Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen"

Transkript

1 Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 03 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Nr. 1 juni årgang Nyheder: "Pull" eller "Push" Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: Af major Michael Dahl Nielsen, chef for Myndighedsstøtteafdelingen (MSA). Ved Telegrafregimentets (TGR) myndighedsstøtteafdeling (MSA) arbejder vi i øjeblikket med at update hele regimentets nyhedsformidling. TGR har fået lavet en FACE-book profil, og vi er i gang med at høste de første erfaringer - det ser meget lovende ud. Samtidigt med går tankerne på INTERNEThjemmesiden, som primært skal målrettes eksempelvis journalister, erhvervspraktikanter og borgeres mulighed for at få information og indsigt i, hvad TGR er for en størrelse. Her skal organisationsoplysninger, praktiske oplysninger omkring erhvervspraktik i Haderslev og Fredericia, brug af Hyby Fælled og aktiviteter på fælleden, samt eksempelvis regimentets historie og enhedernes virke med mere findes INTRANET-hjemmesiden vil være der, hvor man kan få information omkring TGR med et perspektiv som ansat i Forsvaret, men også et sted, hvor vi for eksempel deler information i form af forskellige filer fra arbejdsgrupper (teamsites). Her skal skemaer og lister være. Sektioner og enheder skal have deres relevante oplysninger, så de er lette at "klikke" sig til. Nyhederne vil vi formidle via TELEGRA- FEN (de mere sociale historier og oplysninger om regimentets virke af interesse for samarbejdsparter og det omkringliggende samfund). Telegrafregimentets Nyhedsbrev (de faglige historier og relevante informationer fra ledelse til medarbejdere). "HER og NU nyheder" vil blive "pushet" via dels FACE-BOOK og på sigt INFO-skærme. Det er kaptajn Thomas Rydahl, som har været PO på at udvikle projektet omkring INFO-skærme og herunder hjemmesidernes anvendelse. Thomas har i mellemtiden fået nyt job ved Uddannelsesafdelingen, og derfor kan han kun arbejde halvtid med nævnte emner. Vi forventer dog, at vi kan have designet klar omkring uge 42 og til den tid er Thomas' afløser fundet. FACE-book er dog klar. Her er det Leon der er PO. Så har du idéer og forslag, så er det bare at sende en mail til: mil.dk" eller lokalt via TGR-GSE03, så skal vi nok sørge for det videre forløb. https://www.facebook.com/ telegrafregimentet Telegrafregimentet på Facebook. Seneste nyhed - "Per Anker er udnævnt til chefsergent" havde ved redaktionens afslutning 7150 besøg på den første uge. SIDE 1

2 Der testes i BMS klasselokalet! TEST af de nye SPR-radioer fra Harris SPR-radioer i panserinfanteridelinger Ny firmware til hærens SPR løser dataproblem Af major Torben Ditlev Jensen, Systemafdelingen, Telegrafregimentet. Systemafdelingen (SYSAFD) har gennemført test af Harris RF-7800S (bedre kendt som SPR-radioen, en voice radio med datakapacitet) for at afdække radioens datakapacitet og om den vil kunne anvendes som databærende medie for Afsiddet Battle Management System (ABMS). Er SPR god nok Forud for testen har der været en del usikkerhed om SPR's evne som databærende medie. Under tidligere tests har det vist sig, at det var svært at få dataforbindelse og data igennem. Det tydede på, at der var tekniske udfordringer med SPR, som skulle løses, før SPR ville kunne anvendes som databærende medie for ABMS. Rådgivet af Harris, blev vi opmærksom på en ny version af firmware. SYSAFD besluttede derfor, i samarbejde med FMI og HST, at SPR skulle testes, under anvendelse af denne firmware. Testen blev gennemført i uge 13 og 14 i BMS-klassen i bygning 14. Det vil sige at testen blev gennemført under optimale forhold, uden indflydelse af vejr, terræn, bygninger og brugere. Testen omfatte alle de SPR, der organisatorisk indgår i en panserinfanterideling 39 i alt, når de fire køretøjsmonterede SPR tælles med. Af disse vil 10 stk. jf. organisationsskemaet være forbundet til en End User Device (EUD), som eks. en Windows computer eller Android tablet. Det er meningen, at ABMS skal køre på EUD som en applikation. Der blev under testen anvendt blandt andet Wireshark som analyse værktøj, og jperf samt iperf til at belaste netværket med UDP-pakker. Derudover anvendtes også hjemmelavet software til at generere data. Firmware update løste problemet Testen viste til fulde at vi havde problemer og ikke mindst hvorfor. Den firmware, som vore SPR er leveret med (v.7.02), havde store problemer med den beregnede buffer størrelse. Dette afstedkom at datatransmissionen imellem RDO sandede til. Eksempelvis gjorde gentagne ARP requests det umuligt for RDO at svare på transmissioner, før datapakkerne fik timeout for derefter at blive gensendt. Igen uden resultat. Det hjalp heller ikke på situationen, at de tablets, som blev anvendt, var installeret med Google s Android styresystem. Google er som bekendt en stor operatør på IT markedet og selvfølgelig sørger de for at deres tablets prøver at komme hjem til mor. På trods af at al konfiguration var nulstillet på tablettens styresystem, forsøgte tabletten hele tiden at kontakte Google s DNS server på ip (egentligt underligt taget i betragtning at tabletten ikke var blevet fodret med informationer om DNS overhovedet.) Det viste sig, at producenten af tablets Harris var bekendt med problemet og havde udgivet en firmware update, der skulle disable tablettens GSM modul og dermed løse DNS problemet. Derfor blev alle tablets opdateret med den nye firmware, hvorefter de ikke længere lavede DNS opslag. Da både tablets såvel som RDO var blevet SIDE 2

3 Vi afventer opstart af ABMS- projektet installeret med ny firmware, kunne vi konstatere, at RDO dataproblemer i det store hele var blevet løst. Ingen problemer med SPR, EUD eller ABMS De sidste tre test der blev gennemført, havde karakter af MAX tests, der havde til formål at afklare, hvor mange ABMS EUD kunne vi koble på SPR på samme frekvens og aktivt anvende, før netværket "maksede" ud. Til formålet havde vi alle 25 tablets på hver deres SPR, der hver kørte ABMS og udvekslede informationer med BMS via SOTAS MAU boksen. Det er væsentlig flere, end der hidtil har været planlagt anvendt på netværket! Konklusionen blev, at der absolut ingen problemer var med hverken SPR, EUD eller ABMS alle 25 stk. ABMS EUD sendte positionsdata til BMS, indtil SPR batteriet løb tør for strøm! Gode resultater taget til efterretning Hvad har vi så lært af testen, udover at SPR databærende kapacitet er okay? SPR viste også, at den er blevet væsentlig hurtigere til at komme i net. Efter et batteriskift tog det ca. 30 sekunder, så sendte den data på ny. Vi skal lære et helt nyt operativ system at kende Android og at dette ikke bliver et trivielt bekendtskab. Vi bliver nødt til at kunne hardne en Android EUD, så der ikke er uønskede applikationer, der støjer på netværket. Vi lærte også, at vi skal være 100 % skarpe på netværket og være i stand til at monitere det, samt reagere overfor uregelmæssigheder som f.eks. en pc eller android enhed, der ikke er konfigureret korrekt. Slutteligt lærte vi, at batteriet holder strøm i ca. 15 timer under fuld data load, og at den tidligere erkendte fejl på batteriets indbyggede indikator ikke var gældende med den nye firmware. Hele testresultatet er nu ved FMI, hvor vi afventer den egentlige opstart på ABMS projektet. Når den nødvendige dokumentation er klar, forventer vi, at projektet igangsættes, og EUD kan blive sendt i udbud. Efterfølgende skal vi vente på, hvilken type EUD, der vælges (eksempelvis om det bliver på Android platformen). Det er en lang og besværlig proces, der forventeligt kommer til at tage resten af Det betyder dog ikke, at ABMS projektet ligger død. Der planlægges på at medbringe ABMS til Bold Quest 2015 i USA, hvor en dansk infanterigruppe skal anvende ABMS sammen med en tilsvarende gruppe fra Canada og USA. Formålet er at få erfaringer med data og hvorledes data flyder mellem flere nationale domæner. Her ses øverst testresultaterne før en firmware opdatering og nederst det flotte resultat efter opdateringen. Det hjalp gevaldigt. SIDE 3

4 Netbaseret fjernundervisning i Forsvaret. Mere uddannelse når du har tid og lyst! Uddannelse er viden viden er magt Vi har uddannelse til FELS Af major Torben Nygaard, Uddannelsessektionen/Uddannelsesafdelingen Uddannelsesafdelingen har fået uddannet to nye forfattere i FELS (Forsvarets Elektroniske Skole). Det giver mulighed for, at regimentet kan udvikle nye fjernundervisningskurser, som eleverne kan tage fleksibelt og uafhængigt af tid og rum. Hvad er FELS FELS er soldatens indgang til fjernundervisning i Forsvaret. FELS er netbaseret og findes i en udgave på FIIN (skriv blot FELS i adresselinien på din browser) samt i en udgave på Internettet (fels.dk). FELS.dk er desuden opbygget på en sådan måde, at den automatisk tilpasser sig smartphones og tablets. FELS indeholder en bred variation af elektronisk formidlede uddannelser og kurser for hele Forsvaret. F.eks. finder man kursus i miljøkørekort, DeMars Grundkursus og kurset Anvendelse af Forsvarets køretøjer. Her finder man også Telegrafregimentets kurser i SOTAS og grundlæggende kryptosikkerhed. Nye kursustilbud Uddannelsesafdelingen har udgivet en række nye kursustilbud på FELS. Emnerne er primært omskrivninger af Telegrafregimentets programmerede undervisningshæfter (PU-hæfter), samt udvalgte emner fra signalkursus 1-3. De nye kursustilbud er som følger: - Engelske ekspeditionsord - Felttelefon FT-58 - Grundlæggende C-IED, TGR - Kombikode (kun FIIN) - Legitimationssystem 7 (kun FIIN) - Radiostation DA/PRC Signalblanket, udstederdelen - Signalpistol - Tal og ekspeditionsord - Telegrafregimentets stabshjælperkursus Uddannelsesafdelingen har endvidere overført indholdet fra tgrxplain.wordpress. com til fels.dk kurset tgrtube. Her finder man en lang række små læringsobjekter (videoer, pdf filer m.v.). Direkte sti er: bitly.com/tgruddannelse. Udvikling Uddannelsesafdelingen arbejder løbende på at udvikle nye fjernundervisningskurser i samarbejde med de faglige kompetencepersoner. Har du små læringsobjekter der må udgives til tgrtube, eller har du behov for støtte til at udvikle fjernundervisning, er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesafdelingen. Skærmklip, der viser lidt af siden med tilgang til de forskellige programmer, der kan uddannes i. SIDE 4

5 Uddannelse af CIS-mand og IT-mand Uddannelser skal følge med tiden Uddannelser skal følge med behovet Af major Torben Nygaard, Uddannelsessektionen/Uddannelsesafdelingen. Der arbejdes i disse dage på højtryk med udvikling af nye uddannelser ved regimentet for funktionerne CIS-MAND og IT- MAND (CISMD og ITMD). Arbejdet bliver udført af tre kompetente og flittige oversergenter, der er udlånt til Uddannelsesafdelingen fra CIS-Bataljonen. Oversergenterne er: Cristina Balslev, Thomas Behr-Rasmussen og Nikolaj Vejen Madsen. De har således den seneste måned udviklet uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner for en ny funktionsuddannelse af CISMD og ITMD. Planen er, at der arbejdes videre frem til sommerferien. Efter sommerferien skal de nye uddannelser afprøves og justeres. Uddannelsernes opbygning Uddannelserne er principielt opbygget således: CISMD Uddannelsen tager udgangspunkt i, at soldaten har gennemført HRU og har kørekort samt kryptocertifikat. Soldaten er endvidere brugeruddannet på relevante radioer. CISMD uddannelsen er opbygget i 4 moduler jf. denne skitse. Modul 1 3 kan gennemføres fleksibelt, men er samlet forudsætningen for at indgå på modul 4. Her vises en oversigt over den opbygning, der er for uddannelsen til CIS-mand (M/K). Det skal læses, som man starter i toppen og efter tilegnelse af de nødvendige uddannelser, kommer man længere og længere ned i dybden med det, som en CIS-mand laver. SIDE 5

6 Uddannelsen følge med tiden Uddannelser følge behovet ITMD Uddannelsen til ITMD er en overbygning til uddannelsen som CISMD. ITMD uddannelsen er igen opbygget i moduler, og neiveayet er lidt højere, men meget målrettet og relevant. Uddannelsen til IT-mand (M/K) er tilrettelagt som skitseret for oven. Uddannelsen er en fortsæætelse efter CISMD uddannelsen. BEMÆRK! Næste nyhedsbrev udkommer den 1. oktober Vil du have nyhedsbrevet direkte på din private mail, så send din mailadresse til: Som noget nyt vil Telegrafregimentets Nyhedsbrev blive lagt ud på Inter. og Intranet, og sendt til alle ansattte samt interessenter på vores "mail-liste". Et link vil blive tilgængelig fra facebook: SIDE 6

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

DK domænet i ord og tal

DK domænet i ord og tal DK domænet i ord og tal af driftsleder for netarkivet.dk Bjarne Andersen Statsbiblioteket Universitetsparken DK 8000 Århus C 89462165 bja@netarkivet.dk Den 1. juli 2005 trådte en ny revision af pligtafleveringsloven

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

WINDOWS - COMMODORE - AMIGA 64 - AMSTRAD DIN COMPUTER 62. April 2014-19. årgang SUPER OSWALD MATCHDAY II PUBLISHER VS INDESIGN

WINDOWS - COMMODORE - AMIGA 64 - AMSTRAD DIN COMPUTER 62. April 2014-19. årgang SUPER OSWALD MATCHDAY II PUBLISHER VS INDESIGN WINDOWS - AMIGA - COMMODORE 64 64 - AMSTRAD MSTRAD - RETRO - FLASH - JAVA DIN COMPUTER 62 April 2014-19. årgang SUPER OSWALD MATCHDAY II PUBLISHER VS INDESIGN Afhængig af internettet På mit job laver jeg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere