støtte og vejledning døgnet rundt, hvis der er behov for det. ALD-træning (personlig hygiejne, sund kost, rengøring, overholde aftaler). Tilbud om at deltage i fælles arrangementer/aktiviteter/ture/udflugter. Støtte til at samarbejde med sagsbehandler, psykolog/psykiater, familie, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver. Støtte til at komme i praktik eller til at fastholde et arbejde. Støtte til at komme i gang med fritidsaktiviteter Personlighedsudviklende samtaler. Samarbejde med Den Sociale Udviklingsfonds øvrige afdelinger i Københavns området f.eks SUF BETA, der tilbyder forløb med arbejdsprøvning. Flere kontaktpersoner til den enkelte unge, hvis der er behov for det. Massage. Mindfulness meditation 6 Målgruppen og samarbejdet med den unge Når de unge indskrives på Stranden, har de typisk svært ved at finde motivation samt mobilisere handlekraft til, på egen hånd, at ændre deres situation. For mange af de unge gælder det også, at de mangler social forståelse og hensigtsmæssig adfærd. De har derfor vanskeligt ved at indgå i et fællesskab på eksempelvis en uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads. Derfor fokuserer vi først og fremmest på at opbygge en relation til den unge, fordi vores erfaring viser, at en kontinuerlig og tæt dialog med den unge skaber en gensidig respekt. Det er den respekt, der er udgangspunktet for det daglige pædagogiske samarbejde med den unge. På Bostedet Stranden lægger vi vægt på, at den unge, i fællesskab med de andre indskrevne på Stranden, kan indrette sig og skabe sig en tilværelse på egne præmisser. Om dagen kan de unge møde deres kontaktperson samt deltage i de aktiviteter, der foregår i huset. Vi har ikke fysisk døgndækning på Stranden, men den unges kontaktperson er til rådighed på mobiltelefon 24 timer i døgnet året rundt. Det betyder, at de unge kan få støtte og vejledning, når de har brug for det og at vi med kort varsel kan træde til rent fysisk i de situationer, hvor der er behov for det. Vi ønsker, at de unge oplever, at vi er lyttende, reflekterende og kompetente voksne, der står til rådighed, når der er problemer, eller de har brug for støtte. Derudover viser erfaringen, at medbestemmelse er en vigtig faktor for udviklingen hos den unge. Derfor inddrager vi så vidt muligt de unge i hverdagsbeslutninger i huset og ved planlægning af arrangementer, såsom udflugter og ferier. En del af et fagligt fællesskab Bostedet Stranden APS er en af 20 afdelinger under den erhvervsdrivende nonprofit fond Den Sociale Udviklingsfond. Fondens afdelinger drives som selvstændige enheder med egen økonomi og egen daglig ledelse.

7 7 Metode: Sådan arbejder vi Vores indsats består af et specialiseret, socialpædagogisk tilbud med mulighed for terapeutisk behandling samt inddragelse af psykologisk og psykiatrisk ekspertise efter behov. Vores socialkonsulenter er løbende under relevant uddannelse og i supervision. De unge bor på egne værelser eller i egne lejligheder, men er en del af et fællesskab, hvor omdrejningspunktet er samspil, dialog og personligt engagement. Vi oplever, at fællesskabet er med til at udvikle den unge både personligt og socialt. Samtidig er den daglige kontakt mellem den unge og kontaktperson en forudsætning for det relationsarbejde, der ligger til grund for vores langsigtede indsats med den unge. Når den unge er klar, er der mulighed for at flytte i egen lejlighed tæt på Stranden. Det betyder, at den unge fortsat kan tage del i husets fællesskab og hverdag. Vores mål er, at den unge skaber sig en selvstændig tilværelse i egen bolig og over tid kan tage ansvar for sin egen hverdag. Alle unge får tilbud om en mobiltelefon. Den sikrer den daglige kontakt ligesom den giver mulighed for hurtig adgang til hjælp, når behovet opstår. Vores socialkonsulenter står til rådighed for den unge også uden for almindelig arbejdstid. Det skaber ro hos den unge og styrker relationen mellem den unge og kontaktpersonen. Strandens tilbud tager udgangspunkt i den unges livssituation og forudsætninger, og indsatsen tilrettelægges i et samarbejde mellem den unge, sagsbehandleren og kontaktperson. Omdrejningspunktet er hjælp til selvhjælp med respekt for den enkeltes værdighed og integritet. Vi arbejder løbende med at styrke samarbejdet og relationen med den unge og er i kontinuerlig dialog om de personlige og praktiske problemer, som den unge har brug for rådgivning og hjælp til at få løst. Det kan eksempelvis være angst, fobier og misbrug, men også botræning, personlig hygiejne og indkøb samt udvikling af egne ressourcer, netværksopbygning, fritidsaktivering, konfliktløsning og økonomisk planlægning. I samarbejde med den unge udarbejder vi handleog behandlingsplaner for de problemer, den unge måtte have brug for at få løst. Derudover afholder vi efter tre måneder den første udviklingssamtale (BUS) med den unge. Samtalen følges op med nye samtaler hvert halve år i den periode, den unge er indskrevet på Stranden. Dokumentation Når der tales om dokumentation på Stranden er det som oftest med reference til især tre redskaber. Disse er brugerudviklingssamtalen, elektronisk logbog og socialt udviklingsindex. Brugerudviklingssamtalen (BUS) Tre måneder efter den unges indskrivning og efterfølgende hvert halve år afholdes der samtaler med den unge, dennes kontaktperson og souschefen. På baggrund af samme udfærdiges handleplan, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem den unge og Stranden. Ligesom den beskriver for kommunen igangværende og fremtidige tiltag og indsatsområder. Dokumentet rettes til i takt med den unges udvikling, nye aftaler og så videre. Det er afgørende for handleplanen og den efterfølgende indsats, at det er den unge, der i samtalen selv er med til at definere ønskede indsatsområder. Det er souschefen, som leder samtalen og det giver den unge og socialkonsulenten yderligere en mulighed for, at der ses på deres samarbejde med i nogen grad udefrakommende øjne.

8 8 Logbogen Logbogen er udviklet med henblik på at styrke den daglige dokumentation på Stranden. Det fungerer dels som elektronisk mappe, hvor der registreres alle relevante informationer om den indskrevne unge. Dels som et forum, hvor man har adgang til at skrive notater på samarbejdet med den unge og vidensdele med sine kolleger. I den forstand skulle det gerne bidrage med yderligere refleksion over faglig praksis og således sikre fortsat udvikling af samme. Socialt udviklingsindex Ligesom med brugerudviklingssamtalen udfyldes der tre måneder efter indskrivning og efterfølgende hvert halve år et skema, hvor kontaktpersonen bedes om at vurdere på den aktuelle status og fremtidige udviklingsmuligheder. Data beskriver på den måde over tid, hvilke udfordringer der er i spil og i hvilken grad, den unge rykker sig i negativ eller positiv retning. Modsat logbog og BUS giver det muligheden for at præsentere et meget tydeligt billede (som grafik i form af eksempelvis tabeller eller grafer) af den unges udvikling på Stranden. Det kan blandt andet være en fordel i samarbejdet med en ung, som har læsevanskeligheder eller bare svært ved at forholde sig til længere tekst. Ligesom det validerer den socialpædagogiske indsats på Stranden, at der jævnligt er en ekstern samarbejdspartner (Social Respons), der forholder sig meget resultatorienteret til vores indsats. Samarbejde med netværk og aktiviteter Efter behov arbejder vi også med at genskabe relationer til familie, arbejde, uddannelse, venner og fritidsinteresser. Vi støtter både den unge i at komme i gang med aktiviteter, som er relevante og motiverende, og i at benytte sig af de tilbud, der er i samfundet i øvrigt. I samarbejde med kontaktperson kan en ung eksempelvis tilmelde sig aftenskole, arrangere fællesoplevelser, fælles fysisk træning samt opsøge fællesskaber uden for Stranden. I løbet af året arrangerer vi ture og rejser til indog udland for Strandens unge. Det giver de unge en fælles oplevelse uden for de vante rammer, samtidig med at vi kan arbejde med almindeligt socialt samvær og støtte den enkelte unge i at tackle eventuelle fobier og angstanfald. I det omfang kontaktpersonen skønner, der er behov for det, kan vi arrangere en-til-en-ture med den unge. Socialkonsulentens opgaver Strandens arbejde er baseret på socialkonsulenternes personlige engagement og faglige fundament. Socialkonsulenten varetager rollen som den kvalificerede og ordentlige voksne, som den unge trygt kan henvende sig til. Centralt i arbejdet er opbygning samt fastholdelse af relationen mellem den unge og kontaktperson. Derfor er det afgørende, at den unge har mulighed for kontakt 24 timer i døgnet. Det styrker og opbygger de unges tillid til socialkonsulenterne, at de kan komme i kontakt med os, når de har ekstra brug for støtte.

9 9 Pårørendepolitik og netværksarbejde De pårørende spiller naturligt en stor rolle i den unges livshistorie, og med udgangspunkt i den unges ønsker og personlige valg arbejder vi på at skabe et mere fleksibelt og ligeværdigt forhold mellem den unge og de pårørende. Ca. hver anden måned holder vi åbne pårørendemøder, hvor vi arbejder med den ofte meget konfliktfyldte, men stærke følelsesmæssige tilknytning. Den unge skal give tilladelse til, at deres pårørende inviteres. I vores daglige relationsarbejde med den unge tilbyder vi støttende samtaler om forholdet til de pårørende, ligesom vi støtter den unge i at opbygge kontakten til de pårørende i det omfang, den unge ønsker det. Vi arbejder bevidst med, at den unge ikke fastholdes i følelsen af, at være marginaliseret og isoleret i forhold til omgivelserne. Den unge har behov for at have et tilhørsforhold, og derfor støtter vi den unge i at acceptere barndom og opvækst og lære at leve med dette som et livsvilkår.. Vi arbejder aktivt med at genskabe og opbygge relationen til de pårørende og opfordrer derfor den unge til at invitere familie og venner med til vores arrangementer, eksempelvis fællesspisninger eller vores årlige sommerfest. Det er altid den unge selv, der beslutter, hvilke pårørende vi må tage kontakt til, og hvilke oplysninger vi må videregive. Vi er bekendt med Københavns Kommunes retningslinjer for pårørendepolitik. Praktikordning Stranden samarbejder med SUF-BETA som er et arbejdsafklaringsprojekt. BETA er udsprunget af Stranden ud fra det behov vi kontinuerligt står med i.f.t. beskæftigelse af vores unge. Der er mulighed for at den enkelte unge bliver visiteret til forløb på BETA. Endvidere har vi et netværk af praktikpladser, eksempelvis fritidsklub og mekaniker hvor det er muligt at tilrettelægge et individuelt forløb. Det er et vigtigt tema under forløbet på Stranden at afklare fremtidig beskæftigelse med fokus på hvad og hvor meget. Det er vores erfaring, at netop dét at kunne få et arbejde, at passe det, møde mennesker og tjene sin løn kan have stor betydning som identitetsskabende faktor.

10 Strandens medarbejdere Vores socialpædagogiske metode stiller store krav til socialkonsulenterne både som fagpersoner og som mennesker. Derfor lægger vi vægt på, at vores socialkonsulenter har en relevant faglig uddannelse, og vi prioriterer løbende efteruddannelse af den enkelte. Det betyder, at vores socialkonsulenter har opdateret faglig og praktisk erfaring i at arbejde med unge. Udover socialkonsulenter tæller vores team også andet pædagogisk personale - en musiker, en lægekonsulent, en massør og en psykoterapeut MPF. Forventninger til socialkonsulentens indsats: Skabe kontakt til og etablere en alliance med den unge Indsamle målrettet og struktureret information om og til gavn for den unge Sammenfatte og præsentere sine observationer for den unge Være i stand til at håndtere modstand. Kan identificere og håndtere følelser som fx tab og sorg Være i stand til at håndtere og have indsigt i etiske og juridiske spørgsmål Skal kunne ansvarliggøre den unge Kender og erkender sine egne begrænsninger Har fokus på kontinuerlig udvikling Og endelig helt afgørende at socialkonsulenten besidder en høj grad af empati 10

11 Sundhedspolitik Medicin Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin. Vi har en medicinansvarlig i huset, og alle ansatte har været på medicinkursus. Kurset gentages løbende og efter behov. Prævention Vi opfordrer de unge til at bruge prævention, og vi udleverer gratis kondomer. Motion Vi opfordrer og motiverer de unge til at dyrke motion. På Stranden har vi tre kajakker, som de unge kan bruge ved Amager Strandpark, der ligger på den anden side af vejen. Vores løbeklub løber to gange om ugen, og vi spiller badminton en gang om ugen. Der er tilbud om massage i huset to gange om ugen. De unge opfordres til at komme med forslag til fælles motion. Rygepolitik Bostedet Stranden er røgfrit. De unge må ryge i deres boliger. Vi informerer løbende de unge og vores ansatte om skaderne ved rygning. Derudover tilbyder vi nikotintyggegummi og plastre. Efter behov kan vi også tilbyde rygestopkurser. Stoffer og alkohol Vi accepterer ikke stoffer hverken på Bostedet Stranden eller i vores eksterne lejemål. Samtidig er vi opmærksomme på, at flere af de unge ved indskrivning har forskellige misbrug. Vi stiller krav om, at de unge er i dialog med os om deres misbrug. De unge skal have et ønske om at stoppe deres misbrug, og de skal, på sigt, være indstillet på at gå i misbrugsbehandling. For alkohol gælder det, at vi ikke accepterer fester med vild druk. Vores mål er, at de unge skal lære at drage omsorg for hinanden og respektere personlige grænser og behov. Vores erfaring er, at det kan være nødvendigt at tilbyde misbrugsbehandling uden for Stranden. Beslutninger om behandling tager vi altid i samarbejde med den enkeltes sagsbehandler. Strandens lægekonsulent fungerer som samarbejdspartner i forhold til misbrugspolitikker. Vi visiterer ikke unge, der er på subutex eller metadon. 11

12 Godkendelse og visitation Bostedet Stranden APS er en selvstændig juridisk enhed under Den Sociale Udviklingsfond. SUF er en nonprofit organisation med hovedsæde i Odense. Stranden er godkendt af Københavns Kommune som botilbud og behandlingssted for unge psykisk syge/& sårbare mellem 18 og 30 år (jf. Servicelovens 107). Pris for ophold i 2014: kr ,00. pr. måned. Beløber dækker den individuelle støtte til den enkelte unge. Udgifter til fælles aktiviteter er indeholdt i prisen. Husleje og personlige fornødenheder betales af den unge selv. Vi har en gensidig prøvetid på tre måneder. Visitation foretages af Strandens socialkonsulenter i samarbejde med den nye beboers hjemkommune. Kontakt Leder Mads Richmond mobil Souschef Birthe Schlander mobil

13 BOSTEDET STRANDEN Den Sociale Udviklingsfond Amager Strandvej København S

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere