BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond"

Transkript

1 BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014

2 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde, latterliggøre, sætte etiket på, bruge klicheer, skifte samtaleemne, bagatellisere og ironisere. 2 BOSTEDET STRANDEN Den Sociale Udviklingsfond Bestyrelsen for Bostedet Stranden APS Formand: Keld Olsen Øvrige medlemmer: Jannie Petersen, Erik Sigsgaard, Ulla Wattar, Margrethe Langer Daglig leder: Mads Richmond Sekretær for bestyrelsen: Birthe Schlander Amager Strandvej København S

3 Formål Bostedet Stranden er et alternativt tilbud til unge med psykosociale problemstillinger. Vi tilbyder et bomiljø, hvor de unge kan gøre sig praktiske erfaringer med hverdagen på egne præmisser. Vi tilbyder daglig individuel støtte til personlig udvikling samt til at løse daglige, praktiske udfordringer. Udgangspunktet er Strandens trygge rammer på Amager Strandvej som overgang til mere selvstændig boform i udslusningslejlighederne på henholdsvis Amager og Østerbro. Bostedet Stranden er et godkendt 107 botilbud med 30 pladser Alle beboere på Bostedet Stranden begynder i et relationsskabende forløb. Vi lægger vægt på, at den unge i den første tid mødes med et minimum af krav. Det betyder, at vi i udgangspunktet kun har en forventning til den enkelte; nemlig at den unge tilbringer tid sammen vores socialkonsulenter. Relationen mellem den unge og socialkonsulenten giver os mulighed for at skræddersy det bedst mulige tilbud. Målet er at forbedre livskvaliteten og redskabet til at nå dette mål er, at den unge udvikler tilstrækkelig selvindsigt samt sociale og personlige kompetencer til at kunne tage ansvar for sin egen tilværelse. Baggrund Bostedet Stranden har eksisteret i 16 år. Da vi flyttede ind på Amager Strandvej 222 i sommeren 1998, blev bygningen renoveret, så vi fra første indskrivning i foråret 1999 kunne tilbyde en stabil fysisk ramme for arbejdet med de unge. Vores ambition har været, og er stadig, at skabe et alternativ for unge, der ønsker sig væk fra eller har svært ved at indgå i traditionelle bostedsmiljøer. Vi oplever, at der gennem årene har været en stor efterspørgsel efter de pædagogiske rammer, som Bostedet Stranden tilbyder de unge. Derfor lægger vi vægt på, at vores tilbud er i en kontinuerlig udviklingsproces, så vi hele tiden kan imødekomme og udfordre de behov og krav, de unge kommer med. Når vi vurderer, at den unge er klar til at rykke videre fra Bostedet Strandens mere institutionslignende rammer, kan vi tilbyde den unge at flytte til en af vores eksterne lejligheder. Her får den unge mulighed for at bo på mere selvstændige præmisser, men stadig med mulighed for daglig kontakt til kontaktperson. Hele vejen gennem indskrivningen på Stranden, bygger filosofien på integration i fællesskabet. 3

4 De fysiske rammer Bostedet Stranden er godkendt til 30 indskrivninger. Der er i alt 8 pladser på selve bostedet på Amager. De øvrige er indskrevet på en af vores eksterne pladser på Østerbro, og på Amager. Værelserne på Bostedet Stranden og vores eksterne lejligheder lejer vi ud til den unge. Det betyder, at vi altid udformer en individuel formel lejekontrakt mellem den unge og Bostedet Stranden APS. Vores erfaring er, at de forskellige botilbud giver den unge mulighed for, i eget tempo, at fastholde og på sigt udbygge sit netværk. For de unge, der er flyttet i ekstern bolig, fungerer villaen på Amager som et dagtilbud og en daglig base. Vi tilbyder terapi, massage, fællesspisninger og fælles aktiviteter ud af huset, eksempelvis biograf- og teaterture og fodboldkampe. Derudover holder vi fællesmøder og beboermøder for alle indskrevne hver måned. Bostedet Stranden Bostedet Stranden har til huse i en 700 m 2 stor i villa i tre etager på Amager Strandvej 222, 2300 København. På 1. sal er der 8 værelser med fælles bad og toilet. I stueetagen er der en stor fælles stue, et hobbyrum samt et stort køkken med et separat køleskabsrum med et køleskab til hver beboer. Derudover er der i stuen kontor, mødeog fælleslokale samt bad og toilet til brug for personalet. I kælderen er der depot- og opbevaringsrum, værksted, chill-out rum, musiklokale, terapi- og massagerum og vaskekælder med vaskemaskiner og tørretumblere. Fra stuen er der udgang til en stor have med plads til mange former for udendørsaktiviteter. Fra terrassen er der udsigt til Amager Strandpark, der ligger på den anden side af vejen, kun 30 meter fra huset. De unge har lejekontrakt på deres værelser. Huslejen/egenbetalingen i 2014 er på 1850 kr./md. For pensionister og unge med lønnet job er lejen/ egenbetalingen i kr./md. Udover værelserne på 1. sal og personalefaciliteterne er resten af arealerne i huset fælles. Det betyder, at de unge, der bor i egen lejlighed, også har mulighed for at komme i huset og benytte sig af fællesarealerne. 4 Den Sociale Udviklingsfond og Bostedet Stranden APS lejer huset af Justitsministeriet og står, ifølge lejeaftalen, selv for vedligeholdelse af ejendommen.

5 Lejligheder og rækkehuse Værestedet Århusgade 20 Hovedparten af Strandens eksterne lejligheder ligger i Århusgade på Østerbro i København. I nr. 20 har vi et fællesrum i stuen og syv 2v-lejligheder. I nr. 22 har vi otte 2v-lejligheder og et vaskeri i kælderen. Der er kontor og overnatningsmulighed for personale i stuen i nr. 22. Alle lejligheder indeholder bad og køkken samt stue og soveværelse. Toiletter findes på bagtrappen på hver etage. På Engvej på Amager, ca. 50 m fra Bostedet Stranden, råder vi over to rækkehuse med have. Husene er på 118 m 2 fordelt på to etager. Der er plads til to unge i hvert rækkehus. De unge deler køkken, bad og bryggers. Endelig har vi en 2½ v. lejlighed på Amager her bor én ung. Wolthersgade Kbh. S. I værestedet i Århusgade 20 har vi åbent fire dage om ugen fra tidlig formiddag til ud på eftermiddagen. Her tilbyder vi en række aktiviteter i forbindelse med socialt samvær. Århusgade er ofte den sidste station, inden vores beboere flytter i egen lejlighed, og derfor bestræber vi os på at give dem flest mulige af de værktøjer, som de skal bruge for at skabe sig en selvstændig hverdag, både nu og i fremtiden. Vi støtter desuden de unge i at opbygge og øge deres sociale færdigheder, at fastholde gode relationer og at opretholde en hensigtsmæssig kommunikation med deres omverden. Endelig har vi fokus på kost og motion og den indflydelse disse to parametre kan have på stort set alle af dele livet, fysisk såvel som psykisk. 5

6 Bostedet Strandens tilbud omfatter: Fast kontaktperson med daglig tæt kontakt for den enkelte unge. Mobiltelefon til den unge, som giver mulighed for at få støtte og vejledning døgnet rundt, hvis der er behov for det. ALD-træning (personlig hygiejne, sund kost, rengøring, overholde aftaler). Tilbud om at deltage i fælles arrangementer/aktiviteter/ture/udflugter. Støtte til at samarbejde med sagsbehandler, psykolog/psykiater, familie, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver. Støtte til at komme i praktik eller til at fastholde et arbejde. Støtte til at komme i gang med fritidsaktiviteter Personlighedsudviklende samtaler. Samarbejde med Den Sociale Udviklingsfonds øvrige afdelinger i Københavns området f.eks SUF BETA, der tilbyder forløb med arbejdsprøvning. Flere kontaktpersoner til den enkelte unge, hvis der er behov for det. Massage. Mindfulness meditation 6 Målgruppen og samarbejdet med den unge Når de unge indskrives på Stranden, har de typisk svært ved at finde motivation samt mobilisere handlekraft til, på egen hånd, at ændre deres situation. For mange af de unge gælder det også, at de mangler social forståelse og hensigtsmæssig adfærd. De har derfor vanskeligt ved at indgå i et fællesskab på eksempelvis en uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads. Derfor fokuserer vi først og fremmest på at opbygge en relation til den unge, fordi vores erfaring viser, at en kontinuerlig og tæt dialog med den unge skaber en gensidig respekt. Det er den respekt, der er udgangspunktet for det daglige pædagogiske samarbejde med den unge. På Bostedet Stranden lægger vi vægt på, at den unge, i fællesskab med de andre indskrevne på Stranden, kan indrette sig og skabe sig en tilværelse på egne præmisser. Om dagen kan de unge møde deres kontaktperson samt deltage i de aktiviteter, der foregår i huset. Vi har ikke fysisk døgndækning på Stranden, men den unges kontaktperson er til rådighed på mobiltelefon 24 timer i døgnet året rundt. Det betyder, at de unge kan få støtte og vejledning, når de har brug for det og at vi med kort varsel kan træde til rent fysisk i de situationer, hvor der er behov for det. Vi ønsker, at de unge oplever, at vi er lyttende, reflekterende og kompetente voksne, der står til rådighed, når der er problemer, eller de har brug for støtte. Derudover viser erfaringen, at medbestemmelse er en vigtig faktor for udviklingen hos den unge. Derfor inddrager vi så vidt muligt de unge i hverdagsbeslutninger i huset og ved planlægning af arrangementer, såsom udflugter og ferier. En del af et fagligt fællesskab Bostedet Stranden APS er en af 20 afdelinger under den erhvervsdrivende nonprofit fond Den Sociale Udviklingsfond. Fondens afdelinger drives som selvstændige enheder med egen økonomi og egen daglig ledelse.

7 7 Metode: Sådan arbejder vi Vores indsats består af et specialiseret, socialpædagogisk tilbud med mulighed for terapeutisk behandling samt inddragelse af psykologisk og psykiatrisk ekspertise efter behov. Vores socialkonsulenter er løbende under relevant uddannelse og i supervision. De unge bor på egne værelser eller i egne lejligheder, men er en del af et fællesskab, hvor omdrejningspunktet er samspil, dialog og personligt engagement. Vi oplever, at fællesskabet er med til at udvikle den unge både personligt og socialt. Samtidig er den daglige kontakt mellem den unge og kontaktperson en forudsætning for det relationsarbejde, der ligger til grund for vores langsigtede indsats med den unge. Når den unge er klar, er der mulighed for at flytte i egen lejlighed tæt på Stranden. Det betyder, at den unge fortsat kan tage del i husets fællesskab og hverdag. Vores mål er, at den unge skaber sig en selvstændig tilværelse i egen bolig og over tid kan tage ansvar for sin egen hverdag. Alle unge får tilbud om en mobiltelefon. Den sikrer den daglige kontakt ligesom den giver mulighed for hurtig adgang til hjælp, når behovet opstår. Vores socialkonsulenter står til rådighed for den unge også uden for almindelig arbejdstid. Det skaber ro hos den unge og styrker relationen mellem den unge og kontaktpersonen. Strandens tilbud tager udgangspunkt i den unges livssituation og forudsætninger, og indsatsen tilrettelægges i et samarbejde mellem den unge, sagsbehandleren og kontaktperson. Omdrejningspunktet er hjælp til selvhjælp med respekt for den enkeltes værdighed og integritet. Vi arbejder løbende med at styrke samarbejdet og relationen med den unge og er i kontinuerlig dialog om de personlige og praktiske problemer, som den unge har brug for rådgivning og hjælp til at få løst. Det kan eksempelvis være angst, fobier og misbrug, men også botræning, personlig hygiejne og indkøb samt udvikling af egne ressourcer, netværksopbygning, fritidsaktivering, konfliktløsning og økonomisk planlægning. I samarbejde med den unge udarbejder vi handleog behandlingsplaner for de problemer, den unge måtte have brug for at få løst. Derudover afholder vi efter tre måneder den første udviklingssamtale (BUS) med den unge. Samtalen følges op med nye samtaler hvert halve år i den periode, den unge er indskrevet på Stranden. Dokumentation Når der tales om dokumentation på Stranden er det som oftest med reference til især tre redskaber. Disse er brugerudviklingssamtalen, elektronisk logbog og socialt udviklingsindex. Brugerudviklingssamtalen (BUS) Tre måneder efter den unges indskrivning og efterfølgende hvert halve år afholdes der samtaler med den unge, dennes kontaktperson og souschefen. På baggrund af samme udfærdiges handleplan, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem den unge og Stranden. Ligesom den beskriver for kommunen igangværende og fremtidige tiltag og indsatsområder. Dokumentet rettes til i takt med den unges udvikling, nye aftaler og så videre. Det er afgørende for handleplanen og den efterfølgende indsats, at det er den unge, der i samtalen selv er med til at definere ønskede indsatsområder. Det er souschefen, som leder samtalen og det giver den unge og socialkonsulenten yderligere en mulighed for, at der ses på deres samarbejde med i nogen grad udefrakommende øjne.

8 8 Logbogen Logbogen er udviklet med henblik på at styrke den daglige dokumentation på Stranden. Det fungerer dels som elektronisk mappe, hvor der registreres alle relevante informationer om den indskrevne unge. Dels som et forum, hvor man har adgang til at skrive notater på samarbejdet med den unge og vidensdele med sine kolleger. I den forstand skulle det gerne bidrage med yderligere refleksion over faglig praksis og således sikre fortsat udvikling af samme. Socialt udviklingsindex Ligesom med brugerudviklingssamtalen udfyldes der tre måneder efter indskrivning og efterfølgende hvert halve år et skema, hvor kontaktpersonen bedes om at vurdere på den aktuelle status og fremtidige udviklingsmuligheder. Data beskriver på den måde over tid, hvilke udfordringer der er i spil og i hvilken grad, den unge rykker sig i negativ eller positiv retning. Modsat logbog og BUS giver det muligheden for at præsentere et meget tydeligt billede (som grafik i form af eksempelvis tabeller eller grafer) af den unges udvikling på Stranden. Det kan blandt andet være en fordel i samarbejdet med en ung, som har læsevanskeligheder eller bare svært ved at forholde sig til længere tekst. Ligesom det validerer den socialpædagogiske indsats på Stranden, at der jævnligt er en ekstern samarbejdspartner (Social Respons), der forholder sig meget resultatorienteret til vores indsats. Samarbejde med netværk og aktiviteter Efter behov arbejder vi også med at genskabe relationer til familie, arbejde, uddannelse, venner og fritidsinteresser. Vi støtter både den unge i at komme i gang med aktiviteter, som er relevante og motiverende, og i at benytte sig af de tilbud, der er i samfundet i øvrigt. I samarbejde med kontaktperson kan en ung eksempelvis tilmelde sig aftenskole, arrangere fællesoplevelser, fælles fysisk træning samt opsøge fællesskaber uden for Stranden. I løbet af året arrangerer vi ture og rejser til indog udland for Strandens unge. Det giver de unge en fælles oplevelse uden for de vante rammer, samtidig med at vi kan arbejde med almindeligt socialt samvær og støtte den enkelte unge i at tackle eventuelle fobier og angstanfald. I det omfang kontaktpersonen skønner, der er behov for det, kan vi arrangere en-til-en-ture med den unge. Socialkonsulentens opgaver Strandens arbejde er baseret på socialkonsulenternes personlige engagement og faglige fundament. Socialkonsulenten varetager rollen som den kvalificerede og ordentlige voksne, som den unge trygt kan henvende sig til. Centralt i arbejdet er opbygning samt fastholdelse af relationen mellem den unge og kontaktperson. Derfor er det afgørende, at den unge har mulighed for kontakt 24 timer i døgnet. Det styrker og opbygger de unges tillid til socialkonsulenterne, at de kan komme i kontakt med os, når de har ekstra brug for støtte.

9 9 Pårørendepolitik og netværksarbejde De pårørende spiller naturligt en stor rolle i den unges livshistorie, og med udgangspunkt i den unges ønsker og personlige valg arbejder vi på at skabe et mere fleksibelt og ligeværdigt forhold mellem den unge og de pårørende. Ca. hver anden måned holder vi åbne pårørendemøder, hvor vi arbejder med den ofte meget konfliktfyldte, men stærke følelsesmæssige tilknytning. Den unge skal give tilladelse til, at deres pårørende inviteres. I vores daglige relationsarbejde med den unge tilbyder vi støttende samtaler om forholdet til de pårørende, ligesom vi støtter den unge i at opbygge kontakten til de pårørende i det omfang, den unge ønsker det. Vi arbejder bevidst med, at den unge ikke fastholdes i følelsen af, at være marginaliseret og isoleret i forhold til omgivelserne. Den unge har behov for at have et tilhørsforhold, og derfor støtter vi den unge i at acceptere barndom og opvækst og lære at leve med dette som et livsvilkår.. Vi arbejder aktivt med at genskabe og opbygge relationen til de pårørende og opfordrer derfor den unge til at invitere familie og venner med til vores arrangementer, eksempelvis fællesspisninger eller vores årlige sommerfest. Det er altid den unge selv, der beslutter, hvilke pårørende vi må tage kontakt til, og hvilke oplysninger vi må videregive. Vi er bekendt med Københavns Kommunes retningslinjer for pårørendepolitik. Praktikordning Stranden samarbejder med SUF-BETA som er et arbejdsafklaringsprojekt. BETA er udsprunget af Stranden ud fra det behov vi kontinuerligt står med i.f.t. beskæftigelse af vores unge. Der er mulighed for at den enkelte unge bliver visiteret til forløb på BETA. Endvidere har vi et netværk af praktikpladser, eksempelvis fritidsklub og mekaniker hvor det er muligt at tilrettelægge et individuelt forløb. Det er et vigtigt tema under forløbet på Stranden at afklare fremtidig beskæftigelse med fokus på hvad og hvor meget. Det er vores erfaring, at netop dét at kunne få et arbejde, at passe det, møde mennesker og tjene sin løn kan have stor betydning som identitetsskabende faktor.

10 Strandens medarbejdere Vores socialpædagogiske metode stiller store krav til socialkonsulenterne både som fagpersoner og som mennesker. Derfor lægger vi vægt på, at vores socialkonsulenter har en relevant faglig uddannelse, og vi prioriterer løbende efteruddannelse af den enkelte. Det betyder, at vores socialkonsulenter har opdateret faglig og praktisk erfaring i at arbejde med unge. Udover socialkonsulenter tæller vores team også andet pædagogisk personale - en musiker, en lægekonsulent, en massør og en psykoterapeut MPF. Forventninger til socialkonsulentens indsats: Skabe kontakt til og etablere en alliance med den unge Indsamle målrettet og struktureret information om og til gavn for den unge Sammenfatte og præsentere sine observationer for den unge Være i stand til at håndtere modstand. Kan identificere og håndtere følelser som fx tab og sorg Være i stand til at håndtere og have indsigt i etiske og juridiske spørgsmål Skal kunne ansvarliggøre den unge Kender og erkender sine egne begrænsninger Har fokus på kontinuerlig udvikling Og endelig helt afgørende at socialkonsulenten besidder en høj grad af empati 10

11 Sundhedspolitik Medicin Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin. Vi har en medicinansvarlig i huset, og alle ansatte har været på medicinkursus. Kurset gentages løbende og efter behov. Prævention Vi opfordrer de unge til at bruge prævention, og vi udleverer gratis kondomer. Motion Vi opfordrer og motiverer de unge til at dyrke motion. På Stranden har vi tre kajakker, som de unge kan bruge ved Amager Strandpark, der ligger på den anden side af vejen. Vores løbeklub løber to gange om ugen, og vi spiller badminton en gang om ugen. Der er tilbud om massage i huset to gange om ugen. De unge opfordres til at komme med forslag til fælles motion. Rygepolitik Bostedet Stranden er røgfrit. De unge må ryge i deres boliger. Vi informerer løbende de unge og vores ansatte om skaderne ved rygning. Derudover tilbyder vi nikotintyggegummi og plastre. Efter behov kan vi også tilbyde rygestopkurser. Stoffer og alkohol Vi accepterer ikke stoffer hverken på Bostedet Stranden eller i vores eksterne lejemål. Samtidig er vi opmærksomme på, at flere af de unge ved indskrivning har forskellige misbrug. Vi stiller krav om, at de unge er i dialog med os om deres misbrug. De unge skal have et ønske om at stoppe deres misbrug, og de skal, på sigt, være indstillet på at gå i misbrugsbehandling. For alkohol gælder det, at vi ikke accepterer fester med vild druk. Vores mål er, at de unge skal lære at drage omsorg for hinanden og respektere personlige grænser og behov. Vores erfaring er, at det kan være nødvendigt at tilbyde misbrugsbehandling uden for Stranden. Beslutninger om behandling tager vi altid i samarbejde med den enkeltes sagsbehandler. Strandens lægekonsulent fungerer som samarbejdspartner i forhold til misbrugspolitikker. Vi visiterer ikke unge, der er på subutex eller metadon. 11

12 Godkendelse og visitation Bostedet Stranden APS er en selvstændig juridisk enhed under Den Sociale Udviklingsfond. SUF er en nonprofit organisation med hovedsæde i Odense. Stranden er godkendt af Københavns Kommune som botilbud og behandlingssted for unge psykisk syge/& sårbare mellem 18 og 30 år (jf. Servicelovens 107). Pris for ophold i 2014: kr ,00. pr. måned. Beløber dækker den individuelle støtte til den enkelte unge. Udgifter til fælles aktiviteter er indeholdt i prisen. Husleje og personlige fornødenheder betales af den unge selv. Vi har en gensidig prøvetid på tre måneder. Visitation foretages af Strandens socialkonsulenter i samarbejde med den nye beboers hjemkommune. Kontakt Leder Mads Richmond mobil Souschef Birthe Schlander mobil

13 BOSTEDET STRANDEN Den Sociale Udviklingsfond Amager Strandvej København S

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2015 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2015 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF Den Sociale Udviklingsfond SUF Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond SUF SYD SUF SYD s vision er at udvikle og arbejde med metoder og indhold som gør den afgørende forskel for unge og familier»med betydelige personlige

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Møllehuset. Langeland Kommunes behandlingssted for børn og unge

Beskrivelse af lederstillingen ved Møllehuset. Langeland Kommunes behandlingssted for børn og unge Beskrivelse af lederstillingen ved Møllehuset Langeland Kommunes behandlingssted for børn og unge Beskrivelse af Møllehuset: Møllehuset er et miljøterapeutisk behandlingssted for børn og unge fra Langeland.

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24 26 Boligerne Dronninggårds Allé er for voksne borgere med psykosociale vanskeligheder. Boligerne er organiseret under Socialområdet, Teglporten

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Procedure for kontaktpersonfunktion

Procedure for kontaktpersonfunktion Definition på ydelser: Alle ydelser er med udgangspunkt i den enkelte beboers 141 handleplan, omsat i en pædagogisk / personlig socialpædagogiskhandleplan, med fokus på en recovery orienteret indsats.

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted Skema 1 Navn og adresse: Team Vestertorv, platanvej 14, 7700 Thisted 1. Lovgrundlag 85 i Serviceloven 2. Tilbuddets placering i kommunens organisation 3. Hvem kan modtage ydelsen, visitationsprocedure

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Bofællesskab Birkerød Parkvej 18

Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 tlf. 45 82 70 90 2 Bofællesskab Birkerød Parkvej er et bofællesskab for voksne borgere med psykosociale

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere