Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen"

Transkript

1 Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 02 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Nr. 1 April årgang - Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen. Det direkte link til vores blog fremgår her: sites/tgr/st/uddafd/uddblog/ på FIIN Hermed lidt nyheder til Telegrafregimentes ansatte m. fl. fra os i Uddannelsesafdelingen. Uddannelsesblog Uddannelsesafdelingen har oprettet en blog. Her finder du alle nyheder vedrørende uddannelse og Telegrafregimentets kurser. Du kan følge vores blog via Uddannelsesafdelingens side på SharePoint. Her kan du også abonnere på vores blog via et RSS feed. Eller du kan vælge at få tilsendt en mail når der er nyt. Fjernundervisningsportal Har du også svært ved at finde rundt i de mange fjernundervisningstilbud? Så er der måske hjælp at hente på Uddannelsesafdelingens nye fjernundervisningsportal. Her har vi samlet alle vores fjernundervisningstilbud og inddelt dem i kategorier. Under det enkelte fjernundervisningstilbud fremgår det, hvor uddannelsen tilbydes. F.eks. på FELS, SharePoint m.v. I vores fjernundervisningsportal finder du også en lang række dataformidlede kurser d.v.s. små videoklip, powerpoints, PDF eller lignende. Så kan du fra din FIIN-PC blive opdateret inden for mange forskellige områder. Hvordan var det nu lige, at SIDE 1

2 Opdelt i kategorier Let overskuelige tilbud Portalen er opdelt i kategorier. Det hele er arrangeret på en let og overskuelig måde. KOMBIKODEN skulle bruges? Eller hvad betød den røde farve på sporepapiret? Find svaret og meget mere på fjernundervisningsportalen. Ligger du inde med gode PowerPoint præsentationer til undervisning eller lignende, som du gerne vil dele med andre? Så mail dem til tgr-usek00, hvorefter det bliver tilgængeligt på portalen. Du finder portalen via Uddannelsesafdelingens SharePoint side, eller på dette link: tgrxplain/ Nye fjernundervisningstilbud Uddannelsesafdelingen har omskrevet eksisterende PU-hæfter til digitale læringsobjekter. Det drejer sig om følgende PUhæfter: PU73 RDO DA/PRC 361 PU11 Legitimationssystem 7 PU19 Kombikode PU30 Signalblanketten. De digitale læringsobjekter er tilgængelige på FELS, på både FIIN og Internet. Kombikode og Legitimationssystem 7 er dog kun tilgængelige på FIIN, da de ikke er frigivet til Internet. Der er flere nye tilbud De omskrevne hæfter er nu lette at gå til i den elektroniske udgave. SIDE 2

3 Den nye afdelingschef er oberstløjtnant Frank Valentin Nielsen Flyverviden har bidraget til processen Af major Gert Agner Rasmussen, chef for CIS-Operationscenteret, Telegrafregimentet ( CH CISOC TGR). Det lille håb om, at det hektiske efterår skulle afløses af et roligt forår, er desværre blevet skudt ned. Klargøring til udsendelser og udsendelse af arbejdshold har præget hverdagen for hele CISOPSAFD. Vores nye afdelingschef oberstløjtnant (OL) Frank Valentin Nielsen, skal nok få noget at se til, for at kunne følge med i de mange tråde, afdelingen trækker i. Frekvenskontoret Frekvenskontoret har stadig travlt med at finde fodfæste og få snitfladerne med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse helt på plads. Der er et stykke vej endnu, inden de er helt på plads, men det afholder ikke frekvenskontoret fra at levere en rigtig god støtte til alle enheder i Forsvaret, der har behov for frekvenser. SATCOM SATCOM sagde før jul farvel til chefen, kaptajn (KN) Torben Ditlev Jensen, og der er endnu ikke fundet en afløser for ham. Torben sidder nu som major i systemafdelingen ved Stab- og Operationsstøttecenteret (SOC TGR). Vi leder stadig efter en ny chef og skal nok finde den helt rigtige, der kan holde specialisterne på satellitkommunikationen (SATCOM) i ørene. SATCOM har fra den 1. marts fået tilgang af oversergent (OS) An- ders Balle-Christiansen, som efter en årrække ved Velux, har fået lyst til at komme i uniformen igen. Anders skal nu til at få styr på hele materielsiden af SATCOM, så mon ikke han får nok at lave. CISOC CIS-operationscenteret (CISOC) har i perioden haft fokus på støtte til flyvevåbnets overgang til nyt operativt system (ICC), hvor seniorsergent (SSG) Viggo Mallin og OS Morten Falbe fra Systemafdelingen har stået i spidsen for den praktiske implementering. Her har vi nydt godt af, at vi nu er værnsfælles, da flyveroverkonstabel (FOKS) Tobias Wedel fra servergruppen med sin flyverviden har bidraget utrolig meget til hele processen. Personelnyt På hele personelsiden er der sket en del i CISOC. I support har vi desværre måtte sige farvel til overkonstabel af 1. grad (OKS-1) Tony Ruud Jensen, der er blevet afskediget af helbredsmæssige årsager. Vi håber, at du finder et rigtig godt job ude i det civile, hvor dine kompetencer og din servicemindede tilgang kan udnyttes. Der har været en udskiftning af vores flyver i netværksgruppen, da FOKS Jacob Møller gik på civiluddannelse (CU), og vi i stedet har fået FOKS Brian Lindegaard ind. Netværksgruppen har også fået ny chef, da OS Thomas Rasmussen er blevet rykket op fra at være næstkommanderende (NK). Vi er derfor i gang med at finde en erstatning for Thomas og håber, at vi kan få en dygtig OS til at overtage NK-jobbet. Den sidste funktion, vi forsøger at få besat i øjeblikket, er en OS til vores Kryptoelement. Vi skal meget gerne have fundet en sådan en, inden SSG Thomas Mrzyglod forventeligt sendes i mission i løbet af efteråret. Udover Thomas forventer vi også at udsende Viggo i efteråret, så der bliver stille på gangen. Telegrafregimentets soldater har nu også opgaver at løse i Grønland. Mere præcist for Arktisk Kommando. Støtte til Irak og Arktis CISOC støtter også med udsendelser af kortere varighed i løbet af foråret. Vi sender SSG Lars Schrøder til Irak som fører for et arbejdshold, hvor CIS-støtten til hærens bidrag skal udbygges. Vi har også støttet Arktis Kommando, hvor vi i første omgang har haft OS Karsten Laursen af sted i to uger. Vi sender nu hhv., OKS-1 Peter Vinderslev og FOKS Brian Lindegaard derop i to uger ad gangen. Det er en kæmpe oplevelse at være deroppe, og vi håber på, at få flere af den slags afgivelser. Samtidig viser det også, at Telegrafregimentets soldater kan dække en bred vifte af udfordringer og levere et rigtigt godt resultat. SIDE 3

4 Øvelse AEWE 2015 Af major Peter Johansen, chef for C4IS Mobil Sektion i Systemafdelingen. Undertegnede deltog i perioden fra 2. til 6. marts i AEWE 2015 på Fort Benning i Georgia, USA, som en del af en mindre delegation fra hæren. US Army Training And Doctrine Command anvender AEWE til at teste og afprøve lovende, men endnu ikke helt modnede teknologier. Idéen er, at forsvarsindustrien kan byde ind med teknologier, der kan være relevante for afdelingsniveauet og ned til og med enkeltmand. Teknologierne gennemgår herefter en udvælgelsesproces, hvor deres modenhed, relevans og aktualitet vurderes. De systemer der slipper gennem nåleøjet, bliver herefter lagt i hænderne på soldaterne og anvendt under løsning af en række operative opgaver. Efter øvelserne gennemføres så en grundig after action review, hvor alle får en mulighed for at give deres besyv med. De systemer der fortsat findes relevante, sendes så videre i en yderligere afprøvnings- og udviklingsproces og bliver faktisk i mange tilfælde senere til egentlige materielanskaffelser. AEWE hjælper på denne måde US Army med at afdække, hvilke muligheder der findes på markedet og giver samtidig producenterne adgang til vigtige tilbagemeldinger fra erfarne soldater, som kan anvendes til deres videre udvikling af systemerne. mer testet over et par uger, lige fra en 1 kw mandbåren multifuel generator, over skuddetektorer og UAS er til radioer. Som en del af en bredt sammensat delegation kunne jeg naturligvis ikke bruge hele tiden på kommunikations-, kommando- og kontrolsystemer, men fik dog bl.a. lejlighed til at se en demonstration af det amerikanske Nett Warrior, som er det amerikanske Afsiddet Battle Management System (ABMS). Med civil mobiltelefon eller en lille bærbar Nett Warrior består kort fortalt af en end user device (Samsung Galaxy Note II) forbundet til en mandbåren radio, gennem hvilken gruppe- og delingsførere m.fl. kan kommunikere, sende tekstbeskeder, dele positioner, situationsbilledet osv. herunder sende og modtage relevant information fra foresatte via udveksling med battle management systemet i køretøjerne. Konfigurationen ligner til forveksling den, vi selv anvendte under de danske ABMS troppeforsøg sidste år. Anvendelse af en civil smartphone betyder både store besparelser i anskaffelse, samt ikke mindst at soldaterne allerede er fuldt fortrolige med teknologien, inden de får systemerne i hånden. Smartphones er dog forinden renset for kommercielle apps, Wi-Fi, Bluetooth mv. er deaktiveret og antennerne fjernet. Basalt set er Galaxy Note II herefter blot en lille bærbar computer. Ressourcekrævende Delegationen havde naturligvis lejlighed til at kikke nærmere på flere systemer end Nett Warrior. Der er i skrivende stund ved at blive udfærdiget en samlet triprapport i hærstaben. Flere detaljer fra besøget samt om det kort beskrevne Nett Warrior system vil fremgå af denne. Triprapporten fordeles ved modtagelsen til relevante afdelinger og sektioner. AEWE er en effektiv, men set med danske øjne ressourcekrævende måde at afprøve teknologier på i et udviklingsforløb. Forsvaret bekender sig primært til anskaffelse af modnet og afprøvet materiel og har generelt ikke ressourcer til gennemførelse af egentlig udviklingsprojekter. Man bør fortsat nok prioritere vores deltagelse fremadrettet Det betyder dog ikke, at AEWE er uinteressant for os, nærmere tvært i mod. AEWE er f.eks. en helt unik inspirationskilde til vores tekniske studie- og udviklingsvirksomhed, ligesom mange af de teknologier der testes på AEWE før eller siden bliver kommercielt tilgængelige for os. Det er derfor min opfattelse, at Hærstaben også i årene fremover bør prioritere en dansk deltagelse på AEWE. Test og dokumentation Under AEWE 2015 blev hele 77 syste- ARMY EXPEDITIONARY WARRIOR EXPERIMENTS (AEWE) 2015 På øvelse i USA På øvelse i brug af mobiltelefon og lille bærbar Amerikanernes ABMS føres i en taske monteret foran på soldatens vest. Som det ses på billedet, kan tasken klappes op og ned. Der er endnu ikke taget stilling til, hvorledes et kommende dansk ABMS skal bæres. Galaxy Note II er monteret i en såkaldt Otterbox, der beskytter mod stød, vind og vejr med mere. Læg mærke til, at touch skærmen kan betjenes iført handsker specialfremstillet til formålet. SIDE 4

5 Sanering af DEOS Motorforvaltende Myndighed Behandling af FARGO Arbejdsmiljø FAKTA om DEOS DEOS havde en værdi ved første store indkøb på ca. 700 millioner kr. Et forbrug på 450 ansatte til betjening, hvor de nye systemer kan klares af ca. 200 ansatte. DEOS vil være helt ude af hærens beholdninger medio Logistiksektionen er på plads på Ryes Kaserne Af major Gert Christensen, chef for logistiksektionen CH LOGSEK. Logistiksektionen (LOGSEK) blev omorganiseret i forbindelse med sidste forlig, og efter at dele af Telegrafregimentet blev flyttet fra Bülows Kaserne til Ryes Kaserne. Den væsentlige ændring er, at bataljonernes logistik-befalingsmænd blev flyttet op på regimentsniveau, hvorfor der nu ikke mere er en logistiker ved bataljonerne. LOGSEK er organiseret med en chef, en leder og to logistikbefalingsmænd, som varetager myndighedsbeholdningen (MY- BEH), en sagsbehandler Farligt Gods (FAR- GO), en sagsbehandler arbejdsmiljø (ARM- KOO) og et Garnisons Støttekontor (GSK) med en leder og flere medarbejdere. LOGSEK vil behandle fire emner i dette nyhedsbrev. 1) Sanering af DEOS 2) Motorforvaltende Myndighed 3) Behandling af FARGO 4) Arbejdsmiljø Sanering af DEOS Pensionering af DEOS (hærens områdesignalsystem). Med implementering af det tidligere DEOS-system kom hæren for alvor ind i den digitale tidsalder og kunne nu anvende digitale signaler i felten. DEOS blev introduceret i begyndelsen af 90'erne, hvor det afløste FM Med indførelse af DEOS gik signalet fra det langsomme analoge signal til det noget hurtigere digitale signal. Fra 2003 til 2005 introduceredes DEOS Nu blev det muligt at sende større mængder data. Bl.a. blev DACCIS koblet op på DEOS-systemet. I forbindelse med den øgede datamængde og den ændrede missionsform i Det gamle og velkendte "pensionerede" DEOS. Irak og Afghanistan, blev det nødvendigt at se på andre transmissions medier end DEOS, da der ville være betydelige udfordringer i at få DEOS til at virke i disse lokaliteter. Udfordringerne opstod blandt andet på grund af geografien og afstandene i Irak og Afghanistan. I denne periode blev der indsat en mængde andet materiel, der kunne løse disse behov. I takt med denne ændring i missionerne blev ændringerne også indført i den hjemlige struktur, hvorved DEOS blev gjort overflødigt og de facto blev udfaset. DEOS krævede desuden mere betjeningspersonel end de nye systemer, hvilket også var/er en faktor i beslutningen om udfasning af DEOS. TGR vil med denne beslutning have taget skridtet fuldt ud og entrere ind i den nye digitale COMMS verden. Efter mere end 20 år har udviklingen overhalet DEOS systemet. Forsvaret har derfor valgt, at sanere DEOS som kommunikationssystem i Forsvaret. Systemet vil dog fremadrettet kunne ses på Telegrafregimentets Historisk Samling i bygning 39 på Ryes Kaserne i Fredericia. Motorforvaltende Myndighed Motorforvaltende Myndighed (MFM) er op- SIDE 5

6 se af køretøjer til transport af farligt gods, samt procedure for AKO EOD-hold (ammunitionsryddere red.) - modtagelse og behandling af KL 1 farligt gods samt skiltning af farligt gods på AKO køretøjer. En af årsagerne til, at AKO kører med farligt gods KL 1, er, at AKO har en Explosive Ordenance Disposal/Ammunitionsrydningstjeneste (EOD), da mange færinger indleverer bl.a. nytårsfyrværkeri og gammelt ammunition til genbrugspladserne. AKO EOD-hold skal så transportere dette i forbindelse med bortsprængning. Arbejdsmiljø Terrængående gastransport med otte gasflasker (vægt med indhold = 8 x (15+11 kilo)). I læsset stand ca. 30 kilo på ryggen med stativ og tæppe. Forsvarets køretøjer opdeles i tre kategorier. I Forvaltes af enhederne selv II Forvaltes af MFM og kan bookes af alle i GARNISONEN III Forvaltes af MFM og kan bookes af alle i FORSVARET rettet i 2014 og har til opgave at forvalte forsvarets køretøjer. TGR vil i fremtiden stifte bekendtskab med MFM, idet en stor del af regimentets køretøjer vil blive forvaltet af MFM. Ikke de operative køretøjer, men de administrative køretøjer. Køretøjerne vil blive opdelt i tre typer. Type I: Køretøjer som bliver ved nuværende enhed og forvaltes af enheden. Type II: Køretøjer som forvaltes af MFM, og kan bookes af enheder i garnisonen. Type III: Køretøjer som forvaltes af MFM og kan bookes af alle. Alle køretøjerne vil få installeret et NET- BOOK system. Behandling af FARGO Telegrafregimentet er påbegyndt uddannelse af medarbejdere således, at de kan transportere farligt gods. Uddannelsen kaldes en kapitel 1.3. uddannelse og giver den enkelte medarbejder mulighed for at transportere farligt gods i et køretøj, men mængden af det farlige gods er ikke på det samme niveau, som for de medarbejdere som har modtaget en fuld ADR uddannelse (farlig gods uddannelse). Denne kap uddannelse giver enhederne mulighed for at trække på medarbejdere, så materiel/farligt gods kan komme rundt uden brug af våbenkammer, som så ofte er hængt op af mange opgaver. Støtte til Arktisk Kommando Telegrafregimentet har i marts måned støttet Arktisk Kommando, Færøerne (AKO) med uddannelse i transport af farligt gods KL 1 (Ammunition og eksplosivstoffer) på Færøerne. Desuden var der også tale om rådgivning og vejledning i forbindelse med anskaffel- HUSK AT ALLE HAR ET ANSVAR Du er selv med til at gøre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Tænk over hvordan du udfører arbejdet. Stress Man bliver ikke syg af kortvarig stress -tværtimod. Kortvarig stress forårsaget af en given udfordring, som passer til ens niveau og kompetence på det område, omtales af mange forskere som positiv stress. Det kunne være en eksamen, en krævende øvelse eller en fodboldkamp om et mesterskab. Den slags stress får en til at yde sit bedste og er fordrende for ens udvikling som menneske. Problemet opstår, hvis man har en stressende hverdag. Tærsklen for, hvornår vi føler os stressede, er meget individuel - nogle tåler meget, mens andre kun tåler lidt stress. Men når man konstant er udsat for stress, får kroppen ikke tid til at falde tilbage til normalsituationen, og der opstår kronisk høje niveauer af stresshormoner i blodet. Denne tilstand er meget hård for kroppen. Op mod hver fjerde dansker lider af stress, men ikke alle har voldsomme symptomer. Man kan have stress igennem flere år, hvor man ignorerer de tegn, der fortæller, at det går for stærkt i ens hverdag. Konsekvenserne af ubehandlet stress kan være alvorlige og i sidste ende medføre død. Mobning Det er ikke altid, at det du gør, er lige sjovt for andre. Derfor bør du tænke over den måde, som du opfører dig på overfor andre. Vær god til at opfange de signaler, som eventuelt kan fortælle, om det er sjovt - eller ikke sjovt, eller om det modtages på en god måde eller ej. Du kan risikere, uden at vide det, at du rent faktisk mobber eller krænker en anden person. Hvis du ikke selv er klar over det, så vær åben og lydhør, hvis andre kommer og siger, at du nok bør overveje din opførsel. Det er ikke kun arbejderen, som kan blive udsat for mobning, det findes på alle niveauer - også på ledelsesniveau. Alle køretøjer vil få installeret et NET-BOOKsystem Arbejdsmiljø og sikkerhed. Miljøkørekort Miljøkørekort er kommet for at blive og alle ansatte skal have et sådan. Så har du ikke erhvervet dig et miljøkørekort endnu, så skal du erhverve dig det på FELS. SIDE 6

7 Projekt MAG 2015 start: 7. april 2015 Projektets afslutning: 10. juli 2015 Hjælp! Vi mangler STADIG materiel Af premierløjtnant Peter Budolfsen, sagsbehandler, Studie- og Udviklingssektionen, Stab- og Operationsstøttecenter, Telegrafregimentet. I forlængelse af CH/OUAFD indlæg omkring materielmangler i seneste nyhedsbrev har undertegnede fået til opgave at iværksætte projekt MAG Materielanskaffelsesgrundlag 2015 Projekt Materielanskaffelsesgrundlag 2015, som forkortelsen ovenfor dækker over, er det første, men også det vigtigste skridt på vejen mod en tid, hvor vi kan skyde med skarpt. Mange nye anskaffelser er sat i søen til glæde for alle TGR enheder, men langt det meste har vi stadig ikke set skyggen af. Dertil kommer, at TGR længe har benyttet sig af ny teknologi - indenfor CIS, som vi aldrig har fået den rette mængde materiel til at understøtte. Det betyder, at vi har sværere ved at løse de pålagte opgaver og uddanne os hertil. Forudsætningen for at vi til sidst kan ende med materiel i gården, er, at vi ved, hvad vi skal have, og det er præcis, hvad projektet skal afdække. Du skal derfor ikke forvente, at din hverdag bliver nemmere ved afslutningen af projekt MAG 2015, men det første vigtige skridt er taget mod en lysere fremtid. Jeg tænker, at der er rigtig mange, der er trætte af at rende rundt og sige: "Bang. Når projekt MAG 2015 er blevet en succes, er det fordi: Alle medarbejdere ved Telegrafregimentet hurtigt og nemt kan få adgang til en status på alle regimentets materielanskaffelser og dermed afstemme egne forventninger til fremtiden. Telegrafregimentet kan fremsende en regning til Hærstaben på alt det materiel, som vi mangler, med henblik på at få iværksat anskaffelse af det manglende materiel. Projektet bliver bl.a. en succes fordi: Vi i Telegrafregimentet har dedikerede og vanvittig dygtige medarbejdere, der vil gå hele vejen for at nå dette fælles mål. Det kommer til at gøre en forskel for din hverdag. Ovenstående figur illustrerer meget groft, hvordan vi kommer i mål. Selv om det ser enkelt ud, er der mange produkter og ender, der skal nå sammen, men det er der en plan for, som jeg glæder mig til at inddrage jer i. Som projektleder ser jeg meget frem til - i samarbejde med jer - at gøre projekt MAG 2015 til en succes. Modgang er uundgåelig - Det er måden, hvorpå vi håndterer den, der viser, hvem vi er! SIDE 7

8 Næste nyhedsbrev udkommer den 1. juni Vil du have nyhedsbrevet direkte på din private mail, så send din mailadresse til: Som noget nyt vil nyhedsbrevet blive lagt op på FIIN, sendt til alle på vores "interesseliste" og det vil blive tilgængelig fra facebook:

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet.

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 01 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nr. 1 februar 2016 13. årgang Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: https://www.facebook.com/ telegrafregimentet

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 03 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Nr. 1 juni 2015 12. årgang Nyheder: "Pull" eller "Push" Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på:

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 05 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Et at Telegrafregimentets undervisningstilbud er: Grundlæggende kryptosikkerhed Nr. 5 - oktober 2014 11. årgang Fjernundervisning

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Søværnets sergent og grundskole 10. april 2013

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Søværnets sergent og grundskole 10. april 2013 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Søværnets sergent og grundskole 10. april 2013 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014 Vi lytter til jeres ønsker Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS administrationssystemet. Vi har derfor

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Læring i fremtidens arbejdsmiljø

Læring i fremtidens arbejdsmiljø Læring i fremtidens arbejdsmiljø Om e-læring og tekniske muligheder for kompetenceudvikling Powerpoint tilgængelig på ce.rm.dk hvorefter der tilføjes /arkiv i url en. www.regionmidtjylland.dk Indhold Hvornår

Læs mere

Største operative enhed i hjemmeværnet var kompagniet

Største operative enhed i hjemmeværnet var kompagniet 1 Fakta om Hjemmeværnet 1949 1956 Lars Ellgaard Thursday, July 18th, 1957 Af: Søren Østergaard: Træk af Hjemmeværnets historie 2005 Hjemmeværnet var organiseret i 8 regioner. Disse regioner var så opdelt

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014 Om IA Sprog Et vel implementeret Intro-dansk tilbud allerede først på året er et af IA Sprogs store mål i 2014. Lovgivningen om det nye danskuddannelsestilbud kom på plads sent i 2013

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 04 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Så ved du det! Nu som app til Android Bliv introduceret til Telegrafregimentet Nr. 4 oktober 2016 13. årgang TGRINTRO01.PNG

Læs mere

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Second screen Målgruppe 8-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab Eleven har viden

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre, Flyvestation Karup 13. November 2014

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre, Flyvestation Karup 13. November 2014 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre, Flyvestation Karup 13. November 2014 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Derudover har der løbende foregået test af de nye funktioner i version 1.5 og disse funktioner er nu klar til lancering.

Derudover har der løbende foregået test af de nye funktioner i version 1.5 og disse funktioner er nu klar til lancering. I starten af januar 2010 blev version 1.5 af www.tempobooking.dk frigivet. De forbedringer som version 1.5 har haft for vores butikker i forbindelse med den daglige anvendelse af booking systemet har for

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet 117 (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er en nødradiobøje, og GMDSS udrustede skibe skal være udstyret med mindst en. Der er defineret 3 forskellige, som arbejder på hver sin måde. Fælles for

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

oktober 2017 Oberst Jens Sund, skolechef

oktober 2017 Oberst Jens Sund, skolechef oktober 2017 En travl sommer Hjemmeværnsskolen har haft rigeligt at se til hen over sommeren, med både Sommerkursus i Nymindegab (med rekordhøjt antal deltagere og et stort sommerløb), jubilæum for uddannelsesugen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7, december 2016

Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 Velkommen til LGBT Asylums nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen vedrørende LGBT-asylsager ved udgangen af 2016. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Generalforsamling 25. april 2007

Generalforsamling 25. april 2007 Formandens beretning for året 2006 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke, hvorefter jeg går over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Program for Midtvejsarrangement

Program for Midtvejsarrangement LØR 10 NOV 2012 Program for Midtvejsarrangement TID AKTIVITET BRIEFER / ANSVAR 09:00 10:00 Modtagelse af pårørende (let morgenmad) Finn Eisensøe, seniorsergent 10:00 10:10 Chefen for Gardehusarregimentet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Mænd i omsorgsfag mentale muskler søges

Mænd i omsorgsfag mentale muskler søges Mænd i omsorgsfag mentale muskler søges 2 Region Syddanmarks sundhedsvision Du tager ansvar for din sundhed sammen tager vi hånd om din sygdom signalerer, at patienter og medarbejdere skal mødes i øjenhøjde

Læs mere

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUND- SKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK Projektet Digital projektdidaktik er et omfattende udviklings- og forskningsprojekt

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

DECEMBER Dragon info nr. 17 2014

DECEMBER Dragon info nr. 17 2014 1 N INFO No. 1 DECEMBER Dragon info nr. 17 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest nyhedsbrev December 2014 Teknisk Afdeling introducerer hermed afdelingens nyhedsbrev, som påtænkes udgivet hvert kvartal. Vi håber fra ledelsens side af, at det kan være med til at give noget information

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

LØRDAG. Dansk app sparker døren op til USA

LØRDAG. Dansk app sparker døren op til USA LØRDAG 12. MARTS NR. 11 / 2015 LØRDAG Dansk app sparker døren op til USA Kort efter en opringning fra universitetshospitalet i San Francisco fløj medstifter og direktør i AidCube, Allan Murphy Bruun, til

Læs mere