Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen"

Transkript

1 Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 02 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Nr. 1 April årgang - Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen. Det direkte link til vores blog fremgår her: sites/tgr/st/uddafd/uddblog/ på FIIN Hermed lidt nyheder til Telegrafregimentes ansatte m. fl. fra os i Uddannelsesafdelingen. Uddannelsesblog Uddannelsesafdelingen har oprettet en blog. Her finder du alle nyheder vedrørende uddannelse og Telegrafregimentets kurser. Du kan følge vores blog via Uddannelsesafdelingens side på SharePoint. Her kan du også abonnere på vores blog via et RSS feed. Eller du kan vælge at få tilsendt en mail når der er nyt. Fjernundervisningsportal Har du også svært ved at finde rundt i de mange fjernundervisningstilbud? Så er der måske hjælp at hente på Uddannelsesafdelingens nye fjernundervisningsportal. Her har vi samlet alle vores fjernundervisningstilbud og inddelt dem i kategorier. Under det enkelte fjernundervisningstilbud fremgår det, hvor uddannelsen tilbydes. F.eks. på FELS, SharePoint m.v. I vores fjernundervisningsportal finder du også en lang række dataformidlede kurser d.v.s. små videoklip, powerpoints, PDF eller lignende. Så kan du fra din FIIN-PC blive opdateret inden for mange forskellige områder. Hvordan var det nu lige, at SIDE 1

2 Opdelt i kategorier Let overskuelige tilbud Portalen er opdelt i kategorier. Det hele er arrangeret på en let og overskuelig måde. KOMBIKODEN skulle bruges? Eller hvad betød den røde farve på sporepapiret? Find svaret og meget mere på fjernundervisningsportalen. Ligger du inde med gode PowerPoint præsentationer til undervisning eller lignende, som du gerne vil dele med andre? Så mail dem til tgr-usek00, hvorefter det bliver tilgængeligt på portalen. Du finder portalen via Uddannelsesafdelingens SharePoint side, eller på dette link: tgrxplain/ Nye fjernundervisningstilbud Uddannelsesafdelingen har omskrevet eksisterende PU-hæfter til digitale læringsobjekter. Det drejer sig om følgende PUhæfter: PU73 RDO DA/PRC 361 PU11 Legitimationssystem 7 PU19 Kombikode PU30 Signalblanketten. De digitale læringsobjekter er tilgængelige på FELS, på både FIIN og Internet. Kombikode og Legitimationssystem 7 er dog kun tilgængelige på FIIN, da de ikke er frigivet til Internet. Der er flere nye tilbud De omskrevne hæfter er nu lette at gå til i den elektroniske udgave. SIDE 2

3 Den nye afdelingschef er oberstløjtnant Frank Valentin Nielsen Flyverviden har bidraget til processen Af major Gert Agner Rasmussen, chef for CIS-Operationscenteret, Telegrafregimentet ( CH CISOC TGR). Det lille håb om, at det hektiske efterår skulle afløses af et roligt forår, er desværre blevet skudt ned. Klargøring til udsendelser og udsendelse af arbejdshold har præget hverdagen for hele CISOPSAFD. Vores nye afdelingschef oberstløjtnant (OL) Frank Valentin Nielsen, skal nok få noget at se til, for at kunne følge med i de mange tråde, afdelingen trækker i. Frekvenskontoret Frekvenskontoret har stadig travlt med at finde fodfæste og få snitfladerne med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse helt på plads. Der er et stykke vej endnu, inden de er helt på plads, men det afholder ikke frekvenskontoret fra at levere en rigtig god støtte til alle enheder i Forsvaret, der har behov for frekvenser. SATCOM SATCOM sagde før jul farvel til chefen, kaptajn (KN) Torben Ditlev Jensen, og der er endnu ikke fundet en afløser for ham. Torben sidder nu som major i systemafdelingen ved Stab- og Operationsstøttecenteret (SOC TGR). Vi leder stadig efter en ny chef og skal nok finde den helt rigtige, der kan holde specialisterne på satellitkommunikationen (SATCOM) i ørene. SATCOM har fra den 1. marts fået tilgang af oversergent (OS) An- ders Balle-Christiansen, som efter en årrække ved Velux, har fået lyst til at komme i uniformen igen. Anders skal nu til at få styr på hele materielsiden af SATCOM, så mon ikke han får nok at lave. CISOC CIS-operationscenteret (CISOC) har i perioden haft fokus på støtte til flyvevåbnets overgang til nyt operativt system (ICC), hvor seniorsergent (SSG) Viggo Mallin og OS Morten Falbe fra Systemafdelingen har stået i spidsen for den praktiske implementering. Her har vi nydt godt af, at vi nu er værnsfælles, da flyveroverkonstabel (FOKS) Tobias Wedel fra servergruppen med sin flyverviden har bidraget utrolig meget til hele processen. Personelnyt På hele personelsiden er der sket en del i CISOC. I support har vi desværre måtte sige farvel til overkonstabel af 1. grad (OKS-1) Tony Ruud Jensen, der er blevet afskediget af helbredsmæssige årsager. Vi håber, at du finder et rigtig godt job ude i det civile, hvor dine kompetencer og din servicemindede tilgang kan udnyttes. Der har været en udskiftning af vores flyver i netværksgruppen, da FOKS Jacob Møller gik på civiluddannelse (CU), og vi i stedet har fået FOKS Brian Lindegaard ind. Netværksgruppen har også fået ny chef, da OS Thomas Rasmussen er blevet rykket op fra at være næstkommanderende (NK). Vi er derfor i gang med at finde en erstatning for Thomas og håber, at vi kan få en dygtig OS til at overtage NK-jobbet. Den sidste funktion, vi forsøger at få besat i øjeblikket, er en OS til vores Kryptoelement. Vi skal meget gerne have fundet en sådan en, inden SSG Thomas Mrzyglod forventeligt sendes i mission i løbet af efteråret. Udover Thomas forventer vi også at udsende Viggo i efteråret, så der bliver stille på gangen. Telegrafregimentets soldater har nu også opgaver at løse i Grønland. Mere præcist for Arktisk Kommando. Støtte til Irak og Arktis CISOC støtter også med udsendelser af kortere varighed i løbet af foråret. Vi sender SSG Lars Schrøder til Irak som fører for et arbejdshold, hvor CIS-støtten til hærens bidrag skal udbygges. Vi har også støttet Arktis Kommando, hvor vi i første omgang har haft OS Karsten Laursen af sted i to uger. Vi sender nu hhv., OKS-1 Peter Vinderslev og FOKS Brian Lindegaard derop i to uger ad gangen. Det er en kæmpe oplevelse at være deroppe, og vi håber på, at få flere af den slags afgivelser. Samtidig viser det også, at Telegrafregimentets soldater kan dække en bred vifte af udfordringer og levere et rigtigt godt resultat. SIDE 3

4 Øvelse AEWE 2015 Af major Peter Johansen, chef for C4IS Mobil Sektion i Systemafdelingen. Undertegnede deltog i perioden fra 2. til 6. marts i AEWE 2015 på Fort Benning i Georgia, USA, som en del af en mindre delegation fra hæren. US Army Training And Doctrine Command anvender AEWE til at teste og afprøve lovende, men endnu ikke helt modnede teknologier. Idéen er, at forsvarsindustrien kan byde ind med teknologier, der kan være relevante for afdelingsniveauet og ned til og med enkeltmand. Teknologierne gennemgår herefter en udvælgelsesproces, hvor deres modenhed, relevans og aktualitet vurderes. De systemer der slipper gennem nåleøjet, bliver herefter lagt i hænderne på soldaterne og anvendt under løsning af en række operative opgaver. Efter øvelserne gennemføres så en grundig after action review, hvor alle får en mulighed for at give deres besyv med. De systemer der fortsat findes relevante, sendes så videre i en yderligere afprøvnings- og udviklingsproces og bliver faktisk i mange tilfælde senere til egentlige materielanskaffelser. AEWE hjælper på denne måde US Army med at afdække, hvilke muligheder der findes på markedet og giver samtidig producenterne adgang til vigtige tilbagemeldinger fra erfarne soldater, som kan anvendes til deres videre udvikling af systemerne. mer testet over et par uger, lige fra en 1 kw mandbåren multifuel generator, over skuddetektorer og UAS er til radioer. Som en del af en bredt sammensat delegation kunne jeg naturligvis ikke bruge hele tiden på kommunikations-, kommando- og kontrolsystemer, men fik dog bl.a. lejlighed til at se en demonstration af det amerikanske Nett Warrior, som er det amerikanske Afsiddet Battle Management System (ABMS). Med civil mobiltelefon eller en lille bærbar Nett Warrior består kort fortalt af en end user device (Samsung Galaxy Note II) forbundet til en mandbåren radio, gennem hvilken gruppe- og delingsførere m.fl. kan kommunikere, sende tekstbeskeder, dele positioner, situationsbilledet osv. herunder sende og modtage relevant information fra foresatte via udveksling med battle management systemet i køretøjerne. Konfigurationen ligner til forveksling den, vi selv anvendte under de danske ABMS troppeforsøg sidste år. Anvendelse af en civil smartphone betyder både store besparelser i anskaffelse, samt ikke mindst at soldaterne allerede er fuldt fortrolige med teknologien, inden de får systemerne i hånden. Smartphones er dog forinden renset for kommercielle apps, Wi-Fi, Bluetooth mv. er deaktiveret og antennerne fjernet. Basalt set er Galaxy Note II herefter blot en lille bærbar computer. Ressourcekrævende Delegationen havde naturligvis lejlighed til at kikke nærmere på flere systemer end Nett Warrior. Der er i skrivende stund ved at blive udfærdiget en samlet triprapport i hærstaben. Flere detaljer fra besøget samt om det kort beskrevne Nett Warrior system vil fremgå af denne. Triprapporten fordeles ved modtagelsen til relevante afdelinger og sektioner. AEWE er en effektiv, men set med danske øjne ressourcekrævende måde at afprøve teknologier på i et udviklingsforløb. Forsvaret bekender sig primært til anskaffelse af modnet og afprøvet materiel og har generelt ikke ressourcer til gennemførelse af egentlig udviklingsprojekter. Man bør fortsat nok prioritere vores deltagelse fremadrettet Det betyder dog ikke, at AEWE er uinteressant for os, nærmere tvært i mod. AEWE er f.eks. en helt unik inspirationskilde til vores tekniske studie- og udviklingsvirksomhed, ligesom mange af de teknologier der testes på AEWE før eller siden bliver kommercielt tilgængelige for os. Det er derfor min opfattelse, at Hærstaben også i årene fremover bør prioritere en dansk deltagelse på AEWE. Test og dokumentation Under AEWE 2015 blev hele 77 syste- ARMY EXPEDITIONARY WARRIOR EXPERIMENTS (AEWE) 2015 På øvelse i USA På øvelse i brug af mobiltelefon og lille bærbar Amerikanernes ABMS føres i en taske monteret foran på soldatens vest. Som det ses på billedet, kan tasken klappes op og ned. Der er endnu ikke taget stilling til, hvorledes et kommende dansk ABMS skal bæres. Galaxy Note II er monteret i en såkaldt Otterbox, der beskytter mod stød, vind og vejr med mere. Læg mærke til, at touch skærmen kan betjenes iført handsker specialfremstillet til formålet. SIDE 4

5 Sanering af DEOS Motorforvaltende Myndighed Behandling af FARGO Arbejdsmiljø FAKTA om DEOS DEOS havde en værdi ved første store indkøb på ca. 700 millioner kr. Et forbrug på 450 ansatte til betjening, hvor de nye systemer kan klares af ca. 200 ansatte. DEOS vil være helt ude af hærens beholdninger medio Logistiksektionen er på plads på Ryes Kaserne Af major Gert Christensen, chef for logistiksektionen CH LOGSEK. Logistiksektionen (LOGSEK) blev omorganiseret i forbindelse med sidste forlig, og efter at dele af Telegrafregimentet blev flyttet fra Bülows Kaserne til Ryes Kaserne. Den væsentlige ændring er, at bataljonernes logistik-befalingsmænd blev flyttet op på regimentsniveau, hvorfor der nu ikke mere er en logistiker ved bataljonerne. LOGSEK er organiseret med en chef, en leder og to logistikbefalingsmænd, som varetager myndighedsbeholdningen (MY- BEH), en sagsbehandler Farligt Gods (FAR- GO), en sagsbehandler arbejdsmiljø (ARM- KOO) og et Garnisons Støttekontor (GSK) med en leder og flere medarbejdere. LOGSEK vil behandle fire emner i dette nyhedsbrev. 1) Sanering af DEOS 2) Motorforvaltende Myndighed 3) Behandling af FARGO 4) Arbejdsmiljø Sanering af DEOS Pensionering af DEOS (hærens områdesignalsystem). Med implementering af det tidligere DEOS-system kom hæren for alvor ind i den digitale tidsalder og kunne nu anvende digitale signaler i felten. DEOS blev introduceret i begyndelsen af 90'erne, hvor det afløste FM Med indførelse af DEOS gik signalet fra det langsomme analoge signal til det noget hurtigere digitale signal. Fra 2003 til 2005 introduceredes DEOS Nu blev det muligt at sende større mængder data. Bl.a. blev DACCIS koblet op på DEOS-systemet. I forbindelse med den øgede datamængde og den ændrede missionsform i Det gamle og velkendte "pensionerede" DEOS. Irak og Afghanistan, blev det nødvendigt at se på andre transmissions medier end DEOS, da der ville være betydelige udfordringer i at få DEOS til at virke i disse lokaliteter. Udfordringerne opstod blandt andet på grund af geografien og afstandene i Irak og Afghanistan. I denne periode blev der indsat en mængde andet materiel, der kunne løse disse behov. I takt med denne ændring i missionerne blev ændringerne også indført i den hjemlige struktur, hvorved DEOS blev gjort overflødigt og de facto blev udfaset. DEOS krævede desuden mere betjeningspersonel end de nye systemer, hvilket også var/er en faktor i beslutningen om udfasning af DEOS. TGR vil med denne beslutning have taget skridtet fuldt ud og entrere ind i den nye digitale COMMS verden. Efter mere end 20 år har udviklingen overhalet DEOS systemet. Forsvaret har derfor valgt, at sanere DEOS som kommunikationssystem i Forsvaret. Systemet vil dog fremadrettet kunne ses på Telegrafregimentets Historisk Samling i bygning 39 på Ryes Kaserne i Fredericia. Motorforvaltende Myndighed Motorforvaltende Myndighed (MFM) er op- SIDE 5

6 se af køretøjer til transport af farligt gods, samt procedure for AKO EOD-hold (ammunitionsryddere red.) - modtagelse og behandling af KL 1 farligt gods samt skiltning af farligt gods på AKO køretøjer. En af årsagerne til, at AKO kører med farligt gods KL 1, er, at AKO har en Explosive Ordenance Disposal/Ammunitionsrydningstjeneste (EOD), da mange færinger indleverer bl.a. nytårsfyrværkeri og gammelt ammunition til genbrugspladserne. AKO EOD-hold skal så transportere dette i forbindelse med bortsprængning. Arbejdsmiljø Terrængående gastransport med otte gasflasker (vægt med indhold = 8 x (15+11 kilo)). I læsset stand ca. 30 kilo på ryggen med stativ og tæppe. Forsvarets køretøjer opdeles i tre kategorier. I Forvaltes af enhederne selv II Forvaltes af MFM og kan bookes af alle i GARNISONEN III Forvaltes af MFM og kan bookes af alle i FORSVARET rettet i 2014 og har til opgave at forvalte forsvarets køretøjer. TGR vil i fremtiden stifte bekendtskab med MFM, idet en stor del af regimentets køretøjer vil blive forvaltet af MFM. Ikke de operative køretøjer, men de administrative køretøjer. Køretøjerne vil blive opdelt i tre typer. Type I: Køretøjer som bliver ved nuværende enhed og forvaltes af enheden. Type II: Køretøjer som forvaltes af MFM, og kan bookes af enheder i garnisonen. Type III: Køretøjer som forvaltes af MFM og kan bookes af alle. Alle køretøjerne vil få installeret et NET- BOOK system. Behandling af FARGO Telegrafregimentet er påbegyndt uddannelse af medarbejdere således, at de kan transportere farligt gods. Uddannelsen kaldes en kapitel 1.3. uddannelse og giver den enkelte medarbejder mulighed for at transportere farligt gods i et køretøj, men mængden af det farlige gods er ikke på det samme niveau, som for de medarbejdere som har modtaget en fuld ADR uddannelse (farlig gods uddannelse). Denne kap uddannelse giver enhederne mulighed for at trække på medarbejdere, så materiel/farligt gods kan komme rundt uden brug af våbenkammer, som så ofte er hængt op af mange opgaver. Støtte til Arktisk Kommando Telegrafregimentet har i marts måned støttet Arktisk Kommando, Færøerne (AKO) med uddannelse i transport af farligt gods KL 1 (Ammunition og eksplosivstoffer) på Færøerne. Desuden var der også tale om rådgivning og vejledning i forbindelse med anskaffel- HUSK AT ALLE HAR ET ANSVAR Du er selv med til at gøre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Tænk over hvordan du udfører arbejdet. Stress Man bliver ikke syg af kortvarig stress -tværtimod. Kortvarig stress forårsaget af en given udfordring, som passer til ens niveau og kompetence på det område, omtales af mange forskere som positiv stress. Det kunne være en eksamen, en krævende øvelse eller en fodboldkamp om et mesterskab. Den slags stress får en til at yde sit bedste og er fordrende for ens udvikling som menneske. Problemet opstår, hvis man har en stressende hverdag. Tærsklen for, hvornår vi føler os stressede, er meget individuel - nogle tåler meget, mens andre kun tåler lidt stress. Men når man konstant er udsat for stress, får kroppen ikke tid til at falde tilbage til normalsituationen, og der opstår kronisk høje niveauer af stresshormoner i blodet. Denne tilstand er meget hård for kroppen. Op mod hver fjerde dansker lider af stress, men ikke alle har voldsomme symptomer. Man kan have stress igennem flere år, hvor man ignorerer de tegn, der fortæller, at det går for stærkt i ens hverdag. Konsekvenserne af ubehandlet stress kan være alvorlige og i sidste ende medføre død. Mobning Det er ikke altid, at det du gør, er lige sjovt for andre. Derfor bør du tænke over den måde, som du opfører dig på overfor andre. Vær god til at opfange de signaler, som eventuelt kan fortælle, om det er sjovt - eller ikke sjovt, eller om det modtages på en god måde eller ej. Du kan risikere, uden at vide det, at du rent faktisk mobber eller krænker en anden person. Hvis du ikke selv er klar over det, så vær åben og lydhør, hvis andre kommer og siger, at du nok bør overveje din opførsel. Det er ikke kun arbejderen, som kan blive udsat for mobning, det findes på alle niveauer - også på ledelsesniveau. Alle køretøjer vil få installeret et NET-BOOKsystem Arbejdsmiljø og sikkerhed. Miljøkørekort Miljøkørekort er kommet for at blive og alle ansatte skal have et sådan. Så har du ikke erhvervet dig et miljøkørekort endnu, så skal du erhverve dig det på FELS. SIDE 6

7 Projekt MAG 2015 start: 7. april 2015 Projektets afslutning: 10. juli 2015 Hjælp! Vi mangler STADIG materiel Af premierløjtnant Peter Budolfsen, sagsbehandler, Studie- og Udviklingssektionen, Stab- og Operationsstøttecenter, Telegrafregimentet. I forlængelse af CH/OUAFD indlæg omkring materielmangler i seneste nyhedsbrev har undertegnede fået til opgave at iværksætte projekt MAG Materielanskaffelsesgrundlag 2015 Projekt Materielanskaffelsesgrundlag 2015, som forkortelsen ovenfor dækker over, er det første, men også det vigtigste skridt på vejen mod en tid, hvor vi kan skyde med skarpt. Mange nye anskaffelser er sat i søen til glæde for alle TGR enheder, men langt det meste har vi stadig ikke set skyggen af. Dertil kommer, at TGR længe har benyttet sig af ny teknologi - indenfor CIS, som vi aldrig har fået den rette mængde materiel til at understøtte. Det betyder, at vi har sværere ved at løse de pålagte opgaver og uddanne os hertil. Forudsætningen for at vi til sidst kan ende med materiel i gården, er, at vi ved, hvad vi skal have, og det er præcis, hvad projektet skal afdække. Du skal derfor ikke forvente, at din hverdag bliver nemmere ved afslutningen af projekt MAG 2015, men det første vigtige skridt er taget mod en lysere fremtid. Jeg tænker, at der er rigtig mange, der er trætte af at rende rundt og sige: "Bang. Når projekt MAG 2015 er blevet en succes, er det fordi: Alle medarbejdere ved Telegrafregimentet hurtigt og nemt kan få adgang til en status på alle regimentets materielanskaffelser og dermed afstemme egne forventninger til fremtiden. Telegrafregimentet kan fremsende en regning til Hærstaben på alt det materiel, som vi mangler, med henblik på at få iværksat anskaffelse af det manglende materiel. Projektet bliver bl.a. en succes fordi: Vi i Telegrafregimentet har dedikerede og vanvittig dygtige medarbejdere, der vil gå hele vejen for at nå dette fælles mål. Det kommer til at gøre en forskel for din hverdag. Ovenstående figur illustrerer meget groft, hvordan vi kommer i mål. Selv om det ser enkelt ud, er der mange produkter og ender, der skal nå sammen, men det er der en plan for, som jeg glæder mig til at inddrage jer i. Som projektleder ser jeg meget frem til - i samarbejde med jer - at gøre projekt MAG 2015 til en succes. Modgang er uundgåelig - Det er måden, hvorpå vi håndterer den, der viser, hvem vi er! SIDE 7

8 Næste nyhedsbrev udkommer den 1. juni Vil du have nyhedsbrevet direkte på din private mail, så send din mailadresse til: Som noget nyt vil nyhedsbrevet blive lagt op på FIIN, sendt til alle på vores "interesseliste" og det vil blive tilgængelig fra facebook:

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 05 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Et at Telegrafregimentets undervisningstilbud er: Grundlæggende kryptosikkerhed Nr. 5 - oktober 2014 11. årgang Fjernundervisning

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan INDHOLD En kold fornøjelse en varm... 3 Tjenestegrensuddannelse 6 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 03 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Nr. 1 juni 2015 12. årgang Nyheder: "Pull" eller "Push" Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på:

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 1 13.indd 1 1/8/2013 1:55:01 PM Telegrafen INDHOLD 3 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler...

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler... Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af organisationen...1 1.1. Deltagende observation...2 1.2. Donald Schön...3 2. Rekrutteringsprocessen...4 Nr. 1 Jobsamtaler...4 Nr. 2 Samtale med team manager og HR konsulent

Læs mere

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 Landsdækkende totalservice ved brandskade Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

OFFICEREN. Civil eller militær chef for FPS? Fagbladet 02 / APRIL 2015. Nr. www.hod.dk

OFFICEREN. Civil eller militær chef for FPS? Fagbladet 02 / APRIL 2015. Nr. www.hod.dk Fagbladet OFFICEREN 02 / APRIL 2015 Civil eller militær chef for FPS? Nr. www.hod.dk 2-2015 1 FORMANDEN HAR ORDET Det lyder næsten for godt til at være sandt men Formand, Niels Tønning niels@hod.dk Officerernes

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012 T E L E G R A F E N Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia-

Læs mere

Et etnografisk studie af sundhedsfagliges arbejdsgange og mulighederne for mobil adgang til EPJ data

Et etnografisk studie af sundhedsfagliges arbejdsgange og mulighederne for mobil adgang til EPJ data Et etnografisk studie af sundhedsfagliges arbejdsgange og mulighederne for mobil adgang til EPJ data Fotograf: John Bräuner Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere:

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 1 December 2014 100. ÅRGANG Udgivet af: Artilleriofficersforeningen ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Sekretær: Kasserer: Medlemskab: Oberstløjtnant Michael

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Så er ferien slut og du har forhåbentligt nydt en god ferie uden arbejde eller hvad? Vi vil meget gerne have dig til

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN SKRYDSTRUP KLAR TIL AIRSHOW 2006 1 FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Læs mere

TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS

TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS Professionel i Til dig som arbejder med børn, hvis Pårørende er udsendt på mission BAglandet Til lærere og pædagoger BØRNS TYPISKE REAKTIONER NÅR SOLDATER TAGER I KRIG HVAD KAN DU GØRE SOM PROFESSIONEL?

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere